Huyền Huyễn Xuyên Không

Chân Vũ Cuồng Long

Chân Vũ Cuồng Long giới thiệu: Tam Giáo Cửu Lưu, Bách Gia Tranh Bá.

Thanh Đăng Cổ Phật, Chiếu Sáng Thần Châu.

Long Xà Khởi Lục, Thiên Phát Sát Cơ.

Thánh Đạo Chi Tranh, Thệ Giả Giam Mặc, Sinh Giả Kiêng Kị!

Mà xem truyền nhân của long khuấy lên Thần Châu phong vân, nhấc lên nghịch thiên cuồng triều!

————————————-

Converter: legendgl

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mộ Vũ Trần Ai
 •  Chương: /1850
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chất Tử Hồi Triêu2020-02-09 22:23
 • #2: Liên Đăng2020-02-09 22:23
 • #3: Cửu Khiếu Mệnh Hỏa2020-02-09 22:24
 • #4: Tiến Cung2020-02-09 22:24
 • #5: Bảy bước thơ2020-02-09 22:24
 • #6: Tỷ tỷ2020-02-09 22:24
 • #7: Vô lực vô năng2020-02-09 22:24
 • #8: Tử Hà Thanh Hà2020-02-09 22:24
 • #9: Đại Tống Minh Châu2020-02-09 22:24
 • #10: Bạo lực Loli2020-02-09 22:24
 • #11: Túi gấm2020-02-09 22:25
 • #12: 3 vương tặng lễ2020-02-09 22:25
 • #13: Cáo ngự trạng2020-02-09 22:25
 • #14: Kim Thư Thiết Quyển2020-02-09 22:25
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0015.mp32020-02-09 22:25
 • #16: Cổ Thiên Hạ2020-02-09 22:25
 • #17: Thần Tú tiểu hòa thượng2020-02-09 22:25
 • #18: Tạp Ngư cùng Lan Tâm Tố2020-02-09 22:25
 • #19: Hoàng Nao Tinh2020-02-09 22:26
 • #20: Kiểm toán2020-02-09 22:26
 • #21: Trương Vương Phủ2020-02-09 22:26
 • #22: Đại buôn bán2020-02-09 22:26
 • #23: Đội quân con em2020-02-09 22:26
 • #24: Dựng thẳng trứng gà2020-02-09 22:26
 • #25: Luyện Bì Như Cổ2020-02-09 22:26
 • #26: Khổ não Cổ Tiểu Bàn2020-02-09 22:26
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0027.mp32020-02-09 22:27
 • #28: Pháp Gia Tang Diệp2020-02-09 22:27
 • #29: Mắt mù Bà Bà2020-02-09 22:27
 • #30: Thần Tí Nỗ2020-02-09 22:27
 • #31: 1 tiễn oai2020-02-09 22:27
 • #32: Thứ 1 khóa2020-02-09 22:27
 • #33: Xa Cừ Niệm Châu2020-02-09 22:27
 • #34: Thật lớn mặt2020-02-09 22:28
 • #35: Tình địch2020-02-09 22:28
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0036.mp32020-02-09 22:28
 • #37: Mẫn Nông2020-02-09 22:28
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0038.mp32020-02-09 22:28
 • #39: Trì Ngư cùng Chân Long2020-02-09 22:28
 • #40: Kim Lân Đại Yêu Vương2020-02-09 22:28
 • #41: Không phải chủng tộc ta2020-02-09 22:28
 • #42: Tàn Thi cùng Hỏa Khí2020-02-09 22:29
 • #43: Trọng thương ngất2020-02-09 22:29
 • #44: Chúc Chiếu Đan2020-02-09 22:29
 • #45: Thứ 2 khiếu Mệnh Hỏa2020-02-09 22:29
 • #46: Luyện Nhục Như Bang2020-02-09 22:29
 • #47: Ta sẽ báo đáp ngươi2020-02-09 22:29
 • #48: Thoát2020-02-09 22:29
 • #49: Nghe vang2020-02-09 22:29
 • #50: Cổ họng ngứa2020-02-09 22:30
 • #51: Thiên Lao Ti Chủ2020-02-09 22:30
 • #52: Phật Gia2020-02-09 22:30
 • #53: Dịch Cân Kinh2020-02-09 22:30
 • #54: Cái này gọi là khoa học2020-02-09 22:30
 • #55: Truyện Võ2020-02-09 22:30
 • #56: Ưu Đàm Bà La Hoa2020-02-09 22:31
 • #57: Huyền Thánh Hiển Linh2020-02-09 22:31
 • #58: Long Y2020-02-09 22:31
 • #59: Phù Kính Thiên Môn2020-02-09 22:31
 • #60: Huyết Mạch Đại Trận2020-02-09 22:31
 • #61: Cửu Khiếu Chân Long đan2020-02-09 22:31
 • #62: Đoán Cân Luyện Cốt2020-02-09 22:31
 • #63: Ý Khiếu Tổ Đình2020-02-09 22:31
 • #64: Trêu đùa2020-02-09 22:32
 • #65: Vương không gặp vương2020-02-09 22:32
 • #66: Vẽ đường cho hươu chạy2020-02-09 22:32
 • #67: Long Hồn2020-02-09 22:32
 • #68: Vương Giả chi thương2020-02-09 22:32
 • #69: Chiến Khí Cảnh2020-02-09 22:32
 • #70: Cởi quần2020-02-09 22:32
 • #71: Nhân viên cứu hộ2020-02-09 22:32
 • #72: Ân đền oán trả2020-02-09 22:32
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0073.mp32020-02-09 22:33
 • #74: Lão Hổ Tổ Sư Gia2020-02-09 22:33
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0075.mp32020-02-09 22:33
 • #76: Lục thị huynh muội2020-02-09 22:33
 • #77: Quan Triều Du Long Kinh2020-02-09 22:33
 • #78: Chân tướng2020-02-09 22:33
 • #79: Bối Ngôi Quân Vương Bằng2020-02-09 22:34
 • #80: Bộ Nhân Giáp2020-02-09 22:34
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0081.mp32020-02-09 22:34
 • #82: Quỷ trộm2020-02-09 22:34
 • #83: Thiên Phát Sát Cơ2020-02-09 22:34
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0084.mp32020-02-09 22:34
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0085.mp32020-02-09 22:34
 • #86: Con chuột2020-02-09 22:34
 • #87: Đánh lén Tiên Thiên2020-02-09 22:35
 • #88: Trường Công Chúa ngày sinh2020-02-09 22:35
 • #89: Huyền Nguyên Thủy Tâm Đan2020-02-09 22:35
 • #90: Cuối cùng hi vọng tiểu2020-02-09 22:35
 • #91: Hành hung Viên Phi2020-02-09 22:35
 • #92: Nhấc quan ngăn môn2020-02-09 22:35
 • #93: Đại nghĩa diệt thân2020-02-09 22:36
 • #94: Long Miểu Thương2020-02-09 22:36
 • #95: Trứng nát2020-02-09 22:36
 • #96: Người không ngông cuồng uổng thiếu niên2020-02-09 22:36
 • #97: Thay đổi triều đại2020-02-09 22:36
 • #98: Minh Tâm thấy tính cách2020-02-09 22:36
 • #99: Ái Liên nói2020-02-09 22:36
 • #100: Nghĩ Huyết2020-02-09 22:37
 • #101: Nghe mệnh trời2020-02-09 22:37
 • #102: Bán Chân Long Bí chìa khóa2020-02-09 22:37
 • #103: Du Long quyền phổ2020-02-09 22:37
 • #104: Tỷ thí2020-02-09 22:37
 • #105: Đăng Đường Nhập Thất2020-02-09 22:37
 • #106: Tân Hỏa Truyện Thừa2020-02-09 22:37
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0107.mp32020-02-09 22:37
 • #108: Địch Long Tượng2020-02-09 22:38
 • #109: Nhạc Tiên Quân2020-02-09 22:38
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0110.mp32020-02-09 22:38
 • #111: Tú tài gặp quân binh2020-02-09 22:38
 • #112: Dị Tộc Yêu Vương2020-02-09 22:38
 • #113: Khói hoa tươi đẹp Hoàng Thành2020-02-09 22:38
 • #114: Gan hùm mật báo2020-02-09 22:38
 • #115: Vì là 2 tộc hòa bình2020-02-09 22:39
 • #116: Cường thu đồ đệ2020-02-09 22:39
 • #117: Cổ kiếm áp kim lân2020-02-09 22:39
 • #118: Thánh Nhân ngăn cản2020-02-09 22:39
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0119.mp32020-02-09 22:39
 • #120: Bất ngờ khách tới2020-02-09 22:39
 • #121: Trì Ngư Tư Cố Uyên2020-02-09 22:39
 • #122: Long Huyết rèn thể2020-02-09 22:39
 • #123: Hồng Tiễn Khẩn Cấp2020-02-09 22:39
 • #124: Quân ngũ tác phong2020-02-09 22:40
 • #125: Ta là công tử bột2020-02-09 22:40
 • #126: Đạo nghĩa giang hồ2020-02-09 22:40
 • #127: Phúc Thọ Động2020-02-09 22:40
 • #128: Bát hổ Thái Giam2020-02-09 22:40
 • #129: 2 Đại Thần bộ2020-02-09 22:40
 • #130: Lôi Thần Kích Cổ2020-02-09 22:40
 • #131: Nước lũ ngập trời2020-02-09 22:40
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0132.mp32020-02-09 22:40
 • #133: Xoạt danh vọng2020-02-09 22:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0134.mp32020-02-09 22:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0135.mp32020-02-09 22:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0136.mp32020-02-09 22:41
 • #137: Chân Vũ Võ Quán2020-02-09 22:41
 • #138: 4 đại quán chủ2020-02-09 22:41
 • #139: Chứng từ2020-02-09 22:41
 • #140: Mua dây buộc mình2020-02-09 22:41
 • #141: Giở lại trò cũ2020-02-09 22:41
 • #142: Nam nhi làm tự cường2020-02-09 22:42
 • #143: 2 lão mục đích2020-02-09 22:42
 • #144: Không muốn gả người2020-02-09 22:42
 • #145: Thay đổi địa vị2020-02-09 22:42
 • #146: Sát thần hậu duệ2020-02-09 22:42
 • #147: Trúng độc2020-02-09 22:42
 • #148: Vô Cấu Kinh2020-02-09 22:42
 • #149: Phong Vũ Kiếm Khách2020-02-09 22:42
 • #150: Thương Lãng Chân Giải2020-02-09 22:43
 • #151: Phóng Đại Chiêu2020-02-09 22:43
 • #152: Quy Tuy Thọ2020-02-09 22:43
 • #153: Liền mở 2 khiếu2020-02-09 22:43
 • #154: Giết chóc lên2020-02-09 22:43
 • #155: Tần công tử2020-02-09 22:43
 • #156: Bối Ngôi Quân Dương Nhiễm Thần2020-02-09 22:43
 • #157: Giữ lại là gieo vạ2020-02-09 22:44
 • #158: Tâm đắc cùng bí thuốc2020-02-09 22:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0159.mp32020-02-09 22:44
 • #160: Quỷ Cốc Tuần Thiên Sử2020-02-09 22:44
 • #161: Mật thất giết người2020-02-09 22:44
 • #162: Các ngươi nhận người à2020-02-09 22:44
 • #163: Hồng Tụ Chiêu2020-02-09 22:44
 • #164: Tìm thật là tốt khổ2020-02-09 22:44
 • #165: Truyền gia bảo2020-02-09 22:44
 • #166: Tinh trùng là Cổ Trùng2020-02-09 22:45
 • #167: Thiên nữ vượt ải2020-02-09 22:45
 • #168: Đòi nợ2020-02-09 22:45
 • #169: Tiền mãi lộ2020-02-09 22:45
 • #170: Nổi trống chấn động hung địa2020-02-09 22:45
 • #171: Hỏa Phích Lịch Lôi Phong2020-02-09 22:45
 • #172: Tỉnh ngộ đại thế2020-02-09 22:45
 • #173: Thiên Địa Vô Tướng2020-02-09 22:46
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0174.mp32020-02-09 22:46
 • #175: Nữ nhân là con cọp2020-02-09 22:46
 • #176: Địa Tàng Bồ Tát Quả2020-02-09 22:46
 • #177: Quét đất tăng2020-02-09 22:46
 • #178: Thủ trải qua người2020-02-09 22:46
 • #179: Lan Tâm Tuệ2020-02-09 22:47
 • #180: Đấu bảo2020-02-09 22:47
 • #181: Long Ngâm đan2020-02-09 22:47
 • #182: Lấy động chế tĩnh2020-02-09 22:47
 • #183: Họa địa vi lao2020-02-09 22:47
 • #184: Hỏa Đầu Tăng Tuệ Năng2020-02-09 22:47
 • #185: Bắt nạt người đàng hoàng2020-02-09 22:47
 • #186: Pháp không trách chúng2020-02-09 22:47
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0187.mp32020-02-09 22:48
 • #188: Mù tăng2020-02-09 22:48
 • #189: Màu vàng răng nanh2020-02-09 22:48
 • #190: 7 khiếu thăng hà2020-02-09 22:48
 • #191: Mũi nhọn đấu với đao sắc2020-02-09 22:48
 • #192: Kim Cương Kinh2020-02-09 22:48
 • #193: Trang Chu Mộng Điệp2020-02-09 22:48
 • #194: Đại Mộng Trảm Long Thuật2020-02-09 22:48
 • #195: Phân biệt đối xử2020-02-09 22:49
 • #196: xui xẻo 4 người tổ2020-02-09 22:49
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0197.mp32020-02-09 22:49
 • #198: Cửu Nạn Tháp2020-02-09 22:49
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0199.mp32020-02-09 22:49
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0200.mp32020-02-09 22:49
 • #201: Nhân Quả Nan Viên2020-02-09 22:50
 • #202: Tẩy Tủy Kinh2020-02-09 22:50
 • #203: Bất ngờ gởi thư2020-02-09 22:50
 • #204: Bán hướng dẫn2020-02-09 22:50
 • #205: Cửu môn tuyệt học2020-02-09 22:50
 • #206: Cầm Long Thủ2020-02-09 22:50
 • #207: Thiết Bố Sam2020-02-09 22:51
 • #208: Thị phi người2020-02-09 22:51
 • #209: Người trụ trì ở chùa mời2020-02-09 22:51
 • #210: Công tử bột trồng trọt2020-02-09 22:51
 • #211: Yêu trùng2020-02-09 22:51
 • #212: Ảo trận2020-02-09 22:51
 • #213: Nngươi không dám giết ta2020-02-09 22:51
 • #214: Lượng Thiên Xích2020-02-09 22:52
 • #215: Đá cho Thái Giam2020-02-09 22:52
 • #216: Long Tuyền Tự2020-02-09 22:52
 • #217: Quan tài muôi tử2020-02-09 22:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0218.mp32020-02-09 22:52
 • #219: Nhân ngôn đáng sợ2020-02-09 22:52
 • #220: Viên tịch2020-02-09 22:52
 • #221: Xá lợi tử2020-02-09 22:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0222.mp32020-02-09 22:52
 • #223: Thần Đăng vào khiếu2020-02-09 22:53
 • #224: Trợn mắt Kim Cương2020-02-09 22:53
 • #225: Nghĩ Huyệt Chi Biến2020-02-09 22:53
 • #226: Giết 1 cá nhân2020-02-09 22:53
 • #227: Nhà cảm giác2020-02-09 22:53
 • #228: Cứu 1 cá nhân2020-02-09 22:54
 • #229: Hung Đao Xuất Thế2020-02-09 22:54
