Huyền Huyễn

Nho Đạo Chí Thánh

Đây là một cái người đọc sách nắm giữ thiên địa lực lượng thế giới .

Tài khí trong người , thơ có thể giết địch , từ có thể diệt quân , văn chương an thiên hạ .

Tú tài cử bút , chỉ thượng đàm binh; Cử nhân giết địch , xuất khẩu thành chương; Tiến sĩ giận dữ , miệng lưỡi sắc bén .

Thánh nhân giá lâm , dùng ngòi bút làm vũ khí , Nhưng giết người , Nhưng xử thiên tử vô đạo , lấy một địch nước .

Lúc này , Thánh Viện cầm giữ văn vị , quốc quân chưởng quan vị , mười nước tranh nhau , man tộc nhìn thèm thuồng , bầy yêu làm loạn .

Lúc này , không đường thi đại hưng , không từ Tống cường thịnh , không sang tân văn chương , bách niên không mới thánh .

Một cái không có tiếng tăm gì hàn môn tử đệ , bị người đập phá đầu về sau, hiệp truyền thế thi từ , sách kinh Thánh Văn chương , bước lên chí thánh đường .

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vĩnh Hằng Chi Hỏa
 •  Chương: /3311
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hàn môn tử đệ2020-02-21 23:08
 • #2: Nguy cơ2020-02-21 23:08
 • #3: Giang Châu Tây Thi2020-02-21 23:08
 • #4: Hài tử nhà khác2020-02-21 23:09
 • #5: Vào thi phòng2020-02-21 23:09
 • #6: Khổng tử đi đâu vậy2020-02-21 23:09
 • #7: Minh châu ! Thánh tiền !2020-02-21 23:09
 • #8: Huyện lệnh giận2020-02-21 23:09
 • #9: Ất đẳng?2020-02-21 23:09
 • #10: Loại giáp !2020-02-21 23:09
 • #11: Chỉ thượng đàm binh2020-02-21 23:09
 • #12: Thần Thương Thiệt Kiếm2020-02-21 23:10
 • #13: Chỉ nhận áo quần không nhận người2020-02-21 23:10
 • #14: Không bằng heo chó !2020-02-21 23:10
 • #15: [ Tuế Mộ ]2020-02-21 23:10
 • #16: Không chịu !2020-02-21 23:10
 • #17: Khoa cử vương miện2020-02-21 23:10
 • #18: Thánh địa Thư Sơn2020-02-21 23:10
 • #19: Văn cung2020-02-21 23:10
 • #20: Phủ thành nguy cơ2020-02-21 23:10
 • #21: Mặc hương vào Thiên Địa2020-02-21 23:11
 • #22: Thơ thành trấn quốc 1 giấy ngàn cân2020-02-21 23:11
 • #23: Truyền Gia Bảo !2020-02-21 23:11
 • #24: Hương hồ2020-02-21 23:11
 • #25: Là kiếm là bồi2020-02-21 23:11
 • #26: 3 thơ đồng huy2020-02-21 23:11
 • #27: Nô Nô2020-02-21 23:11
 • #28: Thánh tiền tú tài2020-02-21 23:11
 • #29: Ngăn trở2020-02-21 23:12
 • #30: Chó ngáp phải ruồi2020-02-21 23:12
 • #31: 1 báo còn 1 báo2020-02-21 23:12
 • #32: 10 nước thứ 1 án đầu2020-02-21 23:12
 • #33: Đoạt văn2020-02-21 23:12
 • #34: Đoạt văn vị2020-02-21 23:12
 • #35: Sao Văn Khúc động 6 đầu tài tử2020-02-21 23:12
 • #36: Lệ sơn xã anh xã2020-02-21 23:12
 • #37: Thi hội từ hội2020-02-21 23:12
 • #38: Không phải là thi hội2020-02-21 23:13
 • #39: Bánh đậu xanh2020-02-21 23:13
 • #40: Kim thanh ngọc chấn2020-02-21 23:13
 • #41: Long huyết mực đĩnh2020-02-21 23:13
 • #42: Huyền đình thư hành2020-02-21 23:13
 • #43: Văn Cung nứt2020-02-21 23:13
 • #44: Nháy mắt văn đảm2020-02-21 23:13
 • #45: 6 giá Long Mã2020-02-21 23:13
 • #46: Âm thầm Liễu Tử Thành2020-02-21 23:13
 • #47: Nghiên cứu sâu kinh nghĩa2020-02-21 23:14
 • #48: Hồ ly đối vận2020-02-21 23:14
 • #49: Bất hạnh tin tức2020-02-21 23:14
 • #50: Phương trấn quốc2020-02-21 23:14
 • #51: Hậu tích bạc phát2020-02-21 23:14
 • #52: Mẹ con đưa phòng2020-02-21 23:14
 • #53: Phiền muộn không thôi2020-02-21 23:14
 • #54: Lỗ viết xả thân mạnh viết lấy nghĩa2020-02-21 23:14
 • #55: Nhường đường2020-02-21 23:15
 • #56: Mời thánh tuyển2020-02-21 23:15
 • #57: Ngàn chuông vang2020-02-21 23:15
 • #58: Thứ 3 đề2020-02-21 23:15
 • #59: Lôi minh thánh âm !2020-02-21 23:15
 • #60: Vào châu văn viện2020-02-21 23:15
 • #61: 1 lớp2020-02-21 23:15
 • #62: Phòng ăn2020-02-21 23:16
 • #63: Nghịch chủng văn nhân2020-02-21 23:16
 • #64: Tửu lâu nói yêu2020-02-21 23:16
 • #65: Vào xã2020-02-21 23:16
 • #66: Hủy thơ2020-02-21 23:16
 • #67: Cầm kỳ thư họa2020-02-21 23:16
 • #68: Lại lên 1 văn2020-02-21 23:16
 • #69: Đại nho ô văn2020-02-21 23:17
 • #70: Lên đường sát yêu hành !2020-02-21 23:17
 • #71: Tráng hành thi2020-02-21 23:17
 • #72: Gặp yêu2020-02-21 23:17
 • #73: [ Vịnh Hình Thiên ]2020-02-21 23:17
 • #74: Văn Khúc 5 động2020-02-21 23:18
 • #75: 5 động thánh tiền tú tài2020-02-21 23:18
 • #76: Thơ hồn2020-02-21 23:18
 • #77: Cầm vương2020-02-21 23:18
 • #78: Theo sau2020-02-21 23:18
 • #79: Yêu quy yêu xà2020-02-21 23:18
 • #80: Vô thượng văn tâm2020-02-21 23:18
 • #81: Mạnh mẽ yêu quy2020-02-21 23:18
 • #82: Bích huyết đan tâm2020-02-21 23:19
 • #83: Bảo quang tầng tầng2020-02-21 23:19
 • #84: Kêu thánh !2020-02-21 23:19
 • #85: Ta là người đọc sách !2020-02-21 23:19
 • #86: [ Đào Hoa Nguyên Ký ]2020-02-21 23:19
 • #87: Thuyền rồng văn hội2020-02-21 23:19
 • #88: Nghịch chủng xuất động2020-02-21 23:19
 • #89: Thần lai chi bút2020-02-21 23:19
 • #90: Tự mặc thành cốt2020-02-21 23:20
 • #91: Phi trang không chu2020-02-21 23:20
 • #92: Tranh giành2020-02-21 23:20
 • #93: Tranh giành định !2020-02-21 23:20
 • #94: Tiết Đoan Ngọ2020-02-21 23:20
 • #95: Ăn bánh ngọt2020-02-21 23:20
 • #96: Bán Thánh đệ tử2020-02-21 23:20
 • #97: Thi Quân oán khí2020-02-21 23:20
 • #98: Thuyền rồng mở cuộc tranh tài2020-02-21 23:21
 • #99: Cảnh Quốc tất thắng !2020-02-21 23:21
 • #100: Thánh Viện khoa cử Tuần sát2020-02-21 23:21
 • #101: Đánh cuộc bể văn cung2020-02-21 23:21
 • #102: Thánh đạo thanh âm2020-02-21 23:21
 • #103: Vạn ngư tranh dược2020-02-21 23:21
 • #104: Thánh đạo lực lượng2020-02-21 23:22
 • #105: Tiểu Thi quân2020-02-21 23:22
 • #106: Thánh đạo căn cơ2020-02-21 23:22
 • #107: Vô lễ chi lễ2020-02-21 23:22
 • #108: Trương Phá Nhạc2020-02-21 23:22
 • #109: Không thể nói2020-02-21 23:22
 • #110: Bình đẳng2020-02-21 23:23
 • #111: Mời thánh tài2020-02-21 23:23
 • #112: Tam giam kỳ khẩu2020-02-21 23:23
 • #113: Tinh la kỳ bố2020-02-21 23:23
 • #114: Sử Quân2020-02-21 23:23
 • #115: Lên Thư Sơn !2020-02-21 23:23
 • #116: Dưới Thư Sơn2020-02-21 23:23
 • #117: Đệ nhất các2020-02-21 23:23
 • #118: Vương Kinh Long2020-02-21 23:23
 • #119: Nghe viết2020-02-21 23:23
 • #120: Ăn gian hậu quả2020-02-21 23:24
 • #121: Tam sơn nhị các2020-02-21 23:24
 • #122: Ảo mộng2020-02-21 23:24
 • #123: Qua tam sơn2020-02-21 23:24
 • #124: Tinh Thần thụ2020-02-21 23:24
 • #125: Thần bí cung điện2020-02-21 23:24
 • #126: Liên thi giết địch !2020-02-21 23:24
 • #127: Tử cục2020-02-21 23:24
 • #128: Dê2020-02-21 23:25
 • #129: Hạ Thư Sơn2020-02-21 23:25
 • #130: Thập quốc đệ nhất tú !2020-02-21 23:25
 • #131: Thư sơn hữu lộ cần vi kính2020-02-21 23:25
 • #132: Văn đấu2020-02-21 23:25
 • #133: Vi ngôn đại nghĩa2020-02-21 23:25
 • #134: Tình thế hỗn loạn2020-02-21 23:26
 • #135: Chuẩn bị xe !2020-02-21 23:26
 • #136: Khinh người quá đáng2020-02-21 23:26
 • #137: Văn đấu tài khí2020-02-21 23:26
 • #138: Thánh đạo đua tiếng2020-02-21 23:26
 • #139: Huyết mạch đoạn tuyệt2020-02-21 23:26
 • #140: Đến chậm công đạo2020-02-21 23:26
 • #141: Ngọc Hoàn học đàn2020-02-21 23:26
 • #142: [36 kế ]2020-02-21 23:26
 • #143: Tài khí diễn võ2020-02-21 23:26
 • #144: Ngộ đạo sông2020-02-21 23:26
 • #145: Mưa không ướt thân2020-02-21 23:27
 • #146: 4 khen phong tước văn nhân gương mẫu2020-02-21 23:27
 • #147: Man thiên quá hải2020-02-21 23:27
 • #148: Binh thư thành2020-02-21 23:27
 • #149: Dây chuyền sản nghiệp2020-02-21 23:27
 • #150: Thánh khư từ đâu tới2020-02-21 23:27
 • #151: Yêu hoàng2020-02-21 23:28
 • #152: Danh thắng ngộ đạo sông2020-02-21 23:28
 • #153: Mặc Nữ2020-02-21 23:28
 • #154: Tân binh Phương Vận2020-02-21 23:28
 • #155: Binh Gia Phương Vận2020-02-21 23:28
 • #156: Ảo ảnh2020-02-21 23:28
 • #157: Hư lâu châu2020-02-21 23:28
 • #158: Phá vòng vây2020-02-21 23:28
 • #159: Thiên nhân chi sư2020-02-21 23:29
 • #160: Lập mộc pháp điển2020-02-21 23:29
 • #161: Bán Thánh bổ nhiệm2020-02-21 23:29
 • #162: Tam trọng sát cơ !2020-02-21 23:29
 • #163: Đế vương thơ2020-02-21 23:29
 • #164: Dừng lại úng lụt văn hội2020-02-21 23:29
 • #165: Văn Tông giá lâm2020-02-21 23:29
 • #166: Tỏa Long2020-02-21 23:30
 • #167: Mưa khóa khắp thành2020-02-21 23:30
 • #168: Thơ thành Đằng Long2020-02-21 23:30
 • #169: Long giác mài kiếm Nô Nô2020-02-21 23:30
 • #170: Thất tịch từ hội ( thượng)2020-02-21 23:30
 • #171: Thất tịch từ hội ( hạ )2020-02-21 23:30
 • #172: Vết rách2020-02-21 23:30
 • #173: Tứ đại thánh cầm2020-02-21 23:31
 • #174: Cầm hội2020-02-21 23:31
 • #175: Bổ cầm đạo2020-02-21 23:31
 • #176: Thần bí lão sư2020-02-21 23:31
 • #177: Nô Nô lập công2020-02-21 23:31
 • #178: Chọn cầm2020-02-21 23:31
 • #179: Tả Tướng ý đồ2020-02-21 23:31
 • #180: Thi thư truyền gia2020-02-21 23:31
 • #181: Cầm tâm2020-02-21 23:32
 • #182: Thu âm sát thiền2020-02-21 23:32
 • #183: Mông thánh thế gia2020-02-21 23:32
 • #184: Hung thánh hung quân2020-02-21 23:32
 • #185: Người điên thời đại2020-02-21 23:32
 • #186: Long giác cách dùng2020-02-21 23:32
 • #187: Thánh khư tam tử2020-02-21 23:32
 • #188: [ thánh đạo ] trang đầu2020-02-21 23:32
 • #189: Đại thế mới thành lập2020-02-21 23:32
 • #190: Thiên lý huyết hồng2020-02-21 23:33
 • #191: Lên đường thánh khư !2020-02-21 23:33
 • #192: Khổng thành2020-02-21 23:33
 • #193: Ác độc tài khí diễn võ2020-02-21 23:33
 • #194: Võ Hầu xe2020-02-21 23:33
 • #195: Cuồng quân Phương Vận2020-02-21 23:33
 • #196: Thụ tiên sinh2020-02-21 23:33
 • #197: Trung thu văn hội ( thượng)2020-02-21 23:33
 • #198: Trung thu văn hội (trung)2020-02-21 23:34
 • #199: Trung thu văn hội ( hạ )2020-02-21 23:34
 • #200: Thánh khư đường2020-02-21 23:34
 • #201: Nguyệt hoa2020-02-21 23:34
 • #202: Nhược Thủy Hà2020-02-21 23:34
 • #203: Kỳ Phong thung lũng2020-02-21 23:34
 • #204: Chiến sương mù2020-02-21 23:34
 • #205: Qua Thú Kiều2020-02-21 23:34
 • #206: Thánh khư mở màn2020-02-21 23:34
 • #207: Hung Quân2020-02-21 23:34
 • #208: Văn hội chi biến2020-02-21 23:35
 • #209: Thiên phu sở chỉ2020-02-21 23:35
 • #210: Minh nguyệt kỷ thì hữu2020-02-21 23:35
 • #211: Từ thành truyền thiên hạ2020-02-21 23:35
 • #212: Cự bút ngọc tỷ2020-02-21 23:35
 • #213: Nhập thánh khư2020-02-21 23:35
 • #214: Nguyệt Hoàng2020-02-21 23:35
 • #215: Mất sách2020-02-21 23:35
 • #216: Độc trảo2020-02-21 23:36
 • #217: Giấy vụn2020-02-21 23:36
 • #218: Độc lưu giường bệnh2020-02-21 23:36
 • #219: Ban ngày sao hiện!2020-02-21 23:36
 • #220: Thánh Tiền Cử Nhân2020-02-21 23:37
 • #221: Lang Man Thánh Tử2020-02-21 23:37
 • #222: Cử Nhân Chiến Thi Thiết Mã Nhập Mộng2020-02-21 23:37
 • #223: Nhược Thủy kỵ binh2020-02-21 23:37
 • #224: Chiến Thi từ ngũ cảnh2020-02-21 23:37
 • #225: Xe lăn2020-02-21 23:37
 • #226: U Thủy Hà Minh Lôi thạch2020-02-21 23:37
 • #227: Ngao cò tranh nhau2020-02-21 23:38
 • #228: Công thủ nghịch chuyển !2020-02-21 23:38
 • #229: Bút Lão2020-02-21 23:38
 • #230: Mi mục lăng vân2020-02-21 23:38
 • #231: Tam Sắc Thạch2020-02-21 23:38
 • #232: Long Nhai bảo tàng2020-02-21 23:38
 • #233: Cự Trảo xiềng xích Chân Long cốt2020-02-21 23:38
 • #234: Bách Cốt Cự Nhân2020-02-21 23:39
 • #235: Giao dịch2020-02-21 23:39
 • #236: Bán thánh ô văn2020-02-21 23:39
 • #237: Nguyệt Vệ2020-02-21 23:39
 • #238: Khổng Tử tam công2020-02-21 23:39
 • #239: Tích huyết hóa long2020-02-21 23:39
 • #240: Yêu Tổ môn đình2020-02-21 23:39
 • #241: Trên đường đi gặp Thánh tộc2020-02-21 23:39
 • #242: Yêu hoàng vệ2020-02-21 23:40
 • #243: Tinh Chi Vương2020-02-21 23:40
 • #244: Khí huyết yêu kỳ2020-02-21 23:40
 • #245: Tướng Quân Lệnh2020-02-21 23:40
 • #246: Chiến khúc 1 biến2020-02-21 23:40
 • #247: Giết hắn đi !2020-02-21 23:40
 • #248: Vào Yêu Tổ môn đình2020-02-21 23:40
 • #249: Tuệ tinh trường lang2020-02-21 23:40
 • #250: Nguyệt Thần di vật2020-02-21 23:41
 • #251: Nguyệt Tương Thần Thạch2020-02-21 23:41
 • #252: Hiến xuất Vụ Điệp2020-02-21 23:41
 • #253: Không phải là Nguyệt Vệ2020-02-21 23:41
 • #254: Tam đại Thánh tử2020-02-21 23:41
 • #255: Thạch sư2020-02-21 23:41
 • #256: Thứ sáu hành lang ước hẹn2020-02-21 23:41
 • #257: Cảm ngộ lực lượng2020-02-21 23:41
 • #258: Phù Băng Hà2020-02-21 23:41
 • #259: Tuân Diệp ngươi thật là độc !2020-02-21 23:41
 • #260: Tuyết băng pha2020-02-21 23:41
 • #261: Tuyết băng văn hội2020-02-21 23:42
 • #262: Lời thật2020-02-21 23:42
 • #263: Một hơi thở thơ thành2020-02-21 23:42
 • #264: Đại tuyết áp Thanh Tùng2020-02-21 23:42
 • #265: Tông Ngọ Đức thải đầu2020-02-21 23:42
 • #266: Lạc Tinh Kiều2020-02-21 23:42
 • #267: Truy lùng lưu tinh2020-02-21 23:42
 • #268: Đại lễ Bát Pháp2020-02-21 23:42
 • #269: Kỳ dị hàn ý2020-02-21 23:43
 • #270: Sao rơi2020-02-21 23:43
 • #271: Đấu Cực2020-02-21 23:43
 • #272: Cổ Yêu Phụ Nhạc2020-02-21 23:43
 • #273: Sương Khuyển2020-02-21 23:43
 • #274: Phụ Nhạc bí mật2020-02-21 23:43
 • #275: Lại một giọt máu2020-02-21 23:43
 • #276: Bạch Tượng2020-02-21 23:43
 • #277: Cổ Yêu truyền thừa2020-02-21 23:43
 • #278: Ngưu Sơn chi trung2020-02-21 23:43
 • #279: Sóng vai2020-02-21 23:44
 • #280: Đấu xà2020-02-21 23:44
 • #281: Giết xà2020-02-21 23:44
 • #282: Có đi hay không?2020-02-21 23:44
 • #283: Thứ bảy trường lang2020-02-21 23:44
 • #284: Toàn bộ chiến thi2020-02-21 23:44
 • #285: Nhập tuyết2020-02-21 23:44
 • #286: Thập quốc khủng hoảng2020-02-21 23:44
 • #287: Hung Quân chi hung ác2020-02-21 23:44
 • #288: Lại thấy Hung Quân2020-02-21 23:44
 • #289: Phong tuyết Tống Quân tới2020-02-21 23:45
 • #290: Tự chui đầu vào lưới2020-02-21 23:45
 • #291: Binh man thánh2020-02-21 23:45
 • #292: Vạn Thư Bái Nguyệt2020-02-21 23:45
 • #293: Tuyết Long2020-02-21 23:45
 • #294: Bể nát2020-02-21 23:45
 • #295: Tam cốc liên chiến2020-02-21 23:45
 • #296: Chân chính thu hoạch2020-02-21 23:46
 • #297: Nhốt2020-02-21 23:46
 • #298: Thiếu một người2020-02-21 23:46
 • #299: Liệt thánh2020-02-21 23:46
 • #300: Trở về2020-02-21 23:46
 • #301: Đương bút sái2020-02-21 23:46
 • #302: Hóa nguy thành an2020-02-21 23:46
 • #303: Tranh văn2020-02-21 23:46
 • #304: Đông thánh đòi hỏi2020-02-21 23:47
 • #305: Tọa hữu minh2020-02-21 23:47
 • #306: Tuân gia xuất động2020-02-21 23:47
 • #307: Hưng sư vấn tội2020-02-21 23:47
 • #308: Giàu nghèo hữu đẳng2020-02-21 23:47
 • #309: Bách huyết tiền thưởng2020-02-21 23:47
 • #310: Thánh hào2020-02-21 23:48
 • #311: Có lẽ có2020-02-21 23:48
 • #312: Đi tịch châu2020-02-21 23:48
 • #313: Phong thiện thư không hành lâu thuyền2020-02-21 23:48
 • #314: Tuân tử bốn đạo2020-02-21 23:48
 • #315: Khởi hành2020-02-21 23:48
 • #316: Phong sơn cấm man2020-02-21 23:49
 • #317: Văn đấu một châu2020-02-21 23:49
 • #318: Tuân gia ý2020-02-21 23:49
 • #319: Đề nghị phong chỉ2020-02-21 23:49
 • #320: Tinh lực chiến thi2020-02-21 23:49
 • #321: Sương tuyệt2020-02-21 23:49
 • #322: Ba thắng2020-02-21 23:49
 • #323: Ta tới đây2020-02-21 23:49
 • #324: Tuân Chấp Tinh2020-02-21 23:50
 • #325: Thất lịch2020-02-21 23:50
 • #326: Thiên Hành Sư Đạo !2020-02-21 23:50
 • #327: Mười thắng2020-02-21 23:50
 • #328: Tử vong khoa cử2020-02-21 23:50
 • #329: Thánh khư bể2020-02-21 23:50
 • #330: Thu mua2020-02-21 23:50
 • #331: Kính hoa thủy nguyệt2020-02-21 23:51
 • #332: Tặng lễ2020-02-21 23:51
 • #333: Cửa2020-02-21 23:51
 • #334: Khẩu thị tâm phi2020-02-21 23:51
 • #335: Giá cao2020-02-21 23:51
 • #336: Tiểu khảo sách luận2020-02-21 23:51
 • #337: Sách luận song vấn2020-02-21 23:51
 • #338: Thành yến2020-02-21 23:51
 • #339: Mượn bối2020-02-21 23:51
 • #340: Thành yến lễ2020-02-21 23:52
 • #341: Chính thị thính2020-02-21 23:52
 • #342: Thiên hạ sư2020-02-21 23:52
 • #343: Tiểu Nguyệt lão2020-02-21 23:52
 • #344: Phương Văn hầu2020-02-21 23:52
 • #345: Thiên cổ đệ nhất đánh cuộc2020-02-21 23:52
 • #346: Không cùng người đánh cuộc2020-02-21 23:52
 • #347: Thái cổ tinh hà2020-02-21 23:52
 • #348: Phương Vận gia thư2020-02-21 23:53
 • #349: Miễn chinh lệnh2020-02-21 23:53
 • #350: Thái hậu2020-02-21 23:53
 • #351: Muốn khảo thí bái Phương Vận2020-02-21 23:53
 • #352: Phong thanh âm2020-02-21 23:53
 • #353: Long xà thảo2020-02-21 23:53
 • #354: Tổ long2020-02-21 23:53
 • #355: Hai giới lớn thề2020-02-21 23:53
 • #356: Bánh từ trên trời rớt xuống2020-02-21 23:53
 • #357: Văn bá Phương Thập Nhị2020-02-21 23:54
 • #358: Độc Nhân2020-02-21 23:54
 • #359: Tên khất cái hoàng thúc2020-02-21 23:54
 • #360: Loạn thi2020-02-21 23:54
 • #361: Duy dân sở chỉ2020-02-21 23:54
 • #362: Giống như đã từng quen biết sách luận đề2020-02-21 23:54
 • #363: Thánh bút bình đẳng2020-02-21 23:54
 • #364: Miệng ngậm Thiên Ngôn2020-02-21 23:55
 • #365: Nhất phương vứt bỏ thi bát phương truyền thư2020-02-21 23:55
 • #366: Dẫn xà xuất động2020-02-21 23:55
 • #367: Mùng bốn tháng chín2020-02-21 23:55
 • #368: Văn bảng2020-02-21 23:55
 • #369: [ Thảo Phương Vận Hịch ]2020-02-21 23:55
 • #370: Mùng năm tháng chín2020-02-21 23:55
 • #371: Thiên ý tụng văn2020-02-21 23:55
 • #372: Một kích trí mạng2020-02-21 23:56
 • #373: Thoáng như một giấc chiêm bao2020-02-21 23:56
 • #374: Lấy giết chóc ngăn giết chóc2020-02-21 23:56
 • #375: Văn tướng chỗ đi2020-02-21 23:56
 • #376: Tiếp theo thơ2020-02-21 23:56
 • #377: Tăng Tử bị trượng2020-02-21 23:56
 • #378: [ Thương Trọng Vĩnh ]2020-02-21 23:56
 • #379: Bút phạt2020-02-21 23:56
 • #380: [ Thiến Nữ U Hồn ]2020-02-21 23:56
 • #381: Lần hai lên Thư Sơn2020-02-21 23:57
 • #382: Lại đến Ngũ sơn2020-02-21 23:57
 • #383: Kỳ lạ Lục Sơn2020-02-21 23:57
 • #384: Trong mưa quyết chiến2020-02-21 23:57
 • #385: Diệt địch2020-02-21 23:57
 • #386: Tống Kinh Kha2020-02-21 23:57
 • #387: Tiểu Thanh2020-02-21 23:57
 • #388: Yến Xích Hà2020-02-21 23:57
 • #389: Âm đồng thanh hợp2020-02-21 23:58
 • #390: Nhưng là Phương lang?2020-02-21 23:58
 • #391: Ân cùng tình2020-02-21 23:58
 • #392: Huỳnh hoặc2020-02-21 23:58
 • #393: Phạt thụ2020-02-21 23:58
 • #394: Bạch bào nhân trong lồng mộng2020-02-21 23:58
 • #395: Đốt tóc2020-02-21 23:58
 • #396: Nửa bộ Kim kinh2020-02-21 23:58
 • #397: Luân hồi2020-02-21 23:58
 • #398: Giận2020-02-21 23:58
 • #399: Bảo tàng2020-02-21 23:59
 • #400: Vào Kinh Thành2020-02-21 23:59
 • #401: Tiệc cưới2020-02-21 23:59
 • #402: Đừng sợ2020-02-21 23:59
 • #403: Vạch trần2020-02-21 23:59
 • #404: Đỏ trắng chuyện2020-02-21 23:59
 • #405: Linh vật tự hiến2020-02-21 23:59
 • #406: Trùng dương thiệp mời2020-02-21 23:59
 • #407: Lôi gia2020-02-22 00:00
 • #408: Lăng Yên Các2020-02-22 00:00
 • #409: Ngọc bội2020-02-22 00:00
 • #410: Tới cửa bái phỏng2020-02-22 00:00
 • #411: Phương Vận sính lễ2020-02-22 00:00
 • #412: Bất hối bất tư2020-02-22 00:00
 • #413: Lăng Yên Các thập tử tượng2020-02-22 00:00
 • #414: Ngươi gạt ta !2020-02-22 00:01
 • #415: Mùng chín tháng chín2020-02-22 00:01
 • #416: Nặng nhẹ2020-02-22 00:01
 • #417: Định khôi thủ2020-02-22 00:01
 • #418: Chu Quân Hổ2020-02-22 00:01
 • #419: Mặc giao đồ rửa bút2020-02-22 00:02
 • #420: Long não nghiên mực2020-02-22 00:02
