Huyền Huyễn

Phi Kiếm Vấn Đạo

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh.

Chúng tu hành giả, Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái.

Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch.

Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

Tần phủ nhị công tử ‘Tần Vân ‘, là một vị người tu hành…


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trở về2018-03-08 17:04
 • #2: Bắt giữ2018-03-08 17:05
 • #3: Yêu quái đầu lĩnh "Chử Dung"2018-03-08 17:05
 • #4: Ta là đệ đệ của hắn2018-03-08 17:05
 • #5: Bổn mạng phi kiếm2018-03-08 17:05
 • #6: Trước 20 tuổi không nhập tiên môn cả đời vô vọng2018-03-08 17:06
 • #7: Tây Sơn Kiếm Viên2018-03-08 17:06
 • #8: Tạ Sương2018-03-08 17:06
 • #9: Lại tương kiến2018-03-08 17:06
 • #10: Giết gà dọa khỉ2018-03-08 17:06
 • #11: Bán mình khế ước2018-03-08 17:07
 • #12: Danh kỹ Trần Sương2018-03-08 17:07
 • #13: Chạy không khỏi một cái chữ 'Lợi'2018-03-08 17:07
 • #14: Mười vạn lượng bạc2018-03-08 17:07
 • #15: Hồ sơ ghi chép2018-03-08 17:07
 • #16: Thanh danh lên cao2018-03-08 17:08
 • #17: Quận Thủ tới chơi2018-03-08 17:08
 • #18: Linh quả2018-03-08 17:08
 • #19: Hoa khôi2018-03-08 17:08
 • #20: Làm tức giận Thủy Thần2018-03-08 17:09
 • #21: Chưởng Tâm Lôi2018-03-08 17:09
 • #22: Y Tiêu2018-03-08 17:09
 • #23: Tuyệt không cho phép sai lầm2018-03-08 17:09
 • #24: Cổ Hoài Nhân khát vọng2018-03-08 17:09
 • #25: Yêu quái lão bộc 'Tiền thúc'2018-03-08 17:10
 • #26: Hàn Tụy Linh Dịch2018-03-08 17:10
 • #27: Lên núi2018-03-08 17:10
 • #28: Mật tín2018-03-08 17:10
 • #29: Linh quả thành thục2018-03-08 17:11
 • #30: Bạch Hổ Đại Yêu2018-03-08 17:11
 • #31: Bầy yêu tụ2018-03-08 17:11
 • #32: Pháp bảo? Yên Vũ Kiếm Ý!2018-03-08 17:11
 • #33: Lão bộc 'Tiễn Bảo'2018-03-08 17:11
 • #34: Cắn xé nhau2018-03-08 17:12
 • #35: Hổ yêu đoạn trảo2018-03-08 17:12
 • #36: Trước hết để cho ta thử xem2018-03-08 17:12
 • #37: Tần Vân mạnh nhất chiêu số2018-03-08 17:12
 • #38: Côn Luân Châu Y thị2018-03-08 17:13
 • #39: Kích động cùng phẫn nộ2018-03-08 17:13
 • #40: Gây họa một phương2018-03-08 17:13
 • #41: Ở trong tầm tay2018-03-08 17:13
 • #42: Sư thúc không tới2018-03-08 17:13
 • #43: Xem lầm người?2018-03-08 17:13
 • #44: Mười ba năm mài một kiếm2018-03-08 17:14
 • #45: Lập kế hoạch2018-03-08 17:14
 • #46: Bản Mệnh Phi Kiếm cuối cùng thành2018-03-08 17:14
 • #47: Luyện Khí tầng mười hai2018-03-08 17:14
 • #48: Xuất phát2018-03-08 17:14
 • #49: Hai cái cuồng vọng Nhân tộc tiểu bối2018-03-08 17:14
 • #50: Giả nội đan2018-03-08 17:15
 • #51: Ngươi trốn không thoát đâu!2018-03-08 17:15
 • #52: Cùng đồ mạt lộ?2018-03-08 17:15
 • #53: Tiên Thiên Thực Đan cảnh2018-03-08 17:15
 • #54: Phi kiếm! Phi kiếm!2018-03-08 17:15
 • #55: Dựa sát vào nhau2018-03-08 17:16
 • #56: Đường về2018-03-08 17:16
 • #57: Quảng Lăng chấn động2018-03-08 17:16
 • #58: Trời đã sáng (bổn thiên chương cuối)2018-03-08 17:16
 • #59: Gặp mặt2018-03-08 17:17
 • #60: Giao dịch2018-03-08 17:17
 • #61: Mưa gió nổi lên2018-03-08 17:17
 • #62: Hồng Gia Lão Cửu2018-03-08 17:17
 • #63: Đắc tội không nổi2018-03-08 17:17
 • #64: Địch nhân tập kích2018-03-08 17:18
 • #65: Hồng Ngọc đạo nhân tọa trấn2018-03-08 17:18
 • #66: Bái thiếp2018-03-08 17:18
 • #67: Y Tiêu muốn đi?2018-03-08 17:18
 • #68: Uy hiếp?2018-03-08 17:18
 • #69: Đêm khuya trộm bảo2018-03-08 17:19
 • #70: Chia lìa2018-03-08 17:19
 • #71: Thất phẩm phi kiếm2018-03-08 17:19
 • #72: Tân nhiệm quận trưởng2018-03-08 17:19
 • #73: Lưu gia2018-03-08 17:19
 • #74: Kim Tiêu đại yêu2018-03-08 17:20
 • #75: Cảm giác cấp bách2018-03-08 17:20
 • #76: Đối phó Tần Vân2018-03-08 17:21
 • #77: Điều binh khiển tướng2018-03-08 17:21
 • #78: Mắt đỏ2018-03-08 17:21
 • #79: Toàn thành oanh động2018-03-08 17:21
 • #80: Tần Vân công tử nhân từ2018-03-08 17:21
 • #81: Thu xếp2018-03-08 17:22
 • #82: Viết thư2018-03-08 17:22
 • #83: Long Đàm Hổ Huyệt2018-03-08 17:22
 • #84: Ngũ chuyển Huyền Mộc đại trận2018-03-08 17:22
 • #85: Công Dã Bính, ngươi thật tàn nhẫn2018-03-08 17:22
 • #86: Dò xét sơ sơ quận trưởng phủ2018-03-08 17:23
 • #87: Dâng thư triều đình (canh ba hoàn tất)2018-03-08 17:23
 • #88: Phiêu Thủy Tiên Thạch2018-03-08 17:23