 • #230: Giá trên trời đánh cuộc2020-02-09 22:54
 • #231: Giẻ rách2020-02-09 22:54
 • #232: Phong Sào Ám Thứ2020-02-09 22:54
 • #233: Trần Tình Tấu Sơ2020-02-09 22:54
 • #234: 1 cái vấn đề2020-02-09 22:54
 • #235: Bôn Lôi Thủ2020-02-09 22:55
 • #236: Cường Cường đụng nhau2020-02-09 22:55
 • #237: Võ Cốt oai2020-02-09 22:55
 • #238: Kêu oan2020-02-09 22:55
 • #239: Mạng người quan trọng2020-02-09 22:55
 • #240: Thân bất do kỷ2020-02-09 22:55
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0241.mp32020-02-09 22:55
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0242.mp32020-02-09 22:55
 • #243: Vạn dân biểu2020-02-09 22:55
 • #244: Thắng bại thuộc về2020-02-09 22:56
 • #245: Thiết Huyết Thống Soái2020-02-09 22:56
 • #246: Mộc Xuân đến phỏng2020-02-09 22:56
 • #247: Giả bộ bệnh2020-02-09 22:56
 • #248: Kể chuyện thợ2020-02-09 22:56
 • #249: 3 người Thành Hổ2020-02-09 22:56
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0250.mp32020-02-09 22:56
 • #251: Yêu Hoàng đòn bí mật2020-02-09 22:57
 • #252: Thu lưới2020-02-09 22:57
 • #253: Tiểu bạo tính khí2020-02-09 22:57
 • #254: Tự sát2020-02-09 22:57
 • #255: Cố bày nghi trận2020-02-09 22:57
 • #256: Huyền Cơ tái hiện2020-02-09 22:57
 • #257: 2 tháng 22020-02-09 22:57
 • #258: Xuân Canh Văn Hội2020-02-09 22:58
 • #259: Đông Phương khách tới2020-02-09 22:58
 • #260: Long Ẩn Trà2020-02-09 22:58
 • #261: Ngọn nguồn2020-02-09 22:58
 • #262: Yêu cầu ngọc bội2020-02-09 22:58
 • #263: Long Nhân Truyện Thuyết2020-02-09 22:58
 • #264: Khấu kiến Vương Gia2020-02-09 22:58
 • #265: Cổ Đồng Kiếm2020-02-09 22:59
 • #266: Người tranh 1 khẩu khí2020-02-09 22:59
 • #267: Long Nữ2020-02-09 22:59
 • #268: Long Châu2020-02-09 22:59
 • #269: Ngươi là người tốt2020-02-09 22:59
 • #270: quan lớn Chân Vũ Cuồng Long tác giả: Mộ Vũ Trần Ai2020-02-09 22:59
 • #271: Thanh Quan khó Đoạn gia vụ chuyện2020-02-09 22:59
 • #272: Đông Hải lâu2020-02-09 22:59
 • #273: Đầu người cuồn cuộn2020-02-09 23:00
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0274.mp32020-02-09 23:00
 • #275: Tà thuật2020-02-09 23:00
 • #276: Thần bí Ngọc Giác2020-02-09 23:00
 • #277: Hôn Quân Vô Đạo2020-02-09 23:00
 • #278: Dùng ngòi bút làm vũ khí2020-02-09 23:00
 • #279: Thông Bảo Kim Tiền2020-02-09 23:00
 • #280: Xin mời Thánh Tài2020-02-09 23:00
 • #281: Domino2020-02-09 23:00
 • #282: Thái Thượng Hoàng2020-02-09 23:01
 • #283: Gõ Hồng Liên2020-02-09 23:01
 • #284: Thiên Kiêu Bạch Minh2020-02-09 23:01
 • #285: Túy Nguyệt lâu trung thiên kiêu yến2020-02-09 23:01
 • #286: Đều vì lợi hướng về2020-02-09 23:01
 • #287: Chọn ngày không bằng gặp ngày2020-02-09 23:01
 • #288: Phá2020-02-09 23:01
 • #289: Tư Tư cầu xin bản vẽ đẹp2020-02-09 23:02
 • #290: Tây Bắc lớn trộm2020-02-09 23:02
 • #291: Kết nghĩa anh em2020-02-09 23:02
 • #292: Tư cách2020-02-09 23:02
 • #293: Thay trời hành đạo2020-02-09 23:02
 • #294: Nghịch thánh2020-02-09 23:02
 • #295: Nhà có Tước Nhi vừa trưởng thành2020-02-09 23:02
 • #296: 3 người 3 chuyện2020-02-09 23:03
 • #297: Thịnh hội bắt đầu2020-02-09 23:03
 • #298: Nhà quê2020-02-09 23:03
 • #299: Dấu tay chủ nhân2020-02-09 23:03
 • #300: Lên ào ào giá hàng2020-02-09 23:03
 • #301: Ngọc Linh Lung nhắc nhở2020-02-09 23:03
 • #302: Súc miệng nước2020-02-09 23:03
 • #303: Sinh làm vương2020-02-09 23:03
 • #304: Long Tiết Lệnh2020-02-09 23:04
 • #305: Quên nguồn quên gốc2020-02-09 23:04
 • #306: Long Tiết Phản Chế2020-02-09 23:04
 • #307: Long Tương Ấn2020-02-09 23:04
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0308.mp32020-02-09 23:04
 • #309: Vô dụng báu vật2020-02-09 23:04
 • #310: Sư Hoàng Ấn2020-02-09 23:04
 • #311: Minh Vương Bất Động Tôn2020-02-09 23:04
 • #312: Công Tôn Kiếm Vũ Họa2020-02-09 23:05
 • #313: Phản phác quy chân2020-02-09 23:05
 • #314: Cùng ta có duyên2020-02-09 23:05
 • #315: Không có mặc bí danh2020-02-09 23:05
 • #316: Quy lão2020-02-09 23:05
 • #317: Đánh rơi hàm răng cùng máu nuốt2020-02-09 23:05
 • #318: Không thể buông tha dũng sĩ thắng2020-02-09 23:05
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0319.mp32020-02-09 23:05
 • #320: Lục gia biểu cậu2020-02-09 23:05
 • #321: Lãnh khốc vô tình2020-02-09 23:06
 • #322: Tiếp Thiết Kiếm Vương2020-02-09 23:06
 • #323: Kẻ phản bội2020-02-09 23:06
 • #324: Mất tích2020-02-09 23:06
 • #325: Quái sự hàng năm có2020-02-09 23:06
 • #326: Minh Địch Vũ Yến2020-02-09 23:06
 • #327: Huyết Cuồng2020-02-09 23:06
 • #328: Kim Giác U Liên2020-02-09 23:07
 • #329: Huyết Chi Nhuyễn Kim2020-02-09 23:07
 • #330: Hùng Man Thiết 烮2020-02-09 23:07
 • #331: Tuyệt Kỹ Sính Hung2020-02-09 23:07
 • #332: Thanh Long Thám Trảo2020-02-09 23:07
 • #333: Thử Mục Thốn Quang2020-02-09 23:07
 • #334: Kiến đông cắn chết voi2020-02-09 23:07
 • #335: Vô Diện Hung Thi2020-02-09 23:08
 • #336: Quân nhân thiên tính2020-02-09 23:08
 • #337: Cam kết2020-02-09 23:08
 • #338: Ngô Gia tổ tiên2020-02-09 23:08
 • #339: Lâm trận đi theo địch2020-02-09 23:08
 • #340: Không nhìn thấy kẻ địch2020-02-09 23:08
 • #341: Huyết Thứ Độc Phong2020-02-09 23:08
 • #342: Hắn đã chết2020-02-09 23:09
 • #343: Mai phục giết2020-02-09 23:09
 • #344: Cấu kết với nhau làm việc xấu2020-02-09 23:09
 • #345: Ý Chí Phong Bạo2020-02-09 23:09
 • #346: Thiên Địa Diễn Võ2020-02-09 23:09
 • #347: Thánh Nữ2020-02-09 23:09
 • #348: Hổ Giả Hồ Uy2020-02-09 23:09
 • #349: Hùng Man Bá Cô Lỗ2020-02-09 23:09
 • #350: Huyền Ưng đột kích2020-02-09 23:10
 • #351: Bỏ mạng2020-02-09 23:10
 • #352: Kiếm lợi2020-02-09 23:10
 • #353: 3 năm ước hẹn2020-02-09 23:10
 • #354: Khác biệt người thường nhân từ2020-02-09 23:10
 • #355: Dịch dung súc cốt2020-02-09 23:10
 • #356: Sư Man Mãng Vân2020-02-09 23:10
 • #357: Sư Hống2020-02-09 23:10
 • #358: Mãng Man Toái Bàn2020-02-09 23:10
 • #359: Phản bội2020-02-09 23:10
 • #360: Cua trong rọ2020-02-09 23:11
 • #361: Hoàn chỉnh bản đồ2020-02-09 23:11
 • #362: Linh Huyễn Dịch Cốt Thuật2020-02-09 23:11
 • #363: Thần Ý Đao Khí2020-02-09 23:11
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0364.mp32020-02-09 23:11
 • #365: Hồn Tinh2020-02-09 23:11
 • #366: Chuyên Nghiệp2020-02-09 23:12
 • #367: Hồn Yêu Nhập Quan2020-02-09 23:12
 • #368: Phục sinh2020-02-09 23:12
 • #369: Nuốt sống Linh Dược2020-02-09 23:12
 • #370: Quỷ dị cự kiếm2020-02-09 23:12
 • #371: Ma Tinh2020-02-09 23:12
 • #372: Nhân Hình Chiến Dũng2020-02-09 23:12
 • #373: Quét ngang2020-02-09 23:12
 • #374: Cạm bẫy2020-02-09 23:13
 • #375: Cổ Chiến Lệnh2020-02-09 23:13
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0376.mp32020-02-09 23:13
 • #377: Chịu chết2020-02-09 23:13
 • #378: Tuyệt cảnh2020-02-09 23:13
 • #379: Phản kích2020-02-09 23:13
 • #380: Võ Thánh truyền nhân2020-02-09 23:13
 • #381: Cổ Thế Gia2020-02-09 23:14
 • #382: Gấu Con2020-02-09 23:14
 • #383: 1 đao cá cược2020-02-09 23:14
 • #384: Chung thấy Tế Đàn2020-02-09 23:14
 • #385: Song Mộ Dung Hợp2020-02-09 23:14
 • #386: Ma Thi Kinh Quan2020-02-09 23:14
 • #387: Mạc Tàng Phong xảy ra vấn đề2020-02-09 23:14
 • #388: Long Tượng Ban Nhược Chưởng2020-02-09 23:14
 • #389: Bảo Khí hiện2020-02-09 23:14
 • #390: Vô căn cứ2020-02-09 23:15
 • #391: Vật quy nguyên chủ2020-02-09 23:15
 • #392: Long Cốt Bàn Quan2020-02-09 23:15
 • #393: Phản bội2020-02-09 23:15
 • #394: Phục Sinh Ma Quan2020-02-09 23:15
 • #395: 3 đầu 6 cánh tay2020-02-09 23:15
 • #396: Huyết Linh Thần Tướng2020-02-09 23:15
 • #397: Ma Hoàng con trai2020-02-09 23:15
 • #398: Ma Linh Thánh Thai2020-02-09 23:16
 • #399: Ép buộc giao dịch2020-02-09 23:16
 • #400: Trung gian kiếm lời túi tiền riêng2020-02-09 23:16
 • #401: Như thể chân tay2020-02-09 23:16
 • #402: Ti Lục Điện Thánh Sử2020-02-09 23:16
 • #403: Khâm Thiên Giám Toái2020-02-09 23:16
 • #404: Kê Mao Đương Lệnh Tiễn2020-02-09 23:16
 • #405: Ta nghĩ như thế nào2020-02-09 23:17
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0406.mp32020-02-09 23:17
 • #407: Huyết Thư Linh Khế2020-02-09 23:17
 • #408: Mạnh mẽ thu phục2020-02-09 23:17
 • #409: Vũ Cốt Ngưng Hình2020-02-09 23:17
 • #410: Tham lam cùng đường biên ngang2020-02-09 23:17
 • #411: Hứa Thu Vân2020-02-09 23:18
 • #412: Thiếu gia ta yêu quý ngươi2020-02-09 23:18
 • #413: Người yếu không có quyền lên tiếng2020-02-09 23:18
 • #414: Thiên Tứ Linh Chủng2020-02-09 23:18
 • #415: Qua Bích Nhai2020-02-09 23:18
 • #416: Thân Hãm Tà Trận2020-02-09 23:18
 • #417: Phật Hoa Ma Hoa2020-02-09 23:19
 • #418: Ít đi 1 trăm triệu Linh Thạch2020-02-09 23:19
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0419.mp32020-02-09 23:19
 • #420: Tiểu Bạch Kiếm2020-02-09 23:19
 • #421: Tông Sư đột kích2020-02-09 23:19
 • #422: Khâu gia bi ai2020-02-09 23:19
 • #423: Hỗn Nguyên Thiên Kinh2020-02-09 23:19
 • #424: Họa sát thân2020-02-09 23:20
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0425.mp32020-02-09 23:20
 • #426: Lực Bác Tiên Thiên2020-02-09 23:20
 • #427: Phược Thú Tỏa2020-02-09 23:20
 • #428: Hắc Hổ Đạo2020-02-09 23:20
 • #429: Địa Sát tinh2020-02-09 23:20
 • #430: Côn Ngô Kiếm Thế2020-02-09 23:20
 • #431: Đại Thế đụng nhau2020-02-09 23:21
 • #432: Áo xám Vô Thường2020-02-09 23:21
 • #433: Tang Diệp việc kết hôn2020-02-09 23:21
 • #434: Hình bộ công văn2020-02-09 23:21
 • #435: Dược Vương Chỉ2020-02-09 23:21
 • #436: Pháp Gia Minh Kính2020-02-09 23:21
 • #437: Thận Ảnh Châu2020-02-09 23:21
 • #438: Đạo Đậu2020-02-09 23:21
 • #439: Vinh Đăng Thiên Kiêu Bảng2020-02-09 23:22
 • #440: Đại Tông Sư truyền thừa2020-02-09 23:22
 • #441: Khô Diệp Bảo Điển2020-02-09 23:22
 • #442: Khô Vinh Đan2020-02-09 23:22
 • #443: Đến từ Thiên Kiêu khiêu chiến2020-02-09 23:22
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0444.mp32020-02-09 23:22
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0445.mp32020-02-09 23:23
 • #446: Rèn luyện Võ Đạo Chân Ý2020-02-09 23:23
 • #447: Linh Vực Dị Biến2020-02-09 23:23
 • #448: Bão Ngọc Nhi Sinh2020-02-09 23:23
 • #449: Khủng bố Hắc Ngư Vương2020-02-09 23:23
 • #450: Linh Lung San Trân Linh Chủng2020-02-09 23:23
 • #451: Phong Linh Pháp Phù2020-02-09 23:23
 • #452: Linh Nguyên2020-02-09 23:24
 • #453: Tiên Thiên Linh Nhũ2020-02-09 23:24
 • #454: Trời sinh Thánh Nhân2020-02-09 23:24
 • #455: Phối hợp Yêu Linh2020-02-09 23:24
 • #456: Ma Giáo Truyện Nhân2020-02-09 23:24
 • #457: Lục Đạo Luân Hồi2020-02-09 23:24
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0458.mp32020-02-09 23:24
 • #459: Ngoài vòng pháp luật nơi2020-02-09 23:24
 • #460: Tỏa Linh Bàn2020-02-09 23:25
 • #461: Tổ Tang Bích Diệp2020-02-09 23:25
 • #462: Tình báo mua mệnh2020-02-09 23:25
 • #463: Sinh Tử Chi Mê2020-02-09 23:25
 • #464: Nữ Bản Lý Quỳ2020-02-09 23:25
 • #465: Thiếu Quân Ân Uyển Thanh2020-02-09 23:25
 • #466: Khởi tử hoàn sinh2020-02-09 23:25
 • #467: Nguyên Thần đoạt xác2020-02-09 23:25
 • #468: Dĩ Thân Phụng Bảo2020-02-09 23:25
 • #469: Nguyên Linh Thánh Thai2020-02-09 23:26
 • #470: Thôn Cô2020-02-09 23:26
 • #471: Xem như ngươi lợi hại2020-02-09 23:26
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0472.mp32020-02-09 23:26