 • #421: Hầu Đầu Thần Quả2020-02-22 00:02
 • #422: Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Thánh Khư Huynh Đệ2020-02-22 00:02
 • #423: Phương gia sồ phượng hoàng2020-02-22 00:02
 • #424: Quạt gió thổi lửa2020-02-22 00:02
 • #425: Lôi gia bí bảo2020-02-22 00:02
 • #426: Tranh giành thượng xá2020-02-22 00:02
 • #427: Còn có người đọc sách !2020-02-22 00:03
 • #428: Tiễn đưa2020-02-22 00:03
 • #429: Đưa tiễn thơ2020-02-22 00:03
 • #430: Tam phản thơ2020-02-22 00:03
 • #431: Trục học cung2020-02-22 00:03
 • #432: Vậy thì như thế nào !2020-02-22 00:03
 • #433: Xạ liệp đình2020-02-22 00:03
 • #434: Ngự mã đình2020-02-22 00:03
 • #435: Qua sáu quan2020-02-22 00:04
 • #436: Giáp cốt văn2020-02-22 00:04
 • #437: Đạn Ba đình2020-02-22 00:04
 • #438: Cầm cách cao thấp tâm tự biết2020-02-22 00:04
 • #439: Văn tư tuyền dũng2020-02-22 00:04
 • #440: Di Sơn Đình2020-02-22 00:04
 • #441: Vi Dục sắc mặt2020-02-22 00:04
 • #442: Cầu xin tha thứ2020-02-22 00:05
 • #443: Mắc thêm lỗi lầm nữa2020-02-22 00:05
 • #444: Vĩnh Tự Bát Pháp2020-02-22 00:05
 • #445: Phòng có vết dột2020-02-22 00:05
 • #446: Hung vô điểm mặc (Ngực không vết mực)2020-02-22 00:05
 • #447: Trong kiếm giấu kiếm2020-02-22 00:05
 • #448: Thập quốc thi đấu2020-02-22 00:05
 • #449: Qua bảy đình2020-02-22 00:06
 • #450: Tài khí tụ cảnh2020-02-22 00:06
 • #451: Phương phụ san2020-02-22 00:06
 • #452: Lâm trận bỏ chạy2020-02-22 00:06
 • #453: Ôn cố tri tân2020-02-22 00:06
 • #454: Hoa Quân lão nhân2020-02-22 00:06
 • #455: Tiểu quy củ2020-02-22 00:06
 • #456: Thiên Hoa Loạn Trụy2020-02-22 00:06
 • #457: Thượng xá tụ hội2020-02-22 00:07
 • #458: Tài khí kiếm âm2020-02-22 00:07
 • #459: Anh Vũ Phượng Hoàng2020-02-22 00:07
 • #460: Huy hoàng Như Nguyệt2020-02-22 00:07
 • #461: Tả Tướng tới chơi2020-02-22 00:07
 • #462: Đáp lễ2020-02-22 00:07
 • #463: Kỳ dị Thiên Thụ2020-02-22 00:07
 • #464: Mông gia người tới2020-02-22 00:07
 • #465: Long thánh thi khí2020-02-22 00:08
 • #466: Trở lại Khổng thành2020-02-22 00:08
 • #467: Đi vạn dặm đường2020-02-22 00:08
 • #468: Tinh vị2020-02-22 00:08
 • #469: Thi đấu bắt đầu2020-02-22 00:08
 • #470: Thiên Mã Ca2020-02-22 00:08
 • #471: Vẽ thuyền2020-02-22 00:08
 • #472: Không nữa ưu thế2020-02-22 00:08
 • #473: Lư Sơn cục2020-02-22 00:08
 • #474: Phá kỷ lục2020-02-22 00:09
 • #475: Đọc vạn quyển sách2020-02-22 00:09
 • #476: Minh Đảm Chung2020-02-22 00:09
 • #477: Mười tiếng chuông vang2020-02-22 00:09
 • #478: Nháy mắt Xuân Thu2020-02-22 00:09
 • #479: Thất thải thủ hoàn2020-02-22 00:09
 • #480: Ngoài ý muốn đột phát2020-02-22 00:09
 • #481: Chín người2020-02-22 00:09
 • #482: Ngân quang khô hoàng2020-02-22 00:10
 • #483: Quần hùng tịnh khởi2020-02-22 00:10
 • #484: Nghe đạo đọc kỹ2020-02-22 00:10
 • #485: Thi đấu kết thúc2020-02-22 00:10
 • #486: Lôi sư Tổ Long2020-02-22 00:11
 • #487: Hư Long vân2020-02-22 00:11
 • #488: Thập quốc văn hội2020-02-22 00:11
 • #489: Kiếm âm bình đẳng2020-02-22 00:11
 • #490: Hồi kinh2020-02-22 00:11
 • #491: Văn chiến so tài2020-02-22 00:11
 • #492: Vẹn toàn đôi bên2020-02-22 00:11
 • #493: Thánh miếu tụng kinh2020-02-22 00:11
 • #494: Thánh bút thân thư2020-02-22 00:12
 • #495: Vào Long cung2020-02-22 00:12
 • #496: Trước Long cung Tây Du Ký2020-02-22 00:12
 • #497: Thánh Viện bảy Tiến sĩ2020-02-22 00:12
 • #498: Chúng Thánh2020-02-22 00:12
 • #499: Phù không vân lục2020-02-22 00:12
 • #500: Văn Khúc tinh rủ xuống yêu giới sát cơ2020-02-22 00:13
 • #501: Thánh phẩm Văn Tâm quân chi tinh vị2020-02-22 00:13
 • #502: Thơ áp Chân Long2020-02-22 00:13
 • #503: Dựng kiếm2020-02-22 00:13
 • #504: Thi cuồng2020-02-22 00:13
 • #505: Địch tới2020-02-22 00:13
 • #506: Thánh Viện Chi Quang2020-02-22 00:13
 • #507: Bút pháp thần kỳ sinh hoa thư pháp hai cảnh2020-02-22 00:14
 • #508: Long Khí Nhãn chi biến2020-02-22 00:14
 • #509: Oan uổng !2020-02-22 00:14
 • #510: Kịch chiến2020-02-22 00:14
 • #511: Tổ Long chân huyết2020-02-22 00:14
 • #512: Phương Vận phải chết2020-02-22 00:14
 • #513: Thơ hồn lại xuất hiện2020-02-22 00:14
 • #514: Vân thánh ý chí2020-02-22 00:15
 • #515: Long tức thạch khắc2020-02-22 00:15
 • #516: Lục đạo Long Văn2020-02-22 00:15
 • #517: Long hổ2020-02-22 00:15
 • #518: Địa động nghi2020-02-22 00:15
 • #519: Sương mù khai mở2020-02-22 00:16
 • #520: Tam cường hàng lâm2020-02-22 00:16
 • #521: Bốn tộc tề tụ2020-02-22 00:16
 • #522: Người bịt mặt2020-02-22 00:16
 • #523: Văn Cung sinh Long2020-02-22 00:16
 • #524: Mặc Thủ Thành Quy Long bàn Văn Cung2020-02-22 00:16
 • #525: Năm quân cuộc chiến2020-02-22 00:16
 • #526: Giáp cốt long ngọc2020-02-22 00:16
 • #527: Tiến thối2020-02-22 00:17
 • #528: Lạc Nhật2020-02-22 00:17
 • #529: Nghiễn quy2020-02-22 00:17
 • #530: Hoàng Kim Long Văn2020-02-22 00:17
 • #531: Thư phòng tứ kỳ2020-02-22 00:17
 • #532: Đế Lạc2020-02-22 00:17
 • #533: Đế cực câu hoàng giáp2020-02-22 00:17
 • #534: Đại điện2020-02-22 00:17
 • #535: Tổ Long chân huyết xuất thế2020-02-22 00:18
 • #536: Thật oan uổng!2020-02-22 00:18
 • #537: Lưỡi Kiếm khai phong!2020-02-22 00:18
 • #538: Thi tổ bảo quang2020-02-22 00:18
 • #539: Kiếm trảm Tà Long2020-02-22 00:18
 • #540: Giải độc Thần Thảo2020-02-22 00:18
 • #541: Nan đề2020-02-22 00:18
 • #542: Chân Long cổ kiếm2020-02-22 00:18
 • #543: Thiệt kiếm phong mang2020-02-22 00:18
 • #544: Yêu hóa2020-02-22 00:19
 • #545: Cầm thi song tuyệt2020-02-22 00:19
 • #546: Ngũ minh cổ kiếm2020-02-22 00:19
 • #547: Chém Thánh Tử2020-02-22 00:19
 • #548: Định tội2020-02-22 00:19
 • #549: Hung Quân chi tử2020-02-22 00:19
 • #550: Long ngâm mặc thủy2020-02-22 00:19
 • #551: Rời đi Đăng Long Đài2020-02-22 00:20
 • #552: Tin dữ truyền đến2020-02-22 00:20
 • #553: Thần bí truyền thư2020-02-22 00:20
 • #554: Tự tỉnh xao môn2020-02-22 00:20
 • #555: Ngao Hoàng đến kinh2020-02-22 00:20
 • #556: Ước chiến Ngao Hoàng2020-02-22 00:20
 • #557: Long bãi vĩ2020-02-22 00:20
 • #558: Thái hậu cẩm thư2020-02-22 00:20
 • #559: Thế gia chi địch2020-02-22 00:21
 • #560: Hư Thánh Viên2020-02-22 00:21
 • #561: Tà ma2020-02-22 00:21
 • #562: Dục huyết chi sĩ2020-02-22 00:21
 • #563: Thi Tổ nghi thức2020-02-22 00:21
 • #564: Đế Quân Thư2020-02-22 00:21
 • #565: Minh đăng trùng tiêu2020-02-22 00:21
 • #566: Giao chiến2020-02-22 00:21
 • #567: Thi Tổ thụ nghiệp2020-02-22 00:22
 • #568: Học cung thẩm vấn2020-02-22 00:22
 • #569: Do dự2020-02-22 00:22
 • #570: Thưởng tuyết2020-02-22 00:22
 • #571: Dạo phố thị chúng2020-02-22 00:22
 • #572: Hổ tù ngục2020-02-22 00:22
 • #573: Bên trong ngục2020-02-22 00:22
 • #574: Bên trong ngục tụng kinh2020-02-22 00:23
 • #575: Thơ văn đền tội xuân thu quyết ngục2020-02-22 00:23
 • #576: Ba thiên trấn quốc!2020-02-22 00:23
 • #577: Giang Thành Tử - Ngục Trung Mộng2020-02-22 00:23
 • #578: Minh oan cổ2020-02-22 00:23
 • #579: Thạch Hôi Ngâm2020-02-22 00:23
 • #580: Đồ bị thịt ô huyết2020-02-22 00:23
 • #581: Phương Vận phản kích2020-02-22 00:23
 • #582: Tuyết ngừng2020-02-22 00:24
 • #583: Ra tù2020-02-22 00:24
 • #584: Người tối kiên cường2020-02-22 00:24
 • #585: Thiên thụ chi tử2020-02-22 00:24
 • #586: Ngọc giáp đoản khố2020-02-22 00:24
 • #587: Quy ta!2020-02-22 00:24
 • #588: Chiến Lang Quân Kỳ2020-02-22 00:24
 • #589: Dưới một nhóm!2020-02-22 00:24
 • #590: Bảo Kiếm Ngâm2020-02-22 00:25
 • #591: Ma vương Phương Vận2020-02-22 00:25
 • #592: Bi minh táng kiếm2020-02-22 00:25
 • #593: Đến tuyền nhãn2020-02-22 00:25
 • #594: Tổ thần Thần dụ Thánh điện đại nghị!2020-02-22 00:25
 • #595: Rời đi thiên thụ2020-02-22 00:25
 • #596: Dạ thơ2020-02-22 00:25
 • #597: Vạn người đưa tiễn2020-02-22 00:26
 • #598: Vô tí hàn lâm2020-02-22 00:26
 • #599: Một chữ đề2020-02-22 00:26
 • #600: Thần phạt chi mâu2020-02-22 00:26
 • #601: Vạn dân thương tiếc2020-02-22 00:26
 • #602: Người khởi xướng2020-02-22 00:27
 • #603: Thần phạt phủ xuống2020-02-22 00:27
 • #604: Đoạn!2020-02-22 00:27
 • #605: Văn cung long ngâm2020-02-22 00:27
 • #606: Tổ long chân linh2020-02-22 00:27
 • #607: Mạt nhật đại đế2020-02-22 00:27
 • #608: Bán thánh trợ thi2020-02-22 00:27
 • #609: Kinh thánh!2020-02-22 00:28
 • #610: Chuẩn bị hậu sự2020-02-22 00:28
 • #611: Á thánh tái thế!2020-02-22 00:28
 • #612: Thánh quang diệu thế2020-02-22 00:28
 • #613: Vạn thánh thần phạt2020-02-22 00:28
 • #614: Thi hội kết thúc2020-02-22 00:28
 • #615: Tiễn Lý Văn Ưng2020-02-22 00:28
 • #616: Ngịch đảng2020-02-22 00:28
 • #617: Biệt Lý Văn Ưng2020-02-22 00:28
 • #618: Thiên diệp đèn sách2020-02-22 00:29
 • #619: Ngũ đại tài tử2020-02-22 00:29
 • #620: Phản kích Mông gia2020-02-22 00:29
 • #621: Thi hội yết bảng2020-02-22 00:29
 • #622: Văn bảng mực khách2020-02-22 00:29
 • #623: Ba vạn văn mặc2020-02-22 00:29
 • #624: Yêu thánh lệnh!2020-02-22 00:29
 • #625: Bản thánh chờ ngươi!2020-02-22 00:30
 • #626: Chứng minh!2020-02-22 00:30
 • #627: Mai vườn2020-02-22 00:30
 • #628: Ánh mắt thiển cận2020-02-22 00:30
 • #629: Chỉ có hương như cũ2020-02-22 00:30
 • #630: Chênh lệch không lớn2020-02-22 00:30
 • #631: Lửa giận Kế Tri Bạch2020-02-22 00:30
 • #632: Thủ giới nhân2020-02-22 00:31
 • #633: Học tập chiến thơ từ2020-02-22 00:31
 • #634: Vào hoàng cung2020-02-22 00:31
 • #635: Lên triều đình2020-02-22 00:31
 • #636: Triều nghị2020-02-22 00:31
 • #637: Thoái vị2020-02-22 00:31
 • #638: Giá cả huyết lệ2020-02-22 00:31
 • #639: Ninh An Huyện2020-02-22 00:31
 • #640: Bất hủ long thân2020-02-22 00:32
 • #641: Tỉnh mộng ninh an2020-02-22 00:32
 • #642: Mượn đao giết người2020-02-22 00:32
 • #643: Binh man thánh di ngôn2020-02-22 00:32
 • #644: Lời mắng người2020-02-22 00:32
 • #645: Thành hư thánh!2020-02-22 00:32
 • #646: Thiên diễn chiến thơ2020-02-22 00:32
 • #647: Quân công bộ2020-02-22 00:32
 • #648: Lễ nhạc biên chung2020-02-22 00:33
 • #649: Tình thế thay đổi dần2020-02-22 00:33
 • #650: Cảnh thế nói như vậy2020-02-22 00:33
 • #651: Thơ đỉnh!2020-02-22 00:33
 • #652: Vô phùng thiên y2020-02-22 00:33
 • #653: Bát phương đại lễ!2020-02-22 00:33
 • #654: Kim cương yêu man2020-02-22 00:33
 • #655: Vi lễ2020-02-22 00:33
 • #656: Trấn quốc công!2020-02-22 00:34
 • #657: Long mạch yêu man2020-02-22 00:34
 • #658: Tuyền viên2020-02-22 00:34
 • #659: Binh man thánh tam kế!2020-02-22 00:34
 • #660: Tam lễ chi hỏa2020-02-22 00:34
 • #661: Lưu manh long2020-02-22 00:34
 • #662: Xuân liệp bắt đầu2020-02-22 00:34
 • #663: Xuân liệp bắt đầu2020-02-22 00:35
 • #664: Bất an2020-02-22 00:35
 • #665: Đại quân áp cảnh2020-02-22 00:35
 • #666: Thành hoang chi chiến2020-02-22 00:35
 • #667: Bất đồng2020-02-22 00:35
 • #668: Huyết trì tế đàn2020-02-22 00:35
 • #669: Liệp tràng chi thay đổi2020-02-22 00:36
 • #670: Hành động theo cảm tình2020-02-22 00:36
 • #671: Tập sát!2020-02-22 00:36
 • #672: Chiến đấu kịch liệt yêu man2020-02-22 00:36
 • #673: Thứ ba!2020-02-22 00:36
 • #674: Phản liệp sát2020-02-22 00:37
 • #675: Lôi âm truyền nghĩa2020-02-22 00:37
 • #676: Người chết2020-02-22 00:37
 • #677: Mười quốc hội tụ2020-02-22 00:37
 • #678: Chân chính xuân liệp2020-02-22 00:37
 • #679: Ba trăm dũng sĩ2020-02-22 00:37
 • #680: Vật bồi táng2020-02-22 00:37
 • #681: Chiến tràng2020-02-22 00:37
 • #682: Gặp nhau cười một tiếng xóa ân cừu2020-02-22 00:38
 • #683: Họa là từ ở miệng mà ra2020-02-22 00:38
 • #684: Khó khăn trùng điệp2020-02-22 00:38
 • #685: Hãi hùng khiếp vía2020-02-22 00:38
 • #686: Không cần sinh nhập Ngọc môn quan2020-02-22 00:38
 • #687: Minh kỳ tái hiện2020-02-22 00:38
 • #688: Sát khí ám phục2020-02-22 00:38
 • #689: Ngoài ý muốn địch nhân2020-02-22 00:39
 • #690: Thật giả Lôi Lịch2020-02-22 00:39
 • #691: Thập diện mai phục2020-02-22 00:39
 • #692: Chiêu hàng2020-02-22 00:39
 • #693: Hồi khí thơ2020-02-22 00:39
 • #694: Thánh đạo chiến thơ!2020-02-22 00:39
 • #695: Xuân liệp đệ nhất!2020-02-22 00:39
 • #696: Duy trì liên tục ác chiến2020-02-22 00:39
 • #697: Ôn dịch chi vân2020-02-22 00:39
 • #698: Ôn dịch cự đao!2020-02-22 00:40
 • #699: Sử thượng đệ nhất!2020-02-22 00:40
 • #700: Thơ đỉnh xuất thế!2020-02-22 00:40
 • #701: Thơ đỉnh trấn nhất giới!2020-02-22 00:40
 • #702: Nhất thành2020-02-22 00:40
 • #703: Yêu sơn trước2020-02-22 00:40
 • #704: Ôn bệnh học phái2020-02-22 00:40
 • #705: Ôn dịch luận2020-02-22 00:41
 • #706: Thánh đạo thiên phệ2020-02-22 00:41
 • #707: Hồ trung y hội2020-02-22 00:41
 • #708: Bát diệu thánh thủ2020-02-22 00:41
 • #709: Vạn y hội chẩn2020-02-22 00:41
 • #710: Hành y sinh âm2020-02-22 00:41
 • #711: Tuyệt vọng thời khắc2020-02-22 00:41
 • #712: Xuân dương hạnh lâm quất tỉnh tuyền hương2020-02-22 00:42
 • #713: Hư huyễn phân thân2020-02-22 00:42
 • #714: Nguyệt thần chi nhãn2020-02-22 00:42
 • #715: Bệnh kinh xuất thế xuân liệp kết thúc2020-02-22 00:42
 • #716: Đại nho thân chí2020-02-22 00:43
 • #717: Đại nho liệp sát bảng đệ nhất!2020-02-22 00:43
 • #718: Thánh tử quy ngạo2020-02-22 00:43
 • #719: Liên hoàn chi kế2020-02-22 00:43
 • #720: Đầu xuân văn hội2020-02-22 00:43
 • #721: Hỗn loạn bình nguyên2020-02-22 00:43
 • #722: Kỳ vũ2020-02-22 00:43
 • #723: Ưng Dương Quân2020-02-22 00:43
 • #724: Phương ái khanh rất tốt2020-02-22 00:44
 • #725: Thập hàn quân vương2020-02-22 00:44
 • #726: Phương Vận buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá2020-02-22 00:44
 • #727: Lửa nóng bán đấu giá2020-02-22 00:44
 • #728: Bá đạo long tộc2020-02-22 00:44
 • #729: Đấu giá hội phong ba2020-02-22 00:44
 • #730: Thánh huyết yêu man2020-02-22 00:44
 • #731: Thánh địa long châu2020-02-22 00:44
 • #732: Thành giao!2020-02-22 00:45
 • #733: Âm thầm trù bị2020-02-22 00:45
 • #734: Phương thị tàng thư quán2020-02-22 00:45
 • #735: Vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn!2020-02-22 00:45
 • #736: Vô liêm sỉ!2020-02-22 00:45
 • #737: Tể huyện bắc biên2020-02-22 00:45
 • #738: Quân vương quốc âm2020-02-22 00:45
 • #739: Tiến sĩ thập lão2020-02-22 00:45
 • #740: Mặt mũi có thiên uy!2020-02-22 00:45
 • #741: Không có gì làm mà trì2020-02-22 00:46
 • #742: Rút củi dưới đáy nồi2020-02-22 00:46
 • #743: Nội các phiếu quyết2020-02-22 00:46
 • #744: Tả tướng lập uy2020-02-22 00:46
 • #745: Trần gia đại lễ!2020-02-22 00:46
 • #746: Nhân tộc chi đảm!2020-02-22 00:46
 • #747: Ngoài miệng thị lang2020-02-22 00:46
 • #748: Nguyệt vệ Ngưu Sơn2020-02-22 00:46
 • #749: (cổ yêu sử)2020-02-22 00:46
 • #750: Qua trường giang2020-02-22 00:47
 • #751: Khuất Hàn Ca Tông Cực Băng Khâu Sùng Sơn2020-02-22 00:47
 • #752: Tới lấy đồ2020-02-22 00:47
 • #753: Bát dật vũ2020-02-22 00:47
 • #754: Ngấm ngầm hại người2020-02-22 00:47
 • #755: Bút như đao thơ như kiếm2020-02-22 00:47
 • #756: Binh đạo đối chọi binh thánh văn giới2020-02-22 00:47
 • #757: Binh gia mười ba vân thê2020-02-22 00:47
 • #758: Ngậm miệng tác dụng2020-02-22 00:47
 • #759: Tài khí phóng ra2020-02-22 00:47
 • #760: Tiến nhập vân thê2020-02-22 00:48
 • #761: Đại quân xuất chinh2020-02-22 00:48
 • #762: Đô đốc anh minh!2020-02-22 00:48
 • #763: Định thắng bại2020-02-22 00:48
 • #764: Sát phạt lực2020-02-22 00:48
 • #765: Văn đảm nghi án2020-02-22 00:48
 • #766: Phương Vận có dũng khí!2020-02-22 00:48
 • #767: Mặc nữ tái hiện2020-02-22 00:48
 • #768: Hy vọng2020-02-22 00:49
 • #769: Văn giới hàng lâm2020-02-22 00:49
 • #770: Mặc nữ lập công2020-02-22 00:49
 • #771: Chủ động xuất kích2020-02-22 00:49
 • #772: Mặc nữ thiên phú2020-02-22 00:49
 • #773: Không phá thì không xây được2020-02-22 00:49
 • #774: Tạp gia tạp thuật2020-02-22 00:50
 • #775: Họa địa vi lao2020-02-22 00:50
 • #776: Người thứ ba2020-02-22 00:50
 • #777: Kỳ dị chiến họa2020-02-22 00:50
 • #778: Chiến họa hàn lâm2020-02-22 00:50
 • #779: Đại tướng tây chinh hành2020-02-22 00:50
 • #780: Kỳ ba văn chiến2020-02-22 00:50
 • #781: Cương thiết cơ quan tượng2020-02-22 00:51
 • #782: Mặc gia đai lưng lỗ ban xích2020-02-22 00:51
 • #783: Mặc gia chi thủ2020-02-22 00:51
 • #784: Độc thủ y giả2020-02-22 00:51
 • #785: Thi đình thập khoa2020-02-22 00:51
 • #786: Tên thật ý2020-02-22 00:51
 • #787: Thời gian chi chủ2020-02-22 00:51
 • #788: Ai còn tại?2020-02-22 00:52
 • #789: Sứ mệnh2020-02-22 00:52
 • #790: Ta còn tại!2020-02-22 00:52
 • #791: Hàn băng lực2020-02-22 00:52
 • #792: Băng đế lực2020-02-22 00:52
 • #793: Ngọc môn quan2020-02-22 00:52
 • #794: Liên phong2020-02-22 00:52
 • #795: Hàn phong bất độ Ngọc môn quan2020-02-22 00:53
 • #796: Tối hậu một trận!2020-02-22 00:53
 • #797: Khuất Hàn Ca thực lực2020-02-22 00:53
 • #798: Quất roi!2020-02-22 00:53
 • #799: Giao tước song tử2020-02-22 00:53
 • #800: Tam cảnh kỳ đạo tinh lạc thành quân2020-02-22 00:53
 • #801: Kỳ trấn hư thánh2020-02-22 00:53
 • #802: Hủy kiếm!2020-02-22 00:53
 • #803: Sát nhân trong hồng trần2020-02-22 00:53
 • #804: Mười năm kỳ hạn2020-02-22 00:54
 • #805: Song lệ lạc quân tiền2020-02-22 00:54
 • #806: Mười dặm đưa tiễn2020-02-22 00:54
 • #807: Đoạt giáp cuồng ma2020-02-22 00:54
 • #808: Ức Giang Nam2020-02-22 00:54
 • #809: Không biết xấu hổ2020-02-22 00:54
 • #810: Phong đất!2020-02-22 00:54
 • #811: Địa đồ nghi vấn2020-02-22 00:54
 • #812: Địa chấn2020-02-22 00:54
 • #813: Khởi hành thi đình!2020-02-22 00:55
 • #814: Thập khoa mạt đẳng2020-02-22 00:55
 • #815: Đến Ninh An Huyện2020-02-22 00:55
 • #816: Cầm roi ruổi ngựa2020-02-22 00:55
 • #817: Táo bạo long mã2020-02-22 00:55
 • #818: Quen thuộc cùng xa lạ2020-02-22 00:55
 • #819: Giới thạch bi2020-02-22 00:55
 • #820: Vạn bia cộng minh2020-02-22 00:55
 • #821: Huyện nha thập phòng2020-02-22 00:56
 • #822: Kinh đường mộc thanh2020-02-22 00:56
 • #823: Ngày xuân từ hội2020-02-22 00:56
 • #824: Tà phong tế vũ bất tu quy2020-02-22 00:56
 • #825: Thập tức đổi từ2020-02-22 00:56
 • #826: Nhiều lộ cộng tiến2020-02-22 00:56
 • #827: Đêm đọc công văn2020-02-22 00:56
 • #828: Phương Vận thẩm án2020-02-22 00:57
 • #829: Ngục tụng thư2020-02-22 00:57
 • #830: Phương Vận chia quạt2020-02-22 00:57
 • #831: Học sinh đánh nhau2020-02-22 00:57
 • #832: Có thể làm sao! Có thể làm sao!2020-02-22 00:57
 • #833: Kết án?2020-02-22 00:57
 • #834: Thư viện viện trưởng2020-02-22 00:57
 • #835: A chờ chút2020-02-22 00:58
 • #836: Pháp điển sinh ra!2020-02-22 00:58
 • #837: Phân đường thẩm lí và phán quyết2020-02-22 00:58
 • #838: Cướp đoạt2020-02-22 00:58
 • #839: Lăng nhục bản chất2020-02-22 00:58
 • #840: Lễ giáo đại hưng2020-02-22 00:58
 • #841: Kình địch2020-02-22 00:58
 • #842: Hi sinh2020-02-22 00:58
 • #843: Long thể tự2020-02-22 00:59
 • #844: Thánh tiền giáp đẳng?2020-02-22 00:59
 • #845: Bát phương oán giận2020-02-22 00:59
 • #846: Sống an nhàn vui vẻ2020-02-22 00:59
 • #847: Không muốn vọng tưởng2020-02-22 00:59
 • #848: Cách tân bắt đầu2020-02-22 00:59
