Huyền Huyễn

Ngự Thú Tiến Hóa Thương

Linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên. Kỷ nguyên nhân loại hấp thu khôi phục ở linh khí trong thiên địa, hình thành linh khí nghề nghiệp.

Cùng lúc đó tinh cầu bản thổ động thực vật cũng đang tiến hành tiến hóa, dã tính phản tổ, linh tính biến dị.

Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể để cho linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch, từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng mở.

Lâm Viễn: Không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được, nếu có liền cho ngươi nhiều tiến vào một chút.

Đây là một bản thuần túy sủng vật văn.
===cảnh giới====
Tu sĩ: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – …
Yêu thú:

Nguồn: tangthuvien.vn


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hổ Phách Nữu Khấu
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bách Vấn Thú cùng Âm Điểu2020-08-30 10:17
 • #2: Xích đồng vòng tròn2020-08-30 10:18
 • #3: Mobius2020-08-30 10:18
 • #4: Chuyên môn đặc tính2020-08-30 10:18
 • #5: Thanh Đường Cá Chép2020-08-30 10:18
 • #6: Trọng thương Huyễn Tưởng chủng2020-08-30 10:18
 • #7: Xảy ra bất ngờ tiến hóa2020-08-30 10:18
 • #8: Toàn diện thăng cấp2020-08-30 10:18
 • #9: Kịp thời kỹ năng2020-08-30 10:18
 • #10: Uyển chuyển ca hát2020-08-30 10:19
 • #11: Huynh cùng muội2020-08-30 10:19
 • #12: Nóng nảy Bao lão sư2020-08-30 10:19
 • #13: Vẫn là bác trai da2020-08-30 10:19
 • #14: Bác sĩ nói ta dạ dày không tốt2020-08-30 10:19
 • #15: Thảnh thơi tác dụng phụ2020-08-30 10:19
 • #16: Nhện Phun Lưới2020-08-30 10:19
 • #17: Tê Nham Ngưu2020-08-30 10:19
 • #18: Đồng giai Lựu Quan Hỏa Tích2020-08-30 10:19
 • #19: Phía sau Chuyên Gia Xây Dựng2020-08-30 10:20
 • #20: 1 bút làm ăn lớn2020-08-30 10:20
 • #21: Tiến hóa tiền sử phản tổ2020-08-30 10:20
 • #22: Nguyệt Hậu2020-08-30 10:20
 • #23: Ý chí phù văn2020-08-30 10:20
 • #24: Chuyển biến2020-08-30 10:20
 • #25: Huy Diệu 0 con tư cách2020-08-30 10:20
 • #26: Liền quyết định là ngươi2020-08-30 10:20
 • #27: Mobius lên cấp2020-08-30 10:20
 • #28: Giao dịch hoàn thành2020-08-30 10:20
 • #29: Đột phá cấp D linh khí chức nghiệp giả2020-08-30 10:21
 • #30: Là ánh rạng đông2020-08-30 10:21
 • #31: Mạng sao cửa hàng2020-08-30 10:21
 • #32: Thứ 1 tương lai khách2020-08-30 10:21
 • #33: Hấp Linh Kim Ngư2020-08-30 10:21
 • #34: Mỏng manh long chủng huyết mạch2020-08-30 10:21
 • #35: Danh sách va chạm2020-08-30 10:21
 • #36: Thiên Tai Phượng Điệp2020-08-30 10:21
 • #37: Khóa Linh không gian biến hóa2020-08-30 10:21
 • #38: Tước Âm La đại nhân2020-08-30 10:21
 • #39: Hanen2020-08-30 10:22
 • #40: Phương pháp tầm quan trọng2020-08-30 10:22
 • #41: Ngoài ý muốn khách nhân2020-08-30 10:22
 • #42: Phục Tô Thổ2020-08-30 10:22
 • #43: Nhường chính mình trở nên càng ăn ngon hơn2020-08-30 10:22
 • #44: Trấn Linh tổ chức2020-08-30 10:22
 • #45: Nguyên chủng2020-08-30 10:22
 • #46: Kiếm săn đàn sói2020-08-30 10:22
 • #47: Gai đỏ2020-08-30 10:22
 • #48: Hi sinh vị giác2020-08-30 10:22
 • #49: Thiên Vấn Thú2020-08-30 10:23
 • #50: Lưu Vân Thanh Điểu2020-08-30 10:23
 • #51: Bò tháp quyết đấu2020-08-30 10:23
 • #52: Thắng2020-08-30 10:23
 • #53: Tụ Linh Kim Ngư2020-08-30 10:23
 • #54: Cực Nhạc Tịnh Thổ2020-08-30 10:23
 • #55: Ngũ Phúc Lan Thọ2020-08-30 10:23
 • #56: Chu Giai Hân tâm tư2020-08-30 10:23
 • #57: Tuần Lâm đại nhân2020-08-30 10:24
 • #58: Chuyên Gia Xây Dựng công hội2020-08-30 10:24
 • #59: Một vấn đề2020-08-30 10:24
 • #60: Một đáp án2020-08-30 10:24
 • #61: Dìu dắt2020-08-30 10:24
 • #62: Toàn Xỉ Tiễn Nha Sa2020-08-30 10:24
 • #63: Thân là ca ca2020-08-30 10:24
 • #64: Tử Kinh thành Trân Vật Các2020-08-30 10:24
 • #65: Bướm kén2020-08-30 10:24
 • #66: Ngoài ý muốn2020-08-30 10:25
 • #67: Nhất tinh kiểm tra2020-08-30 10:25
 • #68: Lăng Tiêu2020-08-30 10:25
 • #69: Linh vật cảm kích2020-08-30 10:25
 • #70: Nhị tinh Chuyên Gia Xây Dựng2020-08-30 10:25
 • #71: Trân Vật Các phong ba2020-08-30 10:25
 • #72: Nhiều lần chết nguyên tính sinh vật2020-08-30 10:25
 • #73: Trùng mẫu2020-08-30 10:25
 • #74: Danh sách 392020-08-30 10:25
 • #75: Cái thứ nhất tùy tùng kỵ sĩ2020-08-30 10:25
 • #76: Tiến công Gai Đỏ2020-08-30 10:26
 • #77: Kiếm Giác Tốc Linh2020-08-30 10:26
 • #78: Chu Sa Đan Quế2020-08-30 10:26
 • #79: Chu Quế Ngọc Lộ2020-08-30 10:26
 • #80: Phần thứ nhất tài nguyên2020-08-30 10:26
 • #81: Tân sinh Lưu Kiệt2020-08-30 10:26
 • #82: Vương đô dự định2020-08-30 10:26
 • #83: Phong Tốc Tấn Linh2020-08-30 10:26
 • #84: Ngoài ý muốn coi trọng2020-08-30 10:26
 • #85: Ai có thể hơn được bản cung?2020-08-30 10:26
 • #86: Lam Ngọc Thiên Mã2020-08-30 10:27
 • #87: Ảo tưởng ngũ biến2020-08-30 10:27
 • #88: Danh sách ba Phúc Hải Long Đào2020-08-30 10:27
 • #89: Quý nhân2020-08-30 10:27
 • #90: Ngân Nhị Kim Trạch Quế2020-08-30 10:27
 • #91: Thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong một trận chiến2020-08-30 10:27
 • #92: Lấy tên đá phấn trắng2020-08-30 10:27
 • #93: Thắng bại đã phân2020-08-30 10:27
 • #94: Thương Nguyệt kiểu bao che khuyết điểm2020-08-30 10:27
 • #95: Nguyên tính sinh vật Tích Cổ2020-08-30 10:28
 • #96: Không dám làm càn cũng đã làm càn2020-08-30 10:28
 • #97: Người sắt ba loại2020-08-30 10:28
 • #98: Lộn xộn Nguyệt Hậu2020-08-30 10:28
 • #99: Sư đồ trong lúc đó2020-08-30 10:28
 • #100: Rửa sạch phấn chì2020-08-30 10:28
 • #101: Huy Diệu sứ2020-08-30 10:28
 • #102: Đi xa kế hoạch2020-08-30 10:28
 • #103: Sắc đẹp có thể ăn được?2020-08-30 10:29
 • #104: Một cước2020-08-30 10:29
 • #105: Đắt không thể đắt quý giá2020-08-30 10:29
 • #106: Con đường cứu rỗi2020-08-30 10:29
 • #107: Ăn mòn cánh hoa2020-08-30 10:29
 • #108: Đột nhiên tập kích2020-08-30 10:29
 • #109: Ngươi dám!2020-08-30 10:29
 • #110: Lãnh nguyệt cô luân2020-08-30 10:29
 • #111: Ánh trăng sôi trào2020-08-30 10:29
 • #112: Lớn nhất tha thứ2020-08-30 10:29
 • #113: Tâm tính lột xác2020-08-30 10:30
 • #114: Trong truyền thuyết Lam Thiểm Tử Điệp2020-08-30 10:30
 • #115: Lân phấn vầng sáng2020-08-30 10:30
 • #116: Người hộ đạo2020-08-30 10:30
 • #117: Hồ sinh bảy đuôi2020-08-30 10:30
 • #118: Huyết Dục Chi Mẫu2020-08-30 10:30
 • #119: Quy tắc phù văn2020-08-30 10:31
 • #120: Đường dự tính ban đầu2020-08-30 10:31
 • #121: Tăng lên Truyền Thuyết phẩm chất2020-08-30 10:31
 • #122: Lên cấp Huyễn Tưởng chủng2020-08-30 10:31
 • #123: Trị liệu lại còn có thể khống chế2020-08-30 10:31
 • #124: Tẩy Tội Trì Đường cũng không được2020-08-30 10:31
 • #125: Công hội liên minh cùng S thi đấu2020-08-30 10:31
 • #126: Ngươi không thể2020-08-30 10:31
 • #127: Thổ Tiên Ban Cưu2020-08-30 10:32
 • #128: Xuyên kịch trở mặt2020-08-30 10:32
 • #129: Chính thức gia nhập2020-08-30 10:32
 • #130: Ta từ nhỏ đều là ưu2020-08-30 10:32
 • #131: Rạn nứt bầu trời2020-08-30 10:32
 • #132: Dị trùng trên trời rơi xuống2020-08-30 10:32
 • #133: Một quyền này đủ sức lực2020-08-30 10:32
 • #134: Ngủ say hoàn toàn mới Gai Đỏ2020-08-30 10:32
 • #135: Năm người xuất chiến2020-08-30 10:32
 • #136: Mặc Phẩm Như quần áo2020-08-30 10:32
 • #137: Xuyên Tâm Thiết Tuyến2020-08-30 10:33
 • #138: Mèo biến2020-08-30 10:33
 • #139: Hà mã sự hòa hợp?2020-08-30 10:33
 • #140: Trùng trùng hoa cúc nhỏ2020-08-30 10:33
 • #141: Biển hoa ăn trùng2020-08-30 10:33
 • #142: Biển hoa cùng trùng triều chiến tranh2020-08-30 10:33
 • #143: Lâm Viễn đơn giản giết2020-08-30 10:33
 • #144: Gãy mất cánh tay2020-08-30 10:33
 • #145: Ma Bàn trấn xuống kỳ tích2020-08-30 10:33
 • #146: Đẹp trai nghi ngờ2020-08-30 10:33
 • #147: Phẩm chất tăng vọt2020-08-30 10:34
 • #148: Hắn cho tới bây giờ vô câu vô thúc2020-08-30 10:34
 • #149: Phím đến! Tổ An sinh ra!2020-08-30 10:34
 • #150: Toan Thực Phong Hậu2020-08-30 10:34
 • #151: Nhanh chóng tăng lên tiền vốn2020-08-30 10:34
 • #152: Thùng sắt muội muội kế hoạch dưỡng thành2020-08-30 10:34
 • #153: Ngọc Hồ Tồn Băng Tâm2020-08-30 10:34
 • #154: Nhà ta có cô gái mới lớn2020-08-30 10:34
 • #155: Huyễn Tưởng chủng lựa chọn2020-08-30 10:35
 • #156: Sừng tê truyền thuyết2020-08-30 10:35
