Huyền HuyễnXuyên Không

Cửu Diễm Chí Tôn

Xuyên việt Dị Thế, mang theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong bắt đầu rồi cường giả hành trình!

Tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đốt chân nguyên, phá thực tinh, tiêu lĩnh vực, diệt pháp tắc!

Mà lại xem thiếu niên Hàn Phong, như thế nào Dị Thế các đại thiên tài chính giữa một bước lên trời, đạp phá Thương Khung, thành tựu chí tôn vị!

Converter: Boss

Nguồn: Truyện CV


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ái Cật Bạch Thái
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hàn Phong! - Quyển 1
 • #2: thân thế
 • #3: Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp
 • #4: Vạn Vật Dung Viêm Đỉnh
 • #5: Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết
 • #6: Cổ Ba
 • #7: bạo cúc nhất chỉ
 • #8: bi kịch Cổ Ba
 • #9: chân tướng
 • #10: Cổ Ba lại bi kịch
 • #11: Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đệ nhất tầng
 • #12: phàm giai sơ kỳ đỉnh phong
 • #13: trong quần tàng sắt lá
 • #14: ba lần bi kịch Cổ Ba
 • #15: Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ đề thăng
 • #16: tư chất tăng lên, phàm Giai Trung Kỳ
 • #17: trừng trị ác nô
 • #18: tỷ thí trước
 • #19: nhị thắng liên tiếp
 • #20: lấy được tư cách
 • #21: Đả thông đệ nhị cái Chủ Mạch
 • #22: Ngọc Phong dãy núi
 • #23: chỉ đạo
 • #24: Chiến Ma thú thượng
 • #25: Chiến Ma thú hạ
 • #26: cự mộc quái
 • #27: cự mộc thủ vệ, cự mộc tướng quân
 • #28: Đả thông đệ ba cái Chủ Mạch
 • #29: Thủy Long Ngư
 • #30: Đại Độc Phong
 • #31: phản sát
 • #32: Độc Giác Chiến Lang
 • #33: ba cấp ma hạch
 • #34: trốn trốn trốn
 • #35: Hàn Phong, ngươi chờ!
 • #36: ban thưởng
 • #37: Đả thông tứ cái Chủ Mạch
 • #38: Hàn Nhu
 • #39: Ngưng Trảo Công VS Cửu Ảnh Chưởng Thượng
 • #40: Ngưng Trảo Công VS Cửu Ảnh Chưởng Hạ
 • #41: Toái Cốt Thủ
 • #42: Đả thông lục cái Chủ Mạch
 • #43: hạ phẩm một loại, 7 cái Chủ Mạch
 • #44: thực nghiệm Toái Cốt Thủ
 • #45: dã man chiến hùng
 • #46: gia tộc thí luyện bắt đầu Thượng
 • #47: gia tộc thí luyện bắt đầu trung
 • #48: gia tộc thí luyện bắt đầu hạ
 • #49: tái chiến Thường Văn Quân
 • #50: Thường Văn Quân tử!
 • #51: Khai Nguyên Hoa
 • #52: Song Vĩ Thủy Xà
 • #53: cứu người
 • #54: phàm hỏa VS băng thuộc tính chân khí
 • #55: nhượng bộ
 • #56: thí luyện kết thúc
 • #57: Đệ nhất
 • #58: nhập phủ thành chủ
 • #59: Huyền Diễm Liên
 • #60: Đột phá, phàm giai hậu kỳ
 • #61: ma nữ
 • #62: Đuổi giết
 • #63: Đối chiến nhân cấp
 • #64: Đánh giết nhân cấp
 • #65: Ma nữ phát uy thượng
 • #66: Ma nữ phát uy hạ
 • #67: luyện hóa dược thảo
 • #68: rời đi
 • #69: phàm giai hậu kỳ cực hạn
 • #70: Đột phá, nhân cấp 1 tinh!
 • #71: Mã gia thiếu gia
 • #72: lại giết người giai cường giả
 • #73: Mã gia gia chủ
 • #74: 500 khối hạ phẩm trung đẳng linh thạch tiền chuộc
 • #75: tu luyện Thiên Hỏa Chiến Thể
 • #76: trọng khẩu vị giặc cướp đầu lĩnh thượng
 • #77: trọng khẩu vị giặc cướp đầu lĩnh hạ
 • #78: bị đuổi theo
 • #79: Tử Long Lôi Khiếu VS Thiên Tùng Hỏa Vân Trảm
 • #80: Dư lão hiện thân
 • #81: Lâm Thanh San quá khứ
 • #82: Nguyên Viêm Kiếm nhận chủ
 • #83: thuần phục Thiên Mục Hổ
 • #84: ngẫu nhiên gặp, ra tay
 • #85: liên hợp
 • #86: nhân cấp 3 tinh!
 • #87: nhân cấp 3 tinh!
 • #88: chuẩn bị xuất phát
 • #89: lộ phong mang thượng
 • #90: lộ phong mang hạ
 • #91: Tinh Viêm thú
 • #92: Đại chiến Tinh Viêm thú
 • #93: kinh xuất hiện Huyền Giai cường giả
 • #94: thiên hàng thiếu nữ
 • #95: khủng bố thiếu nữ
 • #96: luyện hóa Hỏa Chu Quả
 • #97: Huyền Nguyên Thành
 • #98: Huyền Nguyên sân thi đấu
 • #99: Trương lão đầu
 • #100: thứ một trận chiến đấu
 • #101: Ngũ Liên thắng
 • #102: Phan thị hai huynh đệ Canh , cầu hoa tươi ! )
 • #103: Lưu Vân chùy , đặt cược
 • #104: mười thắng liên tiếp
 • #105: tầng thứ nhất vũ giả xôn xao
 • #106: Hỏa Thụ Ngân Hoa VS Liệt Dương Cửu Đạp
 • #107: Thiên Hỏa Ấn
 • #108: Thiên Hỏa khôi giáp
 • #109: Đột phá , Nhân giai Tứ Tinh !
 • #110: bước vào tầng thứ hai , Trịnh Thông
 • #111: Nhân giai Tứ Tinh đỉnh phong
 • #112: hỏa diễm chi vũ VS Thiên Hỏa Chiến Thể
 • #113: Man Ngưu Chi Thể VS Thiên Hỏa Chiến Thể
 • #114: Man Ngưu Trùng Chàng , Man Ngưu Tiễn Đạp
 • #115: lại đột phá , Nhân giai Ngũ Tinh
 • #116: Lôi Quang Cầu , Lôi Quang Thiểm
 • #117: Liễu đại công tử
 • #118: Liễu Châm Ngôn mời
 • #119: Huyền Lăng đấu giá thương hội
 • #120: Đấu giá bắt đầu
 • #121: lôi tinh , Phi Thiên Viêm Sư trứng ma thú
 • #122: Xích Viêm Quả
 • #123: linh thủy đấu giá
 • #124: Phần Hỏa Thiên kiếm
 • #125: giao dịch , té xỉu
 • #126: ta không phải mụ mụ ngươi
 • #127: chọn lựa bắt đầu
 • #128: kết thúc
 • #129: Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tam trọng
 • #130: Đến
 • #131: Trịnh Thông lên sân khấu
 • #132: ba thắng bốn thua
 • #133: cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu
 • #134: Huyền Diễm Liên VS Lưu Tinh nham thạch
 • #135: Phần Hỏa Thiên kiếm VS Phá Nham Phá Không chưởng
 • #136: Dư lão lại hiện thân
 • #137: linh nguyên trì
 • #138: Nhân giai Thất Tinh đỉnh phong , chia lìa
 • #139: Thanh Loan Ngọc Hỏa
 • #140: gặp lại thiếu nữ
 • #141: ngàn năm thạch nhũ
 • #142: biến thái ah ! Nửa bước Địa Giai !
 • #143: Đường về
 • #144: Lăng Hiên
 • #145: ta đã trở về
 • #146: Để cho ngươi ba chiêu !
 • #147: cút xuống cho ta
 • #148: Hàn gia khiếp sợ
 • #149: tám sao hậu kỳ
 • #150: Thường Văn Phổ
 • #151: khảo hạch bắt đầu
 • #152: liên tiếp lên cấp
 • #153: Băng Sương Loạn Vũ
 • #154: hắc thuộc tính ám
 • #155: người sống khôi lỗi
 • #156: chiến Thường Văn Phổ
 • #157: Lâm gia người tới
 • #158: cùng Huyền giai cường giả lần thứ nhất giao chiến
 • #159: Thanh Loan Ngọc Hỏa hiển uy
 • #160: phế bọn hắn !
 • #161: giải quyết
 • #162: Nhân giai Cửu Tinh
 • #163: Đến , Thiên Lân Thành !
 • #164: cuối cùng thấy mẫu thân
 • #165: Lôi Nguyên Gia , thực lực tăng lên
 • #166: vượt qua Thiên Giai tồn tại —— Thánh Vực !
 • #167: vị hôn thê?
 • #168: hiếm thấy
 • #169: giải trừ hôn ước thượng
 • #170: giải trừ hôn ước hạ
 • #171: tấm màn rơi xuống
 • #172: Đinh võ viện
 • #173: dung nhập vào thượng
 • #174: dung nhập vào trong
 • #175: dung nhập vào hạ
 • #176: Cửu Trọng tháp !
 • #177: Đinh võ viện thứ nhất
 • #178: không ! Lỗ đít của ta !
 • #179: Nhân giai mười sao !
 • #180: Thiên Hỏa Chiến Thể đệ tứ trọng
 • #181: Lôi Giai Giai
 • #182: âm mưu
 • #183: bị bắt
 • #184: Lôi gia vũ kỹ các thượng
 • #185: Lôi gia vũ kỹ các hạ
 • #186: Liệt Diễm Luyện Đao , Xích Diễm Thiểm Diệu , Hỏa Long Chi Dực
 • #187: xông Cửu Trọng tháp !
 • #188: Cửu Trọng tháp tầng thứ hai !
 • #189: mười sao trung kỳ !
 • #190: Cửu Trọng tháp tầng thứ năm !
 • #191: mười sao hậu kỳ !
 • #192: phá kỷ lục !
 • #193: khiếp sợ Lôi gia
 • #194: Cửu Trọng tháp tầng thứ bảy
 • #195: lại một lần nữa chấn động
 • #196: Nhân giai mười một sao !
 • #197: Đại Thánh Vực tiềm lực !
 • #198: Hàn Phong ra tháp
 • #199: bại Lôi Đình Húc
 • #200: Đột phá , Nhân giai mười hai sao !
 • #201: Đột phá , Nhân giai mười hai sao !
 • #202: trở lại Cửu Trọng tháp tầng thứ 8 !
 • #203: Cửu Trọng tháp tầng thứ 9 !
 • #204: Đột phá , lên cấp Huyền giai !
 • #205: Lôi gia tổ tiên thượng
 • #206: Lôi gia lão tổ hạ
 • #207: Tử Đình Lôi Quang
 • #208: ra tháp !
 • #209: Đến từ Lâm Thanh San tin tức
 • #210: Lâm Thanh San hiến thân thượng
 • #211: Lâm Thanh San hiến thân hạ
 • #212: Huyền Giai hai sao trung kỳ!
 • #213: người Lâm gia, hẳn phải chết! Thượng
 • #214: người Lâm gia, hẳn phải chết! Trong
 • #215: người Lâm gia, hẳn phải chết! Hạ
 • #216: Lâm gia diệt! Thượng
 • #217: Lâm gia diệt! Trong
 • #218: Lâm gia tiêu diệt ! Hạ
 • #219: Huyết Ẩm Cửu Long Kiếm !
 • #220: Huyết Ẩm Xích Long PHÁ...!
 • #221: Cửu Long phong ấn thượng
 • #222: Cửu Long phong ấn hạ
 • #223: tinh lọc Huyết Ẩm Cửu Long đao !
 • #224: thôn phệ , Huyết Ẩm Xích Long đao !
 • #225: trở về Hàn gia !
 • #226: Phong Ma Hổ Vương thượng
 • #227: Phong Ma Hổ Vương trung
 • #228: Phong Ma Hổ Vương hạ
 • #229: tru diệt Phong Ma Hổ Vương!
 • #230: Địa Giai ma hạch!
 • #231: đế quốc cường giả phủ xuống!
 • #232: Ý Niệm Châu!
 • #233: bị thương nặng Nguyên Nhất Hình!
 • #234: đột phá, Huyền Giai tam tinh!
 • #235: tôn thành chủ xin giúp đỡ
 • #236: Thiên Huyền Thành
 • #237: Huyền Thân Thông thượng
 • #238: Huyền Thân Thông hạ
 • #239: Hỏa Linh Châu tới tay!
 • #240: Chương 240 lão ba đích tình địch!
 • #241: Chương 241 Thanh Vân Bảng!
 • #242: Chương 242 Huyền Giai bốn sao sơ kỳ cực hạn!
 • #243: Chương 243 Lôi Đình Huấn Luyện Doanh!
 • #244: Chương 244 thung lũng để!
 • #245: Chương 245 giải thích sấm sét căn cứ!
 • #246: Chương 246 tái kiến Lôi Đình Húc!
 • #247: Chương 247 lôi đài khu!
 • #248: Chương 248 trứng đau một cước!
 • #249: Chương 249 hai la lỵ nữ đày tớ!
 • #250: Chương 250 thật là mềm hảo có co dãn!
 • #251: Chương 251 tiến nhập sấm sét động
 • #252: Chương 252 thối thể nhị cấp!
 • #253: Chương 253 xuất động!
 • #254: Chương 254 Huyền Giai bốn sao đỉnh cực hạn!
 • #255: Chương 255 săn bắn lôi thú!
 • #256: Chương 256 Nộ Ý Lôi Trảo VS Thiên Hỏa Chiến Quyền!
 • #257: Chương 257 thượng cấp lôi thú bầy
 • #258: Chương 258 đại chiến đỉnh cấp lôi thú!
 • #259: Chương 259 thối thể cấp năm!
 • #260: Chương 260 Huyền Giai sáu sao sơ kỳ!
 • #261: Chương 261 ) Mạc Tiểu Tiểu nguy cơ
 • #262: Chương hai trăm sáu mươi hai Lôi Vũ Nhu tương trợ
 • #263: Chương 263 Thiểm Lôi Chi Thể!
 • #264: Chương 264 đúng lúc chạy tới!
 • #265: ----------------------
 • #266: Chương 266 phế đi Lôi Thiên Hằng
 • #267: Chương 267 ước đấu!
 • #268: Chương 268 tái nhập lôi thú động!
 • #269: Chương 269 tái chiến Nhị Vĩ Miêu lôi thú!
 • #270: Chương 270 Thiên Hỏa Chiến Quyền đệ ngũ trọng!
 • #271: Chương 271 ba vạn năng lượng giá trị!
 • #272: Chương 272 thối thể bát cấp!
 • #273: Chương 273 mọi người khiếp sợ!
 • #274: Chương 274 hộ pháp nhúng tay!
 • #275: Chương 275 Huyền Giai thất tinh, Thương Lan Huyền Hỏa thượng
 • #276: Chương 276 Huyền Giai thất tinh, Thương Lan Huyền Hỏa hạ
 • #277: Chương 277 Huyền Viêm Toái Phá Trảm!
 • #278: Chương 278 phản hồi Lôi gia
 • #279: Đĩnh!
 • #280: Chương 280 đi trước Thánh Tấn Thành!
 • #281: Chương 281 ra oai phủ đầu?
 • #282: Chương 282 tái kiến Mạnh Nhã Tình thượng
 • #283: Chương 283 tái kiến Mạnh Nhã Tình hạ
 • #284: Chương 284 bị hiểu lầm!
 • #285: Chương 285 Thánh Tấn khách sạn bình dân, trà vũ hội
 • #286: Chương 286 Lục điện hạ!
 • #287: Chương 287 mọi người thái độ!
 • #288: Chương 288 Tử Vân Các!
 • #289: Chương 289 luận bàn vũ hội bắt đầu!
 • #290: Chương 290 hỏa độc chân nguyên!
 • #291: Chương 291 Thiểm Lôi Phân Thân thượng
 • #292: Chương 292 Thiểm Lôi Phân Thân trung
 • #293: Chương 293 Thiểm Lôi Phân Thân hạ
 • #294: Chương 293 Thiểm Lôi Phân Thân hạ
 • #295: Chương 295 hành hung Huyền Giai thất tinh!
 • #296: Chương 296 tam thắng liên tiếp thượng
 • #297: Chương 297 tam thắng liên tiếp trung
 • #298: tam thắng liên tiếp hạ
 • #299: một hắc mã!
 • #300: Huyền Giai thất tinh hậu kỳ!
 • #301: mẹ đến!
 • #302: mẹ uy vũ!
 • #303: đại tái trình tự!
 • #304: đại tái mở ra!
 • #305: thái cổ chi sâm!
 • #306: mười hai cấp ma thú!
 • #307: ngầm mê cung!
 • #308: nháy mắt giết Huyền Giai chín sao!
 • #309: mười bảy nhân!
 • #310: trận đầu!
 • #311: vận may? Vận xui?
 • #312: Mị Huyễn Hoa Vũ
