Cổ ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Nghịch Thiên Phúc Hắc Cuồng Nữ: Tuyệt Thế Cuồng Phi

Hán Việt: Nghịch thiên phúc hắc cuồng nữ: Tuyệt thế cuồng phi

Thân là một cái xuất sắc nhất sát thủ, nàng một sớm xuyên qua, trở thành Tể tướng phủ con vợ cả đại tiểu thư. Nhậm người khi dễ? Phế tài bao cỏ? Nhanh nhẹn tỉnh dậy, đương nàng biến thành nàng! Tuyệt sắc dung nhan, lúm đồng tiền như hoa, nàng so với ai khác đều ngoan độc vô tình. Khuynh thành lưu thế, vân đạm phong khinh, nàng chỉ hộ nàng nơi chăng.

Cường giả vi tôn, nàng thề cùng thiên tề, đảo loạn một hồ phong vân.

Quyền sanh sát trong tay, phiên vân phúc vũ, thả xem nàng thủ đoạn như thế nào.

Hắn, tuyệt thế cường giả, tà mị cuồng tứ, phúc hắc một quả, lại cô đơn đối nàng yêu quý có thêm, đau sủng tận xương.

Phong vân bắt đầu khởi động, thả xem hai người như thế nào liên thủ, lật úp thiên hạ, nghịch chuyển càn khôn!

【 nam cường nữ cường, cường cường liên thủ, si tình sủng nịch, phúc hắc vô hạn 】

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Băng Thủy Tiên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 đêm dông tố, sát thủ nữ thần 【1】
 • #2: Chương 2 đêm dông tố, sát thủ nữ thần 【2】
 • #3: Chương 3 đêm dông tố, sát thủ nữ thần 【3】
 • #4: Chương 4 đêm dông tố, sát thủ nữ thần 【4】
 • #5: Chương 5 đêm dông tố, sát thủ nữ thần 【5】
 • #6: Chương 6 đêm dông tố, sát thủ nữ thần 【6】
 • #7: Chương 7 chỉ biết cấp Tể tướng phủ mất mặt!
 • #8: Chương 8 chật như nêm cối
 • #9: Chương 9 nhân vật thần bí Thanh Lưu Phong
 • #10: Chương 10 có như vậy một vị nữ tử?
 • #11: Chương 11 không phải so với ta càng tự tin sao?
 • #12: Chương 12 nàng thực giỏi về che giấu
 • #13: Chương 13 dám đoạt lão tử đan dược
 • #14: Chương 14 tuấn mỹ vô song
 • #15: Chương 15 màu đỏ dị quang
 • #16: Chương 16 bạo liệt mà chết
 • #17: Chương 17 thể chất quá kém!
 • #18: Chương 18 hôm nay muốn ra khỏi thành
 • #19: Chương 19 ngươi tưởng phản ta?
 • #20: Chương 20 cái gì kêu chân chính khi dễ 【1】
 • #21: Chương 21 cái gì kêu chân chính khi dễ 【2】
 • #22: Chương 22 cái gì kêu chân chính khi dễ 【3】
 • #23: Chương 23 cái gì kêu chân chính khi dễ 【4】
 • #24: Chương 24 cái gì kêu chân chính khi dễ 【5】
 • #25: Chương 25 cái gì kêu chân chính khi dễ 【6】
 • #26: Chương 26 ai thực lực cường, ai chính là đại gia 【1】
 • #27: Chương 27 ai thực lực cường, ai chính là đại gia 【2】
 • #28: Chương 28 ai thực lực cường, ai chính là đại gia 【3】
 • #29: Chương 29 ai thực lực cường, ai chính là đại gia 【4】
 • #30: Chương 30 ai thực lực cường, ai chính là đại gia 【5】
 • #31: Chương 31 trở mặt thành thù 【1】
 • #32: Chương 32 trở mặt thành thù 【2】
 • #33: Chương 33 trở mặt thành thù 【3】
 • #34: Chương 34 trở mặt thành thù 【4】
 • #35: Chương 35 trở mặt thành thù 【5】
 • #36: Chương 36 trở mặt thành thù 【6】
 • #37: Chương 37 xuống tay nhẹ điểm 【1】
 • #38: Chương 38 xuống tay nhẹ điểm 【2】
 • #39: Chương 39 xuống tay nhẹ điểm 【3】
 • #40: Chương 40 xuống tay nhẹ điểm 【4】
 • #41: Chương 41 xuống tay nhẹ điểm 【5】
 • #42: Chương 42 xuống tay nhẹ điểm 【6】
 • #43: Chương 43 xuống tay nhẹ điểm 【7】
 • #44: Chương 44 không hẹn ngày gặp lại 【1】
 • #45: Chương 45 không hẹn ngày gặp lại 【2】
 • #46: Chương 46 không hẹn ngày gặp lại 【3】
 • #47: Chương 47 làm nũng bán manh 【1】
 • #48: Chương 48 làm nũng bán manh 【2】
 • #49: Chương 49 làm nũng bán manh 【3】
 • #50: Chương 50 làm nũng bán manh 【4】
 • #51: Chương 51 làm nũng bán manh 【5】
 • #52: Chương 52 làm nũng bán manh 【6】
 • #53: Chương 53 ta không cần, ta không cần 【1】
 • #54: Chương 54 ta không cần, ta không cần 【2】
 • #55: Chương 55 tâm huyết dâng trào 【1】
 • #56: Chương 56 tâm huyết dâng trào 【2】
 • #57: Chương 57 tâm huyết dâng trào 【3】
 • #58: Chương 58 tâm huyết dâng trào 【4】
 • #59: Chương 59 biến hóa thật đại 【1】
 • #60: Chương 60 biến hóa thật đại 【2】
 • #61: Chương 61 biến hóa thật đại 【3】
 • #62: Chương 62 biến hóa thật đại 【4】
 • #63: Chương 63 biến hóa thật đại 【5】
 • #64: Chương 64 quái dị hiện tượng 【1】
 • #65: Chương 65 quái dị hiện tượng 【2】
 • #66: Chương 66 quái dị hiện tượng 【3】
 • #67: Chương 67 quái dị hiện tượng 【4】
 • #68: Chương 68 quái dị hiện tượng 【5】
 • #69: Chương 69 thí nghiệm lực lượng 【1】
 • #70: Chương 70 thí nghiệm lực lượng 【2】
 • #71: Chương 71 thí nghiệm lực lượng 【3】
 • #72: Chương 72 thí nghiệm lực lượng 【4】
 • #73: Chương 73 thí nghiệm lực lượng 【5】
 • #74: Chương 74 kinh thiên một hôn 【1】
 • #75: Chương 75 kinh thiên một hôn 【2】
 • #76: Chương 76 kinh thiên một hôn 【3】
 • #77: Chương 77 kinh thiên một hôn 【4】
 • #78: Chương 78 kinh thiên một hôn 【5】
 • #79: Chương 79 kinh thiên một hôn 【6】
 • #80: Chương 80 thực lực chấn động 【1】
 • #81: Chương 81 thực lực chấn động 【2】
 • #82: Chương 82 thực lực chấn động 【3】
 • #83: Chương 83 thực lực chấn động 【4】
 • #84: Chương 84 thực lực chấn động 【5】
 • #85: Chương 85 thực lực chấn động 【6】
 • #86: Chương 86 thực lực chấn động 【7】
 • #87: Chương 87 không giống bình thường 【1】
 • #88: Chương 88 không giống bình thường 【2】
 • #89: Chương 89 không giống bình thường 【3】
 • #90: Chương 90 không giống bình thường 【4】
 • #91: Chương 91 cấp bậc giả thiết
 • #92: Chương 92 không giống bình thường 【5】
 • #93: Chương 93 thần bí tư tế 【1】
 • #94: Chương 94 thần bí tư tế 【2】
 • #95: Chương 95 thần bí tư tế 【3】
 • #96: Chương 96 thần bí tư tế 【4】
 • #97: Chương 97 thần bí tư tế 【5】
 • #98: Chương 98 nghịch thiên tồn tại 【1】
 • #99: Chương 99 nghịch thiên tồn tại 【2】
 • #100: Chương 100 nghịch thiên tồn tại 【3】
 • #101: Chương 101 nghịch thiên tồn tại 【4】
 • #102: Chương 102 nghịch thiên tồn tại 【5】
 • #103: Chương 103 thú sủng đại chiến 【1】
 • #104: Chương 104 thú sủng đại chiến 【2】
 • #105: Chương 105 thú sủng đại chiến 【3】
 • #106: Chương 106 thú sủng đại chiến 【4】
 • #107: Chương 107 thú sủng đại chiến 【5】
 • #108: Chương 108 lóe mù mọi người 【1】
 • #109: Chương 109 lóe mù mọi người 【2】
 • #110: Chương 110 lóe mù mọi người 【3】
 • #111: Chương 111 lóe mù mọi người 【4】
 • #112: Chương 112 lóe mù mọi người 【5】
 • #113: Chương 113 lóe mù mọi người 【6】
 • #114: Chương 114 lóe mù mọi người 【7】
 • #115: Chương 115 lóe mù mọi người 【8】
 • #116: Chương 116 một chỗ bảy ngày 【1】
 • #117: Chương 117 một chỗ bảy ngày 【2】
 • #118: Chương 118 một chỗ bảy ngày 【3】
 • #119: Chương 119 một chỗ bảy ngày 【4】
 • #120: Chương 120 một chỗ bảy ngày 【5】
 • #121: Chương 121 một chỗ bảy ngày 【6】
 • #122: Chương 122 một chỗ bảy ngày 【7】
 • #123: Chương 123 một chỗ bảy ngày 【8】
 • #124: Chương 124 một chỗ bảy ngày 【9】
 • #125: Chương 125 một chỗ bảy ngày 【10】
 • #126: Chương 126 một chỗ bảy ngày 【11】
 • #127: Chương 127 bổn vương thích 【1】
 • #128: Chương 128 ta không thích 【1】
 • #129: Chương 129 ta không thích 【2】
 • #130: Chương 130 đệ nhất võ nữ 【1】
 • #131: Chương 131 đệ nhất võ nữ 【2】
 • #132: Chương 132 đệ nhất võ nữ 【3】
 • #133: Chương 133 ngươi sư phụ 【1】
 • #134: Chương 134 ngươi sư phụ 【2】
 • #135: Chương 135 ngươi sư phụ 【3】
 • #136: Chương 136 Vương gia bão nổi 【1】
 • #137: Chương 137 Vương gia bão nổi 【2】
 • #138: Chương 138 Vương gia bão nổi 【3】
 • #139: Chương 139 Vương gia bão nổi 【4】
 • #140: Chương 140 cùng nàng giống nhau 【1】
 • #141: Chương 141 cùng nàng giống nhau 【2】
 • #142: Chương 142 cùng nàng giống nhau 【3】
 • #143: Chương 143 kết quả thực thảm 【1】
 • #144: Chương 144 kết quả thực thảm 【2】
 • #145: Chương 145 kết quả thực thảm 【3】
 • #146: Chương 146 nàng không dễ chọc 【1】
 • #147: Chương 147 nàng không dễ chọc 【2】
 • #148: Chương 148 nàng không dễ chọc 【3】
 • #149: Chương 149 tái kiến tư tế 【1】
 • #150: Chương 150 tái kiến tư tế 【2】
 • #151: Chương 151 tái kiến tư tế 【3】
 • #152: Chương 152 tái kiến tư tế 【4】
 • #153: Chương 153 xưa đâu bằng nay 【1】
 • #154: Chương 154 xưa đâu bằng nay 【2】
 • #155: Chương 155 xưa đâu bằng nay 【3】
 • #156: Chương 156 xưa đâu bằng nay 【4】
 • #157: Chương 157 xưa đâu bằng nay 【5】
 • #158: Chương 158 làm ngươi ngoại lệ 【1】
 • #159: Chương 159 làm ngươi ngoại lệ 【2】1314 Nguyên Đán vui sướng!
 • #160: Chương 160 làm ngươi ngoại lệ 【3】
 • #161: Chương 161 làm ngươi ngoại lệ 【4】
 • #162: Chương 162 làm ngươi ngoại lệ 【5】
 • #163: Chương 163 khả tạo chi tài 【1】
 • #164: Chương 164 khả tạo chi tài 【2】
 • #165: Chương 165 khả tạo chi tài 【3】
 • #166: Chương 166 khả tạo chi tài 【4】
 • #167: Chương 167 hắn nhìn trúng người
 • #168: Chương 168 hắn kiên trì không được bảy ngày
 • #169: Chương 169 thật là sẽ tai họa người
 • #170: Chương 170 là lãnh vẫn là nhiệt
 • #171: Chương 171 phong hoa cái thế
 • #172: Chương 172 lưu đến so con thỏ còn nhanh
 • #173: Chương 173 càng có rất nhiều tính kế
 • #174: Chương 174 hương vị rất dễ nghe
 • #175: Chương 175 thật sự buồn ngủ quá a
 • #176: Chương 176 ta cùng ngươi cùng đi
 • #177: Chương 177 mượn một bộ quần áo
 • #178: Chương 178 rầu rĩ đau ngâm thanh
 • #179: Chương 179 lụa mỏng xanh sương trắng
 • #180: Chương 180 lại vựng lại đau
 • #181: Chương 181 suối nước nóng chiến đấu kịch liệt, dưới ánh trăng triền miên 【1】
 • #182: Chương 182 suối nước nóng chiến đấu kịch liệt, dưới ánh trăng triền miên 【2】
 • #183: Chương 183 suối nước nóng chiến đấu kịch liệt, dưới ánh trăng triền miên 【3】
 • #184: Chương 184 suối nước nóng chiến đấu kịch liệt, dưới ánh trăng triền miên 【4】
 • #185: Chương 185 ngươi rốt cuộc là ai
 • #186: Chương 186 trên thế giới dám chạm vào người của hắn
 • #187: Chương 187 cái thứ nhất nữ nhân 【1】
 • #188: Chương 188 cái thứ nhất nữ nhân 【2】
 • #189: Chương 189 cái thứ nhất nữ nhân 【3】
 • #190: Chương 190 có phải hay không ngươi 【1】
 • #191: Chương 191 có phải hay không ngươi 【2】
 • #192: Chương 192 có phải hay không ngươi 【3】
 • #193: Chương 193 tư tế đại nhân định đoạt
 • #194: Chương 194 hơi thở nguy hiểm
 • #195: Chương 195 so đồn đãi trung còn đáng sợ
 • #196: Chương 196 đây là ngươi tiểu sư muội đi
 • #197: Chương 197 sâu không lường được nam nhân
 • #198: Chương 198 lớn lên giống nhau như đúc
 • #199: Chương 199 đem nàng đã đánh tráo người là ai
 • #200: Chương 200 ngươi vẫn là khó xử bổn tọa đi
 • #201: Chương 201 phóng trường tuyến, câu cá lớn
 • #202: Chương 202 trong khống chế
 • #203: Chương 203 Tuyết Tuyết, bẹp nàng!
 • #204: Chương 204 bắt lấy ta, tính cái gì bản lĩnh
 • #205: Chương 205 nữ nhân này còn muốn mặt không
 • #206: Chương 206 tư tế đại nhân cứu ta
 • #207: Chương 207 ra tay quá độc ác
 • #208: Chương 208 tà ác cười
 • #209: Chương 209 giết hắn cái thứ nhất nữ nhân
 • #210: Chương 210 hắn thật sự quên không được……
 • #211: Chương 211 hắn người muốn tìm, liền ở trước mắt
 • #212: Chương 212 bảo bối chủ nhân
 • #213: Chương 213 ngươi muốn như thế nào còn
 • #214: Chương 214 Kim Phi Tịch, ngươi chơi với lửa
 • #215: Chương 215 nếu là ngươi, nên có bao nhiêu hảo
 • #216: Chương 216 tư tế đại nhân muốn hộ nàng
 • #217: Chương 217 ngươi chủ nhân đã xảy ra chuyện?
 • #218: Chương 218 băng hỏa lưỡng trọng thiên
 • #219: Chương 219 đánh chết cũng không thể nói
 • #220: Chương 220 không thể đụng vào……
 • #221: Chương 221 vẫn là không thể nhẫn tâm tới
 • #222: Chương 222 không chuẩn ra tay
 • #223: Chương 223 hắn lực lượng, thật sự không nhiều lắm
 • #224: Chương 224 ngươi đối hắn cái nhìn
 • #225: Chương 225 thật sự vẫn là giả
 • #226: Chương 226 còn không có trở về sao
 • #227: Chương 227 ngắn ngủi sư đồ chi nghĩa
 • #228: Chương 228 một lần lại một lần mất khống chế
 • #229: Chương 229 ta cùng ngươi không có như vậy thục
 • #230: Chương 230 nhị tiểu thư chỗ dựa
 • #231: Chương 231 không quen người vô thân tình
 • #232: Chương 232 siêu việt người bình thường
 • #233: Chương 233 mỹ nhân, ngươi được chưa
 • #234: Chương 234 ngươi là Vương gia người nào
 • #235: Chương 235 là nàng sao
 • #236: Chương 236 phùng má giả làm người mập
 • #237: Chương 237 không lưu tình chút nào đá qua đi
 • #238: Chương 238 nhất ấm áp mong đợi
 • #239: Chương 239 hắn ghét nhất lừa gạt!
 • #240: Chương 240 vừa lên tới liền muốn ngủ
 • #241: Chương 241 ai lộng chết ai a!
 • #242: Chương 242 nhanh chân liền chạy
 • #243: Chương 243 nguyên tiêu Lễ Tình Nhân vui sướng!
 • #244: Chương 244 ngươi thú sủng có phải hay không sinh bệnh
 • #245: Chương 245 rõ ràng là điên rồi
 • #246: Chương 246 ngươi chơi trá!
 • #247: Chương 247 tương lai con dâu
 • #248: Chương 248 đem nàng trở thành đại tiểu thư
 • #249: Chương 249 miệng không đúng lòng
 • #250: Chương 250 cự người với ngàn dặm ở ngoài
 • #251: Chương 251 còn nhớ rõ bổn tọa sao
 • #252: Chương 252 bị Đại Tư Tế phát hiện
 • #253: Chương 253 hộ nàng an toàn, hữu nàng an tâm
 • #254: Chương 254 có người giả mạo
 • #255: Chương 255 lại nằm sấp xuống!
 • #256: Chương 256 trực tiếp nháy mắt hạ gục
 • #257: Chương 257 mới từ nãi trong ổ ra tới
 • #258: Chương 258 không nghĩ khi dễ ngươi
 • #259: Chương 259 duyên với Đại Tư Tế
 • #260: Chương 260 nó cũng không phải dễ chọc
 • #261: Chương 261 ta phế đi ngươi
 • #262: Chương 262 nó hội trưởng đại
 • #263: Chương 263 nàng là hắn vị hôn thê
 • #264: Chương 264 hôm nay đính hôn kỳ?
 • #265: Chương 265 ta muốn từ hôn
 • #266: Chương 266 nàng lừa hắn
 • #267: Chương 267 Tam vương gia đuổi tới
 • #268: Chương 268 ngươi đem ta hại thảm
 • #269: Chương 269 cỡ nào lệnh nhân tâm toái một màn
 • #270: Chương 270 đây là phải cho ai xem?
 • #271: Chương 271 lần đầu tiên đánh nữ nhân
 • #272: Chương 272 đừng trách bổn vương vô tình
 • #273: Chương 273 sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước
 • #274: Chương 274 nhập không được nàng mắt
 • #275: Chương 275 chuyện này không có khả năng!
 • #276: Chương 276 tin tưởng ta, ta có thể làm được
 • #277: Chương 277 cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách
 • #278: Chương 278 ngươi rốt cuộc thế nào
 • #279: Chương 279 ai dám cùng nàng tranh phong?!
 • #280: Chương 280 chẳng lẽ hắn rời đi sao
 • #281: Chương 281 đó là cái gì?
 • #282: Chương 282 nơi này còn phân nam nữ?
 • #283: Chương 283 đông sét đánh chấn hạ vũ tuyết
 • #284: Chương 284 một cái tiểu thí hài?!
 • #285: Chương 285 hình như là phụ tử
 • #286: Chương 286 nữ nhân này vì cái gì không cần hắn?
 • #287: Chương 287 ngươi, có thể hay không muốn ta đâu?
 • #288: Chương 288 xuyên hồng y phục nam nhân
 • #289: Chương 289 ngươi, có thích hay không hắn?
 • #290: Chương 290 ta lại định ngươi
 • #291: Chương 291 a! Hắn là ai?!
 • #292: Chương 292 kia không gọi thân!
 • #293: Chương 293 sớm hay muộn sẽ diệt
 • #294: Chương 294 ra nước bùn mà không nhiễm
 • #295: Chương 295 so tư tế đại nhân còn nghịch thiên
 • #296: Chương 296 phát sinh chuyện gì?
 • #297: Chương 297 nữ bản Đại Tư Tế
 • #298: Chương 298 thánh nguyệt chi liên
 • #299: Chương 299 không phải một cái dễ dàng bị dụ hoặc người
 • #300: Chương 300 giống đại gia giống nhau
 • #301: Chương 301 ta và ngươi cùng đi
 • #302: Chương 302 muốn cho ngươi cùng đêm nhi thành hôn
 • #303: Chương 303 nàng, chỉ là nàng!
 • #304: Chương 304 đây là số mệnh đi
 • #305: Chương 305 biết sai liền sửa
 • #306: Chương 306 ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai hảo
 • #307: Chương 307 thì ra là thế
 • #308: Chương 308 tính sổ!
 • #309: Chương 309 hảo mỹ, hảo yêu nghiệt
 • #310: Chương 310 ngươi tất hối hận hôm nay việc làm
 • #311: Chương 311 đây là bệnh, đến trị!
 • #312: Chương 312 đây là muốn tìm chết
 • #313: Chương 313 ngươi thật to gan
 • #314: Chương 314 thanh danh tẫn hủy chính là hắn!
 • #315: Chương 315 ai mới là thiên tài?
 • #316: Chương 316 cái gì kêu hối hận
 • #317: Chương 317 mộc thành bản đồ?
 • #318: Chương 318 muốn phong giết nàng sao
 • #319: Chương 319 khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc
 • #320: Chương 320 trưởng thành sẽ là bộ dáng gì?
 • #321: Chương 321 thiên tài bên trong bá vương!
 • #322: Chương 322 một cái hoàn mỹ sủng nhi
 • #323: Chương 323 không có xúc động bất luận cái gì cơ quan
 • #324: Chương 324 này trong đó nhất định có vấn đề
 • #325: Chương 325 thời gian cấp bách
 • #326: Chương 326 tung tích toàn vô
 • #327: Chương 327 thật sự hảo thương tâm
 • #328: Chương 328 ngươi thật đúng là sẽ tai họa người a
 • #329: Chương 329 Lang Chu
 • #330: Chương 330 nàng ở nơi nào?
 • #331: Chương 331 đem người giao ra đây!
 • #332: Chương 332 sư phụ sinh khí
 • #333: Chương 333 như thế nào có thể làm như vậy việc ngốc
 • #334: Chương 334 nhất định không thể làm hắn có việc
 • #335: Chương 335 sư phụ hắn…… Khôi phục?
 • #336: Chương 336 đem nàng ôm vào trong ngực
 • #337: Chương 337 đẹp nhất bất quá trước mắt người
 • #338: Chương 338 nàng gặp được cái gì?
 • #339: Chương 339 ngươi thật muốn…… Giết bổn tọa?
 • #340: Chương 340 ánh sáng tím lưu li, tà sát thiên hạ
 • #341: Chương 341 tan hết tu vi, một lần nữa tu luyện
 • #342: Chương 342 hâm mộ, kinh diễm, cuồng nhiệt……
 • #343: Chương 343 cao cấp, đại khí, thượng cấp bậc
 • #344: Chương 344 như là hút máu quá nhiều
 • #345: Chương 345 yêu nghiệt bản ngủ mỹ nhân
 • #346: Chương 346 Đại Tư Tế đâu?
 • #347: Chương 347 không phải sợ, có ta ở đây
 • #348: Chương 348 Đại Tư Tế hảo kỳ quái a
 • #349: Chương 349 còn không phải như vậy bổn
 • #350: Chương 350 đáng yêu nhận người hỉ
 • #351: Chương 351 thân phận của nàng bại lộ
 • #352: Chương 352 hắn, còn khó xử không được bổn tọa
 • #353: Chương 353 ta theo dõi hắn ba ngày
 • #354: Chương 354 cái gì đáng chết lạn lý do!
 • #355: Chương 355 ta tưởng cùng ngươi ngủ
 • #356: Chương 356 ngươi không cần ta?
 • #357: Chương 357 ta sẽ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ngươi
 • #358: Chương 358 mỹ nữ a!
 • #359: Chương 359 ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi
 • #360: Chương 360 thành chủ tương mời
 • #361: Chương 361 đêm lạnh phi không đồng ý
 • #362: Chương 362 trong phủ kiêng kị
 • #363: Chương 363 kia rõ ràng là có độc
 • #364: Chương 364 các ngươi phải cẩn thận một ít
 • #365: Chương 365 nói thật vẫn là lời nói dối?
 • #366: Chương 366 âm mưu dương mưu
 • #367: Chương 367 muốn tru sát
 • #368: Chương 368 quả nhiên là ngươi
 • #369: Chương 369 là ai đem hắn đả thương
 • #370: Chương 370 phải đón dâu?
 • #371: Chương 371 cưới một cái, chết một cái
 • #372: Chương 372 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau
 • #373: Chương 373 danh xứng với thực tử thành
 • #374: Chương 374 toàn bộ chết thảm trong thành
 • #375: Chương 375 thật sự thực khó chịu!
 • #376: Chương 376 ngươi sẽ phóng pháo hoa cho ta xem sao
 • #377: Chương 377 ta chính là thích
 • #378: Chương 378 thất phu vô tội, hoài bích có tội
 • #379: Chương 379 có lẽ là ta nghe lầm
 • #380: Chương 380 thật xinh đẹp a, thật đẹp ——
 • #381: Chương 381 nghĩa phụ
 • #382: Chương 382 các ngươi —— đều phải chết!
 • #383: Chương 383 ngang trời xuất thế
 • #384: Chương 384 bá khí trắc lậu
 • #385: Chương 385 cùng mệnh tương liên
 • #386: Chương 386 thân thể hắn muốn khôi phục
 • #387: Chương 387 gặp thoáng qua
 • #388: Chương 388 đột nhiên nói không cưới
 • #389: Chương 389 mệnh không trường cửu
 • #390: Chương 390 có người cướp tân nhân lạp
 • #391: Chương 391 ngươi làm ta nói cái gì
 • #392: Chương 392 thật sự rất khó chịu
 • #393: Chương 393 tuyệt sắc vô song
 • #394: Chương 394 giống như đã từng quen biết
 • #395: Chương 395 ngươi trừng phạt ta đi
 • #396: Chương 396 vương bài nơi tay
 • #397: Chương 397 vượt mọi chông gai, vì ta mà đến
 • #398: Chương 398 thần bí khó lường
 • #399: Chương 399 thật sự không phải người
 • #400: Chương 400 âm tà phương pháp
 • #401: Chương 401 ngươi có thể hay không cứu ta?
 • #402: Chương 402 tư thế ái muội
 • #403: Chương 403 không cần khổ sở
 • #404: Chương 404 nam nữ thông ăn
 • #405: Chương 405 này, mới là chân chính phế vật!
 • #406: Chương 406 phế đi nàng
 • #407: Chương 407 kế hoãn binh
 • #408: Chương 408 bức nàng ra tay
 • #409: Chương 409 tư tế đại nhân đã trở lại
 • #410: Chương 410 lời đồn ngăn với trí giả
 • #411: Chương 411 hắn ở giúp nàng
 • #412: Chương 412 biến phế vì bảo
 • #413: Chương 413 đòi nợ!
 • #414: Chương 414 ngươi dám giết ta?
 • #415: Chương 415 đã xảy ra chuyện
 • #416: Chương 416 ngươi hảo ngoan độc!
 • #417: Chương 417 nàng gánh vác đến khởi sao?
 • #418: Chương 418 hỏa cổ
 • #419: Chương 419 tình cùng cha con
 • #420: Chương 420 trốn cũng trốn bất quá
 • #421: Chương 421 thích người, liền ở trước mắt
 • #422: Chương 422 chúng ta không tiện đường
 • #423: Chương 423 trong mưa bước chậm
 • #424: Chương 424 kinh hỉ
 • #425: Chương 425 chính nhân quân tử
 • #426: Chương 426 ngươi tâm, đã bắt đầu dao động
 • #427: Chương 427 một đoán một cái chuẩn
 • #428: Chương 428 thuộc ta nhất vô tội
 • #429: Chương 429 quyết định nói cho hắn
 • #430: Chương 430 cấp kia nữ nhân thông báo
 • #431: Chương 431 tình nhân trong mộng
 • #432: Chương 432 hôn lên nàng môi
 • #433: Chương 433 hạnh phúc
 • #434: Chương 434 mỹ đến khuynh quốc khuynh thành
 • #435: Chương 435 hâm mộ ghen tị hận
 • #436: Chương 436 bảo bối
 • #437: Chương 437 khí hộc máu
 • #438: Chương 438 như thế nào tin tưởng ngươi
 • #439: Chương 439 phách giường
 • #440: Chương 440 ngủ sàn nhà
 • #441: Chương 441 đánh cái gì chủ ý
 • #442: Chương 442 lúm đồng tiền như hoa
 • #443: Chương 443 hắn lớn lên có ta đẹp sao?
 • #444: Chương 444 nhất định phải xuống tay
 • #445: Chương 445 bén nhọn đau
 • #446: Chương 446 anh hùng cứu mỹ nhân?
 • #447: Chương 447 không cứu mỹ nữ
 • #448: Chương 448 vu hãm
 • #449: Chương 449 hạt ồn ào
 • #450: Chương 450 nằm mơ đều muốn
 • #451: Chương 451 càng vì cường đại người
 • #452: Chương 452 là ai phong ấn?
 • #453: Chương 453 thân hãm nhà tù
 • #454: Chương 454 đã xảy ra chuyện
 • #455: Chương 455 không muốn buông ra hắn tay
 • #456: Chương 456 lăng thiên khuynh tới
 • #457: Chương 457 ám dạ đối nói
 • #458: Chương 458 hồng dù
 • #459: Chương 459 thành công thăng cấp
 • #460: Chương 460 ta biết ngươi luyến tiếc ta
 • #461: Chương 461 tâm luân hãm, tình bắt đầu
 • #462: Chương 462 nguy ở sớm tối
 • #463: Chương 463 người trên một chiếc thuyền
 • #464: Chương 464 rốt cuộc là có bao nhiêu hận?
 • #465: Chương 465 giống cái lạc đường tiểu oa nhi
 • #466: Chương 466 một cái đầu óc không quá bình thường
 • #467: Chương 467 có bao xa lóe rất xa
 • #468: Chương 468 thật là một cái kỳ ba nữ tử
 • #469: Chương 469 một tay che trời
 • #470: Chương 470 hoặc là lăn, hoặc là chết
 • #471: Chương 471 ta rốt cuộc tìm được ngươi
 • #472: Chương 472 hảo khí phách tư thế!
 • #473: Chương 473 trang còn rất thuần
 • #474: Chương 474 tông chủ là một cái người tốt
 • #475: Chương 475 thời khắc mấu chốt rớt dây xích
 • #476: Chương 476 diễn kịch diễn rốt cuộc
 • #477: Chương 477 cùng cái ớt cay nhỏ giống nhau
 • #478: Chương 478 huyết dù
 • #479: Chương 479 là dùng ta huyết làm
 • #480: Chương 480 không có tiêu chuẩn vấn đề
 • #481: Chương 481 đừng đi……
 • #482: Chương 482 độc phấn hoa
 • #483: Chương 483 sương mù
 • #484: Chương 484 mê choáng các nàng làm gì
 • #485: Chương 485 làm ta bảo hộ ngươi một lần
 • #486: Chương 486 ôn chuyện cũ
 • #487: Chương 487 ai phụ trách khởi?
 • #488: Chương 488 chính là muốn phản!
 • #489: Chương 489 này nhiều mất mặt a?
 • #490: Chương 490 cùng nhau mất tích
 • #491: Chương 491 tra một người
 • #492: Chương 492 nữ nhân, ngươi chờ
 • #493: Chương 493 ngoan ngoãn nghe lời
 • #494: Chương 494 nếu không phải ngươi, ta đã sớm chạy
 • #495: Chương 495 huyết lao
 • #496: Chương 496 giết Đại Tư Tế
 • #497: Chương 497 ai sống ai chết
 • #498: Chương 498 chính mình cùng chính mình diễn kịch
 • #499: Chương 499 có phải hay không thực sảng a?
 • #500: Chương 500 hoa trung chi vương
 • #501: Chương 501 cam nguyện chịu chết?