 • #157: Xanh đen bên trong bốc lên màu mực2020-08-30 10:35
 • #158: Hết thảy cũng là vì thô bạo2020-08-30 10:35
 • #159: Linh Thực các2020-08-30 10:35
 • #160: Ếch xanh nhỏ tìm mụ mụ2020-08-30 10:35
 • #161: Thật sự là chúc mừng ngươi, không chữa khỏi!2020-08-30 10:35
 • #162: Trái tim của bầy trùng2020-08-30 10:35
 • #163: Hỗ trợ lẫn nhau phối hợp2020-08-30 10:36
 • #164: Chọn lựa Linh thị2020-08-30 10:36
 • #165: Vì cái gì dài một cái miệng?2020-08-30 10:36
 • #166: Ếch xanh vì sao lại bay?2020-08-30 10:36
 • #167: Tình thương con của cha mẹ2020-08-30 10:36
 • #168: Tàn nhẫn Ôn Ngọc cùng bị khinh bỉ tóc húi cua2020-08-30 10:36
 • #169: Càng là tín ngưỡng!2020-08-30 10:36
 • #170: Thích làm liếm chó Toan Thực Phong Hậu!2020-08-30 10:36
 • #171: Toan Thực Phong Hậu tàn nhẫn mỹ học2020-08-30 10:37
 • #172: Trong mây chấm nhỏ hiện bình minh! (vì l. Tăng thêm)2020-08-30 10:37
 • #173: Hi Quang Tinh Điểu2020-08-30 10:37
 • #174: Đường trúc tĩnh mịch, khe núi sâu tối dòng suối2020-08-30 10:37
 • #175: Cái gì gọi là tiêu xài?2020-08-30 10:37
 • #176: Liên tiếp khiếp sợ Lưu Kiệt (vì lông tơ tiểu Hamster tăng thêm)2020-08-30 10:37
 • #177: Trầm hương như định thạch (cho các ngươi tiểu tiên nữ ở ta nơi này tăng thêm)2020-08-30 10:37
 • #178: Nuôi cái Con Đỉa bất đắc dĩ2020-08-30 10:37
 • #179: Không mua được ăn thiệt thòi cửa hàng nhỏ nhóm fan hâm mộ2020-08-30 10:37
 • #180: Chu Giai Hân có lời muốn nói2020-08-30 10:37
 • #181: Cảm giác cuộc sống đến đỉnh phong2020-08-30 10:38
 • #182: Đà điểu câu lạc bộ công hội2020-08-30 10:38
 • #183: Ta thừa nhận ngươi là Hắc fan hâm mộ2020-08-30 10:38
 • #184: Bảo vệ tốt chính mình gan2020-08-30 10:38
 • #185: Nhảy dù thứ nhất2020-08-30 10:38
 • #186: Trong biển hoa vòi máu2020-08-30 10:38
 • #187: Ủy khuất Phương Đa Đa2020-08-30 10:38
 • #188: Bạch Ngọc Tuyết Lan2020-08-30 10:39
 • #189: Móng heo lớn2020-08-30 10:39
 • #190: Hắc thiên phú kinh khủng2020-08-30 10:39
 • #191: Từ chối tiếp nhận bất luận kẻ nào gửi đi tin tức2020-08-30 10:39
 • #192: Thứ này cũng quá trân quý đi2020-08-30 10:39
 • #193: Long Phượng Giang Sơn Cá Chép2020-08-30 10:39
 • #194: Lâm Viễn buồn rầu2020-08-30 10:39
 • #195: Làm bộ còn tạm được2020-08-30 10:39
 • #196: Hạc Ảnh lư hương (vì ta có chuyện xưa ngươi chuẩn bị kỹ càng rượu tăng thêm)2020-08-30 10:39
 • #197: Nguyên tính sinh vật Địa Dũng Kim Liên2020-08-30 10:39
 • #198: Trận đầu quyết đấu2020-08-30 10:40
 • #199: Hoạt Xỉ Tượng Tích cùng Cự Vĩ Nê Chiểu Tích2020-08-30 10:40
 • #200: Hắc ngươi bị lừa rồi (vì Tô đế tông ---- trời trừng phạt tăng thêm)2020-08-30 10:40
 • #201: Huy Diệu tệ chiến sĩ2020-08-30 10:40
 • #202: Bị nổ tung vai miệng2020-08-30 10:40
 • #203: Thắng thắng thắng2020-08-30 10:40
 • #204: Hai cái hố to2020-08-30 10:40
 • #205: Một cái cơ hội2020-08-30 10:40
 • #206: Diễm Mạch chuồn chuồn2020-08-30 10:40
 • #207: Chói mắt thiếu niên2020-08-30 10:41
 • #208: Xấu bụng Triệu Tiểu Thuần2020-08-30 10:41
 • #209: Hoa si đại thực quái2020-08-30 10:41
 • #210: Dưới tráng thái hoàn toàn Mobius2020-08-30 10:41
 • #211: Vụ Ẩn Mạn Ba Xà2020-08-30 10:41
 • #212: Lãng Kích Hổ Kình2020-08-30 10:41
 • #213: Huyết Dục Chi Mẫu đề nghị2020-08-30 10:41
 • #214: Hà khắc hợp đồng điều kiện2020-08-30 10:41
 • #215: Khác loại đấu giá2020-08-30 10:42
 • #216: Đổi không đến2020-08-30 10:42
 • #217: Thật sự là một cái đứa bé lanh lợi2020-08-30 10:42
 • #218: Giá cả khả năng quý hơn một chút2020-08-30 10:42
 • #219: Nguyên tính vật phẩm Nguyên Sa2020-08-30 10:42
 • #220: Sôi trào mọc thêm cùng khống chế2020-08-30 10:42
 • #221: Lên cấp Huyễn Tưởng chủng Nguyên Sa2020-08-30 10:42
 • #222: Huyễn Tưởng chủng hai đầu chuyên môn đặc tính2020-08-30 10:42
 • #223: Trận thứ hai thang trời lên cấp thi đấu2020-08-30 10:42
 • #224: Ngươi chính là Hắc?2020-08-30 10:43
 • #225: Bảo ngươi a di chỉ là niên kỷ của hắn tương đối nhỏ2020-08-30 10:43
 • #226: Ngây người như phỗng Lưu Kiệt2020-08-30 10:43
 • #227: Huyễn Vụ Hàn Nha cùng Chức Độc Ám Chu2020-08-30 10:43
 • #228: Huyễn Vụ Hàn Nha cùng Chức Độc Ám Chu2020-08-30 10:43
 • #229: Tuân theo mặt trời ý chí Hi Quang Tinh Điểu2020-08-30 10:43
 • #230: Nhất lực phá vạn pháp2020-08-30 10:43
 • #231: Kêu ta chuyện gì?2020-08-30 10:43
 • #232: Hắc hắc, ta chính là Hắc2020-08-30 10:43
 • #233: Huy Diệu bách tử danh sách âm hết sức2020-08-30 10:44
 • #234: Huyết Dục Chi Mẫu dị biến2020-08-30 10:44
 • #235: Huyết dục chi thương2020-08-30 10:44
 • #236: Tuyệt địa không bỏ động dung2020-08-30 10:44
 • #237: Thần Thoại nhị cảnh cùng niềm vui ngoài ý muốn2020-08-30 10:44
 • #238: Nguyên Sa đề nghị2020-08-30 10:44
 • #239: Kim giai Huyễn Tưởng chủng Nguyên Sa2020-08-30 10:44
 • #240: Trú Dạ Linh Ngân2020-08-30 10:44
 • #241: Sau lưng mọc lên bốn cánh2020-08-30 10:45
 • #242: Trắng cùng đen2020-08-30 10:45
 • #243: Thật sự là chú ý a2020-08-30 10:45
 • #244: Huy Diệu thánh đường2020-08-30 10:45
 • #245: Tương lai để cho ngươi viết2020-08-30 10:45
 • #246: Cái thứ nhất công cụ người2020-08-30 10:45
 • #247: Xa như vậy tiểu tử không thành sư đệ ta rồi?2020-08-30 10:46
 • #248: Đảo Kình2020-08-30 10:46
 • #249: Cấp cao nhất khoe khoang2020-08-30 10:46
 • #250: Biến dị, Hoàng Tuyền Bách Hợp2020-08-30 10:46
 • #251: Bị xa hoa triệt để rung động Cao Phong2020-08-30 10:46
 • #252: Đảo nổi cá voi2020-08-30 10:46
 • #253: Vỏ Nguyên Tố2020-08-30 10:46
 • #254: Ta quá khó khăn2020-08-30 10:46
 • #255: Thiên hạ này không có người có thể động được ngươi2020-08-30 10:46
 • #256: Lâm Viễn tư nhân thế lực bắt đầu2020-08-30 10:47
 • #257: Điều chỉnh Khóa Linh không gian2020-08-30 10:47
 • #258: Nhường Chuyên Gia Xây Dựng điên cuồng linh vật Đóa Cẩm Liên Châu2020-08-30 10:47
 • #259: Ấp trứng đảo nổi Cá Voi cùng vùng đất mạo hiểm2020-08-30 10:47
 • #260: Ngũ đại thứ nguyên vết nứt2020-08-30 10:47
 • #261: Đặc thù ngọn lửa2020-08-30 10:47
 • #262: Kỳ quái nam tử trung niên2020-08-30 10:47
 • #263: Trận chiến mở màn, mạnh mẽ Nguyên Sa2020-08-30 10:47
 • #264: Phóng lên tận trời màu xanh lá ánh lửa2020-08-30 10:48
 • #265: Thiên địa vật hiếm thấy Sinh Linh Tế Hỏa2020-08-30 10:48
 • #266: U Ám liên bang biển hiệu linh vật2020-08-30 10:48
 • #267: Long Môn hiện2020-08-30 10:48
 • #268: Lãnh Chúa giai Thần Thoại chủng linh vật khí tức2020-08-30 10:48
 • #269: Bốn cánh che chở2020-08-30 10:48
 • #270: Song Sinh Hỏa Tế cùng mâm tròn2020-08-30 10:48
 • #271: Mâm tròn bên trong vật hiếm thấy2020-08-30 10:48
 • #272: Đốn ngộ! Song Sinh Hỏa Tế cứu vớt!2020-08-30 10:48
 • #273: Âm Âm lần nữa biến dị át chủ bài2020-08-30 10:49
 • #274: Dừng phượng ngô đồng2020-08-30 10:49
 • #275: Danh sách 6 cuồng lôi thịnh yến2020-08-30 10:49
 • #276: Tịch Lôi Khải Ngạc2020-08-30 10:49
 • #277: Thương Lôi bảo vệ2020-08-30 10:49
 • #278: Thật, làm công Hoàng đế!2020-08-30 10:49
 • #279: Đừng để hắn nếm đến ngon ngọt2020-08-30 10:49
 • #280: Đột đến biển Ác Ma2020-08-30 10:49
 • #281: Tạm thời tiểu đội thành lập2020-08-30 10:49
 • #282: Nguyên Sa bện lưới cứu rỗi2020-08-30 10:50
 • #283: Lão âm dương Long Đào2020-08-30 10:50
 • #284: Không thẹn với lương tâm Triệu Tiểu Thuần2020-08-30 10:50
 • #285: Khổ cực kẻ thở dài quạ đen2020-08-30 10:50
 • #286: Hoàng cấp cùng Thần Thoại chủng còn không có tư cách2020-08-30 10:50
 • #287: Lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say Gai Đỏ2020-08-30 10:50
 • #288: Toan Thực Phong Hậu ủy khuất2020-08-30 10:50
 • #289: Án trên đài hai kiện vật phẩm2020-08-30 10:50
 • #290: Âm Âm tâm sự2020-08-30 10:51
 • #291: Thùng sắt muội muội kế hoạch dưỡng thành 02020-08-30 10:51
 • #292: Che bài đổi vật2020-08-30 10:51
 • #293: Hạt Cốt Hỏa2020-08-30 10:51
 • #294: Đội viên lựa chọn2020-08-30 10:51
 • #295: Huyết Dục Chi Mẫu máy nghiền xương (vì hai mắt thả ánh sáng xanh lục ---- tân tăng thêm)2020-08-30 10:51
 • #296: Kén tiến hóa! Lưu Kiệt lột xác thời cơ!2020-08-30 10:51
 • #297: Che bài đổi vật thu hoạch2020-08-30 10:51
 • #298: Chính mình cùng mình ầm ĩ lên Lâm Viễn2020-08-30 10:51