 • #313: kim cương hộ thể!
 • #314: Thanh Loan Ngọc Hỏa VS kim cương hộ thể!
 • #315: Kim Tuyền Thập Nhận Sát!
 • #316: ngày đầu tiên kết thúc!
 • #317: niệm lực bách quyền phách!
 • #318: Lôi Giao Phệ Giảo!
 • #319: Hóa Giao Long Toàn Phá!
 • #320: Băng Hoàng thân thể!
 • #321: Huyền Giai thất tinh đỉnh!
 • #322: Liệt Nhật Phẫn Hận, Ma Diễm Hỏa Quyền!
 • #323: Liệt Nhật Phẫn Hận, Ma Diễm Hỏa Quyền!
 • #324: Cự Ngưu Bạo Viêm!
 • #325: Thương Lan Huyền Hỏa VS Liệt Lưu Dong Lô
 • #326: tối hậu một hồi!
 • #327: Lâm Huy Hiên thực lực chân chính!
 • #328: Hám Thiên Long Văn Kiếm!
 • #329: Huyết Ẩm Xích Long Phá VS Long Hồn Thiên Trảm!
 • #330: Kim Long Bách Biến —— long lân thay đổi!
 • #331: linh tinh bí cảnh!
 • #332: đột phá, Huyền Giai mười sao!
 • #333: Thiên Hỏa Chiến Thể đệ lục trọng‘!
 • #334: Thánh Viêm Lăng Ba bộ pháp thượng
 • #335: Thánh Viêm Lăng Ba bộ pháp hạ!
 • #336: Bắc Đô mười hai phẩm!
 • #337: tín vật đính ước?
 • #338: thối thể cửu cấp!
 • #339: Lôi Trì rèn luyện!
 • #340: đến nơi hẹn!
 • #341: Phi Thiên Vũ Long Thuyền!
 • #342: Lục Tí Linh Ma, Linh Tôn Hoa!
 • #343: đến Ô Vân Đế Quốc!
 • #344: là hoa bách hợp sao?
 • #345: Lam gia
 • #346: ngũ hành tán nhân!
 • #347: ngũ hành đại trận!
 • #348: Hỏa Yêu!
 • #349: ngả bài, mục đích thật sự!
 • #350: Lâm Thanh San thức tỉnh!
 • #351: đến Hỏa Yêu động!
 • #352: Ô Vân hoàng thất
 • #353: Hỏa Yêu đột kích!
 • #354: Hỏa Yêu vương hiện thân!
 • #355: xích viêm cuồng ma ngã xuống
 • #356: chiến Hỏa Yêu vương thượng!
 • #357: chiến Hỏa Yêu vương hạ!
 • #358: Phong Yêu Tán thượng!
 • #359: Phong Yêu Tán hạ!
 • #360: đột phá, tiến giai Địa Giai!
 • #361: to lớn đề thăng!
 • #362: trùng kích Địa Giai hai sao!
 • #363: xuất quan!
 • #364: chuẩn bị ly khai
 • #365: đến Man Vân Đế Quốc!
 • #366: xem cuộc vui!
 • #367: kiếm ý!
 • #368: xuất thủ!
 • #369: Thánh Vân Thành!
 • #370: Thánh Vân Nghiễm Tràng thượng!
 • #371: Thánh Vân Nghiễm Tràng hạ!
 • #372: tuyển chọn lục đại hạng!
 • #373: tuyển chọn lục đại hạng!
 • #374: niên thiếu Giang Đạt!
 • #375: trâu bò!
 • #376: Bắc Đô thành!
 • #377: gặp lại!
 • #378: biến thái a!
 • #379: béo gia cùng gầy gia!
 • #380: giao chiến!
 • #381: trong truyền thuyết thải dương bổ dương
 • #382: báo danh!
 • #383: Giang Phong!
 • #384: phiền phức
 • #385: Thiên Hỏa Chiến Quyền VS Hồ Viêm Loạn Vũ!
 • #386: tuyển chọn trước!
 • #387: Thái Hư huynh đệ!
 • #388: tiến nhập, Hư Huyễn Nghiễm Tràng!
 • #389: tư chất trắc thí!
 • #390: Chiến Phó Vũ!
 • #391: khổ bức linh phân!
 • #392: tư chất trắc thí kết thúc!
 • #393: Phan Đa Lạp mộng cảnh!
 • #394: nghịch tập thượng
 • #395: nghịch tập hạ
 • #396: Vạn Dung Thần Thể cùng Đao Hoàng Thánh Thể!
 • #397: Thiên Hồ thiếu nữ!
 • #398: chiến thần huyết mạch!
 • #399: Hàn Phong trắc thí
 • #400: bốn trăm 】 kết thúc!
 • #401: Thiên Thần Tháp!
 • #402: Thiên Xà huyết mạch!
 • #403: tinh thần lực đột phá!
 • #404: Thiên Thần Tháp khảo hạch kết thúc!
 • #405: Tử Vong Quả Thực, Tử Vong Hoa!
 • #406: Tử Vong Ma Kính!
 • #407: Giải Phong, Huyết Ẩm Hoàng Long Đao!
 • #408: ám long ma vật!
 • #409: năm đuôi Thiên Hồ thượng
 • #410: năm đuôi Thiên Hồ hạ
 • #411: 411 ) ám ảnh tử ma!
 • #412: giết chết ám ảnh tử ma!
 • #413: ám chi linh ma vật!
 • #414: tụ tập thượng
 • #415: tụ tập trung
 • #416: tụ tập hạ
 • #417: mộng yểm ma vật!
 • #418: trung cấp Đao Hoàng Thánh Thể!
 • #419: tao ngộ cửu cấp ma vật!
 • #420: tám chân ma vật!
 • #421: tử vong chi hồ thượng
 • #422: Tử Vong Chi Hồ hạ
 • #423: kết thúc!
 • #424: tiến nhập ngoại viện thượng
 • #425: tiến nhập ngoại viện hạ
 • #426: chiến vương kim bài!
 • #427: nhân vật mới tự do chiến thi đấu!
 • #428: Ngưng Linh Đan!
 • #429: Bắc Đô Học Tháp!
 • #430: Long Chi Dực!
 • #431: Hồng Liên Ấn!
 • #432: bốn trăm ba mươi hai 】 bế quan đột phá thượng
 • #433: bế quan đột phá hạ
 • #434: Địa Giai năm sao thượng
 • #435: bốn trăm ba mươi lăm 】 Địa Giai 5 tinh hạ
 • #436: số mười sân đấu!
 • #437: bốn trăm ba mươi bảy 】 Tà An Không!
 • #438: tự do chiến thi đấu bắt đầu!
 • #439: khí thế đụng nhau!
 • #440: Thiên Sương Băng Khí!
 • #441: Thiên Sương Băng Khí vs Thương Lan Huyền Hỏa!
 • #442: may mắn Giang Đạt!
 • #443: Hàn Phong VS Tà An Không!
 • #444: Tinh Viêm Huyền Hỏa VS Thương Lan Huyền Hỏa
 • #445: hấp thu Tinh Viêm Huyền Hỏa!
 • #446: bạo ngược Tà An Không thượng
 • #447: bạo ngược Tà An Không hạ
 • #448: kiếm ý VS Kinh Lôi Lôi Quang!
 • #449: Thiên Thánh Cửu Luyện Kiếm!
 • #450: bảy mươi hai địa sát!
 • #451: đối chiến địa sát cường giả!
 • #452: Chiến Phó Vũ xuất thủ!
 • #453: Hoàng Kim Linh Phong VS Chiến Thần Chi Kiếm!
 • #454: giằng co thiên cương cường giả!
 • #455: gom đủ dị hỏa thượng
 • #456: gom đủ dị hỏa hạ
 • #457: phản đoạt!
 • #458: Thiên Vũ Tháp!
 • #459: Thánh Nguyên Tháp!
 • #460: rèn luyện thân thể cùng linh hồn thượng
 • #461: rèn luyện thân thể cùng linh hồn hạ
 • #462: Thiên Nguyên Linh Quyết!
 • #463: Thánh Nguyên Tháp tầng thứ nhất!
 • #464: hiểu lầm!
 • #465: Địa Giai sáu sao!
 • #466: Phong Dực Thiên Tường VS Liệt Diễm Kim Cương Kiềm!
 • #467: Huyền Quang Thực Phong!
 • #468: Địa Giai sáu sao đỉnh!
 • #469: Thiên Vũ Tháp tầng thứ ba!
 • #470: tầng thứ tư!
 • #471: Hủy Diệt Viêm Ba!
 • #472: bảy thước Thiên Vũ!
 • #473: tái chiến Ban Hùng!
 • #474: Ban Hùng chạy trốn
 • #475: nhận lời mời linh thảo trông coi
 • #476: Linh Hư Thảo
 • #477: khảo hạch kế tục
 • #478: thông qua khảo hạch!
 • #479: cáo mượn oai hùm
 • #480: Địa Giai bảy sao thượng
 • #481: Địa Giai bảy sao hạ
 • #482: Lang Vương Nộ Trảo Kích!
 • #483: thiên phú —— Lang Vương Nộ Phân Thân
 • #484: linh thảo vườn!
 • #485: tu luyện!
 • #486: Kinh Vân Đường xuất thủ
 • #487: trùng kích Địa Giai tám sao!
 • #488: đột phá, Địa Giai tám sao!
 • #489: hai nghìn vi tích phân
 • #490: gặp lại Chiến Phó Vũ thượng
 • #491: gặp lại Chiến Phó Vũ trungg
 • #492: gặp lại Chiến Phó Vũ hạ
 • #493: Mị Ma U Minh Chưởng!
 • #494: cùng đánh VS Thiên Ma Nhãn!
 • #495: chặt đứt một tay!
 • #496: 'Thật mỹ lệ' và 'Thật là
 • #497: Phá Huyền Đan!
 • #498: trùng kích Địa Giai chín sao!
 • #499: Địa Giai chín sao đỉnh!
 • #500: tụ tập thượng
 • #501: tụ tập hạ
 • #502: cường giả đến!
 • #503: Hồng Viêm Bạo Liệt Chỉ
 • #504: Thẩm Phán Lôi Chuy VS Chiến Thần Nộ Sát Kiếm!
 • #505: tam thắng tam phụ!
 • #506: Hàn Phong đăng tràng
 • #507: Vô Tẫn Băng Tinh
 • #508: Cực Hàn Băng Sương!
 • #509: bạo phát, thập trọng chiến thể!
 • #510: trưởng lão ý niệm
 • #511: mời
 • #512: Vạn Thần, Thiên La Thụ!
 • #513: Ngô Thân Hạt Vĩ Lục Dực dị thú
 • #514: Thiên La Quả
 • #515: nữa nhập Tử Vong Ma Kính
 • #516: thân thể đề thăng!
 • #517: Thiên Thần Tháp đột phá
 • #518: tu vi tăng vọt!
 • #519: điểu nhân thiên phú năng lực!
 • #520: tứ Hoàng Tử
 • #521: chín thước Thiên Vũ!
 • #522: Vạn Thần bán đấu giá!
 • #523: nội viện khảo hạch quy trình
 • #524: bán đấu giá bắt đầu!
 • #525: một trứng nam nhân thượng
 • #526: một trứng nam nhân hạ
 • #527: Địa Giai mười hai tinh đỉnh!
 • #528: Thuần Nguyên Bí Cảnh!
 • #529: Tái chiến Tôn Thắng !
 • #530: Nghênh chiến ba người
 • #531: Tiến giai Thiên Giai !
 • #532: Thuần Nguyên Quả !
 • #533: Thuần Nguyên Phong Bạo !
 • #534: hủ hóa long nhân
 • #535: Thiên Giai một sao đỉnh!
 • #536: nội viện cường giả đột kích
 • #537: Cuồng Hùng Huyết Mạch!
 • #538: Tinh Vân Cửu Hùng Chưởng
 • #539: Thánh Lôi Chi Thể, Băng Yêu Chi Thể!
 • #540: Quyển thứ mười một nội viện phong vân
 • #541: nội viện khảo hạch kết thúc
 • #542: Cửu Nhân Quan!
 • #543: Thiên Mã Tinh Thần Quyền!
 • #544: Hàn Phong xông quan!
 • #545: Hàn Băng Trận
 • #546: mỹ nữ chấp sự!
 • #547: Chu Tước võ hồn!
 • #548: tình địch!
 • #549: Nguyên Y Cẩm!
 • #550: Ngũ Linh Động, Địa Mạch Dũng Tuyền
 • #551: Xích Diễm Dong Động!
 • #552: Thiên Giai hai sao hậu kỳ!
 • #553: Đấu La Minh Vương Thân thượng
 • #554: Đấu La Minh Vương Thân hạ
 • #555: tái chiến Hồ Thế Phúc!
 • #556: Băng Viêm Địa Ngục!
 • #557: Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm!
 • #558: Địa Mạch Dũng Tuyền
 • #559: hai sao đỉnh cực hạn!
 • #560: Đại Hồng Liên Ấn!
 • #561: Thiên Hồn Linh Quyết
 • #562: đột phá, Thiên Giai bốn sao!
 • #563: lần thứ hai đột phá!
 • #564: Phi Nguyên Tướng, Thiên Nguyên Tướng
 • #565: Viêm Vương Hình Lỗi!
 • #566: Hư Linh Không Gian!
 • #567: tái chiến!
 • #568: chém giết!
 • #569: Thập Tự Tứ Trọng Kích!
 • #570: Huyền Minh Huyết Mạch
 • #571: Huyền Minh Long Quyển VS Thiên Hỏa Chiến Quyền!
 • #572: Huyền Minh Tuyệt Sát VS Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm
 • #573: kết thúc
 • #574: Thiên Giai năm sao đỉnh!
 • #575: Tử Dực Thiên Tường!
 • #576: Thiên Giai sáu sao!
 • #577: Thiên Hình trưởng lão!
 • #578: ba sao nhiệm vụ!
 • #579: Nguyên Tố Hóa
 • #580: Cự Đại Hóa!
 • #581: Thiên La Kỳ Bàn!
 • #582: Thiên Hỏa Tháp phát uy
 • #583: thức tỉnh
 • #584: Tử Độc Hạt thượng
 • #585: Tử Độc Hạt hạ!
 • #586: Tiểu Quỳ Hoa cường đạo đoàn
 • #587: Sửu Hạt, Phi Thiên Tử Độc Hạt vương
 • #588: Sinh Linh Thảo!
 • #589: Thiên La Kỳ Bàn nhận chủ!
 • #590: đến Thiên Quật Thành!
 • #591: Thương Linh Quả!
 • #592: sáu sao hậu kỳ
 • #593: thiên nhiên mê trận?
 • #594: Hư Huyễn Tỏa Linh Trận
 • #595: Hắc Ám Giảo Sát!
 • #596: Tam Vĩ Hoàng Kim Mã
 • #597: kết thúc
 • #598: sáu sao đỉnh cực hạn!
 • #599: Huyết Ẩm Bạch Long Đao tăng lên
 • #600: Đến Cổ Lặc Đế Quốc
 • #601: Úy Gia !
 • #602: Phong Bạo Thiên Linh Trảm !
 • #603: Cực Quang Trùng Kích
 • #604: Thiểm Tinh Thánh Quang Quyền !
 • #605: Vòi rồng trùng kích quyền !
 • #606: Dực Linh Thiên Quyết !
 • #607: Đột phá , Thiên Giai 7 Sao !
 • #608: Tứ Thánh Vực đã đến
 • #609: Danh ngạch tranh đoạt !
 • #610: U Phong hư không !
 • #611: U Phong đột kích !
 • #612: U Ma phong bạo !
 • #613: U Ma Vương !
 • #614: Chiến U Ma Vương
 • #615: Đánh chết U Ma Vương
 • #616: Quỷ quái thuỷ vực !
 • #617: Quỷ Ma Thủy Quái !
 • #618: Quỷ Ma Hải Lãng !
 • #619: Quỷ ma nước xoáy !
 • #620: Viêm Yêu Hỏa Vực
 • #621: Thôn phệ Viêm Yêu
 • #622: Cửu trọng hỏa kiếp trước
 • #623: Cửu trọng hỏa kiếp hạ
 • #624: Viêm Yêu Vương , Viêm Yêu Hỏa Tinh
 • #625: Hấp thu Viêm Yêu Hỏa Tinh !
 • #626: Thiên Giai 8 Sao
 • #627: Chân chính Cổ Đế Bí Cảnh
 • #628: Xuất phát !
 • #629: Quang Chi Sơn !
 • #630: Quang chi ảo cảnh !
 • #631: Quang Chi Hồ
 • #632: Bích quang Huyền Quy Vương
 • #633: Thiên La Kỳ Bàn VS bích quang Huyền Quy Vương !
 • #634: Giáp vàng thống soái
 • #635: Quang Nguyên Quả tới tay
 • #636: Dị biến , Âm Quỷ lão tổ !
 • #637: Chiến Âm Quỷ lão tổ !
 • #638: Tà Linh Chú Oán VS Huyết Ẩm Bạch Long Đao !
 • #639: Hỏa Nguyên Trì , Thiên Giai 8 Sao đỉnh phong !
 • #640: Lại đột phá , Thiên Giai 9 Sao !
 • #641: Tái chiến Âm Quỷ lão tổ !
 • #642: Tà Diễm Toái Địa Ba !
 • #643: Chết Âm Quỷ lão tổ ý niệm
 • #644: Cổ Đế Thánh Điện
 • #645: Cổ Đế Thánh Điện tầng thứ nhất !
 • #646: Khôi Lỗi , Quang Đoàn
 • #647: Cổ Đế Thánh Điện tầng thứ sáu
 • #648: Âm Quỷ lão tổ lại hiện ra !
 • #649: Thánh Vực cường giả cuộc chiến trước
 • #650: Thánh Vực cường giả cuộc chiến trong
 • #651: Thánh Vực cường giả cuộc chiến hạ
 • #652: Thánh Thạch
 • #653: Hai Đại Thánh Vực tuyệt học trước
 • #654: Hai Đại Thánh Vực tuyệt học hạ
 • #655: Quân Diễm Kỳ Lân Tí , Lưu Diễm Đằng Long Tráo !
 • #656: Siêu Thánh Viêm Quyết !