 • #89: Bước vào Tiên Thiên ( thượng)2018-03-08 17:23
 • #90: Bước vào Tiên Thiên (hạ)2018-03-08 17:23
 • #91: Phi kiếm pháp quyết2018-03-08 17:24
 • #92: Công Dã Bính cùng Tần Vân2018-03-08 17:24
 • #93: Công Dã Bính chân diện mục2018-03-08 17:24
 • #94: Yêu Ma!2018-03-08 17:24
 • #95: Kiếm quang hóa cầu vồng2018-03-08 17:24
 • #96: Tần Vân muốn giết ta!2018-03-08 17:25
 • #97: Thoát đi2018-03-08 17:25
 • #98: Đuổi bắt Tần Vân2018-03-08 17:25
 • #99: Trốn không thoát2018-03-08 17:25
 • #100: Tuần Thiên Minh2018-03-08 17:26
 • #101: Tuần Thiên Sứ 'Tần Vân '2018-03-08 17:26
 • #102: Hạnh Hoa hương2018-03-08 17:27
 • #103: GẶP LẠI QUYỂN 3 GIANG CHÂU MƯA BỤI2018-03-08 17:27
 • #104: Thần Tiêu Môn Đại sư huynh2018-03-08 17:27
 • #105: Kiếm khí trảm yêu2018-03-08 17:27
 • #106: Quảng Lăng Tần Vân2018-03-08 17:27
 • #107: Tần Vân cùng Hắc Yêu Vương2018-03-08 17:28
 • #108: Yên Vũ Kiếm Quyết2018-03-08 17:28
 • #109: Đại chiến kết thúc2018-03-08 17:28
 • #110: Cửu Sơn Đảo Chủ bằng hữu cũ2018-03-08 17:28
 • #111: Pháp bảo áo bào2018-03-08 17:29
 • #112: Minh Nguyệt chứng kiến2018-03-08 17:29
 • #113: Kiếm Ý tầng thứ hai2018-03-08 17:29
 • #114: Y Tiêu phụ thân2018-03-08 17:30
 • #115: Cứu ta!2018-03-08 17:30
 • #116: Lửa giận ngút trời2018-03-08 17:30
 • #117: Tiên phàm có khác2018-03-08 17:30
 • #118: Hai thành thực lực2018-03-08 17:30
 • #119: Kiếm Tiên nhất mạch chỗ thiếu hụt2018-03-08 17:31
 • #120: Vạn Tượng điện2018-03-08 17:31
 • #121: Bái vào tông phái2018-03-08 17:31
 • #122: Rìa đường ám sát2018-03-08 17:31
 • #123: Bách Biến Độc Tẩu bảo vật2018-03-08 17:31
 • #124: Ác Long Sơn ba Yêu vương2018-03-08 17:32
 • #125: Ác Long Sơn Tam Yêu Vương2018-03-08 17:32
 • #126: Ngũ phẩm phi kiếm2018-03-08 17:32
 • #127: Trên sông Minh Nguyệt2018-03-08 17:32
 • #128: Tiên Nhân Động phủ2018-03-08 17:32
 • #129: Tần công tử ra tay2018-03-08 17:33
 • #130: Cầu cứu cũng vô dụng2018-03-08 17:33
 • #131: Xin tha2018-03-08 17:33
 • #132: Giao Long Vương, ngươi thật ác độc2018-03-08 17:33
 • #133: Ta có một chiêu kiếm2018-03-08 17:33
 • #134: Dừng lại a!2018-03-08 17:34
 • #135: Vạn Tượng Điện tân báo giá2018-03-08 17:34
 • #136: Rời đi (bổn thiên chương cuối)2018-03-08 17:34
 • #137: Khối thứ sáu phù bài2018-03-08 17:34
 • #138: Ngọc Thanh muội tử2018-03-08 17:35
 • #139: Lão hữu gặp nhau2018-03-08 17:35
 • #140: Tiên phủ mở ra ngày2018-03-08 17:35
 • #141: Y Tiêu xuất quan2018-03-08 17:35
 • #142: Thường ở bờ sông đi2018-03-08 17:35
 • #143: Sáu phương hội tụ2018-03-08 17:35
 • #144: Thiên hạ đều biết2018-03-08 17:36
 • #145: Tiên phủ, mở2018-03-08 17:36
 • #146: Khắp nơi đều bảo vật2018-03-08 17:36
 • #147: Đạo Tạng các2018-03-08 17:36
 • #148: Phi kiếm Bạch Lộ2018-03-08 17:36
 • #149: Ai cũng chớ giành với ta!2018-03-08 17:37
 • #150: Mười sáu hoàng tử mặt mũi2018-03-08 17:37
 • #151: Giao thủ (trên)2018-03-08 17:37
 • #152: Giao thủ (dưới)2018-03-08 17:37
 • #153: Cực cảnh tồn tại?2018-03-08 17:37
 • #154: Hồng Cửu dẫn đường2018-03-08 17:37
 • #155: Tiên đan! ! !2018-03-08 17:38
 • #156: Kim Đan Ngoại Đan (trên)2018-03-08 17:38
 • #157: Kim Đan Ngoại Đan (dưới)2018-03-08 17:38
 • #158: Tinh Không bảo tàng2018-03-08 17:38
 • #159: Địa Hỏa2018-03-08 17:38
 • #160: Siêu phẩm pháp bảo 'Kim Đan Lô'2018-03-08 17:39
 • #161: Đô Thiên Thần Sát Kỳ2018-03-08 17:39
 • #162: Y Tiêu đây?2018-03-08 17:39
 • #163: Sống chết không rời nhau2018-03-08 17:39
 • #164: Không người đi cứu2018-03-08 17:39
 • #165: Gặp nhau2018-03-08 17:40
 • #166: Kiếm Lão Nhân2018-03-08 17:40
 • #167: Ba toà nhà đá2018-03-08 17:40
 • #168: Kết hôn2018-03-08 17:40
 • #169: Tiên Thiên Thực đan cảnh2018-03-08 17:41
 • #170: Phi kiếm thuật 'Luân Hồi '2018-03-08 17:41
 • #171: Đi ra rồi! (chương cuối)2018-03-08 17:41
 • #172: Trở về, gió nổi mây phun2018-03-08 17:42
 • #173: Lũ yêu ma2018-03-08 17:42
 • #174: Tuần Thiên Minh trong2018-03-08 17:42
 • #175: Hoàng Cân lực sĩ2018-03-08 17:42
 • #176: Hồi Quảng Lăng2018-03-08 17:42
 • #177: Thầm giận2018-03-08 17:43
 • #178: Thế thân mệnh phù2018-03-08 17:43
 • #179: Khắp nơi kiêng kị2018-03-09 01:57
 • #180: Cực cảnh!2018-03-08 17:43
 • #181: Bức bách, khuyên bảo2018-03-08 17:43
 • #182: Huynh đệ2018-03-08 17:44
