Huyền Huyễn

Lâm Uyên Hành

Tô Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, cuộc đời mình hơn mười năm Thiên môn trấn, chỉ có bản thân là người.
Hắn càng không nghĩ đến Thiên môn trấn bên ngoài, phương viên trăm dặm, là lừng lẫy nổi danh khu không người.
Trong đêm đen gặp vực sâu mà đi, tu đến xốc lại tinh thần, như đi băng mỏng!

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Trạch Trư
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tường tự hồ ly thư đồng thư2021-05-30 15:38
 • #2: Thiên môn mở, chợ quỷ hiện2021-05-30 15:38
 • #3: Hoàng chung tính giờ, hỏi thiên hạ xuân thu2021-05-30 15:38
 • #4: Bắc Hải gián đoạn Thiên môn mở2021-05-30 15:38
 • #5: Bát diện triều thiên khuyết2021-05-30 15:38
 • #6: Khu không người các cư dân2021-05-30 15:38
 • #7: Hồng Lô Thiện Biến, tạo hóa làm công2021-05-30 15:39
 • #8: Cầu vượt ra khỏi biển mây2021-05-30 15:39
 • #9: Ông lão trộm tiên đồ2021-05-30 15:39
 • #10: Dã tính giương ra2021-05-30 15:39
 • #11: Dưới cây liễu cụ già2021-05-30 15:39
 • #12: Nhược sĩ tất giận2021-05-30 15:39
 • #13: Năm bước giết một người2021-05-30 15:39
 • #14: Bảy ngày độ kiếp2021-05-30 15:39
 • #15: Nhân tâm hiểm ác càng hơn yêu2021-05-30 15:39
 • #16: Tựa như Thần Ma2021-05-30 15:39
 • #17: Tiên kiếm trảm yêu long2021-05-30 15:39
 • #18: Trong trấn trưởng bối không phải người2021-05-30 15:39
 • #19: Sóc Phương thành khách tới2021-05-30 15:39
 • #20: Bị sét đánh2021-05-30 15:40
 • #21: Tô Vân độ kiếp2021-05-30 15:40
 • #22: Nho đạo thần thông2021-05-30 15:40
 • #23: Học vấn không đủ2021-05-30 15:40
 • #24: Tiểu trấn nghi ngờ2021-05-30 15:40
 • #25: Ngẩng đầu nhìn lên trời, không phải tội lỗi2021-05-30 15:40
 • #26: Thiên Đạo viện nghiên cứu rồng2021-05-30 15:40
 • #27: Dị vật giáng lâm2021-05-30 15:40
 • #28: Lâm uyên mà đi2021-05-30 15:40
 • #29: Táng Long lăng án2021-05-30 15:40
 • #30: Bão tuyết chi chiến chân chính kết quả2021-05-30 15:40
 • #31: Máu nhuộm cầu Thiên Bình2021-05-30 15:40
 • #32: Cố gắng làm cái bình thường thiếu niên2021-05-30 15:40
 • #33: Nhất định phải nghiên cứu hắn2021-05-30 15:41
 • #34: Lần nữa thấy ánh sáng2021-05-30 15:41
 • #35: Thiên địa anh hùng2021-05-30 15:41
 • #36: Thiên Thị Viên vô tự khu vực2021-05-30 15:41
 • #37: Yêu ma phong phạm2021-05-30 15:41
 • #38: Văn Thánh công miếu2021-05-30 15:41
 • #39: Quỷ quái2021-05-30 15:41
 • #40: Bóng tối giáng lâm2021-05-30 15:41
 • #41: Cầu Thủy Kính cùng đại nhân vật2021-05-30 15:41
 • #42: Linh sĩ Tô Vân2021-05-30 15:41
 • #43: Tuyết bay chiếu thần thông2021-05-30 15:41
 • #44: Lục Địa Chúc Long2021-05-30 15:41
 • #45: Đêm dài mục ca2021-05-30 15:42
 • #46: Thề phân sinh tử2021-05-30 15:42
 • #47: Ý loạn Thanh Ngư trấn2021-05-30 15:42
 • #48: Chúng ta nếp sống không tốt2021-05-30 15:42
 • #49: Tro tàn quái2021-05-30 15:42
 • #50: Chưa từng nhìn lầm2021-05-30 15:42
 • #51: Bị lai lịch của mình dọa chết2021-05-30 15:42
 • #52: Lên nhầm thuyền giặc2021-05-30 15:42
 • #53: Trong lúc ngủ mơ dễ giết người2021-05-30 15:42
 • #54: Thiếu niên bình thường2021-05-30 15:42
 • #55: Một chút xíu chênh lệch2021-05-30 15:42
 • #56: Nông thôn đến sĩ tử không phải người2021-05-30 15:43
 • #57: Không đáp ứng liền diệt khẩu2021-05-30 15:43
 • #58: Biệt hiệu: Toàn thôn ăn cơm2021-05-30 15:43
 • #59: Tóc buộc hai bên cô nương2021-05-30 15:43
 • #60: Có liên quan gì tới ngươi?2021-05-30 15:43
 • #61: Hổ vào bầy dê2021-05-30 15:43
 • #62: Bởi vì quá thật thà mà bị đánh chết2021-05-30 15:43
 • #63: Đồng học thiếu niên biệt, gặp nhau tóc mai nhuộm sương2021-05-30 15:43
 • #64: Một cái có thể đánh đều không có2021-05-30 15:43
 • #65: Dã cực kỳ2021-05-30 15:43
 • #66: Tốt nhất đồng học2021-05-30 15:43
 • #67: Ngươi quá yếu2021-05-30 15:43
 • #68: Xếp hạng thứ tư2021-05-30 15:43
 • #69: Thiếu niên hiệp khí2021-05-30 15:44
 • #70: Tà bên trong tà khí2021-05-30 15:44
 • #71: Cô nương, ngươi không lạnh sao?2021-05-30 15:44
 • #72: Kiếm chống Ngô Đồng2021-05-30 15:44
 • #73: Tiên kiếm chém nhân ma2021-05-30 15:44
 • #74: Trường sinh ảo diệu (Bổ sung)2021-05-30 15:44
 • #75: Sóc Phương thứ tư, cả nước trước ba2021-05-30 15:44
 • #76: Ta có một tòa Thiên Đạo viện2021-05-30 15:44
 • #77: Hai thế giới2021-05-30 15:44
 • #78: Tro tàn thần dực2021-05-30 15:44
 • #79: Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối2021-05-30 15:44
 • #80: Bằng lòng không có văn hoá, không làm người thượng lưu2021-05-30 15:44
 • #81: Lão, gian, cự, hoạt2021-05-30 15:44
 • #82: Hắn có chỗ dựa2021-05-30 15:45
 • #83: Đánh chết ngươi, tùy thời tùy chỗ2021-05-30 15:45
 • #84: Ta muốn phi thăng2021-05-30 15:45
 • #85: Thiên cung mười hai thiên2021-05-30 15:45
 • #86: Đại nhất thống công pháp2021-05-30 15:45
 • #87: Đêm tối thăm dò xưởng tro tàn2021-05-30 15:45
 • #88: Biến dị linh binh (thứ hai cầu phiếu)2021-05-30 15:45
 • #89: Lòng đất tro tàn thành2021-05-30 15:45
 • #90: Thật giả thượng sứ vừa gặp nhau2021-05-30 15:45
 • #91: Cùng ma đánh cược2021-05-30 15:46
 • #92: Đại Thánh linh binh2021-05-30 15:46
 • #93: Nhân tính lập lòe2021-05-30 15:46
 • #94: Kiếp hỏa động nhiên, thế giới đều hỏng2021-05-30 15:46
 • #95: Sa đọa thành ma2021-05-30 15:46
 • #96: Kiếm gãy tro tàn sơn2021-05-30 15:46
 • #97: Cái gì gọi là đại khí?2021-05-30 15:46
 • #98: Viết tại 《 Lâm Uyên Hành 》 vào VIP trước đó2021-05-30 15:46
 • #99: Văn Tâm Điêu Long (vào VIP cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua! )2021-05-30 15:46
 • #100: Một đực một cái (vào V canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu đặt mua ~)2021-05-30 15:46
 • #101: Rung cây dọa khỉ2021-05-30 15:46
 • #102: Tân tấn tài chủ (Canh [4])2021-05-30 15:46
 • #103: Một ngày trọng thương một lần (canh thứ nhất)2021-05-30 15:47
 • #104: Đổng y sư cùng Dục thiên tướng2021-05-30 15:47
 • #105: Sư đệ, muốn nhập hội ư?2021-05-30 15:47
 • #106: Chiêu hắc tiên sinh2021-05-30 15:47
 • #107: Kiêu căng khó thuần, như thần như ma2021-05-30 15:47
 • #108: Cõng nồi chi nhất đại tông sư2021-05-30 15:47
 • #109: Chu Tước Bàn Long2021-05-30 15:47
 • #110: Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen2021-05-30 15:47
 • #111: Tiết tháo hoàn toàn không có2021-05-30 15:47
 • #112: Tay trái cầm sách, tay phải cầm đao2021-05-30 15:47
 • #113: Phục sát, phản sát2021-05-30 15:47
 • #114: Dùng tiền xin đánh2021-05-30 15:47
 • #115: Bái sư Thủy Kính2021-05-30 15:47
 • #116: Sóc Phương một áo vải2021-05-30 15:48
 • #117: Sóc Phương Thánh Nhân2021-05-30 15:48
 • #118: Linh giới chủng hỏa2021-05-30 15:48
 • #119: Tiên thuật2021-05-30 15:48
 • #120: Không người đúc kim thân (thứ hai cầu phiếu! )2021-05-30 15:48