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0473.mp32020-02-09 23:26
 • #474: Long Giác San Hô2020-02-09 23:26
 • #475: Lấy đình gõ chuông2020-02-09 23:26
 • #476: Đánh tới cửa chùa2020-02-09 23:27
 • #477: Bại Tông Tử2020-02-09 23:27
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0478.mp32020-02-09 23:27
 • #479: Thiết Bi Các Phong Sơn2020-02-09 23:27
 • #480: Dính người tiểu ma nữ2020-02-09 23:27
 • #481: Thánh Ma Chân Ý2020-02-09 23:27
 • #482: Tâm Ý hợp nhất2020-02-09 23:28
 • #483: Trảm Bi Phá Vân Đoạn Kiếm2020-02-09 23:28
 • #484: Oan có đầu nợ có chủ2020-02-09 23:28
 • #485: Bắc Lương Thành2020-02-09 23:28
 • #486: Giao Vương Tuần Hà2020-02-09 23:28
 • #487: Ăn thịt người2020-02-09 23:28
 • #488: Quan phỉ cấu kết2020-02-09 23:28
 • #489: Đại Nho trấn yêu2020-02-09 23:29
 • #490: Khó bề phân biệt2020-02-09 23:29
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0491.mp32020-02-09 23:29
 • #492: Miệng nhiều người xói chảy vàng2020-02-09 23:29
 • #493: Nuốt độc đan đoạt quyền2020-02-09 23:29
 • #494: Giết người lập uy2020-02-09 23:29
 • #495: Long Tương Ấn Trấn Yêu Long2020-02-09 23:29
 • #496: Công khai thẩm phán2020-02-09 23:30
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0497.mp32020-02-09 23:30
 • #498: Thái Âm Vãn Hà2020-02-09 23:30
 • #499: Giao Long Hoàng oai2020-02-09 23:30
 • #500: ý nguyện vĩ đại đại thề2020-02-09 23:30
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0501.mp32020-02-09 23:30
 • #502: Kiếm Đạo Tông Sư2020-02-09 23:31
 • #503: Cụt tay2020-02-09 23:31
 • #504: Bồng Lai Vân Trung Tử2020-02-09 23:31
 • #505: Bán Thánh đích thân tới2020-02-09 23:31
 • #506: Đông Phương phu nhân2020-02-09 23:31
 • #507: Chính nghĩa được ủng hộ2020-02-09 23:31
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0508.mp32020-02-09 23:31
 • #509: Hành hung Long Tử2020-02-09 23:31
 • #510: Long Diễm Đảo2020-02-09 23:32
 • #511: Long Nữ tụ đánh cược2020-02-09 23:32
 • #512: Tiền đặt cược tăng gấp đôi2020-02-09 23:32
 • #513: Long Ngọc Ngưng Chi2020-02-09 23:32
 • #514: Phong Lôi Loan Diệp2020-02-09 23:32
 • #515: Lục gia cùng Long Tộc ngọn nguồn2020-02-09 23:32
 • #516: Đông Hải Long Thái Tử2020-02-09 23:32
 • #517: Linh Diễm Trì2020-02-09 23:32
 • #518: Linh Diễm Trì khô cạn2020-02-09 23:32
 • #519: Dương Viêm Bảo Ngọc2020-02-09 23:33
 • #520: Xà Vĩ Thứu Vương2020-02-09 23:33
 • #521: Thiên Uy Luyện Bảo2020-02-09 23:33
 • #522: Huyết Luyện Chi Pháp2020-02-09 23:33
 • #523: Kim Thân Hình Chiếu2020-02-09 23:33
 • #524: Dong Lô Chi Uy2020-02-09 23:33
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0525.mp32020-02-09 23:33
 • #526: Trung Phẩm Long Diễm Thảo2020-02-09 23:33
 • #527: Thưởng Long Cốt Thạch2020-02-09 23:33
 • #528: Xích Viêm Long Mãng2020-02-09 23:33
 • #529: Gắp lửa bỏ tay người2020-02-09 23:34
 • #530: Song long quyết đấu2020-02-09 23:34
 • #531: Đáy ao Không Gian2020-02-09 23:34
 • #532: Long Tủy Tinh2020-02-09 23:34
 • #533: Thắng lợi trở về2020-02-09 23:34
 • #534: Thất Tinh Lãnh Nguyệt Đao2020-02-09 23:34
 • #535: Bán Yêu Tông Sư2020-02-09 23:34
 • #536: Đông Hải Giao Nhân2020-02-09 23:35
 • #537: Quan Long Vọng Khí2020-02-09 23:35
 • #538: Công tử nhà ta cho mời2020-02-09 23:35
 • #539: Tiện nghi muội muội2020-02-09 23:35
 • #540: Lên phía bắc đến hẹn2020-02-09 23:35
 • #541: Thùy Thiên Chi Bích2020-02-09 23:35
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0542.mp32020-02-09 23:35
 • #543: Cá lọt lưới2020-02-09 23:36
 • #544: Lễ ra mắt2020-02-09 23:36
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0545.mp32020-02-09 23:36
 • #546: Phi Hồ Dụ2020-02-09 23:36
 • #547: Ngu Công Di Sơn2020-02-09 23:36
 • #548: Hồ Thánh bộ lông2020-02-09 23:36
 • #549: Phật Hoa Ma Tính2020-02-09 23:36
 • #550: Tiểu Thiên Địa mô hình2020-02-09 23:36
 • #551: Yêu Thuật Hám Sơn2020-02-09 23:37
 • #552: Cự Linh Chi Uy2020-02-09 23:37
 • #553: Hồ Mao vào tâm2020-02-09 23:37
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0554.mp32020-02-09 23:37
 • #555: Thâu Thiên Hoán Nhật2020-02-09 23:37
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0556.mp32020-02-09 23:37
 • #557: Ly Ly độc kế2020-02-09 23:37
 • #558: Cha nợ con trả2020-02-09 23:38
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0559.mp32020-02-09 23:38
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0560.mp32020-02-09 23:38
 • #561: Cao Phượng Chi cái chết2020-02-09 23:38
 • #562: Xoá tên2020-02-09 23:38
 • #563: Đã từng chiến hữu a2020-02-09 23:38
 • #564: Bối Ngôi Quân truy sát2020-02-09 23:38
 • #565: Tự gánh lấy hậu quả2020-02-09 23:39
 • #566: Dĩnh Xuyên Lâm Thị2020-02-09 23:39
 • #567: Thánh Giả Chi Thán2020-02-09 23:39
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0568.mp32020-02-09 23:39
 • #569: Thứ 3 con đường2020-02-09 23:39
 • #570: Đảm Sơn 8 pháp2020-02-09 23:39
 • #571: Địa Cực Hóa Linh2020-02-09 23:39
 • #572: Thánh không ngăn trở đạo2020-02-09 23:40
 • #573: Phệ Long Đằng2020-02-09 23:40
 • #574: Lôi Kiếp2020-02-09 23:40
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0575.mp32020-02-09 23:40
 • #576: Không thể nhịn được nữa2020-02-09 23:40
 • #577: Chó mất chủ2020-02-09 23:40
 • #578: Đại Tích Như Long2020-02-09 23:40
 • #579: Chiến song Thiên Kiêu2020-02-09 23:41
 • #580: Thân vùi lấp trùng vây2020-02-09 23:41
 • #581: Yêu Hoàng Chi Nặc2020-02-09 23:41
 • #582: Nguy cơ sống còn2020-02-09 23:41
 • #583: Nghĩa tự phủ đầu2020-02-09 23:41
 • #584: Long Châu2020-02-09 23:41
 • #585: Rút củi đáy rồi2020-02-09 23:41
 • #586: Yêu cầu Bộ Nhân Giáp2020-02-09 23:41
 • #587: Khâm Châu thịnh hội2020-02-09 23:41
 • #588: Đánh cướp2020-02-09 23:42
 • #589: Anh Hùng Thiếp2020-02-09 23:42
 • #590: Mò quá giới2020-02-09 23:42
 • #591: Mãnh Long Quá Giang2020-02-09 23:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0592.mp32020-02-09 23:42
 • #593: Hung hăng càn2020-02-09 23:42
 • #594: Con cọp cái mông mò không được2020-02-09 23:43
 • #595: 3 ngày thông điệp2020-02-09 23:43
 • #596: Thất phu chi chí2020-02-09 23:43
 • #597: Thông bảo văn khế2020-02-09 23:43
 • #598: Chém giết Tông Sư2020-02-09 23:43
 • #599: Giao phó hậu sự2020-02-09 23:43
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0600.mp32020-02-09 23:43
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0601.mp32020-02-09 23:43
 • #602: Thúc cháu cùng tàn2020-02-09 23:44
 • #603: Đại Tông Sư oai2020-02-09 23:44
 • #604: Lục Lâm lệnh truy sát2020-02-09 23:44
 • #605: Hắc Ngọc Vân Chu2020-02-09 23:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0606.mp32020-02-09 23:44
 • #607: Trên thuyền giặc2020-02-09 23:44
 • #608: Hắc ăn hắc2020-02-09 23:44
 • #609: Tố Nữ Tâm Kinh2020-02-09 23:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0610.mp32020-02-09 23:45
 • #611: Sưu Hồn Chi Hình2020-02-09 23:45
 • #612: Kim Tiền Lệnh2020-02-09 23:45
 • #613: Toái Kim Đao2020-02-09 23:45
 • #614: Nhân Vương Tây Lai2020-02-09 23:45
 • #615: Nghênh Khách Chung2020-02-09 23:45
 • #616: Dụ dỗ Tiên Hạc2020-02-09 23:45
 • #617: Tố Nữ Huyền Chân2020-02-09 23:45
 • #618: Tiện nhân chính là lập dị2020-02-09 23:46
 • #619: Thao Thiết thịnh yến2020-02-09 23:46
 • #620: Tiên tử muốn hoàn tục à2020-02-09 23:46
 • #621: Tốt nhất hẹn hò nơi2020-02-09 23:46
 • #622: Quá tuyến người chết2020-02-09 23:46
 • #623: Thái Huyền Kiếm2020-02-09 23:46
 • #624: Trục xuất ác khách2020-02-09 23:46
 • #625: Vương Gia từ bi2020-02-09 23:46
 • #626: Ma Giáo Đại Tông Sư2020-02-09 23:47
 • #627: Mò được cá lớn2020-02-09 23:47
 • #628: Vui quá hóa buồn2020-02-09 23:47
 • #629: Khiêu Đăng Dạ Chiến2020-02-09 23:47
 • #630: Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh2020-02-09 23:47
 • #631: Hương, thật là thơm2020-02-09 23:47
 • #632: Truyện Thừa chi tranh2020-02-09 23:47
 • #633: Nhân Vương Quyền2020-02-09 23:47
 • #634: Buôn bán không xả thân nghĩa ở2020-02-09 23:48
 • #635: Vạn ác xã hội cũ2020-02-09 23:48
 • #636: Quần Lang Phệ Hổ2020-02-09 23:48
 • #637: Lão khiếu hóa tử tới cửa2020-02-09 23:48
 • #638: Đoàn diệt2020-02-09 23:48
 • #639: Bán Thánh Lôi Phạt2020-02-09 23:48
 • #640: Tiên sinh thứ tội2020-02-09 23:48
 • #641: Chúng ta kết nghĩa anh em2020-02-09 23:49
 • #642: Diệu Nhân chi thương2020-02-09 23:49
 • #643: Loại quả dưa đến quả dưa2020-02-09 23:49
 • #644: Thép tốt dùng ở lưỡi dao trên2020-02-09 23:49
 • #645: Người tốt báo đáp tốt2020-02-09 23:49
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0646.mp32020-02-09 23:49
 • #647: Trương gia diệt2020-02-09 23:49
 • #648: Quan lại bao che cho nhau2020-02-09 23:49
 • #649: Khẩu Hàm Thiên Hiến2020-02-09 23:50
 • #650: Bị cáo, bị can lần khổ chủ2020-02-09 23:50
 • #651: Vương Kinh bãi quan2020-02-09 23:50
 • #652: Chính là hắn2020-02-09 23:50
 • #653: Quan Thiên oai2020-02-09 23:50
 • #654: Tiềm Long Thăng Uyên2020-02-09 23:50
 • #655: Mệnh là bác tới2020-02-09 23:50
 • #656: Bán Thánh tố đánh cược2020-02-09 23:51
 • #657: Diệp Đình Hiên cái chết2020-02-09 23:51
 • #658: Túy Nguyệt lâu bên trong 1 trận say2020-02-09 23:51
 • #659: Bảo Châu, Công Pháp, Long Giáp2020-02-09 23:51
 • #660: Có tài cán gì2020-02-09 23:51
 • #661: Còn có ai2020-02-09 23:51
 • #662: 3 chén rượu2020-02-09 23:51
 • #663: Nhân tài kiệt xuất2020-02-09 23:52
 • #664: Ngụy Vương Lý Thành2020-02-09 23:52
 • #665: Ngân Câu Đổ Phường2020-02-09 23:52
 • #666: Mua người2020-02-09 23:52
 • #667: Ngô Vương Lý Lạc2020-02-09 23:52
 • #668: Độc Mục Lão Nhân2020-02-09 23:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0669.mp32020-02-09 23:52
 • #670: Châu Cơ Tiên Sinh2020-02-09 23:52
 • #671: Bình Khang Phường2020-02-09 23:53
 • #672: Một ngày duyệt tận Trường An hoa2020-02-09 23:53
 • #673: Lý Văn Chiêu2020-02-09 23:53
 • #674: Kiếm Khí Hồn Thoát2020-02-09 23:53
 • #675: Kiếm Thánh con gái2020-02-09 23:53
 • #676: Mưu tính Thái Tử2020-02-09 23:53
 • #677: Nhất kiếm chém thánh2020-02-09 23:53
 • #678: Ngụy Vũ Tốt2020-02-09 23:53
 • #679: Bát môn phong giáp2020-02-09 23:54
 • #680: Viên Môn Phá Kích2020-02-09 23:54
 • #681: Yêu cầu quá đáng2020-02-09 23:54
 • #682: Khí Vận chi tranh2020-02-09 23:54
 • #683: Ngụy Vương phủ dạ yến2020-02-09 23:54
 • #684: Lễ trọng bồi tội2020-02-09 23:54
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0685.mp32020-02-09 23:54
 • #686: Thần Câu Hóa Long2020-02-09 23:55
 • #687: Mại Thán Ông2020-02-09 23:55
 • #688: Ngươi muốn giết ta2020-02-09 23:55
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0689.mp32020-02-09 23:55
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0690.mp32020-02-09 23:55
 • #691: Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm2020-02-09 23:55
 • #692: Quen thuộc thành tự nhiên2020-02-09 23:55
 • #693: Yêu Ma Chi Sâm2020-02-09 23:56
 • #694: Thân vùi lấp trùng vây2020-02-09 23:56
 • #695: Nam Cương cổ tộc2020-02-09 23:56
 • #696: Địa Linh Chu Hoàng Ti2020-02-09 23:56
 • #697: Diệu kế thoát thân2020-02-09 23:56
 • #698: Tiền mãi lộ2020-02-09 23:56
 • #699: Biến Tướng Dưỡng Cổ2020-02-09 23:56
