Huyền HuyễnNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Cửu Phượng Triêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên

Nàng là kinh tài tuyệt diễm, phúc hắc giả dối ma quỷ huấn luyện viên, mai kia xuyên việt, chín tuổi ngốc nữ, thế nhân nhạo báng? Xem nàng như thế nào nhấc lên cơn sóng gió động trời, sửa linh mạch, đoạt dị bảo, tung hoành thất quốc, phượng nghịch thiên hạ!

Hắn là yêu nghiệt tận xương, trí mưu vô song lãnh huyết đế vương, huy kiếm đánh mây bay, chư hầu tẫn tây đến, quét ngang loạn thế, thiên hạ thần phục!

Một đêm đi nhầm vào, mĩ nam ra dục, nàng xem không nên xem gì đó…

Bình thường bản: Hoàng đồ bá nghiệp… Là cho ngươi tạo một cái mộng, vạn lý non sông… Là cho ngươi một cái gia, trường sinh bất tử… Chính là tưởng, ở của ngươi kiếp sau, tìm được ngươi.

Nhược thủy ba ngàn, cho ngươi tình chung, hoàng tuyền bầu trời, tử cũng không hưu.

Tác phẩm nhãn: Thích văn, phế sài lưu, yêu nghiệt, phúc hắc

Nguồn : tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lộ Phi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên việt [1 ]2020-09-19 07:28
 • #2: Xuyên việt [2 ]2020-09-19 07:28
 • #3: Ba cái nam sủng [1 ]2020-09-19 07:28
 • #4: Ba cái nam sủng [2 ]2020-09-19 07:28
 • #5: Ba cái nam sủng [3 ]2020-09-19 07:29
 • #6: Ba cái nam sủng [4 ]2020-09-19 07:29
 • #7: Ba cái nam sủng [5 ]2020-09-19 07:29
 • #8: Ba cái nam sủng [6 ]2020-09-19 07:29
 • #9: Ba cái nam sủng [7 ]2020-09-19 07:29
 • #10: Ba cái nam sủng [8 ]2020-09-19 07:29
 • #11: Một kiếm oai [1 ]2020-09-19 07:30
 • #12: Một kiếm oai [2 ]2020-09-19 07:30
 • #13: Một kiếm oai [3 ]2020-09-19 07:30
 • #14: Một kiếm oai [4 ]2020-09-19 07:30
 • #15: Một kiếm oai [5 ]2020-09-19 07:30
 • #16: Dục hỏa phượng hoàng [1 ]2020-09-19 07:30
 • #17: Dục hỏa phượng hoàng [2 ]2020-09-19 07:30
 • #18: Dục hỏa phượng hoàng [3 ]2020-09-19 07:30
 • #19: Dục hỏa phượng hoàng [4 ]2020-09-19 07:30
 • #20: Dục hỏa phượng hoàng [5 ]2020-09-19 07:31
 • #21: Dục hỏa phượng hoàng [6 ]2020-09-19 07:31
 • #22: Dục hỏa phượng hoàng [7 ]2020-09-19 07:31
 • #23: Dục hỏa phượng hoàng [8 ]2020-09-19 07:31
 • #24: Dục hỏa phượng hoàng [9 ]2020-09-19 07:31
 • #25: Dục hỏa phượng hoàng [10 ]2020-09-19 07:31
 • #26: Công tử Vu Li [1 ]2020-09-19 07:32
 • #27: Công tử Vu Li [2 ]2020-09-19 07:32
 • #28: Công tử Vu Li [3 ]2020-09-19 07:32
 • #29: Vu Li công tử [4 ]2020-09-19 07:32
 • #30: Vu Li công tử [5 ]2020-09-19 07:32
 • #31: Tự rước lấy nhục [1 ]2020-09-19 07:32
 • #32: Tự rước lấy nhục [2 ]2020-09-19 07:32
 • #33: Tự rước lấy nhục [3 ]2020-09-19 07:32
 • #34: Tự rước lấy nhục [4 ]2020-09-19 07:33
 • #35: Tự rước lấy nhục [5 ]2020-09-19 07:33
 • #36: Tan hết gia tài [1 ]2020-09-19 07:33
 • #37: Tan hết gia tài [2 ]2020-09-19 07:33
 • #38: Tan hết gia tài [3 ]2020-09-19 07:33
 • #39: Đi trước Hàm Đan [1 ]2020-09-19 07:33
 • #40: Đi trước Hàm Đan [2 ]2020-09-19 07:33
 • #41: Trên đường đi gặp đạo tặc [1 ]2020-09-19 07:33
 • #42: Trên đường đi gặp đạo tặc [2 ]2020-09-19 07:34
 • #43: Trên đường đi gặp đạo tặc [3 ]2020-09-19 07:34
 • #44: Thích khách chân tướng [1 ]2020-09-19 07:34
 • #45: Thích khách chân tướng [2 ]2020-09-19 07:34
 • #46: Thích khách chân tướng [3 ]2020-09-19 07:34
 • #47: Thích khách chân tướng [4 ]2020-09-19 07:34
 • #48: Thượng phẩm dược lô [1 ]2020-09-19 07:34
 • #49: Thượng phẩm dược lô [2 ]2020-09-19 07:34
 • #50: Thượng phẩm dược lô [3 ]2020-09-19 07:34
 • #51: Thượng phẩm dược lô [4 ]2020-09-19 07:35
 • #52: Hồng mâu thiếu niên [1 ]2020-09-19 07:35
 • #53: Hồng mâu thiếu niên [2 ]2020-09-19 07:35
 • #54: Hồng mâu thiếu niên [3 ]2020-09-19 07:35
 • #55: Hồng mâu thiếu niên [4 ]2020-09-19 07:35
 • #56: Hồng mâu thiếu niên [5 ]2020-09-19 07:35
 • #57: Danh chấn Hàm Đan [1 ]2020-09-19 07:36
 • #58: Danh chấn Hàm Đan [2 ]2020-09-19 07:36
 • #59: Danh chấn Hàm Đan [3 ]2020-09-19 07:36
 • #60: Danh chấn Hàm Đan [4 ]2020-09-19 07:36
 • #61: Tần Quốc vương tử [1 ]2020-09-19 07:36
 • #62: Tần Quốc vương tử [2 ]2020-09-19 07:36
 • #63: Tần Quốc vương tử [3 ]2020-09-19 07:36
 • #64: Trêu đùa quyền thần [1 ]2020-09-19 07:36
 • #65: Trêu đùa quyền thần [2 ]2020-09-19 07:36
 • #66: Trêu đùa quyền thần [3 ]2020-09-19 07:37
 • #67: Trêu đùa quyền thần [4 ]2020-09-19 07:37
 • #68: Trêu đùa quyền thần [5 ]2020-09-19 07:37
 • #69: Trêu đùa quyền thần [6 ]2020-09-19 07:37
 • #70: Trêu đùa quyền thần [7 ]2020-09-19 07:37
 • #71: Trêu đùa quyền thần [8 ]2020-09-19 07:37
 • #72: Tam linh đồng sửa [1 ]2020-09-19 07:37
 • #73: Tam linh đồng sửa [2 ]2020-09-19 07:38
 • #74: Tam linh đồng sửa [3 ]2020-09-19 07:38
 • #75: Ngốc manh đồ đệ [1 ]2020-09-19 07:38
 • #76: Ngốc manh đồ đệ [2 ]2020-09-19 07:38
 • #77: Ngốc manh đồ đệ [3 ]2020-09-19 07:38
 • #78: Ngốc manh đồ đệ [4 ]2020-09-19 07:38
 • #79: Âm dương thuật [5 ]2020-09-19 07:38
 • #80: Âm dương thuật [2 ]2020-09-19 07:39
 • #81: Âm dương thuật [3 ]2020-09-19 07:39
 • #82: Dẫn sói vào nhà [1 ]2020-09-19 07:39
 • #83: Dẫn sói vào nhà [2 ]2020-09-19 07:39
 • #84: Dẫn sói vào nhà [3 ]2020-09-19 07:39
 • #85: Dẫn sói vào nhà [4 ]2020-09-19 07:39
 • #86: Dẫn sói vào nhà [5 ]2020-09-19 07:39
 • #87: Dẫn sói vào nhà [6 ]2020-09-19 07:39
 • #88: Luyện dược thiếu niên [1 ]2020-09-19 07:40
 • #89: Luyện dược thiếu niên [2 ]2020-09-19 07:40
 • #90: Luyện dược thiếu niên [3 ]2020-09-19 07:40
 • #91: Đả kích dì [1 ]2020-09-19 07:40
 • #92: Đả kích dì [2 ]2020-09-19 07:40
 • #93: Kết giao quyền quý [1 ]2020-09-19 07:40
 • #94: Kết giao quyền quý [2 ]2020-09-19 07:40
 • #95: Kết giao quyền quý [3 ]2020-09-19 07:40
 • #96: Kết giao quyền quý [4 ]2020-09-19 07:41
 • #97: Kết giao quyền quý [5 ]2020-09-19 07:41
 • #98: Kết giao quyền quý [6 ]2020-09-19 07:41
 • #99: Làm cho nàng vui vẻ [1 ]2020-09-19 07:41
 • #100: Làm cho nàng vui vẻ [2 ]2020-09-19 07:41
 • #101: Làm cho nàng vui vẻ [3 ]2020-09-19 07:41
 • #102: Làm cho nàng vui vẻ [4 ]2020-09-19 07:41
 • #103: Làm cho nàng vui vẻ [5 ]2020-09-19 07:42
 • #104: Làm cho nàng vui vẻ [6 ]2020-09-19 07:42
 • #105: Hoàng cung dạ yến [1 ]2020-09-19 07:42
 • #106: Hoàng cung dạ yến [2 ]2020-09-19 07:42
 • #107: Hoàng cung dạ yến [3 ]2020-09-19 07:42
 • #108: Hoàng cung dạ yến [4 ]2020-09-19 07:42
 • #109: Cung đình bí sự [1 ]2020-09-19 07:42
 • #110: Cung đình bí sự [2 ]2020-09-19 07:43
 • #111: Cung đình bí sự [3 ]2020-09-19 07:43
 • #112: Ám sinh tình cảm [1 ]2020-09-19 07:43
 • #113: Ám sinh tình cảm [2 ]2020-09-19 07:43
 • #114: Ám sinh tình cảm [3 ]2020-09-19 07:43
 • #115: Ám sinh tình cảm [4 ]2020-09-19 07:43
 • #116: Ám sinh tình cảm [5 ]2020-09-19 07:43
 • #117: Ám sinh tình cảm [6 ]2020-09-19 07:43
 • #118: Ám sinh tình cảm [7 ]2020-09-19 07:44
 • #119: Kỵ xạ trận đấu [1 ]2020-09-19 07:44
 • #120: Kỵ xạ trận đấu [2 ]2020-09-19 07:44
 • #121: Kỵ xạ trận đấu [3 ]2020-09-19 07:44
 • #122: Kỵ xạ trận đấu [4 ]2020-09-19 07:44
 • #123: Kỵ xạ trận đấu [5 ]2020-09-19 07:44
 • #124: Kỵ xạ trận đấu [6 ]2020-09-19 07:45
 • #125: Kỵ xạ trận đấu [7 ]2020-09-19 07:45
 • #126: Mơ mộng hão huyền [1 ]2020-09-19 07:45
 • #127: Mơ mộng hão huyền [2 ]2020-09-19 07:45
 • #128: Mơ mộng hão huyền [3 ]2020-09-19 07:45
 • #129: Mơ mộng hão huyền [4 ]2020-09-19 07:45
 • #130: Tuyệt sắc vũ nương [1 ]2020-09-19 07:45
 • #131: Tuyệt sắc vũ nương [2 ]2020-09-19 07:45
 • #132: Tuyệt sắc vũ nương [3 ]2020-09-19 07:46
 • #133: Tuyệt sắc vũ nương [4 ]2020-09-19 07:46
 • #134: Tuyệt sắc vũ nương [5 ]2020-09-19 07:46
 • #135: Tuyệt sắc vũ nương [6 ]2020-09-19 07:46
 • #136: Tuyệt sắc vũ nương [7 ]2020-09-19 07:46
 • #137: Tuyệt sắc vũ nương [8 ]2020-09-19 07:46
 • #138: Vì nàng bị thương [1 ]2020-09-19 07:46
 • #139: Vì nàng bị thương [2 ]2020-09-19 07:47
 • #140: Vì nàng bị thương [3 ]2020-09-19 07:47
 • #141: Vì nàng bị thương [4 ]2020-09-19 07:47
 • #142: Đính ước tín vật [1 ]2020-09-19 07:47
 • #143: Đính ước tín vật [2 ]2020-09-19 07:47
 • #144: Đính ước tín vật [3 ]2020-09-19 07:47
 • #145: Đính ước tín vật [4 ]2020-09-19 07:47
 • #146: Đính ước tín vật [5 ]2020-09-19 07:47
 • #147: Thần bí tiên đoán [1 ]2020-09-19 07:48
 • #148: Thần bí tiên đoán [2 ]2020-09-19 07:48
 • #149: Thần bí tiên đoán [3 ]2020-09-19 07:48
 • #150: Thần bí tiên đoán [4 ]2020-09-19 07:48
 • #151: Thần bí tiên đoán [5 ]2020-09-19 07:48
 • #152: Thần bí tiên đoán [6 ]2020-09-19 07:48
 • #153: Thần tộc huyết mạch [1 ]2020-09-19 07:49
 • #154: Thần tộc huyết mạch [2 ]2020-09-19 07:49
 • #155: Thần tộc huyết mạch [3 ]2020-09-19 07:49
 • #156: Thần tộc huyết mạch [4 ]2020-09-19 07:49
 • #157: Thần tộc huyết mạch [5 ]2020-09-19 07:49
 • #158: Trọng gia bảo khố [1 ]2020-09-19 07:49
 • #159: Trọng gia bảo khố [2 ]2020-09-19 07:49
 • #160: Trọng gia bảo khố [3 ]2020-09-19 07:50
 • #161: Trọng gia bảo khố [4 ]2020-09-19 07:50
 • #162: Trọng gia bảo khố [5 ]2020-09-19 07:50
 • #163: Trọng gia bảo khố [6 ]2020-09-19 07:50
 • #164: 1652020-09-19 07:50
 • #165: Lần đầu tiên hôn [2 ]2020-09-19 07:50
 • #166: Lần đầu tiên hôn [3 ]2020-09-19 07:50
 • #167: Lần đầu tiên hôn [4 ]2020-09-19 07:50
 • #168: Lần đầu tiên hôn [5 ]2020-09-19 07:51
 • #169: Lần đầu tiên hôn [6 ]2020-09-19 07:51
 • #170: Huyền Thương chi mẫu [1 ]2020-09-19 07:51
 • #171: Huyền Thương chi mẫu [2 ]2020-09-19 07:51
 • #172: Huyền Thương chi mẫu [3 ]2020-09-19 07:51
 • #173: Huyền Thương chi mẫu [4 ]2020-09-19 07:51
 • #174: Huyền Thương chi mẫu [5 ]2020-09-19 07:51
 • #175: Huyền Thương chi mẫu [7 ]2020-09-19 07:51
 • #176: Học cung tỷ thí [1 ]2020-09-19 07:52
 • #177: Học cung tỷ thí [2 ]2020-09-19 07:52
 • #178: Học cung tỷ thí [3 ]2020-09-19 07:52
 • #179: Học cung tỷ thí [4 ]2020-09-19 07:52
