Dị GiớiHuyền Huyễn

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm.

Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương.

Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm.

Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới …

Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm …

Kính mời các độc giả cùng quân đoàn Sói hòa vào thế giới huyền ảo để xả stress sau mỗi ngày học tập, làm việc.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Liên vân thập bát bảo (1)
 • #2: Liên vân thập bát bảo (2)
 • #3: Đoạn tục đan?
 • #4: Phụ thân (1)
 • #5: Phụ thân (2)
 • #6: Cửu tinh thiên thần quyết (1)
 • #7: Cửu tinh thiên thần quyết (2)
 • #8: Đường muội Diệp Tuyền (1)
 • #9: Đường muội Diệp Tuyền (2)
 • #10: Vân gia bảo! (1)
 • #11: Vân gia bảo! (2)
 • #12: Huyền khí chi hải (1)
 • #13: Huyền khí chi hải (2)
 • #14: Bảy ngày!!! (1)
 • #15: Bảy ngày!!! (2)
 • #16: Ngưng khí đan! (1)
 • #17: Ngưng khí đan! (2)
 • #18: Tế tổ đại điển (1)
 • #19: Tế tổ đại điển (2)
 • #20: Khiêu chiến! !
 • #21: Lục giai! (1)
 • #22: Lục giai! (2)
 • #23: Nguyên lôi thân thể! ! (1)
 • #24: Nguyên lôi thân thể!! (2)
 • #25: Lôi đế quyết (1)
 • #26: Lôi đế quyết (2)
 • #27: Tấn cấp lục giai!
 • #28: Răn dạy (1)
 • #29: Răn dạy (2)
 • #30: Đùa nghịch món đồ chơi?
 • #31: Đi hay không?
 • #32: Độc giác tích
 • #33: Vân Dịch Huyền đến tìm hiểu
 • #34: Cửu giai đọ sức
 • #35: Làm thiếp? (1)
 • #36: Làm thiếp? (2)
 • #37: Thần hồn ly thể
 • #38: A ly
 • #39: Cái đuôi thứ tư
 • #40: Huyền khí dật tán
 • #41: Năng lực của A Ly
 • #42: Ba quyển kỳ thư (1)
 • #43: Ba quyển kỳ thư (2)
 • #44: Tao ngộ
 • #45: Phối hợp
 • #46: Phong lôi trảo (1)
 • #47: Phong lôi trảo (2)
 • #48: Bốn vị bảo chủ đến tìm hiểu
 • #49: Dùng huyết minh chí! (1)
 • #50: Dùng huyết minh chí! (2)
 • #51: Sửa chữa vũ kỹ
 • #52: Tộc trưởng Diệp gia
 • #53: Tẩy tủy đan (1)
 • #54: Tẩy tủy đan (2)
 • #55: Thần hóa đao binh!
 • #56: Thực lực của Diệp Thần (1)
 • #57: Thực lực của Diệp Thần (2)
 • #58: Võ đạo chân ý
 • #59: Đạo (1)
 • #60: Đạo (2)
 • #61: Xích vân phong thiên
 • #62: Huyền thú yêu vương
 • #63: Mạc lão bảo chủ (1)
 • #64: Mạc lão bảo chủ (2)
 • #65: Lê đại sư
 • #66: Thiên tài?
 • #67: Thần thâu A Ly
 • #68: Vân Dịch Dương nổi giận (1)
 • #69: Vân Dịch Dương nổi giận (2)
 • #70: Địa huyền đan
 • #71: Cương khí
 • #72: Tam hệ huyền khí
 • #73: Diệp gia lão tổ (1)
 • #74: Diệp gia lão tổ (2)
 • #75: Tuyệt địa phản kích
 • #76: Đệ nhị hạng khảo nghiệm
 • #77: Âm dương lưỡng ngư (1)
 • #78: Âm dương lưỡng ngư (2)
 • #79: Vẽ rồng điểm mắt
 • #80: Nhân tình của Lê Hủ
 • #81: Kim thiền thoát xác (1)
 • #82: Kim thiền thoát xác (2)
 • #83: Nguy cơ
 • #84: Hung nhân Ngưu lão nhị
 • #85: Chiến thần
 • #86: Sống sót sau tai nạn (1)
 • #87: Sống sót sau tai nạn (2)
 • #88: Quân tử báo thù
 • #89: Nộ toái sơn hà
 • #90: Huyền thiên xích hổ
 • #91: Tấn ảnh lôi báo (1)
 • #92: Tấn ảnh lôi báo (2)
 • #93: Yêu thú không đả thương người
 • #94: Đại mao, nhị mao
 • #95: Phong quang vô hạn
 • #96: Xuyên sơn giáp? (1)
 • #97: Xuyên sơn giáp? (2)
 • #98: Tạo phản?
 • #99: Thập giai cao thủ?
 • #100: Linh dược 2000 năm (1)
 • #101: Linh dược 2000 năm (2)
 • #102:
 • #103: Diệp gia quật khởi
 • #104: Xưa đâu bằng nay
 • #105: Đông lâm quận vương
 • #106: Quỳnh lâu dưới đất (1)
 • #107: Quỳnh lâu dưới đất (2)
 • #108: Người nam man quốc
 • #109: Mạnh mẽ nhập bảo
 • #110: Giao phong
 • #111:
 • #112: Chó cắn chó (1)
 • #113: Chó cắn chó (2)
 • #114: Đi hạ địa quỳnh lâu
 • #115: Ân vương gia
 • #116: Loạn thế
 • #117: Huyệt động thiên nhiên (1)
 • #118: Huyệt động thiên nhiên (2)
 • #119: Yêu vương
 • #120: Thập giai linh miêu
 • #121: Ngự thú tông?
 • #122: Thiên nguyên
 • #123: Tả tướng Khâu Anh (1)
 • #124: Tả tướng Khâu Anh (2)
 • #125: Sát cơ
 • #126: Yêu quái yêu vật
 • #127: Đáy nước có cổ quái!
 • #128: Phá ngục kiếm (1)
 • #129: Phá ngục kiếm (2)
 • #130: Cự thạch pháp trận
 • #131: Ba đại tông môn
 • #132: Thượng cổ tụ linh pháp trận
 • #133: Bảo địa luyện võ (1)
 • #134: Bảo địa luyện võ (2)
 • #135: Hù doạ té đái
 • #136: Người bên kia ?
 • #137: Rời đi
 • #138: Yêu thú Hắc Ưng (1)
 • #139: Yêu thú Hắc Ưng (2)
 • #140: Con yêu thú thứ tư
 • #141: Hắc Giáp Quân xuất động (1)
 • #142: Hắc Giáp Quân xuất động (2)
 • #143: Vây khốn
 • #144: Huyền khí phi đao
 • #145: Tầng 2 hạ địa quỳnh lâu
 • #146: Thi thể trong dung nham (1)
 • #147: Thi thể trong dung nham (2)
 • #148: "Thiên Hỏa" hộ tí
 • #149: Bao tay không gian
 • #150: Ngàn năm thi độc
 • #151: Chuồn mất
 • #152: Đại quân tiếp cận (1)
 • #153: Đại quân tiếp cận (2)
 • #154: Có chết không hối
 • #155: Làm nhục (1)
 • #156: Làm nhục (2)
 • #157: Diệp Thần trở về!
 • #158: Diệp Thần nổi giận
 • #159: Giết không tha!
 • #160: Lưu Huân, giết! (1)
 • #161: Lưu Huân, giết! (2)
 • #162: Yêu thú công thành ?
 • #163: Giải dược ở đâu?
 • #164: Bảo kho Quận Vương phủ
 • #165: Mở kho phóng lương
 • #166: Gia tộc bí mật (1)
 • #167: Gia tộc bí mật (2)
 • #168: Cuộc đời này tâm nguyện hệ lụa đỏ
 • #169: Linh bảo
 • #170: Cả tộc rời đi
 • #171: Tiểu tụ linh pháp trận (1)
 • #172: Tiểu tụ linh pháp trận (2)
 • #173: Linh nguyệt thụ
 • #174: Trồng linh chi
 • #175: Bao tay khí linh
 • #176: Dược tôn Hiên Dật
 • #177: Thư của Dược tôn
 • #178: Luyện đan thất bại
 • #179: Tụ hồn đan (1)
 • #180: Tụ hồn đan (2)
 • #181: Thật sự trồng ra được?
 • #182: Xử lý như thế nào?
 • #183: Quận Vương mới
 • #184: Chuẩn bị rời đi
 • #185: Ám kim minh bài
 • #186: Yêu thú không đả thương người
 • #187: Đạm đài lăng (1)
 • #188: Đạm đài lăng (2)
 • #189: Yêu thú đến
 • #190: Chân thân của Đạm Đài Lăng
 • #191: Thân thiện nhất
 • #192: Đạo sinh nhất
 • #193: Năm năm
 • #194: Động quật
 • #195: Ta rất có thể ăn
 • #196: Tiểu dực (1)
 • #197: Tiểu dực (2)
 • #198: Băng hàn thạch
 • #199: Dược điếm Hách thị (1)
 • #200: Dược điếm Hách thị (2)
 • #201: Tam phẩm linh bảo
 • #202: Cái này gọi là cầm, không gọi trộm
 • #203: Môn hạ dược tôn (1)
 • #204: Môn hạ dược tôn (2)
 • #205: Bút ký của Lê Hủ (1)
 • #206: Bút ký của Lê Hủ (2)
 • #207: Đến muộn
 • #208: Người đệ tử cuối cùng (1)
 • #209: Người đệ tử cuối cùng (2)
 • #210: Kéo bè kéo lũ đánh nhau (1)
 • #211: Kéo bè kéo lũ đánh nhau (2)
 • #212: Tử minh hồ
 • #213: Câu cá (1)
 • #214: Câu cá (2)
 • #215: Kim khôi giáp ngư (1)