 • #849: Thánh miếu tế thiên2020-02-22 00:59
 • #850: Hẳn phải chết chi cục2020-02-22 01:00
 • #851: Bộ bộ ép sát2020-02-22 01:00
 • #852: Dương Ngọc Hoàn quyết đoán2020-02-22 01:00
 • #853: Kỳ thiên hiến văn2020-02-22 01:00
 • #854: Bi thương Phương Vận2020-02-22 01:00
 • #855: Tấu xin tra rõ2020-02-22 01:00
 • #856: Toàn gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội2020-02-22 01:00
 • #857: Cá lọt lưới2020-02-22 01:01
 • #858: Quật lão đầu2020-02-22 01:01
 • #859: Lời này ta thích nghe!2020-02-22 01:01
 • #860: Tam địa tranh chấp!2020-02-22 01:01
 • #861: Nhún nhảy cải tiến2020-02-22 01:01
 • #862: Chậm rãi tiến bộ2020-02-22 01:02
 • #863: Thiên chọn tài2020-02-22 01:02
 • #864: Không đến cũng được2020-02-22 01:02
 • #865: Nhất khắc đệ nhất2020-02-22 01:02
 • #866: Gậy ông đập lưng ông2020-02-22 01:02
 • #867: Mờ ám2020-02-22 01:02
 • #868: Tiểu quận vương2020-02-22 01:02
 • #869: Nước quá trong ắt không có cá2020-02-22 01:03
 • #870: Họ Triệu2020-02-22 01:03
 • #871: Giá phòng2020-02-22 01:03
 • #872: Công gia thời đại mới2020-02-22 01:03
 • #873: Tích hiệu khảo hạch2020-02-22 01:03
 • #874: Phương Vận ánh mắt2020-02-22 01:03
 • #875: Kiếm tiền2020-02-22 01:03
 • #876: Phần mộ tổ tiên nổ2020-02-22 01:03
 • #877: Cô phụ2020-02-22 01:04
 • #878: Thi đình không có cách nào thi!2020-02-22 01:04
 • #879: Đệ tứ2020-02-22 01:04
 • #880: Không phải là vì làm quan!2020-02-22 01:04
 • #881: Ôn dịch phòng chống phương pháp2020-02-22 01:04
 • #882: Phương Vận ba nghìn vấn2020-02-22 01:04
 • #883: Bái thi bá2020-02-22 01:05
 • #884: Sư tiên sinh2020-02-22 01:05
 • #885: Giám khảo Phương Vận2020-02-22 01:05
 • #886: Phương Vận giáo hóa2020-02-22 01:05
 • #887: Mười chín tháng ba gặp2020-02-22 01:05
 • #888: Lấy nhiều lấn nhất2020-02-22 01:05
 • #889: Lễ hình chi tranh2020-02-22 01:06
 • #890: Phương Vận giải đề2020-02-22 01:06
 • #891: Lương giới tăng vọt2020-02-22 01:06
 • #892: Vây kín2020-02-22 01:06
 • #893: Một cục đá hạ ba con chim2020-02-22 01:06
 • #894: Không thấy thỏ không tát ưng2020-02-22 01:06
 • #895: Hoảng sợ2020-02-22 01:06
 • #896: Lương họa phát sinh2020-02-22 01:06
 • #897: Mười chín tháng ba2020-02-22 01:07
 • #898: Nông điện đặc sứ2020-02-22 01:07
 • #899: Vân lâu2020-02-22 01:07
 • #900: Nhân tộc ẩm thực kết cấu sơ tham2020-02-22 01:07
 • #901: Nhất tiễn tam điêu2020-02-22 01:07
 • #902: Tự làm tự chịu2020-02-22 01:07
 • #903: Tự làm tự chịu2020-02-22 01:07
 • #904: Bố cục đã thành2020-02-22 01:07
 • #905: Ninh an một cây cờ2020-02-22 01:08
 • #906: Cản trở2020-02-22 01:08
 • #907: Đám ô hợp2020-02-22 01:08
 • #908: Răn trước ngừa sau trị bệnh cứu người2020-02-22 01:08
 • #909: Xét nhà tới nguyên nhân2020-02-22 01:08
 • #910: Thiên đạo tuần hoàn báo ứng chính xác2020-02-22 01:09
 • #911: Ninh An Huyện đổi họ!2020-02-22 01:09
 • #912: Thiếu một cái xin lỗi2020-02-22 01:09
 • #913: Châu mục kim ấn2020-02-22 01:09
 • #914: Tuần tự như tiến2020-02-22 01:09
 • #915: Cách tân có tiếng2020-02-22 01:09
 • #916: Y điện trống không2020-02-22 01:09
 • #917: Ba ngày y hội2020-02-22 01:09
 • #918: Trấn hải long vương2020-02-22 01:10
 • #919: Ninh an họa2020-02-22 01:10
 • #920: Mật châu chi chủ2020-02-22 01:10
 • #921: Không gọi cây liễu ô thanh thiên2020-02-22 01:10
 • #922: Bình tĩnh tháng tư2020-02-22 01:10
 • #923: Yết bảng rồi2020-02-22 01:10
 • #924: Cải trang đi ra ngoài2020-02-22 01:10
 • #925: Hai cái ăn hàng2020-02-22 01:10
 • #926: Ca nữ2020-02-22 01:11
 • #927: Cẩu tử2020-02-22 01:11
 • #928: Xong xong2020-02-22 01:11
 • #929: Nghiêm trị2020-02-22 01:11
 • #930: Ba cái nguy cơ2020-02-22 01:11
 • #931: Trọng tội nghiêm xử!2020-02-22 01:11
 • #932: Pháp gia lương đống2020-02-22 01:11
 • #933: Tử tù doanh2020-02-22 01:11
 • #934: Căm hận2020-02-22 01:12
 • #935: Lưỡng tướng phong cốt2020-02-22 01:12
 • #936: Tương lai trạng nguyên gặp trạng nguyên2020-02-22 01:12
 • #937: Thiên thụ dị động2020-02-22 01:12
 • #938: Ngũ phúc lục cực2020-02-22 01:12
 • #939: Sơ ngộ yêu hầu2020-02-22 01:13
 • #940: Thiên tương lực2020-02-22 01:13
 • #941: Pháp điển lập uy2020-02-22 01:13
 • #942: Bệnh kinh khắc địch2020-02-22 01:13
 • #943: Chỉ vì hư thánh2020-02-22 01:13
 • #944: Không có thấy chết mà không cứu được hư thánh2020-02-22 01:13
 • #945: Đại đụng nhau!2020-02-22 01:13
 • #946: Đoạn thủy tắc lưu2020-02-22 01:14
 • #947: Cổ yêu hàng lâm!2020-02-22 01:14
 • #948: Kết minh cổ yêu2020-02-22 01:14
 • #949: Run rẩy Kế Tri Bạch2020-02-22 01:14
 • #950: Thỉnh tội2020-02-22 01:14
 • #951: Hiện giữ thẩm tra tiền nhậm2020-02-22 01:15
 • #952: Lật lại bản án2020-02-22 01:15
 • #953: Nhân tình luật pháp2020-02-22 01:15
 • #954: Liên tục chất vấn2020-02-22 01:15
 • #955: Chỉ giáo nhiều hơn2020-02-22 01:15
 • #956: Bị thẩm vấn công đường2020-02-22 01:15
 • #957: Chỉ là cho hả giận2020-02-22 01:15
 • #958: Còn có cảm tình2020-02-22 01:16
 • #959: Kết án2020-02-22 01:16
 • #960: Ba không sơn tụ văn các2020-02-22 01:16
 • #961: Cửu nguyệt nguy cơ!2020-02-22 01:16
 • #962: Tây Phương dị biến2020-02-22 01:16
 • #963: Thánh đạo loạn vân2020-02-22 01:16
 • #964: Sử sách sinh ra2020-02-22 01:16
 • #965: Lại gần trùng dương2020-02-22 01:17
 • #966: Long thánh thánh chỉ!2020-02-22 01:17
 • #967: Quan thiên kính2020-02-22 01:17
 • #968: Nhân tộc tội nhân2020-02-22 01:17
 • #969: Cái nào nhẹ cái nào nặng?2020-02-22 01:17
 • #970: Tới ninh an!2020-02-22 01:17
 • #971: Cố nhân đáp lễ2020-02-22 01:17
 • #972: Thiên hạ cảnh từ2020-02-22 01:17
 • #973: Long thánh xuất thủ2020-02-22 01:18
 • #974: Sóng lớn áp thành2020-02-22 01:18
 • #975: Hàn lâm đệ nhất kiếm!2020-02-22 01:18
 • #976: Phong hầu không phải là ta ý2020-02-22 01:18
 • #977: Truyền thế định hải thơ thiên hạ thủy đồ!2020-02-22 01:18
 • #978: Đại Giám sát sứ2020-02-22 01:18
 • #979: Thiên tử chiến thơ!2020-02-22 01:19
 • #980: Đế vương thơ từ hợp bích!2020-02-22 01:19
 • #981: Phá diệt hoàng long!2020-02-22 01:19
 • #982: Phương Vận đồ long2020-02-22 01:19
 • #983: Tam cốc dị động2020-02-22 01:20
 • #984: Khen!2020-02-22 01:20
 • #985: Tam cốc chọn lựa2020-02-22 01:20
 • #986: Long tước chỗ tốt2020-02-22 01:21
 • #987: Chọn lựa bắt đầu2020-02-22 01:21
 • #988: Liên tục mãn phân2020-02-22 01:21
 • #989: Tứ cảnh chiến thơ2020-02-22 01:21
 • #990: Chọn lựa kết thúc2020-02-22 01:21
 • #991: Ảnh không thần dịch2020-02-22 01:22
 • #992: Thập giáp đang nhìn2020-02-22 01:22
 • #993: Quý tộc thật loạn!2020-02-22 01:23
 • #994: Trảm long đao2020-02-22 01:23
 • #995: Thị độc khách trì kinh nhân2020-02-22 01:23
 • #996: Văn tinh long tước2020-02-22 01:23
 • #997: Không ngừng tăng cường!2020-02-22 01:23
 • #998: Long thánh tinh vị2020-02-22 01:23
 • #999: Tam cốc cổ địa2020-02-22 01:23
 • #1000: Tử vong cầu thang2020-02-22 01:24
 • #1001: Nghịch hành2020-02-22 01:24
 • #1002: Minh kỳ yêu vương2020-02-22 01:24
 • #1003: Đế chung quân khánh2020-02-22 01:24
 • #1004: Không ngừng giảm quân số2020-02-22 01:24
 • #1005: Thỉnh sống sót2020-02-22 01:24
 • #1006: Xin thay ta2020-02-22 01:25
 • #1007: Cổ yêu sân đấu2020-02-22 01:25
 • #1008: Thêm vào khen thưởng2020-02-22 01:25
 • #1009: Kế tiếp!2020-02-22 01:25
 • #1010: Cắt cỏ2020-02-22 01:25
 • #1011: Thứ ba cốc2020-02-22 01:25
 • #1012: Tổ linh cự tượng2020-02-22 01:25
 • #1013: Thứ chín chiến!2020-02-22 01:25
 • #1014: Tấn chức hàn lâm!2020-02-22 01:26
 • #1015: Tần dân tái hiện cổ kiếm tên thật2020-02-22 01:26
 • #1016: Đại cạnh kỹ lệnh2020-02-22 01:26
 • #1017: Thương thiên khấp huyết2020-02-22 01:26
 • #1018: Giải thích chia đều2020-02-22 01:27
 • #1019: Thánh Phương Vận2020-02-22 01:27
 • #1020: Lừa bán thôn2020-02-22 01:27
 • #1021: Trảm lập tức hành quyết!2020-02-22 01:27
 • #1022: Binh lâm trường khê thôn2020-02-22 01:27
 • #1023: Tội ác huyết mạch2020-02-22 01:28
 • #1024: Huyết dạ hỏa thôn2020-02-22 01:28
 • #1025: Nói rõ2020-02-22 01:28
 • #1026: Thương cổ ngân hà2020-02-22 01:28
 • #1027: Thi đình kết thúc2020-02-22 01:28
 • #1028: Bạch nhật tinh quang2020-02-22 01:28
 • #1029: Tiễn đưa2020-02-22 01:28
 • #1030: Tuyết đầu mùa2020-02-22 01:28
 • #1031: Trạng nguyên yến2020-02-22 01:29
 • #1032: Thập quốc đồng âm2020-02-22 01:29
 • #1033: Thái hậu xuất thủ2020-02-22 01:29
 • #1034: Quan cư nhị phẩm2020-02-22 01:29
 • #1035: Tể vương Phương Vận2020-02-22 01:29
 • #1036: Còn là thường ngày quen biết tư vị2020-02-22 01:29
 • #1037: Tuấn mã văn hội2020-02-22 01:29
 • #1038: Phụ nữ chi hữu2020-02-22 01:29
 • #1039: Thời đại hồng lưu2020-02-22 01:30
 • #1040: Vô tội mà sinh2020-02-22 01:30
 • #1041: Dân oán2020-02-22 01:30
 • #1042: Bạc đầu Liễu Sơn2020-02-22 01:30
 • #1043: Ngu đại nho2020-02-22 01:31
 • #1044: Đua thuyền2020-02-22 01:31
 • #1045: Mở đường2020-02-22 01:31
 • #1046: Hạm đội đua thuyền2020-02-22 01:31
 • #1047: Hóa thơ làm thuyền2020-02-22 01:31
 • #1048: Hiệu quả và lợi ích?2020-02-22 01:31
 • #1049: Long du học hải2020-02-22 01:31
 • #1050: Sát na văn tâm2020-02-22 01:32
 • #1051: Tích học thơ2020-02-22 01:32
 • #1052: Một tấc quang âm một tấc vàng2020-02-22 01:32
 • #1053: Đến ngoại hải2020-02-22 01:32
 • #1054: Lập địa thư thụ2020-02-22 01:32
 • #1055: Trí học thơ2020-02-22 01:33
 • #1056: Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển2020-02-22 01:33
 • #1057: Long Tước pháp chỉ2020-02-22 01:33
 • #1058: Đại Nho nhập đội2020-02-22 01:33
 • #1059: Bức tường bão2020-02-22 01:33
 • #1060: Tiến nhập bão nhãn!2020-02-22 01:33
 • #1061: Bão nhãn thả câu2020-02-22 01:34
 • #1062: Thắng lợi trở về2020-02-22 01:34
 • #1063: Nguyệt chương tinh câu văn tâm điêu long2020-02-22 01:34
 • #1064: Cầm kỳ song hữu2020-02-22 01:34
 • #1065: Chí hướng to lớn sẽ có lúc2020-02-22 01:34
 • #1066: Không lưu tiếc nuối2020-02-22 01:34
 • #1067: Vô sỉ vòng vây2020-02-22 01:34
 • #1068: Phản đụng!2020-02-22 01:35
 • #1069: Hải Trung hà2020-02-22 01:35
 • #1070: Hoàng Kim hà2020-02-22 01:35
 • #1071: Tiến vào Hải tâm2020-02-22 01:35
 • #1072: Cừu địch tương kiến2020-02-22 01:35
 • #1073: Xuất khẩu ác khí2020-02-22 01:35
 • #1074: Văn Tâm ngư giao dịch2020-02-22 01:36
 • #1075: Học hải đảo nhỏ2020-02-22 01:36
 • #1076: Vì người khác làm quần áo cưới2020-02-22 01:36
 • #1077: Học hải tam kiệt2020-02-22 01:36
 • #1078: Văn Tâm kình!2020-02-22 01:36
 • #1079: Chúng ta thắng!2020-02-22 01:37
 • #1080: Lựa chọn2020-02-22 01:37
 • #1081: Học hải Long Môn!2020-02-22 01:37
 • #1082: Còn có thể như vậy?2020-02-22 01:37
 • #1083: Học hải chi cha2020-02-22 01:37
 • #1084: Trở về bãi biển2020-02-22 01:37
 • #1085: Học hải ba ngốc2020-02-22 01:37
 • #1086: Nuốt cự kình2020-02-22 01:38
 • #1087: Văn Tâm ngư đại tác dụng2020-02-22 01:38
 • #1088: Hư Thánh thực quyền2020-02-22 01:38
 • #1089: Học hải chấm dứt2020-02-22 01:38
 • #1090: Sùng Văn viện2020-02-22 01:38
 • #1091: Tranh giành quốc thủ2020-02-22 01:38
 • #1092: Liên Hoa Trì2020-02-22 01:38
 • #1093: Nghịch huyết báo thù2020-02-22 01:39
 • #1094: Thánh vẫn2020-02-22 01:39
 • #1095: Học hải nhị ngốc2020-02-22 01:39
 • #1096: Liên hồ lập chí2020-02-22 01:39
 • #1097: Liên thành tám múi2020-02-22 01:39
 • #1098: Khoáng thế quốc thủ2020-02-22 01:39
 • #1099: Dung nham trái tim2020-02-22 01:40
 • #1100: 6 thủ tài tử2020-02-22 01:40
 • #1101: Miễn tội lệnh2020-02-22 01:40
 • #1102: Lễ điện vấn đáp2020-02-22 01:40
 • #1103: Lễ điện đảo ngược2020-02-22 01:40
 • #1104: Uổng là hư thánh2020-02-22 01:40
 • #1105: Đến huyết mang cổ địa2020-02-22 01:41
 • #1106: Tầm mễ mùa2020-02-22 01:41
 • #1107: Thánh miếu lệnh truy nã!2020-02-22 01:41
 • #1108: Kêu cứu2020-02-22 01:41
 • #1109: Năm mươi bốn nhĩ quân công2020-02-22 01:41
 • #1110: Mượn nợ trong lòng2020-02-22 01:41
 • #1111: Vân gia gia chủ2020-02-22 01:42
 • #1112: Long văn cháo2020-02-22 01:42
 • #1113: Thiên nhĩ liệt mộ2020-02-22 01:42
 • #1114: Gia pháp xử trí2020-02-22 01:42
 • #1115: Địa đồ tranh chấp2020-02-22 01:42
 • #1116: Đi trước phủ sơn2020-02-22 01:42
 • #1117: Thiên phủ phong2020-02-22 01:43
 • #1118: Sơn cốc gia yến2020-02-22 01:43
 • #1119: Chuẩn bị vào núi2020-02-22 01:43
 • #1120: Giội phân2020-02-22 01:43
 • #1121: Long văn mễ điền2020-02-22 01:43
 • #1122: Ngươi tính thứ gì!2020-02-22 01:43
 • #1123: Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu2020-02-22 01:44
 • #1124: Đường sống tử lộ2020-02-22 01:44
 • #1125: Hố to sâu thẳm2020-02-22 01:44
 • #1126: Bán đứng2020-02-22 01:44
 • #1127: Thánh tâm huyết ngọc2020-02-22 01:44
 • #1128: Đồ yêu bút chính khí bút2020-02-22 01:44
 • #1129: Ba hòn núi lớn2020-02-22 01:45
 • #1130: Ngươi không dám giết ta!2020-02-22 01:45
 • #1131: Yêu vương chiếu hình2020-02-22 01:45
 • #1132: Hùng đồ uy hiếp2020-02-22 01:45
 • #1133: Tử lộ2020-02-22 01:45
 • #1134: Thử kiếm2020-02-22 01:45
 • #1135: Vân gia thảm kịch2020-02-22 01:45
 • #1136: Tự sát sao2020-02-22 01:45
 • #1137: Long tộc đại điện2020-02-22 01:46
 • #1138: Long Thành phế tích2020-02-22 01:46
 • #1139: Trở lại sơn cốc!2020-02-22 01:46
 • #1140: Giảng đạo nghĩa nhân2020-02-22 01:46
 • #1141: Từ đường văn đài2020-02-22 01:46
 • #1142: Yêu hoàng giá lâm2020-02-22 01:47
 • #1143: Á thánh thế gia tin tức2020-02-22 01:47
 • #1144: Ti tiện Đại học sĩ2020-02-22 01:47
 • #1145: Bạch long không vào trọc lưu2020-02-22 01:47
 • #1146: Mạnh gia người đến2020-02-22 01:48
 • #1147: Đại điện hiện thế2020-02-22 01:48
 • #1148: Ngũ long đại điện!2020-02-22 01:48
 • #1149: Gió nổi lên phế tích2020-02-22 01:48
 • #1150: Có bảo?2020-02-22 01:48
 • #1151: Nát2020-02-22 01:48
 • #1152: Phế tích ngoại vi2020-02-22 01:48
 • #1153: Cự tôm chiến tượng2020-02-22 01:48
 • #1154: Khen thưởng cùng nghiêm phạt2020-02-22 01:49
 • #1155: Yêu vương đột kích2020-02-22 01:49
 • #1156: Long ngục2020-02-22 01:49
 • #1157: Lần thứ ba lập công2020-02-22 01:49
 • #1158: Hồi viên2020-02-22 01:49
 • #1159: Năm cái bình sứ2020-02-22 01:49
 • #1160: Kêu cứu2020-02-22 01:49
 • #1161: Cao thượng chi sĩ2020-02-22 01:50
 • #1162: Trấn tội điện!2020-02-22 01:50
 • #1163: Vệ Hoàng An2020-02-22 01:50
 • #1164: Hoàn khố Đại học sĩ2020-02-22 01:50
 • #1165: Đại điện bố cục2020-02-22 01:50
 • #1166: Huyết mang chi chủ2020-02-22 01:50
 • #1167: Tẩy tội hắc lãng2020-02-22 01:51
 • #1168: Long thánh tuần hải2020-02-22 01:51
 • #1169: Long tộc bi văn2020-02-22 01:51
 • #1170: Không nói chuyện tình nghĩa!2020-02-22 01:51
 • #1171: Long uy chiến thể2020-02-22 01:51
 • #1172: Văn tinh long tước sắc lệnh2020-02-22 01:51
 • #1173: Hình cụ trưng bày thất2020-02-22 01:51
 • #1174: Huyết ngân hình cụ2020-02-22 01:52
 • #1175: Phượng hỏa xiềng xích2020-02-22 01:52
 • #1176: Lột da khu tường2020-02-22 01:52
 • #1177: Ngôn ngữ tầm quan trọng2020-02-22 01:52
 • #1178: Vạn giới long ngâm tài khí thanh âm2020-02-22 01:52
 • #1179: Phệ long đằng2020-02-22 01:52
 • #1180: Vụ phong long tỉnh2020-02-22 01:52
 • #1181: Công ở dị đoan tư hại cho mình2020-02-22 01:53
 • #1182: Huyễn Ma quả2020-02-22 01:53
 • #1183: Trấn hải tử trúc2020-02-22 01:53
 • #1184: Trấn tội long phù2020-02-22 01:53
 • #1185: Triệt để bại lộ2020-02-22 01:53
 • #1186: Phệ long đằng hiện2020-02-22 01:53
 • #1187: Truy nguyên con mắt2020-02-22 01:54
 • #1188: Cổ yêu làm rối2020-02-22 01:54
 • #1189: Tiến vào địa lao2020-02-22 01:54
 • #1190: Đại mạc sa như tuyết2020-02-22 01:54
 • #1191: Huyết mang dị biến2020-02-22 01:54
 • #1192: Tinh quang trân châu2020-02-22 01:54
 • #1193: Họa thủy đông dẫn2020-02-22 01:54
 • #1194: Trận chiến mở màn yêu vương2020-02-22 01:55
 • #1195: Sa trường khiển kỵ binh tuyết trung luận chiến thơ2020-02-22 01:55
 • #1196: Ngạnh hám yêu vương2020-02-22 01:55
 • #1197: Nguyệt nhận hành thiên2020-02-22 01:55
 • #1198: Cổ địa nhị biến2020-02-22 01:55
 • #1199: Lời quân tử2020-02-22 01:55
 • #1200: Tội hồ2020-02-22 01:55
 • #1201: Trong nước mộ địa2020-02-22 01:55
 • #1202: Sa yêu bộ lạc2020-02-22 01:56
 • #1203: Thánh Long Tiên Hương2020-02-22 01:56
 • #1204: Thánh Long Tiên Hương2020-02-22 01:56
 • #1205: Vĩnh miên táng khúc2020-02-22 01:56
 • #1206: Thôn hải bối2020-02-22 01:56
 • #1207: Học tập bi văn2020-02-22 01:56
 • #1208: Long cốt san hô thụ2020-02-22 01:56
 • #1209: Giằng co cổ yêu2020-02-22 01:57
 • #1210: Khẩu chiến cổ yêu2020-02-22 01:57
 • #1211: Được kim2020-02-22 01:57
 • #1212: Tổ đế di bảo2020-02-22 01:57
 • #1213: Gặp lại nhị ngốc2020-02-22 01:57
 • #1214: Cho tông thánh một cái thể diện2020-02-22 01:57
 • #1215: Số mệnh2020-02-22 01:57
 • #1216: Tội quy hiện thân!2020-02-22 01:57
 • #1217: Thánh khí văn bảo2020-02-22 01:58
 • #1218: Tội thính2020-02-22 01:58
 • #1219: Cổ yêu bí thuật2020-02-22 01:58
 • #1220: Trọc thế thanh liên2020-02-22 01:58
 • #1221: Võng đãi chi mê2020-02-22 01:58
 • #1222: Đừng làm rộn2020-02-22 01:58
 • #1223: Cắt bào đoạn nghĩa2020-02-22 01:58
 • #1224: Gậy ông đập lưng ông2020-02-22 01:58
 • #1225: Lại rách một đảm2020-02-22 01:59
 • #1226: Chờ!2020-02-22 01:59
 • #1227: Hai mắt rạn nứt2020-02-22 01:59
 • #1228: Yêu vương tránh thoát!2020-02-22 01:59
 • #1229: Đã muộn2020-02-22 01:59
 • #1230: Phương Vận gãy chân2020-02-22 01:59
 • #1231: Chính điện dị biến2020-02-22 02:00
 • #1232: Phương Vận thoát khốn!2020-02-22 02:00
 • #1233: Không làm nhân nô!2020-02-22 02:00
 • #1234: Tổ đế đầu2020-02-22 02:00
 • #1235: Truyền thừa cơn giận2020-02-22 02:01
 • #1236: Tội quy ốc biển2020-02-22 02:01
 • #1237: Thánh đạo xiềng xích2020-02-22 02:01
 • #1238: Pháp gia tương trợ2020-02-22 02:01
 • #1239: Quái vật pháp điển2020-02-22 02:01
 • #1240: Đẩy vào tuyệt cảnh2020-02-22 02:01
 • #1241: Người đọc sách miệng2020-02-22 02:02
 • #1242: Họa địa vi lao2020-02-22 02:02
 • #1243: Mạnh tử thế gia dân chúng văn đài2020-02-22 02:02
 • #1244: Phương Vận thức tỉnh2020-02-22 02:02
 • #1245: Phá lâu lan2020-02-22 02:02
 • #1246: Vương giả yêu thể binh gia thánh địa!2020-02-22 02:02
 • #1247: Lâu lan chiến tràng2020-02-22 02:02
 • #1248: Nguyên khí tinh túy2020-02-22 02:02
 • #1249: Chém chết tổ đế2020-02-22 02:03
 • #1250: Yêu hoàng hàng lâm2020-02-22 02:03
 • #1251: Phương Vận chi tử2020-02-22 02:03
 • #1252: Công chính2020-02-22 02:03
 • #1253: Đông thánh đổi chỗ2020-02-22 02:03
 • #1254: Khai thánh nghị2020-02-22 02:03
 • #1255: Vạn môn lập hiếu2020-02-22 02:03
 • #1256: Cho làm con thừa tự2020-02-22 02:04
 • #1257: Gia phả xoá tên2020-02-22 02:04
 • #1258: Cẩu quan2020-02-22 02:04
 • #1259: Tru nghịch2020-02-22 02:04
 • #1260: Kế Tri Bạch thẩm án2020-02-22 02:04
 • #1261: Tiểu tiết có thua thiệt quốc gia đại sự không mất2020-02-22 02:05
 • #1262: Mưu đồ bí mật đoạt của2020-02-22 02:05
 • #1263: Không phạt thánh quyển2020-02-22 02:05
 • #1264: Gian tướng nhận lấy cái chết!2020-02-22 02:05