 • #180: Học cung tỷ thí [5 ]2020-09-19 07:52
 • #181: Đối chiến tiểu lâu [1 ]2020-09-19 07:52
 • #182: Đối chiến tiểu lâu [2 ]2020-09-19 07:52
 • #183: Đối chiến tiểu lâu [3 ]2020-09-19 07:52
 • #184: Đối chiến tiểu lâu [4 ]2020-09-19 07:53
 • #185: Đối chiến tiểu lâu [5 ]2020-09-19 07:53
 • #186: Đối chiến tiểu lâu [6 ]2020-09-19 07:53
 • #187: Mọi cách tính kế [1 ]2020-09-19 07:53
 • #188: Mọi cách tính kế [2 ]2020-09-19 07:53
 • #189: Mọi cách tính kế [3 ]2020-09-19 07:53
 • #190: Trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm [1 ]2020-09-19 07:53
 • #191: Trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm [2 ]2020-09-19 07:54
 • #192: Trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm [3 ]2020-09-19 07:54
 • #193: Trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm [4 ]2020-09-19 07:54
 • #194: Trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm [5 ]2020-09-19 07:54
 • #195: Thân phận khả nghi [1 ]2020-09-19 07:54
 • #196: Thân phận khả nghi [2 ]2020-09-19 07:54
 • #197: Thân phận khả nghi [3 ]2020-09-19 07:55
 • #198: Thân phận khả nghi [4 ]2020-09-19 07:55
 • #199: Thân phận khả nghi [5 ]2020-09-19 07:55
 • #200: Thân phận khả nghi [6 ]2020-09-19 07:55
 • #201: Thân phận khả nghi [7 ]2020-09-19 07:55
 • #202: Thân phận khả nghi [8 ]2020-09-19 07:55
 • #203: Thân phận khả nghi [9 ]2020-09-19 07:55
 • #204: Thân phận khả nghi [10 ]2020-09-19 07:56
 • #205: Cự cổ Trọng Phong [1 ]2020-09-19 07:56
 • #206: Cự cổ Trọng Phong [2 ]2020-09-19 07:56
 • #207: Cự cổ Trọng Phong [3 ]2020-09-19 07:56
 • #208: Cự cổ Trọng Phong [4 ]2020-09-19 07:56
 • #209: Cự cổ Trọng Phong [5 ]2020-09-19 07:56
 • #210: Cự cổ Trọng Phong [6 ]2020-09-19 07:56
 • #211: Cự cổ Trọng Phong [7 ]2020-09-19 07:57
 • #212: Cự cổ Trọng Phong [8 ]2020-09-19 07:57
 • #213: Cự cổ Trọng Phong [9 ]2020-09-19 07:57
 • #214: Cự cổ Trọng Phong [10 ]2020-09-19 07:57
 • #215: Nhiếp hồn thuật [1 ]2020-09-19 07:57
 • #216: Nhiếp hồn thuật [2 ]2020-09-19 07:57
 • #217: Nhiếp hồn thuật [3 ]2020-09-19 07:57
 • #218: Nhiếp hồn thuật [4 ]2020-09-19 07:57
 • #219: Nhiếp hồn thuật [5 ]2020-09-19 07:57
 • #220: Nhiếp hồn thuật [6 ]2020-09-19 07:58
 • #221: Nhiếp hồn thuật [7 ]2020-09-19 07:58
 • #222: Nhiếp hồn thuật [8 ]2020-09-19 07:58
 • #223: Nhiếp hồn thuật [9 ]2020-09-19 07:58
 • #224: Nhiếp hồn thuật [10 ]2020-09-19 07:58
 • #225: Đầu cơ kiếm lợi [1 ]2020-09-19 07:58
 • #226: Đầu cơ kiếm lợi [2 ]2020-09-19 07:58
 • #227: Đầu cơ kiếm lợi [3 ]2020-09-19 07:59
 • #228: Đầu cơ kiếm lợi [4 ]2020-09-19 07:59
 • #229: Đầu cơ kiếm lợi [5 ]2020-09-19 07:59
 • #230: Đầu cơ kiếm lợi [6 ]2020-09-19 07:59
 • #231: Đầu cơ kiếm lợi [7 ]2020-09-19 07:59
 • #232: Đầu cơ kiếm lợi [8 ]2020-09-19 07:59
 • #233: Đầu cơ kiếm lợi [9 ]2020-09-19 07:59
 • #234: Đầu cơ kiếm lợi [10 ]2020-09-19 08:00
 • #235: Mặc người bài bố [1 ]2020-09-19 08:00
 • #236: Mặc người bài bố [2 ]2020-09-19 08:00
 • #237: Mặc người bài bố [3 ]2020-09-19 08:00
 • #238: Mặc người bài bố [4 ]2020-09-19 08:00
 • #239: Mặc người bài bố [5 ]2020-09-19 08:00
 • #240: Mặc người bài bố [6 ]2020-09-19 08:00
 • #241: Mặc người bài bố [7 ]2020-09-19 08:01
 • #242: Mặc người bài bố [8 ]2020-09-19 08:01
 • #243: Mặc người bài bố [9 ]2020-09-19 08:01
 • #244: Mặc người bài bố [10 ]2020-09-19 08:01
 • #245: Sơ ngộ Tô Cừ [1 ]2020-09-19 08:01
 • #246: Sơ ngộ Tô Cừ [2 ]2020-09-19 08:01
 • #247: Sơ ngộ Tô Cừ [3 ]2020-09-19 08:01
 • #248: Sơ ngộ Tô Cừ [4 ]2020-09-19 08:02
 • #249: Sơ ngộ Tô Cừ [5 ]2020-09-19 08:02
 • #250: Sơ ngộ Tô Cừ [6 ]2020-09-19 08:02
 • #251: Sơ ngộ Tô Cừ [7 ]2020-09-19 08:02
 • #252: Sơ ngộ Tô Cừ [8 ]2020-09-19 08:02
 • #253: Sơ ngộ Tô Cừ [9 ]2020-09-19 08:02
 • #254: Sơ ngộ Tô Cừ [10 ]2020-09-19 08:02
 • #255: Mê chi ưu đàm [1 ]2020-09-19 08:02
 • #256: Mê chi ưu đàm [2 ]2020-09-19 08:03
 • #257: Mê chi ưu đàm [3 ]2020-09-19 08:03
 • #258: Mê chi ưu đàm [4 ]2020-09-19 08:03
 • #259: Mê chi ưu đàm [5 ]2020-09-19 08:03
 • #260: Mê chi ưu đàm [6 ]2020-09-19 08:03
 • #261: Mê chi ưu đàm [7 ]2020-09-19 08:03
 • #262: Mê chi ưu đàm [8 ]2020-09-19 08:03
 • #263: Mê chi ưu đàm [9 ]2020-09-19 08:04
 • #264: Mê chi ưu đàm [10 ]2020-09-19 08:04
 • #265: Con rối sơ hiện [1 ]2020-09-19 08:04
 • #266: Con rối sơ hiện [2 ]2020-09-19 08:04
 • #267: Con rối sơ hiện [3 ]2020-09-19 08:04
 • #268: Con rối sơ hiện [4 ]2020-09-19 08:04
 • #269: Con rối sơ hiện [5 ]2020-09-19 08:04
 • #270: Con rối sơ hiện [6 ]2020-09-19 08:04
 • #271: Con rối sơ hiện [7 ]2020-09-19 08:05
 • #272: Con rối sơ hiện [8 ]2020-09-19 08:05
 • #273: Trăng tròn chi đêm [1 ]2020-09-19 08:05
 • #274: Trăng tròn chi đêm [2 ]2020-09-19 08:05
 • #275: Trăng tròn chi đêm [3 ]2020-09-19 08:05
 • #276: Trăng tròn chi đêm [4 ]2020-09-19 08:05
 • #277: Trăng tròn chi đêm [5 ]2020-09-19 08:05
 • #278: Trăng tròn chi đêm [6 ]2020-09-19 08:06
 • #279: Trăng tròn chi đêm [7 ]2020-09-19 08:06
 • #280: Trăng tròn chi đêm [8 ]2020-09-19 08:06
 • #281: Trăng tròn chi đêm [9 ]2020-09-19 08:06
 • #282: Trăng tròn chi đêm [10 ]2020-09-19 08:06
 • #283: Đấu chuyển âm dương [1 ]2020-09-19 08:06
 • #284: Đấu chuyển âm dương [2 ]2020-09-19 08:06
 • #285: Đấu chuyển âm dương [3 ]2020-09-19 08:06
 • #286: Đấu chuyển âm dương [4 ]2020-09-19 08:07
 • #287: Đấu chuyển âm dương [5 ]2020-09-19 08:07
 • #288: Con rối Ngốc Mao [1 ]2020-09-19 08:07
 • #289: Con rối Ngốc Mao [2 ]2020-09-19 08:07
 • #290: Con rối Ngốc Mao [3 ]2020-09-19 08:07
 • #291: Con rối Ngốc Mao [4 ]2020-09-19 08:07
 • #292: Con rối Ngốc Mao [5 ]2020-09-19 08:07
 • #293: Hai cái linh hồn [1 ]2020-09-19 08:08
 • #294: Hai cái linh hồn [2 ]2020-09-19 08:08
 • #295: Hai cái linh hồn [3 ]2020-09-19 08:08
 • #296: Hai cái linh hồn [4 ]2020-09-19 08:09
 • #297: Hai cái linh hồn [5 ]2020-09-19 08:10
 • #298: Hai cái linh hồn [6 ]2020-09-19 08:10
 • #299: Hai cái linh hồn [7 ]2020-09-19 08:11
 • #300: Vu sơn thần nữ [1 ]2020-09-19 08:11
 • #301: Vu sơn thần nữ [2 ]2020-09-19 08:11
 • #302: Vu sơn thần nữ [3 ]2020-09-19 08:11
 • #303: Vu sơn thần nữ [4 ]2020-09-19 08:11
 • #304: Vu sơn thần nữ [5 ]2020-09-19 08:12
 • #305: Vu sơn thần nữ [6 ]2020-09-19 08:12
 • #306: Vu sơn thần nữ [7 ]2020-09-19 08:12
 • #307: Cáo biệt còn nhỏ [1 ]2020-09-19 08:12
 • #308: Cáo biệt còn nhỏ [2 ]2020-09-19 08:12
 • #309: Cáo biệt còn nhỏ [3 ]2020-09-19 08:12
 • #310: Cáo biệt còn nhỏ [4 ]2020-09-19 08:13
 • #311: Cáo biệt còn nhỏ [5 ]2020-09-19 08:13
 • #312: Cáo biệt còn nhỏ [6 ]2020-09-19 08:13
 • #313: Bảy năm sau [1 ]2020-09-19 08:13
 • #314: Bảy năm sau [2 ]2020-09-19 08:13
 • #315: Bảy năm sau [3 ]2020-09-19 08:13
 • #316: Bảy năm sau [4 ]2020-09-19 08:13
 • #317: Bảy năm sau [6 ]2020-09-19 08:14
 • #318: Bảy năm sau [7 ]2020-09-19 08:14
 • #319: Bảy năm sau [8 ]2020-09-19 08:14
 • #320: Bảy năm sau [9 ]2020-09-19 08:14
 • #321: Bảy năm sau [10 ]2020-09-19 08:14
 • #322: Lầm thành hung thủ [1 ]2020-09-19 08:14
 • #323: Lầm thành hung thủ [2 ]2020-09-19 08:14
 • #324: Lầm thành hung thủ [3 ]2020-09-19 08:15
 • #325: Lầm thành hung thủ [4 ]2020-09-19 08:15
 • #326: Lầm thành hung thủ [5 ]2020-09-19 08:15
 • #327: Lầm thành hung thủ [6 ]2020-09-19 08:15
 • #328: Lầm thành hung thủ [7 ]2020-09-19 08:15
 • #329: Lầm thành hung thủ [8 ]2020-09-19 08:15
 • #330: Lầm thành hung thủ [9 ]2020-09-19 08:15
 • #331: Lầm thành hung thủ [10 ]2020-09-19 08:16
 • #332: Lại ngộ Vu Li [1 ]2020-09-19 08:16
 • #333: Lại ngộ Vu Li [2 ]2020-09-19 08:16
 • #334: Lại ngộ Vu Li [3 ]2020-09-19 08:16
 • #335: Lại ngộ Vu Li [4 ]2020-09-19 08:16
 • #336: Lại ngộ Vu Li [5 ]2020-09-19 08:16
 • #337: Lại ngộ Vu Li [6 ]2020-09-19 08:17
 • #338: Lại ngộ Vu Li [7 ]2020-09-19 08:17
 • #339: Lại ngộ Vu Li [8 ]2020-09-19 08:17
 • #340: Lại ngộ Vu Li [9 ]2020-09-19 08:17
 • #341: Lại ngộ Vu Li [10 ]2020-09-19 08:17
 • #342: Xà nhân bộ tộc [1 ]2020-09-19 08:17
 • #343: Xà nhân bộ tộc [2 ]2020-09-19 08:18
 • #344: Xà nhân bộ tộc [3 ]2020-09-19 08:18
 • #345: Xà nhân bộ tộc [4 ]2020-09-19 08:18
 • #346: Xà nhân bộ tộc [5 ]2020-09-19 08:18
 • #347: Xà nhân bộ tộc [6 ]2020-09-19 08:18
 • #348: Xà nhân bộ tộc [7 ]2020-09-19 08:18
 • #349: Tần Vương Huyền Thương [1 ]2020-09-19 08:19
 • #350: Tần Vương Huyền Thương [2 ]2020-09-19 08:19
 • #351: Tần Vương Huyền Thương [4 ]2020-09-19 08:19
 • #352: Tần Vương Huyền Thương [5 ]2020-09-19 08:19
 • #353: Tần Vương Huyền Thương [6 ]2020-09-19 08:19
 • #354: Tần Vương Huyền Thương [7 ]2020-09-19 08:20
 • #355: Tần Vương Huyền Thương [8 ]2020-09-19 08:20
 • #356: Tần Vương Huyền Thương [9 ]2020-09-19 08:20
 • #357: Tần Vương Huyền Thương [10 ]2020-09-19 08:20
 • #358: Ngàn lưu Trường An [1 ]2020-09-19 08:20
 • #359: Ngàn lưu Trường An [2 ]2020-09-19 08:20
 • #360: Ngàn lưu Trường An [3 ]2020-09-19 08:20
 • #361: Ngàn lưu Trường An [4 ]2020-09-19 08:20
 • #362: Ngàn lưu Trường An [5 ]2020-09-19 08:21
 • #363: Ngàn lưu Trường An [6 ] thêm càng2020-09-19 08:21
 • #364: Tần Vương gặp chuyện [1 ] thêm càng2020-09-19 08:21
 • #365: Tần Vương gặp chuyện [2 ]2020-09-19 08:21
 • #366: Tần Vương gặp chuyện [3 ]2020-09-19 08:21
 • #367: Dốc lòng chăm sóc [1 ]2020-09-19 08:21
 • #368: Dốc lòng chăm sóc [2 ]2020-09-19 08:22
 • #369: Cẩn thận chăm sóc [3 ]2020-09-19 08:22
 • #370: Dốc lòng chăm sóc [4 ]2020-09-19 08:22
 • #371: Tân tiểu chủ nhân [1 ]2020-09-19 08:22
 • #372: Tân tiểu chủ nhân [2 ]2020-09-19 08:22
 • #373: Tân tiểu chủ nhân [3 ]2020-09-19 08:22
 • #374: Đoạt linh thuật [1 ]2020-09-19 08:22
 • #375: Đoạt linh thuật [2 ]2020-09-19 08:23
 • #376: Đoạt linh thuật [3 ]2020-09-19 08:23
 • #377: Đoạt linh thuật [4 ]2020-09-19 08:23
