Hiện ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày [ Xuyên Thư ]

La Thiến từ xuyên qua đến trong sách thành ác độc nữ xứng về sau, tuyệt không muốn tìm đường chết, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà chờ công thành lui thân, đi làm bao thuê bà.

Ngay từ đầu nàng ngồi chờ nữ chủ xuất hiện

Sau đó ngồi chờ nam nữ chủ cảm tình thăng ôn

Tiếp theo ngồi chờ nam nữ chủ chia tay

Cuối cùng ngồi chờ nam nữ chủ hòa hảo như lúc ban đầu, vui sướng hạnh phúc, kết hôn sinh con, happyend

Kết quả, La Thiến ôm cùng nam chủ sinh bảo bảo, La Thiến còn ở vẻ mặt mộng bức, rốt cuộc là cái nào bước đi sai rồi?

Này văn he, quá trình ngọt ngược đều có, ấn tình huống phát triển, vô đại cương cùng tồn cảo, cho nên đi như thế nào xem tình huống o(╥﹏╥)o

Những việc cần chú ý:

1, nữ chủ phi cường thế, là cái bình phàm nữ chủ, bình phàm bình phàm bình phàm.

2, cảm giác là ngọt văn, nhưng sẽ không một chút khúc chiết không có, sẽ không từ đầu tới đuôi bách chiến bách thắng.

—————————

Tag: Nữ xứng ngọt văn xuyên thư

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: La Thiến, Đường Diễn ┃ vai phụ: Vân vân ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Da Thanh Oa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-08-30 07:22
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-08-30 07:23
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-08-30 07:24
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-08-30 07:25
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-08-30 07:26
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-08-30 07:27
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-08-30 07:28
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0058.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0059.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0060.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0061.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0062.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0063.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0064.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0065.mp32019-08-30 07:29
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0066.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0067.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0068.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0069.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0070.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0071.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0072.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0073.mp32019-08-30 07:30
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0074.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0075.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0076.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0077.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0078.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0079.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0080.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0081.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0082.mp32019-08-30 07:31
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0083.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0084.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0085.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0086.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0087.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0088.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0089.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0090.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0091.mp32019-08-30 07:32
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0092.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0093.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0094.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0095.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0096.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0097.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0098.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0099.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0100.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0101.mp32019-08-30 07:33
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0102.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0103.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0104.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0105.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0106.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0107.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0108.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0109.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0110.mp32019-08-30 07:34
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0111.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0112.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0113.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0114.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0115.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0116.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0117.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0118.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0119.mp32019-08-30 07:35
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0120.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0121.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0122.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0123.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0124.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0125.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0126.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0127.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0128.mp32019-08-30 07:36
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0129.mp32019-08-30 07:37
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0130.mp32019-08-30 07:37
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0131.mp32019-08-30 07:37
 • nu-phu-chia-tay-hang-ngay-xuyen-thu-chuong-0132.mp32019-08-30 07:37
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 4.5]

Related posts

Trùng Sinh Thiên Tài Quỷ Y

THUYS♥️

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

TiKay

Ta Muốn Ăn Vĩ Thú

TiKay

Ca Ca Đại Nhân Thao Ta (TG1)

TiKay

Thợ Săn Gia Tiểu Hãn Thê

TiKay

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

THUYS♥️

Leave a Reply