 • #216: Kim khôi giáp ngư (2)
 • #217: Cá lớn mắc câu
 • #218: Tử kim thần ngư (1)
 • #219: Tử kim thần ngư (2)
 • #220: Minh Vũ đến tìm hiểu (1)
 • #221: Minh Vũ đến tìm hiểu (2)
 • #222: Toàn ngư yến
 • #223: Phía trên cửu phẩm (1)
 • #224: Phía trên cửu phẩm (2)
 • #225: Trung cấp dược sư (1)
 • #226: Trung cấp dược sư (2)
 • #227: Đẳng cấp của dược tôn
 • #228: Hoàn mỹ ám sát (1)
 • #229: Hoàn mỹ ám sát (2)
 • #230: Ngưng đan (1)
 • #231: Ngưng đan (2)
 • #232: Tấn giai Địa tôn
 • #233: Có người nhập đảo (1)
 • #234: Có người nhập đảo (2)
 • #235: Tuyệt sát Tịch Dương! (1)
 • #236: Tuyệt sát Tịch Dương! (2)
 • #237: Trực diện Minh Vũ
 • #238: Giang sơn quốc gia, đức giả cư chi (1)
 • #239: Giang sơn quốc gia, đức giả cư chi (2)
 • #240: Tông chủ lưỡng đại tông môn! (1)
 • #241: Tông chủ lưỡng đại tông môn! (2)
 • #242: Lại thấy phi đao!
 • #243: Thanh Vân Kiếm của ta! (1)
 • #244: Thanh Vân Kiếm của ta! (2)
 • #245: Ngươi bồi thường ta quần áo mới! ! (1)
 • #246: Ngươi bồi thường ta quần áo mới! ! (2)
 • #247: Ăn đường đậu
 • #248: Thiên tinh phục ma ấn (1)
 • #249: Thiên tinh phục ma ấn (2)
 • #250: Tử hỏa tinh sư (1)
 • #251: Tử hỏa tinh sư (2)
 • #252: Thư của phụ thân
 • #253: Đi thanh vân tông (1)
 • #254: Đi thanh vân tông (2)
 • #255: A Ly nổi bão (1)
 • #256: A Ly nổi bão (2)
 • #257: Ta đói bụng rồi
 • #258: Hai đại yêu vương (1)
 • #259: Hai đại yêu vương (2)
 • #260: Thám tử Man quốc (1)
 • #261: Thám tử Man quốc (2)
 • #262: Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách
 • #263: Một đao phải giết! (1)
 • #264: Một đao phải giết! (2)
 • #265: Tiểu Dực nổi bão (1)
 • #266: Tiểu Dực nổi bão (2)
 • #267: Thần hồn dung hợp
 • #268: Tấn giai Địa Tôn trung kỳ! (1)
 • #269: Tấn giai Địa Tôn trung kỳ! (2)
 • #270: Một đao kia! (1)
 • #271: Một đao kia! (2)
 • #272: Thôn xóm huyền thú ly miêu
 • #273: Ly Miêu nhất tộc (1)
 • #274: Ly Miêu nhất tộc (2)
 • #275: Dỡ từ đường! (1)
 • #276: Dỡ từ đường! (2)
 • #277: Mê huyễn bảo châu
 • #278: Thiên lộc đỉnh (1)
 • #279: Thiên lộc đỉnh (2)
 • #280: Đại Bằng điêu cùng ốc sên (1)
 • #281: Đại Bằng điêu cùng ốc sên (2)
 • #282: Trư củng củng
 • #283: Tuyệt thế hảo mông (1)
 • #284: Tuyệt thế hảo mông (2)
 • #285: Ngự hồn trạc (1)
 • #286: Ngự hồn trạc (2)
 • #287: Quy nham thanh hào
 • #288: Cùng nhau đi tới (1)
 • #289: Cùng nhau đi tới (2)
 • #290: Phỉ thúy chi đô (1)
 • #291: Phỉ thúy chi đô (2)
 • #292: Bạch tuộc cổ quái
 • #293: Tiểu vưu (1)
 • #294: Tiểu vưu (2)
 • #295: Tử Minh hồ tầm bảo (1)
 • #296: Tử Minh hồ tầm bảo (2)
 • #297: Kim sắc tiểu đỉnh
 • #298: Tái kiến Nhiếp Thanh Vân (1)
 • #299: Tái kiến Nhiếp Thanh Vân (2)
 • #300: Phỉ thúy chi đô
 • #301: Đãi ngộ Chí tôn cấp (1)
 • #302: Đãi ngộ Chí tôn cấp (2)
 • #303: Huyền thú Yêu Vương (1)
 • #304: Huyền thú Yêu Vương (2)
 • #305: Khô mộc (1)
 • #306: Khô mộc (2)
 • #307: Cấm dục một vạn năm
 • #308: Khí linh (1)
 • #309: Khí linh (2)
 • #310: Thiệp mời của Yêu Vương (1)
 • #311: Thiệp mời của Yêu Vương (2)
 • #312: Thông thiên sư vương
 • #313: Thái Thượng Trưởng lão (1)
 • #314: Thái Thượng Trưởng lão (2)
 • #315: Kim dương điêu (1)
 • #316: Kim dương điêu (2)
 • #317: Sơn cốc Diệp gia
 • #318: Hôi Minh điêu (1)
 • #319: Hôi Minh điêu (2)
 • #320: Hợp nhất ! (1)
 • #321: Hợp nhất ! (2)
 • #322: Linh mộc
 • #323: Thiên Tinh Ấn chủ ấn (1)
 • #324: Thiên Tinh Ấn chủ ấn (2)
 • #325: Lực lượng của chủ ấn
 • #326: Thức tỉnh (1)
 • #327: Thức tỉnh (2)
 • #328: Thương minh u cốc (1)
 • #329: Thương minh u cốc (2)
 • #330: U minh cung (1)
 • #331: U minh cung (2)
 • #332: Phi hành yêu thú thạch điêu
 • #333: Sống sót (1)
 • #334: Sống sót (2)
 • #335: Hỏa long bái nhật (1)
 • #336: Hỏa long bái nhật (2)
 • #337: Xuất phát
 • #338: A Ly sau khi biến hóa (1)
 • #339: A Ly sau khi biến hóa (2)
 • #340: Đạo tâm a, toàn bộ hủy!
 • #341: Nhân khôi chi thuật (1)
 • #342: Nhân khôi chi thuật (2)
 • #343: Hồn yểm bảo châu (1)
 • #344: Hồn yểm bảo châu (2)
 • #345: Cấm Vực Chi Địa mở ra
 • #346: Khốn trận (1)
 • #347: Khốn trận (2)
 • #348: Ong độc châm (1)
 • #349: Ong độc châm (2)
 • #350: Chạy trốn chật vật (1)
 • #351: Chạy trốn chật vật (2)
 • #352: Động quật thần bí
 • #353: Bắt được (1)
 • #354: Bắt được (2)
 • #355: Âm hồn
 • #356: Đánh tơi bời (1)
 • #357: Đánh tơi bời (2)
 • #358: Tái kiến Đạm Đài Lăng (1)
 • #359: Tái kiến Đạm Đài Lăng (2)
 • #360: Đường về bị phong bế
 • #361: Xa nhau (1)
 • #362: Xa nhau (2)
 • #363: Vĩnh hằng cuối cùng (1)
 • #364: Vĩnh hằng cuối cùng (2)
 • #365: Thạch thất
 • #366: Cơ quan (1)
 • #367: Cơ quan (2)
 • #368: Minh hoàng kiếm (1)
 • #369: Minh hoàng kiếm (2)
 • #370: Kiếm ảnh
 • #371: Minh hoàng yêu đái (1)
 • #372: Minh hoàng yêu đái (2)
 • #373: Tái chiến âm hồn (1)
 • #374: Tái chiến âm hồn (2)
 • #375: Sinh tử chi đạo
 • #376: Tấn giai Thiên Tôn (1)
 • #377: Tấn giai Thiên Tôn (1)
 • #378: Tấn giai Thiên Tôn (2)
 • #379: Đại ma đầu
 • #380: Sư phó, ngươi là người tốt! (1)
 • #381: Sư phó, ngươi là người tốt! (2)
 • #382: Hù chết ngươi! (1)
 • #383: Hù chết ngươi! (2)
 • #384: Truy tung
 • #385: Chấp pháp kim kiếm (1)
 • #386: Chấp pháp kim kiếm (2)
 • #387: Hủy đi chiến hạm của ngươi! (1)
 • #388: Hủy đi chiến hạm của ngươi! (2)
 • #389: Người cùng sư tử khác nhau
 • #390: Chưởng toái tinh hà (1)
 • #391: Chưởng toái tinh hà (2)
 • #392: Oan gia ngõ hẹp (1)
 • #393: Oan gia ngõ hẹp (2)
 • #394: Chém giết (1)
 • #395: Chém giết (2)
 • #396: Thiên phú trác tuyệt
 • #397: Huyền Vũ chi khí (1)
 • #398: Huyền Vũ chi khí (2)
 • #399: Mồi nhử (1)
 • #400: Mồi nhử (2)
 • #401: Cường giả Thần Tôn
 • #402: Cường giả cư chi! (1)
 • #403: Cường giả cư chi! (2)
 • #404: Tử Hỏa Tinh Sư lực lượng! (1)
 • #405: Tử Hỏa Tinh Sư lực lượng! (2)
 • #406: Thất bại trong gang tấc (1)
 • #407: Thất bại trong gang tấc (2)
 • #408: Cái thế một kích
 • #409: Lão Cổ Đổng bi thảm (1)
 • #410: Lão Cổ Đổng bi thảm (2)
 • #411: Huyền Vũ vũ kỹ (1)
 • #412: Huyền Vũ vũ kỹ (2)
 • #413: Thủ nhược huyền vũ (1)
 • #414: Thủ nhược huyền vũ (2)
 • #415: Lựa chọn của Diệp gia
 • #416: Trở về (1)
 • #417: Trở về (2)
 • #418: Mộng không phải mộng, A Ly (1)
 • #419: Mộng không phải mộng, A Ly (2)
 • #420: Chiến đoàn mở ra (1)
 • #421: Chiến đoàn mở ra (2)
 • #422: Già mà không kính
 • #423: Giết! (1)
 • #424: Giết! (2)
