Huyền HuyễnTiên Hiệp

Đại Đạo Độc Hành

Ba nghìn tả đạo, tám trăm bàng môn, một trăm lẻ tám thượng môn.

Tu sĩ ở cái thời đại này đông như kiến, tùy tiện ngó một cái là có một đống.

Tu sĩ tay mang ngũ hành, chân giẫm âm dương, siêu thoát sinh tử luân hồi, một lòng truy cầu đại đạo vĩnh hằng trong truyền thuyết.

Khổ tu, lịch lãm, tham ngộ, ác chiến, trải qua vạn kiếp vẫn giữ vững niềm tin. Rồi sẽ có ngày đứng trên tất cả, nhìn chúng sinh nhỏ bé dưới chân.

Đến ngày ta đứng trên đỉnh chín tầng trời, mới phát hiện đại đạo ta truy cầu vốn chỉ là con đường ta đã trải qua, mà chính nó cũng chỉ mới bắt đầu!

Đại đạo rộng lớn mịt mờ, mình ta độc hành!

NguồnPhong Nguyệt Lâu


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vụ Ngoại Giang Sơn
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: THIÊN ĐẠO SÁT
 • #2: TÂM PHẢI ĐEN
 • #3: Tự do tự tại
 • #4: Thần uy truyền thừa
 • #5: Phạt ác phía trước
 • #6: Ta cũng vậy nghĩ sống sót!
 • #7: Lạc gia thiếu niên
 • #8: Sư huynh, tha mạng a!
 • #9: Thiên địa như lô, tạo hóa vi công!
 • #10: Tình thương của cha vô cương
 • #11: Ta muốn tu tiên!
 • #12: Đạo thể tiên thân
 • #13: Tiên duyên? Tiên duyên!
 • #14: Mượn xác ẩn thân
 • #15: Thoát xác hóa bướm (chương thứ ba! )
 • #16: Trở về Trung thổ phản nhân gian!
 • #17: Linh điệp thất xảo Tử Dương Sơn!
 • #18: Nên ra tay giờ tựu ra tay!
 • #19: Linh điệp môn lục lưu tên thật!
 • #20: Ba nghìn tả đạo truyền chân kinh!
 • #21: Như hỏi như như tâm tự tại!
 • #22: Sách cốt phân thịt Thoát Xá Viện! (gia càng)
 • #23: Tâm như mệt mỏi thổ nhập Tiên Đài!
 • #24: Khí hướng chín quan đạp tiên lộ!
 • #25: Chân khí xâu thể thiên địa rộng! (gia càng! )
 • #26: Quyền đại chẳng lẽ là quy củ?
 • #27: Kiếm Ảnh lưu quang dũng khí hàn!
 • #28: Đương làm mỹ vị nhập ngô môi!
 • #29: Nghỉ ngơi cùng người đương thời nói động thiên!
 • #30: Tử Dương Nhai trước luyện chân khí!
 • #31: Mài đao xoàn xoạt hướng trư dương!
 • #32: Dưỡng khí yếu như đao mổ bò!
 • #33: Vãng sinh pháp chú độ phàm trần!
 • #34: Một cơm cảm ơn không địa báo!
 • #35: Trong sách đều có Hoàng Kim Ốc!
 • #36: Thiên chu phường thị tìm đạo duyên!
 • #37: Thần thông đào cục cưng tự ”Hiện!”
 • #38: Thông minh sắc xảo có chóng mặt chính giữa minh!
 • #39: Chúng trong đám người duy chỉ có gặp!
 • #40: Tiên tử Nhược Đồng cơ duyên ẩn!
 • #41: Tự dụ ngu công tỷ vương phòng!
 • #42: Nam Sơn khai thác đá tâm bất hoặc!
 • #43: Hết thảy pháp không Quan Tự Tại!
 • #44: Công đức viên mãn linh thạch đủ!
 • #45: Chuyện tốt thành đôi phúc song đến!
 • #46: Có phần nghe thấy Lâm Lang vào nội môn!
 • #47: Không nghe lời chính là thiếu nợ đánh!
 • #48: Tìm sư huynh đồng dạng bị đánh!
 • #49: Thiện đức phát uy thấu sinh tử!
 • #50: Trong mộng lờ mờ từ mẫu lệ!
 • #51: Trên Tử Dương Nhai quan thiên địa!
 • #52: Hắc Long cúi đầu đại đạo thành!
 • #53: Trạm Nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng Hắc Long Ba!
 • #54: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng!
 • #55: Thiên biến trong động sinh tử quyết!
 • #56: Truyền thuyết Trúc Cơ chém kim đan!
 • #57: Hắc Long phát uy Đoạn Hồn sóng!
 • #58: Tử đấu duy ngã đạo độc hành!
 • #59: Cận kề cái chết tuyệt không thối nửa bước!
 • #60: Hữu duyên lần nữa tha hương gặp!
 • #61: Hai quỷ ba vu mười bảy đạo!
 • #62: Đấu chiến thắng phật Phương Thốn sơn!
 • #63: Thiên địa linh vật Tẩy Kinh tủy!
 • #64: Động phủ Thiên Cung tại trước mắt!
 • #65: Quay đầu lại một dù là hồng trần!
 • #66: Yêu hận tình cừu tuyệt sinh tử!
 • #67: Ngày mai lên trời làm Chân Tiên!
 • #68: Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng! (canh một! )
 • #69: Tứ hải dạo chơi có hàng bán! (chương thứ hai! )
 • #70: Có lẽ năm nào hội gặp ! (chương thứ ba! )
 • #71: Côn Lôn Chế Nghệ Thập Vạn Vấn! (chương thứ tư! )
 • #72: Đạo đức di pháp thần nghiệt thân!
 • #73: Bí truyền vào tâm phong linh cấm!
 • #74: Đại đạo mênh mông ta độc hành! (gia càng)
 • #75: Nhẹ như hồ điệp loạn Tùy Phong!
 • #76: Điệp long phát uy chém tuyết đạo!
 • #77: Giao long chém chỗ trở mình biển cả!
 • #78: Bạo Hổ trừ khi bạt Viễn Sơn!
 • #79: Một trượng nơi Thiên Địa rộng!
 • #80: thành thạo sinh ý hỏa!
 • #81: cơ vận từng bước nhập Trường Sinh!
 • #82: trần trung lâu cửa hàng sửa họ Lạc!
 • #83: tung kiếm bay lên không du Thương Khung!
 • #84: Tập dương lấy máu để thử máu ngàn vạn chu!
 • #85: Cung không đủ cầu thật tốt bán! (chương thứ nhất! )
 • #86: Xếp hàng sắp xếp đến bà ngoại kiều! (chương thứ hai)
 • #87: Nghĩ sai thì hỏng hết nghìn vạn dặm (gia càng! )
 • #88: Uyển chuyển tơ nhện xảo ý thực
 • #89: Danh viên cao hội tống phương thần
 • #90: Cá bay liệng thiển đáy tránh nước thuật
 • #91: Cũ yêu hồng nhan có thể ký hay không
 • #92: Linh điệp bay ngàn dặm, cuối cùng đã gặp bão tố!
 • #93: Khoái ý ân cừu đương tận hoan!
 • #94: Hư không treo kiếm toàn bộ sinh sát
 • #95: Trong muôn hoa qua, phiến lá không dính thân!
 • #96: Ngàn dặm huyết chiến về linh điệp!
 • #97: Kim đan một hạt định Trường Sinh!
 • #98: Chúng Sinh Lâm lí huyền diệu chỗ!
 • #99: Lấy lại công đạo đấu thiên chu!
 • #100: Cho mời Bạch Hổ mão ngày gà!
 • #101: Hỗn Nguyên đại pháp phá thiên chu!
 • #102: Hai bát tinh túc lôi tinh pháo!
 • #103: Đại đạo trực chỉ Hỗn Nguyên thiên!
 • #104: Tam quan chín môn Hỗn Nguyên đường!
 • #105: Bước trên mây thẳng lên bay cửu thiên!
 • #106: Thiên di tử dương nhị đỏ thẫm cung!
 • #107: Lam hàm bụng lớn bị một no bụng!
 • #108: Thiên địa linh vật vô hình nước!
 • #109: Anh em bay lên vẫn còn quay đầu!
 • #110: Linh Diệu Cốc trung Thôn Vân Thú!
 • #111: Nhảy chương
 • #112: Hỗn Nguyên theo hầu gọi tổ tông!
 • #113: Đệ nhất thiên hạ Kiếm Thần lá (chương thứ hai! )
 • #114: Ngọc Thư Kim Lục ngân triện trang !
 • #115: Không phải oan gia không tụ đầu!
 • #116: Vượt qua vực thiên địa nhưỡng thần rượu!
 • #117: Đoạn ta tiên lộ vi tử địch!
 • #118: Nhìn về nơi xa không trộm thực cơ duyên?
 • #119: Năm ngục tam quang đòi nợ máu !
 • #120: Thành thạo lay động Thương Hải!
 • #121: Long về Đại Hải Nhậm Tiêu Dao!
 • #122: Tử địch gặp lại để mạng lại!
 • #123: Trong động nhật nguyệt ta vi thiên!
 • #124: Sự như mộng theo gió nhẹ đi!
 • #125: Một đạo kiếm ý bảy cái mạng!
 • #126: Băng hỏa thiên địa tìm động phủ!
 • #127: Ngư nhân phi xoa đổi linh thạch!
 • #128: Thần uy đi ngược chiều ngàn dặm hoang!
 • #129: Chân ngôn linh cấm đại đạo rộng!
 • #130: Thần uy truyền thừa nay ở đâu!
 • #131: Tiên Tần bí pháp vô tướng công!
 • #132: Thập đại thiên thư đứng tông môn!
 • #133: Thiên Cương Linh Cấm linh thạch!
 • #134: Linh quang lao ra thiên linh cái!
 • #135: Độc nhất vô nhị bán đứt năm vạn thạch!
 • #136: Đổi trắng thay đen trộm Chân Linh!
 • #137: Chuột trộm mét tứ gia chuyển!
 • #138: Thôn Thiên Giáo chủ có thể tưởng tượng làm?
 • #139: Thái Bạch Thần Kiếm chín đạo cảnh!
 • #140: Điệp long cường hóa nhiều thần thông!
 • #141: Thần uy di tích dò xét sơ sơ tìm hiểu!
 • #142: Cửu chuyển Đoạn Hồn lưu ấn thù!
 • #143: Nhà ở thương yên ánh chiều tà gian!
 • #144: Cảm giác huyền cơ tứ phương sơ động!
 • #145: Lồng lộng nhưng không cùng tranh phong!
 • #146: Thiên địa mênh mông cuồn cuộn vốn là hư!
 • #147: Thần Kiếm hào quang hướng đấu cực!
 • #148: Thần Kiếm nhị giai kiếm như lửa!
 • #149: Tiêu tương hấp cốt tủy, Lan Nhược bác gân da!
 • #150: Ruộng lậu tiềm giơ cao quỷ mị sầu!
 • #151: Nhân tâm như yêu ác nhân ma!
 • #152: Vạn thú hiện thân trốn trốn trốn !
 • #153: ngươi thật khờ, sẽ chết !
 • #154: Vẫn còn có thể một trận chiến lấy công huân!
 • #155: Còn sống, thật tốt!
 • #156: Kiếm sợ đàn thú chết chạy trốn!
 • #157: Ta còn là nhược a, ta muốn trở nên mạnh mẽ!
 • #158: Mỗi năm gia sẽ như hôm nay9
 • #159: Ngân triện ngọc thư lại tục duyên!
 • #160: Ứng cười cuồng phu mạo hiểm đi!
 • #161: Sống cũng tận hứng, chết cũng vui vẻ!
 • #162: Đỉnh núi nghịch kiếm thanh tay áo nhẹ!
 • #163: Thất luyện kinh không thiên địa tĩnh!
 • #164: Sinh tử tuyệt cảnh Hỗn Nguyên đạo!
 • #165: Một mạch sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn!
 • #166: Sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi !
 • #167: Vô địch Hỗn Nguyên phá vạn thú!
 • #168: Ba nghìn công đức phát đại tài!
 • #169: Mười vạn dặm đường đạp hành trình!
 • #170: Tiên Đài mới gặp gỡ năm thành lâu
 • #171: Xa xa Đại Hải đò ngang nâng!
 • #172: Mười vạn dặm đường vân cùng nguyệt!
 • #173: Chín môn thí luyện phán Tiên Trần!
 • #174: Chân ngã tự tại Luyện Khí Quyết!
 • #175: Vượt qua hà vượt biển cùng thiên thông!
 • #176: Phi Long Ngư hải cuồng phong bạo!
 • #177: Cùng tín mình độ hiểm quan!
 • #178: Một mạch diệt độ về hỗn độn!
 • #179: Bích Huyết Đan thanh thật đẹp vị!
 • #180: Hỗn độn đạo quân cờ diễn càn khôn!
 • #181: Anh hùng bí bảo nhập sinh lâm!
 • #182: ngươi vi thuẫn đến ta vi kiếm!
 • #183: Tuyết Đường đều có lão sư huynh!
 • #184: Quỷ kinh thần kinh sợ phác thảo truy!
 • #185: Lại đem thiên bảo đổi Khai Nguyên!
 • #186: Thiện tài trong nháy mắt lên lầu các!
 • #187: Ngữ quân bạch nhật phi thăng pháp!
 • #188: Kim chùy đánh nát vạn trượng quan!
 • #189: Vi đạo mà chết mười phần một!
 • #190: Ngàn năm một giấc chiêm bao nay tịch huyễn!
 • #191: Già La di tích giấu quỷ mị!
 • #192: Lôi Tinh Tri Chu diệt thi hải!
 • #193: Phi Thiên Dạ Xoa Thường Mặc Y!
 • #194: Cổ hồn Thiên Lao vạn quỷ ra!
 • #195: Quỷ tộc trở về thiên địa loạn!
 • #196: Đạo tận quỷ minh hóa Chân Tiên!
 • #197: Thần kỳ quỷ thị xâu cổ kim!
 • #198: Trên Cổ Linh chui thực bảo hàng!
 • #199: Ba mười vạn năm khổ đợi đãi!
 • #200: Nhân sinh hay thay đổi họa giấu phúc!
 • #201: Khô Vinh càn khôn biết sinh tử!
 • #202: Nặng nhẹ Khô Vinh thiên đạo ngấn!
 • #203: Hỗn Nguyên kim đan đệ nhất nhân!
 • #204: Hoàn thành nguyện vọng Thiên Lãng Môn!
 • #205: Bay lên mét ân đến đấu gạo thù!
