Huyền Huyễn

Triệu Hoán Tinh Hải

Triệu Hoán Tinh Hải

Thượng cổ trong năm, trời giáng thần thạch, thay đổi Nguyên Hải cổ giới lực lượng quy tắc, làm mọi người có thể thức tỉnh chức nghiệp, tu hành Nguyên Sư!

Địa cầu bệnh nan y thanh niên Lâm Nhiên hồn xuyên cổ giới, phát hiện có được Nguyên Sư thiên phú, thức tỉnh ra xưa nay chưa từng có thần bí triệu hoán sư chức nghiệp, săn giết yêu thú, đạp lăng hải vực, tìm kiếm thần thạch huyền bí, triệu hoán thiên hạ, thành tựu Tinh Hải chí tôn!

Này hết thảy, từ xa xôi biên giới hải vực Đằng đảo bắt đầu!

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Toan Sáp Đích Lam Môi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Nguyên Sư
 • #2: Kiếm Chiến Sư
 • #3: Đằng Đảo Học Viện
 • #4: Chức Nghiệp Thức Tỉnh
 • #5: Tinh Hải Triệu Hoán Sư
 • #6: Nguyên Thạch
 • #7: Khải Nguyên
 • #8: Lý Ngôn Ngịch Tập
 • #9: Song Sinh Chức Nghiệp Giả
 • #10: Mau Thu Thần Thông
 • #11: Thần Cấp Chức Nghiệp
 • #12: Bí Kho
 • #13: Đồng Thau Nanh Sói
 • #14: Chư Gia Tặng Lễ
 • #15: Tinh Thần Trấn Hải Kinh
 • #16: Quy Nguyên Quy Nguyên
 • #17: Tam Môn Nguyên Kỹ
 • #18: Tinh Dạ Đảo
 • #19: Đệ Nhất Triệu Hoán Linh Sủng
 • #20: Hoang Lang
 • #21: Thiếu Chút Nữa Đột Phá
 • #22: Hắc Xà Giác
 • #23: Hắc Văn Xà
 • #24: Ra Đi Hoang Lang
 • #25: Cái Gọi Cầu Phú Quý Trong Nguy Hiểm
 • #26: Trân Lung Kỳ Thủ
 • #27: Đánh Chết
 • #28: Nữa Năm
 • #29: Ngọc Khuê
 • #30: Thứ Giả
 • #31: Nữa Năm Tiểu Bỉ
 • #32: Nhất Chiêu Đánh Bại
 • #33: Dương Nhất Tùng Vs Lý Ngôn
 • #34: Đỉnh Phong Quyết Chiến
 • #35: Thủ Tịch
 • #36: Sát Quy
 • #37: Bảo Dược Xuất Thế
 • #38: Phong Vân Dũng Động
 • #39: Linh Tâm Đằng
 • #40: Thăm Dò
 • #41: Đường Này Không Thông
 • #42: Giao Chiến
 • #43: Đại Phát Thần Uy
 • #44: Vũ Đảo Thủ Tịch
 • #45: Thực Lực Tăng Mạnh
 • #46: Ngọc Hoàng
 • #47: Thần Mộc Giới
 • #48: Bách Đảo Chi Tranh
 • #49: Tư Nam Vô Thương
 • #50: Đối Chọi Gay Gắt
 • #51: Sinh Cơ Dạt Dào
 • #52: Tinh Thần Đại Thủ Ấn
 • #53: Thủ Hạ Bại Tướng Dùng Cái Gì Mạnh Miệng
 • #54: Thanh Cứ Giải tộc quần
 • #55: Nguyên Tẫn Châu
 • #56: Hắc Vân Song Sát
 • #57: Thập Phương Vây Giết
 • #58: Lâm Trận Đột Phá