 • #121: Không phải mãnh long chẳng qua sông2021-05-30 15:48
 • #122: Tiên thuật, Tiên thể2021-05-30 15:48
 • #123: Lại gặp bạn bán hàng2021-05-30 15:48
 • #124: Đông lăng chủ nhân (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-05-30 15:48
 • #125: Tiên gia huyết mạch2021-05-30 15:48
 • #126: Ngươi sâu không lường được ngươi biết không?2021-05-30 15:49
 • #127: Phía ngoài huynh đệ2021-05-30 15:49
 • #128: Mở ra Oánh Oánh quyển sách này2021-05-30 15:49
 • #129: Một thành phần thắng2021-05-30 15:49
 • #130: Một chiêu tiên nhân2021-05-30 15:49
 • #131: Đại sư huynh chi chiến2021-05-30 15:49
 • #132: Tốt, Truy Nguyên viện không còn2021-05-30 15:50
 • #133: Truy Nguyên viện Tô đại sư huynh2021-05-30 15:50
 • #134: Vô địch não bổ (thứ hai cầu phiếu)2021-05-30 15:50
 • #135: Thiên kiếp bí ẩn2021-05-30 15:50
 • #136: Học vấn giao lưu2021-05-30 15:50
 • #137: Thứ chín kiếm trận2021-05-30 15:50
 • #138: Chân Long thần thông2021-05-30 15:50
 • #139: Đánh giết2021-05-30 15:50
 • #140: Bảy vị lão thần tiên2021-05-30 15:50
 • #141: Càng hiếm thấy hơn là phần này khiêm tốn2021-05-30 15:50
 • #142: Diệp Lạc, ngươi thổ huyết2021-05-30 15:50
 • #143: Đưa chuông2021-05-30 15:50
 • #144: Thiên Đình Thần Chiếu2021-05-30 15:51
 • #145: Ma tính khó bình2021-05-30 15:51
 • #146: Thông Thiên các chủ2021-05-30 15:51
 • #147: Khai hoang thời kì2021-05-30 15:51
 • #148: Thông Thiên các đệ nhất tay chân2021-05-30 15:51
 • #149: Thánh Nhân gia trộm mã tặc2021-05-30 15:51
 • #150: Thánh Nhân mặt nạ2021-05-30 15:51
 • #151: Thánh Nhân bản thể2021-05-30 15:51
 • #152: Vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm2021-05-30 15:51
 • #153: Trên nước đánh chết2021-05-30 15:51
 • #154: Ngựa lại mất2021-05-30 15:51
 • #155: Hắc quan Lý tướng quân2021-05-30 15:52
 • #156: Phong cảnh thế nào2021-05-30 15:52
 • #157: Tả Tùng Nham chiến lực2021-05-30 15:52
 • #158: Mà ngươi, không thể làm gì2021-05-30 15:52
 • #159: Đao của ta tới2021-05-30 15:52
 • #160: Đi vào trung tâm quyền lực (cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 15:52
 • #161: Cái chết của lĩnh đội học ca2021-05-30 15:52
 • #162: Triều thiên khuyết tung tích2021-05-30 15:52
 • #163: Vận mệnh của ta, ta tới nắm giữ2021-05-30 15:52
 • #164: Thứ sáu động thiên cùng thứ bảy Linh giới2021-05-30 15:52
 • #165: Tiên nhân một kích (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-05-30 15:52
 • #166: Không bình thường mây2021-05-30 15:52
 • #167: Lão sư, chỉ như thế?2021-05-30 15:53
 • #168: Ngũ Ngự Hỗn Nguyên công2021-05-30 15:53
 • #169: Thứ bảy Linh giới nghiền nát bí ẩn2021-05-30 15:53
 • #170: Không cách nào dập tắt kiếp hỏa2021-05-30 15:53
 • #171: Hành hung Đông đô đại đế2021-05-30 15:53
 • #172: Ta sở trường lớn nhất, chỉ so với ngươi lớn một chút2021-05-30 15:53
 • #173: Sư cùng đồ (ta phiếu đâu? )2021-05-30 15:53
 • #174: Cưỡi rồng dạ hành2021-05-30 15:53
 • #175: Sóc Phương loạn hay không, lão tử định đoạt2021-05-30 15:53
 • #176: Ta còn có việc, bảo hoàng đế chờ một chút2021-05-30 15:53
 • #177: Thủy Kính chầm chậm tới2021-05-30 15:53
 • #178: Dẫn nổ Sóc Phương2021-05-30 15:53
 • #179: Lật bàn2021-05-30 15:54
 • #180: Trên mặt trăng, thời khắc sống còn2021-05-30 15:54
 • #181: Thánh Nhân mặt, xích tử chi tâm2021-05-30 15:54
 • #182: Nhân ma cùng rồng2021-05-30 15:54
 • #183: Tro tàn Thần Vương (bốn ngàn chữ đại chương)2021-05-30 15:54
 • #184: Cho nên, ngươi chết2021-05-30 15:54
 • #185: Sóc Phương đệ nhất cường giả2021-05-30 15:54
 • #186: Heo mập xuất chuồng2021-05-30 15:54
 • #187: Bình minh sắp tới, Cẩm Tú đồ chi chiến2021-05-30 15:54
 • #188: Chân tướng phơi bày2021-05-30 15:54
 • #189: Thánh Nhân đại thế2021-05-30 15:54
 • #190: Bốn đại thần thoại2021-05-30 15:54
 • #191: Thế gia trị thế2021-05-30 15:55
 • #192: Thần tiên mới có thể bị thương2021-05-30 15:55
 • #193: Đạo môn thiên nhãn2021-05-30 15:55
 • #194: Sờ Thánh Nhân nội tình2021-05-30 15:55
 • #195: Lĩnh đội học ca cùng Hàn Quân (cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 15:55
 • #196: Tìm kiếm Linh Tê2021-05-30 15:55
 • #197: Tâm có Linh Tê2021-05-30 15:55
 • #198: Đại đế đãng ma2021-05-30 15:55
 • #199: Trí nhớ phá phong, một trăm năm mươi năm trước Táng Long lăng2021-05-30 15:55
 • #200: Hiến tế2021-05-30 15:55
 • #201: Thanh Ngư trấn phong ấn2021-05-30 15:55
 • #202: Tô gia2021-05-30 15:55
 • #203: Tạm biệt, Sóc Phương2021-05-30 15:55
 • #204: Trong gương một trăng ngày đó2021-05-30 15:56
 • #205: Trên mặt trăng Quảng Hàn cung2021-05-30 15:56
 • #206: Đông đô quái sự2021-05-30 15:56
 • #207: Ta là ca của ngươi2021-05-30 15:56
 • #208: Lòng quyết muốn chết2021-05-30 15:56
 • #209: Núi sông dị vực, Đại Tần sứ giả2021-05-30 15:56
 • #210: Không tốt lắm ah2021-05-30 15:56
 • #211: Nguyên Sóc đệ nhất hào kiệt Bạch Nguyệt Lâu2021-05-30 15:56
 • #212: Làm càn ngươi2021-05-30 15:56
 • #213: Có chút đói bụng2021-05-30 15:56
 • #214: Trực tiếp ăn đi2021-05-30 15:56
 • #215: Cầu Thủy Kính lộng quyền2021-05-30 15:56
 • #216: Dã thú Tô Vân2021-05-30 15:56
 • #217: Là người sơn dã2021-05-30 15:57
 • #218: Một công tám khanh2021-05-30 15:57
 • #219: Hoàng thất Nguyên Vô Kế2021-05-30 15:57
 • #220: Tân cựu học luận chiến2021-05-30 15:57
 • #221: Hành hung hai Thánh2021-05-30 15:57
 • #222: Đông đô phi hồ2021-05-30 15:57
 • #223: Thứ tư thần thoại (số một cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua! )2021-05-30 15:57
 • #224: Thiên Thị Viên chi chiến2021-05-30 15:57
 • #225: Chư vị đều là ngu ngốc2021-05-30 15:57
 • #226: Vì sao không chạy?2021-05-30 15:57
 • #227: Ngay trước mặt cha mẹ đánh cho tàn phế2021-05-30 15:57
 • #228: Thần chi thủ đoạn2021-05-30 15:58
 • #229: Thượng cổ lưu phái2021-05-30 15:58
 • #230: Ta là chân trần2021-05-30 15:58
 • #231: Một mình giải quyết (cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 15:58
 • #232: Mạnh nhất triệu hoán thuật2021-05-30 15:58
 • #233: Đông đô đệ nhất ma thần2021-05-30 15:58
 • #234: Một số giải đáp2021-05-30 15:58
 • #235: Dã Hồ tái hiện2021-05-30 15:58
 • #236: Thừa tướng trở về (cầu đặt mua nguyệt phiếu! )2021-05-30 15:58
 • #237: Ta tới đánh một trận2021-05-30 15:58
 • #238: Hành hung Ôn thần thoại2021-05-30 15:58
 • #239: Lúc nhỏ Thanh Ngư trấn (cầu phiếu! )2021-05-30 15:58
 • #240: Diệu bút Đan Thanh2021-05-30 15:59
 • #241: Cầu Thủy Kính phúng viếng2021-05-30 15:59
 • #242: Ma trung chi kiệt2021-05-30 15:59
 • #243: Như tiên giáng lâm2021-05-30 15:59
 • #244: Trạng thái mạnh nhất Tiết Thanh Phủ (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-05-30 15:59
