Hiện ĐạiNgôn Tình

Quãng Đời Còn Lại Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

“Ta yêu ngươi sau lưng tinh tế tinh xảo mỹ lệ con bướm cốt, càng ái ngươi bình tĩnh dịu dàng bề ngoài hạ thanh lãnh kiêu ngạo ”

—— rất nhiều năm trước đó là như thế.

.

Bạch Lộ hai mươi sáu tuổi năm ấy đi thân cận, gặp một vị có tiền có quyền, tướng mạo xuất sắc tính cách ôn nhuận nam nhân.

Sau đó nàng gả cho hắn.

Không có người tin tưởng, bất cần đời Cảnh Thiếu thật sự sẽ kết hôn.

Càng không có người tin tưởng, hắn sẽ trở thành một vị nghi gia nghi thất hảo nam nhân.

Tag: Yêu sâu sắc tình yêu và hôn nhân ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bạch Lộ. Cảnh Ngôn

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Giang Tiểu Lục
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0001.mp32019-12-29 03:56
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0002.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0003.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0004.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0005.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0006.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0007.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0008.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0009.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0010.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0011.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0012.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0013.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0014.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0015.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0016.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0017.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0018.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0019.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0020.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0021.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0022.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0023.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0024.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0025.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0026.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0027.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0028.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0029.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0030.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0031.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0032.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0033.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0034.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0035.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0036.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0037.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0038.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0039.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0040.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0041.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0042.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0043.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0044.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0045.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0046.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0047.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0048.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0049.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0050.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0051.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0052.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0053.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0054.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0055.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0056.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0057.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0058.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0059.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0060.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0061.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0062.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0063.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0064.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0065.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0066.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0067.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0068.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0069.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0070.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0071.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0072.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0073.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0074.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0075.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0076.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0077.mp32019-12-29 04:16
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0078.mp32019-12-29 04:16
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0079.mp32019-12-29 04:16
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Kiều Sủng Tiểu Phúc Thê

THUYS♥️

Hoàn Khố Đế Phi

THUYS♥️

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

TiKay

Vượng Môn Tiểu Nông Nữ

TiKay

Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần: Từ Gia Quá Sẽ Liêu!

THUYS♥️

Đào Sát Sấm Quan Trò Chơi

THUYS♥️

Leave a Reply