 • #299: Lâm Viễn trải rộng ra mạng lưới quan hệ2020-08-30 10:52
 • #300: Chước diễm Vỏ Nguyên Tố giải quyết2020-08-30 10:52
 • #301: Gai Đỏ lên cấp Huyễn Tưởng chủng kỳ ngộ2020-08-30 10:52
 • #302: Vĩnh Tội Ba Trang2020-08-30 10:52
 • #303: Làm canh lời nói phải rất khá2020-08-30 10:52
 • #304: Chi hạc linh vật2020-08-30 10:52
 • #305: Ta không đánh lén ngươi cũng đánh không lại ngươi a2020-08-30 10:52
 • #306: Thiên địa biến sắc2020-08-30 10:52
 • #307: Thần thoại vẫn lạc2020-08-30 10:52
 • #308: Bản thể hóa võ2020-08-30 10:53
 • #309: Dùng sinh mệnh để báo đáp2020-08-30 10:53
 • #310: Quy tắc tinh thạch2020-08-30 10:53
 • #311: Vô Tẫn Hạ dẫn dắt2020-08-30 10:53
 • #312: Mặt trăng đồ đằng treo cao ba ngày2020-08-30 10:53
 • #313: Gai Đỏ ba phương hướng2020-08-30 10:53
 • #314: Tăng thêm hi sinh vị giác2020-08-30 10:53
 • #315: Chuyên môn đặc tính khô khốc2020-08-30 10:53
 • #316: Liếm chó cái gì cần có đều có2020-08-30 10:53
 • #317: Xấu bụng rương Khốn Linh2020-08-30 10:54
 • #318: Trâm Ngọc Cửu Biện Mai2020-08-30 10:54
 • #319: Đừng cho nó trở thành rơi xuống núi2020-08-30 10:54
 • #320: Chuẩn Ngũ tinh linh tượng Hồ Tuyền2020-08-30 10:54
 • #321: Trang viên thành viên mới2020-08-30 10:54
 • #322: Ăn sạch năm nhà Ôn Ngọc2020-08-30 10:54
 • #323: Thang trời Nhất tinh2020-08-30 10:54
 • #324: Lắng nghe xin giúp đỡ2020-08-30 10:54
 • #325: Long Thiệt Hương Lan2020-08-30 10:54
 • #326: Đáng thương tiểu tử2020-08-30 10:54
 • #327: Thứ 326 đổi mới danh sách kiểm tra2020-08-30 10:55
 • #328: Không nhấc lên sóng lớn làm sao có thể đãi ra vàng thật (vì ta có chuyện xưa ngươi chuẩn bị kỹ càng rượu tăng thêm)2020-08-30 10:55
 • #329: 3 trân trà (vì ngươi tiểu tiên nữ ở ta nơi này tăng thêm)2020-08-30 10:55
 • #330: Truyền Thuyết phẩm chất Chức Mộc Du Diên (vì « nhân sinh khách qua đường tăng thêm)2020-08-30 10:55
 • #331: Sinh ra là thuộc về chân trời (dấu mạt có cúc áo một chút lời trong lòng)2020-08-30 10:55
 • #332: Đem cái khác thế lực làm con cua ăn2020-08-30 10:55
 • #333: Thệ Ước Linh Lan2020-08-30 10:55
 • #334: Thế lực lãnh địa2020-08-30 10:55
 • #335: Vận mệnh phong thư2020-08-30 10:55
 • #336: Trong lời nói có hàm ý lắng nghe2020-08-30 10:55
 • #337: Linh Lộ thương hội2020-08-30 10:55
 • #338: Đem hết toàn lực thần phục cơ hội2020-08-30 10:56
 • #339: Đến Vương đô đi2020-08-30 10:56
 • #340: Lâm Viễn tư nhân thế lực cảm giác ưu việt (vì « nhân sinh khách qua đường tăng thêm)2020-08-30 10:56
 • #341: Không giống Oánh Sí Điệp (vì « nhân sinh khách qua đường tăng thêm)2020-08-30 10:56
 • #342: Long Phượng Giang Sơn Cá Chép tiến hóa (vì « nhân sinh khách qua đường tăng thêm)2020-08-30 10:56
 • #343: Lấy rồng phượng huyết mạch, cố sơn hà vĩnh thọ2020-08-30 10:56
 • #344: Tụ Linh Kim Ngư lần thứ hai huyết mạch kích phát2020-08-30 10:56
 • #345: Đầu có hai sừng2020-08-30 10:56
 • #346: Biến hóa linh khí dấu ấn2020-08-30 10:56
 • #347: Hôi Hôi dũng cảm nhất2020-08-30 10:57
 • #348: Nhện dạ dày tán thành2020-08-30 10:57
 • #349: Vô Tẫn Hạ thế giới mới2020-08-30 10:57
 • #350: 50 triệu Huy Diệu tệ thật giá trị2020-08-30 10:57
 • #351: Mắt bão trung tâm nguyên nhân2020-08-30 10:57
 • #352: Lâm Viễn rời giường ăn cơm2020-08-30 10:57
 • #353: Trùng mẫu tệ nạn2020-08-30 10:57
 • #354: Mạng sao thang trời 2V22020-08-30 10:57
 • #355: Lưu ca, ngươi vừa vặn có thể sử dụng2020-08-30 10:57
 • #356: Không cần cảm tạ2020-08-30 10:57
 • #357: Lâm Viễn tư nhân thế lực tương đương "Nhà quê" ?2020-08-30 10:58
 • #358: Đối thủ ngoài ý muốn2020-08-30 10:58
 • #359: A di này?2020-08-30 10:58
 • #360: Cục bộ thối rữa từ trái nghĩa là cái gì (tết nguyên đán vui vẻ)2020-08-30 10:58
 • #361: Toàn bộ tốt sống2020-08-30 10:58
 • #362: Thiếu niên này vốn là cái kỳ tích!2020-08-30 10:58
 • #363: Lâm Viễn cao lớn!2020-08-30 10:58
 • #364: Kén protein2020-08-30 10:58
 • #365: Thông minh đi đem khách nhân mang vào2020-08-30 10:58
 • #366: Thông minh thân mật cùng xa cách2020-08-30 10:59
 • #367: Sức chiến đấu? Không thua!2020-08-30 10:59
 • #368: Trời tối vắng người cùng tay nghề sống mới càng xứng2020-08-30 10:59
 • #369: Lâm Viễn ngươi có phải là không có phi hành tọa kỵ?2020-08-30 10:59
 • #370: Nguyệt Hậu cơ hội tốt2020-08-30 10:59
 • #371: Thà xây hủ tro cốt đâu?2020-08-30 10:59
 • #372: Chớ học quê mùa!2020-08-30 10:59
 • #373: Nửa năm 360 triệu Huy Diệu tệ bơm tiền2020-08-30 10:59
 • #374: Mang hình dáng cánh hoa2020-08-30 10:59
 • #375: Gai Đỏ dưới nước lĩnh vực2020-08-30 11:00
 • #376: Chơi ngươi, muốn làm sao chơi?2020-08-30 11:00
 • #377: Kim Biên Quần Đái Ngư2020-08-30 11:00
 • #378: Văn nghệ thanh niên thế giới quá khó hiểu2020-08-30 11:00
 • #379: Lòng hiếu kỳ hại chết Lâm Viễn2020-08-30 11:00
 • #380: Tất nhiên là hoa bên trong hạng nhất2020-08-30 11:00
 • #381: Không Linh Sứa cùng áo trắng người đi theo2020-08-30 11:00
 • #382: Xuống tay với Không Linh Sứa2020-08-30 11:00
 • #383: Nhẫn tâm nam nhân2020-08-30 11:01
 • #384: Không gian đường hành lang2020-08-30 11:01
 • #385: Ưu tú Huyết Dục Chi Mẫu2020-08-30 11:01
 • #386: Kẻ cướp đoạt sinh mệnh2020-08-30 11:01
 • #387: Áo trắng người đi theo kế hoạch bắt đầu!2020-08-30 11:01
 • #388: Ngân giai kỹ năng tiết điểm phát động2020-08-30 11:01
 • #389: Sóng gió nổi lên2020-08-30 11:01
 • #390: Huyễn tưởng Nhị biến2020-08-30 11:01
 • #391: Hồ Tuyền mặt nạ2020-08-30 11:01
 • #392: Thiên Công các2020-08-30 11:02
 • #393: Phát triển đều lười biếng2020-08-30 11:02
 • #394: Huy Diệu liên bang bên ngoài phát triển cùng thánh nguyên vật2020-08-30 11:02
 • #395: Thần Mộc, Chùy Sắt, Thâm Phạm2020-08-30 11:02
 • #396: Sóng ngầm mãnh liệt2020-08-30 11:02
 • #397: Ung thư linh vật Cứ Xỉ Cự Phệ Nghĩ2020-08-30 11:02
 • #398: Cái này hoàn toàn liền là ở kéo cừu hận a!2020-08-30 11:02
 • #399: Tùng Châm Hồi Xuân Thử quả thông2020-08-30 11:02
 • #400: Tử trạch Lâm Viễn2020-08-30 11:02
 • #401: Lần này ta xem một chút Linh Lộ thương hội còn thế nào chống đỡ xuống dưới!2020-08-30 11:02
 • #402: Vương cấp cường giả liền dám không chút kiêng kỵ nghe góc tường?2020-08-30 11:03
 • #403: Bóc ra ý chí phù văn2020-08-30 11:03
 • #404: Giải trừ hợp đồng đi!2020-08-30 11:03
 • #405: Lâm Viễn đại phiền toái2020-08-30 11:03
 • #406: Phí Thiên Cùng quy thuận2020-08-30 11:03
 • #407: Là thời điểm nên biểu diễn chân chính diễn kịch!2020-08-30 11:03
 • #408: Nhìn ta không hố chết ngươi nha!2020-08-30 11:03
 • #409: Chủ nhóm vậy mà xác chết vùng dậy!2020-08-30 11:03
 • #410: Trở thành Ám Tình Hạt Hổ lượng thức ăn đi!2020-08-30 11:03
 • #411: Thiên nữ cấp trân châu2020-08-30 11:03
 • #412: Làm xinh đẹp chút2020-08-30 11:03
 • #413: Chạm mặt tới thế công2020-08-30 11:04
 • #414: Thế thì còn đánh như thế nào?2020-08-30 11:04
 • #415: Giữa hè lồng giam2020-08-30 11:04
 • #416: Quý nhân trọng lượng2020-08-30 11:04
 • #417: Ta muốn năm thành!2020-08-30 11:04
 • #418: Lâm Viễn xấu hổ2020-08-30 11:04
 • #419: Ông chủ không phải là Lâm Viễn a?2020-08-30 11:04
 • #420: Thật là một cái cặn bã nam!2020-08-30 11:04
 • #421: Ngươi xứng sao?2020-08-30 11:05
 • #422: Cự Phủ lính đánh thuê2020-08-30 11:05
 • #423: Ta nguyện ý2020-08-30 11:05
 • #424: Ta giải quyết cho ngươi2020-08-30 11:05
 • #425: Bị đại lão vây quanh(chúc mừng năm mới)2020-08-30 11:05
 • #426: 8 trang nghị hội2020-08-30 11:05
 • #427: Ngươi tại sao lại đến giám thị ta học tập!2020-08-30 11:05
 • #428: Mặc kệ là long đàm vẫn là hang hổ2020-08-30 11:05
 • #429: Chỗ tối địch nhân2020-08-30 11:05
 • #430: Trịnh thiếu sẽ như làm cảm tưởng gì2020-08-30 11:05
 • #431: Điện Thương thành phố biển2020-08-30 11:06
 • #432: Lộ ra mũi nhọn2020-08-30 11:06
 • #433: Phong Ngữ Tước2020-08-30 11:06
 • #434: Sáng thế loại2020-08-30 11:06
 • #435: Ly Long huyết mạch2020-08-30 11:06
 • #436: Dưới chân thực số liệu Huyết Dục Chi Mẫu2020-08-30 11:06
 • #437: Tâm đen còn đần2020-08-30 11:06
 • #438: Lâm Viễn là ác ma2020-08-30 11:06
 • #439: Loạn tâm thần? (cầu toàn đặt trước)2020-08-30 11:06
 • #440: Lẫn nhau tổn thương! (cầu toàn đặt trước)(dấu mạt có lời muốn nói gây! )2020-08-30 11:06