 • #245: Đế Bình cùng hồ2021-05-30 15:59
 • #246: Học ca Tần Vũ Lăng (đại chương cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 15:59
 • #247: Đông đô mây(đại chương cầu phiếu)2021-05-30 15:59
 • #248: Ma thần2021-05-30 15:59
 • #249: Không trung, mây đột kích2021-05-30 15:59
 • #250: Thần Ma biến2021-05-30 15:59
 • #251: Ứng Long lão ca ca2021-05-30 16:00
 • #252: Ứng Long lực lượng2021-05-30 16:00
 • #253: Cảnh giới bên ngoài là cái gì2021-05-30 16:00
 • #254: Thủy Kính Đồng Thiên2021-05-30 16:00
 • #255: Trong nháy mắt có thể phá2021-05-30 16:00
 • #256: Cả đời bóng ma2021-05-30 16:00
 • #257: Lĩnh Nam tro tàn xưởng2021-05-30 16:00
 • #258: Tô Vân khoác lác2021-05-30 16:00
 • #259: Nghiền nát đạo tâm2021-05-30 16:00
 • #260: Trong mơ yểm ma2021-05-30 16:00
 • #261: Trên biển chuyện quỷ quái (canh thứ hai)2021-05-30 16:00
 • #262: Ma thần Cửu Anh (Canh [3])2021-05-30 16:01
 • #263: Luận: Thế nào cùng Côn sinh hạ đời sau2021-05-30 16:01
 • #264: Vắt chày ra nước2021-05-30 16:01
 • #265: Nguyên Sóc quốc thể2021-05-30 16:01
 • #266: Bảo Bình xuất ngân hà2021-05-30 16:01
 • #267: Cùng hung cực ngạ2021-05-30 16:01
 • #268: Ta đánh người, là thu tiền2021-05-30 16:01
 • #269: Hải ngoại món tiền đầu tiên2021-05-30 16:01
 • #270: Kiếm các Thánh Nhân2021-05-30 16:01
 • #271: Tỳ Hưu chi môn2021-05-30 16:01
 • #272: Ma thần khí tức2021-05-30 16:02
 • #273: Ba mươi năm mưa gió mịt mù2021-05-30 16:02
 • #274: Kiếm các tam kiệt (canh thứ nhất)2021-05-30 16:02
 • #275: Đoạt không qua chó (canh thứ hai)2021-05-30 16:02
 • #276: Phi Vân cốc kịch biến (Canh [3]! )2021-05-30 16:02
 • #277: Vào tay luyện một chút2021-05-30 16:02
 • #278: Tô Vân giảng bài, Thần Ma loạn vũ2021-05-30 16:02
 • #279: Cô nương, ta bị thương2021-05-30 16:02
 • #280: Thần Đế kiếm thuật (đề nghị sửa thành: Ngươi liền gọi)2021-05-30 16:02
 • #281: Phương tây đệ nhất án, Bàn Dương án2021-05-30 16:02
 • #282: Thông Thiên các sử thoại2021-05-30 16:02
 • #283: Nguyên lão Bạch Trạch2021-05-30 16:03
 • #284: Chưa qua cửa Minh Ngọc Phi2021-05-30 16:03
 • #285: Bàn Dương ma hóa2021-05-30 16:03
 • #286: Điềm nhiên như không có việc gì2021-05-30 16:03
 • #287: Có nữ Hạ Mộng Giác2021-05-30 16:03
 • #288: Thử một chút liền tạ thế2021-05-30 16:03
 • #289: Trong miếu Thần Chỉ2021-05-30 16:03
 • #290: Tân Thần quấy nhiễu2021-05-30 16:03
 • #291: Tro tàn Thần Vương Tô Vân2021-05-30 16:03
 • #292: Lòng đất ma thần phong ấn2021-05-30 16:03
 • #293: Thánh nữ Minh Thắng Yên2021-05-30 16:03
 • #294: Nhân tình2021-05-30 16:03
 • #295: Mơ mộng chuyện tình yêu thiếu niên2021-05-30 16:04
 • #296: Ngắn ngủi yêu thương2021-05-30 16:04
 • #297: Tìm đường sống trong chỗ chết2021-05-30 16:04
 • #298: Tả Tùng Nham huynh đệ tốt2021-05-30 16:04
 • #299: Hạnh Lâm chuyện cũ2021-05-30 16:04
 • #300: Ngoài vòng pháp luật chi đồ2021-05-30 16:04
 • #301: Gây án cuồng đồ2021-05-30 16:04
 • #302: Ta giết người (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:04
 • #303: Đại uy Thiên Long (đại chương cầu phiếu ~)2021-05-30 16:04
 • #304: Hung đồ Trương Tam2021-05-30 16:04
 • #305: Tức giận2021-05-30 16:04
 • #306: Chư thần gặp nạn2021-05-30 16:04
 • #307: Bàn Dương chi loạn chân tướng2021-05-30 16:05
 • #308: Bắt hung đồ Trương Tam2021-05-30 16:05
 • #309: Lại đi ra một vị lão ca ca2021-05-30 16:05
 • #310: Ba cái chân con rể2021-05-30 16:05
 • #311: Tóc vàng, điểu long, ngốc hàng cùng cơ ngực lớn2021-05-30 16:05
 • #312: Đến phiên ta2021-05-30 16:05
 • #313: Châu thai ám kết cùng Tần Tấn chuyện tốt2021-05-30 16:05
 • #314: Chung sơn ngậm nến chi long2021-05-30 16:05
 • #315: Một lưới bắt hết2021-05-30 16:05
 • #316: Hỏa Vân động thiên2021-05-30 16:05
 • #317: Thâu Thiên Hoán Nhật (đại chương cầu đặt mua cầu phiếu)2021-05-30 16:06
 • #318: Đệ nhất Thánh Hoàng2021-05-30 16:06
 • #319: Gió nổi mây vần2021-05-30 16:06
 • #320: Thiên ngoại linh binh2021-05-30 16:06
 • #321: Thiên ngoại kịch biến2021-05-30 16:06
 • #322: Chặn giết Kiếm các Thánh Nhân2021-05-30 16:06
 • #323: Bên dưới tuyệt cảnh2021-05-30 16:06
 • #324: Sau lưng chín mươi sáu cái nam nhân2021-05-30 16:06
 • #325: Đại Tần Thánh Hoàng2021-05-30 16:06
 • #326: Đại gian như trung (canh thứ hai)2021-05-30 16:06
 • #327: Biến thái đầu lĩnh2021-05-30 16:06
 • #328: Hỏa Đức Thần Quân2021-05-30 16:07
 • #329: Mã đô đô, đồ tha tha2021-05-30 16:07
 • #330: Kiếm chém Thần Đồ2021-05-30 16:07
 • #331: Bắc Miện trường thành dưới chân2021-05-30 16:07
 • #332: Kim thân thành thần đạo2021-05-30 16:07
 • #333: Cái gì gọi là thần uy? Như núi như biển2021-05-30 16:07
 • #334: Có ích lợi gì2021-05-30 16:07
 • #335: Tân các chủ đăng cơ2021-05-30 16:07
 • #336: Ngươi biết cha ngươi là nhân ma ư?2021-05-30 16:07
 • #337: Tiên lục phi thăng (cuối tháng cầu phiếu)2021-05-30 16:07
 • #338: Giết chết thần loại thứ ba phương pháp2021-05-30 16:08
 • #339: Không biết phá sản nhất các chủ2021-05-30 16:08
 • #340: Cùng ma làm bạn (canh thứ nhất)2021-05-30 16:08
 • #341: Ta Tiểu Liễu ah (canh thứ hai)2021-05-30 16:08
 • #342: Phượng Tê Ngô Đồng (Canh [3])2021-05-30 16:08
 • #343: Nắm tay người nào lớn, người đó là đại gia2021-05-30 16:08
 • #344: Lưỡng bại câu thương2021-05-30 16:08
 • #345: Che đậy đạo tâm (ngày quốc tế thiếu nhi cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:08
 • #346: Cho nhân ma đạo tâm trồng tâm ma (sáu một cầu phiếu! )2021-05-30 16:08
 • #347: Thiên Đống, Đế đình, tha hương, dị khách2021-05-30 16:08
 • #348: Tiên giới Quảng Hàn sơn2021-05-30 16:08
 • #349: Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay2021-05-30 16:09
 • #350: Từng du lịch qua đây2021-05-30 16:09
 • #351: Nguyệt trì tắm gội giai nhân buồn bực2021-05-30 16:09
 • #352: Trên mặt trăng Ngô Đồng2021-05-30 16:09
 • #353: Thứ tám cảnh giới2021-05-30 16:09
 • #354: Lĩnh Nam Cầu xưởng đốc2021-05-30 16:09
 • #355: Nguyên Thủy năm đầu ngày cuối cùng2021-05-30 16:09
 • #356: Lĩnh đội học ca Tần Vũ Lăng2021-05-30 16:09
 • #357: Tô Vân đạo quân ô hợp2021-05-30 16:09
 • #358: Động thổ trên đầu thái tuế2021-05-30 16:09
 • #359: Mắt tiền2021-05-30 16:09
 • #360: Đạo quân ô hợp, toàn quân bị diệt2021-05-30 16:10
 • #361: Nhân thần hỗn hợp chân tướng2021-05-30 16:10
 • #362: Bàn Dương thiếu nữ2021-05-30 16:10
 • #363: Đầu cơ kiếm lợi2021-05-30 16:10
 • #364: Cuối cùng rực rỡ phai mờ2021-05-30 16:10
 • #365: Ngươi nhìn thấy, là ta để ngươi nhìn thấy (đại chương! )2021-05-30 16:10
 • #366: Dư Tẫn dư quang (cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu)2021-05-30 16:10
 • #367: Nguyên Sóc dù già, hắn mệnh đổi mới2021-05-30 16:10