 • #206: Chỉ biết mở đầu đoán sai vĩ!
 • #207: Vạn năm truyền thừa đảo mắt tán!
 • #208: Hoàng Vân vạn dặm động tình hình gió!
 • #209: Bàn Cổ thế giới gặp sư huynh!
 • #210: Ba sơn Ngũ Nhạc thập phương thiên!
 • #211: Ba đầu sáu tay chiến Tu La!
 • #212: Trân bảo khó phán định sinh tử họa!
 • #213: Núi cao Thiên Trì âm dương lay động!
 • #214: Chảy ra Giao Long vạn trượng uyên!
 • #215: Đời đời kiếp kiếp, không oán không hối!
 • #216: Hiểu được thiên địa tầng thứ bảy!
 • #217: Tổ sư thần uy phá càn khôn!
 • #218: Tinh Vệ lấp biển Nam Hải đều!
 • #219: Nhập môn cuối cùng thành Hỗn Nguyên Tử!
 • #220: Trong môn quy củ giảng phương viên!
 • #221: Quang Huy Tuế Nguyệt từng ký hay không!
 • #222: Ngoại môn đặt chân tâm bất hoặc!
 • #223: Trong phường thị dò xét hư thật!
 • #224: Chín môn như thiên khó khó khó!
 • #225: Tiền đồ tương lai định tâm thẻ!
 • #226: Mười mẫu linh điền các loại địa!
 • #227: Cả đời chi địch Phạm Vô Kiếp!
 • #228: Vạn dặm Độc Long chích sống một!
 • #229: Mênh mang khuẩn xuẩn dời long xà!
 • #230: Viễn cổ khế ước Chân Long động!
 • #231: Linh điệp hóa rồng chém trời xanh!
 • #232: Ngộ kiếm vấn đạo tầng thứ tám!
 • #233: Long Thần hạm hạ đoạt thần châu!
 • #234: Cưỡi thuyền hướng nam duy tìm rượu!
 • #235: Vượt qua vực cuối cùng thành tiên linh tửu!
 • #236: Tiểu nhân ưu tư nghiền đè chết!
 • #237: Trong Tàng Kinh Các lấy bí pháp!
 • #238: Vạn ti luyện hình khó khó khó!
 • #239: Người rơm ngựa rơm tiềm thiên đạo!
 • #240: Linh ti nơi tay thần thần thần!
 • #241: Già Thiên Cái Địa Sinh La Võng!
 • #242: Tu tiên tiềm chất luận thứ tự!
 • #243: Lạc Ly sư huynh thỉnh đặt cược!
 • #244: Tiện tay một trảo đệ nhất kiện!
 • #245: Pháp khí bện đấu đấu đấu!
 • #246: Nghiền áp nghiền áp Phạm Vô Kiếp!
 • #247: Linh quang hữu hình tân pháp khí!
 • #248: Già Thiên Pháp võng áp thiên địa!
 • #249: Chân quân đại năng mua lưới!
 • #250: Nói cái gì tiền, toàn bộ miễn phí!
 • #251: Thí luyện đệ nhất thu chư bảo!
 • #252: Linh tửu một bình đã nói nói!
 • #253: Đục mở hỗn độn được ô kim!
 • #254: Linh trung tỉnh ngộ triệt huyền cơ!
 • #255: Chấp Sự Điện trước lại thí luyện!
 • #256: Cổ phật thanh đèn độ năm xưa!
 • #257: Không cấu thần thân bất nhiễm trần!
 • #258: Tâm chìm khí hải thần giấu huyền!
 • #259: Thượng Cổ Thần Hoàng ta là ai?
 • #260: Tự làm tự chịu tát tai!
 • #261: Thái Sơ Động Thiên thật phúc địa!
 • #262: Linh sơn vạn trượng ẩn trái tim!
 • #263: Chuyên tâm khổ học ngộ phương viên!
 • #264: Khởi biết Thiên Đạo khúc như cung!
 • #265: Nghìn vạn lần Linh Thạch một hào đổ!
 • #266: Tặng được nên phải đã thua trên nước!
 • #267: Mua bán không vốn kiếm thiện công!
 • #268: Động thiên một điểm sắc trời mật (năm
 • #269: Trăm cường luận chiến kiếm tuyệt hậu!.
 • #270: Bịt tay trộm chuông giải khốn nghi
 • #271: Đẹp đẹp hoa tươi rõ bốn diệu!
 • #272: Siêu Thoát thần uy hung hung hung!
 • #273: Tiền bối cái này ta có!
 • #274: Nhảy chương
 • #275: Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa khóa khóa!
 • #276: Lên đài luận chiến đấu trăm cường!
 • #277: Rõ quang triệt huy sùng thánh bí quyết!
 • #278: Hôm nay ta ngươi vì cừu địch!
 • #279: Một pháp nghiền diệt vạn người địch!
 • #280: Trăm cường tái chiến sẽ quần hùng!
 • #281: Tức Lăng tinh đấu kiếm quang lạnh!
 • #282: Hỗn Nguyên ngoại môn ta đệ nhất!
 • #283: Ngoại môn như mài khuấy anh tài!
 • #284: Động thiên thế giới sinh Thiên Địa!
 • #285: Quỷ mị yêu tà chỗ tối sinh!
 • #286: Vực sâu nghìn trượng chết hết địa!
 • #287: Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau!
 • #288: Sư huynh thỉnh đi về phía nam vừa nhìn!
 • #289: Thay trời đổi đất vào nội môn
 • #290: Lên trời có thang Thông Thiên khuyết!
 • #291: Bước vào nội môn ta đệ nhất!
 • #292: Thiên tuyệt họa tinh đem khu trục!
 • #293: Sư phụ ở trên, chịu đệ tử cúi đầu!
 • #294: Hư thực tôn nhau lên Hỗn Nguyên thiên!
 • #295: Tổ sư đường trong bái tổ tiên!
 • #296: Linh Quang Truyền Pháp giác quan thứ sáu!
 • #297: Ta cũng có nhà!
 • #298: Trong thôn tới người mới!
 • #299: Tổ sư phủ đỉnh thụ trân bảo!
 • #300: Mười năm ước hẹn thăng chân quân!
 • #301: Kiếp trước cao nhân kiếp thân!
 • #302: Thiên Khuynh nhất mạch cường cường cường!
 • #303: Dẫn lôi vào cơ thể luyện thần độn!
 • #304: Lôi độn trời cao xa vạn lý!
 • #305: Trường sinh như tù khó cầu chết!
 • #306: Lôi xà phong bạo độ phàm nhân!
 • #307: Hổ Thiện phát hỏa quỷ thần kinh!
 • #308: Hổ Thiện đến nay chưa bại một lần!
 • #309: Sư phụ sư thúc có gian tình!
 • #310: Ta đây đồ đệ rất mạnh!
 • #311: Đại Phạm Thần Ma xâm nhân gian!
 • #312: Kiếm tu một kiếm chém phong mang!
 • #313: Có thể thắng không cần phân pháp kiếm!
 • #314: Chỉ quả là lê kiếm Vô Địch!
 • #315: Loan chung đem được bài thẳng!
 • #316: Pháp tu Lạc Ly Điệp Long Sát!
 • #317: Tử Dương Lưu Quang thăng cảnh giới!
 • #318: Song dương giao hòa kiếm chủng kiếp!
 • #319: Đại Phạm thật viêm Thần Chủ hàng!
 • #320: Huyết chiến với đài kiếm khí dương!
 • #321: Hàng vạn hàng nghìn Điệp Long chém quỷ thần!
 • #322: Hồng Liên nghiệp hỏa diệt tam sinh!
 • #323: Đại Phạm Thần Chủ nhiều một cái!
 • #324: Thần Kiếm có chủ tình vĩnh tồn!
 • #325: Thần huyết đổi ngây thơ giả thật!
 • #326: Tuyên cổ đến nay Đại La tông!
 • #327: Thiên kim mới đổi tiên văn mật!
 • #328: Tiên văn nhổ đi Thần Chủ niệm!
 • #329: Thọ tận hóa chiến cầu ta đạo!
 • #330: Động thiên ở chỗ sâu trong thủy sơn rõ!
 • #331: Đánh bại chân nhất linh thú!
 • #332: Vực sâu vạn trượng cầu Trúc Cơ!
 • #333: Nhảy túng hạ vạn trượng vực sâu!
 • #334: Vừa vào dưới đất lại càng không còn!
 • #335: Địa Uyên ba nghìn dặm, từng bước nhấp nhô đường!
 • #336: Thiên ngoại thần đài đổi linh bảo!
 • #337: Tố bản quy nguyên được thật thể!
 • #338: Nham thạch nóng chảy dường như tắm đường!
 • #339: Thân ta dư hỏa, ta ra lệnh dư trần!
 • #340: Thổ Linh vô đạo dân khó khăn sống!
 • #341: Tiếp qua làm hỏa người cơ khổ!
 • #342: Hỏi Thiên Địa cuối cùng Trúc Cơ
 • #343: Trúc Cơ! Trúc Cơ! Trúc Cơ!
 • #344: Lão tổ trở về, tạo phản hữu lý!
 • #345: Trùng kiến Thổ Linh ta muốn nhà!
 • #346: Bảo khố mở rộng cửa ta tiến đến!
 • #347: Không thịt ăn canh cũng không sai!
 • #348: Thập đại thiên thư lưỡng tán trang!
 • #349: Khe sơn chỗ tốt liền là nhà!
 • #350: Bát Hoang Lục Hợp Thiên Khuynh Quyết!
 • #351: Đổi được Linh Thạch mới là thật!
 • #352: Nhiều năm thẳng tới trời cao chí, hôm nay cuối cùng thực hiện!
 • #353: Hỗn Nguyên bảy pháp nói hư thực!
 • #354: Tĩnh Nhẫn sư thúc gặp chuyện không may!
 • #355: Con đường tu tiên chỉ không hối hận!
 • #356: Ngũ Pháp Thánh địa Động thiên hiện!
 • #357: Năm pháp đồng tu độc pháp đạo!
 • #358: Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên!
 • #359: Cửu Hoang Chân Nhân giảng đạo pháp!
 • #360: Lưu Ly Hải quang hải vô ngần!
 • #361: Đường ở phương nào làm sao đi?
 • #362: Ngoại môn thí luyện thật mục đích!
 • #363: Mọi âm thanh im tiếng Thiên Địa tĩnh!
 • #364: Bích lưu ly trợt tịnh Vô Trần!
 • #365: Tiên phẩm chỉ nay đẩy đệ nhất!
 • #366: Chư pháp gần đàn đều không bộ dạng!
 • #367: Minh Nguyệt ngàn dặm Thương Hải biến hóa!
 • #368: Tìm pháp không biết nam sơn đường!
 • #369: Khinh Phong gặp nạn đi chỗ dựa!
 • #370: Thái Sơ Động Thiên Thôn Thiên địa!
 • #371: Tiên văn nữa hóa kinh thiên linh!
 • #372: Hỗn Nguyên bảo khố lấy trân bảo
 • #373: Hỏi ai ngàn dặm kèm quân đi!
 • #374: Lạc Ly ca, xin vay tiền!
 • #375: Chúng sinh một trăm độc Bát tinh!
 • #376: Tay áo ẩn thần phong vào Nam Hải!
 • #377: Nam Hải ngao du màn trời rộng!
 • #378: Tảng đá đình viện hóa lao lung!
 • #379: Một chưởng cự triều phóng túng Nam Hải
 • #380: Trung thu tế tự nữa gặp nhau!
 • #381: Tịnh lâm có hư linh tháng kết!
 • #382: Ngang đao vấn thiên chiến quần hùng!
 • #383: Lưu Ly Hải quang hải một mảnh!
 • #384: Cự Kình Bá Đạo Sát vạn quân!
 • #385: Thiếu niên tráng khí thôn cường địch!
 • #386: Vì sao, vì sao!
 • #387: Diệu thủ không không Tử Triệu Tinh!
 • #388: Ngạo thế phô trương hắn tới!
 • #389: Ngươi bại! Ngươi thua ở ta!
 • #390: Không thắng khô cho đầu đầy tuyết!
 • #391: Tịnh Lâm thọ kiếp nguy nan phá!
 • #392: Hỗn Loạn đại chiến quyết sinh tử!
 • #393: Chim yến tước an biết thiên nga chí!
 • #394: Hữu gian vô gian Thiên Địa xa!
 • #395: Tảng đá tiểu viện đấu Kim Đan!
 • #396: Ai giành với ta, liền chém ai!
 • #397: Ngàn thanh thần kiếm đàn lén giết!
 • #398: Cứu người cứu nạn cứu Vô Kiếp!
 • #399: Lạc Ly sư huynh, giúp ta thiết ah!
 • #400: Lưu ly xem hải cuối cùng Tiểu Thành!
 • #401: Có cừu báo cừu đào bảo bối
 • #402: Rất nhiều bảo vật đâu túi đầy!
 • #403: Rất nhiều bảo vật đâu túi đầy!
 • #404: Thiên Cẩu thôn nhật ăn Kim Đan!
 • #405: Một đường sinh cơ ma đạo trận!
 • #406: Mười thiên khổ tu hiểu thông thiên!
 • #407: Hỗn Nguyên ma đạo cổ thần về!
 • #408: Một kiếm chém ra trời cùng đất
 • #409: Thần uy chỉ phía xa thông Đại Đạo!
 • #410: Chém ra lao lung viện quân đến!
 • #411: Cuộc sống như kỳ ai biết!
 • #412: Thiên Đạo người phương nào có thể nhìn thấu!
 • #413: Tổ Sư Đường thông thiên trở về vị trí cũ!
 • #414: Trở lại thần ngục cứu bạn tốt!
 • #415: Không phục xe bay đi vạn lý!
 • #416: Tiểu đảo nữa ngộ giấu huyền cơ!
 • #417: Một ngụm ăn thành mập mạp!
 • #418: Khuyển Thần phủ xuống Mạn Đà La!
 • #419: Thần uy từ đó như phá trúc!
 • #420: Cẩu đầu đánh ra thần đầu!
 • #421: Sáng thế chi sơ Diệt Thế Chi Thần!
 • #422: Đây là ta mời lăn!
 • #423: Như vậy chí bảo giết hắn!
 • #424: Để vào tông môn trong bảo khố!
 • #425: Bảo khố bên trong Linh Thạch nhiều!
 • #426: Quỷ dị Thần uy Tiềm Tu Đan!
 • #427: Huyết mạch chi Độc Vô Sinh Sát!
 • #428: Sau cùng thánh nhục bữa sáng!
 • #429: Lấy người luyện thần Thần uy đạo!
 • #430: Kiếp phù du nguyên tự có Siêu Thoát!
 • #431: Chúng Sinh Lâm trong Kim Đan đạo!
 • #432: Bày lao lung chờ chim tước!
 • #433: Hư Linh phát uy đấu Thần uy!
