Lịch Sử

Nhặt Được Một Quyển Tam Quốc Chí

Đông Hán Duyên Hi chín năm, mới có chín tuổi Lưu Hoành, từ giữa sông câu lên một con Kim Ngư, xé ra bụng, được Thiên Thư cuốn một cái, kỳ danh viết ” Tam Quốc Chí “! Vì vậy, Đại Hán nắm giữ một cái không giống nhau Linh Đế, không giống nhau thiên hạ.

(không phải xuyên việt, nhân vật chính là chưa kế vị thổ dân Linh Đế, chỉ là nhặt được một quyển Tam Quốc Chí )

Hơi biến chứng tí :v

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Lịch Sử Hệ Chi Lang
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trên trời rơi xuống Kim Ngư2020-08-27 04:20
 • #2: Trong bụng văn thư lưu trữ2020-08-27 04:21
 • #3: Phủ bên trong quản sự2020-08-27 04:21
 • #4: Dạy học Lão Tượng2020-08-27 04:21
 • #5: Đổng Thị dạy con2020-08-27 04:21
 • #6: Đổng Thị tộc nhân2020-08-27 04:21
 • #7: Thái Tổ Thiếu Thời2020-08-27 04:21
 • #8: Viên Ngỗi hành trình2020-08-27 04:21
 • #9: Công Dương báo thù2020-08-27 04:21
 • #10: Chính đại dương mưu2020-08-27 04:22
 • #11: Đảng cố chi họa2020-08-27 04:22
 • #12: Thiên Thư được lãm2020-08-27 04:22
 • #13: Hà Hưu chi niệm2020-08-27 04:22
 • #14: Đạo làm Vua2020-08-27 04:22
 • #15: Phí Đình Hầu đằng2020-08-27 04:22
 • #16: Hà Hưu luận hoạn2020-08-27 04:22
 • #17: Hắc Bạch ai phân2020-08-27 04:22
 • #18: Sĩ tử công địch2020-08-27 04:22
 • #19: Như vậy tuổi nhỏ2020-08-27 04:23
 • #20: Hà Hưu cơn giận2020-08-27 04:23
 • #21: Thu làm môn khách2020-08-27 04:23
 • #22: Hình . J được về2020-08-27 04:23
 • #23: Trị 1 đình2020-08-27 04:23
 • #24: Trung thành gia nô2020-08-27 04:23
 • #25: Phóng thích đảng nhân2020-08-27 04:23
 • #26: Tặc tử người phương nào2020-08-27 04:23
 • #27: Ác quan Dương Cầu2020-08-27 04:24
 • #28: . huyện mãnh tướng2020-08-27 04:24
 • #29: Tặc nhân tại sao2020-08-27 04:24
 • #30: Ác quan tác phong2020-08-27 04:24
 • #31: Quốc vương Lưu Lợi2020-08-27 04:24
 • #32: Duyên Hi 10 năm2020-08-27 04:24
 • #33: Vương Phủ độc kế2020-08-27 04:24
 • #34: Việc lớn Hoàng Đế2020-08-27 04:24
 • #35: Người nào kế đế vị2020-08-27 04:24
 • #36: Nghênh tiếp Lưu Hoành2020-08-27 04:24
 • #37: 3 chú ý 4 bái2020-08-27 04:24
 • #38: Tân quân vào kinh thành2020-08-27 04:24
 • #39: Như vậy thiên tử2020-08-27 04:24
 • #40: Uy vũ Cường Hán2020-08-27 04:24
 • #41: Thu nạp tâm phúc2020-08-27 04:25
 • #42: Thế lực tiểu thành2020-08-27 04:25
 • #43: Mưu đồ thành công2020-08-27 04:25
 • #44: 1 minh kinh người2020-08-27 04:25
 • #45: Lấy làm răn đe2020-08-27 04:25
 • #46: Lực sĩ Đổng Trác2020-08-27 04:25
 • #47: Khao 3 quân2020-08-27 04:25
 • #48: 2 đậu tranh chấp2020-08-27 04:25
 • #49: Kiến Ninh năm đầu2020-08-27 04:25
 • #50: Đậu Võ ra tay2020-08-27 04:25
 • #51: Lùng bắt Hoạn Quan2020-08-27 04:25
 • #52: Lưu Hoành cơn giận2020-08-27 04:25
 • #53: Đánh vào Vị Ương2020-08-27 04:25
 • #54: 10 Thường Thị chết2020-08-27 04:25
 • #55: Đảng nhân chi thương2020-08-27 04:25
 • #56: Lạc Dương kịch biến2020-08-27 04:26
 • #57: Chờ đợi chiếu lệnh2020-08-27 04:26
 • #58: Trương Hoán kiềm chế2020-08-27 04:26
 • #59: Đậu Võ đưa tang2020-08-27 04:26
 • #60: Thiên tử vạn tuế2020-08-27 04:26
 • #61: Kiến Ninh cuối năm2020-08-27 04:26
 • #62: Nam Quân làm lại2020-08-27 04:26
 • #63: Lưu lão thái úy2020-08-27 04:26
 • #64: Kiến Ninh 2 năm2020-08-27 04:26
 • #65: Du hiệp đại hỉ2020-08-27 04:26
 • #66: Lập Thái hậu2020-08-27 04:26
 • #67: Nam Quân du hiệp2020-08-27 04:26
 • #68: Nam Bắc chi Tranh2020-08-27 04:26
 • #69: Có tặc hại trẫm2020-08-27 04:26
 • #70: Trẫm chi lực sĩ2020-08-27 04:27
 • #71: Trong triều 10 tặc2020-08-27 04:27
 • #72: Tú y sứ giả2020-08-27 04:27
 • #73: Thiên Tử Ưng Khuyển2020-08-27 04:27
 • #74: Ác quan trận chiến mở màn2020-08-27 04:27
 • #75: Bệ hạ nhân từ2020-08-27 04:27
 • #76: Ám sát Lưu Lợi2020-08-27 04:27
 • #77: Rít gào miếu đường2020-08-27 04:27
 • #78: Giết gà Ngưu Đao2020-08-27 04:27
 • #79: Quốc Tử cửa học2020-08-27 04:27
 • #80: Thái hậu bệnh nặng2020-08-27 04:27
 • #81: Càng vô liêm sỉ2020-08-27 04:27
 • #82: Đến Thái Học Viện2020-08-27 04:27
 • #83: Thiết lập người sai vặt học2020-08-27 04:28
 • #84: Đậu Thái Hậu vỡ2020-08-27 04:28
 • #85: Không biết phân biệt2020-08-27 04:28
 • #86: Đảng nhân ra tay2020-08-27 04:28
 • #87: Ăn cá giả thuyết2020-08-27 04:28
 • #88: Thành bên trong hỗn chiến2020-08-27 04:28
 • #89: Duy kỳ tài cũng2020-08-27 04:28
 • #90: Đại hưng dân nuôi tằm2020-08-27 04:28
 • #91: Đổng Thị chi buồn bã2020-08-27 04:28
 • #92: Cày ruộng tăng lên dữ dội2020-08-27 04:28
 • #93: Chiêu mộ Vương Phù2020-08-27 04:28
 • #94: Có thể có trọng thưởng2020-08-27 04:28
 • #95: Bệ hạ mập mạp2020-08-27 04:29
 • #96: Thanh liêm ba chi2020-08-27 04:29
 • #97: Bức giết nghĩa sĩ2020-08-27 04:29
 • #98: Nấu Vương Phù2020-08-27 04:29
 • #99: Vô sỉ tiểu nhân2020-08-27 04:29
 • #100: Đi ngủ dịch đình2020-08-27 04:29
 • #101: Vô đạo hôn quân2020-08-27 04:29
 • #102: Cao hoàng chi phong2020-08-27 04:29
 • #103: Học sinh trị nông2020-08-27 04:29
 • #104: Kiến Ninh thịnh thế2020-08-27 04:29
 • #105: Lão Thái úy binh sĩ2020-08-27 04:29
 • #106: Xử trí hào cường2020-08-27 04:29
 • #107: Trẫm lòng không đành2020-08-27 04:29
 • #108: Dời dân Quan Tây2020-08-27 04:29
 • #109: Hào cường mưu nghịch2020-08-27 04:29
 • #110: Mùa thu hoạch niềm vui2020-08-27 04:30
 • #111: Chưởng khống miếu đường2020-08-27 04:30
 • #112: Chăn bò lớn sách2020-08-27 04:30
 • #113: Keo kiệt Tư Không2020-08-27 04:30
 • #114: Kiến Ninh 5 năm2020-08-27 04:30
 • #115: Tống Thị có thai2020-08-27 04:30
 • #116: Ác quan dương oai2020-08-27 04:30