 • #368: Thiên ngoại hữu thiên2021-05-30 16:10
 • #369: Nguyên từ thần kiếm2021-05-30 16:10
 • #370: Trời sinh một cái xương cứng2021-05-30 16:11
 • #371: Thiếu niên Thánh Hoàng2021-05-30 16:11
 • #372: Bệ hạ tại sao tạo phản?2021-05-30 16:11
 • #373: Trời giáng thiên thạch2021-05-30 16:11
 • #374: Tô Vân đạo trường2021-05-30 16:11
 • #375: Ta, đến nhà2021-05-30 16:11
 • #376: Tiểu phá hài2021-05-30 16:11
 • #377: Thiên Thị Viên Đại Đế2021-05-30 16:11
 • #378: Ta suýt chút nữa liền tin!2021-05-30 16:11
 • #379: Thiên Thị Viên bốn đại cấm địa2021-05-30 16:11
 • #380: Tiên ấn chi uy2021-05-30 16:12
 • #381: Tiên kiếm đại loại bỏ kế hoạch2021-05-30 16:12
 • #382: Tam thánh hàng ma2021-05-30 16:12
 • #383: Mỗi ngày một việc tốt2021-05-30 16:12
 • #384: Đánh thức tâm ma2021-05-30 16:12
 • #385: Tiên khải2021-05-30 16:12
 • #386: Ngươi ngủ Bàn Dương2021-05-30 16:12
 • #387: Thiên ngoại trận chiến đầu tiên, tiên nhân chi uy2021-05-30 16:12
 • #388: Đế Tọa động thiên2021-05-30 16:12
 • #389: Không gian bóp méo chi thuật2021-05-30 16:12
 • #390: Thiên hiến đại thuật2021-05-30 16:12
 • #391: Tuyệt thế tiên thể2021-05-30 16:13
 • #392: Lắm lời thứ nhất, đánh nhau chạy đầu2021-05-30 16:13
 • #393: Nữ đại tam ôm gạch vàng2021-05-30 16:13
 • #394: Vạn Tiên phường2021-05-30 16:13
 • #395: Ta chết rồi?2021-05-30 16:13
 • #396: Hắn là ai?2021-05-30 16:13
 • #397: Xui xẻo hài tử2021-05-30 16:13
 • #398: Ôn nhu2021-05-30 16:13
 • #399: Thiếu niên không biết sầu cảm thụ2021-05-30 16:13
 • #400: Một khúc trung thành tán ca2021-05-30 16:13
 • #401: Lấy ta chi danh, hồ giả hồ uy2021-05-30 16:14
 • #402: Miệng lưỡi dẻo quẹo2021-05-30 16:14
 • #403: Trong ngày đính hôn, ngày mai thành hôn2021-05-30 16:14
 • #404: Đêm động phòng hoa trúc, một mình đi lôi trì2021-05-30 16:14
 • #405: Không đề mục (số một cầu phiếu)2021-05-30 16:14
 • #406: Khiếp vũ tu vân (số một cầu phiếu)2021-05-30 16:14
 • #407: Đại Thánh2021-05-30 16:14
 • #408: Tiên đạo bí ẩn2021-05-30 16:14
 • #409: Sài thị đệ nhất nhân2021-05-30 16:14
 • #410: Không sai, chính là ta2021-05-30 16:14
 • #411: Cha ngươi xác chết vùng dậy2021-05-30 16:14
 • #412: Đừng mở quan tài!2021-05-30 16:15
 • #413: Mạn yêu chúng nữ nhi2021-05-30 16:15
 • #414: Đoạn nhai kiếm bích2021-05-30 16:15
 • #415: Tận tình tận nghĩa, không còn lưu tình2021-05-30 16:15
 • #416: Tiên đằng máu đen2021-05-30 16:15
 • #417: Mở ra Huyền quan2021-05-30 16:15
 • #418: Huyền quan khóa vân hi2021-05-30 16:15
 • #419: Thiên Thị Viên Huyền quan chân tướng2021-05-30 16:15
 • #420: Một chút hi vọng sống2021-05-30 16:15
 • #421: Vạn Hóa Phần Tiên Lô2021-05-30 16:15
 • #422: Thứ ba tiên ấn2021-05-30 16:15
 • #423: Lão Thần Vương chuyện cũ2021-05-30 16:16
 • #424: Ăn sạch (cầu phiếu! )2021-05-30 16:16
 • #425: Tề tụ một nhà2021-05-30 16:16
 • #426: Thần Quân đột kích2021-05-30 16:16
 • #427: Thần Quân tức giận2021-05-30 16:16
 • #428: Cùng đi lôi trì2021-05-30 16:16
 • #429: Nơi đây không thích hợp ở lâu2021-05-30 16:16
 • #430: Quá vô sỉ2021-05-30 16:16
 • #431: Chư vị, theo ta một trận chiến (cầu phiếu! )2021-05-30 16:16
 • #432: Phảng phất giống như Thần Ma2021-05-30 16:16
 • #433: Liên quân sứ đoàn2021-05-30 16:16
 • #434: Cấp cấp như luật lệnh2021-05-30 16:16
 • #435: Chiến tranh chi vương2021-05-30 16:17
 • #436: Lão sư, đệ tử tiễn ngươi lên đường2021-05-30 16:17
 • #437: Mượn kiếm dùng một chút2021-05-30 16:17
 • #438: Là nhất nhân gian không giữ được2021-05-30 16:17
 • #439: Tiên giới lén qua kế hoạch2021-05-30 16:17
 • #440: Đại Đế tuổi già điềm xấu2021-05-30 16:17
 • #441: Đế thi phục sinh2021-05-30 16:17
 • #442: Máu chảy đầu rơi2021-05-30 16:17
 • #443: Trung can nghĩa đảm, độc nhất vô nhị2021-05-30 16:17
 • #444: Chung Sơn động thiên2021-05-30 16:17
 • #445: Cỏ dại giống như sức sống2021-05-30 16:17
 • #446: Trường thành lén qua2021-05-30 16:18
 • #447: Tiên giới Thần Ma hằng ngày (cầu phiếu)2021-05-30 16:18
 • #448: Lén qua hạ giới2021-05-30 16:18
 • #449: Suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm2021-05-30 16:18
 • #450: Một đám con cừu trắng nhỏ2021-05-30 16:18
 • #451: Đều là của ta2021-05-30 16:18
 • #452: Ta thật giống nhìn thấy Thiên Thị Viên2021-05-30 16:18
 • #453: Nhân tâm không cổ, thế đạo thất thường2021-05-30 16:18
 • #454: Ngươi không phải hạng người vô danh2021-05-30 16:18
 • #455: Không thể địch nổi2021-05-30 16:18
 • #456: Trong bóng tối có đồ vật (canh thứ nhất)2021-05-30 16:18
 • #457: Minh đô bí mật (canh thứ hai)2021-05-30 16:18
 • #458: Thái tử Tô Vân (chương thứ ba cầu phiếu! )2021-05-30 16:19
 • #459: Đế Thúc chi não (cầu phiếu)2021-05-30 16:19
 • #460: Ta đánh chết lệnh lang2021-05-30 16:19
 • #461: Bằng hữu hữu nghị (cầu phiếu! )2021-05-30 16:19
 • #462: Dân mù đường trở về2021-05-30 16:19
 • #463: Chúc Long dị biến2021-05-30 16:19
 • #464: Hồn nhiên mộc mạc nông dân2021-05-30 16:19
 • #465: Tiên giới tiện nam (cầu phiếu! )2021-05-30 16:19
 • #466: Cùng cha khác mẹ anh em ruột (cầu phiếu)2021-05-30 16:19
 • #467: Chúc Long tạo vật (số một cầu phiếu! )2021-05-30 16:19
 • #468: Kẻ này không thể lưu2021-05-30 16:19
 • #469: Tử Phủ2021-05-30 16:20
 • #470: Nhất khí chuyển Hồng quân, Hỗn Nguyên nhập Tiên Thiên2021-05-30 16:20
 • #471: Họa từ miệng mà ra (thứ hai cầu phiếu)2021-05-30 16:20
 • #472: Trộm công không được ngược lại bị luyện2021-05-30 16:20
 • #473: Nhất niệm không sinh2021-05-30 16:20
 • #474: Tiên nhân khiêng quan2021-05-30 16:20
 • #475: Thông báo nghỉ2021-05-30 16:20
 • #476: Huyễn thiên tiên cảnh2021-05-30 16:20
 • #477: Tâm không đề phòng2021-05-30 16:20
 • #478: Lại giết Liễu Kiếm Nam2021-05-30 16:20
 • #479: Dũng mãnh tru Thần Quân2021-05-30 16:20
 • #480: Dư thanh chưa hết2021-05-30 16:21
 • #481: Ngũ sắc kim, trấn thi trầm hải2021-05-30 16:21
 • #482: Thần tiên thủ đoạn2021-05-30 16:21
 • #483: Ngươi rất đẹp2021-05-30 16:21
 • #484: Nguyên Sóc mẫu thể văn minh2021-05-30 16:21
 • #485: Oánh Oánh cao quang2021-05-30 16:21
 • #486: Say đắm Cửu Vĩ Hồ2021-05-30 16:21
 • #487: Cấm chỉ phi thăng2021-05-30 16:21
 • #488: Phá miệng Tống Thần Quân2021-05-30 16:21
 • #489: Vừa lớn lại mạnh Đại Cường (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:21
 • #490: Người thứ hai dựa vào mặt phi thăng2021-05-30 16:21
 • #491: Lặp đi lặp lại ngang nhảy2021-05-30 16:22
 • #492: Phu tử nhà cũ2021-05-30 16:22
 • #493: Tam thánh đạo trường2021-05-30 16:22
 • #494: Hôm nay ta sẽ vang danh thiên hạ (thứ hai cầu phiếu)2021-05-30 16:22
 • #495: Kim Tiên sắp tới2021-05-30 16:22
 • #496: Gặp lại Ngô Đồng2021-05-30 16:22
 • #497: Thiên Thuyền động thiên2021-05-30 16:22