 • #441: Gia tăng năng lực bay liên tục (vì ngươi tiểu tiên nữ là ta khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:07
 • #442: Thiên địa mới linh vật (vì ngươi tiểu tiên nữ là ta khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:07
 • #443: Gây chuyện đến rồi (vì ngươi tiểu tiên nữ là ta khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:07
 • #444: Còn mua sao?2020-08-30 11:07
 • #445: Đừng mài gãy chân2020-08-30 11:07
 • #446: Thùng sắt muội muội kế hoạch dưỡng thành 0 khởi động!2020-08-30 11:07
 • #447: Phần quỳ2020-08-30 11:07
 • #448: Ăn sạch Lâm Viễn (vì ma pháp kiệt tử khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:07
 • #449: Tràn ra tới cái kia bộ phận mới gọi nội tình2020-08-30 11:07
 • #450: Là Ôn Ngọc làm ăn không ngon sao?2020-08-30 11:08
 • #451: Chân chính bầy trùng quan chỉ huy (vì ma pháp kiệt tử khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:08
 • #452: Lâm Viễn, thịt cá, ăn ngon2020-08-30 11:08
 • #453: Sinh cơ đoạn tuyệt đáy biển2020-08-30 11:08
 • #454: Liên tục bại lui từng bước xâm chiếm dây leo2020-08-30 11:08
 • #455: Nước tụ bát phương2020-08-30 11:08
 • #456: Táng Hải Liên Hoa (vì ba ba liền là nam mụ mụ khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:08
 • #457: Hoa sen bản thể2020-08-30 11:08
 • #458: Buồn nôn gấp 10,000 lần!2020-08-30 11:08
 • #459: Quyết không thể để hắn còn sống (vì tìm ảnh đại lão khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:09
 • #460: Vì chúng ta 3 mạch áp trận2020-08-30 11:09
 • #461: Dạ Yểm, Yểm Lục2020-08-30 11:09
 • #462: Đạo lý này ngươi có thể hiểu? (vì ta là một cái không có tình cảm sát thủ khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:09
 • #463: Huyết Dục Chi Mẫu, động thủ đi2020-08-30 11:09
 • #464: Giết tâm cùng bại gia (cầu toàn đặt trước! )2020-08-30 11:09
 • #465: Tỷ có thể muội cũng có thể (vì Tô đế tổng ---- trời trừng phạt khen thưởng tăng thêm! )2020-08-30 11:09
 • #466: Thèm đầu ngươi bên trong quy tắc phù văn nha!2020-08-30 11:09
 • #467: Quy linh! Mùa hè kết thúc!2020-08-30 11:09
 • #468: Tổ chức chưởng sứ đại nhân (vì hai mắt thả ánh sáng xanh lục ---- tân khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:09
 • #469: Nguyệt Hậu đại nhân đồ đệ2020-08-30 11:10
 • #470: Tràn ra đến linh khí thủy tinh2020-08-30 11:10
 • #471: Huyết Dục Chi Mẫu Sáng Thế chủng khả năng (vì Lemon xung quanh khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:10
 • #472: Nhện cái giác quan thứ sáu?2020-08-30 11:10
 • #473: Ta nhớ hắn2020-08-30 11:10
 • #474: Sở Từ sư phụ2020-08-30 11:10
 • #475: Kèn tuyệt chiêu2020-08-30 11:10
 • #476: Còn tốt Ôn Ngọc không đến2020-08-30 11:10
 • #477: Mời cùng người thứ ba2020-08-30 11:10
 • #478: Vân Ngoại Hạc2020-08-30 11:11
 • #479: Đế Thiên! Thiên địa linh vật!2020-08-30 11:11
 • #480: Tăng lên Vỏ Nguyên Tố2020-08-30 11:11
 • #481: Không phải thùng tự bạo!2020-08-30 11:11
 • #482: Bồi dưỡng Nhưỡng Huyết Bồ Đào Đằng (vì bất cần đời thích khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:11
 • #483: Lòng tham cùng thay đổi (vì trạch khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:11
 • #484: Không muốn ngồi cũng không được(vì trạch khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:11
 • #485: Cuồng kiếm lời sướng rên hai người (vì trạch khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:11
 • #486: Thật đúng là một cái người tao nhã! (vì trạch khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:11
 • #487: Lần nữa hợp tác vui vẻ (vì trạch khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:11
 • #488: Đan quế nở hoa2020-08-30 11:11
 • #489: Chân tướng cuối cùng gần2020-08-30 11:12
 • #490: Bị hút đi vào2020-08-30 11:12
 • #491: Hàn Nguyệt bay bổng2020-08-30 11:12
 • #492: Chân trời, trăng nhuốm máu2020-08-30 11:12
 • #493: Lần nữa nhóm lửa Huy Diệu sắc ngọn lửa2020-08-30 11:12
 • #494: Trải thảm càn quét2020-08-30 11:12
 • #495: Sư phụ thực lực rất mạnh sao?2020-08-30 11:12
 • #496: Bảy Trang, ngươi yêu ta sao?2020-08-30 11:12
 • #497: Thật sự là quá mạnh!2020-08-30 11:12
 • #498: Vị trí chiến đấu mị lực2020-08-30 11:13
 • #499: Liệp Thú · Hôi Tẫn2020-08-30 11:13
 • #500: Hướng Ngũ giai thăng cấp2020-08-30 11:13
 • #501: Giống kiến trúc sư hậu cần đoàn đội địch nhân (hắc hắc! Nửa năm vô tình vậy mà Á! )2020-08-30 11:13
 • #502: Nguyên Sa phẩm chất tăng lên2020-08-30 11:13
 • #503: Đáng chết ôn nhu2020-08-30 11:13
 • #504: Chờ hắn trở về!2020-08-30 11:13
 • #505: Thật sự là quá ngắn!2020-08-30 11:13
 • #506: Nổ tung nghệ thuật2020-08-30 11:13
 • #507: Quỷ dị hí lên2020-08-30 11:14
 • #508: Quyết tâm quyết tử2020-08-30 11:14
 • #509: Giết chóc sinh hoa2020-08-30 11:14
 • #510: Chẳng lẽ là thánh nguyên vật không thành2020-08-30 11:14
 • #511: Lâm Viễn ta muốn vắng mặt2020-08-30 11:14
 • #512: Tân sinh hi vọng2020-08-30 11:14
 • #513: Tiến giai đi! Bách Hợp Lily!2020-08-30 11:14
 • #514: Hoàn toàn lột xác Bách Hợp Lily (vì chấp bút họa không ra ngươi khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:14
 • #515: Loan thúy chi bao2020-08-30 11:14
 • #516: Cứu chữa cùng yết giai2020-08-30 11:14
 • #517: Trùng mẫu dị biến cùng hai cái thánh nguyên vật (vì chấp bút họa không ra ngươi khen thưởng tăng thêm! )2020-08-30 11:15
 • #518: Cảm thấy hoảng sợ thánh nguyên vật (cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:15
 • #519: Con thỏ nhỏ gãy mất củ cà rốt2020-08-30 11:15
 • #520: Đi, theo sư phụ về nhà (cầu nguyệt phiếu gây)2020-08-30 11:15
 • #521: Lại có người đuổi ngươi hay sao?2020-08-30 11:15
 • #522: Huyền nguyệt hi huy bài2020-08-30 11:15
 • #523: Cười cười liền khóc2020-08-30 11:15
 • #524: Tinh Cương Điệp ý chí phù văn (vì chấp bút họa không ra ngươi khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:15
 • #525: Sở Từ trưởng thành2020-08-30 11:16
 • #526: Thùng sắt muội muội kế hoạch dưỡng thành sẽ không thất bại!2020-08-30 11:16
 • #527: Ta có phải hay không sắp có tẩu tử rồi hả?2020-08-30 11:16
 • #528: Năm tháng bên trong lộ ra ấm áp2020-08-30 11:16
 • #529: Ân Huệ vương nữ cùng Phụng Hình Chi Kiếm2020-08-30 11:16
 • #530: Nhảy lớp cùng cầu dây bên trên nữ tử áo đen2020-08-30 11:16
 • #531: Ti thủ đại nhân tốt, thật là đúng dịp2020-08-30 11:16
 • #532: Hai lựa chọn2020-08-30 11:16
 • #533: Lưu Kiệt cơ duyên2020-08-30 11:16
 • #534: Vô song lột xác2020-08-30 11:17
 • #535: Sủng ái định nghĩa2020-08-30 11:17
 • #536: Ngươi nhìn xem chính mình an bài đi2020-08-30 11:17
 • #537: Bị muội muội lên bài học ca ca2020-08-30 11:17
 • #538: Hắc Bối Sơn Trư đều không có ngươi có thể ăn2020-08-30 11:17
 • #539: Lẩm bẩm hai ngày Lâm Cáp Cáp2020-08-30 11:17
 • #540: Ngươi tại trống rỗng tưởng tượng, ngươi tại trống rỗng tạo ra2020-08-30 11:17
 • #541: Nuốt chửng các phương tài nguyên dã vọng2020-08-30 11:17
 • #542: Cực lạc Thủy Tộc2020-08-30 11:18
 • #543: Biến thành rau hẹ Lâm Viễn2020-08-30 11:18
 • #544: Ta muốn hai khối2020-08-30 11:18
 • #545: Bị một cước đá ra Lâm Viễn (vì thế vô song khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:18
 • #546: Thân phận suy đoán2020-08-30 11:18
 • #547: Sửa đổi quần phúc lợi cùng tính toán2020-08-30 11:18
 • #548: Động mời chào tâm tư Lâm Viễn2020-08-30 11:18
 • #549: Ta đã tìm tới sư phụ2020-08-30 11:18
 • #550: Hô hấp dồn dập Đoạn Hà2020-08-30 11:18
 • #551: Hố cậu cuồng ma2020-08-30 11:18
 • #552: Offline gặp mặt buổi đấu giá (vì thế vô song khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:19
 • #553: Châu vận lộng lẫy2020-08-30 11:19
 • #554: Đỉnh cấp "Vân Mộng Trạch "2020-08-30 11:19
 • #555: Điên cuồng báo giá2020-08-30 11:19
 • #556: Viên thứ hai nguyên tố loại nguyên tính vật phẩm2020-08-30 11:19
 • #557: Muốn ăn sạch Lâm Viễn (vì thế vô song khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:19
 • #558: Lang Nhã các chủ2020-08-30 11:19
 • #559: Ánh Nhật Vương Liên2020-08-30 11:19
 • #560: Chính nghĩa gia thân Lâm Tiểu Viễn2020-08-30 11:19
 • #561: Định Phù Sinh2020-08-30 11:19
 • #562: Ta cái này có tính hay không ăn tiểu táo?2020-08-30 11:20