 • #378: Đoạt linh thuật [5 ]2020-09-19 08:23
 • #379: Đoạt linh thuật [6 ]2020-09-19 08:23
 • #380: Đoạt linh thuật [7 ]2020-09-19 08:23
 • #381: Đoạt linh thuật [8 ]2020-09-19 08:23
 • #382: Đoạt linh thuật [9 ]2020-09-19 08:24
 • #383: Nghịch linh thuật [10 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:24
 • #384: Của ta nô lệ [1 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:24
 • #385: Của ta nô lệ [2 ]2020-09-19 08:25
 • #386: Của ta nô lệ [3 ]2020-09-19 08:25
 • #387: Của ta nô lệ [4 ]2020-09-19 08:25
 • #388: Âm kém dương sai [1 ]2020-09-19 08:26
 • #389: Âm kém dương sai [2 ]2020-09-19 08:27
 • #390: Âm kém dương sai [3 ]2020-09-19 08:27
 • #391: Âm kém dương sai [4 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:27
 • #392: Tướng phủ quý nữ [1 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:28
 • #393: Tướng phủ quý nữ [2 ]2020-09-19 08:29
 • #394: Chung gặp Trọng Phong [1 ]2020-09-19 08:29
 • #395: Chung gặp Trọng Phong [2 ]2020-09-19 08:30
 • #396: Chung gặp Trọng Phong [3 ]2020-09-19 08:31
 • #397: Chung gặp Trọng Phong [4 ]2020-09-19 08:31
 • #398: Thanh lâu mộng hảo [1 ]2020-09-19 08:32
 • #399: Thanh lâu mộng hảo [2 ]2020-09-19 08:32
 • #400: Thanh lâu mộng hảo [3 ]2020-09-19 08:33
 • #401: Thanh lâu mộng hảo [4 ]2020-09-19 08:34
 • #402: Thanh lâu mộng hảo [5 ]2020-09-19 08:34
 • #403: Thanh lâu mộng hảo [6 ]2020-09-19 08:35
 • #404: Thanh lâu mộng hảo [7 ]2020-09-19 08:35
 • #405: Lần đầu tiến cung [1 ]2020-09-19 08:36
 • #406: Lần đầu tiến cung [2 ]2020-09-19 08:37
 • #407: Lần đầu tiến cung [3 ]2020-09-19 08:37
 • #408: Lần đầu tiến cung [4 ]2020-09-19 08:38
 • #409: Triều Vân làm hậu [1 ]2020-09-19 08:39
 • #410: Triều Vân làm hậu [2 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:40
 • #411: Triều Vân làm hậu [3 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:42
 • #412: Thù hận chi tâm [1 ] thêm càng2020-09-19 08:43
 • #413: Thù hận chi tâm [2 ] thêm càng2020-09-19 08:43
 • #414: Chân gà phong ba [1 ]2020-09-19 08:43
 • #415: Chân gà phong ba [2 ]2020-09-19 08:44
 • #416: Chân gà phong ba [3 ]2020-09-19 08:44
 • #417: Chân gà phong ba [4 ]2020-09-19 08:44
 • #418: Mới lộ đường kiếm [1 ]2020-09-19 08:44
 • #419: Mới lộ đường kiếm [2 ]2020-09-19 08:44
 • #420: Mới lộ đường kiếm [3 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:44
 • #421: Mũi nhọn vừa lộ ra [4 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:44
 • #422: Mới lộ đường kiếm [5 ]2020-09-19 08:45
 • #423: Mới lộ đường kiếm [6 ]2020-09-19 08:45
 • #424: Mới lộ đường kiếm [7 ]2020-09-19 08:45
 • #425: Mới lộ đường kiếm [8 ]2020-09-19 08:45
 • #426: Mới lộ đường kiếm [9 ]2020-09-19 08:45
 • #427: Mới lộ đường kiếm [10 ]2020-09-19 08:45
 • #428: Ấm sạp nô lệ [1 ]2020-09-19 08:46
 • #429: Ấm sạp nô lệ [2 ]2020-09-19 08:46
 • #430: Ấm sạp nô lệ [3 ]2020-09-19 08:46
 • #431: Ấm sạp nô lệ [4 ]2020-09-19 08:46
 • #432: Ấm sạp nô lệ [5 ]2020-09-19 08:46
 • #433: Phượng linh chi mê [1 ]2020-09-19 08:46
 • #434: Phượng linh chi mê [2 ]2020-09-19 08:47
 • #435: Phượng linh chi mê [3 ]2020-09-19 08:47
 • #436: Phượng linh chi mê [4 ]2020-09-19 08:47
 • #437: Phượng linh chi mê [5 ]2020-09-19 08:47
 • #438: Phượng linh chi mê [6 ]2020-09-19 08:48
 • #439: Long lân bảo kiếm [1 ]2020-09-19 08:48
 • #440: Long lân bảo kiếm [2 ]2020-09-19 08:48
 • #441: Long lân bảo kiếm [3 ]2020-09-19 08:48
 • #442: Long lân bảo kiếm [4 ]2020-09-19 08:48
 • #443: Giận đánh hoa sen [1 ]2020-09-19 08:48
 • #444: Giận đánh Bạch Liên [2 ]2020-09-19 08:49
 • #445: Giận đánh Bạch Liên [3 ]2020-09-19 08:49
 • #446: Giận đánh Bạch Liên [4 ]2020-09-19 08:49
 • #447: Giận đánh Bạch Liên [5 ]2020-09-19 08:49
 • #448: Giận đánh Bạch Liên [6 ]2020-09-19 08:49
 • #449: Chịu nhân tôn kính [1 ]2020-09-19 08:49
 • #450: Chịu nhân tôn kính [2 ]2020-09-19 08:50
 • #451: Chịu nhân tôn kính [3 ]2020-09-19 08:50
 • #452: Khiêu chiến Tần Vương [1 ]2020-09-19 08:50
 • #453: Khiêu chiến Tần Vương [2 ]2020-09-19 08:50
 • #454: Khiêu chiến Tần Vương [3 ]2020-09-19 08:50
 • #455: Khiêu chiến Tần Vương [4 ]2020-09-19 08:50
 • #456: Khiêu chiến Tần Vương [5 ]2020-09-19 08:51
 • #457: Diệt sạch Tô Cừ [1 ]2020-09-19 08:51
 • #458: Diệt sạch Tô Cừ [2 ]2020-09-19 08:51
 • #459: Diệt sạch Tô Cừ [3 ]2020-09-19 08:51
 • #460: Diệt sạch Tô Cừ [4 ]2020-09-19 08:51
 • #461: Diệt sạch Tô Cừ [5 ]2020-09-19 08:51
 • #462: Diệt sạch Tô Cừ [6 ]2020-09-19 08:51
 • #463: Diệt sạch Tô Cừ [7 ]2020-09-19 08:52
 • #464: Diệt sạch Tô Cừ [8 ]2020-09-19 08:52
 • #465: Diệt sạch Tô Cừ [9 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:52
 • #466: Diệt sạch Tô Cừ [10 ]2020-09-19 08:52
 • #467: Thị tẩm truyền thuyết [1 ]2020-09-19 08:52
 • #468: Thị tẩm truyền thuyết [2 ]2020-09-19 08:52
 • #469: Thị tẩm truyền thuyết [3 ]2020-09-19 08:53
 • #470: Thị tẩm truyền thuyết [4 ]2020-09-19 08:53
 • #471: Thị tẩm truyền thuyết [5 ]2020-09-19 08:53
 • #472: Thị tẩm truyền thuyết [6 ]2020-09-19 08:53
 • #473: Thị tẩm truyền thuyết [7 ]2020-09-19 08:53
 • #474: Khu vực săn bắn kinh tình [1 ]2020-09-19 08:53
 • #475: Khu vực săn bắn kinh tình [2 ]2020-09-19 08:53
 • #476: Khu vực săn bắn kinh tình [3 ]2020-09-19 08:53
 • #477: Khu vực săn bắn kinh tình [4 ]2020-09-19 08:54
 • #478: Khu vực săn bắn kinh tình [5 ]2020-09-19 08:54
 • #479: Khu vực săn bắn kinh tình [6 ]2020-09-19 08:54
 • #480: Ám sinh tình cảm [1 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 08:54
 • #481: Bạch Liên bị âm [1 ]2020-09-19 08:54
 • #482: Bạch Liên bị âm [2 ]2020-09-19 08:54
 • #483: Bạch Liên bị âm [3 ]2020-09-19 08:55
 • #484: Bạch Liên bị âm [4 ]2020-09-19 08:55
 • #485: Bạch Liên bị âm [5 ]2020-09-19 08:55
 • #486: Nhớ lại tát già [1 ]2020-09-19 08:55
 • #487: Nhớ lại tát già [2 ]2020-09-19 08:55
 • #488: Nhớ lại tát già [3 ]2020-09-19 08:55
 • #489: Nhớ lại tát già [4 ]2020-09-19 08:56
 • #490: Nhớ lại tát già [5 ]2020-09-19 08:56
 • #491: Nhớ lại tát già [6 ]2020-09-19 08:56
 • #492: Triệu Quốc công chúa [1 ]2020-09-19 08:56
 • #493: Triệu Quốc công chúa [2 ]2020-09-19 08:56
 • #494: Tần Vương tuyển sau [1 ]2020-09-19 08:56
 • #495: Tần Vương tuyển sau [2 ]2020-09-19 08:57
 • #496: Tần Vương tuyển sau [3 ]2020-09-19 08:57
 • #497: Tần Vương tuyển sau [4 ]2020-09-19 08:57
 • #498: Tần Vương tuyển sau [5 ]2020-09-19 08:57
 • #499: Phong Mạch công tử [1 ]2020-09-19 08:57
 • #500: Phong Mạch công tử [2 ]2020-09-19 08:57
 • #501: Phong Mạch công tử [3 ]2020-09-19 08:57
 • #502: Phong Mạch công tử [4 ]2020-09-19 08:58
 • #503: Nàng là Phần Nguyệt [1 ]2020-09-19 08:58
 • #504: Nàng là Phần Nguyệt [2 ]2020-09-19 08:58
 • #505: Nàng là Phần Nguyệt [3 ]2020-09-19 08:58
 • #506: Hóa giải đoạt linh [1 ]2020-09-19 08:58
 • #507: Hóa giải đoạt linh [2 ]2020-09-19 08:58
 • #508: Dưới ánh trăng động tình [1 ]2020-09-19 08:58
 • #509: Dưới ánh trăng động tình [2 ]2020-09-19 08:58
 • #510: Hắn là tát già [1 ]2020-09-19 08:59
 • #511: Hắn là tát già [2 ]2020-09-19 08:59
 • #512: Hắn là tát già [3 ]2020-09-19 08:59
 • #513: Ngốc Mao uy vũ [1 ]2020-09-19 08:59
 • #514: Ngốc Mao uy vũ [2 ]2020-09-19 08:59
 • #515: Ngốc Mao uy vũ [3 ]2020-09-19 08:59
 • #516: Ngốc Mao uy vũ [4 ]2020-09-19 08:59
 • #517: Ngoài ý muốn được sủng [1 ]2020-09-19 09:00
 • #518: Ngoài ý muốn được sủng [2 ]2020-09-19 09:00
 • #519: Ngoài ý muốn được sủng [3 ]2020-09-19 09:00
 • #520: Ngoài ý muốn được sủng [4 ]2020-09-19 09:00
 • #521: Ngoài ý muốn được sủng [5 ]2020-09-19 09:00
 • #522: Ngoài ý muốn được sủng [6 ]2020-09-19 09:01
 • #523: Triệu hồi linh trùng [1 ]2020-09-19 09:01
 • #524: Triệu hồi linh trùng [2 ]2020-09-19 09:01
 • #525: Triệu hồi linh trùng [3 ]2020-09-19 09:01
 • #526: Triệu hồi linh trùng [4 ]2020-09-19 09:01
 • #527: Triệu hồi linh trùng [5 ]2020-09-19 09:01
 • #528: Vạn linh chi vương [1 ]2020-09-19 09:01
 • #529: Vạn linh chi vương [2 ]2020-09-19 09:02
 • #530: Vạn linh chi vương [3 ]2020-09-19 09:02
 • #531: 5382020-09-19 09:02
 • #532: Đêm khuya thăm [1 ]2020-09-19 09:02
 • #533: Đêm khuya thăm [2 ]2020-09-19 09:02
 • #534: Đêm khuya thăm [3 ]2020-09-19 09:02
 • #535: Đêm khuya thăm [4 ]2020-09-19 09:03
 • #536: Đêm khuya thăm [5 ]2020-09-19 09:03
 • #537: Công chúa tử [1 ]2020-09-19 09:03
 • #538: Công chúa tử [2 ]2020-09-19 09:03
 • #539: Công chúa tử [3 ]2020-09-19 09:03
 • #540: Công chúa tử [4 ]2020-09-19 09:03
 • #541: Công chúa tử [5 ]2020-09-19 09:03
 • #542: Dâng ra Vu Li [1 ]2020-09-19 09:04
 • #543: Dâng ra Vu Li [2 ]2020-09-19 09:04
 • #544: Dâng ra Vu Li [3 ]2020-09-19 09:04
 • #545: Dâng ra Vu Li [4 ]2020-09-19 09:04
 • #546: Dâng ra Vu Li [6 ]2020-09-19 09:04
 • #547: Dâng ra Vu Li [7 ]2020-09-19 09:04
 • #548: Cáo biệt tình cảm chân thành [1 ]2020-09-19 09:04
 • #549: Cáo biệt tình cảm chân thành [2 ]2020-09-19 09:05
 • #550: Cáo biệt tình cảm chân thành [3 ]2020-09-19 09:05
 • #551: Cáo biệt tình cảm chân thành [4 ]2020-09-19 09:05
 • #552: Thiên thần di tử [1 ]2020-09-19 09:05
 • #553: Thiên thần di tử [2 ]2020-09-19 09:05
 • #554: Thiên thần di tử [3 ]2020-09-19 09:05
 • #555: Thiên thần di tử [4 ]2020-09-19 09:06
 • #556: Thiên thần di tử [5 ]2020-09-19 09:06
 • #557: Cửu thiếu tri kỷ [6 ]2020-09-19 09:06
 • #558: Cửu thiếu tri kỷ [2 ]2020-09-19 09:06
 • #559: Cửu thiếu tri kỷ [3 ]2020-09-19 09:06
 • #560: Cửu thiếu tri kỷ [4 ]2020-09-19 09:06
 • #561: Vu Li biến mất [1 ]2020-09-19 09:06
 • #562: Vu Li biến mất [2 ]2020-09-19 09:07
 • #563: Vu Li biến mất [3 ]2020-09-19 09:07
 • #564: Vu Li biến mất [4 ]2020-09-19 09:07
 • #565: Thái hậu nam sủng [1 ]2020-09-19 09:07
 • #566: Thái hậu nam sủng [2 ]2020-09-19 09:07