 • #425: Yêu Vương hiện thế (1)
 • #426: Yêu Vương hiện thế (2)
 • #427: Huyền cấp yêu lang
 • #428: Diệp Thần quyết định (1)
 • #429: Diệp Thần quyết định (2)
 • #430: Tinh điện (1)
 • #431: Tinh điện (2)
 • #432: Phản hồi Đông Lâm quận (1)
 • #433: Phản hồi Đông Lâm quận (2)
 • #434: Cận kề cái chết không hàng
 • #435: Diệp Thần xuất thủ (1)
 • #436: Diệp Thần xuất thủ (2)
 • #437: Đại quân lui (1)
 • #438: Đại quân lui (2)
 • #439: Thanh Đế huyết mạch
 • #440: Ngân lang yêu vương (1)
 • #441: Ngân lang yêu vương (2)
 • #442: Mười hai cánh Ngân Nguyệt Thiên Lang (1)
 • #443: Mười hai cánh Ngân Nguyệt Thiên Lang (2)
 • #444: Yêu Lang rút đi! (1)
 • #445: Yêu Lang rút đi! (2)
 • #446: Lễ vật của Lang Vương điện
 • #447: Chấn lôi thiên kiếp (1)
 • #448: Chấn lôi thiên kiếp (2)
 • #449: Áp trại phu nhân (1)
 • #450: Áp trại phu nhân (2)
 • #451: Ma đầu chân chính
 • #452: Kim Dương Điêu tấn cấp! (1)
 • #453: Kim Dương Điêu tấn cấp! (2)
 • #454: Dược vương thành (1)
 • #455: Dược vương thành (2)
 • #456: Dược vương thành (3)
 • #457: Giám bảo
 • #458: Tuyệt bảo Thương Long chủy (1)
 • #459: Tuyệt bảo Thương Long chủy (2)
 • #460: Động thủ (1)
 • #461: Động thủ (2)
 • #462: Gặp lại Nữu nhi (1)
 • #463: Gặp lại Nữu nhi (2)
 • #464: Gặp lại Nữu nhi (3)
 • #465: Xích viêm tông! (1)
 • #466: Xích viêm tông! (2)
 • #467: Giáo huấn chim của ngươi một chút
 • #468: Hiệu dụng của Chấn Thiên Đỉnh (1)
 • #469: Hiệu dụng của Chấn Thiên Đỉnh (2)
 • #470: Tát chết ngươi nha (1)
 • #471: Tát chết ngươi nha (2)
 • #472: Hai đại tông môn rời tràng
 • #473: Sư Vương Lệnh ra! (1)
 • #474: Sư Vương Lệnh ra! (2)
 • #475: Tông dật (1)
 • #476: Tông dật (2)
 • #477: Ngươi dám động ta? (1)
 • #478: Ngươi dám động ta? (2)
 • #479: Thương Lan kiếm
 • #480: Làm hỏng ta bồi! (1)
 • #481: Làm hỏng ta bồi! (2)
 • #482: Chấn Thiên Đỉnh ra! (1)
 • #483: Chấn Thiên Đỉnh ra! (2)
 • #484: Chấn Thiên Đỉnh ra! (3)
 • #485: Trông coi lẫn nhau
 • #486: Thương Lan Kiếm tới tay! (1)
 • #487: Thương Lan Kiếm tới tay! (2)
 • #488: Tiến về Trấn Hồn Tháp (1)
 • #489: Tiến về Trấn Hồn Tháp (2)
 • #490: Thương lan cung chủ (1)
 • #491: Thương lan cung chủ (2)
 • #492: Khắp nơi tụ tập (1)
 • #493: Khắp nơi tụ tập (2)
 • #494: Trấn Hồn Tháp mở ra! !
 • #495: Ta là Thương Lan cung đó! (1)
 • #496: Ta là Thương Lan cung đó! (2)
 • #497: Tấn giai Yêu Vương! (1)
 • #498: Tấn giai Yêu Vương! (2)
 • #499: Vô thủy, linh vọng, thần hải
 • #500: Tử Ma chiến giáp (1)
 • #501: Tử Ma chiến giáp (2)
 • #502: Vật này, ta muốn ! ! ! (1)
 • #503: Vật này, ta muốn ! ! ! (2)
 • #504: Bí pháp ngọc giản! (1)
 • #505: Bí pháp ngọc giản! (2)
 • #506: Dị hoá Hồn thú
 • #507: Ta cũng sẽ không ăn ngươi! (1)
 • #508: Ta cũng sẽ không ăn ngươi! (2)
 • #509: Thế nào lại là thứ này ? (1)
 • #510: Thế nào lại là thứ này ? (2)
 • #511: Nữ nhân cường hãn
 • #512: Ngừng tay cho ta! (1)
 • #513: Ngừng tay cho ta! (2)
 • #514: Điên cuồng cướp đoạt! (1)
 • #515: Điên cuồng cướp đoạt! (2)
 • #516: Thoát thân!
 • #517: Bất tử hắc hoàng! (1)
 • #518: Bất tử hắc hoàng! (2)
 • #519: Ảnh kim cổ tệ
 • #520: Thâu thiên hoán nhật (1)
 • #521: Thâu thiên hoán nhật (2)
 • #522: Gia nhập Sư Vương điện? (1)
 • #523: Gia nhập Sư Vương điện? (2)
 • #524: Kỳ lôi, thanh vũ
 • #525: Tiến vào Trấn Hồn Tháp tầng bảy! (1)
 • #526: Tiến vào Trấn Hồn Tháp tầng bảy! (2)
 • #527: Tiểu mỹ nữ, ta tới cứu ngươi! (1)
 • #528: Tiểu mỹ nữ, ta tới cứu ngươi! (2)
 • #529: Bị mai phục !
 • #530: Thâm tàng bất lộ ? (1)
 • #531: Thâm tàng bất lộ ? (2)
 • #532: Đại chiến buông xuống (1)
 • #533: Đại chiến buông xuống (2)
 • #534: Nếu như có kiếp sau (1)
 • #535: Nếu như có kiếp sau (2)
 • #536: Tế luyện Yêu Vương
 • #537: Tử Diễm chi thương (1)
 • #538: Tử Diễm chi thương (2)
 • #539: Sinh tử tùy tướng (1)
 • #540: Sinh tử tùy tướng (2)
 • #541: Sư Tộc tiền bối?
 • #542: Cửu phẩm Tử Ma chiến giáp bộ phận (1)
 • #543: Cửu phẩm Tử Ma chiến giáp bộ phận (2)
 • #544: Chủ ấn, đuổi giết! (1)
 • #545: Chủ ấn, đuổi giết! (2)
 • #546: Trao đổi Tử Ma chiến giáp bộ phận (1)
 • #547: Trao đổi Tử Ma chiến giáp bộ phận (2)
 • #548: Sư Vương tấn giai
 • #549: Nguyên bộ chiến giáp! (1)
 • #550: Nguyên bộ chiến giáp! (2)
 • #551: Tam hợp kiếm trận (1)
 • #552: Tam hợp kiếm trận (2)
 • #553: Sa thú nhất tộc
 • #554: Sa thú nhất tộc năm Đại Yêu Vương! ! (1)
 • #555: Sa thú nhất tộc năm Đại Yêu Vương! ! (2)
 • #556: Đánh bất động (1)
 • #557: Đánh bất động (2)
 • #558: Chém giết Yêu Vương! (1)
 • #559: Chém giết Yêu Vương! (2)
 • #560: Oan ức
 • #561: Cự hùng yêu vương! ! (1)
 • #562: Cự hùng yêu vương! ! (2)
 • #563: Một khối! ! (1)
 • #564: Một khối! ! (2)
 • #565: Cái mông của ta!
 • #566: Động quật tài bảo! (1)
 • #567: Động quật tài bảo! (2)
 • #568: Trấn ma chung! (1)
 • #569: Trấn ma chung! (2)
 • #570: Chiến Thần Đường cao thủ! ! (1)
 • #571: Chiến Thần Đường cao thủ! ! (2)
 • #572: Đại chiến Vô Cực cường giả!
 • #573: Thúc dục Trấn Ma Chung, trấn áp! (1)
 • #574: Thúc dục Trấn Ma Chung, trấn áp! (2)
 • #575: Trở về Xích Viêm Tông! ! (1)
 • #576: Trở về Xích Viêm Tông! ! (2)
 • #577: Không phục? (1)
 • #578: Không phục? (2)
 • #579: Thần Tôn hàng lâm!
 • #580: Nguyên lai là ngươi! (1)
 • #581: Nguyên lai là ngươi! (2)
 • #582: Tam đại yêu vương (1)
 • #583: Tam đại yêu vương (2)
 • #584: Cái quái gì (1)
 • #585: Cái quái gì (2)
 • #586: Huyễn Nguyệt cấm địa (1)
 • #587: Huyễn Nguyệt cấm địa (2)
 • #588: Hồn thú thú triều
 • #589: Trở về (1)
 • #590: Trở về (2)
 • #591: Vô đề (1)
 • #592: Vô đề (2)
 • #593: Thập tuyệt chiến trận
 • #594: Mượn đao giết người (1)
 • #595: Mượn đao giết người (2)
 • #596: Tông nguyên (1)
 • #597: Tông nguyên (2)
 • #598: Chiến! (1)
 • #599: Khổ chiến! (2)
 • #600: Trấn áp!
 • #601: Tra tấn! (1)
 • #602: Tra tấn! (2)
 • #603: Cổ trận (1)
 • #604: Cổ trận (2)
 • #605: Hồn niệm quét ngang!
 • #606: Không linh xà! (1)
 • #607: Không linh xà! (2)
 • #608: Người phương nào? (1)
 • #609: Người phương nào? (2)
 • #610: Thần vật (1)
 • #611: Thần vật (2)
 • #612: Cướp đoạt (1)
 • #613: Cướp đoạt (2)
 • #614: Yêu Vương đỉnh phong (1)
 • #615: Yêu Vương đỉnh phong (2)
 • #616: Phong ma đao
 • #617: Cự Xà tập thành! (1)
 • #618: Cự Xà tập thành! (2)
 • #619: Đầu hàng hay là chết! ! ! (1)
 • #620: Đầu hàng hay là chết! ! ! (2)
 • #621: Thu nhiếp, giết! ! !
