Lịch Sử

Chuế Tế

một cái chịu đủ lắm rồi câu tâm đấu giác, sinh tử dốc sức làm tài chính giới bá chủ về tới cổ đại, tiến vào một thương nhân gia đình tối không nơi vị chuế tế thân thể sau nhàn nhã cố sự. Gia quốc chuyện thiên hạ, vốn đã không muốn đi đụng hắn, rồi lại làm sao có thể tránh từng chiếm được rồi.

“Có người từng đứng ở Kim Tự Tháp chút cao

Giá thấp nhất đếm không hết đố kỵ cùng ao ước tươi đẹp

Đi qua đoạn này vạn người chen chúc đường

Chạy không qua bia mộ hạ kia cô độc đích ngủ dài” ——finale《 mạng treo một tuyến 》

PS: chuế (zhui đệ tứ thanh ) tế, nhập chuế rườm rà, không phải (ao tiếng thứ hai ) tế.

PS2: bản văn thuộc TVB hưu nhàn kịch, mà không phải CCTV chính kịch, hết thảy nhìn khởi tới cùng lịch sử có vượt chi nơi, đều thỉnh không nên tưởng thực.

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Giang Ninh gió sớm Tiết tử Phồn hoa qua mắt khai một quý2020-02-22 04:39
 • #2: Tô gia ở rể2020-02-22 04:40
 • #3: Thơ và cờ2020-02-22 04:40
 • #4: Nhóm tượng lão tẩu tiểu tỳ cùng nhị thế tổ2020-02-22 04:41
 • #5: Không quan hệ đích người2020-02-22 04:41
 • #6: Nhảy sông đích gà mẹ2020-02-22 04:41
 • #7: Tần lão2020-02-22 04:41
 • #8: Dự Sơn thư viện2020-02-22 04:41
 • #9: Hô Diên Lôi Phong2020-02-22 04:41
 • #10: Vị lai đích dạng tử2020-02-22 04:42
 • #11: Minh Nguyệt lúc nào có2020-02-22 04:42
 • #12: Họa phảng thượng2020-02-22 04:42
 • #13: Chỉ Thủy hội thơ2020-02-22 04:42
 • #14: Quy Hạc viên trung2020-02-22 04:43
 • #15: Suy ba trợ lan2020-02-22 04:43
 • #16: Hậu tri hậu giác2020-02-22 04:43
 • #17: Nhiếp Vân Trúc2020-02-22 04:43
 • #18: Khí trường2020-02-22 04:43
 • #19: Tự quải Đông Nam cành2020-02-22 04:43
 • #20: Trung thần2020-02-22 04:44
 • #21: Phỏng đoán2020-02-22 04:44
 • #22: Cuối thu đầu đông ( thượng )2020-02-22 04:44
 • #23: Cuối thu đầu đông ( hạ )2020-02-22 04:44
 • #24: Mồm tiện2020-02-22 04:44
 • #25: Biểu tỷ2020-02-22 04:45
 • #26: Lật tay làm mây2020-02-22 04:45
 • #27: Khảo hiệu2020-02-22 04:45
 • #28: Mấy tầng lầu đích độ cao2020-02-22 04:45
 • #29: Già lam mưa ( thượng )2020-02-22 04:45
 • #30: Già lam mưa ( hạ )2020-02-22 04:46
 • #31: Đàm tiếu2020-02-22 04:46
 • #32: Phức tạp2020-02-22 04:46
 • #33: Bước thứ nhất ( thượng )2020-02-22 04:46
 • #34: Bước thứ nhất ( hạ )2020-02-22 04:46
 • #35: Niên tiết việc vặt2020-02-22 04:46
 • #36: Một đêm ngư long múa ( một )2020-02-22 04:47
 • #37: Một đêm ngư long múa ( hai )2020-02-22 04:47
 • #38: Một đêm ngư long múa ( ba )2020-02-22 04:47
 • #39: Một đêm ngư long múa ( năm )2020-02-22 04:47
 • #40: Một đêm ngư long múa ( bốn )2020-02-22 04:48
 • #41: Một đêm ngư long múa ( sáu )2020-02-22 04:48
 • #42: Một đêm ngư long múa ( bảy )2020-02-22 04:48
 • #43: Một đêm ngư long múa ( tám )2020-02-22 04:48
 • #44: Cược ước2020-02-22 04:48
 • #45: Xe đẩy nhỏ2020-02-22 04:49
 • #46: Giản đơn thủ pháp2020-02-22 04:49
 • #47: Cựu thức2020-02-22 04:50
 • #48: Việc cũ tư vị2020-02-22 04:50
 • #49: Từ không lấy yếu thắng mạnh2020-02-22 04:50
 • #50: Trong xuân quang2020-02-22 04:50
 • #51: Kỳ quái đích ở chung2020-02-22 04:50
 • #52: Manh nha2020-02-22 04:51
 • #53: Lúc đầu2020-02-22 04:51
 • #54: Hỉ khánh2020-02-22 04:51
 • #55: Chấn nhiếp ( thượng )2020-02-22 04:51
 • #56: Chấn nhiếp ( trung )2020-02-22 04:52
 • #57: Chấn nhiếp ( hạ )2020-02-22 04:52
 • #58: Thân sau trước mắt2020-02-22 04:52
 • #59: Một đôi tỷ đệ2020-02-22 04:52
 • #60: Giết!2020-02-22 04:52
 • #61: Phong lôi tật múa2020-02-22 04:53
 • #62: Cục cùng thế2020-02-22 04:53
 • #63: Mồi cùng dây2020-02-22 04:53
 • #64: Mong ngóng2020-02-22 04:53
 • #65: Linh đang ngày mai thấy2020-02-22 04:53
 • #66: Du hí quang cảnh2020-02-22 04:53
 • #67: Cấm kỵ2020-02-22 04:54
 • #68: Mong đợi cược ước2020-02-22 04:54
 • #69: Quảng cáo bố cục2020-02-22 04:55
 • #70: Linh đang ngày ngày thấy2020-02-22 04:55
 • #71: Hung tàn Ninh Lập Hằng2020-02-22 04:55
 • #72: Lữ Lương2020-02-22 04:55
 • #73: Màn mưa2020-02-22 04:56
 • #74: Văn nhược thư sinh2020-02-22 04:56
 • #75: Tâm như mãnh hổ ( một )2020-02-22 04:57
 • #76: Tâm như mãnh hổ ( hai )2020-02-22 04:57
 • #77: Tâm như mãnh hổ ( ba )2020-02-22 04:58
 • #78: Tâm như mãnh hổ ( bốn )2020-02-22 04:58
 • #79: Sơn cư2020-02-22 04:58
 • #80: Hắn sơn chi thạch ( thượng )2020-02-22 04:58
 • #81: Hắn sơn chi thạch ( hạ )2020-02-22 04:59
 • #82: Chờ đợi2020-02-22 04:59
 • #83: Tai tình muốn tới2020-02-22 04:59
 • #84: Tựu không gả người2020-02-22 04:59
 • #85: Hai dạng đồ vật2020-02-22 05:00
 • #86: Tính2020-02-22 05:00
 • #87: Bối phận xưng hô2020-02-22 05:00
 • #88: Giấy cửa sổ2020-02-22 05:00
 • #89: Tinh Tinh đốt đèn2020-02-22 05:00
 • #90: Tiểu Thiền2020-02-22 05:01
 • #91: Đông Trụ2020-02-22 05:01
 • #92: Bạch nhãn lang2020-02-22 05:01
 • #93: Cảnh cáo ( thượng )2020-02-22 05:01
 • #94: Cảnh cáo ( hạ )2020-02-22 05:02
 • #95: Lịch sử cùng đăng đồ tử2020-02-22 05:03
 • #96: Thời cuộc ( thượng )2020-02-22 05:03
 • #97: Thời cuộc ( trung )2020-02-22 05:03
 • #98: Thời cuộc ( hạ )2020-02-22 05:03
 • #99: Nho2020-02-22 05:03
 • #100: Tô Đàn Nhi một ngày(thượng)2020-02-22 05:04
 • #101: Tô Đàn Nhi một ngày(hạ)2020-02-22 05:04
 • #102: Phòng tắm2020-02-22 05:04
 • #103: Nhỏ mọn2020-02-22 05:04
 • #104: Vô tình gặp tại Yến Thuý lâu2020-02-22 05:05
 • #105: Mỉm cười2020-02-22 05:05
 • #106: Nhiễu lương(thượng)2020-02-22 05:05
 • #107: Nhiễu lương [ thượng ]2020-02-22 05:05
 • #108: Nhiễu lương (hạ)2020-02-22 05:05
 • #109: Thêm phiền2020-02-22 05:06
 • #110: Muốn làm cứ làm2020-02-22 05:06
 • #111: Bái sư2020-02-22 05:06
 • #112: Vây thành2020-02-22 05:06
 • #113: Liên hoàn2020-02-22 05:07
 • #114: Tình thế nguy hiểm2020-02-22 05:07
 • #115: Khởi đầu2020-02-22 05:07
 • #116: Tâm tình (thượng )2020-02-22 05:07
 • #117: Tâm tình ( hạ )2020-02-22 05:07
 • #118: Phai màu2020-02-22 05:08
 • #119: Xem không hiểu đích dáng vẻ thư sinh2020-02-22 05:08
 • #120: Vân Trúc cùng Cẩm Nhi đổ ước2020-02-22 05:08
 • #121: Hai tên người hầu nhỏ (thượng)2020-02-22 05:08
 • #122: Hai tên người hầu nhỏ (hạ)2020-02-22 05:08
 • #123: Gợn Sóng2020-02-22 05:09
 • #124: Chảy xiết2020-02-22 05:09
 • #125: Nấu rượu2020-02-22 05:09
 • #126: Mở màn2020-02-22 05:09
 • #127: Vô đề2020-02-22 05:09
 • #128: Chung hiện đích Hắc triều!2020-02-22 05:10
 • #129: Thời đại mới2020-02-22 05:10
 • #130: Sân phơi2020-02-22 05:10
 • #131: Ác mộng dấu hiệu2020-02-22 05:11
 • #132: Sự tình vẫn chưa xong2020-02-22 05:11
 • #133: Màn đêm2020-02-22 05:11
 • #134: Lượng kiếm2020-02-22 05:11
 • #135: Hàn ý2020-02-22 05:12
 • #136: Ngả bài2020-02-22 05:12
 • #137: Dương mưu (thượng)2020-02-22 05:12
 • #138: Dương mưu (hạ)2020-02-22 05:12
 • #139: Lật tay làm mưa2020-02-22 05:13
 • #140: Địch thủ đích diện mục2020-02-22 05:13
 • #141: Hoán từ2020-02-22 05:13
 • #142: Đều tự vui vẻ2020-02-22 05:13
 • #143: Lưới2020-02-22 05:14
 • #144: Giao thoa2020-02-22 05:14
 • #145: Định phong ba ( một )2020-02-22 05:14
 • #146: Định phong ba ( hai )2020-02-22 05:14
 • #147: Định phong ba ( ba )2020-02-22 05:14
 • #148: Việc trong tâm2020-02-22 05:15
 • #149: Chủ Mưu2020-02-22 05:15
 • #150: Chương thứ một bốn tám Đồ cùng2020-02-22 05:15
 • #151: Chương thứ một bốn chín Chủy hiện2020-02-22 05:16
 • #152: Chương thứ một năm không Kinh hỉ!2020-02-22 05:16
 • #153: Chương thứ một năm một Phun ngươi một mặt cùng với danh nhân2020-02-22 05:16
 • #154: Chương thứ một năm hai Mưa gió sơ bình2020-02-22 05:17
 • #155: Thiêu Lâu Đốt Lầu2020-02-22 05:17
 • #156: Chương thứ một năm bốn Thiêu lầu ( hạ )2020-02-22 05:17
 • #157: Chương thứ một năm năm Viên phòng2020-02-22 05:18
 • #158: Chương thứ một năm sáu Buổi sáng tốt lành2020-02-22 05:18
 • #159: Chương thứ một năm bảy Quang minh cùng hắc ám2020-02-22 05:18
 • #160: Đệ nhất ngũ thất chương Quang minh dữ hắc ám2020-02-22 05:18
 • #161: Chương thứ một năm tám Dư ba2020-02-22 05:18
 • #162: Chương thứ một năm chín Triển vọng2020-02-22 05:19
 • #163: Chương thứ một sáu không Tảng sáng2020-02-22 05:19
 • #164: Chương thứ một sáu một Huyết mạch2020-02-22 05:19
 • #165: Chương 1632020-02-22 05:19
 • #166: Chương thứ một sáu hai Tiểu nữ hài đích hôn trước lo âu tổng hợp chứng2020-02-22 05:19
 • #167: Chương thứ một sáu ba Đầu xuân khiêu chiến2020-02-22 05:19
 • #168: Chương thứ một sáu bốn Ngoài ý chi sự2020-02-22 05:20
 • #169: Chương thứ một sáu năm Bỗng nhiên giao phong2020-02-22 05:20