 • #434: Linh hỏa vạn đạo phần thiên khuyết!
 • #435: Mộc Thần Kim Thánh thưởng cho nhiều!
 • #436: Xe bay mua nữa Lôi Đình số!
 • #437: Một sơn càng so một núi cao!
 • #438: Lạc Ly, ngươi tâm loạn!
 • #439: Điểm tướng chung lên chiến hỏa đốt!
 • #440: Hỗn Độn phá nguyên thánh tổ ma!
 • #441: Địch bất diệt tức là ta mất mạng!
 • #442: Hỗn Độn thánh ma chiến đại diễn!
 • #443: Một khi trì thủy bộ dạng tàn sát
 • #444: Tán linh quang trụ có huyền cơ!
 • #445: Chia của đạt được kiếm Kim Đan!
 • #446: Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết
 • #447: Tọa trấn quỷ minh tu thần công!
 • #448: Năm đó con cưng quỷ dị điếm!
 • #449: Năm đó con cưng quỷ dị điếm!
 • #450: Bát phương Linh Bảo nam triều điếm!
 • #451: Quỷ mị u huyễn Lan Nhược Tự!
 • #452: Chế không phật chỗ a lăng miếu!
 • #453: Trong nháy mắt lóe lên thành tro tẫn!
 • #454: Biết cách làm giàu tiền trăm vạn!
 • #455: Tứ cấp quý khách tiền trở lại!
 • #456: Trần kiếp không lúc đã có không!
 • #457: Thánh địa không sinh phàm cây cỏ!
 • #458: Nhất Sơn Canh Bỉ Nhất Sơn Cao!
 • #459: Mây tại cao sơn không cuốn thư!
 • #460: Ngươi lừa ta gạt lạnh Tâm Hỏa!
 • #461: Xoay người ở trên Linh Bảo sơn!
 • #462: Thiên Giai linh thủy truyền thuyết bảo!
 • #463: Thắng lợi trở về luyện linh vật!
 • #464: Linh Bảo thịnh khí như hồng nghê
 • #465: Hôm nay sẽ thành Điệp Long Sát!
 • #466: Sẽ thành cấp năm chiết khấu nhiều!
 • #467: Lạc Ly, ngươi thật là thiên tuyệt họa tinh a!
 • #468: Hắc quang sét hạ dao nhỏ!
 • #469: Minh sơn Quỷ Hải chiến Thanh Hư!
 • #470: Tứ phương loạn chiến Hỗn Nguyên lên!
 • #471: Nghịch thiên bảy mươi hai thần trụ!
 • #472: Bảo khố trước cửa thị phi nhiều!
 • #473: Rắc rối phức tạp dò xét di tích!
 • #474: Kim thiền thoát xác khóa đồng lô!
 • #475: Mộng này hôm nay mười vạn năm!
 • #476: Không có gì không thể hi sinh!
 • #477: Thái Sơ Động Thiên tranh đoạt chiến!
 • #478: Yêu tinh quỷ mị đấu thần thông!
 • #479: Ăn, ăn, ta muốn ăn rơi các ngươi!
 • #480: Tiểu Bạch Truyền Kỳ cẩu sinh!
 • #481: Thịt gà vị, giòn!
 • #482: Thái Sơ phường thị hỉ khai trương!
 • #483: Chấn Đán thương hội truyền thương trải qua!
 • #484: Tứ đại đặc sản đổi linh vật!
 • #485: Sinh tử Thiên Đạo giấu Linh Hải!
 • #486: Quỷ Tổ trong thành cứu thương sinh!
 • #487: Hết thảy sắp xếp khai trương trong!
 • #488: Hàng vạn hàng nghìn cường giả phó Thái Sơ!
 • #489: Hàng hóa quá ít thổ hào nhiều!
 • #490: Biết thổ hào cái dạng gì!
 • #491: Cho thuê quầy hàng túi cửa hàng!
 • #492: Cửu giai pháp bảo kinh Thiên Địa!
 • #493: Sáu linh Phản Hư Hỗn Độn kỳ!
 • #494: Thiên địa linh vật bày đầy địa!
 • #495: Buôn bán tự do luyện thần mắt!
 • #496: Chỉ nay mắt thần phân tranh con đường!
 • #497: Tiểu đảo tu luyện xem kim triện!
 • #498: Thôn Thiên hóa pháp thấy cừu nhân!
 • #499: Thù hận do nói Thái Thú liêm!
 • #500: Thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn!
 • #501: Lưu Ly Hải trong giết pháp tăng!
 • #502: Linh triều cuộn trào mãnh liệt kỳ các mở!
 • #503: Xem kỳ không nói không quân tử!
 • #504: Cao sơn thôi thành hàng xuân phong!
 • #505: Xem người thắng bại ngồi kỳ phường!
 • #506: Xin không cần đùa giỡn Linh Kỳ Các!
 • #507: Đến thấp khiếp đối mới kỳ địch!
 • #508: Liệt hỏa rào rạt luyện linh mưa!
 • #509: Hỗn Độn đại chiến kinh quỷ thần!
 • #510: Tá mài lập tức Sát Thần chủ!
 • #511: Giữa tới thần duy Chân Long!
 • #512: Huyền Phố Cung trong lão tiên nông!
 • #513: Thần tiên đại thuốc tự nhiên thành!
 • #514: Côn Lôn Sơn lên lầu đài tủng!
 • #515: Thiên kim tan hết học Đồ Long
 • #516: Kỳ trong Tu Tiên máu cùng cát!
 • #517: Quỳnh hoa trong cung Tiên Nhân cảnh!
 • #518: Nhân gian nơi nào kiếm Quỳnh Hoa!
 • #519: Đạo Chủ có linh mập chuồng lợn!
 • #520: Hổ Thiện trở về oai vũ hiển!
 • #521: Thủy hệ tam tuyệt hỏa tìm cách!
 • #522: Đại Đạo độc hành!
 • #523: Chúng Sinh Lâm trong nuôi Thần Ma!
 • #524: Niệm linh xác tức Chúng Sinh Lâm!
 • #525: Tại hạ Ác Lai, ra mắt chủ công!
 • #526: Nhà tán vạn kim thù sĩ chết!
 • #527: Mười người tu luyện hội tụ một người!
 • #528: Thiên tuyệt họa tinh đạp hành trình!
 • #529: Miệng thúi lãnh phúng trong lòng nóng!
 • #530: Một đạo bạch quang vạn vật tiêu!
 • #531: Khôn quy có ác ta tới phạt!
 • #532: Nhân Hồn Hạch Đào đem diệt môn!
 • #533: Hỏa hải ẩn thân mỗ mỗ độn!
 • #534: Thái sơn áp đỉnh bạo Kim Cương!
 • #535: Không thể buông tha phá trận giết!
 • #536: Trừ ác tận Cổ Ma tế đàn!
 • #537: Mặc dù nghìn vạn người ta hướng vậy!
 • #538: Một kích tro bụi Thiên Địa tán!
 • #539: Năm đó ngươi làm chuyện xấu, còn nhớ rõ sao?
 • #540: Chức thành mây bên ngoài anh em nghiêng!
 • #541: Phù vân quấn thiên khó khăn dạ hành!
 • #542: Phong cảnh vô hạn tại trước mắt!
 • #543: Không nên cùng ta so Chân Khí!
 • #544: Bàn tay Càn Khôn phá lục hợp!
 • #545: Luôn luôn buồn môi, muốn tố ai tiêu khiển!
 • #546: Một gối giang phong mộng không viên!
 • #547: Những thứ kia Ly Thủy kia đi?
 • #548: Vô sinh chân không Thần Lôi Tháp!
 • #549: Cây pháo hoa sương quấn đê cát!
 • #550: Đồng cỏ xanh lá công danh đánh một trận thu!
 • #551: Hết thảy bàng hoàng, phiền muộn chém tất cả!
 • #552: Từ từ phía trước đường bất bình!
 • #553: Vô vọng hạo kiếp một chưởng diệt!
 • #554: Túng được Kim Đan thật không chết!
 • #555: Hôm qua thù, hôm nay báo!
 • #556: Một thân vinh hoa sáng lên mắt mù!
 • #557: Linh điệp phiêu nhiên đã Hóa Long!
 • #558: Ngân Châu Đại Lục trục thất sát!
 • #559: Bảy lần ám sát Đăng Thiên Thai!
 • #560: Không Gian tách ra đệ nhất giết!
 • #561: Ta, ta nguyện ý làm ngươi ngoại thất!
 • #562: Thiên chu độn Linh Điệp Ngũ Đảo!
 • #563: Chín luyện Tiên thân kiếm thiên linh!
 • #564: Mười ba Tiên thân danh Lạc Ly!
 • #565: Hỏi đường Xích Lĩnh hướng trọng huyền!
 • #566: Đại thuốc luyện thành tăng hồn lực!
 • #567: Đưa thẳng thuyền đi xa vạn lý đi!
 • #568: Bù đắp nhau ái hữu hội!
 • #569: Hoảng bên ngoài đèn thanh thấy thử đi!
 • #570: Ngươi lừa ta gạt đào gia hỏa!
 • #571: Trong nháy mắt sinh tử hóa Minh Thần!
 • #572: Thiên Hỏa địa viêm đến Trọng Huyền!
 • #573: Đạp biến Trọng Huyền tìm đạo hữu!
 • #574: Diêu gia tiệm cũ rơi vừa vặn!
 • #575: Năm đó bưu ca nay hổ hành!
 • #576: Một nồi luyện bảo Phản Hư động!
 • #577: Kim Đan một định trường sinh!
 • #578: Thiên hạ Kim Đan đệ nhất nhân!
 • #579: Thiên hạ phong vân hội tụ Trọng Huyền!
 • #580: Đại đan một viên phân tranh lên!
 • #581: Thật hư huyễn diệt Lưu Ly Hải!
 • #582: Quần hùng tụ tập chảy đèn hải!
 • #583: Thượng môn Bàng Môn vô hình chướng!
 • #584: Ngươi tâm biến hóa không có?
 • #585: Anh hùng yến thượng tranh danh lần!
 • #586: Phong mang thử kiếm giết vô tình!
 • #587: Thật hư huyễn diệt tàn sát chúng sinh!
 • #588: Anh Hùng Hội giơ lên ta danh!
 • #589: Một tia Chân Hỏa tại Kim Đan!
 • #590: Không hiểu hay Ma Thần hiện!
 • #591: Tam Quang Động Minh Quang m Thiết!
 • #592: Tế thiên thịnh hội Cửu giai bảo!
 • #593: Pháp bảo làm lại đổi mới mặt!
 • #594: Trọng Huyền sơn mạch tìm linh thiết!
 • #595: Trọng Huyền trong núi giấu máy vận!
 • #596: Tiểu Hôi tầm bảo quang âm trong!
 • #597: Thế gian sự khó có thể tưởng tượng!
 • #598: Thay xà đổi cột lấy ánh sáng âm!
 • #599: Gặp nhau còn giải hữu tình không!
 • #600: Đồ Long không hối hận chúng sinh trận!
 • #601: Đông nam có việc Thiên Địa động!
 • #602: Một bước sai vạn kiếp bất phục!
 • #603: Tiên Thiên Linh Bảo Ngũ Hành châu!
 • #604: Hái thiết trộm thiên linh thử trộm!
 • #605: Tái kiến cố nhân kém một bước!
 • #606: Tế thiên đại điển mở màn lên!
 • #607: Kiếp Lôi cuồn cuộn cường địch tới!
 • #608: Tông môn đại chiến Địa Hỏa Phong!
 • #609: Hạo kiếp xuất kiếm chiến Trọng Huyền!
 • #610: Khu pháp đấu một cầu thống khoái!
 • #611: Ta có một pháp kinh quỷ thần!
 • #612: Hóa tận chư Thiên Tiên Thần Đạo!
 • #613: Quy hạc dẫn thâm nhập yên hà!
 • #614: Một mạch vạn pháp bại hào hùng!
 • #615: Lực áp Kim Đan Nguyên Anh hiện!
 • #616: Nguyên Anh Chân Quân cũng tro bụi!
 • #617: Quyết chiến lúc Phản Hư giằng co!
 • #618: Kim lục ngọc trâm năm đó duyên!
 • #619: Phi thăng Tiên Giới Tu Tiên mộng!
 • #620: Hôm nay cuối cùng được thần tiên quả!
 • #621: quot;Ta, ta giống như xông đại họa!"
 • #622: Do ta dựng lên do ta cuối cùng!
 • #623: Siêu Thoát diệt sạch phá tiên ma!
 • #624: Tiên Tần di tích Địa Hỏa số!
 • #625: Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên!
 • #626: Địa Hỏa Long Hào Đại đô đốc!
 • #627: Trọng Huyền trả thù lao trọng như núi!
 • #628: Niết Bàn Chi Tâm trọng đầu tới!
 • #629: Vạn lý trở về Thiên Khuynh Phong!
 • #630: Năm đại Linh Bảo thuốc hối hận!
 • #631: Kim Đan phá khiếu Tinh Hoa Thuật!
 • #632: Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hi!
 • #633: Ba tháng cần thành phù đồ tháp!
 • #634: Thiết cốt hoá sinh Kim khô lâu!
 • #635: Kim sa cốt nhục da lá chắn y!
 • #636: Kim Tháp Huyễn Cảnh thí luyện khó khăn!
 • #637: Cố nhân gặp nhau tấn như sương!
 • #638: n ân oán oán Xích Phong tổ!
 • #639: Khắp bầu trời tổ linh phân linh nhục!
 • #640: Hai mươi ba thánh linh Chân Nhất!
 • #641: Khổ tu luyện kim hi Đại Thành!
 • #642: Độ Ách Hồng Liên Hỏa tuyệt sinh!
 • #643: Ngoại vực hư không che chở đăng tháp!
 • #644: Năm đó bạn cũ nữa gặp nhau!
 • #645: Rửa uế đi trọc tồn chính linh!
 • #646: Bát Thần Quan trung lập thần đình!
 • #647: Hư không chú linh tu đăng tháp!
 • #648: Thiên thạch tinh hoàn giấu ngoại đạo!
 • #649: Địa Mẫu Đạo Tôn phóng túng quần ma!
 • #650: Vừa nhìn chưa từng thua thiệt bích thảo!
 • #651: Thiên thanh nhưng vẫn không sướng uy nghèo phát!
 • #652: Sùng Thánh Tâm Quyết Hóa Thần uy!
 • #653: Thường tồn Hình Ảnh chớ cô lộ!
 • #654: Khắp nơi trên đất anh hùng hạ khói chiều!
 • #655: Hỗn Nguyên đại bỉ định danh lần!
 • #656: Muốn tàn nhẫn mạnh hơn muốn sùng thánh!
 • #657: Vân Hải hư cảnh điếu Kim Long!
