Lịch Sử

Tam Quốc Chi Từ Tiểu Binh Bắt Đầu Vô Địch

Chương Minh thu được giết địch có thể làm rơi đồ hệ thống, từ một tên lính quèn trưởng thành trở thành một Quân thống soái, tung hoành Tam Quốc, chiến Điển Vi, tiếc Lữ Bố, cưới Đại Tiểu Kiều. . .

Tam Quốc hệ thống lưu

Quân sự chém giết main làm tướng

Nguồn: metruyenchu


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đông Lăng Ly Hỏa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ta hệ thống bắt đầu vô địch
 • #2: Liệp sát Ô Hoàn Kỵ Binh
 • #3: Lẻn vào quân doanh giết người phóng hỏa
 • #4: Lại dò xét quân doanh
 • #5: Hỏa thiêu quân doanh
 • #6: Thăng liền level 2
 • #7: Chương Minh muốn giàu to
 • #8: Giết Ô Hoàn tướng quân
 • #9: Trên đường đi gặp sơn tặc
 • #10: Dựng nên uy vọng
 • #11: Lần thứ hai hỏa thiêu đại doanh
 • #12: Chống lại Ô Hoàn trùng kích
 • #13: Lại giết Ô Hoàn tướng lĩnh
 • #14: Thái thú cái chết, kiếm cái đại tiện nghi
 • #15: Lạc Dương mua quan viên
 • #16: Khoa trương Từ gia
 • #17: Đánh cướp Từ gia
 • #18: Lý Thán diệt phỉ
 • #19: Giết lùi quan binh
 • #20: Quyết định Trương Nhượng
 • #21: Thái thú tới tay
 • #22: Cướp bóc Liêu Đông
 • #23: Bảo hộ phí
 • #24: Bắt bí Tả Phong
 • #25: Đánh mọi người
 • #26: Trương Phi, Quan Vũ
 • #27: Đào Viên 3 kết nghĩa
 • #28: Trương Phi đại bại
 • #29: Đại thanh tẩy
 • #30: Chưởng khống Liêu Đông
 • #31: Ô Hoàn đột kích
 • #32: Xuất binh cứu viện
 • #33: Giết lùi Liêu Tây địch nhân
 • #34: Chạm vào quân doanh
 • #35: Hỏa thiêu đại doanh, diệt sạch địch quân
 • #36: Triệu Vân hiện thân
 • #37: Thu Triệu Vân
 • #38: Liên tục tấn công
 • #39: Tái xuất kế sách
 • #40: Giết Ô Hoàn Vương
 • #41: Đông Lăng Ly Hỏa
 • #42: Cảm động Quan Trương Triệu
 • #43: Trịnh Huyền
 • #44: Chân Dật, Chân Mật
 • #45: Điền Phong đầu nhập
 • #46: Trên đường đi gặp Trương Giác
 • #47: Bắt cóc Trương Ninh
 • #48: Trương Giác chắc chắn
 • #49: Phong Hầu
 • #50: Hoàng Cân chi loạn
 • #51: Đến Toánh Xuyên
 • #52: Liên sát võ tướng
 • #53: Chương Minh kế sách
 • #54: Hí Chí Tài
 • #55: Triều đình tranh chấp
 • #56: Lại giết Bành Thoát
 • #57: Gặp Tào Tháo
 • #58: Gặp lại Trương Giác
 • #59: Giết Trương Nhiêu
 • #60: Cùng Trương Phi đánh cược
 • #61: Lừa gạt khăn vàng
 • #62: Chờ ta ca ca đến
 • #63: Giết Quản Hợi, đấu Từ Hoảng
 • #64: Từ Hoảng ngừng chạy
 • #65: Hàng Từ Hoảng
 • #66: Từ Hoảng quy tâm
 • #67: Nộ đỗi mọi người
 • #68: Lưu Bị Sơn Trại Bản Quan Trương
 • #69: Quan Trương vs Sơn Trại Bản Quan Trương
 • #70: Lô Thực bị tóm
 • #71: Phản Đổng Trác
 • #72: Chương Minh tấn công
 • #73: Giết Bùi Nguyên Thiệu