 • #498: Đất hoang chuyện quỷ quái2021-05-30 16:22
 • #499: Tiên Đế quái vật2021-05-30 16:22
 • #500: Thiên ngoại hữu thiên (cầu phiếu)2021-05-30 16:22
 • #501: Tà Đế chi tâm2021-05-30 16:22
 • #502: Kim Tiên giáng lâm, Kim Tiên mất2021-05-30 16:22
 • #503: Hỗn Độn Tru Tiên chỉ2021-05-30 16:23
 • #504: Cưỡi Đế tâm đi hóng mát2021-05-30 16:23
 • #505: Ta Tiên sứ phụ thân2021-05-30 16:23
 • #506: Lưu đày Đế tâm2021-05-30 16:23
 • #507: Lưu đày thất bại2021-05-30 16:23
 • #508: Hãm hại lừa gạt một con rồng2021-05-30 16:23
 • #509: Vô thượng kiếm đạo2021-05-30 16:23
 • #510: Một kiếm vô song2021-05-30 16:23
 • lam-uyen-hanh-chuong-0511.mp32021-05-30 16:23
 • #512: Ta không hiểu kiếm thuật, ta đối kiếm thuật không hứng thú2021-05-30 16:23
 • #513: Ta tới giết người2021-05-30 16:23
 • #514: Đánh chết Đế sứ2021-05-30 16:24
 • #515: Luận bờ mông2021-05-30 16:24
 • #516: Nguyện ngươi trở về, như trước thiếu niên2021-05-30 16:24
 • #517: Tô Vân vừa thấy đã yêu2021-05-30 16:24
 • #518: Tam Thánh học cung2021-05-30 16:24
 • #519: Tiên nhân đến thăm2021-05-30 16:24
 • #520: Tiền triều đệ nhất trung thần, Tô Thánh Hoàng2021-05-30 16:24
 • #521: Mưa gió sắp đến2021-05-30 16:24
 • #522: Tro tàn tiên nhân2021-05-30 16:24
 • #523: Học ta người chết (tháng chín hướng bảng cầu phiếu! )2021-05-30 16:24
 • #524: Bất tử bất diệt huyền công? Đánh!2021-05-30 16:24
 • #525: Cửu Huyền Bất Diệt (Canh [3] cầu phiếu)2021-05-30 16:25
 • #526: Thật giả Vũ tiên chi chiến2021-05-30 16:25
 • #527: Minh đô biến cố2021-05-30 16:25
 • #528: Phía sau màn hắc thủ2021-05-30 16:25
 • #529: Đối đãi nhiệt tình2021-05-30 16:25
 • #530: Kiếm đạo Đại Đế2021-05-30 16:25
 • #531: Vạn Kiếp Luân Lưu2021-05-30 16:25
 • #532: Trong mưa ngộ đạo, thần kiếm chính là thành2021-05-30 16:25
 • #533: Phá giải Tiên Đế kiếm đạo2021-05-30 16:25
 • #534: Tà pháp táng thi2021-05-30 16:25
 • #535: Tà Đế Cầm phi2021-05-30 16:26
 • #536: Trong tranh Cầm phi2021-05-30 16:26
 • #537: Cựu thần, cổ xưa người thống trị thế giới2021-05-30 16:26
 • #538: Tà ác hiến tế2021-05-30 16:26
 • #539: Miệng lưỡi chi tranh2021-05-30 16:26
 • #540: Song kiếm hợp bích (cầu phiếu! )2021-05-30 16:26
 • #541: Trận chiến khốc liệt nhất2021-05-30 16:26
 • #542: Tư chất vô song (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-05-30 16:26
 • #543: Đệ nhị huyền công2021-05-30 16:26
 • #544: Không lành được (cầu phiếu ~)2021-05-30 16:26
 • #545: Thất sủng2021-05-30 16:27
 • #546: Chuông như Cửu Uyên2021-05-30 16:27
 • #547: Hồng La nương nương2021-05-30 16:27
 • #548: Nhân gian thật tốt2021-05-30 16:27
 • #549: Ngũ trùng đạo trường lộ ra thần uy2021-05-30 16:27
 • #550: Càn khôn một nắm2021-05-30 16:27
 • #551: Các nương nương tới giết người (kêu gọi nguyệt phiếu)2021-05-30 16:27
 • #552: Các nương nương đùa giỡn lưu manh (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:27
 • #553: Tô Vân chân đạp ba đầu thuyền2021-05-30 16:27
 • #554: Thần thông căn nguyên (cầu phiếu)2021-05-30 16:27
 • #555: Minh đô quấy nhiễu2021-05-30 16:28
 • #556: Lão sư, bảo trọng2021-05-30 16:28
 • #557: Kiếp số sắp tới (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:28
 • #558: Tiện chết không cứu2021-05-30 16:28
 • #559: Tô Vân kiếp số2021-05-30 16:28
 • #560: Thiếp thân không phục2021-05-30 16:28
 • #561: Thiếp thân phục2021-05-30 16:28
 • #562: Để cho ta nhìn một chút vết thương (cầu phiếu)2021-05-30 16:28
 • #563: Tiên Đế công pháp, Công Đạo Đẳng Thân2021-05-30 16:28
 • #564: Tiên Thiên Tử Phủ (cầu phiếu)2021-05-30 16:28
 • #565: Hỗn Độn lai lịch (cầu đặt mua! )2021-05-30 16:28
 • #566: Chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn2021-05-30 16:29
 • #567: Tràn đầy lòng hiếu kỳ Bạch Trạch bọn họ2021-05-30 16:29
 • #568: Thái Cổ cấm khu, giải phong2021-05-30 16:29
 • #569: Ngươi sắp sửa thành tiên (cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:29
 • #570: Đứng núi này trông núi nọ (cầu đặt mua! )2021-05-30 16:29
 • #571: Thái Cổ cấm khu2021-05-30 16:29
 • #572: Đế kiếm giáng lâm2021-05-30 16:29
 • #573: Hai đại Tiên Đế tụ họp2021-05-30 16:29
 • #574: Ta Tiên Đế phụ thân2021-05-30 16:29
 • #575: Thi yêu Đế Chiêu (cầu đặt mua nguyệt phiếu ~)2021-05-30 16:29
 • #576: Ta phản kháng không được2021-05-30 16:29
 • #577: Mi tâm mắt dọc (đại chương)2021-05-30 16:30
 • #578: Minh đô Thánh Vương (gấp đôi cầu phiếu! )2021-05-30 16:30
 • #579: Ngũ phủ trảm tiên ma (đại chương cầu phiếu! )2021-05-30 16:30
 • #580: Tro tàn đại tiên quân2021-05-30 16:30
 • #581: Hỗn Độn Đại Đế tứ chi2021-05-30 16:30
 • #582: Hoàn chỉnh Đế Thúc2021-05-30 16:30
 • #583: Trong Hỗn Độn hải phần mộ2021-05-30 16:30
 • #584: Ba họ đầy tớ (tổ quốc ngày lễ hạnh phúc! )2021-05-30 16:30
 • #585: Thân thể đẫy đà (số một cầu phiếu ~)2021-05-30 16:30
 • #586: Đánh võ mồm mỹ nhân tâm kế2021-05-30 16:31
 • #587: Chân đạp sáu đầu thuyền2021-05-30 16:31
 • #588: Thề non hẹn biển sao bỏ qua?2021-05-30 16:31
 • #589: Đại Đế dạy thần thông (cầu đặt mua)2021-05-30 16:31
 • #590: Trêu chọc Tiên Hậu2021-05-30 16:31
 • #591: Oánh Oánh đại lão gia2021-05-30 16:31
 • #592: Đệ nhất Thánh Hoàng (cầu phiếu)2021-05-30 16:31
 • #593: Đế Thúc cùng Vạn Hóa Phần Tiên lô (cầu phiếu)2021-05-30 16:31
 • #594: Nàng điên rồi2021-05-30 16:31
 • #595: Vô địch thiên hạ2021-05-30 16:32
 • #596: Năm phủ hiển thần thông2021-05-30 16:32
 • #597: Đụng cũng không chết (cầu phiếu)2021-05-30 16:32
 • #598: Người cởi chuông, Tô Vân!2021-05-30 16:32
 • #599: Ứng Long đau buồn (cầu đặt mua! )2021-05-30 16:32
 • #600: Chúng ta đều là loạn đảng (đại chương cầu đặt trước)2021-05-30 16:32
 • #601: Ta đạo cô tích trữ, tất không lâu dài2021-05-30 16:32
 • #602: Các ngươi quả nhiên quan hệ bất chính!2021-05-30 16:32
 • #603: Tam Thánh Hoàng bí ẩn2021-05-30 16:32
 • #604: Xích sắt liền thuyền (cầu đặt trước)2021-05-30 16:32
 • #605: Vận giao hoa cái2021-05-30 16:33
 • #606: Tiên Đế tới chơi (thứ hai cầu phiếu)2021-05-30 16:33
 • #607: Hình chiếu, trên người2021-05-30 16:33
 • #608: Có một người khác2021-05-30 16:33
 • #609: Hắn hóa tự tại ta hóa trời2021-05-30 16:33
 • #610: Có hoa có thể hái dứt khoát cần hái (cầu đặt trước)2021-05-30 16:33
 • #611: Tô lang không biết người trong mộng2021-05-30 16:33
 • #612: Ôn công còn có lật thuyền ngày, Tô Vân cũng có tiến chức lúc2021-05-30 16:33
 • #613: Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần đồ2021-05-30 16:33
 • #614: Thiếu niên Đại Đế (trong tháng cầu phiếu)2021-05-30 16:33
 • #615: Bảo vệ ngươi lên như diều gặp gió2021-05-30 16:34
 • #616: Thuyền nhỏ không thể tiếp nhận trọng lượng2021-05-30 16:34