 • #567: Thái hậu nam sủng [3 ]2020-09-19 09:08
 • #568: Thái hậu nam sủng [4 ]2020-09-19 09:08
 • #569: Thái hậu nam sủng [5 ]2020-09-19 09:08
 • #570: Thái hậu nam sủng [6 ]2020-09-19 09:08
 • #571: Thái hậu nam sủng [7 ]2020-09-19 09:08
 • #572: Thái hậu nam sủng [8 ]2020-09-19 09:08
 • #573: Thái hậu nam sủng [9 ]2020-09-19 09:09
 • #574: Thái hậu nam sủng [10 ]2020-09-19 09:09
 • #575: Trở mặt thành thù [1 ]2020-09-19 09:09
 • #576: Trở mặt thành thù [2 ]2020-09-19 09:09
 • #577: Trở mặt thành thù [3 ]2020-09-19 09:09
 • #578: Trở mặt thành thù [4 ]2020-09-19 09:09
 • #579: Trở mặt thành thù [5 ]2020-09-19 09:10
 • #580: Trở mặt thành thù [6 ]2020-09-19 09:10
 • #581: Trở mặt thành thù [7 ]2020-09-19 09:10
 • #582: Trở mặt thành thù [8 ]2020-09-19 09:10
 • #583: Trở mặt thành thù [9 ]2020-09-19 09:10
 • #584: Trở mặt thành thù [10 ]2020-09-19 09:10
 • #585: Uy hiếp Triều Vân [1 ]2020-09-19 09:10
 • #586: Uy hiếp Triều Vân [2 ]2020-09-19 09:11
 • #587: Uy hiếp Triều Vân [3 ]2020-09-19 09:11
 • #588: Uy hiếp Triều Vân [4 ]2020-09-19 09:11
 • #589: Đoạt lại Huyết Hoàng [1 ]2020-09-19 09:11
 • #590: Đoạt lại Huyết Hoàng [2 ]2020-09-19 09:11
 • #591: Đoạt lại Huyết Hoàng [3 ]2020-09-19 09:11
 • #592: Đoạt lại Huyết Hoàng [4 ]2020-09-19 09:12
 • #593: Tề Lộc công tử [1 ]2020-09-19 09:12
 • #594: Tề Lộc công tử [2 ]2020-09-19 09:12
 • #595: Tề Lộc công tử [3 ]2020-09-19 09:12
 • #596: Gặp thoáng qua [1 ]2020-09-19 09:12
 • #597: Gặp thoáng qua [2 ]2020-09-19 09:13
 • #598: Gặp thoáng qua [3 ]2020-09-19 09:13
 • #599: Gặp thoáng qua [4 ]2020-09-19 09:13
 • #600: Trọng Quỳ làm hậu [1 ]2020-09-19 09:13
 • #601: Trọng Quỳ làm hậu [2 ]2020-09-19 09:13
 • #602: Trọng Quỳ làm hậu [3 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:13
 • #603: Trọng Quỳ làm hậu [4 ]2020-09-19 09:14
 • #604: Trọng Quỳ làm hậu [5 ]2020-09-19 09:14
 • #605: Trọng Quỳ làm hậu [6 ]2020-09-19 09:14
 • #606: Trọng Quỳ làm hậu [7 ]2020-09-19 09:14
 • #607: Trọng Quỳ làm hậu [8 ]2020-09-19 09:14
 • #608: Trọng Quỳ làm hậu [9 ]2020-09-19 09:15
 • #609: Trọng Quỳ làm hậu [10 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:15
 • #610: Huyền Thương thổ lộ [1 ]2020-09-19 09:15
 • #611: Huyền Thương thổ lộ [2 ]2020-09-19 09:15
 • #612: Huyền Thương thổ lộ [3 ]2020-09-19 09:15
 • #613: Huyền Thương thổ lộ [4 ]2020-09-19 09:15
 • #614: Huyền Thương thổ lộ [5 ]2020-09-19 09:16
 • #615: Phượng khuynh giang sơn [1 ]2020-09-19 09:16
 • #616: Phượng khuynh giang sơn [2 ]2020-09-19 09:16
 • #617: Phượng khuynh giang sơn [3 ]2020-09-19 09:16
 • #618: Phượng khuynh giang sơn [4 ]2020-09-19 09:16
 • #619: Phượng khuynh giang sơn [5 ]2020-09-19 09:16
 • #620: Phượng khuynh giang sơn [6 ]2020-09-19 09:17
 • #621: Phượng khuynh giang sơn [7 ]2020-09-19 09:17
 • #622: Phượng khuynh giang sơn [8 ]2020-09-19 09:17
 • #623: Phượng khuynh giang sơn [9 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:17
 • #624: Phượng khuynh giang sơn [ hoàn ]2020-09-19 09:17
 • #625: Tần Vương đại hôn [1 ]2020-09-19 09:17
 • #626: Tần Vương đại hôn [2 ]2020-09-19 09:18
 • #627: Tần Vương đại hôn [3 ]2020-09-19 09:18
 • #628: Tần Vương đại hôn [4 ]2020-09-19 09:18
 • #629: Tần Vương đại hôn [5 ]2020-09-19 09:18
 • #630: Tần Vương đại hôn [6 ]2020-09-19 09:18
 • #631: Tần Vương đại hôn [7 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:19
 • #632: Tần Vương đại hôn [8 ]2020-09-19 09:19
 • #633: Tần Vương đại hôn [9 ]2020-09-19 09:19
 • #634: Tần Vương đại hôn [10 ]2020-09-19 09:19
 • #635: Trên đường đi gặp giận [1 ]2020-09-19 09:19
 • #636: Trên đường đi gặp giận [2 ]2020-09-19 09:19
 • #637: Trên đường đi gặp giận [3 ]2020-09-19 09:19
 • #638: Trên đường đi gặp giận [4 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:20
 • #639: Trên đường đi gặp giận [5 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:20
 • #640: Tô Cừ chi nộ [1 ]2020-09-19 09:20
 • #641: Tô Cừ chi nộ [2 ]2020-09-19 09:20
 • #642: Tô Cừ chi nộ [3 ]2020-09-19 09:20
 • #643: Tô Cừ chi nộ [4 ]2020-09-19 09:20
 • #644: Tô Cừ chi nộ [5 ]2020-09-19 09:21
 • #645: Đàn Cửu báo thù [1 ]2020-09-19 09:21
 • #646: Đàn Cửu báo thù [2 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:21
 • #647: Đàn Cửu báo thù [3 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:21
 • #648: Đàn Cửu báo thù [4 ]2020-09-19 09:21
 • #649: Tranh giành tình nhân [1 ]2020-09-19 09:21
 • #650: Tranh giành tình nhân [2 ]2020-09-19 09:22
 • #651: Tranh giành tình nhân [3 ]2020-09-19 09:22
 • #652: Tranh giành tình nhân [4 ]2020-09-19 09:22
 • #653: Tranh giành tình nhân [5 ]2020-09-19 09:22
 • #654: Tranh giành tình nhân [6 ]2020-09-19 09:22
 • #655: Tranh giành tình nhân [7 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:22
 • #656: Mối tình đầu [1 ]2020-09-19 09:23
 • #657: Mối tình đầu [2 ]2020-09-19 09:23
 • #658: Mối tình đầu [3 ]2020-09-19 09:23
 • #659: Mối tình đầu [4 ]2020-09-19 09:23
 • #660: Mối tình đầu [5 ]2020-09-19 09:23
 • #661: Mối tình đầu [6 ]2020-09-19 09:23
 • #662: Mối tình đầu [7 ]2020-09-19 09:24
 • #663: Mối tình đầu [8 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:24
 • #664: Điên phu nhân [1 ]2020-09-19 09:24
 • #665: Điên phu nhân [2 ]2020-09-19 09:24
 • #666: Điên phu nhân [3 ]2020-09-19 09:24
 • #667: Điên phu nhân [4 ]2020-09-19 09:24
 • #668: Điên phu nhân [5 ]2020-09-19 09:25
 • #669: Điên phu nhân [6 ]2020-09-19 09:25
 • #670: Điên phu nhân [7 ]2020-09-19 09:25
 • #671: Khương Li công chúa [1 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:25
 • #672: Khương Li công chúa [2 ]2020-09-19 09:25
 • #673: Khương Li công chúa [3 ]2020-09-19 09:25
 • #674: Khương Li công chúa [4 ]2020-09-19 09:26
 • #675: Khương Li công chúa [5 ]2020-09-19 09:26
 • #676: Khương Li công chúa [6 ]2020-09-19 09:26
 • #677: Khương Li công chúa [7 ]2020-09-19 09:26
 • #678: Khương Li công chúa [8 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:26
 • #679: Khương Li công chúa [9 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:26
 • #680: Khương Li công chúa [10 ]2020-09-19 09:26
 • #681: Thấp Vệ Quốc vương hậu [1 ]2020-09-19 09:27
 • #682: Vệ Quốc vương hậu [2 ]2020-09-19 09:27
 • #683: Vệ Quốc vương hậu [3 ]2020-09-19 09:27
 • #684: Vệ Quốc vương hậu [4 ]2020-09-19 09:27
 • #685: Vệ Quốc vương hậu [5 ]2020-09-19 09:27
 • #686: Vệ Quốc vương hậu [6 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:28
 • #687: Vệ Quốc vương hậu [7 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:28
 • #688: Vệ Quốc vương hậu [8 ]2020-09-19 09:28
 • #689: Vệ Quốc vương hậu [9 ]2020-09-19 09:28
 • #690: Vệ Quốc vương hậu [10 ]2020-09-19 09:28
 • #691: Bắt cóc công chúa [1 ]2020-09-19 09:28
 • #692: Bắt cóc công chúa [2 ]2020-09-19 09:28
 • #693: Bắt cóc công chúa [3 ]2020-09-19 09:29
 • #694: Bắt cóc công chúa [4 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:29
 • #695: Bắt cóc công chúa [5 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:29
 • #696: Bắt cóc công chúa [6 ]2020-09-19 09:29
 • #697: Khí tử kết quả [1 ]2020-09-19 09:29
 • #698: Khí tử kết quả [2 ]2020-09-19 09:29
 • #699: Khí tử kết quả [3 ]2020-09-19 09:30
 • #700: Khí tử kết quả [4 ]2020-09-19 09:30
 • #701: Khí tử kết quả [5 ]2020-09-19 09:30
 • #702: Khí tử kết quả [6 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:30
 • #703: Huyết thai thuật [1 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:30
 • #704: Huyết thai thuật [2 ]2020-09-19 09:30
 • #705: Huyết thai thuật [3 ]2020-09-19 09:31
 • #706: Huyết thai thuật [4 ]2020-09-19 09:31
 • #707: Huyết thai thuật [5 ]2020-09-19 09:31
 • #708: Huyết thai thuật [6 ]2020-09-19 09:31
 • #709: Huyết thai thuật [7 ]2020-09-19 09:31
 • #710: Huyết thai thuật [8 ]2020-09-19 09:32
 • #711: Huyết thai thuật [9 ]2020-09-19 09:32
 • #712: Huyết thai thuật [10 ]2020-09-19 09:32
 • #713: Cha và con gái duyên tẫn [1 ]2020-09-19 09:32
 • #714: Cha và con gái duyên tẫn [2 ]2020-09-19 09:32
 • #715: Cha và con gái duyên tẫn [3 ]2020-09-19 09:32
 • #716: Cha và con gái duyên tẫn [4 ]2020-09-19 09:33
 • #717: Cha và con gái duyên tẫn [5 ]2020-09-19 09:33
 • #718: Cha và con gái duyên tẫn [6 ]2020-09-19 09:33
 • #719: Cha và con gái duyên tẫn [7 ]2020-09-19 09:33
 • #720: Nàng là con rối [1 ]2020-09-19 09:33
 • #721: Nàng là con rối [2 ]2020-09-19 09:33
 • #722: Nàng là con rối [3 ]2020-09-19 09:34
 • #723: Nàng là con rối [4 ]2020-09-19 09:34
 • #724: Mất hồn mất vía [1 ]2020-09-19 09:34
 • #725: Mất hồn mất vía [2 ]2020-09-19 09:34
 • #726: Mất hồn mất vía [3 ]2020-09-19 09:34
 • #727: Mất hồn mất vía [4 ] thêm càng2020-09-19 09:34
 • #728: Phong tuyết mê điệp [1 ]2020-09-19 09:35
 • #729: Phong tuyết mê điệp [2 ]2020-09-19 09:35
 • #730: Phong tuyết mê điệp [3 ]2020-09-19 09:35
 • #731: Phong tuyết mê điệp [4 ]2020-09-19 09:35
 • #732: Phong tuyết mê điệp [5 ]2020-09-19 09:36
 • #733: Trở về Hàm Dương [1 ]2020-09-19 09:36
 • #734: Trở về Hàm Dương [2 ] bổ càng2020-09-19 09:36
 • #735: Trở về Hàm Dương [3 ] bổ càng2020-09-19 09:36
 • #736: Trở về Hàm Dương [4 ]2020-09-19 09:36
 • #737: Trở về Hàm Dương [5 ]2020-09-19 09:36
 • #738: Trở về Hàm Dương [6 ]2020-09-19 09:36
 • #739: Giận từ hôn [1 ]2020-09-19 09:37
 • #740: Giận từ hôn [2 ]2020-09-19 09:37
 • #741: Giận từ hôn [3 ]2020-09-19 09:37
 • #742: Giận từ hôn [4 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:37
 • #743: Thân phận khả nghi [1 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:37
 • #744: Tô Cừ dị biến [1 ]2020-09-19 09:37
 • #745: Tô Cừ dị biến [2 ]2020-09-19 09:37