 • #658: Tứ hải sôi trào sinh năm hồ!
 • #659: Tam đại thần thông cứng không phá!
 • #660: Làm người không thể quá vô sỉ!
 • #661: Cô độc dương dặm thán cô độc!
 • #662: Hỗn Nguyên hạo kiếp sáu trăm năm!
 • #663: Nguyên Năng triều tịch Tâm Ma Kiếp!
 • #664: Trăm dặm tổn hại một tống đồng môn!
 • #665: Ta báo danh Kim Đan đại bỉ!
 • #666: Hùng sư bác thỏ đừng nương tay!
 • #667: Tia nắng ban mai xa mượn ráng hồng ấm!
 • #668: Nhân sinh tự cổ thùy vô tử!
 • #669: Quét ngang tứ phương thanh y ảnh!
 • #670: Đại phá quát thương cô độc dương!
 • #671: Hỗn Nguyên tám cường Nguyên Thủy đạo!
 • #672: Hổ Thiện thụ pháp bốn cường ra!
 • #673: Lưu Ly Hải thanh tịnh Vô Trần!
 • #674: Năm pháp đồng nguyên Thiên Địa rộng!
 • #675: Ngọc thuyền ba độ chuyển tàu đầu!
 • #676: Lữ hồn ám trục chiến bụi bay!
 • #677: Kinh thế đánh một trận Đạo Chủ phanh!
 • #678: Cửu môn đại quân gõ tông môn!
 • #679: Nửa đưa mà kích chiến cường địch!
 • #680: Ly Hỏa Kim đâm chiến quần hùng!
 • #681: Chết đạo hữu bất tử bần đạo!
 • #682: Hỗn Nguyên đại thắng dương pháp uy!
 • #683: Chợt như sa trường đại chiến sau!
 • #684: Hư Linh Nguyên Anh đạo Hàn Ngưng!
 • #685: Phản bội Hỗn Nguyên diệt môn giết!
 • #686: Bơi thần hoa biểu hạc về chậm!
 • #687: Nguyên Anh nghìn vạn có thể bán không?
 • #688: Một người một quyền đoạn Tinh Thần!
 • #689: Tiềm thần lại nhập thần đình rỗi rãnh!
 • #690: Thần quang chuyển ánh di động trong đình!
 • #691: Rửa uế đi trọc tồn chính linh!
 • #692: Sùng thần đánh một trận phủ ảnh động!
 • #693: Bàn Cổ búa lớn chém chư thần!
 • #694: Hỗn Nguyên đại thắng tám thần diệt!
 • #695: Chỉ Tiêm Phật Quốc vào Động thiên!
 • #696: Hỗn Nguyên đại khánh phân thưởng cho!
 • #697: Ta rất không thoải mái tăng giá!
 • #698: Phường thị tiến giai nha dịch ra!
 • #699: Thiên kim tan hết còn phục tới!
 • #700: Thất Manh Đạo Nhân mà nói tìm thân!
 • #701: Cửu Thiên Long Niện bơi thiên khung!
 • #702: Mà lại đem Đồ Long một kiếm mài!
 • #703: Kia ngày thanh ngưng Chân Dương tiên!
 • #704: Ba thước thanh phong đổi chân kinh!
 • #705: Sở Nam hào kiệt tụ bay Lôi!
 • #706: Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm!
 • #707: Đạo bất đồng bất tương vi mưu!
 • #708: Cổ Mộc số sơn quầng trăng Phong!
 • #709: Vạn sự thế gian không không có!
 • #710: Bất úy phù vân che ngắm mắt!
 • #711: Thân ta bất động xem phù vân
 • #712: Quỷ mị hỗn tạp sinh xà long
 • #713: Ta kiếm ta thiện như mộng huyễn
 • #714: Số mệnh chi tử, số mệnh tăng!.
 • #715: Tiên Thiên Cửu Khiếu Linh Lung Tâm!
 • #716: Cửu Sắc Ma Quang Huyễn Thần Đồng!
 • #717: Ba ngàn công đức đại viên mãn
 • #718: Thật là giả giả là thật
 • #719: Băng sương thanh lãnh khê kiểu trắc!
 • #720: Gió thổi mưa giông trước cơn bão!
 • #721: Thuỷ tinh cung khuyết Thần Nhân cung!
 • #722: Tham lam khó khăn khống hỏi tự tâm!
 • #723: Các ngươi không nên quá quá phận!
 • #724: Anh hùng đại hội ra anh hùng!
 • #725: Kim Đan lĩnh vực Kim Đan tượng!
 • #726: Ta thật chỉ biết giết người!
 • #727: Không phải là chỉ ngươi sẽ đụng người!
 • #728: Ngân Hà ngược cuốn kiếm quang lạnh!
 • #729: Ngũ Hành Thần Hi Tu La Trảm!
 • #730: Lông tóc thường trọng Thái Sơn nhẹ!
 • #731: Ba đập bạo bạch Kim Long!
 • #732: Võ An Hầu Bạch Khởi điểm tướng!
 • #733: Nhân Tộc hạo kiếp Tiên Tần chiến!
 • #734: Vô tận hồn hải thỉnh giết tiên!
 • #735: Ta là phong mang phá đàn tà!
 • #736: Tru Thần lợi hại giết tiên vong!
 • #737: Thiên biến vạn hóa đều thiên cơ!
 • #738: Trung thiên tu sĩ đấu tàn hồn!
 • #739: Chúng Sinh Lâm trong Đại Lực Thần!
 • #740: Một mũi tên phóng túng ma địa ngưu động!
 • #741: Nghiêng trời lệch đất thu nguyên kim!
 • #742: Bụi về bụi, Thổ về Thổ!
 • #743: Kim đức hôm nào thưởng giết tiên!
 • #744: Chết sinh cùng, một lời nói một gói vàng trọng
 • #745: Chỉ cầu một Thông Thiên độn thuật!
 • #746: Hồi Huyền thiện duyên Nguyên Lôi dòm ngó!
 • #747: Thần Túc một độn ba nghìn dặm!
 • #748: Thời Không Thiên Đạo quả cầu bằng ngọc trong!
 • #749: Mười sáu Thiên Đạo sinh anh hùng!
 • #750: Đường quanh co máy thiên ngoại thiên!
 • #751: Tiền bối đừng đuổi, gặp lại!
 • #752: Từ hàng phổ độ Phương Thốn Tông!
 • #753: Ác nhân tự có ác nhân trị!
 • #754: Kim Đan minh trong từng lịch huyết!
 • #755: Ở đây gặp phải người hữu duyên!
 • #756: Một ngụm Thôn Thiên Thanh Hồ nữ!
 • #757: Trực đảo song tiên trừ ác tận!
 • #758: Nếu có duyên thiên thai gặp!
 • #759: Trong nháy mắt đông phong quá cạn tình!
 • #760: Nhất Chưởng Càn Khôn áp vạn lý!
 • #761: Bán hàng vẽ mặt liền đánh ngươi!
 • #762: Phường thị tấn cấp luyện linh vật!
 • #763: Tiên hiền thịnh nói chốn đào nguyên!
 • #764: Khứ Trần Hoàn Chân Liễu Linh Trấp!
 • #765: Chốn đào nguyên dặm tiên tử nhiều!
 • #766: Nhà ấm bông hoa tốt mềm mại!
 • #767: Long đàm hổ huyệt tìm thật bí!
 • #768: Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng!
 • #769: Từng bước kinh tâm từng đạo hiểm!
 • #770: Hỏa hải phần thiên Hỏa tuyệt sinh!
 • #771: Chúng sinh siêu độ hắc võ sĩ!
 • #772: Miệng pháo kinh thiên Tu La tràng!
 • #773: Sinh lộ phía trước chỉ có chiến!
 • #774: Viêm hải bên trong có linh hầu!
 • #775: Một con rồng hai ưng trảo răng chúng!
 • #776: Rõ còn nhật nguyệt chiếu cốt long!
 • #777: Bảo khố bên trong có Càn Khôn!
 • #778: Càn Khôn bảo hộ có quy tắc!
 • #779: Nhân Tộc thảm bại Lạc Ly động!
 • #780: Không thể lui được nữa chỉ chiến!
 • #781: Đi thần như không Thụ Thần lập!
 • #782: Phụng thiên thừa vận, Thiên Địa chiếu viết!
 • #783: Kim đức đúc thành Địa Hỏa thân!
 • #784: Một tiếng thét dài vào thanh minh!
 • #785: Đánh bạo tuyệt diệt Tà Liên loại!
 • #786: Kim Đan uống máu kết thật minh!
 • #787: Sinh tử có mệnh khó khăn dự đoán!
 • #788: Tiểu Giang bên trên ngàn ngọn núi lập!
 • #789: Thay trời đổi đất tạo Thương Khung!
 • #790: Giữa thiên địa ai tạo hoá!
 • #791: Sơn đường về chuyển không gặp quân!
 • #792: Phường thị tấn chức kiến trúc nhiều!
 • #793: Quang môn trước khi linh vật dũng mãnh vào!
 • #794: Bát cấp hội viên quý khách sẽ!
 • #795: Lưu Tô bảo cái dòm ngó linh vũ!
 • #796: Phù vân quấn thiên khó khăn dạ hành!
 • #797: Ngắm trong lầu các âm tình biến hóa!
 • #798: Tấc lòng chưa chết là ân cừu!
 • #799: Phải tin nhân sinh có duyên!
 • #800: Thiên Thần Nguyệt m sống lại pháp!
 • #801: La Hỗ La Ma Xuyên Việt Thuật!
 • #802: Linh thạch như núi thu trong túi!
 • #803: Ba năm như mộng thiết luyện thép!
 • #804: Phường thị bát cấp có hơn phụ!
 • #805: Lợi nhuận chia đều dính bốn ngồi!
 • #806: Quân thịt có cướp Tuy Viễn loạn!
 • #807: Tiên Thiên Linh Bảo luyện nguyên châu!
 • #808: Bát trọng Kim Đan hướng quân thịt!
 • #809: Dây tràng câu đoạn lê hoa vũ!
 • #810: Khí phách bình sinh sự hiệp bơi!
 • #811: Thiên Thần Nguyệt m quang minh đoạn!
 • #812: Mây đường đồ tự ngọa yên hà!
 • #813: Quy định phạm vi hoạt động Tiên Nhân khốn!
 • #814: Thân thể thần tiên di hài mở hai mắt!
 • #815: Mập heo heo mập ai ăn ai!
 • #816: Không giáo thù hận cậy oan thanh!
 • #817: Nhân sinh tự cổ ai không chết!
 • #818: Dốc hết sức mười tuệ Quân Nhục Tông!
 • #819: Lực lượng tuyệt đối trước mặt!
 • #820: Chân Dương Già Thiên Khô Vu Trảo!
 • #821: Tiên Nhân rửa bụi luyện thật thân!
 • #822: Giết tiên một kiếm chém Chân Tiên!
 • #823: Đại La không già thiên hoang thuật!
 • #824: Ta có đại nguyện độ thương sinh!
 • #825: Hồi Thiên Hóa Hư Giải Đạo Đan!
 • #826: Thơm giải nói cầu thông đạo!
 • #827: Phân Phương Giải Ngữ trăm tiên tử!
 • #828: Hoa thành tìm y dò xét!
 • #829: Ma Khí mơ hồ ngươi là ai?
 • #830: Trăm hoa đua nở sự khó làm!
 • #831: Giải nói Hoa Tiên hội đồng!
 • #832: Có tiền có thể dùng quỷ thôi ma!
 • #833: Che chở hoa hái hoa Thưởng Hoa Đài!
 • #834: Phá hoa thủ đoạn độc ác diệt trăm tiên!
 • #835: Chỉ cầu Thần thuật đản hoa thần!
 • #836: Phần thưởng thiện diệu dụng truyền tống trong!
 • #837: Không tiếng động miệt thị đói bụng đạo!
 • #838: Một viên linh đan phân tiên trần!
 • #839: Đạo hữu, mời tôn trọng ta!
 • #840: Nghèo thu nam đi xuân bắc về!
 • #841: Ám Ma vô hình hoan nghênh ngài!
 • #842: Không thể nhịn được nữa đấu Đan Tông!
 • #843: Hóa thân đến tận đây là Ám Ma!
 • #844: Trăm tỷ Linh thạch ai tới làm?
 • #845: Mười lăm tháng bảy cướp Đan Tông!
 • #846: Ám Ma Ma Tông ma chi tử!
 • #847: Đan dược trồi lên cứu bạn tốt!
 • #848: Giải đạo xoay chuyển trời đất trăm năm nguyện!
 • #849: Chém trừ quỷ đói, phá diệt Đan Tông!
 • #850: Mượn đường hữu thân thể dùng một lát!
 • #851: Thề cùng Đan Tông cùng tồn vong!
 • #852: Đan Tông Liệt Hỏa luyện vàng thật!
 • #853: Vạn khí hướng tông Phương Vấn Thiên!
 • #854: Phần Thiên Viêm Hoàng Lạc Bạch Tẫn!
 • #855: Ám Ma Tông bảo khố chọn bảo!
 • #856: Thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên!
 • #857: Tu đà hoàn quả Phật tâm đèn!
 • #858: Có một thật giả tranh chút nào mang!
 • #859: Chức chưởng môn rơi nhà ai!
 • #860: Ba vòng bảy mạch thất bảo toàn bộ!
 • #861: Ai là năm đó nhất hữu tình!
 • #862: Mười năm không gặp tử vân xe!
 • #863: Phường thị tiến giai Cửu cấp thị!
 • #864: Đi ăn gặp nguy hiểm, ăn uống cần cẩn thận!
 • #865: Thanh Hồ thủ đồ vào Hỗn Nguyên!
 • #866: Dạy đồ truyền đạo kéo dài sư thừa!
 • #867: Tán tài kết khách ngàn nghìn vạn!
 • #868: Kiền thiên diệu linh huyền tinh châm!
 • #869: Duy ngã độc tôn Hỗn Nguyên pháp!
 • #870: Chỉ cầu thành tiên, chỉ vì trường sinh!
 • #871: Vạn năm sau khi ba nghìn lương!
 • #872: Quên chiếu nhiếp trăm nghìn ức thân!
 • #873: Kim đăng đốt chư thần giáng thế!
 • #874: Liệt Hỏa rào rạt tám ngục viêm!
 • #875: Sơn Ngoại Tiên Sơn Thiên Ngoại Thiên!
 • #876: Bế quan sáng chế thập phương thiên!
 • #877: Thái Nhạc Càn Khôn Mộng Hương Thiên!
 • #878: Hỗn Độn Ma Chủ thánh linh thể!
 • #879: Thiên Địa đạo toái ba tháng diệt!
 • #880: Phá rồi sau đó lập cầu sinh máy!
 • #881: Đại Đạo! Đại Đạo? Đạo ở phương nào?