 • #563: Biến dị, Kim Liên Cẩm Châu2020-08-30 11:20
 • #564: Nhất định phải còn sống2020-08-30 11:20
 • #565: Liên tục điện báo2020-08-30 11:20
 • #566: Đồng bạn gặp lại2020-08-30 11:20
 • #567: Mỹ diệu hiểu lầm cùng Lưu Kiệt Thánh Nguyên Chi Vật2020-08-30 11:20
 • #568: Cao Phong kế hoạch2020-08-30 11:20
 • #569: Trở thành ông chủ Lâm Viễn2020-08-30 11:20
 • #570: Vui vẻ đỡ đẻ (vì hoàng hôn giai điệu khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:20
 • #571: Hoàn thành dung hợp Thánh Nguyên Chi Vật2020-08-30 11:20
 • #572: Thánh nguyên Thập Nhị tinh2020-08-30 11:21
 • #573: Đem quy tắc làm đồ chơi vương nữ2020-08-30 11:21
 • #574: Không bằng gọi Màu Trắng Viên Thuốc2020-08-30 11:21
 • #575: Thay đổi trang phục trò chơi? (vì hổ phách cúc áo đáng yêu tăng thêm)2020-08-30 11:21
 • #576: Toàn bộ ngôi sao thi đấu2020-08-30 11:21
 • #577: Phong hào "Vui vẻ Hồ Tuyền "2020-08-30 11:21
 • #578: Hai đường đấu giá2020-08-30 11:21
 • #579: Nơi xa truyền đến nặc danh tin tức2020-08-30 11:21
 • #580: Liên lụy ra quái vật khổng lồ2020-08-30 11:21
 • #581: Vang vọng Khóa Linh không gian hót vang2020-08-30 11:21
 • #582: Chim sẻ nuốt Loan Phượng2020-08-30 11:21
 • #583: Lên cấp Kim giai đổi lấy một cái khả năng2020-08-30 11:22
 • #584: Huyễn Tưởng tam biến Tình Âm Loan Tước2020-08-30 11:22
 • #585: Âm Âm thường nói2020-08-30 11:22
 • #586: Vũ trụ đệ nhất ca cơ2020-08-30 11:22
 • #587: Tiến giai biến dị đi! Toan Thực Phong Hậu! (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:22
 • #588: Toan Thực Phong Hậu biến hóa2020-08-30 11:22
 • #589: Quả nhiên là theo mụ mụ (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:22
 • #590: Tri kỷ Nguyên Sa cùng một sóng lớn cường hóa (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:22
 • #591: Luân hãm đi! Thiếu niên!2020-08-30 11:22
 • #592: Quần tinh chưởng phàm trần (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:22
 • #593: Chiêu mộ Đoạn Hà2020-08-30 11:23
 • #594: Sáu đầu Hải Yêu xà cùng Lôi Đào Oanh Thiên Loa2020-08-30 11:23
 • #595: Toàn bằng nhị thiếu làm chủ2020-08-30 11:23
 • #596: Ta còn cảm giác ta có thể bị rút trúng đâu!2020-08-30 11:23
 • #597: Gia nhập Thiên Không thành, ngươi cần gì?2020-08-30 11:23
 • #598: Lâm Viễn ngàn tầng sáo lộ2020-08-30 11:23
 • #599: Thành công lôi kéo2020-08-30 11:23
 • #600: Lâm Viễn tách mật2020-08-30 11:23
 • #601: Tiến hóa đi! Tinh Cương Điệp2020-08-30 11:23
 • #602: Hoàng Phỉ Kim Điệp cùng để Lâm Viễn kế hoạch phá sản chuyên môn đặc tính2020-08-30 11:23
 • #603: Sinh ra! Phần Quỳ song tử!2020-08-30 11:24
 • #604: Âm độc chước diễm2020-08-30 11:24
 • #605: Xảy ra vấn đề Trương Tiểu Bạch2020-08-30 11:24
 • #606: Bán đến cùng là cái gì âm dương dược?2020-08-30 11:24
 • #607: Sử Tự điên cuồng não bổ2020-08-30 11:24
 • #608: 1000 tỷ Huy Diệu tệ vốn liếng2020-08-30 11:24
 • #609: Đồng đội mới gia nhập2020-08-30 11:24
 • #610: Hoàn toàn thay đổi ý nghĩ2020-08-30 11:24
 • #611: Đánh cắp ngũ giác2020-08-30 11:24
 • #612: Bị sỉ nhục đến trên đầu(cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:24
 • #613: Đại tỷ ngươi nói chính là tiếng người sao?2020-08-30 11:25
 • #614: Người di chuyển sống, cây di chuyển chết2020-08-30 11:25
 • #615: Ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi2020-08-30 11:25
 • #616: Hồng Thâm đại sư bản thân an bài2020-08-30 11:25
 • #617: Nung khô tùng hương2020-08-30 11:25
 • #618: Ngoài dự kiến cường đại2020-08-30 11:25
 • #619: Nồi Đồng Đen pháp sư2020-08-30 11:25
 • #620: Hắc ám quy tắc sao? Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi2020-08-30 11:25
 • #621: Thiếu gia ngài là Hoàng cấp cường giả sao?2020-08-30 11:25
 • #622: Hắc thân phận bại lộ?2020-08-30 11:25
 • #623: Nàng đứng tại trung tâm vạn người2020-08-30 11:25
 • #624: Lại là Đồng giai Huyễn Tưởng chủng?2020-08-30 11:26
 • #625: Đại thiết ngưu công chúa2020-08-30 11:26
 • #626: Vô luận như thế nào đều muốn thắng được đến2020-08-30 11:26
 • #627: Lão bà của ta làm sao lại thua!2020-08-30 11:26
 • #628: Bật hack thiếu nữ2020-08-30 11:26
 • #629: Tam trọng chuyên môn đặc tính liên kết2020-08-30 11:26
 • #630: Đánh cũng không phải uổng công chịu đựng2020-08-30 11:26
 • #631: Đánh mặt đánh cũng quá nhanh đi!2020-08-30 11:26
 • #632: Ngươi móc ra một thanh kiếm để cho ta giải thích thế nào?2020-08-30 11:26
 • #633: Bọn hắn liền là thèm2020-08-30 11:26
 • #634: Bị rút trúng2020-08-30 11:26
 • #635: Không nhất định ai xui xẻo2020-08-30 11:27
 • #636: Lâm Viễn tức giận2020-08-30 11:27
 • #637: Đâm sắt, lão tâm!2020-08-30 11:27
 • #638: Át chủ bài! Linh vật dung hợp!2020-08-30 11:27
 • #639: Đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện thần tiên?2020-08-30 11:27
 • #640: Thiếu niên! Như thể thần minh2020-08-30 11:27
 • #641: Đi đến trước sân khấu cũng rất tốt (vì hoa rơi Yến về khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:27
 • #642: Thiên Không thành hạng nhất Tứ tinh Chuyên Gia Xây Dựng2020-08-30 11:27
 • #643: Mở không gian dưới đất2020-08-30 11:27
 • #644: Sắp lên cấp Huyễn Tưởng chủng thông minh2020-08-30 11:27
 • #645: Mở ra Lâm Viễn thế giới mới cửa lớn2020-08-30 11:27
 • #646: Vương nữ rung động2020-08-30 11:28
 • #647: Ngo ngoe muốn động ý nghĩ2020-08-30 11:28
 • #648: Bay tán loạn đi, Thức Chỉ chi vũ2020-08-30 11:28
 • #649: Lực lượng một người chống đỡ lấy mạng lưới tình báo2020-08-30 11:28
 • #650: Tập thể đốn ngộ2020-08-30 11:28
 • #651: Thánh Nguyên Chi Vật tội phạt bên trong kính báo trước2020-08-30 11:28
 • #652: Táng Hải Liên Hoa biến dị tiến hóa khả năng2020-08-30 11:28
 • #653: Vương nữ tăng lên2020-08-30 11:28
 • #654: Chuẩn bị tiến hóa đi! Dẫn Linh Ngư Long! (cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:28
 • #655: Lấy giới vực phát thệ2020-08-30 11:28
 • #656: Muốn không chết cũng khó khăn2020-08-30 11:29
 • #657: Tuyên chiến đi!2020-08-30 11:29
 • #658: Lâm Viễn nếm thử ra tay2020-08-30 11:29
 • #659: Lãnh địa nội bộ cửa lớn đã mở ra2020-08-30 11:29
 • #660: Không học thức thật đáng sợ!2020-08-30 11:29
 • #661: Ngưng Lộ tiên phố (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 11:29
 • #662: Ai có thể vì lão thân nghịch thiên cải mệnh?2020-08-30 11:29
 • #663: Tự chui đầu vào lưới Cực Nhạc hải tộc (bạo càng, cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 11:29
 • #664: Ăn sạch Cực Nhạc hải tộc ba tầng sáo lộ2020-08-30 11:29
 • #665: Tính toán liền là một sự coi thường2020-08-30 11:29
 • #666: Đập phá quán đến rồi (cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:30
 • #667: Huyết mạch khoảng cách ( vì 20200426210521923 khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:30
 • #668: Thế lực cao cấp công khai thư xác nhận2020-08-30 11:30
 • #669: Phong thái cùng bản lãnh (cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:30
 • #670: Lần đầu tiên phúc lợi2020-08-30 11:30
 • #671: Tôn Ngưng Hương điên cuồng não bổ2020-08-30 11:30
 • #672: Sinh Cơ Sơn Trà2020-08-30 11:30
 • #673: Chỉ là ngẫu nhiên cướp cò2020-08-30 11:30
 • #674: Khóa Linh không gian bên trong dị biến2020-08-30 11:30
 • #675: Thông minh không sợ đau nhức2020-08-30 11:30
 • #676: Trong ao kim lân hiện lân giáp (vì thế vô song khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:31
 • #677: Linh Triều Mặc Giao2020-08-30 11:31
 • #678: Quái lực thiếu niên Lâm Tiểu Viễn2020-08-30 11:31
 • #679: Phát tài!2020-08-30 11:31
 • #680: Tiềm Giao hồ2020-08-30 11:31
 • #681: Gãy mất ba đuôi2020-08-30 11:31
 • #682: Lên cấp Huyễn Tưởng chủng thông minh2020-08-30 11:31
 • #683: Phá vỡ thường thức tinh thần lực vận dụng2020-08-30 11:31
 • #684: Hỗ Liên Chi Vĩ2020-08-30 11:31
 • #685: Chuyên Gia Xây Dựng thông minh2020-08-30 11:31
 • #686: Chuyên Gia Xây Dựng cấm kỵ2020-08-30 11:32
 • #687: Hai cái tiểu thiên tài2020-08-30 11:32
 • #688: Sen sinh chín mươi chín, chia mà cắt đi.2020-08-30 11:32
 • #689: Vương Liên còng trăm đình2020-08-30 11:32
 • #690: 1 tỷ Huy Diệu tệ cũng đỡ không nổi!2020-08-30 11:32
 • #691: Lão đầu này rất hư!2020-08-30 11:32