 • #502: Chương 502 làm thành người sói
 • #503: Chương 503 tỉ mỉ bố cục
 • #504: Chương 504 giao ra hắn nương tử
 • #505: Chương 505 đối với ngươi ký ức vưu thâm
 • #506: Chương 506 ngồi thu ngư ông thủ lợi
 • #507: Chương 507 đại cục làm trọng
 • #508: Chương 508 hình phạt
 • #509: Chương 509 tàn nhẫn cùng hiện thực
 • #510: Chương 510 ai tính kế ai?
 • #511: Chương 511 chỉ là ngẫu nhiên
 • #512: Chương 512 ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ
 • #513: Chương 513 ngươi đầu óc không bệnh đi?
 • #514: Chương 514 thượng nàng đương
 • #515: Chương 515 người kia, thế nào
 • #516: Chương 516 hút máu
 • #517: Chương 517 cư nhiên là một người!
 • #518: Chương 518 thân thủ bậc lửa
 • #519: Chương 519 đừng sợ, có ta ở đây
 • #520: Chương 520 không cần ngươi tới đau lòng
 • #521: Chương 521 tiếp tục lấy máu
 • #522: Chương 522 có khác kế hoạch
 • #523: Chương 523 tàn nhẫn độc ác
 • #524: Chương 524 đế vương phạm nhi
 • #525: Chương 525 tan xương nát thịt
 • #526: Chương 526 nhất niệm chi gian
 • #527: Chương 527 không cần mắc mưu
 • #528: Chương 528 đạm mạc với tâm
 • #529: Chương 529 nhiều một viên nho nhỏ tâm
 • #530: Chương 530 cố ý làm khó dễ
 • #531: Chương 531 muốn hay không như vậy đáng yêu?
 • #532: Chương 532 một người xuất hiện
 • #533: Chương 533 trúng kế
 • #534: Chương 534 theo đuổi không bỏ
 • #535: Chương 535 rút dây động rừng
 • #536: Chương 536 động tâm
 • #537: Chương 537 ngươi thật đúng là có bản lĩnh
 • #538: Chương 538 cả đời đều sẽ không hiểu
 • #539: Chương 539 giết người công cụ
 • #540: Chương 540 quen thuộc cảm giác
 • #541: Chương 541 thật sẽ gạt người
 • #542: Chương 542 ngươi thần trí
 • #543: Chương 543 đoạn tình nhai
 • #544: Chương 544 tuyệt không buông tha thương nàng người
 • #545: Chương 545 ngươi không chuẩn chết
 • #546: Chương 546 phải cho sư phụ thỉnh tội
 • #547: Chương 547 hai ngày một đêm
 • #548: Chương 548 dữ nhiều lành ít
 • #549: Chương 549 đây là địa phương quỷ quái gì 【1】
 • #550: Chương 550 đây là địa phương quỷ quái gì 【2】
 • #551: Chương 551 đây là địa phương quỷ quái gì 【3】
 • #552: Chương 552 bị trở thành thế thân 【1】
 • #553: Chương 553 bị trở thành thế thân 【2】
 • #554: Chương 554 bị trở thành thế thân 【3】
 • #555: Chương 555 bị trở thành thế thân 【4】
 • #556: Chương 556 tàn nhẫn thủ đoạn 【1】
 • #557: Chương 557 tàn nhẫn thủ đoạn 【2】
 • #558: Chương 558 tàn nhẫn thủ đoạn 【3】
 • #559: Chương 559 tàn nhẫn thủ đoạn 【4】
 • #560: Chương 560 đột phát trạng huống 【1】
 • #561: Chương 561 đột phát trạng huống 【2】
 • #562: Chương 562 đột phát trạng huống 【3】
 • #563: Chương 563 đêm trăng tròn 【1】
 • #564: Chương 564 đêm trăng tròn 【2】
 • #565: Chương 565 đêm trăng tròn 【3】
 • #566: Chương 566 đêm trăng tròn 【4】
 • #567: Chương 567 đêm trăng tròn 【5】
 • #568: Chương 568 thiết kế thoát đi 【1】
 • #569: Chương 569 thiết kế thoát đi 【2】
 • #570: Chương 570 thiết kế thoát đi 【3】
 • #571: Chương 571 thiết kế thoát đi 【4】
 • #572: Chương 572 thiết kế thoát đi 【5】
 • #573: Chương 573 có người giả mạo 【1】
 • #574: Chương 574 có người giả mạo 【2】
 • #575: Chương 575 có người giả mạo 【3】
 • #576: Chương 576 có người giả mạo 【4】
 • #577: Chương 577 ám dạ đối thượng 【1】
 • #578: Chương 578 ám dạ đối thượng 【2】
 • #579: Chương 579 ám dạ đối thượng 【3】
 • #580: Chương 580 ám dạ đối thượng 【4】
 • #581: Chương 581 ngươi đang nói dối 【1】
 • #582: Chương 582 ngươi đang nói dối 【2】
 • #583: Chương 583 ngươi đang nói dối 【3】
 • #584: Chương 584 ngươi đang nói dối 【4】
 • #585: Chương 585 ngươi đang nói dối 【5】
 • #586: Chương 586 ngươi đang nói dối 【6】
 • #587: Chương 587 kết cục 【1】
 • #588: Chương 588 kết cục 【2】
 • #589: Chương 589 kết cục 【3】
 • #590: Chương 590 kết cục 【4】
 • #591: Chương 591 sát tới cửa tới 【1】
 • #592: Chương 592 sát tới cửa tới 【2】
 • #593: Chương 593 sát tới cửa tới 【3】
 • #594: Chương 594 sát tới cửa tới 【4】
 • #595: Chương 595 sát tới cửa tới 【5】
 • #596: Chương 596 tương tư bệnh 【1】
 • #597: Chương 597 tương tư bệnh 【2】
 • #598: Chương 598 kinh thiên chuyển biến, bán manh đáng xấu hổ 【1】
 • #599: Chương 599 kinh thiên chuyển biến, bán manh đáng xấu hổ 【2】
 • #600: Chương 600 kinh thiên chuyển biến, bán manh đáng xấu hổ 【3】
 • #601: Chương 601 kinh thiên chuyển biến, bán manh đáng xấu hổ 【4】
 • #602: Chương 602 kinh thiên chuyển biến, bán manh đáng xấu hổ 【5】
 • #603: Chương 603 đoạt bảo 【1】
 • #604: Chương 604 đoạt bảo 【2】
 • #605: Chương 605 đoạt bảo 【3】
 • #606: Chương 606 đoạt bảo 【4】
 • #607: Chương 607 đoạt bảo 【5】
 • #608: Chương 608 muốn thành thân 【1】
 • #609: Chương 609 muốn thành thân 【2】
 • #610: Chương 610 muốn thành thân 【3】
 • #611: Chương 611 muốn thành thân 【4】
 • #612: Chương 612 muốn thành thân 【5】
 • #613: Chương 613 muốn thành thân 【6】
 • #614: Chương 614 muốn thành thân 【7】
 • #615: Chương 615 muốn thành thân 【8】
 • #616: Chương 616 muốn thành thân 【9】
 • #617: Chương 617 gặp nhau khi kinh diễm 【1】
 • #618: Chương 618 gặp nhau khi kinh diễm 【2】
 • #619: Chương 619 gặp nhau khi kinh diễm 【3】
 • #620: Chương 620 gặp nhau khi kinh diễm 【4】
 • #621: Chương 621 gặp nhau khi kinh diễm 【5】
 • #622: Chương 622 gặp nhau khi kinh diễm 【6】
 • #623: Chương 623 gặp nhau khi kinh diễm 【7】
 • #624: Chương 624 gặp nhau khi kinh diễm 【8】
 • #625: Chương 625 gặp nhau khi kinh diễm 【9】
 • #626: Chương 626 gặp nhau khi kinh diễm 【10】
 • #627: Chương 627 cứu tinh tới 【1】
 • #628: Chương 628 cứu tinh tới 【2】
 • #629: Chương 629 cứu tinh tới 【3】
 • #630: Chương 630 ghen 【1】
 • #631: Chương 631 ghen 【2】
 • #632: Chương 632 ghen 【3】
 • #633: Chương 633 ghen 【4】
 • #634: Chương 634 ghen 【5】
 • #635: Chương 635 ghen 【6】
 • #636: Chương 636 ghen 【7】
 • #637: Chương 637 thân phận của ngươi 【1】
 • #638: Chương 638 thân phận của ngươi 【2】
 • #639: Chương 639 thân phận của ngươi 【3】
 • #640: Chương 640 thân phận của ngươi 【4】
 • #641: Chương 641 thân phận của ngươi 【5】
 • #642: Chương 642 thân phận của ngươi 【6】
 • #643: Chương 643 thân phận của ngươi 【7】
 • #644: Chương 644 thân phận của ngươi 【8】
 • #645: Chương 645 thân phận của ngươi 【9】
 • #646: Chương 646 thân phận của ngươi 【10】
 • #647: Chương 647 thân phận của ngươi 【11】
 • #648: Chương 648 ngươi tự do
 • #649: Chương 649 ta liền biết, là ngươi
 • #650: Chương 650 là ai cứu đến ngươi
 • #651: Chương 651 hoặc là sát, hoặc là ái
 • #652: Chương 652 khuynh tẫn hết thảy
 • #653: Chương 653 si tình một mảnh
 • #654: Chương 654 hắc cốt
 • #655: Chương 655 thất vọng
 • #656: Chương 656 đã từng thích
 • #657: Chương 657 ngươi không buông tha ta
 • #658: Chương 658 ngầm cung điện
 • #659: Chương 659 chuyện trò vui vẻ
 • #660: Chương 660 mầm tai hoạ
 • #661: Chương 661 muốn hay không đi ra ngoài
 • #662: Chương 662 lo lắng lam tỷ tỷ
 • #663: Chương 663 đã từng chuyện cũ
 • #664: Chương 664 hồng liên ấn ký
 • #665: Chương 665 ta nhất định sẽ xuất hiện
 • #666: Chương 666 bói toán
 • #667: Chương 667 trả giá đại giới
 • #668: Chương 668 sống không bằng chết
 • #669: Chương 669 tâm lạnh
 • #670: Chương 670 con thỏ công chúa
 • #671: Chương 671 thực ngốc thực thiên chân
 • #672: Chương 672 truyền thuyết
 • #673: Chương 673 ủng nàng nhập hoài
 • #674: Chương 674 hai năm thời gian
 • #675: Chương 675 tiểu đồ đệ
 • #676: Chương 676 hôn ước
 • #677: Chương 677 thâm ái
 • #678: Chương 678 rời đi
 • #679: Chương 679 nàng ái, vẫn như cũ ái
 • #680: Chương 680 hắn mẫu thân thật đáng yêu
 • #681: Chương 681 bá khí ngoại lộ
 • #682: Chương 682 đem nàng hung hăng quăng!
 • #683: Chương 683 ôm
 • #684: Chương 684 mẫu hậu, ngươi lại gạt ta!
 • #685: Chương 685 trọng thương
 • #686: Chương 686 bí mật
 • #687: Chương 687 muốn cho ngươi một kinh hỉ
 • #688: Chương 688 ta yêu một nữ tử
 • #689: Chương 689 da thịt chi thân
 • #690: Chương 690 tiền đặt cược
 • #691: Chương 691 trong mộng tiểu nữ hài
 • #692: Chương 692 thưởng thức
 • #693: Chương 693 khóc cho ngươi xem!
 • #694: Chương 694 trời không sợ, đất không sợ
 • #695: Chương 695 Ma Huyết
 • #696: Chương 696 ta thích nàng
 • #697: Chương 697 toàn tâm toàn ý đi ái một người
 • #698: Chương 698 tình nguyện vĩnh viễn sai đi xuống
 • #699: Chương 699 nàng bảo bối nhi tử a
 • #700: Chương 700 đời đời kiếp kiếp
 • #701: Chương 701 sẽ không trách cứ
 • #702: Chương 702 phi ái không thể
 • #703: Chương 703 lười biếng
 • #704: Chương 704 sư phụ thật đáng yêu
 • #705: Chương 705 ta có một cái nhi tử
 • #706: Chương 706 thân sinh cốt nhục
 • #707: Chương 707 sao lại có thể như vậy
 • #708: Chương 708 ngươi đã nói phải bảo vệ ta
 • #709: Chương 709 bốn ngày bốn đêm
 • #710: Chương 710 lần đầu tiên cầu ngài
 • #711: Chương 711 một năm chi ước
 • #712: Chương 712 ta ở tưởng niệm ngươi trung tỉnh lại
 • #713: Chương 713 ta sẽ vẫn luôn chờ hắn trở về
 • #714: Chương 714 thiên phạt
 • #715: Chương 715 vô pháp thay thế
 • #716: Chương 716 bão nổi
 • #717: Chương 717 bọn họ sớm có phòng bị?
 • #718: Chương 718 không luyện công
 • #719: Chương 719 nàng có phương diện này thiên phú sao?
 • #720: Chương 720 hôn mê
 • #721: Chương 721 cư nhiên không có
 • #722: Chương 722 ta tin tưởng hắn
 • #723: Chương 723 chờ ta một năm
 • #724: Chương 724 vì nàng chuẩn bị trận pháp
 • #725: Chương 725 khổ đại cừu thâm
 • #726: Chương 726 có người xâm nhập
 • #727: Chương 727 căn bản không có người biết……
 • #728: Chương 728 là ngươi trộm ta hài tử?
 • #729: Chương 729 đem nhi tử còn cho ngươi
 • #730: Chương 730 sư phụ nói như vậy một câu
 • #731: Chương 731 rốt cuộc là ai
 • #732: Chương 732 quyết định đi tìm hắn
 • #733: Chương 733 kỳ hạn buông xuống
 • #734: Chương 734 canh cánh trong lòng
 • #735: Chương 735 thí này mũi nhọn
 • #736: Chương 736 nội ứng ngoại hợp
 • #737: Chương 737 mở ra phong ấn
 • #738: Chương 738 hoàn toàn xứng đáng thiên tài!
 • #739: Chương 739 thần giống nhau tấn chức tốc độ
 • #740: Chương 740 bắt ngươi mệnh —— tới hoàn lại đi
 • #741: Chương 741 nó khắc tinh
 • #742: Chương 742 phế đi nàng!
 • #743: Chương 743 băng quan
 • #744: Chương 744 lưu luyến, lại tương ngộ 【1】
 • #745: Chương 745 lưu luyến, lại tương ngộ 【2】
 • #746: Chương 746 lưu luyến, lại tương ngộ 【3】
 • #747: Chương 747 lưu luyến, lại tương ngộ 【4】
 • #748: Chương 748 lưu luyến, lại tương ngộ 【5】
 • #749: Chương 749 nàng bói toán thiên phú
 • #750: Chương 750 nhặt có sẵn
 • #751: Chương 751 đậu xanh cùng dưa hấu đối lập
 • #752: Chương 752 sờ soạng dễ làm sự……
 • #753: Chương 753 thuyền chủ nhân
 • #754: Chương 754 khuynh thành tuyệt sắc
 • #755: Chương 755 nàng bình an không có việc gì liền hảo
 • #756: Chương 756 yêu mị như ma
 • #757: Chương 757 phong vân đảo đảo chủ
 • #758: Chương 758 cúi người chắn nàng trước mặt
 • #759: Chương 759 người kia chỉ có thể là hắn
 • #760: Chương 760 chỉ có thể chịu đựng……
 • #761: Chương 761 người trên một chiếc thuyền
 • #762: Chương 762 ở Mạch Li trước mặt thoát?
 • #763: Chương 763 thẹn thùng
 • #764: Chương 764 vì sờ sờ thân thể hắn?
 • #765: Chương 765 thật là hảo bảo bối a
 • #766: Chương 766 căn bản liền không hiện thực!
 • #767: Chương 767 đối ta có ý tứ?
 • #768: Chương 768 ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi……
 • #769: Chương 769 cư nhiên là một cái nhóc con?
 • #770: Chương 770 thực sự có ái
 • #771: Chương 771 đại càn quét
 • #772: Chương 772 nàng…… Nàng còn không có sự?
 • #773: Chương 773 xem ngây người!
 • #774: Chương 774 ôm cây đợi thỏ
 • #775: Chương 775 ta đá đá đá……
 • #776: Chương 776 lâu đài cổ
 • #777: Chương 777 e sợ cho thiên hạ không loạn!
 • #778: Chương 778 vây quanh
 • #779: Chương 779 nàng là như thế nào làm được?
 • #780: Chương 780 ngươi gả cho ta đi!
 • #781: Chương 781 là hắn xem nhẹ nàng
 • #782: Chương 782 cảm động
 • #783: Chương 783 không phải dễ chọc……
 • #784: Chương 784 đi tìm Đại Tư Tế
 • #785: Chương 785 bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm
 • #786: Chương 786 ngươi tương lai
 • #787: Chương 787 nói là đi tìm người
 • #788: Chương 788 vĩnh viễn sẽ không biết đáp án
 • #789: Chương 789 Đại Tư Tế bằng hữu + tác giả có chuyện nói
 • #790: Chương 790 thân sinh nữ nhi?
 • #791: Chương 791 trúng độc mà chết
 • #792: Chương 792 là Đế Vân Thương đã cứu ta
 • #793: Chương 793 tiểu công chúa muốn thành thân
 • #794: Chương 794 thoải mái
 • #795: Chương 795 không muốn người biết bí mật
 • #796: Chương 796 không bệnh, hắn sẽ biến thành như vậy?
 • #797: Chương 797 âm dương cổ
 • #798: Chương 798 vì cái gì muốn ta đi?
 • #799: Chương 799 gặp nhau
 • #800: Chương 800 hắn xuất hiện, gặp nhau
 • #801: Chương 801 đó là —— Lam Thánh Tuyết!
 • #802: Chương 802 nữ nhân, ta đã trở về
 • #803: Chương 803 tấu chết ngươi!!!
 • #804: Chương 804 ta ôm ngươi ngủ
 • #805: Chương 805 lại thân một chút
 • #806: Chương 806 cường giả chi lộ
 • #807: Chương 807 ngươi kêu nàng cái gì?
 • #808: Chương 808 ước định
 • #809: Chương 809 kế hoạch
 • #810: Chương 810 ta phải gả người
 • #811: Chương 811 nhất sinh nhất thế bảo hộ
 • #812: Chương 812 ngàn họa
 • #813: Chương 813 đến tột cùng là ai hãm đi vào
 • #814: Chương 814 ngươi dám động nàng một chút thử xem
 • #815: Chương 815 chơi đủ rồi đi?
 • #816: Chương 816 ta chỉ có thể giết ngươi……
 • #817: Chương 817 rơi vào ma đạo
 • #818: Chương 818 vô pháp thay đổi
 • #819: Chương 819 hắn đến tột cùng thừa nhận rồi chút cái gì
 • #820: Chương 820 cường đại nhất tồn tại……
 • #821: Chương 821 thu sau tính sổ
 • #822: Chương 822 ăn cái gì tuyệt không có hại
 • #823: Chương 823 cấp cái lễ vật!
 • #824: Chương 824 đi theo ta, có thịt ăn
 • #825: Chương 825 Bạch Yêu Nhi
 • #826: Chương 826 ai yếu, ai sẽ phải chết!
 • #827: Chương 827 chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm
 • #828: Chương 828 ta đã có người được chọn
 • #829: Chương 829 trừ phi nàng nghịch thiên!
 • #830: Chương 830 này dáng người là thật tốt
 • #831: Chương 831 kinh diễm 【1】
 • #832: Chương 832 kinh diễm 【2】
 • #833: Chương 833 kinh diễm 【3】
 • #834: Chương 834 kinh diễm 【4】
 • #835: Chương 835 kinh diễm 【5】
 • #836: Chương 836 nghịch thiên tấn chức tốc độ 【1】
 • #837: Chương 837 nghịch thiên tấn chức tốc độ 【2】
 • #838: Chương 838 nghịch thiên tấn chức tốc độ 【3】
 • #839: Chương 839 sấm cấm địa 【1】
 • #840: Chương 840 sấm cấm địa 【2】
 • #841: Chương 841 sấm cấm địa 【3】
 • #842: Chương 842 Hồng Liên Nghiệp Hỏa 【1】
 • #843: Chương 843 Hồng Liên Nghiệp Hỏa 【2】
 • #844: Chương 844 Hồng Liên Nghiệp Hỏa 【3】
 • #845: Chương 845 nhất định phải kiên trì đi xuống được không?
 • #846: Chương 846 phiên thiên đi?
 • #847: Chương 847 xúc động là ma quỷ
 • #848: Chương 848 uy, đừng xằng bậy a
 • #849: Chương 849 mê đảo hắn tiểu yêu tinh
 • #850: Chương 850 hồn căn
 • #851: Chương 851 đột phát trạng huống 【1】
 • #852: Chương 852 đột phát trạng huống 【2】
 • #853: Chương 853 bồi ngươi, bảo hộ ngươi 【1】
 • #854: Chương 854 bồi ngươi, bảo hộ ngươi 【2】
 • #855: Chương 855 bồi ngươi, bảo hộ ngươi 【3】
 • #856: Chương 856 bồi ngươi, bảo hộ ngươi 【4】
 • #857: Chương 857 đồng sinh cộng tử 【1】
 • #858: Chương 858 đồng sinh cộng tử 【2】
 • #859: Chương 859 đồng sinh cộng tử 【3】
 • #860: Chương 860 thân phận chi mê 【1】
 • #861: Chương 861 thân phận chi mê 【2】
 • #862: Chương 862 thân phận chi mê 【3】
 • #863: Chương 863 thân phận chi mê 【4】
 • #864: Chương 864 thân phận chi mê 【5】
 • #865: Chương 865 lẫn nhau bảo hộ 【1】
 • #866: Chương 866 lẫn nhau bảo hộ 【2】
 • #867: Chương 867 lẫn nhau bảo hộ 【3】
 • #868: Chương 868 lẫn nhau bảo hộ 【4】
 • #869: Chương 869 lẫn nhau bảo hộ 【5】
 • #870: Chương 870 ái ngươi như lúc ban đầu 【1】
 • #871: Chương 871 ái ngươi như lúc ban đầu 【2】
 • #872: Chương 872 ái ngươi như lúc ban đầu 【3】
 • #873: Chương 873 ái ngươi như lúc ban đầu 【4】
 • #874: Chương 874 ái ngươi như lúc ban đầu 【5】
 • #875: Chương 875 nguyên lai là nàng 【1】
 • #876: Chương 876 nguyên lai là nàng 【2】
 • #877: Chương 877 nguyên lai là nàng 【3】
 • #878: Chương 878 nguyên lai là nàng 【4】
 • #879: Chương 879 nguyên lai là nàng 【5】
 • #880: Chương 880 nàng hết thảy 【1】
 • #881: Chương 881 nàng hết thảy 【2】
 • #882: Chương 882 nàng hết thảy 【3】
 • #883: Chương 883 mệnh trung chú định, nhất nhãn vạn năm
 • #884: Chương 884 hắn cư nhiên như vậy bình tĩnh!
 • #885: Chương 885 ngươi thật là quá đáng yêu
 • #886: Chương 886 đồng dạng tuyệt sắc
 • #887: Chương 887 hắn sợ, dùng được sao?
 • #888: Chương 888 hoảng hốt
 • #889: Chương 889 thiên hạ chúa tể
 • #890: Chương 890 đêm sử
 • #891: Chương 891 không chuẩn chạm vào nàng
 • #892: Chương 892 thẩm phán giả 【1】
 • #893: Chương 893 thẩm phán giả 【2】
 • #894: Chương 894 thẩm phán giả 【3】
 • #895: Chương 895 thẩm phán giả 【4】
 • #896: Chương 896 thẩm phán giả 【5】
 • #897: Chương 897 bí mật
 • #898: Chương 898 cắn hắn
 • #899: Chương 899 ngoài ý muốn
 • #900: Chương 900 luyện hóa
 • #901: Chương 901 trúng độc bỏ mình
 • #902: Chương 902 ta hẳn là thích nàng sao?
 • #903: Chương 903 nếu không có nàng
 • #904: Chương 904 hỗn đản
 • #905: Chương 905 thế bất lưỡng lập
 • #906: Chương 906 biến cố
 • #907: Chương 907 không thể không trừ
 • #908: Chương 908 huỷ hoại nó
 • #909: Chương 909 tự mình tới 【1】
 • #910: Chương 910 tự mình tới 【2】
 • #911: Chương 911 tây lan Thánh Nữ 【1】
 • #912: Chương 912 tây lan Thánh Nữ 【2】
 • #913: Chương 913 tây lan Thánh Nữ 【3】
 • #914: Chương 914 tây lan Thánh Nữ 【4】
 • #915: Chương 915 tây lan Thánh Nữ 【5】
 • #916: Chương 916 thánh sứ! Hộ hoa sứ giả? 【1】
 • #917: Chương 917 thánh sứ! Hộ hoa sứ giả? 【2】
 • #918: Chương 918 thánh sứ? Hộ hoa sứ giả! 【3】
 • #919: Chương 919 thánh sứ! Hộ hoa sứ giả? 【4】
 • #920: Chương 920 dẫn sói vào nhà
 • #921: Chương 921 hắn là người nào?
 • #922: Chương 922 Tây Lan tộc quy củ
 • #923: Chương 923 ôn tồn
 • #924: Chương 924 bá chiếm Đế Vân Thương
 • #925: Chương 925 có bị mà đến
 • #926: Chương 926 Tây Lan tộc trường
 • #927: Chương 927 tiểu nha đầu thỉnh cầu
 • #928: Chương 928 đã tới chậm sao?
 • #929: Chương 929 ẩn
 • #930: Chương 930 cái gì phản ứng đều không có
 • #931: Chương 931 ăn ý 【1】
 • #932: Chương 932 ăn ý 【2】
 • #933: Chương 933 cường cường liên thủ 【1】
 • #934: Chương 934 cường cường liên thủ 【2】
 • #935: Chương 935 cường cường liên thủ 【3】
 • #936: Chương 936 cường cường liên thủ 【4】
 • #937: Chương 937 tuyệt đối không phải nàng 【1】
 • #938: Chương 938 tuyệt đối không phải nàng 【2】
 • #939: Chương 939 tuyệt đối không phải nàng 【3】
 • #940: Chương 940 thay mận đổi đào 【1】
 • #941: Chương 941 thay mận đổi đào 【2】
 • #942: Chương 942 thay mận đổi đào 【3】
 • #943: Chương 943 trong mộng nữ nhân 【1】
 • #944: Chương 944 trong mộng nữ nhân 【2】
 • #945: Chương 945 trong mộng nữ nhân 【3】
 • #946: Chương 946 trong mộng nữ nhân 【4】
 • #947: Chương 947 trong mộng nữ nhân 【5】
 • #948: Chương 948 phản kích 【1】
 • #949: Chương 949 phản kích 【2】
 • #950: Chương 950 phản kích 【3】
 • #951: Chương 951 phản kích 【4】
 • #952: Chương 952 chân tướng 【1】
 • #953: Chương 953 chân tướng 【2】
 • #954: Chương 954 quyết đấu 【1】
 • #955: Chương 955 quyết đấu 【2】
 • #956: Chương 956 quyết đấu 【3】
 • #957: Chương 957 quyết đấu 【4】
 • #958: Chương 958 quyết đấu 【5】
 • #959: Chương 959 mỹ nữ oa oa 【1】
 • #960: Chương 960 mỹ nữ oa oa 【2】
 • #961: Chương 961 mỹ nữ oa oa 【3】
 • #962: Chương 962 tức phụ nhi 【1】
 • #963: Chương 963 soái ngây người!
 • #964: Chương 964 nhà giàu mới nổi
 • #965: Chương 965 hố cha thổ hào khách điếm 【1】
 • #966: Chương 966 hố cha thổ hào khách điếm 【2】
 • #967: Chương 967 tam thùng kim 【1】
 • #968: Chương 968 tam thùng kim 【2】
 • #969: Chương 969 tam thùng kim 【3】
 • #970: Chương 970 cướp đi 【1】
 • #971: Chương 971 cướp đi 【2】
 • #972: Chương 972 vui sướng
 • #973: Chương 973 chờ đợi
 • #974: Chương 974 hồng nhan bạc mệnh
 • #975: Chương 975 một đời phồn hoa 【1】
 • #976: Chương 976 một đời phồn hoa 【2】
 • #977: Chương 977 một đời phồn hoa 【3】
 • #978: Chương 978 một đời phồn hoa 【4】
 • #979: Chương 979 một đời phồn hoa 【5】
 • #980: Chương 980 một đời phồn hoa 【6】
 • #981: Chương 981 một đời phồn hoa 【7】
 • #982: Chương 982 một đời phồn hoa 【8】
 • #983: Chương 983 quân lâm thiên hạ 【1】
 • #984: Chương 984 quân lâm thiên hạ 【2】
 • #985: Chương 985 quân lâm thiên hạ 【3】
 • #986: Chương 986 quân lâm thiên hạ 【4】
 • #987: Chương 987 quân lâm thiên hạ 【5】
 • #988: Chương 988 quân lâm thiên hạ 【6】
 • #989: Chương 989 quân lâm thiên hạ 【7】
 • #990: Chương 990 quân lâm thiên hạ 【8】
 • #991: Chương 991 chạy ra sinh thiên 【1】
 • #992: Chương 992 chạy ra sinh thiên 【2】
 • #993: Chương 993 chạy ra sinh thiên 【3】
 • #994: Chương 994 chạy ra sinh thiên 【4】
 • #995: Chương 995 chạy ra sinh thiên 【5】
 • #996: Chương 996 chạy ra sinh thiên 【6】
 • #997: Chương 997 vô tình thẩm phán 【1】
 • #998: Chương 998 vô tình thẩm phán 【2】
 • #999: Chương 999 vô tình thẩm phán 【3】
 • #1000: Chương 1000 điên cuồng tương đối 【1】
 • #1001: Chương 1001 điên cuồng tương đối 【2】
 • #1002: Chương 1002 quyết định 【1】
 • #1003: Chương 1003 quyết định 【2】
 • #1004: Chương 1004 quyết định 【3】
 • #1005: Chương 1005 quyết định 【4】
 • #1006: Chương 1006 quyết định 【5】
 • #1007: Chương 1007 mười ngón tay đan vào nhau 【1】
 • #1008: Chương 1008 mười ngón tay đan vào nhau 【2】
 • #1009: Chương 1009 mười ngón tay đan vào nhau 【3】
 • #1010: Chương 1010 ta thích ngươi 【1】
 • #1011: Chương 1011 ta thích ngươi 【2】
 • #1012: Chương 1012 ta thích ngươi 【3】
 • #1013: Chương 1013 ta thích ngươi 【4】
 • #1014: Chương 1014 ta thích ngươi 【5】
 • #1015: Chương 1015 ta thích ngươi 【6】
 • #1016: Chương 1016 ta thích ngươi 【7】
 • #1017: Chương 1017 ta thích ngươi 【8】
 • #1018: Chương 1018 nháy mắt hạ gục 【1】
 • #1019: Chương 1019 nháy mắt hạ gục 【2】
 • #1020: Chương 1020 nháy mắt hạ gục 【3】
 • #1021: Chương 1021 nháy mắt hạ gục 【4】
 • #1022: Chương 1022 nháy mắt hạ gục 【5】
 • #1023: Chương 1023 nháy mắt hạ gục 【6】
 • #1024: Chương 1024 thật khờ vẫn là giả ngốc? 【1】
 • #1025: Chương 1025 thật khờ vẫn là giả ngốc? 【2】
 • #1026: Chương 1026 xuyên qua 【1】
 • #1027: Chương 1027 xuyên qua 【2】
 • #1028: Chương 1028 xuyên qua 【3】
 • #1029: Chương 1029 xuyên qua 【4】
 • #1030: Chương 1030 xuyên qua 【5】
 • #1031: Chương 1031 xuyên qua 【6】
 • #1032: Chương 1032 xuyên qua 【7】
 • #1033: Chương 1033 xuyên qua 【8】
 • #1034: Chương 1034 xuyên qua 【9】
 • #1035: Chương 1035 xuyên qua 【10】
 • #1036: Chương 1036 muốn 【1】
 • #1037: Chương 1037 muốn 【2】
 • #1038: Chương 1038 muốn 【3】
 • #1039: Chương 1039 muốn 【4】
 • #1040: Chương 1040 muốn 【5】
 • #1041: Chương 1041 muốn 【6】
 • #1042: Chương 1042 muốn 【7】
 • #1043: Chương 1043 lửa giận 【1】
 • #1044: Chương 1044 lửa giận 【2】
 • #1045: Chương 1045 lửa giận 【3】
 • #1046: Chương 1046 lửa giận 【4】
 • #1047: Chương 1047 lửa giận 【5】
 • #1048: Chương 1048 nhìn nàng trộm 【1】
 • #1049: Chương 1049 nhìn nàng trộm 【2】
 • #1050: Chương 1050 nhìn nàng trộm 【3】
 • #1051: Chương 1051 nhìn nàng trộm 【4】
 • #1052: Chương 1052 nhìn nàng trộm 【5】
 • #1053: Chương 1053 ngây dại!