 • #117: Trần Thái Khâu chết2020-08-27 04:30
 • #118: Đảng nhân bất đồng2020-08-27 04:30
 • #119: Cũ mới 2 phái2020-08-27 04:30
 • #120: Thiên tử bò tốt2020-08-27 04:30
 • #121: Nam Thiên chiến lên2020-08-27 04:31
 • #122: Thiên tử xuất binh2020-08-27 04:31
 • #123: Liều mạng phản kích2020-08-27 04:31
 • #124: Tập kích bất ngờ kho lúa2020-08-27 04:31
 • #125: Đoạn Minh kẻ này2020-08-27 04:31
 • #126: Công phạt Tân Cam2020-08-27 04:31
 • #127: Trương Hợp cái đồ2020-08-27 04:31
 • #128: Mãnh tướng dũng mãnh2020-08-27 04:31
 • #129: Đoạn Minh phá địch2020-08-27 04:31
 • #130: Phi Lỗ muốn hàng2020-08-27 04:31
 • #131: Giết cha người2020-08-27 04:31
 • #132: Trị Dương Châu2020-08-27 04:31
 • #133: Viên gia tử gặp2020-08-27 04:31
 • #134: Hà Hưu trở về kinh2020-08-27 04:32
 • #135: Thịnh thế khởi nguồn2020-08-27 04:32
 • #136: Kiến Ninh đông thú2020-08-27 04:32
 • #137: Hung Nô Giáo Úy2020-08-27 04:32
 • #138: Lần đầu làm cha2020-08-27 04:32
 • #139: Thiết lập học thiên hạ2020-08-27 04:32
 • #140: Hà Hưu Biên Thư2020-08-27 04:32
 • #141: Tuân gia tử du2020-08-27 04:32
 • #142: Tuân Du kế sách2020-08-27 04:32
 • #143: Hoàng trưởng tử biện2020-08-27 04:32
 • #144: 3 bộ Tiên Ti2020-08-27 04:32
 • #145: Kiến Ninh sách thành2020-08-27 04:32
 • #146: Nhập môn thiên hạ2020-08-27 04:32
 • #147: Trương Hành tiến vào sách2020-08-27 04:33
 • #148: Thái Thượng Lão Tử2020-08-27 04:33
 • #149: Nghe quân đại tài2020-08-27 04:33
 • #150: Trương Hoán đầu người2020-08-27 04:33
 • #151: Sao không bỏ đi2020-08-27 04:33
 • #152: Vây Nguỵ cứu Triệu2020-08-27 04:33
 • #153: Đoạn Minh tiến quân2020-08-27 04:33
 • #154: Trương Hoán kế sách2020-08-27 04:33
 • #155: 2 quân giao chiến2020-08-27 04:33
 • #156: Đại Hán uy vũ2020-08-27 04:33
 • #157: Tướng tinh vẫn lạc2020-08-27 04:33
 • #158: Vũ Uy Cô Tang2020-08-27 04:33
 • #159: Trương Hủ độc kế2020-08-27 04:33
 • #160: Đại tài Trương Hủ2020-08-27 04:33
 • #161: Tiên Ti vây thành2020-08-27 04:33
 • #162: Khốc liệt tình hình trận chiến2020-08-27 04:34
 • #163: Đại tướng Bảo Hồng2020-08-27 04:34
 • #164: Viện quân hình bóng2020-08-27 04:34
 • #165: Hán quân ý chí2020-08-27 04:34
 • #166: Dịch bệnh bạo phát2020-08-27 04:34
 • #167: Viện quân đến đây2020-08-27 04:34
 • #168: Phải giết Tặc Thủ2020-08-27 04:34
 • #169: Tặc Thủ chi thương2020-08-27 04:34
 • #170: Mở rộng lãnh thổ2020-08-27 04:34
 • #171: Truyền đến miếu đường2020-08-27 04:34
 • #172: Đổng Trác bạo ngược2020-08-27 04:34
 • #173: Ngăn cản làm gì sư2020-08-27 04:34
 • #174: Điều tra hộ tịch2020-08-27 04:34
 • #175: Khoa công việc2020-08-27 04:34
 • #176: Cùng liền cái chết2020-08-27 04:35
 • #177: Tiến cử Tào Tháo2020-08-27 04:35
 • #178: Vừa ăn cướp vừa la làng2020-08-27 04:35
 • #179: 5 sắc Đại Bổng2020-08-27 04:35
 • #180: Hoàng Long tái hiện2020-08-27 04:35
 • #181: Thôi .. Sáng tác2020-08-27 04:35
 • #182: Nấu Văn Nhân Tập2020-08-27 04:35
 • #183: Muối ăn chuyên bán2020-08-27 04:35
 • #184: Công bằng chấp pháp2020-08-27 04:35
 • #185: Ôn quân vào kinh thành2020-08-27 04:35
 • #186: Khẩu Chiến Quần Nho2020-08-27 04:35
 • #187: Nuôi liêm chi kim2020-08-27 04:35
 • #188: Nửa đêm tự thoại2020-08-27 04:35
 • #189: Lạc Dương thịnh cảnh2020-08-27 04:36
 • #190: Bạn Hổ như thế2020-08-27 04:36
 • #191: Đại Hán sứ mệnh2020-08-27 04:36
 • #192: Đại Hán con dân2020-08-27 04:36
 • #193: Di chuyển thủy triều2020-08-27 04:36
 • #194: Xây dựng thêm Lạc Dương2020-08-27 04:36
 • #195: Muốn mở thương lượng cấm2020-08-27 04:36
 • #196: U Châu hung ác2020-08-27 04:36
 • #197: Kiến Ninh Thạch Kinh2020-08-27 04:36
 • #198: Trác Huyền du hiệp2020-08-27 04:36
 • #199: Dịch Đình Cung nữ2020-08-27 04:36
 • #200: *** du2020-08-27 04:36
 • #201: Tướng tướng không cùng2020-08-27 04:36
 • #202: Triệu Đoạn Công2020-08-27 04:36
 • #203: Văn hóa thẩm thấu2020-08-27 04:37
 • #204: Đối ngoại mậu dịch2020-08-27 04:37
 • #205: Trên phố thiếu niên2020-08-27 04:37
 • #206: Lại có tặc khấu2020-08-27 04:37
 • #207: Thương nhân cướp bóc2020-08-27 04:37
 • #208: Có tử loại cha2020-08-27 04:37
 • #209: Thiên gia vô tình2020-08-27 04:37
 • #210: Hà Hưu kiếm pháp2020-08-27 04:37
 • #211: Hà Công nỗi lo2020-08-27 04:37
 • #212: Danh Thần Chu Xương2020-08-27 04:37
 • #213: Ký Châu thái bình2020-08-27 04:37
 • #214: Mở tu vận hà2020-08-27 04:37
 • #215: Lưu lão nhà giết2020-08-27 04:37
 • #216: Dịch Trạm hung án2020-08-27 04:38
 • #217: Hiểu biết khinh quỷ sự tình2020-08-27 04:38
 • #218: Đại Hán Ngoan Nhân2020-08-27 04:38
 • #219: Trương Giác người phương nào2020-08-27 04:38
 • #220: Thứ nhất hoàn khố2020-08-27 04:38
 • #221: Thiên tử dạy con2020-08-27 04:38
 • #222: Đoạn . Di cao .2020-08-27 04:38
 • #223: Là thưởng là phạt2020-08-27 04:38
 • #224: Thiên tử bất nhân2020-08-27 04:38
 • #225: 3 thế mối thù2020-08-27 04:38
 • #226: Nha Nội báo thù2020-08-27 04:38
 • #227: Hù dọa Viên gia2020-08-27 04:38
 • #228: Lưu Bá vào cung2020-08-27 04:38
 • #229: Hắn trị Công Dương2020-08-27 04:38
 • #230: Trương Giác diện thánh2020-08-27 04:39
 • #231: Thuật luyện đan2020-08-27 04:39
 • #232: Vương Phù Chinh Nam2020-08-27 04:39
 • #233: Hiếu chiến Thái Úy2020-08-27 04:39
 • #234: Bồng Lai Tiên Đảo2020-08-27 04:39
 • #235: Bồng Lai Tầm Tiên2020-08-27 04:39
 • #236: Nấu mà ăn chi2020-08-27 04:39
 • #237: Thiên tử thân đề2020-08-27 04:39
 • #238: Viên Thuật bị cố2020-08-27 04:39
 • #239: Chớ nhục Công Dương2020-08-27 04:39
 • #240: Hà Hưu Lão Ma2020-08-27 04:39
 • #241: Lớn hàng hải nhà2020-08-27 04:39
