Đam MỹHài HướcXuyên Nhanh

Tu Tiên Đại Lão Vạn Nhân Mê Hàng Ngày [Xuyên Nhanh]

Tu Chân giới đại lão, một thế hệ Đao Thần Lạc Cửu Giang, cầm kỳ thư họa không gì làm không được, mười tám ban binh khí mọi thứ tinh thông.

Từ hắn quyết định bước lên mau ( hoàn du ) xuyên ( thế giới ) chi lộ khi, các thế giới đám tra công liền chú định lâm vào gà bay chó sủa, nước sôi lửa bỏng bên trong.

Tự kia lúc sau, mỗi cái thế giới tra công đều bị hắn vả mặt đánh ra rap tiết tấu.

Mà Lạc Cửu Giang thì tại các thế giới mở ra vạn nhân mê hằng ngày.

Đám tra công: Ngược thụ nhất thời sảng, truy thê hoả táng tràng QAQ

Lạc Cửu Giang: Không không không, không cần đuổi theo, ta đưa các ngươi mười dặm đưa tang, phong cảnh đại táng.

Chân dẫm tra công, ở các thế giới tìm kiếm chính mình đạo lữ mỹ tư tư ~

Vì thế…… Bá đạo tổng tài máu muỗi quải tổng tài bạch nguyệt quang tạo thành xe đạp chạy lạp!

Nhân dân quần chúng phát hiện, máu muỗi tinh thông vô số Hoa Hạ cổ điển nhạc cụ, tùy tiện một khúc dư âm còn văng vẳng bên tai, làm người ba tháng không biết thịt vị.

Mười tám tuyến toàn võng hắc tiểu võng hồng về nhà kế thừa gia nghiệp đương quốc yến đầu bếp lạp!

Ăn dưa quần chúng phát hiện, tiểu võng hồng nấu cơm sắc hương vị đều đầy đủ, một tay kỹ thuật xắt rau có thể nói xuất thần nhập hóa!

Trong lồng chim hoàng yến tay xé lồng chim, khiêng cây đại đao liền đi tham gia dã ngoại chân nhân tú lạp!

Vây xem quần chúng phát hiện, chim hoàng yến chiến lực nhất lưu, tiểu Lạc phi đao, lệ không giả phát, đánh lửa, còn sẽ làm làm người chảy ròng nước miếng gà ăn mày!

Tổn thọ lạp, thế giới phải bị tô đảo lạp!

【 những việc cần chú ý 】

1. Bổn văn chủ thụ, CP Hàn Thiên Lĩnh x Lạc Cửu Giang. Mỗi cái thế giới công đều là Thiên Lĩnh, đến nỗi đám tra công tất cả đều kịch liệt đưa hướng hoả táng tràng.

2. Lạc Cửu Giang là tác giả trước văn 《 Tô Biến Tu Chân Giới 》 vai chính, không thấy quá không ảnh hưởng đọc.

3. Truyện này còn có tên là Kỳ Tích Giang Giang Hoàn Du Thế Giới ( bushi )

4. Tác giả văn danh văn án phế cũng không phải một ngày hai ngày…… Đại gia đi xuống xem một cái thế giới đi, ngươi sẽ lưu lại =3=.

Tag: Vả mặt ngọt văn mau xuyên sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Mỗi cái thế giới đều bị ta tô tạc!

========================

VIP cường đẩy huy hiệu

Lạc Cửu Giang là Tu Chân giới một phương Đao Thần, tính cách hài hước rộng rãi. Ngẫu nhiên có một ngày trói định hệ thống, từ đây bước lên nói chuyện luyến ái ngược ngược tra xuyên nhanh chi lộ. Mỗi cái thế giới đều có bị thương tổn nguyên chủ, mà Lạc Cửu Giang mục đích chính là trợ giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Hắn thế bị trở thành thế thân nguyên chủ thoát khỏi tra nam, thế bị trở thành cây rụng tiền nguyên chủ thực hiện kế thừa gia truyền trù nghệ tâm nguyện cũng thay mệnh huyền một đường nguyên chủ hoàn thành xinh đẹp phản sát nghịch tập. Mà ở mỗi cái thế giới, hắn đều cùng chính mình đạo lữ cộng độ một đoạn ngọt ngào thời gian

