Hiện ĐạiHuyền HuyễnNgôn TìnhNữ Cường

Hào Môn Nữ Phụ Là Thần Y

Tô Đàn một giấc ngủ dậy, từ mỗi người kính ngưỡng thần y, biến thành hiện đại bé gái mồ côi.

Tài chính thiếu hụt, lão công rời bỏ, tiểu tam kiêu ngạo, tài sản duy nhất là một nhà sắp đóng cửa trung y quán.

Đây là cái trung y bị các loại công kích diss niên đại, lại cũng là thuận gió dựng lên tốt nhất niên đại.

Tô Đàn cười, âm dương ngũ hành, nội tạng tân huyết.

Chính nàng chính là lớn nhất bàn tay vàng.

Thành nam sinh ý quạnh quẽ trung y quán, không biết ngày nào đó khởi, thường xuyên có siêu xe dừng lại.

Tiếp đãi phần lớn là nhân vật nổi tiếng chính khách, thậm chí có muốn theo đuổi trú nhan mỹ da siêu sao!

Mà cái kia trong truyền thuyết đại lão, cư nhiên trụ đi vào không ra. . .

Nhìn đến TV thượng mỗi ngày tuần hoàn rác rưởi lão trung y dưỡng sinh quảng cáo

Tô Đàn thổi tiếng huýt sáo, “Ta là lão trung y, ta chuyên trị khoác lác.”

————————————

Tag: Xuyên qua thời không vả mặt sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Đàn, Phong Kinh Mặc (tứ thúc)

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Trì Mạch
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0001.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0002.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0003.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0004.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0005.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0006.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0007.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0008.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0009.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0010.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0011.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0012.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0013.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0014.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0015.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0016.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0017.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0018.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0019.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0020.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0021.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0022.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0023.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0024.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0025.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0026.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0027.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0028.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0029.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0030.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0031.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0032.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0033.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0034.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0035.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0036.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0037.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0038.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0039.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0040.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0041.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0042.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0043.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0044.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0045.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0046.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0047.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0048.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0049.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0050.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0051.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0052.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0053.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0054.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0055.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0056.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0057.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0058.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0059.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0060.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0061.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0062.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0063.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0064.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0065.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0066.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0067.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0068.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0069.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0070.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0071.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0072.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0073.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0074.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0075.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0076.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0077.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0078.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0079.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0080.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0081.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0082.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0083.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0084.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0085.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0086.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0087.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0088.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0089.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0090.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0091.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0092.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0093.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0094.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0095.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0096.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0097.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0098.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0099.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0100.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0101.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0102.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0103.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0104.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0105.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0106.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0107.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0108.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0109.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0110.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0111.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0112.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0113.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0114.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0115.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0116.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0117.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0118.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0119.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0120.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0121.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0122.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0123.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0124.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0125.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0126.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0127.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0128.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0129.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0130.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0131.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0132.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0133.mp32019-04-30 03:41
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0134.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0135.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0136.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0137.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0138.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0139.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0140.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0141.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0142.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0143.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0144.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0145.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0146.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0147.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0148.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0149.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0150.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0151.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0152.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0153.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0154.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0155.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0156.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0157.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0158.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0159.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0160.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0161.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0162.mp32019-04-30 03:48
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0163.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0164.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0165.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0166.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0167.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0168.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0169.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0170.mp32019-04-30 03:50
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0171.mp32019-04-30 03:50
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0172.mp32019-04-30 03:50
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.1]

Related posts

Phượng Động Cửu Thiên: Phế Tài Sát Thủ Phi

THUYS♥️

Cùng Thiên Đồng Thú

THUYS♥️

Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng

THUYS♥️

Trọng Sinh Hào Môn Kiều Kiều Nữ

THUYS♥️

Tinh Tế Nữ Đế

THUYS♥️

Bởi Vì Ta Là Tiên Nữ Nha

THUYS♥️

Leave a Reply