Hiện Đại Ngôn Tình

Quãng Đời Còn Lại Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

“Ta yêu ngươi sau lưng tinh tế tinh xảo mỹ lệ con bướm cốt, càng ái ngươi bình tĩnh dịu dàng bề ngoài hạ thanh lãnh kiêu ngạo ”

—— rất nhiều năm trước đó là như thế.

.

Bạch Lộ hai mươi sáu tuổi năm ấy đi thân cận, gặp một vị có tiền có quyền, tướng mạo xuất sắc tính cách ôn nhuận nam nhân.

Sau đó nàng gả cho hắn.

Không có người tin tưởng, bất cần đời Cảnh Thiếu thật sự sẽ kết hôn.

Càng không có người tin tưởng, hắn sẽ trở thành một vị nghi gia nghi thất hảo nam nhân.

Tag: Yêu sâu sắc tình yêu và hôn nhân ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bạch Lộ. Cảnh Ngôn

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Giang Tiểu Lục
 •  Chương: /79
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0001.mp32019-12-29 03:56
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0002.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0003.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0004.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0005.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0006.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0007.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0008.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0009.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0010.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0011.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0012.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0013.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0014.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0015.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0016.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0017.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0018.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0019.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0020.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0021.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0022.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0023.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0024.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0025.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0026.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0027.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0028.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0029.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0030.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0031.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0032.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0033.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0034.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0035.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0036.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0037.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0038.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0039.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0040.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0041.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0042.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0043.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0044.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0045.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0046.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0047.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0048.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0049.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0050.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0051.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0052.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0053.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0054.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0055.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0056.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0057.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0058.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0059.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0060.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0061.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0062.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0063.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0064.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0065.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0066.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0067.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0068.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0069.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0070.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0071.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0072.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0073.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0074.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0075.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0076.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0077.mp32019-12-29 04:16
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0078.mp32019-12-29 04:16
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0079.mp32019-12-29 04:16
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

TiKay

Y Nữ Cuồng Tạc Thiên: Vạn Độc Tiểu Ma Phi

TiKay

Vòng Hồng Miêu Nhàn Nhã Sinh Hoạt

THUYS♥️

Leave a Reply