 • #700: Liệt Diễm Các Chân Truyền2020-02-09 23:56
 • #701: Lừa gạt vơ vét2020-02-09 23:57
 • #702: Trảm thủ2020-02-09 23:57
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0703.mp32020-02-09 23:57
 • #704: Vô Cực Pháp Tướng2020-02-09 23:57
 • #705: Xong chưa2020-02-09 23:57
 • #706: Tống tiền2020-02-09 23:57
 • #707: 4 cánh tay Minh Vương2020-02-09 23:57
 • #708: Vương Giả cuộc chiến2020-02-09 23:57
 • #709: Côn Lôn Thần Tướng2020-02-09 23:58
 • #710: Di chứng2020-02-09 23:58
 • #711: 3 đại Thiên Yêu hậu duệ2020-02-09 23:58
 • #712: Bỏ đá xuống giếng2020-02-09 23:58
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0713.mp32020-02-09 23:58
 • #714: Tây Hạ Xạ Điêu Thủ2020-02-09 23:58
 • #715: Sa Ngẫu2020-02-09 23:58
 • #716: Tử Vong Xạ Tuyến2020-02-09 23:58
 • #717: Nhục Linh Chi2020-02-09 23:59
 • #718: Yểm Điệp, Tham Phong2020-02-09 23:59
 • #719: Phong Sa Quỷ Lưu2020-02-09 23:59
 • #720: Hài Cốt Chi Hồ2020-02-09 23:59
 • #721: Thiên Yêu Hóa Linh Trận2020-02-09 23:59
 • #722: Thôn Vân Thánh Tượng2020-02-09 23:59
 • #723: Khai Quốc Chiến Kỳ2020-02-09 23:59
 • #724: Giới Châu Sơn Hải2020-02-09 23:59
 • #725: 1 giới gia thân2020-02-10 00:00
 • #726: Thiên Yêu Di Bảo2020-02-10 00:00
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0727.mp32020-02-10 00:00
 • #728: Quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ2020-02-10 00:00
 • #729: Gậy ông đập lưng ông2020-02-10 00:00
 • #730: Ném đá giấu tay2020-02-10 00:00
 • #731: Đao đã khát khao khó nhịn2020-02-10 00:00
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0732.mp32020-02-10 00:00
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0733.mp32020-02-10 00:00
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0734.mp32020-02-10 00:01
 • #735: Người người sợ người điên2020-02-10 00:01
 • #736: Hoàng Tuyền Chỉ2020-02-10 00:01
 • #737: Thái Ất Đãng Ma2020-02-10 00:01
 • #738: Truy sát bắt đầu2020-02-10 00:01
 • #739: Tinh Trầm Kim2020-02-10 00:01
 • #740: Thật giả Ngô Minh2020-02-10 00:02
 • #741: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại2020-02-10 00:02
 • #742: Lột da tróc thịt2020-02-10 00:02
 • #743: Ngươi là ma quỷ à2020-02-10 00:02
 • #744: Yêu Ma xuất thế2020-02-10 00:02
 • #745: Khó tiêu nhất được mỹ nhân dạ2020-02-10 00:02
 • #746: Yêu Ma vây thành2020-02-10 00:02
 • #747: Ma Viên Chi Uy2020-02-10 00:02
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0748.mp32020-02-10 00:02
 • #749: Không phục thì làm2020-02-10 00:03
 • #750: Thiên Địa chúc phúc2020-02-10 00:03
 • #751: Ma Âm Phong Bạo2020-02-10 00:03
 • #752: Thành Phá2020-02-10 00:03
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0753.mp32020-02-10 00:03
 • #754: Vung nồi2020-02-10 00:03
 • #755: Nhân sinh như đùa2020-02-10 00:03
 • #756: Ma Tinh một trời một vực2020-02-10 00:04
 • #757: Giúp đỡ kịp thời2020-02-10 00:04
 • #758: Ràng buộc gia thân2020-02-10 00:04
 • #759: Vây đánh2020-02-10 00:04
 • #760: Yêu Ma dụng kế2020-02-10 00:04
 • #761: Đọa Ma Giả2020-02-10 00:04
 • #762: Thiên Lan Tinh Diệt Trận2020-02-10 00:04
 • #763: Phục Long Lĩnh tiềm tu2020-02-10 00:05
 • #764: Bi thảm Độc Giao2020-02-10 00:05
 • #765: Nê Thu2020-02-10 00:05
 • #766: Xin mời chư vị đi chết2020-02-10 00:05
 • #767: Giao Huyết Bồ Đề2020-02-10 00:05
 • #768: Người quen cũ2020-02-10 00:06
 • #769: Linh Hà Bạo Phát2020-02-10 00:06
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0770.mp32020-02-10 00:06
 • #771: Dược Vương Tôn2020-02-10 00:06
 • #772: Giả nhân giả nghĩa2020-02-10 00:06
 • #773: Họa sát thân2020-02-10 00:06
 • #774: Nghĩ hay lắm cùng thiếu đạo đức2020-02-10 00:06
 • #775: Trời không bắt, địa không chôn2020-02-10 00:06
 • #776: 6 đạo Yêu Linh2020-02-10 00:07
 • #777: Tình thế chắc chắn phải chết2020-02-10 00:07
 • #778: Hy sinh vì nghĩa2020-02-10 00:07
 • #779: Thánh Kiếm khoe oai2020-02-10 00:07
 • #780: Thương Nhạc Chi Nhãn2020-02-10 00:07
 • #781: Bắc Kim Hoàng Tử2020-02-10 00:07
 • #782: Mạc Tàng Phong bại trận2020-02-10 00:07
 • #783: Kim Long Phệ Quỷ2020-02-10 00:08
 • #784: Sợ ngươi chết tại đây2020-02-10 00:08
 • #785: Hùng Bi Bối Quan2020-02-10 00:08
 • #786: Cổ Kinh Long oai2020-02-10 00:08
 • #787: Cùng Hung Cực Ác2020-02-10 00:08
 • #788: Thất Tinh Phê Mệnh2020-02-10 00:08
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0789.mp32020-02-10 00:09
 • #790: Trường Không Phó Điện Chủ2020-02-10 00:09
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0791.mp32020-02-10 00:09
 • #792: Thái Tử xuống ngựa2020-02-10 00:09
 • #793: Bất Lương Nhân2020-02-10 00:09
 • #794: Bức bách2020-02-10 00:09
 • #795: Uổng Độ Thánh Ý2020-02-10 00:09
 • #796: Quốc Sĩ Triệu Thư Hàng2020-02-10 00:10
 • #797: Hí Tử Phần2020-02-10 00:10
 • #798: Phụ nữ chi hữu2020-02-10 00:10
 • #799: Ác giả ác báo2020-02-10 00:10
 • #800: Di hoa tiếp mộc, Giá Y Thần Công2020-02-10 00:10
 • #801: Kiếm Tiên giáng lâm2020-02-10 00:10
 • #802: Bao thiên chi đảm2020-02-10 00:10
 • #803: Chỉ hươu bảo ngựa2020-02-10 00:11
 • #804: Thánh tâm độc đoán2020-02-10 00:11
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0805.mp32020-02-10 00:11
 • #806: Đại Nhật Kim Long2020-02-10 00:11
 • #807: Kiếm đoạn Thánh Đạo2020-02-10 00:11
 • #808: Hỏi thế gian tình là gì2020-02-10 00:11
 • #809: Mệnh Kiếp2020-02-10 00:12
 • #810: Ác Ma Đê Ngâm2020-02-10 00:12
 • #811: Tâm Ma Nhận Chủ2020-02-10 00:12
 • #812: Ca ngợi ta đi2020-02-10 00:12
 • #813: Pháp Tướng2020-02-10 00:12
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0814.mp32020-02-10 00:12
 • #815: Chưởng ép 6 Kiếm Thị2020-02-10 00:12
 • #816: Yêu Hoàng Hoặc Tâm2020-02-10 00:12
 • #817: Trọng Sinh Chi Tuyển2020-02-10 00:13
 • #818: Phân tán tin tức2020-02-10 00:13
 • #819: Mò kim đáy biển2020-02-10 00:13
 • #820: Giao Long Tổ Lân2020-02-10 00:13
 • #821: Ta đối với ngươi đủ tốt2020-02-10 00:13
 • #822: Nô Long2020-02-10 00:13
 • #823: Vô Tương Đao Kinh2020-02-10 00:14
 • #824: Thiên Lôi Địa Hỏa2020-02-10 00:14
 • #825: Trò hay2020-02-10 00:14
 • #826: Giết bằng thuốc độc2020-02-10 00:14
 • #827: Đã sớm muốn làm như vậy2020-02-10 00:15
 • #828: Bọ ngựa bắt ve2020-02-10 00:15
 • #829: Chủ nhân vĩ đại2020-02-10 00:15
 • #830: Kim Ô Chi Tinh2020-02-10 00:15
 • #831: Long Hồn Thôn Kim Ô2020-02-10 00:15
 • #832: Đầu trọc đầu trọc2020-02-10 00:15
 • #833: Long Diễm Đao2020-02-10 00:15
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0834.mp32020-02-10 00:16
 • #835: Luyện Khí Tông Sư2020-02-10 00:16
 • #836: Âu Dã2020-02-10 00:16
 • #837: Để lại người sống2020-02-10 00:16
 • #838: 3 món bảo khí2020-02-10 00:16
 • #839: Khí Thành Trung Phẩm2020-02-10 00:16
 • #840: Bảo Quang đốt Mệnh Hỏa2020-02-10 00:17
 • #841: Vàng thật không sợ lửa2020-02-10 00:17
 • #842: Ma Luyện2020-02-10 00:17
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0843.mp32020-02-10 00:17
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0844.mp32020-02-10 00:17
 • #845: Trong hầm cầu Thạch Đầu2020-02-10 00:17
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0846.mp32020-02-10 00:17
 • #847: Đô Thiên Vương Trướng tiểu thuyết: Chân Vũ Cuồng Long tác giả: Mộ Vũ Trần Ai2020-02-10 00:18
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0848.mp32020-02-10 00:18
 • #849: Quang Minh Chính Đại2020-02-10 00:18
 • #850: Thây chất thành núi, máu chảy thành sông2020-02-10 00:18
 • #851: Chó sủa quấy nhiễu dân2020-02-10 00:18
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0852.mp32020-02-10 00:18
 • #853: Tối Độc Bất Quá Phụ Nhân Tâm2020-02-10 00:18
 • #854: Ôn nhu hương là mộ anh hùng2020-02-10 00:19
 • #855: Bạn cũ gặp lại2020-02-10 00:19
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0856.mp32020-02-10 00:19
 • #857: Tế sống Bán Thánh2020-02-10 00:19
 • #858: Ấn Ký2020-02-10 00:20
 • #859: Hung Thụ Bảo Thương2020-02-10 00:20
 • #860: Bán Thánh thần niệm2020-02-10 00:20
 • #861: Cây giống2020-02-10 00:20
 • #862: Long Vẫn Chi Địa2020-02-10 00:20
 • #863: Oán Linh Hồn Tinh2020-02-10 00:21
 • #864: Long Vẫn Kiếm2020-02-10 00:21
 • #865: Long Thánh Di Mạch2020-02-10 00:21
 • #866: Vốn sinh ra đã kém cỏi2020-02-10 00:21
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0867.mp32020-02-10 00:21
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0868.mp32020-02-10 00:22
 • #869: Đối chọi gay gắt2020-02-10 00:22
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0870.mp32020-02-10 00:22
 • #871: Lá bài tẩy2020-02-10 00:22
 • #872: Nhận giặc làm cha2020-02-10 00:22
 • #873: Long Cảnh tan vỡ2020-02-10 00:22
 • #874: Chân Long Hàng Thế2020-02-10 00:22
 • #875: Bạt Kiếm2020-02-10 00:23
 • #876: Giới Châu Toái Phiến2020-02-10 00:23
 • #877: Phược Long Tác2020-02-10 00:23
 • #878: Du Long Thoát tác2020-02-10 00:23
 • #879: Ngụy Long Châu2020-02-10 00:23
 • #880: Đoạt kiếm2020-02-10 00:23
 • #881: Tự đào hố chôn2020-02-10 00:24
 • #882: Tiên Thánh Hiển Linh2020-02-10 00:24
 • #883: Giới Chủ2020-02-10 00:24
 • #884: Bát bộ hạ2020-02-10 00:24
 • #885: Đào hầm chôn phân2020-02-10 00:24
 • #886: Vàng lỏng sữa tắm2020-02-10 00:24
 • #887: Nợ khoản nợ2020-02-10 00:25
 • #888: Ngốc nghếch cùng ngông cuồng2020-02-10 00:25
 • #889: Ly Kinh Bạn Đạo2020-02-10 00:25
 • #890: Đăng Thiên Thạch Giai2020-02-10 00:25
 • #891: Hùng Khuê cái chết2020-02-10 00:25
 • #892: Tàn sát2020-02-10 00:25
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0893.mp32020-02-10 00:25
 • #894: Thỏa hiệp2020-02-10 00:25
 • #895: Thác Bi V Thác Bi2020-02-10 00:26
 • #896: Bác Kích Lưu2020-02-10 00:26
 • #897: Xuất Thần Nhập Hóa2020-02-10 00:26
 • #898: Tẩy Thân Tuyền2020-02-10 00:26
 • #899: Hộ Giới Linh Vệ2020-02-10 00:26
 • #900: May mắn không làm nhục mệnh2020-02-10 00:26
 • #901: Oan ức2020-02-10 00:26
 • #902: Thôn Phệ Phật Hoa2020-02-10 00:27
 • #903: Bán Thánh Phật Đà2020-02-10 00:27
 • #904: Phật Đạo Ma hợp nhất2020-02-10 00:27
 • #905: Chúng Thánh tán thành2020-02-10 00:27
 • #906: Động thủ trên đầu thái tuế2020-02-10 00:27
 • #907: Thăm người thân thăm bạn2020-02-10 00:27
 • #908: Ngất2020-02-10 00:28
 • #909: Cứu trị Thụ Tôn2020-02-10 00:28
 • #910: Trúng độc2020-02-10 00:28
 • #911: Giam cầm2020-02-10 00:28
 • #912: Hào quang sự tích2020-02-10 00:28
 • #913: Thiên Ý khó trái2020-02-10 00:28
 • #914: Người dịch chết, cây dịch sống2020-02-10 00:29
 • #915: Phạm Sư thái độ2020-02-10 00:29
 • #916: Ám độ trần thương2020-02-10 00:29
 • #917: Trấn Yêu Đinh2020-02-10 00:29
 • #918: Thế Thân Cổ2020-02-10 00:29
 • #919: Bắt2020-02-10 00:29
 • #920: Cưỡng bức2020-02-10 00:29
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0921.mp32020-02-10 00:30
 • #922: Lòng tham2020-02-10 00:30
 • #923: Phụ huynh cùng tàn2020-02-10 00:30
 • #924: Khu Hổ Thôn Lang2020-02-10 00:30
 • #925: Đồ Long người2020-02-10 00:30
 • #926: Năm đó đại lời thề2020-02-10 00:30
 • #927: Đại Tỷ Quý Vũ Nguyệt2020-02-10 00:30
 • #928: Không câu nệ tiểu2020-02-10 00:31
 • #929: 10 ác không tha2020-02-10 00:31
 • #930: Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng2020-02-10 00:31
