Đam MỹHài HướcKhoa HuyễnXuyên Không

Khiếp Sợ ! Đã Nói Là Tổng Nghệ Tuyển Tú Vậy Mà

Mỗ giải trí công ty luyện tập sinh Vu Cẩn, dài quá một trương tuyệt thế mỹ nhân mặt, liền tính ngồi bất động đều có thể C vị xuất đạo.

Ở báo danh mỗ tuyển tú tổng nghệ sau, lóe sáng tinh đồ đang ở hướng hắn vẫy tay ——

Vu Cẩn: Từ từ, này tiết mục như thế nào cùng nói tốt không giống nhau? Không phải nhảy nhót ca hát sao? Vì cái gì muốn đưa ta đi vùng hoang vu dã ngoại……

Tiết mục PD: Trăm năm khó được một ngộ nhan giá trị hình tuyển thủ a, tiết mục tổ ratings liền dựa ngươi cứu vớt!

Vu Cẩn:…… Ta giống như đi nhầm tiết mục. Từ từ, này không phải thần tượng tuyển tú, đây là ẩu đả chạy trốn chân nhân tú a a a!

Mười tháng sau, bị ném vào tiết mục tổ tiểu khả ái ——

Biến thành nhân gian hung khí.

———————-

Phó bản thăng cấp lưu, rất nhỏ giới giải trí, diệt thiên diệt địa công X tiểu khả ái tiến hóa diệt thiên diệt địa thụ, chủ thụ.

Đã hoàn thành phó bản:

Vòng thứ nhất vòng đào thải • dã ngoại chạy trốn

Vòng thứ hai vòng đào thải • tế bào tự động cơ

Vòng thứ ba vòng đào thải • bài Tarot trận

Vòng thứ tư vòng đào thải • Kỷ Phấn trắng sống lại

Vòng thứ năm vòng đào thải • Versailles cung

Một câu tóm tắt: Xuất đạo! Chạy trốn chân nhân tú!

Tag: Cường cường; ảo tưởng không gian; giới giải trí; vô hạn lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vu Cẩn, Vệ Thời ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Trốn sát, chân nhân tú, Vu Cẩn, tô sảng

———————-

VIP cường đẩy huy hiệu:

Kinh! Thần tượng tuyển tú tiết mục luyện tập sinh một chân xuyên qua một ngàn năm sau, tinh tế thời đại, nói tốt tuyển tú tổng nghệ thế nhưng là chạy trốn vật lộn chân nhân tú! Nguyên tưởng rằng chỉ cần nhảy nhót ca hát, không tưởng còn muốn vật lộn đối oanh, hoang dã cầu sinh! Nam đoàn • chủ vũ • luyện tập sinh Vu Cẩn tuyệt vọng lên án —— ta rõ ràng chỉ nghĩ làm an an tĩnh tĩnh, C vị xuất đạo mỹ nam tử!

Bổn văn não động thanh kỳ, đề tài mới mẻ độc đáo, hành bút hài hước, đem Cyberpunk cùng giới giải trí vô phùng dung hợp, đặt bút viết với tinh tế thời đại giải trí công ty, luyện tập sinh, chạy trốn tú người xem chờ nhiều quần thể, manh ngạnh nhẹ nhàng cười ầm lên.

Văn chương lấy tuyển tú tiết mục, dần dần thâm nhập cốt truyện khắc hoạ, tình tiết khúc chiết phức tạp, cuối cùng lại phụng dưỡng ngược lại với chủ tuyến cảm tình, hành văn khôi hài lưu sướng, đáng giá một đọc!