 • #59: Minh Côn Bí Cảnh
 • #60: Lớn Lên Quá Xấu Vào Không Được
 • #61: Thánh Địa Cùng Cổ Phái
 • #62: Bí Cảnh Danh Ngạch
 • #63: Ngàn Năm Chu Quả
 • #64: Phá Cấm
 • #65: Quản Ngọc Long
 • #66: Chính Thức Bí Cảnh
 • #67: Hắc Yên Tam Thập Lục Biến
 • #68: Ngu Chấn Võ
 • #69: Dị Chủng Hàn Sơn Quy
 • #70: Hắc Ám Vòng Xoáy
 • #71: Tàn Thiên Kinh Cấp Công Pháp
 • #72: Tiên Thiên Ảnh Độn
 • #73: Bắc Minh Chi Côn
 • #74: Đại Ngư
 • #75: Nguyên Thần Ấn Ký
 • #76: Gặp Lại Ngu Chấn Võ
 • #77: Giết Chết
 • #78: Trung Châu Ngu Gia
 • #79: Tuần Phong Quân Đô Uý
 • #80: Thập Trưởng
 • #81: Băng Sụp Phía Sau
 • #82: Cánh Chim
 • #83: Chân Hình Tam Thập Lục Biến
 • #84: Ly Khai Đằng Đảo
 • #85: Tà Thần Hàng Lâm
 • #86: Trung Châu Thành
 • #87: Trấn Nam Tướng Quân
 • #88: Triệu Phủ
 • #89: Phệ Hồn Cửu Biến
 • #90: Nguyên Thương Các
 • #91: Tiến Về Trước An Lê Thành
 • #92: Bác Bì Ma
 • #93: Tà Ma Hiện Thân
 • #94: Khiêu Chiến Lam Cốt
 • #95: Giáo Uý
 • #96: Khống Chế Võ Đài
 • #97: Tam Tượng Chi Lực
 • #98: Tà Tông Đệ Tử
 • #99: Bắt
 • #100: Liệt Dương Đan
 • #101: Tập Sát Phân Đà
 • #102: Hàn Yên Các
 • #103: Địa Hạ Đấu Giá Hội
 • #104: Song Sí Huyền Hổ Tinh Huyết
 • #105: Thất Bảo Kim Cương Tháp
 • #106: Cảm Ngộ Chân Ý
 • #107: Quét Sạch An Lê
 • #108: Phong Lôi Môn
 • #109: Ảnh Ma Chân Thân
 • #110: Phong Lôi Dực
 • #111: Hãn Hải Vương
 • #112: Quy Nguyên Bát Mạch
 • #113: Phong Lôi Tam Trọng
 • #114: Xuất Thủ
 • #115: Hàng Phục! Tinh Thần Lạc Ấn
 • #116: Nội Đan
 • #117: Cùng Kỳ Chân Ý
 • #118: Tập Sát
 • #119: Hắc Nha Ngu Ổ
 • #120: Nguyên Kiều Cấp
 • #121: Thủ Đoạn Tề Xuất
 • #122: Hắc Ám Hỗn Động
 • #123: Thôn Nạp Tinh Huyết
 • #124: Âm Dương Thần Tuyền
 • #125: Kỳ Trân Bảng Đệ Thập
 • #126: Hoang Lang Tộc
 • #127: Khế Ước Minh Côn
 • #128: Linh Sủng Phản Bộ
 • #129: Địa Giới Chi Môn
 • #130: Hiển Uy
 • #131: Quỷ Vụ Tiên Sinh
 • #132: Thần Quỷ Gọi Đến
 • #133: Thẩm Vấn
 • #134: Ngũ Hành Luân Hồn
 • #135: Thu Phục Mệnh Hồn
 • #136: Ý Cảnh Mà Nói
 • #137: Giương Buồm Hải Ngoại
 • #138: Vô Tận Hải Thị
 • #139: Dạ Nguyệt Tiên Tung
 • #140: Ninh Linh Băng
 • #141: Truy Binh Đánh Tới