 • #617: Người tốt Tô Vân (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:34
 • #618: Thần thánh phương nào?2021-05-30 16:34
 • #619: Hoàng Địa Chích Sư Úy Nhiên2021-05-30 16:34
 • #620: Biểu lộ chút chủ nhà tình nghĩa2021-05-30 16:34
 • #621: Giẫm thuyền nghệ thuật2021-05-30 16:34
 • #622: Ôn Kiều lật bàn2021-05-30 16:34
 • #623: Bệ hạ, ngươi già rồi (đại chương cầu phiếu! )2021-05-30 16:34
 • #624: Tà Đế vô địch (đại chương cầu phiếu cầu đặt mua)2021-05-30 16:34
 • #625: Không nên phản kháng (cầu đặt mua)2021-05-30 16:35
 • #626: Tráng ta chuông uy2021-05-30 16:35
 • #627: Ta không sao, ta gánh vác được2021-05-30 16:35
 • #628: Ngô Đồng hoa nở phượng trở về (đại chương cầu đặt trước cầu phiếu)2021-05-30 16:35
 • #629: Hung thủ, ngay ở chỗ này2021-05-30 16:35
 • #630: Chuyện năm đó, rất bẩn2021-05-30 16:35
 • #631: Thiên Hậu gặp Tà Đế2021-05-30 16:35
 • #632: Trước hết giết Sư Úy Nhiên (đại chương cầu phiếu! )2021-05-30 16:35
 • #633: Tuyệt thế Ma Quân (vẫn là đại chương, cầu phiếu! )2021-05-30 16:35
 • #634: Sơ hở duy nhất (cuối tháng cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:35
 • #635: Đế đình quy củ2021-05-30 16:35
 • #636: Tiếng chuông đưa tang (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:36
 • #637: Vạn thế tu hành, đổi Tô lang nhất cố2021-05-30 16:36
 • #638: Nhân ma nhập ma (cuối tháng cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:36
 • #639: Thánh Hoàng tâm kế (cuối tháng cầu phiếu)2021-05-30 16:36
 • #640: Người xứ khác đại đạo2021-05-30 16:36
 • #641: Tô Vân bằng hữu2021-05-30 16:36
 • #642: Hạ giới cộng chủ (cuối tháng cầu phiếu! )2021-05-30 16:36
 • #643: Một ngày phu thê trăm ngày ân2021-05-30 16:36
 • #644: Chiến lực vô song (cầu giữ gốc nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:36
 • #645: Hoa rơi vào nhà nào? (cầu giữ gốc nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:36
 • #646: Tô Vân khiêm tốn chưa soán lúc2021-05-30 16:36
 • #647: Ma lên Táng Long lăng (đầu tháng cầu phiếu! )2021-05-30 16:36
 • #648: Ta đạo sắp thành vạn đạo buồn (cầu đặt mua)2021-05-30 16:37
 • #649: Ta đạo đã thành (cầu phiếu cầu đặt trước)2021-05-30 16:37
 • #650: Không người thành tiên2021-05-30 16:37
 • #651: Tô Thánh Hoàng lần đầu tiên lật thuyền2021-05-30 16:37
 • #652: Ta muốn các ngươi giúp ta tu luyện!2021-05-30 16:37
 • #653: Tô Vân say rượu (cầu đặt mua)2021-05-30 16:37
 • #654: Thiên hạ đệ nhị cùng thiên hạ đệ nhất (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:37
 • #655: Tô Thánh Hoàng mị lực (cầu đặt mua)2021-05-30 16:37
 • #656: Thời giờ bất lợi2021-05-30 16:37
 • #657: Liên tục lật thuyền (cầu phiếu)2021-05-30 16:38
 • #658: Mười hai Cổ Thần2021-05-30 16:38
 • #659: Hôn quân thường ngày2021-05-30 16:38
 • #660: Một câu giật mình tỉnh giấc người trong mộng2021-05-30 16:38
 • #661: Diệt thế kim quan2021-05-30 16:38
 • #662: Tự hủy trường thành (cầu đặt trước cầu phiếu)2021-05-30 16:38
 • #663: Vong Xuyên người giữ cửa (đại chương cầu phiếu! )2021-05-30 16:38
 • #664: Đế Quân không ra, ai dám tranh phong?2021-05-30 16:38
 • #665: Con ta Liễu Kiếm Nam (cầu đặt mua nguyệt phiếu)2021-05-30 16:38
 • #666: Tiên giới chi môn chân tướng2021-05-30 16:38
 • #667: Xa cách Thiên Ngoại Thiên (cầu đặt trước)2021-05-30 16:38
 • #668: Tử Phủ đột kích, lên đường bình an2021-05-30 16:38
 • #669: Chỉ đến như thế (cầu phiếu)2021-05-30 16:39
 • #670: Người trong quan tài thoát khốn2021-05-30 16:39
 • #671: Người xứ khác2021-05-30 16:39
 • #672: Thần Ma loạn vũ thời đại2021-05-30 16:39
 • #673: Phía sau màn người đứng thứ hai2021-05-30 16:39
 • #674: Tằm cưng xui xẻo một ngày2021-05-30 16:39
 • #675: Tiên Đế khí phách2021-05-30 16:39
 • #676: Thiên hạ đệ nhất chí bảo2021-05-30 16:39
 • #677: Đế Hốt lừa dối ngươi (cầu phiếu cầu đặt mua)2021-05-30 16:39
 • #678: Tô Đại Cường chi tâm, mọi người đều biết2021-05-30 16:39
 • #679: Ta khuyên bệ hạ tự giải quyết cho tốt2021-05-30 16:40
 • #680: Trần Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Tận2021-05-30 16:40
 • #681: Bạo quân đi chết2021-05-30 16:40
 • #682: Ta hoa vừa ra trăm hoa giết2021-05-30 16:40
 • #683: Họa lớn trong lòng2021-05-30 16:40
 • #684: Quan tài gỗ liễu quái vật2021-05-30 16:40
 • #685: Kiếm đạo của ngươi là ta dạy2021-05-30 16:40
 • #686: Đạo ngừng ở đây2021-05-30 16:40
 • #687: Hộ ta chu toàn2021-05-30 16:40
 • #688: Kiếm đạo đệ nhất trận đồ2021-05-30 16:40
 • #689: Khí số đã hết2021-05-30 16:40
 • #690: Đế vương tâm kế2021-05-30 16:41
 • #691: Sách quái tu tiên2021-05-30 16:41
 • #692: Không nhặt của rơi Tô Đại Cường2021-05-30 16:41
 • #693: Trí tuệ không tốt2021-05-30 16:41
 • #694: Tương lai một góc2021-05-30 16:41
 • #695: Tà Đế bại trận2021-05-30 16:41
 • #696: Hoàng chung thứ tám khắc độ2021-05-30 16:41
 • #697: Ta đạo vừa ra liền xưng cô (cuối tháng cầu phiếu! )2021-05-30 16:41
 • #698: Sâu không lường được2021-05-30 16:41
 • #699: Tro tàn lữ trình (cuối tháng cầu phiếu)2021-05-30 16:41
 • #700: Thần bí khó lường Thần Thông hải2021-05-30 16:42
 • #701: Ta tâm ánh sáng (cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2021-05-30 16:42
 • #702: Đế Thúc, ta bạn vậy! (cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:42
 • #703: Vượt qua Thần Thông hải, lại đến Vu Tiên môn2021-05-30 16:42
 • #704: Yêu ngôn hoặc chúng (cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:42
 • #705: Hỗn Độn thuỷ triều2021-05-30 16:42
 • #706: Trong Hỗn Độn hải lần đầu tiên gặp nhau2021-05-30 16:42
 • #707: Hỗn Độn hải người quan sát2021-05-30 16:42
 • #708: Trong thuyền xương khô2021-05-30 16:42
 • #709: Ngươi đây là tự tìm đường chết2021-05-30 16:42
 • #710: Kiếm đạo đệ nhất phong2021-05-30 16:43
 • #711: Phần Tiên lô bí ẩn2021-05-30 16:43
 • #712: Đạo cảnh cửu trùng thiên ngoại thiên (cầu đặt mua! )2021-05-30 16:43
 • #713: Hỗn Độn hải chi chiến (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:43
 • #714: Đạo nô cạm bẫy2021-05-30 16:43
 • #715: Tuyệt thế hung thú2021-05-30 16:43
 • #716: Thủ túc tương tàn2021-05-30 16:43
 • #717: Nghịch tặc đáng chém2021-05-30 16:43
 • #718: Tô Vân các anh em kết nghĩa2021-05-30 16:43
 • #719: Dừng chân Thần Thông hải2021-05-30 16:43
 • #720: Đáy biển động thiên cùng tiền sử tiên dân2021-05-30 16:43
 • #721: Đúng sai khó luận2021-05-30 16:44
 • #722: Thiếu niên tiên nhân Tuyệt2021-05-30 16:44
 • #723: Lâm uyên mạnh nhất làm công người2021-05-30 16:44
 • #724: Đây là sứ mệnh của ngươi2021-05-30 16:44
 • #725: Thứ hai Tiên giới, Trọng Kim Lăng chuyện cũ2021-05-30 16:44
 • #726: Thứ ba Tiên giới, sư cùng đồ2021-05-30 16:44