 • #746: Tô Cừ dị biến [2 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:38
 • #747: Nô lệ ở đâu [1 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:38
 • #748: Nô lệ ở đâu [2 ]2020-09-19 09:38
 • #749: Nô lệ ở đâu [3 ]2020-09-19 09:38
 • #750: Nô lệ ở đâu [4 ]2020-09-19 09:38
 • #751: Mê điệp chi thương [1 ]2020-09-19 09:38
 • #752: Mê điệp chi thương [2 ]2020-09-19 09:39
 • #753: Mê điệp chi thương [3 ]2020-09-19 09:39
 • #754: Mê điệp chi thương [4 ]2020-09-19 09:39
 • #755: Mê điệp chi thương [5 ]2020-09-19 09:39
 • #756: Mê điệp chi thương [6 ]2020-09-19 09:39
 • #757: Mê điệp chi thương [7 ]2020-09-19 09:39
 • #758: Mê điệp chi thương [8 ]2020-09-19 09:40
 • #759: Mê điệp chi thương [9 ]2020-09-19 09:40
 • #760: Khương Li tranh thủ tình cảm [1 ]2020-09-19 09:40
 • #761: Khương Li tranh thủ tình cảm [2 ]2020-09-19 09:40
 • #762: Khương Li tranh thủ tình cảm [3 ]2020-09-19 09:40
 • #763: Khương Li tranh thủ tình cảm [4 ]2020-09-19 09:40
 • #764: Khương Li tranh thủ tình cảm [5 ]2020-09-19 09:41
 • #765: Khương Li tranh thủ tình cảm [6 ]2020-09-19 09:41
 • #766: Khương Li tranh thủ tình cảm [7 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:41
 • #767: Khương Li tranh thủ tình cảm [8 ]2020-09-19 09:41
 • #768: Khương Li tranh thủ tình cảm [9 ]2020-09-19 09:41
 • #769: Sáp cự thành tro [1 ]2020-09-19 09:41
 • #770: Sáp cự thành tro [2 ]2020-09-19 09:42
 • #771: Sáp cự thành tro [3 ]2020-09-19 09:42
 • #772: Sáp cự thành tro [4 ]2020-09-19 09:42
 • #773: Sáp cự thành tro [5 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:42
 • #774: Sáp cự thành tro [6 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:42
 • #775: Sáp cự thành tro [7 ]2020-09-19 09:42
 • #776: Sáp cự thành tro [8 ]2020-09-19 09:42
 • #777: Khương Li không hay ho [1 ]2020-09-19 09:43
 • #778: Khương Li không hay ho [2 ]2020-09-19 09:43
 • #779: Khương Li không hay ho [3 ]2020-09-19 09:43
 • #780: Khương Li không hay ho [4 ]2020-09-19 09:43
 • #781: Khương Li không hay ho [5 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:43
 • #782: Khương Li không hay ho [6 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:43
 • #783: Trai ngọc hạc tranh chấp [1 ]2020-09-19 09:44
 • #784: Trai ngọc hạc tranh chấp [2 ]2020-09-19 09:44
 • #785: Trai ngọc hạc tranh chấp [3 ]2020-09-19 09:44
 • #786: Trai ngọc hạc tranh chấp [4 ]2020-09-19 09:44
 • #787: Tinh nguyệt tranh huy [5 ]2020-09-19 09:44
 • #788: Tinh nguyệt tranh huy [2 ]2020-09-19 09:44
 • #789: Tinh nguyệt tranh huy [3 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:45
 • #790: Tinh nguyệt tranh huy [4 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:45
 • #791: Thần bí sát thủ [1 ]2020-09-19 09:45
 • #792: Thần bí sát thủ [2 ]2020-09-19 09:45
 • #793: Thần bí sát thủ [3 ]2020-09-19 09:45
 • #794: Thần bí sát thủ [4 ]2020-09-19 09:45
 • #795: Thần bí sát thủ [5 ]2020-09-19 09:46
 • #796: Phi lễ giận [1 ]2020-09-19 09:46
 • #797: Phi lễ giận [2 ]2020-09-19 09:46
 • #798: Phi lễ giận [3 ] vé tháng thêm càng2020-09-19 09:46
 • #799: Phi lễ giận [4 ]2020-09-19 09:46
 • #800: Phi lễ giận [5 ]2020-09-19 09:46
 • #801: Phi lễ giận [6 ]2020-09-19 09:47
 • #802: Chó điên hỗ cắn [1 ]2020-09-19 09:47
 • #803: Chó điên loạn cắn [2 ]2020-09-19 09:47
 • #804: Chó điên loạn cắn [3 ]2020-09-19 09:47
 • #805: Như gần như xa [1 ]2020-09-19 09:47
 • #806: Như gần như xa [2 ]2020-09-19 09:47
 • #807: Như gần như xa [3 ]2020-09-19 09:48
 • #808: Như cách như tức [4 ]2020-09-19 09:48
 • #809: Như gần như xa [5 ]2020-09-19 09:48
 • #810: Như gần như xa [6 ]2020-09-19 09:48
 • #811: Như gần như xa [7 ]2020-09-19 09:48
 • #812: Như gần như xa [8 ]2020-09-19 09:48
 • #813: Ma huyết thức tỉnh [1 ]2020-09-19 09:49
 • #814: Ma huyết thức tỉnh [2 ]2020-09-19 09:49
 • #815: Ma huyết thức tỉnh [3 ]2020-09-19 09:49
 • #816: Ma huyết thức tỉnh [4 ]2020-09-19 09:49
 • #817: Ma huyết thức tỉnh [5 ]2020-09-19 09:49
 • #818: Ma huyết thức tỉnh [6 ]2020-09-19 09:49
 • #819: Ma huyết thức tỉnh [7 ]2020-09-19 09:49
 • #820: Ma huyết thức tỉnh [8 ]2020-09-19 09:50
 • #821: Ma huyết thức tỉnh [9 ]2020-09-19 09:50
 • #822: Ma huyết thức tỉnh [10 ]2020-09-19 09:50
 • #823: Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức [1 ]2020-09-19 09:50
 • #824: Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức [2 ]2020-09-19 09:50
 • #825: Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức [3 ]2020-09-19 09:51
 • #826: Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức [4 ]2020-09-19 09:51
 • #827: Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức [5 ]2020-09-19 09:51
 • #828: Yêu quái quỷ quái [1 ]2020-09-19 09:51
 • #829: Yêu quái quỷ quái [2 ]2020-09-19 09:51
 • #830: Yêu quái quỷ quái [3 ]2020-09-19 09:52
 • #831: Yêu quái quỷ quái [4 ]2020-09-19 09:52
 • #832: Giận nhập ma [1 ]2020-09-19 09:52
 • #833: Giận nhập ma [2 ]2020-09-19 09:52
 • #834: Giận nhập ma [3 ]2020-09-19 09:52
 • #835: Giận nhập ma [4 ]2020-09-19 09:52
 • #836: Giận nhập ma [5 ]2020-09-19 09:53
 • #837: Giận nhập ma [6 ]2020-09-19 09:53
 • #838: Giận nhập ma [7 ]2020-09-19 09:53
 • #839: Giận nhập ma [8 ]2020-09-19 09:53
 • #840: Giận nhập ma [9 ]2020-09-19 09:54
 • #841: Giận nhập ma [10 ]2020-09-19 09:54
 • #842: Ma quỷ huấn luyện viên [1 ]2020-09-19 09:54
 • #843: Ma quỷ huấn luyện viên [2 ]2020-09-19 09:54
 • #844: Ma quỷ huấn luyện viên [3 ]2020-09-19 09:54
 • #845: Ma quỷ huấn luyện viên [4 ]2020-09-19 09:54
 • #846: Ma quỷ huấn luyện viên [5 ]2020-09-19 09:55
 • #847: Ma quỷ huấn luyện viên [6 ]2020-09-19 09:55
 • #848: Trí nhớ chi uyên [1 ]2020-09-19 09:55
 • #849: Trí nhớ chi uyên [2 ]2020-09-19 09:55
 • #850: Trí nhớ chi uyên [3 ]2020-09-19 09:55
 • #851: Trí nhớ chi uyên [4 ]2020-09-19 09:55
 • #852: Trí nhớ chi uyên [5 ]2020-09-19 09:56
 • #853: Trí nhớ chi uyên [6 ]2020-09-19 09:56
 • #854: Trí nhớ chi uyên [7 ]2020-09-19 09:56
 • #855: Trí nhớ chi uyên [8 ]2020-09-19 09:56
 • #856: Hiểu mộng mê điệp [1 ]2020-09-19 09:56
 • #857: Hiểu mộng mê điệp [2 ]2020-09-19 09:56
 • #858: Hiểu mộng mê điệp [3 ]2020-09-19 09:57
 • #859: Hiểu mộng mê điệp [4 ]2020-09-19 09:57
 • #860: Hiểu mộng mê điệp [5 ]2020-09-19 09:57
 • #861: Hiểu mộng mê điệp [6 ]2020-09-19 09:57
 • #862: Hiểu mộng mê điệp [7 ]2020-09-19 09:57
 • #863: Hiểu mộng mê điệp [8 ]2020-09-19 09:58
 • #864: Hiểu mộng mê điệp [9 ]2020-09-19 09:58
 • #865: Nhịn đau ly biệt [1 ]2020-09-19 09:58
 • #866: Nhịn đau ly biệt [2 ]2020-09-19 09:58
 • #867: Nhịn đau ly biệt [3 ]2020-09-19 09:58
 • #868: Nhịn đau biệt ly [4 ]2020-09-19 09:59
 • #869: Mê điệp chi mê [1 ]2020-09-19 09:59
 • #870: Mê điệp chi mê [2 ]2020-09-19 10:00
 • #871: Mê điệp chi mê [3 ]2020-09-19 10:01
 • #872: Mê điệp chi mê [4 ]2020-09-19 10:01
 • #873: Mê điệp chi mê [5 ]2020-09-19 10:02
 • #874: Mê điệp chi mê [6 ]2020-09-19 10:02
 • #875: Mê điệp chi mê [7 ]2020-09-19 10:03
 • #876: Mê điệp chi mê [8 ]2020-09-19 10:03
 • #877: Mê điệp chi mê [9 ]2020-09-19 10:04
 • #878: Nô lệ chớ đi [1 ]2020-09-19 10:05
 • #879: Nô lệ chớ đi [2 ]2020-09-19 10:05
 • #880: Nô lệ chớ đi [3 ]2020-09-19 10:06
 • #881: Nô lệ chớ đi [4 ]2020-09-19 10:06
 • #882: Nô lệ chớ đi [5 ]2020-09-19 10:06
 • #883: Nô lệ chớ đi [6 ]2020-09-19 10:06
 • #884: Nô lệ chớ đi [7 ]2020-09-19 10:06
 • #885: Nô lệ chớ đi [8 ]2020-09-19 10:07
 • #886: Nô lệ chớ đi [9 ]2020-09-19 10:07
 • #887: Âm u hành [1 ]2020-09-19 10:07
 • #888: Âm u hành [2 ]2020-09-19 10:07
 • #889: Âm u hành [3 ]2020-09-19 10:07
 • #890: Âm u hành [4 ]2020-09-19 10:07
 • #891: Trấn hồn chi ca [1 ]2020-09-19 10:08
 • #892: Trấn hồn chi ca [2 ]2020-09-19 10:08
 • #893: Trấn hồn chi ca [3 ]2020-09-19 10:08
 • #894: Ma tộc vô cương [1 ]2020-09-19 10:08
 • #895: Ma tộc vô cương [2 ]2020-09-19 10:08
 • #896: Ma tộc vô cương [3 ]2020-09-19 10:08
 • #897: Ma tộc vô cương [4 ]2020-09-19 10:09
 • #898: Ma tộc vô cương [5 ]2020-09-19 10:09
 • #899: Ma tộc vô cương [6 ]2020-09-19 10:09
 • #900: Giành lấy tân sinh [1 ]2020-09-19 10:09
 • #901: Giành lấy tân sinh [2 ]2020-09-19 10:09
 • #902: Giành lấy tân sinh [3 ]2020-09-19 10:09
 • #903: Giành lấy tân sinh [4 ]2020-09-19 10:10
 • #904: Giành lấy tân sinh [5 ]2020-09-19 10:10
 • #905: Giành lấy tân sinh [6 ]2020-09-19 10:10
 • #906: Giành lấy tân sinh [7 ]2020-09-19 10:10
 • #907: Giành lấy tân sinh [8 ]2020-09-19 10:10
 • #908: Giành lấy tân sinh [9 ]2020-09-19 10:11
 • #909: Giành lấy tân sinh [10 ]2020-09-19 10:11
 • #910: Một đêm đi nhầm vào [1 ]2020-09-19 10:11
 • #911: Một đêm đi nhầm vào [2 ]2020-09-19 10:11
 • #912: Một đêm đi nhầm vào [3 ]2020-09-19 10:11
 • #913: Một đêm đi nhầm vào [4 ]2020-09-19 10:11
 • #914: Một đêm đi nhầm vào [5 ]2020-09-19 10:12
 • #915: Một đêm đi nhầm vào [6 ]2020-09-19 10:12
 • #916: Một đêm đi nhầm vào [7 ]2020-09-19 10:12
 • #917: Mĩ nam ra dục [1 ]2020-09-19 10:12
 • #918: Mĩ nam ra dục [2 ]2020-09-19 10:12
 • #919: Mĩ nam ra dục [3 ]2020-09-19 10:13
 • #920: Mĩ nam ra dục [4 ]2020-09-19 10:13
 • #921: Mĩ nam ra dục [5 ]2020-09-19 10:13
 • #922: Mĩ nam ra dục [6 ]2020-09-19 10:13
 • #923: Mĩ nam ra dục [7 ]2020-09-19 10:13
 • #924: Mĩ nam ra dục [8 ]2020-09-19 10:13
 • #925: Mĩ nam ra dục [9 ]2020-09-19 10:14
 • #926: Mĩ nam ra dục [10 ]2020-09-19 10:14
 • #927: Khương Li hủy dung [1 ]2020-09-19 10:14
 • #928: Khương Li hủy dung [2 ]2020-09-19 10:14
 • #929: Khương Li hủy dung [3 ]2020-09-19 10:14
 • #930: Khương Li hủy dung [4 ]2020-09-19 10:15
 • #931: Khương Li hủy dung [5 ]2020-09-19 10:15
 • #932: Khương Li hủy dung [6 ]2020-09-19 10:15
 • #933: Khương Li hủy dung [7 ]2020-09-19 10:15
 • #934: Khương Li hủy dung [8 ]2020-09-19 10:16
