Đam MỹHuyền HuyễnLinh Dị

Linh Môi

Điên cuồng luyến mộ lại cầu mà không được nam thần bỗng nhiên nói: Phạn Già La, ta còn là tương đối thích ngươi an tĩnh thời điểm bộ dáng.

Phạn Già La là cái cố chấp điên cuồng, rửng mỡ, cũng không biết chính mình an tĩnh thời điểm là cái dạng gì nhi. Bất quá, hắn lại biết, giấu ở chính mình trong cơ thể mấy chục cá nhân cách trung khẳng định có một cái là nam thần thích bộ dáng.

Vì thế, hắn quyết định đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt, dung hợp……

Lại không liêu, cái này sai lầm hành động làm hắn đánh thức ngủ say ở trong cơ thể mình một con quái vật……

Phạn Già La cùng hắn mấy chục cá nhân cách trong một đêm toàn bộ biến mất, bên ngoài toàn bộ thế giới cũng bởi vậy mà long trời lở đất……

Gỡ mìn bọc nhỏ:

1, nào đó tình tiết sẽ có điểm khủng bố, nhát gan các bảo bảo xét dùng ăn.

2, nhập V trước đơn càng, nhập V sau song càng.

3, có lôi có tô, không có logic cùng chỉ số thông minh, như thế nào sảng viết như thế nào. Đối tác giả yêu cầu tương đối cao các bảo bảo cũng thỉnh xét dùng ăn.

4, chuyện xưa bối cảnh giả tưởng, cùng hiện thực xã hội không có một mao tiền quan hệ, thỉnh các bảo bối chớ tùy ý đại nhập.

5, mỗi ngày đổi mới thời gian ở buổi sáng 9 điểm.

Tag: Linh dị thần quáiKỳ ảo ma huyễnHiện đại hư cấu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Phạn Già La ┃ vai phụ: Tống Ân Từ, Triệu Văn Ngạn, Trang Chân ┃ cái khác: Nghịch tập, vả mặt, tay xé các lộ thần tiên ma quái