 • #657: Siêu việt Thiên Giai Khôi Lỗi !
 • #658: Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu
 • #659: Cổ Đế tàn hồn
 • #660: Viêm Long Tê Liệt Thủ , Chu Tước Viêm Linh Dực !
 • #661: Cổ Đế tàn hồn VS Âm Quỷ lão tổ !
 • #662: Thánh Vực đỉnh phong ý niệm VS Âm Quỷ lão tổ
 • #663: Thánh Diễm Đế Vương Quyền !
 • #664: Cuồng Viêm Hỏa Tinh !
 • #665: Bán Thánh phân chia , cực quang thương diễm !
 • #666: Thiên Giai 9 Sao đỉnh phong , tu luyện tuyệt học
 • #667: Thái Thượng Các
 • #668: Thái Thượng Các đấu giá hội !
 • #669: Đấu giá đang tiến hành !
 • #670: Cực phẩm Hỏa Linh Châu
 • #671: Cạnh tranh !
 • #672: 5 tỷ Thái thượng tệ !
 • #673: Chu Thiên Vân Tước trứng
 • #674: Cạnh tranh chim sơn ca trứng !
 • #675: Đạt được Chu Thiên Vân Tước trứng !
 • #676: Thánh Linh kết giới
 • #677: Kim Huyễn Thương Kích , Hoàng Kim Kim Quang Tiến
 • #678: Thiên Hỏa Chiến Quyền VS Kim Nhận Phong Bạo !
 • #679: Quyết đấu Bán Thánh !
 • #680: Lưu Diễm Đằng Long Tráo VS Kim Cương diệt ma trảm
 • #681: Quân Diễm Kỳ Lân Tí VS Kim Cương diệt ma trảm
 • #682: Phá hủy Thái Thượng Các lên!
 • #683: Phá hủy Thái Thượng Các hạ !
 • #684: Đột phá , Thiên Giai 10 Sao !
 • #685: Chu Thiên Vân Tước
 • #686: Trở về Đại Tấn Quốc !
 • #687: Trở về Hàn gia !
 • #688: Gặp lại thân nhân
 • #689: Thánh Cung !
 • #690: Tầng 12 đỉnh phong !
 • #691: Thánh sau
 • #692: Ngân Hà Thánh đồ !
 • #693: Thánh đồ hạ xuống !
 • #694: Giao đấu đệ tam Thánh đồ
 • #695: Thánh Vực tuyệt học —— Lôi Nha Toái Không Trảm
 • #696: Hàn Phong ra tay !
 • #697: Diệt sát đệ tam Thánh đồ !
 • #698: Nghịch giận Huyết Ma giết
 • #699: Diệt sát đệ nhất Thánh đồ !
 • #700: Đại Tấn Quốc bí mật !
 • #701: Ngân Hà Thánh Tướng lên!
 • #702: Ngân Hà bên trong Thánh Tướng
 • #703: Ngân Hà Thánh Tướng hạ !
 • #704: Ngân Hà Tam Xoa Kích VS Thánh Diễm Thiên Vương Quyền
 • #705: Trở về Bắc Đô Học Phủ
 • #706: Giao phong ngắn ngủi !
 • #707: Nguyên Y Cẩm kinh ngạc
 • #708: Thiên Hình trưởng lão thỉnh cầu
 • #709: Đột phá , Thiên Giai 11 Sao !
 • #710: Lôi Chi Diễm , U Hồn Bí Cảnh
 • #711: Thực nam nhân mới là tuyệt sắc
 • #712: Lục Mang Lôi Quang !
 • #713: Thực Thiểm Lôi quang , Hỗn Quang Lôi Minh Quyền !
 • #714: 11 Sao đỉnh phong trước
 • #715: 11 Sao đỉnh phong hạ
 • #716: Giằng co ngũ vương !
 • #717: Giây bại Tinh Hải Vương
 • #718: Bại Xà Vương , chiến Hạt Vương !
 • #719: Chiến Hải Vương , đấu Vũ Vương lên!
 • #720: Chiến Hải Vương , đấu Vũ Vương hạ !
 • #721: Sư Hoàng hiện thân !
 • #722: Chiến Sư Hoàng !
 • #723: Sư Hoàng quyền VS Thiên Hỏa Chiến Quyền !
 • #724: Sư Hoàng viêm giận VS Quân Diễm Kỳ Lân Tí !
 • #725: Danh xưng —— Thiên Hỏa Hoàng !
 • #726: Đột phá , Thiên Giai 12 Sao !
 • #727: Quang Vũ Đế !
 • #728: Ba người
 • #729: Quang Vũ Đế phát uy
 • #730: U Hồn thông đạo !
 • #731: Đến U Hồn Bí Cảnh trước
 • #732: Đến U Hồn Bí Cảnh hạ
 • #733: Hắc Viêm Thú Vương !
 • #734: Hắc Viêm Thú Vương hạ !
 • #735: Kịch chiến Hắc Viêm Thú Vương !
 • #736: U Hồn Quả
 • #737: Bị gặp cường địch !
 • #738: Đào tẩu !
 • #739: Linh hồn lột xác , Nguyên thần lực !
 • #740: Đoạt xá?
 • #741: Thiên Diễm Càn Khôn Kiếm lên!
 • #742: Thiên Diễm Càn Khôn Kiếm hạ !
 • #743: Hai thành tăng phúc
 • #744: Giết lại !
 • #745: Lục Hỏa Thánh Giả
 • #746: Thí luyện
 • #747: Thánh giả đám bọn chúng đánh giá !
 • #748: Huyết mạch tiến hóa !
 • #749: Đế Tôn Thánh Giả kinh hỉ trước
 • #750: Đế Tôn Thánh Giả kinh hỉ hạ
 • #751: Thánh giả đám bọn chúng khiếp sợ trước
 • #752: Thánh giả đám bọn chúng khiếp sợ hạ
 • #753: Phần Thiên Đế Tôn Chỉ !
 • #754: Đế Tôn Thánh Giả thỉnh cầu !
 • #755: Thánh giả tan biến
 • #756: Viêm tộc !
 • #757: Chiến Viêm tộc thiên tài !
 • #758: Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm VS Tu La Quân Thiên Côn !
 • #759: Mạnh Nhã Tình thân thế !
 • #760: Bát Hỏa thể chất?
 • #761: Âm dương giao hội !
 • #762: 12 Sao đỉnh phong !
 • #763: Ta còn muốn !
 • #764: Tử Vân Lão Tổ !
 • #765: Thánh Vực đại viên mãn cường giả hạ xuống
 • #766: Hai mươi năm ước định
 • #767: Nguyên Thần rèn luyện bí pháp !
 • #768: Thiên Lôi hạ xuống !
 • #769: Chiến Thần Hoàng
 • #770: Đấu Linh cửa !
 • #771: Lần đầu nghe thấy Chân Thần !
 • #772: Chân nguyên lột xác trước
 • #773: Chân nguyên lột xác hạ !
 • #774: Lần đầu nghe thấy Bạch Lôi Hoang Nguyên !
 • #775: Tam Dực Hoàng
 • #776: Phần Thiên Đế Tôn Chỉ hiển uy
 • #777: Thánh Nguyên Thành !
 • #778: Thập Tự Phách Mại thương hội !
 • #779: Đấu Linh Bài trước
 • #780: Đấu Linh Bài hạ
 • #781: Cạnh tranh Đấu Linh bài !
 • #782: Nguyên Hồn Đan trước
 • #783: Nguyên Hồn Đan hạ
 • #784: Hạng thị huynh muội trước
 • #785: Hạng thị huynh muội hạ
 • #786: Tình báo
 • #787: Miểu sát !
 • #788: Tiếp tục miểu sát
 • #789: Nhục nhã !
 • #790: Đối chiến Nhất Trọng Thiên cường giả trước
 • #791: Đối chiến Nhất Trọng Thiên cường giả hạ
 • #792: Kích thương Nhất Trọng Thiên cường giả
 • #793: Lại tổn thương Nhất Trọng Thiên cường giả !
 • #794: Hai thú chiến thánh vực !
 • #795: Ngũ Ma Hoàn
 • #796: Hai thánh vẫn lạc
 • #797: Hai thành Nguyên thần lực !
 • #798: Tiến vào Đấu Linh Thế Giới
 • #799: Luyện hóa Ngũ Ma Hoàn !
 • #800: Chu gia cường giả !
 • #801: Ngũ ma hoàn hiển uy trước
 • #802: Ngũ Ma Hoàn hiển uy trong
 • #803: Ngũ Ma Hoàn hiển uy hạ
 • #804: Hai thành tam thánh nguyên !
 • #805: Đấu Linh Thánh Liên !
 • #806: Đấu Linh Phong Bạo !
 • #807: Dị biến
 • #808: Hai lựa chọn
 • #809: Đạt được Đấu Linh Thánh Liên !
 • #810: Luyện hóa hạt sen
 • #811: Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng
 • #812: Liên thủ giết địch lên!
 • #813: Liên thủ giết địch trong
 • #814: Liên thủ giết địch hạ !
 • #815: Đoán Thể Đan !
 • #816: Kinh khủng tăng lên , siêu việt đỉnh phong Bán Thánh !
 • #817: Tiến vào Bạch Lôi Hoang Nguyên
 • #818: Nửa bước Thánh thể !
 • #819: Một thành Thánh thể lên!
 • #820: Một thành Thánh thể trong
 • #821: Một thành Thánh thể hạ
 • #822: Lạc Lôi huyết mạch —— Dẫn Lôi Thuật
 • #823: Ba thành Nguyên thần lực !
 • #824: Cấp 13 Bạch Lôi Thú trước
 • #825: Cấp 13 Bạch Lôi Thú hạ
 • #826: Lôi đình Hắc Long !
 • #827: Thánh La Tông cường giả lên!
 • #828: Thánh La Tông cường giả hạ
 • #829: Chu Thiên Vân Tước Độ Kiếp trước
 • #830: Chu Thiên Vân Tước Độ Kiếp hạ
 • #831: Chu Thiên Vân Tước VS Thánh La Tông Lão tổ trước
 • #832: Chu Thiên Vân Tước VS Thánh La Tông Lão tổ hạ
 • #833: Tứ thành Thánh thể cực hạn
 • #834: Đấu Phá Chấn Động Quyền !
 • #835: Gặp lại !
 • #836: Tinh Hỏa Vương , Thủy U Vương
 • #837: Điện Minh Hoàng , Tử Độc Hoàng , Thánh Tinh Hoàng
 • #838: Thánh Tinh Hoàng ước chiến !
 • #839: Kiếm Đế duy một đối thủ
 • #840: Tứ đại trưởng lão
 • #841: Xếp hàng chiến tiến hành !
 • #842: Viêm Vương chiến Vũ Vương !
 • #843: Sư Hoàng tứ liên bại trước
 • #844: Sư Hoàng tứ liên bại hạ
 • #845: Hàn Phong chiến Tử Độc Hoàng lên!
 • #846: Hàn Phong chiến Tử Độc Hoàng ! Trung
 • #847: Hàn Phong chiến Tử Độc Hoàng hạ
 • #848: Đấu Phá chấn động quyền VS Lôi Thú rung trời
 • #849: Bán Thánh Bảng thứ hai !
 • #850: Thánh Tinh Thiên Tương Tiến !
 • #851: Bại Thánh Tinh Hoàng
 • #852: Bán Thánh Thập Phẩm !
 • #853: Bại Kiếm Đế !
 • #854: Chiến Phó Vũ trở về
 • #855: Hung hãn Chiến Phó Vũ
 • #856: Mới đích Bán Thánh xếp hàng bảng !
 • #857: Phó Phủ chủ hạ xuống
 • #858: Thực lực đại trướng trước
 • #859: Thực lực đại trướng hạ !
 • #860: Xuất phát , Trung Đô Học Phủ trước
 • #861: Xuất phát , Trung Đô Học Phủ hạ
 • #862: Tề tụ Trung Đô Học Phủ lên!
 • #863: Tề tụ Trung Đô Học Phủ hạ !
 • #864: Tứ thành Nguyên thần lực trước
 • #865: Tứ thành Nguyên thần lực hạ !
 • #866: Thánh Tôn Điện mở ra
 • #867: Thánh Tôn Điện tầng thứ nhất
 • #868: Thông qua tầng thứ nhất lên!
 • #869: Thông qua tầng thứ nhất hạ
 • #870: Thánh Tôn Điện tầng thứ hai
 • #871: Vô tận Thần Châm vực !
 • #872: Mị hoặc hạt giống !
 • #873: Huyễn chi Kiếm Ảnh
 • #874: Phệ Băng Chi Thể trước
 • #875: Phệ Băng Chi Thể hạ !
 • #876: Đấu Phá Chấn Động Quyền VS Huyền Tinh Lưu Băng Quyền !
 • #877: Giác Ma Thủ Quan Vực
 • #878: Chống cự Giác ma
 • #879: Thánh Tôn Điện tầng thứ năm lên!
 • #880: Thánh Tôn Điện tầng thứ năm hạ
 • #881: Thánh Tinh Hoàng ra tay
 • #882: Hàn Phong ra tay !
 • #883: Hai người chiến đấu
 • #884: Chiến Tử Huyễn Hoàng
 • #885: Đấu Phá chấn động quyền VS Thiên Khải hỏa diễm !
 • #886: Bại Hỏa Hồ Hoàng
 • #887: Chiến Phần Thiên Hoàng
 • #888: Long Phệ Linh !
 • #889: Thánh Tôn Điện tầng thứ sáu trước
 • #890: Thánh Tôn Điện tầng thứ sáu hạ
 • #891: Top 8 cuộc chiến !
 • #892: Hàn Phong chiến Thần Viên Hoàng trước
 • #893: Hàn Phong chiến Thần Viên Hoàng hạ
 • #894: Bại Thần Viên Hoàng !
 • #895: Đấu Phá Chấn Động Quyền VS Cương Long Quyền !
 • #896: Vòng thứ ba chiến đấu
 • #897: Hàn Phong chiến Ma Kiếm Hoàng lên!
 • #898: Hàn Phong chiến Ma Kiếm Hoàng hạ
 • #899: Vòng thứ bảy chiến đấu
 • #900: Hàn Phong chiến Tử Tượng Hoàng lên!
 • #901: Hàn Phong chiến Tử Tượng Hoàng hạ !
 • #902: Đế Long Hoàng !
 • #903: Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng trước
 • #904: Hàn Phong chiến bên trong Đế Long Hoàng
 • #905: Hàn Phong chiến Đế Long Hoàng hạ
 • #906: Thập Phẩm Bán Thánh một kích
 • #907: Thánh Tôn mộ địa Bí Cảnh !
 • #908: Tinh Chi Thánh Đồng !
 • #909: Độ Cửu Trọng Thiên lôi trước
 • #910: Độ Cửu Trọng Thiên lôi hạ
 • #911: Thánh Vực Ngũ Trọng đỉnh phong trước
 • #912: Thánh Vực Ngũ Trọng Thiên hạ !
 • #913: Trợn mắt hốc mồm tăng lên !
 • #914: Khí linh hiện thân trước
 • #915: Khí linh hiện thân hạ
 • #916: 3 thú tăng lên lên!
 • #917: 3 thú tăng lên hạ !
 • #918: Hư Tiên Thể , tấn chức Tầng 6 trước
 • #919: Hư Tiên Thể , tấn chức bên trong Tầng 6
 • #920: Hư Tiên Thể , tấn chức Tầng 6 hạ
 • #921: Tiểu Bàn năng lực !
 • #922: Bích Tinh Thạch trên tấm bia
 • #923: Bích Tinh Thạch bia trong
 • #924: Bích Tinh Thạch dưới tấm bia
 • #925: Bích Tinh Thạch tác dụng !
 • #926: Lục chuyển bạch ngọc thể
 • #927: Hạ độc !
 • #928: Ra tay trước
 • #929: Ra tay trong
 • #930: Ra tay hạ
 • #931: Diệt sát trước
 • #932: Diệt sát hạ
 • #933: Bạch Tâm thề
 • #934: Bích Tinh cánh đồng hoang vu
 • #935: Chiến hai Đại công tử trước
 • #936: Chiến hai Đại công tử hạ
 • #937: Tinh Chi Thánh Đồng VS huyễn u đồng tử
 • #938: Tứ Kiệt Tứ công tử trước
 • #939: Tứ Kiệt Tứ công tử hạ
 • #940: Bích Tinh Thạch bia hạ xuống
 • #941: Đại chiến Thiên Âm công tử !
 • #942: Bạo Long công tử
 • #943: Hư Tiên Thể VS Bạo Long
 • #944: Phong Bạo Thánh Tướng !
 • #945: Chiến Phong Bạo Thánh Tướng
 • #946: Mở lại Tinh Chi Thánh Đồng
 • #947: Loại cực lớn Bích Tinh Thạch?
 • #948: Thánh Viêm Chiến Thể hiển uy trước
 • #949: Thánh Viêm Chiến Thể hiển uy hạ
 • #950: Toàn bộ diệt sát
 • #951: Viêm Long Tê Liệt Thủ !
 • #952: Đánh chết Đại Thánh Vực !
 • #953: Tấn chức Thánh Vực Thất Trọng Thiên !
 • #954: Bỏ niêm phong , Huyết Ẩm Hắc Long đao
 • #955: Thánh Viêm Chiến Thể đệ tứ trọng , xà Long chỉ
 • #956: Năm Đại Thánh Vực
 • #957: Đuổi giết Đại Thánh Vực
 • #958: Lại lần nữa bỏ niêm phong , Huyết Ẩm Thăng Long Đao trước
 • #959: Lại lần nữa bỏ niêm phong , Huyết Ẩm Thăng Long Đao hạ
 • #960: Đông Tà Thánh Vương
 • #961: Tái chiến Đại Thánh Vực trước
 • #962: Tái chiến Đại Thánh Vực hạ
 • #963: Huyết Ẩm Thăng Long Đao hiển uy trước
 • #964: Huyết Ẩm Thăng Long Đao hiển uy trong
 • #965: Huyết Ẩm Cửu Long Đao hiển uy hạ