 • #935: Khương Li hủy dung [9 ]2020-09-19 10:16
 • #936: Khương Li hủy dung [10 ]2020-09-19 10:16
 • #937: Vận mệnh kẻ tù tội [1 ]2020-09-19 10:16
 • #938: Vận mệnh kẻ tù tội [2 ]2020-09-19 10:16
 • #939: Vận mệnh kẻ tù tội [3 ]2020-09-19 10:17
 • #940: Vận mệnh kẻ tù tội [4 ]2020-09-19 10:17
 • #941: Vận mệnh kẻ tù tội [5 ]2020-09-19 10:17
 • #942: Vận mệnh kẻ tù tội [6 ]2020-09-19 10:17
 • #943: Vận mệnh kẻ tù tội [7 ]2020-09-19 10:17
 • #944: Vận mệnh kẻ tù tội [8 ]2020-09-19 10:17
 • #945: Điệu hổ ly sơn [1 ]2020-09-19 10:18
 • #946: Điệu hổ ly sơn [2 ]2020-09-19 10:18
 • #947: Điệu hổ ly sơn [3 ]2020-09-19 10:18
 • #948: Điệu hổ ly sơn [4 ]2020-09-19 10:18
 • #949: Điệu hổ ly sơn [5 ]2020-09-19 10:18
 • #950: Con rối Đàn Cửu [1 ]2020-09-19 10:18
 • #951: Con rối Đàn Cửu [2 ]2020-09-19 10:19
 • #952: Con rối Đàn Cửu [3 ]2020-09-19 10:19
 • #953: Con rối Đàn Cửu [4 ]2020-09-19 10:19
 • #954: Con rối Đàn Cửu [5 ]2020-09-19 10:19
 • #955: Con rối Đàn Cửu [6 ]2020-09-19 10:19
 • #956: Con rối Đàn Cửu [7 ]2020-09-19 10:19
 • #957: Con rối Đàn Cửu [8 ]2020-09-19 10:20
 • #958: Con rối Đàn Cửu [9 ]2020-09-19 10:20
 • #959: Con rối Đàn Cửu [10 ]2020-09-19 10:20
 • #960: Biển lửa bí cảnh [1 ]2020-09-19 10:20
 • #961: Biển lửa bí cảnh [2 ]2020-09-19 10:20
 • #962: Biển lửa bí cảnh [3 ]2020-09-19 10:21
 • #963: Biển lửa bí cảnh [4 ]2020-09-19 10:21
 • #964: Biển lửa bí cảnh [5 ]2020-09-19 10:21
 • #965: Biển lửa bí cảnh [6 ]2020-09-19 10:21
 • #966: Biển lửa bí cảnh [7 ]2020-09-19 10:21
 • #967: Biển lửa bí cảnh [8 ]2020-09-19 10:21
 • #968: Biển lửa bí cảnh [9 ]2020-09-19 10:22
 • #969: Biển lửa bí cảnh [10 ]2020-09-19 10:22
 • #970: Bỏ mạng chạy trốn [1 ]2020-09-19 10:22
 • #971: Bỏ mạng chạy trốn [2 ]2020-09-19 10:22
 • #972: Bỏ mạng chạy trốn [3 ]2020-09-19 10:22
 • #973: Bỏ mạng chạy trốn [4 ]2020-09-19 10:23
 • #974: Bỏ mạng chạy trốn [5 ]2020-09-19 10:23
 • #975: Bỏ mạng chạy trốn [6 ]2020-09-19 10:23
 • #976: Bỏ mạng chạy trốn [7 ]2020-09-19 10:23
 • #977: Bỏ mạng chạy trốn [8 ]2020-09-19 10:23
 • #978: Bỏ mạng chạy trốn [9 ]2020-09-19 10:23
 • #979: Nan phụ Sơ Lâu [1 ]2020-09-19 10:24
 • #980: Nan phụ Sơ Lâu [2 ]2020-09-19 10:24
 • #981: Nan phụ Sơ Lâu [3 ]2020-09-19 10:24
 • #982: Đừng phụ Sơ Lâu [4 ]2020-09-19 10:24
 • #983: Đừng phụ Sơ Lâu [5 ]2020-09-19 10:24
 • #984: Đừng phụ Sơ Lâu [6 ]2020-09-19 10:24
 • #985: Đừng phụ Sơ Lâu [7 ]2020-09-19 10:25
 • #986: Đừng phụ Sơ Lâu [8 ]2020-09-19 10:25
 • #987: Đừng phụ Sơ Lâu [9 ]2020-09-19 10:25
 • #988: Đừng phụ Sơ Lâu [10 ]2020-09-19 10:25
 • #989: Rượu phùng tri kỷ [1 ]2020-09-19 10:25
 • #990: Rượu phùng tri kỷ [2 ]2020-09-19 10:25
 • #991: Rượu phùng tri kỷ [3 ]2020-09-19 10:26
 • #992: Rượu phùng tri kỷ [4 ]2020-09-19 10:26
 • #993: Rượu phùng tri kỷ [5 ]2020-09-19 10:26
 • #994: Rượu phùng tri kỷ [6 ]2020-09-19 10:26
 • #995: Rượu phùng tri kỷ [7 ]2020-09-19 10:26
 • #996: Rượu phùng tri kỷ [8 ]2020-09-19 10:26
 • #997: Rượu phùng tri kỷ [9 ]2020-09-19 10:27
 • #998: Rượu phùng tri kỷ [10 ]2020-09-19 10:27
 • #999: Hạo dương linh đan [1 ]2020-09-19 10:27
 • #1000: Hạo dương linh đan [2 ]2020-09-19 10:27
 • #1001: Hạo dương linh đan [3 ]2020-09-19 10:27
 • #1002: Hạo dương linh đan [4 ]2020-09-19 10:28
 • #1003: Hạo dương linh đan [5 ]2020-09-19 10:28
 • #1004: Hạo dương linh đan [6 ]2020-09-19 10:28
 • #1005: Hạo dương đan dược [7 ]2020-09-19 10:28
 • #1006: Hạo dương đan dược [8 ]2020-09-19 10:28
 • #1007: Hạo dương đan dược [9 ]2020-09-19 10:28
 • #1008: Hạo dương đan dược [10 ]2020-09-19 10:29
 • #1009: Hạo dương linh đan [11 ]2020-09-19 10:29
 • #1010: Hạo dương linh đan [12 ]2020-09-19 10:29
 • #1011: Hạo dương linh đan [13 ]2020-09-19 10:29
 • #1012: Hạo dương linh đan [14 ]2020-09-19 10:29
 • #1013: Hạo dương đan dược [15 ]2020-09-19 10:29
 • #1014: Cửu Châu chi đỉnh [1 ]2020-09-19 10:30
 • #1015: Cửu Châu chi đỉnh [2 ]2020-09-19 10:30
 • #1016: Cửu Châu chi đỉnh [3 ]2020-09-19 10:30
 • #1017: Cửu Châu chi đỉnh [4 ]2020-09-19 10:30
 • #1018: Cửu Châu chi đỉnh [5 ]2020-09-19 10:30
 • #1019: Cửu Châu chi đỉnh [6 ]2020-09-19 10:31
 • #1020: Cửu Châu chi đỉnh [7 ]2020-09-19 10:31
 • #1021: Cửu Châu chi đỉnh [8 ]2020-09-19 10:31
 • #1022: Cửu Châu chi đỉnh [9 ]2020-09-19 10:31
 • #1023: Cửu Châu chi đỉnh [10 ]2020-09-19 10:31
 • #1024: Tịnh Linh chi hoạn [1 ]2020-09-19 10:32
 • #1025: Tịnh Linh chi hoạn [2 ]2020-09-19 10:32
 • #1026: Tịnh Linh chi hoạn [3 ]2020-09-19 10:32
 • #1027: Tịnh Linh chi hoạn [4 ]2020-09-19 10:32
 • #1028: Tịnh Linh chi hoạn [5 ]2020-09-19 10:32
 • #1029: Tịnh Linh chi hoạn [6 ]2020-09-19 10:32
 • #1030: Tịnh Linh chi hoạn [7 ]2020-09-19 10:32
 • #1031: Động phòng hoa chúc [1 ]2020-09-19 10:33
 • #1032: Động phòng hoa chúc [2 ]2020-09-19 10:33
 • #1033: Động phòng hoa chúc [3 ]2020-09-19 10:33
 • #1034: Động phòng hoa chúc [4 ]2020-09-19 10:33
 • #1035: Động phòng hoa chúc [5 ]2020-09-19 10:33
 • #1036: Động phòng hoa chúc [6 ]2020-09-19 10:33
 • #1037: Động phòng hoa chúc [7 ]2020-09-19 10:34
 • #1038: Động phòng hoa chúc [8 ]2020-09-19 10:34
 • #1039: Động phòng hoa chúc [9 ]2020-09-19 10:34
 • #1040: Động phòng hoa chúc [10 ]2020-09-19 10:34
 • #1041: Động phòng hoa chúc [11 ]2020-09-19 10:34
 • #1042: Động phòng hoa chúc [12 ]2020-09-19 10:34
 • #1043: Tranh đoạt Tịnh Linh [1 ]2020-09-19 10:35
 • #1044: Tranh đoạt Tịnh Linh [2 ]2020-09-19 10:35
 • #1045: Tranh đoạt Tịnh Linh [3 ]2020-09-19 10:35
 • #1046: Tranh đoạt Tịnh Linh [4 ]2020-09-19 10:35
 • #1047: Tranh đoạt Tịnh Linh [5 ]2020-09-19 10:35
 • #1048: Tranh đoạt Tịnh Linh [6 ]2020-09-19 10:35
 • #1049: Tranh đoạt Tịnh Linh [7 ]2020-09-19 10:35
 • #1050: Tranh đoạt Tịnh Linh [8 ]2020-09-19 10:36
 • #1051: Tranh đoạt Tịnh Linh [9 ]2020-09-19 10:36
 • #1052: Tranh đoạt Tịnh Linh [10 ]2020-09-19 10:36
 • #1053: Tranh đoạt Tịnh Linh [11 ]2020-09-19 10:36
 • #1054: Tranh đoạt Tịnh Linh [12 ]2020-09-19 10:37
 • #1055: Đã từng thích [1 ]2020-09-19 10:37
 • #1056: Đã từng thích [2 ]2020-09-19 10:37
 • #1057: Đã từng thích [3 ]2020-09-19 10:37
 • #1058: Đã từng thích [4 ]2020-09-19 10:37
 • #1059: Đã từng thích [5 ]2020-09-19 10:37
 • #1060: Đã từng thích [6 ]2020-09-19 10:38
 • #1061: Đã từng thích [7 ]2020-09-19 10:38
 • #1062: Đã từng thích [8 ]2020-09-19 10:38
 • #1063: Đã từng thích [9 ]2020-09-19 10:38
 • #1064: Đã từng thích [10 ]2020-09-19 10:38
 • #1065: Lang tâm như thiết [1 ]2020-09-19 10:38
 • #1066: Lang tâm như thiết [2 ]2020-09-19 10:39
 • #1067: Lang tâm như thiết [3 ]2020-09-19 10:39
 • #1068: Lang tâm như thiết [4 ]2020-09-19 10:39
 • #1069: Sơn có Phù Tô [1 ]2020-09-19 10:39
 • #1070: Sơn có Phù Tô [2 ]2020-09-19 10:39
 • #1071: Sơn có Phù Tô [3 ]2020-09-19 10:39
 • #1072: Sơn có Phù Tô [4 ]2020-09-19 10:40
 • #1073: Sơn có Phù Tô [5 ]2020-09-19 10:40
 • #1074: Sơn có Phù Tô [6 ]2020-09-19 10:40
 • #1075: Sơn có Phù Tô [7 ]2020-09-19 10:40
 • #1076: Sơn có Phù Tô [8 ]2020-09-19 10:40
 • #1077: Sơn có Phù Tô [9 ]2020-09-19 10:40
 • #1078: Sơn có Phù Tô [10 ]2020-09-19 10:41
 • #1079: Thanh lý phản loạn [1 ]2020-09-19 10:41
 • #1080: Thanh lý phản loạn [2 ]2020-09-19 10:41
 • #1081: Thanh lý phản loạn [3 ]2020-09-19 10:41
 • #1082: Thanh lý phản loạn [4 ]2020-09-19 10:41
 • #1083: Thanh lý phản loạn [5 ]2020-09-19 10:41
 • #1084: Thanh lý phản loạn [6 ]2020-09-19 10:42
 • #1085: Thanh lý phản loạn [7 ]2020-09-19 10:42
 • #1086: Thanh lý phản loạn [8 ]2020-09-19 10:42
 • #1087: Thanh lý phản loạn [9 ]2020-09-19 10:42
 • #1088: Thanh lý phản loạn [10 ]2020-09-19 10:42
 • #1089: Trọng Phong mạt lộ [1 ]2020-09-19 10:42
 • #1090: Trọng Phong mạt lộ [2 ]2020-09-19 10:43
 • #1091: Trọng Phong mạt lộ [3 ]2020-09-19 10:43
 • #1092: Trọng Phong mạt lộ [4 ]2020-09-19 10:43
 • #1093: Trọng Phong mạt lộ [5 ]2020-09-19 10:43
 • #1094: Trọng Phong mạt lộ [6 ]2020-09-19 10:43
 • #1095: Trọng Phong mạt lộ [7 ]2020-09-19 10:44
 • #1096: Trọng Phong mạt lộ [8 ]2020-09-19 10:44
 • #1097: Trọng Phong mạt lộ [9 ]2020-09-19 10:44
 • #1098: Trọng Quỳ mang thai [1 ]2020-09-19 10:45
 • #1099: Trọng Quỳ mang thai [2 ]2020-09-19 10:45
 • #1100: Trọng Quỳ mang thai [3 ]2020-09-19 10:45
 • #1101: Trọng Quỳ mang thai [4 ]2020-09-19 10:45
 • #1102: Trọng Quỳ mang thai [5 ]2020-09-19 10:46
 • #1103: Trọng Quỳ mang thai [6 ]2020-09-19 10:46
 • #1104: Trọng Quỳ mang thai [7 ]2020-09-19 10:46
 • #1105: Trọng Quỳ mang thai [8 ]2020-09-19 10:46
 • #1106: Trọng Quỳ mang thai [9 ]2020-09-19 10:47
 • #1107: Trọng Quỳ mang thai [10 ]2020-09-19 10:47
 • #1108: Lưỡng bại câu thương [1 ]2020-09-19 10:47
 • #1109: Lưỡng bại câu thương [2 ]2020-09-19 10:47
 • #1110: Lưỡng bại câu thương [3 ]2020-09-19 10:47
 • #1111: Lưỡng bại câu thương [4 ]2020-09-19 10:47
 • #1112: Lưỡng bại câu thương [5 ]2020-09-19 10:48
 • #1113: Lưỡng bại câu thương [6 ]2020-09-19 10:48
 • #1114: Lưỡng bại câu thương [7 ]2020-09-19 10:48
 • #1115: Lưỡng bại câu thương [8 ]2020-09-19 10:48
 • #1116: Lưỡng bại câu thương [9 ]2020-09-19 10:48
 • #1117: Lưỡng bại câu thương [10 ]2020-09-19 10:48
 • #1118: Long Dương chi hưng [1 ]2020-09-19 10:48
 • #1119: Long Dương chi hưng [2 ]2020-09-19 10:48
 • #1120: Long Dương chi hưng [3 ]2020-09-19 10:49
 • #1121: Long Dương chi hưng [4 ]2020-09-19 10:49
 • #1122: Long Dương chi hưng [5 ]2020-09-19 10:49
 • #1123: Long Dương chi hưng [6 ]2020-09-19 10:49
 • #1124: Long Dương chi hưng [7 ]2020-09-19 10:49
 • #1125: Long Dương chi hưng [8 ]2020-09-19 10:50
 • #1126: Công tử Phù Tô [1 ]2020-09-19 10:50
 • #1127: Công tử Phù Tô [2 ]2020-09-19 10:50
 • #1128: Công tử Phù Tô [3 ]2020-09-19 10:50