 • #242: Người tới người phương nào2020-08-27 04:39
 • #243: Tội ác giao dịch2020-08-27 04:39
 • #244: Vương Phù dã vọng2020-08-27 04:40
 • #245: Vận hà hoàn công2020-08-27 04:40
 • #246: Lại thấy Hoàng Long2020-08-27 04:40
 • #247: Hà lão đi tốt2020-08-27 04:40
 • #248: Phát tang mọi việc2020-08-27 04:40
 • #249: U Châu lính mới2020-08-27 04:40
 • #250: Lữ Bố chi dũng2020-08-27 04:40
 • #251: Cùng với trị an2020-08-27 04:40
 • #252: Số Học Quỷ Tài2020-08-27 04:40
 • #253: Trị quốc Quỷ Tài2020-08-27 04:40
 • #254: Cổ Hủ vào kinh thành2020-08-27 04:40
 • #255: Độc sĩ hiến kế2020-08-27 04:40
 • #256: Văn sĩ Lữ Bố2020-08-27 04:40
 • #257: Đến 3 Hàn2020-08-27 04:40
 • #258: Không biết lễ tử2020-08-27 04:41
 • #259: Thiết lập Hồng Môn Yến2020-08-27 04:41
 • #260: Thiên Mã hùng tráng2020-08-27 04:41
 • #261: Như vậy văn sĩ2020-08-27 04:41
 • #262: Tiến quân sách lược2020-08-27 04:41
 • #263: Tư Đồ vương phù2020-08-27 04:41
 • #264: Bày mưu tính kế2020-08-27 04:41
 • #265: Thiết kỵ khoe oai2020-08-27 04:41
 • #266: Từ tranh chấp đấu2020-08-27 04:41
 • #267: Đổng Trác diệu kế2020-08-27 04:41
 • #268: 3 Hàn chiến lược2020-08-27 04:41
 • #269: Đối địch đại thắng2020-08-27 04:41
 • #270: 3 Hàn Chung bình2020-08-27 04:41
 • #271: Hà lão chi tin2020-08-27 04:41
 • #272: Thái tử chi sư2020-08-27 04:42
 • #273: Nam phương mọi việc2020-08-27 04:42
 • #274: Khoa công mở ra2020-08-27 04:42
 • #275: Lạc Dương việc quan trọng2020-08-27 04:42
 • #276: Gian lận người người nào2020-08-27 04:42
 • #277: Trách phạt Tư Không2020-08-27 04:42
 • #278: Thi lại khoa luật2020-08-27 04:42
 • #279: Các khoa vương miện2020-08-27 04:42
 • #280: Khảo sát tuấn kiệt2020-08-27 04:42
 • #281: Trương Ôn hồi triều2020-08-27 04:42
 • #282: Quân thần qua đời2020-08-27 04:42
 • #283: Các nơi nhận chức2020-08-27 04:42
 • #284: Danh sư Cổ Hủ2020-08-27 04:42
 • #285: Bắc quân tây tiến2020-08-27 04:43
 • #286: Huynh đệ cáo biệt2020-08-27 04:43
 • #287: Lẫm đông sắp tới2020-08-27 04:43
 • #288: Phiên dịch Quỷ Tài2020-08-27 04:43
 • #289: Thiên tử Bắc Tuần2020-08-27 04:43
 • #290: Ngoại ngữ Quỷ Tài2020-08-27 04:43
 • #291: Quý Sương mọi việc2020-08-27 04:43
 • #292: Kiếm Sư Vương Việt2020-08-27 04:43
 • #293: Thiên tử thủ đoạn2020-08-27 04:43
 • #294: Hoàng hậu nguy hiểm2020-08-27 04:43
 • #295: Ký Châu đại họa2020-08-27 04:43
 • #296: Thiên tử cơn giận2020-08-27 04:43
 • #297: Bắc đến 2 châu2020-08-27 04:43
 • #298: Người cô đơn2020-08-27 04:44
 • #299: Có Tử Thông tuệ2020-08-27 04:44
 • #300: Vương Phù thụ đồ2020-08-27 04:44
 • #301: Lá trà con đường2020-08-27 04:44
 • #302: Tinh luyện kim loại Than Chì2020-08-27 04:44
 • #303: Buôn bán mọi việc2020-08-27 04:44
 • #304: Muốn giết Vương Phù2020-08-27 04:44
 • #305: Tài thần Văn Nhân2020-08-27 04:44
 • #306: Buôn bán bên ngoài xong chuyện2020-08-27 04:44
 • #307: Tư Không bệnh nặng2020-08-27 04:44
 • #308: cái đi sứ Quý Sương2020-08-27 04:44
 • #309: Đại Hán Nội Ưu (2 hợp nhất )2020-08-27 04:44
 • #310: Vừa vào Quý Sương2020-08-27 04:45
 • #311: Đông Tây Mậu Dịch2020-08-27 04:45
 • #312: Thái Úy muốn chiến2020-08-27 04:45
 • #313: Năng thần Cổ Hủ2020-08-27 04:45
 • #314: Trẫm muốn được yên tĩnh2020-08-27 04:45
 • #315: Kiến Ninh Đại Đế2020-08-27 04:45
 • #316: Vương Phù chi tội2020-08-27 04:45
 • #317: Vương Phù hạ ngục2020-08-27 04:45
 • #318: Thiên tử hấp hối2020-08-27 04:45
 • #319: Âm hiểm xảo trá2020-08-27 04:45
 • #320: Vương Phù lựa chọn2020-08-27 04:45
 • #321: Thiên tử mưu trí2020-08-27 04:46
 • #322: Xét nhà diệt môn2020-08-27 04:46
 • #323: Vương Phù đại đức2020-08-27 04:46
 • #324: Người lương thiện2020-08-27 04:46
 • #325: Quân thần mưu đồ bí mật2020-08-27 04:46
 • #326: Buôn bán cự lợi2020-08-27 04:46
 • #327: Thật Thái tử ư2020-08-27 04:46
 • #328: Giải Huyền có tặc2020-08-27 04:46
 • #329: Lực sĩ đầu nhập2020-08-27 04:46
 • #330: Được tiền bao nhiêu2020-08-27 04:46
 • #331: Thiên hạ giàu có2020-08-27 04:46
 • #332: Giếng hiện Hoàng Long2020-08-27 04:46
 • #333: Ai tai Văn Nhân2020-08-27 04:46
 • #334: Ương Ương Đại Hán2020-08-27 04:46
 • #335: Ai tai Vương Công2020-08-27 04:47
 • #336: Thiên tử ngu xuẩn2020-08-27 04:47
 • #337: Khoan dung độ lượng thiên tử2020-08-27 04:47
 • #338: Chòm sao óng ánh2020-08-27 04:47
 • #339: Thái tử cầu thân2020-08-27 04:47
 • #340: Thái gia có nữ2020-08-27 04:47
 • #341: Công Dương Thái tử2020-08-27 04:47
 • #342: Hà Tử thánh minh2020-08-27 04:47
 • #343: Việc hôn nhân định ra2020-08-27 04:47
 • #344: Nam Bắc chi Tranh2020-08-27 04:47
 • #345: Con đường hải vận2020-08-27 04:47
 • #346: Gian tặc Tào Tháo2020-08-27 04:47
 • #347: Văn Nhân phụ thể2020-08-27 04:47
 • #348: Trị quốc Quỷ Tài2020-08-27 04:48
 • #349: Kế bên trong kế sách2020-08-27 04:48
 • #350: Đại Hán chi ngạo2020-08-27 04:48
 • #351: Hoàng Trung hung mãnh2020-08-27 04:48
 • #352: Con đường trải rộng2020-08-27 04:48
 • #353: Đại Nho oai2020-08-27 04:48
 • #354: Trung bộc nghịch bộc2020-08-27 04:48
 • #355: Vì nước thủ sĩ2020-08-27 04:48
 • #356: Trẫm tức thiên hạ2020-08-27 04:48
 • #357: Đại hiền ác quan2020-08-27 04:48
 • #358: Tân Châu tấm bia to2020-08-27 04:48
 • #359: Gian tặc mưu đồ bí mật2020-08-27 04:49
 • #360: Dịch trữ mưu trí2020-08-27 04:49
 • #361: 2 tử không tốt2020-08-27 04:49
 • #362: Cha con đánh cờ2020-08-27 04:49
 • #363: Hiểu biết khinh cố sự2020-08-27 04:49
 • #364: Tuân Úc kế sách2020-08-27 04:49
 • #365: Hung hãn Đổng Trác2020-08-27 04:49
 • #366: Tử Nghĩa bị tra tấn2020-08-27 04:49
 • #367: Tình hình tai nạn chuyển biến tốt2020-08-27 04:49