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Phong Lưu Thư Ngốc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • linh-moi-chuong-0001.mp32020-02-12 15:40
 • linh-moi-chuong-0002.mp32020-02-12 15:41
 • linh-moi-chuong-0003.mp32020-02-12 15:41
 • linh-moi-chuong-0004.mp32020-02-13 08:28
 • linh-moi-chuong-0005.mp32020-02-12 15:41
 • linh-moi-chuong-0006.mp32020-02-12 15:42
 • linh-moi-chuong-0007.mp32020-02-12 15:42
 • linh-moi-chuong-0008.mp32020-02-12 15:42
 • linh-moi-chuong-0009.mp32020-02-12 15:42
 • linh-moi-chuong-0010.mp32020-02-13 08:28
 • linh-moi-chuong-0011.mp32020-02-13 08:28
 • linh-moi-chuong-0012.mp32020-02-12 15:43
 • linh-moi-chuong-0013.mp32020-02-13 08:29
 • linh-moi-chuong-0014.mp32020-02-12 15:44
 • linh-moi-chuong-0015.mp32020-02-13 08:29
 • linh-moi-chuong-0016.mp32020-02-12 15:44
 • linh-moi-chuong-0017.mp32020-02-12 15:45
 • linh-moi-chuong-0018.mp32020-02-12 15:45
 • linh-moi-chuong-0019.mp32020-02-12 15:45
 • linh-moi-chuong-0020.mp32020-02-12 15:45
 • linh-moi-chuong-0021.mp32020-02-12 15:46
 • linh-moi-chuong-0022.mp32020-02-12 15:46
 • linh-moi-chuong-0023.mp32020-02-12 15:46
 • linh-moi-chuong-0024.mp32020-02-12 15:47
 • linh-moi-chuong-0025.mp32020-02-12 15:47
 • linh-moi-chuong-0026.mp32020-02-12 15:48
 • linh-moi-chuong-0027.mp32020-02-13 08:29
 • linh-moi-chuong-0028.mp32020-02-12 15:48
 • linh-moi-chuong-0029.mp32020-02-13 08:30
 • linh-moi-chuong-0030.mp32020-02-12 15:49
 • linh-moi-chuong-0031.mp32020-02-12 15:49
 • linh-moi-chuong-0032.mp32020-02-13 08:30
 • linh-moi-chuong-0033.mp32020-02-12 15:50
 • linh-moi-chuong-0034.mp32020-02-12 15:50
 • linh-moi-chuong-0035.mp32020-02-12 15:50
 • linh-moi-chuong-0036.mp32020-02-12 15:50
 • linh-moi-chuong-0037.mp32020-02-12 15:51
 • linh-moi-chuong-0038.mp32020-02-12 15:51
 • linh-moi-chuong-0039.mp32020-02-12 15:51
 • linh-moi-chuong-0040.mp32020-02-12 15:51
 • linh-moi-chuong-0041.mp32020-02-12 15:51
 • linh-moi-chuong-0042.mp32020-02-12 15:52
 • linh-moi-chuong-0043.mp32020-02-12 15:52
 • linh-moi-chuong-0044.mp32020-02-12 15:52
 • linh-moi-chuong-0045.mp32020-02-12 15:53
 • linh-moi-chuong-0046.mp32020-02-12 15:53
 • linh-moi-chuong-0047.mp32020-02-12 15:53
 • linh-moi-chuong-0048.mp32020-02-12 15:53
 • linh-moi-chuong-0049.mp32020-02-12 15:54
 • linh-moi-chuong-0050.mp32020-02-12 15:54
 • linh-moi-chuong-0051.mp32020-02-12 15:54
 • linh-moi-chuong-0052.mp32020-02-12 15:54
 • linh-moi-chuong-0053.mp32020-02-12 15:54
 • linh-moi-chuong-0054.mp32020-02-12 15:55
 • linh-moi-chuong-0055.mp32020-02-12 15:55
 • linh-moi-chuong-0056.mp32020-02-12 15:55
 • linh-moi-chuong-0057.mp32020-02-12 15:55
 • linh-moi-chuong-0058.mp32020-02-12 15:56