 • #966: Liên hợp đánh chết
 • #967: Trở về
 • #968: Thánh Đế xuất quan !
 • #969: Cây hoa cúc là cái gì hoa?
 • #970: Gặp lại Lôi gia Lão tổ
 • #971: Thất Trọng Thiên hậu kỳ
 • #972: Cửu U Tông hiện
 • #973: Đại điển trước đột biến
 • #974: U Độc chi thể
 • #975: Một chiêu
 • #976: Vẫn như cũ là một chiêu
 • #977: Cửu U thánh đồng tử !
 • #978: Thánh Cung hiện
 • #979: Thánh Đế khủng bố
 • #980: Hàn Phong ra tay
 • #981: Kịch chiến !
 • #982: Phá phong trước
 • #983: Phá phong hạ
 • #984: Sinh Mệnh hiến tế trước
 • #985: Sinh Mệnh hiến tế hạ
 • #986: Phong ấn
 • #987: Đồng tử ngọc
 • #988: Dong Nham Hỏa khu
 • #989: Dong Nham Quân Chủ trước
 • #990: Dong Nham Quân Chủ hạ
 • #991: Dong Nham Lãnh Chúa
 • #992: Đuổi giết Dong Nham Lãnh Chúa !
 • #993: Đại Lãnh Chúa hiện thân
 • #994: Viêm Hách Thương Khung Thủ !
 • #995: Viêm Hách Đại Lãnh Chúa !
 • #996: Thiên Ưng Đường trước
 • #997: Thiên Ưng Đường hạ
 • #998: Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch !
 • #999: Tấn chức Bát Trọng thiên !
 • #1000: 3 thú tấn cấp !
 • #1001: Xung đột trước
 • #1002: Trong xung đột
 • #1003: Xung đột hạ
 • #1004: Huyết mạch sính uy !
 • #1005: Một cái tát !
 • #1006: Đao Phong Thánh giả !
 • #1007: Làm cho người khiếp sợ tin tức
 • #1008: Một quyền đánh bại trước
 • #1009: Một quyền đánh bại hạ
 • #1010: Đột biến !
 • #1011: Thông thiên thánh gạch trước
 • #1012: thông thiên thánh gạch hạ
 • #1013: diệt sát Viêm Hách Đại Lãnh Chúa trước
 • #1014: diệt sát Viêm Hách Đại Lãnh Chúa Trung
 • #1015: diệt sát Dong Nham Đại Lãnh Chúa hạ
 • #1016: Tam Thiên Thánh Chuyên trước
 • #1017: Tam Thiên Thánh Chuyên trong
 • #1018: Tam Thiên Thánh Chuyên hạ
 • #1019: Trở về cùng lửa giận
 • #1020: Nộ sát trước
 • #1021: nộ sát hạ !
 • #1022: uy hiếp Chu quốc trước
 • #1023: uy hiếp bên trong Chu quốc
 • #1024: uy hiếp Chu quốc hạ
 • #1025: hai năm trước
 • #1026: hai năm trong
 • #1027: hai năm hạ
 • #1028: tấn chức Đại Thánh Vực trước
 • #1029: tấn chức Đại Thánh Vực hạ
 • #1030: Tinh Chi Thánh Đồng tấn cấp
 • #1031: tiến về trước Đại Thịnh Đế Quốc
 • #1032: Bát hoàng tử trước
 • #1033: Bát hoàng tử trong
 • #1034: Bát hoàng tử hạ
 • #1035: Lần đầu nghe thấy Vân gia trước
 • #1036: lần đầu nghe thấy Vân gia trong
 • #1037: Lần đầu nghe thấy Vân gia hạ
 • #1038: Đại Thịnh Quốc Chủ trước
 • #1039: Đại Thịnh Quốc Chủ hạ
 • #1040: đám người cường hãn đã đến !
 • #1041: Chúc Uyển Bình
 • #1042: Thiên Ưng hiển uy
 • #1043: Bạch Tâm lập uy
 • #1044: Hàn Phong ra tay !
 • #1045: tính áp đảo cường đại !
 • #1046: đánh chết Chúc Uyển Bình
 • #1047: khiếp sợ toàn trường !
 • #1048: đập chết Đại Thánh Vực hậu kỳ trước
 • #1049: đập chết Đại Thánh vực hậu kỳ trong
 • #1050: đập chết Đại Thánh Vực hậu kỳ hạ
 • #1051: Đại Thịnh Quốc chủ thỉnh cầu
 • #1052: U Ma Thánh giả !
 • #1053: thi đấu
 • #1054: chiến U Ma Thánh giả trước
 • #1055: chiến U Ma Thánh giả hạ
 • #1056: Huyết Ẩm Thăng Long Đao tăng lên
 • #1057: trung phẩm Thánh Thạch long mạch
 • #1058: tấn chức Đại Thánh Vực Tứ Trọng Thiên !
 • #1059: Sí Diễm Kim Cương thú
 • #1060: thanh viêm Tử La tham gia
 • #1061: Liên Hoa Bạo Toái Quyền !
 • #1062: Hư Tiên Thể đỉnh phong
 • #1063: Phó Phủ chủ cùng hắn tiểu tử bạn đều sợ ngây người trước
 • #1064: Phó Phủ chủ cùng hắn tiểu tử bạn sợ ngây người hạ
 • #1065: lần đầu nghe thấy Chấn Thiên Tông
 • #1066: gặp lại Tử Tượng Hoàng
 • #1067: đạt được Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa
 • #1068: đến từ Thánh Long Gia Tộc đuổi giết
 • #1069: một ngón tay xuyên thấu !
 • #1070: toàn diệt trước
 • #1071: toàn diệt hạ
 • #1072: Ý định
 • #1073: giám thị
 • #1074: Tiểu Dạ Hồ Thánh giả
 • #1075: bắt
 • #1076: Đuổi giết
 • #1077: Tử Linh Thủy Tinh Quả trước
 • #1078: Tử Linh Thủy Tinh Quả hạ
 • #1079: Đánh chết Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên trước
 • #1080: đánh chết Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên hạ
 • #1081: đối kháng Thánh Vực đỉnh phong
 • #1082: bỏ niêm phong —— Huyết Ẩm Phi Long Đao lên!
 • #1083: bỏ niêm phong —— Huyết Ẩm Phi Long Đao hạ !
 • #1084: nghe ngóng Chấn Thiên tông
 • #1085: Chấn Thiên Bia bí mật
 • #1086: sát hạch tới
 • #1087: trong khảo hạch
 • #1088: khảo hạch hạ
 • #1089: lựa chọn tang
 • #1090: lựa chọn trong
 • #1091: lựa chọn hạ
 • #1092: cuối cùng lựa chọn trước
 • #1093: cuối cùng lựa chọn trong
 • #1094: cuối cùng lựa chọn hạ
 • #1095: nói tỉ mỉ trên tiểu thế giới
 • #1096: nói tỉ mỉ Tiểu Thế Giới hạ
 • #1097: tiến vào Tiểu Thế Giới
 • #1098: tiểu thế giới tầng thứ 10
 • #1099: xuất thủ tương trợ trước
 • #1100: xuất thủ tương trợ hạ
 • #1101: lôi đình diệt sát !
 • #1102: chiến Vân Thái Tử
 • #1103: Vu Hoàng khô lâu thân
 • #1104: đánh tan Vân Thái Tử cao ngạo
 • #1105: tìm hiểu Chấn Thiên Thạch trước
 • #1106: tìm hiểu Chấn Thiên Thạch hạ
 • #1107: cấp hai Chấn Thiên Thạch
 • #1108: Đấu Phá Chấn Thiên Quyền !,
 • #1109: chấn động giết
 • #1110: Lớn đánh cuộc
 • #1111: trở lại Tiểu Thế Giới
 • #1112: Tứ Trọng Thiên đỉnh phong trước
 • #1113: Tứ Trọng Thiên đỉnh phong trong
 • #1114: Tứ Trọng Thiên đỉnh phong hạ
 • #1115: Tứ Trọng Thiên đỉnh phong cuối cùng
 • #1116: Viêm Lê Quả , Xích Viêm kim cương !
 • #1117: cấp 4 Chấn Thiên Thạch
 • #1118: Tìm hiểu cấp 4 Chấn Thiên Thạch
 • #1119: Thánh Viêm Oanh Thiên Quyền tầng 6
 • #1120: Tấn chức Đại Thánh Vực Ngũ Trọng Thiên
 • #1121: Sự phẫn nộ của Vu Hạo Kỳ
 • #1122: Tà Hoàng thánh giả
 • #1123: Hải hoàng ấn
 • #1124: Chiến Tà Hoàng thánh giả
 • #1125: Kịch liệt giao chiến
 • #1126: Phá sóng kích VS Thông Thiên Thánh Chuyên
 • #1127: Huyết Ẩm Phi Long Đao hiển uy
 • #1128: Đánh chết Tà Hoàng thánh giả
 • #1129: Tấn chức Đại Thánh Vực Lục Trọng Thiên trước
 • #1130: Tấn chức Đại Thánh Vực Lục Trọng Thiên hạ
 • #1131: Chấn Thiên Thần Tinh Chưởng trước
 • #1132: Chấn Thiên Thần Tinh Chưởng hạ
 • #1133: Mạnh Cầm mời
 • #1134: Tập sát
 • #1135: Độc chiến năm người
 • #1136: Đấu Phá Chấn Thiên Quyền VS Hải hoàng quan cốt trảo
 • #1137: Thiên Lang cốc trước
 • #1138: Thiên Lang cốc hạ
 • #1139: Làm khó dễ trước
 • #1140: Làm khó dễ hạ
 • #1141: Hiển uy trước
 • #1142: Hiển uy trong
 • #1143: Hiển uy hạ
 • #1144: Thiên Lang Thánh Tuyền một
 • #1145: Thiên Lang Thánh Tuyền 2
 • #1146: Thiên Lang Thánh Tuyền 3
 • #1147: Thiên Lang Thánh Tuyền tứ
 • #1148: Thiên Lang thánh tuyền 5
 • #1149: Thiên Lang thánh tuyền 6
 • #1150: Thiên Lang tượng thánh trước
 • #1151: Thiên Lang tượng thánh hạ
 • #1152: Tấn chức Đại Thánh Vực Thất Trọng Thiên
 • #1153: Tinh Chi Thánh Đồng tăng lên
 • #1154: Tầng 6 đỉnh phong
 • #1155: Tái chiến Diêu Tường
 • #1156: Thiên Lang cốc tiền bối
 • #1157: Huyết Đồng Thiên Lang Trảo
 • #1158: Ngạo viêm thôn thiên Sói
 • #1159: Huyền Minh Thiên Lang cánh , Đế Hoàng Thiên Lang trên vuốt
 • #1160: Huyền Minh Thiên Lang cánh , Đế Hoàng Thiên Lang dưới vuốt
 • #1161: Thôn phệ chi tâm
 • #1162: Tầng 5 hậu kỳ
 • #1163: Đột phá , Đại Thánh Vực Bát Trọng thiên
 • #1164: Thực lực đại trướng
 • #1165: Ba trận chiến Diêu Tường
 • #1166: Thánh Linh thành trước
 • #1167: Thánh Linh thành hạ
 • #1168: Linh tộc thiên tài
 • #1169: Xung đột
 • #1170: Linh tộc Đại sư huynh
 • #1171: Nhị sư tỷ
 • #1172: Linh Hoa lão tổ
 • #1173: Linh Hoa lão tổ mời chào trên (canh thứ nhất! )
 • #1174: Linh Hoa lão tổ mời chào hạ (phần 2! )
 • #1175: Thôn Phệ Linh Thể
 • #1176: Rời đi
 • #1177: Chặn giết
 • #1178: tái chiến Linh Kiền
 • #1179: Thiên Hỏa tháp chiến Linh Kiền
 • #1180: Thần Ảnh Linh Thể, Tử Thần Chi Kiếm
 • #1181: ly quang trên đảo
 • #1182: ly quang đảo hạ
 • #1183: Mục đích
 • #1184: cút
 • #1185: Vương gia người tới thượng
 • #1186: Vương gia người tới trung
 • #1187: Vương gia người tới hạ
 • #1188: Tử Lân nhân ngư
 • #1189: Vô Tâm quả
 • #1190: Nộ xông Vương gia
 • #1191: đánh chết tứ trưởng lão
 • #1192: Thái thượng trưởng lão
 • #1193: vô sỉ thượng
 • #1194: vô sỉ hạ
 • #1195: kết thúc thượng
 • #1196: kết thúc hạ
 • #1197: cửu phách đấu giá hội
 • #1198: đấu giá bắt đầu
 • #1199:
 • #1200: đắc thủ thượng
 • #1201: đắc thủ hạ
 • #1202: Ly Quang thánh giả
 • #1203: Đột biến , Hải tộc cường giả trước
 • #1204: Đột phá , Hải tộc cường giả hạ
 • #1205: Long mạch thánh tuyền
 • #1206: đánh chết hải tộc cường giả
 • #1207: phong nguyên đại trận thượng
 • #1208: phong nguyên đại trận hạ
 • #1209: cửu trọng thiên sơ kỳ thượng
 • #1210: cửu trọng thiên sơ kỳ hạ
 • #1211: tu luyện Huyền Minh Thiên Lang dực
 • #1212: phong bạo đến
 • #1213: lại đến ly quang đảo
 • #1214: tru sát Chương Ngư Vương thượng
 • #1215: tru sát bạch tuộc Vương trung
 • #1216: tru sát bạch tuột vương hạ
 • #1217: rời đi, huyền minh phi thuyền
 • #1218: hải tặc tập kích
 • #1219: Hàn Phong ra tay trước
 • #1220: Hàn Phong xuất thủ hạ
 • #1221: Vân Tước lập uy
 • #1222: đến Cửu Phách đảo Thượng
 • #1223: đến cửu phách đảo hạ
 • #1224: Ngộ Đạo Thạch khối vụn
 • #1225: Cửu Phách Thánh Giả chi tử thượng
 • #1226: Cửu Phách Thánh Giả chi tử hạ
 • #1227: Tiểu Thủy Quỷ Vương
 • #1228: đánh chết Tiểu Thủy Quỷ vương
 • #1229: chạy trốn!
 • #1230: trở lại Trung châu đại lục
 • #1231: lại thu đồ đệ
 • #1232: Huyền âm thân thể, huyền dương thân thể thượng
 • #1233: Huyền Âm thân thể , Huyền Dương thân thể hạ
 • #1234: Sát nhập Thiên Sát tông
 • #1235: tấn cấp, Thiên Tiên thể
 • #1236: Thánh Viêm Chiến Thể tầng thứ bảy
 • #1237: Cửu Trọng Thiên đỉnh phong
 • #1238: Tiễn Nguyên quốc tính toán
 • #1239: Ta chờ đây
 • #1240: Nuốt Thánh Vực đỉnh phong trước
 • #1241: Nuốt Thánh Vực đỉnh phong hạ
 • #1242: Thiên Tiên thiên long chưởng
 • #1243: Huyết Ẩm Phi Long Đao tăng lên
 • #1244: Hàn Phong đến nơi thượng
 • #1245: Hàn Phong đến nơi hạ
 • #1246: Ma diễm Hỏa tinh trước
 • #1247: Ma diễm Hỏa tinh hạ
 • #1248: Tinh Chi Thánh Đồng thăng cấp
 • #1249: Cuối cùng sát Thánh Đế
 • #1250: Đột phá , Thánh Vực đỉnh phong !
 • #1251: Ma Diễm vực
 • #1252: Tiến về trước núi Ma Diễm
 • #1253: Trùng kích tầng năm hậu kỳ Trung Giai
 • #1254: Thánh Vực đỉnh phong Nhị Trọng Thiên
 • #1255: Ám Ảnh thập nhị sát
 • #1256: Quét ngang năm sát
 • #1257: ma sát hạt giống
 • #1258: Cấp Tinh Anh Ma Diễm thú
 • #1259: Thánh Viêm Chiến Thể đệ bát trọng
 • #1260: Dưới mặt đất tầng 4
 • #1261: Tầng 5 hậu kỳ Cao Giai
 • #1262: Ma Sát thánh giả đã đến
 • #1263: Huyền gai bạc chủy
 • #1264: Ma Diễm Quân vương trước
 • #1265: Ma Diễm Quân vương trong
 • #1266: Ma Diễm Quân vương hạ
 • #1267: Xếp đặt thiết kế tổn thương quân vương
 • #1268: Đột phá , đỉnh phong Tứ Trọng Thiên trước
 • #1269: Đột phá , đỉnh phong Tứ Trọng Thiên hạ
 • #1270: đi đến Thánh tông vực
 • #1271: tứ Kiếm Tông thượng
 • #1272: Tứ Kiếm tông hạ
 • #1273: Hoàng Thiên Hổ
 • #1274: thất tinh lão nhân
 • #1275: Bách Hiểu Sinh
 • #1276: Cảm ứng
 • #1277: Cứu người
 • #1278: Phần Quân Tường
 • #1279: Lôi Uyên sơn
 • #1280: Hỏa Thiên tông
 • #1281: Thống nhất Lôi Uyên sơn trước
 • #1282: Thống nhất Lôi Uyên sơn trong
 • #1283: Thống nhất Lôi Uyên sơn hạ
 • #1284: Thần Thạch khối vụn trước
 • #1285: Thần Thạch khối vụn hạ
 • #1286: Địa Lôi thánh giả
 • #1287: Địa lôi Tứ Tượng kiếm
 • #1288: Tứ Tông đã đến trước
 • #1289: Tứ Tông đã đến hạ
 • #1290: Phong Kỳ tam huynh đệ
 • #1291: Lôi Viêm thánh giả
 • #1292: Thiên Cương thánh giả ra tay
 • #1293: Thiên Cương Diệt Thần kích