 • #1054: Chương 1054 các ngươi là một đám!
 • #1055: Chương 1055 hẳn phải chết không thể nghi ngờ
 • #1056: Chương 1056 quen thuộc cảm giác
 • #1057: Chương 1057 hảo bảo bối
 • #1058: Chương 1058 tím tà
 • #1059: Chương 1059 hảo đến bạo!
 • #1060: Chương 1060 xa xỉ sự tình
 • #1061: Chương 1061 thật đúng là giả
 • #1062: Chương 1062 không cần thấy đi
 • #1063: Chương 1063 trở nên không bình thường
 • #1064: Chương 1064 bị phế đi
 • #1065: Chương 1065 tươi mát tuyệt luân
 • #1066: Chương 1066 chiến thiếp
 • #1067: Chương 1067 ta nếu vì vương
 • #1068: Chương 1068 nam nữ chi gian
 • #1069: Chương 1069 ta chờ ngươi
 • #1070: Chương 1070 bánh bao
 • #1071: Chương 1071 nhân tâm hoảng sợ
 • #1072: Chương 1072 cứu ta……
 • #1073: Chương 1073 thật đáng sợ
 • #1074: Chương 1074 khổ hình
 • #1075: Chương 1075 sẽ là ai?
 • #1076: Chương 1076 hoa si
 • #1077: Chương 1077 gọi là gì đều hảo
 • #1078: Chương 1078 hận nàng sao
 • #1079: Chương 1079 manh manh đát
 • #1080: Chương 1080 phương pháp này cũng thật tàn nhẫn
 • #1081: Chương 1081 tham tuyển 【1】
 • #1082: Chương 1082 tham tuyển 【2】
 • #1083: Chương 1083 tham tuyển 【3】
 • #1084: Chương 1084 liền thiếu chút nữa nhi
 • #1085: Chương 1085 lấy máu nhận thân
 • #1086: Chương 1086 phát hiện
 • #1087: Chương 1087 đụng phải vừa vặn
 • #1088: Chương 1088 lạt mềm buộc chặt
 • #1089: Chương 1089 trừu chết các ngươi
 • #1090: Chương 1090 phát uy
 • #1091: Chương 1091 âm thầm tương trợ
 • #1092: Chương 1092 thành công
 • #1093: Chương 1093 Bắc Mặc ngàn đêm
 • #1094: Chương 1094 lo lắng
 • #1095: Chương 1095 gấp bội hoàn lại
 • #1096: Chương 1096 hắn định đoạt
 • #1097: Chương 1097 trang thuần
 • #1098: Chương 1098 bạch cốt cầm
 • #1099: Chương 1099 nàng nam thần
 • #1100: Chương 1100 chính là hắn!
 • #1101: Chương 1101 di linh chuyển hồn
 • #1102: Chương 1102 giả mạo
 • #1103: Chương 1103 vương giả trở về
 • #1104: Chương 1104 biết được
 • #1105: Chương 1105 quấy rối
 • #1106: Chương 1106 thi kế
 • #1107: Chương 1107 tương ngộ
 • #1108: Chương 1108 quan tâm
 • #1109: Chương 1109 linh thạch
 • #1110: Chương 1110 mông mắt
 • #1111: Chương 1111 thân mật
 • #1112: Chương 1112 cơ quan
 • #1113: Chương 1113 ngạc nhiên
 • #1114: Chương 1114 gian nan
 • #1115: Chương 1115 ôn nhu
 • #1116: Chương 1116 kinh hãi thất thố
 • #1117: Chương 1117 ta yêu ngươi
 • #1118: Chương 1118 nói cho ngươi một bí mật
 • #1119: Chương 1119 ra sức diễn kịch
 • #1120: Chương 1120 giết nàng
 • #1121: Chương 1121 uy hiếp
 • #1122: Chương 1122 đánh đố
 • #1123: Chương 1123 nhất không nghĩ chạm đến thương
 • #1124: Chương 1124 phúc hắc
 • #1125: Chương 1125 chiếm tiện nghi
 • #1126: Chương 1126 chỉnh chết Bắc Tâm
 • #1127: Chương 1127 đời đời kiếp kiếp, bị tù tại đây
 • #1128: Chương 1128 vấn đỉnh thiên hạ
 • #1129: Chương 1129 hóa thân Tu La
 • #1130: Chương 1130 nguyên khí đại thương
 • #1131: Chương 1131 đối nàng cảm kích trong lòng
 • #1132: Chương 1132 kia đều là giả
 • #1133: Chương 1133 Vân Lí Thần
 • #1134: Chương 1134 chạy trối chết
 • #1135: Chương 1135 hâm mộ ghen tị hận
 • #1136: Chương 1136 liền thuộc các ngươi keo kiệt nhất
 • #1137: Chương 1137 thích
 • #1138: Chương 1138 nàng…… Đã có người trong lòng
 • #1139: Chương 1139 đào người góc tường……
 • #1140: Chương 1140 sẽ có sao?
 • #1141: Chương 1141 nam bản Vô Âm
 • #1142: Chương 1142 Bắc Mặc tuyết điệp
 • #1143: Chương 1143 áp đảo nàng phía trên
 • #1144: Chương 1144 lão yêu bà
 • #1145: Chương 1145 tự luyến
 • #1146: Chương 1146 quá mất mặt
 • #1147: Chương 1147 kế hoạch có biến
 • #1148: Chương 1148 bọn họ có trá
 • #1149: Chương 1149 thành công
 • #1150: Chương 1150 khổ nhục kế khổ chính là chính mình
 • #1151: Chương 1151 Bắc Tâm mật báo, vạch trần!
 • #1152: Chương 1152 kiểm tra
 • #1153: Chương 1153 kế hoạch tiến hành khi
 • #1154: Chương 1154 Bắc Tâm há hốc mồm
 • #1155: Chương 1155 thắng tuyệt đối VS hoàn bại
 • #1156: Chương 1156 vựng thật đúng là kịp thời
 • #1157: Chương 1157 mục tiêu kế tiếp
 • #1158: Chương 1158 muốn diệt trừ cho sảng khoái!
 • #1159: Chương 1159 âm chính là ngươi!
 • #1160: Chương 1160 ngàn đêm, chấp hành đi
 • #1161: Chương 1161 tiểu công chúa
 • #1162: Chương 1162 ta đi luyện nàng
 • #1163: Chương 1163 thận trọng từng bước
 • #1164: Chương 1164 mục tiêu kế tiếp!
 • #1165: Chương 1165 nhất hữu hiệu, trực tiếp nhất
 • #1166: Chương 1166 thật đem chính mình đương cá nhân vật
 • #1167: Chương 1167 ám sát!
 • #1168: Chương 1168 điện hạ, ta về đi
 • #1169: Chương 1169 yêu một người
 • #1170: Chương 1170 lời nói khách sáo
 • #1171: Chương 1171 mặt khác đồng lõa?!
 • #1172: Chương 1172 gặp nhau
 • #1173: Chương 1173 cùng ta một khối trở về đi
 • #1174: Chương 1174 không nên nghe được thanh âm
 • #1175: Chương 1175 Vô Âm bí mật, giết người diệt khẩu!
 • #1176: Chương 1176 thà rằng sai sát, tuyệt không buông tha
 • #1177: Chương 1177 ăn sạch sẽ
 • #1178: Chương 1178 tuyết sơn đỉnh
 • #1179: Chương 1179 cực phẩm tiểu đồ đệ
 • #1180: Chương 1180 ngốc manh đáng yêu
 • #1181: Chương 1181 trời sinh đồ tham ăn
 • #1182: Chương 1182 huyết tinh
 • #1183: Chương 1183 tội ác tày trời đại BOSS
 • #1184: Chương 1184 khiêu chiến!
 • #1185: Chương 1185 biến cố phát sinh
 • #1186: Chương 1186 cường cường đối thượng
 • #1187: Chương 1187 sát liền sát
 • #1188: Chương 1188 thiên phạt
 • #1189: Chương 1189 chuyển cơ, sinh mệnh chi nguyên 【1】
 • #1190: Chương 1190 chuyển cơ, sinh mệnh chi nguyên 【2】
 • #1191: Chương 1191 ngươi còn sống?
 • #1192: Chương 1192 không màng tất cả muốn ở bên nhau
 • #1193: Chương 1193 đêm trăng tròn
 • #1194: Chương 1194 bới lông tìm vết
 • #1195: Chương 1195 thiên u Tử Lâm
 • #1196: Chương 1196 mà
 • #1197: Chương 1197 tưởng quăng ta? Môn đều không có!
 • #1198: Chương 1198 giao bảo hộ phí
 • #1199: Chương 1199 liễu gia
 • #1200: Chương 1200 nàng đi nơi nào?
 • #1201: Chương 1201 vạn người thỉnh nguyện thư
 • #1202: Chương 1202 ngươi đều mau làm ta sợ muốn chết
 • #1203: Chương 1203 vật đổi sao dời
 • #1204: Chương 1204 kinh vi thiên nhân, tâm động không thôi
 • #1205: Chương 1205 nàng ý trung nhân a, hảo soái!
 • #1206: Chương 1206 phú khả địch quốc
 • #1207: Chương 1207 phóng ta đi ra ngoài!
 • #1208: Chương 1208 kỳ quái hiện tượng
 • #1209: Chương 1209 tiểu nương tử tới
 • #1210: Chương 1210 trở thành hắn nữ nhân
 • #1211: Chương 1211 muốn ôm ôm nàng
 • #1212: Chương 1212 hôn ta một chút
 • #1213: Chương 1213 không xong! Tiểu hồ ly……
 • #1214: Chương 1214 công chúa ôm
 • #1215: Chương 1215 tiểu hồ ly, ngươi đừng xằng bậy a
 • #1216: Chương 1216 ngươi cho ta lóe xa một chút
 • #1217: Chương 1217 xem trống trơn
 • #1218: Chương 1218 vẫn luôn bị đóng lại
 • #1219: Chương 1219 hồ ly tinh
 • #1220: Chương 1220 hắn lai lịch
 • #1221: Chương 1221 tâm thuật bất chính
 • #1222: Chương 1222 hoan hỉ oan gia
 • #1223: Chương 1223 muốn thành thân
 • #1224: Chương 1224 tiền mắt
 • #1225: Chương 1225 ngươi nếu phản loạn, độc chết ngươi
 • #1226: Chương 1226 này hôn, ai dám thành?
 • #1227: Chương 1227 ta chính là càn rỡ
 • #1228: Chương 1228 càn rỡ tư bản
 • #1229: Chương 1229 trang cho ai xem
 • #1230: Chương 1230 trấn trưởng
 • #1231: Chương 1231 rốt cuộc bắt được
 • #1232: Chương 1232 vân thương, có đau hay không?
 • #1233: Chương 1233 người tốt có hảo báo
 • #1234: Chương 1234 tiểu hồ ly ném
 • #1235: Chương 1235 màu tím mộng ảo
 • #1236: Chương 1236 ngươi bổn đã chết
 • #1237: Chương 1237 ngàn năm cổ thụ
 • #1238: Chương 1238 một đường sinh cơ
 • #1239: Chương 1239 thật lớn một cây cây rụng tiền
 • #1240: Chương 1240 khuynh tẫn hết thảy
 • #1241: Chương 1241 vạn niệm câu hôi
 • #1242: Chương 1242 trong lòng cái kia kích động a
 • #1243: Chương 1243 xinh đẹp đại mỹ nữ
 • #1244: Chương 1244 bởi vì có ngươi
 • #1245: Chương 1245 hảo, thành giao!
 • #1246: Chương 1246 muốn ngươi chết, muốn hắn sinh
 • #1247: Chương 1247 thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền
 • #1248: Chương 1248 không có một ngọn cỏ
 • #1249: Chương 1249 vân thương tỉnh
 • #1250: Chương 1250 ngươi thích nàng?!
 • #1251: Chương 1251 ngươi tin hay không?!
 • #1252: Chương 1252 thiên đại kinh hỉ 【1】
 • #1253: Chương 1253 thiên đại kinh hỉ 【2】
 • #1254: Chương 1254 thiên đại kinh hỉ 【3】
 • #1255: Chương 1255 hắn lửa giận
 • #1256: Chương 1256 ngoan ngoãn nói ra
 • #1257: Chương 1257 khác hẳn với thường nhân
 • #1258: Chương 1258 phật thủ hoa
 • #1259: Đệ 1259 chương ta đương đôi mắt của ngươi
 • #1260: Chương 1260 rời đi
 • #1261: Chương 1261 ta sẽ bảo hộ ngươi
 • #1262: Chương 1262 nhất định sẽ tìm được nàng……
 • #1263: Chương 1263 ra tay cứu giúp
 • #1264: Chương 1264 tính sổ
 • #1265: Chương 1265 cho nàng bồi tội
 • #1266: Chương 1266 một cái người mù
 • #1267: Chương 1267 kế hoạch
 • #1268: Chương 1268 vì cái gì không né?
 • #1269: Chương 1269 đối hắn ăn uống
 • #1270: Chương 1270 bảo hộ nàng
 • #1271: Chương 1271 đi gặp đại công tử
 • #1272: Chương 1272 đạo đãi khách
 • #1273: Chương 1273 cơ quan
 • #1274:
 • #1275: Chương 1275 càn rỡ hành động
 • #1276: Chương 1276 đi tra một người
 • #1277: Chương 1277 không có tâm tình lại chiếu cố một cái ngươi
 • #1278: Chương 1278 thần y 【1】
 • #1279: Chương 1279 thần y 【2】
 • #1280: Chương 1280 người không người, quỷ không quỷ
 • #1281: Chương 1281 trời quang
 • #1282: Chương 1282 ngươi không bình thường
 • #1283: Chương 1283 ngươi rốt cuộc là người nào?
 • #1284: Chương 1284 quan hệ phỉ thiển
 • #1285: Chương 1285 ai dám bắt chúng ta?
 • #1286: Chương 1286 ai dám động các nàng!
 • #1287: Chương 1287 khiếp sợ chuyển biến
 • #1288: Chương 1288 đối nghịch
 • #1289: Chương 1289 vậy…… Giết nàng!
 • #1290: Chương 1290 thiếu hắn một cái mệnh
 • #1291: Chương 1291 cho nhau tra tấn
 • #1292: Chương 1292 ta bưng cho tiểu sư muội đi
 • #1293: Chương 1293 thật sự không xấu?
 • #1294: Chương 1294 nàng kế hoạch
 • #1295: Chương 1295 bởi vì Đế Vân Thương, ái nhân sở ái
 • #1296: Chương 1296 lập tức ngốc
 • #1297: Chương 1297 tấu Đế Vân Thương
 • #1298: Chương 1298 ngươi dám đánh ta?
 • #1299: Chương 1299 Đế Vân Thương xuất hiện
 • #1300: Chương 1300 lại quen thuộc bất quá
 • #1301: Chương 1301 làm ngàn đêm ôm ta
 • #1302: Chương 1302 hoàn toàn thay đổi
 • #1303: Chương 1303 ngươi đừng làm ta sợ
 • #1304: Chương 1304 Vô Âm tàn
 • #1305: Chương 1305 kế trúng kế
 • #1306: Chương 1306 là thật hay giả……
 • #1307: Chương 1307 nếu ái có ý trời 【1】
 • #1308: Chương 1308 nếu ái có ý trời 【2】
 • #1309: Chương 1309 nếu ái có ý trời 【3】
 • #1310: Chương 1310 không ở cùng nhau, thiên lý nan dung 【1】
 • #1311: Chương 1311 không ở cùng nhau, thiên lý nan dung 【2】
 • #1312: Chương 1312 không ở cùng nhau, thiên lý nan dung 【3】
 • #1313: Chương 1313 ái chính là ngươi 【1】
 • #1314: Chương 1314 ái chính là ngươi 【2】
 • #1315: Chương 1315 ái chính là ngươi 【3】
 • #1316: Chương 1316 ngươi rốt cuộc là ai 【1】
 • #1317: Chương 1317 ngươi rốt cuộc là ai 【2】
 • #1318: Chương 1318 ngươi rốt cuộc là ai 【3】
 • #1319: Chương 1319 ngươi cho ta đau, ta cho ngươi ái 【1】
 • #1320: Chương 1320 ngươi cho ta đau, ta cho ngươi ái 【2】
 • #1321: Chương 1321 ngươi cho ta đau, ta cho ngươi ái 【3】
 • #1322: Chương 1322 ngươi cho ta đau, ta cho ngươi ái 【4】
 • #1323: Chương 1323 ngươi cách này cá nhân xa một chút
 • #1324: Chương 1324 không phải ngươi
 • #1325: Chương 1325 mau cùng ta đi!
 • #1326: Chương 1326 đi một cái là một cái
 • #1327: Chương 1327 hắn thật sự thực thích ngươi
 • #1328: Chương 1328 không có ý thức người ngẫu nhiên
 • #1329: Chương 1329 vương giả trở về, Đế Vân Thương xuất hiện 【1】
 • #1330: Chương 1330 vương giả trở về, Đế Vân Thương xuất hiện 【2】
 • #1331: Chương 1331 vương giả trở về, Đế Vân Thương xuất hiện 【3】
 • #1332: Chương 1332 cường giả trở về, Đế Vân Thương xuất hiện 【4】
 • #1333: Chương 1333 cường giả trở về, Đế Vân Thương xuất hiện 【5】
 • #1334: Chương 1334 vương giả trở về, cư nhiên dám động hắn nữ nhân
 • #1335: Chương 1335 thình lình xảy ra đả kích
 • #1336: Chương 1336 ta hài tử……
 • #1337: Chương 1337 không cần lại kích thích nàng
 • #1338: Chương 1338 ngươi, sẽ đáp ứng ta sao?
 • #1339: Chương 1339 ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn
 • #1340: Chương 1340 hạnh phúc tới quá đột nhiên
 • #1341: Chương 1341 đừng sợ……
 • #1342: Chương 1342 hạnh phúc
 • #1343: Chương 1343 ngọt ngào
 • #1344: Chương 1344 hồng dải lụa
 • #1345: Chương 1345 hắn, còn sống?
 • #1346: Chương 1346 chẳng qua là cái người mù
 • #1347: Chương 1347 ai sẽ đối nàng tốt như vậy
 • #1348: Chương 1348 một lòng chỉ ái một người
 • #1349: Chương 1349 còn nàng ân tình này
 • #1350: Chương 1350 luôn có quyết đấu một ngày
 • #1351: Chương 1351 đợi các ngươi thật dài thời gian
 • #1352: Chương 1352 một tiếng thành chủ
 • #1353: Chương 1353 đại làm một trận
 • #1354: Chương 1354 ngươi dám động nàng?!
 • #1355: Chương 1355 không thể xưng là ‘ người ’ đồ vật
 • #1356: Chương 1356 bất tử không thương……
 • #1357: Chương 1357 trầm trọng hô hấp……
 • #1358: Chương 1358 ta thật sự không có thương tổn nàng
 • #1359: Chương 1359 có thể hay không ôm ta một cái?
 • #1360: Chương 1360 hư không tiêu thất
 • #1361: Chương 1361 đây là địa phương nào?
 • #1362: Chương 1362 thế ngoại đào nguyên
 • #1363: Chương 1363 nhất sinh nhất thế nhất song nhân
 • #1364: Chương 1364 cấm kỵ chi môn
 • #1365: Chương 1365 tư sấm cấm địa
 • #1366: Chương 1366 Quỷ Thuật Thu Tịch
 • #1367: Chương 1367 đem người đánh mất
 • #1368: Chương 1368 thành chủ đại nhân
 • #1369: Chương 1369 ngươi ai nha ngươi?
 • #1370: Chương 1370 đừng ở kia khoe khoang hảo sao?
 • #1371: Chương 1371 còn có bốn tháng mới có thể sinh ra
 • #1372: Chương 1372 một hai phải hút nàng huyết?
 • #1373: Chương 1373 vì cái gì…… Ngươi còn phải về tới?
 • #1374: Chương 1374 Dương Quang Bộ lạc
 • #1375: Chương 1375 nghe ngươi kể chuyện xưa
 • #1376: Chương 1376 mượn đao giết người!
 • #1377: Chương 1377 Dậu Trường
 • #1378: Chương 1378 phật thủ hoa
 • #1379: Chương 1379 oan gia ngõ hẹp
 • #1380: Chương 1380 không ta lớn lên đẹp
 • #1381: Chương 1381 bắt đầu điều tra
 • #1382: Chương 1382 mang thai ngốc ba năm
 • #1383: Chương 1383 tuyệt sắc vô song hiểu hay không?
 • #1384: Chương 1384 lớn lên thật không ra sao
 • #1385: Chương 1385 bóp chết ở nảy sinh trung……
 • #1386: Chương 1386 hạn lượng bản
 • #1387: Chương 1387 so người nam nhân này còn độc
 • #1388: Chương 1388 đệ nhị loại, đánh tơi bời
 • #1389: Chương 1389 ai lại chọc ngươi?
 • #1390: Chương 1390 thật sự quá sâu quá sâu……
 • #1391: Chương 1391 lấy tịnh chế động, dung túng ta một lần
 • #1392: Chương 1392 có gì đặc biệt hơn người
 • #1393: Chương 1393 có phải hay không…… Quá thời hạn?
 • #1394: Chương 1394 nàng đôi mắt
 • #1395: Chương 1395 bảo bảo là ai
 • #1396: Chương 1396 vương tử trở về
 • #1397: Chương 1397 kia không phải…… Hắn sư phụ sao?
 • #1398: Chương 1398 giống nhau hơi sợ
 • #1399: Chương 1399 ai? Ai đang nói chuyện?
 • #1400: Chương 1400 chén trà miêu
 • #1401: Chương 1401 nói nó là heo?
 • #1402: Chương 1402 phác mỹ nữ bụng
 • #1403: Chương 1403 tiểu chén trà học ngoan
 • #1404: Chương 1404 phong bế cuối cùng một hơi
 • #1405: Chương 1405 tiểu chén trà tâm tư
 • #1406: Chương 1406 tiểu chén trà, ngươi vì cái gì thích tới gần ta?
 • #1407: Chương 1407 kia không được phiên thiên?
 • #1408: Chương 1408 tranh đoạt chiến
 • #1409: Chương 1409 ai dám động nàng, nó liền diệt ai!
 • #1410: Chương 1410 phạm vào đại bất kính chi tội
 • #1411: Chương 1411 vương tử tên
 • #1412: Chương 1412 cái nào không muốn sống?
 • #1413: Chương 1413 sư phụ……
 • #1414: Chương 1414 Dậu Trường đại nhân
 • #1415: Chương 1415 điên cuồng tới rồi……
 • #1416: Chương 1416 sư phụ, không cần!
 • #1417: Chương 1417 quả thực chính là kinh hỉ
 • #1418: Chương 1418 ba năm trong vòng, sống không bằng chết
 • #1419: Chương 1419 nói không nên lời cảm động
 • #1420: Chương 1420 chỉ là một cái dưỡng nữ
 • #1421: Chương 1421 giết nàng! Giết nàng!
 • #1422: Chương 1422 ngươi có phải hay không có bệnh?
 • #1423: Chương 1423 nữ vương tư thế
 • #1424: Chương 1424 đem bảo bảo sợ hãi
 • #1425: Chương 1425 càng ngày càng thân mật
 • #1426: Chương 1426 khi cách một năm
 • #1427: Chương 1427 hắn không phải…… Đã chết sao?
 • #1428: Chương 1428 chỉ có lúc này đây cơ hội
 • #1429: Chương 1429 mười ngón tay đan vào nhau
 • #1430: Chương 1430 một chọi một quyết đấu?
 • #1431: Chương 1431 tuyệt đối sẽ không tài lần thứ hai
 • #1432: Chương 1432 bảo bảo, đừng quấy rối!
 • #1433: Chương 1433 điên cuồng ghen ghét
 • #1434: Chương 1434 từng bước ép sát
 • #1435: Chương 1435 bán đứng linh hồn, nguyện trung thành chính mình
 • #1436: Chương 1436 ha hả, khai cái vui đùa?
 • #1437: Chương 1437 vô pháp hóa giải kiếp số
 • #1438: Chương 1438 1 mét ánh mặt trời
 • #1439: Chương 1439 miễn bàn có bao nhiêu đau lòng
 • #1440: Chương 1440 thằng nhãi này quá cường hãn
 • #1441: Chương 1441 dám đoạt bảo bảo mẫu thân đồ vật?
 • #1442: Chương 1442 còn có cái gì sợ quá?!
 • #1443: Chương 1443 quá yêu nàng……
 • #1444: Đệ 1444 chương đôi mắt có thể khôi phục
 • #1445: Chương 1445 ngươi còn muốn như thế nào nữa?
 • #1446: Chương 1446 dùng một cái ‘ tiện ’ tự tới hình dung
 • #1447: Chương 1447 nàng chuyển cơ, chấn động!
 • #1448: Chương 1448 rất muốn đi đâm tường
 • #1449: Chương 1449 phi người phi ma phi linh
 • #1450: Chương 1450 Đế Vân Thương mau điên rồi!
 • #1451: Chương 1451 trị không được Đế Vân Thương bọn họ?
 • #1452: Chương 1452 ta nữ nhân, ta tới cứu
 • #1453: Chương 1453 ta bồi ngươi cùng nhau đau
 • #1454: Chương 1454 cầu thiên cầu địa cầu nàng sinh
 • #1455: Chương 1455 thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền
 • #1456: Chương 1456 hiểu nhau tương hứa ước định
 • #1457: Chương 1457 thiên địa vì môi, ánh mặt trời làm chứng
 • #1458: Chương 1458 thân đủ rồi đi
 • #1459: Chương 1459 tiểu oa nhi
 • #1460: Chương 1460 tuyết lạc phàm trần, một đời khuynh tâm 【1】
 • #1461: Chương 1461 tuyết lạc phàm trần, một đời khuynh tâm 【2】
 • #1462: Chương 1462 tuyết lạc phàm trần, một đời khuynh tâm 【3】
 • #1463: Chương 1463 ngươi đừng xằng bậy!
 • #1464: Chương 1464 ta hài tử……
 • #1465: Chương 1465 đều sợ ngây người!
 • #1466: Chương 1466 ngươi đã không có tư cách!
 • #1467: Chương 1467 chém thành hai nửa
 • #1468: Chương 1468 vì sao cô đơn lựa chọn tiểu khuynh tâm?
 • #1469: Chương 1469 thu đi rồi nàng hồn phách
 • #1470: Chương 1470 thao tác này hết thảy……
 • #1471: Chương 1471 thánh nguyệt chi liên
 • #1472: Chương 1472 thanh tỉnh
 • #1473: Chương 1473 mang ngươi đi tìm muội muội
 • #1474: Chương 1474 lệ ròng chạy đi a
 • #1475: Chương 1475 cầm tù ba ngàn năm
 • #1476: Chương 1476 đau, liền cắn ta đi!
 • #1477: Chương 1477 nước mắt không cần tiền a
 • #1478: Chương 1478 khuynh ta chi tâm, hộ ngươi một đời
 • #1479: Chương 1479 Dạ Tử Yêu
 • #1480: Chương 1480 tùy ý nàng tấu ngươi!
 • #1481: Chương 1481 nhất nhãn vạn năm
 • #1482: Chương 1482 bị xem trống trơn
 • #1483: Chương 1483 bị hố đi ước định
 • #1484: Chương 1484 ta tưởng nàng
 • #1485: Chương 1485 nhận tổ quy tông
 • #1486: Chương 1486 ngươi muốn ngoan ngoãn
 • #1487: Chương 1487 đau muội muội
 • #1488: Chương 1488 ẩn nấp rồi?
 • #1489: Chương 1489 là địch là bạn
 • #1490: Chương 1490 trọng sinh
 • #1491: Chương 1491 tiềm tàng nguy hiểm
 • #1492: Chương 1492 quá ngưu X
 • #1493: Chương 1493 ma
 • #1494: Chương 1494 nhịn không được muốn hôn một cái
 • #1495: Chương 1495 ta muốn nồi nồi……
 • #1496: Chương 1496 một đôi kẻ dở hơi
 • #1497: Chương 1497 ký ức linh thạch
 • #1498: Chương 1498 thân thân
 • #1499: Chương 1499 mới gặp khuynh tâm
 • #1500: Chương 1500 kawaii muội muội
 • #1501: Chương 1501 tất cả đều ký lục xuống dưới
 • #1502: Chương 1502 thiên hạ đệ nhất mỹ nam
 • #1503: Chương 1503 Quỷ Vực chi giới, vương giả giá lâm
 • #1504: Chương 1504 muội muội không thấy!
 • #1505: Chương 1505 ra đại sự
 • #1506: Chương 1506 phát hiện
 • #1507: Chương 1507 thạch cốt
 • #1508: Chương 1508 cư nhiên có thể đi qua đi
 • #1509: Chương 1509 nhận sai người?
 • #1510: Chương 1510 Ma Cầu
 • #1511: Chương 1511 vạn kiếm tôn sư
 • #1512: Chương 1512 kẻ chết thay!
 • #1513: Chương 1513 ngươi nữ nhi đã chết đi
 • #1514: Chương 1514 ta hồn phách
 • #1515: Chương 1515 chuyên vì một người mà sinh
 • #1516: Chương 1516 chân chính khống chế giả
 • #1517: Chương 1517 chỉ kém một chút……
 • #1518: Chương 1518 tìm kiếm
 • #1519: Chương 1519 bị người mang đi
 • #1520: Chương 1520 trên người của ngươi bảo bối cũng thật nhiều
 • #1521: Chương 1521 sát ra tính tình tới
 • #1522: Chương 1522 đổi!
 • #1523: Chương 1523 âm tà lời thề
 • #1524: Chương 1524 ác mộng
 • #1525: Chương 1525 kiếm khí sư?
 • #1526: Chương 1526 kỳ ba một màn
 • #1527: Chương 1527 Tiểu Hỏa nhân
 • #1528: Chương 1528 nữ thần, thu lưu ta đi
 • #1529: Chương 1529 Bạch mỹ nhân
 • #1530: Chương 1530 bản lĩnh
 • #1531: Chương 1531 kỳ quái
 • #1532: Chương 1532 tức giận tiểu khuynh tâm, diệt nàng 【1】
 • #1533: Chương 1533 tức giận tiểu khuynh tâm, diệt nàng 【2】
 • #1534: Chương 1534 mặt dày vô sỉ cầu hắn……
 • #1535: Một giây lộng chết ngươi!
 • #1536: Chương 1536 nữ quỷ giai nhân
 • #1537: Chương 1537 khuynh như họa
 • #1538: Chương 1538 hắn không phải yêu
 • #1539: Chương 1539 duy nhất cơ hội
 • #1540: Chương 1540 Nặc Nhi
 • #1541: Chương 1541 rất nhớ ngươi
 • #1542: Chương 1542 bị nha đầu này tra tấn đã chết
 • #1543: Chương 1543 bạo manh người sủng tổ
 • #1544: Chương 1544 tà ác tiểu công chúa
 • #1545: Chương 1545 tà ác tiểu thiên sứ
 • #1546: Chương 1546 làm tỷ tỷ hảo hảo đau thương ngươi
 • #1547: Chương 1547 thảm hề hề lạc đường
 • #1548: Chương 1548 mỹ nhân, ngươi ở nơi nào?
 • #1549: Chương 1549 trúng độc
 • #1550: Chương 1550 trìu mến
 • #1551: Chương 1551 trời xui đất khiến, mới gặp khuynh tâm
 • #1552: Chương 1552 Tuyết Tuyết cùng tư tế đại nhân hài tử?
 • #1553: Chương 1553 quen thuộc
 • #1554: Chương 1554 nàng hành động!
 • #1555: Chương 1555 ai dám đụng đến ta một chút
 • #1556: Chương 1556 không, không có khả năng!
 • #1557: Chương 1557 Đế Vân Thương rơi xuống
 • #1558: Chương 1558 ruồng bỏ
 • #1559: Chương 1559 Ma Cầu sơ hiện
 • #1560: Chương 1560 là nam nhân, liền thống khoái điểm
 • #1561: Chương 1561 còn có lại thấy ánh mặt trời khả năng?
 • #1562: Chương 1562 đỉa
 • #1563: Chương 1563 vì Đế Vân Thương mà đến 【 Nguyên Đán vui sướng 】
 • #1564: Chương 1564 cấp điên rồi
 • #1565: Chương 1565 nàng đã chết
 • #1566: Chương 1566 trộm mộ
 • #1567: Chương 1567 dấu vết để lại
 • #1568: Chương 1568 cô nàng này lớn lên thật không sai
 • #1569: Chương 1569 sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ bổn chết
 • #1570: Chương 1570 một người khiêng một cái
 • #1571: Chương 1571 quỷ đế
 • #1572: Chương 1572 Đế Vân Thương thân thế
 • #1573: Chương 1573 nửa người nửa ma
 • #1574: Chương 1574 Thiên Châu
 • #1575: Chương 1575 lại thấy ánh mặt trời, Đế Vân Thương trở về!
 • #1576: Chương 1576 phản sát!
