Đam MỹHuyền HuyễnLinh Dị

Trấn Hồn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE
Edit: Duy Lam

Không ai biết trong thành phố ẩn giấu một tổ chức gọi là “Cục Điều Tra Đặc Biệt”. Tổ chức này chuyên điều tra những vụ án mà người sống không tìm ra manh mối. Cục trưởng Triệu Vân Lan cũng không phải một con người đơn giản, từ khi y kế thừa Trấn Hồn lệnh đến nay chấp pháp công bằng, hai đạo âm dương nhất loạt phong sinh thủy khởi. Khi tiếp nhận vụ án giết người trong trường học, Triệu Vân Lan bị thầy giáo bình tĩnh lạnh lùng Thẩm Nguy hấp dẫn, chính là thái độ của Thẩm Nguy với Triệu Vân Lan lại thoắt nóng thoắt lạnh…. Đề tài truyện mới mẻ độc đáo, lấy đô thị linh dị thần quái làm mạch chính, vơ cả thần tiên ma quái vào một đường. Quá trình điều tra phá án không những có mỹ nhân xà, hòa thượng rởm cùng một con mèo mập màu đen biết nói chuyện, còn có cả nhân loại thuần khiết ngốc manh Quách Trường Thành, cho nên chỉnh thể thần yêu ma quái không đến nỗi quá khủng bố. Tác giả hành văn lão luyện, lạnh lẽo âm trầm đan xen hài hước thoải mái.

Nguồn : akarijunketsu.wordpress.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Priest
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tran-hon-chuong-0001.mp32019-08-28 15:58
 • tran-hon-chuong-0002.mp32019-08-28 15:58
 • tran-hon-chuong-0003.mp32019-08-28 15:58
 • tran-hon-chuong-0004.mp32019-08-28 15:58
 • tran-hon-chuong-0005.mp32019-08-28 15:58
 • tran-hon-chuong-0006.mp32019-08-28 15:58
 • tran-hon-chuong-0007.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0008.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0009.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0010.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0011.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0012.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0013.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0014.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0015.mp32019-08-28 15:59
 • tran-hon-chuong-0016.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0017.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0018.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0019.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0020.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0021.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0022.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0023.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0024.mp32019-08-28 16:00
 • tran-hon-chuong-0025.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0026.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0027.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0028.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0029.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0030.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0031.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0032.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0033.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0034.mp32019-08-28 16:01
 • tran-hon-chuong-0035.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0036.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0037.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0038.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0039.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0040.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0041.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0042.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0043.mp32019-08-28 16:02
 • tran-hon-chuong-0044.mp32019-08-28 16:03
 • tran-hon-chuong-0045.mp32019-08-28 16:03
 • tran-hon-chuong-0046.mp32019-08-28 16:29
 • tran-hon-chuong-0047.mp32019-08-28 16:29
 • tran-hon-chuong-0048.mp32019-08-28 16:29
 • tran-hon-chuong-0049.mp32019-08-28 16:29
 • tran-hon-chuong-0050.mp32019-08-28 16:29
 • tran-hon-chuong-0051.mp32019-08-28 16:29
 • tran-hon-chuong-0052.mp32019-08-28 16:30
 • tran-hon-chuong-0053.mp32019-08-28 16:30
 • tran-hon-chuong-0054.mp32019-08-28 16:30
 • tran-hon-chuong-0055.mp32019-08-28 16:30
 • tran-hon-chuong-0056.mp32019-08-28 16:30
 • tran-hon-chuong-0057.mp32019-08-28 17:02
 • tran-hon-chuong-0058.mp32019-08-28 16:34
 • tran-hon-chuong-0059.mp32019-08-28 17:04
 • tran-hon-chuong-0060.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0061.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0062.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0063.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0064.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0065.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0066.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0067.mp32019-08-29 14:47
 • tran-hon-chuong-0068.mp32019-08-29 14:48
 • tran-hon-chuong-0069.mp32019-08-29 14:48
 • tran-hon-chuong-0070.mp32019-08-29 14:48
 • tran-hon-chuong-0071.mp32019-08-29 14:48
 • tran-hon-chuong-0072.mp32019-08-29 14:48
 • tran-hon-chuong-0073.mp32019-08-29 14:48
 • tran-hon-chuong-0074.mp32019-08-29 14:48
 • tran-hon-chuong-0075.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0076.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0077.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0078.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0079.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0080.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0081.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0082.mp32019-08-29 14:49
 • tran-hon-chuong-0083.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0084.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0085.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0086.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0087.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0088.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0089.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0090.mp32019-08-29 14:50
 • tran-hon-chuong-0091.mp32019-08-29 14:51
 • tran-hon-chuong-0092.mp32019-08-29 14:51
 • tran-hon-chuong-0093.mp32019-08-29 14:51
 • tran-hon-chuong-0094.mp32019-08-29 14:51
 • tran-hon-chuong-0095.mp32019-08-29 14:51
 • tran-hon-chuong-0096.mp32019-08-29 14:51
 • tran-hon-chuong-0097.mp32019-08-29 14:51
 • tran-hon-chuong-0098.mp32019-08-29 14:52
 • tran-hon-chuong-0099.mp32019-08-29 14:52
 • tran-hon-chuong-0100.mp32019-08-29 14:52
 • tran-hon-chuong-0101.mp32019-08-29 14:52
 • tran-hon-chuong-0102.mp32019-08-29 14:52
 • tran-hon-chuong-0103.mp32019-08-29 14:52
 • tran-hon-chuong-0104.mp32019-08-29 14:53
 • tran-hon-chuong-0105.mp32019-08-29 14:53
 • tran-hon-chuong-0106.mp32019-08-29 14:53
 • tran-hon-chuong-0107.mp32019-08-29 14:53
 • tran-hon-chuong-0108.mp32019-08-29 14:53
 • tran-hon-chuong-0109.mp32019-08-29 14:53
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Vũ Động Càn Khôn

TiKay

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Thần Nguyên Thiên Hạ

TiKay

Nằm Thắng Trong Trò Chơi Khủng Bố

THUYS♥️

Yêu Vương Sủng Phi: Thiên Tài Con Trai Tham Tài Mẫu Thân

THUYS♥️

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Leave a Reply