 • #1265: Thanh quân trắc tru nghịch tà2020-02-22 02:05
 • #1266: Chấp đạo giả Liễu Sơn2020-02-22 02:05
 • #1267: Ngao Hoàng hồi kinh Vũ Vi cấm hải2020-02-22 02:05
 • #1268: Tông gia mời chào2020-02-22 02:06
 • #1269: Đại nhật đế quân2020-02-22 02:06
 • #1270: Uy hiếp cùng lợi dụ2020-02-22 02:06
 • #1271: Phương Vận trọng sinh!2020-02-22 02:06
 • #1272: Ngươi trên thế gian vô địch2020-02-22 02:06
 • #1273: Huyết Mang chi chủ!2020-02-22 02:06
 • #1274: Mười hình2020-02-22 02:06
 • #1275: Như tại Thánh tiền2020-02-22 02:07
 • #1276: Che trời chi thủ2020-02-22 02:07
 • #1277: Tẫn thủ đông phương!2020-02-22 02:07
 • #1278: Tru cửu tộc2020-02-22 02:07
 • #1279: Về lại Cảnh quốc!2020-02-22 02:07
 • #1280: Tôn thượng2020-02-22 02:08
 • #1281: Chờ đợi Kế Tri Bạch2020-02-22 02:08
 • #1282: Tài khí luôn có thời điểm dùng hết2020-02-22 02:08
 • #1283: Đốt sách chôn nho2020-02-22 02:08
 • #1284: Phương Vận về lại Ninh An2020-02-22 02:08
 • #1285: Kế Tri Bạch cái chết2020-02-22 02:08
 • #1286: Bốn chữ cùng tám chữ mặt mũi2020-02-22 02:09
 • #1287: Một giới mở ra2020-02-22 02:09
 • #1288: Ninh An thương hội2020-02-22 02:10
 • #1289: Truyền thế mười bốn2020-02-22 02:10
 • #1290: Nhã Lô Ngục2020-02-22 02:10
 • #1291: Hư Thánh công văn2020-02-22 02:10
 • #1292: Người nhà tương kiến2020-02-22 02:10
 • #1293: Ngao Mẫn bị thương2020-02-22 02:10
 • #1294: Thánh viện truyền thư2020-02-22 02:10
 • #1295: Văn cung thiên điện2020-02-22 02:11
 • #1296: Thánh viện chúng nghị2020-02-22 02:11
 • #1297: Lôi đình thủ đoạn2020-02-22 02:11
 • #1298: Lễ pháp binh chính2020-02-22 02:11
 • #1299: Hình pháp chia lìa2020-02-22 02:11
 • #1300: Trúc bài biểu quyết2020-02-22 02:12
 • #1301: Lại đổi gia chủ2020-02-22 02:12
 • #1302: Đối kháng chúng nghị2020-02-22 02:12
 • #1303: Lui ra Thánh viện2020-02-22 02:12
 • #1304: Đánh một trận thì tốt rồi2020-02-22 02:12
 • #1305: Bác bỏ!2020-02-22 02:12
 • #1306: Pháp điện đặt móng người2020-02-22 02:13
 • #1307: Thánh Khư đoàn tụ2020-02-22 02:13
 • #1308: Giao Long yến2020-02-22 02:13
 • #1309: Ta có một chén rượu2020-02-22 02:13
 • #1310: Lần thứ hai biểu quyết2020-02-22 02:13
 • #1311: Bất Ngôn Đại Nho2020-02-22 02:14
 • #1312: Giám quan các lão!2020-02-22 02:14
 • #1313: Đối kháng chúng nghị!2020-02-22 02:14
 • #1314: Thế Giới Trong Tay2020-02-22 02:14
 • #1315: Chúng nghị chấm dứt2020-02-22 02:14
 • #1316: Mới vào Hàn Lâm điện2020-02-22 02:14
 • #1317: Ma Lệ Kiếm Bích2020-02-22 02:15
 • #1318: Hàn Lâm điện tác dụng2020-02-22 02:15
 • #1319: Tìm đường chết bi văn2020-02-22 02:15
 • #1320: Đại hôn sắp tới2020-02-22 02:15
 • #1321: Đặc quyền2020-02-22 02:15
 • #1322: Dùng Khỏe Đánh Mệt2020-02-22 02:16
 • #1323: Phương Vận đại hôn2020-02-22 02:16
 • #1324: Cảnh quốc chúc mừng Gia quốc để tang2020-02-22 02:16
 • #1325: Bái đường thành thân2020-02-22 02:17
 • #1326: Bán Thánh chúc phúc2020-02-22 02:17
 • #1327: Gia chủ sát thủ2020-02-22 02:17
 • #1328: Lập gia đình tựu gả Phương Vận người như vậy2020-02-22 02:17
 • #1329: Ưu Hoạn cốc2020-02-22 02:18
 • #1330: Hàn Lâm trồng trọt2020-02-22 02:18
 • #1331: Đã chết tại gian nan khổ cực2020-02-22 02:18
 • #1332: Đi Long cung2020-02-22 02:18
 • #1333: Long Môn hiệp2020-02-22 02:18
 • #1334: Lôi gia luận Long Môn2020-02-22 02:19
 • #1335: Hư Thánh mặt quạt2020-02-22 02:19
 • #1336: Táng bảo2020-02-22 02:19
 • #1337: Tiền đặt cược chi tranh2020-02-22 02:19
 • #1338: Chân Long lệnh2020-02-22 02:20
 • #1339: Long Môn hiện thế!2020-02-22 02:20
 • #1340: Song long hàm nhật!2020-02-22 02:20
 • #1341: Huyền Long Đại Thánh2020-02-22 02:20
 • #1342: Hai bước2020-02-22 02:20
 • #1343: Không tranh giành hư danh2020-02-22 02:21
 • #1344: Không ngừng học tập2020-02-22 02:21
 • #1345: Long Hoàng sinh ra đời2020-02-22 02:21
 • #1346: Long Môn văn hội2020-02-22 02:21
 • #1347: Đại gia tác phong2020-02-22 02:21
 • #1348: Thứ ba Long Môn2020-02-22 02:21
 • #1349: Lôi Trọng Mạc phẫn nộ2020-02-22 02:21
 • #1350: Tây Hải Long Cung chặn đánh2020-02-22 02:22
 • #1351: Lấy trứng chọi đá2020-02-22 02:22
 • #1352: Phương Vận lực lượng2020-02-22 02:22
 • #1353: Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt2020-02-22 02:22
 • #1354: Phương Vận bất an2020-02-22 02:22
 • #1355: Trong nước mạch nước ngầm2020-02-22 02:22
 • #1356: Ngư yêu hóa giao2020-02-22 02:22
 • #1357: Sát vi chi lực2020-02-22 02:23
 • #1358: Vũ Vi bí sử2020-02-22 02:23
 • #1359: Cao nhân2020-02-22 02:23
 • #1360: Ngũ long2020-02-22 02:23
 • #1361: Xấu Long!2020-02-22 02:23
 • #1362: Thứ tám Long Môn2020-02-22 02:23
 • #1363: Cuối cùng chặn đường2020-02-22 02:23
 • #1364: Cuối cùng Long Môn2020-02-22 02:24
 • #1365: Yêu Vương Kình Khai2020-02-22 02:24
 • #1366: Long tộc bảo cảnh2020-02-22 02:24
 • #1367: Tộc chiến2020-02-22 02:24
 • #1368: Chân Long phong giang!2020-02-22 02:24
 • #1369: Chẳng biết xấu hổ2020-02-22 02:24
 • #1370: Đại nghị chấm dứt2020-02-22 02:24
 • #1371: Đối nghịch một cái giá lớn2020-02-22 02:25
 • #1372: Long Môn tư không thẹn2020-02-22 02:25
 • #1373: Tại sao vượt Long môn?2020-02-22 02:25
 • #1374: Thuyền rồng khai mở giang!2020-02-22 02:25
 • #1375: Chân Long trọng thương2020-02-22 02:25
 • #1376: Long Thánh đưa bảo2020-02-22 02:26
 • #1377: Lôi gia mật nghị2020-02-22 02:26
 • #1378: Đoạt chỗ văn hội2020-02-22 02:26
 • #1379: Hư Thánh thủ biên cương2020-02-22 02:26
 • #1380: Chịu đòn nhận tội!2020-02-22 02:26
 • #1381: Phúc báo2020-02-22 02:26
 • #1382: Cân Quắc xã2020-02-22 02:26
 • #1383: Nữ tử nông trường2020-02-22 02:26
 • #1384: Hồng Phấn Đại Nho2020-02-22 02:26
 • #1385: Đẩy một cái2020-02-22 02:27
 • #1386: Nữ tử chiến thơ2020-02-22 02:27
 • #1387: Cân Quắc thư viện2020-02-22 02:27
 • #1388: Đại Nho chợt hiện!2020-02-22 02:27
 • #1389: Không biết nên khóc hay cười2020-02-22 02:27
 • #1390: Ô!2020-02-22 02:27
 • #1391: Nhân tộc tiềm lực2020-02-22 02:28
 • #1392: Tại sao cách tân2020-02-22 02:28
 • #1393: Tống Xuân văn hội2020-02-22 02:28
 • #1394: Hai mươi bảy môn2020-02-22 02:28
 • #1395: Trường Hoằng viện2020-02-22 02:28
 • #1396: Đông hải tham chiến!2020-02-22 02:28
 • #1397: Văn hội truyền thống2020-02-22 02:28
 • #1398: Xuân2020-02-22 02:28
 • #1399: Văn hội sinh biến2020-02-22 02:29
 • #1400: Thập tự thành thơ?2020-02-22 02:29
 • #1401: Vực Không giải thơ2020-02-22 02:29
 • #1402: Vùng vẫy giãy chết2020-02-22 02:29
 • #1403: Bốn mùa thơ thuận nghịch đọc2020-02-22 02:29
 • #1404: Giấu tài2020-02-22 02:29
 • #1405: Lo cho gia đình Phương Vận2020-02-22 02:30
 • #1406: Linh trà Hoa Diễm2020-02-22 02:30
 • #1407: Trên trận thử binh2020-02-22 02:30
 • #1408: Tha niên ngã nhược vi Nông Thánh2020-02-22 02:30
 • #1409: Hoa cúc diệu thế2020-02-22 02:30
 • #1410: Tiến vào Vô Tận Chiến điện2020-02-22 02:30
 • #1411: Chiến điện ác chiến2020-02-22 02:30
 • #1412: Báo Yêu Hầu hiện2020-02-22 02:31
 • #1413: Cát đá diệt yêu2020-02-22 02:31
 • #1414: Chủ động xuất kích2020-02-22 02:31
 • #1415: Liền phá kỷ lục2020-02-22 02:31
 • #1416: Văn Đài chùy2020-02-22 02:31
 • #1417: Lần ba lên Thư Sơn!2020-02-22 02:31
 • #1418: Gặp lại Thư Sơn lão nhân2020-02-22 02:31
 • #1419: Ta gọi Trương Long Tượng2020-02-22 02:31
 • #1420: Cuộc chiến Tất Sâm2020-02-22 02:32
 • #1421: Châu Giang Hầu2020-02-22 02:32
 • #1422: Châu Giang quân đại kỳ2020-02-22 02:32
 • #1423: Nghịch chủng tai họa Trương Kinh An2020-02-22 02:32
 • #1424: Cẩu gia mật thất2020-02-22 02:32
 • #1425: Tài Khí ngọc2020-02-22 02:32
 • #1426: Tiểu Bát tuấn đứng đầu2020-02-22 02:33
 • #1427: Sinh tử văn chiến2020-02-22 02:33
 • #1428: Kiếm trấn Cẩu gia2020-02-22 02:33
 • #1429: Không có lão tử2020-02-22 02:33
 • #1430: Nghịch chủng bí ẩn2020-02-22 02:33
 • #1431: Trương Kinh An mộng2020-02-22 02:33
 • #1432: Đọc sách tác dụng (1)2020-02-22 02:34
 • #1433: Đọc sách tác dụng (2)2020-02-22 02:34
 • #1434: Đọc sách tác dụng (3)2020-02-22 02:34
 • #1435: Đọc sách tác dụng (4)2020-02-22 02:34
 • #1436: Đọc sách tác dụng (5)2020-02-22 02:34
 • #1437: Đọc sách tác dụng (6)2020-02-22 02:34
 • #1438: Đọc sách tác dụng (7)2020-02-22 02:35
 • #1439: Đọc sách tác dụng (8)2020-02-22 02:35
 • #1440: Đọc sách tác dụng (9)2020-02-22 02:35
 • #1441: Đọc sách tác dụng (10)2020-02-22 02:35
 • #1442: Đọc sách tác dụng (11)2020-02-22 02:35
 • #1443: Đọc sách tác dụng (12)2020-02-22 02:35
 • #1444: Đọc sách tác dụng (13)2020-02-22 02:36
 • #1445: Đọc sách tác dụng (14)2020-02-22 02:36
 • #1446: Đọc sách tác dụng!2020-02-22 02:36
 • #1447: Chúc Dung thư viện2020-02-22 02:36
 • #1448: Năm bắn2020-02-22 02:36
 • #1449: Kinh An nhập học2020-02-22 02:37
 • #1450: Tiến về trước Châu Giang2020-02-22 02:37
 • #1451: Trong quân ẩn giả2020-02-22 02:37
 • #1452: Được Voi Đòi Tiên2020-02-22 02:37
 • #1453: Tranh giành chỗ2020-02-22 02:37
 • #1454: Trương đệ chớ hoảng sợ2020-02-22 02:37
 • #1455: Ẩn giả hiển hiện2020-02-22 02:37
 • #1456: Lễ Đạo Văn đài2020-02-22 02:38
 • #1457: Sở vương ý2020-02-22 02:38
 • #1458: Ngoài núi thanh sơn lâu ngoại lâu2020-02-22 02:38
 • #1459: Thơ si lão nhân2020-02-22 02:38
 • #1460: Hoành không bàn ngạnh ngữ!2020-02-22 02:38
 • #1461: Tứ đề lộc môn quân!2020-02-22 02:38
 • #1462: Thấy long tượng!2020-02-22 02:38
 • #1463: Long tượng chiến hư thánh2020-02-22 02:39
 • #1464: Khách không mời mà đến2020-02-22 02:39
 • #1465: Đại nho uy hiếp2020-02-22 02:39
 • #1466: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi2020-02-22 02:39
 • #1467: Yêu cầu tham gia chiến đấu không được2020-02-22 02:39
 • #1468: Tần quốc thừa tướng2020-02-22 02:40
 • #1469: Tha hương ngộ cố tri2020-02-22 02:40
 • #1470: Một chữ thơ2020-02-22 02:40
 • #1471: Phương Vận tặng thơ2020-02-22 02:40
 • #1472: Phương Vận phản kích2020-02-22 02:40
 • #1473: Đến châu thành2020-02-22 02:40
 • #1474: Lão tướng hộ độc2020-02-22 02:40
 • #1475: Ngân Trướng Man Vương2020-02-22 02:40
 • #1476: Đại kỳ vĩnh viễn không ngã!2020-02-22 02:41
 • #1477: Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai2020-02-22 02:41
 • #1478: Bất cộng Sở vương ngôn2020-02-22 02:41
 • #1479: Nhập chủ thân vệ doanh2020-02-22 02:41
 • #1480: Quyên tiền quân phí2020-02-22 02:41
 • #1481: Thi từ thẩm tra2020-02-22 02:41
 • #1482: Thanh minh rối loạn2020-02-22 02:41
 • #1483: Châu Giang chèo thuyền du ngoạn2020-02-22 02:42
 • #1484: Nửa thơ2020-02-22 02:42
 • #1485: Áp lực2020-02-22 02:42
 • #1486: Truyền thế!2020-02-22 02:42
 • #1487: Bờ biển biệt viện2020-02-22 02:42
 • #1488: Tình cảm quần chúng xúc động2020-02-22 02:42
 • #1489: Luận bảng xem thiên hạ2020-02-22 02:42
 • #1490: Nam chinh lệnh!2020-02-22 02:43
 • #1491: Man tộc xuất hiện2020-02-22 02:43
 • #1492: Tượng Bá2020-02-22 02:43
 • #1493: Phá Trúc Ngâm2020-02-22 02:43
 • #1494: Danh tướng chiến thơ2020-02-22 02:43
 • #1495: Lặng chờ cường viện2020-02-22 02:43
 • #1496: Hãm sâu tuyệt cảnh2020-02-22 02:44
 • #1497: Một phương gặp nạn chúng địch trợ giúp2020-02-22 02:44
 • #1498: Hổ Đỉnh thử quyền2020-02-22 02:44
 • #1499: Thế gia đặc quyền2020-02-22 02:44
 • #1500: Đồng bào ở đâu!2020-02-22 02:44
 • #1501: Thắng bại đã phân2020-02-22 02:44
 • #1502: Văn Khúc tinh liệt!2020-02-22 02:44
 • #1503: Đại Học sĩ Phương Vận2020-02-22 02:44
 • #1504: Vạn Dân Văn đài2020-02-22 02:44
 • #1505: Trảm tuyết kiếm thơ2020-02-22 02:44
 • #1506: Ba kiếm tru Man Vương2020-02-22 02:45
 • #1507: Vung Lên Liền Thành!2020-02-22 02:45
 • #1508: Kiếm Trảm Bọn Đạo Chích!2020-02-22 02:45
 • #1509: Đúc Văn đài rèn thiên mệnh2020-02-22 02:45
 • #1510: Phá được Liên Sơn quan!2020-02-22 02:45
 • #1511: Giết gà dọa khỉ2020-02-22 02:45
 • #1512: Trường Dạ2020-02-22 02:45
 • #1513: Ưu khuyết cùng nhau2020-02-22 02:46
 • #1514: Binh tiến vào Lưỡng Giới sơn!2020-02-22 02:46
 • #1515: Đến Lưỡng Giới sơn2020-02-22 02:46
 • #1516: Lại thấy Cẩu Bảo2020-02-22 02:46
 • #1517: Văn giới bốn quân2020-02-22 02:46
 • #1518: Lưỡng Giới sơn!2020-02-22 02:46
 • #1519: Tên dưới Tôn Sơn2020-02-22 02:47
 • #1520: Huyết thành2020-02-22 02:47
 • #1521: Yêu man cự thạch2020-02-22 02:47
 • #1522: Áo bào xám2020-02-22 02:47
 • #1523: Lưỡng Giới sơn cải biến2020-02-22 02:47
 • #1524: Đẫm máu công thành2020-02-22 02:47
 • #1525: Không ngừng không dứt2020-02-22 02:48
 • #1526: Nhất dạ chinh nhân tẫn vọng hương2020-02-22 02:48
 • #1527: Sơ trèo lên Quân Công bộ2020-02-22 02:48
 • #1528: Công cùng qua2020-02-22 02:48
 • #1529: Chính thức tham chiến2020-02-22 02:48
 • #1530: Giao nhau xạ kích2020-02-22 02:48
 • #1531: Hoán Nga bút2020-02-22 02:48
 • #1532: Chiến thuật hiển uy2020-02-22 02:49
 • #1533: Thánh vật dư âm2020-02-22 02:49
 • #1534: Đàn sói chiến thuật!2020-02-22 02:49
 • #1535: Thiệt kiếm xuất động2020-02-22 02:49
 • #1536: Trăm hầu trèo thành!2020-02-22 02:49
 • #1537: Tòng Quân Hành2020-02-22 02:49
 • #1538: Duy đương tử báo quân2020-02-22 02:49
 • #1539: Sáng tạo kỷ lục2020-02-22 02:50
 • #1540: Cẩu Bảo gian kế2020-02-22 02:50
 • #1541: Cẩu Bảo cường viện2020-02-22 02:50
 • #1542: Đoạt công!2020-02-22 02:50
 • #1543: Phiền toái rồi2020-02-22 02:50
 • #1544: Kỳ Lân các2020-02-22 02:50
 • #1545: Cự thạch như mưa2020-02-22 02:50
 • #1546: Đệ trình kế hoạch2020-02-22 02:51
 • #1547: Nơi mấu chốt2020-02-22 02:51
 • #1548: Học sĩ ra khỏi thành Bách nhân trảm yêu!2020-02-22 02:51
 • #1549: Thần binh trời giáng2020-02-22 02:51
 • #1550: Giết người như thảo không nghe thấy âm thanh2020-02-22 02:51
 • #1551: Xem kịch vui2020-02-22 02:51
 • #1552: Biến chuyển từng ngày2020-02-22 02:51
 • #1553: Không ngủ chi nguyệt2020-02-22 02:52
 • #1554: Đỗ Lăng vấn đề2020-02-22 02:52
 • #1555: Quả phụ ngõ hẻm2020-02-22 02:52
 • #1556: Huyết Mang quân đến2020-02-22 02:52
 • #1557: Hàn mai trứ hoa vị?2020-02-22 02:52
 • #1558: Tẩy trừ Châu thành2020-02-22 02:52
 • #1559: Dùng người làm gương2020-02-22 02:53
 • #1560: Man Vương công thành!2020-02-22 02:53
 • #1561: Mùng bốn tháng chạp2020-02-22 02:53
 • #1562: Áo bào xám đoạn giao2020-02-22 02:53
 • #1563: Cảnh quốc thi Tiến sĩ2020-02-22 02:53
 • #1564: Vạn vương trèo thành!2020-02-22 02:53
 • #1565: Hoàng giả áp trận2020-02-22 02:54
 • #1566: Áo bào xám! Áo bào xám!2020-02-22 02:54
 • #1567: Hoa Chương văn đài2020-02-22 02:54
 • #1568: Đúc thành văn đài2020-02-22 02:54
 • #1569: Không ngừng thất bại!2020-02-22 02:54
 • #1570: Mạnh nhất văn đài ra đời!2020-02-22 02:54
 • #1571: Gió lốc giáng sinh Lý Quảng!2020-02-22 02:55
 • #1572: Bốn Bề Thụ Địch vạn tiễn đồ yêu!2020-02-22 02:55
 • #1573: Lý Quảng chi uy2020-02-22 02:55
 • #1574: Đại kỳ tung bay!2020-02-22 02:55
 • #1575: Kế hoãn binh2020-02-22 02:55
 • #1576: Thư Sơn chi đỉnh!2020-02-22 02:55
 • #1577: Trương mỗ bất nguyện lưu danh tính2020-02-22 02:55
 • #1578: Nhất niệm biết phúc báo2020-02-22 02:56
 • #1579: Kiếm trảm Cẩu Bảo2020-02-22 02:56
 • #1580: Nhập hoàng cung gặp Sở vương2020-02-22 02:56
 • #1581: Sở vương thỏa hiệp2020-02-22 02:56
 • #1582: Phương Vận không thỏa hiệp!2020-02-22 02:56
 • #1583: Quốc quân một quỳ2020-02-22 02:56
 • #1584: Đại Nho cầu tình2020-02-22 02:56
 • #1585: Sở vương phải chết!2020-02-22 02:56
 • #1586: Tượng châu chi loạn2020-02-22 02:57
 • #1587: Quê quán phân tranh2020-02-22 02:57
 • #1588: Nhập Chiến giới2020-02-22 02:57
 • #1589: Bình chọn cục diện bế tắc2020-02-22 02:57
 • #1590: Liệt Thiên điện trong2020-02-22 02:57
 • #1591: Người ngu cười trí giả2020-02-22 02:57
 • #1592: Long uy chi địa2020-02-22 02:58
 • #1593: Long uy trong Lôi Trọng Mạc2020-02-22 02:58
 • #1594: Phương Vận vận khí2020-02-22 02:58
 • #1595: Lại thấy Lôi Trọng Mạc2020-02-22 02:58
 • #1596: Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông2020-02-22 02:58
 • #1597: Thiệt kiếm so với2020-02-22 02:58
 • #1598: Danh tướng đối chọi2020-02-22 02:58
 • #1599: Mười triết chiến họa2020-02-22 02:58
 • #1600: Cái Thế văn đài2020-02-22 02:58
 • #1601: Tích Hải Lam Loa2020-02-22 02:59
 • #1602: Giao Long văn đài2020-02-22 02:59
 • #1603: Chân Long văn đài!2020-02-22 02:59
 • #1604: Tru lôi2020-02-22 02:59
 • #1605: Trạch Anh viện chi tranh2020-02-22 02:59
 • #1606: Long Thánh dụ lệnh2020-02-22 02:59
 • #1607: Thánh dụ lại đến2020-02-22 02:59
 • #1608: Liên hoàn độc kế2020-02-22 03:00
 • #1609: Ly khai Chiến giới2020-02-22 03:00
 • #1610: Tổng đốc Phương Vận2020-02-22 03:00
 • #1611: Thánh cốt văn bảo2020-02-22 03:00
 • #1612: Dài nhất chiến thơ2020-02-22 03:00
 • #1613: Triều đình tranh chấp2020-02-22 03:00
 • #1614: Phương Vận là ai?2020-02-22 03:01
 • #1615: Một ngày chè chén2020-02-22 03:01
 • #1616: Đại đạo không đi như thế nào công và tư?2020-02-22 03:01
 • #1617: Chu Tử Nhâm cân đối2020-02-22 03:01
 • #1618: Lại là phá phách cướp bóc2020-02-22 03:01
 • #1619: Tượng châu tặc2020-02-22 03:01
 • #1620: Tượng châu công báo2020-02-22 03:02
 • #1621: Hư Thánh gần giang2020-02-22 03:02
 • #1622: Tổng đốc lộng quyền2020-02-22 03:02
 • #1623: Hương giang không hương2020-02-22 03:02
 • #1624: Bố cục Tượng châu2020-02-22 03:02
 • #1625: Thiên hạ đệ nhất lâu2020-02-22 03:02
 • #1626: Lý Tân văn hội2020-02-22 03:03
 • #1627: Lão nhân chấp niệm2020-02-22 03:03
 • #1628: Nhạc Dương lâu ra đời2020-02-22 03:03
 • #1629: Cát Ức Minh2020-02-22 03:03
 • #1630: Tổng đốc vi hành2020-02-22 03:03
 • #1631: Tổng đốc trên đường phố2020-02-22 03:03
 • #1632: Căn nguyên2020-02-22 03:04
 • #1633: Như thế nào không phải cẩu quan2020-02-22 03:04
 • #1634: Cái gì là quan tốt2020-02-22 03:04
 • #1635: Tìm đường chết giải thi đấu2020-02-22 03:04
 • #1636: Đuổi bắt2020-02-22 03:04
 • #1637: Sự tình lên men2020-02-22 03:04
 • #1638: Lại lần nữa vi hành2020-02-22 03:04
 • #1639: Hàng đầu vấn đề2020-02-22 03:05
 • #1640: Lại bị chắn2020-02-22 03:05
 • #1641: Thư pháp tam cảnh2020-02-22 03:05
 • #1642: Động Đình Giao Vương2020-02-22 03:05
 • #1643: Long tước đất phong2020-02-22 03:05
 • #1644: Long tộc một phương bá chủ2020-02-22 03:05
 • #1645: Nguy Tượng châu2020-02-22 03:05
 • #1646: Mặt mũi lót bên trong áo hay chăn2020-02-22 03:06
 • #1647: Khánh Quân cướp bóc2020-02-22 03:06
 • #1648: Bảy chữ phương châm2020-02-22 03:06
 • #1649: Luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại2020-02-22 03:06
 • #1650: Lịch sử trào lưu2020-02-22 03:06
 • #1651: Đối kháng Hình điện2020-02-22 03:07
 • #1652: Tam bất hủ2020-02-22 03:07
 • #1653: Hình điện ba phạt2020-02-22 03:07
 • #1654: Phương Vận đệ nhất phong chiến thư2020-02-22 03:07
 • #1655: Thanh tra hoa lâu2020-02-22 03:07
 • #1656: Dân Báo phong ba2020-02-22 03:08
 • #1657: Hiền nhân người lương thiện tiện nhân2020-02-22 03:08
 • #1658: Nhiều năm tức phụ chịu đựng thành bà2020-02-22 03:08
 • #1659: Dân Báo phát hành2020-02-22 03:08
 • #1660: Cuộn sạch Tượng châu2020-02-22 03:08