 • #692: Chủ động thẳng thắn2020-08-30 11:32
 • #693: 300 bình Bạc Thủy dược tề2020-08-30 11:32
 • #694: Làm vườn2020-08-30 11:32
 • #695: Để Miêu gia tính tiền2020-08-30 11:32
 • #696: Thiếu gia chủ2020-08-30 11:32
 • #697: Gia tốc tử vong (nuôi văn các đại lão có thể làm thịt, ô ô ô)2020-08-30 11:33
 • #698: Dùng toàn bộ đến đổi2020-08-30 11:33
 • #699: Dùng toàn bộ đến đổi2020-08-30 11:33
 • #700: Trong truyền thuyết Binh Lương La2020-08-30 11:33
 • #701: Thánh Nguyên Chi Vật Thiên Thể Nghị Hội!2020-08-30 11:33
 • #702: Tinh Linh ghế xếp2020-08-30 11:33
 • #703: Còn chưa đủ tàn nhẫn2020-08-30 11:33
 • #704: Tám đạo ý chí biên chế thành thân ảnh2020-08-30 11:33
 • #705: 12 chủ chòm sao bảo tọa2020-08-30 11:33
 • #706: Chòm Sư Tử Lâm Viễn2020-08-30 11:34
 • #707: Cảm giác chính mình thành hệ thống Lâm Viễn2020-08-30 11:34
 • #708: Cằn cỗi Nham Huyệt đại lục2020-08-30 11:34
 • #709: Lâm Viễn lễ vật nhỏ2020-08-30 11:34
 • #710: Bọn hắn sẽ rất chờ đợi cuối tuần đến2020-08-30 11:34
 • #711: Sàng chọn quy tắc cùng ý chí2020-08-30 11:34
 • #712: Đòi hỏi nhiều Lâm Viễn2020-08-30 11:34
 • #713: Lấy đạo của người trả lại cho người2020-08-30 11:34
 • #714: Thực lực chỉnh hợp cùng mục tiêu chế định2020-08-30 11:34
 • #715: Cây sinh hai tâm, hai tâm tuần hoàn2020-08-30 11:34
 • #716: Sáng Thế chủng, Vô Tẫn Thần Mộng Hạ khả năng2020-08-30 11:35
 • #717: Lâm Viễn tặng cho Thông Thiên Chi Lộ2020-08-30 11:35
 • #718: Suýt chút nữa biến thành thiên nhiên nhà vệ sinh công cộng Quy Viễn trang viên2020-08-30 11:35
 • #719: Nồng đậm sát khí2020-08-30 11:35
 • #720: Miêu Chỉ cùng một cái giá lớn2020-08-30 11:35
 • #721: Ty đêm đại hội2020-08-30 11:35
 • #722: Kết giao bằng hữu ta am hiểu nhất!2020-08-30 11:35
 • #723: Mưu đồ "Ăn" bên trên nội tình2020-08-30 11:35
 • #724: Đã lâu lúm đồng tiền mỉm cười2020-08-30 11:35
 • #725: Tinh thuần linh khí vẫn hữu dụng2020-08-30 11:35
 • #726: Bị đánh ra máu mũi Lâm Viễn2020-08-30 11:36
 • #727: Mobius lên cấp Huyễn Tưởng chủng cách xa một bước (bạo càng canh thứ nhất)2020-08-30 11:36
 • #728: Nhưỡng Huyết Bồ Đào Đằng bên trên thu hoạch (bạo càng canh thứ hai)2020-08-30 11:36
 • #729: Cường đại bên ngoài cơ thể huyết cốt (bạo càng Canh [3])2020-08-30 11:36
 • #730: Huyết Dục Chi Mẫu! Siêu cấp gấp bội! (bạo càng canh thứ tư:)2020-08-30 11:36
 • #731: Đến từ Điện Thương vệ đơn đặt hàng (bạo càng Canh [5])2020-08-30 11:36
 • #732: Ôn Tuyền Con Sên (bạo càng canh thứ sáu)2020-08-30 11:36
 • #733: Lên cấp cấp B linh khí chức nghiệp giả (bạo càng canh thứ bảy)2020-08-30 11:36
 • #734: Thông minh ngươi cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai sao? (bạo càng thứ tám càng)2020-08-30 11:36
 • #735: Ngũ Đế lính đánh thuê cùng ngưng lộ điều trị (bạo càng thứ chín càng)2020-08-30 11:37
 • #736: Đây là nam bản Trương thẩm sao? (bạo càng thứ mười càng)2020-08-30 11:37
 • #737: Trù Tôn lễ gặp mặt2020-08-30 11:37
 • #738: Do sinh nguyên chi vật chế thành Bảo cụ2020-08-30 11:37
 • #739: Tháp điển 100 năm kế hoạch, người ngủ say hồi sức2020-08-30 11:37
 • #740: Dưới mặt đất 300m2020-08-30 11:37
 • #741: Không gian dưới đất xây dựng2020-08-30 11:37
 • #742: Lâm Viễn công khai thân phận dự định2020-08-30 11:37
 • #743: Thân phận là có thể hố người (vì mạc chuyển Tam Sinh bờ khen thưởng tăng thêm)2020-08-30 11:37
 • #744: Biến dị Chiêm Tinh Trí Đàm2020-08-30 11:37
 • #745: Tiến giai bên trong Không Linh Sứa2020-08-30 11:38
 • #746: Kim giai kỹ năng Tự Do Đánh Bắt2020-08-30 11:38
 • #747: Lâm Viễn phòng ngự tuyệt đối2020-08-30 11:38
 • #748: Văn lôi, võ lôi và văn võ hai lôi2020-08-30 11:38
 • #749: Dự định văn võ hai lôi quán quân2020-08-30 11:38
 • #750: Lâm Viễn lực lượng2020-08-30 11:38
 • #751: Giống nhau Huyễn Tưởng chủng2020-08-30 11:38
 • #752: Viên thứ hai nguyên chủng2020-08-30 11:38
 • #753: Thái Thản Cự Nhiêm2020-08-30 11:38
 • #754: Thế lực đồng bạn ở giữa ăn ý2020-08-30 11:39
 • #755: Lục Phẩm Như tinh thần dị biến2020-08-30 11:39
 • #756: Gai Đỏ thân thể2020-08-30 11:39
 • #757: Ban ngày ban mặt! Đại biến người sống!2020-08-30 11:39
 • #758: Lan Thấm2020-08-30 11:39
 • #759: Duy nhất mục đích2020-08-30 11:39
 • #760: Chỉ là một gốc Bách Hợp Lily thôi (cầu nguyệt phiếu! A a cộc! )2020-08-30 11:39
 • #761: Lê Vân Điểu Ham2020-08-30 11:39
 • #762: Ngoài ý muốn người quen biết cũ2020-08-30 11:39
 • #763: Long Đào giác quan thứ sáu, Hắc cùng Lâm Viễn!2020-08-30 11:40
 • #764: Chủ động kết giao2020-08-30 11:40
 • #765: Ngụy Hài Đế Long cốt tủy (cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:40
 • #766: Mới ngàn tầng sáo lộ cùng lực lượng (cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:40
 • #767: Lục Phượng Hà Loan Xa2020-08-30 11:40
 • #768: Mới nguyên tính sinh vật2020-08-30 11:40
 • #769: Nguyên tính sinh vật Yêu Tinh chi tâm2020-08-30 11:40
 • #770: Không thể đổi chỉ có thể mượn2020-08-30 11:40
 • #771: Một cái kim cương vỡ (quy tắc nguyên tinh)2020-08-30 11:40
 • #772: Thả con tép, bắt con tôm cùng đại ân không lời nào cảm tạ hết được2020-08-30 11:40
 • #773: Gai Đỏ tiến hóa thỉnh cầu2020-08-30 11:41
 • #774: Ung thư Linh vật Táng Hải Liên Hoa dị thường2020-08-30 11:41
 • #775: Ấp trứng yêu tinh (cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử gây)2020-08-30 11:41
 • #776: Kim Liên Cẩm Châu tiểu yêu tinh dị thường2020-08-30 11:41
 • #777: Sáu cánh Ngân Hoa cùng hai cánh Cẩm Sắt2020-08-30 11:41
 • #778: Hoàn toàn lột xác Ngân Hoa2020-08-30 11:41
 • #779: Chuyên môn đặc tính Ẩn Giả Tử Phó2020-08-30 11:41
 • #780: Lấy giết chóc mà sống đáng sợ kỹ năng2020-08-30 11:41
 • #781: Tự ti Cẩm Sắt2020-08-30 11:41
 • #782: Thiên Không thành thành chủ cùng ta Lâm Viễn có quan hệ gì?2020-08-30 11:41
 • #783: Bắc Hứa Linh vật lựa chọn2020-08-30 11:42
 • #784: Nhận Bức2020-08-30 11:42
 • #785: Muốn cùng cái khác dẫn chương trình PK Tước Âm La đại nhân2020-08-30 11:42
 • #786: Tước Âm La cùng Hắc là quan hệ như thế nào?2020-08-30 11:42
 • #787: Gian nan cầu sinh Bắc Hứa2020-08-30 11:42
 • #788: Không biết thân phận hiển hách2020-08-30 11:42
 • #789: Đến ta trang viên nói đi2020-08-30 11:42
 • #790: Lần thứ hai Thiên Thể Nghị Hội2020-08-30 11:42
 • #791: Làm cho đau lòng người thiếu niên2020-08-30 11:42
 • #792: Chú ấn "Thạch Trùng "2020-08-30 11:43
 • #793: Lê Vân Điểu Ham tới chơi2020-08-30 11:43
 • #794: Một câu đổi lấy địa vị tăng lên2020-08-30 11:43
 • #795: Xích Kim Đằng Long quy cách2020-08-30 11:43
 • #796: Thay đổi Đế Tạo sư cách cục thực lực2020-08-30 11:43
 • #797: Ăn xuống sao?2020-08-30 11:43
 • #798: Quy tắc kết tinh khan hiếm2020-08-30 11:43
 • #799: Linh khí khôi phục ba cái giai đoạn2020-08-30 11:43
 • #800: Bách độc bất xâm cơ hội2020-08-30 11:43
 • #801: Cơ Thể Siêu Ức thảo2020-08-30 11:43
 • #802: Chủ loài phượng Linh vật vẫn lạc2020-08-30 11:44
 • #803: Kỹ xảo chiến đấu ta Lâm Viễn tất cả đều muốn2020-08-30 11:44
 • #804: Lâm Viễn đối với chiến tranh tâm ý2020-08-30 11:44
 • #805: Lâm Viễn nhất định sẽ không trách Âm Âm!2020-08-30 11:44
 • #806: Trước thời hạn hóa thành hình người Âm Âm2020-08-30 11:44
 • #807: Thiên Thể Nghị Hội thành viên lột xác2020-08-30 11:44
 • #808: Tương lai Trạm Lam sứ2020-08-30 11:44
 • #809: Cha nào con nấy2020-08-30 11:44
 • #810: Trù Tôn cùng Trúc Quân ghé mắt2020-08-30 11:44
 • #811: Nguyệt Hậu ngồi xe2020-08-30 11:44
 • #812: Đằng Xà huyết mạch2020-08-30 11:45
 • #813: Thiên Hương Mỹ Nhân Điệp2020-08-30 11:45
 • #814: Hoàng Giáp Võ Thần Trùng2020-08-30 11:45
 • #815: Huy Quang huân chương2020-08-30 11:45
 • #816: Đồ đệ của ta so ta may mắn2020-08-30 11:45
 • #817: Hai loại huyết mạch cùng Vương Nữ tăng lên2020-08-30 11:45
 • #818: Quy tắc hóa thế giới2020-08-30 11:45
 • #819: Hắc ám Chúa tể cùng tàn lụi lực lượng2020-08-30 11:46
 • #820: Kiếm kỹ: Ám Nha điêu linh kích2020-08-30 11:46
 • #821: Hai cái hộp gấm cùng Ti dạ đại hội đêm trước2020-08-30 11:46
 • #822: Ha ha, tức giận2020-08-30 11:46
 • #823: Đầu thú khu trồng cây cảnh2020-08-30 11:46
 • #824: Tông Trạch cùng Cố Lãng2020-08-30 11:46
 • #825: Vở kịch mở màn2020-08-30 11:46