 • #368: Vương Phù cực ác2020-08-27 04:49
 • #369: Bỉ Ngạn Tiên Đảo2020-08-27 04:49
 • #370: Tây Lương 3 nho2020-08-27 04:49
 • #371: Đại tướng Viên Thuật2020-08-27 04:49
 • #372: Trung Lang tới chơi2020-08-27 04:49
 • #373: Về kinh cấp chiếu2020-08-27 04:50
 • #374: Phát tang mọi việc2020-08-27 04:50
 • #375: Ban tặng Thiên Thư2020-08-27 04:50
 • #376: Công chúa sinh ra2020-08-27 04:50
 • #377: Trở về thuận tiện2020-08-27 04:50
 • #378: Thiên tai nhiều lần2020-08-27 04:50
 • #379: Công Dương táo bạo2020-08-27 04:50
 • #380: Công Dương không cô2020-08-27 04:50
 • #381: 3 Hàn Hải mậu2020-08-27 04:50
 • #382: Lữ Bố đi sứ (đại chương )2020-08-27 04:50
 • #383: Trẫm tất nấu ngươi (đại chương )2020-08-27 04:50
 • #384: Trẫm tất nấu ngươi (đại chương )2020-08-27 04:50
 • #385: Tào Tháo nấu rượu2020-08-27 04:50
 • #386: Tào Tháo Lưu Bị2020-08-27 04:50
 • #387: Kiếm chỉ di nước2020-08-27 04:51
 • #388: Hắc thuyền sự kiện2020-08-27 04:51
 • #389: 0 vạn sinh miệng2020-08-27 04:51
 • #390: Ai dám nói mập2020-08-27 04:51
 • #391: Cô đơn Thái Úy2020-08-27 04:51
 • #392: Nửa đường chết2020-08-27 04:51
 • #393: Cung tiễn bệ hạ2020-08-27 04:51
 • #394: Thiên tử hậu chiêu2020-08-27 04:51
 • #395: Tiên Đế đánh cờ2020-08-27 04:51
 • #396: Tân quân kế vị2020-08-27 04:51
 • #397: Ngươi cái này hôn quân2020-08-27 04:51
 • #398: Thiên tử thánh minh2020-08-27 04:51
 • #399: 4 khoa Quỷ Tài2020-08-27 04:52
 • #400: Vương Phù nhất nộ2020-08-27 04:52
 • #401: Hi Bình năm đầu2020-08-27 04:52
 • #402: Đại hiền mất2020-08-27 04:52
 • #403: Ai tai Vương Công2020-08-27 04:52
 • #404: Đêm thăm dịch đình2020-08-27 04:52
 • #405: Tai bay vạ gió2020-08-27 04:52
 • #406: Quỷ Tài Lữ Bố2020-08-27 04:52
 • #407: Đông . Tranh nướng .2020-08-27 04:52
 • #408: Thái Hoàng Thái Hậu2020-08-27 04:52
 • #409: Dũng mãnh trận chiến mở màn2020-08-27 04:52
 • #410: Tào Viên ân cừu2020-08-27 04:52
 • #411: Tào Tháo khoe oai2020-08-27 04:52
 • #412: Công Tôn Bá Khuê2020-08-27 04:52
 • #413: Đỉnh phong thịnh thế2020-08-27 04:52
 • #414: Kiến Ninh tàn thần2020-08-27 04:53
 • #415: Tư Đồ vô song2020-08-27 04:53
 • #416: Thiên tử có hậu2020-08-27 04:53
 • #417: Đặt tên là làm gì2020-08-27 04:53
 • #418: Cổ Hủ trị châu2020-08-27 04:53
 • #419: Thì ra là như vậy2020-08-27 04:53
 • #420: Thái Úy chậm đã2020-08-27 04:53
 • #421: Không vào Thái Học2020-08-27 04:53
 • #422: Gia Cát Khổng Minh2020-08-27 04:53
 • #423: Đại tài Lưu lặng yên2020-08-27 04:53
 • #424: Hi Bình Thánh Quân2020-08-27 04:53
 • #425: Trả ta tiền đến2020-08-27 04:53
 • #426: Hoàng Long tái xuất2020-08-27 04:53
 • #427: Sắc phong Uy quốc2020-08-27 04:53
 • #428: Lưu lặng yên đi sứ2020-08-27 04:54
 • #429: Tôn gia 3 tử2020-08-27 04:54
 • #430: Bắt gà Ngự Sử2020-08-27 04:54
 • #431: Viên Thuật về kinh2020-08-27 04:54
 • #432: Hoàng Trung đi theo2020-08-27 04:54
 • #433: Cho tới đông ..2020-08-27 04:54
 • #434: Lưu An bị đâm2020-08-27 04:54
 • #435: Đại tài nhiều rồi2020-08-27 04:54
 • #436: Lưu lặng yên oai2020-08-27 04:54
 • #437: Vương Cung kinh biến2020-08-27 04:54
 • #438: Hãn tốt 6 người2020-08-27 04:54
 • #439: 6 người hung mãnh2020-08-27 04:54
 • #440: Hán Sứ thông lệ2020-08-27 04:54
 • #441: Tuân Du thuế biến2020-08-27 04:55
 • #442: Uy Đảo kế sách2020-08-27 04:55
 • #443: Tráng quá thay Lưu Công2020-08-27 04:55
 • #444: Xa đâu cũng giết2020-08-27 04:55
 • #445: Uy Đảo sự tình cuối cùng2020-08-27 04:55
 • #446: Đau triệt Tâm Cốt2020-08-27 04:55
 • #447: Thôi Công cáo lão2020-08-27 04:55
 • #448: Thôi Công làm phú2020-08-27 04:55
 • #449: Thôi Công qua đời2020-08-27 04:55
 • #450: 3 đời Công Dương2020-08-27 04:55
 • #451: Bái sư Viên Thuật2020-08-27 04:55
 • #452: Sĩ tử Trương Phi2020-08-27 04:55
 • #453: Giữa lộ hung hãn quỷ2020-08-27 04:56
 • #454: Bệ hạ tâm nhân2020-08-27 04:56
 • #455: Lưu ngao có đệ2020-08-27 04:56
 • #456: Văn nhân Trương Phi2020-08-27 04:56
 • #457: Viên Công cố sự2020-08-27 04:56
 • #458: Ác quan Mãn Sủng2020-08-27 04:56
 • #459: Viên Thuật Bắc Tuần2020-08-27 04:56
 • #460: Lưu lặng yên mối hận2020-08-27 04:56
 • #461: Thống khổ lựa chọn2020-08-27 04:56
 • #462: Hoa Hùng trộm ngựa2020-08-27 04:56
 • #463: Đại náo cửa học2020-08-27 04:56
 • #464: Chu Du trừ tặc2020-08-27 04:56
 • #465: Nhân miếu cháu2020-08-27 04:56
 • #466: Hi Bình Máy dệt2020-08-27 04:56
 • #467: Năng thần có thể dùng2020-08-27 04:56
 • #468: Gian thần Tào Tháo2020-08-27 04:57
 • #469: Cổ Hủ cháu2020-08-27 04:57
 • #470: Tống Thái hậu hoăng2020-08-27 04:57
 • #471: Lưu Mặc mệnh2020-08-27 04:57
 • #472: Hi Bình mới khiến2020-08-27 04:57
 • #473: Rung chuyển chi niên2020-08-27 04:57
 • #474: Tư Mã Trọng Đạt2020-08-27 04:57
 • #475: Giải quyết chi phương pháp2020-08-27 04:57
 • #476: Hùng tâm tráng chí2020-08-27 04:57
 • #477: 9 chó 1 ngao2020-08-27 04:57
 • #478: Các nơi thái thú2020-08-27 04:57
 • #479: Viên Thuật hung mãnh2020-08-27 04:57
 • #480: Ngọa Long Trủng Hổ2020-08-27 04:57
 • #481: Nhiêu Dương oai2020-08-27 04:57
 • #482: Lưu Bị vào triều2020-08-27 04:57
 • #483: Hôn phối việc2020-08-27 04:58
 • #484: Công chúa đại hôn2020-08-27 04:58
 • #485: Cũng có Hoàng Long2020-08-27 04:58
 • #486: Hồ ngôn loạn ngữ2020-08-27 04:58
 • #487: Kiến Ninh Hi Bình2020-08-27 04:58
 • #488: Trì thế anh hùng2020-08-27 04:58
 • #489: Hoa Châu Đại Trị2020-08-27 04:58
 • #490: Bãi miễn Tào Tháo2020-08-27 04:58
 • #491: Lưu Mặc chi tin2020-08-27 04:58
 • #492: Đông . Ngột bình phong .2020-08-27 04:58
 • #493: 1 sóng lại lên2020-08-27 04:58
 • #494: Đổng Trác làm soái2020-08-27 04:58