 • #142: Nhất Niệm Thành Băng Thiên Hạ Phiêu Tuyết
 • #143: Phong Không Đại
 • #144: Huyền Nữ Thần Linh
 • #145: Thôn Phệ Không Gian
 • #146: Hiệp Nghị Đạt Thành
 • #147: La Giác Hải Thị
 • #148: Ngũ Hành Châu
 • #149: Luyện Hoá
 • #150: Bán Bộ Nguyên Hải
 • #151: Cực Ác Ý Cảnh
 • #152: Tiềm Long Bảng
 • #153: Diễn Võ Trường
 • #154: Gọn Gàng
 • #155: Bất Phôi Kim Thân
 • #156: Cực Đại Tài Phú
 • #157: Thiên Tà Uế Thổ Ma Thể
 • #158: Thua Chạy
 • #159: Quỷ Long Tử Sinh Nghi
 • #160: Cùng Kỳ Biến
 • #161: Vô Địch Tín Niệm
 • #162: Cổ Giới Hư Không
 • #163: Lâm Môn Một Bước
 • #164: Tam Đại Chân Nhân
 • #165: Đại Khai Sát Giới
 • #166: Tái Chiến
 • #167: Sát Ý Đánh Úp Lại
 • #168: La Thiên Quốc
 • #169: Ngũ Độc Tửu
 • #170: Phong Chi Ý Cảnh
 • #171: Tái Nhập Minh Phủ
 • #172: Ngũ Hành Thần Hồn Thành
 • #173: Mệnh Hồn Cấp
 • #174: Địa Nguyên Cấp Chức Nghiệp
 • #175: Quân Chủ Kỳ Xí
 • #176: Mệnh Hồn Thần Uy
 • #177: Huyền Dương Liệt Thần Tiễn
 • #178: Thượng Cổ Nhất Khí Tông
 • #179: Vân Nhai Đảo Khế Đất
 • #180: Rung Động Lê Dương
 • #181: Chiếu Lệnh
 • #182: Phong Khởi Vân Dũng
 • #183: Cửu Cực Tuyệt Tiên Thần Quang
 • #184: Hồi Trung Châu Sát Nhân
 • #185: Hắc Ám Ý Cảnh
 • #186: Ý Cảnh Đối Bính
 • #187: Hồn Phi Phách Tán
 • #188: Thu Phục Ngu Phong
 • #189: Phản Hồi Trung Châu Thành
 • #190: Vạn Chúng Chú Mục
 • #191: Án Sát Sử
 • #192: Gặp Mặt Hãn Hãi Vương
 • #193: Đế Chủ Khâm Điểm
 • #194: Chấp Chưởng Án Sát Đài
 • #195: Nhục Thân Cửu Trọng
 • #196: Lại Đến Triệu Phủ
 • #197: Công Môn Hảo Tu Hành
 • #198: Vân Tiên Sơn Trang
 • #199: Lâm Án Sát Sử
 • #200: Tiến Về Trước Trung Châu
 • #201: Án Sát Đài Bí Phủ
 • #202: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Khiếu
 • #203: Xích Đỉnh Cảnh Giới
 • #204: Vân Nhai Đảo
 • #205: Thượng Cổ Công Pháp
 • #206: Trong Thành Sáo Lộ Thật Sâu
 • #207: Xung Đột
 • #208: Hiểu Lầm
 • #209: Đánh Bậy Đánh Bạ
 • #210: Tinh Thần Ý Cảnh
 • #211: Thực Lực Đại Tăng
 • #212: Bại Lộ
 • #213: Mưu Đồ Bí Mật
 • #214: Trụ Pháp Bí Cảnh
 • #215: Thời Gian Pháp Tắc
 • #216: Đại Luyện Khí Sư
 • #217: Linh Cấp Đỉnh Phong
 • #218: Trấn Sơn Vương Thế Tử
 • #219: Lưu Minh Chiếu
 • #220: Đạo Lữ