 • #1294: Chiến bốn người
 • #1295: Vơ vét tứ đại tông môn
 • #1296: Đột phá , đỉnh phong Ngũ Trọng Thiên
 • #1297: Huyết sắc mê cảnh hiện
 • #1298: Trái cây màu đỏ ngòm
 • #1299: Huyền Lôi Cổ Tộc trước
 • #1300: Huyền Lôi Cổ Tộc hạ
 • #1301: Huyết sắc bảo tháp
 • #1302: Huyền Thanh Thiên
 • #1303: Máu hạch , Huyết Sát thạch
 • #1304: Huyết ma thần Vương
 • #1305: Tái chiến Huyền Thanh Thiên
 • #1306: Chấm dứt
 • #1307: Đỉnh phong Lục Trọng Thiên
 • #1308: Cổ Tộc giải thi đấu tiến hành trước
 • #1309: Dưới đại hội
 • #1310: Viêm tộc công chúa
 • #1311: Chí Viêm Chi Thủ
 • #1312: Đế Viêm Ngũ Trọng Thiên
 • #1313: Chiến Thần VS Chiến Thần
 • #1314: Tu vi thật sự
 • #1315: nàng là của ta
 • #1316: Ta báo thù cho huynh
 • #1317: nhất chiêu phế địch
 • #1318: bán thần
 • #1319: chân truyền đệ tử đại tái bắt đầu
 • #1320: Trục Phong huyết mạch
 • #1321: Công chúa Viêm tộc VS công chúa Ma Nguyệt trước
 • #1322: Công chúa Viêm tộc VS công chúa Ma Nguyệt hạ
 • #1323: Cát hổ Cổ Tộc
 • #1324: Thương diễm lĩnh vực VS Sa Hổ lĩnh vực
 • #1325: Sa Hổ Huyễn Quang Trảm
 • #1326: Cuối cùng bốn người
 • #1327: Huyết Ma ý chí trước
 • #1328: Huyết Ma Ý Chí hạ
 • #1329: Hàn Phong VS Viêm Hác Tề
 • #1330: Chấn Thiên Thần Tinh Chưởng trước
 • #1331: Chấn Thiên Thần Tinh Chưởng hạ
 • #1332: Ba trận chiến Huyền Thanh Thiên
 • #1333: Huyết Đồng Thiên Lang Trảo VS Huyền Lôi Đế Nhận Trảm
 • #1334: Thế hùng lão tổ
 • #1335: Tử dong chi tâm
 • #1336: đột phá, Thánh vực đỉnh phong bát trọng thiên thượng
 • #1337: đột phá, Thánh vực đỉnh phong bát trọng thiên hạ
 • #1338: Lại đến Ma Diễm vực
 • #1339: Tái chiến Ma Diễm Quân Vương (thượng)
 • #1340: Tái chiến Ma Diễm Quân Vương (hạ)
 • #1341: Về nhà
 • #1342: đẩy lui ( thượng)
 • #1343: đẩy lui (hạ)
 • #1344: Điên cuồng đột phá , Thánh Vực Tiểu viên mãn lên!
 • #1345: Điên cuồng đột phá , Thánh Vực Tiểu viên mãn hạ !
 • #1346: Lần đầu nghe thấy Ma Huyễn kim tháp
 • #1347: Tiểu viên mãn thứ một trận chiến đấu
 • #1348: Gặp lại người quen trước
 • #1349: tái kiến người quen hạ
 • #1350: hiện thân
 • #1351: Hết thảy đập bay
 • #1352: ngốc trệ
 • #1353: huyền huyễn cung
 • #1354: Năm cung hội nghị
 • #1355: Ba chiêu trước
 • #1356: Ba chiêu hạ
 • #1357: Ma Huyễn Kim Tháp trước
 • #1358: ma huyễn kim tháp xuống
 • #1359: chân tiên thể thượng
 • #1360: Chân Tiên dưới hạ thể
 • #1361: Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ bảy trước
 • #1362: Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ bảy hạ
 • #1363: Chân Tiên Đạp Bộ
 • #1364: Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ tám
 • #1365: Tầng thứ 9 đặc thù Khôi Lỗi trước
 • #1366: Tầng thứ 9 đặc thù Khôi Lỗi hạ
 • #1367: Thông qua
 • #1368: Huyền Tiên thể , Chân Tiên Tiên Đồng
 • #1369: Tái chiến
 • #1370: Tiến về trước yêu châu
 • #1371: Thông Thiên Thần cảnh hạ
 • #1372: Chân Thần vẫn lạc
 • #1373: Liệp ảnh tháp
 • #1374: Bỏ niêm phong , Huyết Ẩm Ẩn Long trên đao
 • #1375: Bỏ niêm phong , Huyết Ẩm Ẩn Long dưới đao
 • #1376: Sát thủ Thiên Lang
 • #1377: Người cuối cùng nhiệm vụ
 • #1378: Lôi Đình Khiếu Thiên Quyền
 • #1379: Khiếu Thiên Long Vương Phá
 • #1380: Lang Văn Hồng
 • #1381: Đuổi giết trước
 • #1382: Dưới sự đuổi giết
 • #1383: Đột phá đâu rồi, Tiểu viên mãn Nhị Trọng Thiên lên!
 • #1384: Đột phá , Tiểu viên mãn Nhị Trọng Thiên hạ !
 • #1385: Tái chiến Long Hành Thiên trước
 • #1386: Tái chiến Long Hành Thiên hạ
 • #1387: Viêm liên Thánh quả
 • #1388: Thánh Viêm Chiến Thể thập nhất trọng trước
 • #1389: Thánh Viêm Chiến Thể thập nhất trọng
 • #1390: Thánh Viêm Chiến Thể thập nhất trọng hạ
 • #1391: Vô tình gặp được
 • #1392: Thu phục chiếm được
 • #1393: Khinh thị
 • #1394: 4 Sao tướng, mười tám tháng đem
 • #1395: Đại chiến trước
 • #1396: Đại chiến hạ
 • #1397: Âm mưu , cường đại Huyết Vệ
 • #1398: Liên thủ
 • #1399: Đuổi giết Huyết Vệ trước
 • #1400: Đuổi giết Huyết Vệ hạ
 • #1401: Hấp thu con mắt màu tím chi lực
 • #1402: Cổ Thần Điện
 • #1403: Tiến vào Thần Điện kết giới
 • #1404: chiến Đại viên mãn cường giả trước
 • #1405: Chiến Đại viên mãn cường giả hạ !
 • #1406: Thần Điện Điện Linh trước
 • #1407: Thần Điện Điện Linh
 • #1408: Ly khai đại lục đích phương pháp xử lý
 • #1409: Thực lực tăng vọt trước
 • #1410: Thực lực tăng vọt hạ
 • #1411: Tình hình nguy cấp
 • #1412: Khống chế Thương Vân thần điện trước
 • #1413: Khống chế Thương Vân thần điện hạ
 • #1414: Đuổi giết Đại viên mãn
 • #1415: Bán Thần chiến lực
 • #1416: Trở về
 • #1417: xưa đâu bằng nay trên
 • #1418: xưa đâu bằng nay hạ
 • #1419: trở tay đập chết
 • #1420: Lại một khối huyết tinh
 • #1421: Linh tộc đại loạn trước
 • #1422: Linh tộc đại loạn hạ
 • #1423: chạy ra Linh tộc trên
 • #1424: Chạy ra Linh tộc trong
 • #1425: Chạy ra Linh tộc hạ
 • #1426: Người quen
 • #1427: mô phỏng thế giới Thần Khí?
 • #1428: gặp lại Đế Long Hoàng
 • #1429: trở về
 • #1430: Tấn chức Đại viên mãn trước
 • #1431: Tấn chức Đại viên mãn hạ
 • #1432: Vị diện thai màng
 • #1433: thoát đi thành công
 • #1434: buông xuống trên
 • #1435: Hạ xuống hạ
 • #1436: Cổ Gia thôn
 • #1437: Chiến sư đẳng cấp
 • #1438: Thất sắc Sinh Mệnh tiêu tốn
 • #1439: Thất sắc Sinh Mệnh hoa trong
 • #1440: Thất sắc Sinh Mệnh hoa hạ
 • #1441: Bách niên trước
 • #1442: Bách niên hạ
 • #1443: Cổ Môn trước
 • #1444: Cổ Môn hạ
 • #1445: Đảo mắt lại bách niên
 • #1446: Cổ Tuấn
 • #1447: Nặng hồi Đại viên mãn trước
 • #1448: Nặng hồi Đại viên mãn trong
 • #1449: Nặng hồi Đại viên mãn hạ
 • #1450: khiêu chiến chiến tôn thượng
 • #1451: khiêu chiến chiến tôn hạ
 • #1452: chiến tôn tề tụ
 • #1453: chiến Lôi Đình chiến tôn
 • #1454: lấy một địch ba
 • #1455: lấy một địch 5 thượng
 • #1456: lấy một địch 5 hạ
 • #1457: Huyền Tiên Chiến Tôn
 • #1458: Huyền Nhận chiến tôn mờ
 • #1459: Tiến về trước trung vực
 • #1460: Tiến về trước trung vực hạ
 • #1461: Đến huyền trên hoàng thành
 • #1462: Đến Huyền Hoàng thành hạ
 • #1463: Nữ tử thần bí trước
 • #1464: Nữ tử thần bí hạ
 • #1465: Băng Phách chiến tôn
 • #1466: Chiến tôn đại hội bắt đầu trước
 • #1467: Chiến tôn đại hội bắt đầu hạ
 • #1468: Bạch Cốt chiến tôn khiêu chiến
 • #1469: Tam liên hơn hẳn
 • #1470: Tam liên thắng trong
 • #1471: Tam liên thắng hạ
 • #1472: Băng Phách chiến tôn ra tay
 • #1473: Băng Phách chiến tôn VS Cực Hàn chiến tôn
 • #1474: Tuyệt Băng khí tràng
 • #1475: Thủy Long chiến tôn hạ xuống
 • #1476: Đuổi giết Thủy Long chiến tôn trước
 • #1477: Đuổi giết Thủy Long chiến tôn hạ
 • #1478: Tổ đội
 • #1479: Tiến vào Cổ Thánh chiến trường
 • #1480: Thiên địa Ngũ Hành cây
 • #1481: Truyền thừa Thánh Địa
 • #1482: Long Bá đoạn viêm trên vuốt
 • #1483: Long Bá đoạn viêm trảo
 • #1484: Ngũ Linh quả tới tay
 • #1485: Tấn chức Đại viên mãn Tam Trọng Thiên
 • #1486: Tiểu Bàn thức tỉnh trước
 • #1487: Tiểu Bàn thức tỉnh hạ
 • #1488: Chết tứ long
 • #1489: Bán Thần đột kích trước
 • #1490: Bán Thần đột kích trong
 • #1491: Bán Thần đột kích hạ
 • #1492: Bát kiếp Thần Kiếm
 • #1493: Thần Kiếm hiện thân trước
 • #1494: Thần Kiếm hiện thân hạ
 • #1495: Thần Kiếm thần phục trước
 • #1496: Thần Kiếm thần phục hạ
 • #1497: Ly khai Chiến Khí đại lục trước
 • #1498: Ly khai Chiến Khí đại lục hạ
 • #1499: tiềm tu trên
 • #1500: tiềm tu hạ
 • #1501: Bát hoang chấn động quyền thượng
 • #1502: Bát hoang chấn động quyền hạ
 • #1503: Thử nghiệm nhỏ thân thủ trước
 • #1504: Thử nghiệm nhỏ thân thủ hạ
 • #1505: Thần diễm chiến thể
 • #1506: Tần gia bị diệt trước
 • #1507: Tần gia bị diệt trong
 • #1508: Tần gia bị diệt 3
 • #1509: Tần gia bị diệt tứ
 • #1510: Tần gia bị diệt năm
 • #1511: Tần gia bị diệt hết
 • #1512: Vơ vét kỳ vật
 • #1513: Liên tiếp Độ Kiếp
 • #1514: Hai nữ phi thăng
 • #1515: Kim Tiên trên hạ thể
 • #1516: Kim Tiên trong cơ thể
 • #1517: Kim Tiên dưới hạ thể
 • #1518: Phi thăng Thần giới
 • #1519: Hung thú
 • #1520: Thất Tinh Lê Hoa Châm
 • #1521: Hai kiếp Chân Thần
 • #1522: Lê Hoa châm mạnh đại tác dụng trước
 • #1523: Lê Hoa châm mạnh đại tác dụng hạ
 • #1524: Lại bạo
 • #1525: Mao gia trước
 • #1526: Mao gia trong
 • #1527: Mao gia hạ
 • #1528: 1 cấp khách khanh trước
 • #1529: 1 cấp khách khanh trong
 • #1530: 1 cấp khách khanh hạ
 • #1531: Thiên Đế Chân Thần , trực chỉ Thần Hoàng trước
 • #1532: Thiên Đế Chân Thần , trực chỉ Thần Hoàng trong
 • #1533: Thiên Đế Chân Thần , trực chỉ Thần Hoàng hạ
 • #1534: Thiên Cổ bí cảnh
 • #1535: Tụ tập
 • #1536: Tiến vào Thiên Cổ bí cảnh trước
 • #1537: Tiến vào Thiên Cổ bí cảnh hạ
 • #1538: Thần Linh Thảo
 • #1539: Thất Tinh Lê Hoa Châm Độ Kiếp trước
 • #1540: Thất Tinh Lê Hoa Châm Độ Kiếp hạ
 • #1541: Hai đại Hung thú
 • #1542: Tạm lui
 • #1543: Gặp lại Liễu Tài Phụng
 • #1544: Thần hồ Thượng
 • #1545: Thần hồ hạ
 • #1546: Tấn chức Cao Giai
 • #1547: Đột phá , tam kiếp Chân Thần trước
 • #1548: Đột phá , tam kiếp Chân Thần trong
 • #1549: Đột phá , tam kiếp Chân Thần hạ
 • #1550: Cấp 4 Hung thú bích lân Quỷ Giao trước
 • #1551: Cấp 4 Hung thú Bích Lân Quỷ Giao hạ
 • #1552: Thần tinh trước
 • #1553: Thần tinh hạ
 • #1554: Dẫn thần kiếp, giết Quỷ Giao
 • #1555: Lại đột phá, bốn kiếp Chân Thần
 • #1556: Trong nước động phủ (Thượng)
 • #1557: Trong nước động phủ hạ
 • #1558: Cổ Thần truyền thừa mười sáu cánh Huyền Long thay đổi !
 • #1559: Chín mãng điều khiển Hỏa trên lá cờ
 • #1560: Chín mãng điều khiển Hỏa dưới cờ
 • #1561: Ly khai
 • #1562: Thiên Ma Cốc cao thủ trên
 • #1563: Thiên Ma Cốc cao thủ (Hạ)
 • #1564: Thiên Vân ma trận trước
 • #1565: Thiên Vân ma trận hạ
 • #1566: Lấy một địch nhiều
 • #1567: Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp trước
 • #1568: Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp (Hạ)
 • #1569: Đối chiến sáu kiếp Chân Thần (Thượng)
 • #1570: Đối chiến sáu kiếp Chân Thần (Trung)
 • #1571: Đối chiến sáu kiếp Chân Thần (Hạ)
 • #1572: Điên cuồng đề thăng (Thượng)
 • #1573: Điên cuồng đề thăng (Trung)
 • #1574: Điên cuồng đề thăng (Hạ)
 • #1575: Thiên Âm Công Tử (Thượng)
 • #1576: Thiên Âm công tử (hạ)
 • #1577: Hàn Phong hiện thân
 • #1578: Chiến đệ tử của Thiên Ma Cốc (Thượng)
 • #1579: Chiến đệ tử của Thiên Ma Cốc hạ
 • #1580: Thiên Âm công tử ra tay
 • #1581: Ma Thiên Vũ Bảo Luân
 • #1582: Ma Thiên Vũ Bảo Luân và Thái Huyền Thiên Linh Trảm
 • #1583: Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ hiển uy (Thượng)
 • #1584: Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ hiển uy (Hạ)
 • #1585: Chấm dứt
 • #1586: Diễm Thiên Vũ Bảo Luân trước
 • #1587: Diễm Thiên Vũ Bảo Luân trong
 • #1588: Diễm Thiên Vũ Bảo Luân hạ
 • #1589: Tử Vân thành (Thượng)
 • #1590: Tử Vân thành (Trung)
 • #1591: Tử Vân thành hạ
 • #1592: Bán đứng
 • #1593: Tử Ảnh công tử
 • #1594: Tử Ảnh thần thể
 • #1595: Tân Nguyệt công chúa
 • #1596: Tử Vân thần tháp phủ xuống (Thượng)
 • #1597: Tử Vân thần tháp hạ xuống hạ
 • #1598: Bạch y kiếm giả
 • #1599: Lăng Vân Thiên Tương
 • #1600: Tử Vân mảnh vụn - Tử Vân chi thược
 • #1601: Tử Vân thần tháp tầng thứ tám
 • #1602: Huyền Phách Thần Thể
 • #1603: Cướp đoạt Huyền Phách Thần Thể (Thượng)
 • #1604: Cướp đoạt Huyền Phách Thần Thể hạ
 • #1605: Lục phẩm thần thể trước
 • #1606: Lục phẩm thần thể hạ
 • #1607: Tầng hai mươi mốt
 • #1608: Tử Vân Thần Quả
 • #1609: Cuồng Phong Thần Hổ
 • #1610: Tranh giành Thưởng Thần Quả
 • #1611: Cướp được Thần Quả