 • #74: Cứu ra quan quân
 • #75: Giết Trương Giác
 • #76: Giết Trương Lương
 • #77: Viên Thiệu Viên Thuật Vệ Trọng Đạo
 • #78: Vệ Trọng Đạo khiêu khích
 • #79: Hốt du Trương Nhượng
 • #80: Người mẫu bộ sưu tập ảnh
 • #81: Ngoặt Lô Thực
 • #82: Bọn các ngươi đều là cặn bã
 • #83: Mọi người dâng tặng lễ vật
 • #84: Chương Minh 3 dạng lễ vật
 • #85: Hành Thư kinh hãi 5 lão
 • #86: Thiên hạ thứ nhất Hành Thư
 • #87: Được Thái Diễm
 • #88: Hiền chất
 • #89: U Châu thuế má quản lý quyền
 • #90: Đông Lăng tửu lâu Kỳ Hạm Điếm khai trương
 • #91: Ai hơn thổ .
 • #92: Tửu lâu xung đột
 • #93: Về Liêu Đông, nguy cơ bao phủ
 • #94: Địch nhân xuất hiện
 • #95: Không hề có một tiếng động liệp sát
 • #96: Diệt sạch địch tới đánh
 • #97: Quá 5 cửa ải, chém 6 tặc
 • #98: Quá 5 cửa ải chém 6 tặc (hạ)
 • #99: Hứa Du tái xuất kế
 • #100: Viên Phủ bị tập kích
 • #101: Thời khắc nguy cấp
 • #102: Hí Chí Tài đầu nhập
 • #103: Mã Tặc càn quấy
 • #104: Thiên Hỏa lăng không
 • #105: Lôi kéo Chân Dật
 • #106: Làm mất mặt Viên gia
 • #107: Đối lập song phương
 • #108: . Thế gia thuế ta đến thu
 • #109: . Đối với Chương Minh ra tay
 • #110: . Trở lại Liêu Đông
 • #111: . Tăng cường quân bị
 • #112: . Bạo lực thu thuế
 • #113: . Tổ kiến đội bóng đá
 • #114: . Đại quân bức cảnh
 • #115: . Tỷ thí
 • #116: Họa phong bất đối chiến đấu
 • #117: Tổ kiến
 • #118: Quốc Túc không ra mặt ngày
 • #119: Ô Hoàn đột kích
 • #120: . Bị nhốt lại Ô Hoàn quân đội
 • #121: . Ô Hoàn vây thành
 • #122: . Lần thứ hai nhảy dù
 • #123: . Bắt đầu quyết chiến
 • #124: . Trư đồng đội nguy hại
 • #125: . Uất ức Ô Hoàn tướng lĩnh
 • #126: Chém giết ba làm mở đất
 • #127: Thành hôn
 • #128: Bộ đội đặc chủng tấn công
 • #129: Không thể độ khó khăn trận đầu
 • #130: Lại xuất kích
 • #131: Lần đầu gặp gỡ hiệu quả
 • #132: Bọ ngựa ở phía sau
 • #133: Đại Kiều tiểu Kiều
 • #134: Đại Kiều tiểu Kiều mặc đồng phục
 • #135: Thấy Tôn Kiên
 • #136: Triệu Vân thu đồ đệ
 • #137: Đến Từ Châu, thấy Mi Trúc
 • #138: Lật tung tiệc rượu
 • #139: Cá muối là siêu cấp bom .
 • #140: Hắc Sơn tặc đột kích
 • #141: Cùng Trương Yến đánh cược
 • #142: Trà trộn vào doanh đánh chết Vương Đương
 • #143: Đe dọa Trương Yến
 • #144: Thương chiến mở ra
 • #145: Đỡ không nổi Quốc Túc
 • #146: Cho đại Kiều tiểu Kiều danh phận
 • #147: Lưu Ngu mục đích
 • #148: Dám để cho Lão Tử giải trừ quân bị .
 • #149: Đào Khiêm muốn tạo phản .
 • #150: Gấp đỏ mắt thương nhân buôn muối
 • #151: Vây quanh huyện nha
 • #152: Không thoái nhượng
 • #153: Chương Minh công nhiên giết huyện lệnh
 • #154: Đội tàu đến