 • #622: Yêu Xà lão tổ (1)
 • #623: Yêu Xà lão tổ (2)
 • #624: Gặp lại Đạm Thai (1)
 • #625: Gặp lại Đạm Thai (2)
 • #626: Phi chàng
 • #627: Tâm, ý, thần! (1)
 • #628: Tâm, ý, thần! (2)
 • #629: Phá trận
 • #630: Liệu độc (1)
 • #631: Liệu độc (2)
 • #632: Ta sẽ giết ngươi
 • #633: Dụ ra giết (1)
 • #634: Dụ ra giết (2)
 • #635: Thúc dục hồn thú thú triều (1)
 • #636: Thúc dục hồn thú thú triều (2)
 • #637: Giết chóc, đại chiến
 • #638: Thương Lan tham chiến
 • #639: Độc chiến hai cường giả (1)
 • #640: Độc chiến hai cường giả (2)
 • #641: Tâm thần hợp nhất (1)
 • #642: Tâm thần hợp nhất (2)
 • #643: Ngân lang yêu đan
 • #644: Thiên lang vũ dực (1)
 • #645: Thiên lang vũ dực (2)
 • #646: Thiên uy
 • #647: Thiết quyền (1)
 • #648: Thiết quyền (2)
 • #649: Giết ngược
 • #650: Tế luyện (1)
 • #651: Tế luyện (2)
 • #652: Khuất phục
 • #653: Sào huyệt trên không (1)
 • #654: Sào huyệt trên không (2)
 • #655: Siêu cấp hồn thú
 • #656: Mua sắm Ngưng Khí Đan (1)
 • #657: Mua sắm Ngưng Khí Đan (2)
 • #658: Lôi đình chiến giáp
 • #659: Thầy trò gặp nhau (1)
 • #660: Thầy trò gặp nhau (2)
 • #661: Bái phỏng Dược Vương Thành
 • #662: Thần không biết quỷ không hay (1)
 • #663: Thần không biết quỷ không hay (2)
 • #664: Ngươi là Vô Thủy Cảnh?
 • #665: Tinh thần thủy tinh (1)
 • #666: Tinh thần thủy tinh (2)
 • #667: Thuần phục
 • #668: Vào bắc hải (1)
 • #669: Vào bắc hải (2)
 • #670: Tinh thần hạch tâm
 • #671: Thiên nguyên tinh (1)
 • #672: Thiên nguyên tinh (2)
 • #673: Sủng hạnh
 • #674: Tổ tiên chi linh (1)
 • #675: Tổ tiên chi linh (2)
 • #676: Đoàn tụ
 • #677: Vưu vật nhân gian (1)
 • #678: Vưu vật nhân gian (2)
 • #679: Thiên La bí pháp - ảo cảnh!
 • #680: Bí pháp không khống chế được (1)
 • #681: Bí pháp không khống chế được (2)
 • #682: Bệ Linh lựa chọn
 • #683: Kích hoạt huyết mạch (1)
 • #684: Kích hoạt huyết mạch (2)
 • #685: Lại vào lòng đất
 • #686: Băng điêu (1)
 • #687: Băng điêu (2)
 • #688: Quyết đấu Thần Lôi Thành
 • #689: Thái cổ huyết mạch (1)
 • #690: Thái cổ huyết mạch (2)
 • #691: Cường giả Thần Hải! (1)
 • #692: Cường giả Thần Hải! (2)
 • #693: Cường giả Thần Hải! (3)
 • #694: Cường giả Thần Hải! (4)
 • #695: Cường giả Thần Hải! (5)
 • #696: Chấp Pháp điện mời (1)
 • #697: Chấp Pháp điện mời (2)
 • #698: Đạm Đài đến tìm hiểu
 • #699: Di tích đáy biển (1)
 • #700: Di tích đáy biển (2)
 • #701: Tư không kính minh (1)
 • #702: Tư không kính minh (2)
 • #703: Thị Huyết Hải yêu
 • #704: Tinh thần hạch tâm (1)
 • #705: Tinh thần hạch tâm (2)
 • #706: Cự diễm thiên vương (1)
 • #707: Cự diễm thiên vương (2)
 • #708: Bãi tha ma Viễn Cổ (1)
 • #709: Bãi tha ma Viễn Cổ (2)
 • #710: Thi hài Viễn Cổ Hải yêu
 • #711: Ảo thuật (1)
 • #712: Ảo thuật (2)
 • #713: Linh mị (1)
 • #714: Linh mị (2)
 • #715: Phi đao lại xuất hiện (1)
 • #716: Phi đao lại xuất hiện (2)
 • #717: Tàn hồn Linh Mị
 • #718: Hải yêu các tộc (1)
 • #719: Hải yêu các tộc (2)
 • #720: Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi! (1)
 • #721: Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi! (2)
 • #722: Phản kích (1)
 • #723: Phản kích (2)
 • #724: Có cổ quái?
 • #725: Cho ta một cái công đạo! (1)
 • #726: Cho ta một cái công đạo! (2)
 • #727: Quần tinh chi chủ (1)
 • #728: Quần tinh chi chủ (2)
 • #729: Chật vật mà trốn
 • #730: Quần hùng tụ họp (1)
 • #731: Quần hùng tụ họp (2)
 • #732: Khát máu (1)
 • #733: Khát máu (2)
 • #734: Quy thuận
 • #735: Tuyên chiến (1)
 • #736: Tuyên chiến (2)
 • #737: Đi con đường nào? (1)
 • #738: Đi con đường nào? (2)
 • #739: Huyết mạch Thị Thần (1)
 • #740: Huyết mạch Thị Thần (1)
 • #741: Tinh thần lĩnh vực!
 • #742: Binh áp Thần Lôi Chi Thành (1)
 • #743: Binh áp Thần Lôi Chi Thành (2)
 • #744: Tiến về Thần Lôi Chi Thành (1)
 • #745: Tiến về Thần Lôi Chi Thành (2)
 • #746: Vẫn lạc tinh thần
 • #747: Thiếu niên Thần Dạ (1)
 • #748: Thần dạ (2)
 • #749: Phối hợp ăn ý (1)
 • #750: Phối hợp ăn ý (2)
 • #751: Chém giết năm người (1)
 • #752: Chém giết năm người (2)
 • #753: Đại quân tập thành
 • #754: Chiến thần đường chủ (1)
 • #755: Chiến thần đường chủ (2)
 • #756: Cửu vĩ yêu hồ (1)
 • #757: Cửu vĩ yêu hồ (2)
 • #758: Nghĩa bất dung từ
 • #759: Công phá từ bên trong ? (1)
 • #760: Công phá từ bên trong ? (2)
 • #761: Thú hoàng bệ diệt (1)
 • #762: Thú hoàng bệ diệt (2)
 • #763: Lĩnh vực Bệ Diệt (1)
 • #764: Lĩnh vực Bệ Diệt (2)
 • #765: Thần thánh phương nào?
 • #766: Đại chiến buông xuống (1)
 • #767: Đại chiến buông xuống (2)
 • #768: Thần đoán (1)
 • #769: Thần đoán (2)
 • #770: Chân lôi thần trụ
 • #771: Nhanh lên thoát !!! (1)
 • #772: Nhanh lên thoát !!! (2)
 • #773: Bỏ con (1)
 • #774: Bỏ con (2)
 • #775: Thong dong chịu chết
 • #776: Giúp ngươi một tay (1)
 • #777: Giúp ngươi một tay (2)
 • #778: Xa nhau (1)
 • #779: Xa nhau (2)
 • #780: Cự yêu!
 • #781: Ba đầu Phệ Hồn Ngục Ma (1)
 • #782: Ba đầu Phệ Hồn Ngục Ma (2)
 • #783: Bệ Linh cáo biệt (1)
 • #784: Bệ Linh cáo biệt (2)
 • #785: Thúc dục Lôi Tháp (1)
 • #786: Thúc dục Lôi Tháp (2)
 • #787: Diệp Thần quyết định
 • #788: Dung hợp! (1)
 • #789: Dung hợp! (2)
 • #790: Sư vương hám thiên quyền! (1)
 • #791: Sư vương hám thiên quyền! (2)
 • #792: Thần Cảnh phân thân!
 • #793: Mây đen tan hết (1)
 • #794: Mây đen tan hết (2)
 • #795: Thần Hải yêu đan (1)
 • #796: Thần Hải yêu đan (2)
 • #797: Sáu vị cường giả (1)
 • #798: Sáu vị cường giả (2)
 • #799: Thần hải!
 • #800: Xuất phát! (1)
 • #801: Xuất phát! (2)
 • #802: Thiên nguyên đại lục! !
 • #803: Độ dung hợp Tinh Hồn (1)
 • #804: Độ dung hợp Tinh Hồn (2)
 • #805: Thiên Tung chi tư (1)
 • #806: Thiên Tung chi tư (2)
 • #807: Độ dung hợp Tinh Hồn của Diệp Thần (1)
 • #808: Độ dung hợp Tinh Hồn của Diệp Thần (2)
 • #809: Người có thăng trầm
 • #810: Một phân thắng bại! (1)
 • #811: Một phân thắng bại! (2)
 • #812: Phong tình vạn chủng (1)
 • #813: Phong tình vạn chủng (2)
 • #814: Tiểu Hải yêu (1)
 • #815: Tiểu Hải yêu (2)
 • #816: Thiên Nguyên thế giới
 • #817: Gặp lại Nam Cung (1)
 • #818: Gặp lại Nam Cung (2)
 • #819: Có một bữa cơm no đủ (1)
 • #820: Có một bữa cơm no đủ (2)
 • #821: Tổ tiên A Ly (1)
 • #822: Tổ tiên A Ly (2)
 • #823: Ly biệt
 • #824: Tiến vào Dược Sư các (1)
 • #825: Tiến vào Dược Sư các (2)
 • #826: Người hạ đẳng (1)
 • #827: Người hạ đẳng (2)
 • #828: Học trộm
 • #829: Lũng đoạn (1)
 • #830: Lũng đoạn (2)