 • #183: Huynh đệ của cha ngươi2018-03-08 17:44
 • #184: Hoàng Giao Hồ2018-03-08 17:44
 • #185: Gia An quận thành ngoài Lam Bà sơn2018-03-08 17:44
 • #186: Đại yêu ma đột kích (trên)2018-03-08 17:44
 • #187: Đại yêu ma đột kích (dưới)2018-03-08 17:45
 • #188: Long Hậu2018-03-08 17:45
 • #189: Thiên hạ chấn động2018-03-08 17:45
 • #190: Như Ý quan chủ đến rồi2018-03-08 17:45
 • #191: Chém giết Đại Yêu Ma2018-03-08 17:46
 • #192: Cực cảnh cấp độ2018-03-08 17:46
 • #193: Nghẹn họng nhìn trân trối ( thượng)2018-03-08 17:46
 • #194: Nghẹn họng nhìn trân trối (hạ)2018-03-08 17:46
 • #195: Vạn Kiếm Quy Tông2018-03-08 17:47
 • #196: Đại chiến kết thúc2018-03-08 17:47
 • #197: Dư ba2018-03-08 17:47
 • #198: Khắp nơi tân khách2018-03-08 17:47
 • #199: Y Tiêu thân thế2018-03-08 17:48
 • #200: Bạch Quân Nguyệt yêu cầu2018-03-08 17:48
 • #201: Hoàng Giao, Hắc Long cung2018-03-08 17:48
 • #202: Long Vương cự tuyệt2018-03-08 17:48
 • #203: Đặc xá điều kiện2018-03-08 17:48
 • #204: Thượng Cổ Thiên Long cung ( thượng)2018-03-08 17:48
 • #205: Thượng Cổ Thiên Long cung (hạ)2018-03-08 17:49
 • #206: Tạm thời ly khai2018-03-08 17:49
 • #207: Hảo tâm nhắc nhở2018-03-08 17:49
 • #208: Ba năm2018-03-08 17:49
 • #209: Cuối cùng thành Kim Đan2018-03-09 01:58
 • #210: Thiên long huyết tinh2018-03-08 17:50
 • #211: Pháp bảo 'Càn Khôn Hoàn '2018-03-08 17:50
 • #212: Đại thu hoạch2018-03-08 17:50
 • #213: Chân tướng2018-03-08 17:51
 • #214: Long nữ Ngao Tuyết2018-03-08 17:52
 • #215: Điều tra cửa vào2018-03-08 17:52
 • #216: Kết thúc2018-03-08 17:52
 • #217: Bình ngọc2018-03-08 17:52
 • #218: Vân Châu trừ yêu2018-03-08 17:52
 • #219: Thanh Sí Yêu Vương tuyệt vọng2018-03-08 17:53
 • #220: Hắn nhất định nhập đạo rồi!2018-03-08 17:53
 • #221: Bình ngọc thuộc sở hữu2018-03-08 17:53
 • #222: Thiên hạ đại biến2018-03-08 17:53
 • #223: Giáng lâm2018-03-08 17:54
 • #224: Năm tháng2018-03-08 17:54
 • #225: Bình ngọc tái hiện2018-03-08 17:54
 • #226: Tần Vân đến rồi2018-03-08 17:54
 • #227: Người có tên, cây có bóng2018-03-08 17:54
 • #228: Hư hư thực thực pháp bảo2018-03-08 17:55
 • #229: Khốn thú2018-03-08 17:55
 • #230: Bắt sống2018-03-08 17:55
 • #231: Vu Thạch Kỳ trả thù2018-03-08 17:55
 • #232: Nắp bình cùng bình ngọc2018-03-08 17:56
 • #233: Tần Vân chiến Ma thần (trên)2018-03-08 17:56
 • #234: Tần Vân chiến Ma Thần (trung)2018-03-08 17:56
 • #235: Tần Vân chiến Ma thần (dưới)2018-03-08 17:57
 • #236: Trương Tổ Sư cùng bình ngọc2018-03-08 17:57
 • #237: Ma thần Bặc Minh2018-03-08 17:58
 • #238: Năm cái bảo vật2018-03-08 17:58
 • #239: Một đoạn cánh tay kia (bổn thiên cuối cùng)2018-03-08 17:58
 • #240: Thành niên lễ2018-03-08 17:58
 • #241: Phàm tục tam trọng thiên2018-03-08 17:58
 • #242: Hỏa Phượng Thành2018-03-08 17:59
 • #243: Thần Ma điện2018-03-08 17:59
 • #244: Nguyệt Quang kiếm thuật2018-03-08 17:59
 • #245: Xen lẫn linh vật2018-03-08 17:59
 • #246: Đột phá, Thần Ma cảnh ( thượng)2018-03-08 17:59
 • #247: Đột phá, Thần Ma cảnh (hạ)2018-03-08 17:59
 • #248: Mười năm sau2018-03-08 18:00
 • #249: Nghênh chiến2018-03-08 18:00
 • #250: Tần Vân! Trở về!2018-03-08 18:00
 • #251: Chém giết Ma Thần2018-03-08 18:00
 • #252: Tại hạ phong2018-03-08 18:00
 • #253: Nhập Đạo2018-03-08 18:01
 • #254: Ngăn không được2018-03-08 18:01
 • #255: Đại thắng2018-03-08 18:01
 • #256: Thiên Thần2018-03-08 18:01
 • #257: Năm mươi năm thời hạn hết2018-03-08 18:01
 • #258: Tần Vân mục tiêu2018-03-08 18:01
 • #259: Bại lộ2018-03-08 18:02
 • #260: Ma sào huyết liên2018-03-08 18:02
 • #261: Mộng tỉnh, rời đi2018-03-08 18:02
 • #262: Khâu cuối cùng2018-03-08 18:02
 • #263: Hàng lâm, Mạnh Nhất Thu2018-03-08 18:03
 • #264: Chu Sơn Kiếm Phái2018-03-08 18:03
 • #265: Một chiêu bị mất mạng2018-03-08 18:03
 • #266: Ta cũng không phải là Cực Cảnh2018-03-08 18:03
 • #267: Địa Bảng bài danh2018-03-08 18:03
 • #268: Ngồi thuyền đến Đế Kinh2018-03-08 18:04
 • #269: Gió gió mưa mưa2018-03-08 18:04
 • #270: Tích Vũ Lâu trước2018-03-08 18:04
 • #271: Phố dài cuộc chiến2018-03-08 18:04
 • #272: 'Tỏa Thiên' cực cảnh2018-03-08 18:04
 • #273: Mai phục2018-03-08 18:05
 • #274: Hung thủ2018-03-08 18:05
 • #275: Bài danh Thiên bảng2018-03-08 18:05
