Hiện ĐạiNgôn Tình

Quãng Đời Còn Lại Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

“Ta yêu ngươi sau lưng tinh tế tinh xảo mỹ lệ con bướm cốt, càng ái ngươi bình tĩnh dịu dàng bề ngoài hạ thanh lãnh kiêu ngạo ”

—— rất nhiều năm trước đó là như thế.

.

Bạch Lộ hai mươi sáu tuổi năm ấy đi thân cận, gặp một vị có tiền có quyền, tướng mạo xuất sắc tính cách ôn nhuận nam nhân.

Sau đó nàng gả cho hắn.

Không có người tin tưởng, bất cần đời Cảnh Thiếu thật sự sẽ kết hôn.

Càng không có người tin tưởng, hắn sẽ trở thành một vị nghi gia nghi thất hảo nam nhân.

Tag: Yêu sâu sắc tình yêu và hôn nhân ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bạch Lộ. Cảnh Ngôn

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Giang Tiểu Lục
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0001.mp32019-12-29 03:56
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0002.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0003.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0004.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0005.mp32019-12-29 03:57
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0006.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0007.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0008.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0009.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0010.mp32019-12-29 03:58
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0011.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0012.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0013.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0014.mp32019-12-29 03:59
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0015.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0016.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0017.mp32019-12-29 04:00
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0018.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0019.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0020.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0021.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0022.mp32019-12-29 04:01
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0023.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0024.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0025.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0026.mp32019-12-29 04:02
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0027.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0028.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0029.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0030.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0031.mp32019-12-29 04:03
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0032.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0033.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0034.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0035.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0036.mp32019-12-29 04:04
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0037.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0038.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0039.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0040.mp32019-12-29 04:05
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0041.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0042.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0043.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0044.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0045.mp32019-12-29 04:06
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0046.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0047.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0048.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0049.mp32019-12-29 04:07
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0050.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0051.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0052.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0053.mp32019-12-29 04:08
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0054.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0055.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0056.mp32019-12-29 04:09
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0057.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0058.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0059.mp32019-12-29 04:10
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0060.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0061.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0062.mp32019-12-29 04:11
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0063.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0064.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0065.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0066.mp32019-12-29 04:12
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0067.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0068.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0069.mp32019-12-29 04:13
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0070.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0071.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0072.mp32019-12-29 04:14
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0073.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0074.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0075.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0076.mp32019-12-29 04:15
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0077.mp32019-12-29 04:16
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0078.mp32019-12-29 04:16
 • quang-doi-con-lai-thinh-nhieu-chi-giao-chuong-0079.mp32019-12-29 04:16
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

THUYS♥️

Quyền Thần Bất Lão Kiều Thê

THUYS♥️

Luân Hồi Đoàn Tàu · Khởi Động Lại [ Vô Hạn ]

TiKay

Sói Đi Thành Đôi

THUYS♥️

Phu Nhân, Ngươi Áo Choàng Lại Rơi

TiKay

Mạt Thế Nhũ Mẫu

THUYS♥️

Leave a Reply