Đam MỹTrọng Sinh

Nói Tốt Làm Lẫn Nhau Nhân Tra Đâu

Tạ Tri Vị đời trước là tên cặn bã, đời này còn lập chí tiếp tục tra đi xuống.

Nhưng mà tra tra lại phát hiện, cư nhiên có người so với hắn còn muốn tra.

Tạ Tri Vị: “Tạ Giao ngươi buông tha ta được chưa?”

Tạ Giao: “Ha hả” —— mỗi một cái ha hả mặt sau, đều có một vạn cái chạy như điên tra công.

Tổng kết: Đây là cá biệt ái chính mình người cấp tìm đường chết, bị chính mình ái người cấp giết chết tra,

Trọng sinh lúc sau phát hiện nơi nào đều không thích hợp chuyện xưa.

=============================

Ngân bài biên tập đánh giá:

Bị ái nhân thân thủ giết chết Tạ Tri Vị, trọng sinh lúc sau vốn tưởng rằng chính mình sẽ báo thù rửa hận, xông ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa,

Nhưng mà đương hắn cùng kiếp trước giết chết hắn ái nhân muốn kiến thức, lại phát hiện sự tình thoát ly hắn khống chế, hắn ái nhân cư nhiên cũng lại lần nữa trọng sinh, hơn nữa khống chế toàn cục.

Là chính diện đối kháng, vẫn là mềm yếu chạy thoát, gian nan lựa chọn lại lần nữa bãi ở Tạ Tri Vị trước mặt, về sau sinh hoạt đem như thế nào tiến hành……

Bổn văn ngôn ngữ chặt chẽ, miêu tả sinh động, tác giả dùng tóm tắt lời nói miêu tả ra linh động nhân vật hình tượng cùng đầy đặn chuyện xưa nội dung,

Từng câu từng chữ đều là huyền cơ, ở bất tri bất giác chi gian vạch trần ra một cái lại một cái làm người kinh ngạc rồi lại vô cùng hợp lý chân tướng.

Toàn văn cốt truyện cao trào thay nhau nổi lên, trì hoãn chồng chất, làm người đọc ở bất tri bất giác liền trầm mê ở văn tự mị lực bên trong, không tự chủ được đi theo vai chính thường biến trọng sinh sau toan điềm khổ lạt.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tây Tử Tự
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0001.mp32019-08-22 13:19
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0002.mp32019-08-22 13:19
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0003.mp32019-08-22 13:19
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0004.mp32019-08-22 13:19
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0005.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0006.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0007.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0008.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0009.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0010.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0011.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0012.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0013.mp32019-08-22 13:20
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0014.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0015.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0016.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0017.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0018.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0019.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0020.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0021.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0022.mp32019-08-22 13:21
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0023.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0024.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0025.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0026.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0027.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0028.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0029.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0030.mp32019-08-22 13:22
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0031.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0032.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0033.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0034.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0035.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0036.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0037.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0038.mp32019-08-22 13:23
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0039.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0040.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0041.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0042.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0043.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0044.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0045.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0046.mp32019-08-22 13:24
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0047.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0048.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0049.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0050.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0051.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0052.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0053.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0054.mp32019-08-22 13:25
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0055.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0056.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0057.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0058.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0059.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0060.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0061.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0062.mp32019-08-22 13:26
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0063.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0064.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0065.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0066.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0067.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0068.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0069.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0070.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0071.mp32019-08-22 13:27
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0072.mp32019-08-22 13:28
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0073.mp32019-08-22 13:28
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0074.mp32019-08-22 13:28
 • noi-tot-lam-lan-nhau-nhan-tra-dau-chuong-0075.mp32019-08-22 13:28
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Trọng Sinh Trạch Nam Mạt Thế Thủ Tục

THUYS♥️

Tình Địch Mỗi Ngày Đều Biến Mỹ [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Trọng Sinh Dị Năng Chúa Tể

THUYS♥️

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

TiKay

Tú Ân Ái Hệ Thống [ Mạt Thế ]

THUYS♥️

Kiếm Tru Thiên Trần

TiKay

Leave a Reply