 • #831: Tiến tiểu thiên nguyên giới? (1)
 • #832: Tiến tiểu thiên nguyên giới? (2)
 • #833: Tổ đội xuất phát
 • #834: Bọn hắn không ở chỗ này (1)
 • #835: Bọn hắn không ở chỗ này (2)
 • #836: Vận chuyển Thanh Mộc Quyết (1)
 • #837: Vận chuyển Thanh Mộc Quyết (2)
 • #838: Hộ thể Thần Thú (1)
 • #839: Hộ thể Thần Thú (2)
 • #840: Mộc linh tinh hoa
 • #841: Ta thiếu tiền (1)
 • #842: Ta thiếu tiền (2)
 • #843: Mượn tiền (1)
 • #844: Mượn tiền (2)
 • #845: Chặn đường
 • #846: 2000 vạn ảnh kim (1)
 • #847: 2000 vạn ảnh kim (2)
 • #848: Đối kháng (1)
 • #849: Đối kháng (2)
 • #850: Tái nhập Huyền Không Chi Thành
 • #851: Tinh Hồn là một chủng tộc (1)
 • #852: Tinh Hồn là một chủng tộc (2)
 • #853: Nhân phẩm Tử Ma Chiến Giáp (1)
 • #854: Nhân phẩm Tử Ma Chiến Giáp (2)
 • #855: Thương nhân tới (1)
 • #856: Thương nhân tới (2)
 • #857: Ám toán
 • #858: Con tin chủ động đưa tới cửa? (1)
 • #859: Con tin chủ động đưa tới cửa? (2)
 • #860: Binh bất yếm trá! (1)
 • #861: Binh bất yếm trá! (2)
 • #862: Thế cục xoay chuyển
 • #863: Lãnh địa? (1)
 • #864: Lãnh địa? (2)
 • #865: Luyện đan (1)
 • #866: Luyện đan (2)
 • #867: Ngươi bằng cái gì? (1)
 • #868: Ngươi bằng cái gì? (2)
 • #869: Thiên hải thần di
 • #870: Đấu giá lãnh địa (1)
 • #871: Đấu giá lãnh địa (2)
 • #872: Điên rồi! (1)
 • #873: Điên rồi! (2)
 • #874: Thật sự muốn mua?
 • #875: Kế hoạch của Diệp Thần (1)
 • #876: Kế hoạch của Diệp Thần (2)
 • #877: Ý định Lăng Vũ (1)
 • #878: Ý định Lăng Vũ (2)
 • #879: Uy hiếp
 • #880: Cách cục? (1)
 • #881: Cách cục? (2)
 • #882: Sư gia hiện thân (1)
 • #883: Sư gia hiện thân (2)
 • #884: Sau này ta che chở ngươi!
 • #885: Hung hăng giáo huấn bọn hắn! (1)
 • #886: Hung hăng giáo huấn bọn hắn! (2)
 • #887: Khủng bố khảo thí (1)
 • #888: Khủng bố khảo thí (2)
 • #889: Cho chút đường sống a! (1)
 • #890: Cho chút đường sống a! (2)
 • #891: Bái sư (1)
 • #892: Bái sư (2)
 • #893: Vay tiền (1)
 • #894: Vay tiền (2)
 • #895: Trò hay mở màn
 • #896: Bị âm (1)
 • #897: Bị âm (2)
 • #898: Thiên tông học phủ (1)
 • #899: Thiên tông học phủ (2)
 • #900: Cáo trạng
 • #901: Gia tộc đáng sợ! ! (1)
 • #902: Gia tộc đáng sợ! ! (2)
 • #903: Lai giả bất thiện (1)
 • #904: Lai giả bất thiện (2)
 • #905: Lăng gia Chấp Pháp trưởng lão
 • #906: Lân hoàng (1)
 • #907: Lân hoàng (2)
 • #908: Nhất Ngôn nghi hoặc (1)
 • #909: Nhất Ngôn nghi hoặc (2)
 • #910: Kim Huân tước vị?
 • #911: . (1)
 • #912: . (2)
 • #913: Huyền Ngục hầm băng (1)
 • #914: Huyền Ngục hầm băng (2)
 • #915: Trảm thảo muốn trừ tận gốc (1)
 • #916: Trảm thảo muốn trừ tận gốc (2)
 • #917: Đại nhân vật
 • #918: Tình thế nghịch chuyển (1)
 • #919: Tình thế nghịch chuyển (2)
 • #920: Người Tinh Hồn dung hợp độ là 0 khác? (1)
 • #921: Người Tinh Hồn dung hợp độ là 0 khác? (2)
 • #922: Ngật đứng không ngã
 • #923: Yến hội (1)
 • #924: Yến hội (2)
 • #925: Hào phú đệ tử (1)
 • #926: Hào phú đệ tử (2)
 • #927: Chiến Hoàng mời
 • #928: Ngồi ngang hàng (1)
 • #929: Ngồi ngang hàng (2)
 • #930: Gả (1)
 • #931: Gả (2)
 • #932: Phản chiến (1)
 • #933: Phản chiến (2)
 • #934: Quả là thế
 • #935: Nữ tử thần bí (1)
 • #936: Nữ tử thần bí (2)
 • #937: Tân nhiệm gia chủ
 • #938: Linh thể
 • #939: Tinh Hồn đạo khí (1)
 • #940: Tinh Hồn đạo khí (2)
 • #941: Thiên Hoang thần thể
 • #942: U lan tiên thảo (1)
 • #943: U lan tiên thảo (2)
 • #944: Mẫu thân?
 • #945: Thiên Vực thánh quả?
 • #946: Tin tức Nữu Nhi (1)
 • #947: Tin tức Nữu Nhi (2)
 • #948: Mua được sao? (1)
 • #949: Mua được sao? (2)
 • #950: Vì đời sau
 • #951: Linh thể thần kỳ (1)
 • #952: Linh thể thần kỳ (2)
 • #953: Chế luyện Đạo Khí (1)
 • #954: Chế luyện Đạo Khí (2)
 • #955: Thủ pháp luyện khí (1)
 • #956: Thủ pháp luyện khí (2)
 • #957: 2000 tử kim
 • #958: Thể chất đột biến (1)
 • #959: Thể chất đột biến (2)
 • #960: Tiến trình thăm dò Tử Hoàn Tinh (1)
 • #961: Tiến trình thăm dò Tử Hoàn Tinh (2)
 • #962: Liều chết tiến về trước (1)
 • #963: Liều chết tiến về trước (2)
 • #964: Chạy trốn
 • #965: Cùng tiến vào (1)
 • #966: Cùng tiến vào (2)
 • #967: Hưng sư vấn tội
 • #968: Hình ảnh vạn năm trước (1)
 • #969: Hình ảnh vạn năm trước (2)
 • #970: Tao ngộ (1)
 • #971: Tao ngộ (2)
 • #972: Cự nô
 • #973: Tổ ma ba loại hình thái (1)
 • #974: Tổ ma ba loại hình thái (2)
 • #975: Hiên linh thị thần
 • #976: Tấn giai Thần Huyền (1)
 • #977: Tấn giai Thần Huyền (2)
 • #978: Kim diễm thần lôi
 • #979: Tân sinh (1)
 • #980: Tân sinh (2)
 • #981: Đừng báo thù
 • #982: Tử Vân thần điện (1)
 • #983: Tử Vân thần điện (2)
 • #984: Tử vân thiên la
 • #985: Tử vân huyền châu (1)
 • #986: Tử vân huyền châu (2)
 • #987: Chuyện kỳ quái
 • #988: Thần Hoàng kiêng kị (1)
 • #989: Thần Hoàng kiêng kị (2)
 • #990: Tiến về nhân thân cấm địa
 • #991: Thủ vệ nhân thần cấm địa (1)
 • #992: Thủ vệ nhân thần cấm địa (2)
 • #993: Nhân thần cấm địa
 • #994: Kéo bè kéo lũ đánh nhau (1)
 • #995: Kéo bè kéo lũ đánh nhau (2)
 • #996: Rút bớt nanh vuốt
 • #997: Thần chủ? (1)
 • #998: Thần chủ? (2)
 • #999: Thế giới trong tranh
 • #1000: Lĩnh ngộ mới (1)
 • #1001: Lĩnh ngộ mới (2)
 • #1002: Trực diện Thần Hoàng
 • #1003: Thất trọng thiên
 • #1004: Đệ bát trọng thiên (1)
 • #1005: Đệ bát trọng thiên (2)
 • #1006: Đệ cửu trọng thiên - thế giới tam tương
 • #1007: Yêu thần cấm địa (1)
 • #1008: Yêu thần cấm địa (2)
 • #1009: Phương pháp nguy hiểm
 • #1010: Diệp Bình quyết tâm (1)
 • #1011: Diệp Bình quyết tâm (2)
 • #1012: Tiểu Dực và Mân Nhi
 • #1013: Đi không được (1)
 • #1014: Đi không được (2)
 • #1015: Hợp tác
 • #1016: Ta là người Diệp gia (1)
 • #1017: Ta là người Diệp gia (2)
 • #1018: Rời khỏi (1)
 • #1019: Rời khỏi (2)
 • #1020: Đồ vật kia
 • #1021: Mộ ảnh kiếm
 • #1022: Một chiêu
 • #1023: Minh hoàng (1)
 • #1024: Minh hoàng (2)
 • #1025: Minh Hoàng gặp tập kích (1)
 • #1026: Minh Hoàng gặp tập kích (2)
 • #1027: Thật nhiều Chiến Hoàng
 • #1028: Gặp lại (1)
 • #1029: Gặp lại
 • #1030: Long đế (1)
 • #1031: Long đế (2)
 • #1032: Nhập chiến hoàng điện
 • #1033: Thần Hoàng bị âm (1)
 • #1034: Thần Hoàng bị âm (2)
 • #1035: Tiểu Dực cùng Mân Nhi biến hóa (1)
 • #1036: Tiểu Dực cùng Mân Nhi biến hóa (2)
 • #1037: Bỏ phiếu (1)
 • #1038: Bỏ phiếu (2)
 • #1039: Tẩy đi trí nhớ?
 • #1040: Thị Thần cấp Tổ Ma (1)
 • #1041: Thị Thần cấp Tổ Ma (2)
 • #1042: Tử vân tinh thiên hoang thần mộc (1)