 • #170: Chương thứ một sáu sáu Loạn chiến2020-02-22 05:20
 • #171: Chương thứ một sáu bảy Hắc thương tính kế trong sóng bạch điều Nguyên Cẩm Nhi!2020-02-22 05:20
 • #172: Chương thứ một sáu tám Dạ thoại2020-02-22 05:21
 • #173: Chương thứ một sáu chín Viên Cẩm nhi2020-02-22 05:21
 • #174: Chương thứ một bảy không Đệ tử2020-02-22 05:21
 • #175: Chương thứ một bảy một Lý Sư Sư2020-02-22 05:21
 • #176: Chương thứ một bảy hai Nghi hoặc bí văn2020-02-22 05:21
 • #177: Chương thứ một bảy ba Việc trước2020-02-22 05:22
 • #178: Chương thứ một bảy bốn Mưa xuân thời tiết2020-02-22 05:22
 • #179: Chương thứ một bảy năm Cựu thời viện2020-02-22 05:22
 • #180: Chương thứ một bảy sáu Bèo nước cố giao2020-02-22 05:22
 • #181: Phác Hoạ (hạ)2020-02-22 05:23
 • #182: Chương thứ một bảy bảy Phác thảo ( thượng )2020-02-22 05:23
 • #183: Chương thứ một bảy chín Miếu sơn thần ( thượng )2020-02-22 05:23
 • #184: Miếu Sơn Thần (thượng)2020-02-22 05:23
 • #185: Chương thứ một bảy tám Phác thảo ( hạ )2020-02-22 05:23
 • #186: Chương thứ một tám không Miếu sơn thần ( hạ )2020-02-22 05:24
 • #187: Yêu thích2020-02-22 05:24
 • #188: Chương thứ một tám hai Trầm mặc2020-02-22 05:24
 • #189: Chương thứ một tám ba An bài2020-02-22 05:24
 • #190: Chương thứ một tám bốn Đầu người2020-02-22 05:24
 • #191: Chương thứ một tám năm Gặp lại ( thượng )2020-02-22 05:25
 • #192: Chương thứ một tám sáu Tái hội ( trung )2020-02-22 05:25
 • #193: Chương thứ một tám bảy Tái hội ( hạ )2020-02-22 05:25
 • #194: Chương thứ một tám tám Tiểu Ninh với Ninh Lập Hằng2020-02-22 05:25
 • #195: Chương thứ một tám chín Đình viện2020-02-22 05:25
 • #196: Chương thứ một chín không Phúc hắc2020-02-22 05:26
 • #197: Chương thứ một chín một Quái thơ2020-02-22 05:26
 • #198: Chương thứ một chín hai Đẩy tay2020-02-22 05:26
 • #199: Chương thứ một chín ba Tịch mịch cồn cát lạnh ( thượng )2020-02-22 05:26
 • #200: Chương thứ một chín bốn Tịch mịch sa châu lãnh ( hạ )2020-02-22 05:26
 • #201: Chương thứ một chín năm Lời biệt ( thượng )2020-02-22 05:27
 • #202: Chương thứ một chín sáu Lời biệt ( hạ )2020-02-22 05:27
 • #203: Chương thứ một chín bảy Hạt giống2020-02-22 05:27
 • #204: Đệ nhất cửu thất chương Chủng tử2020-02-22 05:28
 • #205: Chương thứ một trăm chín mươi tám Lữ đồ2020-02-22 05:28
 • #206: Chương thứ một chín chín Thường Châu đầu mối2020-02-22 05:28
 • #207: Chương thứ hai trăm Nghịch lai thuận thụ2020-02-22 05:28
 • #208: Chương thứ hai trăm lẻ một Phẫn heo ăn hổ2020-02-22 05:29
 • #209: Lưu quang bay múa2020-02-22 05:29
 • #210: Chương thứ hai trăm lẻ ba Hàng Châu2020-02-22 05:29
 • #211: Chương thứ hai không bốn Quái tâm tình2020-02-22 05:30
 • #212: Chương thứ hai không năm Tiền Hi Văn2020-02-22 05:30
 • #213: Đệ nhị linh ngũ chương Tiền Hi Văn2020-02-22 05:30
 • #214: Chương thứ hai không sáu Y hà2020-02-22 05:30
 • #215: Chương thứ hai không bảy Việc nhà2020-02-22 05:31
 • #216: Chương thứ hai không tám Sơ lộ2020-02-22 05:31
 • #217: Chương thứ hai không chín Tinh lãng2020-02-22 05:31
 • #218: Chương thứ hai một không Tống một hộp tằm2020-02-22 05:31
 • #219: Chương thứ hai một một Tỷ muội2020-02-22 05:31
 • #220: Chương thứ hai một hai Ngủ một tối2020-02-22 05:32
 • #221: Chương thứ hai một ba Tai biến ( một )2020-02-22 05:33
 • #222: Chương thứ hai một bốn Tai biến ( hai )2020-02-22 05:33
 • #223: Chương thứ hai một năm Tai biến ( ba )2020-02-22 05:33
 • #224: Chương thứ hai một sáu Tai biến ( bốn )2020-02-22 05:35
 • #225: Chương thứ hai một bảy Tai biến ( năm )2020-02-22 05:35
 • #226: Chương thứ hai một tám Tai biến ( sáu )2020-02-22 05:35
 • #227: Chương thứ hai một chín Tai biến ( bảy )2020-02-22 05:36
 • #228: Chương thứ hai hai không Tai biến ( tám )2020-02-22 05:36
 • #229: Hỏa dạ (1)2020-02-22 05:36
 • #230: Đệ nhị nhị linh chương Tai biến ( bát )2020-02-22 05:37
 • #231: Hỏa dạ (2)2020-02-22 05:37
 • #232: Hỏa dạ (3)2020-02-22 05:37
 • #233: Hỏa dạ (4)2020-02-22 05:37
 • #234: Hỏa dạ (5)2020-02-22 05:38
 • #235: Lực sở năng cập2020-02-22 05:38
 • #236: Vây thành (1)2020-02-22 05:38
 • #237: Vây thành (2)2020-02-22 05:40
 • #238: Vây thành (3)2020-02-22 05:40
 • #239: Vây thành (4)2020-02-22 05:40
 • #240: Vây thành (5)2020-02-22 05:41
 • #241: Vây thành (6)2020-02-22 05:42
 • #242: Anh hùng đa cố mưu phu bệnh ( thượng)2020-02-22 05:42
 • #243: Anh hùng đa cố mưu phu bệnh ( hạ)2020-02-22 05:42
 • #244: Hồi gia đích lộ ( 1 )2020-02-22 05:42
 • #245: Hồi gia đích lộ ( 2 )2020-02-22 05:43
 • #246: Hồi gia đích lộ ( 2 ) HV2020-02-22 05:43
 • #247: Hồi gia đích lộ (3)2020-02-22 05:43
 • #248: Hồi gia đích lộ (3) HV2020-02-22 05:44
 • #249: Thứ hai ba tám chương2020-02-22 05:44
 • #250: Thứ hai ba chín chương2020-02-22 05:45
 • #251: Thứ hai bốn linh chương2020-02-22 05:45
 • #252: Đường về nhà (7)2020-02-22 05:45
 • #253: Luân hãm hậu đích hàng châu2020-02-22 05:45
 • #254: Trọng thao cựu nghiệp2020-02-22 05:45
 • #255: Nhị nhân đích cô đảo2020-02-22 05:46
 • #256: Nhu mạt2020-02-22 05:46
 • #257: Thư viện tiểu sự2020-02-22 05:46
 • #258: Huyền động2020-02-22 05:46
 • #259: Dã tâm2020-02-22 05:47
 • #260: Đột phá khẩu2020-02-22 05:47
 • #261: Lâu Thư Vọng2020-02-22 05:47
 • #262: Tử cấp nhĩ khán2020-02-22 05:47
 • #263: Yếu hữu tín ngưỡng2020-02-22 05:48
 • #264: Lập trường2020-02-22 05:48
 • #265: Nhập bọn2020-02-22 05:48
 • #266: Cương lĩnh2020-02-22 05:48
 • #267: Nữ nguyên soái2020-02-22 05:48
 • #268: Vô thú chi nhân2020-02-22 05:48
 • #269: Bèo tụ2020-02-22 05:49
 • #270: Động tâm2020-02-22 05:49
 • #271: Bá khí lộ ra ngoài Lưu Tây Qua2020-02-22 05:49
 • #272: Lá mùa thu2020-02-22 05:49
 • #273: Chương 2622020-02-22 05:50
 • #274: Sơn vũ2020-02-22 05:50
 • #275: Tư văn bại loại2020-02-22 05:50
 • #276: Bát quái2020-02-22 05:50
 • #277: Mật hội2020-02-22 05:50
 • #278: Từ chối nhã nhặn điệp lãng2020-02-22 05:51
 • #279: Đường hẹp2020-02-22 05:51
 • #280: Theo tử cục đến tử cục2020-02-22 05:51
 • #281: Tàng phong2020-02-22 05:51
 • #282: Đêm lạnh2020-02-22 05:52
 • #283: Đường phố cảnh nhìn như đoạn kết2020-02-22 05:52
 • #284: Một sóng chưa bình2020-02-22 05:52
 • #285: Huyết lửa đao thương2020-02-22 05:52
 • #286: Thưởng phong đầu2020-02-22 05:53
 • #287: Nữ chăn dê2020-02-22 05:53
 • #288: Chương 2762020-02-22 05:53
 • #289: Sương sớm (thượng)2020-02-22 05:54
 • #290: Sương sớm ( Hạ )2020-02-22 05:54
 • #291: Chuyện nhỏ bắt đầu dưới màn sát khí2020-02-22 05:54
 • #292: Rắc rối2020-02-22 05:54
 • #293: Băng lãnh2020-02-22 05:54
 • #294: Nhìn thấy con gián cũng chớ sợ chớ sợ2020-02-22 05:55
 • #295: Chương 2822020-02-22 05:55
 • #296: Do lai nhất thanh tiếu nam nhi tự hoành hành2020-02-22 05:55
 • #297: Kinh thần một đâm2020-02-22 05:55
 • #298: Thiên Nam Bá Đao vô hình bàn tay đen2020-02-22 05:56
 • #299: Bá liệt trường ca binh phong nổi lên2020-02-22 05:56
 • #300: Trần gia Thúy Hoa ngậm máu phun người2020-02-22 05:56
 • #301: Đồng chí người nhà2020-02-22 05:56
 • #302: Phu thê dạ thoại Hà sơn thiết kiếm2020-02-22 05:56
 • #303: Vùng đất vô chủ Lữ Lương thay đổi2020-02-22 05:57
 • #304: Tâm sự lưới lớn2020-02-22 05:57
 • #305: Cuồn cuộn đại thế nho nhỏ dòng xoáy2020-02-22 05:57
 • #306: Sợ nhất là bệnh thần kinh2020-02-22 05:57
 • #307: Ta tới đón người2020-02-22 05:58
 • #308: Ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa2020-02-22 05:58
 • #309: Khói lửa uốn éo2020-02-22 05:58
 • #310: Xuyên ải băng Hoàng hà2020-02-22 05:58
 • #311: Hai ba chuyện trong khi thành bị vây2020-02-22 05:59
 • #312: Mùa đông2020-02-22 05:59
 • #313: Rất không hợp thời ám sát2020-02-22 05:59
 • #314: Ta ưa thích hắn2020-02-22 05:59
 • #315: Nghị hôn nghị giá2020-02-22 06:00
 • #316: Tái hôn thông tri2020-02-22 06:00
 • #317: Một hồi phong hoa tuyết nguyệt2020-02-22 06:00
 • #318: Cùng với tẩu hỏa nhập ma truyền thuyết cố sự2020-02-22 06:00
 • #319: Hùng quan mạn đạo bát bách hổ minh2020-02-22 06:00
 • #320: Chương 3062020-02-22 06:01
 • #321: Vô sỉ phản bội thở dài một tiếng2020-02-22 06:01
 • #322: Tê tâm thống khốc bất tịnh liên hoa2020-02-22 06:01
 • #323: Chương 3082020-02-22 06:01
 • #324: Thiết kiếm sơn hà thiên nhai tái hội (Thượng)2020-02-22 06:02
 • #325: Thiết kiếm sơn hà thiên nhai tái hội (Trung)2020-02-22 06:02
 • #326: Thiết kiếm sơn hà thiên nhai tái hội (Hạ)2020-02-22 06:02
 • #327: Ồn ào náo động một môn hồn nhiên2020-02-22 06:02
 • #328: Đánh giá sai não bổ hiểu lầm2020-02-22 06:03