 • #1661: Thánh Nguyên giấy quý2020-02-22 03:08
 • #1662: Đến Ma Yêu sơn2020-02-22 03:08
 • #1663: Hồ sơn2020-02-22 03:09
 • #1664: Cự Linh Tuần Hải2020-02-22 03:09
 • #1665: Lũ yêu hoàn tứ2020-02-22 03:09
 • #1666: Chân Long cổ kiếm chi uy2020-02-22 03:09
 • #1667: Chim sẻ núp đằng sau2020-02-22 03:09
 • #1668: Không tha thứ!2020-02-22 03:09
 • #1669: Vĩnh viễn quá hạn2020-02-22 03:10
 • #1670: Nguy cơ ở nơi nào2020-02-22 03:10
 • #1671: Phương Vận lên núi2020-02-22 03:10
 • #1672: Thứ hai phong chiến thư2020-02-22 03:10
 • #1673: Khánh quốc chi nô2020-02-22 03:10
 • #1674: Đầu sỏ gây nên2020-02-22 03:10
 • #1675: Tư nhân công nhân2020-02-22 03:11
 • #1676: Đáng giết2020-02-22 03:11
 • #1677: Nói điểm chính2020-02-22 03:11
 • #1678: Đại nhân vật2020-02-22 03:11
 • #1679: Muốn sổ sách2020-02-22 03:11
 • #1680: Vị trí chúng Thánh2020-02-22 03:11
 • #1681: Nhan Vực Không cầu quan2020-02-22 03:11
 • #1682: Trù bị Trung thu văn hội2020-02-22 03:12
 • #1683: Trung thu văn tỉ2020-02-22 03:12
 • #1684: Đi Ba Lăng! Đi Nhạc Dương lâu!2020-02-22 03:12
 • #1685: Mười thành2020-02-22 03:12
 • #1686: Thể chữ tục2020-02-22 03:13
 • #1687: Nữ tử học đường2020-02-22 03:13
 • #1688: Nhường kết cục chứng minh2020-02-22 03:13
 • #1689: Thế gia ưu thế2020-02-22 03:13
 • #1690: Bị tước đoạt cơ hội2020-02-22 03:13
 • #1691: Văn tự hạch tâm2020-02-22 03:13
 • #1692: Bài trừ chướng ngại2020-02-22 03:14
 • #1693: Chúng xã chờ phân phó2020-02-22 03:14
 • #1694: Mỗi gặp ngày hội phải xé2020-02-22 03:14
 • #1695: Khánh quan bạo động2020-02-22 03:14
 • #1696: Tích thiện thiên tử2020-02-22 03:15
 • #1697: Sóng bên trên luận anh hùng2020-02-22 03:15
 • #1698: Năm thành phần thắng2020-02-22 03:15
 • #1699: Ý tại ngôn ngoại2020-02-22 03:16
 • #1700: Võ quân giá lâm2020-02-22 03:16
 • #1701: Song quân giá lâm2020-02-22 03:16
 • #1702: Lại thấy Khánh quân2020-02-22 03:16
 • #1703: Ba chuỗi ngọc Khánh quân2020-02-22 03:16
 • #1704: Tích bất thiện chi gia2020-02-22 03:16
 • #1705: Tự giúp mình người Khánh quân trợ2020-02-22 03:16
 • #1706: Trương Long Tượng hiện thân2020-02-22 03:17
 • #1707: Văn hội ghế2020-02-22 03:17
 • #1708: Quan Động Đình Hồ Tặng Khánh Quân2020-02-22 03:17
 • #1709: Gia phong thái phó2020-02-22 03:17
 • #1710: Đăng Nhạc Dương Lâu2020-02-22 03:17
 • #1711: Lý Phồn Minh giải thơ2020-02-22 03:17
 • #1712: Dưới Nhạc Dương lầu2020-02-22 03:18
 • #1713: Trên Nhạc Dương lầu2020-02-22 03:18
 • #1714: Văn hội trước tiểu tụ2020-02-22 03:18
 • #1715: Không nên tức giận2020-02-22 03:18
 • #1716: Chính là việc nhỏ?2020-02-22 03:18
 • #1717: Lập quy củ2020-02-22 03:18
 • #1718: Văn hội bắt đầu!2020-02-22 03:19
 • #1719: Bốn hữu văn hội2020-02-22 03:19
 • #1720: Trung thu bái nguyệt2020-02-22 03:19
 • #1721: Khánh chó sủa tuyết2020-02-22 03:19
 • #1722: Ngăn cản Phương Vận!2020-02-22 03:19
 • #1723: Khánh lư kỹ cùng2020-02-22 03:20
 • #1724: Khắp nơi ra tay!2020-02-22 03:20
 • #1725: Võ quân náo văn hội2020-02-22 03:20
 • #1726: Võ quân tuyên chiến2020-02-22 03:21
 • #1727: Lôi gia hiện thân!2020-02-22 03:21
 • #1728: Liên danh huyết thư trấn Hư Thánh!2020-02-22 03:21
 • #1729: Nguy hiểm bấp bênh2020-02-22 03:21
 • #1730: Văn hào Y Tri Thế2020-02-22 03:21
 • #1731: Nhiều lần truy vấn2020-02-22 03:22
 • #1732: Y Tri Thế phán đoán2020-02-22 03:22
 • #1733: Bởi vì2020-02-22 03:22
 • #1734: Ta là Trương Long Tượng2020-02-22 03:22
 • #1735: Đứng ra!2020-02-22 03:22
 • #1736: Vạn mục nhai tí2020-02-22 03:22
 • #1737: Mắng Đại Nho2020-02-22 03:23
 • #1738: Khổng gia! Khổng gia!2020-02-22 03:23
 • #1739: Thiên Hạ sư2020-02-22 03:23
 • #1740: Tính toán?2020-02-22 03:23
 • #1741: Tiểu Câu Tử quốc2020-02-22 03:23
 • #1742: Thắng bại đã phân?2020-02-22 03:23
 • #1743: Giam Thiên pháp lệnh2020-02-22 03:24
 • #1744: An tâm một chút chớ vội2020-02-22 03:24
 • #1745: Không thể nhịn được nữa!2020-02-22 03:24
 • #1746: Giao Thánh tuần giang!2020-02-22 03:24
 • #1747: Giao Thánh chi uy2020-02-22 03:24
 • #1748: Ngân hà Trường Giang2020-02-22 03:24
 • #1749: Quốc thái dân an làm lại từ đầu2020-02-22 03:25
 • #1750: Nhạc Dương Lâu Ký2020-02-22 03:25
 • #1751: Trường Giang chi long2020-02-22 03:25
 • #1752: Văn chương an thiên hạ2020-02-22 03:25
 • #1753: Cửu đỉnh2020-02-22 03:25
 • #1754: Định Loạn Bình Nguy2020-02-22 03:26
 • #1755: Giằng co không dưới2020-02-22 03:26
 • #1756: Đại hóa rồng thuật2020-02-22 03:26
 • #1757: Thánh vân!2020-02-22 03:26
 • #1758: Liệt Quốc xa2020-02-22 03:26
 • #1759: Hắn đáng chết2020-02-22 03:26
 • #1760: Đáng giết!2020-02-22 03:27
 • #1761: Phương lão ma2020-02-22 03:27
 • #1762: Hai điện người tới2020-02-22 03:27
 • #1763: Một mẻ hốt gọn2020-02-22 03:27
 • #1764: Văn hội kết thúc2020-02-22 03:27
 • #1765: Quân công triệt tiêu2020-02-22 03:27
 • #1766: Ngao Hoàng trở về2020-02-22 03:27
 • #1767: Ngao Hoàng lời bình2020-02-22 03:28
 • #1768: Đại tam lễ chi phạt2020-02-22 03:28
 • #1769: Hôm qua tái hiện2020-02-22 03:28
 • #1770: Văn đảm nhiều tiếng2020-02-22 03:28
 • #1771: Đoạt chức2020-02-22 03:28
 • #1772: Ảm đạm lui xuống2020-02-22 03:28
 • #1773: Ngoài ý muốn liên tục2020-02-22 03:28
 • #1774: Chỉnh đốn lại trị2020-02-22 03:29
 • #1775: Giao Vương thần phục2020-02-22 03:29
 • #1776: Hồi tưởng ký ức2020-02-22 03:29
 • #1777: Đem ra công lý2020-02-22 03:29
 • #1778: Thập Hàn chi loạn2020-02-22 03:29
 • #1779: Linh thú lái buôn2020-02-22 03:29
 • #1780: Quốc gia điểm mấu chốt2020-02-22 03:30
 • #1781: Âm thầm đọ sức2020-02-22 03:30
 • #1782: Đợi ta thành thánh thời gian2020-02-22 03:30
 • #1783: Quân nộ lôi âm2020-02-22 03:30
 • #1784: Tuyệt hậu kế2020-02-22 03:31
 • #1785: Lộ phí2020-02-22 03:31
 • #1786: Đại lùng bắt2020-02-22 03:31
 • #1787: Ngao Hoàng thu hoạch2020-02-22 03:31
 • #1788: Giữ bí mật điều lệ2020-02-22 03:31
 • #1789: Phung phí làn gió2020-02-22 03:32
 • #1790: Hơi lan2020-02-22 03:32
 • #1791: Dẫn xà xuất động2020-02-22 03:32
 • #1792: Công bố2020-02-22 03:32
 • #1793: Gánh vác2020-02-22 03:32
 • #1794: Hướng Phương Vận học tập!2020-02-22 03:32
 • #1795: Lên đường!2020-02-22 03:32
 • #1796: Quyển sách tự tiến cử2020-02-22 03:33
 • #1797: Huyết Mang nguy cơ2020-02-22 03:33
 • #1798: Mới vào Thập Hàn2020-02-22 03:33
 • #1799: Tinh thần cự nhân2020-02-22 03:33
 • #1800: Thọ ngọc vương tọa2020-02-22 03:33
 • #1801: Nguyệt Hoàng cứu mạng!2020-02-22 03:33
 • #1802: Ép buộc người2020-02-22 03:33
 • #1803: Tinh yêu man đại bí mật2020-02-22 03:33
 • #1804: Đánh2020-02-22 03:34
 • #1805: Gánh chịu2020-02-22 03:34
 • #1806: Băng Đế màn2020-02-22 03:34
 • #1807: Vạn Hưng quan2020-02-22 03:34
 • #1808: Long Đế hải hồn2020-02-22 03:34
 • #1809: Tuyết lở2020-02-22 03:34
 • #1810: Không làm ác2020-02-22 03:35
 • #1811: Theo ta trên lưỡi kiếm2020-02-22 03:35
 • #1812: Đạt thành2020-02-22 03:35
 • #1813: Lén lút Băng tộc2020-02-22 03:35
 • #1814: Băng sương xâm nhập2020-02-22 03:35
 • #1815: Phương Vận phán đoán2020-02-22 03:35
 • #1816: Chiến thơ tăng cường2020-02-22 03:36
 • #1817: Trong tuyết đến địch2020-02-22 03:36
 • #1818: Lôi đình gió lốc2020-02-22 03:36
 • #1819: Hồi mã thương2020-02-22 03:36
 • #1820: Thần Tướng chi kích2020-02-22 03:36
 • #1821: Ăn Nói Lật Lọng2020-02-22 03:36
 • #1822: Đánh tan2020-02-22 03:36
 • #1823: Lộ tuyến2020-02-22 03:37
 • #1824: Tứ phương tiếng kèn2020-02-22 03:37
 • #1825: Tổ Đế di chỉ2020-02-22 03:37
 • #1826: Chuyển ra ngoài2020-02-22 03:37
 • #1827: Băng tộc hiện thân2020-02-22 03:37
 • #1828: Băng tộc bí mật2020-02-22 03:38
 • #1829: Sinh diệt giáng lâm2020-02-22 03:38
 • #1830: Ly khai2020-02-22 03:38
 • #1831: Trấn Hồn hành lang2020-02-22 03:38
 • #1832: Tinh Hỏa Hồn Thiên Giám2020-02-22 03:38
 • #1833: Chúng Tinh mê thành2020-02-22 03:38
 • #1834: Vô lễ2020-02-22 03:39
 • #1835: Ỷ thế hiếp người2020-02-22 03:39
 • #1836: Phàn nàn2020-02-22 03:39
 • #1837: Hy vọng2020-02-22 03:39
 • #1838: Tranh giành nhập Băng Cung2020-02-22 03:39
 • #1839: Băng Cung sơn2020-02-22 03:39
 • #1840: Băng Cung sơn hạ2020-02-22 03:40
 • #1841: Hung Mộ chi thủ2020-02-22 03:40
 • #1842: Khổng Tử Gia Ngữ2020-02-22 03:40
 • #1843: May mắn Nhân tộc2020-02-22 03:40
 • #1844: Chư vương chăm chú2020-02-22 03:40
 • #1845: Suy yếu2020-02-22 03:40
 • #1846: Khí phách chi tranh2020-02-22 03:40
 • #1847: Toái Băng Yêu Vương2020-02-22 03:41
 • #1848: Thân thể chuyển biến tốt đẹp2020-02-22 03:41
 • #1849: Cửa cung mở ra2020-02-22 03:41
 • #1850: Dực Hùng2020-02-22 03:41
 • #1851: Không công mà lui2020-02-22 03:41
 • #1852: Bóp chết hy vọng2020-02-22 03:41
 • #1853: Chuyện cười lớn2020-02-22 03:41
 • #1854: Đồng minh quyết liệt2020-02-22 03:41
 • #1855: Gõ cửa2020-02-22 03:42
 • #1856: Chấp cây roi hành hình2020-02-22 03:42
 • #1857: Vứt bỏ nhân nghĩa2020-02-22 03:42
 • #1858: Kéo dài tánh mạng thánh dược2020-02-22 03:42
 • #1859: Hồ Ly quỳ cầu2020-02-22 03:42
 • #1860: Đưa cho2020-02-22 03:42
 • #1861: Vô Định hà2020-02-22 03:42
 • #1862: Hàn Băng hoang nguyên2020-02-22 03:43
 • #1863: Băng Mạch quần sơn2020-02-22 03:43
 • #1864: Gia Quốc Thiên Hạ2020-02-22 03:43
 • #1865: Sương giới2020-02-22 03:43
 • #1866: Ngao Trụ đến2020-02-22 03:43
 • #1867: Chiến thơ quân vương2020-02-22 03:43
 • #1868: Đại Nho diệt yêu2020-02-22 03:43
 • #1869: Băng Đế thị vệ mục tiêu2020-02-22 03:44
 • #1870: Hùng phi2020-02-22 03:44
 • #1871: Trèo lên băng sơn2020-02-22 03:44
 • #1872: Độc Công văn đài2020-02-22 03:44
 • #1873: Trấn Tội văn đài2020-02-22 03:44
 • #1874: Cái nào nặng cái nào nhẹ2020-02-22 03:44
 • #1875: Càng lớn nguy cơ2020-02-22 03:44
 • #1876: Huyết Mang nguy cơ2020-02-22 03:45
 • #1877: Phệ Long đằng chi uy2020-02-22 03:45
 • #1878: Cáo tử tiếng kèn2020-02-22 03:45
 • #1879: Lực lượng trong bóng tối2020-02-22 03:45
 • #1880: Tinh yêu man tin dữ2020-02-22 03:45
 • #1881: Cực hàn chi khí2020-02-22 03:45
 • #1882: Đại điện cửa mở2020-02-22 03:46
 • #1883: Áp chế2020-02-22 03:46
 • #1884: Thề Băng Tổ2020-02-22 03:46
 • #1885: Thú Liệp lâm2020-02-22 03:46
 • #1886: Tịch Tĩnh thành2020-02-22 03:46
 • #1887: Mê cung sát âm2020-02-22 03:46
 • #1888: Vô Không mạc2020-02-22 03:47
 • #1889: Băng Đế sơn2020-02-22 03:47
 • #1890: Băng Đồng giao dịch2020-02-22 03:47
 • #1891: Vây công Phương Vận!2020-02-22 03:47
 • #1892: Võ Hầu xa hiện2020-02-22 03:47
 • #1893: Ổn thỏa Võ Hầu xa2020-02-22 03:48
 • #1894: Đột nhiên xuất hiện2020-02-22 03:48
 • #1895: Trước đây thù hôm nay báo2020-02-22 03:48
 • #1896: Trận chiến Tù Hồn2020-02-22 03:48
 • #1897: Rửa kiếm Long cung2020-02-22 03:48
 • #1898: Song phương hỗn chiến2020-02-22 03:49
 • #1899: Phương Vận mệnh lệnh2020-02-22 03:49
 • #1900: Thiên Địa Hóa Long thuật2020-02-22 03:49
 • #1901: Cái tẫn nhân gian ác lộ kỳ2020-02-22 03:49
 • #1902: Bắc Phong Hành2020-02-22 03:49
 • #1903: Chích đãi tân lôi đệ nhất thanh2020-02-22 03:49
 • #1904: Lôi tru trấn hải2020-02-22 03:50
 • #1905: Xuân lôi liên minh2020-02-22 03:50
 • #1906: Được hải hồn2020-02-22 03:50
 • #1907: Phân đế quan2020-02-22 03:50
 • #1908: Hộp ngọc2020-02-22 03:50
 • #1909: Ra Băng Đế điện2020-02-22 03:50
 • #1910: Lẫn nhau thỏa hiệp2020-02-22 03:50
 • #1911: Băng Đế giáng lâm!2020-02-22 03:51
 • #1912: Băng Đế chào2020-02-22 03:51
 • #1913: Giao Thánh giá lâm2020-02-22 03:51
 • #1914: Đại Đồ Lục Phủ2020-02-22 03:51
 • #1915: Thập Hàn tân vương2020-02-22 03:51
 • #1916: Một lời chém giết2020-02-22 03:52
 • #1917: Quát ba thước2020-02-22 03:52
 • #1918: Giao Thánh tặng bảo2020-02-22 03:52
 • #1919: Phụ Nhạc ra tay2020-02-22 03:52
 • #1920: Chín chỗ chốn đào nguyên2020-02-22 03:52
 • #1921: Kinh Long truyền âm2020-02-22 03:53
 • #1922: Lại thấy Phụ Nhạc2020-02-22 03:53
 • #1923: Phụ Nhạc huynh đệ2020-02-22 03:53
 • #1924: Hấp thu linh khí2020-02-22 03:53
 • #1925: Mới đất phong2020-02-22 03:53
 • #1926: Lão hữu đại hôn2020-02-22 03:53
 • #1927: Xếp hạng2020-02-22 03:53
 • #1928: Tế bạn cũ2020-02-22 03:54
 • #1929: Tiến về trước Giao Thánh cung2020-02-22 03:54
 • #1930: Vả miệng giao hoàng2020-02-22 03:54
 • #1931: Vơ vét Giao Thánh cung!2020-02-22 03:54
 • #1932: Đại Thánh giao lân2020-02-22 03:54
 • #1933: Ba hải Long Hoàng2020-02-22 03:54
 • #1934: Mười một tôn2020-02-22 03:55
 • #1935: Quan Thiên Kính ánh sáng2020-02-22 03:55
 • #1936: Long hàng hóa man2020-02-22 03:55
 • #1937: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ2020-02-22 03:55
 • #1938: Phân hải đoạn giang2020-02-22 03:55
 • #1939: Vạn Ba hải cảnh2020-02-22 03:56
 • #1940: Trường Giang Quân2020-02-22 03:56
 • #1941: Tiếp chưởng Giao Thánh cung!2020-02-22 03:56
 • #1942: Ổn tọa trong cung2020-02-22 03:56
 • #1943: Trường Giang tân chủ!2020-02-22 03:56
 • #1944: Giang quân tiết2020-02-22 03:57
 • #1945: Cát gia tiệc cưới2020-02-22 03:57
 • #1946: Thịnh gia đại nhân vật2020-02-22 03:57
 • #1947: Chỉ điểm một chút2020-02-22 03:57
 • #1948: Ta ra2020-02-22 03:57
 • #1949: Né chút2020-02-22 03:57
 • #1950: Quà mừng2020-02-22 03:57
 • #1951: Cùng trường2020-02-22 03:58
 • #1952: Thực thua lỗ2020-02-22 03:58
 • #1953: Tế Tự cầu2020-02-22 03:58
 • #1954: Long Y2020-02-22 03:58
 • #1955: Quan tài bằng băng2020-02-22 03:58
 • #1956: Tuyết Thần yêu cầu2020-02-22 03:58
 • #1957: Bán đứng!2020-02-22 03:59
 • #1958: Huyết Mang văn đài2020-02-22 03:59
 • #1959: Trương Phá Nhạc bị bắt!2020-02-22 03:59
 • #1960: Trên Kim Loan điện huấn đệ tử2020-02-22 03:59
 • #1961: Tiến thối chi biện2020-02-22 03:59
 • #1962: Năm đó mà nói2020-02-22 03:59
 • #1963: Ngự giá thân chinh!2020-02-22 04:00
 • #1964: Nộ hàng thu vũ2020-02-22 04:00
 • #1965: Đánh lão nhân2020-02-22 04:00
 • #1966: Nhị Thập Tứ Hiếu2020-02-22 04:00
 • #1967: Gặp trên đường đi Liễu Sơn2020-02-22 04:00
 • #1968: Vận mệnh quốc gia xé rách2020-02-22 04:01
 • #1969: Mãn Giang Hồng2020-02-22 04:01
 • #1970: Chúng điện tẩy lễ chiến thơ vĩnh cố2020-02-22 04:01
 • #1971: Bắc Thượng Bình Man Kiêm Tặng Liễu Tướng2020-02-22 04:01
 • #1972: Tinh kỳ thập vạn trảm diêm la!2020-02-22 04:01
 • #1973: Bắc thượng! Bắc thượng!2020-02-22 04:01
 • #1974: Tam liên chiến bảo2020-02-22 04:02
 • #1975: Lại thấy Trương Phá Nhạc2020-02-22 04:02
 • #1976: Thánh Huyết tuyền2020-02-22 04:02
 • #1977: Trời giáng viện binh!2020-02-22 04:02
 • #1978: Phá nhạc phục hồi như cũ2020-02-22 04:02
 • #1979: Chiến thể chi uy2020-02-22 04:02
 • #1980: Lực lượng ngang nhau2020-02-22 04:03
 • #1981: Bạch Tuyết Ca Tống Man Hoàng2020-02-22 04:03
 • #1982: Long tộc vị vong nhân2020-02-22 04:03
 • #1983: Phong bảo2020-02-22 04:03
 • #1984: Trường Thành văn đài2020-02-22 04:03
 • #1985: Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Nhị Tống Man Hoàng2020-02-22 04:03
 • #1986: Thánh dụ trống2020-02-22 04:03
 • #1987: Nguyệt Thần giáo2020-02-22 04:03
 • #1988: Diệt cảnh cuộc chiến2020-02-22 04:04
 • #1989: Tru nghịch!2020-02-22 04:04
 • #1990: Thánh dụ hiển hiện2020-02-22 04:04
 • #1991: Liễu Sơn xuất kích!2020-02-22 04:04
 • #1992: Trọng yếu2020-02-22 04:04
 • #1993: Huyễn ma Phương Vận2020-02-22 04:04
 • #1994: Thương minh chính khí2020-02-22 04:04
 • #1995: Quá Linh Đinh Dương2020-02-22 04:04
 • #1996: Tru Ngao Huyên2020-02-22 04:05
 • #1997: Hoàng giả Lang Trì2020-02-22 04:05
 • #1998: Liễu Sơn chất vấn2020-02-22 04:05
 • #1999: Mười vạn tinh kỳ trảm diêm la2020-02-22 04:05
 • #2000: Liễu Sơn đòn sát thủ2020-02-22 04:05
 • #2001: Về thành2020-02-22 04:05
 • #2002: Già bất tử là vì tặc2020-02-22 04:06
 • #2003: Trấn bắc đại tướng quân2020-02-22 04:06
 • #2004: Binh gia tâm2020-02-22 04:06
 • #2005: Vận mệnh quốc gia hiển uy2020-02-22 04:06
 • #2006: Nữ y quan!2020-02-22 04:06
 • #2007: Long Hoàng Ngao Triều2020-02-22 04:06
 • #2008: Côn Kình Thánh hồn2020-02-22 04:06
 • #2009: Nhát gan tả tướng2020-02-22 04:06
 • #2010: Man tộc xung phong2020-02-22 04:07
 • #2011: Nghịch chủng hiển hiện2020-02-22 04:07
 • #2012: Dễ sai khiến2020-02-22 04:07
 • #2013: Tinh trấn Thánh miếu2020-02-22 04:07
 • #2014: Tứ phía vây thành2020-02-22 04:07
 • #2015: Vô cùng kì diệu2020-02-22 04:07
 • #2016: Thế bất lưỡng lập!2020-02-22 04:07
 • #2017: Binh đạo phát triển2020-02-22 04:08
 • #2018: Thánh viện vứt bỏ2020-02-22 04:08
 • #2019: Dần dần lộ xu hướng suy tàn2020-02-22 04:08
 • #2020: Tiến thối không ngừng2020-02-22 04:08
 • #2021: Binh tổ Khương Tử Nha2020-02-22 04:08
 • #2022: Mười vương chiến2020-02-22 04:08
 • #2023: Bán Thánh hóa thân giáng lâm!2020-02-22 04:09
 • #2024: Lang Lục câu hỏi2020-02-22 04:09
 • #2025: Quan Hải giáng lâm!2020-02-22 04:09
 • #2026: Tinh bích hiển hiện2020-02-22 04:09
 • #2027: Một kiếm ngang trời2020-02-22 04:09
 • #2028: Kiếm đãng Man Vương2020-02-22 04:09
 • #2029: Cô Tinh Bạn Nguyệt2020-02-22 04:10
 • #2030: Hóa thân cuộc chiến2020-02-22 04:10
 • #2031: Thánh uy vô thượng2020-02-22 04:10
 • #2032: Cảnh quốc đã xong?2020-02-22 04:10
 • #2033: Giang Thành Tử * Tam Tống Man Hoàng2020-02-22 04:10
 • #2034: Tây bắc vọng xạ thiên lang!2020-02-22 04:10
 • #2035: Văn Khúc tùy thân2020-02-22 04:11
 • #2036: Đấm chân cởi giày!2020-02-22 04:11
 • #2037: Bắc thượng sóc phương!2020-02-22 04:11
 • #2038: Thiên hạ đệ nhất nữ quan!2020-02-22 04:11
 • #2039: Bầy nho góp lời2020-02-22 04:11
 • #2040: Thiên hạ chung tru!2020-02-22 04:11
 • #2041: Thiên hạ đều địch2020-02-22 04:12
 • #2042: Liễu Sơn mất mẹ2020-02-22 04:12
 • #2043: Liễu Sơn hối hận2020-02-22 04:12
 • #2044: Tặng thơ Liễu Sơn!2020-02-22 04:12
 • #2045: Nhất Tặng Liễu Sơn Từ Ô Đề2020-02-22 04:12
 • #2046: Nhị Tặng Liễu Sơn Biệt Lão Mẫu2020-02-22 04:12
 • #2047: Thánh đạo hội tụ2020-02-22 04:13
 • #2048: Thiên lôi đánh xuống2020-02-22 04:13
 • #2049: Lưu Lão Thực2020-02-22 04:13
 • #2050: Tam Tặng Liễu Sơn Du Tử Ngâm2020-02-22 04:13
 • #2051: Bán Thánh lẫn nhau mời2020-02-22 04:13
 • #2052: Liễu Sơn có đại tang2020-02-22 04:14
 • #2053: Hỏa Quân2020-02-22 04:14
 • #2054: Tru Phương vệ2020-02-22 04:14
 • #2055: Phương Vận từ quan2020-02-22 04:14
 • #2056: Tằng kinh thương hải nan vi thủy2020-02-22 04:14
 • #2057: Y Lý chi mê2020-02-22 04:15
 • #2058: Tiểu hạnh đàn2020-02-22 04:15
 • #2059: Lạc Bộc cốc trong2020-02-22 04:15
 • #2060: Khổng Thánh di âm2020-02-22 04:15
 • #2061: Văn viện ngoài cửa2020-02-22 04:15
 • #2062: Kim sắc lưu văn Thánh Hạnh văn hội2020-02-22 04:15
 • #2063: Đại Nhật chi sơn!2020-02-22 04:16
 • #2064: Hạnh Đàn chi chủ2020-02-22 04:16
 • #2065: Khánh quốc uy hiếp2020-02-22 04:16
 • #2066: Thành quả ra lò2020-02-22 04:16
 • #2067: Kình Hoàng Long Tiên Hương2020-02-22 04:16
 • #2068: Toái Long Tiên Hương2020-02-22 04:16
 • #2069: Dời đi Huyết Mang giới2020-02-22 04:17
 • #2070: Táng Thánh cốc khai mở2020-02-22 04:17
 • #2071: Đại Thôn Long thuật2020-02-22 04:17