 • #882: Không thẹn với lương tâm có gì sợ!"
 • #883: Sư huynh phủ đỉnh ban thưởng Tiên Duyên!
 • #884: Kiếm khí Xông Tiêu ba vạn trượng!
 • #885: Xông Tiêu Kiếm Phái Tàng Kiếm Thuật!
 • #886: Kim đăng phạm âm diệt Chân Quân!
 • #887: Đóng cửa thả chó điểm hỏa hải!
 • #888: Liệt Hỏa kim đăng luyện quần hùng!
 • #889: Thất Tình Lục Dục Luyện Chân Thần!
 • #890: Đăng Thiên Thai bị lừa tuổi tác!
 • #891: Cửu giai pháp bảo thì như thế nào?
 • #892: Ta bối tu sĩ, thực lực đệ nhất!
 • #893: Tuyết Mi? Tuyết Mi! Là ngươi sao?
 • #894: Ngũ Hành đầy đủ hết tu Địa Hỏa!
 • #895: Dương Thiên Đạo hóa anh hùng!
 • #896: Tiền bối, chúng ta sai!
 • #897: Tục duyên sâu nặng làm sao thành Ma!
 • #898: Gặp lại lúc khó khăn khác cũng khó khăn!
 • #899: Kiếm quang lóe lên giết Tiên Nhân!
 • #900: Giữa sinh khai thác đá cẩm bào tiên!
 • #901: Kim Thánh Thán Đại Thần Diệt Thuật!
 • #902: Bảy mươi năm năm tháng như ở trước mắt!
 • #903: Trần Đạo phí thời gian đạo tận?
 • #904: Hỉ giận bi sợ yêu ác muốn!
 • #905: Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ!
 • #906: Phá ma niệm ta chọn ta đường!
 • #907: Ngộ được Đạo Tâm tấn Nguyên Anh!
 • #908: Chín đại dị tượng, sẽ thành Nguyên Anh!
 • #909: Đạp Phá Thiên đài Nhạn Đãng phong!
 • #910: Nhân sinh nơi nào bất tương phùng!
 • #911: Chung cực ma đạo ở phương nào?
 • #912: Thử xem liền thử xem!
 • #913: Thần thủ một trảo diệt thiên phủ!
 • #914: Bất tử bất diệt Thần chi sinh!
 • #915: Giết hắn sạch sẻ!
 • #916: Một búa đi xuống Hủy Thiên địa!
 • #917: Đạo hiệu thà tu kim thạch tuyên!
 • #918: Luân Hồi nghịch chuyển luyện chín sinh!
 • #919: Nhất chuyển Nguyên Anh mười tám trọng!
 • #920: So với kia Thái Sơ phường thị.
 • #921: Vị diện hư không thứ nguyên chiến!
 • #922: Bát phương tiền tệ tràn đầy sông!
 • #923: Cướp sạch Cửu Châu, đệ nhị phường thị!
 • #924: Bát phương tiêu tán Hỗn Nguyên hưng!
 • #925: Hỗn Nguyên truyền thừa che chở đạo nhân!
 • #926: Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực!
 • #927: Giá trường xe, đạp phá chúc mừng Lan Sơn thiếu!
 • #928: Hiệp Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải!
 • #929: Không nên chọc sư phụ tức giận!
 • #930: Hổ Thiện nhất mạch, đệ nhị truyền thừa!
 • #931: Không sơn lão hủ người không biết!
 • #932: Thật tốt lòng có hảo báo!
 • #933: Giết hắn như giết một gà mà!
 • #934: Đạo hữu, ngươi nhận lầm người!
 • #935: Một đạo bạch quang diệt Hóa Thần!
 • #936: Sơn hải trong lúc đó diệt mây Lôi!
 • #937: Người giết người Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly!
 • #938: Vĩnh viễn đọa U Minh vô tận lúc!
 • #939: Ba nện bạo kim giáp Thần!
 • #940: Cố nhân nhìn lại cao dương trong!
 • #941: Tìm tung hỏi tích nghìn vạn dặm!
 • #942: Đốt thi thể lấy Hỏa Thi Sát tông!
 • #943: Hỗn Nguyên, chỉ có một mình ta!
 • #944: Thi Sát hoành hành châm lửa bó đuốc!
 • #945: Phá Quân Thiên Khôi trán huyết hoa!
 • #946: Kinh thiên đại chiến diệt Thần Ma!
 • #947: Xanh thẳm đỏ bừng một bát Phong!
 • #948: Mây phá kỳ phong trào đế thanh!
 • #949: Thanh đế hồi dư mây mờ mịt!
 • #950: Thấu Không Vượt Giới Đại Thần Diệt!
 • #951: Chử Hạc Phần Cầm bát phương đi!
 • #952: Thật cũng giả tới giả cũng thật!
 • #953: Tiếng ve kêu trong tiếng hoạ mi tình!
 • #954: Kiếm Thần ra Kiếm Tâm đã loạn!
 • #955: Ngủ mây ngọa nguyệt uống chảy hà!
 • #956: Giá sông xe Địa Hỏa Lôi dời!
 • #957: Có lúc bảo hướng bùn tìm được!
 • #958: Trọng Huyền Tiên Diệu Chuyển Sinh Bào!
 • #959: Côn Lôn chi nhánh sống Kim tông!
 • #960: Đi lưu can đảm lưỡng Côn Lôn!
 • #961: Thánh nữ tế bàn đào thịnh hội!
 • #962: Tiên bàn đào mua chết bán sinh!
 • #963: Tam đại Hóa Thần chận gia môn!
 • #964: Nhìn hắn dông tố hóa linh tung!
 • #965: Lôi kinh Thiên Địa long xà chập!
 • #966: Gió lửa một hơi thở ba ngàn năm
 • #967: Côn Lôn trước khi, Tiên Nhân giải kiếm!
 • #968: Tây Thiên Môn cạnh có chuồng chó!
 • #969: Kiếm Thần Côn Lôn mà nói sâu xa!
 • #970: Côn Lôn hư thượng Bất Tử Thụ!
 • #971: Ta có hai tay thẳng trong lấy!
 • #972: Chín khỏa bất tử nghìn năm quả!
 • #973: Không có Linh thạch? Cút ngay!
 • #974: Côn Lôn Sơn thượng khổ tu luyện!
 • #975: Kiếm Ma, ta nhân sinh!
 • #976: Mạt thế chi mạt, ta chủ vĩnh hằng!
 • #977: Lực áp Côn Lôn đấu Nguyên Anh!
 • #978: Một người một pháp chọn Côn Lôn!
 • #979: Quản ngươi ai cũng cho ta bại!
 • #980: Đệ nhất thiên hạ Nguyên Anh!
 • #981: Tài đại khí thô lại Linh thạch!
 • #982: Tiên Thiên Tuyệt Hỏa Vĩnh Hằng Dạ!
 • #983: Trời xui đất khiến sự nghi ngờ sinh!
 • #984: Pháo oanh Côn Lôn toái Thiên Môn!
 • #985: Oanh diệt Phản Hư vào Côn Lôn!
 • #986: Thưởng thiện phạt ác sinh đạo đức!
 • #987: Bạch Hổ Tinh Quân sát sinh bia!
 • #988: Tiên thai đại chiến Thần Nghiệt tử!
 • #989: Thủy Thiên đảo thượng chém Hóa Thần!
 • #990: Cửu Chuyển Thánh Thú Chú Phân Thân!
 • #991: Ba trăm vạn Công Đức trong người!
 • #992: Hỗn Độn Lôi Đình Thiên Kiếp Lôi!
 • #993: Kim đức chưởng thiên diệt Chân Nhất!
 • #994: Phường thị tiến giai tạo Tiên tệ!
 • #995: Cái này thật phát tài!
 • #996: Thái Sơ phường thị nóng nảy Hỏa!
 • #997: Chung thân chỉ hữu trúc quân tử!
 • #998: Thiện tài hái chỗ không nhìn được thật!
 • #999: Thần quang không phá hắc ám buồn bực!
 • #1000: Phản Hư Chân Nhất cũng phải chạy!
 • #1001: Mây trắng che mắt không biết chỗ!
 • #1002: Ta đạo chính là kiên trì!
 • #1003: Hắc ám che mắt không biết chỗ!
 • #1004: Thưởng thiện phạt ác lừa đảo!
 • #1005: Chúc Long hàm diệu cửu trọng môn!
 • #1006: Bạch nhật phi thăng đệ nhất nhân!
 • #1007: Luyện hóa Thánh Thú nghiệp vụ rộng!
 • #1008: Lôi kinh Thiên Địa long xà chập!
 • #1009: Kiếp Lôi nổ vang Thiên Địa sai!
 • #1010: Tử Hoàng Hữu Nhai mở Thiên Đạo!
 • #1011: Nhất Phi Trùng Thiên 81!
 • #1012: Người tốt là có hảo báo!
 • #1013: Chớ nói Thiên Đạo cuối cùng khó khăn định!
 • #1014: Quá tức giận, quá phẫn nộ!
 • #1015: Thái Dương Thần cung có đại sự!
 • #1016: Phá khai bầu trời thượng vân anh!
 • #1017: Xa xa một bước mấy ngàn dặm!
 • #1018: Tuyệt thế cường giả ra Thái Dương!
 • #1019: Thiên Quật hầm giấu bảo vật!
 • #1020: Địa Sát Phược Linh Luyện Bảo Pháp!
 • #1021: Tử Kim Tinh Đả Thần Kim Chuyên!
 • #1022: Ruộng trong hái trái cây thực!
 • #1023: Thi bạo Hỗn Loạn tầng 18!
 • #1024: Địa mạch đáy sinh cùng linh vật!
 • #1025: Tiên Tần di tích điều khiển trong!
 • #1026: Thật cũng giả lúc giả cũng thật!
 • #1027: Thái Dương Thánh điển quần hùng tụ!
 • #1028: Điên Đảo Dương Vô Hình Kiếm!
 • #1029: Đại pháp hà tất hủy Thiên Địa!
 • #1030: Chớ có hỏi sáng nay thắng mấy bậc!
 • #1031: Siêu độ chúng sinh thần lôi hàng!
 • #1032: Tuyệt Thiên Sát Thi tại trước mắt!
 • #1033: Thiên Địa chúc phúc sinh đạo đức!
 • #1034: Cửu giai cực điểm sinh Thập giai!
 • #1035: Sư phụ sư phụ cứu mạng a!
 • #1036: Tam đại Sát Thi chiến Phản Hư!
 • #1037: Hôm nào na di nhật thực biến hóa!
 • #1038: Sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi thở!
 • #1039: Đạo Tôn Ma Thần đấu Tiên thân!
 • #1040: Đại lực, đại lực thần kỳ tích!
 • #1041: Xích Đô Phạm Hải Thái Hư Vụ!
 • #1042: Tuyệt thế cường giả hồi nhân gian!
 • #1043: Thập giai pháp bảo Thái Dương phong!
 • #1044: Tiên Phủ chỉ có gạch cùng trụ!
 • #1045: Cửu giai pháp bảo luyện thập giai!
 • #1046: Thập giai Tiên bảo phá Lôi Kiếp!
 • #1047: Trang tận Càn Khôn cũng tứ hải!
 • #1048: Thiên Xà trên biển cùng cừu địch!
 • #1049: Thánh khư, Thiên Xà Vương mời!
 • #1050: Nói nhỏ rừng rậm nghe nói nhỏ!
 • #1051: Khai hoang hủy Mộc diệt quỷ sâm!
 • #1052: Hỏng thấu toàn bộ giết sạch!
 • #1053: Quỷ Sâm Môn trong cây hòe lớn!
 • #1054: Viễn Cổ Tôn giả Tiên Thiên bảo!
 • #1055: Tuyệt Ma cừu địch kiếm phong lạnh!
 • #1056: Lấy pháp nhập đạo Ngộ Chân ý!
 • #1057: Quần sơn trấn áp đạo tuyệt diệt!
 • #1058: Cửu Long Linh Tâm mõ thanh!
 • #1059: Hủy Thiên Diệt Địa diệt ngọc khuyết!
 • #1060: Thập giai pháp bảo hiện tung tích!
 • #1061: Hoài niệm ưa thích Tượng Châu giới!
 • #1062: Nhảy chương
 • #1063: Tượng Châu phế tích Dạ Quang thành!
 • #1064: Na Già Đà La Bạch Ngọc Bình!
 • #1065: Giáo biết thiên hạ phong vân tay!
 • #1066: Thiên Địa ác ý Cổ chiến trường!
 • #1067: Ngủ mây ngọa Nguyệt uống chảy hà!
 • #1068: Người mất của thượng môn đánh bạo đầu!
 • #1069: Đạo đức xá lệnh đổi Thiên Địa!
 • #1070: Hồng Mông Linh khí ngụy Tiên Thiên!
 • #1071: Hỗn Nguyên Tông lớn nhất hạo kiếp!
 • #1072: Phường thị mậu dịch ngoại vực khách!
 • #1073: Sau cùng Thánh Thú 3 năm sau!
 • #1074: Tử Tinh Hà khí thôn Bát Hoang!
 • #1075: Đại pháp Sơ Thành áp Phản Hư!
 • #1076: Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh!
 • #1077: Băng Tuyết nhân sinh khó đoán trước!
 • #1078: Cửu Chuyển Thánh Thú Chú Phân Thân!
 • #1079: Cự Côn Ngư Diếu Ngư Nhân Giới!
 • #1080: Biển rộng trong có bí mật!
 • #1081: Cầm huyền cơ tu tiến trường sinh!
 • #1082: Nhất Nguyên Mộng mộng tưởng trở thành sự thật!
 • #1083: Tử Hỏa viêm tiếp Thiên Kiếp Lôi!
 • #1084: Dực Châu Vạn Thú Đồ Long thật!
 • #1085: Năm đó thù, ta nhớ kỹ!
 • #1086: Có ân báo ân, có cừu báo cừu!
 • #1087: Hàn Băng Diệt Thế đều phải chết!
 • #1088: Hỗn Nguyên hạo kiếp đến tận đây lên!
 • #1089: Hàng vạn hàng nghìn tu sĩ tụ Nam Hải!
 • #1090: Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội làm một chiến!
 • #1091: Đại chiến bắt đầu đệ nhất giết!
 • #1092: Côn Lôn Kiếm Thần kiếm phong lạnh!
 • #1093: Trong mộng ngộ Thiên Địa, trong mộng kinh Quỷ Thần!
 • #1094: Tử Hoàng Cửu U đấu bất tử!
 • #1095: Địa phế huyền cơ Cửu Dương ngày!
 • #1096: Nguyên Thủy Xích Thư Hoàn Vĩ Xà!
 • #1097: Tiên Tần Phá Diệt Hỗn Độn Kích!
 • #1098: Ngang dọc hắc bạch đùa giỡn niêm kỳ!
 • #1099: Sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi thở!
 • #1100: Chặt đứt thiên khung phá Cửu Thiên!
 • #1101: Giết hắn một cái long trời lở đất!
 • #1102: Giết hắn một cái người ngã ngựa đổ!
 • #1103: Giết hắn một sạch sẻ!