 • #329: Chương 3132020-02-22 06:03
 • #330: Giới tính bất đồng làm sao yêu nhau2020-02-22 06:03
 • #331: Như ngươi tại cùng kiếp trước xuất giá2020-02-22 06:03
 • #332: Cẩm Nhi cô nương2020-02-22 06:04
 • #333: Xuân ấm2020-02-22 06:04
 • #334: Vở kịch gia đình2020-02-22 06:04
 • #335: Dốc lòng2020-02-22 06:04
 • #336: Vãn xuân đêm đèn Khổng Minh2020-02-22 06:04
 • #337: Chương 320+3212020-02-22 06:05
 • #338: Chương 3212020-02-22 06:05
 • #339: Nháo kịch nhất xuất nhân thương tâm2020-02-22 06:05
 • #340: Gia sự2020-02-22 06:05
 • #341: Gia sự ( hai )2020-02-22 06:06
 • #342: Gia sự ( ba )2020-02-22 06:06
 • #343: Gia sự (4)2020-02-22 06:06
 • #344: Trời âm u (Thượng)2020-02-22 06:07
 • #345: Trời âm u (Hạ)2020-02-22 06:07
 • #346: Mưa to ( 1 )2020-02-22 06:07
 • #347: Mưa to ( hai )2020-02-22 06:07
 • #348: Mưa to ( ba )2020-02-22 06:08
 • #349: Mưa to ( 4 )2020-02-22 06:08
 • #350: Mưa to ( 5 )2020-02-22 06:08
 • #351: Mưa to (6)2020-02-22 06:08
 • #352: Mưa to (7)2020-02-22 06:08
 • #353: Mưa to (8)2020-02-22 06:09
 • #354: Tân viện cựu trúc2020-02-22 06:09
 • #355: Hồ nước cố sự2020-02-22 06:09
 • #356: Ở riêng2020-02-22 06:09
 • #357: Lang2020-02-22 06:09
 • #358: Giao phó2020-02-22 06:10
 • #359: Rối loạn2020-02-22 06:10
 • #360: Đi lưu2020-02-22 06:10
 • #361: Lâm hành (Thượng)2020-02-22 06:10
 • #362: Lâm hành (hạ)2020-02-22 06:11
 • #363: Chương thứ ba bốn sáu Huyễn nghe2020-02-22 06:11
 • #364: Chương 3472020-02-22 06:11
 • #365: Chương thứ ba bốn bảy Lữ trình việc nhỏ ( thượng )2020-02-22 06:11
 • #366: Chương thứ ba bốn tám Lữ trình việc nhỏ ( trung )2020-02-22 06:12
 • #367: Chương thứ ba bốn chín Lữ trình việc nhỏ ( hạ )2020-02-22 06:12
 • #368: Chương thứ ba năm không Nhao nhao náo náo đích đêm với ngày2020-02-22 06:12
 • #369: Chương thứ ba năm một Màn mưa2020-02-22 06:12
 • #370: Chương thứ ba năm hai Điệp ảnh trùng trùng2020-02-22 06:13
 • #371: Chương thứ ba năm ba Nhân sinh lối hẹp sở bảo duyên phận2020-02-22 06:13
 • #372: Tính toán sau lưng bọ ngựa bắt ve (Thượng )2020-02-22 06:13
 • #373: Chương thứ ba năm bốn Hinh ninh quang ảnh tuôn động ám triều2020-02-22 06:13
 • #374: Chương thứ ba năm sáu Tính kế sau lưng bọ ngựa bắt ve ( hạ )2020-02-22 06:13
 • chue-te-chuong-0375.mp32020-02-22 06:14
 • #376: Chính phái phản phái mặt đen mặt trắng (Thượng)2020-02-22 06:14
 • #377: Chính phái phản phái mặt đen mặt trắng (Hạ)2020-02-22 06:14
 • #378: Chương thứ ba năm chín Một tuyến hi vọng nửa sợi vi quang2020-02-22 06:14
 • #379: Chương thứ ba sáu không Thê lương sắc mực đêm sao câu trầm2020-02-22 06:15
 • #380: Vô gian???2020-02-22 06:15
 • #381: Chương thứ ba sáu hai Mưa gió dương quang lữ trình việc vặt (thượng)2020-02-22 06:15
 • #382: Chương thứ ba sáu ba Mưa gió dương quang lữ trình việc vặt (hạ)2020-02-22 06:15
 • #383: Chương thứ ba sáu bốn Cổ đô2020-02-22 06:15
 • #384: Chương thứ ba sáu năm Tâm chi sở nguyện thiên hạ đại đồng (thượng)2020-02-22 06:16
 • #385: Chương thứ ba sáu sáu Tâm chi sở nguyện thiên hạ đại đồng (hạ)2020-02-22 06:16
 • #386: Chương thứ ba sáu bảy Sơ lâm2020-02-22 06:16
 • #387: Chương thứ ba sáu tám Sắc đêm2020-02-22 06:16
 • #388: Chương thứ ba sáu chín Thẻ người tốt với ngụy nương2020-02-22 06:16
 • #389: Chương thứ ba bảy không Khóc khóc đề đề Lữ Lương sơn2020-02-22 06:17
 • #390: Chương thứ ba bảy một Nghiệp hỏa (thượng)2020-02-22 06:17
 • #391: Chương thứ ba bảy hai Nghiệp hỏa (trung)2020-02-22 06:17
 • #392: Chương thứ ba bảy ba Nghiệp hỏa (hạ)2020-02-22 06:17
 • #393: Chương thứ ba bảy bốn Nửa hôm2020-02-22 06:18
 • #394: Chương thứ ba bảy năm Tâm loạn2020-02-22 06:18
 • #395: Chương thứ ba bảy sáu Chưa hết (một)2020-02-22 06:18
 • #396: Chương thứ ba bảy bảy Chưa hết (hai)2020-02-22 06:18
 • #397: Chương thứ ba bảy tám Chưa hết (ba)2020-02-22 06:18
 • #398: Chương thứ ba bảy chín Chưa hết (bốn)2020-02-22 06:19
 • #399: Chương thứ ba tám không Ngắn bản2020-02-22 06:19
 • #400: Chương thứ ba tám một Mê hoặc với mù mờ2020-02-22 06:19
 • #401: Chương thứ ba tám hai Tiểu tụ2020-02-22 06:19
 • #402: Chương thứ ba tám ba Gió nổi mây tụ2020-02-22 06:20
 • #403: Chương thứ ba tám bốn Ngọa hổ ác niệm2020-02-22 06:20
 • #404: Chương thứ ba tám năm Chỉ trách nghi hoặc2020-02-22 06:20
 • #405: Chương thứ ba tám sáu Sinh khí2020-02-22 06:20
 • #406: Chương thứ ba tám bảy Thiên cổ một người Lý Thái Bạch2020-02-22 06:21
 • #407: Chương thứ ba tám tám Dặn dò với ngờ chừng2020-02-22 06:21
 • #408: Chương thứ ba tám chín Bắc vọng gò núi một tràng tràng2020-02-22 06:21
 • #409: Chương thứ ba chín không Bệnh thần kinh2020-02-22 06:21
 • #410: Chương thứ ba chín một Duyên khởi sát niệm2020-02-22 06:22
 • #411: Chương thứ ba chín hai Tình chi một chữ (một)2020-02-22 06:22
 • #412: Chương thứ ba chín ba Tình chi một chữ (hai)2020-02-22 06:22
 • #413: Chương thứ ba chín bốn Nguyên Bảo Nhi Nguyên Cẩm Nhi2020-02-22 06:22
 • #414: Chương thứ ba chín năm Vụng về (thượng)2020-02-22 06:22
 • #415: Chương thứ ba chín sáu Vụng về (hạ)2020-02-22 06:22
 • #416: Chương thứ ba chín bảy Quách Dược Sư2020-02-22 06:23
 • #417: Chương thứ ba chín tám Mật ngữ trung ngôn2020-02-22 06:23
 • #418: Chương thứ ba chín chín Oán khí với âm mưu2020-02-22 06:24
 • #419: Chương thứ bốn trăm Thành Chu Hải2020-02-22 06:24
 • #420: Chương thứ bốn không một Tnh thần đêm ấy gió lộ trung tiêu2020-02-22 06:25
 • #421: Chương thứ bốn không hai Đông hành2020-02-22 06:25
 • #422: Chương thứ bốn không ba Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Lôi Phong2020-02-22 06:25
 • #423: Chương thứ bốn không bốn Nín thở chờ đợi (thượng)2020-02-22 06:25
 • #424: Chương thứ bốn không năm Nín thở chờ đợi (hạ)2020-02-22 06:25
 • #425: Chương thứ bốn không sáu Hổ nằm sắp hành2020-02-22 06:25
 • #426: Chương thứ bốn không bảy Ác niệm đông thăng (một)2020-02-22 06:26
 • #427: Chương thứ bốn không tám Ác niệm đông thăng (hai)2020-02-22 06:26
 • #428: Chương thứ bốn không chín Ác niệm đông thăng (ba)2020-02-22 06:26
 • #429: Chương thứ bốn một không Ác niệm đông thăng (bốn)2020-02-22 06:26
 • #430: Chương thứ bốn một một Ác niệm đông thăng (năm)2020-02-22 06:26
 • #431: Chương thứ bốn một hai Ác niệm đông thăng (sáu)2020-02-22 06:27
 • #432: Chương thứ bốn một ba Ác niệm đông thăng (bảy)2020-02-22 06:27
 • #433: Chương thứ bốn một bốn Ác niệm đông thăng (tám)2020-02-22 06:27
 • #434: Chương thứ bốn một năm Ác niệm đông thăng (chín)2020-02-22 06:27
 • #435: Chương thứ bốn một sáu Nhật quang khuynh thành (thượng)2020-02-22 06:27
 • #436: Chương thứ bốn một bảy Nhật quang khuynh thành (hạ)2020-02-22 06:28
 • #437: Chương thứ bốn một tám Tâm chiến đệ nhất binh bại như núi (thượng)2020-02-22 06:28
 • #438: Chương thứ bốn một chín Tâm chiến đệ nhất binh bại như núi (hạ)2020-02-22 06:28
 • #439: Chương thứ bốn hai không Vỡ thế định cục2020-02-22 06:28
 • #440: Chương thứ bốn hai một Khai cung không về bước bước ép sát2020-02-22 06:28
 • #441: Chương thứ bốn hai hai Quan về ăn người đích cố sự2020-02-22 06:29
 • #442: Chương thứ bốn hai ba Ta giết qua tới2020-02-22 06:29
 • #443: Chương thứ bốn hai bốn Nhân tâm như hối ánh trăng đàn thành (một)2020-02-22 06:29
 • #444: Chương thứ bốn hai năm Nhân tâm như hối ánh trăng đàn thành (hai)2020-02-22 06:30
 • #445: Chương thứ bốn hai sáu Nhân tâm như hối ánh trăng đàn thành (ba)2020-02-22 06:30
 • #446: Chương thứ bốn hai bảy Hiểu hoa tàn mộng Thiên hạ chi địch2020-02-22 06:30
 • #447: Chương thứ bốn hai tám Hồng y khuynh thành Hoành tàu một cố (thượng)2020-02-22 06:30
 • #448: Chương thứ bốn hai chín Hồng y khuynh thành Hoành tàu một cố (hạ)2020-02-22 06:30
 • #449: Chương thứ bốn ba không Rút tơ kết lưới Đốt nước hạc trạch2020-02-22 06:30
 • #450: Chương thứ bốn ba một Thiện ác có chung Hoành thành một kiếm2020-02-22 06:31
 • #451: Chương thứ bốn ba hai Sau nhất đích Ồn ã2020-02-22 06:31
 • #452: Chương thứ bốn ba ba Trăng sáng sao thưa Ô thước khó bay2020-02-22 06:31
 • #453: Chương thứ bốn ba bốn Yến chữ hồi lúc Nguyệt đầy lầu tây2020-02-22 06:31
 • #454: Chương thứ bốn ba năm Ngạc mộng chung mạt Băng mát một than (thượng)2020-02-22 06:32
 • #455: Chương thứ bốn ba sáu Ngạc mộng chung mạt Băng mát một than (hạ)2020-02-22 06:32
 • #456: Chương thứ bốn ba bảy Trần thế khổ ách Nơi nào Bồ Đề2020-02-22 06:32
 • #457: Chương 4382020-02-22 06:32
 • #458: Chương thứ bốn ba chín Thăng quan phát tài Hỉ đại phổ bôn2020-02-22 06:33