 • #826: Kéo xuống nước2020-08-30 11:46
 • #827: Đi trước sân giao đấu chơi đùa2020-08-30 11:46
 • #828: Lâm Viễn là huynh đệ của ta2020-08-30 11:46
 • #829: Lưu Kiệt thực lực tăng lên2020-08-30 11:47
 • #830: Có gì có thể không chịu đựng nổi?2020-08-30 11:47
 • #831: Đến cùng là tại hướng ai hành lễ?2020-08-30 11:47
 • #832: Quả thực đáng chết!2020-08-30 11:47
 • #833: tác giả thông báo thái cmn giám T_T2020-08-30 11:47
 • #834: Đầu thú hoá hình2020-08-30 11:47
 • #835: Lý Trường Lâm! Ngươi chỉ có biết ăn!2020-08-30 11:47
 • #836: Đối chọi gay gắt2020-08-30 11:47
 • #837: Sư mẫu tốt2020-08-30 11:47
 • #838: Hàm kim lượng cao nhất đoàn thể2020-08-30 11:47
 • #839: Bị mấy câu quyết định vận mệnh2020-08-30 11:48
 • #840: Lâm Viễn lực lượng nắm trong tay2020-08-30 11:48
 • #841: Cây vải lang quân2020-08-30 11:48
 • #842: Sí dương Thánh Hỏa cùng bắt đầu2020-08-30 11:48
 • #843: Nhiên Thiên Hống cùng Cựu Nhật chi vưu2020-08-30 11:48
 • #844: 360 đĩa2020-08-30 11:48
 • #845: Lâm Viễn đã lâu nhiệt huyết (mới một tháng, cầu nguyệt phiếu gây! )2020-08-30 11:48
 • #846: Mất đi lòng tin Long Đào2020-08-30 11:48
 • #847: Cùng văn lôi đồng thời tiến hành võ lôi2020-08-30 11:48
 • #848: Vui quá hóa buồn Cao Phong2020-08-30 11:49
 • #849: Lòng tốt làm chuyện xấu Tả Minh2020-08-30 11:49
 • #850: Băng Xuyên Tiềm Sa2020-08-30 11:49
 • #851: Tiểu tử này là cùng ta rất có duyên phận2020-08-30 11:49
 • #852: Nguyệt Hậu đề cử2020-08-30 11:49
 • #853: Lưu Kiệt trận thế2020-08-30 11:49
 • #854: Thiết Ngục thu đồ tiêu chuẩn2020-08-30 11:49
 • #855: Nguyệt Hậu cùng Thiết Ngục tiền đặt cược2020-08-30 11:49
 • #856: Xa luân chi chiến2020-08-30 11:49
 • #857: Khuẩn Ti Thao Trùng2020-08-30 11:50
 • #858: Lui bước chiến ý2020-08-30 11:50
 • #859: Nhận thua 50 tràng2020-08-30 11:50
 • #860: Trận chiến cuối cùng2020-08-30 11:50
 • #861: Thanh toán tiền đặt cược2020-08-30 11:50
 • #862: Lê Hiên sẽ không ăn dấm đi?2020-08-30 11:50
 • #863: Chính thức bắt đầu văn võ hai lôi (chúc thi đại học các vị tên đề bảng vàng! )2020-08-30 11:50
 • #864: Hà khắc so tài quy tắc2020-08-30 11:50
 • #865: Lâm Viễn thế nhưng là bản cung đồ đệ!2020-08-30 11:50
 • #866: Ngươi thơm quá a!2020-08-30 11:50
 • #867: Cái thứ hai chức năng2020-08-30 11:51
 • #868: Lâm Viễn đề thi2020-08-30 11:51
 • #869: Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên! (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:51
 • #870: Bị tức thành đáy nồi đen Trù Tôn2020-08-30 11:51
 • #871: Tông Trạch lấy lòng2020-08-30 11:51
 • #872: Có lời không ngại tới nói (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:51
 • #873: Lai Nhân sinh linh Thịnh Nhân2020-08-30 11:51
 • #874: Chuyển sinh viêm thú (nguyên hỏa)2020-08-30 11:51
 • #875: Như thế hỏa diễm cường độ còn kém xa lắm đâu! (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:51
 • #876: Rắn hóa Medusa2020-08-30 11:52
 • #877: Không cách nào danh trạng kỳ tích2020-08-30 11:52
 • #878: Rơi xuống ở trên lôi đài Lam Độc Diễm Ngẫu2020-08-30 11:52
 • #879: Tông Trạch suy đoán2020-08-30 11:52
 • #880: Có linh khí, tùy hứng!2020-08-30 11:52
 • #881: Ra khỏi vỏ thánh kiếm2020-08-30 11:52
 • #882: Thiên Đường Xích Hỏa, Xích Viêm thiên quốc2020-08-30 11:52
 • #883: Nước miếng lau một chút2020-08-30 11:52
 • #884: Thánh nguyên! Giai đoạn trưởng thành lột xác!2020-08-30 11:52
 • #885: Sư phụ, ta thắng.2020-08-30 11:53
 • #886: Ta không bằng hắn2020-08-30 11:53
 • #887: Nguyệt Lộ Hồi Sinh hoàn2020-08-30 11:53
 • #888: Vị thứ tư Trạm Lam sứ cùng Lục tinh vết nứt tin tức2020-08-30 11:53
 • #889: Cấp sáu thứ nguyên vết nứt cùng vực sâu thế giới2020-08-30 11:53
 • #890: Cũng không thể để bản tọa đồ đệ đứng đấy2020-08-30 11:53
 • #891: Sư phụ đi đâu?2020-08-30 11:53
 • #892: Thật sự là một cái tốt mồi câu!2020-08-30 11:53
 • #893: Mở rộng vực sâu thế giới2020-08-30 11:53
 • #894: Mang theo tiếng khóc nức nở Huyết Dục Chi Mẫu2020-08-30 11:53
 • #895: Ta cùng sư phụ cùng một chỗ2020-08-30 11:54
 • #896: Lục Thực Nhuyễn Trùng2020-08-30 11:54
 • #897: Kẻ xấu? Ngươi muốn làm sao làm cái này kẻ xấu? (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:54
 • #898: Lấy oán trả ơn2020-08-30 11:54
 • #899: Tử Hà Mỹ Thần Điệp2020-08-30 11:54
 • #900: Ngân thú vắt ngang trời cao2020-08-30 11:54
 • #901: Màu bạc Long châu2020-08-30 11:54
 • #902: Vô Tẫn Hạ huyết mạch tiến hóa2020-08-30 11:54
 • #903: Sáng thế địa mạch giáng lâm2020-08-30 11:54
 • #904: Lâm Viễn đổ máu2020-08-30 11:55
 • #905: Đưa ra Thánh Nguyên chi vật2020-08-30 11:55
 • #906: Là thời điểm phát huy được tác dụng(cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 11:55
 • #907: Đặc thù Lực Lượng quy tắc2020-08-30 11:55
 • #908: Người tới là khách2020-08-30 11:55
 • #909: Ta chỉ cần sư phụ là đủ rồi2020-08-30 11:55
 • #910: Có gì có thể ghét bỏ?2020-08-30 11:55
 • #911: Bị áp chế gen bản năng2020-08-30 11:55
 • #912: Mới Sáng Thế chủng, Lâm Viễn đột nhiên đốn ngộ! (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:55
 • #913: Nhi tử, ngươi thật tuyệt!2020-08-30 11:55
 • #914: Lam Thiểm Tử Điệp! Lên cấp Huyễn Tưởng chủng đi!2020-08-30 11:56
 • #915: Lâm Viễn, đã lâu không gặp2020-08-30 11:56
 • #916: Huyễn Tưởng chủng Mobius2020-08-30 11:56
 • #917: Tử Tiêu Mỹ Thần Điệp! Bá đạo chuyên môn đặc tính!2020-08-30 11:56
 • #918: Mobius! Klein đầu mối then chốt (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 11:56
 • #919: Đừng khóc, ta không sao.2020-08-30 11:56
 • #920: Trúc Quân chi nộ2020-08-30 11:56
 • #921: Nguyệt Hậu giáng lâm2020-08-30 11:56
 • #922: Chiểu Ngạc hung mãnh2020-08-30 11:56
 • #923: Lâm Viễn dã vọng2020-08-30 11:57
 • #924: Ma Bàn trấn, nguy cơ lại đến2020-08-30 11:57
 • #925: Còn lại để ta giải quyết2020-08-30 11:57
 • #926: Cho thêm ta uống một chút2020-08-30 11:57
 • #927: Không để lại một cái2020-08-30 11:57
 • #928: Lâm Viễn! Thiên thần hạ phàm2020-08-30 11:57
 • #929: Lưu Lãng suy đoán2020-08-30 11:57
 • #930: Lo gì không thể thắp sáng bầu trời!2020-08-30 11:57
 • #931: Long Tiêu mục đích2020-08-30 11:57
 • #932: Trở lại trang viên2020-08-30 11:57
 • #933: Vô Tẫn Hạ Thánh Nguyên chi vật2020-08-30 11:58
 • #934: Dễ hỏng Hoang Xuyên Lan Nha2020-08-30 11:58
 • #935: Một năm đi dạo hai lần Phẩm Như gia đình2020-08-30 11:58
 • #936: Lâm Viễn, Thần Hình Bồ Đề quả hương vị thật khổ nha! (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:58
 • #937: Lưu Kiệt thời cơ mới2020-08-30 11:58
 • #938: Âm Âm, ngươi thật là dễ nhìn!2020-08-30 11:58
 • #939: Bị điên cuồng miệng độn Hắc (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:58
 • #940: Hắc cùng Lâm Viễn trong lúc đó 1V1 quyết đấu (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:58
 • #941: Nên thu lưới2020-08-30 11:58
 • #942: Chờ lấy heo tới tại trước cây đâm chết2020-08-30 11:58
 • #943: Cắt thận trọng các dũng giả rau hẹ (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:59
 • #944: Tối nay thu lưới2020-08-30 11:59
 • #945: Ngươi không xứng trở thành Hoàng cấp cường giả (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 11:59
 • #946: Đương nhiên có thể2020-08-30 11:59
 • #947: Toàn bộ Mạng Sao người vui sướng nhất2020-08-30 11:59
 • #948: Cái gì là thực lực dẫn chương trình a! ? (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 11:59
 • #949: Hắc cùng Lâm Viễn không phải một cái. . . . .2020-08-30 11:59
 • #950: Long Đào ra mặt2020-08-30 11:59
 • #951: Lưu Kiệt một thiếp định sóng gió2020-08-30 11:59
 • #952: Tới nhà của ta đi!2020-08-30 11:59
 • #953: Âm Âm đúng lúc gặp nhân quả2020-08-30 12:00
 • #954: Đến Nắng Ấm quỹ ngân sách (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 12:00
 • #955: Hướng dẫn khế ước2020-08-30 12:00
 • #956: Hoàn mỹ nguyên tính tẩy lễ2020-08-30 12:00
 • #957: Trước thân thể thần bí đồ đằng2020-08-30 12:00
 • #958: Chiểu Nhưỡng Nham Quy cùng Medusa Xà Yêu chiến đấu2020-08-30 12:00
 • #959: Tích Đằng trận chiến mở màn2020-08-30 12:00
 • #960: Tín ngưỡng cùng "Sứ đồ" (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 12:00