 • #931: Chịu đòn nhận tội2020-02-10 00:31
 • #932: Người không biết xấu hổ thì không địch2020-02-10 00:31
 • #933: Hoàng Giả Mộ Địa2020-02-10 00:31
 • #934: Tránh mà không thấy tiểu2020-02-10 00:31
 • #935: Liên Nữ tổng tuyển cử2020-02-10 00:32
 • #936: Lô Đỉnh2020-02-10 00:32
 • #937: Lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử2020-02-10 00:32
 • #938: Ô Lễ Tương Quân2020-02-10 00:32
 • #939: Chờ ta Phong Thánh ngày2020-02-10 00:32
 • #940: Thánh Đạo Trấn Phong2020-02-10 00:32
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0941.mp32020-02-10 00:33
 • #942: Đại Bi Thủ2020-02-10 00:33
 • #943: Tuệ Nan Kim Cương2020-02-10 00:33
 • #944: Hóa Duyên không phải xin cơm2020-02-10 00:33
 • #945: Ngầm hiểu ý2020-02-10 00:33
 • #946: Quỷ Sát Yêu Lực2020-02-10 00:33
 • #947: Minh Tu Sạn Đạo2020-02-10 00:34
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0948.mp32020-02-10 00:34
 • #949: Cố thổ khó rời2020-02-10 00:34
 • #950: Mắc câu2020-02-10 00:34
 • #951: 3 hung liều mạng2020-02-10 00:34
 • #952: Tội Linh Bài2020-02-10 00:34
 • #953: Tiền đồ khó lường2020-02-10 00:34
 • #954: Tuyệt địa phản công2020-02-10 00:34
 • #955: Thái Tử truyện dụ2020-02-10 00:35
 • #956: Bảo Kính khả năng2020-02-10 00:35
 • #957: Chân Dương Cương Tinh2020-02-10 00:35
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0958.mp32020-02-10 00:35
 • #959: Thánh Kiếm mở đường2020-02-10 00:35
 • #960: Cửu Tử Nhất Sinh2020-02-10 00:35
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0961.mp32020-02-10 00:36
 • #962: Đại Trận Tinh Diệt2020-02-10 00:36
 • #963: Giác Tỳ Diễm Ấn2020-02-10 00:36
 • #964: Như Thánh Thân Lâm2020-02-10 00:36
 • #965: Tử Nhật Đằng Không2020-02-10 00:36
 • #966: Thánh Đạo Luyện Thể2020-02-10 00:36
 • #967: Trốn trốn trốn2020-02-10 00:36
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0968.mp32020-02-10 00:37
 • #969: Chân Long tự bạo2020-02-10 00:37
 • #970: Long Nữ nhân duyên2020-02-10 00:37
 • #971: Đầu Danh Trạng2020-02-10 00:37
 • #972: Hổ dữ thực tử2020-02-10 00:37
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0973.mp32020-02-10 00:37
 • #974: Sâu rượu2020-02-10 00:37
 • #975: Nàng là con gái của ta2020-02-10 00:37
 • #976: Ta là tới giết người2020-02-10 00:37
 • #977: Thái Thượng Vong Tình2020-02-10 00:38
 • #978: Vô Tướng Du Long2020-02-10 00:38
 • #979: Cái tên này có tiền2020-02-10 00:38
 • #980: Đạo Vận2020-02-10 00:38
 • #981: Dụ dỗ từng bước2020-02-10 00:38
 • #982: Hoa Nô Nhân Trụ2020-02-10 00:39
 • #983: Theo như nhu cầu mỗi bên2020-02-10 00:39
 • #984: Huyết Mạch Phản Tổ2020-02-10 00:39
 • #985: Sâu rượu nguyện vọng2020-02-10 00:39
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0986.mp32020-02-10 00:39
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0987.mp32020-02-10 00:39
 • #988: Phản phệ2020-02-10 00:40
 • #989: Ma Giáo Bán Thánh2020-02-10 00:40
 • #990: Hóa Hồn Đan2020-02-10 00:40
 • #991: Anh Hoa Đan2020-02-10 00:40
 • #992: Bái sư2020-02-10 00:40
 • #993: Phản bội2020-02-10 00:40
 • #994: Dẫn sói vào nhà2020-02-10 00:41
 • #995: Chu Thiên Tinh Hải Đồ2020-02-10 00:41
 • #996: Gây xích mích ly gián2020-02-10 00:41
 • #997: Bảo giáp khó phục2020-02-10 00:41
 • #998: Miếu Tiểu Âm Phong Đại2020-02-10 00:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-0999.mp32020-02-10 00:41
 • #1000: 8 Hiền vương2020-02-10 00:42
 • #1001: Anh em trong nhà cãi cọ nhau2020-02-10 00:42
 • #1002: Hoá trang lên sân khấu2020-02-10 00:42
 • #1003: Tạp Gia Hoặc Tâm2020-02-10 00:42
 • #1004: Giúp đỡ2020-02-10 00:42
 • #1005: Vô độc bất trượng phu2020-02-10 00:42
 • #1006: Nhân Thần Cộng Khí2020-02-10 00:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1007.mp32020-02-10 00:43
 • #1008: Nhân Quả khó dò2020-02-10 00:43
 • #1009: Bị thiên lôi đánh2020-02-10 00:43
 • #1010: Thương Lan Bí Cảnh2020-02-10 00:43
 • #1011: Long cung tuyển tú2020-02-10 00:43
 • #1012: Địa Đầu Xà2020-02-10 00:43
 • #1013: Long cung tuyển tú2020-02-10 00:43
 • #1014: Cướp ngục2020-02-10 00:44
 • #1015: Tâm sự nhân sinh2020-02-10 00:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1016.mp32020-02-10 00:44
 • #1017: Trung lương sau khi2020-02-10 00:44
 • #1018: Ác chiến song Hoàng Giả2020-02-10 00:44
 • #1019: Phản Cốt Tể2020-02-10 00:45
 • #1020: Bán Thánh Phù Bảo2020-02-10 00:45
 • #1021: Ân công2020-02-10 00:45
 • #1022: Dân nữ có oán2020-02-10 00:45
 • #1023: Long Tộc Nội vụ2020-02-10 00:45
 • #1024: Tráng Quốc Uy2020-02-10 00:46
 • #1025: Bồ Tát tha mạng2020-02-10 00:46
 • #1026: Tử Trúc Đảo2020-02-10 00:46
 • #1027: 9 cướp kiếm2020-02-10 00:46
 • #1028: Hắn vẫn còn con nít2020-02-10 00:46
 • #1029: Hãm Không Đảo 3 tôn2020-02-10 00:46
 • #1030: Hoàng cấp đầy đất đi2020-02-10 00:46
 • #1031: Băng hỏa Huyền Quy2020-02-10 00:46
 • #1032: Thiết Nghệ Huyền Cung2020-02-10 00:47
 • #1033: Tra hỏi2020-02-10 00:47
 • #1034: Long Danh Vận Thiền2020-02-10 00:47
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1035.mp32020-02-10 00:47
 • #1036: Họa Thủy Đông Dẫn2020-02-10 00:47
 • #1037: Thủy Nhân Châu2020-02-10 00:47
 • #1038: Cùng Âm Hải Loa2020-02-10 00:47
 • #1039: Ác Thôn2020-02-10 00:47
 • #1040: Thiên Hỏa Lưu Ly2020-02-10 00:48
 • #1041: Đánh giá thấp2020-02-10 00:48
 • #1042: Thử Gia cùng Nhược Kê2020-02-10 00:48
 • #1043: Xếp vào gian tế2020-02-10 00:48
 • #1044: Không gian bảo vật2020-02-10 00:48
 • #1045: Câu bảo2020-02-10 00:48
 • #1046: Hư Không Du Ngư2020-02-10 00:49
 • #1047: Thu mua2020-02-10 00:49
 • #1048: Vào bụng2020-02-10 00:49
 • #1049: Lòng tham không đáy2020-02-10 00:49
 • #1050: Lễ ra mắt2020-02-10 00:49
 • #1051: Mở mang tầm mắt2020-02-10 00:49
 • #1052: Vật quy nguyên chủ2020-02-10 00:50
 • #1053: Diệu Thế Liên Hoa2020-02-10 00:50
 • #1054: Thượng sứ2020-02-10 00:50
 • #1055: Đông Hải Đế hậu2020-02-10 00:50
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1056.mp32020-02-10 00:50
 • #1057: Thiên Phần2020-02-10 00:50
 • #1058: Tru Yêu Chí2020-02-10 00:50
 • #1059: Bất Diệt Thánh Ý2020-02-10 00:51
 • #1060: Thất thân2020-02-10 00:51
 • #1061: Quốc Vận 3 phân2020-02-10 00:51
 • #1062: Buồn bực mất tập trung2020-02-10 00:51
 • #1063: Đồng môn cùng tàn2020-02-10 00:51
 • #1064: Di Lạc Chiến Cảnh tiểu thuyết: Chân Vũ cuồng long tác giả: Mộ Vũ bụi trần2020-02-10 00:51
 • #1065: Ngưu Giác Phong2020-02-10 00:51
 • #1066: Nguyệt Dương Tinh Trì2020-02-10 00:52
 • #1067: Thợ săn2020-02-10 00:52
 • #1068: Sa Ngẫu Chiến Binh2020-02-10 00:52
 • #1069: Quỷ Tự2020-02-10 00:52
 • #1070: Quỷ Liễu Ma Cầm2020-02-10 00:52
 • #1071: Vạn Phật Triêu Tông2020-02-10 00:52
 • #1072: Vị Diện ý chí2020-02-10 00:53
 • #1073: Thế Thân Sa Ngẫu2020-02-10 00:53
 • #1074: Hậu Thổ Tinh Cốt2020-02-10 00:53
 • #1075: Ma Long che trời2020-02-10 00:53
 • #1076: Không còn cách xoay chuyển đất trời2020-02-10 00:53
 • #1077: Đường sống2020-02-10 00:54
 • #1078: Cường địch liên tiếp hiện2020-02-10 00:54
 • #1079: Ma Thiết 犰2020-02-10 00:54
 • #1080: Tráng sĩ chặt tay2020-02-10 00:54
 • #1081: luyện chế chiến binh2020-02-10 00:54
 • #1082: Quét sạch hang động2020-02-10 00:54
 • #1083: Bán Thánh Long mãng2020-02-10 00:55
 • #1084: Quan Hải kính2020-02-10 00:55
 • #1085: Thành ta hóa thân2020-02-10 00:55
 • #1086: Vẽ rồng điểm mắt2020-02-10 00:55
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1087.mp32020-02-10 00:55
 • #1088: Quần xà múa lên2020-02-10 00:55
 • #1089: Ma quang lạch trời2020-02-10 00:55
 • #1090: Tầm Căn Tố Nguyên2020-02-10 00:56
 • #1091: Phật Môn Sư Hống2020-02-10 00:56
 • #1092: Nha V Nha2020-02-10 00:56
 • #1093: Đao Phách Linh Đài2020-02-10 00:56
 • #1094: Thu mua2020-02-10 00:56
 • #1095: Hung Ma Linh2020-02-10 00:56
 • #1096: Theo đuôi2020-02-10 00:56
 • #1097: Hung đao oai2020-02-10 00:57
 • #1098: Chết có ý nghĩa2020-02-10 00:57
 • #1099: Thanh Vân Phất Trần2020-02-10 00:57
 • #1100: Lý Đông Hồ cái chết2020-02-10 00:57
 • #1101: Thánh Đạo Trường Hà2020-02-10 00:57
 • #1102: Tử Dương Ma Thi2020-02-10 00:57
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1103.mp32020-02-10 00:57
 • #1104: Vô Tướng Du Long2020-02-10 00:58
 • #1105: Bí sự2020-02-10 00:58
 • #1106: Cản Thi Nhân2020-02-10 00:58
 • #1107: Long khôi khoe oai2020-02-10 00:58
 • #1108: Thánh Hiền mộ vị trí2020-02-10 00:58
 • #1109: Mục tiêu công kích2020-02-10 00:58
 • #1110: Phủng Kiếm Nhân2020-02-10 00:59
 • #1111: Thần bí kiếm khách2020-02-10 00:59
 • #1112: 5 đại thiên phẩm tông môn2020-02-10 00:59
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1113.mp32020-02-10 00:59
 • #1114: Thuỷ triều hiện2020-02-10 00:59
 • #1115: Âm Minh Nghiệp Hỏa2020-02-10 00:59
 • #1116: Các hiển Thần Thông2020-02-10 01:00
 • #1117: Tự làm bậy2020-02-10 01:00
 • #1118: Thanh Tĩnh Vô Vi2020-02-10 01:00
 • #1119: Ngạc Long diệt hồn tiễn2020-02-10 01:00
 • #1120: Hung Ma Linh tôn2020-02-10 01:00
 • #1121: Bức đi2020-02-10 01:00
 • #1122: Thánh Hồn Tinh2020-02-10 01:01
 • #1123: Động thủ2020-02-10 01:01
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1124.mp32020-02-10 01:01
 • #1125: Dám giành trước2020-02-10 01:01
 • #1126: Đi ngược dòng nước2020-02-10 01:01
 • #1127: 3 thánh niết2020-02-10 01:01
 • #1128: Lừa dối qua ải2020-02-10 01:01
 • #1129: Khiêu chiến2020-02-10 01:02
 • #1130: Chỉ thường thôi2020-02-10 01:02
 • #1131: Đạo khí băng diệt2020-02-10 01:02
 • #1132: Bán Thánh ngã xuống2020-02-10 01:02
 • #1133: Sợ cái gì2020-02-10 01:02
 • #1134: Các ngươi sẽ hối hận2020-02-10 01:02
 • #1135: Khí Vận Chi Tử2020-02-10 01:02
 • #1136: Dương quan đạo Độc Mộc Kiều2020-02-10 01:02
 • #1137: Thông Thiên Kiếm nhai2020-02-10 01:03
 • #1138: Có tình nhân sẽ thành huynh muội2020-02-10 01:03
 • #1139: Xông Kiếm Lâm2020-02-10 01:03
 • #1140: Đánh tơi bời chính mình2020-02-10 01:03
 • #1141: Thuần Dương Kiếm Cương2020-02-10 01:03
 • #1142: Thất thường2020-02-10 01:03
 • #1143: Thông Thiên Hải loa2020-02-10 01:03
 • #1144: Kiếm nhai đổ nát2020-02-10 01:03
 • #1145: Vào đời Ứng Kiếp2020-02-10 01:04
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1146.mp32020-02-10 01:04
 • #1147: Chu Thiên Tinh la trận2020-02-10 01:04
 • #1148: Vây đuổi chặn đường2020-02-10 01:04
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1149.mp32020-02-10 01:04
 • #1150: Quá tuyến người chết2020-02-10 01:04
 • #1151: Kiếm ép Chư Cường2020-02-10 01:04
 • #1152: Kiếm giết Cổ Lang2020-02-10 01:05
 • #1153: Thánh Kiếm thất lạc2020-02-10 01:05
 • #1154: Chiến Hồn hung diễm2020-02-10 01:05
 • #1155: Khốc liệt2020-02-10 01:05
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1156.mp32020-02-10 01:05
 • #1157: Long Nguyên Đan2020-02-10 01:05
 • #1158: Hải Hoàng Lệnh2020-02-10 01:05
 • #1159: Quái Thủy Quái Ngư Quái Nhân2020-02-10 01:05
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1160.mp32020-02-10 01:06
 • #1161: Hóa phức tạp thành đơn giản2020-02-10 01:06
 • #1162: Vùng hẻo lánh di dân2020-02-10 01:06
 • #1163: Khách theo Chủ Tiện2020-02-10 01:06
 • #1164: 9 Đại Hải Tặc2020-02-10 01:06
 • #1165: Bán đi2020-02-10 01:06
 • #1166: Đầm rồng hang hổ2020-02-10 01:06