 • #495: Dũng mãnh kỵ sĩ2020-08-27 04:58
 • #496: Hoa Hùng lời bàn cao kiến2020-08-27 04:58
 • #497: Thông Lĩnh trong ngoài2020-08-27 04:59
 • #498: Thẳng thắn2020-08-27 04:59
 • #499: Cổ Hủ mưu trí2020-08-27 04:59
 • #500: Chưa bao giờ giao chiến2020-08-27 04:59
 • #501: Thái Úy đến2020-08-27 04:59
 • #502: Thái tử hình thức ban đầu2020-08-27 04:59
 • #503: Thế lực to lớn2020-08-27 04:59
 • #504: Tiên phong Hoa Hùng2020-08-27 04:59
 • #505: Nam Quân hổ tướng2020-08-27 04:59
 • #506: Quân chia thành 4 đường2020-08-27 04:59
 • #507: Bờ sông huyết chiến2020-08-27 04:59
 • #508: 10 ngày liền có thể2020-08-27 04:59
 • #509: Trương Công binh pháp2020-08-27 04:59
 • #510: Hà Tử cháu ngoại2020-08-27 04:59
 • #511: Lưu Bị Lưu Ngao2020-08-27 04:59
 • #512: Lại truyền Thiên Thư2020-08-27 04:59
 • #513: Đông Cung Thái Tử2020-08-27 05:00
 • #514: Ông cháu gặp lại2020-08-27 05:00
 • #515: Thành bên trong không có lương thực2020-08-27 05:00
 • #516: Dũng mãnh nỗi đau2020-08-27 05:00
 • #517: Quỷ Tài Hoa Hùng2020-08-27 05:00
 • #518: Lạc đường Giáo Úy2020-08-27 05:00
 • #519: Thám báo lên phía bắc2020-08-27 05:00
 • #520: Dũng mãnh đường cùng2020-08-27 05:00
 • #521: Dũng mãnh yên nghỉ2020-08-27 05:00
 • #522: Anh hùng chôn xương2020-08-27 05:00
 • #523: 3 quân hung mãnh2020-08-27 05:00
 • #524: Viên Thuật đại hôn2020-08-27 05:00
 • #525: Thiên tử tỉnh ngộ2020-08-27 05:00
 • #526: Như vậy Thái tử2020-08-27 05:00
 • #527: Vì là quân báo thù2020-08-27 05:00
 • #528: Đổng Trác sợ hãi2020-08-27 05:01
 • #529: Tào Tháo mưu trí2020-08-27 05:01
 • #530: Hoàng Long tái hiện2020-08-27 05:01
 • #531: Tân nhiệm Thái Úy2020-08-27 05:01
 • #532: So với hiếu khang2020-08-27 05:01
 • #533: Đây là cha con2020-08-27 05:01
 • #534: Thái tử lệ thuộc quan lại2020-08-27 05:01
 • #535: Thần y Hoa Đà2020-08-27 05:01
 • #536: Viên Công kiếm pháp2020-08-27 05:01
 • #537: Quần anh lấp loé2020-08-27 05:01
 • #538: Dò xét Quan Học2020-08-27 05:01
 • #539: Lữ gia có nữ2020-08-27 05:01
 • #540: Viên Thuật về kinh2020-08-27 05:01
 • #541: Lấy ta côn đến2020-08-27 05:01
 • #542: Điên cuồng người2020-08-27 05:02
 • #543: Đây là sư đồ2020-08-27 05:02
 • #544: Dưới chân Thiên Tử2020-08-27 05:02
 • #545: Nếu ta tuấn mỹ2020-08-27 05:02
 • #546: Công và tư ai nặng2020-08-27 05:02
 • #547: Hoa Hùng tự sự2020-08-27 05:02
 • #548: Viên Công có tử2020-08-27 05:02
 • #549: Lão tặc Lô Thực2020-08-27 05:02
 • #550: Viên tử Công Dương2020-08-27 05:02
 • #551: Mãn Sủng Nam Hạ2020-08-27 05:02
 • #552: Vương Phù di chí2020-08-27 05:02
 • #553: tướng tài Trương Liêu2020-08-27 05:02
 • #554: Hi Bình Ngoan Nhân2020-08-27 05:02
 • #555: ác quan Lưu Bị2020-08-27 05:03
 • #556: Thứ Sử Tự Thụ2020-08-27 05:03
 • #557: Nhữ Nam Hoàng Long2020-08-27 05:03
 • #558: Viên Thuật tặng sách2020-08-27 05:03
 • #559: Viên Công đi tốt2020-08-27 05:03
 • #560: Công Dương dần hưng2020-08-27 05:03
 • #561: Tài hùng biện Hoa Hùng2020-08-27 05:03
 • #562: Rít gào miếu đường2020-08-27 05:03
 • #563: Thượng Thư cách tân2020-08-27 05:03
 • #564: 3 đài phân chia2020-08-27 05:03
 • #565: Văn Nhân thân truyền2020-08-27 05:03
 • #566: Hi Bình Liên Nỗ2020-08-27 05:03
 • #567: Đại đồng thế gian2020-08-27 05:03
 • #568: Tương Tác Đại Tượng2020-08-27 05:04
 • #569: Khổ quá thay Hoa Hùng2020-08-27 05:04
 • #570: Hoàng Phủ Nghĩa Chân2020-08-27 05:04
 • #571: Hoa Hùng sự tình tiết2020-08-27 05:04
 • #572: Tướng quân tha mạng2020-08-27 05:04
 • #573: Tế Tửu Hoa Hùng2020-08-27 05:04
 • #574: Không biết dạy con2020-08-27 05:04
 • #575: Ngô dưới A Hùng2020-08-27 05:04
 • #576: Đem làm thợ thủ công2020-08-27 05:04
 • #577: Thái tử đại chí2020-08-27 05:04
 • #578: Bàng Thống góc nhìn2020-08-27 05:04
 • #579: Không phải ta không thể2020-08-27 05:04
 • #580: Quách Gia tiền nhiệm2020-08-27 05:04
 • #581: Vương Phù ái đồ2020-08-27 05:04
 • #582: Trần Lưu thế tử2020-08-27 05:04
 • #583: Muốn nấu Quách Gia2020-08-27 05:05
 • #584: Chớ chọc thiên tử2020-08-27 05:05
 • #585: Mạnh nhất người hướng dẫn2020-08-27 05:05
 • #586: Hoa Hùng cứu trợ thiên tai2020-08-27 05:05
 • #587: Binh học khảo hạch2020-08-27 05:05
 • #588: Thiên tử mưu đồ2020-08-27 05:05
 • #589: Khảo hạch kết quả2020-08-27 05:05
 • #590: Vô địch chi sư2020-08-27 05:05
 • #591: Nghe tiếng mà tới2020-08-27 05:05
 • #592: Ta gian tặc cũng2020-08-27 05:05
 • #593: Trác Quận Hoàng Long2020-08-27 05:05
 • #594: Tư Đồ Tào Tháo2020-08-27 05:06
 • #595: Thanh Châu cuồng sinh2020-08-27 05:06
 • #596: Hung nhân Pháp Chính2020-08-27 05:06
 • #597: Hiếu khang kế sách2020-08-27 05:06
 • #598: Gia môn bất hạnh2020-08-27 05:06
 • #599: Lạc Dương 3 ác2020-08-27 05:06
 • #600: Tào gia 5 tử2020-08-27 05:06
 • #601: Tào Lưu quan hệ thông gia2020-08-27 05:06
 • #602: Ức hiếp Đông Cung2020-08-27 05:06
 • #603: Hi Bình chi trị2020-08-27 05:06
 • #604: Trì thế Danh Thần2020-08-27 05:06
 • #605: 13 Giáo Úy2020-08-27 05:06
 • #606: Từ Phúc Từ Thứ2020-08-27 05:06
 • #607: Dũng mãnh trở về2020-08-27 05:06
 • #608: Hổ tướng trở về2020-08-27 05:06
 • #609: Ác nhân Hoa Hùng2020-08-27 05:07
 • #610: Thiên tử cấm lệnh2020-08-27 05:07
 • #611: Lục Nghị kế sách2020-08-27 05:07
 • #612: Như vậy mỹ cảnh2020-08-27 05:07
 • #613: Tuấn phương pháp cực hình2020-08-27 05:07
 • #614: Lưu Ngao Lữ cơ2020-08-27 05:07
 • #615: Lưu Ngao cướp giật2020-08-27 05:07
 • #616: Hôn phối việc2020-08-27 05:07
 • #617: Dũng sĩ vô danh2020-08-27 05:07
 • #618: Thật là Tào Tặc2020-08-27 05:07
 • #619: Văn Nhân chi tài2020-08-27 05:07