 • linh-moi-chuong-0059.mp32020-02-12 15:56
 • linh-moi-chuong-0060.mp32020-02-12 15:56
 • linh-moi-chuong-0061.mp32020-02-12 15:56
 • linh-moi-chuong-0062.mp32020-02-12 15:57
 • linh-moi-chuong-0063.mp32020-02-12 15:57
 • linh-moi-chuong-0064.mp32020-02-12 15:57
 • linh-moi-chuong-0065.mp32020-02-12 15:58
 • linh-moi-chuong-0066.mp32020-02-12 15:58
 • linh-moi-chuong-0067.mp32020-02-12 15:58
 • linh-moi-chuong-0068.mp32020-02-12 15:59
 • linh-moi-chuong-0069.mp32020-02-12 15:59
 • linh-moi-chuong-0070.mp32020-02-12 15:59
 • linh-moi-chuong-0071.mp32020-02-12 15:59
 • linh-moi-chuong-0072.mp32020-02-12 16:00
 • linh-moi-chuong-0073.mp32020-02-12 16:00
 • linh-moi-chuong-0074.mp32020-02-12 16:01
 • linh-moi-chuong-0075.mp32020-02-12 16:01
 • linh-moi-chuong-0076.mp32020-02-12 16:01
 • linh-moi-chuong-0077.mp32020-02-12 16:01
 • linh-moi-chuong-0078.mp32020-02-13 08:30
 • linh-moi-chuong-0079.mp32020-02-12 16:02
 • linh-moi-chuong-0080.mp32020-02-12 16:02
 • linh-moi-chuong-0081.mp32020-02-12 16:03
 • linh-moi-chuong-0082.mp32020-02-12 16:03
 • linh-moi-chuong-0083.mp32020-02-12 16:03
 • linh-moi-chuong-0084.mp32020-02-13 08:30
 • linh-moi-chuong-0085.mp32020-02-12 16:04
 • linh-moi-chuong-0086.mp32020-02-13 08:31
 • linh-moi-chuong-0087.mp32020-02-12 16:04
 • linh-moi-chuong-0088.mp32020-02-13 08:31
 • linh-moi-chuong-0089.mp32020-02-12 16:05
 • linh-moi-chuong-0090.mp32020-02-13 08:31
 • linh-moi-chuong-0091.mp32020-02-12 16:05
 • linh-moi-chuong-0092.mp32020-02-13 08:32
 • linh-moi-chuong-0093.mp32020-02-12 16:06
 • linh-moi-chuong-0094.mp32020-02-12 16:06
 • linh-moi-chuong-0095.mp32020-02-12 16:06
 • linh-moi-chuong-0096.mp32020-02-13 08:32
 • linh-moi-chuong-0097.mp32020-02-12 16:07
 • linh-moi-chuong-0098.mp32020-02-13 08:33
 • linh-moi-chuong-0099.mp32020-02-12 16:08
 • linh-moi-chuong-0100.mp32020-02-13 08:33
 • linh-moi-chuong-0101.mp32020-02-12 16:09
 • linh-moi-chuong-0102.mp32020-02-13 08:34
 • linh-moi-chuong-0103.mp32020-02-12 16:09
 • linh-moi-chuong-0104.mp32020-02-13 08:34
 • linh-moi-chuong-0105.mp32020-02-12 16:10
 • linh-moi-chuong-0106.mp32020-02-13 08:34
 • linh-moi-chuong-0107.mp32020-02-12 16:11
 • linh-moi-chuong-0108.mp32020-02-13 08:35
 • linh-moi-chuong-0109.mp32020-02-12 16:11
 • linh-moi-chuong-0110.mp32020-02-13 08:35
 • linh-moi-chuong-0111.mp32020-02-12 16:11
 • linh-moi-chuong-0112.mp32020-02-13 08:35
 • linh-moi-chuong-0113.mp32020-02-12 16:12
 • linh-moi-chuong-0114.mp32020-02-13 08:36
 • linh-moi-chuong-0115.mp32020-02-12 16:13
 • linh-moi-chuong-0116.mp32020-02-13 08:36
 • linh-moi-chuong-0117.mp32020-02-12 16:14
 • linh-moi-chuong-0118.mp32020-02-13 08:36
 • linh-moi-chuong-0119.mp32020-02-12 16:15