 • #1577: Chương 1577 bị Đế Vân Thương cầm đi
 • #1578: Chương 1578 nàng như thế nào sẽ mất tích?
 • #1579: Chương 1579 tuyệt vọng
 • #1580: Chương 1580 quá mức tương tư
 • #1581: Chương 1581 chân trời góc biển, có ngươi thật tốt
 • #1582: Chương 1582 đem ngươi nhớ tới, đều nói cho ta
 • #1583: Chương 1583 đồn đãi, hại người rất nặng
 • #1584: Chương 1584 qua người khác cả đời
 • #1585: Chương 1585 nữ nhân tuổi là bí mật
 • #1586: Chương 1586 như ở trong mộng mới tỉnh
 • #1587: Chương 1587 Đế Vân Thương, ngươi điên rồi?!
 • #1588: Chương 1588 đầu óc tú đậu
 • #1589: Chương 1589 chết sống thông ăn
 • #1590: Chương 1590 như thế nào giải thích?
 • #1591: Chương 1591 Kiếm Tông
 • #1592: Chương 1592 ngưu nhân
 • #1593: Chương 1593 thuốc cao bôi trên da chó
 • #1594: Chương 1594 làm bộ
 • #1595: Chương 1595 kết quả
 • #1596: Chương 1596 tiêu tan ảo ảnh
 • #1597: Chương 1597 khiếp sợ!
 • #1598: Chương 1598 trong núi vô năm tháng, trên đời đã ngàn năm
 • #1599: Chương 1599 vì ngươi, nghĩa vô phản cố
 • #1600: Chương 1600 đệ 1600 phúc hắc
 • #1601: Chương 1601 quỷ chi rừng rậm
 • #1602: Chương 1602 hảo đáng yêu cương thi
 • #1603: Chương 1603 tâm tình hảo, không sát sinh
 • #1604: Chương 1604 không hảo hảo đi đường?
 • #1605: Chương 1605 mới vừa bị cắn chết
 • #1606: Chương 1606 cái gì kêu lăn
 • #1607: Chương 1607 khắc trong tâm khảm
 • #1608: Chương 1608 biến dị
 • #1609: Chương 1609 toàn thế giới vứt bỏ ngươi, còn có ta bồi ngươi
 • #1610: Chương 1610 dám nói dám làm
 • #1611: Chương 1611 cường hãn Tiểu Hỏa nhân
 • #1612: Chương 1612 ta điểm không, làm sao bây giờ?
 • #1613: Chương 1613 quá dọa người hảo sao?
 • #1614: Chương 1614 chính thức tiến vào
 • #1615: Chương 1615 xa lạ nữ tử
 • #1616: Chương 1616 biết được rơi xuống
 • #1617: Chương 1617 một tra nhị tra tam tra
 • #1618: Chương 1618 trục xuất tông môn
 • #1619: Chương 1619 ghen ghét
 • #1620: Chương 1620 tức mặc liên thành
 • #1621: Chương 1621 soái rớt tra nhi
 • #1622: Chương 1622 huynh muội?
 • #1623: Chương 1623 thật nhẫn tâm
 • #1624: Chương 1624 đem hắn đoạt lấy tới
 • #1625: Chương 1625 muốn thân thể có thân thể
 • #1626: Chương 1626 ngươi là con khỉ mời đến đậu bỉ sao 【1】
 • #1627: Chương 1627 ngươi là con khỉ mời đến đậu bỉ sao 【2】
 • #1628: Chương 1628 ý đồ xấu?
 • #1629: Chương 1629 chạy trốn so con thỏ còn nhanh
 • #1630: Chương 1630 sư tôn
 • #1631: Chương 1631 cùng hắn giống nhau cao lãnh
 • #1632: Chương 1632 ta không biết
 • #1633: Chương 1633 ta biết ngươi ở
 • #1634: Chương 1634 cuốn phô đệm chăn cút đi
 • #1635: Chương 1635 tương tư bất tương kiến
 • #1636: Chương 1636 địa vị bạo trướng
 • #1637: Chương 1637 Thượng Quan Nhược Tuyết
 • #1638: Chương 1638 thích cùng không thích
 • #1639: Chương 1639 không thích hợp ngươi
 • #1640: Chương 1640 Thanh Long như ý
 • #1641: Chương 1641 nơi nào trêu chọc ngươi
 • #1642: Chương 1642 đừng nói ta hố ngươi
 • #1643: Chương 1643 cơ quan
 • #1644: Chương 1644 một, hai, ba
 • #1645: Chương 1645 người tới hẳn phải chết!
 • #1646: Chương 1646 tử tội
 • #1647: Chương 1647 xu hướng giới tính
 • #1648: Chương 1648 đi đến địa lão thiên hoang
 • #1649: Chương 1649 liên thành thân phận
 • #1650: Chương 1650 bạo tẩu
 • #1651: Chương 1651 từng bước một tới gần ngươi
 • #1652: Chương 1652 hoài nghi
 • #1653: Chương 1653 nhất định là nàng!
 • #1654: Chương 1654 trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa
 • #1655: Chương 1655 duy mĩ truyền thuyết
 • #1656: Chương 1656 phí phạm của trời
 • #1657: Chương 1657 mạn châu sa hoa
 • #1658: Chương 1658 nhìn không tới
 • #1659: Chương 1659 thần thiếp làm không được a
 • #1660: Chương 1660 ai hiếm lạ đãi ở chỗ này
 • #1661: Chương 1661 bảy sát khóa hồn trận
 • #1662: Chương 1662 cuối cùng một vấn đề
 • #1663: Chương 1663 Tuyết Tuyết, thật là nàng
 • #1664: Chương 1664 giống tuyết, lại không phải tuyết
 • #1665: Chương 1665 đào ba thước đất
 • #1666: Chương 1666 nàng là ta độc nhất vô nhị
 • #1667: Chương 1667 diệt! Diệt! Diệt!
 • #1668: Chương 1668 số ngôi sao, số vân thương
 • #1669: Chương 1669 ta lập tức là có thể lại thấy ánh mặt trời
 • #1670: Chương 1670 vân thương, ôm một cái 【1】
 • #1671: Chương 1671 vân thương, ôm một cái 【2】
 • #1672: Chương 1672 vân thương, ôm một cái 【3】
 • #1673: Chương 1673 vân thương, ôm một cái 【4】
 • #1674: Chương 1674 vân thương, ôm một cái 【5】
 • #1675: Chương 1675 vân thương, ôm một cái 【6】
 • #1676: Chương 1676 vân thương, ôm một cái 【7】
 • #1677: Chương 1677 vân thương, ôm một cái 【8】
 • #1678: Chương 1678 vân thương, ôm một cái 【9】
 • #1679: Chương 1679 vân thương, ôm một cái 【10】
 • #1680: Chương 1680 vân thương, ôm một cái 【11】
 • #1681: Chương 1681 vân thương, ôm một cái 【12】
 • #1682: Chương 1682 vân thương, ôm một cái 【13】
 • #1683: Chương 1683 vân thương, ôm một cái 【14】
 • #1684: Chương 1684 vân thương, ôm một cái 【15】
 • #1685: Chương 1685 vân thương, ôm một cái 【16】
 • #1686: Chương 1686 vân thương, ôm một cái 【17】
 • #1687: Chương 1687 vân thương, ôm một cái 【18】
 • #1688: Chương 1688 vân thương, ta muốn ôm một cái
 • #1689: Chương 1689 xấu hổ xấu hổ……
 • #1690: Chương 1690 ta nữ nhân, ta che chở 【1】
 • #1691: Chương 1691 muốn cùng nàng đoạt phu quân?
 • #1692: Chương 1692 kinh diễm
 • #1693: Chương 1693 chính là muốn che chở nàng!
 • #1694: Chương 1694 chính là thích
 • #1695: Chương 1695 túm phiên thiên
 • #1696: Chương 1696 chúng tinh phủng nguyệt
 • #1697: Chương 1697 nháy mắt hạ gục
 • #1698: Chương 1698 tĩnh nếu nữ thần
 • #1699: Chương 1699 Đế Vân Thương, làm nũng
 • #1700: Chương 1700 lăn!
 • #1701: Chương 1701 thần bí Thánh Điện
 • #1702: Chương 1702 ngọt ngào ấm áp
 • #1703: Chương 1703 tồn tại xuất hiện ở nàng trước mặt
 • #1704: Chương 1704 oan gia ngõ hẹp
 • #1705: Chương 1705 tuyệt sắc vô song
 • #1706: Chương 1706 Phạn Thế
 • #1707: Chương 1707 mượn xác hoàn hồn
 • #1708: Chương 1708 bảo vật
 • #1709: Chương 1709 đau nữ như si
 • #1710: Chương 1710 dám ôm hắn nữ nhi?
 • #1711: Chương 1711 tôn quý nhất vương
 • #1712: Chương 1712 hạo nhiên chính khí
 • #1713: Chương 1713 bắt cóc
 • #1714: Chương 1714 chọc giận Đế Vân Thương
 • #1715: Chương 1715 nắm lấy tay người 【1】
 • #1716: Chương 1716 nắm lấy tay người 【2】
 • #1717: Chương 1717 nắm lấy tay người 【3】 ( tân niên vui sướng )
 • #1718: Chương 1718 nắm lấy tay người 【4】
 • #1719: Chương 1719 nắm lấy tay người 【5】
 • #1720: Chương 1720 bọn họ mới là một đôi 【1】
 • #1721: Chương 1721 bọn họ mới là một đôi 【2】
 • #1722: Chương 1722 bọn họ mới là một đôi 【3】
 • #1723: Chương 1723 bọn họ mới là một đôi 【4】
 • #1724: Chương 1724 bọn họ mới là một đôi 【5】
 • #1725: Chương 1725 bọn họ mới là một đôi 【6】
 • #1726: Chương 1726 bọn họ mới là một đôi 【7】
 • #1727: Chương 1727 bọn họ mới là một đôi 【8】
 • #1728: Chương 1728 hắn là ta 【1】
 • #1729: Chương 1729 hắn là ta 【2】
 • #1730: Chương 1730 tình phi đắc dĩ
 • #1731: Chương 1731 chính là muốn sủng hắn, yêu hắn
 • #1732: Chương 1732 lại ái lại hận
 • #1733: Chương 1733 có một loại cảm tình, thích hợp giấu ở trong lòng
 • #1734: Chương 1734 ghen
 • #1735: Chương 1735 chất vấn
 • #1736: Chương 1736 hoài nghi
 • #1737: Chương 1737 hướng về phía ai tới?
 • #1738: Chương 1738 gian tế
 • #1739: Chương 1739 không dám nói
 • #1740: Chương 1740 tạp nàng bãi
 • #1741: Chương 1741 thử
 • #1742: Chương 1742 vũ khí sắc bén
 • #1743: Chương 1743 hợp tác
 • #1744: Chương 1744 sợ hãi
 • #1745: Chương 1745 thảm bại
 • #1746: Chương 1746 hy vọng
 • #1747: Chương 1747 xảy ra chuyện
 • #1748: Chương 1748 tàn sát
 • #1749: Chương 1749 gánh vác
 • #1750: Chương 1750 điên cuồng
 • #1751: Chương 1751 thần vật
 • #1752: Chương 1752 bí mật
 • #1753: Chương 1753 con rối
 • #1754: Chương 1754 hành động
 • #1755: Chương 1755 ngưu bức
 • #1756: Chương 1756 ta duy trì tư tế đại nhân
 • #1757: Chương 1757 cắn nuốt
 • #1758: Chương 1758 ai buông tha ai
 • #1759: Chương 1759 tư tế đại nhân, ta yêu ngươi 【1】
 • #1760: Chương 1760 tư tế đại nhân, ta yêu ngươi 【2】
 • #1761: Chương 1761 vạn dặm đóng băng 【1】
 • #1762: Chương 1762 vạn dặm đóng băng 【2】
 • #1763: Chương 1763 vạn dặm đóng băng 【3】
 • #1764: Chương 1764 sư phụ cùng thánh tuyết, chỉ có thể tuyển một cái
 • #1765: Chương 1765 một thước hàn băng
 • #1766: Chương 1766 hướng chính mình trên mặt thiếp vàng
 • #1767: Chương 1767 nhìn không tới
 • #1768: Chương 1768 oán niệm
 • #1769: Chương 1769 hắn thể chất
 • #1770: Chương 1770 hải thị thận lâu
 • #1771: Chương 1771 Bạch Linh Thạch
 • #1772: Chương 1772 lấy ác chế ác
 • #1773: Chương 1773 có ngươi thật tốt
 • #1774: Chương 1774 phát cái gì điên
 • #1775: Chương 1775 sương khói
 • #1776: Chương 1776 ta tìm được rồi……
 • #1777: Chương 1777 ngươi mộng 【1】
 • #1778: Chương 1778 ngươi mộng 【2】
 • #1779: Chương 1779 ngươi mộng 【3】
 • #1780: Chương 1780 ngươi mộng 【4】
 • #1781: Chương 1781 ngươi mộng 【5】
 • #1782: Chương 1782 thần côn 【1】
 • #1783: Chương 1783 thần côn 【2】
 • #1784: Chương 1784 tân nương không phải nàng 【1】
 • #1785: Chương 1785 tân nương không phải nàng 【2】
 • #1786: Chương 1786 tân nương không phải nàng 【3】
 • #1787: Chương 1787 đột phá tấn chức 【1】
 • #1788: Chương 1788 đột phá tấn chức 【2】
 • #1789: Chương 1789 đột phá tấn chức 【3】
 • #1790: Chương 1790 đột phá tấn chức 【4】
 • #1791: Chương 1791 đột phá tấn chức 【5】
 • #1792: Chương 1792 đột phá tấn chức 【6】
 • #1793: Chương 1793 bá đạo cưỡng hôn
 • #1794: Chương 1794 hiếm thấy một màn
 • #1795: Chương 1795 cường đại chấn động
 • #1796: Chương 1796 ngươi nhìn thấy gì
 • #1797: Chương 1797 lam phát mỹ nữ
 • #1798: Chương 1798 cứu nàng
 • #1799: Chương 1799 thật là bắt ngươi không có biện pháp
 • #1800: Chương 1800 dùng ta tam sinh pháo hoa 【1】
 • #1801: Chương 1801 dùng ta tam sinh pháo hoa 【2】
 • #1802: Chương 1802 dùng ta tam sinh pháo hoa 【3】
 • #1803: Chương 1803 dùng ta tam sinh pháo hoa 【4】
 • #1804: Chương 1804 dùng ta tam sinh pháo hoa 【5】
 • #1805: Chương 1805 dùng ta tam sinh pháo hoa 【6】
 • #1806: Chương 1806 dùng ta tam sinh pháo hoa 【7】
 • #1807: Chương 1807 dùng ta tam sinh pháo hoa 【8】
 • #1808: Chương 1808 dùng ta tam sinh pháo hoa 【9】
 • #1809: Chương 1809 dùng ta tam sinh pháo hoa 【10】
 • #1810: Chương 1810 dùng ta tam sinh pháo hoa 【11】
 • #1811: Chương 1811 dùng ta tam sinh pháo hoa 【12】
 • #1812: Chương 1812 dùng ta tam sinh pháo hoa 【13】
 • #1813: Chương 1813 dùng ta tam sinh pháo hoa 【14】
 • #1814: Chương 1814 dùng ta tam sinh pháo hoa 【15】
 • #1815: Chương 1815 dùng ta tam sinh pháo hoa 【16】
 • #1816: Chương 1816 dùng ta tam sinh pháo hoa 【17】
 • #1817: Chương 1817 dùng ta tam sinh pháo hoa 【18】
 • #1818: Chương 1818 dùng ta tam sinh pháo hoa 【19】
 • #1819: Chương 1819 dùng ta tam sinh pháo hoa 【20】
 • #1820: Chương 1820 dùng ta tam sinh pháo hoa 【21】
 • #1821: Chương 1821 dùng ta tam sinh pháo hoa 【22】
 • #1822: Chương 1822 dùng ta tam sinh pháo hoa 【23】
 • #1823: Chương 1823 dùng ta tam sinh pháo hoa 【24】
 • #1824: Chương 1824 dùng ta tam sinh pháo hoa 【25】
 • #1825: Chương 1825 dùng ta tam sinh pháo hoa 【26】
 • #1826: Chương 1826 dùng ta tam sinh pháo hoa 【27】
 • #1827: Chương 1827 dùng ta tam sinh pháo hoa 【28】
 • #1828: Chương 1828 dùng ta tam sinh pháo hoa 【29】
 • #1829: Chương 1829 dùng ta tam sinh pháo hoa 【30】
 • #1830: Chương 1830 đổi ngươi một đời mê ly 【1】
 • #1831: Chương 1831 đổi ngươi một đời mê ly 【2】
 • #1832: Chương 1832 đổi ngươi một đời mê ly 【3】
 • #1833: Chương 1833 đổi ngươi một đời mê ly 【4】
 • #1834: Chương 1834 đổi ngươi một đời mê ly 【5】
 • #1835: Chương 1835 đổi ngươi một đời mê ly 【6】
 • #1836: Chương 1836 đổi ngươi một đời mê ly 【7】
 • #1837: Chương 1837 đổi ngươi một đời mê ly 【8】
 • #1838: Chương 1838 đổi ngươi một đời mê ly 【9】
 • #1839: Chương 1839 đổi ngươi một đời mê ly 【10】
 • #1840: Chương 1840 đổi ngươi một đời mê ly 【11】
 • #1841: Chương 1841 đổi ngươi một đời mê ly 【12】
 • #1842: Chương 1842 đổi ngươi một đời mê ly 【13】
 • #1843: Chương 1843 ngươi đã không phải nữ hoàng
 • #1844: Chương 1844 làm Đế Vân Thương điên cuồng người
 • #1845: Chương 1845 làm hắn thành ma
 • #1846: Chương 1846 Quỷ Vực chiếc nhẫn
 • #1847: Chương 1847 huỷ hoại nàng
 • #1848: Chương 1848 thích vẽ xoắn ốc
 • #1849: Chương 1849 thổ kiếm linh cùng thủy kiếm linh
 • #1850: Chương 1850 tam mao
 • #1851: Chương 1851 dẫm chết ngươi
 • #1852: Chương 1852 chúc mừng ngươi
 • #1853: Chương 1853 đâm kiếm tự sát
 • #1854: Chương 1854 chết ngất trứng trứng
 • #1855: Chương 1855 béo bác gái
 • #1856: Chương 1856 ngươi không ăn giấm sao
 • #1857: Chương 1857 vô địch ngực khí 【1】
 • #1858: Chương 1858 vô địch ngực khí 【2】
 • #1859: Chương 1859 ngươi đừng quá kiêu ngạo
 • #1860: Chương 1860 không tính toán tránh ra
 • #1861: Chương 1861 giấc ngủ kỳ
 • #1862: Chương 1862 muốn nhớ kỹ ta
 • #1863: Chương 1863 kiếm đi nét bút nghiêng
 • #1864: Chương 1864 Thiên Châu lực lượng
 • #1865: Chương 1865 họa ta nguyên nhân?
 • #1866: Chương 1866 đặc thù binh khí
 • #1867: Chương 1867 Quỷ Vực chiếc nhẫn
 • #1868: Chương 1868 đời kế tiếp người sở hữu
 • #1869: Chương 1869 năm đó huyết vũ tinh phong
 • #1870: Chương 1870 là cùng nhóm người
 • #1871: Chương 1871 không chạm vào mặt khác nữ nhân
 • #1872: Chương 1872 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau
 • #1873: Chương 1873 không ngươi như vậy xuẩn
 • #1874: Chương 1874 nghẹn họng nhìn trân trối
 • #1875: Chương 1875 chọc trúng nàng chỗ đau
 • #1876: Chương 1876 kẻ thù gặp mặt
 • #1877: Chương 1877 một bước sai, từng bước sai
 • #1878: Chương 1878 con rối
 • #1879: Chương 1879 tuyệt sắc giai nhân
 • #1880: Chương 1880 quá hung tàn
 • #1881: Chương 1881 dám đụng đến ta nữ nhân
 • #1882: Chương 1882 ngươi còn như thế nào bừa bãi
 • #1883: Chương 1883 bế quan
 • #1884: Chương 1884 vì ngươi kết tóc
 • #1885: Chương 1885 bởi vì…… Ta yêu ngươi
 • #1886: Chương 1886 tình đến chỗ sâu trong tự nhiên nùng
 • #1887: Chương 1887 trước tiên đuổi tới bên người nàng
 • #1888: Chương 1888 nhắm mắt lại
 • #1889: Chương 1889 rời đi
 • #1890: Chương 1890 cầu vuốt ve, cầu quan ái
 • #1891: Chương 1891 phẫn nộ chim nhỏ 【1】
 • #1892: Chương 1892 phẫn nộ chim nhỏ 【2】
 • #1893: Chương 1893 phẫn nộ chim nhỏ 【3】
 • #1894: Chương 1894 tạp vựng ném xuống 【1】
 • #1895: Chương 1895 tạp vựng ném xuống 【2】
 • #1896: Chương 1896 tạp vựng ném xuống 【3】
 • #1897: Chương 1897 phát uy, sợ ngây người 【1】
 • #1898: Chương 1898 phát uy, sợ ngây người 【2】
 • #1899: Chương 1899 phát uy, sợ ngây người 【3】
 • #1900: Chương 1900 phát uy, sợ ngây người 【4】
 • #1901: Chương 1901 phát uy, sợ ngây người 【5】
 • #1902: Chương 1902 có dám hay không cường hãn nữa điểm 【1】
 • #1903: Chương 1903 có dám hay không cường hãn nữa điểm 【2】
 • #1904: Chương 1904 có dám hay không cường hãn nữa điểm 【3】
 • #1905: Chương 1905 có dám hay không cường hãn nữa điểm 【4】
 • #1906: Chương 1906 có dám hay không cường hãn nữa điểm 【5】
 • #1907: Chương 1907 thần đối thủ, heo đồng đội 【1】
 • #1908: Chương 1908 thần đối thủ, heo đồng đội 【2】
 • #1909: Chương 1909 thần đối thủ, heo đồng đội 【3】
 • #1910: Chương 1910 thần đối thủ, heo đồng đội 【4】
 • #1911: Chương 1911 nàng bảo hộ thần 【1】
 • #1912: Chương 1912 nàng bảo hộ thần 【2】
 • #1913: Chương 1913 nàng bảo hộ thần 【3】
 • #1914: Chương 1914 nàng bảo hộ thần 【4】
 • #1915: Chương 1915 nàng bảo hộ thần 【5】
 • #1916: Chương 1916 nàng bảo hộ thần 【6】
 • #1917: Chương 1917 hung hăng khóc một lần 【1】
 • #1918: Chương 1918 hung hăng khóc một lần 【2】
 • #1919: Chương 1919 hung hăng khóc một lần 【3】
 • #1920: Chương 1920 nhiều lần ai kiêu ngạo 【1】
 • #1921: Chương 1921 nhiều lần ai kiêu ngạo 【2】
 • #1922: Chương 1922 nhiều lần ai kiêu ngạo 【3】
 • #1923: Chương 1923 nhiều lần ai kiêu ngạo 【4】
 • #1924: Chương 1924 nhiều lần ai kiêu ngạo 【5】
 • #1925: Chương 1925 nhiều lần ai kiêu ngạo 【6】
 • #1926: Chương 1926 nhiều lần ai kiêu ngạo 【7】
 • #1927: Chương 1927 nhiều lần ai kiêu ngạo 【8】
 • #1928: Chương 1928 nhiều lần ai kiêu ngạo 【9】
 • #1929: Chương 1929 đánh cuộc nhà ta Đại Ngưu?
 • #1930: Chương 1930 hung hăng tể trở về
 • #1931: Chương 1931 ngươi cho ta chờ
 • #1932: Chương 1932 có nhận thua hay không
 • #1933: Chương 1933 sự thật chứng minh hết thảy
 • #1934: Chương 1934 quả thực là quá thần
 • #1935: Sảng!
 • #1936: Chương 1936 ‘ tính ’ phúc hoàn toàn huỷ hoại
 • #1937: Chương 1937 phong ấn người của ngươi?
 • #1938: Chương 1938 nàng chính là bá đạo như vậy 【1】
 • #1939: Chương 1939 nàng chính là bá đạo như vậy 【2】
 • #1940: Chương 1940 nàng chính là bá đạo như vậy 【3】
 • #1941: Chương 1941 nàng chính là bá đạo như vậy 【4】
 • #1942: Chương 1942 nàng chính là bá đạo như vậy 【5】
 • #1943: Chương 1943 nàng chính là bá đạo như vậy 【6】
 • #1944: Chương 1944 tà vật
 • #1945: Chương 1945 ngươi dám động nàng thử xem?
 • #1946: Chương 1946 tuyệt đối sẽ không bỏ qua
 • #1947: Chương 1947 nhất ‘ mỹ ’ gương
 • #1948: Chương 1948 huyết lễ rửa tội
 • #1949: Chương 1949 thấy một cái sát một cái
 • #1950: Chương 1950 trừu chết nàng
 • #1951: Chương 1951 cái nào nữ nhân không nên chết
 • #1952: Chương 1952 tuyệt không lùi bước
 • #1953: Chương 1953 ta tưởng ngươi
 • #1954: Chương 1954 thực lực bạo trướng 【1】
 • #1955: Chương 1955 thực lực bạo trướng 【2】
 • #1956: Chương 1956 thực lực bạo trướng 【3】
 • #1957: Chương 1957 phong vân hội tụ 【1】
 • #1958: Chương 1958 phong vân hội tụ 【2】
 • #1959: Chương 1959 phong vân hội tụ 【3】
 • #1960: Chương 1960 phong vân hội tụ 【4】
 • #1961: Chương 1961 phong vân hội tụ 【5】
 • #1962: Chương 1962 phong vân hội tụ 【6】
 • #1963: Chương 1963 phong vân hội tụ 【7】
 • #1964: Chương 1964 phong vân hội tụ 【8】
 • #1965: Chương 1965 phong vân hội tụ 【9】
 • #1966: Chương 1966 phong vân hội tụ 【10】
 • #1967: Chương 1967 phong vân hội tụ 【11】
 • #1968: Chương 1968 phong vân hội tụ 【12】
 • #1969: Chương 1969 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【1】
 • #1970: Chương 1970 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【2】
 • #1971: Chương 1971 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【3】
 • #1972: Chương 1972 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【4】
 • #1973: Chương 1973 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【5】
 • #1974: Chương 1974 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【6】
 • #1975: Chương 1975 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【7】
 • #1976: Chương 1976 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【8】
 • #1977: Chương 1977 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【9】
 • #1978: Chương 1978 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【10】
 • #1979: Chương 1979 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【11】
 • #1980: Chương 1980 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【12】
 • #1981: Chương 1981 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【13】
 • #1982: Chương 1982 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【14】
 • #1983: Chương 1983 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【15】
 • #1984: Chương 1984 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【16】
 • #1985: Chương 1985 Bắc Mặc ngàn đêm rơi xuống 【17】
 • #1986: Chương 1986 dùng tiền tạp chết ngươi
 • #1987: Chương 1987 250?
 • #1988: Chương 1988 kẻ có tiền sinh hoạt
 • #1989: Chương 1989 hảo một cái phúc hắc nha đầu
 • #1990: Chương 1990 Lam Thánh Tuyết điên rồi?
 • #1991: Chương 1991 phúc hắc kế hoạch
 • #1992: Chương 1992 không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi
 • #1993: Chương 1993 nhưng bằng nàng làm chủ
 • #1994: Chương 1994 người kia, chính là hắn?
 • #1995: Chương 1995 nàng tư bản
 • #1996: Chương 1996 có người khi dễ ta
 • #1997: Chương 1997 thật là ngu xuẩn
 • #1998: Chương 1998 bị kia nha đầu cấp âm
 • #1999: Chương 1999 nhớ mãi không quên
 • #2000: Chương 2000 ta tranh bất quá nàng
 • #2001: Chương 2001 cho ta một cái lý do
 • #2002: Chương 2002 cộng đồng địch nhân
 • #2003: Chương 2003 người tới không có ý tốt
 • #2004: Chương 2004 đối thủ là nàng
 • #2005: Chương 2005 thổ hào Tuyết Tuyết 【1】
 • #2006: Chương 2006 thổ hào Tuyết Tuyết 【2】
 • #2007: Chương 2007 thổ hào Tuyết Tuyết 【3】
 • #2008: Chương 2008 thổ hào Tuyết Tuyết 【4】
 • #2009: Chương 2009 thổ hào Tuyết Tuyết 【5】
 • #2010: Chương 2010 thổ hào Tuyết Tuyết 【6】
 • #2011: Chương 2011 nhìn thấy Dạ Tử Yêu 【1】
 • #2012: Chương 2012 nhìn thấy Dạ Tử Yêu 【2】
 • #2013: Chương 2013 nhìn thấy Dạ Tử Yêu 【3】
 • #2014: Chương 2014 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【1】
 • #2015: Chương 2015 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【2】
 • #2016: Chương 2016 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【3】
 • #2017: Chương 2017 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【4】
 • #2018: Chương 2018 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【5】
 • #2019: Chương 2019 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【6】
 • #2020: Chương 2020 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【7】
 • #2021: Chương 2021 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【8】
 • #2022: Chương 2022 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【9】
 • #2023: Chương 2023 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【10】
 • #2024: Chương 2024 vương bài nơi tay, thiên hạ ta có 【11】
 • #2025: Chương 2025 trộm tới
 • #2026: Chương 2026 đế đại nam thần che chở 【1】
 • #2027: Chương 2027 đế đại nam thần che chở 【2】
 • #2028: Chương 2028 đế đại nam thần che chở 【3】
 • #2029: Chương 2029 đế đại nam thần che chở 【4】
 • #2030: Chương 2030 đế đại nam thần che chở 【5】
 • #2031: Chương 2031 đế đại nam thần che chở 【6】
 • #2032: Chương 2032 đế đại nam thần che chở 【7】
 • #2033: Chương 2033 đế đại nam thần che chở 【8】
 • #2034: Chương 2034 cực âm nơi
 • #2035: Chương 2035 trộm động
 • #2036: Chương 2036 nữ quỷ
 • #2037: Chương 2037 sáng mù
 • #2038: Chương 2038 thất bại
 • #2039: Chương 2039 đối thủ
 • #2040: Chương 2040 đá quý
 • #2041: Chương 2041 thổ hào
 • #2042: Chương 2042 hủy diệt
 • #2043: Chương 2043 thành ma
 • #2044: Chương 2044 phong ấn
 • #2045: Chương 2045 xảy ra chuyện
 • #2046: Chương 2046 tìm được
 • #2047: Chương 2047 đau lòng
 • #2048: Chương 2048 quỷ người
 • #2049: Chương 2048 quỷ người
 • #2050: Chương 2049 đại kiếp nạn
 • #2051: Chương 2050 biến mất
 • #2052: Chương 2049 đại kiếp nạn
 • #2053: Chương 2050 biến mất
 • #2054: Chương 2051 cắn nuốt
 • #2055: Chương 2052 ăn ý
 • #2056: Chương 2053 dày vò
 • #2057: Chương 2054 nhẫn tâm
 • #2058: Chương 2055 hành động
 • #2059: Chương 2056 bảy sát
 • #2060: Chương 2057 dụ hống
 • #2061: Chương 2058 kinh hiện
 • #2062: Chương 2059 hận tê tâm liệt phế 【1】
 • #2063: Chương 2060 hận tê tâm liệt phế 【2】
 • #2064: Chương 2061 hận tê tâm liệt phế 【3】
 • #2065: Chương 2062 hận tê tâm liệt phế 【4】
 • #2066: Chương 2063 hận tê tâm liệt phế 【5】
 • #2067: Chương 2064 hận tê tâm liệt phế 【6】
 • #2068: Chương 2065 hận tê tâm liệt phế 【7】
 • #2069: Chương 2066 hận tê tâm liệt phế 【8】
 • #2070: Chương 2067 hận tê tâm liệt phế 【9】
 • #2071: Chương 2068 hận tê tâm liệt phế 【10】
 • #2072: Chương 2069 Tuyết Tuyết, chạy a 【1】
 • #2073: Chương 2070 Tuyết Tuyết, chạy a 【2】
 • #2074: Chương 2071 Tuyết Tuyết, chạy a 【3】
 • #2075: Chương 2072 Tuyết Tuyết, chạy a 【4】
 • #2076: Chương 2073 Tuyết Tuyết, chạy a 【5】
 • #2077: Chương 2074 Tuyết Tuyết, chạy a 【6】
 • #2078: Chương 2075 Tuyết Tuyết, chạy a 【7】
 • #2079: Chương 2076 so nàng mệnh còn quan trọng
 • #2080: Chương 2077 tìm được tiểu khuynh tâm
 • #2081: Chương 2078 nhảy xuống huyền nhai
 • #2082: Chương 2079 trá hàng, huyết đại giới
 • #2083: Chương 2080 bị quan địa lao
 • #2084: Chương 2081 trang cho người khác xem
 • #2085: Chương 2082 không cấm tấu
 • #2086: Chương 2083 ta chính là nơi này quy củ
 • #2087: Chương 2084 đã lâu không thấy
 • #2088: Chương 2085 nên chịu tội
 • #2089: Chương 2086 bị quan thủy lao
 • #2090: Chương 2087 vết thương cũ thêm tân thương
 • #2091: Chương 2088 đem hắn trói lại
 • #2092: Chương 2089 thần loan nhất tộc bí mật
 • #2093: Chương 2090 thực lực nghiền áp hết thảy
 • #2094: Chương 2091 đến một ân sư, được lợi cả đời
 • #2095: Chương 2092 đúng là cơ hội
 • #2096: Chương 2093 càng ngày càng khẩn trương
 • #2097: Chương 2094 kinh hãi một màn
 • #2098: Chương 2095 ẩn tàng rồi thân thủ
 • #2099: Chương 2096 nàng nếu bất tử, tất yếu hoàn lại
 • #2100: Chương 2097 Bắc Mặc ngàn đêm sinh ra
 • #2101: Chương 2098 tửu hậu loạn tính
 • #2102: Chương 2099 Đế Vân Thương đi nơi nào
 • #2103: Chương 2100 đối phó Đế Vân Thương
 • #2104: Chương 2101 uy hiếp mặc kệ dùng
 • #2105: Chương 2102 bức nàng ra tay
 • #2106: Chương 2103 cảm giác bất an
 • #2107: Chương 2104 thẩm phán kết quả
 • #2108: Chương 2105 dẫn ra Đế Vân Thương
 • #2109: Chương 2106 vương giả trở về, nam thần hiện 【1】
 • #2110: Chương 2107 vương giả trở về, nam thần hiện 【2】
 • #2111: Chương 2108 vương giả trở về, nam thần hiện 【3】
 • #2112: Chương 2109 vương giả trở về, nam thần hiện 【4】
 • #2113: Chương 2110 vương giả trở về, nam thần hiện 【5】
 • #2114: Chương 2111 vương giả trở về, nam thần hiện 【6】
 • #2115: Chương 2112 vương giả trở về, nam thần hiện 【7】
 • #2116: Chương 2113 vương giả trở về, nam thần hiện 【8】
 • #2117: Chương 2114 vương giả trở về, nam thần hiện 【9】
 • #2118: Chương 2115 vương giả trở về, nam thần hiện 【10】
 • #2119: Chương 2116 vương giả trở về, nam thần hiện 【11】
 • #2120: Chương 2117 vương giả trở về, nam thần hiện 【12】
 • #2121: Chương 2118 vương giả trở về, nam thần hiện 【13】
 • #2122: Chương 2119 vương giả trở về, nam thần hiện 【14】
 • #2123: Chương 2120 vương giả trở về, nam thần hiện 【15】
 • #2124: Chương 2121 đừng sợ, có ta ở đây
 • #2125: Chương 2122 không có ôm đủ
 • #2126: Chương 2123 xé nát nàng 【1】
 • #2127: Chương 2124 xé nát nàng 【2】
 • #2128: Chương 2125 xé nát nàng 【3】
 • #2129: Chương 2126 xé nát nàng 【4】
 • #2130: Chương 2127 ngọt ngào thời gian 【1】
 • #2131: Chương 2128 ngọt ngào thời gian 【2】
 • #2132: Chương 2129 ngọt ngào thời gian 【3】
 • #2133: Chương 2130 ngọt ngào thời gian 【4】
 • #2134: Chương 2131 tú ân ái 【1】
 • #2135: Chương 2132 tú ân ái 【2】
 • #2136: Chương 2133 tú ân ái 【3】
 • #2137: Chương 2134 tú ân ái 【4】
 • #2138: Chương 2135 tú ân ái 【5】
 • #2139: Chương 2136 ngạo kiều đế 【1】
 • #2140: Chương 2137 ngạo kiều đế 【2】
 • #2141: Chương 2138 ngạo kiều đế 【3】
 • #2142: Chương 2139 tối hôm qua quá thô bạo
 • #2143: Chương 2140 đồ tham ăn
 • #2144: Chương 2141 cha? Mẫu thân?