 • #1104: Bổn nguyên chi hỏa thương Hỗn Nguyên!
 • #1105: Hỗn Nguyên chi uy Thiên Địa kinh!
 • #1106: Hoắc Như Nghệ Xạ Cửu Nhật Lạc!
 • #1107: Người danh, bóng cây!
 • #1108: Gặp phải ngươi, chính là ta duyên phận!
 • #1109: Vạn dặm Băng dương tìm Tiên tung!
 • #1110: Vạn tộc trở về Thủy Kinh Cức!
 • #1111: Sau này không muốn hô ta tiền bối!
 • #1112: Xích thành hà khí Thương Ngô khói!
 • #1113: Trang Chu mộng điệp thật giả huyễn!
 • #1114: Tịnh Thủy Trì hoàng lương một mộng!
 • #1115: Một đời chi địch Đạo Thần Quang!
 • #1116: Không gì làm không được, không chỗ nào bất diệt!
 • #1117: Ngươi có pháp tướng ta có Thần!
 • #1118: Một thước Thủy bốc lên làm trăm trượng sóng!
 • #1119: Chúc Long hàm Hỏa bay Thiên Địa!
 • #1120: Bình Lục không gió hải ba phí!
 • #1121: Cao Hư Thanh Minh Kim Tinh Hoàng!
 • #1122: Thế giới lặng lẽ lại thay đổi!
 • #1123: Thập đại thương hội kết liên minh!
 • #1124: Nông lâm nuôi cá loại Tiên điền!
 • #1125: Tiên điền thu mướn muốn 4 thành!
 • #1126: 3 phần Tiên điền đủ loại địa!
 • #1127: Đăng tháp phát quang dẫn về khách!
 • #1128: Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán!
 • #1129: Hỏa Phượng Hoàng Chuyển Sinh linh trứng!
 • #1130: Địa Hỏa Long Hào mang về nhà!
 • #1131: Hỗn Nguyên Tông sau cùng lá bài tẩy!
 • #1132: Thánh khư trước khi gặp Tiên Nhân!
 • #1133: Một pháo đi xuống Thần tai mũi!
 • #1134: Cửu nguyên không Tử khí như thần!
 • #1135: Toại vào Thánh Vực tranh tiên lướt!
 • #1136: Bù đắp nhau đổi Linh Bảo!
 • #1137: Hỏa chi Cực Đạo luyện chân thân!
 • #1138: Bước lên trước là Phản Hư!
 • #1139: Bảy đại hiểm trở ngăn cản con đường phía trước!
 • #1140: Một tia Chân Hỏa luyện Ma Hoàng!
 • #1141: Hỏa hải bên trong diệt Bồng Lai!
 • #1142: Thánh Hỏa Luyện Ngục tìm trân bảo!
 • #1143: Kỳ Lân U Minh diệt Trung Thiên!
 • #1144: Phi Hoàng Kiếm Hải giấu sát khí!
 • #1145: Vạn Kiếm ỷ sao trời đấu lạnh!
 • #1146: Thập giai cự thú răng phong lạnh!
 • #1147: Không may không may càng không may!
 • #1148: U Hồn Địa Vực âm phong lên!
 • #1149: Cái gì là tự mình đạo!
 • #1150: Linh Quang Huyền Nhai quang xám xuống!
 • #1151: Cực Quang Thiên Hải Cô Độc Dương!
 • #1152: Thánh khư trước cửa quần hùng tụ!
 • #1153: Răng trắng um tùm chờ heo cừu!
 • #1154: Phản Hư cảnh giới hoá phân thân!
 • #1155: Chúng Sinh Lâm trong chư Thần Đạo!
 • #1156: Mấy năm công thành đoạt thiên tạo!
 • #1157: Hỏa Đức đầy trời áp Tinh Túc!
 • #1158: Vạn Ma tụ tập Cực Quang biển!
 • #1159: Cửu Dương Quy Nhất Chiến Thần bộ dạng!
 • #1160: Ngươi tới ta đi xem ai tàn nhẫn!
 • #1161: tản mác đều thành không!
 • #1162: Cám ơn ngươi ôn nhu, gặp lại!
 • #1163: Người giết người người hằng giết chi!
 • #1164: Trừ ta còn có thể là ai!
 • #1165: Thập giai chí bảo Hỗn Nguyên đèn!
 • #1166: Năm đó ân tình hôm nay báo!
 • #1167: Thiên Ma um tùm răng nanh lợi!
 • #1168: Ma Chủ quan tâm sinh tử nguy!
 • #1169: Thiên Khác Tử Tinh Thiên Tinh Thạch!
 • #1170: Đạo hữu đi thong thả xin chỉ giáo!
 • #1171: quot;Nịch Thiên Chân Nhất? Nịch Thiên Chân Nhất?"
 • #1172: Ngươi Ma duyên thuộc về ai?
 • #1173: Lúc tới tất cả thiên địa cùng lực!
 • #1174: Đã từng Thương Hải làm khó Thủy!
 • #1175: Không có gì ngoài Vu sơn không phải là mây!
 • #1176: Ngươi có Linh thạch vào không được!
 • #1177: Thiên Khung Lạc Tinh Huyền Tinh Kiếm!
 • #1178: Phản Hư khôi lỗi Liệt Hỏa tâm!
 • #1179: Nữa tăng Viêm Thần 2 Phản Hư!
 • #1180: Đã sinh ly nào sinh Vô Kiếp!
 • #1181: Ngươi, đến cùng có ý tứ!
 • #1182: Ngư long duyên dáng, Bích Hỏa Huyền viêm!
 • #1183: Ngay cả khiên thế ra Ngư Long Biến!
 • #1184: Chân Hỏa một tia áp vạn viêm!
 • #1185: Không gian Kim Ngưu thời gian mã!
 • #1186: 19 Thần Ma đi một người!
 • #1187: Nhân Gian nơi nào có Thiên Ma!
 • #1188: Đánh cờ thật coi nát vụn mày kha!
 • #1189: Ngươi có thể dẫn ta đi sao?
 • #1190: Thiên Ma bảng Ma Tôn xoá tên!
 • #1191: Long đàm hổ huyệt một Chân Quân!
 • #1192: 10 Đại Thánh điển Chân Ma Sách!
 • #1193: Nô bộc thân thuộc hoặc Chân Ma!
 • #1194: Thiên Khuynh đường hỏi Chân Ma!
 • #1195: Tế đàn hối đoái Chân Ý rõ!
 • #1196: Bộ sách đầu ta mộng trầm mê!
 • #1197: 4 thực ngũ tuyệt Hàn Băng khí!
 • #1198: Ngoại vực Thiên Ma đổi Công Đức!
 • #1199: Ngoại đạo Tà sơn nghìn vạn trọng!
 • #1200: Thế giới cần cứu thế chủ!
 • #1201: Điên đảo Dương diệt Thiên Tôn!
 • #1202: Thiên Địa bất nhân thù báo ân!
 • #1203: Một rìu đi xuống diệt Tinh hà!
 • #1204: Chân Linh 12 chúng sinh đầy!
 • #1205: Luyện liền Dương Thần được tự nhiên!
 • #1206: Trồng một sừng thu Thập giai kiếm!
 • #1207: Hỗn Nguyên giấu Càn Khôn, Thần phong chém Kiếp Vân!
 • #1208: Binh hỏa chi địa đấu Tiên Nhân!
 • #1209: Đại Đạo ở trên, Đại Đức tại hạ!
 • #1210: Một kiếm nơi tay chém Chân Tiên!
 • #1211: 10 vạn Chân Tiên Hoàng Kim máu!
 • #1212: Nhân tâm nghỉ càng hỏi nóng lạnh!
 • #1213: Ta nhân sinh ta làm chủ!
 • #1214: Tiên Nhân ngài một đường đi tốt!
 • #1215: Tiêu dao ta ra lệnh tại Huyền khung!
 • #1216: Có thể đấu tà ma cũng ngoại đạo!
 • #1217: Ta có 3 phần điền, cái gì không thể được!
 • #1218: Cửu Dương Quy Nhất Nguyên Thần thành!
 • #1219: 500 năm tang thương, Đại Đạo sẽ thành!
 • #1220: quot;Ta tới, xin chú ý!"
 • #1221: Kim Cổ do kiếp sau giới rộng!
 • #1222: Sư phụ thật có nói!
 • #1223: Phản Hư bằng hữu làm không được!
 • #1224: Tìm Kim Đan Sinh Diệt tùy duyên!
 • #1225: 7 trạch 3 tương Bích Thảo ngay cả!
 • #1226: Thiên Địa Kiếp vạn tộc trở về!
 • #1227: Thầy trò đồng tâm diệt Mạc Lan!
 • #1228: Trung Thiên thế giới gặp nạn!
 • #1229: Bày bẫy rập câu cá Long!
 • #1230: Lại một lần nữa thấy ngươi!
 • #1231: Sương hóa xuân thu giấu thật kiếm!
 • #1232: Ám Ma Tông Phản Hư trưởng lão!
 • #1233: Bà Sa Ma Lộ Tư truyền tống môn!
 • #1234: Đại Đạo Vĩnh Hằng Chân Bất Tử!
 • #1235: Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long!
 • #1236: Linh điệp bay nghìn dặm, cuối cùng đã gặp bão tố!
 • #1237: Một kiếm ỷ sao trời đấu lạnh!
 • #1238: Nguyên Năng triều tịch độ Hỗn Nguyên!
 • #1239: Một kiếm đi không thần Quỷ sợ!
 • #1240: Mây trắng khí Phản Hư đông nam!
 • #1241: Ngọc Chân Thái Hoa Tiên Linh phủ!
 • #1242: Tiên phủ mở hoặc là Ma quật!
 • #1243: Cố nhân gặp lại ngươi khỏe không?
 • #1244: Hoạt động bí mật tìm bảo vật!
 • #1245: Không gặp Chân Tiên chớ cường biết!
 • #1246: Xa vời kim chưởng lộ thành sương!
 • #1247: Dị bảo kỳ trân quang giữa sai!
 • #1248: Trời sinh dị bảo thế râu cầu!
 • #1249: Siêu độ chúng sinh vào Luân Hồi!
 • #1250: Nhất Chưởng Càn Khôn Tạo Hóa khí!
 • #1251: Tang thương thế sự sinh không yêu!
 • #1252: Thánh Quang Thiên Mã Kình Thiên Mộc!
 • #1253: Khắp nơi ráng hồng muốn gạt tình!
 • #1254: 10 Đại Thánh điển Chân Tiên Quyết!
 • #1255: Ta có một kiếm kinh Quỷ Thần!
 • #1256: Hảo hảo sống sót!
 • #1257: Năm đó kia một luồng ôn nhu!
 • #1258: Hiên đài chế tạo đỉnh đã phi thăng!
 • #1259: Bạch nhật phi thăng Tiên Nhân khác!
 • #1260: Được tới toàn bộ không uổng thời gian!
 • #1261: Tiên nông cũng đem nói tới cướp!
 • #1262: Phù Quang Đảo hạ 9 Thiên Hà!
 • #1263: Huyễn Thiên Hải sống mái với nhau Hải Tộc!
 • #1264: Thiên Hà có bảo rơi thế gian!
 • #1265: Hai giới không thông tố Thái Sơ!
 • #1266: Tạo Hóa là công mới Động thiên!
 • #1267: Huyễn Thiên Điệp Vũ Tạo Hóa Phiên!
 • #1268: Mưa cuồng phong cao kinh kiên quyết thi hành!
 • #1269: Kỳ Lân thế giới Thủy Tinh Cung!
 • #1270: Đổi Thiên Đạo cứu vớt thế giới!
 • #1271: Đạo hữu cứu mạng có hậu báo!
 • #1272: Thật có hậu báo a!
 • #1273: Ma kiếp thành bụi cảm không tiêu!
 • #1274: Thoát ly gông xiềng tự trong lòng biết!
 • #1275: Tự tạo nghiệt bản thân loại bỏ!
 • #1276: Kim Tiên hàng Vô Sinh Lão Tổ!
 • #1277: Một tá Thần tới 2 đánh Tiên!
 • #1278: Một quất bạo Đại La Tiên!
 • #1279: Một tiên Thiên Hà Thủy đảo lưu!
 • #1280: Sau này gọi ta Chân Nhất ah!
 • #1281: Cửu Lam Sơn nhai che chở Tạo Hóa!
 • #1282: Sơn Thần bảo vệ yêu quái tránh!
 • #1283: Phản Linh Hư Phong Thần Minh Y!
 • #1284: Bắc Hải Nguyên nước miếng tử thần tông!
 • #1285: Nơi hiểm yếu chi Địa Hỏa Lôi Kiếp!
 • #1286: Phản Hư Ngộ Đạo cầu Bắc Thần!
 • #1287: Năm đó bạn cũ nữa gặp lại!
 • #1288: Không hài lòng hơn nửa câu!
 • #1289: An Thiên mệnh dưới kiếm sinh tử!
 • #1290: Một mạch Tam Thanh Côn Lôn Kính!
 • #1291: Tẩy Ngư Đài Ngọc Lâu Kim Khuyết! ~
 • #1292: Côn Lôn Thái Nhất Linh Thủy Giới!
 • #1293: Quỷ thị năm đó ngươi cùng ta!
 • #1294: Linh Hải bên trên Tiên thành lâu!
 • #1295: Xảo gặp tha hương ngộ cố tri!
 • #1296: Đưa đò người Linh Hải vén sóng!
 • #1297: Ta sóng gió ta điều khiển!
 • #1298: Mới tới quý địa nhiều tha thứ!
 • #1299: Tìm được Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo!
 • #1300: Hư không ma vật từng đạo đạo!
 • #1301: Đã từng Nam Hải nghe triều âm!
 • #1302: Trung Thiên thế giới ta đệ nhất!
 • #1303: Hỗn Nguyên Phản Hư diệt Quy Nguyên!
 • #1304: Cuốn Thổ làm lại núi cao ra!
 • #1305: Núi cao pháp ý áp chân quang!
 • #1306: Quy Nguyên Hợp Đạo vào Đại Thừa!
 • #1307: Đến tận đây lại là tiến thêm một bước!
 • #1308: Đại kiếp nạn buông xuống cuộn sóng kinh!
 • #1309: Thiên Khuynh, hạo kiếp đến!
 • #1310: Thế giới tan vỡ Thần lục hàng!
 • #1311: Trên chín tầng trời xem hạo kiếp!
 • #1312: Tiên lộ cũng cần đảm nhiệm hiệp sĩ!
 • #1313: Hạo kiếp Thiên Địa có sống chết!
 • #1314: Đầu ngựa là nhìn lên đến vĩnh viễn!
 • #1315: Lạc Ly sư huynh, mau cứu chúng ta!
 • #1316: Cửu Thiên thế giới Thiên Địa dung!
 • #1317: Tuyệt thế linh quang giấu bí ẩn!
 • #1318: Mỹ lệ tân thế giới!
 • #1319: Cổ Ma tham lam Ma khí rầm rĩ!
 • #1320: Hỗn Nguyên một kích diệt Cổ Ma!
 • #1321: Thu hoạch, vô tận thu hoạch!
 • #1322: Phúc địa thu rãnh trời thông!
 • #1323: Mở cương chui từ dưới đất lên một giấc mộng!
 • #1324: 17 Hỗn Nguyên tấn Phản Hư!
 • #1325: Thiên Địa dị tượng phân tranh tung hiện!