 • #221: Nguyên Thần Tinh Vẫn Kiếm
 • #222: Thủ Kiếm
 • #223: Kiếm Si Lão Nhân
 • #224: Tuỳ Thời Xin Đợi
 • #225: Khai Tịch Tinh Khiếu
 • #226: Kiếm Đạo Chân Giải
 • #227: Nhân Tiên Hàng Lâm
 • #228: Tiến Vào Bí Cảnh
 • #229: Phi Tuyết Viên
 • #230: Thiên Tà Tông Chân Truyền
 • #231: Thiên Tà Thất Thập Nhị Kiếm Đàn
 • #232: Minh Hàn Huyền Âm Đồ
 • #233: Xuất Thủ
 • #234: Băng Tuyết Hàn Tâm Quả
 • #235: Phá Sơn Thế Tử
 • #236: Cùng Cảnh Giới Vô Địch
 • #237: Tây Linh Sơn
 • #238: Kẻ Trộm
 • #239: Đột Phá
 • #240: Tuyết Yêu Lang
 • #241: Kinh Phong Huyết Y Lâu
 • #242: Vây Giết
 • #243: Pháp Tướng Côn Thân
 • #244: Toàn Diệt
 • #245: Tứ Đại Môn Phiệt
 • #246: Tử Ngọc Đài
 • #247: Thập Đại Tuổi Trẻ Cao Thủ
 • #248: Tranh Đoạt Ngọc Đài
 • #249: Ninh Phong Nhã
 • #250: Ma La
 • #251: Chiến Lực Toàn Bộ Triển Khai
 • #252: Lấy Một Địch Bốn
 • #253: Trung Cổ Cự Thần Tông
 • #254: Ai Dám Thương Tổn Hắn
 • #255: Thời Không Hồi Lang
 • #256: Thần Kê — Nguyệt Thỏ — Niên Thú
 • #257: Cửu Trọng Bích Hoạ
 • #258: Thuỷ Tích Đồ
 • #259: Thời Gian Trôi Qua
 • #260: Tuế Nguyệt Kiếm Pháp
 • #261: Chấn Nhiếp
 • #262: Ngưng Lại Bí Cảnh
 • #263: Khốn Cảnh
 • #264: Thời Gian Ý Cảnh
 • #265: Một Năm Lĩnh Ngộ
 • #266: Khế Ước Thần Kê
 • #267: Trở Về
 • #268: Binh Vây Ngu Gia
 • #269: Động Thủ
 • #270: Thiên Phú Thời Gian Tĩnh Chỉ
 • #271: Kinh Động Chân Nhân
 • #272: Dẹp Loạn
 • #273: Đột Phá Nguyên Kiều
 • #274: Rời Đi
 • #275: Diệt Môn Sự Kiện
 • #276: Thây Khô
 • #277: Ma Tung
 • #278: Rối Loạn
 • #279: Ta Là Cha Ngươi
 • #280: Đại Chiến Khởi
 • #281: Nhất Kiếm
 • #282: Một Đường Giết Đi Qua
 • #283: Giác Thuỵ
 • #284: Lục Đại Chân Truyền
 • #285: Dễ Như Trở Bàn Tay
 • #286: Chí Ám Chi Môn
 • #287: Sĩ Khí Sụt Lùi
 • #288: Nguyên Thần Tập Kích
 • #289: Hàng Lâm
 • #290: Đối Đầu
 • #291: Sơn Hà Toái Diệt Đỉnh
 • #292: Chiến Hậu
 • #293: Bái Sư
 • #294: Quỳnh Hoa Yến
 • #295: Thắng Bại Đã Phân
 • #296: Ý Cảnh Đề Thăng
 • #297: Điều Lệnh Tới
 • #298: Lạc Hà Thuyền Hoa
 • #299: Tụ Bảo Các Tổng Các
 • #300: Ngũ Tinh Lệnh Bài
 • #301: Gặp Lại Cố Nhân
 • #302: Thu Thuỷ Tiên Tử
 • #303: Tiên Thiên Kim Tinh Mẫu Thạch
