Ngôn Tình Trọng Sinh

Ông Xã Là Người Thực Vật

Thể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HE
Editor: hoa thiên thần.
Convert: tieuquyen28.

Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn nhu săn sóc.

Kiếp trước Lâm Du chọn người sau.

Nhưng cô không bao giờ dám nghĩ tới, người chồng mà cô chọn  lại cấu kết với em gái cùng một chỗ, chẳng những đoạt đi tất cả của cô, còn muốn đưa cô vào bệnh viện tâm thần.

Trùng sinh trở lại vào đúng ngày lựa chọn hôm đó, Lâm Du nghĩ, cô tình nguyện cả đời sống cô đơn một mình, cũng không cần lại bước vào địa ngục một lần nữa.

P/s: Nữ chủ có bàn tay vàng, hắc hắc.

Nhân vật chính: Lâm Du Hứa Mạch | Vai phụ: Chu Tuyền Lâm Nhất Thiến, Lâm gia, Hứa gia | Khác:sủng vật đáng yêu, ngược cặn bã, không gian.

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Văn Nhất Nhất
 •  Chương: /?
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0001.mp32018-12-18 05:40
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0002.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0003.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0004.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0005.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0006.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0007.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0008.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0009.mp32018-12-18 05:41
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0010.mp32018-12-18 05:42
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0011.mp32018-12-18 05:42
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0012.mp32018-12-18 05:42
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0013.mp32018-12-18 05:42
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0014.mp32018-12-18 05:42
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0015.mp32018-12-18 05:42
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0016.mp32018-12-18 05:42
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0017.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0018.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0019.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0020.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0021.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0022.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0023.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0024.mp32018-12-18 05:43
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0025.mp32018-12-18 05:44
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0026.mp32018-12-18 05:44
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0027.mp32018-12-18 05:44
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0028.mp32018-12-18 05:44
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0029.mp32018-12-18 05:44
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0030.mp32018-12-18 05:45
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0031.mp32018-12-18 05:45
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0032.mp32018-12-18 05:45
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0033.mp32018-12-18 05:45
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0034.mp32018-12-18 05:45
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0035.mp32018-12-18 05:46
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0036.mp32018-12-18 05:46
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0037.mp32018-12-18 05:46
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0038.mp32018-12-18 05:46
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0039.mp32018-12-18 05:46
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0040.mp32018-12-18 05:46
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0041.mp32018-12-18 05:47
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0042.mp32018-12-18 05:47
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0043.mp32018-12-18 05:47
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0044.mp32018-12-18 05:47
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0045.mp32018-12-18 05:47
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0046.mp32018-12-18 05:47
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0047.mp32018-12-18 05:48
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0048.mp32018-12-18 05:48
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0049.mp32018-12-18 05:48
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0050.mp32018-12-18 05:48
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0051.mp32018-12-18 05:48
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0052.mp32018-12-18 05:48
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0053.mp32018-12-18 05:49
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0054.mp32018-12-18 05:49
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0055.mp32018-12-18 05:49
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0056.mp32018-12-18 05:49
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0057.mp32018-12-18 05:49
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0058.mp32018-12-18 05:49
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0059.mp32018-12-18 05:50
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0060.mp32018-12-18 05:50
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0061.mp32018-12-18 05:50
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0062.mp32018-12-18 05:50
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0063.mp32018-12-18 05:51
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0064.mp32018-12-18 05:51
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0065.mp32018-12-18 05:51
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0066.mp32018-12-18 05:51
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0067.mp32018-12-18 05:52
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0068.mp32018-12-18 05:52
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0069.mp32018-12-18 05:52
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0070.mp32018-12-18 05:52
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0071.mp32018-12-18 05:53
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0072.mp32018-12-18 05:53
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0073.mp32018-12-18 05:53
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0074.mp32018-12-18 05:53
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0075.mp32018-12-18 05:53
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0076.mp32018-12-18 05:54
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0077.mp32018-12-18 05:54
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0078.mp32018-12-18 05:54
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0079.mp32018-12-18 05:54
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0080.mp32018-12-18 05:54
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0081.mp32018-12-18 05:55
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0082.mp32018-12-18 05:55
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0083.mp32018-12-18 05:55
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0084.mp32018-12-18 05:55
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0085.mp32018-12-18 05:55
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0086.mp32018-12-18 05:55
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0087.mp32018-12-18 05:56
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0088.mp32018-12-18 05:56
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0089.mp32018-12-18 05:56
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0090.mp32018-12-18 05:56
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0091.mp32018-12-18 05:57
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0092.mp32018-12-18 05:57
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0093.mp32018-12-18 05:57
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0094.mp32018-12-18 05:57
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0095.mp32018-12-18 05:57
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0096.mp32018-12-18 05:58
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0097.mp32018-12-18 05:58
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0098.mp32018-12-18 05:59
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0099.mp32018-12-18 05:59
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0100.mp32018-12-18 05:59
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0101.mp32018-12-18 06:00
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0102.mp32018-12-18 06:00
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0103.mp32018-12-18 06:00
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0104.mp32018-12-18 06:00
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0105.mp32018-12-18 06:00
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0106.mp32018-12-18 06:01
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0107.mp32018-12-18 06:01
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0108.mp32018-12-18 06:01
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0109.mp32018-12-18 06:01
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0110.mp32018-12-18 06:02
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0111.mp32018-12-18 06:02
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0112.mp32018-12-18 06:02
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0113.mp32018-12-18 06:02
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0114.mp32018-12-18 06:03
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0115.mp32018-12-18 06:03
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0116.mp32018-12-18 06:03
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0117.mp32018-12-18 06:04
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0118.mp32018-12-18 06:04
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0119.mp32018-12-18 06:04
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0120.mp32018-12-18 06:04
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0121.mp32018-12-18 06:05
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0122.mp32018-12-18 06:05
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0123.mp32018-12-18 06:06
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0124.mp32018-12-18 06:06
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0125.mp32018-12-18 06:06
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0126.mp32018-12-18 06:07
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0127.mp32018-12-18 06:08
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0128.mp32018-12-18 06:08
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0129.mp32018-12-18 06:08
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0130.mp32018-12-18 06:08
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0131.mp32018-12-18 06:08
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0132.mp32018-12-18 06:09
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0133.mp32018-12-18 06:09
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0134.mp32018-12-18 06:09
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0135.mp32018-12-18 06:09
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0136.mp32018-12-18 06:09
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0137.mp32018-12-18 06:10
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0138.mp32018-12-18 06:10
 • ong-xa-la-nguoi-thuc-vat-chuong-0139.mp32018-12-18 06:10

Related posts

Cẩm Tú Điền Viên : Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ

THUYS♥️

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

TiKay

Trời Sinh

TiKay

Leave a Reply