 • #1043: Tử vân tinh thiên hoang thần mộc (2)
 • #1044: Tử Vân Tinh hồn
 • #1045: Một cái thông đạo khác (1)
 • #1046: Một cái thông đạo khác (2)
 • #1047: Tùy tiện cầm một kiện (1)
 • #1048: Tùy tiện cầm một kiện (2)
 • #1049: Hai cái đại bi kịch (1)
 • #1050: Hai cái đại bi kịch (2)
 • #1051: Dạy bảo bọn hắn
 • #1052: U lam tinh kim (1)
 • #1053: U lam tinh kim (2)
 • #1054: U hải chi linh (1)
 • #1055: U hải chi linh (2)
 • #1056: Gặp lại Hiên Linh
 • #1057: Truyện tống thần điện (1)
 • #1058: Truyện tống thần điện (2)
 • #1059: Người có chí riêng (1)
 • #1060: Người có chí riêng (2)
 • #1061: Thua?
 • #1062: Áp chế Long Đế (1)
 • #1063: Áp chế Long Đế (2)
 • #1064: Nghịch chuyển (1)
 • #1065: Nghịch chuyển (2)
 • #1066: Bi kịch Lân Hoàng
 • #1067: Bị tập kích (1)
 • #1068: Bị tập kích (2)
 • #1069: Tử chiến (1)
 • #1070: Tử chiến (2)
 • #1071: Mộ Ảnh kiếm uy
 • #1072: Người nào cũng không thể đi vào! (1)
 • #1073: Người nào cũng không thể đi vào! (2)
 • #1074: Long Đế ra tay (1)
 • #1075: Long Đế ra tay (2)
 • #1076: Có nội ứng! (1)
 • #1077: Có nội ứng! (2)
 • #1078: Ma chủng
 • #1079: Ma chủng trí nhớ (1)
 • #1080: Ma chủng trí nhớ (2)
 • #1081: Cự Linh nhất tộc
 • #1082: Thôn phệ Ma chủng (1)
 • #1083: Thôn phệ Ma chủng (2)
 • #1084: Sắp sinh ra? (1)
 • #1085: Sắp sinh ra? (2)
 • #1086: Tinh chủ! !
 • #1087: Thiên huyền (1)
 • #1088: Thiên huyền (2)
 • #1089: U Minh Cung chi mê (1)
 • #1090: U Minh Cung chi mê (2)
 • #1091: Ma đô chi thành!
 • #1092: U hồn tinh (1)
 • #1093: U hồn tinh (2)
 • #1094: Huyết sắc thần quốc (1)
 • #1095: Huyết sắc thần quốc (2)
 • #1096: Tử quang ma tháp
 • #1097: Ma nhãn (1)
 • #1098: Ma nhãn (2)
 • #1099: Ma Nhãn đồng thị (1)
 • #1100: Ma Nhãn đồng thị (2)
 • #1101: Nội thành (1)
 • #1102: Nội thành (2)
 • #1103: Siêu cấp linh vật
 • #1104: Thần Hoàng trên U Hồn Tinh? (1)
 • #1105: Thần Hoàng trên U Hồn Tinh? (2)
 • #1106: Chủ nhân (1)
 • #1107: Chủ nhân (2)
 • #1108: Nói chuyện làm ăn
 • #1109: Áp chế Mục gia (1)
 • #1110: Áp chế Mục gia (2)
 • #1111: Ngục Ma giới (1)
 • #1112: Ngục Ma giới (2)
 • #1113: Vào Ngục Ma giới
 • #1114: Tiền nhiệm thành chủ (1)
 • #1115: Tiền nhiệm thành chủ (2)
 • #1116: Tao ngộ
 • #1117: Ảnh Sát tộc nhân (1)
 • #1118: Ảnh Sát tộc nhân (2)
 • #1119: Gậy ông đập lưng ông? (1)
 • #1120: Gậy ông đập lưng ông? (2)
 • #1121: Huyết cừu
 • #1122: Phi đao! ! (1)
 • #1123: Phi đao! ! (2)
 • #1124: Thương mãng cổ bi! (1)
 • #1125: Thương mãng cổ bi! (2)
 • #1126: Điên cuồng giết chóc! ! (1)
 • #1127: Điên cuồng giết chóc! ! (2)
 • #1128: Huynh đệ tương tàn
 • #1129: Ta có thể làm bất cứ chuyện gì (1)
 • #1130: Ta có thể làm bất cứ chuyện gì (2)
 • #1131: Cự Ma thần hạm (1)
 • #1132: Cự Ma thần hạm (2)
 • #1133: Ba trăm triệu
 • #1134: Thiên ngân chiến giáp? (1)
 • #1135: Thiên ngân chiến giáp? (2)
 • #1136: Dung hợp! Dung hợp! (1)
 • #1137: Dung hợp! Dung hợp! (2)
 • #1138: Con đường phát tài!
 • #1139: Huyết luyện (1)
 • #1140: Huyết luyện (2)
 • #1141: Thái Cổ ma khí, trấn áp! (1)
 • #1142: Thái Cổ ma khí, trấn áp! (2)
 • #1143: Vực thú
 • #1144: Lâu thuyền (1)
 • #1145: Lâu thuyền (2)
 • #1146: Điều kiện của Vân Ẩn Tinh (1)
 • #1147: Điều kiện của Vân Ẩn Tinh (2)
 • #1148: Mời trở về đi!
 • #1149: Thần bí cường giả (1)
 • #1150: Thần bí cường giả (2)
 • #1151: Cái chìa khóa? (1)
 • #1152: Cái chìa khóa? (2)
 • #1153: Nhà kho? Rung động!
 • #1154: Tầng thứ chín Hạ Địa Quỳnh Lâu (1)
 • #1155: Tầng thứ chín Hạ Địa Quỳnh Lâu (2)
 • #1156: Công bình mua bán? (1)
 • #1157: Công bình mua bán? (2)
 • #1158: Thị Thần phản bội
 • #1159: Dung nham tuyết liên? (1)
 • #1160: Dung nham tuyết liên? (2)
 • #1161: Cửu u mê huyễn đại trận (1)
 • #1162: Cửu u mê huyễn đại trận (2)
 • #1163: Điệu hổ ly sơn
 • #1164: Đi chợ đen (1)
 • #1165: Đi chợ đen (2)
 • #1166: Luyện hóa năm miếng Thiên Hoang Thánh Quả (1)
 • #1167: Luyện hóa năm miếng Thiên Hoang Thánh Quả (2)
 • #1168: Vĩnh Hằng tinh mộ?
 • #1169: Vân Ẩn Tinh tiểu công chúa (1)
 • #1170: Vân Ẩn Tinh tiểu công chúa (2)
 • #1171: Sợ nàng làm chi? (1)
 • #1172: Sợ nàng làm chi? (2)
 • #1173: Hợp tác?
 • #1174: Đánh lén? (1)
 • #1175: Đánh lén? (2)
 • #1176: Bẫy rập (1)
 • #1177: Bẫy rập (2)
 • #1178: Vân tuyệt kiếm trận (1)
 • #1179: Vân tuyệt kiếm trận (2)
 • #1180: Con tin!
 • #1181: Dạ Xoa lại hiện ra (1)
 • #1182: Dạ Xoa lại hiện ra (2)
 • #1183: Diệt sát (1)
 • #1184: Diệt sát (2)
 • #1185: Bị chơi xỏ
 • #1186: Chợ đêm (1)
 • #1187: Chợ đêm (2)
 • #1188: Lam duyệt nhi (1)
 • #1189: Lam duyệt nhi (2)
 • #1190: Thiên Nguyên Chiến Giáp tổn hại
 • #1191: Thần vực? (1)
 • #1192: Thần vực? (2)
 • #1193: Tấn giai Thị Thần! ! ! (1)
 • #1194: Tấn giai Thị Thần! ! ! (2)
 • #1195: Tinh Chủ cấp cường giả!
 • #1196: Vân ẩn tinh chủ! ! (1)
 • #1197: Vân ẩn tinh chủ! ! (2)
 • #1198: Tinh Hồn chi vực (1)
 • #1199: Tinh Hồn chi vực (2)
 • #1200: Khởi ? (1)
 • #1201: Khởi ? (2)
 • #1202: Thân thể Đằng Vân
 • #1203: Thái Thượng thanh khí (1)
 • #1204: Thái Thượng thanh khí (2)
 • #1205: Vũ Trụ Thâm Xử triệu hoán!!! (1)
 • #1206: Vũ Trụ Thâm Xử triệu hoán!!! (2)
 • #1207: Vĩnh hằng tinh mộ! !
 • #1208: Thi thể Vực thú (1)
 • #1209: Thi thể Vực thú (2)
 • #1210: Phi đao phá!!! (1)
 • #1211: Phi đao phá!!! (2)
 • #1212: Tuyệt thế Thần Binh
 • #1213: Ngốc Thứu hung hồn! (1)
 • #1214: Ngốc Thứu hung hồn! (2)
 • #1215: Dĩ nhiên là ngươi! ! (1)
 • #1216: Dĩ nhiên là ngươi! ! (2)
 • #1217: Đánh tơi bời!
 • #1218: Giết! ! (1)
 • #1219: Giết! ! (2)
 • #1220: Hất xem một chút (1)
 • #1221: Hất xem một chút (2)
 • #1222: Đại loạn! (1)
 • #1223: Đại loạn! (2)
 • #1224: Tế huyết bí thuật
 • #1225: Tình cảm Yêu Đế (1)
 • #1226: Tình cảm Yêu Đế (2)
 • #1227: Thanh Đế hóa ma (1)
 • #1228: Thanh Đế hóa ma (2)
 • #1229: Chiến muốn điên
 • #1230: Côn sơn ấn (1)
 • #1231: Côn sơn ấn (2)
 • #1232: Giết không tha! (1)
 • #1233: Giết không tha! (2)
 • #1234: Thu mua
 • #1235: Ma phân thân trở về! ! (1)
 • #1236: Ma phân thân trở về! ! (2)
 • #1237: Nếm thử uy lực Tử Quang Ma Tháp a! (1)
 • #1238: Nếm thử uy lực Tử Quang Ma Tháp a! (2)
 • #1239: Oanh! !
 • #1240: Long Đế thỉnh cầu! (1)
 • #1241: Long Đế thỉnh cầu! (2)
 • #1242: Thu hoạch (1)
 • #1243: Thu hoạch (2)
 • #1244: Từ biệt! (1)
 • #1245: Từ biệt! (2)
 • #1246: Buôn bán Vực thú tinh hạch
 • #1247: Mua sắm Thị Thần cường giả (1)