 • #155: 7 muối thương lượng phản công
 • #156: Bắt cóc
 • #157: Đào Khiêm thăng Châu Mục
 • #158: Từ Châu đồng ý điều kiện
 • #159: Thái Diễm Trương Ninh cũng mặc đồng phục
 • #160: Đại quân đột kích
 • #161: Cùng Công Tôn Toản hợp tác
 • #162: Tiêu diệt Kế Huyền địch nhân
 • #163: Chiến thuật mới
 • #164: San bằng quân doanh
 • #165: Giết Trương Thuần
 • #166: Đơn đấu
 • #167: Kỳ quái mai phục
 • #168: Tức giận đến muốn thổ huyết Khâu Lực Cư
 • #169: Cùng Công Tôn Toản hợp tác
 • #170: Công Tôn Toản gởi thư
 • #171: Đại chiến Ô Hoàn
 • #172: Chặn thông đạo
 • #173: Đại bại Ô Hoàn
 • #174: Tắm suối nước nóng
 • #175: Tây Viên 8 Giáo Úy
 • #176: Địch nhân .
 • #177: Phản đánh lén
 • #178: Tiến quân doanh bắt cái tù binh
 • #179: Đến Lạc Dương, hốt du Lưu Hoành
 • #180: Hoàng Đế trả thù lao
 • #181: Hà Tiến âm mưu, Hoàng Đế trọng thưởng
 • #182: Lại thu được bút lớn tiền tài
 • #183: Chương Minh bố trí
 • #184: Chuẩn bị xong xuôi, hoàng hậu thăm dò
 • #185: Cùng hoàng hậu xảy ra bất trắc
 • #186: Thành bên ngoài bị tập kích
 • #187: Giết Tả Giáo Úy Hạ Mưu
 • #188: Phong Hộ Quốc Tướng Quân
 • #189: Được Điêu Thuyền
 • #190: Đổng Trác đến
 • #191: Cứu ra hoàng hậu
 • #192: Hoàng hậu mang thai
 • #193: Đổng Trác muốn giết người
 • #194: Bên đường ám sát Đổng Trác
 • #195: Chủ động xông trận
 • #196: Kế ly gián
 • #197: Lữ Bố giết cha
 • #198: Đổng Trác đánh tới
 • #199: Hỏa thiêu đại quân
 • #200: Cướp Tào Tháo cảnh
 • #201: Nhục nhã Lữ Bố
 • #202: Lưu Biện chết, Đổng Trác đến
 • #203: Điều kiện
 • #204: Khởi binh thảo Đổng
 • #205: Viên Thuật làm khó dễ
 • #206: Cao khoảng không điều tra
 • #207: Song phương mai phục
 • #208: Phục binh lại phục binh
 • #209: Kiếm trang bị
 • #210: Thời cơ xuất hiện
 • #211: Mai phục mai phục lại mai phục
 • #212: Sớm tấn công
 • #213: Liên sát mấy đem
 • #214: Thương Từ Vinh, phá đại trận
 • #215: Đến đánh ta a
 • #216: Hù dọa minh quân
 • #217: Đêm khuya diễn tập, dọa sợ Viên Thiệu
 • #218: Đi tới Hổ Lao quan
 • #219: Thám báo dạ yến
 • #220: Lương thảo bị hủy
 • #221: Tôn Kiên tan tác
 • #222: Tôn Kiên chuyển biến
 • #223: Đến Hổ Lao quan
 • #224: Ác miệng Chương Minh
 • #225: Chém Hoa Hùng
 • #226: Lữ Bố oai
 • #227: Chiến Lữ Bố
 • #228: Bộ đội đặc chủng mục tiêu
 • #229: Ám sát Lý Nho Phiền Trù
 • #230: Thu hoạch tràn đầy
 • #231: Đổng Trác tây trốn
 • #232: Trương Phi Quan Vũ chặn giết Từ Vinh
 • #233: Ám sát Đổng Trác
 • #234: Đánh cướp Đổng Trác
 • #235: Vơ vét Đổng Trác
 • #236: Đổng Trác khuất phục
 • #237: Về Liêu Đông, danh vọng tăng mạnh
 • #238: Trước tiên tắm ôn tuyền