 • linh-moi-chuong-0120.mp32020-02-13 08:37
 • linh-moi-chuong-0121.mp32020-02-12 16:16
 • linh-moi-chuong-0122.mp32020-02-12 16:16
 • linh-moi-chuong-0123.mp32020-02-12 16:17
 • linh-moi-chuong-0124.mp32020-02-13 08:37
 • linh-moi-chuong-0125.mp32020-02-12 16:17
 • linh-moi-chuong-0126.mp32020-02-13 08:37
 • linh-moi-chuong-0127.mp32020-02-12 16:18
 • linh-moi-chuong-0128.mp32020-02-13 08:38
 • linh-moi-chuong-0129.mp32020-02-12 16:19
 • linh-moi-chuong-0130.mp32020-02-13 08:38
 • linh-moi-chuong-0131.mp32020-02-12 16:19
 • linh-moi-chuong-0132.mp32020-02-13 08:39
 • linh-moi-chuong-0133.mp32020-02-12 16:20
 • linh-moi-chuong-0134.mp32020-02-13 08:39
 • linh-moi-chuong-0135.mp32020-02-12 16:20
 • linh-moi-chuong-0136.mp32020-02-12 16:21
 • linh-moi-chuong-0137.mp32020-02-12 16:21
 • linh-moi-chuong-0138.mp32020-02-13 08:40
 • linh-moi-chuong-0139.mp32020-02-12 16:21
 • linh-moi-chuong-0140.mp32020-02-13 08:40
 • linh-moi-chuong-0141.mp32020-02-12 16:22
 • linh-moi-chuong-0142.mp32020-02-13 08:41
 • linh-moi-chuong-0143.mp32020-02-12 16:23
 • linh-moi-chuong-0144.mp32020-02-13 08:41
 • linh-moi-chuong-0145.mp32020-02-12 16:24
 • linh-moi-chuong-0146.mp32020-02-13 08:41
 • linh-moi-chuong-0147.mp32020-02-12 16:25
 • linh-moi-chuong-0148.mp32020-02-13 08:41
 • linh-moi-chuong-0149.mp32020-02-12 16:25
 • linh-moi-chuong-0150.mp32020-02-13 08:42
 • linh-moi-chuong-0151.mp32020-02-12 16:26
 • linh-moi-chuong-0152.mp32020-02-13 08:42
 • linh-moi-chuong-0153.mp32020-02-12 16:26
 • linh-moi-chuong-0154.mp32020-02-12 16:27
 • linh-moi-chuong-0155.mp32020-02-12 16:27
 • linh-moi-chuong-0156.mp32020-02-13 08:42
 • linh-moi-chuong-0157.mp32020-02-12 16:28
 • linh-moi-chuong-0158.mp32020-02-13 08:43
 • linh-moi-chuong-0159.mp32020-02-12 16:28
 • linh-moi-chuong-0160.mp32020-02-13 08:43
 • linh-moi-chuong-0161.mp32020-02-12 16:29
 • linh-moi-chuong-0162.mp32020-02-12 16:29
 • linh-moi-chuong-0163.mp32020-02-12 16:29
 • linh-moi-chuong-0164.mp32020-02-13 08:43
 • linh-moi-chuong-0165.mp32020-02-12 16:31
 • linh-moi-chuong-0166.mp32020-02-13 08:44
 • linh-moi-chuong-0167.mp32020-02-12 16:31
 • linh-moi-chuong-0168.mp32020-02-13 08:44
 • linh-moi-chuong-0169.mp32020-02-12 16:32
 • linh-moi-chuong-0170.mp32020-02-12 16:33
 • linh-moi-chuong-0171.mp32020-02-12 16:33
 • linh-moi-chuong-0172.mp32020-02-13 08:45
 • linh-moi-chuong-0173.mp32020-02-12 16:34
 • linh-moi-chuong-0174.mp32020-02-13 08:45
 • linh-moi-chuong-0175.mp32020-02-12 16:34
 • linh-moi-chuong-0176.mp32020-02-13 08:45
 • linh-moi-chuong-0177.mp32020-02-12 16:35
 • linh-moi-chuong-0178.mp32020-02-13 08:46
 • linh-moi-chuong-0179.mp32020-02-12 16:36
 • linh-moi-chuong-0180.mp32020-02-13 08:46