 • #727: Thứ năm Tiên giới, Tiên Đế Ngọc Diên Chiêu2021-05-30 16:44
 • #728: Thứ sáu Tiên giới, bệ hạ có thể từng toại nguyện?2021-05-30 16:44
 • #729: Luân Hồi trên đường, thế giới đầu cành2021-05-30 16:44
 • #730: Ba người luận đạo2021-05-30 16:44
 • #731: Cha con nhận nhau2021-05-30 16:45
 • #732: Vi phụ tắc cương2021-05-30 16:45
 • #733: Lôi trì sụp đổ2021-05-30 16:45
 • #734: Bởi vậy, ta cần lập uy2021-05-30 16:45
 • #735: Kiếm quét Nam Hà2021-05-30 16:45
 • #736: Thời Âm chi chung2021-05-30 16:45
 • #737: Kinh tài tuyệt diễm trích tiên nhân2021-05-30 16:45
 • #738: Nhân ma sinh ra (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:45
 • #739: Đỗ Ứng hẳn phải chết (cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua)2021-05-30 16:45
 • #740: Đế Quân lưu không được, Úy Nhiên xuất tường lai2021-05-30 16:45
 • #741: Đạo cao một thước, thần cao ngàn trượng2021-05-30 16:46
 • #742: Lã Vọng buông cần2021-05-30 16:46
 • #743: Tiễn người già vào quan2021-05-30 16:46
 • #744: Tiễn càng nhiều lão Tiên Nhân vào quan2021-05-30 16:46
 • #745: Tô quân rất đẹp2021-05-30 16:46
 • #746: Năm bước ở giữa, quan tuyệt thiên hạ2021-05-30 16:46
 • #747: Đại đạo trường thành2021-05-30 16:46
 • #748: Hồng mông sơ hiện, trường thành sơ thành2021-05-30 16:46
 • #749: Trước kia từng gặp nhau2021-05-30 16:46
 • #750: Thiên Cương phúc địa luyện ma ký2021-05-30 16:46
 • #751: Kiếp vận đến cuối cuối cùng cũng có báo2021-05-30 16:47
 • #752: Ngục Thiên Quân chết2021-05-30 16:47
 • #753: Ngô Đồng tâm nguyện2021-05-30 16:47
 • #754: Từng bước vì thắng2021-05-30 16:47
 • #755: Đại lão gia mạnh mẽ khoác lác, Tô Đại Cường dòm ngó Tiên Thiên2021-05-30 16:47
 • #756: Hồng mông mới mở đạo sơ phân2021-05-30 16:47
 • #757: Sách tiên giải mộng, Đại Cường ăn cướp2021-05-30 16:47
 • #758: Tiên tướng Bách Lý Độc2021-05-30 16:47
 • #759: Nghiền ép cùng phá cục (cuối năm cầu phiếu)2021-05-30 16:47
 • #760: Sư huynh?2021-05-30 16:48
 • #761: Tái giá đại nghiệp, xa xa không vợ2021-05-30 16:48
 • #762: Chí bảo thiên kiếp2021-05-30 16:48
 • #763: Tâm khó dò, kiếp khó liệu (đại chương cầu giữ gốc nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:48
 • #764: Vân Tiên Đế, đạo tranh chấp2021-05-30 16:48
 • #765: Đi, ta mang các ngươi đi gặp tương lai2021-05-30 16:48
 • #766: Êm tai nhất lời âu yếm2021-05-30 16:48
 • #767: Thái tử2021-05-30 16:48
 • #768: Thần Đế2021-05-30 16:48
 • #769: Tiến một bước là Tu La trường2021-05-30 16:48
 • #770: Huyền thiết chuông sơ hiển đạo uy (đại chương cầu phiếu)2021-05-30 16:49
 • #771: Thuận lý thành chương2021-05-30 16:49
 • #772: Đạo tương đương thân (nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:49
 • #773: Kỳ dị vật chất2021-05-30 16:49
 • #774: Hiến tế bản thân2021-05-30 16:49
 • #775: Mỹ lệ thế giới mới2021-05-30 16:49
 • #776: Hồn phách cùng nội tâm tìm tòi bí mật2021-05-30 16:49
 • #777: Đạo Quân chi lộ2021-05-30 16:49
 • #778: Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp?2021-05-30 16:49
 • #779: Thánh Hoàng cùng phong thái2021-05-30 16:49
 • #780: Yêu phụ Ngô Đồng2021-05-30 16:49
 • #781: Quảng Hàn sơn bên trên, tân hôn đầu giường2021-05-30 16:50
 • #782: Chuẩn bị nghênh chiến2021-05-30 16:50
 • #783: Trận chiến đầu tiên: Máu nhuộm Thương Ngô2021-05-30 16:50
 • #784: Đưa chuông2021-05-30 16:50
 • #785: Treo chuông chi chiến2021-05-30 16:50
 • #786: Nhưng vì quân cố, trầm ngâm đến nay2021-05-30 16:50
 • #787: Nắm tay mà chết, đạo kết đồng tâm2021-05-30 16:50
 • #788: Nhạc phủ bát lộng, lòng lang dạ thú2021-05-30 16:50
 • #789: Vân Thiên Đế đăng cơ2021-05-30 16:50
 • #790: Không ai cản nổi2021-05-30 16:50
 • #791: Các ngươi đi trước, trẫm tới cản ở phía sau2021-05-30 16:51
 • #792: Muốn chết có lời2021-05-30 16:51
 • #793: Nhất lực không thêm, vạn pháp chớ xâm2021-05-30 16:51
 • #794: Vân Thiên Đế nộ khai vô song2021-05-30 16:51
 • #795: Đại đạo nguyên thần2021-05-30 16:51
 • #796: Tiên đạo chí cao trí tuệ2021-05-30 16:51
 • #797: Nhân ma tế hội2021-05-30 16:51
 • #798: Nhân ma chấp niệm2021-05-30 16:51
 • #799: Nhân ma cùng thái tử2021-05-30 16:51
 • #800: Chấp niệm không đi, nhân ma không chết2021-05-30 16:51
 • #801: Áo cưới kế hoạch2021-05-30 16:52
 • #802: Đế Hốt thân thể2021-05-30 16:52
 • #803: Vong Xuyên bên trong thứ hai Tiên đình2021-05-30 16:52
 • #804: Tro tàn Đại Đế2021-05-30 16:52
 • #805: Thiên Đế đảm đương2021-05-30 16:52
 • #806: Tiên tướng Đế Hốt2021-05-30 16:52
 • #807: Tái tạo vũ trụ tinh không2021-05-30 16:52
 • #808: Ngũ phủ đấu Đế Thúc (đại chương cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:52
 • #809: Cân quắc cũng có lăng thiên chí2021-05-30 16:52
 • #810: Nghĩa vị trí2021-05-30 16:53
 • #811: Thủy Kính gặp Tà Đế2021-05-30 16:53
 • #812: Dù có hi sinh tâm dứt khoát2021-05-30 16:53
 • #813: Tiên tướng chi chiến2021-05-30 16:53
 • #814: Bỏ mình ai nhớ khi còn sống chuyện2021-05-30 16:53
 • #815: Lại quay đầu đã là thiếu niên tâm2021-05-30 16:53
 • #816: Thiên sư đối Đế tâm2021-05-30 16:53
 • #817: Rượu là thiên linh bất lão đan2021-05-30 16:53
 • #818: Một trận chiến này, ta tới! (đại chương cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:53
 • #819: Dưới ánh trăng câu cá người2021-05-30 16:53
 • #820: Chẳng qua là lúc đó đã thất vọng2021-05-30 16:54
 • #821: Tình trạng vô vọng2021-05-30 16:54
 • #822: Thân thể cực hạn Bích Lạc2021-05-30 16:54
 • #823: Tà Đế, trẫm xưng đế2021-05-30 16:54
 • #824: Trẫm cùng cái kia Đế Tuyệt có gì khác?2021-05-30 16:54
 • #825: Trảm Đạo tái hiện (cầu giữ gốc nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:54
 • #826: Bị chết tâm phục khẩu phục2021-05-30 16:54
 • #827: Chó ngáp phải ruồi2021-05-30 16:54
 • #828: Tác thành ngươi vô thượng uy danh (cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:54
 • #829: Đạo ngăn trở lại dài2021-05-30 16:54
 • #830: Vạn Cô Thần (đại chương cầu nguyệt phiếu)2021-05-30 16:54
 • #831: Đế Hốt chi Bách Lý Độc (heo sinh nhật vui vẻ)2021-05-30 16:55
 • #832: Tinh không bên trong lôi âm (đại chương cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 16:55
 • #833: Gọt thiên hạ chư tiên, trảm đỉnh thượng tam hoa2021-05-30 16:55
 • #834: Lôi Trì chi chiến2021-05-30 16:55
 • #835: Phá tử kiếp2021-05-30 16:55
 • #836: Đánh nổ thiên hạ đệ nhất chí bảo2021-05-30 16:55
 • #837: Nghĩ cách cứu viện Minh đô Đại Đế2021-05-30 16:55
 • #838: Minh đô bí ẩn2021-05-30 16:55
 • #839: Cột đá đen2021-05-30 16:55
 • #840: Dị giới Thiên vực2021-05-30 16:55
 • #841: Đạo Thần (đại chương cầu nguyệt phiếu)2021-05-30 16:56
 • #842: Đế đình cùng dị vực2021-05-30 16:56