 • #239: Tấn công U Châu Thanh Châu
 • #240: Uy hiếp Công Tôn Toản, thu được Lâm Truy thành
 • #241: Cho thế gia điều kiện
 • #242: Công Tôn Toản muốn tập kích bất ngờ Liêu Đông
 • #243: Tập kích bất ngờ Liêu Đông
 • #244: Trộm gà không xong còn mất đi nắm gạo
 • #245: Chiếm lĩnh 10 dư thị trấn
 • #246: Sinh hầu tử
 • #247: Vây nhốt Lâm Truy
 • #248: Trêu chọc Công Tôn Toản
 • #249: Phu quân nhiều bồi bổ
 • #250: Bất chấp Công Tôn Toản
 • #251: Thành tường sụp .
 • #252: Công Tôn Toản lần thứ hai kéo tới
 • #253: Ngoan cường tường thấp
 • #254: Ban đêm cực nhanh tiến tới
 • #255: Hoảng loạn Công Tôn Việt
 • #256: Chiếm lĩnh Kế Huyền
 • #257: Phá vòng vây mà ra
 • #258: Quản lý Kế Huyền
 • #259: Chương Minh kế hoạch
 • #260: Lưu Ngu bị giết
 • #261: Thu nạp Lưu Ngu bộ hạ cũ, thực lực tăng trưởng
 • #262: Đại chiến Công Tôn Toản
 • #263: Truy trốn, giết Công Tôn Việt
 • #264: Tiền nhiệm U Châu châu mục
 • #265: Chương viên liên minh
 • #266: 1 cắt đều là giả tượng
 • #267: Xuất binh
 • #268: Đại bại Công Tôn Toản
 • #269: Chém giết Công Tôn Phạm
 • #270: Chém giết Nghiêm Cương
 • #271: Kiêu Hùng mạt lộ, Công Tôn Toản tự sát
 • #272: Cùng Viên Thiệu tranh đấu manh mối
 • #273: Chiến lược sắp xếp
 • #274: Chiến lược hốt du
 • #275: Đàm phán
 • #276: Tiếp theo chiến lược hốt du, 2 một bên muốn chỗ tốt
 • #277: 1 nổi bóng suối nước nóng
 • #278: Sinh hầu tử á!
 • #279: Liên quân xuất chinh
 • #280: Đến chiến trường, ước chiến Hứa Chử
 • #281: Tào Tháo thời cơ
 • #282: Tào Tháo ra mà tính, Chương Minh hiến kế
 • #283: Kế hoạch bắt đầu, Tào quân nhường
 • #284: Đưa xăng
 • #285: Hỏa thiêu đại doanh
 • #286: Tào quân đại thắng
 • #287: Đại quyết chiến đêm trước
 • #288: Điển Vi Hứa Chử tập kích sơn cốc
 • #289: Thiêu hủy lương thảo
 • #290: Bắt đầu quyết chiến
 • #291: Nói tốt điều kiện chuẩn bị xuất chiến
 • #292: Viên quân tan vỡ
 • #293: Lui lại, từng người liếm vết thương
 • #294: Tào Ngang muốn tới
 • #295: Tuân Úc khiếp sợ
 • #296: Đàm luận bút đại đan
 • #297: Tào cha bị giết
 • #298: Thu gặt nhân khẩu
 • #299: Giấy báo nhắc Tào Tháo đồ thành hắn liền đồ thành
 • #300: Viên Thiệu cũng phải làm báo giấy
 • #301: Đồ họa trùng kích
 • #302: Mi Trúc chi lo lắng
 • #303: Chiến trường ký giả
 • #304: Hình ảnh uy lực
 • #305: Thiếu tiền
 • #306: Tào Tháo bắt 0 họ
 • #307: Bắc Bình xây thành thành
 • #308: Xuất binh Từ Châu
 • #309: Ẩn núp vào thành
 • #310: Bắt cóc Mi Lan
 • #311: Đề thân
 • #312: Trần Cung làm khó dễ
 • #313: Lừa dối 500 vạn
 • #314: Chặn đường vơ vét
 • #315: Lưu Bị mắc lừa, lại cản Tào Tháo