 • #2145: Chương 2142 bán manh hài đồng
 • #2146: Chương 2143 mà ở động, thú lui tới
 • #2147: Chương 2144 nó đang xem ngươi
 • #2148: Chương 2145 nắm tay cộng tiến, cùng nhau đối mặt
 • #2149: Chương 2146 đâm trúng nó đôi mắt
 • #2150: Chương 2147 ăn nàng
 • #2151: Chương 2148 nội đan
 • #2152: Chương 2149 thần bí nhảy
 • #2153: Chương 2150 nhỏ mà lanh 【1】
 • #2154: Chương 2151 nhỏ mà lanh 【2】
 • #2155: Chương 2152 nháy mắt hạ gục ta!
 • #2156: Chương 2153 Thanh Long tái hiện
 • #2157: Chương 2154 đưa nàng ‘ lễ vật ’【1】
 • #2158: Chương 2155 đưa nàng ‘ lễ vật ’【2】
 • #2159: Chương 2156 đưa nàng ‘ lễ vật ’【3】
 • #2160: Chương 2157 tắm máu chiến đấu hăng hái
 • #2161: Chương 2158 ta bồi ngươi
 • #2162: Chương 2159 ta muốn mang đi ngươi
 • #2163: Chương 2160 ta thật sự không phải người xấu
 • #2164: Chương 2161 đột phá tấn chức
 • #2165: Chương 2162 tái kiến cố nhân
 • #2166: Chương 2163 Kiếm Tông Tổ sư gia
 • #2167: Chương 2164 nàng là ngươi tiểu sư thúc
 • #2168: Chương 2165 ta có thể ôm một cái nàng sao
 • #2169: Chương 2166 thiên sứ chi thành
 • #2170: Chương 2167 Tử Hoàng
 • #2171: Chương 2168 bọn họ hài tử
 • #2172: Chương 2169 giam lỏng
 • #2173: Chương 2170 tiểu công chúa
 • #2174: Chương 2171 Tử Hoàng sẽ nổi điên
 • #2175: Chương 2172 cáu kỉnh
 • #2176: Chương 2173 cãi nhau
 • #2177: Chương 2174 Yêu Yêu, ta không đi rồi
 • #2178: Chương 2175 ngươi không cần ta sao?
 • #2179: Chương 2176 dừng ở hắn trên môi
 • #2180: Chương 2177 ta muốn cùng Yêu Yêu thân cận
 • #2181: Chương 2178 dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong
 • #2182: Chương 2179 khó như lên trời
 • #2183: Chương 2180 tôn quý nhất tồn tại
 • #2184: Chương 2181 giết không tha!
 • #2185: Chương 2182 sử thượng nhất soái cường đạo 【1】
 • #2186: Chương 2183 sử thượng nhất soái cường đạo 【2】
 • #2187: Chương 2184 sử thượng nhất soái cường đạo 【3】
 • #2188: Chương 2185 nữ nhi quan trọng
 • #2189: Chương 2186 lẫn vào trong thành
 • #2190: Chương 2187 mẹ con gặp nhau 【1】
 • #2191: Chương 2188 mẹ con gặp nhau 【2】
 • #2192: Chương 2189 mẹ con gặp nhau 【3】
 • #2193: Chương 2190 mẹ con gặp nhau 【4】
 • #2194: Chương 2191 mẹ con gặp nhau 【5】
 • #2195: Chương 2192 mẹ con gặp nhau 【6】
 • #2196: Chương 2193 mẹ con gặp nhau 【7】
 • #2197: Chương 2194 mẹ con gặp nhau 【8】
 • #2198: Chương 2195 Đế Vân Thương vs Dạ Tử Yêu 【1】
 • #2199: Chương 2196 Đế Vân Thương vs Dạ Tử Yêu 【2】
 • #2200: Chương 2197 Đế Vân Thương vs Dạ Tử Yêu 【3】
 • #2201: Chương 2198 Đế Vân Thương vs Dạ Tử Yêu 【4】
 • #2202: Chương 2199 Đế Vân Thương vs Dạ Tử Yêu 【5】
 • #2203: Chương 2200 bán đứng sắc tướng chính là sảng
 • #2204: Chương 2201 thân thân
 • #2205: Chương 2202 ăn phi dấm
 • #2206: Chương 2203 ngươi không có khả năng vẫn luôn bồi ta
 • #2207: Chương 2204 phóng nàng rời đi
 • #2208: Chương 2205 thiên sứ nhẫn
 • #2209: Chương 2206 bởi vì đế khuynh tâm
 • #2210: Chương 2207 Tử Hoàng một người tới gánh vác?
 • #2211: Chương 2208 Thượng Quan Nhược Tuyết
 • #2212: Chương 2209 ta muốn ngươi mặt 【1】
 • #2213: Chương 2210 ta muốn ngươi mặt 【2】
 • #2214: Chương 2211 ta muốn ngươi mặt 【3】
 • #2215: Chương 2212 ta muốn ngươi mặt 【4】
 • #2216: Chương 2213 ta muốn ngươi mặt 【5】
 • #2217: Chương 2214 ta muốn ngươi mặt 【6】
 • #2218: Chương 2215 ta muốn ngươi mặt 【7】
 • #2219: Chương 2216 rốt cuộc là cái gì lai lịch?
 • #2220: Chương 2217 tha thiết ước mơ đều cầu không được
 • #2221: Chương 2218 vạn năm Quy Cốt
 • #2222: Chương 2219 nhan giá trị quá cao
 • #2223: Chương 2220 chết chết, thương thương
 • #2224: Chương 2221 thiêu chết hắn 【1】
 • #2225: Chương 2222 thiêu chết hắn 【2】
 • #2226: Chương 2223 thiêu chết hắn 【3】
 • #2227: Chương 2224 thiêu chết hắn 【4】
 • #2228: Chương 2225 thiêu chết hắn 【6】
 • #2229: Chương 2226 tiểu bá vương 【1】
 • #2230: Chương 2227 tiểu bá vương 【2】
 • #2231: Chương 2228 không được ôm một cái, không được thân thân 【1】
 • #2232: Chương 2229 không được ôm một cái, không được thân thân 【2】
 • #2233: Chương 2230 quỷ khóc sói gào
 • #2234: Chương 2231 mỹ nhân ngư 【1】
 • #2235: Chương 2232 mỹ nhân ngư 【2】
 • #2236: Chương 2233 mỹ nhân ngư 【3】
 • #2237: Chương 2234 ta muốn khuynh tâm 【1】
 • #2238: Chương 2235 ta muốn khuynh tâm 【2】
 • #2239: Chương 2236 ta muốn khuynh tâm 【3】
 • #2240: Chương 2237 ta muốn khuynh tâm 【4】
 • #2241: Chương 2238 ta muốn khuynh tâm 【5】
 • #2242: Chương 2239 săn giết phong ấn 【1】
 • #2243: Chương 2240 săn giết phong ấn 【2】
 • #2244: Chương 2241 săn giết phong ấn 【3】
 • #2245: Chương 2242 săn giết phong ấn 【4】
 • #2246: Chương 2243 cuối cùng một cái vương tử 【1】
 • #2247: Chương 2244 cuối cùng một cái vương tử 【2】
 • #2248: Chương 2245 cuối cùng một cái vương tử 【3】
 • #2249: Chương 2246 cuối cùng một cái vương tử 【4】
 • #2250: Chương 2247 cuối cùng một cái vương tử 【5】
 • #2251: Chương 2248 cư nhiên đem chính mình thân muội muội ăn
 • #2252: Chương 2249 đồng quy vu tận 【1】
 • #2253: Chương 2250 đồng quy vu tận 【2】
 • #2254: Chương 2251 đồng quy vu tận 【3】
 • #2255: Chương 2252 đồng quy vu tận 【4】
 • #2256: Chương 2253 đồng quy vu tận 【5】
 • #2257: Chương 2254 đồng quy vu tận 【6】+ Weibo công bố
 • #2258: Chương 2255 bắt ngươi mệnh đi đánh cuộc?
 • #2259: Chương 2256 Đế Vân Thương phẫn nộ
 • #2260: Chém!
 • #2261: Chương 2258 bảo bối đều là nhặt được
 • #2262: Chương 2259 chúng ta nữ nhi thực lực
 • #2263: Chương 2260 thần bí bảo bối
 • #2264: Chương 2261 cứu không được
 • #2265: Chương 2262 thiên sứ nhẫn
 • #2266: Chương 2263 Thần bà bà bí mật 【1】
 • #2267: Chương 2264 Thần bà bà bí mật 【2】
 • #2268: Chương 2265 Thần bà bà bí mật 【3】
 • #2269: Chương 2266 ta muốn biết, ngươi là ai
 • #2270: Chương 2267 ngươi quá làm càn
 • #2271: Chương 2268 dùng sự thật chứng minh hết thảy
 • #2272: Chương 2269 dùng để khóa ai hồn phách
 • #2273: Chương 2270 ngươi cư nhiên dám phản bội ta
 • #2274: Chương 2271 dụ dỗ đến, là điện hạ nữ nhân
 • #2275: Chương 2272 đừng trách ta không khách khí
 • #2276: Chương 2273 lợi hại nhất phải giết khí
 • #2277: Chương 2274 dự cảm bất hảo
 • #2278: Chương 2275 hy sinh thọ mệnh
 • #2279: Chương 2276 đỉnh quyết đấu 【1】
 • #2280: Chương 2277 đỉnh quyết đấu 【2】
 • #2281: Chương 2278 đỉnh quyết đấu 【3】
 • #2282: Chương 2279 đỉnh quyết đấu 【4】
 • #2283: Chương 2280 đỉnh quyết đấu 【5】
 • #2284: Chương 2281 đỉnh quyết đấu 【6】
 • #2285: Chương 2282 đỉnh quyết đấu 【7】
 • #2286: Chương 2283 đỉnh quyết đấu 【8】
 • #2287: Chương 2284 chiến đấu kịch liệt 【1】
 • #2288: Chương 2285 chiến đấu kịch liệt 【2】
 • #2289: Chương 2286 ma thần xuất thế 【1】
 • #2290: Chương 2287 ma thần xuất thế 【2】
 • #2291: Chương 2288 ma thần xuất thế 【3】
 • #2292: Chương 2289 mất tích
 • #2293: Chương 2290 hắn nhớ rõ ngươi
 • #2294: Chương 2291 hắn đánh rơi
 • #2295: Chương 2292 hoàn toàn thay đổi
 • #2296: Chương 2293 nàng thích Đế Vân Thương
 • #2297: Chương 2294 đau ngất xỉu
 • #2298: Chương 2295 Pháp ấn lực lượng
 • #2299: Chương 2296 đổi mặt trọng sinh
 • #2300: Chương 2297 con đường thứ hai
 • #2301: Chương 2298 trao đổi cái này đáp án
 • #2302: Chương 2299 bói toán kết quả
 • #2303: Chương 2300 nàng rơi xuống
 • #2304: Chương 2301 la sát đảo 【1】
 • #2305: Chương 2302 la sát đảo 【2】
 • #2306: Chương 2303 khôi phục dung nhan 【1】
 • #2307: Chương 2304 khôi phục dung nhan 【2】
 • #2308: Chương 2305 ngoài ý muốn phát hiện 【1】
 • #2309: Chương 2306 ngoài ý muốn phát hiện 【2】
 • #2310: Chương 2307 ngoài ý muốn phát hiện 【3】
 • #2311: Chương 2308 ngoài ý muốn phát hiện 【4】
 • #2312: Chương 2309 ngoài ý muốn phát hiện 【5】
 • #2313: Chương 2310 giải trừ Pháp ấn 【1】
 • #2314: Chương 2311 giải trừ Pháp ấn 【2】
 • #2315: Chương 2312 giải trừ Pháp ấn 【3】
 • #2316: Chương 2313 giải trừ Pháp ấn 【4】
 • #2317: Chương 2314 ngươi là quái vật sao 【1】
 • #2318: Chương 2315 ngươi là quái vật sao 【2】
 • #2319: Chương 2316 ngươi là quái vật sao 【3】
 • #2320: Chương 2317 khuynh tâm trừng phạt 【1】
 • #2321: Chương 2318 khuynh tâm trừng phạt 【2】
 • #2322: Chương 2319 không chết không ngừng 【1】
 • #2323: Chương 2320 không chết không ngừng 【2】
 • #2324: Chương 2321 hư bảo bảo 【1】
 • #2325: Chương 2322 hư bảo bảo 【2】
 • #2326: Chương 2323 hư bảo bảo 【3】
 • #2327: Chương 2324 hoàn mỹ mặt hình 【1】
 • #2328: Chương 2325 hoàn mỹ mặt hình 【2】
 • #2329: Chương 2326 hoàn mỹ mặt hình 【3】
 • #2330: Chương 2327 100 năm thọ nguyên
 • #2331: Chương 2328 ta không cần dịch dung
 • #2332: Chương 2329 Thượng Quan Nhược Tuyết
 • #2333: Chương 2330 ái điên cuồng
 • #2334: Chương 2331 cầu mà không được
 • #2335: Chương 2332 không…… Đừng có ngừng ngăn
 • #2336: Chương 2333 bát phương thần phục
 • #2337: Chương 2334 Đế Vân Thương rơi xuống
 • #2338: Chương 2335 tộc Người Lùn
 • #2339: Chương 2336 trợn mắt há hốc mồm
 • #2340: Chương 2337 cơ quan thuật pk đúc thuật
 • #2341: Chương 2338 trong một đêm quật khởi tân quân vương
 • #2342: Chương 2339 tóc của hắn là màu bạc
 • #2343: Chương 2340 ta muốn đi gặp hắn
 • #2344: Chương 2341 hắn tới 【1】
 • #2345: Chương 2342 hắn tới 【2】
 • #2346: Chương 2343 gặp nhau
 • #2347: Chương 2344 quân lâm thiên hạ Đế Vân Thương
 • #2348: Chương 2345 vựng ở trong lòng ngực hắn
 • #2349: Chương 2346 đem nàng ôm vào trong ngực
 • #2350: Chương 2347 Bắc Minh tân quân chủ điện
 • #2351: Chương 2348 mang về một nữ tử
 • #2352: Chương 2349 hắn đau lòng
 • #2353: Chương 2350 lại ái lại hận
 • #2354: Chương 2351 không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới nàng
 • #2355: Chương 2352 vì cái gì gương mặt này sẽ ở trên người của ngươi
 • #2356: Chương 2353 thích nhất chính là tuyết
 • #2357: Chương 2354 trước nay đều không có chạm qua nàng!
 • #2358: Chương 2355 ta muốn một cái hài tử
 • #2359: Chương 2356 ta đang chờ ngươi
 • #2360: Chương 2357 lấy ái vì danh
 • #2361: Chương 2358 ngươi là ngu ngốc sao 【1】
 • #2362: Chương 2359 ngươi là ngu ngốc sao 【2】
 • #2363: Chương 2360 cùng nhau đi đến đầu bạc
 • #2364: Chương 2361 bồi thường một chút?
 • #2365: Chương 2362 không phải thoát cái quần áo sao
 • #2366: Chương 2363 cố tình tiếp cận
 • #2367: Chương 2364 ở đối bổn tọa thổ lộ?
 • #2368: Chương 2365 tựa như ngươi ở ta bên người giống nhau
 • #2369: Chương 2366 bạch bạch bạch vả mặt
 • #2370: Chương 2367 trộm tới mặt
 • #2371: Chương 2368 tiện nhân chính là làm ra vẻ
 • #2372: Chương 2369 ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời
 • #2373: Chương 2370 ta không có đi
 • #2374: Chương 2371 uy hiếp 【1】
 • #2375: Chương 2372 uy hiếp 【2】
 • #2376: Chương 2373 uy hiếp 【3】
 • #2377: Chương 2374 uy hiếp 【4】
 • #2378: Chương 2375 uy hiếp 【5】
 • #2379: Chương 2376 uy hiếp 【6】
 • #2380: Chương 2377 lần thứ hai thất bại! 【 Tết Trung Thu vui sướng 】
 • #2381: Chương 2378 thượng quan há hốc mồm 【1】
 • #2382: Chương 2379 thượng quan há hốc mồm 【2】
 • #2383: Chương 2380 thượng quan há hốc mồm 【3】
 • #2384: Chương 2381 thượng quan há hốc mồm 【4】
 • #2385: Chương 2382 thượng quan há hốc mồm 【5】
 • #2386: Chương 2383 thượng quan há hốc mồm 【6】
 • #2387: Chương 2384 ghen phong ba 【1】
 • #2388: Chương 2385 ghen phong ba 【2】
 • #2389: Chương 2386 ghen phong ba 【3】
 • #2390: Chương 2387 vân thương cứu ta 【1】
 • #2391: Chương 2388 vân thương cứu ta 【2】
 • #2392: Chương 2389 vân thương cứu ta 【3】
 • #2393: Chương 2390 vân thương cứu ta 【4】
 • #2394: Chương 2391 vân thương cứu ta 【5】
 • #2395: Chương 2392 vân thương cứu ta 【6】
 • #2396: Chương 2393 vân thương cứu ta 【7】
 • #2397: Chương 2394 vân thương cứu ta 【8】
 • #2398: Chương 2395 vân thương cứu ta 【9】
 • #2399: Chương 2396 vân thương cứu ta 【10】
 • #2400: Chương 2397 vân thương cứu ta 【11】
 • #2401: Chương 2398 vân thương cứu ta 【12】
 • #2402: Chương 2399 thượng quan thống khổ 【1】
 • #2403: Chương 2400 thượng quan thống khổ 【2】
 • #2404: Chương 2401 thiết kế 【1】
 • #2405: Chương 2402 thiết kế 【2】
 • #2406: Chương 2403 thiết kế 【3】
 • #2407: Chương 2404 thiết kế 【4】
 • #2408: Chương 2405 thiết kế 【5】
 • #2409: Chương 2406 thiết kế 【6】
 • #2410: Chương 2407 thiết kế 【7】
 • #2411: Chương 2408 thiết kế 【8】
 • #2412: Chương 2409 thành toàn 【1】
 • #2413: Chương 2410 thành toàn 【2】
 • #2414: Chương 2411 thành toàn 【3】
 • #2415: Chương 2412 thành toàn 【4】
 • #2416: Chương 2413 thành toàn 【5】
 • #2417: Chương 2414 thành toàn 【6】
 • #2418: Chương 2415 thành toàn 【7】
 • #2419: Chương 2416 trên vách núi ước hẹn 【1】
 • #2420: Chương 2417 trên vách núi ước hẹn 【2】
 • #2421: Chương 2418 trên vách núi ước hẹn 【3】
 • #2422: Chương 2419 cho ngươi một vạn phân thương tổn 【1】
 • #2423: Chương 2420 cho ngươi một vạn phân thương tổn 【2】
 • #2424: Chương 2421 cho ngươi một vạn phân thương tổn 【3】
 • #2425: Chương 2422 cho ngươi một vạn phân thương tổn 【4】
 • #2426: Chương 2423 cho ngươi một vạn phân thương tổn 【5】
 • #2427: Chương 2424 cho ngươi một vạn phân thương tổn 【6】
 • #2428: Chương 2425 lột hạ ngươi mặt 【1】
 • #2429: Chương 2426 lột hạ ngươi mặt 【2】
 • #2430: Chương 2427 lột hạ ngươi mặt 【3】
 • #2431: Chương 2428 lột hạ ngươi mặt 【4】
 • #2432: Chương 2429 lột hạ ngươi mặt 【5】
 • #2433: Chương 2430 cùng sinh cùng tử 【1】
 • #2434: Chương 2431 cùng sinh cùng tử 【2】
 • #2435: Chương 2432 cường thế bá đạo hôn
 • #2436: Chương 2433 ta không phải cố ý cắn ngươi
 • #2437: Chương 2434 vật nhỏ, ngươi thật sự làm tức giận ta!
 • #2438: Chương 2435 đối bổn tọa lấy thân báo đáp đi
 • #2439: Chương 2436 ngươi chuẩn bị tốt yêu một cái ma quỷ sao
 • #2440: Chương 2437 giải phong, nổi danh 【1】
 • #2441: Chương 2438 giải phong, nổi danh 【2】
 • #2442: Chương 2439 giải phong, nổi danh 【3】
 • #2443: Chương 2440 đoàn tụ 【1】
 • #2444: Chương 2441 đoàn tụ 【2】
 • #2445: Chương 2442 đoàn tụ 【3】
 • #2446: Chương 2443 khen thưởng ngươi cái tức phụ nhi 【1】
 • #2447: Chương 2444 khen thưởng ngươi cái tức phụ nhi 【2】
 • #2448: Chương 2445 đoạt bảo 【1】
 • #2449: Chương 2446 hộ muội khống 【1】
 • #2450: Chương 2447 hộ muội khống 【2】
 • #2451: Chương 2448 phụ thân tưởng niệm 【1】
 • #2452: Chương 2449 phụ thân tưởng niệm 【2】
 • #2453: Chương 2450 phụ thân tưởng niệm 【3】
 • #2454: Chương 2451 về Đế Vân Thương bí mật 【1】
 • #2455: Chương 2452 về Đế Vân Thương bí mật 【2】
 • #2456: Chương 2453 về Đế Vân Thương bí mật 【3】
 • #2457: Chương 2454 về Đế Vân Thương bí mật 【4】
 • #2458: Chương 2455 về Đế Vân Thương bí mật 【5】
 • #2459: Chương 2456 về Đế Vân Thương bí mật 【6】
 • #2460: Chương 2457 khốc khốc Tiểu Lạc trần 【1】
 • #2461: Chương 2458 khốc khốc Tiểu Lạc trần 【2】
 • #2462: Chương 2459 khốc khốc Tiểu Lạc trần 【3】
 • #2463: Chương 2460 yêu nghiệt Tiểu Lạc trần 【1】
 • #2464: Chương 2461 yêu nghiệt Tiểu Lạc trần 【2】
 • #2465: Chương 2462 yêu nghiệt Tiểu Lạc trần 【3】
 • #2466: Chương 2463 đua thực lực không bằng đua cha 【1】
 • #2467: Chương 2464 đua thực lực không bằng đua cha 【2】
 • #2468: Chương 2465 đua thực lực không bằng đua cha 【3】
 • #2469: Chương 2466 đua thực lực không bằng đua cha 【4】
 • #2470: Chương 2467 đua thực lực không bằng đua cha 【5】
 • #2471: Chương 2468 đua thực lực không bằng đua cha 【6】
 • #2472: Chương 2469 đua thực lực không bằng đua cha 【7】
 • #2473: Chương 2470 đua thực lực không bằng đua cha 【8】
 • #2474: Chương 2471 đua thực lực không bằng đua cha 【9】
 • #2475: Chương 2472 đua thực lực không bằng đua cha 【10】
 • #2476: Chương 2473 đua thực lực không bằng đua cha 【11】
 • #2477: Chương 2474 khôi phục dung nhan 【1】
 • #2478: Chương 2475 ta thích ngươi
 • #2479: Chương 2476 chỉ cần có ngươi, không sao cả hắc ám cùng quang minh
 • #2480: Chương 2477 ngươi quả thực liền không phải người!
 • #2481: Chương 2478 ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận
 • #2482: Chương 2479 xinh đẹp đến nghịch thiên
 • #2483: Chương 2480 bích ba Thiên Trì
 • #2484: Chương 2481 đầu quả tim huyết
 • #2485: Chương 2482 không chuẩn ném xuống ta
 • #2486: Chương 2483 đau lòng nhớ rõ mới khắc sâu
 • #2487: Chương 2484 ngã vào nàng trong lòng ngực
 • #2488: Chương 2485 xem không hiểu đồ án
 • #2489: Chương 2486 Cửu Tiêu Thần Giới
 • #2490: Chương 2487 rời đi
 • #2491: Chương 2488 muốn ngoan ngoãn a
 • #2492: Chương 2489 tiểu gia ta cùng nàng là khế ước quan hệ
 • #2493: Chương 2490 xích viêm kim nghê thú
 • #2494: Chương 2491 mười đại hung thú chi nhất
 • #2495: Chương 2492 trụ trời núi non
 • #2496: Chương 2493 rời đi 【1】
 • #2497: Chương 2494 rời đi 【2】
 • #2498: Chương 2495 hoa tiên thôn?
 • #2499: Chương 2496 chính mình lăn
 • #2500: Chương 2497 lãnh cái mỹ nam mang về nhà 【1】
 • #2501: Chương 2498 lãnh cái mỹ nam mang về nhà 【2】
 • #2502: Chương 2499 lãnh cái mỹ nam mang về nhà 【3】
 • #2503: Chương 2500 lãnh cái mỹ nam mang về nhà 【4】
 • #2504: Chương 2501 làm trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân 【1】
 • #2505: Chương 2502 làm trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân 【2】
 • #2506: Chương 2503 muốn ta chính miệng uy ngươi?
 • #2507: Chương 2504 nghe qua băng tuyết Ngọc Nhan hoa sao?
 • #2508: Chương 2505 chính là uy hiếp ngươi
 • #2509: Chương 2506 cái kia bị hủy nửa khuôn mặt người
 • #2510: Chương 2507 thứ 19 cái nữ nhân
 • #2511: Chương 2508 phạm tiện!
 • #2512: Chương 2509 chui vào ta bẫy rập bên trong
 • #2513: Chương 2510 thần hoa xuất thế, tất có dị tượng
 • #2514: Chương 2511 Tuyết La Kiệt Tư học viện người!
 • #2515: Chương 2512 muốn bổn tọa dạy cho các ngươi như thế nào làm?
 • #2516: Chương 2513 hắn thích huyết tinh
 • #2517: Chương 2514 ta muốn đi theo ngươi
 • #2518: Chương 2515 ngươi kêu hắn cái gì? Phu quân? 【1】
 • #2519: Chương 2516 ngươi kêu hắn cái gì? Phu quân? 【2】
 • #2520: Chương 2517 ngươi kêu hắn cái gì? Phu quân? 【3】
 • #2521: Chương 2518 ngươi kêu hắn cái gì? Phu quân? 【4】
 • #2522: Chương 2519 đại ô long, ái thông báo
 • #2523: Chương 2520 mỹ nhân là phu quân!
 • #2524: Chương 2521 Phượng Bảo Bảo, phi quân không gả
 • #2525: Chương 2522 gỡ xuống băng tuyết Ngọc Nhan hoa
 • #2526: Chương 2523 U Lan Linh Đỉnh
 • #2527: Chương 2524 chỉ lột hạ thượng quan nửa khuôn mặt
 • #2528: Chương 2525 dịch dung 【1】
 • #2529: Chương 2526 dịch dung 【2】
 • #2530: Chương 2527 hảo soái!
 • #2531: Chương 2528 túm cái gì túm?
 • #2532: Chương 2529 tức chết bảo bảo
 • #2533: Chương 2530 ta làm ngươi buông ra nàng 【1】
 • #2534: Chương 2531 ta làm ngươi buông ra nàng 【2】
 • #2535: Chương 2532 ta làm ngươi buông ra nàng 【3】
 • #2536: Chương 2533 ta làm ngươi buông ra nàng 【4】
 • #2537: Chương 2534 ta làm ngươi buông ra nàng 【5】
 • #2538: Chương 2535 ta làm ngươi buông ra nàng 【6】
 • #2539: Chương 2536 ta làm ngươi buông ra nàng 【7】
 • #2540: Chương 2537 ta làm ngươi buông ra nàng 【8】
 • #2541: Chương 2538 ta làm ngươi buông ra nàng 【9】
 • #2542: Chương 2539 ta đối bất luận cái gì người xa lạ đều là như thế này
 • #2543: Chương 2540 trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp
 • #2544: Chương 2541 trợn mắt há hốc mồm
 • #2545: Chương 2542 sao trời thích ngươi
 • #2546: Chương 2543 chúng ta tưởng điệu thấp cũng không được
 • #2547: Chương 2544 lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều
 • #2548: Chương 2545 bạo nộ phó viện trưởng
 • #2549: Chương 2546 cao điệu đi khởi
 • #2550: Chương 2547 thành lập giả
 • #2551: Chương 2548 dịch dung bị phát hiện 【1】
 • #2552: Chương 2549 dịch dung bị phát hiện 【2】
 • #2553: Chương 2550 dịch dung bị phát hiện 【3】
 • #2554: Chương 2551 dịch dung bị phát hiện 【4】
 • #2555: Chương 2552 nghiệm chứng dung mạo thật giả! 【1】
 • #2556: Chương 2553 nghiệm chứng dung mạo thật giả! 【2】
 • #2557: Chương 2554 nghiệm chứng dung mạo thật giả! 【3】
 • #2558: Chương 2555 nghiệm chứng dung mạo thật giả! 【4】
 • #2559: Chương 2556 nghiệm chứng dung mạo thật giả! 【5】
 • #2560: Chương 2557 ngươi không có tư cách đối nàng làm ra bất luận cái gì sự
 • #2561: Chương 2558 nghé con mới sinh không sợ cọp
 • #2562: Chương 2559 tuyển ngươi làm vương hậu 【1】
 • #2563: Chương 2560 tuyển ngươi làm vương hậu 【2】
 • #2564: Chương 2561 tuyển ngươi làm vương hậu 【3】
 • #2565: Chương 2562 tuyển ngươi làm vương hậu 【4】
 • #2566: Chương 2563 tuyển ngươi làm vương hậu 【5】
 • #2567: Chương 2564 tuyển ngươi làm vương hậu 【6】
 • #2568: Chương 2565 tuyển ngươi làm vương hậu 【7】
 • #2569: Chương 2566 tuyển ngươi làm vương hậu 【8】
 • #2570: Chương 2567 tuyển ngươi làm vương hậu 【9】
 • #2571: Chương 2569 nàng là ta vị hôn thê 【2】
 • #2572: Chương 2570 nàng là ta vị hôn thê 【3】
 • #2573: Chương 2570 nàng là ta vị hôn thê 【3】
 • #2574: Chương 2571 ký kết việc hôn ước
 • #2575: Chương 2572 họa chính là ai?