 • #1167: Cọp cái2020-02-10 01:07
 • #1168: Thử thách2020-02-10 01:07
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1169.mp32020-02-10 01:07
 • #1170: Yêu ma hải2020-02-10 01:07
 • #1171: Ma cọp vồ nghịch phản2020-02-10 01:07
 • #1172: Loạn nhận bãi bùn2020-02-10 01:07
 • #1173: Vạn trượng cùng mở2020-02-10 01:07
 • #1174: Thiên Diễn Chiến Đao2020-02-10 01:08
 • #1175: Huyết Mạch Giác Tỉnh2020-02-10 01:08
 • #1176: Phong Tiều Đảo2020-02-10 01:08
 • #1177: Chân Long tỷ đệ2020-02-10 01:08
 • #1178: Long trà giải độc2020-02-10 01:08
 • #1179: Bán Thánh đánh lén2020-02-10 01:08
 • #1180: Ma Lôi Loan2020-02-10 01:08
 • #1181: Chân Long cấm địa2020-02-10 01:09
 • #1182: Tích Lôi sơn2020-02-10 01:09
 • #1183: Động Hư Bảo Thuyền2020-02-10 01:09
 • #1184: Không còn ngọn cỏ2020-02-10 01:09
 • #1185: Long Sát lệ hồn2020-02-10 01:09
 • #1186: Ma tộc bí thuật2020-02-10 01:09
 • #1187: Phúc Hải Điếu Tẩu2020-02-10 01:09
 • #1188: Tử Trái Phụ Thường2020-02-10 01:10
 • #1189: 6 chữ Đại Minh Chú2020-02-10 01:10
 • #1190: Điểm hóa2020-02-10 01:10
 • #1191: Cướp đoạt2020-02-10 01:10
 • #1192: Kết duyên kết oán2020-02-10 01:10
 • #1193: Nghênh ngang rời đi2020-02-10 01:10
 • #1194: Tây Hải ý đồ2020-02-10 01:10
 • #1195: Đề ra nghi vấn2020-02-10 01:11
 • #1196: Không nói cho ngươi2020-02-10 01:11
 • #1197: Tự tìm đường chết2020-02-10 01:11
 • #1198: Trong bóng tối bố cục2020-02-10 01:11
 • #1199: Hổ Khẩu2020-02-10 01:11
 • #1200: Nhân Trành2020-02-10 01:11
 • #1201: Vứt bỏ2020-02-10 01:11
 • #1202: Hoa Lang quân2020-02-10 01:12
 • #1203: Táng Hoa bí thuật2020-02-10 01:12
 • #1204: Kích tướng2020-02-10 01:12
 • #1205: Ám Thông Khúc Khoản2020-02-10 01:12
 • #1206: Mật Tông hộ pháp2020-02-10 01:12
 • #1207: Oán hận hận2020-02-10 01:12
 • #1208: Cổ họa tàn ảnh2020-02-10 01:12
 • #1209: Nha Hồn Ngục2020-02-10 01:13
 • #1210: Vô hình vô chất2020-02-10 01:13
 • #1211: Thiêu thân lao đầu vào lửa2020-02-10 01:13
 • #1212: Cầu Châu2020-02-10 01:13
 • #1213: 7 khiếu hồn tủy2020-02-10 01:13
 • #1214: Ý đồ không tốt2020-02-10 01:13
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1215.mp32020-02-10 01:13
 • #1216: Dĩ Thân Tự Hổ2020-02-10 01:14
 • #1217: Huyết Mạch phá cấm2020-02-10 01:14
 • #1218: Hỗn chiến2020-02-10 01:14
 • #1219: Định Hải Thần Miêu2020-02-10 01:14
 • #1220: Nhân tộc đại nghĩa2020-02-10 01:14
 • #1221: Giả tạo2020-02-10 01:14
 • #1222: Đáng tiếc2020-02-10 01:14
 • #1223: Chủ Thượng2020-02-10 01:15
 • #1224: Lộng Triều Ngoan Đồng2020-02-10 01:15
 • #1225: Hải Thiên 1 tuyến2020-02-10 01:15
 • #1226: Nguyên Thần2020-02-10 01:15
 • #1227: Khắp nơi dị động2020-02-10 01:15
 • #1228: Không đội trời chung2020-02-10 01:16
 • #1229: Âm Phong biển cát2020-02-10 01:16
 • #1230: Tôn Cấp hung vật2020-02-10 01:16
 • #1231: Chư vị xin mời tiếp tục2020-02-10 01:16
 • #1232: Thất Tinh Thiên cương trận2020-02-10 01:16
 • #1233: Long Đế di cốt2020-02-10 01:16
 • #1234: 1 kiếm là đủ2020-02-10 01:16
 • #1235: Người định không bằng trời định2020-02-10 01:16
 • #1236: Tẩu vi thượng sách2020-02-10 01:17
 • #1237: Ẩn Vũ Thứ Thần2020-02-10 01:17
 • #1238: Cảnh còn người mất2020-02-10 01:17
 • #1239: Lại chém Chân Long2020-02-10 01:17
 • #1240: Mồi nhử2020-02-10 01:17
 • #1241: Tự tù2020-02-10 01:17
 • #1242: Vạn tượng hợp 12020-02-10 01:17
 • #1243: Hạ độc người2020-02-10 01:17
 • #1244: Kim Long V nghèo hung2020-02-10 01:18
 • #1245: Vạn Thú vô cương2020-02-10 01:18
 • #1246: Bỏ đá xuống giếng2020-02-10 01:18
 • #1247: Hư Độ Vô Thần2020-02-10 01:18
 • #1248: Thương không nhẹ2020-02-10 01:18
 • #1249: Đấu 1 đấu2020-02-10 01:18
 • #1250: Độc Mục Nhân Hùng2020-02-10 01:18
 • #1251: Xích Luyện thảo nguyên2020-02-10 01:19
 • #1252: Tự tìm đường chết2020-02-10 01:19
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1253.mp32020-02-10 01:19
 • #1254: 8 mạch Dung Thiên2020-02-10 01:19
 • #1255: Man Thánh Chiến Kỹ2020-02-10 01:19
 • #1256: Hoành Độ Hư Không2020-02-10 01:19
 • #1257: Bảo Thuyền xuất thế2020-02-10 01:20
 • #1258: Tái tạo Bản Nguyên2020-02-10 01:20
 • #1259: Vây giết2020-02-10 01:20
 • #1260: Hung tàn2020-02-10 01:20
 • #1261: Huyết Chiến2020-02-10 01:20
 • #1262: Huyết tế2020-02-10 01:20
 • #1263: Vùng vẫy giành sự sống2020-02-10 01:20
 • #1264: Ăn cây táo rào cây sung2020-02-10 01:21
 • #1265: Tiên Thiên Long cương2020-02-10 01:21
 • #1266: ý chí hình chiếu2020-02-10 01:21
 • #1267: Bảo vật động lòng người2020-02-10 01:21
 • #1268: Là nhân tộc mà chiến2020-02-10 01:21
 • #1269: Ngư ông2020-02-10 01:21
 • #1270: Huyết Hồn Lạc Ấn2020-02-10 01:21
 • #1271: Thấy lợi tối mắt2020-02-10 01:22
 • #1272: Cấm Đoạn Long Tác2020-02-10 01:22
 • #1273: Lôi Tôn xuất thế2020-02-10 01:22
 • #1274: Thiên Địa treo ngược2020-02-10 01:22
 • #1275: Chỉ đường2020-02-10 01:22
 • #1276: Thủy Tinh Quan2020-02-10 01:22
 • #1277: Vấp phải trắc trở2020-02-10 01:22
 • #1278: Ngô Phúc cái chết2020-02-10 01:22
 • #1279: Quốc Vận gia thân2020-02-10 01:23
 • #1280: Thánh Đạo gông xiềng2020-02-10 01:23
 • #1281: Hỗn Độn Tịnh Đế Liên2020-02-10 01:23
 • #1282: Tân Sinh2020-02-10 01:23
 • #1283: Trưởng công chúa mẹ con2020-02-10 01:23
 • #1284: Mau mời Huyền Thánh Lão tổ2020-02-10 01:23
 • #1285: Yêu Liên2020-02-10 01:24
 • #1286: Hương tiêu ngọc vẫn2020-02-10 01:24
 • #1287: Ma Kiếp giáng lâm2020-02-10 01:24
 • #1288: Thiên Lao 9 tầng2020-02-10 01:24
 • #1289: 1 người trấn 1 quật2020-02-10 01:24
 • #1290: Mồi nhử2020-02-10 01:24
 • #1291: Huệ Nguyệt thần ni2020-02-10 01:24
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1292.mp32020-02-10 01:25
 • #1293: Đông Hải Long kình2020-02-10 01:25
 • #1294: Ma Tế2020-02-10 01:25
 • #1295: Nguyên Thần Miện Quan2020-02-10 01:25
 • #1296: Thủy Hỏa Bất Dung2020-02-10 01:25
 • #1297: Chưởng ép Ma Tôn2020-02-10 01:25
 • #1298: Thấu Cốt Đinh, Tiệt Mạch Tỏa2020-02-10 01:25
 • #1299: Có thể hay không tạo thuận lợi2020-02-10 01:25
 • #1300: Lại thấy ánh mặt trời2020-02-10 01:26
 • #1301: Người quen2020-02-10 01:26
 • #1302: Ngu Mai Tiên Sinh2020-02-10 01:26
 • #1303: Tiêu Dao Vương2020-02-10 01:26
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1304.mp32020-02-10 01:26
 • #1305: Long khải khoe oai2020-02-10 01:26
 • #1306: Dằn vặt2020-02-10 01:26
 • #1307: Đoạn tình2020-02-10 01:27
 • #1308: Đây chỉ là bắt đầu2020-02-10 01:27
 • #1309: Ngọc Long Đông Lai2020-02-10 01:27
 • #1310: Khai Lô2020-02-10 01:27
 • #1311: Ma Tộc tâm pháp2020-02-10 01:27
 • #1312: Cự kiếm2020-02-10 01:27
 • #1313: Cổ Bàn Tử cầu viện2020-02-10 01:27
 • #1314: Thăm dò2020-02-10 01:28
 • #1315: Bach quỷ dạ hành2020-02-10 01:28
 • #1316: Vân Trung Chi Ma2020-02-10 01:28
 • #1317: Đồng Giác Kim Quan2020-02-10 01:28
 • #1318: 5 quỷ nhấc quan2020-02-10 01:28
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1319.mp32020-02-10 01:28
 • #1320: Bị động chịu đòn2020-02-10 01:29
 • #1321: Mở quan tài2020-02-10 01:29
 • #1322: Cá chết lưới rách2020-02-10 01:29
 • #1323: Người trong đồng đạo2020-02-10 01:29
 • #1324: Quật Mộ Nhân2020-02-10 01:29
 • #1325: Ta đang nằm mơ à2020-02-10 01:29
 • #1326: Dưỡng Vọng2020-02-10 01:29
 • #1327: Kẻ bị ruồng bỏ2020-02-10 01:29
 • #1328: Không thù không oán2020-02-10 01:30
 • #1329: Chúng ta tấm gương2020-02-10 01:30
 • #1330: Manh mối2020-02-10 01:30
 • #1331: Đăng Hạ Hắc2020-02-10 01:30
 • #1332: con ghẻ2020-02-10 01:30
 • #1333: Hỉ làm cha2020-02-10 01:30
 • #1334: Mắt không gặp tâm không phiền2020-02-10 01:30
 • #1335: Thiên hạ thứ 12020-02-10 01:31
 • #1336: Nắm bắt bút vì là đao2020-02-10 01:31
 • #1337: Mũi nhọn đấu với đao sắc2020-02-10 01:31
 • #1338: Thanh Ti như tuyết2020-02-10 01:31
 • #1339: Nguyện vọng2020-02-10 01:31
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1340.mp32020-02-10 01:31
 • #1341: Long hư khóa2020-02-10 01:31
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1342.mp32020-02-10 01:31
 • #1343: Nượu không say lòng người người tự say2020-02-10 01:32
 • #1344: Dong Nham Cự Ma2020-02-10 01:32
 • #1345: Balbo2020-02-10 01:32
 • #1346: Tâm Ma Chi Khế2020-02-10 01:32
 • #1347: Người mình2020-02-10 01:32
 • #1348: Ngân Hôi Chi Xà2020-02-10 01:32
 • #1349: Hôi Nguyệt Chi Kiếp2020-02-10 01:32
 • #1350: Tử Nguyệt Ma Nữ2020-02-10 01:33
 • #1351: Chiến Ma nữ2020-02-10 01:33
 • #1352: Ma Văn dấu ấn2020-02-10 01:33
 • #1353: quái vật2020-02-10 01:33
 • #1354: Thây khô2020-02-10 01:33
 • #1355: 3 Túc Kim Ô2020-02-10 01:34
 • #1356: Viêm Ma Cốt Ma2020-02-10 01:34
 • #1357: báo tin2020-02-10 01:34
 • #1358: ngang ngược2020-02-10 01:34
 • #1359: giả dối2020-02-10 01:34
 • #1360: Cốt Ma Hợp Thể2020-02-10 01:34
 • #1361: Họa Cốt Phân Thân2020-02-10 01:34
 • #1362: khổ chiến2020-02-10 01:35
 • #1363: giảng đạo lý2020-02-10 01:35
 • #1364: nói không giữ lời2020-02-10 01:35
 • #1365: không chân chính2020-02-10 01:35
 • #1366: Niết Bàn Trọng Sinh2020-02-10 01:35
 • #1367: 4 đao2020-02-10 01:35
 • #1368: Nhân Quả nan giải2020-02-10 01:35
 • #1369: Chấm dứt2020-02-10 01:36
 • #1370: phất cờ hò reo2020-02-10 01:36
 • #1371: Bán Nhân Bán Linh2020-02-10 01:36
 • #1372: mầm họa2020-02-10 01:36
 • #1373: Lang Tĩnh trở về2020-02-10 01:36
 • #1374: mà nhìn hắn đắc ý đến khi nào2020-02-10 01:36
 • #1375: người là ngươi giết2020-02-10 01:37
 • #1376: trở lại chốn cũ2020-02-10 01:37
 • #1377: Thánh Kiếm mảnh vỡ2020-02-10 01:37
 • #1378: ác mộng hoặc yêu say đắm2020-02-10 01:37
 • #1379: tín đồ2020-02-10 01:37
 • #1380: Liệp Ma2020-02-10 01:37
 • #1381: tù ma2020-02-10 01:37
 • #1382: Huyết Thần tử2020-02-10 01:38
 • #1383: không có mắc câu2020-02-10 01:38
 • #1384: trêu đùa Ma Đế Tàn Niệm2020-02-10 01:38
 • #1385: cướp ta nhà đồ vật2020-02-10 01:38
 • #1386: nuốt2020-02-10 01:38
 • #1387: đau lòng2020-02-10 01:39
 • #1388: động viên2020-02-10 01:39
 • #1389: 4 nữ chặn đường2020-02-10 01:39
 • #1390: giết tâm2020-02-10 01:39
 • #1391: Khô Vinh Bất Tức2020-02-10 01:39
 • #1392: Phong Hầu không phải ta ý2020-02-10 01:39
 • #1393: Việt Nữ kiếm2020-02-10 01:40
 • #1394: Thanh Liên Kiếm Ca2020-02-10 01:40
 • #1395: song kiếm hợp bích2020-02-10 01:40
 • #1396: chết đi2020-02-10 01:40
 • #1397: năm đó 1 kiếm2020-02-10 01:41
 • #1398: thanh lý môn hộ2020-02-10 01:41
 • #1399: ta lớn rồi2020-02-10 01:41
 • #1400: Kiếm Tâm Thông Minh2020-02-10 01:41
 • #1401: trêu đùa2020-02-10 01:41
 • #1402: thiên tài sa đọa2020-02-10 01:41
 • #1403: Ma Hóa2020-02-10 01:42
 • #1404: hậu chiêu2020-02-10 01:42
 • #1405: Huyết Kiếm tinh phách2020-02-10 01:42
 • #1406: Phản loạn2020-02-10 01:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1407.mp32020-02-10 01:42
 • #1408: Thông U Pháp Mục2020-02-10 01:42
 • #1409: Lão quỷ tái hiện2020-02-10 01:42
 • #1410: Lão Bằng Hữu2020-02-10 01:43
 • #1411: Huyết huynh2020-02-10 01:43
 • #1412: Lại ký khế ước ước chừng2020-02-10 01:43
 • #1413: Điếc không sợ súng2020-02-10 01:43
 • #1414: 1 lưới đánh tan2020-02-10 01:43
 • #1415: Kiếm Cương oai2020-02-10 01:43
 • #1416: 2 Đại Thiên Kiêu bạo phát2020-02-10 01:44
 • #1417: Thoát thân đi2020-02-10 01:44