 • #843: Đạo Thần cung (giao thừa hạnh phúc! )2021-05-30 16:56
 • #844: Ta tức vô tận2021-05-30 16:56
 • #845: Ai đồng ý, ai phản đối?2021-05-30 16:56
 • #846: Quyết chiến Đế Thúc (trâu năm hạnh phúc! )2021-05-30 16:56
 • #847: Lớn nhỏ Đế Thúc2021-05-30 16:56
 • #848: Sinh tử chi đọ sức2021-05-30 16:56
 • #849: Nhân tâm trường thành (khôi phục bình thường đổi mới á! )2021-05-30 16:56
 • #850: Đạo Thần U Triều Sinh (trong trăng cầu nguyệt phiếu ~)2021-05-30 16:56
 • #851: Bảo mã điêu xa hương mãn lộ2021-05-30 16:57
 • #852: Đạo thân chi chiến2021-05-30 16:57
 • #853: Đế Hỗn Độn thần đao2021-05-30 16:57
 • #854: Vũ trụ công địch2021-05-30 16:57
 • #855: Vân Thiên Đế tấm lòng rộng mở, Bách Lý Độc nghĩa bạc vân thiên2021-05-30 16:57
 • #856: Tiên Thiên thần đao2021-05-30 16:57
 • #857: Di La Thiên Địa tháp2021-05-30 16:57
 • #858: Bắt đầu liền đưa Khai Thiên phủ2021-05-30 16:57
 • #859: Tô Đại Cường miệng lưỡi dẻo quẹo2021-05-30 16:57
 • #860: Không nhặt của rơi2021-05-30 16:57
 • #861: Hội tâm nhất kích2021-05-30 16:57
 • #862: Tiên tướng tập hợp2021-05-30 16:58
 • #863: Tru tiên kiếm môn2021-05-30 16:58
 • #864: Ta tức bầy kiến2021-05-30 16:58
 • #865: Tô Vân khai thiên bỏ mình, Đế Oánh mượn sao chép2021-05-30 16:58
 • #866: Có hay không có thể địch anh hùng thiên hạ?2021-05-30 16:58
 • #867: Kiếm đạo vô song2021-05-30 16:58
 • #868: Sáu đạo kiếm luân2021-05-30 16:58
 • #869: Tử chiến Đế Hốt2021-05-30 16:58
 • #870: Người xứ khác cùng Đế Thúc2021-05-30 16:58
 • #871: Mất bò mới lo làm chuồng2021-05-30 16:59
 • #872: Đông Quân vào Thái Cổ, chư Đế ẩn tung tích2021-05-30 16:59
 • #873: Đông Quân cùng quan tài2021-05-30 16:59
 • #874: Người nào2021-05-30 16:59
 • #875: Chí Nhân vô kỷ, thần nhân vô công2021-05-30 16:59
 • #876: Trẫm vốn muốn làm cái minh quân2021-05-30 16:59
 • #877: Trùng2021-05-30 16:59
 • #878: Phần2021-05-30 16:59
 • #879: Thuyền giặc2021-05-30 16:59
 • #880: Thay đổi tính cắt2021-05-30 16:59
 • #881: Đế Hỗn Độn triệu chư Đế, Tô Đại Cường ý khó bình2021-05-30 17:00
 • #882: Phần xâm lấn2021-05-30 17:00
 • #883: Đạo ngữ đấu Đạo Quân2021-05-30 17:00
 • #884: Tương lai tức quá khứ, Luân Hồi vĩnh viễn không thay đổi2021-05-30 17:00
 • #885: Trở thành người xứ khác2021-05-30 17:00
 • #886: Đế Tuyệt phục sinh2021-05-30 17:00
 • #887: Thời đại thất truyền2021-05-30 17:00
 • #888: Ta có thể bại, một trận chiến này không thể thua2021-05-30 17:00
 • #889: Tương lai của ngươi, có những khả năng khác2021-05-30 17:00
 • #890: Ân cùng thù2021-05-30 17:00
 • #891: Đạt đến vô thượng đạo, đáng thương ý không bình2021-05-30 17:00
 • #892: Thủy Kính tiên sinh âm mưu2021-05-30 17:01
 • #893: Tiếng chuông chợt vang linh hồn bay2021-05-30 17:01
 • #894: Hỗn Độn hải lật thuyền2021-05-30 17:01
 • #895: Phần này đẹp, dùng tính mạng thủ hộ2021-05-30 17:01
 • #896: Tử vong mắc cạn2021-05-30 17:01
 • #897: Vô Lượng kiếp2021-05-30 17:01
 • #898: Chờ gió tới2021-05-30 17:01
 • #899: Nam nhân ở giữa hữu nghị cùng quyết chiến2021-05-30 17:01
 • #900: Thiên Tôn sâu không lường được2021-05-30 17:01
 • #901: Tuyệt thế kiếm tiên2021-05-30 17:02
 • #902: Ta muốn kiếm này để làm gì?2021-05-30 17:02
 • #903: Vân thư đại đạo, Đế Hậu cầu tử2021-05-30 17:02
 • #904: Xin nghỉ2021-05-30 17:02
 • #905: Công phu miệng lưỡi xưng đệ nhất2021-05-30 17:02
 • #906: Lừa dối Đại Đế2021-05-30 17:02
 • #907: Đối thủ của ta không phải là các ngươi2021-05-30 17:02
 • #908: Sinh tử giao phó2021-05-30 17:02
 • #909: Vá víu2021-05-30 17:02
 • #910: Tương lai loại thứ năm khả năng2021-05-30 17:02
 • #911: Luân Hồi chi chiến2021-05-30 17:03
 • #912: Ngón giữa2021-05-30 17:03
 • #913: Lang băm hại người2021-05-30 17:03
 • #914: Nghĩa chi chiến2021-05-30 17:03
 • #915: Luân Hồi cửa ngã ba2021-05-30 17:03
 • #916: Kết thù2021-05-30 17:03
 • #917: Bất lực cơn giận2021-05-30 17:03
 • #918: Đế Hốt chân thân (đại chương)2021-05-30 17:03
 • #919: Công tâm (đại chương! )2021-05-30 17:03
 • #920: Tro tàn thành tuyết, Thanh Thanh tìm thân (đại chương cầu nguyệt phiếu! )2021-05-30 17:04
 • #921: Ăn miếng trả miếng2021-05-30 17:04
 • #922: Hạo kiếp đã tới2021-05-30 17:04
 • #923: Đều là kẻ thù2021-05-30 17:04
 • #924: Oánh Oánh tới2021-05-30 17:04
 • #925: Tro tàn Đại Đế2021-05-30 17:04
 • #926: Không phải người2021-05-30 17:04
 • #927: Thiên Đế Trọng Kim Lăng, Tiên Đế Ngọc Diên Chiêu2021-05-30 17:04
 • #928: Trước Cường sau Thặng2021-05-30 17:04
 • #929: U Triều Sinh cùng Luân Hồi Thánh Vương2021-05-30 17:04
 • #930: Đấu pháp Thánh Vương2021-05-30 17:05
 • #931: Đạo Thần cảnh giới khái quát2021-05-30 17:05
 • #932: Đạo dữ đạo đồng2021-05-30 17:05
 • #933: Khắp thiên hạ2021-05-30 17:05
 • #934: Thế bất bại2021-05-30 17:05
 • #935: Luân Hồi địa ngục2021-05-30 17:05
 • #936: Kiếm xuyên Luân Hồi2021-05-30 17:05
 • #937: Bất diệt đạo quang2021-05-30 17:05
 • #938: Ngươi xem không hiểu2021-05-30 17:05
 • #939: Nhảy ra Luân Hồi bên ngoài2021-05-30 17:05
 • #940: Trong giếng trồng sen2021-05-30 17:06
 • #941: Mười năm kỳ hạn2021-05-30 17:06
 • #942: Loại thứ hai tương lai2021-05-30 17:06
 • #943: Mẹ nó trứng2021-05-30 17:06
 • #944: Nghịch thiên cải mệnh2021-05-30 17:06
 • #945: Đế Hỗn Độn cùng Phong Đạo Tôn2021-05-30 17:06
 • #946: Đại thiện nhân ôn hoà giải nhân ý2021-05-30 17:06
 • #947: Trong luân hồi chuyện cũ2021-05-30 17:06
 • #948: Thù dễ báo, tội khó chuộc2021-05-30 17:06
 • #949: Nữ Đế thiên2021-05-30 17:07
 • #950: Chư Đế phần mộ2021-05-30 17:07
 • #951: Một núi lại so một núi cao2021-05-30 17:07
 • #952: Tiếng chuông vang lên2021-05-30 17:07
 • #953: Cùng đường bí lối nghi không đường2021-05-30 17:07
 • #954: Ngô Đồng hoa nở lại một xuân2021-05-30 17:07
 • #955: Đạo không thiện ác, thiện ác duy tâm2021-05-30 17:07
 • #956: Trong lịch sử mạnh nhất ma đạo2021-05-30 17:07
 • #957: Lấy đạo của người, trả lại cho người2021-05-30 17:07
 • #958: Múa rìu qua mắt thợ2021-05-30 17:07
 • #959: Luân Hồi chi thương2021-05-30 17:07
 • #960: Trả thù2021-05-30 17:08
 • #961: Uy hiếp thời kì2021-05-30 17:08
 • #962: Tình xưa khó gãy2021-05-30 17:08
 • #963: Hỗn Độn triều cường2021-05-30 17:08
 • #964: Bản thổ thứ nhất Đạo Thần2021-05-30 17:08
 • #965: Ta gọi Tân Hỏa2021-05-30 17:08
 • #966: Hỗn Độn thất công tử2021-05-30 17:08
 • #967: Hoàn tất thiên2021-05-30 17:08
 • #968: Hoàn thành cảm nghĩ, ngứa đến bùng nổ! ! !2021-05-30 17:08
 • #969: : Đế Hỗn Độn gặp lại thất công tử (1)2021-05-30 17:09

Related posts

Tối Cường Phản Diện Thôn

TiKay

Chí Tôn Tu La

TiKay

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Toàn Chức Pháp Sư

TiKay

Ma Thổi Đèn

TiKay

Leave a Reply