 • #459: Chương thứ bốn ba chín Khuynh bồn mưa lớn Sắc chiều thiên quang2020-02-22 06:33
 • #460: Chương thứ bốn bốn không Mới tới chợt đến Tiết ngoại sinh chi2020-02-22 06:33
 • #461: Chương thứ bốn bốn một Bỗng nhiên hồi đầu biến thành một con heo đội hữu2020-02-22 06:33
 • #462: Chương thứ bốn bốn hai Hỗn loạn sát cục Một lộ chạy trốn2020-02-22 06:33
 • #463: Chương thứ bốn bốn ba Sơn động vô danh Một đêm thu mát2020-02-22 06:33
 • #464: Chương thứ bốn bốn bốn Giữa rừng tâm lộ Trái đường ngẫu gặp2020-02-22 06:34
 • #465: Chương thứ bốn bốn năm Tay sắt vô địch Ba quyền chi ước2020-02-22 06:34
 • #466: Chương thứ bốn bốn sáu Đồng dạng sắc đêm Bất đồng sư đồ2020-02-22 06:34
 • #467: Chương thứ bốn bốn bảy Thước của văn nhân Đao của võ nhân2020-02-22 06:35
 • #468: Chương thứ bốn bốn tám Nhân tâm khó tĩnh Ly biệt không bỏ2020-02-22 06:35
 • #469: Chương thứ bốn bốn chín Tặng quân một nguyện Nhớ lấy năm tới2020-02-22 06:35
 • #470: Chương thứ bốn năm không Nam Bắc quân an Thiên hạ đại hảo2020-02-22 06:35
 • #471: Chương thứ bốn năm một Vận mệnh chảy xiết Rối loạn chi huyền2020-02-22 06:35
 • #472: Chương thứ bốn năm hai Đông ấm nhà nhỏ (thượng)2020-02-22 06:36
 • #473: Chương thứ bốn năm ba Đông ấm nhà nhỏ (hạ)2020-02-22 06:36
 • #474: Chương thứ bốn năm bốn Vấn đề tình cảm (thượng)2020-02-22 06:36
 • #475: Chương thứ bốn năm năm Vấn đề tình cảm (trung)2020-02-22 06:36
 • #476: Chương thứ bốn năm sáu Vấn đề tình cảm (hạ)2020-02-22 06:36
 • #477: Chương thứ bốn năm bảy Niên quan khúc điệu2020-02-22 06:36
 • #478: Chương thứ bốn năm tám Trách nhiệm với bả vai (một)2020-02-22 06:37
 • #479: Chương thứ bốn năm chín Trách nhiệm với bả vai (hai)2020-02-22 06:37
 • #480: Chương thứ bốn sáu không Trách nhiệm với bả vai (ba)2020-02-22 06:37
 • #481: Chương thứ bốn sáu một Trách nhiệm với bả vai (bốn)2020-02-22 06:37
 • #482: Chương thứ bốn sáu hai Xuân lôi chợt vang Cựu hí tân thiên2020-02-22 06:37
 • #483: Chương thứ bốn sáu ba Lưu sa thệ thủy Cố mộng hoang đồ2020-02-22 06:37
 • #484: Chương thứ bốn sáu bốn Bá đao tái hiện Cầu viện kinh sư2020-02-22 06:38
 • #485: Chương thứ bốn sáu năm Xuân ấm thời tiết đích cận thân viễn bằng2020-02-22 06:38
 • #486: Chương thứ bốn sáu sáu Tiếng sấm2020-02-22 06:38
 • #487: Chương thứ bốn sáu bảy Một trường du hí Đều đại hoan hỉ2020-02-22 06:39
 • #488: Chương thứ bốn sáu tám Việc phiền hà2020-02-22 06:39
 • #489: Chương thứ bốn sáu chín Hệ thống dự cảnh2020-02-22 06:39
 • #490: Chương thứ bốn bảy không To lớn đích địch nhân2020-02-22 06:39
 • #491: Chương thứ bốn bảy một Tống Vĩnh Bình2020-02-22 06:39
 • #492: Chương thứ bốn bảy hai Hoại tâm nhãn2020-02-22 06:39
 • #493: Chương thứ bốn bảy ba Tình nghị2020-02-22 06:40
 • #494: Chương thứ bốn bảy bốn Đi tìm kiếm Thánh công đích bảo tàng thôi thiếu niên!2020-02-22 06:40
 • #495: Chương thứ bốn bảy năm Đương thời minh nguyệt tại Tằng chiếu thải vân quy2020-02-22 06:40
 • #496: Chương thứ bốn bảy sáu Người nhà bút hữu (thượng)2020-02-22 06:41
 • #497: Chương thứ bốn bảy bảy Người nhà bút hữu (hạ)2020-02-22 06:41
 • #498: Chương thứ bốn bảy tám Ách dạ2020-02-22 06:41
 • #499: Chương thứ bốn bảy chín Lược luận làm chết đích ba hai chủng phương pháp2020-02-22 06:41
 • #500: Chương thứ bốn tám không Ma giáo yêu nhân phải mà tru chi2020-02-22 06:42
 • #501: Chương thứ bốn tám một Tro tàn (một)2020-02-22 06:42
 • #502: Chương thứ bốn tám hai Tro tàn (hai)2020-02-22 06:42
 • #503: Chương thứ bốn tám ba Tro tàn (ba)2020-02-22 06:42
 • #504: Chương thứ bốn tám bốn Tro tàn (bốn)2020-02-22 06:42
 • #505: Chương thứ bốn tám năm Tro tàn (năm)2020-02-22 06:43
 • #506: Chương thứ bốn tám sáu Tro tàn (sáu)2020-02-22 06:43
 • #507: Chương thứ bốn tám bảy Tro tàn (bảy)2020-02-22 06:43
 • #508: Chương thứ bốn tám tám Tro tàn (kết)2020-02-22 06:44
 • #509: Chương thứ bốn tám chín Manes giáo đích đều phải chết!2020-02-22 06:44
 • #510: Chương thứ bốn chín không Nguy tình như núi Lang tâm tựa sắt2020-02-22 06:45
 • #511: Chương thứ bốn chín một Dư huy tán tận Cổ cũ đầu cầu2020-02-22 06:45
 • #512: Chương thứ bốn chín hai Nghi vân dần sinh Ân thù khó mẫn2020-02-22 06:45
 • #513: Chương thứ bốn chín ba Nhân sinh nghịch lữ Cất bước khó về2020-02-22 06:46
 • #514: Chương thứ bốn chín bốn Quang âm chi nặng2020-02-22 06:46
 • #515: Chương thứ bốn chín năm Cá chép vượt long môn2020-02-22 06:46
 • #516: Chương thứ bốn chín sáu Lưu chuyển (thượng)2020-02-22 06:46
 • #517: Chương thứ bốn chín bảy Lưu chuyển (hạ)2020-02-22 06:46
 • #518: Chương thứ bốn chín tám Thiên hạ mị mị Thành nhỏ việc lớn (thượng)2020-02-22 06:47
 • #519: Chương thứ bốn chín chín Thiên hạ mị mị Thành nhỏ việc lớn (hạ)2020-02-22 06:47
 • #520: Chương thứ năm không không Kẻ viễn hành chi thu2020-02-22 06:47
 • #521: Chương thứ năm không một Bỏ tử với cá chép (thượng)2020-02-22 06:47
 • #522: Chương thứ năm không hai Bỏ tử với cá chép (hạ)2020-02-22 06:47
 • #523: Chương thứ năm không ba Cầu đạo gốc ngọn Lấy gì vì chiến2020-02-22 06:48
 • #524: Chương thứ năm không bốn Hung hung vật nghị Cố cựu tương nghi2020-02-22 06:48
 • #525: Chương thứ năm không năm Vó sắt đạp toái ngàn kiểu nghiệp2020-02-22 06:48
 • #526: Chương thứ năm không sáu Nhân thiện chi nhà Thiên hạ phúc chỉ2020-02-22 06:48
 • #527: Chương thứ năm không bảy Người tốt ác báo Châm nhọn mạch mang2020-02-22 06:48
 • #528: Chương thứ năm không tám Lôi đình2020-02-22 06:49
 • #529: Chương thứ năm không chín Hào tình nhiệt huyết Khủng bố băng giá (thượng)2020-02-22 06:49
 • #530: Chương thứ năm một không Hào tình nhiệt huyết Khủng bố băng giá (hạ)2020-02-22 06:49
 • #531: Chương thứ năm một một Nhân gian du hát Trên trời phồn tinh2020-02-22 06:49
 • #532: Chương thứ năm một hai Sấm ngữ như mê Tuyết rơi không thanh (thượng)2020-02-22 06:50
 • #533: Chương thứ năm một ba Sấm ngữ như mê Tuyết rơi không thanh (trung)2020-02-22 06:50
 • #534: Chương thứ năm một bốn Sấm ngữ như mê Tuyết rơi không thanh (hạ)2020-02-22 06:50
 • #535: Chương thứ năm một năm Thiên hạ làm khó Không người nhận lầm2020-02-22 06:50
 • #536: Chương thứ năm một sáu Đáy mắt quang huy Chưởng trung lửa nến (thượng)2020-02-22 06:51
 • #537: Chương thứ năm một bảy Đáy mắt quang huy Chưởng trung lửa nến (hạ)2020-02-22 06:51
 • #538: Chương thứ năm một tám Rồng nhấc đầu2020-02-22 06:51
 • #539: Tiểu kết kiêm cầu phiếu2020-02-22 06:51
 • #540: Chương thứ năm một chín Đáng ca đáng khóc Lục Lâm truyền thuyết2020-02-22 06:51
 • #541: Chương thứ năm hai không Hỗn độn sát trường Ai là người tốt2020-02-22 06:52
 • #542: Chương thứ năm hai một Ăn mì chơi cười2020-02-22 06:52
 • #543: Chương thứ năm hai hai Thế gian phồn tỏa Xấu xí nhơ đục2020-02-22 06:52
 • #544: Chương thứ năm hai ba Mèo a mèo2020-02-22 06:52
 • #545: Chương thứ năm hai bốn Hai năm đặt nền Cự hạm sồ hình2020-02-22 06:52
 • #546: Chương thứ năm hai năm Nhân tâm rối loạn Trước núi Lữ Lương2020-02-22 06:53
 • #547: Chương thứ năm hai sáu Miên diên sơn lộ Tắm máu bồ đề2020-02-22 06:53
 • #548: Chương thứ năm hai bảy Anh hùng hảo hán Họa thủy hồng nhan (thượng)2020-02-22 06:53
 • #549: Chương thứ năm hai tám Anh hùng hảo hán Họa thủy hồng nhan (trung)2020-02-22 06:53
 • #550: Chương thứ năm hai chín Anh hùng hảo hán Họa thủy hồng nhan (hạ)2020-02-22 06:53
 • #551: Chương thứ năm ba không2020-02-22 06:53
 • #552: Chương thứ năm ba một Vì bờ Kiếm cốc Tương ngộ trước thềm2020-02-22 06:54
 • #553: Chương thứ năm ba hai Mài giũa làm ngọc thạch Phong hóa làm bụi cát2020-02-22 06:54
 • #554: Chương thứ năm ba ba Cô tịch đích Thiên đường Người khùng đích Eden (thượng)2020-02-22 06:54
 • #555: Chương thứ năm ba bốn Cô tịch đích Thiên đường Người khùng đích Eden (hạ)2020-02-22 06:54
 • #556: Chương thứ năm ba năm Truyền tục2020-02-22 06:54
 • #557: Chương thứ năm ba sáu Thừa tiếp2020-02-22 06:55
 • #558: Chương thứ năm ba bảy Cuồng phong mưa bão Rơi cờ chi thanh2020-02-22 06:55
 • #559: Chương thứ năm ba tám Thanh Mộc trại chủ Lỗi lạc quang minh2020-02-22 06:55
 • #560: Chương thứ năm ba chín Chiến địa tình thiên Chỉ như sơ kiến2020-02-22 06:55
 • #561: Chương thứ năm bốn không Như thật như huyễn Giả tưởng chi địch (thượng)2020-02-22 06:56
 • #562: Chương thứ năm bốn một Như thật như huyễn Giả tưởng chi địch (hạ)2020-02-22 06:56
 • #563: Chương thứ năm bốn hai Trùng phùng gặp mặt Mở miệng ngôn gì (thượng)2020-02-22 06:56
 • #564: Chương thứ năm bốn ba Trùng phùng gặp mặt Mở miệng ngôn gì (hạ)2020-02-22 06:56
