Hiện ĐạiHuyền HuyễnNgôn TìnhNữ Cường

Hào Môn Nữ Phụ Là Thần Y

Tô Đàn một giấc ngủ dậy, từ mỗi người kính ngưỡng thần y, biến thành hiện đại bé gái mồ côi.

Tài chính thiếu hụt, lão công rời bỏ, tiểu tam kiêu ngạo, tài sản duy nhất là một nhà sắp đóng cửa trung y quán.

Đây là cái trung y bị các loại công kích diss niên đại, lại cũng là thuận gió dựng lên tốt nhất niên đại.

Tô Đàn cười, âm dương ngũ hành, nội tạng tân huyết.

Chính nàng chính là lớn nhất bàn tay vàng.

Thành nam sinh ý quạnh quẽ trung y quán, không biết ngày nào đó khởi, thường xuyên có siêu xe dừng lại.

Tiếp đãi phần lớn là nhân vật nổi tiếng chính khách, thậm chí có muốn theo đuổi trú nhan mỹ da siêu sao!

Mà cái kia trong truyền thuyết đại lão, cư nhiên trụ đi vào không ra. . .

Nhìn đến TV thượng mỗi ngày tuần hoàn rác rưởi lão trung y dưỡng sinh quảng cáo

Tô Đàn thổi tiếng huýt sáo, “Ta là lão trung y, ta chuyên trị khoác lác.”

————————————

Tag: Xuyên qua thời không vả mặt sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Đàn, Phong Kinh Mặc (tứ thúc)

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Trì Mạch
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0001.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0002.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0003.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0004.mp32019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0005.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0006.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0007.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0008.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0009.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0010.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0011.mp32019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0012.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0013.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0014.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0015.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0016.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0017.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0018.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0019.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0020.mp32019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0021.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0022.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0023.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0024.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0025.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0026.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0027.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0028.mp32019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0029.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0030.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0031.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0032.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0033.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0034.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0035.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0036.mp32019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0037.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0038.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0039.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0040.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0041.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0042.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0043.mp32019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0044.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0045.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0046.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0047.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0048.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0049.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0050.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0051.mp32019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0052.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0053.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0054.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0055.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0056.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0057.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0058.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0059.mp32019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0060.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0061.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0062.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0063.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0064.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0065.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0066.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0067.mp32019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0068.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0069.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0070.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0071.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0072.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0073.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0074.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0075.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0076.mp32019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0077.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0078.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0079.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0080.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0081.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0082.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0083.mp32019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0084.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0085.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0086.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0087.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0088.mp32019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0089.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0090.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0091.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0092.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0093.mp32019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0094.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0095.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0096.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0097.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0098.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0099.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0100.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0101.mp32019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0102.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0103.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0104.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0105.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0106.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0107.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0108.mp32019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0109.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0110.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0111.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0112.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0113.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0114.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0115.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0116.mp32019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0117.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0118.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0119.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0120.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0121.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0122.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0123.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0124.mp32019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0125.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0126.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0127.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0128.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0129.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0130.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0131.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0132.mp32019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0133.mp32019-04-30 03:41
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0134.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0135.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0136.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0137.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0138.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0139.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0140.mp32019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0141.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0142.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0143.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0144.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0145.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0146.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0147.mp32019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0148.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0149.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0150.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0151.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0152.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0153.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0154.mp32019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0155.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0156.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0157.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0158.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0159.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0160.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0161.mp32019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0162.mp32019-04-30 03:48
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0163.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0164.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0165.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0166.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0167.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0168.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0169.mp32019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0170.mp32019-04-30 03:50
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0171.mp32019-04-30 03:50
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0172.mp32019-04-30 03:50
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.1]

Related posts

Hung Án Hiện Trường Phát Sóng Trực Tiếp

TiKay

Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

THUYS♥️

Cửu Chuyển Đạo Kinh

TiKay

Thiếu Niên Ca Hành

TiKay

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

TiKay

Độc Bộ

TiKay

Leave a Reply