 • #1612: Hoàng long huyết mạch trước
 • #1613: Hoàng long huyết mạch hạ
 • #1614: Hoàng Long Huyết Mạch VS Huyền Long biến
 • #1615: Chân Viêm đan
 • #1616: Tử Vân chi hồn
 • #1617: 3 ngày
 • #1618: Thiên Ma Công Tử
 • #1619: Chiến tam đại thiên tài đứng đầu
 • #1620: Tiếp tục tiềm tu
 • #1621: Đột phá!
 • #1622: Gặp lại
 • #1623: 15 đoàn Tử Vân chi hồn (Thượng)
 • #1624: 15 đoàn Tử Vân chi hồn (Hạ)
 • #1625: Phệ Hồn Xích
 • #1626: Quân Vương Kiếm Thể
 • #1627: 45 đoàn Tử Vân chi hồn
 • #1628: Thần Ẩn Thiên Nhãn, Tinh Diễm Thần Huyết
 • #1629: Thần Viêm tinh thạch (Thượng)
 • #1630: Thần Viêm tinh thạch (Hạ)
 • #1631: Tử Vân thần lực
 • #1632: Tử Vân thần tí (Thượng)
 • #1633: Tử Vân thần tí (Hạ)
 • #1634: Đột phá, sáu kiếp Chân Thần!
 • #1635: Ra tháp
 • #1636: Lại giao thủ
 • #1637: Cửu phẩm phi thuyền (Thượng)
 • #1638: Cửu phẩm phi thuyền (Hạ)
 • #1639: Hỗn Độn bí cảnh
 • #1640: Nội môn đệ tử cấp bậc phân chia
 • #1641: Khúc Châu thiên tài (Thượng)
 • #1642: Khúc Châu thiên tài (Hạ)
 • #1643: Đại bại Khúc Châu thiên tài (Thượng)
 • #1644: Đại bại Khúc Châu thiên tài (Trung)
 • #1645: Đại bại Khúc Châu thiên tài (Hạ)
 • #1646: Đến Kiền Khôn Tông (Thượng)
 • #1647: Đến Kiền Khôn Tông (Hạ)
 • #1648: Tuyên Nhạc phong
 • #1649: Động phủ tranh đoạt bắt đầu (Thượng)
 • #1650: Động phủ tranh đoạt bắt đầu (Hạ)
 • #1651: Thiên Thương Thần Diễm
 • #1652: Thương Hỏa Trụy VS Huyền Long biến
 • #1653: Chiến Tướng Thần Thể
 • #1654: Nhất Côn Định Giang Sơn VS Thái Huyền Thiên Linh Trảm
 • #1655: Linh Năng thần nhãn
 • #1656: Phệ Hồn Xích hiển uy (Thượng)
 • #1657: Phệ Hồn Xích hiển uy (Hạ)
 • #1658: Bất Diệt chiến thể (Thượng)
 • #1659: Bất Diệt chiến thể (Hạ)
 • #1660: Viễn Cổ Nham Ma
 • #1661: Đấu Chuyển Ma Khiếu Trảm vs Tử Vân Thần Tí
 • #1662: Khiêu chiến Tinh Anh nội môn đệ tử (Thượng)
 • #1663: Khiêu chiến Tinh Anh nội môn đệ tử (Hạ)
 • #1664: Đột phá (Thượng)
 • #1665: Đột phá (Hạ)
 • #1666: Thần Diễm sơn
 • #1667: Thần Diễm Chiến Thể tầng 3
 • #1668: Tam trọng trung kỳ
 • #1669: Cường địch , Vạn Cương lên!
 • #1670: Cường địch,Vạn Cương (Hạ)
 • #1671: Hàn Sương ma thể
 • #1672: Viện thủ xuất hiện
 • #1673: Kim Tiên Thể đại thành (Thượng)
 • #1674: Kim Tiên Thể đại thành (Hạ)
 • #1675: Sáu kiếp Chân Thần cao giai
 • #1676: Nhận nhiệm vụ
 • #1677: Sơn Ninh thành
 • #1678: Xuất phát (Thượng)
 • #1679: Xuất phát (Trung)
 • #1680: Xuất phát (Hạ)
 • #1681: Bạch cốt
 • #1682: Phía sau màn độc thủ
 • #1683: Bạch cốt tướng quân
 • #1684: Bạch cốt lệnh (1)
 • #1685: Bạch cốt lệnh (2)
 • #1686: Bạch cốt lệnh (3)
 • #1687: Bạch cốt lệnh (4)
 • #1688: Bạch cốt lệnh (5)
 • #1689: Bạch Cốt Lệnh hiển uy (Thượng)
 • #1690: Bạch Cốt Lệnh hiển uy (hạ)
 • #1691: Cửu phẩm Tử Cức Huyền Hỏa (Thượng)
 • #1692: Cửu phẩm Tử Cức Huyền Hỏa (Hạ)
 • #1693: Huyền Long tổ sư hậu nhân?
 • #1694: Băng Ma, Băng Tâm đan
 • #1695: Lục thị tỷ muội
 • #1696: Gia nhập
 • #1697: Sơ lộ thân thủ (Thượng)
 • #1698: Sơ lộ thân thủ (Trung)
 • #1699: Sơ lộ thân thủ (Hạ)
 • #1700: Ăn nói (Thượng)
 • #1701: Ăn nói (Hạ)
 • #1702: Băng Tâm thành
 • #1703: Băng Ma
 • #1704: Băng Ma vương (Thượng)
 • #1705: Băng Ma vương (Hạ)
 • #1706: Tứ cấp Băng Ma
 • #1707: Băng Ma vương bại trốn (Thượng)
 • #1708: Băng Ma vương bại trốn (Trung)
 • #1709: Băng Ma vương bại trốn (Hạ)
 • #1710: Khiếp sợ! Đệ nhị tôn Băng Ma vương (Thượng)
 • #1711: Khiếp sợ! Đệ nhị tôn Băng Ma vương (Hạ)
 • #1712: Bị bắt lên (Thượng)
 • #1713: Bị bắt (Hạ)
 • #1714: Băng chi bí cảnh
 • #1715: Băng phách nô ấn (Thượng)
 • #1716: Băng phách nô ấn (Hạ)
 • #1717: Băng phách độ kiếp (Thượng)
 • #1718: Băng phách độ kiếp (Hạ)
 • #1719: đoạt xá (Thượng)
 • #1720: Đoạt xá (Hạ)
 • #1721: Thần Hồn chi chiến
 • #1722: Thần Hồn chi chiến (2)
 • #1723: Phệ Hồn Xích tấn cấp (Thượng)
 • #1724: Phệ Hồn Xích tấn cấp (Hạ)
 • #1725: Phân phối
 • #1726: Hồi tông
 • #1727: Cửu Ngộ lâu (Thượng)
 • #1728: Cửu Ngộ lâu (Hạ)
 • #1729: Tham ngộ (Thượng)
 • #1730: Tham ngộ (Trung)
 • #1731: Tham ngộ (Hạ)
 • #1732: Lục kiếp Chân Thần cao giai đỉnh (Thượng)
 • #1733: Lục kiếp Chân Thần cao giai đỉnh (Hạ)
 • #1734: Tử Vân Thần Tí đệ thập trọng (Thượng)
 • #1735: Tử Vân Thần Tí đệ thập trọng (Hạ)
 • #1736: Nội môn đệ nhất cự đầu (Thượng)
 • #1737: Nội môn đệ nhất cự đầu (Hạ)
 • #1738: Tiến nhập Hỗn Độn bí cảnh (Thượng)
 • #1739: Tiến nhập Hỗn Độn bí cảnh (Hạ)
 • #1740: Đại đột phá, bảy kiếp Chân Thần trung giai (Thượng)
 • #1741: Đại đột phá, bảy kiếp Chân Thần trung giai (Hạ)
 • #1742: Phong trảm Thần Tướng (Thượng)
 • #1743: Phong Trảm Thần Tướng (Hạ)
 • #1744: Trảm Thần Tướng (Thượng)
 • #1745: Trảm Thần Tướng (Hạ)
 • #1746: Gặp lại (Thượng)
 • #1747: Gặp lại (Hạ)
 • #1748: Liên thủ
 • #1749: Trấn Sơn Kiếm Vương
 • #1750: Phản giết (Thượng)
 • #1751: Phản giết (Hạ)
 • #1752: Thu hoạch
 • #1753: Cửu Long Thần Ấn
 • #1754: Tái kiến Vạn Cương (Thượng)
 • #1755: Tái kiến Vạn Cương (Hạ)
 • #1756: Tái chiến Vạn Cương
 • #1757: Lực Thần Vương khôi lỗi (Thượng)
 • #1758: Lực Thần Vương khôi lỗi (Trung)
 • #1759: Lực Thần Vương khôi lỗi (Hạ)
 • #1760: Bạch cốt khô lâu VS Lực Thần Vương (Thượng)
 • #1761: Bạch cốt khô lâu VS Lực Thần Vương (Hạ)
 • #1762: Hàn Băng thần kiếm, Diệt Hồn ma đao
 • #1763: Thái Bạch đệ nhất Kiếm Vương (Thượng)
 • #1764: Thái Bạch đệ nhất Kiếm Vương (Hạ)
 • #1765: Cổ Thần Thủ Hộ thú (Thượng)
 • #1766: Cổ Thần Thủ Hộ thú (Hạ)
 • #1767: Tiến nhập Hỗn Độn linh mạch
 • #1768: Đào thạch
 • #1769: Đánh giết
 • #1770: Tử hà áo choàng
 • #1771: Chiến Thái Thượng Quân Cẩn (Thượng)
 • #1772: Chiến Thái Thượng Quân Cẩn (Hạ)
 • #1773: Xích Luyện Thần Kiếm VS Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ (Thượng)
 • #1774: Xích Luyện Thần Kiếm VS Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ (Hạ)
 • #1775: Dị tượng ra, Hỗn Độn chấn (Thượng)
 • #1776: Dị tượng ra, Hỗn Độn chấn (Hạ)
 • #1777: Tiểu thế giới (Thượng)
 • #1778: Tiểu thế giới (Hạ)
 • #1779: Thiên hàng hoành tài
 • #1780: Luân Hồi Chi Địa
 • #1781: Tiến nhập Luân Hồi Chi Địa
 • #1782: Quỷ Hỏa Khô Lâu
 • #1783: Luân Hồi Chi Hải
 • #1784: Lui lại
 • #1785: Ma Thần Bát Tí
 • #1786: Gặp nhau
 • #1787: Đàm Ninh Cương
 • #1788: Chấn Thiên Lôi Thần Thể (Thượng)
 • #1789: Chấn Thiên Lôi Thần Thể (Hạ)
 • #1790: Bạo Lôi Thần Chùy
 • #1791: Cửu Thiên Lôi Bảo Kính
 • #1792: Liên minh (Thượng)
 • #1793: Liên minh (Hạ)
 • #1794: Lại xông Luân Hồi Chi Hải (Thượng)
 • #1795: Lại xông Luân Hồi Chi Hải (Hạ)
 • #1796: Luân Hồi Chi Mộc
 • #1797: Quỷ ngư hiện thân
 • #1798: Quỷ Ngư Vương (Thượng)
 • #1799: Quỷ Ngư Vương (Hạ)
 • #1800: Luân Hồi Thông Đạo (Thượng)
 • #1801: Luân Hồi Thông Đạo (Hạ)
 • #1802: Chuyển thế (Thượng)
 • #1803: Chuyển thế (Hạ)
 • #1804: Xuất thế
 • #1805: Đại Nhật Viêm Thể
 • #1806: Chí cực Đại Nhật Viêm Thể (Thượng)
 • #1807: Chí cực Đại Nhật Viêm Thể (Hạ)
 • #1808: Ba năm
 • #1809: Ba năm (Hạ)
 • #1810: Trêu chọc nhị ca
 • #1811: Đại ca gặp chuyện không may
 • #1812: Rời phủ (Thượng)
 • #1813: Rời phủ (Hạ)
 • #1814: Long Giao Mã
 • #1815: Chiếm lĩnh Tam Yêu Sơn (Thượng)
 • #1816: Chiếm lĩnh Tam Yêu Sơn (Hạ)
 • #1817: Hoài xuân
 • #1818: Đều là đi Cầm Thành
 • #1819: Thành chủ thân thích
 • #1820: Hoài nghi
 • #1821: Đêm dò xét (Thượng)
 • #1822: Đêm dò xét (Hạ)
 • #1823: Thất Hồn Tửu
 • #1824: Gặng hỏi (Thượng)
 • #1825: Gặng hỏi (Trung)
 • #1826: Gặng hỏi (Hạ)
 • #1827: Theo dõi (Thượng)
 • #1828: Theo dõi (Hạ)
 • #1829: Chiến nửa bước Võ Thánh (Thượng)
 • #1830: Chiến nửa bước Võ Thánh (Hạ)
 • #1831: Thánh Viêm Chiến Thể tái hiện
 • #1832: Hàn Phong Đại Nhật Viêm Thể
 • #1833: Tử Cức Huyền Hỏa giết địch
 • #1834: Đoạt cơ tà thuật
 • #1835: Mười năm (Thượng)
 • #1836: Mười năm (Trung)
 • #1837: Mười năm (Hạ)
 • #1838: Yêu chủ
 • #1839: Hàn gia gặp nạn
 • #1840: Nháy mắt giết cao giai Võ Thần (Thượng)
 • #1841: Nháy mắt giết cao giai Võ Thần (Trung)
 • #1842: Nháy mắt giết cao giai Võ Thần (Hạ)
 • #1843: Gặp lại (Thượng)
 • #1844: Gặp lại (Hạ)
 • #1845: Cửu Thần Tử (Thượng)
 • #1846: Cửu Thần Tử (Trung)
 • #1847: Cửu Thần Tử (Hạ)
 • #1848: Mời chào
 • #1849: Cự tuyệt
 • #1850: Diễm Ma Bảo Kính (Thượng)
 • #1851: Diễm ma bảo kính (Hạ)
 • #1852: Tiến nhập
 • #1853: Chín tầng bậc thang
 • #1854: Bước vào tầng hai
 • #1855: Huyết thạch
 • #1856: Cửu Thần Tử đến
 • #1857: Biến Dị huyết thạch (Thượng)
 • #1858: Kim Cương cự ngạc
 • #1859: Biến Dị huyết thạch (Hạ)
 • #1860: Bước vào tầng 7
 • #1861: Tuế Nguyệt Thần Khí (Thượng)
 • #1862: Tuế Nguyệt Thần Khí (Hạ)
 • #1863: Chung Cực Đại Nhật Viêm Thể (Thượng)
 • #1864: Chung Cực Đại Nhật Viêm Thể (Hạ)
 • #1865: Thần Hoàng máu huyết
 • #1866: Cửu Tinh Dung Thần Trận (Thượng)
 • #1867: Cửu Tinh Dung Thần Trận (Hạ)
 • #1868: Đánh chết Thần Tử
 • #1869: Thực lực đại tiến
 • #1870: Địa Sát Kinh Lôi Thần Thể
 • #1871: Ngũ Thần Tử
 • #1872: Lại sát Thần Tử (Thượng)
 • #1873: Lại sát Thần Tử (Hạ)
 • #1874: Đại Thần Tử đột kích
 • #1875: Toàn diệt (Thượng)
 • #1876: Toàn diệt (Trung)
 • #1877: Toàn diệt (Hạ)
 • #1878: Truy sát Thái Thượng Quân Cẩn
 • #1879: Yêu Vương Cung
 • #1880: Trư Vương Đàm Ninh Cương
 • #1881: Huyền Dương Võ Thần đột kích
 • #1882: Thần Sơn chiến đấu kịch liệt (1)
 • #1883: Thần Sơn chiến đấu kịch liệt (2)
 • #1884: Thần Sơn chiến đấu kịch liệt (3)
 • #1885: Thần Sơn chiến đấu kịch liệt (4)
 • #1886: Thần Sơn chiến đấu kịch liệt (5)
 • #1887: Kẻ thứ ba hiện thân
 • #1888: Thần Sơn huỷ diệt
 • #1889: Tam giới số mệnh (Thượng)
 • #1890: Tam giới số mệnh (Hạ)
 • #1891: Pháp Tắc hộ vệ
 • #1892: Vị Diện Chi Tâm
 • #1893: Thực lực tăng vọt
 • #1894: Thần Nguyên lột xác
 • #1895: Nửa bước Thần Vương hàng lâm
 • #1896: Cấm Cổ Chi Giới (Thượng)
 • #1897: Cấm Cổ Chi Giới (Trung)
 • #1898: Cấm Cổ Chi Giới (Hạ)
 • #1899: Cấm Cổ Chi Giới (Hết)
 • #1900: Nguyên Thú, Nguyên Tinh, Nguyên Năng (Thượng)
 • #1901: Nguyên Thú, Nguyên Tinh, Nguyên Năng (Hạ)
 • #1902: Cửu cấp Nguyên Thú
 • #1903: Xuất thủ
 • #1904: Mờ mịt
 • #1905: Hy vọng
 • #1906: Song Phượng Bang (Thượng)
 • #1907: Song Phượng Bang (Hạ)
 • #1908: Liệt Viêm Bang chủ (Thượng)
 • #1909: Liệt Viêm Bang thăm dò (Hạ)
 • #1910: Linh Hỏa Vực
 • #1911: Tướng cấp Nguyên Thú (Thượng)
 • #1912: Tướng cấp Nguyên Thú (Trung)
 • #1913: Đối chiến Thiên Tướng
 • #1914: Nguyên Tinh tới tay
 • #1915: Tấn cấp Thiên Tướng (Thượng)
 • #1916: Tấn cấp Thiên Tướng (Hạ)
 • #1917: Vạn Xuyên Môn sứ giả
 • #1918: Thiệp mời (Thượng)
 • #1919: Thiệp mời (Hạ)
 • #1920: Mưa gió muốn tới
 • #1921: Đại điển bắt đầu
 • #1922: Lập uy
 • #1923: Đại chiến năm Thiên Tướng (Thượng)
 • #1924: Đại chiến năm Thiên Tướng (Hạ)
 • #1925: Thiên Quân xuất thủ
 • #1926: Đối chiến Thiên Quân (Thượng)
 • #1927: Đối chiến Thiên Quân (Hạ)
 • #1928: Giết Thiên Quân (Thượng)
 • #1929: Giết Thiên Quân (Hạ)
 • #1930: Đột phá tầng thứ bảy, Tử Cực Thiên Hỏa (Thượng)
 • #1931: Đột phá tầng thứ bảy, Tử Cực Thiên Hỏa (Hạ)
 • #1932: Quét ngang nhị phẩm thế lực (Thượng)
 • #1933: Quét ngang nhị phẩm thế lực (Hạ)
 • #1934: Thiên Đao Môn diệt (Thượng)
 • #1935: Thiên Đao Môn diệt (Hạ)
 • #1936: Thiên Tôn hiện thân
 • #1937: Quyết đấu Thiên Tôn
 • #1938: Tọa kỵ Bạch Long (Thượng)
 • #1939: Tọa kỵ Bạch Long (Hạ)
 • #1940: Tấn cấp Thiên Quân
 • #1941: Thiên Tôn đột kích
 • #1942: Thiết Nha Thiên Tôn
 • #1943: Chấn động! Hành hạ đến chết!