 • #1418: Ma Đế đường lui2020-02-10 01:44
 • #1419: Huyết Bào nhân2020-02-10 01:44
 • #1420: Kinh biến2020-02-10 01:44
 • #1421: Huyết Luyện Thánh Khí2020-02-10 01:44
 • #1422: Nhân Huyết Man Đầu2020-02-10 01:44
 • #1423: Ma Kiếm2020-02-10 01:45
 • #1424: Chiến Ma đế ( trên )2020-02-10 01:45
 • #1425: Chiến Ma đế ( bên trong )2020-02-10 01:45
 • #1426: Chiến Ma đế ( dưới )2020-02-10 01:45
 • #1427: Đền tội2020-02-10 01:45
 • #1428: Bóng ma trong lòng2020-02-10 01:46
 • #1429: Bản Nguyên Đảo Lưu2020-02-10 01:46
 • #1430: Ai thử kiếm2020-02-10 01:46
 • #1431: Kiếm chém Bồ Tát2020-02-10 01:46
 • #1432: Độc phụ2020-02-10 01:46
 • #1433: Bằng chứng như núi2020-02-10 01:46
 • #1434: Kẻ điên2020-02-10 01:46
 • #1435: Phong Ma2020-02-10 01:46
 • #1436: Thứ 2 Nguyên Thần2020-02-10 01:47
 • #1437: Đại hôn2020-02-10 01:47
 • #1438: Vạn Quỷ Phệ Tâm2020-02-10 01:47
 • #1439: 7 Hoàng Tử2020-02-10 01:47
 • #1440: Thiên Quỷ Chiếu Thần Kinh tiểu thuyết: Chân Vũ cuồng long tác giả: Mộ Vũ bụi trần2020-02-10 01:47
 • #1441: Chỉnh tề2020-02-10 01:47
 • #1442: Tế thiên2020-02-10 01:47
 • #1443: Quỷ Môn mở ra2020-02-10 01:48
 • #1444: Cửu mệnh tỏa thần2020-02-10 01:48
 • #1445: Tuyệt hậu kế2020-02-10 01:48
 • #1446: Tỷ Muội Tương Tàn2020-02-10 01:48
 • #1447: Vào U Minh2020-02-10 01:48
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1448.mp32020-02-10 01:48
 • #1449: Hối hận2020-02-10 01:48
 • #1450: Côn Luân Cổ Quan2020-02-10 01:48
 • #1451: Trong quan tài người2020-02-10 01:49
 • #1452: Nam Hoa Tự2020-02-10 01:49
 • #1453: Phật bài2020-02-10 01:49
 • #1454: Đòi nợ2020-02-10 01:49
 • #1455: Tha nàng 1 mệnh2020-02-10 01:49
 • #1456: Bà lão2020-02-10 01:49
 • #1457: Đại Tổ thu đồ đệ2020-02-10 01:49
 • #1458: Cô ngốc2020-02-10 01:49
 • #1459: Đồ đao ở ai tay2020-02-10 01:50
 • #1460: Phi thiên Thiên Ma2020-02-10 01:50
 • #1461: Nâng kiếm2020-02-10 01:50
 • #1462: Điếu Long2020-02-10 01:50
 • #1463: Ngư Long Thứ Thân2020-02-10 01:50
 • #1464: Nói a nói2020-02-10 01:50
 • #1465: Ở rể2020-02-10 01:51
 • #1466: Bức lui2020-02-10 01:51
 • #1467: Vạn Yêu Sơn2020-02-10 01:51
 • #1468: Hổ hào2020-02-10 01:51
 • #1469: Moi tim đào gan2020-02-10 01:51
 • #1470: Phạm vào kỵ húy2020-02-10 01:51
 • #1471: Hồng nhan chi thương2020-02-10 01:51
 • #1472: lột da áo trấn thủ2020-02-10 01:51
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1473.mp32020-02-10 01:52
 • #1474: Ra 1 khẩu ác khí2020-02-10 01:52
 • #1475: Yến Ma2020-02-10 01:52
 • #1476: Vạn sự đã chuẩn bị2020-02-10 01:52
 • #1477: Tây Vực2020-02-10 01:52
 • #1478: Địa Chủ ông chủ2020-02-10 01:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1479.mp32020-02-10 01:53
 • #1480: Cửu Tử Nhất Sinh2020-02-10 01:53
 • #1481: Long Ngạo Thiên2020-02-10 01:53
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1482.mp32020-02-10 01:53
 • #1483: Kim Cương Tự2020-02-10 01:53
 • #1484: Bất Diệt Kim Thân2020-02-10 01:53
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1485.mp32020-02-10 01:53
 • #1486: Bá đạo2020-02-10 01:54
 • #1487: Là long là hổ2020-02-10 01:54
 • #1488: Chiêm Đài Diệt Minh2020-02-10 01:54
 • #1489: Âm Dương Đại Bi Phú2020-02-10 01:54
 • #1490: Long Tượng Kim Cương Đan2020-02-10 01:54
 • #1491: Quán đỉnh2020-02-10 01:55
 • #1492: Hỗn Độn Tịnh Đế Liên2020-02-10 01:55
 • #1493: Nghịch luyện chân kinh2020-02-10 01:55
 • #1494: Ta vì Chân Phật2020-02-10 01:55
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1495.mp32020-02-10 01:55
 • #1496: Phạm ta Long Tộc người, mặc dù xa tất giết2020-02-10 01:55
 • #1497: Đại Hắc Thiên2020-02-10 01:55
 • #1498: ăn cắp đạo Phong Thánh2020-02-10 01:56
 • #1499: Ta có 1 đao2020-02-10 01:56
 • #1500: Đoạn Thánh Đạo2020-02-10 01:56
 • #1501: Thánh Giả làm quân cờ2020-02-10 01:56
 • #1502: Già Lâu La2020-02-10 01:56
 • #1503: Thiên Quan Tứ Phúc2020-02-10 01:57
 • #1504: Bán Thánh2020-02-10 01:57
 • #1505: Nghiệp Hỏa Đoán Kiếm2020-02-10 01:57
 • #1506: Có việc dễ thương lượng2020-02-10 01:57
 • #1507: Lôi Long2020-02-10 01:57
 • #1508: Tích Lôi Sơn oai2020-02-10 01:57
 • #1509: Thay đổi tên2020-02-10 01:57
 • #1510: Vô địch phong thái2020-02-10 01:58
 • #1511: Hoàng Tuyền Di Dân2020-02-10 01:58
 • #1512: Chiến Nô Loan Tốn2020-02-10 01:58
 • #1513: Bắt2020-02-10 01:58
 • #1514: Quảng Hàn Cung chi chủ2020-02-10 01:58
 • #1515: Trảm Ma Đao Pháp2020-02-10 01:59
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1516.mp32020-02-10 01:59
 • #1517: Tây Môn Phong2020-02-10 01:59
 • #1518: Cuồng2020-02-10 01:59
 • #1519: Tử Vong danh sách2020-02-10 01:59
 • #1520: Hàm Cốc Quan2020-02-10 02:00
 • #1521: Đông Phương gia dã tâm2020-02-10 02:00
 • #1522: Thánh Đạo chi tranh mở ra2020-02-10 02:00
 • #1523: Lang Gia Vương Huyền Sách2020-02-10 02:00
 • #1524: Huyền Hoàng Thiên Sách2020-02-10 02:00
 • #1525: Tiêu Gia Bạch Y2020-02-10 02:00
 • #1526: ên trong thánh ở ngoài vương t2020-02-10 02:00
 • #1527: Thiên Địa Bất Nhân2020-02-10 02:01
 • #1528: Thiên Tử Kiếm2020-02-10 02:01
 • #1529: Thiên Địa Lưỡng phân2020-02-10 02:01
 • #1530: Thương hải 1 túc2020-02-10 02:01
 • #1531: Tự vùi lấp Kiếp Sổ2020-02-10 02:01
 • #1532: Mỗi người một vẻ2020-02-10 02:01
 • #1533: Người có sớm tối họa phúc2020-02-10 02:01
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1534.mp32020-02-10 02:02
 • #1535: Đoạn Đao2020-02-10 02:02
 • #1536: Cha ta là2020-02-10 02:02
 • #1537: Ngự Kiếm Thuật2020-02-10 02:02
 • #1538: Âm Dương lưỡng nghi kiếm2020-02-10 02:02
 • #1539: Tuyệt tự2020-02-10 02:02
 • #1540: Đổ Quỷ cái chết2020-02-10 02:02
 • #1541: Thiên Đạo Kỳ Cục2020-02-10 02:03
 • #1542: 1 giới diễn hóa thành gốc gác2020-02-10 02:03
 • #1543: Trịnh Quốc Công2020-02-10 02:03
 • #1544: Yêu Đạo2020-02-10 02:03
 • #1545: Hắc Bạch Vô Thường2020-02-10 02:03
 • #1546: Địa Tàng Lệnh2020-02-10 02:03
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1547.mp32020-02-10 02:03
 • #1548: Mưa gió nổi lên2020-02-10 02:04
 • #1549: Hà Đông Hà Tây2020-02-10 02:04
 • #1550: Hắn rất không cao hứng2020-02-10 02:04
 • #1551: Mồi câu cá2020-02-10 02:04
 • #1552: Mắc câu2020-02-10 02:04
 • #1553: Tiện nhân2020-02-10 02:04
 • #1554: Đông Sơn Sĩ Tộc2020-02-10 02:05
 • #1555: Giảo Thỉ Côn2020-02-10 02:05
 • #1556: Như người dưng nước lã2020-02-10 02:05
 • #1557: Long Nhục bàn về cân bán2020-02-10 02:05
 • #1558: Công nhiên khiêu khích2020-02-10 02:05
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1559.mp32020-02-10 02:05
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1560.mp32020-02-10 02:06
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1561.mp32020-02-10 02:06
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1562.mp32020-02-10 02:06
 • #1563: Độ Ách Đan2020-02-10 02:06
 • #1564: Thiên Nhân Chi Kiếp2020-02-10 02:06
 • #1565: Tôn Bất Minh2020-02-10 02:06
 • #1566: Cả đời không qua lại với nhau2020-02-10 02:07
 • #1567: Thỏa hiệp2020-02-10 02:07
 • #1568: Bản Nguyên Chân Tinh2020-02-10 02:07
 • #1569: Thả con tép, bắt con tôm2020-02-10 02:07
 • #1570: Tiên Thần Tuyệt Tích2020-02-10 02:07
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1571.mp32020-02-10 02:08
 • #1572: Vạn Huyễn Chiết Cốt Kiếm2020-02-10 02:08
 • #1573: Âu Dã Đại Sư2020-02-10 02:08
 • #1574: Đại Thủ Bút2020-02-10 02:08
 • #1575: Cải Thiên Hoán Địa2020-02-10 02:08
 • #1576: Không người không quỷ không ma2020-02-10 02:08
 • #1577: Như thật tựa như huyễn2020-02-10 02:09
 • #1578: Cung nghênh Tiên Thánh2020-02-10 02:09
 • #1579: Luyện Thần2020-02-10 02:09
 • #1580: Bảo Quang Lưu Ly Kiếm2020-02-10 02:09
 • #1581: Đoạn Vĩ2020-02-10 02:09
 • #1582: Trói buộc Long Ma Quân2020-02-10 02:09
 • #1583: Ma Đế giáng lâm2020-02-10 02:10
 • #1584: Đọa Ma2020-02-10 02:10
 • #1585: Đầu Danh Trạng2020-02-10 02:10
 • #1586: Giết không xong kẻ thù đầu2020-02-10 02:10
 • #1587: Độc chiến quần hùng2020-02-10 02:10
 • #1588: Vô địch2020-02-10 02:10
 • #1589: Long Hổ Giao Thái2020-02-10 02:11
 • #1590: Tróc ra2020-02-10 02:11
 • #1591: Vô Gian đạo2020-02-10 02:11
 • #1592: Thương Nhạc Đương Không2020-02-10 02:11
 • #1593: Phong Thiên Trấn Địa2020-02-10 02:12
 • #1594: Chỉ là không thích2020-02-10 02:12
 • #1595: Lựa chọn2020-02-10 02:12
 • #1596: Không nên người sống2020-02-10 02:12
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1597.mp32020-02-10 02:12
 • #1598: Thị phi ưu khuyết điểm2020-02-10 02:12
 • #1599: Thánh Giả chi mưu2020-02-10 02:13
 • #1600: Giở công phu sư tử ngoạm2020-02-10 02:13
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1601.mp32020-02-10 02:13
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1602.mp32020-02-10 02:13
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1603.mp32020-02-10 02:13
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1604.mp32020-02-10 02:14
 • #1605: Lão Thần Tiên2020-02-10 02:14
 • #1606: Huyền Thánh trở về2020-02-10 02:14
 • #1607: Hàn Thánh ngã xuống2020-02-10 02:14
 • #1608: Vừa vào Ma Vực2020-02-10 02:14
 • #1609: Bộ Nô Đội2020-02-10 02:14
 • #1610: Vạn Tượng đều do ta2020-02-10 02:14
 • #1611: Tử Diên Công Chúa2020-02-10 02:15
 • #1612: Nguyệt Khuyết thời gian2020-02-10 02:15
 • #1613: Tín Đồ2020-02-10 02:15
 • #1614: Mạn Đà La Trớ Chú2020-02-10 02:15
 • #1615: Tâm Ma Mê Tâm2020-02-10 02:15
 • #1616: Minh Tu Sạn Đạo2020-02-10 02:15
 • #1617: Ma Tổ ban cho cái chết2020-02-10 02:16
 • #1618: Đại Ma La Oán Chú2020-02-10 02:16
 • #1619: Đất thị phi2020-02-10 02:16
 • #1620: Kiên nhẫn2020-02-10 02:16
 • #1621: Lợi tức2020-02-10 02:16
 • #1622: Bại lộ2020-02-10 02:16
 • #1623: Mỗi người một vẻ2020-02-10 02:16
 • #1624: Tâm Ma Chủng Tử2020-02-10 02:17
 • #1625: Cô cô2020-02-10 02:17
 • #1626: Hỗn Độn Hỏa Chủng2020-02-10 02:17
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1627.mp32020-02-10 02:17
 • #1628: Đa Bảo thợ săn2020-02-10 02:17
 • #1629: Tà Ảnh chi mưu2020-02-10 02:18
 • #1630: Hắc Ngọc Long Tôn2020-02-10 02:18
 • #1631: Phế Vật lợi dụng2020-02-10 02:18
 • #1632: Nghiên cứu2020-02-10 02:18
 • #1633: Đại Thời Đại2020-02-10 02:18
 • #1634: Hắc Diệu Thần Tinh2020-02-10 02:19
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1635.mp32020-02-10 02:19
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1636.mp32020-02-10 02:19
 • #1637: Ách Ba Ngật Hoàng Liên2020-02-10 02:19
 • #1638: Theo đuôi2020-02-10 02:19
 • #1639: Thợ săn cùng con mồi2020-02-10 02:19
 • #1640: Nghịch Phạt Chiến Thánh2020-02-10 02:20
 • #1641: Bất Diệt2020-02-10 02:20
 • #1642: Phản Phái chết vào nói nhiều2020-02-10 02:20
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1643.mp32020-02-10 02:20
 • #1644: Động Hư Giới Tử2020-02-10 02:20
 • #1645: Đại Na Di Lệnh2020-02-10 02:20
 • #1646: Lịch Huyết Bồn Địa2020-02-10 02:20
 • #1647: Tử Ánh Hàn2020-02-10 02:21
 • #1648: Huyết Đạo Bản Nguyên2020-02-10 02:21
 • #1649: Hắc Long Chi Loạn2020-02-10 02:21
 • #1650: Thời gian cấp bách2020-02-10 02:21
 • #1651: Phòng ngừa chu đáo2020-02-10 02:21
 • #1652: lòng tham không đáy2020-02-10 02:21
 • #1653: Trọng thương2020-02-10 02:22
 • #1654: Thanh Đồng, Phù Du2020-02-10 02:22