 • #304: Vận Khí Thật Tốt
 • #305: Bắt Đầu Lừa Người
 • #306: Tiết Thủ Đạo
 • #307: Kỳ Bảo Đường
 • #308: Hoá Xà Tinh Huyết
 • #309: Lũ Lụt Vọt Lên Long Vương Miếu
 • #310: Chu Mật
 • #311: Bối Phận Cao Doạ Người
 • #312: Linh Nguyên Thần Thuỷ
 • #313: Tin
 • #314: Triệu Kiến
 • #315: Giám Sát Sử
 • #316: Đệ Nhị Phiến Da Người Địa Đồ
 • #317: Nguyên Kiều Đỉnh Phong
 • #318: Thuỷ Nguyệt Các
 • #319: Đối Chọi Gay Gắt
 • #320: Trích Tinh Thủ
 • #321: Lại Bại
 • #322: Luyện Khiếu
 • #323: Tinh Khí Thần
 • #324: Văn Võ Bá Quan
 • #325: Tiến Vào Tổ Địa
 • #326: Đệ Lục Lão Tổ
 • #327: Mục Thiên Tuyết
 • #328: Vạn Linh Trì
 • #329: Hạch Tâm Khu Vực
 • #330: Chư Tượng Tháp
 • #331: Sâm La Vạn Tượng
 • #332: Tam Hoa Tề Tụ
 • #333: Đại Nhất Thống Công Pháp
 • #334: Chư Tinh Hoá Đạo Kinh
 • #335: Thần Quỷ Nghe Như Khóc
 • #336: Đáng Sợ Năng Lực
 • #337: Đệ Nhất Lão Tổ
 • #338: Ly Khai Tổ Địa
 • #339: Đạo Tước Ma Trướng
 • #340: Chỉ Bằng Ngươi Cũng Muốn
 • #341: Không Chịu Nổi Một Kích
 • #342: Đỉnh Phong Quyết Đấu
 • #343: Đệ Nhất Cuộc Chiến
 • #344: Thực Chí Danh Quy
 • #345: Trấn Ma Cốc
 • #346: Ma Quật
 • #347: Hai Vị Sư Huynh
 • #348: Nguyên Thần Cửu Phẩm
 • #349: Thương Sinh Sái Huyết
 • #350: Dung Nham Tà Ma
 • #351: Tử Cương Thành
 • #352: Ma Chủng
 • #353: Cao Thủ Tề Tụ
 • #354: Tiến Về Trước Trấn Ma Cốc
 • #355: Cường Giả Vi Tôn
 • #356: Không Có Hợp Lại Chi Địch
 • #357: Quần Hùng Hội Tụ
 • #358: Trọng Kiếm Vô Phong
 • #359: Tán Tu Hoả Lâm
 • #360: Tiến Vào Trấn Ma Cốc
 • #361: Nguy Cơ Tứ Phía
 • #362: Lớn Mạnh Ma Chủng
 • #363: Thượng Nhất Đại Thiên Tài Nhóm
 • #364: Long Hổ Đồng Ấn
 • #365: Đồng Ấn Tới Tay
 • #366: Bỏ Chạy
 • #367: Đồng Ấn Chi Uy
 • #368: Phần Thiên Ma Lĩnh
 • #369: Hoả Nguyên Thánh Quả
 • #370: Thần Bí Yêu Trứng
 • #371: Đắc Thủ
 • #372: Bán Bộ Nguyên Thần
 • #373: Ma Vực Hạch Tâm
 • #374: Dốc Sức Chiến Nguyên Thần
 • #375: Thua Chạy
 • #376: Mộc Nham Chân Nhân
 • #377: Vô Thượng Nhân Chân Tề Tụ
 • #378: Huyết Sắc Ma Cung
 • #379: Tranh Đoạt Thần Tàng
 • #380: Đệ Tam Khối Da Người Địa Đồ
 • #381: Khô Cốt
 • #382: Vô Thượng Trọng Bảo
 • #383: Trấn Thần Tháp
 • #384: Tam Diễm Thần Nha