 • #1326: Nhiều người chính là thật lợi hại!
 • #1327: Khổ tâm tiềm tu ngộ chân đạo!
 • #1328: Ngũ Hành Đại Đạo luyện bổn nguyên!
 • #1329: Dễ như trở bàn tay diệt Cổ Tinh!
 • #1330: Tâm Kiếm Thiện Tông độ Cổ Tinh!
 • #1331: Ngọc Hư hạo kiếp vạn tộc quân!
 • #1332: Lấy lui làm tiến về Tinh hải!
 • #1333: Thiên Tàng địa ẩn không kiếm chỗ!
 • #1334: Phi thứu vượt giới vào Ngọc Hư!
 • #1335: Phong hồi lộ chuyển Ngân Hà nghiêng!
 • #1336: Trung Thiên thế giới truyền thuyết!
 • #1337: Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm!
 • #1338: Thiên Xu minh Huyền Bạch Vân Phi!
 • #1339: Sét đánh 6 tuyệt 10 giới tăng!
 • #1340: Đại Phạm Thần Giới Tứ trọng!
 • #1341: Nghĩ diệt vậy thiêu đốt đi!
 • #1342: Máy hình tại một thị Thần kiểm tra!
 • #1343: Chớ đem ta không lo lương khô!
 • #1344: Diệt thế Thần Khí sẽ thành hình!
 • #1345: Sinh tử trước khi ai do dự!
 • #1346: Hôi Trần Chi Chủ Lâm Đạc Minh!
 • #1347: Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi!
 • #1348: Ma Chủ phân thân đấu Lạc Ly!
 • #1349: Ác hữu ác báo vạn tộc diệt!
 • #1350: Diệt Thế Giả! Ngươi là Diệt Thế Giả!
 • #1351: Đại vô tướng Ngũ Hành đầy đủ hết!
 • #1352: Kiếm chỉ thập đại hỏi phi thăng!
 • #1353: Phi thăng, vậy phi thăng ah!
 • #1354: Hỗn Độn Đạo Kỳ diễn Càn Khôn!
 • #1355: Khống đạo xem đạo vào Đại Đạo!
 • #1356: Ta đạo chỉ có liệt hỏa!
 • #1357: Vượt biển tìm kiếm đạo lý tìm Tiên duyên!
 • #1358: Hùng hồn cuồng ca hoa nhạc nghiêng!
 • #1359: Tẩy đi phù hoa luyện chúng sinh!
 • #1360: Ngộ Đạo tâm nữa tăng thưởng cho!
 • #1361: Cuồn cuộn tông môn hội tụ hư không!
 • #1362: Còn muốn trở về đã chậm!
 • #1363: Trước mắt sơn hà không niệm xa!
 • #1364: Lần 1 lần 2 Hư Không Thần!
 • #1365: Đuổi theo đuổi theo vào Thần Quốc!
 • #1366: Quốc nguy nhẫn giúp Thần đỉnh phúc!
 • #1367: Nghìn năm thi đấu tông môn hội!
 • #1368: Băng tuyết ngạo thế chuyển kiếp không!
 • #1369: Đường trước đạo chuyển tìm càng xe!
 • #1370: Thượng Cổ Viêm Ma Liệt Hỏa Đạo!
 • #1371: Diệt thế sáng thế luyện Viêm Ma!
 • #1372: Ô tối bàng bạc đi Nê Hoàn!
 • #1373: Gật đầu 3 hạ không nói gì nói!
 • #1374: Nhướng mày chuyển tay áo như tuyết bay!
 • #1375: Chí thân gặp lại không nhận thức!
 • #1376: Vào Già Diệp Phật Quốc phế tích!
 • #1377: Thiện ác có báo độ Phật Linh!
 • #1378: Diệt Cổ Ma bụi bậm tan mất!
 • #1379: Thái Sơ phường thị Thiên Duyên thành!
 • #1380: Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán!
 • #1381: Thủy Tinh châu oánh sương ngưng sữa!
 • #1382: Kiếm Thần phi Thiên đốt Chân Hỏa!
 • #1383: Cửu đại dị tượng Quy Nguyên thành!
 • #1384: Bước đầu tiên san bằng Lạn Đà!
 • #1385: Xin hãy quý tự đóng sơn môn!
 • #1386: Một chưởng 1 cái gắt gao chết!
 • #1387: Bàn Nhược phong hề Kim Cương diễm!
 • #1388: Hỏa đốt Lạn Đà Tự!
 • #1389: Như Lai Thần Chưởng cũ bia đá!
 • #1390: Một quyền đánh bạo Lạn Đà Tự!
 • #1391: Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ!
 • #1392: Khiên Tinh Quang Sát Na Phân Hào!
 • #1393: 3 ngày sau khi Lôi Ma Tông!
 • #1394: Tự do Phi Hoa nhẹ tựa như mộng!
 • #1395: Nhân sinh tự do thường như vậy!
 • #1396: Năm đó Thiện nhân thu Đạo Quả!
 • #1397: Hách Hách Viêm Uy Nhật Chính Trung!
 • #1398: Vốn là cô căn Ngạo Tuyết sương!
 • #1399: Hoa biểu trở về lão lệnh uy!
 • #1400: Có thể ngang tuyệt Nga mi đỉnh!
 • #1401: Biến dời cuối cùng giấu hổ đỉnh uy!
 • #1402: Thiên La Tán hạ, vô pháp vô thiên!
 • #1403: Cửu trọng treo lên đánh Ma Chủ!
 • #1404: Nếu có duyên còn có thể thấy!
 • #1405: Phi thăng! Phi thăng! Phi thăng!
 • #1406: Bằng rừng chợ trời vào mới phường!
 • #1407: Ngàn khó khăn vạn hiểm cuối cùng phi thăng!
 • #1408: Hồng hóa phi thăng Tiên Giới đường!
 • #1409: Phi thăng đồng nghiệp Hoa Vô Yếm!
 • #1410: Tây ra dương quan vô cớ người!
 • #1411: Tiên Giới đen hơn, đen đen đen!
 • #1412: Tiên nguyên đường về bích đào thúc!
 • #1413: Điền đầu mây bề gõ nhịp toái!
 • #1414: Tiên vực hình thức ban đầu mây an pháp!
 • #1415: Sơn trại Tiên thuật mây hóa khói!
 • #1416: Thiên hạ kỳ thực 1 cái dạng!
 • #1417: Hắn lúc kiếp hỏa động đốt sau!
 • #1418: Thần quang xán xán như Hồng Liên!
 • #1419: Vạn ngồi Lôi Đình động, ngàn ngạn diệt lưu quang!
 • #1420: Hướng kích thanh chung, tịch ca lục thủy!
 • #1421: Mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụp!
 • #1422: Hồng Liên đệ tử có cốt khí!
 • #1423: Tiên Giới trùng kiến Hỗn Nguyên Tông!
 • #1424: Tiêu Dao Hầu! Hệ thống tan vỡ!
 • #1425: m Dương Cuồng Khách, Thời Không Giới Chủ!
 • #1426: Hỗn Nguyên Tông tam đại hộ pháp!
 • #1427: Đồng hà lâu tuyệt bay quỳnh chữ!
 • #1428: Nguyên Thủy Đại Đạo, Thái Thượng Chí Cao!
 • #1429: Cửu trọng màu sóng di động Long cái!
 • #1430: Lực Vô Cực, U Minh biển vạn quân áp!
 • #1431: Tốc Vô Cực, thương Nguyệt Hải dòng nước xiết cắt!
 • #1432: Chỉ vì mua được Thanh Sơn tốt!
 • #1433: Khai phá làm ruộng Ly Không đảo!
 • #1434: Khai sơn môn đại thu đệ tử!
 • #1435: Đệ tử ta nhà của ta!
 • #1436: Vừa vào Linh trúc nghèo 3 đời!
 • #1437: Hỗn Nguyên 72 trọng lâu!
 • #1438: Vạn dặm hành trình bước đầu tiên!
 • #1439: Nguyên Thủy Thái Thượng dung Chân Hỏa!
 • #1440: Nguyên Thủy là Nguyên Thủy, Thái Thượng là Thái Thượng!
 • #1441: Quần tinh hạ xuống ánh sáng tránh!
 • #1442: Khốn Long Tỏa, Đồ Long Nhận!
 • #1443: Không đình ngang đế đông, đoạn kiệt yển Long Xà!
 • #1444: Thay mận đổi đào vào Hồn Kiệt!
 • #1445: Thế ngoại Tiên kỳ nát phủ kha!
 • #1446: Diệt môn đánh cướp thu hoạch nhiều!
 • #1447: 12 Chân Linh hóa Tiên thân!
 • #1448: Tiểu đệ động thủ, lão đại hưởng phúc!
 • #1449: Hồng Liên đồng môn tìm căn tới!
 • #1450: Ăn uống sảng khoái, một đường đi tốt!
 • #1451: Đại Đạo trong giấu họa phúc!
 • #1452: Thiên Đường có đường ngươi không đi!
 • #1453: Tới như Lôi Đình thu tức giận!
 • #1454: Thôi như Giang Hải ngưng thanh quang!
 • #1455: Vạn năm đại khánh có việc cầu!
 • #1456: Cố nhân nay có hỏi ngày về!
 • #1457: Vạn năm 1 mộng cuối cùng không!
 • #1458: Yên giấc ngàn thu chi địa Ngạc Mộng Thú!
 • #1459: Vô tâm ngồi một mình chuyển Hoàng Đình!
 • #1460: Hỗn Nguyên Tiên Cung ai làm chủ!
 • #1461: 1 Kiếm Sơn sông động Thiên Địa!
 • #1462: Rốt cục đợi được cơ hội!
 • #1463: Hỗn Nguyên kiếm quang lãnh phong lạnh!
 • #1464: Hỗn Nguyên Nhất Khí sơ khai trừ!
 • #1465: Yến đi Hồng quy vô chuyện!
 • #1466: Hỗn Nguyên Tông lập thế chi cơ!
 • #1467: Đại trận bên trong sinh tới đạo!
 • #1468: Nay tới Cổ hướng không chung cực!
 • #1469: Tấn chức Đại Thừa không thiên đạo!
 • #1470: Vô cùng nhuần nhuyễn giết không tha!
 • #1471: Quang phù vân cái Thanh Long chuyển!
 • #1472: Trò cười độc tại Thiên Phong thượng!
 • #1473: Tấn chức thứ 4 đẳng tông môn!
 • #1474: Lòng ta có pháp hóa hung Linh!
 • #1475: Chính là Tiên Nhân cũng phải quỳ!
 • #1476: Thái Tố Thiên Lê Hoa Lão Mẫu!
 • #1477: Bạn tốt nhiều năm nữa gặp nhau!
 • #1478: Liệt Thiên Kiếm Phái tìm Kiếm Thần!
 • #1479: Xa người tận giống như về vui vẻ!
 • #1480: Biển khơi nào do lên triết Long!
 • #1481: Một kiếm Liệt Thiên Kiếm Thần ra!
 • #1482: Theo thứ tự hàng nhái rượu tưới!
 • #1483: Tiên bảo Cửu Thiên Bàn Cổ Thổ!
 • #1484: Biến dị nhất giá trị đồng tiền lớn!
 • #1485: Thiên Địa Ám cức tìm bổn nguyên!
 • #1486: Hỗn Nguyên Tông chó gà không tha!
 • #1487: Tuồng khai mạc 3 phương tới!
 • #1488: Gậy ông đập lưng ông giết giết giết!
 • #1489: Có chút ít không đọa siêu sinh chết!
 • #1490: Công thành coi thường bước trên mây đi!
 • #1491: Cũng thưởng thanh tùng kính tấc lòng!
 • #1492: Nham Cức Tông Lê Sơn Chân Tiên!
 • #1493: Nham Cức Tông 8 đại thần thú!
 • #1494: Nham phi thả lỏng kính trường tịch mịch!
 • #1495: Mạnh như thác đổ thời gian sát!
 • #1496: Phương Khánh thiên thu mở bảo vận!
 • #1497: Khu sói nuốt hổ hàng vượn Long!
 • #1498: Thần thú toàn bộ đều bắt cóc!
 • #1499: Chính là Kiếm Tiên cũng phải chết!
 • #1500: Tâm Ma hạo kiếp giấu phúc họa!
 • #1501: Tâm Ma hạo kiếp không một tiếng động!
 • #1502: Đầu đầy tóc đen hóa tóc bạc!
 • #1503: Hỗn Nguyên có thân phi thăng tới!
 • #1504: Mắt thấy Phong Lai cát toàn dời!
 • #1505: Tàn sát sư lấy Linh nhỏ bụi bặm!
 • #1506: Có bảo không lấy không Lạc Ly!
 • #1507: Phúc sinh họa diệt nuôi xông cùng!
 • #1508: Trường Thanh Sơn quần hùng tụ tập!
 • #1509: Tiên Nhân lật tay đùa giỡn quần hùng!
 • #1510: Có nữ Y Y họa chân phù!
 • #1511: Thượng Thanh Kim Khuyết Thiên Cung Phù!
 • #1512: Ta người bạn thứ nhất!
 • #1513: Tiên vực tiếp dẫn một tờ phù!
 • #1514: Phù thành hữu tình ta chờ ngươi!
 • #1515: Cường địch trước mặt khó khăn ứng phó!
 • #1516: 2 cường tranh chấp cần dương oai!
 • #1517: Con kiến hôi cũng sẽ cắn người!
 • #1518: Con kiến hôi cũng sẽ ăn thịt người!
 • #1519: Sinh tử lẫn nhau chuyển Thốn Phàm Kiếp!
 • #1520: Qua phàm cướp Đại Thừa Hậu kỳ!
 • #1521: Hỗn Nguyên Sơn thượng Hỗn Nguyên Đan!
 • #1522: 7 nghìn dặm xích thủy đại giang!
 • #1523: Hỗn Nguyên Sơn tân chủ nhân!
 • #1524: Thiên đài Tiên Nhân đi không về!
 • #1525: Tiên thảo mật quả hóa Linh trúc!
 • #1526: Nạp Thiên Địa Hỗn Nguyên chân thân!
 • #1527: Đi ra lăn lộn là muốn còn phải!
 • #1528: Đăng Tiên Độ Kiếp thu Hỗn Độn!
 • #1529: Đăng Tiên Giới Hỗn Nguyên Khí Tông!
 • #1530: Hỗn Nguyên Tận Tuyệt Diệt Tiên Pháo!"
 • #1531: Thượng Thanh không đường hoang mạc đường!
 • #1532: Đặt chân Huyền Thai Bình Dục Thiên!
 • #1533: Trân quý không cùng thường cầm cộng!
 • #1534: Chỉ vì trường sinh Thiên Ngoại Thiên!
 • #1535: Vãi đậu thành binh ngự Phi Long!
 • #1536: Phạm Vô Kiếp? Tại sao là ngươi!
 • #1537: Nhìn một chút chúng ta người nào nhiều!
 • #1538: Nhảy chương
 • #1539: Hổ nhảy Long tương bay Phượng chứ!
 • #1540: Phế tích tan vỡ có linh bạo!
 • #1541: Thắng liên tiếp Tam trọng vào Trung kỳ!
 • #1542: Phượng Hoàng thành trong Phượng Hoàng Đài!
 • #1543: Không có trắng mua chính là mau!
 • #1544: Đạo Đức ngọc thô chưa mài dũa Lâm Tiểu Bạch!