 • #1944: Quang Linh Quả tin tức (Thượng)
 • #1945: Quang Linh Quả tin tức (Hạ)
 • #1946: Man Hoang Sâm Lâm
 • #1947: Ảnh Lang Thành
 • #1948: Long Giao Miện Quan!
 • #1949: Hoàng Viêm Thần Liên Tử
 • #1950: Hai cái hài tử (Thượng)
 • #1951: Hai cái hài tử (Hạ)
 • #1952: Huyết bào nhân đột kích
 • #1953: Huyết Thần Cốc (Thượng)
 • #1954: Huyết Thần Cốc (Hạ)
 • #1955: Tử Văn Viêm Thần Thương
 • #1956: Truyền tống, Trung Vực!
 • #1957: Viêm Thần Sát
 • #1958: Vơ vét tài sản (Thượng)
 • #1959: Vơ vét tài sản (Hạ)
 • #1960: Cổ Thiên Môn
 • #1961: Cổ Thiên Đế (Thượng)
 • #1962: Cổ Thiên Đế (Hạ)
 • #1963: Yêu Long Ấn
 • #1964: Bạo Viêm Vực
 • #1965: Quét ngang
 • #1966: Yêu Long Thiên Đế (Thượng)
 • #1967: Lục đại Thiên Tôn (Hạ)
 • #1968: Kịch đấu sáu Thiên Tôn
 • #1969: Yêu Long Thiên Đế đột kích
 • #1970: Chiến Thiên Đế
 • #1971: Thiên Hỏa Tháp
 • #1972: Lui địch
 • #1973: Cố nhân
 • #1974: Huyền Thiên Đế
 • #1975: Tấn cấp Thiên Tôn!
 • #1976: Tái chiến Yêu Long
 • #1977: Cổ Thiên Đế chấn động
 • #1978: Chuyện
 • #1979: Đế Vương Dịch
 • #1980: Đáp ứng
 • #1981: Diệt khẩu
 • #1982: Man Hoang Sâm Lâm
 • #1983: Đế cấp Nguyên Thú
 • #1984: Chạy trốn trối chết
 • #1985: Tiếu Trân Nhi
 • #1986: Ưng Nhãn thiên phú
 • #1987: Tìm kiếm đế cấp Nguyên Thú
 • #1988: Địa Hỏa Dung Quy Thú
 • #1989: Tấn cấp Thiên Đế
 • #1990: Thực lực đại tăng
 • #1991: Chí Tôn Môn
 • #1992: Mạc Hồng Hi thỉnh cầu
 • #1993: Huyết Nhật Thiên Đế
 • #1994: Huyền Phượng Châu lai lịch (Thượng)
 • #1995: Huyền Phượng Châu lai lịch (Hạ)
 • #1996: Huyết Nguyệt Thiên Đế
 • #1997: Bảy đại Đế Tử
 • #1998: Ly Thiên Đế Tử
 • #1999: Huyết Thần quân đoàn (Thượng)
 • #2000: Huyết Thần quân đoàn (Hạ)
 • #2001: Huyết Thần Quy Nguyên Trận (Thượng)
 • #2002: Huyết Thần Quy Nguyên Trận (Hạ)
 • #2003: Huyết Thần Thiên Đế
 • #2004: Huyết Thần Diễm VS Tử Cực Thiên Hỏa
 • #2005: Trấn áp Huyết Thần Thiên Đế
 • #2006: Ly Thiên Đế Tử mời
 • #2007: Đồng ý
 • #2008: Ly Thiên Tông
 • #2009: Lập uy (Thượng)
 • #2010: Lập uy (Hạ)
 • #2011: Bát Túc Lôi Đế (Thượng)
 • #2012: Bát Túc Lôi Đế (Hạ)
 • #2013: Tề tụ
 • #2014: Tiến nhập
 • #2015: Thiên Hỏa Hà
 • #2016: Cửu U Đế Tử
 • #2017: Siêu việt đế phẩm (Thượng)
 • #2018: Siêu việt đế phẩm (Hạ)
 • #2019: Thanh San, Nhã Tình
 • #2020: Chúa Tể, vực ngoại Thiên Ma
 • #2021: Huyền Viêm Thạch Khoáng
 • #2022: Huyền Viêm Thần Tuyền (Thượng)
 • #2023: Huyền Viêm Thần Tuyền (Hạ)
 • #2024: Thánh Thiên Bia hàng lâm
 • #2025: Hàn Phong đến (Thượng)
 • #2026: Hàn Phong đến (Trung)
 • #2027: Hàn Phong đến (Hạ)
 • #2028: Kinh biến
 • #2029: Cái đích cho mọi người chỉ trích
 • #2030: Chiến Phần Diệt Đế Tử
 • #2031: Giết Đế Tử
 • #2032: Ba món bảo vật
 • #2033: Thần Hồ Y
 • #2034: Thái Ất Tiên Thể
 • #2035: Chiến sáu đế (Thượng)
 • #2036: Chiến sáu đế (Trung)
 • #2037: Chiến sáu đế (Hạ)
 • #2038: Sáu đế bỏ mình
 • #2039: Nguyên Tháp Thành
 • #2040: Ma Vương Thiên Đế (Thượng)
 • #2041: Ma Vương Thiên Đế (Trung)
 • #2042: Ma Vương Thiên Đế (Hạ)
 • #2043: Xông Nguyên Tháp (Thượng)
 • #2044: Xông Nguyên Tháp (Hạ)
 • #2045: Liền phá mười sáu tầng (Thượng)
 • #2046: Liền phá mười sáu tầng (Hạ)
 • #2047: Tầng mười tám
 • #2048: Ẩn số ba tầng (Thượng)
 • #2049: Ẩn số ba tầng (Hạ)
 • #2050: Cửu Diễm Thiên Đế
 • #2051: Thần Hồ Y đệ ngũ trọng
 • #2052: Cấm Cổ xưng hùng (Thượng)
 • #2053: Cấm Cổ xưng hùng (Trung)
 • #2054: Cấm Cổ xưng hùng (3)
 • #2055: Cấm Cổ xưng hùng (4)
 • #2056: Cấm Cổ xưng hùng (5)
 • #2057: Thái Cổ thương thuyền (Thượng)
 • #2058: Thái Cổ thương thuyền (Hạ)
 • #2059: Tần Vi Vi
 • #2060: Bán ra bảo vật (Thượng)
 • #2061: Bán ra bảo vật (Hạ)
 • #2062: Thương thuyền bên trong
 • #2063: Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch
 • #2064: Xung đột (Thượng)
 • #2065: Xung đột (Hạ)
 • #2066: Cùng Cổ Thần lần đầu giao phong
 • #2067: Bất Diệt Kim Diễm (Thượng)
 • #2068: Bất Diệt Kim Diễm (Hạ)
 • #2069: Nửa bước Cổ Thần (Thượng)
 • #2070: Nửa bước Cổ Thần (Hạ)
 • #2071: Tinh Không hải tặc
 • #2072: Đánh chết Cổ Thần (Thượng)
 • #2073: Đánh chết Cổ Thần (Hạ)
 • #2074: Bách Biến Quân Vương
 • #2075: Thái Cổ cự pháo
 • #2076: Thiên Diệp Thần Giới (Thượng)
 • #2077: Thiên Diệp Thần Giới (Hạ)
 • #2078: Đại Càn Thương Hành
 • #2079: Tuyên bố nhiệm vụ
 • #2080: Tinh Hà Tông
 • #2081: Kim Sí Minh Quang Hồ
 • #2082: Vạn Tinh Thần Quân
 • #2083: Bỏ trốn mất dạng
 • #2084: Dụ dỗ
 • #2085: Tấn chức Cổ Thần (Thượng)
 • #2086: Tà Trùng Ma Tôn (Hạ)
 • #2087: Tà trùng phân thân
 • #2088: Tiến giai Cổ Thần (Thượng)
 • #2089: Tiến giai Cổ Thần (Trung)
 • #2090: Tiến giai Cổ Thần (Hạ)
 • #2091: To lớn đề thăng (Thượng)
 • #2092: To lớn đề thăng (Hạ)
 • #2093: Tinh Hà Thần Đồ
 • #2094: Đánh chết Thần Quân (Thượng)
 • #2095: Đánh chết Thần Quân (Hạ)
 • #2096: Tinh Hà Đại Đế
 • #2097: Chiến ba Ma Tôn (Thượng)
 • #2098: Chiến ba Ma Tôn (Hạ)
 • #2099: Đánh chết ba Ma Tôn (Thượng)
 • #2100: Đánh chết ba Ma Tôn (Hạ)
 • #2101: Quy Nhất Thiên Ma trận
 • #2102: Ma Cốt Tháp huỷ diệt (Thượng)
 • #2103: Ma Cốt Tháp huỷ diệt (Trung)
 • #2104: Ma Cốt Tháp huỷ diệt (Hạ)
 • #2105: Cướp đoạt Ma Cốt Tháp
 • #2106: Cửu Diễm Đế Tôn
 • #2107: Cho thuê Thánh Thiên Bia
 • #2108: Bốn mươi năm
 • #2109: Cực Băng Đế Tôn
 • #2110: Thần Vương hàng lâm (Thượng)
 • #2111: Thần Vương hàng lâm (Hạ)
 • #2112: Quyết đấu Thần Vương
 • #2113: Đánh chết Thần Vương (Thượng)
 • #2114: Đánh chết Thần Vương (Hạ)
 • #2115: Ngự Phong Thần Vương
 • #2116: Trung vị Cổ Thần (Thượng)
 • #2117: Đến Linh Giới (Thượng)
 • #2118: Đến Linh Giới (Hạ)
 • #2119: Tây Linh Thần Vực
 • #2120: Đại Vương Tử (Thượng)
 • #2121: Đại Vương Tử (Hạ)
 • #2122: Tử Kính Thế Giới (Thượng)
 • #2123: Tử Kính Thế Giới (Trung)
 • #2124: Tử Kính Thế Giới (Hạ)
 • #2125: Tử Đế
 • #2126: Tiến nhập Tử Kính Thế Giới (Thượng)
 • #2127: Tiến nhập Tử Kính Thế Giới (Trung)
 • #2128: Tiến nhập Tử Kính Thế Giới (3)
 • #2129: Tiến nhập Tử Kính Thế Giới (4)
 • #2130: Thất cấp Tử Viên
 • #2131: Thất Vương Tử
 • #2132: Tử Đế lo lắng
 • #2133: Thần Vương hóa thân (Thượng)
 • #2134: Thần Vương hóa thân (Hạ)
 • #2135: Bát cấp Tử Viên
 • #2136: Bát Vương Tử
 • #2137: Nhị Vương Tử chiến Bát Vương Tử
 • #2138: Thâm tàng bất lộ Bát Vương Tử (Thượng)
 • #2139: Thâm tàng bất lộ Bát Vương Tử (Hạ)
 • #2140: Hai đại Vương cấp huyết mạch
 • #2141: Chiến Bát Vương Tử
 • #2142: Tam Thế Chuyển Thế Quyết
 • #2143: Tử Đế nhất thế
 • #2144: Tử Đế ngã xuống
 • #2145: Huyết mạch thần đài
 • #2146: Đột biến (Thượng)
 • #2147: Đột biến (Hạ)
 • #2148: Mười Sáu Lão Tổ
 • #2149: Trốn chết (Thượng)
 • #2150: Trốn chết (Hạ)
 • #2151: Phát lệnh truy nã (Thượng)
 • #2152: Phát lệnh truy nã (Trung)
 • #2153: Phát lệnh truy nã (Hạ)
 • #2154: Tầng thứ tám đỉnh phong
 • #2155: Đại La Tiên Thể
 • #2156: Tấn chức thượng vị Cổ Thần
 • #2157: Đặc thù Tiên Thiên Thần Khí
 • #2158: Lạc Viêm Hải
 • #2159: Tam Yêu Vương
 • #2160: Thanh Ngưu Thần Vương
 • #2161: Thần Vương tề tụ (Thượng)
 • #2162: Thần Vương tề tụ (Hạ)
 • #2163: Đại Đạo Thần Cung (Thượng)
 • #2164: Đại Đạo Thần Cung (Hạ)
 • #2165: Thần Điện mê cung
 • #2166: Tranh đoạt Thần Khí (Thượng)
 • #2167: Tranh đoạt Thần Khí (Hạ)
 • #2168: Giả Thần Khí
 • #2169: Thế giới chân chính Thần Khí
 • #2170: Ma Hậu phân thân
 • #2171: Chương 2176; Viêm Ma Thương Linh Kiếm (Thượng)
 • #2172: Chương 2177; Viêm Ma Thương Linh Kiếm (Hạ)
 • #2173: Biến thái Thương Linh Kiếm (Thượng)
 • #2174: Biến thái Thương Linh Kiếm (Hạ)
 • #2175: Thương Linh thần phục
 • #2176: Cổ Thần đỉnh phong!
 • #2177: Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm
 • #2178: Kiếm Ma hình thái (Thượng)
 • #2179: Kiếm Ma hình thái (Trung)
 • #2180: Kiếm Ma hình thái (Hạ)
 • #2181: Kiếm Ma hình thái (Hết)
 • #2182: Thanh San tin tức
 • #2183: Âm Nguyệt Đế Quốc
 • #2184: Thanh San kỳ ngộ (Thượng)
 • #2185: Thanh San kỳ ngộ (Hạ)
 • #2186: Thái Nữ nhắc nhở
 • #2187: Ma Hậu đột kích
 • #2188: Âm Nguyệt Thần Vương (Thượng)
 • #2189: Âm Nguyệt Thần Vương (Hạ)
 • #2190: Ngũ biến Thần Vương
 • #2191: Xuất phát (Thượng)
 • #2192: Xuất phát (Trung)
 • #2193: Xuất phát (Hạ)
 • #2194: Xuất phát (Hết)
 • #2195: Nửa đường chặn giết
 • #2196: Nửa đường chặn giết (2)
 • #2197: Đại chiến Triêu Dương Thần Vương
 • #2198: Cướp đoạt Triêu Dương Linh Thể bản nguyên
 • #2199: Gặp lại
 • #2200: Phạm Thiên Linh Vương (Thượng)
 • #2201: Phạm Thiên Linh Vương (Trung)
 • #2202: Phạm Thiên Linh Vương (Hạ)
 • #2203: Phạm Thiên Linh Vương nhận thức
 • #2204: Linh Hoàng (Thượng)
 • #2205: Linh Hoàng (Trung)
 • #2206: Linh Hoàng (Hạ)
 • #2207: Chiến Hồn Đại Lục (Thượng)
 • #2208: Chiến Hồn đại lục (Hạ)
 • #2209: Hàng lâm
 • #2210: Cao thủ tịch mịch
 • #2211: Mua địa đồ
 • #2212: Viêm Long Hồn Đế (Thượng)
 • #2213: Viêm Long Hồn Đế (Trung)
 • #2214: Viêm Long Hồn Đế (Hạ)
 • #2215: Bồi thường
 • #2216: Viêm Long Sơn
 • #2217: Mời
 • #2218: Tứ Đế Tử đột phá
 • #2219: Minh Hỏa Hồn Đế, Hải Hồn Thú
 • #2220: Cổ Hồn Đàm mở ra
 • #2221: To lớn hải thi
 • #2222: Hồn Tổ Hải Đế
 • #2223: Cổ Hồn Đàm (Thượng)
 • #2224: Cổ Hồn Đàm (Hạ)
 • #2225: Tiên Thiên hồn bùn (Thượng)
 • #2226: Tiên Thiên Hồn Nê (Hạ)
 • #2227: Mạn Sơn Quần Vực (Thượng)
 • #2228: Mạn Sơn Quần Vực (Hạ)
 • #2229: Lên thuyền (Thượng)
 • #2230: Lên thuyền (Hạ)
 • #2231: Thiếu nữ Đường Lệ
 • #2232: Lửa giận
 • #2233: Hồn Trùng cơn bão (Thượng)
 • #2234: Hồn Trùng cơn bão (Hạ)
 • #2235: Tứ Đế Tử tin tức (Thượng)
 • #2236: Tứ Đế Tử tin tức (Trung)
 • #2237: Tứ Đế Tử tin tức (Hạ)
 • #2238: Quy Nhất Hồn Tổ
 • #2239: Tái kiến Tứ Đế Tử (Thượng)
 • #2240: Tái kiến Tứ Đế Tử (Hạ)
 • #2241: Kịch chiến Tứ Đế Tử (Thượng)
 • #2242: Kịch chiến Tứ Đế Tử (Hạ)
 • #2243: Đột biến
 • #2244: Liên hợp (Thượng)
 • #2245: Liên hợp (Hạ)
 • #2246: Đường Lệ lai lịch (Thượng)
 • #2247: Đường Lệ lai lịch (Hạ)
 • #2248: Bất Diệt Thánh Kinh
 • #2249: Bước trên Thánh Hồn Đại Lục
 • #2250: Đối chiến lục giai Hồn Tổ (Thượng)
 • #2251: Đối chiến lục giai Hồn Tổ (Hạ)
 • #2252: Chí cao Hồn Tổ xuất thủ (Thượng)
 • #2253: Chí cao Hồn Tổ xuất thủ (Hạ)
 • #2254: Chuyển thế (Thượng)
 • #2255: Chuyển thế (Hạ)
 • #2256: Lâm Phong, Long Phong, Đường Phong (Thượng)
 • #2257: Lâm Phong, Long Phong, Đường Phong (Hạ)
 • #2258: Gia nhập Thánh Hồn Điện (Thượng)
 • #2259: Gia nhập Thánh Hồn Điện (Trung)
 • #2260: Gia nhập Thánh Hồn Điện (Hạ)
 • #2261: Đề thăng Chiến Hồn
 • #2262: Long Phong xuất thế
 • #2263: Bản thể thức tỉnh
 • #2264: Tiến giai Thần Vương (Thượng)
 • #2265: Tiến giai Thần Vương (Hạ)
 • #2266: Phần Thiên Thần Thể
 • #2267: Hai biến Thần Vương
 • #2268: Nháy mắt giết Thần Hi Hồn Tổ
 • #2269: Chiến Chí cao Hồn Tổ
 • #2270: Thiên Hỏa Tháp phát uy
 • #2271: Ngọc phiến
 • #2272: Tái kiến Đồ Nguyên (Thượng)
 • #2273: Tái kiến Đồ Nguyên (Hạ)
 • #2274: Tu luyện Bất Diệt Thánh Kinh (Thượng)
 • #2275: Tu luyện Bất Diệt Thánh Kinh (Trung)
 • #2276: Tu luyện Bất Diệt Thánh Kinh (Hạ)
 • #2277: Tái chiến Chí Cao Hồn Tổ (Thượng)
 • #2278: Tái chiến Chí Cao Hồn Tổ (Hạ)
 • #2279: Bất Hủ Thiên La Thụ (Thượng)
 • #2280: Bất Hủ Thiên La Thụ (Hạ)
 • #2281: Ba biến Thần Vương
 • #2282: Bất Diệt Thánh Kinh đệ bát trọng
 • #2283: Lâm Phong
 • #2284: Lâm Phong tấn chức Cổ Thần (Thượng)
 • #2285: Lâm Phong tấn chức Cổ Thần (Trung)
 • #2286: Lâm Phong tấn chức Cổ Thần (Hạ)
 • #2287: Bí thuật
 • #2288: Giết Kiều Văn Khang (Thượng)