 • #620: Lưu Ba diện thánh2020-08-27 05:07
 • #621: Táo bạo Viên Thiệu2020-08-27 05:07
 • #622: Ác nhân Pháp Chính2020-08-27 05:07
 • #623: Mã Quân chi nhanh2020-08-27 05:08
 • #624: Hi Bình in ấn2020-08-27 05:08
 • #625: Nguy cơ dời đi2020-08-27 05:08
 • #626: Miếu đường triều nghị2020-08-27 05:08
 • #627: In ấn thư tịch2020-08-27 05:08
 • #628: Yên nghỉ chi thương2020-08-27 05:08
 • #629: Vỡ ngày không xa2020-08-27 05:08
 • #630: Cuối cùng cũng có 1 trôi qua2020-08-27 05:08
 • #631: Ăn này cá2020-08-27 05:08
 • #632: Quang Ám Song Tử2020-08-27 05:09
 • #633: Thiên tử băng hà2020-08-27 05:09
 • #634: Ta ngao nhi2020-08-27 05:09
 • #635: Như vậy thủ đoạn2020-08-27 05:09
 • #636: Thiên tử đăng cơ2020-08-27 05:09
 • #637: Hiếu hiến Hoàng Đế2020-08-27 05:09
 • #638: Trương Hợp sợ hãi2020-08-27 05:09
 • #639: Tú y Viên Thượng2020-08-27 05:09
 • #640: Tặc tới bắt tặc2020-08-27 05:09
 • #641: Thâm bất khả trắc2020-08-27 05:09
 • #642: Hi Bình lão thần2020-08-27 05:09
 • #643: Quỷ Tài thành đàn2020-08-27 05:09
 • #644: Tái ngoại dư đồ2020-08-27 05:10
 • #645: Duyên Khang năm đầu2020-08-27 05:10
 • #646: Hình công hồi triều2020-08-27 05:10
 • #647: Nấu Quách Phụng Hiếu2020-08-27 05:10
 • #648: Thần đồng gặp gỡ2020-08-27 05:10
 • #649: Duyên Khang vận hà2020-08-27 05:10
 • #650: Xe cùng người chăn ngựa2020-08-27 05:10
 • #651: Dương Châu Tiền Đường2020-08-27 05:10
 • #652: Đổng Công kế sách2020-08-27 05:10
 • #653: Tào Tháo hành trình2020-08-27 05:10
 • #654: Quốc Tướng Đỗ Vi2020-08-27 05:11
 • #655: Hoa Tử sáng tác2020-08-27 05:11
 • #656: Kẻ ngu dốt2020-08-27 05:11
 • #657: Yến đại tộc2020-08-27 05:11
 • #658: Sách lịch sử không nói2020-08-27 05:11
 • #659: Lạc Dương đại án2020-08-27 05:11
 • #660: Lương thảo bị trộm2020-08-27 05:11
 • #661: Hoàng Long tái hiện2020-08-27 05:11
 • #662: Hiền tài trôi qua này2020-08-27 05:11
 • #663: Tư Mã mưu trí2020-08-27 05:11
 • #664: 3 tử huyết lệ2020-08-27 05:12
 • #665: Có nữ Đổng Bạch2020-08-27 05:12
 • #666: Là đi hay ở2020-08-27 05:12
 • #667: Trọng Đạt kế sách2020-08-27 05:12
 • #668: Tư Không Huyền đức2020-08-27 05:12
 • #669: Suất tài Quan Vũ2020-08-27 05:12
 • #670: Đại hoạch mà về2020-08-27 05:12
 • #671: Triều Đình Song Hùng2020-08-27 05:12
 • #672: Kinh Bắc Kinh Nam2020-08-27 05:12
 • #673: Cổ Hủ về kinh2020-08-27 05:12
 • #674: Độc sĩ sợ hãi2020-08-27 05:12
 • #675: 4 khoa toàn quan2020-08-27 05:13
 • #676: 4 quan song kiệt2020-08-27 05:13
 • #677: Hoàng đệ Lưu Ý2020-08-27 05:13
 • #678: Bạch Mi Tối Lương2020-08-27 05:13
 • #679: Kinh Châu 1 phái2020-08-27 05:13
 • #680: Gia Cát thôn phu2020-08-27 05:13
 • #681: Trị Kinh lớn sách2020-08-27 05:13
 • #682: Tư Mã 3 kiệt xuất2020-08-27 05:13
 • #683: Táng ở nơi nào2020-08-27 05:13
 • #684: Hoa Hùng kế sách2020-08-27 05:13
 • #685: Anh hùng xế chiều2020-08-27 05:13
 • #686: Miễn phí lao lực2020-08-27 05:13
 • #687: Biết bao khổ quá thay2020-08-27 05:13
 • #688: Thí Thần dũng sĩ2020-08-27 05:13
 • #689: Hoàng Long chớ đến2020-08-27 05:14
 • #690: Gọi ngươi gia trưởng2020-08-27 05:14
 • #691: Ta thật khó rồi2020-08-27 05:14
 • #692: Công Tôn Bá Khuê2020-08-27 05:14
 • #693: Tâm hệ lực sĩ2020-08-27 05:14
 • #694: Cái gì gọi là vương pháp2020-08-27 05:14
 • #695: Tử Kính khôn ngoan2020-08-27 05:14
 • #696: Kiến Ninh chi thần2020-08-27 05:14
 • #697: Quỷ thần né tránh2020-08-27 05:14
 • #698: Hiếu khang đến tiểu thuyết: Nhặt được một Hệ lịch sử chi sói2020-08-27 05:14
 • #699: Lưu An sợ hãi2020-08-27 05:14
 • #700: Thân thúc phụ cũng2020-08-27 05:14
 • #701: Thức tỉnh Gia Cát2020-08-27 05:15
 • #702: 2 hổ tranh chấp2020-08-27 05:15
 • #703: 3 công thế chân vạc2020-08-27 05:15
 • #704: Liền tôn kháng tào2020-08-27 05:15
 • #705: Lạc Dương 3 bá2020-08-27 05:15
 • #706: Tào Thị 5 hổ2020-08-27 05:15
 • #707: Uy vũ Hoa Hùng2020-08-27 05:15
 • #708: Triều nghị đến tiếp sau2020-08-27 05:15
 • #709: Cung tiễn Lưu Hầu2020-08-27 05:15
 • #710: Mã Quân chi tài2020-08-27 05:15
 • #711: Toàn lực ứng phó2020-08-27 05:15
 • #712: Hi Bình 6 tử2020-08-27 05:16
 • #713: Chủ Biên Hoa Hùng2020-08-27 05:16
 • #714: Công báo hành trình2020-08-27 05:16
 • #715: Cố sức chửi Tư Đồ2020-08-27 05:16
 • #716: Vị kia dũng sĩ2020-08-27 05:16
 • #717: Quảng cáo chi tổ2020-08-27 05:16
 • #718: Hiếu Trực vô song2020-08-27 05:16
 • #719: Cường thịnh nhất thế2020-08-27 05:16
 • #720: Tiêu Hà rơi lệ2020-08-27 05:16
 • #721: Ngươi tại nói người nào2020-08-27 05:16
 • #722: Bệ hạ nhân từ2020-08-27 05:16
 • #723: Bó tay toàn tập2020-08-27 05:17
 • #724: Trẫm chí nguyện2020-08-27 05:17
 • #725: Song Tử gặp lại2020-08-27 05:17
 • #726: Song Tử về kinh2020-08-27 05:17
 • #727: Báo ứng xác đáng2020-08-27 05:17
 • #728: Viên tử thư nhà2020-08-27 05:17
 • #729: 10 năm lớn sách2020-08-27 05:17
 • #730: Tư Đồ hằng ngày2020-08-27 05:17
 • #731: Lão Hán hằng ngày2020-08-27 05:17
 • #732: Ngao nhi có tử2020-08-27 05:17
 • #733: Ông cháu 4 thay2020-08-27 05:18
 • #734: Tư Không hằng ngày2020-08-27 05:18
 • #735: Có thể hay không ký sổ2020-08-27 05:18
 • #736: Mạnh nhất người bán hàng rong2020-08-27 05:18
 • #737: 3 công chạy trốn2020-08-27 05:18
 • #738: Hoàng Long lại hiện2020-08-27 05:18
 • #739: Buồn quá thay đau quá thay2020-08-27 05:18
 • #740: Có thể ngự Hoàng Long2020-08-27 05:18
 • #741: Đưa hoa man tử2020-08-27 05:18
 • #742: Rượu đưa tri kỷ2020-08-27 05:18
 • #743: 9 cái Văn Nhược2020-08-27 05:18
 • #744: Thiên tử hằng ngày2020-08-27 05:18
 • #745: Quân gánh oan2020-08-27 05:19
 • #746: Vương Lãng Gia Cát2020-08-27 05:19