 • #1545: Đại Đạo Vấn Tâm Kính, Đại Đức Vấn Lộ Thạch!
 • #1546: Nhà trọ trong tìm Đại Đạo!
 • #1547: Hỗn Độn Bàn Cổ Diệt Thế Phủ!
 • #1548: Nhất trọng thiên m Dương 2 cách!
 • #1549: Một rìu mở Thiên Phượng Hoàng diệt!
 • #1550: Một người phá 1 thành, một con diệt 1 tông!
 • #1551: Phượng Hoàng Niết Bàn cũng phải chết!
 • #1552: Thông Thiên! Thông Thiên! Thông Thiên! Thông Thiên!
 • #1553: Vào ta Tiên Thiên Nhất Khí Tông!
 • #1554: Hư Hoài Nhược Cốc hư hoang phách!
 • #1555: Đường ở phương nào làm sao đi?
 • #1556: Giúp người chính là giúp mình!
 • #1557: Đại Đạo Đại Đức tranh đường!
 • #1558: Này là Thần Tiên Đạo Đức cơ!
 • #1559: Tông môn thí luyện ra dị tượng!
 • #1560: Tiên Giới nguyên tri bạch ngày trường!
 • #1561: Hư Thất Sinh Bạch, xuyên thấu toàn bộ!
 • #1562: Hư không bay lượn Thiên Địa rộng!
 • #1563: Đồng hương thấy đồng hương, phía sau chọc một thương!
 • #1564: Vô Song đại hội người may mắn!
 • #1565: Phàm là Hư Tiên toàn bộ tham gia!
 • #1566: Địa Tiên dưới, đều là con kiến hôi!
 • #1567: Tiên Thiên một mạch Hồng Mông khí!
 • #1568: Long Điệp Cửu Thiên, ân oán rõ ràng!
 • #1569: Nguyên Thủy Băng Tháp, trăng sáng nhô lên cao!
 • #1570: Cần ngươi loại này nhân tài!
 • #1571: Hại nhân đồ vật, phải bỏ!
 • #1572: Không nghĩ công, trước nghĩ lui!
 • #1573: Đổ nát, đổ nát, đổ nát!
 • #1574: Thường xem yên tĩnh chỗ thời gian tốt!
 • #1575: Luyện Hoang Phách cổ thụ tìm hành!
 • #1576: Hư Hoài Nhược Cốc gắt gao áp!
 • #1577: Dương liễu cả thành thổi lại lục!
 • #1578: Ta địch nhân ở Tinh Hải!
 • #1579: Thiên tài đường nhất nhấp nhô!
 • #1580: Hư Hoài Nhược Cốc ai là ai?
 • #1581: Vô Song đại hội quần hùng tụ!
 • #1582: Đưa một hồi phú quý hư danh!
 • #1583: Vô Song đại hội chính bắt đầu!
 • #1584: Ngẫu nhiên một ngày nữa gặp lại!
 • #1585: Chúng sinh đều địch ta ưa thích!
 • #1586: Chúng ta không biết ra đi!
 • #1587: Xuân hối tây phong nhạn tháp mở!
 • #1588: Cuồn cuộn nỗi buồn ly biệt ban ngày nghiêng!
 • #1589: Say Bồng Lai. Tạc sao Hôm đi vào giấc mộng
 • #1590: Quá cùng Hồng Trần Cửu Sinh Tử!
 • #1591: Ân oán rõ ràng vô hình trảo!
 • #1592: Trung Thiên quần hùng tụ lôi đài!
 • #1593: Tuyết ngạn nghe hương không gặp hoa!
 • #1594: Bạch vân Tiên đô Tử Vân phủ!
 • #1595: Thanh núi xa trước mưa bụi tối!
 • #1596: Ta kiếm chúng sinh đều diệt!
 • #1597: Tạo Hóa Minh Minh Vô Trung Hữu!
 • #1598: Hiên Viên Kiếm Nguyên Thủy Băng Tháp!
 • #1599: Vô Song đại hội thưởng cho đến!
 • #1600: Vào Huyền Tiên đệ nhất cửa ải khó khăn!
 • #1601: Tháp La Giới nhất phương Tiên Thổ!
 • #1602: Hỗn Nguyên Kim Tiên hàng phân thần!
 • #1603: Hiên Viên Diệt Độ tại trước mắt!
 • #1604: Khổn Tiên Tác như cá gặp nước!
 • #1605: Dời núi lấp biển, điên đảo Càn Khôn!
 • #1606: Xích Tử Thiên Tâm, Thiên Địa tự nhiên!
 • #1607: Thiên Địa như ngọc đại dị tượng!
 • #1608: Gặp lại sau Tiên Thiên Nhất Khí!
 • #1609: Kim Tiên cảnh giới Đại tiên thuật!
 • #1610: Mộc Dương Hà trong đại thủy triều!
 • #1611: Thỏ khôn có ba hang Kim nội đan!
 • #1612: Mộc Dương Chân Tinh Lạc Thập Tam!
 • #1613: Càn Khôn mượn pháp Nguyên Kim Dương!
 • #1614: Cuồn cuộn nỗi buồn ly biệt ban ngày nghiêng!
 • #1615: Nhẹ cát phi ngựa đường Vô Trần!
 • #1616: Một niệm sinh tử do tùy tâm!
 • #1617: Giống như đã từng tương tự Kiếm Sa diệt!
 • #1618: Một tiếng hiệu lệnh 峚峞 thành!
 • #1619: Có tiền chúng ta cũng không kiếm!
 • #1620: Thiên Long cuối cùng hóa tro bụi!
 • #1621: Dời núi lấp biển Thái Sơ thành!
 • #1622: Đầy trời dê béo phiêu phiêu bay!
 • #1623: Mài đao soàn soạt hướng heo cừu!
 • #1624: Sinh ý bắt đầu thượng môn khách!
 • #1625: Thái Sơ hoàn hảo tồn lợi nhuận!
 • #1626: Một tiếng hiệu lệnh chúng sinh tụ!
 • #1627: Thái Sơ tảng đá phá Thần Long!
 • #1628: Thái Ất Thánh Tôn Thiên Nguyên Châu!
 • #1629: Tây Phong vài điểm nghênh mưa thu!
 • #1630: Huyền Diệu Vô Cùng, huyền diệu khó giải thích!
 • #1631: Tiên thạch mê người mắt, cơ duyên loạn lòng người!
 • #1632: Ngày theo thủy triều cẩn thần hôn!
 • #1633: Không có Tiên thạch cầm thân trả!
 • #1634: Không thể buông tha dũng giả thắng!
 • #1635: Vô tận sống lại đá Đồ đằng!
 • #1636: Mộc Dương chi chủ Thủy Thần kinh!
 • #1637: Thập thúy người về sở mưa tình!
 • #1638: Vật ta tất cả thuộc về tạo hoá trong!
 • #1639: Cuối năm Âm Dương thúc ngắn cảnh!
 • #1640: Ban ngày Thần Lôi ném Hỏa chuông!
 • #1641: Nguyên Thủy Đại Đạo, long trời lở đất!
 • #1642: Nguyên Thủy Đại Đạo, thay mận đổi đào!
 • #1643: Mộc Dương hạo kiếp tro bụi diệt!
 • #1644: Cứu thế Diệt thế 3 kỳ tích!
 • #1645: Tử vong lực trường, Nguyên Thủy Giải Đạo!
 • #1646: Hỗn loạn phức tạp hóa Thông Thiên!
 • #1647: Thiên Sơn tuyết hậu gió biển lạnh!
 • #1648: Tấc lòng tự cho phép thượng như đan!
 • #1649: Một bước chân trời tự tiêu dao!
 • #1650: Tụ Lý Càn Khôn cầm Phi Tiên!
 • #1651: Thập phương sẽ trong đổi bổn nguyên!
 • #1652: Không bảo người chớ vào nơi đây!
 • #1653: Thập Phương Các Nguyên Thủy Giải Đạo!
 • #1654: Đầu mở thu hoạch nhập môn vui!
 • #1655: Mưa dai không rừng khói lửa chậm!
 • #1656: Chờ một mạch Lăng Vân mới đạo cao!
 • #1657: Có giá cả mới Kim Tương Ngọc!
 • #1658: Vui giận từ người thẹn quốc bà!
 • #1659: Mấy chỗ bại viên vây cố giếng!
 • #1660: 3 viên thiên hạch quang rực rỡ!
 • #1661: Thiên nhiên tiếu từ trước đến nay gian hiệt!
 • #1662: Bảo vật hóa linh tự nhiên thật!
 • #1663: Chân lý dưới không người thức!
 • #1664: Nghìn vạn năm đại thiên tài!
 • #1665: Tứ đại Phúc địa đổi Tiên bảo!
 • #1666: Gặp lại luôn luôn bộ dạng khác lúc!
 • #1667: Dị tượng lên rốt cuộc thành!
 • #1668: Nghìn vạn hành trình về Thái Sơ!
 • #1669: Xoáy quét Thái Sơ nham đỉnh tuyết!
 • #1670: Hỗn Độn Long cùng Sát Kiếm Yêu!
 • #1671: Vũ Dạ Tiên Vực đường biệt ly!
 • #1672: Vạn dặm từ gia sự trống bề!
 • #1673: Nguyện đi theo muôn lần chết không chối từ!
 • #1674: Xoáy loại chuối tây nghe tiếng mưa rơi!
 • #1675: Vạn lý trường chinh người không còn!
 • #1676: Thương Lân Giới đang ở trước mắt!
 • #1677: Tụ Nguyệt say trời cao liệt cốc!
 • #1678: Tử vong khí tràng diệt diệt diệt!
 • #1679: Bách chiến sa trường vỡ Thiết Y!
 • #1680: Ta Thổ, ta nhà, ta sinh, ta chết!
 • #1681: 13 vạn năm một khi không!
 • #1682: Chú ngươi chết trăm lần trả lại!
 • #1683: Cướp đoạt Thương Lân Đại thế giới!
 • #1684: Xem núi suốt ngày thiên không đáng!
 • #1685: Ma tộc viễn chinh luyện Thương Lân!
 • #1686: Liệt hỏa đốt cháy như bình thường!
 • #1687: Mặc Yên Lam, cũng là ngươi sao?!
 • #1688: Ba tiếng Lạc Ly, tam thế không quên!
 • #1689: Chỉ có một mình ta trở về!
 • #1690: Kiểm kê viễn chinh đại thu hoạch!
 • #1691: Tảng sáng mặt trời chiều chém lập tuyệt!
 • #1692: Thần long thấy đầu không thấy đuôi!
 • #1693: Chiến Thần 1 xúc nứt hải thiên!
 • #1694: Ngọ Thời Tam Khắc Trảm Lập Tuyệt!
 • #1695: 7 đạo Bát chuyển 16 phong!
 • #1696: Động thiên thành tấn chức Địa Tiên!
 • #1697: Địa Tiên 3 cửa ải Hỗn Nguyên Sơn!
 • #1698: Thay trời đổi đất Hỗn Nguyên Thiên!
 • #1699: Mỹ lệ tân thế giới!
 • #1700: Thiên Địa điểm mắt Phi Tiên cảnh!
 • #1701: Đúng là cầm giữ lô nguy ngồi lúc!
 • #1702: Mở ra đại môn bỏ vào tới!
 • #1703: Máu tươi nhuộm đỏ Thiên Địa!
 • #1704: Vô Song đại hội mời!
 • #1705: Vừa nhấc mắt chính là Vô Địch!
 • #1706: Tinh Hán dần dần dời đình trúc bóng!
 • #1707: Tiên Môn Đạo Đài ức vạn dặm!
 • #1708: Tiên Giới biển mây công phòng chiến!
 • #1709: Thái Hư Chí Không Tỏa Hồn Trận!
 • #1710: Hỗn Nguyên Tông bổn nguyên Thiên Địa!
 • #1711: Một kiếm quang lạnh 14 châu!
 • #1712: Núi tại Hư vô mờ mịt giữa!
 • #1713: Tước vị áp chế vào Tiên Giới!
 • #1714: Tiên Tần chiêu mộ Thái Sử tộc!
 • #1715: Thanh Phong Minh Nguyệt Chiếu Tâm Hải!
 • #1716: Nguyên Thủy Vấn Đạo, chém địch truy hồn!
 • #1717: Có thù liền muốn hôm nay báo!
 • #1718: Đại chiến bắt đầu phá Tiên Giới!
 • #1719: Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo!
 • #1720: Mới đợi không Đông tuổi không hoa!
 • #1721: Đi qua cuối cùng đem héo rũ!
 • #1722: Ngũ Hành hợp nhất tru diệt trận !
 • #1723: quot;Cái này thiên, phải đổi!"
 • #1724: Hỗn Nguyên có câu gia tinh về!
 • #1725: Thân leo Thanh Vân thang thẳng lên!
 • #1726: Tinh Hải quân đoàn phá Thiên Tường!
 • #1727: Thượng Đạo hạ Đức ta đạo!
 • #1728: Đại dị tượng long trời lở đất!
 • #1729: Thời Không Loạn Hải Tiên Điệp Độn!
 • #1730: Tiên Thi đầy trời quỷ dị giới!
 • #1731: Ngưng mắt chỗ thanh y vỗ vào bờ!
 • #1732: Thảo nào người ly tâm không đi!
 • #1733: Cỡi rồng leo thiên tạo thiên quan!
 • #1734: Vạn pháp không phải là lòng ta!
 • #1735: Ngọc giai không tin Tiên phàm cách!
 • #1736: Hạ mộng vô thường một đời tên!
 • #1737: 3 lực hợp nhất Bàn Cổ ra!
 • #1738: Tiên Tần Tiêu Dao Hầu trợ cấp!
 • #1739: Ly bụi may mắn dựng đan cơ tạo!
 • #1740: Mộc nhật đúng sai, thà tại thẳng trong lấy!
 • #1741: Nhớ kỹ, nhớ kỹ ánh mắt kia!
 • #1742: Ác khách ngăn cản môn một kiếm mở!
 • #1743: Ngọc Tiêu Thiên Đế hậu nhân!
 • #1744: Vạn Kiếm Tiên Tông rơi Tiên Môn!
 • #1745: Phá thông bầu trời thượng vân anh!
 • #1746: Hỗn Nguyên Chùy hạ vạn năm không!
 • #1747: Kiếm Tâm Duy Ngã Liệt Thiên Trảm!
 • #1748: Làm sao có thể, quá mạnh mẻ!
 • #1749: Làm sao có thể, quá mạnh mẻ!
 • #1750: Đại Đạo không hối hận về Tiên Nhân!
 • #1751: Luân Hồi cuối cùng hiện áp Cửu Độ!
 • #1752: Vạn Kiếm Tông di tích thăm dò!
 • #1753: Nham khe cá ki nơi chốn gặp!
 • #1754: Thiên khóc Lôi gào Tiên Giới kinh!
 • #1755: Đại La Nghịch Chuyển Không Động Thuật!
 • #1756: Hỗn Nguyên Chùy hạ, hữu tử vô sinh!
 • #1757: Đại Đạo độc hành (đại kết cục!)
 • #1758: Lời cuối sách, tương lai thời gian
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Vũ Khí Bóng Đêm 5 : Linh Hồn Lạc

THUYS♥️

Thông U Đại Thánh

TiKay

Cực Phẩm Cuồng Y Khuynh Thiên Hạ

TiKay

Cùng Tiên Tôn Trao Đổi Thân Thể Sau [ Xuyên Thư ]

TiKay

Nghịch Loạn Thiên Cổ

TiKay

Leave a Reply