 • #2072: Thánh Bích cuộc chiến2020-02-22 04:17
 • #2073: Thuần hóa2020-02-22 04:17
 • #2074: Vạn Thế sa2020-02-22 04:17
 • #2075: Song long khai mở cốc2020-02-22 04:17
 • #2076: Cổ Yêu văn đài!2020-02-22 04:18
 • #2077: Hạc nhập hạp cốc2020-02-22 04:18
 • #2078: Lần thứ hai Lưỡng Giới sơn đại chiến! Bộc phát!2020-02-22 04:18
 • #2079: Thứ chín văn đài2020-02-22 04:18
 • #2080: Sơn mạch thánh linh2020-02-22 04:18
 • #2081: Huyết Xỉ đằng2020-02-22 04:19
 • #2082: Thánh vị lãnh địa2020-02-22 04:19
 • #2083: Đường chạy trốn2020-02-22 04:19
 • #2084: Ngoài ý muốn viện thủ2020-02-22 04:19
 • #2085: Đại Yêu Vương bí mật2020-02-22 04:19
 • #2086: Thương Thiên chi thủ2020-02-22 04:19
 • #2087: Lam sắc chi địa2020-02-22 04:19
 • #2088: Tiếc nuối đến cực điểm2020-02-22 04:19
 • #2089: Phương Vận mờ mịt2020-02-22 04:19
 • #2090: Táng Thánh viễn chinh2020-02-22 04:20
 • #2091: Thánh Lô chỉ hoàn2020-02-22 04:20
 • #2092: Đồng Tương hỏa sơn2020-02-22 04:20
 • #2093: Thánh khí chi sơn2020-02-22 04:20
 • #2094: Cỗ thứ nhất linh hài2020-02-22 04:20
 • #2095: Cải biến kế hoạch2020-02-22 04:21
 • #2096: Chức Lôi sơn2020-02-22 04:21
 • #2097: Điểm đáng ngờ trùng điệp2020-02-22 04:21
 • #2098: Ngoài ý muốn kẻ địch2020-02-22 04:21
 • #2099: Thính Lôi gần núi2020-02-22 04:21
 • #2100: Lôi đình lao tù2020-02-22 04:21
 • #2101: Thánh uy chi nhãn2020-02-22 04:21
 • #2102: Ta theo một kiếm thử hỏi chi2020-02-22 04:22
 • #2103: Liệt Nguyệt hồ2020-02-22 04:22
 • #2104: Hắc ngân xích nhãn2020-02-22 04:22
 • #2105: Không ngừng tìm kiếm2020-02-22 04:22
 • #2106: Long trở mình2020-02-22 04:22
 • #2107: Vô tình gặp được tộc nhân2020-02-22 04:22
 • #2108: Thánh khí cột sáng2020-02-22 04:23
 • #2109: Bảo vật ra bối2020-02-22 04:23
 • #2110: Công thành rút lui2020-02-22 04:23
 • #2111: Mạnh nhất văn đài sinh ra!2020-02-22 04:23
 • #2112: Sao Văn Khúc toái!2020-02-22 04:23
 • #2113: Bản thân khảo vấn2020-02-22 04:23
 • #2114: Tám cầu vồng liệt trời2020-02-22 04:23
 • #2115: Gia Quốc Thiên Hạ lực lượng2020-02-22 04:24
 • #2116: Thánh Nhân Chỉ2020-02-22 04:24
 • #2117: Phản đồ2020-02-22 04:24
 • #2118: Kiếm đến!2020-02-22 04:24
 • #2119: Cân sức ngang tài2020-02-22 04:24
 • #2120: Âm Linh nguyên2020-02-22 04:25
 • #2121: Ba mặt2020-02-22 04:25
 • #2122: Bốn ngày kỳ hạn2020-02-22 04:25
 • #2123: Binh gia Văn tông2020-02-22 04:25
 • #2124: Ngũ cảnh hung linh2020-02-22 04:25
 • #2125: Không thể làm gì2020-02-22 04:26
 • #2126: Lấy giỏ trúc múc nước2020-02-22 04:26
 • #2127: Vô Quang phần tràng2020-02-22 04:26
 • #2128: Cổ Yêu tứ hung2020-02-22 04:26
 • #2129: Thượng phẩm Thánh Nhân Chỉ2020-02-22 04:26
 • #2130: Giải Chu2020-02-22 04:27
 • #2131: Bách Lý sứa2020-02-22 04:27
 • #2132: Vu oan hãm hại2020-02-22 04:27
 • #2133: Đứng thành hàng2020-02-22 04:27
 • #2134: Trái cây2020-02-22 04:27
 • #2135: Tinh Nguyên bí địa2020-02-22 04:28
 • #2136: Hấp thu tinh lực2020-02-22 04:28
 • #2137: Tinh lộ va chạm!2020-02-22 04:28
 • #2138: Khóc2020-02-22 04:28
 • #2139: Động không đáy2020-02-22 04:28
 • #2140: Hai cái hùng hài tử2020-02-22 04:28
 • #2141: Bán Bằng2020-02-22 04:29
 • #2142: Lựa chọn sáng suốt2020-02-22 04:29
 • #2143: Văn Ưng trở về2020-02-22 04:29
 • #2144: Ngói xanh2020-02-22 04:29
 • #2145: Tử thi2020-02-22 04:29
 • #2146: Thụ giới2020-02-22 04:29
 • #2147: Thạch thai Huyết noãn2020-02-22 04:29
 • #2148: Hung thụ nhựa cây2020-02-22 04:29
 • #2149: Hung Thụ đồ2020-02-22 04:30
 • #2150: Thần bí Đại Yêu Vương2020-02-22 04:30
 • #2151: Bị thương2020-02-22 04:30
 • #2152: Thua chuyện?2020-02-22 04:30
 • #2153: Cái bẫy2020-02-22 04:30
 • #2154: Ngân hắc hạch đào2020-02-22 04:30
 • #2155: Khô mục2020-02-22 04:30
 • #2156: Khô mục điệp gia2020-02-22 04:31
 • #2157: Hành Lưu2020-02-22 04:31
 • #2158: Tiến về trước Huyết thụ2020-02-22 04:31
 • #2159: Hoàng Hà bình2020-02-22 04:31
 • #2160: Tích Huyết sơn2020-02-22 04:31
 • #2161: Văn Ngọc hiện thế2020-02-22 04:31
 • #2162: Tục càng tình hình gần đây lý học cùng sách mới2020-02-22 04:31
 • #2163: Hoà đàm2020-02-22 04:32
 • #2164: Ngọc mã2020-02-22 04:32
 • #2165: Vạn quân xuất hiện2020-02-22 04:32
 • #2166: Lang Thủ Thánh chùy2020-02-22 04:32
 • #2167: Liệp Thạch cung2020-02-22 04:33
 • #2168: Khí kiệt2020-02-22 04:33
 • #2169: Thần tướng ảo cảnh2020-02-22 04:33
 • #2170: Tru xà vương2020-02-22 04:33
 • #2171: Tổ địa Xà Quật2020-02-22 04:33
 • #2172: Trị Quốc cảnh giới2020-02-22 04:33
 • #2173: Thánh đạo biên giới2020-02-22 04:33
 • #2174: Nước chảy thành sông2020-02-22 04:34
 • #2175: Luận Ngữ tân chú2020-02-22 04:34
 • #2176: Khổng Tử phương pháp học tập!2020-02-22 04:34
 • #2177: Học Nhi tân giải2020-02-22 04:34
 • #2178: Bóng lưng2020-02-22 04:34
 • #2179: Sư Uy Hoàng2020-02-22 04:34
 • #2180: Thần Tứ sơn hải2020-02-22 04:35
 • #2181: Dấu chấm hỏi2020-02-22 04:35
 • #2182: Cổ Hoàng lâm2020-02-22 04:35
 • #2183: Cự mồi2020-02-22 04:35
 • #2184: Cùng làm việc lớn2020-02-22 04:35
 • #2185: Minh Lang cổ đạo2020-02-22 04:35
 • #2186: Nghĩa bạc vân thiên hai Yêu Vương!2020-02-22 04:35
 • #2187: Ta hiểu!2020-02-22 04:36
 • #2188: Tứ thư nguyên mẫu2020-02-22 04:36
 • #2189: Sư di trường kỹ dĩ chế di2020-02-22 04:36
 • #2190: Thử Thái Vương nghi vấn2020-02-22 04:36
 • #2191: Khổng Tử sở học2020-02-22 04:37
 • #2192: Chớ trách vi sư2020-02-22 04:37
 • #2193: Văn hội chủ đề2020-02-22 04:37
 • #2194: Tịch Loan2020-02-22 04:37
 • #2195: Thánh hạnh thành thục thần tứ hiện thế!2020-02-22 04:37
 • #2196: Yêu dị nam tử2020-02-22 04:37
 • #2197: Mạnh nuốt ôn dịch2020-02-22 04:38
 • #2198: Vô tình gặp được bầy địch2020-02-22 04:38
 • #2199: Thần Tứ sơn hải bên ngoài2020-02-22 04:38
 • #2200: Cố nhân tương kiến2020-02-22 04:38
 • #2201: Lưỡng Giang thiên hạ2020-02-22 04:38
 • #2202: Thánh Ngôn đại thuật2020-02-22 04:38
 • #2203: Đột phá vây quanh2020-02-22 04:38
 • #2204: Tụ hợp2020-02-22 04:39
 • #2205: Thử Mật Hoàng2020-02-22 04:39
 • #2206: Người mặc áo tím đến2020-02-22 04:39
 • #2207: Ba biết ba hàng2020-02-22 04:39
 • #2208: Vô bảo chi địa2020-02-22 04:39
 • #2209: Kỳ dị sơn đảo2020-02-22 04:39
 • #2210: Giao Viêm Vương2020-02-22 04:39
 • #2211: Sơn đảo chi biến2020-02-22 04:40
 • #2212: Cải tiến kế hoạch2020-02-22 04:40
 • #2213: Màu xanh da trời ngọn núi2020-02-22 04:40
 • #2214: Trành Xỉ2020-02-22 04:40
 • #2215: Dị bảo2020-02-22 04:40
 • #2216: Giết cá2020-02-22 04:40
 • #2217: Thùy Trù2020-02-22 04:40
 • #2218: Viễn cổ cực hung đỉnh phong dị tộc2020-02-22 04:41
 • #2219: Đến đại bảo sơn2020-02-22 04:41
 • #2220: Trọc Nê2020-02-22 04:41
 • #2221: Phụ Bia sư2020-02-22 04:41
 • #2222: Khuyết Nhật phong2020-02-22 04:41
 • #2223: Nghịch bia lực lượng2020-02-22 04:41
 • #2224: Viêm Linh2020-02-22 04:41
 • #2225: Thương Bạch Chi Thủ2020-02-22 04:41
 • #2226: Họa Cốt bí văn2020-02-22 04:42
 • #2227: Bán Thánh nhà cũ2020-02-22 04:42
 • #2228: Yêu Hoàng bí mật2020-02-22 04:42
 • #2229: Bốn kiện bảo vật2020-02-22 04:42
 • #2230: Cổ địa người tới2020-02-22 04:42
 • #2231: Bảo sơn rạn nứt2020-02-22 04:42
 • #2232: Trong lửa người2020-02-22 04:42
 • #2233: Cấp tốc phát triển2020-02-22 04:43
 • #2234: Phương Thị Tự Điển2020-02-22 04:43
 • #2235: Tam Thiên Nhãn2020-02-22 04:43
 • #2236: Tru hoàng2020-02-22 04:43
 • #2237: Lang Thác Hoàng2020-02-22 04:43
 • #2238: Hoàng giả dị bảo2020-02-22 04:43
 • #2239: Tổ hồn2020-02-22 04:44
 • #2240: Thôn Âm chi uy2020-02-22 04:44
 • #2241: Mười năm thời hạn2020-02-22 04:44
 • #2242: Cổ Thần tháp2020-02-22 04:44
 • #2243: Thánh Khư bạn cũ2020-02-22 04:44
 • #2244: Tỉnh Lập Tiêu2020-02-22 04:45
 • #2245: Đuổi giết Phương Vận2020-02-22 04:45
 • #2246: Tam hoàng ra tay2020-02-22 04:45
 • #2247: Thánh vị đại tướng2020-02-22 04:45
 • #2248: Quy khải chiến thể2020-02-22 04:45
 • #2249: Trèo lên thềm đá2020-02-22 04:45
 • #2250: Cổ Thần bảo các2020-02-22 04:46
 • #2251: Cực lớn ngón tay2020-02-22 04:46
 • #2252: Không biết sinh làm sao biết chết?2020-02-22 04:46
 • #2253: Ta tâm hiển nhiên2020-02-22 04:46
 • #2254: Tàn vực2020-02-22 04:46
 • #2255: Bình thiên hạ chi biến2020-02-22 04:46
 • #2256: Huyết Mang thiên hạ2020-02-22 04:46
 • #2257: Thiên địa chi nguyên2020-02-22 04:47
 • #2258: Nghiền nát thấu kính2020-02-22 04:47
 • #2259: Quá yếu2020-02-22 04:47
 • #2260: Cổ thi hoành hành2020-02-22 04:47
 • #2261: Ánh Mang kính2020-02-22 04:47
 • #2262: Ánh Mang kính năng lực2020-02-22 04:47
 • #2263: Tượng Hoàng phong cửa2020-02-22 04:47
 • #2264: Tượng Khôi Hoàng2020-02-22 04:47
 • #2265: Vọng Nhạc2020-02-22 04:48
 • #2266: Nhưỡng Quang bình2020-02-22 04:48
 • #2267: Trăm thi hoành hành2020-02-22 04:48
 • #2268: Hoàng giả trường hà2020-02-22 04:48
 • #2269: Túy lý thiêu đăng khán kiếm!2020-02-22 04:48
 • #2270: Bảo quang động táng địa2020-02-22 04:48
 • #2271: Đại doanh trấn cổ thi2020-02-22 04:48
 • #2272: Lực lấy bảo vật2020-02-22 04:49
 • #2273: Thiên Nguyên mẫu dịch2020-02-22 04:49
 • #2274: Nhưỡng Quang bình trong2020-02-22 04:49
 • #2275: Núi lửa nhưỡng2020-02-22 04:49
 • #2276: Nhưỡng Văn Khúc2020-02-22 04:49
 • #2277: Thiên mệnh tri hành2020-02-22 04:49
 • #2278: Ác Độc Giao Hoàng2020-02-22 04:50
 • #2279: Vẫn Nhật thánh linh2020-02-22 04:50
 • #2280: Ô Luân Thánh tổ2020-02-22 04:50
 • #2281: Kế thừa2020-02-22 04:50
 • #2282: Thải cúc đông ly hạ2020-02-22 04:50
 • #2283: Du nhiên kiến nam sơn2020-02-22 04:51
 • #2284: Vô tận chiến thơ2020-02-22 04:51
 • #2285: Vô hạn hỏa diễm2020-02-22 04:51
 • #2286: Họa Cốt hung linh2020-02-22 04:51
 • #2287: Trong rượu thơ2020-02-22 04:52
 • #2288: Chúng sinh vịnh xướng2020-02-22 04:52
 • #2289: Sương mù bảo các2020-02-22 04:52
 • #2290: Sơn cốc rừng bia2020-02-22 04:52
 • #2291: Vạn Vật thạch2020-02-22 04:52
 • #2292: Đối lập2020-02-22 04:52
 • #2293: Khai chiến2020-02-22 04:53
 • #2294: Biết mình biết người2020-02-22 04:53
 • #2295: Tổ vật2020-02-22 04:53
 • #2296: Đỗng Khốc Chi Chỉ2020-02-22 04:53
 • #2297: Ngoài ý muốn chi khách2020-02-22 04:53
 • #2298: Liên thủ Bối Dực2020-02-22 04:53
 • #2299: Cắt đứt thời không2020-02-22 04:54
 • #2300: Đoạt bảo2020-02-22 04:54
 • #2301: Vạn Hung sơn trăm quan tài đảo2020-02-22 04:54
 • #2302: Viễn cổ dược viên2020-02-22 04:55
 • #2303: Cấm pháp nơi2020-02-22 04:55
 • #2304: Khắc chế2020-02-22 04:55
 • #2305: Khốn cục2020-02-22 04:55
 • #2306: Ngày mùng mười tháng giêng2020-02-22 04:56
 • #2307: Thần Châu mười ức tụng một người2020-02-22 04:56
 • #2308: Hiếm thấy thơ2020-02-22 04:56
 • #2309: Vực Không Trấn Quốc!2020-02-22 04:56
 • #2310: Kình kình du hải2020-02-22 04:56
 • #2311: Tử Cống thánh ngôn2020-02-22 04:56
 • #2312: Mười Bối Dực đao2020-02-22 04:57
 • #2313: Thái Sơ thiên thể2020-02-22 04:57
 • #2314: Đường thoát bị đoạn2020-02-22 04:57
 • #2315: Cận chiến Đại Nho2020-02-22 04:57
 • #2316: Bọn ngươi tiếp hảo2020-02-22 04:57
 • #2317: Nhất kiếm sương hàn thập tứ châu!2020-02-22 04:57
 • #2318: Bàn tay khổng lồ kia2020-02-22 04:58
 • #2319: Hoàng kim thánh nhãn2020-02-22 04:58
 • #2320: Hạo nhật đương không2020-02-22 04:58
 • #2321: Chúng sinh cộng minh sương hàn diệu thế2020-02-22 04:59
 • #2322: Dược viên trung tâm2020-02-22 04:59
 • #2323: Mời đến2020-02-22 04:59
 • #2324: Tinh văn2020-02-22 04:59
 • #2325: Mục Tinh Khách2020-02-22 04:59
 • #2326: Vạn tinh vương tọa2020-02-22 04:59
 • #2327: Sáng thế chi tượng2020-02-22 04:59
 • #2328: Trảm thiên mệnh2020-02-22 05:00
 • #2329: Long Khí hoa2020-02-22 05:00
 • #2330: Không đồng dạng như vậy Bốn Bề Thụ Địch2020-02-22 05:00
 • #2331: Tám văn cổ kiếm2020-02-22 05:01
 • #2332: Vô Quang phần tràng giáng lâm2020-02-22 05:01
 • #2333: Lại về lại Huyết Mộ lăng viên2020-02-22 05:01
 • #2334: Kiếm tru chúng địch2020-02-22 05:01
 • #2335: Thiên mệnh chi tử2020-02-22 05:01
 • #2336: Cổ Thành Hoa Nương2020-02-22 05:01
 • #2337: Cự thú hiện thế2020-02-22 05:02
 • #2338: Thánh khí nhà giàu2020-02-22 05:02
 • #2339: Long tộc Huyết Mộ lăng viên2020-02-22 05:02
 • #2340: Đông hải nguy hiểm2020-02-22 05:02
 • #2341: Long tộc hòa thân2020-02-22 05:02
 • #2342: Hung hăng càn quấy di mạch2020-02-22 05:02
 • #2343: Cứu viện bị ngăn cản2020-02-22 05:02
 • #2344: Thiệt giả2020-02-22 05:03
 • #2345: Long bào gia thân!2020-02-22 05:03
 • #2346: Long tộc nội vụ2020-02-22 05:03
 • #2347: Nghiệm chứng phương pháp2020-02-22 05:03
 • #2348: Gặp lại long trở mình2020-02-22 05:03
 • #2349: Lôi long chi vương2020-02-22 05:04
 • #2350: Quát ba thước2020-02-22 05:04
 • #2351: Hư không cự thủ2020-02-22 05:04
 • #2352: Long Hồn chiến trường2020-02-22 05:04
 • #2353: Kêu oan giao nữ2020-02-22 05:04
 • #2354: Lực lượng2020-02-22 05:04
 • #2355: Sự thật căn nguyên2020-02-22 05:05
 • #2356: Thánh niệm thần vật2020-02-22 05:05
 • #2357: Long uy vũ khí2020-02-22 05:05
 • #2358: Nghe lén2020-02-22 05:05
 • #2359: Hai đầu Long Thánh2020-02-22 05:05
 • #2360: Tế tự2020-02-22 05:05
 • #2361: Truyền thống mỹ đức2020-02-22 05:06
 • #2362: Lại thấy Sơn Trung Thánh2020-02-22 05:06
 • #2363: Sương mù nồng nặc2020-02-22 05:06
 • #2364: Ai nói Phương Vận là cô gia?2020-02-22 05:06
 • #2365: Bách Tí2020-02-22 05:06
 • #2366: Khổng lồ cốt bia2020-02-22 05:06
 • #2367: Tinh Thần2020-02-22 05:06
 • #2368: Một tay liệt thiên2020-02-22 05:07
 • #2369: Thánh lăng đặc sứ2020-02-22 05:07
 • #2370: Được bảo phân thuốc2020-02-22 05:07
 • #2371: Nhân tộc Huyết Mộ lăng viên2020-02-22 05:07
 • #2372: Trùng hợp2020-02-22 05:07
 • #2373: Trân quý lễ vật2020-02-22 05:07
 • #2374: Trời sinh đức với Phương Vận2020-02-22 05:07
 • #2375: Nhân tộc Thánh lăng2020-02-22 05:08
 • #2376: Nghênh thánh quy hương2020-02-22 05:08
 • #2377: Đến chậm Lôi Không Hạc2020-02-22 05:08
 • #2378: Văn Khúc hùng tráng2020-02-22 05:08
 • #2379: Theo vạc rửa mặt2020-02-22 05:08
 • #2380: Nhân nghĩa vô song2020-02-22 05:08
 • #2381: Đại Minh Thánh2020-02-22 05:08
 • #2382: Bạch Y tới chơi2020-02-22 05:08
 • #2383: Trọng Thủy nghiên mực2020-02-22 05:09
 • #2384: Bảo vật phân loại2020-02-22 05:09
 • #2385: Đại Nho kinh hội2020-02-22 05:09
 • #2386: Đương khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên!2020-02-22 05:09
 • #2387: Táng Thánh cốc cuối cùng2020-02-22 05:09
 • #2388: Thùy nhân giang thượng xưng Thi Thánh?2020-02-22 05:09
 • #2389: Dạ tĩnh bất kham đề tuyệt cú2020-02-22 05:09
 • #2390: Trên hồ luận đạo2020-02-22 05:10
 • #2391: Cựu Đào cư bên trong gặp Tông Thánh2020-02-22 05:10
 • #2392: Kiến hiền tư tề2020-02-22 05:10
 • #2393: Cựu Đào luận hiền2020-02-22 05:10
 • #2394: Thập Hàn đoạt bảo2020-02-22 05:10
 • #2395: Lợi dụ công điện2020-02-22 05:10
 • #2396: Công gia phu tử!2020-02-22 05:10
 • #2397: Du thuyết các nhà2020-02-22 05:11
 • #2398: Nghe nói qua hiến pháp sao?2020-02-22 05:11
 • #2399: Lễ nhạc quang minh2020-02-22 05:11
 • #2400: Phân biệt bình đẳng2020-02-22 05:11
 • #2401: Quân công Hư Thánh2020-02-22 05:11
 • #2402: Nhập bảo khố2020-02-22 05:12
 • #2403: Thực hiện lời hứa2020-02-22 05:12
 • #2404: Phân ân2020-02-22 05:12
 • #2405: Sinh thái đả kích2020-02-22 05:12
 • #2406: Trước tờ mờ sáng hắc ám2020-02-22 05:12
 • #2407: Phủ tổng đốc mở tiệc chiêu đãi2020-02-22 05:12
 • #2408: Kinh thành tình thế2020-02-22 05:13
 • #2409: Chương 2410 Tấu chương như tuyết2020-02-22 05:13
 • #2410: Trong thâm cung2020-02-22 05:13
 • #2411: Tả tướng Phương Vận2020-02-22 05:13
 • #2412: Văn Uyên các chi hành2020-02-22 05:13
 • #2413: Bình tĩnh ngày đầu tiên2020-02-22 05:13
 • #2414: Ngàn vàng mua xương ngựa2020-02-22 05:14
 • #2415: Thuật chức báo cáo2020-02-22 05:14
 • #2416: Bình tĩnh nửa tháng2020-02-22 05:14
 • #2417: Không an tĩnh một ngày2020-02-22 05:14
 • #2418: Thêu dệt mưu hại2020-02-22 05:14
 • #2419: Biệt Kiếm Mi Công2020-02-22 05:15
 • #2420: Tôn lễ phục cổ2020-02-22 05:15
 • #2421: Khắc kỷ phục lễ thiên hạ quy nhân2020-02-22 05:15
 • #2422: Mỗi ngày thi lễ2020-02-22 05:15
 • #2423: Phương Vận tướng ăn2020-02-22 05:15
 • #2424: Thưởng phạt phân minh2020-02-22 05:15
 • #2425: Mai nhi phụng mẫu2020-02-22 05:15
 • #2426: Đề dê tả tướng ngỗng trắng Đại Nho2020-02-22 05:16
 • #2427: Chúng quan giám quan2020-02-22 05:16
 • #2428: Tái hiện cầu vồng tiếp dẫn2020-02-22 05:16
 • #2429: Mười cầu vồng hoành thiên!2020-02-22 05:16
 • #2430: Ăn trộm gà bất thành2020-02-22 05:16
 • #2431: Kinh thành ngỗng quý2020-02-22 05:17
 • #2432: Phương Vận thỉnh tội2020-02-22 05:17
 • #2433: Xã tắc chi chủ2020-02-22 05:17
 • #2434: Phế tước vị2020-02-22 05:17
 • #2435: Nội các tập trung chế2020-02-22 05:18
 • #2436: Thái hậu chi than2020-02-22 05:18
 • #2437: Trừ lợi2020-02-22 05:18
 • #2438: Truy trách nhiệm chế2020-02-22 05:18
 • #2439: Cách tân tiến hành lúc2020-02-22 05:18
 • #2440: Thái hậu bị bệnh2020-02-22 05:18
 • #2441: Khí hậu bộ2020-02-22 05:19
 • #2442: Lịch sử tất nhiên2020-02-22 05:19
 • #2443: Cừu ăn người2020-02-22 05:19
 • #2444: Mạng lưới đường thủy2020-02-22 05:19
 • #2445: Càn quét ty2020-02-22 05:19
 • #2446: Nhai huyện2020-02-22 05:19
 • #2447: Công thẩm công phán2020-02-22 05:19
 • #2448: Càn quét thăng cấp2020-02-22 05:20
 • #2449: Lại vào Long cung2020-02-22 05:20
 • #2450: Cổ Đế chi môn2020-02-22 05:20
 • #2451: Long Thánh lễ vật2020-02-22 05:20
 • #2452: Huyết ngư2020-02-22 05:20
 • #2453: Long thành ẩn hiện2020-02-22 05:20
 • #2454: Đạc Linh2020-02-22 05:20
 • #2455: Lễ pháp chi tranh2020-02-22 05:21
 • #2456: Long tộc trừng yêu Khánh quân gặp nạn2020-02-22 05:21
 • #2457: Khóc than2020-02-22 05:21
 • #2458: Yêu giới thanh minh2020-02-22 05:21
 • #2459: Oán hận chất chứa bộc phát2020-02-22 05:21
 • #2460: Cấm nước2020-02-22 05:21
 • #2461: Chênh lệch2020-02-22 05:22
 • #2462: Chuyện xấu không ngừng2020-02-22 05:22
 • #2463: Khánh quân quyết đoán2020-02-22 05:22
 • #2464: Khai phát khu2020-02-22 05:22
 • #2465: Long Vương phản kích2020-02-22 05:22
 • #2466: Kế Thừa Pháp2020-02-22 05:23
 • #2467: Đăng Văn cổ tiếng vang2020-02-22 05:23
 • #2468: Một ngày ba từ2020-02-22 05:23
 • #2469: Một phủ đất trống Vạn gia thỉnh nguyện2020-02-22 05:23
 • #2470: Phương Vận thất vọng đau khổ2020-02-22 05:23
 • #2471: Gánh chịu tội lỗi2020-02-22 05:23
 • #2472: Đúc hình tại đỉnh2020-02-22 05:23
 • #2473: Viện nghị chính2020-02-22 05:24
 • #2474: Thảo luận chính sự học sĩ2020-02-22 05:24
 • #2475: Bình dân nội các2020-02-22 05:24
 • #2476: Chuẩn tấu2020-02-22 05:24
 • #2477: Gia yến2020-02-22 05:24
 • #2478: Uống máu ăn thề2020-02-22 05:25
 • #2479: Thanh toán Định phủ2020-02-22 05:25
 • #2480: Khang Vương phủ trong2020-02-22 05:25
 • #2481: Định Phủ hiệp ước2020-02-22 05:25
 • #2482: Hấp dẫn nhân tài2020-02-22 05:25
 • #2483: Không phá thì không xây được2020-02-22 05:25
 • #2484: Lễ điện xuất động2020-02-22 05:25
 • #2485: Lễ điện ngầm hỏi2020-02-22 05:26