 • #1655: Đại Địa Chi Tâm2020-02-10 02:22
 • #1656: Knh sợ2020-02-10 02:22
 • #1657: Pụng ta vì là thần2020-02-10 02:22
 • #1658: Tàn khốc2020-02-10 02:23
 • #1659: Cạnh tranh sinh tồn2020-02-10 02:23
 • #1660: Luyện Binh2020-02-10 02:23
 • #1661: Đục khoét nền tảng2020-02-10 02:23
 • #1662: Đại Tế Ti2020-02-10 02:23
 • #1663: Thỏa hiệp2020-02-10 02:24
 • #1664: Lâm trận phản chiến2020-02-10 02:24
 • #1665: Như ngươi mong muốn2020-02-10 02:24
 • #1666: Tinh Thần Chi Lực2020-02-10 02:24
 • #1667: Ta thần cứu mạng2020-02-10 02:24
 • #1668: Vai hề2020-02-10 02:25
 • #1669: Bạch Cốt Thần Tọa2020-02-10 02:25
 • #1670: Trắng trợn cướp đoạt2020-02-10 02:25
 • #1671: Thiên Cung đem mở2020-02-10 02:25
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1672.mp32020-02-10 02:25
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1673.mp32020-02-10 02:25
 • #1674: Bát Chuyển2020-02-10 02:26
 • #1675: Thử Tung tái hiện2020-02-10 02:26
 • #1676: Đoạn Vĩ2020-02-10 02:26
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1677.mp32020-02-10 02:26
 • #1678: Hỗn Độn Thần Vật2020-02-10 02:26
 • #1679: Nhấc lên Giới Chủ cuộc chiến2020-02-10 02:26
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1680.mp32020-02-10 02:27
 • #1681: Cơ hội2020-02-10 02:27
 • #1682: Kẻ xui xẻo2020-02-10 02:27
 • #1683: Mạnh mẽ2020-02-10 02:27
 • #1684: Đàm phán2020-02-10 02:27
 • #1685: Thoát thân2020-02-10 02:27
 • #1686: Niết Không Thử2020-02-10 02:28
 • #1687: Không Duyên Không Kị2020-02-10 02:28
 • #1688: Chứng Đạo Tổ Địa2020-02-10 02:28
 • #1689: Hư Không Độn Thú2020-02-10 02:28
 • #1690: Ngàn cân treo sợi tóc2020-02-10 02:28
 • #1691: Chạy thoát2020-02-10 02:29
 • #1692: Hỗn Độn Đại Lục2020-02-10 02:29
 • #1693: Hỗn Độn Chi Địch2020-02-10 02:29
 • #1694: Đại Hoàng Cẩu2020-02-10 02:29
 • #1695: Càn Nguyên thịnh hội2020-02-10 02:29
 • #1696: Thanh Chập2020-02-10 02:29
 • #1697: Bi kịch2020-02-10 02:29
 • #1698: Thần Sứ2020-02-10 02:30
 • #1699: Chuộc mạng2020-02-10 02:30
 • #1700: Thăm dò2020-02-10 02:30
 • #1701: Rung cây dọa khỉ2020-02-10 02:30
 • #1702: Hồi hộp2020-02-10 02:30
 • #1703: Hỗn Độn sắp xuất thế2020-02-10 02:30
 • #1704: Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa2020-02-10 02:31
 • #1705: Đại Đạo thanh âm2020-02-10 02:31
 • #1706: Đại Đạo Đồng Hóa2020-02-10 02:31
 • #1707: Bất Diệt Nghiệp Hỏa2020-02-10 02:31
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1708.mp32020-02-10 02:31
 • #1709: Đối chọi gay gắt2020-02-10 02:31
 • #1710: Nhiệt tình vì lợi ích chung2020-02-10 02:31
 • #1711: Thiền Y2020-02-10 02:32
 • #1712: Minh Bức2020-02-10 02:32
 • #1713: Mắc câu2020-02-10 02:32
 • #1714: Hy sinh vì nghĩa2020-02-10 02:32
 • #1715: Vạn Trượng Kim Thân2020-02-10 02:32
 • #1716: Gây xích mích ly gián2020-02-10 02:33
 • #1717: Hiện thân2020-02-10 02:33
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1718.mp32020-02-10 02:33
 • #1719: Vây đánh2020-02-10 02:33
 • #1720: Phá Kính2020-02-10 02:33
 • #1721: Đoạn đuôi2020-02-10 02:33
 • #1722: Càn Nguyên Lão Tổ2020-02-10 02:34
 • #1723: cố nhân2020-02-10 02:34
 • #1724: Kỳ Lân Thánh2020-02-10 02:34
 • #1725: Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng2020-02-10 02:34
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1726.mp32020-02-10 02:34
 • #1727: Phật Tổ Thích Già2020-02-10 02:34
 • #1728: Công đạo không ở lòng người2020-02-10 02:35
 • #1729: Lén qua2020-02-10 02:35
 • #1730: Ngăn cơn sóng dữ2020-02-10 02:35
 • #1731: Thiên cung tình hình rối loạn2020-02-10 02:35
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1732.mp32020-02-10 02:35
 • #1733: Kinh người bí ẩn2020-02-10 02:36
 • #1734: Chính Thần Mao Thần2020-02-10 02:36
 • #1735: Chương 1736 Thành Thần cùng Đạo Thống Chi Tranh2020-02-10 02:36
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1736.mp32020-02-10 02:36
 • #1737: Đấu Chuyển Tinh Di2020-02-10 02:36
 • #1738: Trận vây Yêu Thánh2020-02-10 02:36
 • #1739: Xin bắt đầu ngươi biểu diễn2020-02-10 02:37
 • #1740: Thần Lôi Diệt Thế2020-02-10 02:37
 • #1741: Đồng thau thần uy2020-02-10 02:37
 • #1742: Phá Diệt Thần Mâu uy hiếp2020-02-10 02:37
 • #1743: Thân ngươi ở nơi, chính là nhà2020-02-10 02:37
 • #1744: thần binh mô hình2020-02-10 02:37
 • #1745: Con rơi2020-02-10 02:38
 • #1746: 2 tuyển 12020-02-10 02:38
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1747.mp32020-02-10 02:38
 • #1748: Triệu Thư Hàng phong thánh2020-02-10 02:38
 • #1749: Chó giữ cửa2020-02-10 02:38
 • #1750: Đại Khai Sát Giới2020-02-10 02:39
 • #1751: Máu nhuộm bầu trời2020-02-10 02:39
 • #1752: Cự Linh Thôn Long Mạch2020-02-10 02:39
 • #1753: Hoàng Cung tận thế2020-02-10 02:39
 • #1754: Tội lỗi chồng chất2020-02-10 02:39
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1755.mp32020-02-10 02:39
 • #1756: Phụng Thiên Thừa Vận2020-02-10 02:40
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1757.mp32020-02-10 02:40
 • #1758: Pháp Gia đại lưu vong2020-02-10 02:40
 • #1759: Côn Luân Phong Thần2020-02-10 02:40
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1760.mp32020-02-10 02:40
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1761.mp32020-02-10 02:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1762.mp32020-02-10 02:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1763.mp32020-02-10 02:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1764.mp32020-02-10 02:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1765.mp32020-02-10 02:41
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1766.mp32020-02-10 02:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1767.mp32020-02-10 02:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1768.mp32020-02-10 02:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1769.mp32020-02-10 02:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1770.mp32020-02-10 02:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1771.mp32020-02-10 02:42
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1772.mp32020-02-10 02:43
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1773.mp32020-02-10 02:43
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1774.mp32020-02-10 02:43
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1775.mp32020-02-10 02:43
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1776.mp32020-02-10 02:43
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1777.mp32020-02-10 02:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1778.mp32020-02-10 02:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1779.mp32020-02-10 02:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1780.mp32020-02-10 02:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1781.mp32020-02-10 02:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1782.mp32020-02-10 02:44
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1783.mp32020-02-10 02:45
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1784.mp32020-02-10 02:45
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1785.mp32020-02-10 02:45
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1786.mp32020-02-10 02:45
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1787.mp32020-02-10 02:45
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1788.mp32020-02-10 02:45
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1789.mp32020-02-10 02:45
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1790.mp32020-02-10 02:46
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1791.mp32020-02-10 02:46
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1792.mp32020-02-10 02:46
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1793.mp32020-02-10 02:46
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1794.mp32020-02-10 02:47
 • #1795: Côn Lôn quay về2020-02-10 02:47
 • #1796: Giá lâm Chúng Thánh Điện2020-02-10 02:47
 • #1797: Thái Ất Hoa Thiên Trận2020-02-10 02:47
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1798.mp32020-02-10 02:47
 • #1799: Song Trận Tương Dung2020-02-10 02:48
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1800.mp32020-02-10 02:48
 • #1801: Hành hung2020-02-10 02:48
 • #1802: Kỳ Lân hiện2020-02-10 02:48
 • #1803: Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô2020-02-10 02:48
 • #1804: Sâu không lường được2020-02-10 02:48
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1805.mp32020-02-10 02:48
 • #1806: Xin mời Chúng Thánh quy thiên2020-02-10 02:49
 • #1807: Duy nguyện Nhân Tộc Vĩnh Xương2020-02-10 02:49
 • #1808: Tụng Kinh Quỷ Phật2020-02-10 02:49
 • #1809: Sụp đổ2020-02-10 02:49
 • #1810: Thánh nghị2020-02-10 02:49
 • #1811: Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong2020-02-10 02:49
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1812.mp32020-02-10 02:50
 • #1813: Đầu Danh Trạng2020-02-10 02:50
 • #1814: Ngôn Xuất Pháp Tùy2020-02-10 02:50
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1815.mp32020-02-10 02:50
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1816.mp32020-02-10 02:50
 • #1817: Chính Khí Đại Nhật rơi Đông Hải2020-02-10 02:50
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1818.mp32020-02-10 02:50
 • #1819: Hoặc là lăn, hoặc là chết2020-02-10 02:51
 • #1820: Toàn dân bố võ2020-02-10 02:51
 • #1821: Người người như rồng2020-02-10 02:51
 • #1822: Tuyển quân2020-02-10 02:51
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1823.mp32020-02-10 02:51
 • #1824: Nữ Vũ Thần2020-02-10 02:51
 • #1825: Nông Thánh Hứa Thu Lan2020-02-10 02:52
 • #1826: Lo chuyện bao đồng2020-02-10 02:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1827.mp32020-02-10 02:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1828.mp32020-02-10 02:52
 • #1829: Ta lấy bản thân Bổ Thiên Khuyết2020-02-10 02:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1830.mp32020-02-10 02:52
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1831.mp32020-02-10 02:53
 • #1832: Thiên Đạo Kiếm2020-02-10 02:53
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1833.mp32020-02-10 02:53
 • #1834: Hỗn Độn Di Hài2020-02-10 02:53
 • #1835: Nhập U Minh2020-02-10 02:53
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1836.mp32020-02-10 02:53
 • #1837: Nhân gian cõi âm2020-02-10 02:54
 • #1838: Địa Tàng2020-02-10 02:54
 • #1839: Cải Thiên Hoán Địa2020-02-10 02:54
 • #1840: Này đến Hoàng Tuyền Chiêu bộ hạ cũ2020-02-10 02:54
 • #1841: Long Tộc xong2020-02-10 02:54
 • #1842: Địa Phủ2020-02-10 02:55
 • #1843: ngẩng đầu 3 thước có Thần Minh2020-02-10 02:55
 • #1844: Liều mình2020-02-10 02:55
 • #1845: Sinh Tử Bộ, Câu Hồn Bút2020-02-10 02:55
 • chan-vu-cuong-long-chuong-1846.mp32020-02-10 02:55
 • #1847: Có bằng hữu từ phương xa tới2020-02-10 02:55
 • #1848: Ngươi chính là cái đệ đệ2020-02-10 02:55
 • #1849: 4 tổ quy thiên2020-02-10 02:56
 • #1850: Thân Hóa Lục Đạo ( cuối cùng )2020-02-10 02:56
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Đế Tế

TiKay

Trang Viên Của Mị Ma

THUYS♥️

Huyền Huyễn Mạnh Nhất Phò Mã

TiKay

Leave a Reply