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Yến Bạch Bạch
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0001.mp32020-02-12 13:27
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0002.mp32020-02-12 13:27
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0003.mp32020-02-12 13:28
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0004.mp32020-02-12 13:28
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0005.mp32020-02-12 13:28
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0006.mp32020-02-12 13:28
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0007.mp32020-02-12 13:29
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0008.mp32020-02-12 13:29
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0009.mp32020-02-12 13:29
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0010.mp32020-02-12 13:29
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0011.mp32020-02-12 13:29
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0012.mp32020-02-12 13:30
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0013.mp32020-02-12 13:30
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0014.mp32020-02-12 13:31
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0015.mp32020-02-12 13:31
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0016.mp32020-02-12 13:31
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0017.mp32020-02-12 13:31
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0018.mp32020-02-12 13:32
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0019.mp32020-02-12 13:32
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0020.mp32020-02-12 13:32
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0021.mp32020-02-12 13:33
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0022.mp32020-02-12 13:33
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0023.mp32020-02-12 13:33
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0024.mp32020-02-12 13:34
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0025.mp32020-02-12 13:34
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0026.mp32020-02-12 13:34
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0027.mp32020-02-12 13:34
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0028.mp32020-02-12 13:34
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0029.mp32020-02-12 13:35
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0030.mp32020-02-12 13:35
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0031.mp32020-02-12 13:35
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0032.mp32020-02-12 13:35
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0033.mp32020-02-12 13:36
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0034.mp32020-02-12 13:36
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0035.mp32020-02-12 13:36
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0036.mp32020-02-12 13:37
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0037.mp32020-02-12 13:37
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0038.mp32020-02-12 13:37
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0039.mp32020-02-12 13:38
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0040.mp32020-02-12 13:38
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0041.mp32020-02-12 13:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0042.mp32020-02-12 13:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0043.mp32020-02-12 13:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0044.mp32020-02-12 13:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0045.mp32020-02-12 13:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0046.mp32020-02-12 13:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0047.mp32020-02-12 13:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0048.mp32020-02-12 13:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0049.mp32020-02-12 13:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0050.mp32020-02-12 13:41
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0051.mp32020-02-12 13:41
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0052.mp32020-02-12 13:41
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0053.mp32020-02-12 13:41
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0054.mp32020-02-12 13:42
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0055.mp32020-02-12 13:42
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0056.mp32020-02-12 13:42
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0057.mp32020-02-12 13:43
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0058.mp32020-02-12 13:43
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0059.mp32020-02-12 13:43
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0060.mp32020-02-12 13:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0061.mp32020-02-12 13:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0062.mp32020-02-12 13:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0063.mp32020-02-12 13:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0064.mp32020-02-12 13:45
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0065.mp32020-02-12 13:45
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0066.mp32020-02-12 13:45
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0067.mp32020-02-12 13:46
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0068.mp32020-02-12 13:46
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0069.mp32020-02-12 13:46
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0070.mp32020-02-12 13:46
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0071.mp32020-02-12 13:47
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0072.mp32020-02-12 13:47
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0073.mp32020-02-12 13:47
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0074.mp32020-02-12 13:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0075.mp32020-02-12 13:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0076.mp32020-02-12 13:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0077.mp32020-02-12 13:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0078.mp32020-02-12 13:49
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0079.mp32020-02-12 13:49
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0080.mp32020-02-12 13:49
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0081.mp32020-02-12 13:49
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0082.mp32020-02-12 13:49
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0083.mp32020-02-12 13:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0084.mp32020-02-12 13:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0085.mp32020-02-12 13:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0086.mp32020-02-12 13:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0087.mp32020-02-12 13:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0088.mp32020-02-12 13:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0089.mp32020-02-12 13:51
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0090.mp32020-02-12 13:51
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0091.mp32020-02-12 13:51
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0092.mp32020-02-12 13:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0093.mp32020-02-12 13:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0094.mp32020-02-12 13:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0095.mp32020-02-12 13:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0096.mp32020-02-12 13:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0097.mp32020-02-12 13:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0098.mp32020-02-12 13:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0099.mp32020-02-12 13:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0100.mp32020-02-12 13:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0101.mp32020-02-12 13:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0102.mp32020-02-12 13:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0103.mp32020-02-12 13:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0104.mp32020-02-12 13:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0105.mp32020-02-12 13:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0106.mp32020-02-12 13:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0107.mp32020-02-12 13:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0108.mp32020-02-12 13:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0109.mp32020-02-12 13:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0110.mp32020-02-12 13:57