 • #2486: Sợ vợ2020-02-22 05:26
 • #2487: Học phái Tạp gia ra tay2020-02-22 05:26
 • #2488: Thánh đạo trấn phong2020-02-22 05:26
 • #2489: Nguồn gốc tai họa2020-02-22 05:26
 • #2490: Hoà đàm chi biện2020-02-22 05:26
 • #2491: Yêu giới xuất kích tam phương liên thủ!2020-02-22 05:26
 • #2492: Nhảy ra ván cờ2020-02-22 05:27
 • #2493: Nhổ một cọng lông mà không vì!2020-02-22 05:27
 • #2494: Lần đầu biểu quyết2020-02-22 05:27
 • #2495: Đạc viên2020-02-22 05:27
 • #2496: Huỷ bỏ súc nô2020-02-22 05:27
 • #2497: Học phái Tạp gia yêu cầu2020-02-22 05:27
 • #2498: Nhát gan trộm cướp2020-02-22 05:27
 • #2499: Từ quan trào lưu2020-02-22 05:27
 • #2500: Kéo2020-02-22 05:28
 • #2501: Lễ tướng các2020-02-22 05:28
 • #2502: Thế lực đối lập2020-02-22 05:28
 • #2503: Học một ít hỏi học lão sư2020-02-22 05:28
 • #2504: Lại viên sát hạch2020-02-22 05:28
 • #2505: Đào học phái Tạp gia góc tường2020-02-22 05:28
 • #2506: Bị ép hoà đàm2020-02-22 05:29
 • #2507: Tri bạch họ hàng xa2020-02-22 05:29
 • #2508: Hoà đàm bắt đầu2020-02-22 05:29
 • #2509: Thần dược sầu riêng2020-02-22 05:29
 • #2510: Nội tàn ngoại nhẫn2020-02-22 05:29
 • #2511: Tốt chính xác2020-02-22 05:29
 • #2512: Quốc tặc2020-02-22 05:29
 • #2513: Chuyện ngu xuẩn2020-02-22 05:30
 • #2514: Hoà đàm chấm dứt2020-02-22 05:30
 • #2515: Thượng thiên2020-02-22 05:30
 • #2516: Trung hưng chi chủ2020-02-22 05:31
 • #2517: Đoạn tuyệt Thánh đạo!2020-02-22 05:31
 • #2518: Phương Vận mười tội2020-02-22 05:31
 • #2519: Văn bảo phổ cập2020-02-22 05:31
 • #2520: Mới huyết dịch2020-02-22 05:31
 • #2521: Trấn phong Cảnh quốc!2020-02-22 05:31
 • #2522: Giả bộ bệnh2020-02-22 05:32
 • #2523: Đại loạn đã tới!2020-02-22 05:32
 • #2524: Ám địch2020-02-22 05:32
 • #2525: Thất bại chi lộ2020-02-22 05:32
 • #2526: Lễ quy về trời pháp quy về người2020-02-22 05:32
 • #2527: Nam nữ ngang hàng2020-02-22 05:32
 • #2528: Thái hậu2020-02-22 05:33
 • #2529: Xé rách Thánh đạo!2020-02-22 05:33
 • #2530: Lã Hầu ấn2020-02-22 05:33
 • #2531: Lại lập mới Cảnh quốc2020-02-22 05:33
 • #2532: Miễn tội phù2020-02-22 05:33
 • #2533: Chuẩn bị rút lui2020-02-22 05:33
 • #2534: Phương hệ2020-02-22 05:33
 • #2535: Trúc Lâm hiền giả2020-02-22 05:34
 • #2536: Pháp nguồn gốc2020-02-22 05:34
 • #2537: Đạo đức cùng pháp luật2020-02-22 05:34
 • #2538: Quyền chế độc đoán tại quân tắc thì uy2020-02-22 05:34
 • #2539: Lương pháp cùng ác pháp2020-02-22 05:34
 • #2540: Chính nghĩa pháp luật2020-02-22 05:34
 • #2541: Cường đạo pháp luật2020-02-22 05:34
 • #2542: Mức độ lớn nhất bảo hộ2020-02-22 05:35
 • #2543: Vạn pháp điểm bắt đầu viết lý!2020-02-22 05:35
 • #2544: Hoàn mỹ pháp2020-02-22 05:35
 • #2545: Tiệc đứng2020-02-22 05:35
 • #2546: Pháp gia kẻ địch2020-02-22 05:35
 • #2547: Thánh đạo pháp quan!2020-02-22 05:36
 • #2548: Siêu thoát thân thể2020-02-22 05:36
 • #2549: Thánh đạo giáng thế!2020-02-22 05:36
 • #2550: Một mẻ hốt gọn2020-02-22 05:36
 • #2551: Mới Trấn Tội văn đài2020-02-22 05:36
 • #2552: Đại quân áp cảnh2020-02-22 05:36
 • #2553: Truyền Quốc ngọc tỷ thánh uy trời giáng!2020-02-22 05:36
 • #2554: Vạn dặm hoành hành khách2020-02-22 05:37
 • #2555: Nho gia Thánh đạo giáng thế!2020-02-22 05:37
 • #2556: Phong viện2020-02-22 05:37
 • #2557: Tạp gia Thánh đạo giáng thế!2020-02-22 05:37
 • #2558: Tự lập Thánh đạo!2020-02-22 05:37
 • #2559: Túng Hoành gia Thánh đạo2020-02-22 05:37
 • #2560: Lễ điện phóng Khổng2020-02-22 05:38
 • #2561: Khổng Thánh không giận Khổng môn không ra2020-02-22 05:38
 • #2562: Lễ điện hòa đàm2020-02-22 05:38
 • #2563: Vân Văn chuông nhạc2020-02-22 05:38
 • #2564: Giáo dục bắt buộc2020-02-22 05:39
 • #2565: Chúng ta vĩnh viễn thắng lợi!2020-02-22 05:39
 • #2566: Sách vở đem bán2020-02-22 05:39
 • #2567: Khánh quốc vấn đề khó khăn không nhỏ2020-02-22 05:39
 • #2568: Lại lần nữa nghị hòa2020-02-22 05:39
 • #2569: Bút lão hiện thế!2020-02-22 05:40
 • #2570: Quyền hạn2020-02-22 05:40
 • #2571: Long tộc mật kho2020-02-22 05:40
 • #2572: Lần đầu gặp giao nhân2020-02-22 05:40
 • #2573: Rồng Giả Làm Cá2020-02-22 05:40
 • #2574: Thám thính tin tức2020-02-22 05:40
 • #2575: Giao Hậu2020-02-22 05:40
 • #2576: Thánh Nguyên người cũ không quen biết2020-02-22 05:41
 • #2577: Giao Hậu mê tình2020-02-22 05:41
 • #2578: Quét sạch phản nghịch2020-02-22 05:41
 • #2579: Giao Thánh châu2020-02-22 05:41
 • #2580: Kình Phần Hoàng2020-02-22 05:42
 • #2581: Giải quyết mầm hoạ2020-02-22 05:42
 • #2582: Bái chúng Thánh2020-02-22 05:42
 • #2583: Lập Thánh bài!2020-02-22 05:42
 • #2584: Tân thế giới cửa lớn2020-02-22 05:42
 • #2585: Giả đáng thương2020-02-22 05:43
 • #2586: Tỉnh Thành Tích2020-02-22 05:43
 • #2587: Nghênh ngang rời đi2020-02-22 05:43
 • #2588: Nửa đường gặp địch2020-02-22 05:43
 • #2589: Tội Quy tuần hải!2020-02-22 05:44
 • #2590: Ngũ hình2020-02-22 05:44
 • #2591: Vây công2020-02-22 05:44
 • #2592: Thuyền cát2020-02-22 05:44
 • #2593: Khô Vinh dây leo2020-02-22 05:44
 • #2594: Bình định lại tứ hải2020-02-22 05:44
 • #2595: Ba mươi năm2020-02-22 05:44
 • #2596: Phân hoá2020-02-22 05:45
 • #2597: Độc sa mạc2020-02-22 05:45
 • #2598: Táng Thánh chi độc2020-02-22 05:45
 • #2599: Phần tộc2020-02-22 05:45
 • #2600: Hoàng Tuyền cổ nguyên2020-02-22 05:45
 • #2601: Cố nhân tương kiến2020-02-22 05:45
 • #2602: Đáng đời2020-02-22 05:46
 • #2603: Mục đích thực sự2020-02-22 05:46
 • #2604: Hư Thánh định tội!2020-02-22 05:46
 • #2605: Gia Cát Thánh cư!2020-02-22 05:46
 • #2606: Công gia thế giới!2020-02-22 05:46
 • #2607: Cơ quan tỷ thí2020-02-22 05:47
 • #2608: Cơ quan chung2020-02-22 05:47
 • #2609: Chân chính cơ quan mới!2020-02-22 05:47
 • #2610: Thanh chấn thiên hạ2020-02-22 05:47
 • #2611: Quá mức nhân từ2020-02-22 05:47
 • #2612: Thánh đạo giáng lâm2020-02-22 05:47
 • #2613: Một bước Đại Nho2020-02-22 05:48
 • #2614: Công gia văn đài2020-02-22 05:48
 • #2615: Năng Nguyên văn đài Động Lực văn đài2020-02-22 05:48
 • #2616: Thuần túy2020-02-22 05:48
 • #2617: Bát Trận đồ2020-02-22 05:48
 • #2618: Lượng Thiên xích lại đến2020-02-22 05:48
 • #2619: Văn hội gián đoạn2020-02-22 05:48
 • #2620: Hoài niệm2020-02-22 05:49
 • #2621: Quét ngang2020-02-22 05:49
 • #2622: Lao tới cứu viện2020-02-22 05:49
 • #2623: Cảm thiên động địa Phương Hư Thánh!2020-02-22 05:49
 • #2624: Lang Thần Hoàng2020-02-22 05:49
 • #2625: Đại quân tiếp cận2020-02-22 05:49
 • #2626: Được ăn cả ngã về không2020-02-22 05:49
 • #2627: Biến chất chiến đấu2020-02-22 05:50
 • #2628: Tình thế nghịch chuyển2020-02-22 05:50
 • #2629: Song trọng cự hóa2020-02-22 05:50
 • #2630: Thiên hạ cơ quan2020-02-22 05:50
 • #2631: Một người chấp thiên hạ2020-02-22 05:50
 • #2632: Cơ quan cự nhân2020-02-22 05:50
 • #2633: Liệt hỏa luyện ngục2020-02-22 05:51
 • #2634: Lang Hoàng chi uy2020-02-22 05:51
 • #2635: Trấn tội hình phạt Pháp gia chi uy2020-02-22 05:51
 • #2636: Tứ bảo tề tụ2020-02-22 05:51
 • #2637: Thiên tái thùy kham bá trọng gian!2020-02-22 05:51
 • #2638: Tìm hiểu thánh địa2020-02-22 05:51
 • #2639: Da hổ Đại Học sĩ2020-02-22 05:51
 • #2640: Ném đá giải đạo2020-02-22 05:52
 • #2641: Rèn thiên lý!2020-02-22 05:52
 • #2642: Lão gia gia2020-02-22 05:52
 • #2643: Diệu thủ được bảo2020-02-22 05:52
 • #2644: Sượt qua người2020-02-22 05:52
 • #2645: Na di đại trận2020-02-22 05:52
 • #2646: Long cung hội nghị2020-02-22 05:52
 • #2647: Năm thánh hợp lực tình thế chắc chắn phải chết2020-02-22 05:53
 • #2648: Thiên lý chi luân2020-02-22 05:53
 • #2649: Long thành! Long thành!2020-02-22 05:53
 • #2650: Long hồn thế giới2020-02-22 05:53
 • #2651: Long tộc? Cổ Yêu?2020-02-22 05:53
 • #2652: Ngao Chấn2020-02-22 05:53
 • #2653: Quân tước2020-02-22 05:54
 • #2654: Quân công xác nhận2020-02-22 05:54
 • #2655: Long thành kịch biến2020-02-22 05:54
 • #2656: Đại Thánh Long tử2020-02-22 05:54
 • #2657: Long Ảnh tứ bảng2020-02-22 05:54
 • #2658: Kho đồ cũ2020-02-22 05:54
 • #2659: Ngượng ngùng Phương Vận2020-02-22 05:54
 • #2660: Dưới nước di chỉ2020-02-22 05:54
 • #2661: Lục Tinh Long Tước2020-02-22 05:54
 • #2662: Thánh tiền cáo trạng2020-02-22 05:55
 • #2663: Liên hoàn độc kế2020-02-22 05:55
 • #2664: Tránh ra!2020-02-22 05:55
 • #2665: Thích ngươi2020-02-22 05:55
 • #2666: Nhập Thánh quả2020-02-22 05:55
 • #2667: Lại về lại bách quan đảo2020-02-22 05:56
 • #2668: Song môn hợp nhất2020-02-22 05:56
 • #2669: Trọng bảo bị đoạt!2020-02-22 05:56
 • #2670: Trụy Tinh hải2020-02-22 05:56
 • #2671: Vĩ Giác thành2020-02-22 05:57
 • #2672: Lôi Đình cự man2020-02-22 05:57
 • #2673: Long thành công địch2020-02-22 05:57
 • #2674: Ta là triệu hồi sư2020-02-22 05:57
 • #2675: Binh tộc2020-02-22 05:57
 • #2676: Trụy Tinh hải dương2020-02-22 05:57
 • #2677: Mới vào đế thổ2020-02-22 05:58
 • #2678: Yêu giới quần đạo2020-02-22 05:58
 • #2679: Đội ngũ lựa chọn2020-02-22 05:58
 • #2680: Thần Quang động2020-02-22 05:58
 • #2681: Vụ nhai2020-02-22 05:58
 • #2682: Đường vòng quanh núi2020-02-22 05:58
 • #2683: Đột biến ngoài ý muốn2020-02-22 05:58
 • #2684: Ngân tộc2020-02-22 05:59
 • #2685: Yêu Hoàng đến đây2020-02-22 05:59
 • #2686: Thái Dương thần cung2020-02-22 05:59
 • #2687: Cự Kình trùng xa2020-02-22 05:59
 • #2688: Phong lôi nơi2020-02-22 05:59
 • #2689: Thắng lợi trong tầm mắt2020-02-22 05:59
 • #2690: Mạt Nhật điện2020-02-22 06:00
 • #2691: Mạt Nhật chi quang2020-02-22 06:00
 • #2692: Thừa Tinh bàn2020-02-22 06:00
 • #2693: Nhân mạch vương2020-02-22 06:01
 • #2694: Hoàng Hôn cốc2020-02-22 06:01
 • #2695: Gặp lại2020-02-22 06:01
 • #2696: Tứ hoàng liên thủ2020-02-22 06:01
 • #2697: Lục Ngân Thể2020-02-22 06:01
 • #2698: Thẩm vấn2020-02-22 06:01
 • #2699: Trấn Tà Điện2020-02-22 06:01
 • #2700: Chia lìa2020-02-22 06:02
 • #2701: Gặp Yêu Hoàng2020-02-22 06:02
 • #2702: Các ngươi bị bao vây!2020-02-22 06:02
 • #2703: Hiểu lầm2020-02-22 06:02
 • #2704: Huyết Nhục hồ2020-02-22 06:02
 • #2705: Luận bàn2020-02-22 06:02
 • #2706: Gặp chiêu phá chiêu2020-02-22 06:02
 • #2707: Khám phá thủ đoạn2020-02-22 06:03
 • #2708: Trăm hoàng xuất kích!2020-02-22 06:03
 • #2709: Địa Ngục cổ tượng2020-02-22 06:03
 • #2710: Trăm dặm cự long2020-02-22 06:03
 • #2711: Bức lui kình địch2020-02-22 06:03
 • #2712: Có chút thu hoạch2020-02-22 06:03
 • #2713: Thi từ thăng cảnh2020-02-22 06:03
 • #2714: Chúng ta là đồng đội2020-02-22 06:04
 • #2715: Lớn tiếng doạ người2020-02-22 06:04
 • #2716: Nhiều tiếng đoạt người2020-02-22 06:04
 • #2717: Lưu vong2020-02-22 06:04
 • #2718: Chúng Thánh hóa thân như sao giáng lâm!2020-02-22 06:04
 • #2719: Bắc cực băng nguyên2020-02-22 06:04
 • #2720: Thủy lao2020-02-22 06:04
 • #2721: Cho hả giận2020-02-22 06:05
 • #2722: Phương nói khoác2020-02-22 06:05
 • #2723: Cướp sạch nhà kho2020-02-22 06:05
 • #2724: Nam Dực môn2020-02-22 06:05
 • #2725: Nhẹ nhõm lui địch2020-02-22 06:05
 • #2726: Phản công2020-02-22 06:06
 • #2727: Cổ Bích thạch môn2020-02-22 06:06
 • #2728: Trời giáng phúc tinh2020-02-22 06:06
 • #2729: Vạn vật đóng băng2020-02-22 06:07
 • #2730: Vọng Sơn Quân2020-02-22 06:07
 • #2731: Đánh lén2020-02-22 06:07
 • #2732: Ngoài ý muốn mật báo2020-02-22 06:07
 • #2733: Cược bảo2020-02-22 06:07
 • #2734: Cược bảo nguồn gốc2020-02-22 06:07
 • #2735: Cuồn cuộn sóng ngầm2020-02-22 06:07
 • #2736: Ngoài ngạch đặt cửa2020-02-22 06:08
 • #2737: Chúng sinh ân trạch2020-02-22 06:08
 • #2738: Thái Sơ Diệt Giới Long2020-02-22 06:08
 • #2739: Mua dây buộc mình2020-02-22 06:08
 • #2740: Trấn Long tọa2020-02-22 06:08
 • #2741: Cược bảo chấm dứt2020-02-22 06:08
 • #2742: Sau cùng giao dịch2020-02-22 06:09
 • #2743: Lại vào Học Hải?2020-02-22 06:10
 • #2744: Lại không rồi hả?2020-02-22 06:10
 • #2745: Gặp lại Học Hải!2020-02-22 06:10
 • #2746: Lại câu văn tâm2020-02-22 06:10
 • #2747: Phương Vận câu hải chúng Thánh tức giận!2020-02-22 06:11
 • #2748: Nhất Tâm Tam Dụng!2020-02-22 06:11
 • #2749: Thần kim sơn mạch2020-02-22 06:11
 • #2750: Long thành loạn tượng2020-02-22 06:11
 • #2751: Nhập Tội hải2020-02-22 06:11
 • #2752: Nhân Lao cốc2020-02-22 06:11
 • #2753: Khổng lồ Tội Quy2020-02-22 06:11
 • #2754: Giải quyết2020-02-22 06:12
 • #2755: Tội hải chi chủ2020-02-22 06:12
 • #2756: Đô thành trùng điệp2020-02-22 06:12
 • #2757: Bầy quy xuất động2020-02-22 06:12
 • #2758: Mới vào Tội Hải thành2020-02-22 06:12
 • #2759: Hắc ám núi lửa2020-02-22 06:13
 • #2760: Tội Hải thành chi biến2020-02-22 06:13
 • #2761: Thạch Khắc sơn2020-02-22 06:13
 • #2762: Thần niệm như thánh!2020-02-22 06:13
 • #2763: Tội Cốt ngư2020-02-22 06:13
 • #2764: Tận tru2020-02-22 06:13
 • #2765: Thành Chủ lệnh2020-02-22 06:13
 • #2766: Ba kiện thần tài2020-02-22 06:14
 • #2767: Xuất chiến2020-02-22 06:14
 • #2768: Thâm Ám Hàng Thế2020-02-22 06:14
 • #2769: Tam Diện Viên Đề2020-02-22 06:14
 • #2770: Thánh niệm hóa nhân2020-02-22 06:15
 • #2771: Vạn trượng cự hóa2020-02-22 06:15
 • #2772: Vĩnh viễn nhớ kỹ2020-02-22 06:15
 • #2773: Bách thánh hóa thân2020-02-22 06:15
 • #2774: Ngậm máu phun người2020-02-22 06:15
 • #2775: Tội hải long lân2020-02-22 06:16
 • #2776: Thiên địa binh khải2020-02-22 06:16
 • #2777: Thánh uy vô thượng2020-02-22 06:16
 • #2778: Cửu lang cự trảo2020-02-22 06:16
 • #2779: Dầu hết đèn tắt2020-02-22 06:16
 • #2780: Hoạ từ trong nhà2020-02-22 06:16
 • #2781: Ra khỏi thành2020-02-22 06:17
 • #2782: Loạn Tinh thạch bàn2020-02-22 06:17
 • #2783: Tần vương tảo lục hợp!2020-02-22 06:17
 • #2784: Thủy Hoàng Tụng2020-02-22 06:17
 • #2785: Có một không hai chiến thơ một người như nước!2020-02-22 06:18
 • #2786: Thần bí giáng lâm2020-02-22 06:18
 • #2787: Bán Thánh chi uy!2020-02-22 06:18
 • #2788: Kéo dài2020-02-22 06:18
 • #2789: Không có kiêu ngạo!2020-02-22 06:19
 • #2790: Tinh Nguyệt Quang Huy2020-02-22 06:19
 • #2791: Phá Diệt Long Thương!2020-02-22 06:19
 • #2792: Đứng đầu bảng vô song2020-02-22 06:19
 • #2793: Văn hào tương kiến2020-02-22 06:19
 • #2794: Lôi gia dòng họ2020-02-22 06:20
 • #2795: Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu2020-02-22 06:20
 • #2796: Một đống phế phẩm2020-02-22 06:20
 • #2797: Thần kim cự nhân!2020-02-22 06:20
 • #2798: Tam thánh giá lâm!2020-02-22 06:20
 • #2799: Thời gian lữ giả2020-02-22 06:21
 • #2800: Bằng hữu2020-02-22 06:21
 • #2801: Đại ca2020-02-22 06:21
 • #2802: Bách Dực Quy Long2020-02-22 06:22
 • #2803: Khắp nơi là bảo2020-02-22 06:22
 • #2804: Đi về phía trước2020-02-22 06:22
 • #2805: Hùng hài tử nhóm2020-02-22 06:22
 • #2806: Đế Lam2020-02-22 06:22
 • #2807: Thánh đạo chi hình chư thiên chi tướng2020-02-22 06:22
 • #2808: Vạn sơn tổ đình2020-02-22 06:22
 • #2809: Quyền đả Đế tộc chân đá Bán Thánh2020-02-22 06:23
 • #2810: Thái Sơ thạch2020-02-22 06:23
 • #2811: Lần đầu gặp Điếu Hải Ông2020-02-22 06:23
 • #2812: Mới học sinh2020-02-22 06:23
 • #2813: Thần bí mai rùa2020-02-22 06:24
 • #2814: Lóa mù mắt2020-02-22 06:24
 • #2815: Thần thú giáng lâm2020-02-22 06:24
 • #2816: Đế thổ đêm tối2020-02-22 06:24
 • #2817: Uế Khí chi nguyên2020-02-22 06:24
 • #2818: Diệt Giới Hoàng Long2020-02-22 06:24
 • #2819: Đế Cực nhà đá2020-02-22 06:24
 • #2820: Hai cái đồng tử Đế Cực2020-02-22 06:25
 • #2821: Đợi!2020-02-22 06:25
 • #2822: Nhuyễn mâu2020-02-22 06:25
 • #2823: Chọn ngọc2020-02-22 06:26
 • #2824: Tu dưỡng2020-02-22 06:26
 • #2825: Chí bảo biến mất2020-02-22 06:26
 • #2826: Săn bắn2020-02-22 06:26
 • #2827: Chế định kế hoạch2020-02-22 06:26
 • #2828: Tập kích2020-02-22 06:26
 • #2829: Diễn thử tác dụng2020-02-22 06:26
 • #2830: Tồi khô lạp hủ2020-02-22 06:27
 • #2831: Vạn pháp tương liên!2020-02-22 06:27
 • #2832: Trụ cột hệ thống2020-02-22 06:27
 • #2833: Binh tộc sinh ra2020-02-22 06:27
 • #2834: Thắng lợi trở về2020-02-22 06:28
 • #2835: Hùng hài tử nhóm thắng lợi2020-02-22 06:28
 • #2836: Tiến về trước Thất Liên tinh2020-02-22 06:28
 • #2837: Thiếu niên Mục Tinh Khách2020-02-22 06:28
 • #2838: Mục Tinh chi thuật2020-02-22 06:28
 • #2839: Vạn nguyệt tinh lạc2020-02-22 06:28
 • #2840: Mục Tinh Khách chi sư2020-02-22 06:29
 • #2841: Tinh không gặp tập kích2020-02-22 06:29
 • #2842: Chư nhân lưu ngân2020-02-22 06:29
 • #2843: Cảm thấy âm mưu2020-02-22 06:29
 • #2844: Tị nạn chỗ2020-02-22 06:29
 • #2845: Tiến vào Tổ điện!2020-02-22 06:29
 • #2846: Thần niệm ngôi sao2020-02-22 06:30
 • #2847: Phương pháp tốt hơn2020-02-22 06:30
 • #2848: Kẻ yếu chỗ tốt2020-02-22 06:30
 • #2849: Mắt mù tu luyện pháp!2020-02-22 06:31
 • #2850: Hỗn độn chân không2020-02-22 06:31
 • #2851: Quá thuần phác2020-02-22 06:31
 • #2852: Đại lượng hấp thu2020-02-22 06:32
 • #2853: Nguy cơ ám phục2020-02-22 06:32
 • #2854: U Dạ Bạch Ma!2020-02-22 06:32
 • #2855: Chúng sinh tương trợ2020-02-22 06:33
 • #2856: Không rõ Thánh Tổ nhóm2020-02-22 06:33
 • #2857: Văn đảm trống không2020-02-22 06:33
 • #2858: Vạn cổ đệ nhất nhân2020-02-22 06:33
 • #2859: Mạnh mẽ đâm tới2020-02-22 06:33
 • #2860: Hốt hoảng lui lại2020-02-22 06:33
 • #2861: Chí bảo trở về2020-02-22 06:33
 • #2862: Ba mươi mốt công2020-02-22 06:34
 • #2863: Ta tuyển Văn Khúc vĩnh viễn chiếu rọi Côn Luân!2020-02-22 06:34
 • #2864: Độ Thế trọc tương2020-02-22 06:34
 • #2865: Thái Sơ thụ linh tính2020-02-22 06:34
 • #2866: Cổ xưa tế tự2020-02-22 06:34
 • #2867: Gặp hỗn độn gặp Hồng Mông2020-02-22 06:34
 • #2868: Buồn nôn đến nhà2020-02-22 06:35
 • #2869: Thu lấy Chúng Sinh tuyền2020-02-22 06:35
 • #2870: Lại vào trống không2020-02-22 06:35
 • #2871: Tổ dược nhập vào cơ thể2020-02-22 06:35
 • #2872: Tỉnh lại Thái Sơ thụ2020-02-22 06:35
 • #2873: Chí cao thể2020-02-22 06:35
 • #2874: Lại là chọn lựa đầu tiên2020-02-22 06:35
 • #2875: Hải tuyển thái cổ nhiều bảo2020-02-22 06:36
 • #2876: Vọng sơn không dời, trọn đời bất hủ2020-02-22 06:36
 • #2877: Ta theo lý thường đến2020-02-22 06:36
 • #2878: Lạt mềm buộc chặt2020-02-22 06:36
 • #2879: Tham ô chân huyết2020-02-22 06:36
 • #2880: Đại Thánh thân thể!2020-02-22 06:36
 • #2881: Vạn giới người giàu có nhất2020-02-22 06:36
 • #2882: Hoang Cổ thánh thể2020-02-22 06:37
 • #2883: Hắc xà nuốt trứng2020-02-22 06:37
 • #2884: Cực ác chi cảnh2020-02-22 06:37
 • #2885: Chúng sinh chi trọng2020-02-22 06:37
 • #2886: Đổi lấy tổ bảo2020-02-22 06:37
 • #2887: Bốn phía tu luyện2020-02-22 06:37
 • #2888: Thịt thú vật dự trữ2020-02-22 06:38
 • #2889: Anh hùng phía trên!2020-02-22 06:38
 • #2890: Đánh tơi bời2020-02-22 06:38
 • #2891: Xoay người làm chủ2020-02-22 06:38
 • #2892: Gặp Côn Luân2020-02-22 06:38
 • #2893: Chơi đâu này?2020-02-22 06:38
 • #2894: Cao không quá tổ2020-02-22 06:38
 • #2895: Bất đắc dĩ Vọng Sơn Quân2020-02-22 06:39
 • #2896: Đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh2020-02-22 06:39
 • #2897: Tìm kiếm ba không nơi2020-02-22 06:39
 • #2898: Thế giới kì dị2020-02-22 06:39