 • #2576: Chương 2573 hôn lên sao trời
 • #2577: Chương 2574 cởi bỏ, cởi ra
 • #2578: Chương 2575 ngươi sẽ hối hận
 • #2579: Chương 2576 phá hư
 • #2580: Chương 2577 hơi thở không lớn đối
 • #2581: Chương 2578 đến ta trong lòng ngực tới 【1】
 • #2582: Chương 2579 đến ta trong lòng ngực tới 【2】
 • #2583: Chương 2580 đến ta trong lòng ngực tới 【3】
 • #2584: Chương 2581 đến ta trong lòng ngực tới 【4】
 • #2585: Chương 2582 lừa hôn! 【1】
 • #2586: Chương 2583 lừa hôn! 【2】
 • #2587: Chương 2584 lừa hôn! 【3】
 • #2588: Chương 2585 lừa hôn! 【4】
 • #2589: Chương 2586 có người đoạt lão bà ngươi
 • #2590: Chương 2587 phong ấn
 • #2591: Chương 2588 kiếm linh
 • #2592: Chương 2589 cực phẩm linh vật!
 • #2593: Chương 2590 nàng có thể hay không chết?
 • #2594: Chương 2591 đối mặt cái dạng gì nguy hiểm
 • #2595: Chương 2592 ham muốn chinh phục!
 • #2596: Chương 2593 phong ấn ta, chỉ bằng ngươi?
 • #2597: Chương 2594 gông xiềng chi trận
 • #2598: Chương 2595 nàng chết vô tang thân nơi
 • #2599: Chương 2596 chương Bạch Trạch!
 • #2600: Chương 2597 phu quân? Là cái cái gì cái quỷ?
 • #2601: Chương 2598 tức phụ nhi khóc
 • #2602: Chương 2599 tâm mạch đã đứt
 • #2603: Chương 2601 sinh non! 【1】
 • #2604: Chương 2601 sinh non! 【1】
 • #2605: Chương 2602 sinh non! 【2】
 • #2606: Chương 2603 sinh non! 【3】
 • #2607: Chương 2604 quỷ mị
 • #2608: Chương 2605 quan tâm sẽ bị loạn
 • #2609: Chương 2606 cổ quái cây sáo
 • #2610: Chương 2607 hạnh phúc
 • #2611: Chương 2608 đau, đau, đau
 • #2612: Chương 2609 ngươi thích cái gì?
 • #2613: Chương 2610 một chân dẫm chết Lam Thánh Tuyết
 • #2614: Chương 2611 san hô sáo
 • #2615: Chương 2612 đồng quy vu tận
 • #2616: Chương 2613 ta so ngươi còn đuổi thời gian
 • #2617: Chương 2614 Ma Nhiễm ra tay
 • #2618: Chương 2615 hắn liền ở bên cạnh yên lặng bảo hộ nàng
 • #2619: Chương 2616 ngươi thế nhưng gạt ta?
 • #2620: Chương 2617 hút ngươi huyết
 • #2621: Chương 2618 từng bước một hướng tới hôn mê nàng đi đến
 • #2622: Chương 2619 thời gian thấm thoát, có ta bồi ngươi
 • #2623: Chương 2620 bị ngươi huyết ô nhiễm
 • #2624: Chương 2621 nàng đối Ma Nhiễm thân phận tò mò
 • #2625: Chương 2622 thật là tà môn
 • #2626: Chương 2623 như vậy chưa hiểu việc đời?
 • #2627: Chương 2624 hồ ly tinh
 • #2628: Chương 2625 tưởng ta không
 • #2629: Chương 2626 Mộ Vũ Tịch, ngươi muốn làm gì
 • #2630: Chương 2627 thân ngươi một chút
 • #2631: Chương 2628 nàng là dịch dung
 • #2632: Chương 2629 nàng gương mặt kia là giả
 • #2633: Chương 2630 là ai tiết mật
 • #2634: 2015 tái kiến, chờ mong năm sau ước hẹn
 • #2635: Chương 2632 nhất định không thể nhẫn 【 Nguyên Đán vui sướng 】
 • #2636: Chương 2633 Đế Vân Thương tính tình
 • #2637: Chương 2634 tâm tình không hảo
 • #2638: Chương 2635 phát tiết trong lòng tư hận
 • #2639: Chương 2636 người khác lợi dụng nàng
 • #2640: Chương 2637 người sống sót duy nhất
 • #2641: Chương 2638 dịch dung phong ba
 • #2642: Chương 2639 màu đen Tulip
 • #2643: Chương 2640 sửu bát quái
 • #2644: Chương 2641 diễn diễn phải
 • #2645: Chương 2642 đây là ngươi thiếu ta!
 • #2646: Chương 2643 ngươi mới là nhất không biết xấu hổ người kia
 • #2647: Chương 2644 thích không dậy nổi
 • #2648: Chương 2645 hắn sẽ bỏ qua Thương Lan sao
 • #2649: Đệ 2646 chương ta cho rằng ngươi sẽ tấu ta
 • #2650: Chương 2647 U Lan Linh Đỉnh rơi xuống
 • #2651: Chương 2648 quả thực mỹ mỹ đát
 • #2652: Chương 2649 nhà ta vân thương tính tình không được tốt
 • #2653: Chương 2650 Mộ Vũ Tịch tới chơi
 • #2654: Đệ 2651 chương ngươi cắn ta a
 • #2655: Chương 2652 hắn còn có thể hay không muốn ngươi
 • #2656: Chương 2653 đã có phu quân, cuộc đời này không đổi
 • #2657: Chương 2654 bề ngoài thanh cao, trong xương cốt hư
 • #2658: Chương 2655 cướp bóc!
 • #2659: Chương 2656 đắc ý
 • #2660: Chương 2657 cùng hắn giống nhau giống nhau
 • #2661: Chương 2658 Đế Vân Thương tính tình lại không hảo 【1】
 • #2662: Chương 2659 Đế Vân Thương tính tình lại không hảo 【2】
 • #2663: Chương 2660 Đế Vân Thương tính tình lại không hảo 【3】
 • #2664: Chương 2661 chính viện trường
 • #2665: Chương 2662 bậy bạ cao thủ
 • #2666: Chương 2663 tiểu công chúa
 • #2667: Chương 2664 mấy năm nay ngươi là như thế nào sống sót
 • #2668: Chương 2665 chờ ngươi trở về
 • #2669: Chương 2666 không có ngươi, ta mới có thể sống không nổi
 • #2670: Chương 2667 đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng
 • #2671: Chương 2668 xé xé?
 • #2672: Chương 2669 rút ra linh hồn, đã tính nhân từ
 • #2673: Đệ 2670 chương chúng ta vì cái gì sẽ có hôn ước?
 • #2674: Chương 2671 tâm hảo đau
 • #2675: Chương 2672 dơ bẩn âm u ma ( tiểu hoạt động )
 • #2676: Chương 2673 huyết sát thuật
 • #2677: Chương 2674 đem họa cho ta
 • #2678: Chương 2675 hắn không cần nàng?
 • #2679: Chương 2676 khóc lớn
 • #2680: Chương 2677 hôn lên hắn môi
 • #2681: Chương 2678 thực xin lỗi…… Đừng khóc
 • #2682: Đệ 2679 chương làm nũng
 • #2683: Chương 2680 giận dỗi tiểu tình lữ
 • #2684: Chương 2681 yêu ta ngươi sợ sao?
 • #2685: Chương 2682 làm trò nữ hài tử mặt cởi quần áo
 • #2686: Chương 2683 đẩy hảo
 • #2687: Chương 2684 ta nếu hộ nàng, ai dám thương nàng
 • #2688: Chương 2685 không tính toán đem hắn thả ra
 • #2689: Đệ 2686 chương luyện ngục
 • #2690: Chương 2687 bởi vì kia một câu phu nhân
 • #2691: Chương 2688 quân thượng, ta không!
 • #2692: Chương 2689 đại quốc sư
 • #2693: Chương 2690 thượng cổ linh thể
 • #2694: Chương 2691 luyện ngục hắc uyên
 • #2695: Chương 2692 đại quốc sư
 • #2696: Chương 2693 quân thượng nữ nhân
 • #2697: Đệ 2694 chương thả nàng!
 • #2698: Chương 2695 đương một lần pháo hôi
 • #2699: Chương 2696 luyện ngục chúa tể
 • #2700: Chương 2697 là thật đẹp a
 • #2701: Chương 2698 ngươi nhất định là bị lừa
 • #2702: Chương 2699 rốt cuộc chờ đến ngươi
 • #2703: Chương 2700 nhất sinh nhất thế lưu tại bên cạnh ngươi?
 • #2704: Chương 2701 yêu cầu giả dạng làm thánh mẫu bạch liên hoa sao
 • #2705: Chương 2702 không thể rời đi ngươi
 • #2706: Chương 2703 Vu sư
 • #2707: Chương 2704 cùng Đế Vân Thương mới là một đám
 • #2708: Chương 2705 dung mạo liền có thể khôi phục lạp
 • #2709: Chương 2706 đào đến bảo
 • #2710: Chương 2707 tín ngưỡng
 • #2711: Chương 2708 băng tuyết Ngọc Nhan hoa không đợi người
 • #2712: Chương 2709 thụ tâm
 • #2713: Chương 2710 nàng nơi nào đáng yêu?
 • #2714: Chương 2711 có phải hay không càng yêu ta?
 • #2715: Chương 2712 năm ngày
 • #2716: Chương 2713 sương mù
 • #2717: Chương 2714 căn bản dừng không được tới
 • #2718: Chương 2715 ta muốn đi ôm một cái
 • #2719: Chương 2716 tiểu gia hỏa tính tình còn rất đại
 • #2720: Chương 2717 tiểu công chúa người yêu
 • #2721: Chương 2718 trời biết đất biết, ngươi biết ta biết
 • #2722: Chương 2719 tay cầm tay
 • #2723: Chương 2720 nhất định là cãi nhau!
 • #2724: Chương 2721 thành thân?
 • #2725: Chương 2722 hôn thư
 • #2726: Chương 2723 ta tưởng cưới ngươi làm vợ
 • #2727: Chương 2724 không thể xé bỏ
 • #2728: Chương 2725 tình yêu, không có thứ tự đến trước và sau
 • #2729: Chương 2726 thật sự nở hoa rồi
 • #2730: Chương 2727 thụ tâm xuất hiện
 • #2731: Chương 2728 trước mặt mọi người hôn!
 • #2732: Chương 2729 Đế Vân Thương thấy được hôn thư
 • #2733: Chương 2730 có một loại thói quen, kêu ngươi không rời đi ta
 • #2734: Chương 2731 bảo vật nơi tay
 • #2735: Chương 2732 Lam Thánh Tuyết phía trước lớn lên nhất định thực xấu
 • #2736: Chương 2733 khô héo?
 • #2737: Chương 2734 đầy mặt vết thương
 • #2738: Chương 2735 hoàn toàn thay đổi ( tiểu hoạt động )
 • #2739: Chương 2736 khôi phục dung nhan
 • #2740: Chương 2737 kinh diễm thế nhân
 • #2741: Chương 2738 dám mắng nhà ta đáng yêu phu nhân ( tiểu hoạt động )
 • #2742: Chương 2739 có rất nhiều lần đầu tiên
 • #2743: Chương 2740 nàng rốt cuộc nơi nào hảo?
 • #2744: Chương 2741 trừ bỏ ngươi, ta ai đều không yêu
 • #2745: Chương 2742 nữ nhi khống
 • #2746: Chương 2743 nó dám khóc?
 • #2747: Chương 2744 linh tuyền dịch
 • #2748: Chương 2745 Thiên Châu có biến 【1】
 • #2749: Chương 2746 Thiên Châu có biến 【2】
 • #2750: Chương 2747 Thiên Châu có biến 【3】
 • #2751: Chương 2748 Thiên Châu có biến 【4】
 • #2752: Chương 2749 Thiên Châu có biến 【5】
 • #2753: Chương 2750 Thiên Châu có biến 【6】 ( tân niên vui sướng )
 • #2754: Chương 2751 tương lai tiểu vương phi 【1】
 • #2755: Chương 2752 tương lai tiểu vương phi 【2】
 • #2756: Chương 2753 tương lai tiểu vương phi 【3】
 • #2757: Chương 2754 danh hoa có chủ 【1】
 • #2758: Chương 2755 danh hoa có chủ 【2】
 • #2759: Chương 2756 biến mất linh tuyền 【1】
 • #2760: Chương 2757 biến mất linh tuyền 【2】
 • #2761: Chương 2758 biến mất linh tuyền 【3】
 • #2762: Chương 2759 thần tượng 【1】
 • #2763: Chương 2760 thần tượng 【2】
 • #2764: Chương 2761 được hoan nghênh 【1】
 • #2765: Chương 2762 được hoan nghênh 【2】
 • #2766: Chương 2763 về say rượu một vài sự 【1】
 • #2767: Chương 2764 về say rượu một vài sự 【2】
 • #2768: Chương 2765 về say rượu một vài sự 【3】
 • #2769: Chương 2766 về say rượu một vài sự 【4】
 • #2770: Lễ Tình Nhân vui sướng
 • #2771: Chương 2768 luận hôn môi tầm quan trọng 【1】
 • #2772: Chương 2769 luận hôn môi tầm quan trọng 【2】
 • #2773: Chương 2770 luận hôn môi tầm quan trọng 【3】
 • #2774: Chương 2771 ngươi ở cùng ta cầu hôn? 【1】
 • #2775: Chương 2772 ngươi ở cùng ta cầu hôn? 【2】
 • #2776: Chương 2773 nho nhỏ thiếu chủ đế Lạc Trần 【1】
 • #2777: Chương 2774 nho nhỏ thiếu chủ đế Lạc Trần 【2】
 • #2778: Chương 2775 nho nhỏ thiếu chủ đế Lạc Trần 【3】
 • #2779: Chương 2776 nho nhỏ thiếu chủ đế Lạc Trần 【4】
 • #2780: Chương 2777 nho nhỏ thiếu chủ đế Lạc Trần 【5】
 • #2781: Chương 2778 nho nhỏ thiếu chủ đế Lạc Trần 【6】
 • #2782: Chương 2779 nho nhỏ thiếu chủ đế Lạc Trần 【7】
 • #2783: Chương 2780 nữ vương cùng tiểu nguyệt lượng 【1】
 • #2784: Chương 2781 nữ vương cùng tiểu nguyệt lượng 【2】
 • #2785: Chương 2782 phúc hắc Tiểu Lạc trần 【1】
 • #2786: Chương 2783 phúc hắc Tiểu Lạc trần 【2】
 • #2787: Chương 2784 phúc hắc Tiểu Lạc trần 【3】
 • #2788: Chương 2785 phúc hắc Tiểu Lạc trần 【4】
 • #2789: Chương 2786 phúc hắc Tiểu Lạc trần 【5】
 • #2790: Chương 2787 phúc hắc Tiểu Lạc trần 【6】
 • #2791: Chương 2788 phúc hắc Tiểu Lạc trần 【7】 tết Nguyên Tiêu vui sướng
 • #2792: Chương 2789 tộc trưởng xuất quan 【1】
 • #2793: Chương 2790 tộc trưởng xuất quan 【2】
 • #2794: Chương 2791 tộc trưởng xuất quan 【3】
 • #2795: Chương 2792 tộc trưởng xuất quan 【4】
 • #2796: Chương 2793 ta có hài tử 【1】
 • #2797: Chương 2794 ta có hài tử 【2】
 • #2798: Chương 2795 ta có hài tử 【3】
 • #2799: Chương 2796 ta có hài tử 【4】
 • #2800: Chương 2797 ta có hài tử 【5】
 • #2801: Chương 2798 ta có hài tử 【6】
 • #2802: Chương 2799 ta có hài tử 【7】
 • #2803: Chương 2800 ta có hài tử 【8】
 • #2804: Đệ 2801 chương về ta cùng ngươi hài tử 【1】
 • #2805: Chương 2802 về ta cùng ngươi hài tử 【2】
 • #2806: Chương 2803 về ta cùng ngươi hài tử 【3】
 • #2807: Chương 2804 về ta cùng ngươi hài tử 【4】
 • #2808: Chương 2805 về ta cùng ngươi hài tử 【5】
 • #2809: Chương 2806 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【1】
 • #2810: Chương 2807 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【2】
 • #2811: Chương 2808 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【3】
 • #2812: Chương 2809 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【4】
 • #2813: Chương 2810 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【5】
 • #2814: Chương 2811 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【6】
 • #2815: Chương 2812 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【7】
 • #2816: Chương 2813 đời đời kiếp kiếp chấp niệm 【8】
 • #2817: Chương 2814 chữa trị Thiên Châu biện pháp 【1】
 • #2818: Chương 2815 chữa trị Thiên Châu biện pháp 【2】
 • #2819: Chương 2816 chữa trị Thiên Châu biện pháp 【3】
 • #2820: Chương 2817 chữa trị Thiên Châu biện pháp 【4】
 • #2821: Chương 2818 chúng ta, thành thân đi 【1】
 • #2822: Chương 2819 chúng ta, thành thân đi 【2】
 • #2823: Chương 2820 chúng ta, thành thân đi 【3】
 • #2824: Chương 2821 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【1】
 • #2825: Chương 2822 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【2】
 • #2826: Chương 2823 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【3】
 • #2827: Chương 2824 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【4】
 • #2828: Chương 2825 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【5】
 • #2829: Chương 2826 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【6】
 • #2830: Chương 2827 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【7】
 • #2831: Chương 2828 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【8】
 • #2832: Chương 2829 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【9】
 • #2833: Chương 2830 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【10】
 • #2834: Chương 2831 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【11】
 • #2835: Chương 2832 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【12】
 • #2836: Chương 2833 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【13】
 • #2837: Chương 2834 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【14】
 • #2838: Chương 2835 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【15】
 • #2839: Chương 2836 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【16】
 • #2840: Chương 2837 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【17】
 • #2841: Chương 2838 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【18】
 • #2842: Chương 2839 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【19】
 • #2843: Chương 2840 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【20】
 • #2844: Chương 2841 ta là tới thay ta cha cướp tân nhân 【21】
 • #2845: Chương 2842 thực xin lỗi, ta yêu ngươi 【1】
 • #2846: Chương 2843 thực xin lỗi, ta yêu ngươi 【2】
 • #2847: Chương 2844 thực xin lỗi, ta yêu ngươi 【3】
 • #2848: Chương 2845 thực xin lỗi, ta yêu ngươi 【4】
 • #2849: Chương 2846 thực xin lỗi, ta yêu ngươi 【5】
 • #2850: Chương 2847 lần thứ hai ma hóa 【1】
 • #2851: Chương 2848 lần thứ hai ma hóa 【2】
 • #2852: Chương 2849 lần thứ hai ma hóa 【3】
 • #2853: Chương 2850 đem hài tử trả lại cho ta 【1】
 • #2854: Chương 2851 đem hài tử trả lại cho ta 【2】
 • #2855: Chương 2852 đem hài tử trả lại cho ta 【3】
 • #2856: Chương 2853 hắn vạn kiếp bất phục 【1】
 • #2857: Chương 2854 hắn vạn kiếp bất phục 【2】
 • #2858: Chương 2855 hắn vạn kiếp bất phục 【3】
 • #2859: Chương 2856 cầm tù 【1】
 • #2860: Chương 2857 cầm tù 【2】
 • #2861: Chương 2858 cầm tù 【3】
 • #2862: Chương 2859 cầm tù 【4】
 • #2863: Chương 2861 đính ước tín vật? 【1】
 • #2864: Chương 2862 đính ước tín vật? 【2】
 • #2865: Chương 2863 đính ước tín vật? 【3】
 • #2866: Chương 2864 đứa bé kia ở đâu 【1】
 • #2867: Chương 2865 đứa bé kia ở đâu 【2】
 • #2868: Chương 2866 đứa bé kia ở đâu 【3】
 • #2869: Chương 2867 đứa bé kia ở đâu 【4】
 • #2870: Chương 2868 đứa bé kia ở đâu 【5】
 • #2871: Chương 2869 phụ tử gặp nhau 【1】
 • #2872: Chương 2870 phụ tử gặp nhau 【2】
 • #2873: Chương 2871 phụ tử gặp nhau 【3】
 • #2874: Chương 2872 nội có càn khôn 【1】
 • #2875: Chương 2873 nội có càn khôn 【2】
 • #2876: Chương 2874 nội có càn khôn 【3】
 • #2877: Chương 2875 nội có càn khôn 【4】
 • #2878: Chương 2876 xa lạ nữ tử 【1】
 • #2879: Chương 2877 xa lạ nữ tử 【2】
 • #2880: Chương 2878 xa lạ nữ tử 【3】
 • #2881: Chương 2879 xa lạ nữ tử 【4】
 • #2882: Chương 2880 kỳ ba năng lực 【1】
 • #2883: Chương 2881 kỳ ba năng lực 【2】
 • #2884: Chương 2882 trước đây chưa từng gặp thiên phú 【1】
 • #2885: Chương 2883 cuối cùng một cái thẳng thắn cơ hội 【1】
 • #2886: Chương 2884 cuối cùng một cái thẳng thắn cơ hội 【2】
 • #2887: Chương 2885 cuối cùng một cái thẳng thắn cơ hội 【3】
 • #2888: Chương 2886 điên cuồng tấn chức 【1】
 • #2889: Chương 2887 điên cuồng tấn chức 【2】
 • #2890: Chương 2888 ta không có khả năng từ bỏ hắn 【1】
 • #2891: Chương 2889 ta không có khả năng từ bỏ hắn 【2】
 • #2892: Chương 2890 ta không có khả năng từ bỏ hắn 【3】
 • #2893: Chương 2891 nàng sẽ không đã trở lại 【1】
 • #2894: Chương 2892 nàng sẽ không đã trở lại 【2】
 • #2895: Chương 2893 nàng sẽ không đã trở lại 【3】
 • #2896: Chương 2894 nàng sẽ không đã trở lại 【4】
 • #2897: Chương 2895 nàng sẽ không đã trở lại 【5】
 • #2898: Chương 2896 nàng sẽ không đã trở lại 【6】
 • #2899: Chương 2897 nàng sẽ không đã trở lại 【7】
 • #2900: Chương 2898 nàng sẽ không đã trở lại 【8】
 • #2901: Chương 2899 nàng sẽ không đã trở lại 【9】
 • #2902: Chương 2900 nàng sẽ không đã trở lại 【10】
 • #2903: Chương 2901 nàng sẽ không đã trở lại 【11】
 • #2904: Chương 2902 nàng sẽ không đã trở lại 【12】
 • #2905: Chương 2903 nàng sẽ không đã trở lại 【12】
 • #2906: Chương 2904 nàng sẽ không đã trở lại 【13】
 • #2907: Chương 2905 nàng sẽ không đã trở lại 【15】
 • #2908: Chương 2906 nàng sẽ không đã trở lại 【16】
 • #2909: Chương 2907 còn sống 【1】
 • #2910: Chương 2908 còn sống 【2】
 • #2911: Chương 2909 còn sống 【3】
 • #2912: Chương 2910 còn sống 【4】
 • #2913: Chương 2911 ngươi cùng nàng cái gì quan hệ 【1】
 • #2914: Chương 2912 ngươi cùng nàng cái gì quan hệ 【2】
 • #2915: Chương 2913 ngươi cùng nàng cái gì quan hệ 【3】
 • #2916: Đệ 2914 chương ngươi cùng nàng cái gì quan hệ 【4】
 • #2917: Chương 2915 ngươi cùng nàng cái gì quan hệ 【5】
 • #2918: Chương 2916 ngươi cùng nàng cái gì quan hệ 【6】
 • #2919: Chương 2917 ngươi cùng nàng cái gì quan hệ 【7】
 • #2920: Chương 2918 nàng hơi thở 【1】
 • #2921: Chương 2919 nàng hơi thở 【2】
 • #2922: Chương 2920 nàng hơi thở 【3】
 • #2923: Chương 2921 nàng hơi thở 【4】
 • #2924: Chương 2922 nàng hơi thở 【5】
 • #2925: Chương 2923 lấy huyết luyện dược 【1】
 • #2926: Chương 2924 lấy huyết luyện dược 【2】
 • #2927: Chương 2925 lấy huyết luyện dược 【3】
 • #2928: Chương 2926 lấy huyết luyện dược 【4】
 • #2929: Chương 2927 lấy huyết luyện dược 【5】
 • #2930: Chương 2928 lấy huyết luyện dược 【6】
 • #2931: Chương 2929 lấy huyết luyện dược 【7】
 • #2932: Chương 2930 lấy huyết luyện dược 【8】
 • #2933: Chương 2931 lấy huyết luyện dược 【9】
 • #2934: Chương 2931 lấy huyết luyện dược 【9】
 • #2935: Chương 2932 lấy huyết luyện dược 【10】
 • #2936: Chương 2933 lấy huyết luyện dược 【11】
 • #2937: Chương 2934 lấy huyết luyện dược 【12】
 • #2938: Chương 2935 lấy huyết luyện dược 【13】
 • #2939: Chương 2936 sinh tử giao dịch 【1】
 • #2940: Chương 2937 sinh tử giao dịch 【2】
 • #2941: Chương 2938 sinh tử giao dịch 【3】
 • #2942: Chương 2939 sinh tử giao dịch 【4】
 • #2943: Chương 2940 sinh tử giao dịch 【5】
 • #2944: Chương 2941 sinh tử giao dịch 【6】
 • #2945: Chương 2942 toàn thân đều là bảo 【1】
 • #2946: Chương 2943 toàn thân đều là bảo 【2】
 • #2947: Chương 2944 toàn thân đều là bảo 【3】
 • #2948: Chương 2945 tái kiến cố nhân 【1】
 • #2949: Chương 2946 tái kiến cố nhân 【2】
 • #2950: Chương 2947 tái kiến cố nhân 【3】
 • #2951: Chương 2948 thiên sứ cùng ma quỷ 【1】
 • #2952: Chương 2949 thiên sứ cùng ma quỷ 【2】
 • #2953: Chương 2950 thiên sứ cùng ma quỷ 【3】
 • #2954: Chương 2951 thiên sứ cùng ma quỷ 【4】
 • #2955: Chương 2952 thiên sứ cùng ma quỷ 【5】
 • #2956: Chương 2953 thiên sứ cùng ma quỷ 【6】
 • #2957: Chương 2954 thiên sứ cùng ma quỷ 【7】
 • #2958: Chương 2955 thiên sứ cùng ma quỷ 【8】
 • #2959: Chương 2956 thiên sứ cùng ma quỷ 【9】
 • #2960: Chương 2957 thiên sứ cùng ma quỷ 【10】
 • #2961: Chương 2958 thiên sứ cùng ma quỷ 【11】
 • #2962: Chương 2959 thiên sứ cùng ma quỷ 【12】
 • #2963: Chương 2960 thiên sứ cùng ma quỷ 【13】
 • #2964: Chương 2961 thiên sứ cùng ma quỷ 【14】
 • #2965: Chương 2962 thiên sứ cùng ma quỷ 【15】
 • #2966: Chương 2963 thiên sứ cùng ma quỷ 【16】
 • #2967: Chương 2964 thiên sứ cùng ma quỷ 【17】
 • #2968: Chương 2965 thiên sứ cùng ma quỷ 【18】
 • #2969: Chương 2966 thiên sứ cùng ma quỷ 【19】
 • #2970: Chương 2967 thiên sứ cùng ma quỷ 【20】
 • #2971: Chương 2968 thiên sứ cùng ma quỷ 【21】
 • #2972: Chương 2969 thiên sứ cùng ma quỷ 【22】
 • #2973: Chương 2970 thiên sứ cùng ma quỷ 【23】
 • #2974: Chương 2971 đệ 2971 phong hoa tuyệt đại Đế Nam Thần 【1】
 • #2975: Chương 2972 phong hoa tuyệt đại Đế Nam Thần 【2】
 • #2976: Chương 2973 phong hoa tuyệt đại Đế Nam Thần 【3】
 • #2977: 1 hoạt động )
 • #2978: Chương 2975 phong hoa tuyệt đại Đế Nam Thần 【5】
 • #2979: Chương 2976 phong hoa tuyệt đại Đế Nam Thần 【6】
 • #2980: Chương 2977 phong hoa tuyệt đại Đế Nam Thần 【7】
 • #2981: Chương 2978 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【1】
 • #2982: Chương 2979 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【2】
 • #2983: Chương 2980 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【3】
 • #2984: Chương 2981 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【4】
 • #2985: Chương 2982 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【5】
 • #2986: Chương 2983 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【6】
 • #2987: Chương 2984 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【7】
 • #2988: Chương 2985 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【8】
 • #2989: Chương 2986 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【9】
 • #2990: Chương 2987 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【10】
 • #2991: Chương 2988 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【11】
 • #2992: Chương 2989 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【12】
 • #2993: Chương 2990 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【13】
 • #2994: Chương 2991 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【14】
 • #2995: Chương 2992 Lam Thánh Tuyết VS Thượng Quan Nhược Tuyết 【15】
 • #2996: Chương 2993 nhặt được bảo 【1】
 • #2997: Chương 2994 nhặt được bảo 【2】
 • #2998: Chương 2994 nhặt được bảo 【2】
 • #2999: Chương 2995 nhặt được bảo 【3】
 • #3000: Chương 2995 nhặt được bảo 【3】
 • #3001: Chương 2996 nhặt được bảo 【4】
 • #3002: Chương 2997 nhặt được bảo 【5】
 • #3003: Chương 2998 siêu cấp heo 【1】
 • #3004: Chương 2999 siêu cấp heo 【2】
 • #3005: Chương 3000 siêu cấp heo 【3】
 • #3006: Chương 3001 siêu cấp heo 【4】
 • #3007: Chương 3002 siêu cấp heo 【5】
 • #3008: Chương 3003 siêu cấp heo 【6】
 • #3009: Chương 3004 siêu cấp heo 【7】
 • #3010: Chương 3005 siêu cấp heo 【8】
 • #3011: Chương 3006 siêu cấp heo 【9】
 • #3012: Chương 3007 siêu cấp heo 【10】
 • #3013: Chương 3008 siêu cấp heo 【11】
 • #3014: Chương 3009 siêu cấp heo 【12】
 • #3015: Chương 3010 nhìn thấy ngươi, mới biết tưởng niệm có bao nhiêu sâu 【1】
 • #3016: Chương 3011 nhìn thấy ngươi, mới biết tưởng niệm có bao nhiêu sâu 【2】
 • #3017: Chương 3012 nhìn thấy ngươi, mới biết tưởng niệm có bao nhiêu sâu 【3】
 • #3018: Đệ 3013 chương nhìn thấy ngươi, mới biết tưởng niệm có bao nhiêu sâu 【4】
 • #3019: Chương 3014 nhìn thấy ngươi, mới biết tưởng niệm có bao nhiêu sâu 【5】
 • #3020: Chương 3015 nhìn thấy ngươi, mới biết tưởng niệm có bao nhiêu sâu 【6】
 • #3021: Chương 3016 nhìn thấy ngươi, mới biết tưởng niệm có bao nhiêu sâu 【7】