 • #1248: Mua sắm Thị Thần cường giả (2)
 • #1249: Thân phận Nam Cung Trạch? (1)
 • #1250: Thân phận Nam Cung Trạch? (2)
 • #1251: Hoàng Kim thương lộ
 • #1252: Thị thần cửu trọng (1)
 • #1253: Thị thần cửu trọng (2)
 • #1254: Thầy trò ân oán (1)
 • #1255: Thầy trò ân oán (2)
 • #1256: Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm… (1)
 • #1257: Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm… (2)
 • #1258: Chủ ấn, tạc!
 • #1259: Thị Thần thập trọng (1)
 • #1260: Thị Thần thập trọng (2)
 • #1261: Van xin ngài (1)
 • #1262: Van xin ngài (2)
 • #1263: Ép khô nó! (1)
 • #1264: Ép khô nó! (2)
 • #1265: Gặp lại Hiên Linh!
 • #1266: Nam Cung Trạch lại xuất hiện! (1)
 • #1267: Nam Cung Trạch lại xuất hiện! (2)
 • #1268: Ly khai (1)
 • #1269: Ly khai (2)
 • #1270: Chí tôn thánh địa!
 • #1271: Chân Linh chi nguyên (1)
 • #1272: Chân Linh chi nguyên (2)
 • #1273: Sân thi đấu (1)
 • #1274: Sân thi đấu (2)
 • #1275: Nhà cái phía sau màn
 • #1276: Thiên tài địa bảo (1)
 • #1277: Thiên tài địa bảo (2)
 • #1278: Một kích (1)
 • #1279: Một kích (2)
 • #1280: Ván bài!
 • #1281: Tẩu vi thượng sách (1)
 • #1282: Tẩu vi thượng sách (2)
 • #1283: Mời chào (1)
 • #1284: Mời chào (2)
 • #1285: Thiên chi yêu thánh?
 • #1286: Đại đạo hoàng lăng! (1)
 • #1287: Đại đạo hoàng lăng! (2)
 • #1288: Thân vẫn mà đạo tồn! (1)
 • #1289: Thân vẫn mà đạo tồn! (2)
 • #1290: Thí luyện chi địa!
 • #1291: Tiểu nhân đau nhức nằm bẹp dí! (1)
 • #1292: Tiểu nhân đau nhức nằm bẹp dí! (2)
 • #1293: Phe phái (1)
 • #1294: Phe phái (2)
 • #1295: Hồng sắc Tổ Ma (1)
 • #1296: Hồng sắc Tổ Ma (2)
 • #1297: Bị theo đuôi
 • #1298: Bài danh! (1)
 • #1299: Bài danh! (2)
 • #1300: Dị biến Tổ Ma
 • #1301: Thời không đạo ngân (1)
 • #1302: Thời không đạo ngân (2)
 • #1303: Thanh dương tinh chủ (1)
 • #1304: Thanh dương tinh chủ (2)
 • #1305: Không làm chết sẽ không phải chết! (1)
 • #1306: Không làm chết sẽ không phải chết! (2)
 • #1307: Thần huyết
 • #1308: Tinh huy thánh địa (1)
 • #1309: Tinh huy thánh địa (2)
 • #1310: Thiên chi kiêu tử (1)
 • #1311: Thiên chi kiêu tử (2)
 • #1312: Đốn ngộ
 • #1313: Đối chọi gay gắt (1)
 • #1314: Đối chọi gay gắt (2)
 • #1315: Sư gia ta phế đi ngươi (1)
 • #1316: Sư gia ta phế đi ngươi (2)
 • #1317: Đạo Thời Không Đạo Văn chi lực thứ hai! (1)
 • #1318: Đạo Thời Không Đạo Văn chi lực thứ hai! (2)
 • #1319: Theo ngươi lăn lộn rồi!
 • #1320: Mệnh văn của Diệp Thần (1)
 • #1321: Mệnh văn của Diệp Thần (2)
 • #1322: Cự cốt! ! (1)
 • #1323: Cự cốt! ! (2)
 • #1324: Linh thần chi địa (1)
 • #1325: Linh thần chi địa (2)
 • #1326: Linh thần
 • #1327: Cổ thành bí cảnh (1)
 • #1328: Cổ thành bí cảnh (2)
 • #1329: Phi đao tàn phiến! (1)
 • #1330: Phi đao tàn phiến! (2)
 • #1331: Cướp đoạt!
 • #1332: Luyện hóa Dung Hồn Thảo! (1)
 • #1333: Luyện hóa Dung Hồn Thảo! (2)
 • #1334: Linh Thần Chi Địa huyền bí (1)
 • #1335: Linh Thần Chi Địa huyền bí (2)
 • #1336: Pháp trận
 • #1337: Cao vị Tinh Chủ? (1)
 • #1338: Cao vị Tinh Chủ? (2)
 • #1339: Phá trận (1)
 • #1340: Phá trận (2)
 • #1341: Vô thượng đại đạo (1)
 • #1342: Vô thượng đại đạo (2)
 • #1343: Chân Vũ đại hội!
 • #1344: Linh lung chí tôn (1)
 • #1345: Linh lung chí tôn (2)
 • #1346: Khiêu chiến (1)
 • #1347: Khiêu chiến (2)
 • #1348: Quyết đấu
 • #1349: Di Cuồng lên sân khấu! (1)
 • #1350: Di Cuồng lên sân khấu! (2)
 • #1351: Ngang tay! (1)
 • #1352: Ngang tay! (2)
 • #1353: Thiên Hoang Thánh Thể xuất thế!
 • #1354: Nhân đạo thiên đạo (1)
 • #1355: Nhân đạo thiên đạo (2)
 • #1356: Sư gia bão nổi! ! (1)
 • #1357: Sư gia bão nổi! ! (2)
 • #1358: Diệp Thần ra sân!
 • #1359: Tỷ thí! (1)
 • #1360: Tỷ thí! (2)
 • #1361: Đạo Thời Không Đạo Văn chi lực thứ sáu! (1)
 • #1362: Đạo Thời Không Đạo Văn chi lực thứ sáu! (2)
 • #1363: Thần viêm pháp tướng (1)
 • #1364: Thần viêm pháp tướng (2)
 • #1365: Đạo Thời Không Đạo Văn chi lực thứ bảy! (1)
 • #1366: Đạo Thời Không Đạo Văn chi lực thứ bảy! (2)
 • #1367: Bóp áp! !
 • #1368: Thiên Chi Yêu Thánh, chết? (1)
 • #1369: Thiên Chi Yêu Thánh, chết? (2)
 • #1370: Thần cốt (1)
 • #1371: Thần cốt (2)
 • #1372: Đại Đạo Thiên Nguyên chi thuật!
 • #1373: Gặp linh lung chí tôn! (1)
 • #1374: Gặp linh lung chí tôn! (2)
 • #1375: Muội muội của Linh Lung Chí Tôn (1)
 • #1376: Muội muội của Linh Lung Chí Tôn (2)
 • #1377: Bành Dương đầu nhập vào!
 • #1378: Cửu Lê lão giả (1)
 • #1379: Cửu Lê lão giả (2)
 • #1380: Người hầu (1)
 • #1381: Người hầu (2)
 • #1382: Tùy tùy tiện tiện cạo chết (1)
 • #1383: Tùy tùy tiện tiện cạo chết (2)
 • #1384: Động thủ trên đầu thái tuế
 • #1385: Quan tinh đài (1)
 • #1386: Quan tinh đài (2)
 • #1387: Các tộc cường giả (1)
 • #1388: Các tộc cường giả (2)
 • #1389: Tam đại chủng tộc (1)
 • #1390: Tam đại chủng tộc (2)
 • #1391: Kim Vũ nhất tộc
 • #1392: A Ly lột xác (1)
 • #1393: A Ly lột xác (2)
 • #1394: Huyễn thế huyền thú (1)
 • #1395: Huyễn thế huyền thú (2)
 • #1396: Tiến vào Đại Đạo Hoàng Lăng
 • #1397: Mê huyễn pháp trận (1)
 • #1398: Mê huyễn pháp trận (2)
 • #1399: Thế giới đan điền (1)
 • #1400: Thế giới đan điền (2)
 • #1401: Tạo hóa tinh thần ấn
 • #1402: Nhị Nhi mất tích (1)
 • #1403: Nhị Nhi mất tích (2)
 • #1404: Thông đạo (1)
 • #1405: Thông đạo (2)
 • #1406: Hòm quan tài bằng băng
 • #1407: Thiên Quân tinh phách! (1)
 • #1408: Thiên Quân tinh phách! (2)
 • #1409: Bị chia cắt (1)
 • #1410: Bị chia cắt (2)
 • #1411: Các ngươi có thể lên đường! (1)
 • #1412: Các ngươi có thể lên đường! (2)
 • #1413: Nhị nhi bão nổi
 • #1414: Minh thiên thần trụ (1)
 • #1415: Minh thiên thần trụ (2)
 • #1416: Hạt Tử chỉ dẫn (1)
 • #1417: Hạt Tử chỉ dẫn (2)
 • #1418: Lục huyết hồng liên (1)
 • #1419: Lục huyết hồng liên (2)
 • #1420: Trao đổi
 • #1421: Không lừa ngươi lừa ai? (1)
 • #1422: Không lừa ngươi lừa ai? (2)
 • #1423: Đây là Thiên Nguyên Tinh sao? (1)
 • #1424: Đây là Thiên Nguyên Tinh sao? (2)
 • #1425: Thần vực (1)
 • #1426: Thần vực (2)
 • #1427: Hoàng kim vực thú (1)
 • #1428: Hoàng kim vực thú (2)
 • #1429: U Hải Hoàng tộc
 • #1430: Thần hạm thần bí! (1)
 • #1431: Thần hạm thần bí! (2)
 • #1432: Vực thú ấu sinh thể (1)
 • #1433: Vực thú ấu sinh thể (2)
 • #1434: Minh thành
 • #1435: Minh thần bí (1)
 • #1436: Minh thần bí (2)
 • #1437: Cửa thứ nhất (1)
 • #1438: Cửa thứ nhất (2)
 • #1439: Đưa tới cửa!
 • #1440: Linh Thần quét ngang! (1)
 • #1441: Linh Thần quét ngang! (2)