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0111.mp32020-02-12 13:57
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0112.mp32020-02-12 13:57
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0113.mp32020-02-12 13:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0114.mp32020-02-12 13:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0115.mp32020-02-12 13:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0116.mp32020-02-12 13:59
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0117.mp32020-02-12 13:59
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0118.mp32020-02-12 13:59
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0119.mp32020-02-12 14:00
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0120.mp32020-02-12 14:00
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0121.mp32020-02-12 14:01
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0122.mp32020-02-12 14:01
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0123.mp32020-02-12 14:01
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0124.mp32020-02-12 14:01
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0125.mp32020-02-12 14:02
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0126.mp32020-02-12 14:02
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0127.mp32020-02-12 14:02
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0128.mp32020-02-12 14:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0129.mp32020-02-12 14:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0130.mp32020-02-12 14:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0131.mp32020-02-12 14:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0132.mp32020-02-12 14:04
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0133.mp32020-02-12 14:04
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0134.mp32020-02-12 14:04
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0135.mp32020-02-12 14:05
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0136.mp32020-02-12 14:05
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0137.mp32020-02-12 14:05
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0138.mp32020-02-12 14:05
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0139.mp32020-02-12 14:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0140.mp32020-02-12 14:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0141.mp32020-02-12 14:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0142.mp32020-02-12 14:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0143.mp32020-02-12 14:07
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0144.mp32020-02-12 14:07
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0145.mp32020-02-13 06:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0146.mp32020-02-13 06:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0147.mp32020-02-13 06:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0148.mp32020-02-13 06:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0149.mp32020-02-13 06:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0150.mp32020-02-13 06:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0151.mp32020-02-13 06:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0152.mp32020-02-13 06:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0153.mp32020-02-13 06:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0154.mp32020-02-13 06:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0155.mp32020-02-13 06:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0156.mp32020-02-13 06:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0157.mp32020-02-13 06:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0158.mp32020-02-13 06:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0159.mp32020-02-13 06:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0160.mp32020-02-13 06:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0161.mp32020-02-13 06:56
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0162.mp32020-02-13 06:57
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0163.mp32020-02-13 06:57
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0164.mp32020-02-13 06:57
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0165.mp32020-02-13 06:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0166.mp32020-02-13 06:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0167.mp32020-02-13 06:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0168.mp32020-02-13 06:59
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0169.mp32020-02-13 06:59
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0170.mp32020-02-13 06:59
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0171.mp32020-02-13 07:00
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0172.mp32020-02-13 07:02
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0173.mp32020-02-13 07:02
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0174.mp32020-02-13 07:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0175.mp32020-02-13 07:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0176.mp32020-02-13 07:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0177.mp32020-02-13 07:04
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0178.mp32020-02-13 07:04
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0179.mp32020-02-13 07:04
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0180.mp32020-02-13 07:05
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0181.mp32020-02-13 07:05
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0182.mp32020-02-13 07:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0183.mp32020-02-13 07:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0184.mp32020-02-13 07:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0185.mp32020-02-13 07:07
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0186.mp32020-02-13 07:07
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0187.mp32020-02-13 07:07
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0188.mp32020-02-13 07:08
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0189.mp32020-02-13 07:09
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0190.mp32020-02-13 07:09
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0191.mp32020-02-13 07:09
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0192.mp32020-02-13 07:10
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0193.mp32020-02-13 07:10
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0194.mp32020-02-13 07:13
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0195.mp32020-02-13 07:13
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0196.mp32020-02-13 07:14
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0197.mp32020-02-13 07:14
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0198.mp32020-02-13 07:14
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0199.mp32020-02-13 07:15
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0200.mp32020-02-13 07:15
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0201.mp32020-02-13 07:16
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0202.mp32020-02-13 07:16
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0203.mp32020-02-13 07:18
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0204.mp32020-02-13 07:18
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0205.mp32020-02-13 07:18
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0206.mp32020-02-13 07:19
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0207.mp32020-02-13 07:19
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0208.mp32020-02-13 07:21
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0209.mp32020-02-13 07:21
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0210.mp32020-02-13 07:22
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0211.mp32020-02-13 07:23
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0212.mp32020-02-13 07:24
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0213.mp32020-02-13 07:24
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0214.mp32020-02-13 07:25
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0215.mp32020-02-13 07:26
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0216.mp32020-02-13 07:26
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0217.mp32020-02-13 07:27
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0218.mp32020-02-13 07:28
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0219.mp32020-02-13 07:29
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0220.mp32020-02-13 07:30
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0221.mp32020-02-13 07:32
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0222.mp32020-02-13 07:33