 • #3022: Chương 3017 hảo muốn ôm ôm nàng 【1】
 • #3023: Chương 3018 hảo muốn ôm ôm nàng 【2】
 • #3024: Chương 3019 hảo muốn ôm ôm nàng 【3】
 • #3025: Chương 3020 hắn hương vị 【1】
 • #3026: Chương 3021 hắn hương vị 【2】
 • #3027: Chương 3022 hắn hương vị 【3】
 • #3028: Chương 3023 hắn hương vị 【4】
 • #3029: Chương 3024 hắn hương vị 【5】
 • #3030: Chương 3025 hắn hương vị 【6】
 • #3031: Chương 3026 hắn hương vị 【7】
 • #3032: Chương 3027 hắn hương vị 【8】
 • #3033: Chương 3028 hắn hương vị 【9】
 • #3034: Chương 3029 ghen tị 【1】
 • #3035: Chương 3029 ghen tị 【1】
 • #3036: Chương 3030 ghen tị 【2】
 • #3037: Chương 3031 ghen tị 【3】
 • #3038: Chương 3030 ghen tị 【2】
 • #3039: Chương 3031 ghen tị 【3】
 • #3040: Chương 3032 thật sự thực mỹ 【1】
 • #3041: Chương 3033 thật sự thực mỹ 【2】
 • #3042: Chương 3034 thật sự thực mỹ 【3】
 • #3043: Chương 3035 thật sự thực mỹ 【5】
 • #3044: Chương 3036 thật sự thực mỹ 【4】
 • #3045: Chương 3038 thật sự thực mỹ 【6】
 • #3046: Chương 3039 thật sự thực mỹ 【7】
 • #3047: Chương 3040 hắn hôn qua ngươi không?【1】
 • #3048: Chương 3041 hắn hôn qua ngươi không?【2】
 • #3049: Chương 3042 hắn hôn qua ngươi không?【3】
 • #3050: Chương 3043 hắn hôn qua ngươi không?【4】
 • #3051: Chương 3044 hắn hôn qua ngươi không?【5】
 • #3052: Chương 3045 hắn hôn qua ngươi không?【6】
 • #3053: Chương 3046 hắn hôn qua ngươi không?【7】
 • #3054: Chương 3047 hắn hôn qua ngươi không? 【8】
 • #3055: Chương 3048 hắn hôn qua ngươi không? 【9】
 • #3056: Chương 3049 hắn hôn qua ngươi không? 【10】
 • #3057: Chương 3050 hắn hôn qua ngươi không? 【11】
 • #3058: Chương 3051 hắn hôn qua ngươi không? 【12】
 • #3059: Chương 3052 hắn hôn qua ngươi không? 【13】
 • #3060: Chương 3053 làm ta duy nhất thê 【1】
 • #3061: Chương 3054 làm ta duy nhất thê 【2】
 • #3062: Chương 3055 làm ta duy nhất thê 【3】
 • #3063: Chương 3056 làm ta duy nhất thê 【4】
 • #3064: Chương 3057 coi như cái gì đều không có phát sinh quá 【1】
 • #3065: Chương 3058 coi như cái gì đều không có phát sinh quá 【2】
 • #3066: Chương 3059 coi như cái gì đều không có phát sinh quá 【3】
 • #3067: Chương 3060 coi như cái gì đều không có phát sinh quá 【4】
 • #3068: Chương 3061 coi như cái gì đều không có phát sinh quá 【5】
 • #3069: Chương 3062 coi như cái gì đều không có phát sinh quá 【6】
 • #3070: Chương 3063 Đế Vân Thương 【1】
 • #3071: Chương 3064 Đế Vân Thương 【2】
 • #3072: Chương 3065 Đế Vân Thương 【3】
 • #3073: Chương 3066 Đế Vân Thương 【4】
 • #3074: Chương 3067 Đế Vân Thương 【5】
 • #3075: Chương 3068 thượng quan phẫn nộ 【1】
 • #3076: Chương 3069 thượng quan phẫn nộ 【2】
 • #3077: Chương 3070 thượng quan phẫn nộ 【3】
 • #3078: Chương 3071 thượng quan phẫn nộ 【4】
 • #3079: Chương 3072 thượng quan phẫn nộ 【5】
 • #3080: Chương 3073 thượng quan phẫn nộ 【6】
 • #3081: Chương 3074 thượng quan phẫn nộ 【7】
 • #3082: Chương 3075 Ma Đế giá lâm 【1】
 • #3083: Chương 3076 Ma Đế giá lâm 【2】
 • #3084: Chương 3077 Ma Đế giá lâm 【3】
 • #3085: Chương 3078 Ma Đế giá lâm 【4】
 • #3086: Chương 3079 Ma Đế giá lâm 【5】
 • #3087: Chương 3080 Ma Đế giá lâm 【6】
 • #3088: Chương 3081 Ma Đế giá lâm 【7】
 • #3089: Chương 3082 Ma Đế nữ nhân? 【1】
 • #3090: Chương 3083 Ma Đế nữ nhân? 【2】
 • #3091: Chương 3084 Ma Đế nữ nhân? 【3】
 • #3092: Chương 3085 Ma Đế nữ nhân? 【4】
 • #3093: Chương 3086 Ma Đế nữ nhân? 【5】
 • #3094: Chương 3087 Ma Đế nữ nhân? 【6】
 • #3095: Chương 3088 ái ngươi, là ta giới không xong nghiện 【1】
 • #3096: Chương 3089 ái ngươi, là ta giới không xong nghiện 【2】
 • #3097: Chương 3090 ái ngươi, là ta giới không xong nghiện 【3】
 • #3098: Chương 3091 ái ngươi, là ta giới không xong nghiện 【4】
 • #3099: Chương 3092 ái ngươi, là ta giới không xong nghiện 【5】
 • #3100: Chương 3093 chung kết 【1】
 • #3101: Chương 3094 chung kết 【2】
 • #3102: Chương 3095 chung kết 【3】
 • #3103: Chương 3096 chung kết 【4】
 • #3104: Chương 3097 chung kết 【5】
 • #3105: Chương 3098 chung kết 【6】
 • #3106: Chương 3099 chung kết 【7】
 • #3107: Chương 3100 chung kết 【8】
 • #3108: Chương 3101 có thể hay không lại yêu ta một lần 【1】
 • #3109: Chương 3102 có thể hay không lại yêu ta một lần 【2】
 • #3110: Chương 3103 có thể hay không lại yêu ta một lần 【3】
 • #3111: Chương 3104 có thể hay không lại yêu ta một lần 【4】
 • #3112: Chương 3105 có thể hay không lại yêu ta một lần 【5】
 • #3113: Chương 3106 đến lượt ta tới ái ngươi 【1】
 • #3114: Chương 3107 đến lượt ta tới ái ngươi 【2】
 • #3115: Chương 3108 đến lượt ta tới ái ngươi 【3】
 • #3116: Chương 3109 chính thức thấy nhi tử 【1】
 • #3117: Chương 3110 chính thức thấy nhi tử 【2】
 • #3118: Chương 3111 chính thức thấy nhi tử 【3】
 • #3119: Chương 3112 chính thức thấy nhi tử 【4】
 • #3120: Chương 3113 chính thức thấy nhi tử 【5】
 • #3121: Chương 3114 chính thức thấy nhi tử 【6】
 • #3122: Chương 3115 chính thức thấy nhi tử 【7】
 • #3123: Chương 3116 chính thức thấy nhi tử 【8】
 • #3124: Chương 3117 chính thức thấy nhi tử 【9】
 • #3125: Chương 3118 chính thức thấy nhi tử 【10】
 • #3126: Chương 3121 lớn nhỏ bản! 【3】
 • #3127: Chương 3122 lớn nhỏ bản! 【4】
 • #3128: Chương 3123 lớn nhỏ bản! 【5】
 • #3129: Chương 3124 rời đi 【1】
 • #3130: Chương 3125 rời đi 【2】
 • #3131: Chương 3126 rời đi 【3】
 • #3132: Chương 3127 rời đi 【4】
 • #3133: Chương 3128 nữ vương hôn 【1】
 • #3134: Chương 3129 nữ vương hôn 【2】
 • #3135: Chương 3130 nữ vương hôn 【3】
 • #3136: Chương 3131 nữ vương hôn 【4】
 • #3137: Chương 3132 nữ vương hôn 【5】
 • #3138: Chương 3133 nữ vương hôn 【6】
 • #3139: Chương 3134 nữ vương hôn 【7】
 • #3140: Chương 3135 nữ vương hôn 【8】
 • #3141: Chương 3136 nữ vương hôn 【9】
 • #3142: Chương 3137 thần bí huyết mạch 【1】
 • #3143: Chương 3138 thần bí huyết mạch 【2】
 • #3144: Chương 3139 thần bí huyết mạch 【3】
 • #3145: Chương 3140 lại tiến Tinh Linh tộc 【1】
 • #3146: Chương 3141 lại tiến Tinh Linh tộc 【2】
 • #3147: Chương 3142 lại tiến Tinh Linh tộc 【3】
 • #3148: Chương 3143 thiếu hắn, ta còn 【1】
 • #3149: Chương 3144 thiếu hắn, ta còn 【2】
 • #3150: Chương 3145 thiếu hắn, ta còn 【3】
 • #3151: Chương 3146 trận pháp đối với trận pháp 【1】
 • #3152: Chương 3147 trận pháp đối với trận pháp 【2】
 • #3153: Chương 3148 trận pháp đối với trận pháp 【3】
 • #3154: Chương 3149 động tình ma 【1】
 • #3155: Chương 3150 động tình ma 【2】
 • #3156: Chương 3151 động tình ma 【3】
 • #3157: Chương 3152 bại cho nàng 【1】
 • #3158: Chương 3153 bại cho nàng 【2】
 • #3159: Chương 3154 bại cho nàng 【3】
 • #3160: Chương 3155 bại cho nàng 【4】
 • #3161: Chương 3156 bại cho nàng 【5】
 • #3162: Chương 3157 tội ác chi uyên 【1】
 • #3163: Chương 3158 tội ác chi uyên 【2】
 • #3164: Chương 3159 tội ác chi uyên 【3】
 • #3165: Chương 3160 tội ác chi uyên 【4】
 • #3166: Chương 3161 tội ác chi uyên 【5】
 • #3167: Chương 3162 tội ác chi uyên 【6】
 • #3168: Chương 3163 tội ác chi uyên 【7】
 • #3169: Chương 3164 tội ác chi uyên 【8】
 • #3170: Chương 3165 tội ác chi uyên 【9】
 • #3171: Chương 3166 tội ác chi uyên 【10】 ( cầu vé tháng )
 • #3172: Chương 3167 quy định phạm vi hoạt động 【1】
 • #3173: Chương 3168 quy định phạm vi hoạt động 【2】
 • #3174: Chương 3169 quy định phạm vi hoạt động 【3】 ( cầu vé tháng )
 • #3175: Chương 3170 quy định phạm vi hoạt động 【4】
 • #3176: Chương 3171 quy định phạm vi hoạt động 【5】
 • #3177: Chương 3172 quy định phạm vi hoạt động 【6】
 • #3178: Chương 3173 quy định phạm vi hoạt động 【7】
 • #3179: Chương 3174 nói dối đều như vậy soái 【1】
 • #3180: Chương 3175 nói dối đều như vậy soái 【2】
 • #3181: Chương 3176 nói dối đều như vậy soái 【3】
 • #3182: Chương 3177 nói dối đều như vậy soái 【4】
 • #3183: Chương 3178 cao điệu xưng vương 【1】
 • #3184: Chương 3179 cao điệu xưng vương 【2】
 • #3185: Chương 3180 săn nô giả 【1】
 • #3186: Chương 3181 săn nô giả 【2】
 • #3187: Chương 3182 tác hôn 【1】
 • #3188: Chương 3183 tác hôn 【2】
 • #3189: Chương 3184 tác hôn 【3】
 • #3190: Chương 3185 ngủ say ký ức 【1】
 • #3191: Chương 3186 ngủ say ký ức 【2】
 • #3192: Chương 3187 ngủ say ký ức 【3】
 • #3193: Chương 3188 ngủ say ký ức 【4】
 • #3194: Chương 3189 ngủ say ký ức 【5】
 • #3195: Chương 3190 ngủ say ký ức 【6】
 • #3196: Chương 3191 tiểu tư tế 【1】
 • #3197: Chương 3192 tiểu tư tế 【2】
 • #3198: Chương 3193 tiểu tư tế 【3】
 • #3199: Chương 3194 tiểu tư tế 【4】
 • #3200: Chương 3195 tiểu tư tế 【5】
 • #3201: Chương 3196 thần bí tiểu nữ hài 【1】
 • #3202: Chương 3197 thần bí tiểu nữ hài 【2】
 • #3203: Chương 3198 thần bí tiểu nữ hài 【3】
 • #3204: Chương 3199 thần bí tiểu nữ hài 【4】
 • #3205: Chương 3200 oan gia ngõ hẹp 【1】
 • #3206: Chương 3201 oan gia ngõ hẹp 【2】
 • #3207: Chương 3202 oan gia ngõ hẹp 【3】
 • #3208: Chương 3203 cố ý làm khó dễ 【1】
 • #3209: Chương 3204 cố ý làm khó dễ 【2】
 • #3210: Chương 3205 cố ý làm khó dễ 【3】
 • #3211: Chương 3206 vô hình người 【1】
 • #3212: Chương 3207 vô hình người 【2】
 • #3213: Chương 3208 vô hình người 【3】
 • #3214: Chương 3209 vô hình người 【4】
 • #3215: Chương 3210 vô hình người 【5】
 • #3216: Chương 3211 cấm ma 【1】
 • #3217: Chương 3212 cấm ma 【2】
 • #3218: Chương 3213 thu hoạch ngoài ý muốn 【1】
 • #3219: Chương 3214 thu hoạch ngoài ý muốn 【2】
 • #3220: Chương 3215 kinh diễm 【1】
 • #3221: Chương 3216 bao nhiêu tiền một đêm? Ta mua ngươi 【1】
 • #3222: Chương 3217 kinh diễm 【2】
 • #3223: Chương 3218 bao nhiêu tiền một đêm? Ta mua ngươi 【2】
 • #3224: Chương 3219 bao nhiêu tiền một đêm? Ta mua ngươi 【3】
 • #3225: Chương 3220 tinh linh hơi thở 【1】
 • #3226: Chương 3221 tinh linh hơi thở 【2】
 • #3227: Chương 3222 tinh linh hơi thở 【3】
 • #3228: Chương 3223 nhan giá trị quá cao chọc phiền toái 【1】
 • #3229: Chương 3224 nhan giá trị quá cao chọc phiền toái 【2】
 • #3230: Chương 3225 nhan giá trị quá cao chọc phiền toái 【3】
 • #3231: Chương 3226 quý tộc! Nàng bối cảnh càng nghịch thiên 【1】
 • #3232: Chương 3227 quý tộc! Nàng bối cảnh càng nghịch thiên 【2】
 • #3233: Chương 3228 quý tộc! Nàng bối cảnh càng nghịch thiên 【3】
 • #3234: Chương 3229 Thái Tử gia 【1】
 • #3235: Chương 3230 Thái Tử gia 【2】
 • #3236: Chương 3231 Thái Tử gia 【3】
 • #3237: Chương 3232 vân thương chi nguy 【1】
 • #3238: Chương 3233 thánh tuyết cùng Đế Nam Thần, tất có một thương 【2】
 • #3239: Chương 3234 thánh tuyết cùng Đế Nam Thần, tất có một thương 【3】
 • #3240: Chương 3235 thánh tuyết cùng Đế Nam Thần, tất có một thương 【4】
 • #3241: Chương 3236 thánh tuyết cùng Đế Nam Thần, tất có một thương 【5】
 • #3242: Chương 3237 thánh tuyết cùng Đế Nam Thần, tất có một thương 【6】
 • #3243: Chương 3238 thực lực vả mặt 【1】
 • #3244: Chương 3239 thực lực vả mặt 【2】
 • #3245: Chương 3240 thực lực vả mặt 【3】
 • #3246: Chương 3241 thực lực vả mặt 【4】
 • #3247: Chương 3242 thực lực vả mặt 【5】
 • #3248: Chương 3243 đánh đố
 • #3249: Chương 3244 Đế Vân Thương ở đâu 【1】
 • #3250: Chương 3245 Đế Vân Thương ở đâu 【2】
 • #3251: Chương 3246 Quy Cốt, bói toán thuật 【1】
 • #3252: Chương 3247 Quy Cốt, bói toán thuật 【2】
 • #3253: Chương 3248 Quy Cốt, bói toán thuật 【3】
 • #3254: Chương 3249 Quy Cốt, bói toán thuật 【4】
 • #3255: Chương 3250 Quy Cốt, bói toán thuật 【5】
 • #3256: Chương 3251 tiểu bán tiên nhi 【1】
 • #3257: Chương 3252 tiểu bán tiên nhi 【2】
 • #3258: Chương 3253 tiểu bán tiên nhi 【3】
 • #3259: Chương 3254 hắn tới ( thêm càng 1 )
 • #3260: Chương 3255 chỉnh Dực Triệt ( thêm càng 2 )
 • #3261: Chương 3256 mang cái mặt nạ ghê gớm a ( thêm càng 3 )
 • #3262: Chương 3257 cắm đội ( thêm càng 4 )
 • #3263: Chương 3258 soái nhân thần cộng phẫn 【1】( thêm càng 5 )
 • #3264: Chương 3259 soái nhân thần cộng phẫn 【2】( thêm càng 6 )
 • #3265: Chương 3260 soái nhân thần cộng phẫn 【2】( thêm càng 7 cầu vé tháng )
 • #3266: Chương 3261 Đế Nam Thần thân thủ họa 【1】
 • #3267: Chương 3262 Đế Nam Thần thân thủ họa 【2】
 • #3268: Chương 3263 Đế Nam Thần thân thủ họa 【3】
 • #3269: Chương 3264 bắt được bức họa 【1】
 • #3270: Chương 3265 bắt được bức họa 【2】
 • #3271: Chương 3266 bắt được bức họa 【3】
 • #3272: Chương 3267 giết nàng!
 • #3273: Chương 3268 tinh cung
 • #3274: Chương 3269 nàng ly Đế Vân Thương, càng ngày càng gần
 • #3275: Chương 3270 yêu hắn? 【1】
 • #3276: Chương 3271 yêu hắn? 【2】
 • #3277: Chương 3272 yêu hắn? 【3】
 • #3278: Chương 3273 thành thân chân tướng 【1】
 • #3279: Chương 3274 thành thân chân tướng 【2】
 • #3280: Chương 3275 thành thân chân tướng 【3】
 • #3281: Chương 3276 học viện bí mật 【1】
 • #3282: Chương 3277 học viện bí mật 【2】
 • #3283: Chương 3278 học viện bí mật 【3】
 • #3284: Chương 3279 Đế Vân Thương đều không phải là người bình thường 【1】
 • #3285: Chương 3280 Đế Vân Thương đều không phải là người bình thường 【2】
 • #3286: Chương 3281 thánh tôn chính là Đế Vân Thương 【1】
 • #3287: Chương 3282 thánh tôn chính là Đế Vân Thương 【2】
 • #3288: Chương 3283 thánh tôn chính là Đế Vân Thương 【3】
 • #3289: Chương 3284 thánh tôn chính là Đế Vân Thương 【4】
 • #3290: Chương 3285 thánh tôn chính là Đế Vân Thương 【5】 thêm càng 1
 • #3291: Chương 3286 thánh tôn chính là Đế Vân Thương 【6】 thêm càng 2
 • #3292: Chương 3287 chờ hắn trở về 【1】 thêm càng 3
 • #3293: Chương 3288 chờ hắn trở về 【2】 thêm càng 4
 • #3294: Chương 3289 nàng đủ kiêu ngạo 【1】 thêm càng 5
 • #3295: Chương 3290 nàng đủ kiêu ngạo 【2】 thêm càng 6
 • #3296: Chương 3291 nàng chết chắc rồi! 【1】 ( Thất Tịch vui sướng! Thêm càng 7 )
 • #3297: Chương 3292 nàng chết chắc rồi! 【2】
 • #3298: Chương 3293 Tiểu Quân Vương lửa giận 【1】
 • #3299: Chương 3294 Tiểu Quân Vương lửa giận 【2】
 • #3300: Chương 3295 quỷ dị bói toán thuật 【1】
 • #3301: Chương 3296 quỷ dị bói toán thuật 【2】
 • #3302: Chương 3297 quỷ dị bói toán thuật 【3】
 • #3303: Chương 3298 giống như đã từng quen biết 【1】
 • #3304: Chương 3299 giống như đã từng quen biết 【2】
 • #3305: Chương 3300 giống như đã từng quen biết 【3】
 • #3306: Chương 3301 tiểu cương thi VS Tiểu Quân Vương
 • #3307: Chương 3302 Tiểu Quân Vương lai lịch
 • #3308: Chương 3303 sư phụ vẫn luôn niệm tên của ngươi
 • #3309: Chương 3304 lam tỷ tỷ, ngươi chiến!
 • #3310: Chương 3305 bói toán sư thi đấu
 • #3311: Chương 3306 quỷ dị một màn
 • #3312: Chương 3307 thắng thua không hối hận
 • #3313: Chương 3308 ngươi có biện pháp thắng qua hắn?
 • #3314: Chương 3309 ngươi lấy cái gì thắng ta? 【1】
 • #3315: Chương 3310 ngươi lấy cái gì thắng ta? 【2】
 • #3316: Chương 3311 ngươi lấy cái gì thắng ta? 【3】
 • #3317: Chương 3312 ngươi lấy cái gì thắng ta? 【4】
 • #3318: Chương 3313 ngươi lấy cái gì thắng ta? 【5】
 • #3319: Chương 3314 từ trên trời giáng xuống Đế Nam Thần 【1】
 • #3320: Chương 3315 từ trên trời giáng xuống Đế Nam Thần 【2】
 • #3321: Chương 3316 không phế đi Đông Vân, hắn liền không gọi Đế Vân Thương!
 • #3322: Chương 3317 đệ nhị khối vạn năm Quy Cốt
 • #3323: Chương 3318 hắn tưởng phế Đông Vân thật lâu
 • #3324: Chương 3319 luyến tiếc đánh ta
 • #3325: Chương 3320 triền miên
 • #3326: Chương 3321 thi vương
 • #3327: Chương 3322 sư phụ, ngươi đừng không để ý tới ta
 • #3328: Chương 3323 điên rồi
 • #3329: Chương 3324 thực lực vả mặt bạch bạch bạch 【1】
 • #3330: Chương 3325 thực lực vả mặt bạch bạch bạch 【2】
 • #3331: Chương 3326 tuyệt đối vương giả 【1】
 • #3332: Chương 3327 tuyệt đối vương giả 【2】
 • #3333: Chương 3328 chỉ bằng ngươi? Đủ tư cách?
 • #3334: Chương 3329 sủng vô pháp vô thiên
 • #3335: Chương 3330 nàng sau lưng thế lực lớn như vậy?
 • #3336: Chương 3331 tiểu công chúa
 • #3337: Chương 3332 vương nữ nhi
 • #3338: Chương 3333 viện trưởng không phải ‘ người ’? ( cầu phiếu! )
 • #3339: Chương 3334 bản thân là một đóa linh hoa
 • #3340: Chương 3335 quang cùng ám
 • #3341: Chương 3336 đã xảy ra chuyện
 • #3342: Chương 3337 được trời ưu ái thượng cổ linh thể
 • #3343: Chương 3338 hạt châu có phản ứng
 • #3344: Chương 3339 Đế Vân Thương xảy ra chuyện
 • #3345: Chương 3340 không cần đánh mất ta 【1】
 • #3346: Chương 3341 không cần đánh mất ta 【2】
 • #3347: Chương 3342 quá không cấm tấu!
 • #3348: Chương 3343 cắn chết ngươi 【1】
 • #3349: Chương 3344 cắn chết ngươi 【2】
 • #3350: Chương 3345 cắn chết ngươi 【3】
 • #3351: Chương 3346 cắn chết ngươi 【4】
 • #3352: Chương 3347 cắn chết ngươi 【5】
 • #3353: Chương 3348 Đế Vân Thương mất đi lực lượng chân tướng 【1】
 • #3354: Chương 3349 Đế Vân Thương mất đi lực lượng chân tướng 【2】
 • #3355: Chương 3350 Đế Vân Thương mất đi lực lượng chân tướng 【3】
 • #3356: Chương 3351 Đế Vân Thương mất đi lực lượng chân tướng 【4】
 • #3357: Chương 3352 Đế Vân Thương mất đi lực lượng chân tướng 【5】
 • #3358: Chương 3353 Đế Vân Thương mất đi lực lượng chân tướng 【6】
 • #3359: Chương 3354 kiếp trước nhân, kiếp này quả 【1】
 • #3360: Chương 3355 kiếp trước nhân, kiếp này quả 【2】
 • #3361: Chương 3356 kiếp trước nhân, kiếp này quả 【3】
 • #3362: Chương 3357 ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao 【1】
 • #3363: Chương 3358 ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao 【2】
 • #3364: Chương 3359 ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao 【3】
 • #3365: Chương 3360 ngươi là Đế Vân Thương Lam Thánh Tuyết ( cầu vé tháng! )
 • #3366: Chương 3361 không đếm được Cấm Ma Liên
 • #3367: Chương 3362 ngươi làm sợ ta nữ nhân
 • #3368: Chương 3363 nữ nhân dụ hoặc + ( đại thần nói chơi pháp )
 • #3369: Chương 3364 cấm ma luyến 【1】
 • #3370: Chương 3365 cấm ma luyến 【2】
 • #3371: Chương 3366 cấm ma luyến 【3】
 • #3372: Chương 3367 vì một nữ nhân
 • #3373: Chương 3368 vì nàng nghĩa vô phản cố
 • #3374: Chương 3369 nàng muốn tru ma! 【1】
 • #3375: Chương 3370 nàng muốn tru ma! 【2】
 • #3376: Chương 3371 nàng muốn tru ma! 【3】
 • #3377: Chương 3372 nàng muốn tru ma! 【4】
 • #3378: Chương 3373 nàng muốn tru ma! Lấy huyết đổi tuyết 【5】
 • #3379: Chương 3374 nàng muốn tru ma! Lấy huyết đổi tuyết 【6】
 • #3380: Chương 3375 ngươi sẽ đi cấm ma đại trận sao
 • #3381: Chương 3376 bởi vì có ngươi
 • #3382: Chương 3377 tìm không có thực lực người
 • #3383: Chương 3378 Ma Huyết
 • #3384: Chương 3379 phóng trường tuyến, câu cá lớn
 • #3385: dạy dỗ hắn
 • #3386: Chương 3381 vân thương nguy hiểm 【1】
 • #3387: Chương 3382 vân thương nguy hiểm 【2】
 • #3388: Chương 3383 vân thương nguy hiểm 【3】
 • #3389: Chương 3384 vân thương nguy hiểm 【4】
 • #3390: Chương 3385 vân thương nguy hiểm 【5】
 • #3391: Chương 3386 vân thương nguy hiểm 【6】
 • #3392: Chương 3387 vân thương nguy hiểm 【7】
 • #3393: Chương 3388 vân thương nguy hiểm 【8】
 • #3394: Chương 3389 vân thương nguy hiểm 【9】
 • #3395: Chương 3390 Đế Nam Thần, ta sẽ không làm ngươi đi
 • #3396: Chương 3391 sư phụ ngươi đã tỉnh
 • #3397: Chương 3392 cư nhiên là khóa hồn đinh!
 • #3398: Chương 3393 ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!
 • #3399: Chương 3394 Cấm Ma Liên lực lượng
 • #3400: Đệ 3395 chương Ma Đế đại nhân
 • #3401: Đệ 3396 chương người kia, sâu không lường được
 • #3402: Đệ 3397 chương ai mới là vương?
 • #3403: Đệ 3398 chương ngươi chú định bơ vơ không nơi nương tựa
 • #3404: Đệ 3399 chương bổn tọa sẽ không làm nàng xảy ra chuyện
 • #3405: Chương 3400 chủ thượng
 • #3406: Chương 3401 sao trời huyết
 • #3407: Chương 3402 Ma Huyết ( Tết Trung Thu vui sướng )
 • #3408: Chương 3403 huyết tế
 • #3409: Chương 3404 khí phách
 • #3410: Chương 3405 sư phụ thật sự rất lợi hại
 • #3411: Chương 3406 Đế Vân Thương phát uy 【1】
 • #3412: Chương 3407 Đế Vân Thương phát uy 【2】
 • #3413: Chương 3408 Đế Vân Thương phát uy 【3】
 • #3414: Đệ 3409 chương Đế Vân Thương phát uy 【4】
 • #3415: Đệ 3410 chương Đế Vân Thương phát uy 【5】
 • #3416: Đệ 3411 chương Đế Vân Thương phát uy 【6】 ( cầu phiếu )
 • #3417: Đệ 3412 chương Đế Vân Thương phát uy 【7】
 • #3418: Đệ 3413 chương Đế Vân Thương phát uy 【8】
 • #3419: Đệ 3414 chương Đế Vân Thương phát uy 【9】 ( cầu phiếu )
 • #3420: Chương 3415 Đế Vân Thương phát uy 【10】
 • #3421: Chương 3416 vương giả trở về 【1】
 • #3422: Chương 3417 vương giả trở về 【2】
 • #3423: Chương 3418 vương giả trở về 【3】
 • #3424: Đệ 3420 chương chết đi Ma Đế
 • #3425: Chương 3419 vương giả trở về 【4】
 • #3426: Đệ 3420 chương chết đi Ma Đế
 • #3427: Đệ 3421 chương bị một cái thiếu nữ giết chết
 • #3428: Đệ 3422 chương Ma Đế yêu một cái nữ hài
 • #3429: Đệ 3423 chương thiếu niên Ma Đế ba hồn bảy phách
 • #3430: Đệ 3424 chương chấp niệm quá sâu
 • #3431: Đệ 3425 chương Đế Vân Thương thật là bị nàng giết?
 • #3432: Chương 3426 ngươi là ngu ngốc sao? ( cầu phiếu )
 • #3433: Chương 3427 đi trên giường thử xem?
 • #3434: Chương 3428 ngươi tưởng cùng ta tách ra?
 • #3435: Chương 3429 tam sinh tam thế…… Là kết thúc sao?
 • #3436: Chương 3430 rời đi
 • #3437: Chương 3431 ghen Đế Nam Thần
 • #3438: Chương 3432 bị dịch đi tinh linh chi cốt
 • #3439: Chương 3433 Lạc Trần tiểu thiên sứ
 • #3440: Chương 3434 lòng ta rối loạn
 • #3441: Chương 3435 Lam Thánh Tuyết không thấy
 • #3442: Chương 3436 nơi này rốt cuộc là địa phương nào?
 • #3443: Chương 3437 thần tượng trong trí nhớ
 • #3444: Chương 3438 đệ nhất thế Đế Vân Thương
 • #3445: Chương 3439 ngươi thích tuyết thương nam thần
 • #3446: Chương 3440 5000 năm trước Tinh Linh tộc
 • #3447: Chương 3441 nữ nhân, ngươi thật sự chết chắc rồi!
 • #3448: Chương 3442 đệ nhất thế nàng?
 • #3449: Chương 3443 đột nhiên đem nàng ủng tiến trong lòng ngực
 • #3450: Chương 3444 ấm giường
 • #3451: Chương 3445 trộm cướp Ngọc Như Ý
 • #3452: Chương 3446 phiến Lam Thánh Tuyết một cái tát
 • #3453: Chương 3447 ai dám đụng đến ta người ( cầu vé tháng )
 • #3454: Chương 3448 ngươi có thể đừng đuổi ta đi sao
 • #3455: Chương 3449 nàng kêu hắn Đế Vân Thương?
 • #3456: Chương 3449 nàng kêu hắn Đế Vân Thương?
 • #3457: Chương 3450 ta nói ( cầu vé tháng )
 • #3458: Chương 3450 ta nói ( cầu vé tháng )
 • #3459: Chương 3451 rốt cuộc có hay không một câu lời nói thật
 • #3460: Chương 3452 ta đây liền thỏa mãn ngươi
 • #3461: Chương 3453 vì cái gì muốn tìm Ngọc Như Ý ( cầu vé tháng )
 • #3462: Chương 3454 thỉnh ngươi tin tưởng ta
 • #3463: Chương 3455 bị Đế Vân Thương tra tấn
 • #3464: Chương 3456 nàng không cần ta…… ( cầu phiếu )
 • #3465: Chương 3457 Đế Vân Thương, ngươi…… Đừng như vậy
 • #3466: Chương 3458 đệ nhất thế nàng
 • #3467: Chương 3459 tương ái tương sát
 • #3468: Chương 3460 ta yêu ngươi, là ở tra tấn ngươi?
 • #3469: Chương 3461 không cần sát Đế Vân Thương
 • #3470: Chương 3461 không cần sát Đế Vân Thương
 • #3471: Chương 3462 sở hữu tội nghiệt, ta tới gánh vác
 • #3472: Chương 3462 sở hữu tội nghiệt, ta tới gánh vác
 • #3473: Chương 3463 thần tượng chi mắt
 • #3474: Chương 3464 tam sinh tam thế là cuối
 • #3475: Chương 3465 Tinh Linh tộc Vương phi
 • #3476: Chương 3466 ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi
 • #3477: Chương 3467 mất trí nhớ
 • #3478: Chương 3468 thật sự thực ái nàng
 • #3479: Chương 3469 thành thân
 • #3480: Chương 3470 ta gả cho ngươi
 • #3481: Chương 3471 ta cưới ngươi
 • #3482: Chương 3472 không hổ là Ma Đế
 • #3483: Chương 3473 hắn…… Hôn nàng?