 • #276: Sở quốc võ khố2018-03-08 18:05
 • #277: Cung Yến Nhi2018-03-08 18:06
 • #278: Tháng chạp đại tuyết2018-03-08 18:06
 • #279: Một chiêu kiếm (tết xuân vui sướng)2018-03-08 18:06
 • #280: Kế vị2018-03-08 18:06
 • #281: Thần Bảng đệ nhất2018-03-08 18:06
 • #282: Sở Vương cùng Tần Vân2018-03-08 18:07
 • #283: Lý Như Tể bái phỏng2018-03-08 18:07
 • #284: Năm năm sau2018-03-08 18:07
 • #285: Đế Kinh Thành hỗn loạn2018-03-08 18:07
 • #286: Cô quạnh2018-03-09 01:58
 • #287: Phá toái hư không?2018-03-08 18:08
 • #288: Đánh đổi2018-03-08 18:08
 • #289: Đại chiến qua đi2018-03-08 18:08
 • #290: Mạnh Hoan2018-03-08 18:08
 • #291: Trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi!2018-03-08 18:08
 • #292: Lần thứ hai Nhập Đạo ( thượng)2018-03-08 18:09
 • #293: Lần thứ hai Nhập Đạo (hạ)2018-03-08 18:09
 • #294: Chiến thư2018-03-08 18:09
 • #295: Ngày 3 tháng 9, Quy Trạch Sơn2018-03-08 18:09
 • #296: Thần tiên thủ đoạn2018-03-08 18:09
 • #297: Thiên Phạt hàng lâm2018-03-08 18:10
 • #298: Phi thăng2018-03-08 18:10
 • #299: Trở về, thức tỉnh2018-03-08 18:10
 • #300: Bố cục nghìn năm2018-03-08 18:10
 • #301: Cuối cùng nhập đạo?2018-03-08 18:11
 • #302: Xua Hổ nuốt Sói2018-03-08 18:11
 • #303: Tiến vào Động Thiên2018-03-08 18:11
 • #304: Vực Ngoại Hoàng Giao2018-03-08 18:11
 • #305: Gặp nhau2018-03-08 18:11
 • #306: Luyện kiếm thành tia, hư không lưu ngấn!2018-03-15 07:02
 • #307: Hoàng Giao ba kiện bảo tàng2018-03-15 07:03
 • #308: Ngươi cái này Lão Hắc Long cũng tới?2018-03-15 07:04
 • #309: Giao Long Vương chết2018-03-15 07:05
 • #310: Kiếm đạo chi cơ2018-03-15 07:06
 • #311: Ai giết đây?2018-03-15 07:07
 • #312: Nguy cơ2018-03-15 07:08
 • #313: Bảo quang kinh người2018-03-15 07:10
 • #314: Tận diệt2018-03-15 07:11
 • #315: Công đức vô lượng2018-03-15 07:12
 • #316: Quảng Lăng Thành bên ngoài2018-03-15 07:13
 • #317: Tần Vân chiến Ngoại Vực Ma Thần2018-03-15 07:14
 • #318: Tương kiến hoan, Ly Biệt khổ2018-03-20 03:47
 • #319: Trương Tổ Sư rất là tiếc2018-03-20 03:47
 • #320: Siêu phẩm bổn mạng phi kiếm2018-03-20 03:47
 • #321: Hộ pháp Thần Tướng2018-03-20 03:47
 • #322: Long Vương bảo vật2018-03-20 03:47
 • #323: Nhắc nhở2018-03-20 03:48
 • #324: Ngoại Vực Ma Thần2018-03-20 03:48
 • #325: Tuần Thiên Giám chấn động2018-03-20 03:48
 • #326: Chuyển thế Tiên Nhân đám2018-03-23 04:11
 • #327: Triệu hoán Tần Vân2018-03-23 04:14
 • #328: Ra tay2018-03-24 09:07
 • #329: Trốn trốn trốn2018-03-24 09:09
 • #330: Giải quyết mối họa2018-03-24 09:12
 • #331: Phong Hầu2018-03-25 12:32
 • #332: Bát phương đến hạ2018-03-25 12:36
 • #333: Long tộc lai lịch2018-03-27 04:40
 • #334: Một cái giá lớn2018-03-27 04:43
 • #335: Việc vui2018-03-27 04:45
 • #336: Hư Không Na Di2018-04-01 04:56
 • #337: Cái này là một cái giá lớn!2018-04-01 04:57
 • #338: Nàng nhất định sống sót2018-04-01 04:58
 • #339: Kim tiên2018-04-01 04:59
 • #340: Tổ Long cảnh thực sự 'Bồ Khúc Long Quân '2018-04-01 05:00
 • #341: Tần Vân ba con đường2018-04-01 05:01
 • #342: Hành tẩu thiên hạ (bổn thiên cuối cùng)2018-04-01 05:02
 • #343: Mười lăm năm sau2018-04-01 05:03
 • #344: Chử Lão thái gia2018-04-03 19:09
 • #345: Nửa năm kỳ hạn2018-04-03 19:10
 • #346: Anh hùng?2018-04-03 19:20
 • #347: Hồ yêu2018-04-04 17:34
 • #348: Ngươi suy nghĩ nhiều2018-04-04 17:35
 • #349: Nhân quả tuyến2018-04-09 05:50
 • #350: Có hi vọng2018-04-09 05:52
 • #351: Cuối cùng xuất hiện!2018-04-09 05:53
 • #352: Vân Tú Tiên Nhân bảo tàng2018-04-09 05:55
 • #353: Đại Vu thi thể?2018-04-11 19:48
 • #354: Như Mộng kiếm2018-04-11 19:49
 • #355: Bắt2018-04-11 19:50
 • #356: Có tình người2018-04-11 19:52
 • #357: Đế Quân thần giáp2018-04-11 19:53
 • #358: Đại Trừ Thế Giới2018-04-13 18:51
 • #359: Lập kế hoạch2018-04-13 18:52
 • #360: Hàng lâm Đại Trừ thế giới2018-04-15 19:57
 • #361: Ván cầu2018-04-15 19:58
 • #362: Mị Thanh cô nương2018-04-18 22:05
 • #363: Nhìn hắn không vừa mắt2018-04-18 22:05
 • #364: Vạn Tượng điện lại lần nữa mời2018-04-18 22:05
 • #365: Rời đi2018-04-18 22:05
 • #366: Tham Đồng gia tộc2018-04-18 22:05
 • #367: Nhất niệm diệt sạch2018-04-18 22:05
 • #368: Chém giết Ma Thần2018-04-20 18:36
 • #369: Cuối cùng một kiện pháp bảo cái bao tay2018-04-20 18:37