 • linh-moi-chuong-0181.mp32020-02-12 16:37
 • linh-moi-chuong-0182.mp32020-02-13 08:47
 • linh-moi-chuong-0183.mp32020-02-12 16:37
 • linh-moi-chuong-0184.mp32020-02-13 08:47
 • linh-moi-chuong-0185.mp32020-02-12 16:37
 • linh-moi-chuong-0186.mp32020-02-12 16:38
 • linh-moi-chuong-0187.mp32020-02-13 08:47
 • linh-moi-chuong-0188.mp32020-02-12 16:39
 • linh-moi-chuong-0189.mp32020-02-13 08:47
 • linh-moi-chuong-0190.mp32020-02-12 16:39
 • linh-moi-chuong-0191.mp32020-02-13 08:48
 • linh-moi-chuong-0192.mp32020-02-12 16:40
 • linh-moi-chuong-0193.mp32020-02-13 08:48
 • linh-moi-chuong-0194.mp32020-02-12 16:41
 • linh-moi-chuong-0195.mp32020-02-13 08:49
 • linh-moi-chuong-0196.mp32020-02-12 16:42
 • linh-moi-chuong-0197.mp32020-02-13 08:49
 • linh-moi-chuong-0198.mp32020-02-12 16:42
 • linh-moi-chuong-0199.mp32020-02-13 08:49
 • linh-moi-chuong-0200.mp32020-02-12 16:43
 • linh-moi-chuong-0201.mp32020-02-13 08:50
 • linh-moi-chuong-0202.mp32020-02-12 16:43
 • linh-moi-chuong-0203.mp32020-02-13 08:50
 • linh-moi-chuong-0204.mp32020-02-12 16:44
 • linh-moi-chuong-0205.mp32020-02-13 06:52
 • linh-moi-chuong-0206.mp32020-02-13 06:52
 • linh-moi-chuong-0207.mp32020-02-13 08:50
 • linh-moi-chuong-0208.mp32020-02-13 06:53
 • linh-moi-chuong-0209.mp32020-02-13 08:50
 • linh-moi-chuong-0210.mp32020-02-13 06:54
 • linh-moi-chuong-0211.mp32020-02-13 08:51
 • linh-moi-chuong-0212.mp32020-02-13 06:54
 • linh-moi-chuong-0213.mp32020-02-13 08:51
 • linh-moi-chuong-0214.mp32020-02-13 06:55
 • linh-moi-chuong-0215.mp32020-02-13 08:51
 • linh-moi-chuong-0216.mp32020-02-13 06:56
 • linh-moi-chuong-0217.mp32020-02-13 08:51
 • linh-moi-chuong-0218.mp32020-02-13 06:56
 • linh-moi-chuong-0219.mp32020-02-13 08:51
 • linh-moi-chuong-0220.mp32020-02-13 06:57
 • linh-moi-chuong-0221.mp32020-02-13 08:52
 • linh-moi-chuong-0222.mp32020-02-13 06:58
 • linh-moi-chuong-0223.mp32020-02-13 08:52
 • linh-moi-chuong-0224.mp32020-02-13 06:59
 • linh-moi-chuong-0225.mp32020-02-13 06:59
 • linh-moi-chuong-0226.mp32020-02-13 06:59
 • linh-moi-chuong-0227.mp32020-02-13 08:53
 • linh-moi-chuong-0228.mp32020-02-13 07:03
 • linh-moi-chuong-0229.mp32020-02-13 07:04
 • linh-moi-chuong-0230.mp32020-02-13 08:53
 • linh-moi-chuong-0231.mp32020-02-13 07:05
 • linh-moi-chuong-0232.mp32020-02-13 08:53
 • linh-moi-chuong-0233.mp32020-02-13 07:05
 • linh-moi-chuong-0234.mp32020-02-13 08:54
 • linh-moi-chuong-0235.mp32020-02-13 07:06
 • linh-moi-chuong-0236.mp32020-02-13 08:54
 • linh-moi-chuong-0237.mp32020-02-13 07:07
 • linh-moi-chuong-0238.mp32020-02-13 08:54
 • linh-moi-chuong-0239.mp32020-02-13 07:07
 • linh-moi-chuong-0240.mp32020-02-13 07:08