 • #565: Chương thứ năm bốn bốn Tôn sư chi hội Lữ Lương chóp đỉnh (một)2020-02-22 06:57
 • #566: Chương thứ năm bốn năm Tôn sư chi hội Lữ Lương chóp đỉnh (hai)2020-02-22 06:57
 • #567: Chương thứ năm bốn sáu Tôn sư chi hội Lữ Lương chóp đỉnh (ba)2020-02-22 06:57
 • #568: Chương thứ năm bốn bảy Tôn sư chi hội Lữ Lương chóp đỉnh (bốn)2020-02-22 06:57
 • #569: Chương thứ năm bốn tám Hỉ lạc bi hoan Ai có thể tận tính (thượng)2020-02-22 06:57
 • #570: Chương thứ năm bốn chín Hỉ lạc bi hoan Ai có thể tận tính (hạ)2020-02-22 06:58
 • #571: Chương thứ năm năm không Như thiết như tha Như giũa như mài2020-02-22 06:58
 • #572: Chương thứ năm năm một tác chiến danh Ẩu đả tiểu bằng hữu2020-02-22 06:58
 • #573: Chương thứ năm năm hai Quá khứ đích thương Vị lai đích lộ2020-02-22 06:58
 • #574: Chương thứ năm năm ba Chấp tử chi tay Với tử thành nói2020-02-22 06:58
 • #575: Chương thứ năm năm bốn Khoản khoản ninh hạ Mạch mạch phù vân2020-02-22 06:59
 • #576: Chương thứ năm năm năm Trời đất như lò Vạn vật vì đồng2020-02-22 06:59
 • #577: Chương thứ năm năm sáu Phong tranh có gió Lợn biển có biển2020-02-22 06:59
 • #578: Chương thứ năm năm bảy Tương tụ chi thu (thượng)2020-02-22 06:59
 • #579: Chương thứ năm năm tám Tương tụ chi thu (trung)2020-02-22 07:00
 • #580: Chương thứ năm năm chín Tương tụ chi thu (hạ)2020-02-22 07:00
 • #581: Chương thứ năm sáu không Ngạo mạn với thành kiến Đùa quỵt cùng trá hồ2020-02-22 07:00
 • #582: Chương thứ năm sáu một Đương thời đích khúc điệu (thượng)2020-02-22 07:01
 • #583: Chương thứ năm sáu hai Đương thời đích khúc điệu (hạ)2020-02-22 07:01
 • #584: Chương thứ năm sáu ba Thương lôi (một)2020-02-22 07:01
 • #585: Chương thứ năm sáu bốn Thương lôi (hai)2020-02-22 07:01
 • #586: Chương thứ năm sáu năm Thương lôi (ba)2020-02-22 07:02
 • #587: Chương thứ năm sáu sáu Thương lôi (bốn)2020-02-22 07:02
 • #588: Chương thứ năm sáu bảy Thương lôi (năm)2020-02-22 07:02
 • #589: Chương thứ năm sáu tám Thiên ngoại cô hồng Sát na quang hỏa (thượng)2020-02-22 07:02
 • #590: Chương thứ năm sáu chín Thiên ngoại cô hồng Sát na quang hỏa (hạ)2020-02-22 07:02
 • #591: Chương thứ năm bảy không Thiên nam địa bắc Ấy đi sợ đồ (thượng)2020-02-22 07:03
 • #592: Chương thứ năm bảy một Thiên nam địa bắc Ấy đi sợ đồ (hạ)2020-02-22 07:03
 • #593: Chương thứ năm bảy hai Hồng lưu (thượng)2020-02-22 07:03
 • #594: Chương thứ năm bảy ba Hồng lưu (hạ)2020-02-22 07:03
 • #595: Chương thứ năm bảy bốn Vô phong chi lạc Vô lệ chi thành (thượng)2020-02-22 07:03
 • #596: Chương thứ năm bảy năm Vô phong chi lạc Vô lệ chi thành (hạ)2020-02-22 07:04
 • #597: Chương thứ năm bảy sáu Một đời tôn sư Anh hùng tái gặp2020-02-22 07:04
 • #598: Tập thứ sáu tiểu kết2020-02-22 07:04
 • #599: Chương thứ năm bảy bảy Việc nhân gian Rượu tế hồn (thượng)2020-02-22 07:04
 • #600: Chương thứ năm bảy tám Việc nhân gian Rượu tế hồn (hạ)2020-02-22 07:04
 • #601: Chương thứ năm bảy chín Cuồng loạn tiền triệu Nhân quả ngược dòng (thượng)2020-02-22 07:05
 • #602: Chương thứ năm tám không Cuồng loạn tiền triệu Nhân quả ngược dòng (hạ)2020-02-22 07:05
 • #603: Chương thứ năm tám một Binh phong lược địa Khó vãn cuồng lan2020-02-22 07:05
 • #604: Chương thứ năm tám hai Trạch quốc giang sơn vào chiến đồ (một)2020-02-22 07:05
 • #605: Chương thứ năm tám ba Trạch quốc giang sơn vào chiến đồ (hai)2020-02-22 07:06
 • #606: 5 Giang sơn chiến đồ2020-02-22 07:06
 • #607: Chương thứ năm tám bốn Trạch quốc giang sơn vào chiến đồ (ba)2020-02-22 07:06
 • #608: Chương thứ năm tám bảy Tung hoành thiết kỵ Gió mưa giáo dài (một)2020-02-22 07:06
 • #609: Chương thứ năm tám năm Trạch quốc giang sơn vào chiến đồ (bốn)2020-02-22 07:06
 • #610: Chương thứ năm tám tám Tung hoành thiết kỵ Gió mưa giáo dài (hai)2020-02-22 07:06
 • #611: Chương thứ năm tám sáu Trạch quốc giang sơn vào chiến đồ (năm)2020-02-22 07:07
 • #612: Chương thứ năm tám chín Tung hoành thiết kỵ Gió mưa giáo dài (ba)2020-02-22 07:07
 • #613: Chương thứ năm chín không Tung hoành thiết kỵ Gió mưa giáo dài (bốn)2020-02-22 07:07
 • #614: Chương thứ năm chín một Tung hoành thiết kỵ Gió mưa giáo dài (năm)2020-02-22 07:07
 • #615: Chương thứ năm chín hai Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (một)2020-02-22 07:07
 • #616: Chương thứ năm chín ba Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (hai)2020-02-22 07:08
 • #617: Chương thứ năm chín bốn Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (ba)2020-02-22 07:08
 • #618: Chương thứ năm chín năm Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (bốn)2020-02-22 07:08
 • #619: Chương thứ năm chín sáu Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (năm)2020-02-22 07:08
 • #620: Chương thứ năm chín bảy Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (sáu)2020-02-22 07:09
 • #621: Chương thứ năm chín tám Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (bảy)2020-02-22 07:09
 • #622: Chương thứ năm chín chín Ngưng đông biển tuyết Sinh tử cự luân (tám)2020-02-22 07:09
 • #623: Chương thứ sáu trăm Bi thê giết chóc Dài dặc Huyết Hà (một)2020-02-22 07:09
 • #624: Hoa hạ đầu hè2020-02-22 07:10
 • #625: Chương 6012020-02-22 07:10
 • #626: Chương thứ sáu không một Bi thê giết chóc Dài dặc Huyết Hà (hai)2020-02-22 07:10
 • chue-te-chuong-0627.mp32020-02-22 07:10
 • #628: Chương thứ sáu không hai Bi thê giết chóc Dài dặc Huyết Hà (ba)2020-02-22 07:11
 • #629: Khai Phong thịnh yến2020-02-22 07:11
 • #630: Khai Phong thịnh yến2020-02-22 07:11
 • #631: Chương 6042020-02-22 07:12
 • #632: Vượt Qua Đao Phong ( tám )2020-02-22 07:12
 • #633: Khai Phong thịnh yến2020-02-22 07:12
 • #634: Siêu việt Đao Phong ( mười hai )2020-02-22 07:12
 • #635: Khát máu2020-02-22 07:13
 • #636: Dấu tích cuộc chiến2020-02-22 07:13
 • #637: Xá thân trí tuệ vô lệ từ bi2020-02-22 07:13
 • #638: Mây đen tuyết mạc thành trì2020-02-22 07:13
 • #639: Mây đen tuyết mạc thành trì (2)2020-02-22 07:14
 • #640: Mây đen tuyết mạc thành trì (3)2020-02-22 07:14
 • #641: Mây đen tuyết mạc thành trì (4)2020-02-22 07:14
 • #642: Chế pháo hoa (thượng)2020-02-22 07:14
 • #643: Chế pháo hoa (trung)2020-02-22 07:14
 • #644: Chế pháo hoa (hạ)2020-02-22 07:15
 • #645: Mười bốn lần mưa xuân (thượng)2020-02-22 07:15
 • #646: Mười bốn lần mưa xuân (hạ)2020-02-22 07:15
 • #647: Biến cố2020-02-22 07:15
 • #648: Xuân hàn liêu tiễu thệ thủy thương bạch (thượng)2020-02-22 07:16
 • #649: Xuân hàn liêu tiễu thệ thủy thương bạch (hạ)2020-02-22 07:16
 • #650: Cực đau lòng khó rơi lệ nơi đáy vực có thiên chân (thượng)2020-02-22 07:16
 • #651: Cực đau lòng khó rơi lệ nơi đáy vực có thiên chân (hạ)2020-02-22 07:16
 • #652: Một bầu máu nóng nửa sợi trung trinh chó mới chịu nghe (thượng)2020-02-22 07:16
 • #653: Một bầu máu nóng nửa sợi trung trinh chó mới chịu nghe (trung)2020-02-22 07:16
 • #654: Một bầu máu nóng nửa sợi trung trinh chó mới chịu nghe (hạ)2020-02-22 07:17
 • #655: Nửa bước lăng không quay đao về phương nào (thượng)2020-02-22 07:17
 • #656: Nửa bước lăng không quay đao về phương nào (trung)2020-02-22 07:17
 • #657: Nửa bước lăng không quay đao về phương nào (hạ)2020-02-22 07:17
 • #658: Vô đề2020-02-22 07:18
 • #659: Người về vực thẳm trăng gác đầu non (thượng)2020-02-22 07:18
 • #660: Người về vực thẳm trăng gác đầu non (hạ)2020-02-22 07:18
 • #661: Mãng cuồng tần ngôn thiên hạ sự toại tri tân khách hoán cựu nhân2020-02-22 07:18
 • #662: Mịt mờ Thần tinh xa mang mang khứ lộ trường (thượng)2020-02-22 07:19
 • #663: Mịt mờ Thần tinh xa mang mang khứ lộ trường (trung)2020-02-22 07:19
 • #664: Mịt mờ Thần tinh xa mang mang khứ lộ trường (hạ)2020-02-22 07:19
 • #665: Hè tĩnh khơi lời ma quỷ đêm tai ương nảy trận phong lôi (một)2020-02-22 07:19
 • #666: Hè tĩnh khơi lời ma quỷ đêm tai nảy phong lôi (hai)2020-02-22 07:19
 • #667: Hè tĩnh khơi lời ma quỷ đêm tai ương nảy phong lôi (ba)2020-02-22 07:20
 • #668: Trời cao hữu thường lòng người vô độ (thượng)2020-02-22 07:20
 • #669: Trời cao hữu thường lòng người vô độ(hạ)2020-02-22 07:20
 • #670: Người động sát cơ đất trời đảo lộn2020-02-22 07:20
 • #671: Dụng cửu kiến quần long vô thủ cát2020-02-22 07:21
 • #672: Chương 6522020-02-22 07:21
 • #673: Lục giáp thần binh ngàn năm thở dài (ôm hận)2020-02-22 07:21
 • #674: Chương 6532020-02-22 07:21
 • #675: Di tản ký sự ngày đông tháng giá sắp tới2020-02-22 07:21
 • #676: Trời nghiêng đất lở đường xa bước đầu (thượng)2020-02-22 07:22