 • #316: Quách Gia Điển Vi làm con tin
 • #317: Nhìn chằm chằm Mi Trúc
 • #318: 1 Luffy trướng đồ cưới
 • #319: Ôn Hầu đến Từ Châu
 • #320: Đại chiến Lữ Bố
 • #321: Triệu Vân thương Lữ Bố
 • #322: Lưu Bị cảnh khốn khó
 • #323: Không thể đồng ý
 • #324: Tào Ngang tiền chuộc
 • #325: Tiền chuộc, nói chuyện làm ăn
 • #326: Viên Thiệu xuất binh tấn công
 • #327: 5 đại tướng, 4 lộ ra binh
 • #328: 4 đường phục binh
 • #329: Trọng thương địch quân
 • #330: Cao Lãm đầu hàng
 • #331: Thuần Vu Quỳnh binh bại
 • #332: Hứa Du uy hiếp
 • #333: Viên Thiệu còn muốn làm phá hoại
 • #334: Ăn đại khổ Thuần Vu Quỳnh
 • #335: Cao Lãm 1 nhà bị giam cầm
 • #336: Mời chào Cao Lãm thời cơ
 • #337: Viên quân lại tới
 • #338: Khai chiến
 • #339: Không bắt được
 • #340: Đại hôn
 • #341: Khoa cử bắt đầu
 • #342: Trương Hợp công thành
 • #343: Viên quân lần thứ hai phân binh
 • #344: Tấn công, đánh mạnh Viên quân
 • #345: Viên quân tan tác
 • #346: Chạy trốn
 • #347: Yết bảng
 • #348: Mới cử động
 • #349: Tào Tháo tấn công Trương Tú
 • #350: Viên Thuật xưng đế
 • #351: Tào Tháo tấn công Lữ Bố
 • #352: Khen thưởng tiểu thuyết
 • #353: Đánh vào thành bên trong
 • #354: Được Cao Thuận
 • #355: Tào Tháo được Từ Châu, Chương Minh rút đi
 • #356: Trần Cung hiệu lực
 • #357: Viên Thiệu đừng làm ta
 • #358: Bắt cóc Chân Mật
 • #359: Mang theo Chân Mật về U Châu
 • #360: Quan Độ chi chiến mở ra
 • #361: Chân Dật trốn đi
 • #362: Chân gia cha và con gái gặp lại
 • #363: Đến chiến trường
 • #364: Viên Tào quyết chiến
 • #365: Hỏa thiêu Ô Sào, Trương Hợp đầu hàng
 • #366: Chém Nhan Lương Văn Sửu
 • #367: Được Thanh Châu
 • #368: Quách Gia vận mệnh
 • #369: Quách Gia Tự Thụ đến tiếp sau
 • #370: Lạc Thần
 • #371: Khoa cử bắt đầu, xuất binh Ký Châu
 • #372: Trung gian cắt ra
 • #373: Cầm xuống quận thành
 • #374: Cầm xuống 2 quận
 • #375: Xuất binh Hà Gian quận
 • #376: Tụ lại Nghiệp Thành
 • #377: 3 phương ai cũng có âm mưu
 • #378: Tào Tháo cảnh khốn khó
 • #379: Tiến vào Nghiệp Thành
 • #380: Được Tự Thụ
 • #381: Ký Châu cục thế
 • #382: Thành bên trong ác chiến
 • #383: Tái chiến Lữ Bố
 • #384: Hỏa thiêu Nghiệp Thành
 • #385: Mi Trúc trốn đi
 • #386: 500 vạn ngân tệ
 • #387: Hai đường tác chiến
 • #388: Xuất binh Từ Châu
 • #389: Đến thẳng Bành Thành
 • #390: Cao Thuận chiếm lĩnh Bành Thành
 • #391: Lại xuống 1 quận
 • #392: Trên biển đến binh
 • #393: Bao vây Trình Dục
 • #394: Giết Tào Hồng
 • #395: Cường công xuống bi thành
 • #396: Mê hoặc Trình Dục
 • #397: Trình Dục phán đoán sai lầm
 • #398: Thảm bại cùng thảm thắng
 • #399: Tìm kiếm quyết chiến
