Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnLinh Dị

Giới Giải Trí Thiên Sư

Quý An Hằng sống lại sau đã quên trước kia chuyện cũ, lẻ loi một mình mang theo tam lêu lổng ở hiện thế trung. Mà hắn tự thân có thể ở hiện thế trung lấy đến ra tay, chỉ một ít bắt quỷ trừ yêu năng lực.

Lần nọ vì ấm no, hắn tiếp một cái thỉnh bút tiên sinh ý. Lại không nghĩ bởi vậy chọc phải một con lệ quỷ. Càng không nghĩ chính mình thế nhưng sẽ bởi vậy mà bước vào giới giải trí, từ đây dựa mặt ăn cơm!.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Thanh Ngõa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0001.mp32020-01-18 13:04
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0002.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0003.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0004.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0005.mp32020-01-18 13:05
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0006.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0007.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0008.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0009.mp32020-01-18 13:06
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0010.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0011.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0012.mp32020-01-18 13:07
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0013.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0014.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0015.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0016.mp32020-01-18 13:08
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0017.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0018.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0019.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0020.mp32020-01-18 13:09
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0021.mp32020-01-18 13:10
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0022.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0023.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0024.mp32020-01-18 13:11
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0025.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0026.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0027.mp32020-01-18 13:12
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0028.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0029.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0030.mp32020-01-18 13:13
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0031.mp32020-01-18 13:14
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0032.mp32020-01-18 13:14
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0033.mp32020-01-18 13:15
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0034.mp32020-01-18 13:15
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0035.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0036.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0037.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0038.mp32020-01-18 13:16
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0039.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0040.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0041.mp32020-01-18 13:17
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0042.mp32020-01-18 13:18
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0043.mp32020-01-18 13:18
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0044.mp32020-01-18 13:19
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0045.mp32020-01-18 13:19
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0046.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0047.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0048.mp32020-01-18 13:20
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0049.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0050.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0051.mp32020-01-18 13:21
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0052.mp32020-01-18 13:22
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0053.mp32020-01-18 13:22
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0054.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0055.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0056.mp32020-01-18 13:23
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0057.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0058.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0059.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0060.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0061.mp32020-01-18 13:24
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0062.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0063.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0064.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0065.mp32020-01-18 13:25
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0066.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0067.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0068.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0069.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0070.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0071.mp32020-01-18 13:26
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0072.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0073.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0074.mp32020-01-18 13:27
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0075.mp32020-01-18 13:28
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0076.mp32020-01-18 13:28
 • gioi-giai-tri-thien-su-chuong-0077.mp32020-01-18 13:28
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Xuyên Qua Chư Thiên Trùm Phản Diện

TiKay

Vinh Hoa Phú Quý – Tô Sảng Nhân Sinh

TiKay

Ta Trong Cơ Thể Có Chỉ Quỷ

TiKay

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Sinh Cái Trứng

THUYS♥️

(Xuyên Nhanh) Làm Sao Để Chữa Khỏi Hoắc Tiên Sinh

TiKay

Tinh Tế Rách Nát Nữ Vương

TiKay

Leave a Reply