 • #677: Trời nghiêng đất lở đường xa bước đầu (trung)2020-02-22 07:22
 • #678: Trời nghiêng đất lở đường xa bước đầu (hạ)2020-02-22 07:22
 • #679: Ái tằng hội oán biệt ly(thượng)2020-02-22 07:22
 • #680: Ái tằng hội oán biệt ly(hạ)2020-02-22 07:23
 • #681: Triều cường lên nhanh hoa tiêu lửa tán2020-02-22 07:23
 • #682: Nhà mới nhà cũ (chúc mừng năm mới)2020-02-22 07:23
 • #683: Địch trong nhà người trong nhà (thượng)2020-02-22 07:23
 • #684: Địch trong nhà người trong nhà (trung)2020-02-22 07:23
 • #685: Địch trong nhà người trong nhà (hạ)2020-02-22 07:24
 • #686: Cầm âm cổ cựu thập diện mai phục (1)2020-02-22 07:24
 • #687: Cầm âm cổ cựu thập diện mai phục (2)2020-02-22 07:24
 • #688: Cầm âm cổ cựu thập diện mai phục (3)2020-02-22 07:24
 • #689: Cầm âm cổ cựu thập diện mai phục (4)2020-02-22 07:24
 • #690: Cầm âm cổ cựu thập diện mai phục (5)2020-02-22 07:25
 • #691: Sấm vang trời bắc chém mở cơn mê2020-02-22 07:25
 • #692: Lửa bốc2020-02-22 07:25
 • #693: Di thiên đại nghịch chiến bắt đầu (thượng)2020-02-22 07:25
 • #694: Di thiên đại nghịch chiến bắt đầu (trung)2020-02-22 07:26
 • #695: Di thiên đại nghịch chiến bắt đầu (hạ)2020-02-22 07:26
 • #696: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (1)2020-02-22 07:26
 • #697: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (2)2020-02-22 07:26
 • #698: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (3)2020-02-22 07:26
 • #699: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (4)2020-02-22 07:27
 • #700: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (5)2020-02-22 07:27
 • #701: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (6)2020-02-22 07:27
 • #702: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (7)2020-02-22 07:27
 • #703: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (8)2020-02-22 07:27
 • #704: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (9)2020-02-22 07:28
 • #705: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (10)2020-02-22 07:28
 • #706: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (11)2020-02-22 07:28
 • #707: Sấm vang chớp giật trường phong mênh mang (12)2020-02-22 07:28
 • #708: Yêu hòa bình ghét chiến tranh (thượng)2020-02-22 07:29
 • #709: Yêu hòa bình không muốn chiến tranh (Trung)2020-02-22 07:29
 • #710: Yêu hòa bình ghét chiến tranh (trung)2020-02-22 07:29
 • #711: Yêu hòa bình ghét chiến tranh (hạ)2020-02-22 07:29
 • #712: Sắp tối (thượng)2020-02-22 07:30
 • #713: Sắp tối (hạ)2020-02-22 07:30
 • #714: Mấy chỗ oanh sớm tranh cây ấm ( trên )2020-02-22 07:30
 • #715: Oanh nhỏ tìm cành chia nắng ấm (thượng)2020-02-22 07:31
 • #716: Oanh nhỏ tìm cành chia nắng ấm (hạ)2020-02-22 07:31
 • #717: Nhà ai cánh én đưa xuân2020-02-22 07:31
 • #718: Xuân đến ta chưa mở miệng trước2020-02-22 07:31
 • #719: Nghiến răng2020-02-22 07:32
 • #720: Ước định2020-02-22 07:32
 • #721: Máu nhuộm Trung Nguyên (thượng)2020-02-22 07:32
 • #722: Máu nhuộm Trung Nguyên (hạ)2020-02-22 07:32
 • #723: Thiết hỏa (1)2020-02-22 07:33
 • #724: Thiết hỏa (2)2020-02-22 07:33
 • #725: Thiết hỏa (3)2020-02-22 07:34
 • #726: Thiết hỏa (4)2020-02-22 07:34
 • #727: Thiết hỏa (5)2020-02-22 07:34
 • #728: Thiết hỏa (6)2020-02-22 07:34
 • #729: Thiết hỏa (7)2020-02-22 07:34
 • #730: Lẫm phong (1)2020-02-22 07:34
 • #731: Lẫm phong (2)2020-02-22 07:35
 • #732: Lẫm phong (3)2020-02-22 07:35
 • #733: Lẫm phong (4)2020-02-22 07:35
 • #734: Lẫm phong (5)2020-02-22 07:35
 • #735: Lẫm phong (cuối)2020-02-22 07:35
 • #736: Huynh đệ2020-02-22 07:36
 • #737: Chiến khúc miên man trời đất (thượng)2020-02-22 07:36
 • #738: Chiến khúc miên man trời đất (hạ)2020-02-22 07:36
 • #739: Hoa khai Bỉ Ngạn nhân lão thương hà (1)2020-02-22 07:36
 • #740: Hoa khai Bỉ Ngạn nhân lão thương hà (2)2020-02-22 07:37
 • #741: Hoa khai Bỉ Ngạn nhân lão thương hà (3)2020-02-22 07:37
 • #742: Hoa khai Bỉ Ngạn nhân lão thương hà ( Hoàn)2020-02-22 07:37
 • #743: Giang hồ thiếu niên lính mới2020-02-22 07:37
 • #744: Thế gian truyền thừa Hắc Phong Song Sát2020-02-22 07:37
 • #745: Thiên hạ Trạch Châu phong vân tụ hội(1)2020-02-22 07:38
 • #746: Trạch Châu thiên hạ phong vân tụ hội(2)2020-02-22 07:38
 • #747: Trạch Châu thiên hạ phong vân tụ hội(3)2020-02-22 07:38
 • #748: Trạch Châu thiên hạ phong vân tụ hội(4)2020-02-22 07:38
 • #749: Trạch Châu thiên hạ phong vân tụ hội(5)2020-02-22 07:38
 • #750: Trạch Châu thiên hạ phong vân tụ hội(6)2020-02-22 07:39
 • #751: Trạch Châu thiên hạ phong vân tụ hội(7)2020-02-22 07:39
 • #752: Không phải người (thượng)2020-02-22 07:39
 • #753: Không phải người (hạ)2020-02-22 07:39
 • #754: Xông vào (thượng)2020-02-22 07:39
 • #755: Xông vào (hạ)2020-02-22 07:40
 • #756: Thiên địa bất nhân vạn vật có linh tính(thượng)2020-02-22 07:40
 • #757: Thiên địa bất nhân vạn vật có linh tính(hạ)2020-02-22 07:40
 • #758: Này là hưng suy này là đắp đổi(thượng)2020-02-22 07:40
 • #759: Này là hưng suy này là đắp đổi(hạ)2020-02-22 07:40
 • #760: Đại giang đông tẩu bất đãi lưu niên(thượng)2020-02-22 07:40
 • #761: Đại giang đông tẩu bất đãi lưu niên(hạ)2020-02-22 07:41
 • #762: Nước sâu sóng ngầm bóng tối hạo kiếp (thượng)2020-02-22 07:41
 • #763: Nước sâu sóng ngầm bóng tối hạo kiếp (hạ)2020-02-22 07:41
 • #764: Lâu không về quê gần tới nhà lại thấy hồi hộp lo lắng Phiền toái nảy nòi (thượng)2020-02-22 07:41
 • #765: Gần hương tình khiếp, sinh chuyện phức tạp ( dưới )2020-02-22 07:42
 • #766: Gió thổi lửa bừng tái kiến giang hồ (trên)2020-02-22 07:42
 • #767: Gió thổi lửa bừng, tái kiến giang hồ (giữa)2020-02-22 07:42
 • #768: Gió thổi lửa bừng, tái kiến giang hồ ( dưới )2020-02-22 07:43
 • #769: Minh nguyệt tân cốt, thành trì bạn dã nha, bạn cũ đầu cầu xưa ( trên )2020-02-22 07:43
 • #770: Minh nguyệt tân cốt, thành trì bạn dã nha, bạn cũ đầu cầu xưa ( trung )2020-02-22 07:43
 • #771: Minh nguyệt tân cốt, thành trì bạn dã nha, bạn cũ đầu cầu xưa ( dưới )2020-02-22 07:43
 • #772: Xưa ta đến, dương liễu vi vu, nay ta thăm đến, gió mưa tầm tã ( trên )2020-02-22 07:43
 • #773: Xưa ta đến, dương liễu vi vu, nay ta thăm đến, tuyết mưa tầm tã ( dưới )2020-02-22 07:43
 • #774: Duyên phận ngươi ta 1 tràng gặp qua ( trên ) VietPhrase ko edit2020-02-22 07:44
 • #775: Duyên phận ngươi ta 1 tràng gặp qua ( dưới )2020-02-22 07:44
 • #776: Phụ thân phỉ hào Huyết Thủ Nhân Đồ ( trên )2020-02-22 07:44
 • #777: Phụ thân phỉ hào Huyết Thủ Nhân Đồ ( dưới )2020-02-22 07:44
 • #778: Lên trời xanh Xuống suối vàng2020-02-22 07:45
 • #779: Mùa xuân cùng vũng bùn ( trên )2020-02-22 07:45
 • #780: Mùa xuân cùng vũng bùn ( trung )2020-02-22 07:45
 • #781: Mùa xuân cùng vũng bùn ( dưới )2020-02-22 07:45
 • #782: Vô đề ( trên )2020-02-22 07:45
 • #783: Vô đề ( dưới )2020-02-22 07:46
 • #784: Mưa máu rào rào phủ chân trời, mây cao đưa tình chờ chém giết ( trên )2020-02-22 07:46
 • #785: Mưa máu rào rào phủ chân trời, mây cao đưa tình chờ chém giết ( trung )2020-02-22 07:46
 • #786: Mưa máu rào rào phủ chân trời, mây cao đưa tình chờ chém giết ( dưới ) VP ko edit2020-02-22 07:46
 • #787: Song phong ( trên )2020-02-22 07:47
 • #788: Song phong ( dưới )2020-02-22 07:47
 • #789: Lòng ta cách sơn hải, sơn hải không thể bình ( trên )2020-02-22 07:47
 • #790: Lòng ta cách sơn hải, sơn hải không thể bình ( dưới )2020-02-22 07:47
 • #791: Đích âm ( trên )2020-02-22 07:47
 • #792: Đích âm ( trung )2020-02-22 07:48
 • #793: Đích âm ( dưới )2020-02-22 07:48
 • #794: Trần thế gió thu, nhân sinh lá rụng ( trên )2020-02-22 07:48
 • #795: Trần thế gió thu, nhân sinh lá rụng ( dưới )2020-02-22 07:48
 • #796: Chó nhà có tang, thiên hạ vô địch VP ko edit2020-02-22 07:48
 • #797: Chúng sinh đều khổ, nhân gian như mộng ( trên ) Hide2020-02-22 07:49
 • #798: Chúng sinh đều khổ, nhân gian như mộng ( trung )2020-02-22 07:49
 • #799: Chúng sinh đều khổ, nhân gian như mộng ( dưới ) VP ko edit2020-02-22 07:49
 • #800: Hối hận2020-02-22 07:50
 • #801: Xương gõ vang, máu thiêu đốt (1)2020-02-22 07:50
 • #802: Xương gõ vang, máu thiêu đốt (2)2020-02-22 07:50
 • #803: Xương gõ vang, máu thiêu đốt (3)2020-02-22 07:50
 • #804: Xương gõ vang, máu thiêu đốt (4)2020-02-22 07:50
 • #805: Xương gõ vang, máu thiêu đốt (5)2020-02-22 07:51
 • #806: Xương gõ vang, máu thiêu đốt (6)2020-02-22 07:51
 • chue-te-chuong-0807.mp32020-02-22 07:51
 • #808: Gió thu đìu hiu sóng lớn dâng lên (1)2020-02-22 07:51
 • #809: Gió thu đìu hiu sóng lớn dâng lên (2)2020-02-22 07:51