 • #1129: Công tử Phù Tô [4 ]2020-09-19 10:50
 • #1130: Công tử Phù Tô [5 ]2020-09-19 10:50
 • #1131: Công tử Phù Tô [6 ]2020-09-19 10:50
 • #1132: Công tử Phù Tô [7 ]2020-09-19 10:51
 • #1133: Công tử Phù Tô [8 ]2020-09-19 10:51
 • #1134: Công tử Phù Tô [9 ]2020-09-19 10:51
 • #1135: Công tử Phù Tô [10 ]2020-09-19 10:51
 • #1136: Công tử Phù Tô [11 ]2020-09-19 10:51
 • #1137: Con rối chi lệ [1 ]2020-09-19 10:52
 • #1138: Con rối chi lệ [2 ]2020-09-19 10:52
 • #1139: Con rối chi lệ [3 ]2020-09-19 10:52
 • #1140: Con rối chi lệ [4 ]2020-09-19 10:52
 • #1141: Con rối chi lệ [5 ]2020-09-19 10:52
 • #1142: Con rối chi lệ [6 ]2020-09-19 10:52
 • #1143: Con rối chi lệ [7 ]2020-09-19 10:53
 • #1144: Con rối chi lệ [8 ]2020-09-19 10:53
 • #1145: Con rối chi lệ [9 ]2020-09-19 10:53
 • #1146: Con rối chi lệ [10 ]2020-09-19 10:53
 • #1147: Con rối chi lệ [11 ]2020-09-19 10:53
 • #1148: Con rối chi lệ [12 ]2020-09-19 10:53
 • #1149: Con rối chi lệ [13 ]2020-09-19 10:54
 • #1150: Con rối chi lệ [14 ]2020-09-19 10:54
 • #1151: Nhìn nhau không nói gì [1 ]2020-09-19 10:54
 • #1152: Nhìn nhau không nói gì [2 ]2020-09-19 10:54
 • #1153: Nhìn nhau không nói gì [3 ]2020-09-19 10:54
 • #1154: Nhìn nhau không nói gì [4 ]2020-09-19 10:54
 • #1155: Nhìn nhau không nói gì [5 ]2020-09-19 10:54
 • #1156: Nhìn nhau không nói gì [6 ]2020-09-19 10:55
 • #1157: Nhìn nhau không nói gì [7 ]2020-09-19 10:55
 • #1158: Nhìn nhau không nói gì [8 ]2020-09-19 10:55
 • #1159: Nhìn nhau không nói gì [9 ]2020-09-19 10:55
 • #1160: Nhìn nhau không nói gì [10 ]2020-09-19 10:55
 • #1161: Trúc linh đan dược [1 ]2020-09-19 10:55
 • #1162: Trúc linh đan dược [2 ]2020-09-19 10:56
 • #1163: Trúc linh đan dược [3 ]2020-09-19 10:56
 • #1164: Trúc linh đan dược [4 ]2020-09-19 10:56
 • #1165: Trúc linh đan dược [5 ]2020-09-19 10:56
 • #1166: Từ giữa làm khó dễ [1 ]2020-09-19 10:56
 • #1167: Từ giữa làm khó dễ [2 ]2020-09-19 10:57
 • #1168: Từ giữa làm khó dễ [3 ]2020-09-19 10:57
 • #1169: Từ giữa làm khó dễ [4 ]2020-09-19 10:57
 • #1170: Từ giữa làm khó dễ [5 ]2020-09-19 10:57
 • #1171: Từ giữa làm khó dễ [6 ]2020-09-19 10:57
 • #1172: Từ giữa làm khó dễ [7 ]2020-09-19 10:57
 • #1173: Từ giữa làm khó dễ [8 ]2020-09-19 10:58
 • #1174: Từ giữa làm khó dễ [9 ]2020-09-19 10:58
 • #1175: Từ giữa làm khó dễ [11 ]2020-09-19 10:58
 • #1176: Từ giữa làm khó dễ [10 ]2020-09-19 10:58
 • #1177: Từ giữa làm khó dễ [12 ]2020-09-19 10:58
 • #1178: Từ giữa làm khó dễ [13 ]2020-09-19 10:58
 • #1179: Từ giữa làm khó dễ [14 ]2020-09-19 10:59
 • #1180: Thiên nhai tri kỷ [1 ]2020-09-19 10:59
 • #1181: Thiên nhai tri kỷ [2 ]2020-09-19 10:59
 • #1182: Thiên nhai tri kỷ [3 ]2020-09-19 10:59
 • #1183: Thiên nhai tri kỷ [4 ]2020-09-19 10:59
 • #1184: Thiên nhai tri kỷ [5 ]2020-09-19 10:59
 • #1185: Thiên nhai tri kỷ [6 ]2020-09-19 10:59
 • #1186: Thiên nhai tri kỷ [7 ]2020-09-19 11:00
 • #1187: Thiên nhai tri kỷ [8 ]2020-09-19 11:00
 • #1188: Thiên nhai tri kỷ [9 ]2020-09-19 11:00
 • #1189: Thiên nhai tri kỷ [10 ]2020-09-19 11:00
 • #1190: Thoát đi nhạc viên [1 ]2020-09-19 11:00
 • #1191: Thoát đi nhạc viên [2 ]2020-09-19 11:00
 • #1192: Thoát đi nhạc viên [3 ]2020-09-19 11:01
 • #1193: Thoát đi nhạc viên [4 ]2020-09-19 11:01
 • #1194: Thoát đi nhạc viên [5 ]2020-09-19 11:01
 • #1195: Thoát đi nhạc viên [6 ]2020-09-19 11:01
 • #1196: Thoát đi nhạc viên [7 ]2020-09-19 11:01
 • #1197: Thoát đi nhạc viên [8 ]2020-09-19 11:01
 • #1198: Thoát đi nhạc viên [9 ]2020-09-19 11:01
 • #1199: Thoát đi nhạc viên [10 ]2020-09-19 11:02
 • #1200: Chiến quốc danh tướng [1 ]2020-09-19 11:02
 • #1201: Chiến quốc danh tướng [2 ]2020-09-19 11:02
 • #1202: Chiến quốc danh tướng [3 ]2020-09-19 11:02
 • #1203: Chiến quốc danh tướng [4 ]2020-09-19 11:02
 • #1204: Chiến quốc danh tướng [5 ]2020-09-19 11:03
 • #1205: Chiến quốc danh tướng [6 ]2020-09-19 11:03
 • #1206: Chiến quốc danh tướng [7 ]2020-09-19 11:03
 • #1207: Chiến quốc danh tướng [8 ]2020-09-19 11:03
 • #1208: Chiến quốc danh tướng [9 ]2020-09-19 11:03
 • #1209: Chiến quốc danh tướng [10 ]2020-09-19 11:03
 • #1210: Tần Vương xuất chinh [1 ]2020-09-19 11:04
 • #1211: Tần Vương xuất chinh [2 ]2020-09-19 11:04
 • #1212: Tần Vương xuất chinh [3 ]2020-09-19 11:04
 • #1213: Tần Vương xuất chinh [4 ]2020-09-19 11:04
 • #1214: Tần Vương xuất chinh [5 ]2020-09-19 11:04
 • #1215: Tần Vương xuất chinh [6 ]2020-09-19 11:04
 • #1216: Tần Vương xuất chinh [7 ]2020-09-19 11:05
 • #1217: Tần Vương xuất chinh [8 ]2020-09-19 11:05
 • #1218: Tần Vương xuất chinh [9 ]2020-09-19 11:05
 • #1219: Tần Vương xuất chinh [10 ]2020-09-19 11:05
 • #1220: Tần Vương xuất chinh [11 ]2020-09-19 11:05
 • #1221: Tần Vương xuất chinh [12 ]2020-09-19 11:05
 • #1222: Tần Vương xuất chinh [13 ]2020-09-19 11:06
 • #1223: Tần Vương xuất chinh [14 ]2020-09-19 11:06
 • #1224: Dẫn xà xuất động [1 ]2020-09-19 11:06
 • #1225: Dẫn xà xuất động [2 ]2020-09-19 11:06
 • #1226: Dẫn xà xuất động [3 ]2020-09-19 11:06
 • #1227: Dẫn xà xuất động [4 ]2020-09-19 11:07
 • #1228: Dẫn xà xuất động [5 ]2020-09-19 11:07
 • #1229: Dẫn xà xuất động [6 ]2020-09-19 11:07
 • #1230: Dẫn xà xuất động [7 ]2020-09-19 11:07
 • #1231: Dẫn xà xuất động [8 ]2020-09-19 11:07
 • #1232: Dẫn xà xuất động [9 ]2020-09-19 11:07
 • #1233: Dẫn xà xuất động [10 ]2020-09-19 11:07
 • #1234: Học sinh Hoa Hi [1 ]2020-09-19 11:08
 • #1235: Học sinh Hoa Hi [2 ]2020-09-19 11:08
 • #1236: Học sinh Hoa Hi [3 ]2020-09-19 11:08
 • #1237: Học sinh Hoa Hi [4 ]2020-09-19 11:08
 • #1238: Học sinh Hoa Hi [5 ]2020-09-19 11:08
 • #1239: Học sinh Hoa Hi [6 ]2020-09-19 11:09
 • #1240: Học sinh Hoa Hi [7 ]2020-09-19 11:09
 • #1241: Một đêm cả đời [1 ]2020-09-19 11:09
 • #1242: Một đêm cả đời [2 ]2020-09-19 11:09
 • #1243: Một đêm cả đời [3 ]2020-09-19 11:09
 • #1244: Một đêm cả đời [4 ]2020-09-19 11:09
 • #1245: Một đêm cả đời [5 ]2020-09-19 11:10
 • #1246: Một đêm cả đời [6 ]2020-09-19 11:10
 • #1247: Một đêm cả đời [7 ]2020-09-19 11:10
 • #1248: Một đêm cả đời [8 ]2020-09-19 11:10
 • #1249: Phù Tô sinh ra [1 ]2020-09-19 11:10
 • #1250: Phù Tô sinh ra [2 ]2020-09-19 11:11
 • #1251: Phù Tô sinh ra [3 ]2020-09-19 11:11
 • #1252: Phù Tô sinh ra [4 ]2020-09-19 11:11
 • #1253: Phù Tô sinh ra [5 ]2020-09-19 11:11
 • #1254: Phù Tô sinh ra [6 ]2020-09-19 11:11
 • #1255: Phù Tô sinh ra [7 ]2020-09-19 11:12
 • #1256: Phù Tô sinh ra [8 ]2020-09-19 11:12
 • #1257: Phù Tô sinh ra [9 ]2020-09-19 11:12
 • #1258: Phù Tô sinh ra [10 ]2020-09-19 11:12
 • #1259: Con rối quốc gia [1 ]2020-09-19 11:12
 • #1260: Con rối quốc gia [2 ]2020-09-19 11:12
 • #1261: Con rối quốc gia [3 ]2020-09-19 11:13
 • #1262: Con rối quốc gia [4 ]2020-09-19 11:13
 • #1263: Con rối quốc gia [5 ]2020-09-19 11:13
 • #1264: Con rối quốc gia [6 ]2020-09-19 11:13
 • #1265: Con rối quốc gia [7 ]2020-09-19 11:13
 • #1266: Con rối quốc gia [8 ]2020-09-19 11:13
 • #1267: Con rối quốc gia [9 ]2020-09-19 11:14
 • #1268: Con rối quốc gia [10 ]2020-09-19 11:14
 • #1269: Thật tình chi lệ [1 ]2020-09-19 11:14
 • #1270: Thật tình chi lệ [2 ]2020-09-19 11:14
 • #1271: Thật tình chi lệ [3 ]2020-09-19 11:14
 • #1272: Thật tình chi lệ [4 ]2020-09-19 11:14
 • #1273: Thật tình chi lệ [5 ]2020-09-19 11:15
 • #1274: Thật tình chi lệ [6 ]2020-09-19 11:15
 • #1275: Thật tình chi lệ [7 ]2020-09-19 11:15
 • #1276: Thật tình chi lệ [8 ]2020-09-19 11:15
 • #1277: Thật tình chi lệ [9 ]2020-09-19 11:16
 • #1278: Thật tình chi lệ [10 ]2020-09-19 11:16
 • #1279: Ẩn chi thủ hộ [1 ]2020-09-19 11:16
 • #1280: Ẩn chi thủ hộ [2 ]2020-09-19 11:16
 • #1281: Ẩn chi thủ hộ [3 ]2020-09-19 11:16
 • #1282: Ẩn chi thủ hộ [4 ]2020-09-19 11:16
 • #1283: Ẩn chi thủ hộ [5 ]2020-09-19 11:17
 • #1284: Trưởng tử Phù Tô [1 ]2020-09-19 11:17
 • #1285: Trưởng tử Phù Tô [2 ]2020-09-19 11:17
 • #1286: Trưởng tử Phù Tô [3 ]2020-09-19 11:18
 • #1287: Trưởng tử Phù Tô [4 ]2020-09-19 11:18
 • #1288: Trưởng tử Phù Tô [5 ]2020-09-19 11:19
 • #1289: Trưởng tử Phù Tô [6 ]2020-09-19 11:20
 • #1290: Trưởng tử Phù Tô [7 ]2020-09-19 11:20
 • #1291: Trưởng tử Phù Tô [8 ]2020-09-19 11:21
 • #1292: Trưởng tử Phù Tô [9 ]2020-09-19 11:21
 • #1293: Trưởng tử Phù Tô [10 ]2020-09-19 11:22
 • #1294: Thần bí cấm thuật [1 ]2020-09-19 11:22
 • #1295: Thần bí cấm thuật [2 ]2020-09-19 11:23
 • #1296: Thần bí cấm thuật [3 ]2020-09-19 11:23
 • #1297: Thần bí cấm thuật [4 ]2020-09-19 11:24
 • #1298: Thần bí cấm thuật [5 ]2020-09-19 11:25
 • #1299: Thần bí cấm thuật [6 ]2020-09-19 11:26
 • #1300: Thần bí cấm thuật [7 ]2020-09-19 11:27
 • #1301: Thần bí cấm thuật [8 ]2020-09-19 11:27
 • #1302: Đoạt ngọc người [1 ]2020-09-19 11:28
 • #1303: Đoạt ngọc người [2 ]2020-09-19 11:28
 • #1304: Đoạt ngọc người [3 ]2020-09-19 11:28
 • #1305: Đoạt ngọc người [4 ]2020-09-19 11:29
 • #1306: Đoạt ngọc người [5 ]2020-09-19 11:29
 • #1307: Đoạt ngọc người [6 ]2020-09-19 11:30
 • #1308: Đoạt ngọc người [7 ]2020-09-19 11:30
 • #1309: Đoạt ngọc người [8 ]2020-09-19 11:30
 • #1310: Như ý có thai [1 ]2020-09-19 11:30
 • #1311: Như ý có thai [2 ]2020-09-19 11:30
 • #1312: Như ý có thai [3 ]2020-09-19 11:31
 • #1313: Như ý có thai [4 ]2020-09-19 11:31
 • #1314: Như ý có thai [5 ]2020-09-19 11:31
 • #1315: Như ý có thai [6 ]2020-09-19 11:31
 • #1316: Như ý có thai [7 ]2020-09-19 11:31
 • #1317: Dị sắc song đồng [1 ]2020-09-19 11:31
 • #1318: Dị sắc song đồng [2 ]2020-09-19 11:32
 • #1319: Dị sắc song đồng [3 ]2020-09-19 11:32
 • #1320: Dị sắc song đồng [4 ]2020-09-19 11:32
 • #1321: Trọn đời yêu nhau [1 ]2020-09-19 11:32
 • #1322: Trọn đời yêu nhau [2 ]2020-09-19 11:33
 • #1323: Trọn đời yêu nhau [3 ]2020-09-19 11:33