 • #747: Khẩu chiến Vương Lãng2020-08-27 05:19
 • #748: Người phương nào âm thanh lớn2020-08-27 05:19
 • #749: Ơn tha chết2020-08-27 05:19
 • #750: Có thể tiết kiệm bao nhiêu2020-08-27 05:19
 • #751: Quan Học xong chuyện2020-08-27 05:19
 • #752: Đóng cửa thả chó2020-08-27 05:19
 • #753: Cầu viện Trương Phi2020-08-27 05:19
 • #754: Quốc trượng Phụng Tiên2020-08-27 05:19
 • #755: Nam Quân về lạc2020-08-27 05:20
 • #756: Trẫm chi tiết tin2020-08-27 05:20
 • #757: Nam Quân vạn tuế2020-08-27 05:20
 • #758: Nam Quân chư tướng2020-08-27 05:20
 • #759: Thái Úy sợ hãi2020-08-27 05:20
 • #760: Vị kia người phương nào2020-08-27 05:20
 • #761: Có thể cáo này chúng2020-08-27 05:20
 • #762: Lưu Bị sợ hãi2020-08-27 05:20
 • #763: Nhân Trung Lữ Bố2020-08-27 05:20
 • #764: 2 lớn tài hùng biện2020-08-27 05:20
 • #765: Tiên lễ hậu binh2020-08-27 05:20
 • #766: Ôn Hầu vô song2020-08-27 05:21
 • #767: Thiên tử tri kỷ2020-08-27 05:21
 • #768: Giếng hiện Hoàng Long2020-08-27 05:21
 • #769: Công Tôn bạch mã2020-08-27 05:21
 • #770: Khương Duy Bá Ước2020-08-27 05:21
 • #771: Bạch mã đã qua đời2020-08-27 05:21
 • #772: Người giật dây2020-08-27 05:21
 • #773: Văn Nhược khả năng2020-08-27 05:21
 • #774: Quần thần nhận lệnh2020-08-27 05:21
 • #775: 3 hại tin đồn thú vị2020-08-27 05:21
 • #776: Gia Cát rời đi2020-08-27 05:21
 • #777: Quách Thị Trung khiến2020-08-27 05:21
 • #778: Lần đầu triều nghị2020-08-27 05:21
 • #779: Chưởng khống lôi điện2020-08-27 05:22
 • #780: Văn tự du hí2020-08-27 05:22
 • #781: Pháp Chính trừ gian2020-08-27 05:22
 • #782: Gọi ngươi lắm miệng2020-08-27 05:22
 • #783: Gia Cát Dự Châu2020-08-27 05:22
 • #784: Viên gia tử diệu2020-08-27 05:22
 • #785: Song Tử chi phong2020-08-27 05:22
 • #786: Thợ thủ công địa vị2020-08-27 05:22
 • #787: Tư Đồ 0 cổ2020-08-27 05:22
 • #788: Thành Đông cháo thịt2020-08-27 05:22
 • #789: Mạnh nhất Tư Đồ2020-08-27 05:22
 • #790: Che chở chi2020-08-27 05:22
 • #791: Xa hoa hỗn phiên2020-08-27 05:22
 • #792: Viên thị tuấn kiệt2020-08-27 05:23
 • #793: Thượng Thư hằng ngày2020-08-27 05:23
 • #794: Thượng Thư phát uy2020-08-27 05:23
 • #795: Ngân hàng tư nhân thiết lập2020-08-27 05:23
 • #796: Đại Hán ngân hàng tư nhân2020-08-27 05:23
 • #797: Thần muốn về nhà2020-08-27 05:23
 • #798: Chưa từng lừa dối2020-08-27 05:23
 • #799: Văn Nhân đệ tử2020-08-27 05:23
 • #800: Độc sĩ qua đời2020-08-27 05:23
 • #801: Thiên tử chi buồn bã2020-08-27 05:23
 • #802: Chỉ cầu an vui2020-08-27 05:23
 • #803: Tôn Lưu hôn sự2020-08-27 05:24
 • #804: Hôn sự đã thành2020-08-27 05:24
 • #805: Tru thần thái thú2020-08-27 05:24
 • #806: Quân muốn như thế nào2020-08-27 05:24
 • #807: Hoàng Tử chi sư2020-08-27 05:24
 • #808: Chiến Lược Vũ Khí2020-08-27 05:24
 • #809: Hiền lành quốc trượng2020-08-27 05:24
 • #810: Hà Tử hại nước2020-08-27 05:24
 • #811: Công Dương báo thù2020-08-27 05:24
 • #812: Công Dương tranh chấp2020-08-27 05:24
 • #813: Ngoan ngoãn hổ nhi2020-08-27 05:24
 • #814: Thái Sử Tướng Quân2020-08-27 05:24
 • #815: Thượng Thư muốn phản2020-08-27 05:24
 • #816: Trò chuyện vui vẻ2020-08-27 05:24
 • #817: Khẩu chiến bắt đầu2020-08-27 05:25
 • #818: Vì ta dập đầu2020-08-27 05:25
 • #819: Hổ nhi lập công2020-08-27 05:25
 • #820: Buôn bán đại đạo2020-08-27 05:25
 • #821: Binh lính cách tân2020-08-27 05:25
 • #822: Người đều dễ quên2020-08-27 05:25
 • #823: Vương Công huyết lệ2020-08-27 05:25
 • #824: Ai chi tội sai2020-08-27 05:25
 • #825: Tập nã ác đồ2020-08-27 05:25
 • #826: Đạo đức giáo hóa2020-08-27 05:25
 • #827: Toánh Xuyên Hoàng Long2020-08-27 05:25
 • #828: Tân nhiệm Thị Trung2020-08-27 05:25
 • #829: Giải oan2020-08-27 05:25
 • #830: Mọi người đến lạc2020-08-27 05:25
 • #831: Bất thế chi quân2020-08-27 05:26
 • #832: Lễ pháp tranh chấp2020-08-27 05:26
 • #833: Lưu Thiện đón dâu2020-08-27 05:26
 • #834: Gia Cát Trọng Đạt2020-08-27 05:26
 • #835: Ngươi phế phẩm2020-08-27 05:26
 • #836: Chế tác tiền giấy2020-08-27 05:26
 • #837: Rìa đường ruộng có bờ bao2020-08-27 05:26
 • #838: Khi quân chi tội2020-08-27 05:26
 • #839: Thoại bản kể chuyện2020-08-27 05:26
 • #840: Chỉ điểm sai lầm2020-08-27 05:26
 • #841: Vô dụng cử chỉ2020-08-27 05:26
 • #842: Tổ truyền gậy gỗ2020-08-27 05:27
 • #843: Kim chi Bàn Cổ2020-08-27 05:27
 • #844: 0 cổ 1 đế2020-08-27 05:27
 • #845: Vương Phù đãi ngộ2020-08-27 05:27
 • #846: 0 cổ gian tặc2020-08-27 05:27
 • #847: Huynh đệ ruột thịt2020-08-27 05:27
 • #848: Song Tử chi hợp2020-08-27 05:27
 • #849: Vô cùng tài phú2020-08-27 05:27
 • #850: Cung tiễn Thái Úy2020-08-27 05:28
 • #851: Xử lý hậu sự2020-08-27 05:28
 • #852: Hải ngoại báo nguy2020-08-27 05:28
 • #853: phản bội tặc ở đâu rồi2020-08-27 05:28
 • #854: Lãnh khốc tâm cảnh2020-08-27 05:28
 • #855: Lại phủ đã điên2020-08-27 05:28
 • #856: Thượng Thư làm gì mưu2020-08-27 05:28
 • #857: Trọng dài nhận chức2020-08-27 05:28
 • #858: Công chiếm Địa Phủ2020-08-27 05:28
 • #859: Chưa từng thiên mệnh2020-08-27 05:28
 • #860: Hay là trùng hợp2020-08-27 05:28
 • #861: Người giật dây2020-08-27 05:28
 • #862: Cần cù Thượng Thư2020-08-27 05:29
 • #863: Đại Hán thủ phủ2020-08-27 05:29
 • #864: Hiếu Vũ Hoàng Đế2020-08-27 05:29
 • #865: Duy ta Cường Hán2020-08-27 05:29
 • #866: Tương lai đường2020-08-27 05:29
 • #867: Thì ra là như vậy2020-08-27 05:29
 • #868: Thiên tử sao phải sợ2020-08-27 05:29
 • #869: Đều bởi vì Thiên Thư2020-08-27 05:29
 • #870: Bởi vì quân chi trung2020-08-27 05:29
 • #871: Trẫm tồn vạn thế2020-08-27 05:29
 • #872: Đế Sư chi tội2020-08-27 05:29