 • #370: Vô lực2018-04-22 21:50
 • #371: Một năm thời gian2018-04-23 18:24
 • #372: Gom đủ2018-04-25 21:20
 • #373: Ngoại vực Đạo gia nhất mạch2018-04-25 21:23
 • #374: Đi ngang qua một cái thế giới2018-04-27 22:32
 • #375: Ta rút cuộc tìm được ngươi rồi!2018-04-27 22:33
 • #376: Thần tiên thần tiên, ta đáp ứng ngươi2018-04-27 22:34
 • #377: Đang thịnh thế giới, ta đến rồi!2018-04-30 20:57
 • #378: Con gái2018-04-30 20:58
 • #379: Thẩm vấn Hạ Khiêm2018-05-01 03:33
 • #380: Lại là một năm2018-05-02 18:39
 • #381: Đại Thế Giới2018-05-04 21:28
 • #382: Lên đường, Minh Diệu Đại Thế Giới2018-05-04 21:30
 • #383: Thí luyện các đệ tử2018-05-06 18:02
 • #384: Cổ Ngu Giới bên trong2018-05-06 18:04
 • #385: Thông minh lựa chọn2018-05-07 18:19
 • #386: Mạnh Hoan2018-05-24 07:48
 • #387: Hảo tâm hỗ trợ2018-05-24 07:50
 • #388: Thái Thượng nhất mạch?2018-05-24 07:51
 • #389: Ta là Linh Bảo nhất mạch2018-05-24 07:53
 • #390: Lục Phàm cùng Tần Vân2018-05-24 07:54
 • #391: Phi kiếm ra!2018-05-24 07:56
 • #392: Thâm nhập2018-05-24 07:57
 • #393: Cứu người2018-05-24 07:59
 • #394: Gom đủ hơn phân nửa2018-05-24 08:00
 • #395: Động Thiên ở trong2018-05-24 08:01
 • #396: . Cây đào bên dưới áo bào trắng người2018-05-24 08:03
 • #397: Hồ Điệp đồ2018-05-24 08:04
 • #398: Đột phá, Thiên Tiên cảnh ( thượng)2018-09-24 13:52
 • #399: Đột phá, Thiên Tiên cảnh (hạ)2018-09-24 13:54
 • #400: Hoan nhi!2018-09-24 13:55
 • #401: Bảo tháp2018-09-24 13:56
 • #402: Thân ảnh quen thuộc2018-05-24 08:18
 • #403: Chúc mừng Mạnh sư đệ2018-05-24 08:19
 • #404: Bẩm lên2018-05-24 08:21
 • #405: Tranh đoạt2018-05-24 15:52
 • #406: Rời đi2018-05-24 15:54
 • #407: Thân phận2018-05-24 15:56
 • #408: Mời2018-05-24 15:58
 • #409: Gặp lại Bồ Khúc Long Quân (bổn thiên cuối cùng)2018-05-25 17:35
 • #410: Triệu tập2018-05-28 15:34
 • #411: Thê tử Y Tiêu2018-05-28 15:35
 • #412: Tinh như vũ2018-05-28 15:36
 • #413: Diệt!2018-05-29 21:55
 • #414: Trăm chuôi kiếm khí2018-06-09 21:47
 • #415: Ngưu Ma Chi Khu2018-06-09 21:47
 • #416: Man Tổ Giáo chủ điểm yếu2018-06-09 21:47
 • #417: Ma Thần thế giới Đế Quân2018-06-09 21:48
 • #418: Vì mạng sống2018-06-09 21:48
 • #419: Thứu Hổ Thiên Ma thực lực2018-06-09 21:48
 • #420: Càn Khôn thế giới2018-06-09 21:48
 • #421: Trước thời hạn phát động2018-06-09 21:49
 • #422: Ma Thần Đế Quân hai vị đệ tử2018-06-09 21:49
 • #423: San bằng Man Tổ giáo2018-06-09 21:49
 • #424: Đại Xương thế giới cùng Ma Thần thế giới va chạm2018-06-09 21:49
 • #425: Ngươi ngươi sẽ phải hối hận!2018-06-11 22:13
 • #426: Con gái cùng Tôn Giả2018-06-12 19:35
 • #427: Ta không có cách nào cứu nàng!2018-06-13 23:32
 • #428: Hoàng Bào Tôn Giả2018-06-13 23:34
 • #429: Tự nghĩ ra Kiếm Tiên pháp môn?2018-06-15 01:55
 • #430: Nguyên Thần là một thanh kiếm?2018-06-18 01:20
 • #431: Tây Hải đầu kia Thượng Cổ Thiên Long2018-06-18 01:21
 • #432: Cô đọng Nguyên Thần2018-06-19 22:11
 • #433: Cuối cùng rời đi (bổn thiên cuối cùng)2018-06-19 22:12
 • #434: Tần Vân cùng con gái2018-06-22 00:30
 • #435: Thần Tiêu Đạo Nhân quyết định2018-06-24 01:49
 • #436: Bản Mệnh Phi Kiếm lột xác2018-06-24 01:50
 • #437: Tần Vân tự đề cử2018-06-25 22:06
 • #438: Vị thứ ba Kiếm Sư sinh ra2018-06-26 19:55
 • #439: Hiểu ra2018-06-28 00:22
 • #440: Đột nhiên tăng mạnh2018-06-28 18:49
 • #441: Thiên Yêu Quỳ Ngưu2018-06-28 18:52
 • #442: Thua quá nhanh2018-07-02 18:10
 • #443: Lại bại Kim Xà!2018-07-02 18:10
 • #444: Không đường có thể lui2018-07-02 18:10
 • #445: Chử Phụ tặng cho2018-07-03 22:25
 • #446: Dưới đêm trăng đột phá2018-07-05 18:32
 • #447: Con gái2018-07-05 18:32
 • #448: Cùng nữ nhi lần đầu tiên gặp mặt2018-07-06 18:35
 • #449: Ở chung2018-07-07 21:39
 • #450: Muốn dọn sạch thiên hạ Ma Thần2018-07-08 19:19
 • #451: Nguyên Thần! Nguyên Thần!2018-07-09 19:33
 • #452: Ta chính là phụ thân ngươi2018-07-10 17:54
 • #453: Đuổi bắt Tần Vân2018-07-11 21:49
 • #454: Đối mặt chúng Chiến Tướng2018-07-11 21:50
 • #455: Tôn Giả hiện thân2018-07-12 21:44
 • #456: Tần Vân lai lịch2018-07-14 19:17
 • #457: Hàng lâm2018-07-14 19:18
 • #458: Một nhà đoàn tụ2018-07-16 17:30
 • #459: Nhập Bích Du Cung2018-07-17 18:23
 • #460: Bảo Sơn2018-07-19 18:54