Bổn văn giả thiết mới mẻ độc đáo, ngôn ngữ hài hước, chọn dùng dị thế giới mãn cấp đại lão làm bổn văn vai chính, giảng thuật hắn ở các mau xuyên thế giới tung hoành chuyện xưa. Bởi vì vai chính là người tu tiên, cho nên hắn ở hiện đại xã hội trung giải quyết vấn đề phương thức thường thường ngoài dự đoán mọi người. Chỉnh thể văn phong nhẹ nhàng ấm áp, vả mặt tra công khi sảng điểm mười phần, nói đến luyến ái khi cũng không mất ngọt ngào ấm áp. Nhân vật tính cách có máu có thịt, là một quyển thích hợp thả lỏng tâm tình ngọt sảng văn.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộ Hàn Công Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32020-02-14 03:38
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32020-02-14 03:39
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32020-02-14 03:39
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32020-02-14 03:39
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32020-02-14 03:40
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32020-02-14 03:40
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32020-02-14 03:41
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32020-02-14 03:41
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32020-02-14 03:41
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32020-02-14 03:42
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32020-02-14 03:42
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32020-02-14 03:42
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32020-02-14 03:43
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32020-02-14 03:43
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32020-02-14 03:43
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32020-02-14 03:44
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32020-02-14 03:44
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32020-02-14 03:44
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32020-02-14 03:44
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32020-02-14 03:45
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32020-02-14 03:45
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32020-02-14 03:45
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32020-02-14 03:46
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32020-02-14 03:46
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32020-02-14 03:46
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32020-02-14 03:47
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32020-02-14 03:47
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32020-02-14 03:47
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32020-02-14 03:48
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32020-02-14 03:48
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32020-02-14 03:48
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32020-02-14 03:49
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32020-02-14 03:49
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32020-02-14 03:49
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32020-02-14 03:49
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32020-02-14 03:55
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32020-02-14 03:57
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32020-02-14 03:58
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32020-02-14 03:58
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32020-02-14 04:00
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32020-02-14 04:01
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32020-02-14 04:01
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32020-02-14 04:01
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32020-02-14 04:04
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32020-02-14 04:08
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32020-02-14 04:08
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32020-02-14 04:09
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32020-02-14 04:09
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32020-02-14 04:09
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32020-02-14 04:09
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32020-02-14 04:10
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32020-02-14 04:10
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32020-02-14 04:10
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0054.mp32020-02-14 04:11
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0055.mp32020-02-14 04:11
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0056.mp32020-02-14 04:12
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0057.mp32020-02-14 04:12
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0058.mp32020-02-14 04:12
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0059.mp32020-02-14 04:12
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0060.mp32020-02-14 04:13
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0061.mp32020-02-14 04:13
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0062.mp32020-02-14 04:14
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0063.mp32020-02-14 04:14
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0064.mp32020-02-14 04:14
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0065.mp32020-02-14 04:15
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0066.mp32020-02-14 04:15
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0067.mp32020-02-14 04:15
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0068.mp32020-02-14 04:16
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0069.mp32020-02-14 04:17
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0070.mp32020-02-14 04:17
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0071.mp32020-02-14 04:17
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0072.mp32020-02-14 04:18
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0073.mp32020-02-14 04:18
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0074.mp32020-02-14 04:19
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0075.mp32020-02-14 04:19
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0076.mp32020-02-14 04:19
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0077.mp32020-02-14 04:19
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0078.mp32020-02-14 04:20
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0079.mp32020-02-14 04:20
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0080.mp32020-02-14 04:21
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0081.mp32020-02-14 04:21
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0082.mp32020-02-14 04:21
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0083.mp32020-02-14 04:21
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0084.mp32020-02-14 04:22
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0085.mp32020-02-14 04:22
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0086.mp32020-02-14 04:22
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0087.mp32020-02-14 04:23
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0088.mp32020-02-14 04:23
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0089.mp32020-02-14 04:23
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0090.mp32020-02-14 04:24
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0091.mp32020-02-14 04:24
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0092.mp32020-02-14 04:24
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0093.mp32020-02-14 04:25
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0094.mp32020-02-14 04:25
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0095.mp32020-02-14 04:25
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0096.mp32020-02-14 04:26
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0097.mp32020-02-14 04:26
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0098.mp32020-02-14 04:26
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0099.mp32020-02-14 04:27
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0100.mp32020-02-14 04:27
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0101.mp32020-02-14 04:27
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0102.mp32020-02-14 04:27
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0103.mp32020-02-14 04:28
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0104.mp32020-02-14 04:28
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0105.mp32020-02-14 04:28
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0106.mp32020-02-14 04:28
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0107.mp32020-02-14 04:29
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0108.mp32020-02-14 04:29
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0109.mp32020-02-14 04:29
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0110.mp32020-02-14 04:30
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0111.mp32020-02-14 04:30
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0112.mp32020-02-14 04:31
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0113.mp32020-02-14 04:31
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0114.mp32020-02-14 04:31
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0115.mp32020-02-14 04:32
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0116.mp32020-02-14 04:32
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0117.mp32020-02-14 04:32
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0118.mp32020-02-14 04:33
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0119.mp32020-02-14 04:33
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0120.mp32020-02-14 04:33
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0121.mp32020-02-14 04:34
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0122.mp32020-02-14 04:34
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0123.mp32020-02-14 04:34
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0124.mp32020-02-14 04:34
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0125.mp32020-02-14 04:35
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0126.mp32020-02-14 04:35
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0127.mp32020-02-14 04:35
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0128.mp32020-02-14 05:48
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0129.mp32020-02-14 05:49
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0130.mp32020-02-14 05:49
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0131.mp32020-02-14 05:50
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0132.mp32020-02-14 05:51
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0133.mp32020-02-14 05:52
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0134.mp32020-02-14 05:54
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0135.mp32020-02-14 05:55
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0136.mp32020-02-14 05:57
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0137.mp32020-02-14 05:59
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0138.mp32020-02-14 06:00
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0139.mp32020-02-14 06:00
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0140.mp32020-02-14 06:00
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0141.mp32020-02-14 06:01
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0142.mp32020-02-14 06:01
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0143.mp32020-02-14 06:03
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0144.mp32020-02-14 06:04
 • tu-tien-dai-lao-van-nhan-me-hang-ngay-xuyen-nhanh-chuong-0145.mp32020-02-14 06:05
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Trà Hương Bốn Phía [ Phản Xuyên ]

TiKay

Làm Boss Trong Trò Chơi Chạy Trốn

THUYS♥️

Thư Tiên Sinh Yêu Thầm Những Cái Đó Năm

TiKay

Khủng Bố Nữ Vương [Xuyên nhanh]

THUYS♥️

Toàn Vị Diện Đều Quỳ Cầu Vai Ác Nữ Chủ Làm Người

TiKay

Nghịch Nhất Người Chơi

THUYS♥️

Leave a Reply