 • linh-moi-chuong-0241.mp32020-02-13 07:08
 • linh-moi-chuong-0242.mp32020-02-13 08:54
 • linh-moi-chuong-0243.mp32020-02-13 07:08
 • linh-moi-chuong-0244.mp32020-02-13 07:09
 • linh-moi-chuong-0245.mp32020-02-13 07:09
 • linh-moi-chuong-0246.mp32020-02-13 08:55
 • linh-moi-chuong-0247.mp32020-02-13 07:10
 • linh-moi-chuong-0248.mp32020-02-13 08:55
 • linh-moi-chuong-0249.mp32020-02-13 07:10
 • linh-moi-chuong-0250.mp32020-02-13 08:55
 • linh-moi-chuong-0251.mp32020-02-13 07:11
 • linh-moi-chuong-0252.mp32020-02-13 07:12
 • linh-moi-chuong-0253.mp32020-02-13 07:13
 • linh-moi-chuong-0254.mp32020-02-13 07:14
 • linh-moi-chuong-0255.mp32020-02-13 07:14
 • linh-moi-chuong-0256.mp32020-02-13 07:15
 • linh-moi-chuong-0257.mp32020-02-13 07:15
 • linh-moi-chuong-0258.mp32020-02-13 08:56
 • linh-moi-chuong-0259.mp32020-02-13 07:17
 • linh-moi-chuong-0260.mp32020-02-13 07:18
 • linh-moi-chuong-0261.mp32020-02-13 07:18
 • linh-moi-chuong-0262.mp32020-02-13 07:19
 • linh-moi-chuong-0263.mp32020-02-13 07:20
 • linh-moi-chuong-0264.mp32020-02-13 08:56
 • linh-moi-chuong-0265.mp32020-02-13 07:21
 • linh-moi-chuong-0266.mp32020-02-13 07:22
 • linh-moi-chuong-0267.mp32020-02-13 07:23
 • linh-moi-chuong-0268.mp32020-02-13 07:23
 • linh-moi-chuong-0269.mp32020-02-13 07:24
 • linh-moi-chuong-0270.mp32020-02-13 07:25
 • linh-moi-chuong-0271.mp32020-02-13 07:26
 • linh-moi-chuong-0272.mp32020-02-13 07:27
 • linh-moi-chuong-0273.mp32020-02-13 07:29
 • linh-moi-chuong-0274.mp32020-02-13 07:29
 • linh-moi-chuong-0275.mp32020-02-13 07:30
 • linh-moi-chuong-0276.mp32020-02-13 07:34
 • linh-moi-chuong-0277.mp32020-02-13 07:35
 • linh-moi-chuong-0278.mp32020-02-13 07:36
 • linh-moi-chuong-0279.mp32020-02-13 07:36
 • linh-moi-chuong-0280.mp32020-02-13 07:37
 • linh-moi-chuong-0281.mp32020-02-13 07:38
 • linh-moi-chuong-0282.mp32020-02-13 07:39
 • linh-moi-chuong-0283.mp32020-02-13 07:39
 • linh-moi-chuong-0284.mp32020-02-13 07:40
 • linh-moi-chuong-0285.mp32020-02-13 07:40
 • linh-moi-chuong-0286.mp32020-02-13 07:40
 • linh-moi-chuong-0287.mp32020-02-13 07:40
 • linh-moi-chuong-0288.mp32020-02-13 07:41
 • linh-moi-chuong-0289.mp32020-02-13 07:41
 • linh-moi-chuong-0290.mp32020-02-13 07:42
 • linh-moi-chuong-0291.mp32020-02-13 07:42
 • linh-moi-chuong-0292.mp32020-02-13 07:42
 • linh-moi-chuong-0293.mp32020-02-13 07:43
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Related posts

Tại Liêu Trai Làm Hiền Giả

TiKay

Mạt Thế Pháo Hôi Nghịch Tập

THUYS♥️

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

TiKay

Nhà Ta Có Chỉ Tiểu Thao Thiết

THUYS♥️

Quỷ Vương Tuyệt Sủng: Nghịch Thiên Phế Tài Phi

THUYS♥️

Thông Linh Sư Làm Nuôi Dưỡng Nhật Tử

THUYS♥️

Leave a Reply