Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnLinh Dị

Giới Giải Trí Thiên Sư

Quý An Hằng sống lại sau đã quên trước kia chuyện cũ, lẻ loi một mình mang theo tam lêu lổng ở hiện thế trung. Mà hắn tự thân có thể ở hiện thế trung lấy đến ra tay, chỉ một ít bắt quỷ trừ yêu năng lực.

Lần nọ vì ấm no, hắn tiếp một cái thỉnh bút tiên sinh ý. Lại không nghĩ bởi vậy chọc phải một con lệ quỷ. Càng không nghĩ chính mình thế nhưng sẽ bởi vậy mà bước vào giới giải trí, từ đây dựa mặt ăn cơm!.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Ngõa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0001.mp32020-01-18 13:04
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0002.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0003.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0004.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0005.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0006.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0007.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0008.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0009.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0010.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0011.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0012.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0013.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0014.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0015.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0016.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0017.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0018.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0019.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0020.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0021.mp32020-01-18 13:10
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0022.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0023.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0024.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0025.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0026.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0027.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0028.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0029.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0030.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0031.mp32020-01-18 13:14
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0032.mp32020-01-18 13:14
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0033.mp32020-01-18 13:15
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0034.mp32020-01-18 13:15
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0035.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0036.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0037.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0038.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0039.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0040.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0041.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0042.mp32020-01-18 13:18
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0043.mp32020-01-18 13:18
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0044.mp32020-01-18 13:19
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0045.mp32020-01-18 13:19
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0046.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0047.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0048.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0049.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0050.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0051.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0052.mp32020-01-18 13:22
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0053.mp32020-01-18 13:22
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0054.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0055.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0056.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0057.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0058.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0059.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0060.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0061.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0062.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0063.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0064.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0065.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0066.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0067.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0068.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0069.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0070.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0071.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0072.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0073.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0074.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0075.mp32020-01-18 13:28
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0076.mp32020-01-18 13:28
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0077.mp32020-01-18 13:28
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Mau Xuyên: Nữ Phụ Nghịch Tập Chỉ Nam

TiKay

Xuyên Thư: Xuyên Thành Miêu Sau Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

TiKay

Số Hiệu 09

TiKay

Quãng Đời Còn Lại Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

THUYS♥️

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

TiKay

Vạn Tôn Kiếm Đế

TiKay

Leave a Reply