 • #461: Kiếm điển ba mươi lăm cuốn2018-07-20 17:00
 • #462: Các sư huynh sư tỷ2018-07-21 07:14
 • #463: Về quê, năm tháng2018-07-22 04:28
 • #464: Truy sát Ma thần đế quân2018-07-23 14:52
 • #465: Đoạn Kiếm Cốc tiềm tu2018-07-24 05:00
 • #466: Đốn ngộ2018-07-24 19:21
 • #467: Ba cái mục tiêu2018-07-25 19:23
 • #468: Bạch Xiển thế giới2018-07-25 19:24
 • #469: Bạch Xiển Ma Quân2018-07-26 19:13
 • #470: Ma trung chi ma2018-07-26 19:14
 • #471: Ưng Ma Vương thịnh yến2018-07-27 19:00
 • #472: Giết yêu2018-07-27 19:01
 • #473: Bản Mệnh Phi Kiếm chi uy!2018-07-28 16:24
 • #474: Hóa Thần Đan2018-07-29 16:23
 • #475: Hùng Sơn Đại Yêu2018-07-30 18:10
 • #476: Cửu Sơn đảo chủ2018-07-31 19:24
 • #477: Đại Xương thế giới Tần Kiếm Tiên2018-07-31 19:25
 • #478: Thôi Liên Phong2018-07-31 19:26
 • #479: Thần thông tiểu thành2018-08-01 18:15
 • #480: Long Sơn giới2018-08-02 16:37
 • #481: Bại lộ2018-08-02 16:38
 • #482: Đại thần thông2018-08-03 18:22
 • #483: Nhất đạo Kim tuyến2018-08-03 18:24
 • #484: Tử Vi Kiếm Đồ2018-08-03 22:47
 • #485: Đại chiến kết thúc2018-08-06 18:32
 • #486: Vào Quần Tinh Điện2018-08-06 18:33
 • #487: Tiên Thiên kỳ vật 'Hỗn Độn Tinh Kim '2018-08-06 18:35
 • #488: Nuôi dưỡng bổn mạng phi kiếm2018-08-07 15:57
 • #489: Hùng Sơn Yêu Vương hàng lâm2018-08-07 15:59
 • #490: Ước chiến2018-08-08 00:24
 • #491: Bổn mạng Cực phẩm linh bảo2018-08-08 00:25
 • #492: Tần Vân chiến Hùng Sơn Yêu Vương2018-08-10 18:22
 • #493: Ngũ Hành Kiếm Kinh2018-08-10 18:23
 • #494: Thanh danh (bổn thiên chương cuối)2018-08-10 18:25
 • #495: Ma Tôn2018-08-15 19:24
 • #496: Đạo sinh ra nhất2018-08-17 15:55
 • #497: Quỳ Thực cung chủ2018-08-17 21:12
 • #498: Cái đuôi2018-08-19 16:12
 • #499: Nghĩ mà sợ2018-08-20 16:15
 • #500: Tát Hứa sư huynh thiện ý2018-08-20 22:11
 • #501: Ngọc Đỉnh Môn Mạnh Hoan2018-08-22 15:27
 • #502: Đến Ngọc Đỉnh Môn2018-08-23 18:08
 • #503: Phi thuyền2018-08-24 16:52
 • #504: Khiển trách2018-08-25 17:20
 • #505: Yên Vũ Kiếm Đạo2018-08-26 17:42
 • #506: Hàn Sa Cung hai huynh đệ2018-08-28 05:14
 • #507: Điên cuồng Dương Tung Tiên Nhân2018-08-28 05:16
 • #508: Ở ngoài đứng xem 'Tần Vân '2018-08-29 05:26
 • #509: Trở mặt2018-08-31 04:45
 • #510: Tin tức truyền bá2018-08-31 04:46
 • #511: Đổi lấy2018-09-01 06:32
 • #512: Hỏa Xiển đạo nhân cùng Tần Vân2018-09-02 22:28
 • #513: Ngũ hành Tiên Thiên kỳ vật2018-09-03 16:03
 • #514: Bổn mạng Tiên Thiên Linh Bảo2018-09-04 15:00
 • #515: Thứ sáu danh ngạch2018-09-05 06:21
 • #516: Lôi Thú phủ2018-09-07 07:01
 • #517: Đảo loạn thời không2018-09-07 07:02
 • #518: Tần Vân kế hoạch2018-09-09 02:29
 • #519: Vô thanh vô tức2018-09-09 02:31
 • #520: Thiên Tiên cực hạn2018-09-10 04:00
 • #521: Cứu viện2018-09-11 04:45
 • #522: Thần thông đại thành2018-09-12 15:10
 • #523: Thiếu đi chín ngàn năm2018-09-14 03:02
 • #524: Ba nghìn năm tu hành2018-09-14 03:04
 • #525: Phân lôi quả2018-09-15 05:39
 • #526: Tát Hứa sư huynh2018-09-16 20:31
 • #527: Sông lớn cuồn cuộn2018-09-24 13:57
 • #528: Trở về (bổn thiên cuối cùng)2018-09-24 13:58
 • #529: Vạn Pháp Trì trong tu hành2018-09-20 03:06
 • #530: Địch nổi đại năng?2018-09-21 17:33
 • #531: Xuất quan2018-09-22 16:49
 • #532: Đại Vu cảnh báo2018-09-23 18:50
 • #533: Hàn gia cầu viện2018-09-25 06:27
 • #534: Tần Vân ra tay2018-09-25 06:29
 • #535: Thiên binh thiên tướng2018-09-26 14:25
 • #536: Vây khốn địch bổn sự2018-09-28 05:45
 • #537: Lôi kéo2018-09-28 05:47
 • #538: Khuê Phất Đế Quân lựa chọn2018-10-01 08:43
 • #539: Ba Già lão tổ2018-10-01 08:45
 • #540: Tên là 'Hắc Dực '2018-10-01 08:47
 • #541: Kinh ngạc2018-10-02 05:14
 • #542: Thiên Đình chấn động2018-10-02 14:29
 • #543: Thế giới chuyển hóa2018-10-03 13:56
 • #544: Tần Vân kiếm thứ sáu2018-10-04 14:39
 • #545: Khắp nơi tề tụ2018-10-05 15:03
 • #546: Hắc Dực Ma Tôn cùng Tần Vân2018-10-06 16:02
 • #547: Trận phá, trốn!2018-10-07 15:23
 • #548: Bắt sống2018-10-09 02:44
 • #549: Cách không giao phong2018-10-10 03:07
 • #550: Trảm2018-10-10 18:02
 • #551: Ai cũng không gặp (bổn thiên cuối cùng)2018-10-12 14:42
 • #552: Diệt Tinh2018-10-13 02:47
 • #553: Hung uy2018-10-14 16:17
 • #554: Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn2018-10-15 14:40
 • #555: Duy nhất biện pháp2018-10-16 14:36