 • #2899: Tổ Long! Lôi Sư!2020-02-22 06:39
 • #2900: Đồ Nhân lệnh!2020-02-22 06:39
 • #2901: Nhân tộc bất hủ chư quân Trường An!2020-02-22 06:40
 • #2902: Thiên địa mới mở!2020-02-22 06:40
 • #2903: Chư thiên quang minh!2020-02-22 06:40
 • #2904: Chúng sinh nghe theo2020-02-22 06:40
 • #2905: Vạn giới chiếu kiến2020-02-22 06:41
 • #2906: Ân oán kết2020-02-22 06:41
 • #2907: Phương Vận phong Thánh!2020-02-22 06:41
 • #2908: Chân Long Thánh kiếm2020-02-22 06:41
 • #2909: Kiếm liên hoa nở trảm vạn giới2020-02-22 06:42
 • #2910: Phương Vận thiên ngoại giương phi kiếm2020-02-22 06:42
 • #2911: Thánh Tổ tàn lực2020-02-22 06:42
 • #2912: Họa Địa Vi Lao!2020-02-22 06:42
 • #2913: Lại hiển lộ thần uy2020-02-22 06:42
 • #2914: Bán Thánh Văn giới2020-02-22 06:42
 • #2915: Vạn độc xà chủ2020-02-22 06:43
 • #2916: Ngang ra vạn giới2020-02-22 06:43
 • #2917: Yêu Hoàng phong Thánh!2020-02-22 06:43
 • #2918: Mười bảy ngày2020-02-22 06:43
 • #2919: Tạp gia kế hoạch2020-02-22 06:43
 • #2920: Bán Thánh đứng đầu!2020-02-22 06:43
 • #2921: Thánh đạo thư phòng!2020-02-22 06:44
 • #2922: Bách Tí xuất kích2020-02-22 06:44
 • #2923: Cổ Thành hiện thân2020-02-22 06:44
 • #2924: Long Phi Phượng Vũ!2020-02-22 06:44
 • #2925: Cùng nhau say2020-02-22 06:44
 • #2926: Thần bí Thánh lâm!2020-02-22 06:44
 • #2927: Thời không bí mật2020-02-22 06:45
 • #2928: Phương Vận thánh dụ2020-02-22 06:45
 • #2929: Tuyệt thế Cổ Hư!2020-02-22 06:45
 • #2930: Thánh đạo Văn Ngọc2020-02-22 06:45
 • #2931: Uy năng cộng minh2020-02-22 06:46
 • #2932: Đại Thánh chiến kỹ2020-02-22 06:46
 • #2933: Họa đạo ngũ cảnh2020-02-22 06:46
 • #2934: Dãy núi chi tinh2020-02-22 06:46
 • #2935: Nhất Giới Độc Tôn2020-02-22 06:46
 • #2936: Đạo thứ hai thánh dụ2020-02-22 06:46
 • #2937: Cao cơ quan văn minh2020-02-22 06:47
 • #2938: Động lực hình thức2020-02-22 06:47
 • #2939: Diệt Thánh pháo2020-02-22 06:47
 • #2940: Mười giới chi nộ2020-02-22 06:47
 • #2941: Vạn Cổ Bất Hủ2020-02-22 06:47
 • #2942: Chết cũng không tiếc2020-02-22 06:47
 • #2943: Niệm Nô kiều * Côn Luân kiếm trận!2020-02-22 06:48
 • #2944: An đắc Ỷ Thiên rút bảo kiếm!2020-02-22 06:48
 • #2945: Thánh Hà Cộng Lâm!2020-02-22 06:48
 • #2946: Trăm vạn hỗn loạn2020-02-22 06:48
 • #2947: Đêm tối2020-02-22 06:48
 • #2948: Chúng sinh chi nộ2020-02-22 06:48
 • #2949: Cổ Hư cái chết2020-02-22 06:49
 • #2950: Quân bán nước2020-02-22 06:49
 • #2951: Thiên chú2020-02-22 06:49
 • #2952: Trời không sinh Phương Vận2020-02-22 06:49
 • #2953: Phương gia môn đồ2020-02-22 06:50
 • #2954: Long thành chủ thành2020-02-22 06:50
 • #2955: Long Đế đài2020-02-22 06:50
 • #2956: Long Thánh địch ý2020-02-22 06:50
 • #2957: Thánh huyết chiến thư!2020-02-22 06:51
 • #2958: Thất Long Tôn giả2020-02-22 06:51
 • #2959: Long Đế đài bên trên thẩm Long tộc2020-02-22 06:51
 • #2960: Muốn đứng liền đứng2020-02-22 06:51
 • #2961: Tổ điện chiến công2020-02-22 06:51
 • #2962: Di thập tộc2020-02-22 06:51
 • #2963: Gặp lại cũ bảo2020-02-22 06:51
 • #2964: Nhận tổ tông2020-02-22 06:51
 • #2965: Tham kiến Lôi Sư!2020-02-22 06:52
 • #2966: Xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng2020-02-22 06:52
 • #2967: Ngao Bàng chân thân2020-02-22 06:52
 • #2968: Đại Thiên Tôn2020-02-22 06:52
 • #2969: Điệu thấp2020-02-22 06:52
 • #2970: Lưỡng Giới sơn bên ngoài2020-02-22 06:52
 • #2971: Đại Thánh giá lâm2020-02-22 06:53
 • #2972: Mười cái mấy2020-02-22 06:53
 • #2973: Thánh Tổ phân thân2020-02-22 06:53
 • #2974: Vĩnh chiếu Long thành2020-02-22 06:53
 • #2975: Bốn hình2020-02-22 06:53
 • #2976: Huyết mạch cầu2020-02-22 06:53
 • #2977: Long Đế tinh đoàn2020-02-22 06:54
 • #2978: Đế tử nhóm2020-02-22 06:54
 • #2979: Văn đảm tạp chất2020-02-22 06:54
 • #2980: Búng tay2020-02-22 06:54
 • #2981: Giá lâm tây hải!2020-02-22 06:54
 • #2982: Định tội2020-02-22 06:54
 • #2983: Mười văn thánh kiếm2020-02-22 06:55
 • #2984: Giáo hóa Thủy tộc2020-02-22 06:55
 • #2985: Vạn Long Diệt Tinh2020-02-22 06:55
 • #2986: Tinh Hải Táng Thánh2020-02-22 06:55
 • #2987: Tại sao an táng?2020-02-22 06:55
 • #2988: Vạn Long Dẫn Đạo2020-02-22 06:55
 • #2989: Tứ hải phiên đằng vân thủy nộ2020-02-22 06:55
 • #2990: Lôi đình chúng Thánh2020-02-22 06:56
 • #2991: Uy năng xé trời2020-02-22 06:56
 • #2992: Tứ hung tái nhập2020-02-22 06:56
 • #2993: Ngao Mẫn giác ngộ2020-02-22 06:56
 • #2994: Tây Hải Tinh Vẫn2020-02-22 06:56
 • #2995: Quan Thiên Kính hiện2020-02-22 06:56
 • #2996: Đồn đãi2020-02-22 06:56
 • #2997: Cá chép2020-02-22 06:57
 • #2998: Cá ngừ vây xanh2020-02-22 06:57
 • #2999: Sau lưng tên2020-02-22 06:57
 • #3000: Phương Vận đạp Khánh kinh2020-02-22 06:57
 • #3001: Phương Vận đạp Khánh quân!2020-02-22 06:57
 • #3002: Vì sao bởi vì quân khóc?2020-02-22 06:58
 • #3003: Mộng lý bất tri thân thị khách2020-02-22 06:58
 • #3004: Võ quân lo lắng2020-02-22 06:58
 • #3005: Phương thổi2020-02-22 06:58
 • #3006: Quá gấp2020-02-22 06:58
 • #3007: Bành trướng2020-02-22 06:58
 • #3008: Hy vọng2020-02-22 06:58
 • #3009: Hai đạo thánh dụ2020-02-22 06:59
 • #3010: Không thẹn thiên địa2020-02-22 06:59
 • #3011: Côn Luân kiếm bảo2020-02-22 06:59
 • #3012: Quần tinh chi đồng2020-02-22 07:00
 • #3013: Mắt toái hư không2020-02-22 07:00
 • #3014: Vương trạch2020-02-22 07:00
 • #3015: Bản thân cách tân2020-02-22 07:00
 • #3016: Bút chỉ Khổng gia2020-02-22 07:00
 • #3017: Phương Vận phê Khổng!2020-02-22 07:00
 • #3018: Hiểm địa nhân chính2020-02-22 07:01
 • #3019: Chúng ta xuất phát!2020-02-22 07:01
 • #3020: Thế gia lời đồn đãi2020-02-22 07:01
 • #3021: Không tin!2020-02-22 07:01
 • #3022: Thị hà ngôn dữ2020-02-22 07:01
 • #3023: Phê Phương Thánh!2020-02-22 07:01
 • #3024: Nửa thành2020-02-22 07:01
 • #3025: Đêm đi Khổng gia!2020-02-22 07:01
 • #3026: Long trà2020-02-22 07:02
 • #3027: Tiêu chuẩn lớn2020-02-22 07:02
 • #3028: Quang minh cùng cự lựu2020-02-22 07:02
 • #3029: Tây thú hoạch lân2020-02-22 07:02
 • #3030: Thi Đồng sinh bắt đầu thi2020-02-22 07:02
 • #3031: Lôi gia chuột tước2020-02-22 07:02
 • #3032: Nhan Vực Không hảo hữu2020-02-22 07:02
 • #3033: So nhiều người?2020-02-22 07:03
 • #3034: Trăm nho đến2020-02-22 07:03
 • #3035: Kinh thiên đại hắc nồi2020-02-22 07:03
 • #3036: Thánh tiền nữ Đồng sinh2020-02-22 07:03
 • #3037: Biện luận văn hội!2020-02-22 07:03
 • #3038: Biện luận khen thưởng2020-02-22 07:03
 • #3039: Kịch liệt biện luận2020-02-22 07:03
 • #3040: Làm không được2020-02-22 07:04
 • #3041: Ai sai2020-02-22 07:04
 • #3042: Lén lút nâng giết2020-02-22 07:04
 • #3043: Bán Thánh thân truyền!2020-02-22 07:04
 • #3044: Nghiên cứu quá lâu2020-02-22 07:04
 • #3045: Quần thần nghị sự2020-02-22 07:04
 • #3046: Tông Thánh đại kế2020-02-22 07:04
 • #3047: Đoạt châu cuộc chiến2020-02-22 07:05
 • #3048: Khánh quốc tất thắng!2020-02-22 07:05
 • #3049: Quỷ dị cuộc chiến2020-02-22 07:05
 • #3050: Binh lâm Nhạc Dương thành!2020-02-22 07:05
 • #3051: Đến cùng ai thắng?2020-02-22 07:05
 • #3052: Tài khí đại pháo2020-02-22 07:05
 • #3053: Điên cuồng công kích2020-02-22 07:05
 • #3054: Một đường đẩy!2020-02-22 07:06
 • #3055: Tì vết2020-02-22 07:06
 • #3056: Phản đoạt châu2020-02-22 07:06
 • #3057: Ám Tuyên bộ2020-02-22 07:06
 • #3058: Không có người2020-02-22 07:06
 • #3059: Đoạt Phong châu!2020-02-22 07:06
 • #3060: Nhị đại cơ quan2020-02-22 07:06
 • #3061: Tông Thánh chi công2020-02-22 07:07
 • #3062: Gió đông gió tây2020-02-22 07:07
 • #3063: Thánh niệm luận đạo!2020-02-22 07:07
 • #3064: Viên vực2020-02-22 07:07
 • #3065: Kinh thiên bí mật2020-02-22 07:07
 • #3066: Bán Thánh văn hội2020-02-22 07:07
 • #3067: Nói làm thận trọng di hoạ ngàn năm2020-02-22 07:07
 • #3068: Dũng cảm nói chuyện2020-02-22 07:08
 • #3069: Thánh niệm thế giới2020-02-22 07:08
 • #3070: Xem xét nay2020-02-22 07:08
 • #3071: Cùng chung chí hướng2020-02-22 07:08
 • #3072: Hai chồng sách2020-02-22 07:08
 • #3073: Tông Mạc Cư tiểu bằng hữu2020-02-22 07:08
 • #3074: Thánh đạo văn chiến2020-02-22 07:08
 • #3075: Ta thấy Côn Luân2020-02-22 07:09
 • #3076: Chư thiên như cá2020-02-22 07:09
 • #3077: Một ngón tay xé trời2020-02-22 07:09
 • #3078: Trầm trọng Văn giới2020-02-22 07:09
 • #3079: Động chư thiên2020-02-22 07:09
 • #3080: Phương Vận chiến công2020-02-22 07:10
 • #3081: Thân phận công bố2020-02-22 07:10
 • #3082: Thắng bại chung kết2020-02-22 07:10
 • #3083: Trật tự thay đổi2020-02-22 07:10
 • #3084: Thanh Vũ Ninh An2020-02-22 07:10
 • #3085: Thật Thư Sơn2020-02-22 07:11
 • #3086: Tri thức từ hải2020-02-22 07:11
 • #3087: Thánh đạo âm chung2020-02-22 07:11
 • #3088: Duyệt khắp ký ức2020-02-22 07:11
 • #3089: Phương Vận hài tử2020-02-22 07:11
 • #3090: Thập Giới Thai Tàng2020-02-22 07:11
 • #3091: Phương Vận mặt mũi2020-02-22 07:11
 • #3092: Côn Luân vương tộc2020-02-22 07:12
 • #3093: Nữ tử có thể gánh nửa bầu trời2020-02-22 07:12
 • #3094: Mới cạnh tranh2020-02-22 07:12
 • #3095: Nhập Côn Luân cổ giới2020-02-22 07:12
 • #3096: Nhân từ Tụng Kinh U Hồn2020-02-22 07:12
 • #3097: Ôn Dịch Đại Thánh2020-02-22 07:13
 • #3098: Thiên địa cự nhân2020-02-22 07:13
 • #3099: Thiên địa song xà2020-02-22 07:13
 • #3100: Loạn Mang vảy rắn2020-02-22 07:14
 • #3101: Thái Sơ Lôi trạch2020-02-22 07:14
 • #3102: Lôi Thạch sơn đỉnh2020-02-22 07:14
 • #3103: Thánh Tổ truyền thừa2020-02-22 07:14
 • #3104: Thái Cổ U Hồn lực lượng2020-02-22 07:14
 • #3105: Dẫn lôi2020-02-22 07:14
 • #3106: Lôi Đình Mặc kiếm2020-02-22 07:14
 • #3107: Vạn lôi bảo vệ2020-02-22 07:14
 • #3108: Tổ tài2020-02-22 07:15
 • #3109: Thần Kim Tương thủy2020-02-22 07:15
 • #3110: Dũng khí cùng tin tưởng2020-02-22 07:15
 • #3111: Cầu lớn2020-02-22 07:15
 • #3112: Thăm dò2020-02-22 07:16
 • #3113: Biến trận2020-02-22 07:16
 • #3114: Sơn Thần2020-02-22 07:16
 • #3115: Truyền thừa giáng lâm2020-02-22 07:16
 • #3116: Thì thầm2020-02-22 07:16
 • #3117: Giống như rất đơn giản bộ dáng2020-02-22 07:16
 • #3118: Tuyển chỗ tốt2020-02-22 07:17
 • #3119: Vương Tộc sơn2020-02-22 07:17
 • #3120: Tộc quần chi địa2020-02-22 07:17
 • #3121: Thần dược quán2020-02-22 07:17
 • #3122: Phụ thuộc mời2020-02-22 07:17
 • #3123: Kinh thi!2020-02-22 07:17
 • #3124: Phân biệt đối đãi2020-02-22 07:17
 • #3125: Chúng Thánh ngăn trở2020-02-22 07:18
 • #3126: Tổ uy giáng lâm2020-02-22 07:18
 • #3127: Trong mắt thế giới2020-02-22 07:18
 • #3128: Chân chính bảo tàng2020-02-22 07:18
 • #3129: Kinh thi Thánh phần2020-02-22 07:18
 • #3130: Côn Luân thi loạn2020-02-22 07:18
 • #3131: Nguyên khí không gian2020-02-22 07:18
 • #3132: Côn Luân cung2020-02-22 07:19
 • #3133: Đế tộc tam thánh2020-02-22 07:19
 • #3134: Chúng chủ chi chủ vạn vương chi vương2020-02-22 07:19
 • #3135: Á Thánh Phương Vận2020-02-22 07:19
 • #3136: Gặp lại2020-02-22 07:19
 • #3137: Hiền hòa Phương Vận2020-02-22 07:19
 • #3138: Hiệp khách hành2020-02-22 07:20
 • #3139: Nhất bộ sát nhất Thánh vạn lý bất lưu hành2020-02-22 07:20
 • #3140: Chém mất nữa bầu trời2020-02-22 07:20
 • #3141: Thánh kiếm ngâm nga2020-02-22 07:20
 • #3142: Vương tộc cuộc chiến2020-02-22 07:20
 • #3143: Mục Tinh thuật2020-02-22 07:20
 • #3144: Hôi độc chi tổ2020-02-22 07:20
 • #3145: Ta thật khờ2020-02-22 07:20
 • #3146: Côn Luân tập2020-02-22 07:21
 • #3147: Dạ Tổ2020-02-22 07:21
 • #3148: Thứ tự đến trước và sau2020-02-22 07:21
 • #3149: Côn Luân phủ2020-02-22 07:21
 • #3150: Thái Sơ sơn2020-02-22 07:21
 • #3151: Thôn Thiên kim2020-02-22 07:21
 • #3152: Viễn cổ còn sót lại2020-02-22 07:22
 • #3153: Đại Thánh nhân viên chuyển phát nhanh2020-02-22 07:22
 • #3154: Cũng không chấm dứt2020-02-22 07:22
 • #3155: Côn Luân chí bảo2020-02-22 07:22
 • #3156: Dần dần thắp sáng2020-02-22 07:22
 • #3157: Vạn giới cổ thuyền2020-02-22 07:22
 • #3158: Viễn Thế tổ bảo2020-02-22 07:22
 • #3159: Các ngươi thật khờ2020-02-22 07:23
 • #3160: Thắp sáng!2020-02-22 07:23
 • #3161: Cặn bã2020-02-22 07:23
 • #3162: Tuyên chiến thập tộc2020-02-22 07:24
 • #3163: Lôi đình gõ cửa2020-02-22 07:24
 • #3164: Thánh Tổ Lang Lão2020-02-22 07:24
 • #3165: Thần kim trở về vị trí cũ2020-02-22 07:24
 • #3166: Hồng giới2020-02-22 07:24
 • #3167: Côn Luân cổ nguyên2020-02-22 07:24
 • #3168: Trọng bảo chi niên2020-02-22 07:24
 • #3169: Tổ Thi mở mắt2020-02-22 07:24
 • #3170: Tinh Hàng2020-02-22 07:25
 • #3171: Tài khí tinh không2020-02-22 07:25
 • #3172: Trấn diệt chúng địch2020-02-22 07:25
 • #3173: Thần quang ngút trời2020-02-22 07:25
 • #3174: Bạch Tổ hóa thân2020-02-22 07:25
 • #3175: Nhỏ phá cầu2020-02-22 07:25
 • #3176: Tổ Tức thảo2020-02-22 07:25
 • #3177: Bái tổ chuẩn bị2020-02-22 07:26
 • #3178: Vận rủi2020-02-22 07:26
 • #3179: Chí bảo xuất thế2020-02-22 07:26
 • #3180: Tổ Thi tức giận2020-02-22 07:26
 • #3181: Bái tổ? ? ?2020-02-22 07:26
 • #3182: Hoàng Long di bảo manh mối2020-02-22 07:27
 • #3183: Kinh thi khắc tinh2020-02-22 07:27
 • #3184: Hư Không kình2020-02-22 07:27
 • #3185: Hư Không tinh toản2020-02-22 07:27
 • #3186: Bán đứng Côn Luân2020-02-22 07:27
 • #3187: Thánh trong thằng hề vạn giới hiếm thấy2020-02-22 07:27
 • #3188: Chuyên chú cùng phát tán2020-02-22 07:27
 • #3189: Tương kiến2020-02-22 07:28
 • #3190: Thánh đạo vũ trụ2020-02-22 07:28
 • #3191: Mê cốc chi đỉnh2020-02-22 07:28
 • #3192: Thời không cổ ngọc2020-02-22 07:28
 • #3193: Được Voi Đòi Tiên2020-02-22 07:28
 • #3194: Thời cổ chí bảo2020-02-22 07:28
 • #3195: Hàn băng thú triều2020-02-22 07:29
 • #3196: Tranh giành ngọc2020-02-22 07:29
 • #3197: Mộng Huyễn Thiên Không Kính2020-02-22 07:29
 • #3198: Lĩnh ngộ nhiều hơn2020-02-22 07:29
 • #3199: Chư Thiên Hoàng Long2020-02-22 07:30
 • #3200: Ta từng gặp2020-02-22 07:30
 • #3201: Tiến thối lưỡng nan2020-02-22 07:30
 • #3202: Công lao đứng đầu2020-02-22 07:30
 • #3203: Thánh đạo hải dương2020-02-22 07:30
 • #3204: Dị biến2020-02-22 07:30
 • #3205: Lâm Tổ2020-02-22 07:31
 • #3206: Thế áp Đại Thánh2020-02-22 07:31
 • #3207: Vạn Mục Thiên Nhãn2020-02-22 07:31
 • #3208: Tà Nhật điện mở ra2020-02-22 07:31
 • #3209: Ám giới2020-02-22 07:31
 • #3210: Thu phục Hư thú2020-02-22 07:31
 • #3211: Tinh Giới mê cung2020-02-22 07:32
 • #3212: Tinh Hà Phần Táng2020-02-22 07:32
 • #3213: Hỏa thiêu Thánh Tổ hóa thân2020-02-22 07:32
 • #3214: Hắc ám lực lượng2020-02-22 07:32
 • #3215: Không tộc quỷ thuật2020-02-22 07:32
 • #3216: Trấn Ngục Tà Long bí mật2020-02-22 07:32
 • #3217: Thánh Tổ vẫn lạc2020-02-22 07:32
 • #3218: Hỗn động khu vực2020-02-22 07:33
 • #3219: Toàn bộ vũng hố sạch2020-02-22 07:33
 • #3220: Cảm giác không sai2020-02-22 07:33
 • #3221: Thái Nguyên chi môn2020-02-22 07:33
 • #3222: Vẫn Lạc Vũ Trụ đồ2020-02-22 07:33
 • #3223: Cố nhân tương kiến không quen biết2020-02-22 07:33
 • #3224: Trăm vạn năm gặp nhau2020-02-22 07:33
 • #3225: Hoàng hôn mặt sau tạm biệt2020-02-22 07:33
 • #3226: Vạn long chi chủ2020-02-22 07:34
 • #3227: Đả kích người Phương Vận2020-02-22 07:34
 • #3228: Đế Thần thụ2020-02-22 07:34
 • #3229: Trấn Ngục Tà Long giáng lâm!2020-02-22 07:34
 • #3230: Vạn Đạo bích2020-02-22 07:34
 • #3231: Chư thiên diệt2020-02-22 07:34
 • #3232: Tuần sát cổ giới2020-02-22 07:34
 • #3233: Chiến Thánh Tổ!2020-02-22 07:35
 • #3234: Lời tác giả2020-02-22 07:35
 • #3235: Hư không hắc cầu2020-02-22 07:35
 • #3236: Táng hà2020-02-22 07:35
 • #3237: Minh hữu2020-02-22 07:35
 • #3238: Về bụi2020-02-22 07:35
 • #3239: Vạn Cổ chiến trường2020-02-22 07:36
 • #3240: Tiến về trước Tổ Thi hoang sơn2020-02-22 07:36
 • #3241: Nông thôn phong quang2020-02-22 07:36
 • #3242: Độc áp núi hoang2020-02-22 07:36
 • #3243: Đàm phán sao?2020-02-22 07:36
 • #3244: Mười giáp Tổ Thi2020-02-22 07:36
 • #3245: Chấp chưởng hư không2020-02-22 07:36
 • #3246: Quần Sơn chi Tổ2020-02-22 07:36
 • #3247: Đấu giá2020-02-22 07:37
 • #3248: Lưu phách2020-02-22 07:37
 • #3249: Cổ thú tổ bảo2020-02-22 07:37
 • #3250: Ưu đãi2020-02-22 07:37
 • #3251: Kiếm Tổ2020-02-22 07:38
 • #3252: Loạn Mang giáng lâm!2020-02-22 07:38
 • #3253: Vòng thứ ba2020-02-22 07:38
 • #3254: Chắn ta?2020-02-22 07:38
 • #3255: Lớn ô long2020-02-22 07:38
 • #3256: Chúng Tổ tề tụ2020-02-22 07:39
 • #3257: Nói dối2020-02-22 07:39
 • #3258: Ánh Không thuật đâu này?2020-02-22 07:39
 • #3259: Đại chiến mở ra2020-02-22 07:39
 • #3260: Một chi Xuyên Vân tiễn2020-02-22 07:40
 • #3261: Đại ca2020-02-22 07:40
 • #3262: Thập phương trầm luân chúng sinh tịch diệt2020-02-22 07:40
 • #3263: Liên thông Thánh Nguyên2020-02-22 07:40
 • #3264: Nhỏ yếu nhân tộc2020-02-22 07:40
 • #3265: Các tộc đến2020-02-22 07:40
 • #3266: Thánh đạo phong tỏa2020-02-22 07:41
 • #3267: Nhất tộc song tổ2020-02-22 07:41
 • #3268: Ma lâm Thánh viện2020-02-22 07:41
 • #3269: Thật Vạn Giới sư!2020-02-22 07:41
 • #3270: Vạn giới đệ nhất hung vật!2020-02-22 07:42
 • #3271: Phương Tiểu Hắc2020-02-22 07:42
 • #3272: Cướp đoạt Yêu giới!2020-02-22 07:42
 • #3273: Chu thiên không ánh sáng2020-02-22 07:42
 • #3274: Thiên Lang Thôn Nguyệt2020-02-22 07:42
 • #3275: Thánh Tổ ám tập2020-02-22 07:43
 • #3276: Tam thế thay đổi triều đại2020-02-22 07:43
 • #3277: Trảm Long đao ra2020-02-22 07:43
 • #3278: Người làm thiên địa tâm2020-02-22 07:43
 • #3279: Sinh dân chi mệnh2020-02-22 07:43
 • #3280: Chung luyện đại thế2020-02-22 07:43
 • #3281: Đỉnh phong chi uy2020-02-22 07:44
 • #3282: Trung hưng chi chủ2020-02-22 07:44
 • #3283: Bụi bặm2020-02-22 07:44
 • #3284: Hư không đại trận2020-02-22 07:44
 • #3285: Phệ Long đằng tổ2020-02-22 07:44
 • #3286: Vô tình gặp được2020-02-22 07:45
 • #3287: Ngoại giới Thánh đạo2020-02-22 07:45
 • #3288: Chư thế hoàng hôn2020-02-22 07:45
 • #3289: Màn thầu phiến2020-02-22 07:45
 • #3290: Hôm nay có thể nguyện trả lại?2020-02-22 07:45
 • #3291: Tách lớp2020-02-22 07:45
 • #3292: Ba đỉnh phong cuộc chiến2020-02-22 07:46
 • #3293: Văn đảm ngũ cảnh2020-02-22 07:46
 • #3294: Thánh Tổ đỉnh phong2020-02-22 07:46
 • #3295: Tứ hung giáng lâm2020-02-22 07:46
 • #3296: Tru diệt đại đế2020-02-22 07:46
 • #3297: Chúng Tổ chi lộ2020-02-22 07:47
 • #3298: Tru Hoàng Thiên!2020-02-22 07:47
 • #3299: Có đạo tắc thì ẩn2020-02-22 07:47
 • #3300: Chương 3302 Khổng Tử mạt chương2020-02-22 07:47
 • #3301: Luyện văn đảm2020-02-22 07:47
 • #3302: Vạn sách chi giới2020-02-22 07:48
 • #3303: Hỗn độn biên giới2020-02-22 07:48
 • #3304: Nhân tộc đến vĩ2020-02-22 07:48
 • #3305: Màu vàng kim pho tượng2020-02-22 07:48
 • #3306: Hoàng Thiên phân thân2020-02-22 07:49
 • #3307: Dùng ngòi bút làm vũ khí2020-02-22 07:49
 • #3308: Mở ra cổ thuyền2020-02-22 07:49
 • #3309: Trời không chí cao2020-02-22 07:49
 • #3310: Chung cực cùng càng chung cực2020-02-22 07:49
 • #3311: Tân thế giới (đại kết cục)2020-02-22 07:50
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Võ Đạo Đan Tôn

TiKay

Kiếm Khư

TiKay

Leave a Reply