 • #810: Gió thu đìu hiu sóng lớn dâng lên (3)2020-02-22 07:52
 • #811: Gió thu đìu hiu sóng lớn dâng lên (4)2020-02-22 07:52
 • #812: Gió thu đìu hiu sóng lớn dâng lên (5)2020-02-22 07:52
 • #813: Phong hỏa kim lưu Hoàng Hà thu2020-02-22 07:52
 • #814: 0 chương phong hỏa kim lưu Hoàng Hà thu lệ (2)2020-02-22 07:52
 • #815: Phong hỏa kim lưu Hoàng Hà thu lệ (3)2020-02-22 07:53
 • #816: Phong hỏa kim lưu Hoàng Hà thu lệ (4)2020-02-22 07:53
 • #817: Lẫm Đông2020-02-22 07:53
 • #818: 0 0 chương lẫm đông (2)2020-02-22 07:53
 • #819: Mùa đông rét lạnh (3)2020-02-22 07:54
 • #820: Lẫm Đông2020-02-22 07:54
 • #821: Lẫm Đông2020-02-22 07:54
 • #822: Lẫm Đông2020-02-22 07:54
 • #823: Lẫm Đông2020-02-22 07:54
 • #824: Lẫm Đông2020-02-22 07:54
 • #825: Kiến Sóc 10 Năm Xuân (1)2020-02-22 07:55
 • #826: Kiến Sóc 10 Năm Xuân (2)2020-02-22 07:55
 • #827: Kiến Sóc 10 Năm Xuân (3)2020-02-22 07:55
 • #828: Kiến Sóc 10 năm xuân (4 )2020-02-22 07:55
 • #829: Lãnh Vũ2020-02-22 07:55
 • #830: Đói bụng (thượng)2020-02-22 07:56
 • #831: Đói bụng (hạ)2020-02-22 07:56
 • #832: Thanh âm, thanh âm, chậm (1 )2020-02-22 07:56
 • #833: Thanh âm, thanh âm, chậm (2 )2020-02-22 07:56
 • #834: Thanh âm, thanh âm, chậm (3 )2020-02-22 07:56
 • #835: Thanh âm, thanh âm, chậm (4 )2020-02-22 07:57
 • #836: Thanh âm, thanh âm, chậm (5 )2020-02-22 07:57
 • #837: Ngươi ta đều bụi trần sinh ở nhân thế gian (thượng)2020-02-22 07:57
 • #838: Ngươi ta đều bụi trần sinh ở nhân thế gian (hạ)2020-02-22 07:57
 • #839: chìm xuống đêm trước cuối cùng ánh sáng2020-02-22 07:57
 • #840: Thần phong (1 )2020-02-22 07:57
 • #841: Thần phong (2 )2020-02-22 07:58
 • #842: Thần phong (3 )2020-02-22 07:58
 • #843: Lời tác giả2020-02-22 07:58
 • #844: Thần phong (4 )2020-02-22 07:58
 • #845: Thần phong (5 )2020-02-22 07:58
 • #846: Thần phong (6 )2020-02-22 07:59
 • #847: Thần phong (7 )2020-02-22 07:59
 • #848: Thần phong (8 )2020-02-22 07:59
 • #849: Thần phong (9 )2020-02-22 07:59
 • #850: thoáng qua (1 )2020-02-22 07:59
 • #851: Thoáng qua (2 )2020-02-22 08:00
 • #852: Thoáng qua (3 )2020-02-22 08:00
 • #853: Thoáng qua (4 )2020-02-22 08:00
 • #854: Thoáng qua (5 )2020-02-22 08:00
 • #855: Thoáng qua (6 )2020-02-22 08:00
 • #856: Thoáng qua (7 )2020-02-22 08:01
 • #857: Thoáng qua (8 )2020-02-22 08:01
 • #858: Thoáng qua (9 )2020-02-22 08:01
 • #859: Thoáng qua (10 )2020-02-22 08:01
 • #860: tự thoại2020-02-22 08:01
 • #861: thoáng qua (11 )2020-02-22 08:02
 • #862: Thoáng qua (12 )2020-02-22 08:02
 • #863: Đốt biển (1 )2020-02-22 08:02
 • #864: Đốt biển (2 )2020-02-22 08:02
 • #865: Đốt biển (3 )2020-02-22 08:03
 • #866: Đốt biển (4 )2020-02-22 08:03
 • #867: Đốt biển (5 )2020-02-22 08:03
 • #868: Đốt biển (6 )2020-02-22 08:03
 • #869: Đốt biển (7 )2020-02-22 08:03
 • #870: Đốt biển (8 )2020-02-22 08:04
 • #871: ngập trời (1 )2020-02-22 08:04
 • #872: Ngập trời (2 )2020-02-22 08:04
 • #873: Ngập trời (3 )2020-02-22 08:05
 • #874: Ngập trời (4 )2020-02-22 08:05
 • #875: Ngập trời (5 )2020-02-22 08:05
 • #876: Ngập trời (6 )2020-02-22 08:06
 • #877: Ngập trời (7 )2020-02-22 08:06
 • #878: Ngập trời (8 )2020-02-22 08:07
 • #879: Ngập trời (9 )2020-02-22 08:07
 • #880: Ngập trời (10 )2020-02-22 08:07
 • #881: tiểu kết2020-02-22 08:07
 • #882: hoàng khủng than đầu(thượng)2020-02-22 08:07
 • #883: 33 tuổi sinh nhật tuỳ bút2020-02-22 08:08
 • #884: Hoàng khủng than đầu(trung)2020-02-22 08:08
 • #885: Hoàng khủng than đầu(hạ)2020-02-22 08:09
 • #886: tâm sự tác giả2020-02-22 08:09
 • #887: Dạ hôi cờ trắng (thượng)2020-02-22 08:09
 • #888: Dạ hôi cờ trắng (trung)2020-02-22 08:09
 • #889: Dạ hôi cờ trắng (hạ)2020-02-22 08:09
 • #890: 7 chu niên2020-02-22 08:09
 • #891: Hồng lệ thiết lưu2020-02-22 08:10
 • #892: Tân hoàng mũ miện2020-02-22 08:10
 • #893: Nhân gian luyện ngục vạn độ đao ôn (thượng)2020-02-22 08:10
 • #894: chương tâm sự2020-02-22 08:10
 • #895: Nhân gian luyện ngục vạn độ đao ôn (trung)2020-02-22 08:11
 • #896: Nhân gian luyện ngục vạn độ đao ôn (hạ)2020-02-22 08:11
 • #897: Nhân sự điên cuồng huyết sắc trưởng thành (thượng) - đã fix2020-02-22 08:11
 • #898: Nhân sự điên cuồng huyết sắc trưởng thành (trung)2020-02-22 08:11
 • #899: Nhân sự điên cuồng huyết sắc trưởng thành (hạ)2020-02-22 08:12
 • #900: Hoang Nguyên (thượng)2020-02-22 08:12
 • #901: Hoang Nguyên (hạ)2020-02-22 08:12
 • #902: Đêm trước (thượng)2020-02-22 08:12
 • #903: Đêm trước (trung)2020-02-22 08:13
 • #904: Đêm trước (hạ)2020-02-22 08:13
 • #905: Hung nhận (thượng)2020-02-22 08:13
 • #906: Hung nhận (trung)2020-02-22 08:13
 • #907: Hung nhận (hạ)2020-02-22 08:14
 • #908: Nhiệt thân trong khích phiến ngữ gia thư2020-02-22 08:14
 • #909: Nghiệp hỏa dày vò phong tuyết gầm gừ (thượng)2020-02-22 08:14
 • #910: Nghiệp hỏa dày vò phong tuyết gầm gừ (hạ)2020-02-22 08:14
 • #911: Cuồng thú (thượng)2020-02-22 08:14
 • #912: Cuồng thú (trung)2020-02-22 08:15
 • #913: Cuồng thú (hạ)2020-02-22 08:15
 • #914: Huyết vũ2020-02-22 08:15
 • #915: Vết tích sát trường2020-02-22 08:15
 • #916: Thôn hỏa (thượng)2020-02-22 08:16
 • #917: Thôn hỏa (hạ)2020-02-22 08:16
 • #918: 10 năm đá mài phong tuyết sương lạnh (1 )2020-02-22 08:16
 • #919: 10 năm đá mài phong tuyết sương lạnh (2 )2020-02-22 08:16
 • #920: 10 năm đá mài phong tuyết sương lạnh (3 )2020-02-22 08:17
 • #921: 10 năm đá mài phong tuyết sương lạnh (4 )2020-02-22 08:17
 • #922: 10 năm đá mài phong tuyết sương lạnh (5 )2020-02-22 08:17
 • #923: 10 năm đá mài phong tuyết sương lạnh (6 )2020-02-22 08:17
 • #924: 10 năm đá mài phong tuyết sương lạnh (7 )2020-02-22 08:17
 • #925: Đại địa sấm sét (1 )2020-02-22 08:18
 • #926: Đại địa sấm sét (2 )2020-02-22 08:18
 • #927: Đại địa sấm sét (3 )2020-02-22 08:18
 • #928: đại địa sấm sét (4 )2020-02-22 08:18
 • #929: Đại địa sấm sét (5 )2020-02-22 08:19
 • #930: Đại địa sấm sét (6 )2020-02-22 08:19
 • #931: cầu vé tháng ,cáo biệt 2,018, chúng ta mười chín năm thấy2020-02-22 08:19
 • #932: đại địa sấm sét (7 )2020-02-22 08:20
 • #933: Nhìn xuống2020-02-22 08:20
 • #934: Chưa bao giờ nhận thức can qua2020-02-22 08:20
 • #935: Về trần2020-02-22 08:20
 • #936: Bài ca phúng điếu2020-02-22 08:20
 • #937: Lịch sử xoay chuyển nhân quả kéo dài2020-02-22 08:20
 • #938: Sư lĩnh tuyến đầu2020-02-22 08:21
 • #939: Đến lúc ngược gió2020-02-22 08:21
 • #940: Băng cùng hỏa ca (1 )2020-02-22 08:21
 • #941: Băng cùng hỏa ca (2 )2020-02-22 08:21
 • #942: Băng cùng hỏa ca (3)2020-02-22 08:21
 • #943: Băng cùng hỏa ca (4)2020-02-22 08:22
 • #944: Băng cùng hỏa ca (5 )2020-02-22 08:22
 • #945: Băng cùng hỏa ca (6 )2020-02-22 08:22
 • #946: Nơm nớp lo sợ nhìn kỹ vực sâu2020-02-22 08:22
 • #947: Mưa xuân róc rách 1 mảnh ếch kêu2020-02-22 08:22
 • #948: Không về (thượng)2020-02-22 08:23
 • #949: Không về (trung)2020-02-22 08:23
 • #950: Không về (hạ)2020-02-22 08:23
 • #951: Bước ngoặt (1 )2020-02-22 08:23
 • #952: Bước ngoặt (2 )2020-02-22 08:23
 • #953: Bước ngoặt (3 )2020-02-22 08:24
 • #954: Bước ngoặt (4 )2020-02-22 08:24
 • #955: Bước ngoặt (5 )2020-02-22 08:24
 • #956: Bước ngoặt (6 )2020-02-22 08:24
 • #957: 34 tuổi sinh nhật tuỳ bút —— phức tạp2020-02-22 08:24
 • #958: Liệt triều (thượng)2020-02-22 08:25
 • #959: Liệt triều (trung)2020-02-22 08:25
 • #960: Liệt triều (3)2020-02-22 08:25
 • #961: Liệt triều (4)2020-02-22 08:25
 • #962: Sắc trời gào thét ám hỏa chảy ngang (thượng)2020-02-22 08:26
 • #963: Sắc trời gào thét ám hỏa chảy ngang (trung)2020-02-22 08:26
 • #964: Sắc trời gào thét ám hỏa chảy ngang (hạ)2020-02-22 08:26
 • #965: Đại quyết chiến (1)2020-02-22 08:26
 • #966: Đại quyết chiến (2)2020-02-22 08:26
 • #967: Đại quyết chiến (3)2020-02-22 08:27
 • #968: Đại quyết chiến (4)2020-02-22 08:27
 • #969: Đại quyết chiến (5)2020-02-22 08:27
 • #970: Đại quyết chiến (6)2020-02-22 08:27
 • #971: Đại quyết chiến (7)2020-02-22 08:27
 • #972: Đại quyết chiến (8)2020-02-22 08:27
 • #973: Đại quyết chiến (9)2020-02-22 08:28
 • #974: Đại quyết chiến (10)2020-02-22 08:28
 • #975: Đại quyết chiến (11)2020-02-22 08:28
 • #976: Đại quyết chiến (xong)2020-02-22 08:28
 • #977: Hữu hình chư tượng bay tán loạn, im ắng cự mộng quyển hồng trần (thượng)2020-02-22 08:29
 • #978: Hữu hình chư tượng bay tán loạn, im ắng cự mộng quyển hồng trần (trung)2020-02-22 08:29
 • #979: Hữu hình chư tượng bay tán loạn, im ắng cự mộng quyển hồng trần (hạ)2020-02-22 08:29