 • #400: Vây công đại doanh
 • #401: Cung tiễn thủ tấn công
 • #402: Ngoại vi chiến trường khai chiến
 • #403: Cuối cùng quyết chiến
 • #404: Kết quả
 • #405: An bài chiến lược
 • #406: Phát hành Quốc Trái
 • #407: Cướp ngân hàng (ngân hàng tư nhân ) .
 • #408: Tranh mua Quốc Trái
 • #409: Khiếp sợ mọi người
 • #410: Mang theo mỹ nữ du lịch
 • #411: Xuất binh Tịnh Châu
 • #412: Tịnh Châu chiến lược
 • #413: Bom khói công thành
 • #414: Viên Hi, Chân Mật mang thai
 • #415: 3 phương nghi kỵ
 • #416: Giết Viên Hi
 • #417: Nội Các sắp xếp
 • #418: Đại lễ phong hầu
 • #419: Đòi tiền
 • #420: Tôn Sách Tào Ngang đến
 • #421: So sánh
 • #422: Tào Ngang khiếp sợ
 • #423: Chu Du nhận định
 • #424: Vi xưng đế chuẩn bị
 • #425: Dân tâm sở hướng
 • #426: Tôn Sách yêu cầu
 • #427: 1 năm về sau
 • #428: Phóng thích Điển Vi
 • #429: Tâm tính biến hóa Điển Vi
 • #430: Xâm lấn Duyện Châu
 • #431: Hướng về núi bên trên tiến công
 • #432: Giằng co
 • #433: (2 chương hợp nhất ) sờ lên soái trướng, dạ tập Hứa Chử Tào Nhân
 • #434: (2 chương hợp nhất ) giết Hứa Chử, bắt Vu Cấm, thương Tào Nhân
 • #435: (2 chương hợp nhất ) phía sau mai phục, liệp sát tướng lãnh
 • #436: Phía sau đột kích gây rối, Tuân Du muốn chạy
 • #437: Vào núi tìm tòi, trọng thương Tào quân
 • #438: Liên phá địch quân, giết tới Hứa Xương
 • #439: Cầm xuống Duyện Châu, hung bạo sợ Hí Chí Tài
 • #440: Đại Đầu Nhập, lớn cách tân, Điển Vi tân sinh hoạt
 • #441: Phóng thích Vu Cấm, Điển Vi cùng Vu Cấm song song biến thành mọt sách
 • #442: Bắt Tuân Úc , nâng cốc luận Trung Gian
 • #443: Vây nhốt Thọ Xuân, Lưu Bị bên trên
 • #444: Tuyệt lộ, Tào Tháo phong vương
 • #445: Tào Nhân mắc lừa, Lữ Bố phá vòng vây cuộc chiến
 • #446: Lữ Bố chết trận, Chương Minh võ lực giá trị thăng đến 101
 • #447: Lưu Bị kế sách, Chương Minh trù tính trọng kiến Nghiệp Thành
 • #448: Nhiều phải gả trang, sẽ vì Tôn Thượng Hương kiến lập cung điện
 • #449: Bán lầu hoa, Tôn Thượng Hương lên phía bắc
 • #450: Cưới Tôn Thượng Hương, khai sáng nữ học
 • #451: Cho tương lai quan viên giảng bài, Kinh Châu chiến lên
 • #452: Chinh phạt Kinh Châu, Tào Ngang Tôn Sách quyết định
 • #453: Giết Hoàng Cái, bắt Cam Ninh, Tôn Sách Tào Ngang đầu hàng
 • #454: Tôn Sách Tào Ngang hướng đi
 • #455: Cầm xuống Thục Xuyên, Di Dân Hải Ngoại (hết trọn bộ )
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Tam Quốc Cơ Mật (Thượng): Long Nạn Nhật

TiKay

Thịnh Đường Hoàn Khố

TiKay

Nhặt Được Một Quyển Tam Quốc Chí

TiKay

Đại Đường Chi Từ Đương Cá Mặn Bắt Đầu

TiKay

Hoàng Tộc

TiKay

Đại Quốc Tặc

TiKay

Leave a Reply