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0223.mp32020-02-13 07:34
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0224.mp32020-02-13 07:36
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0225.mp32020-02-13 07:38
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0226.mp32020-02-13 07:38
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0227.mp32020-02-13 07:38
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0228.mp32020-02-13 07:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0229.mp32020-02-13 07:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0230.mp32020-02-13 07:39
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0231.mp32020-02-13 07:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0232.mp32020-02-13 07:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0233.mp32020-02-13 07:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0234.mp32020-02-13 07:40
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0235.mp32020-02-13 07:41
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0236.mp32020-02-13 07:41
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0237.mp32020-02-13 07:41
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0238.mp32020-02-13 07:42
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0239.mp32020-02-13 07:42
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0240.mp32020-02-13 07:42
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0241.mp32020-02-13 07:42
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0242.mp32020-02-13 07:43
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0243.mp32020-02-13 07:43
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0244.mp32020-02-13 07:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0245.mp32020-02-13 07:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0246.mp32020-02-13 07:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0247.mp32020-02-13 07:44
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0248.mp32020-02-13 07:45
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0249.mp32020-02-13 07:45
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0250.mp32020-02-13 07:45
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0251.mp32020-02-13 07:46
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0252.mp32020-02-13 07:46
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0253.mp32020-02-13 07:47
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0254.mp32020-02-13 07:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0255.mp32020-02-13 07:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0256.mp32020-02-13 07:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0257.mp32020-02-13 07:48
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0258.mp32020-02-13 07:49
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0259.mp32020-02-13 07:49
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0260.mp32020-02-13 07:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0261.mp32020-02-13 07:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0262.mp32020-02-13 07:50
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0263.mp32020-02-13 07:51
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0264.mp32020-02-13 07:51
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0265.mp32020-02-13 07:51
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0266.mp32020-02-13 07:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0267.mp32020-02-13 07:52
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0268.mp32020-02-13 07:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0269.mp32020-02-13 07:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0270.mp32020-02-13 07:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0271.mp32020-02-13 07:53
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0272.mp32020-02-13 07:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0273.mp32020-02-13 07:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0274.mp32020-02-13 07:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0275.mp32020-02-13 07:54
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0276.mp32020-02-13 07:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0277.mp32020-02-13 07:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0278.mp32020-02-13 07:55
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0279.mp32020-02-13 07:57
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0280.mp32020-02-13 07:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0281.mp32020-02-13 07:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0282.mp32020-02-13 07:58
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0283.mp32020-02-13 07:59
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0284.mp32020-02-13 08:00
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0285.mp32020-02-13 08:00
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0286.mp32020-02-13 08:01
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0287.mp32020-02-13 08:02
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0288.mp32020-02-13 08:03
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0289.mp32020-02-13 08:04
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0290.mp32020-02-13 08:05
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0291.mp32020-02-13 08:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0292.mp32020-02-13 08:06
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0293.mp32020-02-13 08:07
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0294.mp32020-02-13 08:07
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0295.mp32020-02-13 08:08
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0296.mp32020-02-13 08:09
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0297.mp32020-02-13 08:09
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0298.mp32020-02-13 08:10
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0299.mp32020-02-13 08:10
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0300.mp32020-02-13 08:11
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0301.mp32020-02-13 08:11
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0302.mp32020-02-13 08:12
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0303.mp32020-02-13 08:13
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0304.mp32020-02-13 08:13
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0305.mp32020-02-13 08:14
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0306.mp32020-02-13 08:15
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0307.mp32020-02-13 08:15
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0308.mp32020-02-13 08:15
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0309.mp32020-02-13 08:16
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0310.mp32020-02-13 08:16
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0311.mp32020-02-13 08:16
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0312.mp32020-02-13 08:16
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0313.mp32020-02-13 08:17
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0314.mp32020-02-13 08:17
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0315.mp32020-02-13 08:18
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0316.mp32020-02-13 08:18
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0317.mp32020-02-13 08:18
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0318.mp32020-02-13 08:19
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0319.mp32020-02-13 08:20
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0320.mp32020-02-13 08:20
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0321.mp32020-02-13 08:20
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0322.mp32020-02-13 08:21
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0323.mp32020-02-13 08:21
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0324.mp32020-02-13 08:22
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0325.mp32020-02-13 08:22
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0326.mp32020-02-13 08:24
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0327.mp32020-02-13 08:24
 • khiep-so-da-noi-la-tong-nghe-tuyen-tu-vay-ma-chuong-0328.mp32020-02-13 08:24
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Related posts

Hà Hương Điền Viên

TiKay

Hokage Chi Cường Giả Siêu Cấp

TiKay

Ta Là Trường Học Bá Hắn Thân Nương

THUYS♥️

Phiến Tội

THUYS♥️

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

TiKay

Ta Dựa Học Tập Hoành Bá Giới Giải Trí [ Cổ Xuyên Kim ]

TiKay

Leave a Reply