 • #556: Tần Vân Độ Kiếp2018-10-17 06:23
 • #557: Tán Tiên Tần Vân2018-10-18 15:05
 • #558: Tần Vân chiến Diệt Tinh2018-10-19 15:47
 • #559: Cuối cùng thành Đại Đạo2018-10-20 16:48
 • #560: Phi kiếm vừa ra Tam Giới kinh sợ2018-10-21 16:49
 • #561: Công đức2018-10-23 02:36
 • #562: Gặp Đạo Tổ2018-10-23 02:37
 • #563: Chuẩn bị2018-10-24 03:41
 • #564: Xuyên phá trời rồi!2018-10-26 03:39
 • #565: Đám Đại Năng xem cuộc chiến2018-10-27 02:01
 • #566: Ma Tổ hiện thân2018-10-28 18:42
 • #567: Lựa chọn2018-10-29 15:09
 • #568: Rộng lượng công đức2018-10-30 15:14
 • #569: Thời gian Trường Hà2018-11-01 01:52
 • #570: Ban cho2018-11-01 01:54
 • #571: Tam giới cuối cùng2018-11-02 14:44
 • #572: Giao dịch2018-11-03 03:04
 • #573: Luân Hồi cam lộ2018-11-04 16:54
 • #574: Hai trăm năm2018-11-06 15:32
 • #575: Đột phá, Thất Tinh Thuật!2018-11-07 16:10
 • #576: Thiên Địa Nhân tam kiếm2018-11-09 04:50
 • #577: Nguyên Thần đột phá2018-11-09 04:52
 • #578: Mông Khảm Thông2018-11-10 15:42
 • #579: Cầu cứu2018-11-11 18:51
 • #580: Tâm Ma phân thân2018-11-12 16:54
 • #581: Cuối cùng xuất kiếm2018-11-13 16:25
 • #582: Là Tần Vân!2018-11-15 16:54
 • #583: Huyết Hải lão tổ2018-11-15 16:56
 • #584: Chấm dứt nhân quả2018-11-16 16:30
 • #585: Lôi Thú tặng cho2018-11-19 00:59
 • #586: Tru Tiên điện ở trong ba trăm năm2018-11-19 01:02
 • #587: Hậu Thổ nương nương2018-11-19 01:04
 • #588: Ngộ2018-11-21 05:19
 • #589: Thiên Chi Đại Đạo2018-11-21 05:22
 • #590: Khoan dung2018-11-22 18:03
 • #591: Thời gian trôi mau2018-11-23 16:59
 • #592: Bạch Phục nguy cơ2018-11-24 19:22
 • #593: Xuất thủ2018-11-24 19:24
 • #594: Áo bào màu vàng tăng nhân2018-11-25 17:28
 • #595: Uẩn nhưỡng2018-11-27 16:14
 • #596: Tam Nhận Sơn2018-11-28 16:48
 • #597: Giết đi vào2018-11-29 15:59
 • #598: Mê cung2018-11-30 16:14
 • #599: Địa Chi Đại Đạo ( thượng)2018-12-01 18:29
 • #600: Địa Chi Đại Đạo (hạ)2018-12-02 17:23
 • #601: Vu Chi Kỳ2018-12-04 04:37
 • #602: Đạo gia Tán Tiên lợi hại2018-12-04 04:39
 • #603: Tần Vân Yên Vũ trận2018-12-05 16:27
 • #604: Tần Vân cùng Dương Tiễn2018-12-06 16:26
 • #605: Ngươi cũng tranh thủ thời gian rút lui2018-12-07 17:05
 • #606: Cùng sinh tử, sóng vai mà chiến2018-12-08 17:07
 • #607: Hộ thân đệ nhất đại trận2018-12-09 17:20
 • #608: Rời núi2018-12-11 18:22
 • #609: Hậu Nghệ mũi tên2018-12-11 18:25
 • #610: Xung thiên hận ý2018-12-12 05:56
 • #611: Gợn sóng2018-12-13 16:13
 • #612: Tần Ngọc La2018-12-16 20:15
 • #613: Dạy bảo2018-12-16 20:18
 • #614: Thất Tinh kiếm đạo2018-12-17 16:14
 • #615: Không quên được, không thả ra2018-12-18 16:38
 • #616: Đột phá2018-12-19 17:10
 • #617: Gặp nhau2018-12-20 17:10
 • #618: Nhớ lâu một chút2018-12-21 16:13
 • #619: Tần Kiếm Tiên!2018-12-23 00:07
 • #620: Thất Tinh Liên Sát2018-12-23 00:09
 • #621: Bạch Trạch Yêu Hoàng2018-12-24 16:41
 • #622: Nghịch lân2018-12-25 17:51
 • #623: Tân Hỏa hỏa chủng2018-12-26 03:47
 • #624: Chiếu sáng con đường2018-12-27 16:26
 • #625: Thưởng thức2018-12-29 17:37
 • #626: Nhân Đạo Tinh Thần?2018-12-30 19:34
 • #627: Trảm tơ tình2018-12-31 16:03
 • #628: Hiểu ra2019-01-01 17:37
 • #629: Bị Tần Vân theo dõi2019-01-02 16:24
 • #630: Trong thạch thất phụ tử2019-01-03 16:22
 • #631: Giết được tốt2019-01-04 16:29
 • #632: Bạo Loạn Tinh Hải chỗ sâu bảo bối2019-01-05 19:04
 • #633: Vỡ ra2019-01-06 18:29
 • #634: Tiên Thiên đệ 1 kỳ vật!2019-01-08 17:01
 • #635: Hạt sen đám bọn chúng thuộc về chỗ2019-01-08 17:04
 • #636: Nuôi dưỡng Bản Mệnh Phi Kiếm2019-01-09 15:49
 • #637: Tham lam2019-01-11 16:36
 • #638: Thăm dò2019-01-12 14:56
 • #639: Thực lực2019-01-13 23:46
 • #640: Yên Vũ Kiếm Quán quán chủ2019-01-14 15:58
 • #641: Đan dược2019-01-15 17:06
 • #642: Cái này là nhân gian2019-01-16 16:54
 • #643: Đại Đạo viên mãn2019-01-17 15:51
 • #644: Sư tôn, ta đột phá!2019-01-18 17:09
 • #645: Nửa bước Thiên Đạo cảnh2019-01-21 22:06
 • #646: Hồ tiên2019-01-21 22:08
 • #647: Âm Dương 1 đạo2019-01-23 17:15
 • #648: Mạng lưới tình báo2019-01-24 16:08
 • #649: Mồi nhử2019-01-24 16:09
 • #650: Khắp nơi đến2019-01-25 15:58
 • #651: Tranh thủ thời gian chạy2019-01-26 19:31
 • #652: Ẩn tàng rồi chút ít thực lực2019-01-27 17:46