 • #385: Ly Khai Trấn Ma Cốc
 • #386: Gặp Lại Cố Nhân
 • #387: Rất Giống Một Người
 • #388: Tai Hoạ Di Ngàn Năm
 • #389: Tế Tự Chi Địa
 • #390: Đông Dương Thành
 • #391: Ma Y Thần Toán
 • #392: Giá Trên Trời
 • #393: Thương Dịch Chi Tranh
 • #394: Một Chưởng Chụp Chết
 • #395: Cổ Lão Khu Vực
 • #396: Tế Thiên Thạch Lâm
 • #397: Lục Đại Vu Chủ
 • #398: Giới Thạch
 • #399: Loạn Thiên Lão Tổ
 • #400: Hoàng Cực Tinh Bính
 • #401: Vu Môn Thập Nhị Pháp
 • #402: Nhân Dũng
 • #403: Mở Ra
 • #404: Sinh Huy Bản Nguyên
 • #405: Nguyên Thần Kiếp
 • #406: Nhân Kiếp
 • #407: Ẩn Long Vệ
 • #408: Tâm Ma Kiếp
 • #409: Thiên Ma
 • #410: Trung Cổ Độ Kiếp Giả
 • #411: Nguyên Thần
 • #412: Già Quang Lược Ảnh
 • #413: Tử Đỉnh cảnh giới
 • #414: Thiên Đình
 • #415: Chấp Chưởng Trung Tâm
 • #416: Thiên Nhân Tộc
 • #417: Thiên Đế Ngự Long Kinh
 • #418: Bắt Kẻ Trộm
 • #419: Hoả Thần Tộc Hậu Duệ
 • #420: Thái Diễn Phá Không Toa
 • #421: Chích Thủ Già Thiên
 • #422: Tù Nhân
 • #423: Hoá Tiên Trì
 • #424: Rộng Lớn Tưởng Tượng
 • #425: Vội Vã Trăm Năm
 • #426: Long Mạch Chi Khí
 • #427: Trở Về Thần Đô
 • #428: Bát Phương Xôn Xao
 • #429: Án Sát Đài
 • #430: Hữu Tông Chính
 • #431: Tây Linh Sơn Tông Chủ
 • #432: Bức Lui
 • #433: Quảng Hàn Băng Cung
 • #434: Văn Thiên Mật Lục
 • #435: Thiên Nhai Hải Giác
 • #436: Linh Thi Khôi
 • #437: Hải Thiên Chi Uyên
 • #438: Thần Thạch
 • #439: Trực Diện Cổ Giới Ý Chí
 • #440: Ba Cái Điều Kiện
 • #441: Hoá Tiên Trì Ẩn Tàng Tác Dụng
 • #442: Đào Mộc Đại Hạm
 • #443: Âm Dương Sư
 • #444: Thuỷ Thần Tộc
 • #445: Chín Điều Long Mạch
 • #446: Thiên Địa Âm Dương Điên Đảo Đại Trận
 • #447: Tiên Nguyên Thế Giới
 • #448: Phi Thăng Thông Đạo Quan Bế
 • #449: Trước Giờ
 • #450: Hàng Lâm
 • #451: Tấn Chức Tam Giới
 • #452: Hư Không [ Đại Kết Cục ]
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Related posts

Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ

THUYS♥️

Ma Quỷ Bài Thi

THUYS♥️

Siêu Cấp Huyền Sư Hệ Thống

TiKay

Diệu Thủ Tâm Y

TiKay

Tinh Tế: Đồ Tham Ăn Đan Sư

TiKay

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Gả Đến, Cường Thế Liêu!

TiKay

Leave a Reply