 • #980: Vạn vật đột nhiên tĩnh tâm nan giải nhân sự bất an thành ngu loạn (thượng)2020-02-22 08:29
 • #981: Vạn vật đột nhiên tĩnh tâm nan giải nhân sự bất an thành ngu loạn (hạ)2020-02-22 08:29
 • #982: Thủy triều (thượng)2020-02-22 08:29
 • #983: Thủy triều (trung)2020-02-22 08:30
 • #984: Thủy triều (hạ)2020-02-22 08:30
 • #985: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (1)2020-02-22 08:30
 • #986: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (2)2020-02-22 08:30
 • #987: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (3)2020-02-22 08:31
 • #988: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (4)2020-02-22 08:31
 • #989: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (5)2020-02-22 08:31
 • #990: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (6)2020-02-22 08:31
 • #991: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (7)2020-02-22 08:31
 • #992: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (8)2020-02-22 08:32
 • #993: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (9)2020-02-22 08:32
 • #994: Tứ hải sôi trào vân thủy nộ (10)2020-02-22 08:32
 • #995: Tỏa khắp nhân gian quang cùng sương mù (1)2020-02-22 08:32
 • #996: Tỏa khắp nhân gian quang cùng sương mù (2)2020-02-22 08:32
 • #997: Tỏa khắp nhân gian quang cùng sương mù (3)2020-02-22 08:33
 • #998: Tỏa khắp nhân gian quang cùng sương mù (4)2020-02-22 08:33
 • #999: Tỏa khắp nhân gian quang cùng sương mù (5)2020-02-22 08:33
 • #1000: Tỏa khắp nhân gian quang cùng sương mù (6)2020-02-22 08:34
 • #1001: Tỏa khắp nhân gian quang cùng sương mù (7)2020-02-22 08:34
 • #1002: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (1)2020-02-22 08:34
 • #1003: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (2)2020-02-22 08:34
 • #1004: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (3)2020-02-22 08:35
 • #1005: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (4)2020-02-22 08:35
 • #1006: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (5)2020-02-22 08:35
 • #1007: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (6)2020-02-22 08:35
 • #1008: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (7)2020-02-22 08:35
 • #1009: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (8)2020-02-22 08:35
 • #1010: Miên tàng cẩm tú kiếm cùng đao (9)2020-02-22 08:36
 • #1011: Tiểu gián điệp Long Ngạo Thiên2020-02-22 08:36
 • #1012: Cuối hè tự sự khúc (thượng)2020-02-22 08:36
 • #1013: Cuối hè tự sự khúc (hạ)2020-02-22 08:36
 • #1014: Đầu thu phong ngâm khúc nhạc dạo (thượng)2020-02-24 16:39
 • #1015: Đầu thu phong ngâm khúc nhạc dạo (hạ)2020-02-24 16:40
 • #1016: Lại nghe gió ngâm (thượng)2020-02-24 16:40
 • #1017: Lại nghe gió ngâm (trung)2020-02-24 16:40
 • #1018: Lại nghe gió ngâm (hạ)2020-02-24 16:41
 • #1019: Đến nửa đêm trước2020-02-24 16:41
 • #1020: Bụi bặm (thượng)2020-02-24 16:41
 • #1021: Bụi bặm (trung)2020-02-24 16:42
 • #1022: Bụi bặm (hạ)2020-02-24 16:42
 • #1023: Hài đồng cùng lão nhân (thượng)2020-02-28 15:49
 • #1024: Hài đồng cùng lão nhân (hạ)2020-02-28 15:49
 • #1025: Phong tiệm khởi thì phong sậu đình thì(thượng)2020-04-22 03:32
 • #1026: Phong tiệm khởi thì phong sậu đình thì(Hạ)2020-04-22 03:32
 • #1027: Xen lẫn (thượng)2020-04-22 03:33
 • #1028: Xen lẫn (trung)2020-04-22 03:33
 • #1029: Xen lẫn (hạ)2020-04-22 03:33
 • #1030: Tin tức: Xin bảo trọng mình2020-04-22 03:33
 • #1031: Ngọ ngoạy2020-08-19 14:44
 • #1032: Tại trong địa ngục2020-08-19 14:44
 • #1033: Quân ứng hữu ngữ miểu vạn lý tằng vân (thượng)2020-08-19 14:45
 • #1034: Quân ứng hữu ngữ miểu vạn lý tằng vân (hạ)2020-08-20 14:40
 • #1035: 0?? núi Mộ Tuyết ( thượng)2020-08-21 14:38
 • #1036: 0?? núi Mộ Tuyết ( trung)2020-08-23 14:33
 • #1037: 0 núi Mộ Tuyết (hạ)2020-08-24 14:59
 • #1038: Độc ảnh hướng ai đây? (2020-08-25 14:38
 • #1039: Độc ảnh hướng ai đây? (trung)2020-08-27 14:44
 • #1040: Độc ảnh hướng ai đây? (hạ)2020-08-27 14:44
 • #1041: Tiểu Sửu (1)2020-08-29 14:47
 • #1042: Tiểu Sửu (2)2020-08-29 14:47
 • #1043: Tiểu Sửu (3)2020-08-29 14:47
 • #1044: Tiểu Sửu (hết)2020-08-29 14:48
 • #1045: Đệ 10 tập tiểu kết (lời tác giả ko edit)2020-08-29 14:48
 • #1046: Chấn Hưng năm 2 (thượng)2020-09-01 15:06
 • #1047: Chấn Hưng năm 2 mùa hạ (trung)2020-09-01 15:07
 • #1048: Chấn Hưng năm 2 mùa hạ (hạ)2020-09-01 15:07
 • #1049: vô hình chi vật2020-09-01 15:07
 • #1050: Lên đường đi! Long Ngạo Thiên!2020-09-01 15:07
 • #1051: thời đại triều lớn mênh mông cuồn cuộn (1)2020-09-01 15:08
 • #1052: thời đại triều lớn mênh mông cuồn cuộn (2)2020-09-01 15:08
 • #1053: thời đại triều lớn mênh mông cuồn cuộn (3)2020-09-01 15:08
 • #1054: thời đại triều lớn mênh mông cuồn cuộn (4)2020-09-01 15:08
 • #1055: thời đại triều lớn mênh mông cuồn cuộn (5)2020-09-17 14:44
 • #1056: mê hoặc2020-09-17 14:44
 • #1057: lập luận ( thượng)2020-09-17 14:44
 • #1058: lập luận (hạ)2020-09-18 14:42
 • #1059: sụp đổ loạn thế2020-09-29 14:36
 • #1060: tung hoành2020-09-29 14:36
 • #1061: tách nhập ( thượng)2020-09-29 14:36
 • #1062: Tách nhập (hạ)2020-09-30 14:34
 • #1063: thu diệp ( thượng)2020-11-19 07:17
 • #1064: thu diệp (trung)2020-11-19 07:18
 • #1065: thu diệp (hạ)2020-11-19 07:18
 • #1066: đoàn tụ tu vô định quay đầu lại bỗng nhiên (thượng)2020-12-20 21:06
 • #1067: đoàn tụ tu vô định quay đầu lại bỗng nhiên (trung)2020-12-20 21:06
 • #1068: đoàn tụ tu vô định quay đầu lại bỗng nhiên (hạ)2020-12-20 21:06
 • #1069: văn nhân tâm không thước võ phu đao đánh mất bao (1)2020-12-20 21:07
 • #1070: văn nhân tâm không thước võ phu đao đánh mất bao (2)2020-12-20 21:07
 • #1071: văn nhân tâm không thước võ phu đao đánh mất bao (3)2021-01-14 15:48
 • #1072: văn nhân tâm không thước võ phu đao đánh mất bao (4)2021-01-14 15:48
 • #1073: văn nhân tâm không thước võ phu đao đánh mất bao (5)2021-01-18 15:46
 • #1074: văn nhân tâm không thước võ phu đao đánh mất bao (6)2021-01-18 15:47
 • #1075: là vì loạn thế! (1)2021-01-18 15:47
 • #1076: là vì loạn thế! (2)2021-01-18 15:47
 • #1077: là vì loạn thế! (3)2021-01-19 15:37
 • #1078: là vì loạn thế! (4)2021-01-20 15:56
 • #1079: hoàng hôn mưa tiêu tiêu Thành Đô tháng 8 ( thượng)2021-01-21 15:44
 • #1080: Hoàng hôn mưa tiêu tiêu Thành Đô tháng tám (trung)2021-01-22 15:51
 • #1081: hoàng hôn mưa tiêu tiêu Thành Đô tháng 8 (hạ)2021-01-26 16:43
 • #1082: Công Bình Đảng2021-01-28 15:57
 • #1083: thiên hạ anh hùng hội Giang Ninh (1)2021-01-28 15:57
 • #1084: thiên hạ anh hùng hội Giang Ninh (2)2021-01-28 15:57
 • #1085: thiên hạ anh hùng hội Giang Ninh (3)2021-02-01 15:36
 • #1086: thiên hạ anh hùng hội Giang Ninh (4)2021-02-02 15:41
 • #1087: thiên hạ anh hùng hội Giang Ninh (5)2021-02-04 15:45
 • #1088: quy thôn ( thượng)2021-02-18 15:43
 • #1089: quy thôn (hạ)2021-02-21 15:52
 • #1090: trung thu trăng tròn2021-02-26 16:01
 • #1091: gió thu giết trăng tròn thiên địa ở nhân gian ( thượng)2021-02-26 16:01
 • #1092: gió thu giết trăng tròn thiên địa ở nhân gian (hạ)2021-03-01 17:06
 • #1093: trong thành sơ kí ( thượng)2021-03-03 15:51
 • #1094: trong thành sơ kí (hạ)2021-03-04 17:45
 • #1095: xuất sư không vui Long Ngạo Thiên2021-03-04 17:45
 • #1096: ra đi ( thượng)2021-03-04 17:46
 • #1097: ra đi (hạ)2021-03-04 17:46
 • #1098: tiểu tú tài2021-03-04 17:46
 • #1099: phù du nào có thể so với thiên địa Vạn Tượng đi thôi gặp chúng sinh (1)2021-03-04 17:46
 • #1100: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi tận gặp chúng sinh (22021-03-04 17:46
 • #1101: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (3)2021-03-04 17:47
 • #1102: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (4)2021-03-08 15:52
 • #1103: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (5)2021-03-08 15:52
 • #1104: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (6)2021-03-14 14:51
 • #1105: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (7)2021-03-22 14:37
 • #1106: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (8)2021-03-22 14:37
 • #1107: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (9)2021-03-26 14:41
 • #1108: phù du nào có thể so với thiên địa vạn tượng đi thôi gặp chúng sinh (10)2021-03-28 15:11
 • #1109: loạn · chiến (thượng)2021-03-28 15:11
 • #1110: loạn chiến (trung)2021-03-28 15:11
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Sách Hành Tam Quốc

TiKay

Như Ý Tiểu Lang Quân

TiKay

Câu Lạc Bộ Ác Quỷ

THUYS♥️

Leave a Reply