Đam Mỹ Hài Hước Hiện Đại Huyền Huyễn Linh Dị

Giới Giải Trí Thiên Sư

Quý An Hằng sống lại sau đã quên trước kia chuyện cũ, lẻ loi một mình mang theo tam lêu lổng ở hiện thế trung. Mà hắn tự thân có thể ở hiện thế trung lấy đến ra tay, chỉ một ít bắt quỷ trừ yêu năng lực.

Lần nọ vì ấm no, hắn tiếp một cái thỉnh bút tiên sinh ý. Lại không nghĩ bởi vậy chọc phải một con lệ quỷ. Càng không nghĩ chính mình thế nhưng sẽ bởi vậy mà bước vào giới giải trí, từ đây dựa mặt ăn cơm!.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thanh Ngõa
 •  Chương: /77
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0001.mp32020-01-18 13:04
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0002.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0003.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0004.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0005.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0006.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0007.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0008.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0009.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0010.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0011.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0012.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0013.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0014.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0015.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0016.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0017.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0018.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0019.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0020.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0021.mp32020-01-18 13:10
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0022.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0023.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0024.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0025.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0026.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0027.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0028.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0029.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0030.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0031.mp32020-01-18 13:14
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0032.mp32020-01-18 13:14
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0033.mp32020-01-18 13:15
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0034.mp32020-01-18 13:15
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0035.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0036.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0037.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0038.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0039.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0040.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0041.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0042.mp32020-01-18 13:18
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0043.mp32020-01-18 13:18
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0044.mp32020-01-18 13:19
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0045.mp32020-01-18 13:19
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0046.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0047.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0048.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0049.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0050.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0051.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0052.mp32020-01-18 13:22
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0053.mp32020-01-18 13:22
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0054.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0055.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0056.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0057.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0058.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0059.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0060.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0061.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0062.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0063.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0064.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0065.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0066.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0067.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0068.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0069.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0070.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0071.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0072.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0073.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0074.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0075.mp32020-01-18 13:28
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0076.mp32020-01-18 13:28
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0077.mp32020-01-18 13:28
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Chủ Bá Nữ Trang Đặt Mua

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Độc Bộ Giang Hồ

TiKay

Vạn Giới Võ Thần

TiKay

Leave a Reply