 • #3484: Chương 3474 hắn đem nàng trở thành người khác
 • #3485: Chương 3475 ta muốn Lam Thánh Tuyết 【1】
 • #3486: Chương 3476 ta muốn Lam Thánh Tuyết 【2】
 • #3487: Chương 3477 ta muốn Lam Thánh Tuyết 【3】
 • #3488: Chương 3478 làm nũng đều mặc kệ dùng
 • #3489: Chương 3479 đáp ứng ta, nhất định phải tồn tại trở về
 • #3490: Chương 3480 có quan hệ với Ma Đế bí mật
 • #3491: Chương 3481 tái kiến cố nhân 【1】
 • #3492: Chương 3482 tái kiến cố nhân 【2】
 • #3493: Chương 3483 tái kiến cố nhân 【3】
 • #3494: Chương 3484 ta ngoan nữ hài 【1】
 • #3495: Chương 3485 ta ngoan nữ hài 【2】
 • #3496: Chương 3486 ta ngoan nữ hài 【3】 ( cầu phiếu )
 • #3497: Chương 3487 ta ngoan nữ hài 【4】
 • #3498: Chương 3488 sinh tử khế ước 【1】
 • #3499: Chương 3489 sinh tử khế ước 【2】
 • #3500: Chương 3490 thiết kế Đế Vân Thương 【1】
 • #3501: Chương 3491 thiết kế Đế Vân Thương 【2】
 • #3502: Chương 3492 thiết kế Đế Vân Thương 【3】
 • #3503: Chương 3493 thiết kế Đế Vân Thương 【4】
 • #3504: Chương 3494 thiết kế Đế Vân Thương 【5】
 • #3505: Chương 3495 thiết kế Đế Vân Thương 【6】
 • #3506: Chương 3496 hắn đều chạm qua ngươi nào? 【1】
 • #3507: Chương 3497 hắn đều chạm qua ngươi nào? 【2】
 • #3508: Chương 3498 hắn đều chạm qua ngươi nào? 【3】
 • #3509: Chương 3499 hắn đều chạm qua ngươi nào? 【4】
 • #3510: Chương 3500 hắn đều chạm qua ngươi nào? 【5】
 • #3511: Chương 3501 đừng lại làm hắn chạm vào ngươi 【1】
 • #3512: Chương 3502 đừng lại làm hắn chạm vào ngươi 【2】
 • #3513: Chương 3503 ác độc kế hoạch 【1】
 • #3514: Chương 3504 ác độc kế hoạch 【2】
 • #3515: Chương 3505 chó cắn chó
 • #3516: Chương 3506 ta không tính toán buông tha ngươi
 • #3517: Chương 3507 ngươi thực tin tưởng Đế Vân Thương a
 • #3518: Chương 3508 nàng giống như đã từng quen biết
 • #3519: Chương 3509 mượn đao giết người
 • #3520: Chương 3510 Lam Thánh Tuyết, Đế Vân Thương sẽ thân thủ giết ngươi 【1】
 • #3521: Chương 3511 Lam Thánh Tuyết, Đế Vân Thương sẽ thân thủ giết ngươi 【2】
 • #3522: Chương 3512 Lam Thánh Tuyết, Đế Vân Thương sẽ thân thủ giết ngươi 【3】
 • #3523: Chương 3513 Lam Thánh Tuyết, Đế Vân Thương sẽ thân thủ giết ngươi 【4】
 • #3524: Chương 3514 tái kiến Đế Vân Thương 【1】
 • #3525: Chương 3515 tái kiến Đế Vân Thương 【2】
 • #3526: Chương 3516 ngươi…… Bỏ được làm ta chết sao
 • #3527: Chương 3517 giết người trò chơi
 • #3528: Chương 3518 liếc mắt một cái nhận ra
 • #3529: Chương 3519 hung hăng vả mặt
 • #3530: Chương 3520 số mệnh 【1】
 • #3531: Chương 3521 số mệnh 【2】
 • #3532: Chương 3522 số mệnh 【3】
 • #3533: Chương 3523 không động đậy đế khuynh tâm 【1】
 • #3534: Chương 3524 không động đậy đế khuynh tâm 【2】
 • #3535: Chương 3525 không động đậy đế khuynh tâm 【3】
 • #3536: Chương 3526 không động đậy đế khuynh tâm 【4】
 • #3537: Chương 3527 Cấm Ma Liên bí mật 【1】
 • #3538: Chương 3527 Cấm Ma Liên bí mật 【1】
 • #3539: Chương 3528 Cấm Ma Liên bí mật 【2】
 • #3540: Chương 3528 Cấm Ma Liên bí mật 【2】
 • #3541: Chương 3529 che giấu sâu nhất người kia 【1】
 • #3542: Chương 3530 che giấu sâu nhất người kia 【2】
 • #3543: Chương 3531 tình thương 【1】
 • #3544: Chương 3532 tình thương 【2】
 • #3545: Chương 3533 tình thương 【3】
 • #3546: Chương 3534 tình thương 【4】
 • #3547: Chương 3535 thời gian, ta bồi ngươi 【1】
 • #3548: Chương 3536 thời gian, ta bồi ngươi 【2】
 • #3549: Chương 3537 thời gian, ta bồi ngươi 【3】
 • #3550: Chương 3538 thời gian, ta bồi ngươi 【4】
 • #3551: Chương 3539 thời gian, ta bồi ngươi 【5】
 • #3552: Chương 3540 thời gian, ta bồi ngươi 【6】( cầu phiếu )
 • #3553: Chương 3541 bạch liên hoa 【1】
 • #3554: Chương 3542 bạch liên hoa 【2】
 • #3555: Chương 3543 tiểu công chúa đế khuynh tâm
 • #3556: Chương 3544 tiểu công chúa cùng người khác không giống nhau
 • #3557: Chương 3545 tưởng Tử Hoàng
 • #3558: Chương 3546 trên đời này nhất soái khí lợi hại nhất cha
 • #3559: Chương 3547 lừa ăn lừa uống lừa tiền
 • #3560: Chương 3548 một thân cây
 • #3561: Chương 3549 thụ còn sẽ phi?
 • #3562: Chương 3550 kinh diễm tới rồi
 • #3563: Chương 3551 làm Tử Hoàng tấu?
 • #3564: Chương 3552 cùng Đế Vân Thương có quan hệ
 • #3565: Chương 3553 nữ tử cùng huyết
 • #3566: Chương 3554 lừa như vậy tàn nhẫn
 • #3567: Chương 3555 trúng tà
 • #3568: Chương 3556 ta thực thích ngươi
 • #3569: Chương 3557 Dạ Tử Yêu
 • #3570: Chương 3558 cùng Ma Đế có quan hệ gì
 • #3571: Chương 3559 cây nhỏ tâm VS tiểu khuynh tâm
 • #3572: Chương 3560 nữ yêu, còn muốn chạy?
 • #3573: Chương 3561 ai mới là nữ yêu
 • #3574: Chương 3562 nữ yêu VS bạch liên hoa 【1】
 • #3575: Chương 3563 nữ yêu VS bạch liên hoa 【2】
 • #3576: Chương 3564 nữ yêu VS bạch liên hoa 【3】
 • #3577: Chương 3565 tiểu ma đầu bảo bối muội muội 【1】
 • #3578: Chương 3566 tiểu ma đầu bảo bối muội muội 【2】
 • #3579: Chương 3567 tiểu ma đầu bảo bối muội muội 【3】
 • #3580: Chương 3568 thần bí tin 【1】
 • #3581: Chương 3569 thần bí tin 【2】
 • #3582: Chương 3570 vân thương, ta vương 【1】
 • #3583: Chương 3571 vân thương, ta vương 【2】
 • #3584: Chương 3572 vân thương, ta vương 【3】
 • #3585: Chương 3573 vân thương, ta vương 【4】
 • #3586: Chương 3574 vân thương, ta vương 【5】
 • #3587: Chương 3575 vân thương, ta vương 【6】
 • #3588: Chương 3576 vân thương, ta vương 【7】
 • #3589: Chương 3577 vân thương, ta vương 【8】
 • #3590: Chương 3578 vân thương, ta vương 【9】
 • #3591: Chương 3579 vân thương, ta vương 【10】
 • #3592: Chương 3580 vân thương, ta vương 【11】
 • #3593: Chương 3581 vân thương, ta vương 【12】
 • #3594: Chương 3582 vân thương, ta vương 【13】
 • #3595: Chương 3583 vân thương, ta vương 【14】
 • #3596: Chương 3584 vân thương, ta vương 【15】
 • #3597: Chương 3585 Đế Vân Thương tâm hoảng ý loạn 【1】
 • #3598: Chương 3586 Đế Vân Thương tâm hoảng ý loạn 【2】
 • #3599: Chương 3587 Lam Thánh Tuyết, nhị tuyển một 【1】 thêm càng 1
 • #3600: Chương 3588 Lam Thánh Tuyết, nhị tuyển một 【2】 thêm càng 2
 • #3601: Chương 3589 Lam Thánh Tuyết, nhị tuyển một 【3】
 • #3602: Chương 3590 Lam Thánh Tuyết, nhị tuyển một 【4】
 • #3603: Chương 3591 nguy hiểm! 【1】
 • #3604: Chương 3592 nguy hiểm! 【2】
 • #3605: Chương 3593 nguy hiểm! 【3】
 • #3606: Chương 3594 nguy hiểm! 【4】
 • #3607: Chương 3595 Tu La 【1】
 • #3608: Chương 3596 Tu La 【2】
 • #3609: Chương 3597 Tu La 【3】
 • #3610: Chương 3598 quyết liệt 【1】
 • #3611: Chương 3599 quyết liệt 【2】
 • #3612: Chương 3600 quyết liệt 【3】
 • #3613: Chương 3601 quyết liệt 【4】
 • #3614: Chương 3602 cha con lần đầu tiên gặp nhau 【1】
 • #3615: Chương 3603 cha con lần đầu tiên gặp nhau 【2】 ( hoạt động )
 • #3616: Chương 3604 cha con lần đầu tiên gặp nhau 【3】
 • #3617: Chương 3605 ta Tu La, ngươi địa ngục 【1】
 • #3618: Chương 3606 ta Tu La, ngươi địa ngục 【2】
 • #3619: Chương 3607 Cung Thiên tuyệt, ngươi vừa lòng đi 【1】
 • #3620: Chương 3608 Cung Thiên tuyệt, ngươi vừa lòng đi 【2】
 • #3621: Chương 3609 Cung Thiên tuyệt, ngươi vừa lòng đi 【3】
 • #3622: Chương 3610 có bổn tọa làm không được sự? 【1】
 • #3623: Chương 3611 có bổn tọa làm không được sự? 【2】
 • #3624: Chương 3612 có bổn tọa làm không được sự? 【3】
 • #3625: Chương 3613 có bổn tọa làm không được sự? 【4】
 • #3626: Chương 3614 khó có thể tin bí mật 【1】
 • #3627: Chương 3615 khó có thể tin bí mật 【2】
 • #3628: Chương 3616 khó có thể tin bí mật 【3】
 • #3629: Chương 3617 khó có thể tin bí mật 【4】
 • #3630: Chương 3618 khó có thể tin bí mật 【5】
 • #3631: Chương 3619 không có khả năng sự 【1】
 • #3632: Chương 3620 không có khả năng sự 【2】
 • #3633: Chương 3621 ta là Đế Vân Thương thê 【1】
 • #3634: Chương 3622 ta là Đế Vân Thương thê 【2】
 • #3635: Chương 3623 ta là Đế Vân Thương thê 【3】
 • #3636: Chương 3624 Đế Nam Thần đau lòng 【1】
 • #3637: Chương 3625 Đế Nam Thần đau lòng 【2】
 • #3638: Chương 3626 Đế Nam Thần đau lòng 【3】
 • #3639: Chương 3627 Đế Nam Thần đau lòng 【4】
 • #3640: Chương 3628 Đế Nam Thần đau lòng 【5】
 • #3641: Chương 3629 Đế Nam Thần đau lòng 【6】
 • #3642: Chương 3630 Đế Nam Thần đau lòng 【7】
 • #3643: Chương 3631 hủy dung 【1】
 • #3644: Chương 3632 hủy dung 【2】
 • #3645: Chương 3633 hủy dung 【3】
 • #3646: Chương 3634 chờ đợi 【1】
 • #3647: Chương 3635 chờ đợi 【2】
 • #3648: Chương 3636 chờ đợi 【3】
 • #3649: Chương 3637 Lam Thánh Tuyết mất mặt 【1】
 • #3650: Chương 3638 Lam Thánh Tuyết mất mặt 【2】
 • #3651: Chương 3639 mất đi mỹ mạo 【1】
 • #3652: Chương 3640 mất đi mỹ mạo 【2】
 • #3653: Chương 3641 mất đi mỹ mạo 【3】
 • #3654: Chương 3642 tái kiến Đế Vân Thương 【1】
 • #3655: Chương 3643 tái kiến Đế Vân Thương 【2】
 • #3656: Chương 3644 có thể nói hoàn mỹ 【1】
 • #3657: Chương 3645 có thể nói hoàn mỹ 【2】
 • #3658: Chương 3646 có thể nói hoàn mỹ 【3】
 • #3659: Chương 3647 có thể nói hoàn mỹ 【4】
 • #3660: Chương 3648 ai trộm mỹ nữ mặt 【1】
 • #3661: Chương 3649 ai trộm mỹ nữ mặt 【2】
 • #3662: Chương 3650 minh tao dễ tránh, ám tiện khó phòng 【1】
 • #3663: Chương 3651 minh tao dễ tránh, ám tiện khó phòng 【2】
 • #3664: Chương 3652 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【1】
 • #3665: Chương 3653 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【2】
 • #3666: Chương 3654 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【3】
 • #3667: Chương 3655 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【4】
 • #3668: Chương 3656 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【5】
 • #3669: Chương 3657 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【6】
 • #3670: Chương 3658 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【7】
 • #3671: Chương 3659 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【8】
 • #3672: Chương 3660 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【9】
 • #3673: Chương 3662 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【10】
 • #3674: Chương 3663 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【11】
 • #3675: Chương 3664 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【12】
 • #3676: Chương 3665 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【13】
 • #3677: Chương 3666 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【14】
 • #3678: Chương 3667 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【15】
 • #3679: Chương 3668 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【16】
 • #3680: Chương 3669 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【17】
 • #3681: Chương 3670 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【18】
 • #3682: Chương 3671 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【19】
 • #3683: Chương 3672 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【20】
 • #3684: Chương 3673 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【21】 ( hoạt động )
 • #3685: Chương 3674 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【22】
 • #3686: Chương 3675 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【23】
 • #3687: Chương 3676 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【24】
 • #3688: Chương 3677 2016 năm hoạt động! ( tấu chương miễn phí )
 • #3689: Chương 3675 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【25】
 • #3690: Chương 3676 ta cùng Đế Vân Thương giống nhau 【26】
 • #3691: Chương 3677 trong địa ngục bò ra tới ác ma ( hoạt động )
 • #3692: Chương 3678 thiên hạ đệ nhất mỹ nam
 • #3693: Chương 3679 nói câu ta tưởng ngươi
 • #3694: Chương 3680 đào rỗng ngầm
 • #3695: Chương 3681 tôn xưng ta một tiếng Tuyết Phi nương nương
 • #3696: Chương 3682 Ma Đế, có khỏe không? ( hoạt động tiến hành khi )
 • #3697: Chương 3683 nàng bất nhân, ngươi cũng muốn bất nghĩa
 • #3698: Chương 3684 cấp quỷ dịch dung
 • #3699: Chương 3685 tiền trảm hậu tấu
 • #3700: Chương 3686 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【1】
 • #3701: Chương 3687 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【2】
 • #3702: Chương 3688 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【3】
 • #3703: Chương 3689 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【4】
 • #3704: Chương 3690 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【5】
 • #3705: Chương 3691 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【6】
 • #3706: Chương 3692 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【7】
 • #3707: Chương 3693 Thượng Quan Nhược Tuyết, ngươi cho ta chờ! 【8】
 • #3708: Chương 3694 sát tới cửa đi 【1】
 • #3709: Chương 3695 sát tới cửa đi 【2】
 • #3710: Chương 3696 sát tới cửa đi 【3】
 • #3711: Chương 3697 sát tới cửa đi 【4】
 • #3712: Chương 3698 sát tới cửa đi 【5】
 • #3713: Chương 3699 rất nhiều năm trước Vân Hoàng đỉnh
 • #3714: Chương 3700 chúc đại gia Nguyên Đán vui sướng! ( cảm ơn ba năm )
 • #3715: Chương 3701 phong thần nữ nhi
 • #3716: Chương 3702 hắn nhất định tới
 • #3717: Chương 3703 muốn gặp quân thượng
 • #3718: Chương 3704 ngươi không có lựa chọn đường sống
 • #3719: Chương 3705 Ma Đế nữ nhân
 • #3720: Chương 3706 hắn nói một, người khác không dám nói nhị
 • #3721: Chương 3707 Ma Tỉ lực lượng
 • #3722: Chương 3708 tận mắt nhìn thấy, chưa chắc là thật
 • #3723: Chương 3709 đem ngươi huyết, cho ta
 • #3724: Chương 3710 ta chỉ cần thành thần
 • #3725: Chương 3711 vĩnh thế không thiếu nợ nhau
 • #3726: Chương 3712 phục chế Đế Vân Thương
 • #3727: Chương 3713 nhất định phải lộng chết Lam Thánh Tuyết
 • #3728: Chương 3714 nàng điên rồi
 • #3729: Chương 3715 trò chơi, vừa mới bắt đầu 【1】
 • #3730: Chương 3716 trò chơi, vừa mới bắt đầu 【2】
 • #3731: Chương 3717 trò chơi, vừa mới bắt đầu 【3】
 • #3732: Chương 3718 Ma Đế huyết
 • #3733: Chương 3719 Ma Đế ôm một nữ nhân 【1】
 • #3734: Chương 3720 Ma Đế ôm một nữ nhân 【2】
 • #3735: Chương 3721 Ma Đế ôm một nữ nhân 【3】
 • #3736: Chương 3722 Ma Đế ôm một nữ nhân 【4】
 • #3737: Chương 3723 Ma Đế ôm một nữ nhân 【5】
 • #3738: Chương 3724 Ma Đế ôm một nữ nhân 【6】
 • #3739: Chương 3725 Ma Đế ôm một nữ nhân 【7】
 • #3740: Chương 3726 Ma Đế ôm một nữ nhân 【8】
 • #3741: Chương 3727 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【1】
 • #3742: Chương 3728 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【2】
 • #3743: Chương 3729 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【3】
 • #3744: Chương 3730 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【4】
 • #3745: Chương 3731 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【5】
 • #3746: Chương 3732 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【6】
 • #3747: Chương 3733 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【7】
 • #3748: Chương 3734 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【8】
 • #3749: Chương 3735 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【9】
 • #3750: Chương 3736 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【10】
 • #3751: Chương 3737 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【11】
 • #3752: Chương 3738 ngươi trong mắt, không hề chỉ có ta 【12】
 • #3753: Chương 3739 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【1】
 • #3754: Chương 3740 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【2】
 • #3755: Chương 3741 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【3】
 • #3756: Chương 3742 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【4】
 • #3757: Chương 3744 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【6】
 • #3758: Chương 3745 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【7】
 • #3759: Chương 3747 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【9】
 • #3760: Chương 3748 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【10】
 • #3761: Chương 3749 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【11】
 • #3762: Chương 3750 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【12】
 • #3763: Chương 3751 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【13】
 • #3764: Chương 3752 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【14】
 • #3765: Chương 3753 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【15】
 • #3766: Chương 3754 tóc đen đoạn, tình ti đoạn 【16】
 • #3767: Chương 3755 vì nàng si, vì nàng cuồng 【1】
 • #3768: Chương 3756 vì nàng si, vì nàng cuồng 【2】
 • #3769: Chương 3757 vì nàng si, vì nàng cuồng 【3】
 • #3770: Chương 3758 vì nàng si, vì nàng cuồng 【4】
 • #3771: Chương 3759 vì nàng si, vì nàng cuồng 【5】
 • #3772: Chương 3760 luôn có biện pháp làm ngươi tìm không thấy ta 【1】
 • #3773: Chương 3761 luôn có biện pháp làm ngươi tìm không thấy ta 【2】
 • #3774: Chương 3762 luôn có biện pháp làm ngươi tìm không thấy ta 【3】
 • #3775: Chương 3763 hoàn mỹ nhất thí nghiệm phẩm 【1】
 • #3776: Chương 3764 hoàn mỹ nhất thí nghiệm phẩm 【2】 ( đoạt bao lì xì )
 • #3777: Hoạt động hoạt động
 • #3778: Chương 3765 Bắc Mặc ngàn đêm 【1】
 • #3779: Chương 3766 Bắc Mặc ngàn đêm 【2】
 • #3780: Chương 3767 Bắc Mặc ngàn đêm 【3】 tân niên vui sướng!
 • #3781: Chương 3768 vì một người, khuynh thiên hạ 【1】
 • #3782: Chương 3769 vì một người, khuynh thiên hạ 【2】
 • #3783: Chương 3770 vì một người, khuynh thiên hạ 【3】
 • #3784: Chương 3771 chán ghét Đế Nam Thần 【1】
 • #3785: Chương 3772 chán ghét Đế Nam Thần 【2】
 • #3786: Chương 3773 chán ghét Đế Nam Thần 【3】
 • #3787: Chương 3774 chán ghét Đế Nam Thần 【4】
 • #3788: Chương 3775 đại chiến tứ đại cao thủ 【1】
 • #3789: Chương 3776 đại chiến tứ đại cao thủ 【2】
 • #3790: Chương 3777 đại chiến tứ đại cao thủ 【3】
 • #3791: Chương 3778 tâm tâm niệm niệm người 【1】
 • #3792: Chương 3779 tâm tâm niệm niệm người 【2】
 • #3793: Chương 3780 tâm tâm niệm niệm người 【3】
 • #3794: Chương 3781 quỳ xuống! 【1】
 • #3795: Chương 3782 quỳ xuống! 【2】
 • #3796: Chương 3783 quỳ xuống! 【3】
 • #3797: Chương 3784 quỳ xuống! 【4】
 • #3798: Chương 3785 nàng mất đi tam sinh tam thế 【1】
 • #3799: Chương 3786 nàng mất đi tam sinh tam thế 【2】
 • #3800: Chương 3787 nàng mất đi tam sinh tam thế 【3】
 • #3801: Chương 3788 nàng mất đi tam sinh tam thế 【4】
 • #3802: Chương 3789 ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết được 【1】
 • #3803: Chương 3790 ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết được 【2】
 • #3804: Chương 3791 ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết được 【3】
 • #3805: Chương 3792 ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết được 【4】
 • #3806: Không chiếm được, ái biệt ly 【1】
 • #3807: Không chiếm được, ái biệt ly 【2】
 • #3808: Không chiếm được, ái biệt ly 【3】
 • #3809: Chương 3796 ngủ say linh hồn 【1】
 • #3810: Chương 3797 ngủ say linh hồn 【2】
 • #3811: Chương 3798 Đế Vân Thương có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể làm 【1】
 • #3812: Chương 3799 Đế Vân Thương có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể làm 【2】
 • #3813: Chương 3800 Đế Vân Thương có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể làm 【3】
 • #3814: Chương 3801 Đế Vân Thương có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể làm 【4】
 • #3815: Chương 3802 nàng chỉ giết Ma Đế người 【1】
 • #3816: Chương 3803 nàng chỉ giết Ma Đế người 【2】
 • #3817: Chương 3804 nàng chỉ giết Ma Đế người 【3】
 • #3818: Chương 3805 nàng chỉ giết Ma Đế người 【4】
 • #3819: Chương 3806 nàng chỉ giết Ma Đế người 【5】
 • #3820: Chương 3807 nàng chỉ giết Ma Đế người 【6】
 • #3821: Chương 3808 nàng chỉ giết Ma Đế người 【7】
 • #3822: Chương 3809 nàng chỉ giết Ma Đế người 【8】
 • #3823: Chương 3810 nàng chỉ giết Ma Đế người 【9】
 • #3824: Chương 3811 Đế Vân Thương tới 【1】
 • #3825: Chương 3812 Đế Vân Thương tới 【2】
 • #3826: Chương 3813 Đế Vân Thương tới 【3】
 • #3827: Chương 3814 Đế Vân Thương tới 【4】
 • #3828: Chương 3815 vĩnh thế không thấy 【1】
 • #3829: Chương 3816 vĩnh thế không thấy 【2】
 • #3830: Chương 3817 vĩnh thế không thấy 【3】
 • #3831: Chương 3818 vĩnh thế không thấy 【4】
 • #3832: Chương 3819 vĩnh thế không thấy 【5】
 • #3833: Chương 3820 vĩnh thế không thấy 【6】
 • #3834: Chương 3821 Vong Xuyên hà 【1】
 • #3835: Chương 3822 Vong Xuyên hà 【2】
 • #3836: Chương 3823 Vong Xuyên hà 【3】
 • #3837: Chương 3824 Vong Xuyên hà 【4】
 • #3838: Chương 3825 Vong Xuyên hà 【5】
 • #3839: Chương 3826 Vong Xuyên hà 【6】
 • #3840: Chương 3827 Vong Xuyên hà 【7】
 • #3841: Chương 3828 Vong Xuyên hà 【8】
 • #3842: Chương 3829 Vong Xuyên hà 【9】
 • #3843: Chương 3830 nàng chấp niệm 【1】
 • #3844: Chương 3831 nàng chấp niệm 【2】
 • #3845: Chương 3832 nàng chấp niệm 【3】
 • #3846: Chương 3833 nàng chấp niệm 【4】
 • #3847: Chương 3834 nàng chấp niệm 【5】
 • #3848: Chương 3835 nàng chấp niệm 【6】
 • #3849: Chương 3838 nàng chấp niệm 【9】
 • #3850: Chương 3839 Ma Đế xông vào Minh Phủ
 • #3851: Chương 3840 trừ phi Đế Vân Thương hộ ngươi một đời!
 • #3852: Chương 3841 bắt đầu hút máu
 • #3853: Chương 3842 minh quân
 • #3854: Chương 3843 nhảy vào Vong Xuyên hà
 • #3855: Chương 3844 vân thương……
 • #3856: Chương 3845 ngươi vì cái gì muốn tới Vong Xuyên hà?
 • #3857: Chương 3846 Phượng U Liên cứu Ma Đế
 • #3858: Chương 3847 ta muốn đi lộng chết kia tiện nhân
 • #3859: Chương 3848 Phượng U Liên cùng Đế Nam Thần là phu thê sao?
 • #3860: Chương 3849 oán quỷ
 • #3861: Chương 3850 làm ta phế đi ngươi?
 • #3862: Chương 3851 Đế Vân Thương, là nhất suy yếu
 • #3863: Chương 3852 ngươi là cái không có sinh mệnh người!
 • #3864: Chương 3853 bóng đè
 • #3865: Chương 3854 đem nàng trở thành Lam Thánh Tuyết?
 • #3866: Chương 3855 sư phụ cả đời vẫn chưa tỉnh lại
 • #3867: Chương 3856 phu nhân không có chết?
 • #3868: Chương 3857 sư phụ nguyện ý làm lam tỷ tỷ sát
 • #3869: Chương 3858 sống không bằng chết
 • #3870: Chương 3859 ba năm
 • #3871: Chương 3860 ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy
 • #3872: Chương 3861 đại tiểu thư, ngươi nhưng đừng náo loạn!
 • #3873: Chương 3862 Đế Vân Thương, ngươi thật mẹ nó hỗn đản
 • #3874: Chương 3863 Đế Vân Thương ôm nàng
 • #3875: Chương 3864 nam nữ đều phải sờ?
 • #3876: Chương 3865 tiểu tử này cư nhiên dám mắng hắn?
 • #3877: Chương 3866 Tu La vương
 • #3878: Chương 3867 tự mình ôm ngươi
 • #3879: Chương 3868 ngươi chết một vạn thứ đều không đủ
 • #3880: Chương 3869 vì ta tâm nguyện
 • #3881: Chương 3870 Cấm Ma Liên
 • #3882: Chương 3871 nhớ ngươi đều mau điên rồi!
 • #3883: Chương 3872 muốn uy nàng xúc động
 • #3884: Chương 3873 tóc bạc bích mắt, Ma Đế tượng trưng
 • #3885: Chương 3874 Ma Đế, thổ hào
 • #3886: Chương 3875 Tu La vương túc tu
 • #3887: Chương 3876 thủy tinh nhà giam
 • #3888: Chương 3877 ai cũng không thể đem hắn mua đi!
 • #3889: Chương 3878 nàng hiện tại rất nghèo?
 • #3890: Chương 3879 sư phụ rốt cuộc muốn làm cái gì
 • #3891: Chương 3880 sẽ là bọn họ cửu biệt gặp lại
 • #3892: Chương 3881 Lam Thánh Tuyết, là nhược điểm của hắn
 • #3893: Chương 3882 vương đối thượng vương 【1】
 • #3894: Chương 3883 vương đối thượng vương 【2】
 • #3895: Chương 3884 Lam Thánh Tuyết rơi xuống
 • #3896: Chương 3885 điều tra thu Nha Nhi
 • #3897: Chương 3886 ở lo lắng hắn?
 • #3898: Chương 3887 không có ngươi, bổn tọa sống không được
 • #3899: Chương 3888 chờ đợi ngươi kiếp trước kiếp này 【1】
 • #3900: Chương 3889 chờ đợi ngươi kiếp trước kiếp này 【2】
 • #3901: Chương 3890 chờ đợi ngươi kiếp trước kiếp này 【3】
 • #3902: Chương 3891 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【1】
 • #3903: Chương 3892 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【2】
 • #3904: Chương 3893 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【3】
 • #3905: Chương 3894 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【4】
 • #3906: Chương 3895 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【5】
 • #3907: Chương 3896 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【6】
 • #3908: Chương 3897 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【7】
 • #3909: Chương 3898 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【8】
 • #3910: Chương 3899 Ma Đế cùng Phượng U Liên thành thân đại điển 【9】
 • #3911: Chương 3900 chọn một người, khuynh một thành 【1】
 • #3912: Chương 3901 chọn một người, khuynh một thành 【2】
 • #3913: Chương 3902 chọn một người, khuynh một thành 【3】
 • #3914: Chương 3903 chọn một người, khuynh một thành 【4】
 • #3915: Chương 3904 chọn một người, khuynh một thành 【5】
 • #3916: Chương 3905 chọn một người, khuynh một thành 【6】
 • #3917: Chương 3906 chọn một người, khuynh một thành 【7】
 • #3918: Chương 3907 chọn một người, khuynh một thành 【8】
 • #3919: Chương 3908 chọn một người, khuynh một thành 【9】
 • #3920: Chương 3909 chọn một người, khuynh một thành 【10】
 • #3921: Chương 3910 chọn một người, khuynh một thành 【11】
 • #3922: Chương 3911 chọn một người, khuynh một thành 【12】
 • #3923: Chương 3912 chọn một người, khuynh một thành 【13】
 • #3924: Chương 3913 chọn một người, khuynh một thành 【14】
 • #3925: Chương 3914 chọn một người, khuynh một thành 【15】
 • #3926: Chương 3915 chọn một người, khuynh một thành 【16】
 • #3927: Chương 3916 chọn một người, khuynh một thành 【17】
 • #3928: Chương 3917 chọn một người, khuynh một thành 【18】
 • #3929: Chương 3918 chọn một người, khuynh một thành 【19】
 • #3930: Chương 3919 chọn một người, khuynh một thành 【20】
 • #3931: Chương 3920 đây là âm mưu 【1】
 • #3932: Chương 3921 đây là âm mưu 【2】
 • #3933: Chương 3922 đây là âm mưu 【3】
 • #3934: Chương 3923 đây là âm mưu 【4】
 • #3935: Chương 3924 đây là âm mưu 【5】
 • #3936: Chương 3925 đây là âm mưu 【6】
 • #3937: Chương 3926 đây là âm mưu 【7】
 • #3938: Chương 3927 đây là âm mưu 【8】
 • #3939: Chương 3928 đây là âm mưu 【9】
 • #3940: Chương 3929 đây là âm mưu 【10】
 • #3941: Chương 3930 đây là âm mưu 【11】
 • #3942: Chương 3931 đây là âm mưu 【12】
 • #3943: Chương 3933 đây là âm mưu 【14】
 • #3944: Chương 3934 đây là âm mưu 【15】
 • #3945: Chương 3935 đây là âm mưu 【16】
 • #3946: Chương 3936 đây là âm mưu 【17】
 • #3947: Chương 3937 đây là âm mưu 【18】
 • #3948: Chương 3938 Đế Vân Thương tỉnh
 • #3949: Chương 3939 tróc hồn phách
 • #3950: Chương 3940 cùng Đế Vân Thương đối nghịch kết cục 【1】
 • #3951: Chương 3941 cùng Đế Vân Thương đối nghịch kết cục 【2】
 • #3952: Chương 3942 cùng Đế Vân Thương đối nghịch kết cục 【3】