 • #1442: Tử vong thí luyện (1)
 • #1443: Tử vong thí luyện (2)
 • #1444: Thiên nguyên (1)
 • #1445: Thiên nguyên (2)
 • #1446: Ngoại vực thế giới
 • #1447: Ngoại vực ma sứ (1)
 • #1448: Ngoại vực ma sứ (2)
 • #1449: Đi theo! (1)
 • #1450: Đi theo! (2)
 • #1451: Hư không cổ thành
 • #1452: Lai lịch của Thiên Nguyên (1)
 • #1453: Lai lịch của Thiên Nguyên (2)
 • #1454: Hư Dật thần kích! (1)
 • #1455: Hư Dật thần kích! (2)
 • #1456: Tự tìm đường chết (1)
 • #1457: Tự tìm đường chết (2)
 • #1458: Ngưng hóa thần cốt!
 • #1459: Hàng phục Hư Dật Thần kích (1)
 • #1460: Hàng phục Hư Dật Thần kích (2)
 • #1461: Càng chiến càng dũng (1)
 • #1462: Càng chiến càng dũng (2)
 • #1463: Địa Thần Binh ra!
 • #1464: Linh Khư chi địa (1)
 • #1465: Linh Khư chi địa (2)
 • #1466: Thiên loan kim thạch? (1)
 • #1467: Thiên loan kim thạch? (2)
 • #1468: Chiêu dụ
 • #1469: Xuất hàng (1)
 • #1470: Xuất hàng (2)
 • #1471: Nguyện đánh cuộc chịu thua (1)
 • #1472: Nguyện đánh cuộc chịu thua (2)
 • #1473: Thiên Cực tổ chức
 • #1474: Thiên Nguyên ly khai (1)
 • #1475: Thiên Nguyên ly khai (2)
 • #1476: Ngũ thải linh cô (1)
 • #1477: Ngũ thải linh cô (2)
 • #1478: Tiến vào bí cảnh
 • #1479: Thần vực! (1)
 • #1480: Thần vực! (2)
 • #1481: Kim quang thần bí (1)
 • #1482: Kim quang thần bí (2)
 • #1483: Di tích Hư Không Thần
 • #1484: Đế Thần cốt (1)
 • #1485: Đế Thần cốt (2)
 • #1486: Thần cấm kết giới (1)
 • #1487: Thần cấm kết giới (2)
 • #1488: Thu hoạch tương đối khá
 • #1489: Thân phận bạo lộ (1)
 • #1490: Thân phận bạo lộ (2)
 • #1491: Ăn cướp! (1)
 • #1492: Ăn cướp! (2)
 • #1493: Vực Thần cường giả!
 • #1494: Quyết chiến Vực Thần cấp (1)
 • #1495: Quyết chiến Vực Thần cấp (2)
 • #1496: Người thông minh quá nhiều (1)
 • #1497: Người thông minh quá nhiều (2)
 • #1498: Xích kim thú (1)
 • #1499: Xích kim thú (2)
 • #1500: Hư không thế giới
 • #1501: Hư không thần xích hư (1)
 • #1502: Hư không thần xích hư (2)
 • #1503: Thánh Linh chi cầu (1)
 • #1504: Thánh Linh chi cầu (2)
 • #1505: Hư Không Thần hiện thân! (1)
 • #1506: Hư Không Thần hiện thân! (2)
 • #1507: Linh Đồng nhất tộc
 • #1508: Linh Đồng Tộc trưởng (1)
 • #1509: Linh Đồng Tộc trưởng (2)
 • #1510: Mua sắm (1)
 • #1511: Mua sắm (2)
 • #1512: Gặp lại Linh Lung Chí Tôn
 • #1513: Ba vị chúa tể cùng đến! (1)
 • #1514: Ba vị chúa tể cùng đến! (2)
 • #1515: Cuộc chiến Hư Không Thần! (1)
 • #1516: Cuộc chiến Hư Không Thần! (2)
 • #1517: Ta là người tốt (1)
 • #1518: Ta là người tốt (2)
 • #1519: Bị vây
 • #1520: Phá trận (1)
 • #1521: Phá trận (2)
 • #1522: Cường hóa Tạo Hóa Tinh Thần Ấn! (1)
 • #1523: Cường hóa Tạo Hóa Tinh Thần Ấn! (2)
 • #1524: Thần Vực quy tắc
 • #1525: Thánh Linh khắc thạch (1)
 • #1526: Thánh Linh khắc thạch (2)
 • #1527: Thánh Huyết ma bình (1)
 • #1528: Thánh Huyết ma bình (2)
 • #1529: Thần chủ!
 • #1530: Hợp tác? (1)
 • #1531: Hợp tác? (2)
 • #1532: Đánh đâu thắng đó (1)
 • #1533: Đánh đâu thắng đó (2)
 • #1534: Đánh cho đến chết! (1)
 • #1535: Đánh cho đến chết! (2)
 • #1536: Chạy trốn so với ai khác đều nhanh!
 • #1537: Việc vui (1)
 • #1538: Việc vui (2)
 • #1539: Thiên thủy động thiên (1)
 • #1540: Thiên thủy động thiên (2)
 • #1541: Thần căn khảo thí (1)
 • #1542: Thần căn khảo thí (2)
 • #1543: Tinh phách khảo thí
 • #1544: Bạo liên tục (1)
 • #1545: Bạo liên tục (2)
 • #1546: Thánh quân! (1)
 • #1547: Thánh quân! (2)
 • #1548: Lịch sử Nhân tộc (1)
 • #1549: Lịch sử Nhân tộc (2)
 • #1550: Tinh Chủ đỉnh phong!
 • #1551: Thánh Quân phân hồn (1)
 • #1552: Thánh Quân phân hồn (2)
 • #1553: Nhị cấp chủng tộc (1)
 • #1554: Nhị cấp chủng tộc (2)
 • #1555: Nhân tộc quân đoàn
 • #1556: Thiên Hỏa chiến giáp? (1)
 • #1557: Thiên Hỏa chiến giáp? (2)
 • #1558: Yêu thú đứng đầu (1)
 • #1559: Yêu thú đứng đầu (2)
 • #1560: Thần bí khách tới thăm
 • #1561: Lĩnh tụ Tinh Hồn nhất tộc (1)
 • #1562: Lĩnh tụ Tinh Hồn nhất tộc (2)
 • #1563: Trở về (1)
 • #1564: Trở về (2)
 • #1565: Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh (1)
 • #1566: Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh (2)
 • #1567: Vực Thần cảnh giới!
 • #1568: Tổ Ma quân đoàn (1)
 • #1569: Tổ Ma quân đoàn (2)
 • #1570: Thời gian pháp tắc (1)
 • #1571: Thời gian pháp tắc (2)
 • #1572: Được ăn cả ngã về không!
 • #1573: Đi vạn thú tinh khu! (1)
 • #1574: Đi vạn thú tinh khu! (2)
 • #1575: Vực thú mẫu hoàng (1)
 • #1576: Vực thú mẫu hoàng (2)
 • #1577: Xích Diễm Thần Linh nhất tộc! (1)
 • #1578: Xích Diễm Thần Linh nhất tộc! (2)
 • #1579: Ý đồ của Huyết Sắc Thần Quốc?
 • #1580: Bổn nguyên pháp tắc (1)
 • #1581: Bổn nguyên pháp tắc (2)
 • #1582: Thánh bảo chấn thiên đỉnh (1)
 • #1583: Thánh bảo chấn thiên đỉnh (2)
 • #1584: Nhân tộc quân đoàn đã đến!
 • #1585: Luyện chế Địa Thần Binh (1)
 • #1586: Luyện chế Địa Thần Binh (2)
 • #1587: Cửu lê! (1)
 • #1588: Cửu lê! (2)
 • #1589: Bọn hắn đến rồi! (1)
 • #1590: Bọn hắn đến rồi! (2)
 • #1591: Truyền thuyết về Thánh Linh chi cầu
 • #1592: Kiến quốc! (1)
 • #1593: Kiến quốc! (2)
 • #1594: Nhân tộc ngàn năm sau! (1)
 • #1595: Nhân tộc ngàn năm sau! (2)
 • #1596: Khuất phục Vũ Trụ Thần!
 • #1597: Hỗn độn thần thú! (1)
 • #1598: Hỗn độn thần thú! (2)
 • #1599: Đại chiến (1)
 • #1600: Đại chiến (2)
 • #1601: Hàng phục
 • #1602: Người Hỗn Độn thần quốc tới (1)
 • #1603: Người Hỗn Độn thần quốc tới (2)
 • #1604: Khói lửa
 • #1605: Đại chiến buông xuống (1)
 • #1606: Đại chiến buông xuống (2)
 • #1607: Sinh Mệnh thần cách! (1)
 • #1608: Sinh Mệnh thần cách! (2)
 • #1609: Hỗn chiến (1)
 • #1610: Hỗn chiến (2)
 • #1611: Sinh mệnh chi lộ
 • #1612: Tử vong uy hiếp (1)
 • #1613: Tử vong uy hiếp (2)
 • #1614: Sinh tử
 • #1615: Trước diệt Nhân tộc! (1)
 • #1616: Trước diệt Nhân tộc! (2)
 • #1617: Dung hợp (1)
 • #1618: Dung hợp (2)
 • #1619: Tánh mạng chung kết?
 • #1620: Long Đế cùng Đằng Vân (1)
 • #1621: Long Đế cùng Đằng Vân (2)
 • #1622: Cửu lê (1)
 • #1623: Cửu lê (2)
 • #1624: Ngàn năm sau (1)
 • #1625: Ngàn năm sau (2)
 • #1626: Nhân Tộc tiến công!
 • #1627: Lên ngôi
 • #1628: Đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 3.8]

Related posts

Cực Đạo Cổ Ma

TiKay

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

TiKay

Ngạo Thế Đan Thần

TiKay

Tám Hệ Triệu Hoán Sư: Phế Vật Đích Tiểu Thư

TiKay

Vô Tận Ma Diễm

TiKay

Khối Rubik Bix

THUYS♥️

Leave a Reply