 • #873: Dám nhục Ngô Sư2020-08-27 05:29
 • #874: Huyện lệnh Phó Hỗ2020-08-27 05:30
 • #875: Hình phủ định đoạt2020-08-27 05:30
 • #876: Sắc lập Thái tử2020-08-27 05:30
 • #877: Không phụ nổi danh2020-08-27 05:30
 • #878: Vì sao như vậy2020-08-27 05:30
 • #879: Đông . Lô hạnh .2020-08-27 05:30
 • #880: Điện hạ không thể2020-08-27 05:30
 • #881: Triều nghị bên trên2020-08-27 05:30
 • #882: Thần Hà Qua sai2020-08-27 05:30
 • #883: Quân thần đẩy tâm2020-08-27 05:30
 • #884: 9 nguyên Hoàng Long2020-08-27 05:30
 • #885: Sắp xếp hậu sự2020-08-27 05:30
 • #886: Tư nhân đã qua đời2020-08-27 05:31
 • #887: 3 khiến cho đồ2020-08-27 05:31
 • #888: Cao sơn chớ vỡ2020-08-27 05:31
 • #889: Tổ tiên bảo hộ2020-08-27 05:31
 • #890: Trẫm chi trân bảo2020-08-27 05:31
 • #891: Kiến công lập nghiệp2020-08-27 05:31
 • #892: Lấy Thái tử thủ2020-08-27 05:31
 • #893: Dưới trướng thân quân2020-08-27 05:31
 • #894: Hổ nhi giám quân2020-08-27 05:31
 • #895: Nguyện hàng Nam Quân2020-08-27 05:31
 • #896: Hổ nhi trận chiến mở màn2020-08-27 05:31
 • #897: Chấm dứt hậu hoạn2020-08-27 05:32
 • #898: Ngươi là người phương nào2020-08-27 05:32
 • #899: Đương đại hổ tướng2020-08-27 05:32
 • #900: Ai vì là tặc tử2020-08-27 05:32
 • #901: Trác Quận Hoàng Long2020-08-27 05:32
 • #902: Đau xót đả kích2020-08-27 05:32
 • #903: Đánh vỡ tuần hoàn2020-08-27 05:32
 • #904: Thái tử trở về kinh2020-08-27 05:32
 • #905: Truyền xuống Thiên Thư2020-08-27 05:32
 • #906: Mong con hóa rồng2020-08-27 05:32
 • #907: Hiếu khang chi đức2020-08-27 05:32
 • #908: Thái tử cứu trợ thiên tai2020-08-27 05:32
 • #909: Bảo mã kim yên2020-08-27 05:33
 • #910: Ta tên Viên Diệu2020-08-27 05:33
 • #911: Song Long cùng xuất hiện2020-08-27 05:33
 • #912: Ràng buộc Thái tử2020-08-27 05:33
 • #913: 1 bàn lớn cờ2020-08-27 05:33
 • #914: Tú y khả năng2020-08-27 05:33
 • #915: Ám tử phát động2020-08-27 05:33
 • #916: Lệnh Công chi hơi2020-08-27 05:33
 • #917: Quý Sương Trường Thành2020-08-27 05:33
 • #918: Như vậy quân vương2020-08-27 05:33
 • #919: Lão tướng rơi lệ2020-08-27 05:33
 • #920: Quý Sương chi thương2020-08-27 05:34
 • #921: Vì sao mà diệt2020-08-27 05:34
 • #922: Dòng họ chi nhanh2020-08-27 05:34
 • #923: Hiểu biết Độc Đình Hầu2020-08-27 05:34
 • #924: Ngồi mà thả câu2020-08-27 05:34
 • #925: Tin trẫm người sinh hoạt2020-08-27 05:34
 • #926: Thời đại kết thúc2020-08-27 05:34
 • #927: Ngọa Long Phượng Sồ2020-08-27 05:34
 • #928: Bàng Thống vào lạc2020-08-27 05:34
 • #929: Nấu này tặc2020-08-27 05:35
 • #930: Sao có thể chợp mắt2020-08-27 05:35
 • #931: Thái tử đại hôn2020-08-27 05:35
 • #932: Điện bên trong nghị sự2020-08-27 05:35
 • #933: 3 thay thế trị2020-08-27 05:35
 • #934: Triều nghị giao chiến2020-08-27 05:35
 • #935: Lữ hoàng hậu hoăng2020-08-27 05:35
 • #936: Cực kỳ bi thương2020-08-27 05:35
 • #937: 3 thế cùng nhà2020-08-27 05:35
 • #938: Thứ 3 gian tặc2020-08-27 05:35
 • #939: Vương Công thư tín2020-08-27 05:36
 • #940: Thiên hạ Thánh Nhân2020-08-27 05:36
 • #941: Đại giá sắp sụp2020-08-27 05:36
 • #942: Thiên tử băng hà2020-08-27 05:36
 • #943: Thiên hạ đều buồn bã2020-08-27 05:36
 • #944: Thiên tử đăng cơ2020-08-27 05:36
 • #945: Hậu Đức điện bên trong2020-08-27 05:36
 • #946: Gia thế thanh bạch2020-08-27 05:36
 • #947: Như vậy trì chính2020-08-27 05:36
 • #948: Đại Hán chi điển2020-08-27 05:36
 • #949: Đại Nho Tiếu Chu2020-08-27 05:37
 • #950: Sử Học đại gia2020-08-27 05:37
 • #951: Xen lẫn nhau hiểu rõ2020-08-27 05:37
 • #952: Chuyện cười đại sư2020-08-27 05:37
 • #953: Mạnh nhất quân lữ2020-08-27 05:37
 • #954: Thiên tử anh minh2020-08-27 05:37
 • #955: Thiên tử hung mãnh2020-08-27 05:37
 • #956: Lòng có mãnh hổ2020-08-27 05:37
 • #957: Khác 1 khuôn mặt2020-08-27 05:37
 • #958: Lạc Dương 4 hại2020-08-27 05:37
 • #959: Đại Hán tử trạch2020-08-27 05:37
 • #960: Thái bình thịnh thế2020-08-27 05:37
 • #961: Trời muốn giết ta2020-08-27 05:38
 • #962: Phải đi con đường nào2020-08-27 05:38
 • #963: Đông Hải Hoàng Long2020-08-27 05:38
 • #964: Lấy Lễ Giáo chi2020-08-27 05:38
 • #965: Lấy văn giáo hóa2020-08-27 05:38
 • #966: Trọng dài chi niệm2020-08-27 05:38
 • #967: Diệt vong cùng bên trong2020-08-27 05:38
 • #968: Trên long ỷ2020-08-27 05:38
 • #969: Người này thông tuệ2020-08-27 05:38
 • #970: Ngự giá thân chinh2020-08-27 05:38
 • #971: Giản ở Đế Tâm2020-08-27 05:39
 • #972: Yêu dân như con2020-08-27 05:39
 • #973: Khả năng an tâm2020-08-27 05:39
 • #974: Dùng bồ câu đưa tin2020-08-27 05:39
 • #975: Sư Quân bắt nạt ta2020-08-27 05:39
 • #976: Không thể ở lâu2020-08-27 05:39
 • #977: Giống quá hắn cha2020-08-27 05:39
 • #978: Công Dương hưng thịnh2020-08-27 05:39
 • #979: Có người nối nghiệp2020-08-27 05:39
 • #980: Cáo lão về quê2020-08-27 05:39
 • #981: Về hưu chế độ2020-08-27 05:39
 • #982: Vì sao như vậy2020-08-27 05:40
 • #983: Chấm dứt quyền thần2020-08-27 05:40
 • #984: Nóng vội2020-08-27 05:40
 • #985: Có chút không đúng2020-08-27 05:40
 • #986: Chết thì mới dừng2020-08-27 05:40
 • #987: Mới Thượng Thư Lệnh2020-08-27 05:40
 • #988: 6 thế 3 công2020-08-27 05:40
 • #989: Thịt nát xương tan2020-08-27 05:40
 • #990: Kế ta y bát2020-08-27 05:40
 • #991: 3 tử hội tụ2020-08-27 05:40
 • #992: Tế bái trung liệt2020-08-27 05:40
 • #993: Đại Hán Thiên Thư (Đại Kết Cục )2020-08-27 05:41

Related posts

Hoàng Tộc

TiKay

Chuế Tế

TiKay

Thần Thánh La Mã Đế Quốc

TiKay

Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

TiKay

Tam Quốc Chi Thục Hán Ta Làm Chủ

TiKay

Đại Đường Tướng Công Tốt

TiKay

Leave a Reply