 • #2289: Giết Kiều Văn Khang (Trung)
 • #2290: Giết Kiều Văn Khang (Hạ)
 • #2291: Mạc gia âm mưu
 • #2292: Không gian phong tỏa (Thượng)
 • #2293: Không gian phong tỏa (Hạ)
 • #2294: Cuối cùng thi triển bí pháp
 • #2295: Ký ức
 • #2296: Rung động
 • #2297: Lâm Phong tấn chức Thần Vương (Thượng)
 • #2298: Lâm Phong tấn chức Thần Vương (Hạ)
 • #2299: Rời khỏi (Thượng)
 • #2300: Rời khỏi (Hạ)
 • #2301: Long Phong
 • #2302: Long Thi Linh
 • #2303: Long Thi Linh (Hạ)
 • #2304: Long Thi Linh khiếp sợ
 • #2305: Nam Hoàng Thành
 • #2306: Long Phong đột phá
 • #2307: Có chút danh tiếng (Thượng)
 • #2308: Có chút danh tiếng (Hạ)
 • #2309: Mười thắng liên tiếp (Thượng)
 • #2310: Mười thắng liên tiếp (Trung)
 • #2311: Trận chiến đầu tiên
 • #2312: Trận đầu thắng
 • #2313: Chín trận thắng liên tiếp
 • #2314: Hỗn Độn Băng Long
 • #2315: Mười thắng liên tiếp (Hết)
 • #2316: Đợt thứ hai
 • #2317: Chín tầng thiên thai
 • #2318: Lên Thiên Thai.
 • #2319: Kết thúc (Thượng)
 • #2320: Kết thúc (Trung)
 • #2321: Kết thúc (Hạ)
 • #2322: Long Thần Mộ Táng
 • #2323: Long Phong đột phá Thần Vương (Thượng)
 • #2324: Long Phong đột phá Thần Vương (Trung)
 • #2325: Long Phong đột phá Thần Vương (Hạ)
 • #2326: Bất Hủ Long Thú (Thượng )
 • #2327: Bất Hủ Long Thú (Hạ)
 • #2328: Cùng chiến Bất Hủ Long Thú (Thượng)
 • #2329: Cùng chiến Bất Hủ Long Thú (Hạ)
 • #2330: Bất Hủ Long Khí tới tay (Thượng)
 • #2331: Bất Hủ Long Khí tới tay (Trung)
 • #2332: Bất Hủ Long Khí tới tay (Hạ)
 • #2333: Bất Hủ Long Khí tới tay (Hết)
 • #2334: Đều xong xui
 • #2335: Đệ tử ký danh
 • #2336: Đệ cửu trọng giải phong (Thượng)
 • #2337: Đệ cửu trọng giải phong (Hạ)
 • #2338: Cửu Lê Thần Hoàng
 • #2339: Đệ cửu trọng giải phong (Hết)
 • #2340: Lần đầu nghe thấy Thần Vương không gian
 • #2341: Dung hợp, Ngũ biến Thần Vương!
 • #2342: Biến hóa
 • #2343: Viêm Thần Giới
 • #2344: Nha đầu
 • #2345: Màu vàng chìa khoá
 • #2346: Không gian phong tỏa
 • #2347: Hắc Phủ Thần Vương
 • #2348: Xuất thủ (Thượng)
 • #2349: Xuất thủ (Hạ)
 • #2350: Đế Tử Đông
 • #2351: Chân tướng
 • #2352: Bí pháp
 • #2353: Đánh Vô Cực Môn
 • #2354: Tà Tôn Thần Vương
 • #2355: Huyết Hải Tinh Hà, Vĩnh Hằn
 • #2356: Ma Phương không gian nhỏ (Thư
 • #2357: Ma Phương không gian nhỏ hạ
 • #2358: Tạm thối lui
 • #2359: Tạm thời lui ra
 • #2360: Lại công
 • #2361: Bất Hủ xương tay
 • #2362: Xích Linh Cự Tượng
 • #2363: Tượng Thiên Hoành (Thượng)
 • #2364: Tượng Thiên Hoành (Hạ)
 • #2365: Bất Hủ Chân Dịch
 • #2366: Hộp báu
 • #2367: Trùng kích tám biến Thần Vương
 • #2368: Thiên Tượng thu đồ đệ
 • #2369: Bất Hủ thiên kiếp
 • #2370: Thiên Tượng Thần Hoàng
 • #2371: Đế Viêm Cung (Thượng)
 • #2372: Đế Viêm Cung (Hạ)
 • #2373: Nhã Tình tin tức
 • #2374: Gặp lại (Thượng)
 • #2375: Gặp lại (Trung)
 • #2376: Gặp lại (Hạ)
 • #2377: Gặp lại (Hạ Hạ)
 • #2378: Gặp lại (Hết)
 • #2379: Giải trừ hiểu lầm
 • #2380: Diệu Thiên Thần Hoàng
 • #2381: Thần Hoàng cuộc chiến (1)
 • #2382: Thần Hoàng cuộc chiến (2)
 • #2383: liên tiếp đột phá (thượng)
 • #2384: liên tiếp đột phá (hạ)
 • #2385: Thần Vương không gian hàng lâm
 • #2386: Thần Vương không gian bên trong
 • #2387: Tứ Biến thần vương
 • #2388: Thần Vương bia
 • #2389: Thần Vương linh tinh (1)
 • #2390: Thần Vương linh tinh (2)
 • #2391: Nhã Tình vs Thiên Kiêu (1)
 • #2392: Nhã Tình vs Thiên Kiêu (2)
 • #2393: Nhã Tình vs Thiên Kiêu (3)
 • #2394: Dưới đất huyệt động
 • #2395: Bản thân cảm giác quá tốt
 • #2396: Dưới đất tầng hai
 • #2397: Tầng 4
 • #2398: Tam đẳng Thần Vương thạch
 • #2399: Chiến Ngũ biến Thần Vương
 • #2400: Đánh chết Viêm Tiểu Mạn
 • #2401: Đánh lén
 • #2402: Nhã Tình đột phá
 • #2403: Nhã Tình VS sáu biến Thần Vương
 • #2404: Liên thủ kháng địch
 • #2405: Bất Hủ Thần Thai (thượng)
 • #2406: Bất Hủ Thần Thai (hạ)
 • #2407: Rời khỏi Chiến Hồn Đại Lục
 • #2408: Long Phong gặp nạn (thượng)
 • #2409: Long Phong gặp nạn (trung)
 • #2410: Long Phong gặp nạn (hạ)
 • #2411: Chiến Thất biến thần vương (thượng)
 • #2412: Chiến Thất biến thần vương (hạ)
 • #2413: Quỉ dị hắc khí
 • #2414: Bất Hủ Thần Khí tàn phiến
 • #2415: Đánh giết
 • #2416: Bị chặn đường
 • #2417: Bản tôn cuối cùng hiện (thượng)
 • #2418: Bản tôn cuối cùng hiện (hạ)
 • #2419: xung kích Thất biến thần vương!
 • #2420: Long Thi Hạo huynh muội cái chết (thượng)
 • #2421: Long Thi Hạo huynh muội chết (Hạ)
 • #2422: dung hợp xong xuôi
 • #2423: Chiến Long Sơ Thái (thượng)
 • #2424: Chiến Long Thái Sơ (hạ)
 • #2425: Cổ Ma Đăng (thượng)
 • #2426: Cổ Ma Đăng (hạ)
 • #2427: đánh giết Long Sơ Thái (thượng)
 • #2428: Đánh chết Long Sơ Thái (Hạ)
 • #2429: Bất Hủ Tiên Thể
 • #2430: Đại Đế Tử (thượng)
 • #2431: Đại Đế Tử (Trung)
 • #2432: Đại Đế Tử (Hạ)
 • #2433: Quần chiến Đại Đế Tử (thượng)
 • #2434: Quần chiến Đại Đế Tử (trung)
 • #2435: Quần chiến Đại Đế Tử (Hạ)
 • #2436: Gặp lại (Thượng)
 • #2437: Trọng phùng - gặp lại(hạ)
 • #2438: Tam hồn quy nhất (thượng canh một! )
 • #2439: Tam Hồn Quy Nhất (trung)
 • #2440: Tam hồn quy nhất (hạ)
 • #2441: Bát Biến Thần Vương đỉnh phong
 • #2442: Bất Hủ Đại Nhật Thần Thể
 • #2443: Lần đầu nghe thấy Thần Vương tháp (thượng)
 • #2444: Lần đầu nghe thấy Thần Vương tháp (trung)
 • #2445: Thần Vương Tháp hàng lâm (canh một! )
 • #2446: Thần Vương Tháp tầng thứ hai
 • #2447: Chu Mộc Thần vương
 • #2448: chạy trốn
 • #2449: Thần Vương Tháp tầng thứ tư (thượng)
 • #2450: Thần Vương Tháp Đệ Tứ Tầng (Hạ)
 • #2451: Đế Vĩnh Hạo huynh muội
 • #2452: Lục Dực Quỷ Nhãn Ma Thần (thượng)
 • #2453: Lục Dực Quỷ Nhãn Ma Thần (Trung)
 • #2454: Lục Dực Quỷ Nhãn Ma Thần (hạ)
 • #2455: Bất Hủ Đại Nhật Thần Diễm VS Quỷ Nhãn Ma Hỏa
 • #2456: Quỷ Diệt Thiên Thối
 • #2457: Phạm Thiên Linh Vương đột phá
 • #2458: Thần Vương tháp Đệ Cửu Tầng (Thượng )
 • #2459: Thần Vương tháp Đệ Cửu Tầng (hạ)
 • #2460: Liên hợp
 • #2461: vô thượng Thụ Yêu (thượng)
 • #2462: Vô Thượng Thụ Yêu (Hạ)
 • #2463: Hư Quang Thần Diễm
 • #2464: Đột phá (thượng)
 • #2465: Đột Phá (Hạ)
 • #2466: Hồng Mông Chí Tôn Hỏa, Hồng Mông Chí Tôn Thể
 • #2467: vô thượng Thần Vương (thượng)
 • #2468: Vô Thượng Thần Vương (trung)
 • #2469: Vô Thượng Thần Vương hạ
 • #2470: Tầng Thứ Mười Kiếm Ma Hình Thái (Thượng)
 • #2471: tầng thứ mười Kiếm Ma hình thái (hạ)
 • #2472: rời tháp (thượng)
 • #2473: Rời Tháp
 • #2474: Ly khai - Thượng
 • #2475: Ly khai - Trung
 • #2476: Ly khai - Hạ
 • #2477: Chu Tước Thần Giới (thượng)
 • #2478: Chu Tước Thần Giới (hạ)
 • #2479: Chu Mộc Thần Vương thỉnh cầu
 • #2480: Bất Hủ Âm Dương Hồ
 • #2481: Huyết Ma Thần Hoàng VS Chu Năng Thần Hoàng (Thượng)
 • #2482: Huyết Ma Thần Hoàng VS Chu Năng Thần Hoàng (hạ)
 • #2483: Chu Năng Thần Hoàng lá bài tẩy . . .
 • #2484: Hàn Phong xuất thủ
 • #2485: Huyết Lệ Thần Hoàng chết!
 • #2486: Huyết Ma Thần Hoàng phân thân
 • #2487: Huyết Ma Thần Hoàng bỏ mình (thượng)
 • #2488: Huyết Ma Thần Hoàng bỏ mình (hạ)
 • #2489: Bất Hủ Hoàng Linh Thạch
 • #2490: Thân Thể Bất Hủ
 • #2491: Phần Long Đảo có chuyện
 • #2492: tấn công Xà Long Đảo
 • #2493: Xà Long Đảo diệt
 • #2494: đối chiến Lôi Long Đảo (thượng)
 • #2495: đối chiến Lôi Long Đảo (trung)
 • #2496: Đối chiến Lôi Long Đảo (hạ)
 • #2497: Long Hoàng đến (thượng)
 • #2498: Long Hoàng đến (trung)
 • #2499: Đối chiến hai hoàng (Thượng)
 • #2500: Đối chiến hai hoàng (Hạ)
 • #2501: chợt hiện cấp cao Thần Hoàng
 • #2502: chiến cấp năm Nghịch Thiên thần hoàng
 • #2503: lại một vị cấp cao Thần Hoàng
 • #2504: Thần Hoàng mời
 • #2505: Giảng giải
 • #2506: Sơ Văn Thiên Ma
 • #2507: Chúa Tể hàng lâm (Thượng)
 • #2508: chúa tể giáng lâm (hạ)
 • #2509: Cửu Chuyển Thần Hoàng Quyết
 • #2510: Thiên Ngoại Thiên (thượng)
 • #2511: Thiên ngoại thiên (Trung)
 • #2512: Thiên ngoại thiên (Hạ)
 • #2513: bốn vị chúa tể (thượng)
 • #2514: Bốn vị Chúa Tể (Trung)
 • #2515: Bốn vị Chúa Tể (Hạ)
 • #2516: tam chuyển (thượng)
 • #2517: Ba chuyển (Trung)
 • #2518: tam chuyển (hạ)
 • #2519: tam chuyển (hoàn)
 • #2520: Hư Vô Ngân
 • #2521: Chín trăm năm (Thượng)
 • #2522: chín trăm năm (hạ)
 • #2523: Năm cái Thiên Ma cấp Chúa Tể
 • #2524: Trở lại Long Thần Giới (thượng )
 • #2525: trở lại Long Thần giới (trung)
 • #2526: Trở lại Long Thần Giới (hạ)
 • #2527: Khai Chiến
 • #2528: Viêm Thần chi chủ (thượng)
 • #2529: Viêm Thần chi chủ (trung)
 • #2530: Viêm Thần chi chủ (hạ)
 • #2531: Tấn chức Thần Hoàng (thượng )
 • #2532: Tấn chức Thần Hoàng (Trung)
 • #2533: lên cấp Thần Hoàng (hạ)
 • #2534: Chúa Tể đột kích
 • #2535: Hàn Phong xuất quan (thượng)
 • #2536: Hàn Phong xuất quan (trung)
 • #2537: Hàn Phong xuất quan (hạ)
 • #2538: Lục giai chi uy (Thượng)
 • #2539: Lục Giai Chi Uy (hạ)
 • #2540: diệt chúa tể
 • #2541: Thiên Ngoại Thiên khiếp sợ ( Thượng)
 • #2542: Thiên Ngoại Thiên chấn kinh (hạ)
 • #2543: Lại diệt Chúa Tể (thượng)
 • #2544: Lại diệt Chúa Tể (hạ)
 • #2545: Lại Diệt Chúa Tể (Hạ)
 • #2546: lại về Thiên Dương Thần Giới
 • #2547: Thiên Dương Lâm gia
 • #2548: giáng lâm (thượng)
 • #2549: Hàng lâm (Hạ)
 • #2550: Giải quyết (Thượng)
 • #2551: giải quyết - Trung
 • #2552: Qiải Quyết - hạ
 • #2553: Thần Hoàng hội nghị
 • #2554: từ chối
 • #2555: Chúa Tể Chi Môn (thượng)
 • #2556: Chúa Tể Chi Môn (Hạ)
 • #2557: Chủ Tể Thần Tinh, Tinh thú (ba canh! )
 • #2558: Thanh Long Thần Hoàng
 • #2559: bán bộ chí tôn Thần khí
 • #2560: Thanh Long chi hồn (thượng)
 • #2561: Thanh Long chi hồn (hạ)
 • #2562: Đều thối lui một bước (canh hai! )
 • #2563: Đánh lén
 • #2564: Viêm Thần Chi Chủ vẫn
 • #2565: Thanh Long Thần Hoàng bị tập kích
 • #2566: Càn Khôn Chân Long trượng (Thượng)
 • #2567: Càn Khôn Chân Long trượng (hạ)
 • #2568: Lần đầu giao phong thượng (canh hai! )
 • #2569: lần đầu giao phong (hạ)
 • #2570: Chí Tôn Đài giáng lâm thượng (canh hai! )
 • #2571: Chí Tôn Đài Hàng Lâm ( Hạ)
 • #2572: Chí Tôn đài hàng lâm
 • #2573: Chưng bước trên Chí Tôn đài (canh hai! )
 • #2574: tấn cấp Chúa tể (canh ba! )
 • #2575: thứ mười toà Chí Tôn Thai (thượng)
 • #2576: Thứ mười tòa Chí Tôn đài (Trung)
 • #2577: thứ mười toà Chí Tôn Thai (hạ)
 • #2578: Đạo Quả mô hình (thượng)
 • #2579: Đạo quả hình thức ban đầu hạ (ba canh! )
 • #2580: trở về
 • #2581: Ma chủ chết (1)
 • #2582: Ma Chủ chết 2(canh một! )
 • #2583: Ma Chủ chết 3
 • #2584: Ma Chủ chết 4
 • #2585: Ma Chủ cái chết 5(canh một! )
 • #2586: Ma Chủ cái chết 6(canh hai! )
 • #2587: Ma Chủ cái chết 7
 • #2588: Ma Chủ cái chết xong (canh hai! )
 • #2589: Tử Dạ Chúa Tể
 • #2590: rời đi (thượng)
 • #2591: rời đi (hạ)
 • #2592: cấp tám chúa tể
 • #2593: Đạo quả biến hóa (bốn canh! )
 • #2594: phát hiện
 • #2595: Thần Vân thiên đạo thế giới (canh một! )
 • #2596: Ác Niệm thú (canh hai! )
 • #2597: Ác niệm Ma Tinh (ba canh! )
 • #2598: Đại Tinh Chủ mời
 • #2599: Thiên Đạo Ác Niệm
 • #2600: Bát Tinh Chủ
 • #2601: Liên hợp, diệt ma tiểu đội (canh hai! )
 • #2602: Tử Tịch Chi Hải
 • #2603: Ác niệm bản thể (thượng)
 • #2604: Ác niệm bản thể (hạ)
 • #2605: Phản bội
 • #2606: Trở về (thượng)
 • #2607: trở về (trung)
 • #2608: trở về (hạ)
 • #2609: Ta là Chí Tôn (Đại kết quả)
Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 4]

Related posts

Hắc Ám Vô Hạn

THUYS♥️

Vũ Luyện Điên Phong

TiKay

Khuynh Tẫn Triền Miên

TiKay

Nông Nữ Làm Giàu Có Ngoại Quải

TiKay

Trưởng Tỷ Như Thế Nào Còn Không Có Gả Chồng

TiKay

Nguyên Huyết Thần Tọa

TiKay

Leave a Reply