 • #961: Thứ nguyên sinh vật trông thấy thuộc tính khả năng2020-08-30 12:00
 • #962: Wendy2020-08-30 12:01
 • #963: Tam Hoa Xà Đồng đồ đằng2020-08-30 12:01
 • #964: Bướm ảnh xuống hết thảy sinh mệnh chung quy yên tĩnh2020-08-30 12:01
 • #965: Tiến hóa Tích Đằng2020-08-30 12:01
 • #966: Wendy thiên phú năng khiếu: Xà Duệ Nhạc Viên2020-08-30 12:01
 • #967: Xương Cốt Gia Cố cùng Nhiều Mặt Thân Thể2020-08-30 12:01
 • #968: Tín đồ cải tạo2020-08-30 12:01
 • #969: Ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy tới cái này một hộp gấm đồ tốt!2020-08-30 12:01
 • #970: Mạch Lan San2020-08-30 12:01
 • #971: Thiên Nữ Tản2020-08-30 12:01
 • #972: Trách nhiệm nhất định không thể toàn bộ do ta Miêu Kỷ cõng2020-08-30 12:02
 • #973: Bổ cứu? Như thế nào bổ cứu?2020-08-30 12:02
 • #974: Nguyệt Hậu đại nhân đệ tử tính tình không tốt2020-08-30 12:02
 • #975: Sắp chết Tích Đằng, Wendy cùng Lân Cơ2020-08-30 12:02
 • #976: Cất giấu lực lượng2020-08-30 12:02
 • #977: Chiểu Địa Thủy Đài2020-08-30 12:02
 • #978: Thân thể tàn phế bên trên sáng lên đồ đằng ấn ký2020-08-30 12:02
 • #979: Tận hết sức lực bản thân giới thiệu2020-08-30 12:02
 • #980: Lâm Viễn bại gia nữ mà2020-08-30 12:02
 • #981: Thế giới nguyên tinh2020-08-30 12:02
 • #982: Nắm chắc đầu gió2020-08-30 12:03
 • #983: Tình yêu tốt nhất bộ dáng2020-08-30 12:03
 • #984: Chúng ta ở nơi nào đại khái gặp một lần?2020-08-30 12:03
 • #985: Chuẩn bị toàn bộ đỡ ra thân phận2020-08-30 12:03
 • #986: Xứng hàng cùng chuỗi coi thường tạo dựng2020-08-30 12:03
 • #987: Nhánh mai cùng thiếu niên2020-08-30 12:03
 • #988: Không cách nào thấy hết triệu chứng2020-08-30 12:03
 • #989: Không bằng dứt khoát làm một cái lớn2020-08-30 12:03
 • #990: Lại là thú văn!2020-08-30 12:04
 • #991: Đến từ cha mẹ ruột quà tặng2020-08-30 12:04
 • #992: Cực Dạ Bích Lạc Hạt2020-08-30 12:04
 • #993: Nguyện trở thành thiếu gia kiếm trong tay (cầu nguyệt phiếu)2020-08-30 12:04
 • #994: Nguyên lai Hắc cùng cái kia vung tệ Lâm Viễn là cùng một người!2020-08-30 12:04
 • #995: Trong lúc hô hấp đều mang Huy Diệu màu sắc2020-08-30 12:04
 • #996: Vuốt mông ngựa đừng vuốt sai lệch! (anh anh anh, sách vỗ béo nên làm thịt)2020-08-30 12:04
 • #997: Hợp sảnh dự định2020-08-30 12:04
 • #998: Thuần huyết Tổ An thỉnh cầu tham chiến2020-08-30 12:04
 • #999: Toàn thân là tổn thương Điền Ninh Ninh2020-08-30 12:05
 • #1000: Đừng sợ, hết thảy có ta2020-08-30 12:05
 • #1001: Như thế nào bị thương thành như thế2020-08-30 12:05
 • #1002: Hả? Thiên Không thành?2020-08-30 12:05
 • #1003: Huyết thệ cực đấu2020-08-30 12:05
 • #1004: Họa không kịp người nhà2020-08-30 12:05
 • #1005: Sư phụ của ta liền là Nguyệt Hậu!2020-08-30 12:05
 • #1006: Năng lực so ra kém trung thành trọng yếu2020-08-30 12:05
 • #1007: Bách Vấn Thú Đế Tạo sư quân đoàn2020-08-30 12:06
 • #1008: Đại quýt làm trọng2020-08-30 12:06
 • #1009: Cái này, ý nghĩ này có thể thành sao?2020-08-30 12:06
 • #1010: Tám người video2020-08-30 12:06
 • #1011: Để ta tới thêm2020-08-30 12:06
 • #1012: Tông Trạch nịnh nọt2020-08-30 12:06
 • #1013: Thanh Đồng Kim Lân Xà2020-08-30 12:06
 • #1014: Trạm Lam sứ đại nhân, muốn đi xem lễ sao?2020-08-30 12:06
 • #1015: Bây giờ chưa đến lúc nó mang lên tên thời điểm2020-08-30 12:07
 • #1016: Cam, cái này về sau còn có nhường hay không người tắm rửa!2020-08-30 12:07
 • #1017: Huyết Dục Chi Mẫu chưa hề hiện ra huyết mạch (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 12:07
 • #1018: Thiên Quỹ Ngọc Chu2020-08-30 12:07
 • #1019: Chẳng lẽ có rất nhiều bạn lữ hay sao?2020-08-30 12:07
 • #1020: Thiên Thể Nghị Hội sắp gia tăng thành viên mới (cầu nguyệt phiếu! )2020-08-30 12:07
 • #1021: Tháp Lôi2020-09-04 15:12
 • #1022: Tô Y Nhân2020-09-04 15:12
 • #1023: Mệnh Kết Nham Tinh2020-09-04 15:12
 • #1024: Lần thứ tư Thiên Thể Nghị Hội2020-09-04 15:12
 • #1025: Ủy khuất Bắc Hứa2020-09-04 15:12
 • #1026: Cần lập tức giải quyết nan đề2020-09-04 15:13
 • #1027: Trị phần ngọn muốn trị tận gốc2020-09-04 15:13
 • #1028: Chòm sao phương bắc chòm Leo Minor2020-09-04 15:13
 • #1029: Không thành thật U Ám sứ (cầu nguyệt phiếu! )2020-09-04 15:13
 • #1030: Người sống chắc chắn sẽ có hi vọng không phải sao?2020-09-04 15:13
 • #1031: Lão sư cách mỗi 7 ngày đều sẽ chỉ đạo ta một lần2020-09-04 15:13
 • #1032: Thiên Không thành nắm giữ phần thứ nhất độc nhất vô nhị bí mật (cầu nguyệt phiếu gây! )2020-09-04 15:13
 • #1033: Phạm Trùng chi lung mật hội2020-09-04 15:14
 • #1034: Bỗng nhiên lột xác thiên hương2020-09-04 15:14
 • #1035: Hoa si đi ra cơ duyên2020-09-04 15:14
 • #1036: Kỹ năng Chảy Xiết2020-09-04 15:14
 • #1037: Thủy chi tổ mạch2020-09-04 15:14
 • #1038: Lâm Viễn trong linh hồn điện thờ (cầu nguyệt phiếu! )2020-09-04 15:14
 • #1039: Người cùng thiếu nữ2020-09-05 15:06
 • #1040: Tín Ngưỡng Bám Thân2020-09-05 15:06
 • #1041: Hôi Hôi là Thiên Quyến chi linh? (cầu nguyệt phiếu! )2020-09-05 15:06
 • #1042: Tài sản về không Lâm Viễn2020-09-07 15:02
 • #1043: Khí Tượng Hóa Vân2020-09-07 15:02
 • #1044: Trời nắng ánh sáng chói lọi cùng trời đầy mây bóng đen2020-09-07 15:02
 • #1045: Cùng ngươi tuyết rơi suốt cả đêm2020-09-08 15:13
 • #1046: Bảo Ngọc chi ước2020-09-08 15:13
 • #1047: Đưa Vỏ Nguyên Tố người đến (cầu nguyệt phiếu! )2020-09-08 15:13
 • #1048: Thiên Quyến biệt quán2020-09-09 16:05
 • #1049: Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nuôi nhện con2020-09-09 16:06
 • #1050: Phạm Tiễn Dực hảo cảm2020-09-09 16:06
 • #1051: Chọn ngày không bằng đụng ngày2020-09-10 15:05
 • #1052: Hàn Sinh cùng Xú Thí Kim Quy Tử2020-09-10 15:05
 • #1053: Ngươi gọi Phạm Hàn Sinh đi, ta biết ngươi!2020-09-11 15:14
 • #1054: Hằng Tinh Tinh Đình huyết mạch2020-09-11 15:14
 • #1055: Mười cây Kim Liên Cẩm Chu liền đã thỏa mãn! ?2020-09-11 15:14
 • #1056: Đã định 800 cây2020-09-11 15:14
 • #1057: Cả hai cùng có lợi lựa chọn2020-09-12 15:00
 • #1058: Lâm Viễn phẩm cách2020-09-12 15:00
 • #1059: Vỏ Nguyên Tố phân phối cùng Quý Phong2020-09-12 15:00
 • #1060: Lâm Viễn kỳ vọng2020-09-13 17:24
 • #1061: Phong Tinh bảo bình2020-09-13 17:24
 • #1062: Oan gia ngõ hẹp!2020-09-13 17:25
 • #1063: Ta cần ngươi cho ta một cái công đạo2020-09-14 14:50
 • #1064: Lâm Viễn trong lời nói lực lượng2020-09-15 15:06
 • #1065: Chuyện liền là dùng để giải quyết2020-09-15 15:06
 • #1066: Quý Phong thể nội quái dị thực vật sinh mệnh2020-09-15 15:06
 • #1067: Giấu diếm Ẩn Nguyệt các tin tức2020-09-15 15:06
 • #1068: Cứu chữa! Tiến hành! Ngay tại lúc này!2020-09-16 15:01
 • #1069: Bị ký sinh Lâm Viễn2020-09-16 15:02
 • #1070: Nhân Quả Kiếm Lan cùng Dự Lệnh Thụy Liên2020-09-16 15:02
 • #1071: Lần nữa chớp động màu vàng óng ánh sáng2020-09-17 15:18
 • #1072: Thiên Cơ chi ước2020-09-17 15:18
 • #1073: Sáu Trang Tiên Thát2020-09-17 15:19
 • #1074: Thiên Sứ Chết Chóc cùng Nghi Lễ Đen chi bôi2020-09-19 15:04
 • #1075: Các lộ gió lớn tụ Huy Diệu2020-09-19 15:05
 • #1076: Ba người vui vẻ2020-09-19 15:05
 • #1077: Hoa Thụ Phược Sát2020-09-19 15:05
 • #1078: Bị Lâm Viễn nghiêm trọng đánh giá thấp Vô Tẫn Hạ2020-09-19 15:05
 • #1079: Phát tài Lâm Viễn2020-09-19 15:05
 • #1080: Nhà mới2020-09-19 15:05
 • #1081: Lịch luyện người đi theo2020-09-19 15:06
 • #1082: Tông Trạch quan tâm2020-09-19 15:06
 • #1083: Toàn bộ đánh giết (mười chương cầu nguyệt phiếu nha! )2020-09-19 15:06
 • #1084: Mặt mo hướng cái nào thả?2020-09-20 15:06
 • #1085: Miêu Chấn Sơn lo lắng2020-09-20 15:06
 • #1086: Tử Trúc lâm cảm tạ cùng ân tình2020-09-20 15:06
 • #1087: Chưa khế ước Kim Ti Đế Trúc2020-09-21 14:41
 • #1088: Đại sư huynh, ngươi tuyệt đối đừng!2020-09-21 14:41
 • #1089: Sư phụ, ta có!2020-09-21 14:41
 • #1090: Như thế Thương Nguyệt làm sao lại có người đuổi?2020-09-22 15:05
 • #1091: Kim Cương giai Huyễn Tưởng chủng Thông Minh2020-09-22 15:05
 • #1092: Các Bách Vấn Thú tuyệt đối trung thành2020-09-22 15:05
[Total: 5   Average: 5/5]

Related posts

Huyền Huyễn: Ta Biên Soạn Thần Thoại

TiKay

Quốc Vương Trò Chơi

THUYS♥️

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Leave a Reply