 • #653: Ám toán2019-01-29 15:34
 • #654: Ma Tổ xuất thủ2019-01-29 15:36
 • #655: Xoay ngược lại2019-01-30 17:06
 • #656: Trấn áp2019-01-31 16:06
 • #657: Huệ Phong Đại Thế Giới truyền thuyết2019-02-01 16:11
 • #658: Xin tha thứ2019-02-02 17:00
 • #659: Thay đổi địa vị2019-02-03 16:53
 • #660: Công đức nguồn gốc (chúc mọi người năm vui vẻ! )2019-02-04 16:39
 • #661: Tam Giới tương lai2019-02-11 03:48
 • #662: Quét ngang khắp nơi2019-02-11 03:49
 • #663: Thực lực còn chưa đủ2019-02-14 06:00
 • #664: Yêu tộc thay đổi2019-02-14 06:00
 • #665: Mời2019-02-14 06:01
 • #666: Tam Giới bên ngoài2019-02-15 03:47
 • #667: Thời Không triều tịch2019-02-16 16:53
 • #668: Động thủ2019-02-18 16:14
 • #669: Bắt sống2019-02-18 16:15
 • #670: Cạm bẫy2019-02-19 02:08
 • #671: Chém giết2019-02-20 17:39
 • #672: Chạy trốn2019-02-21 18:43
 • #673: Trở lại2019-02-22 18:43
 • #674: Bây giờ Tần gia2019-02-23 17:42
 • #675: Huyết mạch2019-02-24 16:38
 • #676: Bàn Cổ huyết mạch2019-02-25 02:57
 • #677: Giao dịch2019-02-27 02:40
 • #678: Chỉ còn lại có một nghìn năm2019-02-27 02:41
 • #679: Lần thứ mười một Tán Tiên chi kiếp2019-02-28 05:24
 • #680: Lại mạnh2019-03-01 19:24
 • #681: Tần Vân cùng Hậu Nghệ2019-03-02 20:03
 • #682: Tề tụ (bổn thiên cuối cùng)2019-03-03 18:59
 • #683: Bị đánh lén trên đường đi2019-03-05 18:29
 • #684: Tay không chém giết2019-03-06 02:52
 • #685: Tâm lực2019-03-07 16:51
 • #686: Vạn Hoa Cung2019-03-09 04:32
 • #687: Buông tha2019-03-09 04:32
 • #688: Tuyệt vọng Vạn Hoa Cung Chủ2019-03-11 04:37
 • #689: Bác Hãn đảo các cường giả2019-03-11 04:37
 • #690: Công thành2019-03-13 09:08
 • #691: Sơn cốc bí mật2019-03-13 09:08
 • #692: Khát vọng2019-03-14 06:38
 • #693: Đảo chủ cùng sơn cốc2019-03-15 17:27
 • #694: Thần Quả chín sao2019-03-16 15:42
 • #695: Không làm gì được2019-03-17 17:55
 • #696: Thần Quả tới tay2019-03-18 17:46
 • #697: Vào không được Bác Hãn Đảo chủ2019-03-19 16:00
 • #698: Bác Hãn Đảo chủ thực lực2019-03-20 16:24
 • #699: Đánh đến cuối cùng2019-03-21 16:12
 • #700: Phân bảo2019-03-22 16:15
 • #701: Công đức Chí Bảo2019-03-26 07:33
 • #702: Chuẩn bị trước khi bế quan2019-03-26 07:34
 • #703: Khải Linh quả2019-03-26 07:34
 • #704: Tăng lên2019-03-27 04:06
 • #705: Tuyển đệ tử2019-03-28 16:03
 • #706: Kiếm Tu hai mạch2019-03-29 01:06
 • #707: Tâm Ma đâm sâu vào2019-03-30 16:42
 • #708: Giết Hỗn Độn Thần Ma 'Ngu Thử '2019-03-31 02:41
 • #709: Hoàng Tu lão nhân2019-04-01 16:19
 • #710: Trở mặt!2019-04-03 15:53
 • #711: Ước định2019-04-03 15:53
 • #712: Động thủ2019-04-04 16:29
 • #713: Không biết xấu hổ da2019-04-04 16:30
 • #714: Mời hảo hữu đám2019-04-05 18:10
 • #715: Thu đồ đệ đại điển2019-04-06 20:18
 • #716: An bài2019-04-09 02:10
 • #717: Sư phụ cùng đồ đệ2019-04-09 02:11
 • #718: Thiên Kiếp cuối cùng đến2019-04-10 18:05
 • #719: Độ Kiếp ( thượng)2019-04-12 06:28
 • #720: Độ kiếp (hạ)2019-04-12 06:29
 • #721: Phân thân chi thuật2019-04-13 15:52
 • #722: Tứ Tự Kiếm Quyết2019-04-14 17:06
 • #723: Chiến tranh bộc phát2019-04-15 15:57
 • #724: Kéo dài2019-04-16 17:06
 • #725: Yên Vũ kiếm phái2019-04-17 15:56
 • #726: Tân Thiên Đạo cảnh2019-04-19 18:05
 • #727: Tìm hiểu2019-04-19 18:06
 • #728: Âm Dương Đại Đạo2019-04-20 18:40
 • #729: Bích Du Cung tân Chưởng giáo2019-04-22 06:28
 • #730: Ma Tổ Hắc Liên2019-04-22 06:28
 • #731: Đuổi giết2019-04-23 17:10
 • #732: Tinh không, tu hành tuyệt địa2019-04-24 18:25
 • #733: Kết minh, phát động!2019-04-25 17:10
 • #734: Bị đuổi kịp2019-04-26 16:11
 • #735: Song phương2019-04-27 20:01
 • #736: Một cái một mình đấu một đám2019-04-28 16:03
 • #737: Tần Vân xuất thủ2019-04-29 17:13
 • #738: Như thế nào mạnh như vậy?2019-04-30 17:38
 • #739: Tân Tam Giới (đại kết cục)2019-05-01 17:44
 • #740: Thần thứ hai Tuần Thiên Sử Hậu Ký, rất nhiều năm sau này2019-05-02 16:15

Related posts

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

TiKay

Đại đâm âm Dương Lộ

TiKay

Ta Theo Trong Gương Xoát Cấp

TiKay

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Sủng Thê Vạn Vạn Tuế: Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi

THUYS♥️

Cứu Mạng, đoạt Tới Cơ Duyên Có độc!

TiKay

1 comment

Anonymous March 8, 2018 at 8:31 pm

5

Reply

Leave a Reply