 • #1324: Trọn đời yêu nhau [4 ]2020-09-19 11:33
 • #1325: Trọn đời yêu nhau [5 ]2020-09-19 11:33
 • #1326: Trọn đời yêu nhau [6 ]2020-09-19 11:33
 • #1327: Trọn đời yêu nhau [7 ]2020-09-19 11:33
 • #1328: Trọn đời yêu nhau [8 ]2020-09-19 11:34
 • #1329: Trọn đời yêu nhau [9 ]2020-09-19 11:34
 • #1330: Trọn đời yêu nhau [10 ]2020-09-19 11:34
 • #1331: Trọn đời yêu nhau [11 ]2020-09-19 11:34
 • #1332: Dầu hết đèn tắt [1 ]2020-09-19 11:34
 • #1333: Dầu hết đèn tắt [2 ]2020-09-19 11:34
 • #1334: Dầu hết đèn tắt [3 ]2020-09-19 11:35
 • #1335: Công tử vô kị [2 ]2020-09-19 11:35
 • #1336: Công tử vô kị [3 ]2020-09-19 11:35
 • #1337: Công tử vô kị [4 ]2020-09-19 11:35
 • #1338: Công tử vô kị [5 ]2020-09-19 11:36
 • #1339: Công tử vô kị [6 ]2020-09-19 11:36
 • #1340: Công tử vô kị [7 ]2020-09-19 11:36
 • #1341: Công tử vô kị [8 ]2020-09-19 11:36
 • #1342: Công tử vô kị [9 ]2020-09-19 11:36
 • #1343: Công tử vô kị [10 ]2020-09-19 11:37
 • #1344: Lưng đức yêu [1 ]2020-09-19 11:37
 • #1345: Lưng đức yêu [2 ]2020-09-19 11:37
 • #1346: Lưng đức yêu [3 ]2020-09-19 11:37
 • #1347: Lưng đức yêu [4 ]2020-09-19 11:37
 • #1348: Lưng đức yêu [5 ]2020-09-19 11:38
 • #1349: Lưng đức yêu [6 ]2020-09-19 11:38
 • #1350: Lưng đức yêu [7 ]2020-09-19 11:38
 • #1351: Lưng đức yêu [8 ]2020-09-19 11:39
 • #1352: Lưng đức yêu [9 ]2020-09-19 11:39
 • #1353: Lưng đức yêu [10 ]2020-09-19 11:40
 • #1354: Rực rỡ ánh mặt trời [1 ]2020-09-19 11:41
 • #1355: Rực rỡ ánh mặt trời [2 ]2020-09-19 11:41
 • #1356: Rực rỡ ánh mặt trời [3 ]2020-09-19 11:42
 • #1357: Rực rỡ ánh mặt trời [4 ]2020-09-19 11:42
 • #1358: Rực rỡ ánh mặt trời [5 ]2020-09-19 11:43
 • #1359: Rực rỡ ánh mặt trời [6 ]2020-09-19 11:43
 • #1360: Rực rỡ ánh mặt trời [7 ]2020-09-19 11:44
 • #1361: Rực rỡ ánh mặt trời [8 ]2020-09-19 11:45
 • #1362: Rực rỡ ánh mặt trời [9 ]2020-09-19 11:45
 • #1363: Vô kị qua đời [1 ]2020-09-19 11:46
 • #1364: Vô kị qua đời [2 ]2020-09-19 11:46
 • #1365: Vô kị qua đời [3 ]2020-09-19 11:47
 • #1366: Tô Cừ đại nhân [1 ]2020-09-19 11:47
 • #1367: Tô Cừ đại nhân [2 ]2020-09-19 11:48
 • #1368: Tô Cừ đại nhân [3 ]2020-09-19 11:49
 • #1369: Tô Cừ đại nhân [4 ]2020-09-19 11:49
 • #1370: Tô Cừ đại nhân [5 ]2020-09-19 11:50
 • #1371: Tô Cừ đại nhân [6 ]2020-09-19 11:51
 • #1372: Tô Cừ đại nhân [7 ]2020-09-19 11:51
 • #1373: Tô Cừ đại nhân [8 ]2020-09-19 11:52
 • #1374: Tô Cừ đại nhân [9 ]2020-09-19 11:52
 • #1375: Tô Cừ đại nhân [10 ]2020-09-19 11:53
 • #1376: Dấm chua đàn đánh nghiêng [1 ]2020-09-19 11:53
 • #1377: Dấm chua đàn đánh nghiêng [2 ]2020-09-19 11:53
 • #1378: Dấm chua đàn đánh nghiêng [3 ]2020-09-19 11:54
 • #1379: Dấm chua đàn đánh nghiêng [4 ]2020-09-19 11:55
 • #1380: Dấm chua đàn đánh nghiêng [5 ]2020-09-19 11:55
 • #1381: Tẩu hỏa nhập ma [5 ]2020-09-19 11:56
 • #1382: Tẩu hỏa nhập ma [4 ]2020-09-19 11:56
 • #1383: Tẩu hỏa nhập ma [3 ]2020-09-19 11:56
 • #1384: Tẩu hỏa nhập ma [2 ]2020-09-19 11:57
 • #1385: Tẩu hỏa nhập ma [6 ]2020-09-19 11:57
 • #1386: Tẩu hỏa nhập ma [7 ]2020-09-19 11:58
 • #1387: Tẩu hỏa nhập ma [8 ]2020-09-19 11:58
 • #1388: Tẩu hỏa nhập ma [9 ]2020-09-19 11:58
 • #1389: Tẩu hỏa nhập ma [10 ]2020-09-19 11:59
 • #1390: Một nhà đoàn tụ [1 ]2020-09-19 11:59
 • #1391: Một nhà đoàn tụ [2 ]2020-09-19 11:59
 • #1392: Một nhà đoàn tụ [3 ]2020-09-19 11:59
 • #1393: Một nhà đoàn tụ [4 ]2020-09-19 11:59
 • #1394: Một nhà đoàn tụ [5 ]2020-09-19 11:59
 • #1395: Một nhà đoàn tụ [6 ]2020-09-19 12:00
 • #1396: Một nhà đoàn tụ [7 ]2020-09-19 12:00
 • #1397: Một nhà đoàn tụ [8 ]2020-09-19 12:00
 • #1398: Một nhà đoàn tụ [9 ]2020-09-19 12:00
 • #1399: Một nhà đoàn tụ [10 ]2020-09-19 12:00
 • #1400: Thần tộc người [1 ]2020-09-19 12:01
 • #1401: Thần tộc người [2 ]2020-09-19 12:01
 • #1402: Thần tộc người [3 ]2020-09-19 12:01
 • #1403: Thần tộc người [4 ]2020-09-19 12:01
 • #1404: Thần tộc người [5 ]2020-09-19 12:01
 • #1405: Thần tộc người [6 ]2020-09-19 12:01
 • #1406: Thần tộc người [7 ]2020-09-19 12:02
 • #1407: Thần tộc người [8 ]2020-09-19 12:02
 • #1408: Thần tộc người [9 ]2020-09-19 12:02
 • #1409: Thần tộc người [10 ]2020-09-19 12:02
 • #1410: Giáo hư tiểu hài tử [1 ]2020-09-19 12:02
 • #1411: Giáo hư tiểu hài tử [2 ]2020-09-19 12:02
 • #1412: Giáo hư tiểu hài tử [3 ]2020-09-19 12:03
 • #1413: Giáo hư tiểu hài tử [4 ]2020-09-19 12:03
 • #1414: Giáo hư tiểu hài tử [5 ]2020-09-19 12:03
 • #1415: Giáo hư tiểu hài tử [6 ]2020-09-19 12:03
 • #1416: Mổ bụng thủ tử [1 ]2020-09-19 12:04
 • #1417: Mổ bụng thủ tử [2 ]2020-09-19 12:04
 • #1418: Mổ bụng thủ tử [3 ]2020-09-19 12:04
 • #1419: Mổ bụng thủ tử [4 ]2020-09-19 12:04
 • #1420: Mổ bụng thủ tử [5 ]2020-09-19 12:04
 • #1421: Mổ bụng thủ tử [6 ]2020-09-19 12:04
 • #1422: Mổ bụng thủ tử [7 ]2020-09-19 12:05
 • #1423: Mổ bụng thủ tử [8 ]2020-09-19 12:05
 • #1424: Ưu đàm thiếu niên [1 ]2020-09-19 12:05
 • #1425: Ưu đàm thiếu niên [2 ]2020-09-19 12:05
 • #1426: Ưu đàm thiếu niên [3 ]2020-09-19 12:05
 • #1427: Ưu đàm thiếu niên [4 ]2020-09-19 12:06
 • #1428: Ưu đàm thiếu niên [5 ]2020-09-19 12:06
 • #1429: Ưu đàm thiếu niên [6 ]2020-09-19 12:06
 • #1430: Ưu đàm thiếu niên [7 ]2020-09-19 12:06
 • #1431: Ưu đàm thiếu niên [8 ]2020-09-19 12:06
 • #1432: Ưu đàm thiếu niên [9 ]2020-09-19 12:07
 • #1433: Ưu đàm thiếu niên [10 ]2020-09-19 12:07
 • #1434: Ưu đàm thiếu niên [11 ]2020-09-19 12:07
 • #1435: Ưu đàm thiếu niên [12 ]2020-09-19 12:07
 • #1436: Trọng tịch công tử [1 ]2020-09-19 12:07
 • #1437: Trọng tịch công tử [2 ]2020-09-19 12:08
 • #1438: Trọng tịch công tử [3 ]2020-09-19 12:08
 • #1439: Trọng tịch công tử [4 ]2020-09-19 12:08
 • #1440: Trọng tịch công tử [5 ]2020-09-19 12:08
 • #1441: Trọng tịch công tử [6 ]2020-09-19 12:09
 • #1442: Trọng tịch công tử [7 ]2020-09-19 12:09
 • #1443: Trọng tịch công tử [8 ]2020-09-19 12:09
 • #1444: Trọng tịch công tử [9 ]2020-09-19 12:09
 • #1445: Trọng tịch công tử [10 ]2020-09-19 12:09
 • #1446: Đói sói rình [1 ]2020-09-19 12:10
 • #1447: Đói sói rình [2 ]2020-09-19 12:10
 • #1448: Đói sói rình [3 ]2020-09-19 12:10
 • #1449: Đói sói rình [4 ]2020-09-19 12:10
 • #1450: Đói sói rình [5 ]2020-09-19 12:11
 • #1451: Thái hậu qua đời [1 ]2020-09-19 12:11
 • #1452: Thái hậu qua đời [2 ]2020-09-19 12:11
 • #1453: Thái hậu qua đời [3 ]2020-09-19 12:11
 • #1454: Thái hậu qua đời [4 ]2020-09-19 12:11
 • #1455: Thái hậu qua đời [5 ]2020-09-19 12:12
 • #1456: Thái hậu qua đời [6 ]2020-09-19 12:12
 • #1457: Thái hậu qua đời [7 ]2020-09-19 12:12
 • #1458: Thái hậu qua đời [8 ]2020-09-19 12:12
 • #1459: Thái hậu qua đời [9 ]2020-09-19 12:13
 • #1460: Thái hậu qua đời [10 ]2020-09-19 12:13
 • #1461: Vu Li chi nghi [1 ]2020-09-19 12:13
 • #1462: Vu Li chi nghi [2 ]2020-09-19 12:13
 • #1463: Vu Li chi nghi [3 ]2020-09-19 12:13
 • #1464: Vu Li chi nghi [4 ]2020-09-19 12:14
 • #1465: Vu Li chi nghi [5 ]2020-09-19 12:14
 • #1466: Vu Li chi nghi [6 ]2020-09-19 12:14
 • #1467: Vu Li chi nghi [7 ]2020-09-19 12:14
 • #1468: Vu Li chi nghi [8 ]2020-09-19 12:14
 • #1469: Vu Li chi nghi [9 ]2020-09-19 12:15
 • #1470: Vu Li chi nghi [10 ]2020-09-19 12:15
 • #1471: Tới gần nhân loại [1 ]2020-09-19 12:15
 • #1472: Tới gần nhân loại [2 ]2020-09-19 12:15
 • #1473: Tới gần nhân loại [3 ]2020-09-19 12:16
 • #1474: Tới gần nhân loại [4 ]2020-09-19 12:16
 • #1475: Tới gần nhân loại [5 ]2020-09-19 12:16
 • #1476: Tới gần nhân loại [6 ]2020-09-19 12:16
 • #1477: Tới gần nhân loại [7 ]2020-09-19 12:17
 • #1478: Tới gần nhân loại [8 ]2020-09-19 12:17
 • #1479: Cảnh trong mơ tái hiện [1 ]2020-09-19 12:17
 • #1480: Cảnh trong mơ tái hiện [2 ]2020-09-19 12:17
 • #1481: Cảnh trong mơ tái hiện [3 ]2020-09-19 12:17
 • #1482: Cảnh trong mơ tái hiện [4 ]2020-09-19 12:18
 • #1483: Cảnh trong mơ tái hiện [5 ]2020-09-19 12:18
 • #1484: Vạn thần chi thành [1 ]2020-09-19 12:18
 • #1485: Vạn thần chi thành [2 ]2020-09-19 12:18
 • #1486: Vạn thần chi thành [3 ]2020-09-19 12:18
 • #1487: Vạn thần chi thành [4 ]2020-09-19 12:18
 • #1488: Vạn thần chi thành [5 ]2020-09-19 12:19
 • #1489: Vạn thần chi thành [6 ]2020-09-19 12:19
 • #1490: Vạn thần chi thành [7 ]2020-09-19 12:19
 • #1491: Vạn thần chi thành [8 ]2020-09-19 12:19
 • #1492: Vạn thần chi thành [9 ]2020-09-19 12:19
 • #1493: Vạn thần chi thành [10 ]2020-09-19 12:20
 • #1494: Đi qua biến mất [1 ]2020-09-19 12:20
 • #1495: Đi qua biến mất [2 ]2020-09-19 12:20
 • #1496: Đi qua biến mất [3 ]2020-09-19 12:20
 • #1497: Đi qua biến mất [4 ]2020-09-19 12:21
 • #1498: Đi qua biến mất [5 ]2020-09-19 12:21
 • #1499: Đi qua biến mất [6 ]2020-09-19 12:21
 • #1500: Đi qua biến mất [7 ]2020-09-19 12:21
 • #1501: Đi qua biến mất [8 ]2020-09-19 12:21
 • #1502: Đi qua biến mất [9 ]2020-09-19 12:22
 • #1503: Đi qua biến mất [10 ]2020-09-19 12:22
 • #1504: Khuất nhục chi hình [1 ]2020-09-19 12:22
 • #1505: Khuất nhục chi hình [2 ]2020-09-19 12:22
 • #1506: Khuất nhục chi hình [4 ]2020-09-19 12:22
 • #1507: Khuất nhục chi hình [4 ] sửa chữa2020-09-19 12:23
 • #1508: Khuất nhục chi hình [5 ]2020-09-19 12:23
 • #1509: Khuất nhục chi hình [6 ]2020-09-19 12:23
 • #1510: Khuất nhục chi hình [7 ]2020-09-19 12:23
 • #1511: Khuất nhục chi hình [8 ]2020-09-19 12:24
 • #1512: Khuất nhục chi hình [9 ]2020-09-19 12:24
 • #1513: Khuất nhục chi hình [10 ]2020-09-19 12:24
 • #1514: Cốt nhục chia lìa [1 ]2020-09-19 12:24
 • #1515: Cốt nhục chia lìa [2 ]2020-09-19 12:24
 • #1516: Cốt nhục chia lìa [3 ]2020-09-19 12:24
 • #1517: Cốt nhục chia lìa [4 ]2020-09-19 12:25
 • #1518: Cốt nhục chia lìa [5 ]2020-09-19 12:25
 • #1519: Cốt nhục chia lìa [6 ]2020-09-19 12:25
 • #1520: Cốt nhục chia lìa [7 ]2020-09-19 12:25
 • #1521: Cốt nhục chia lìa [8 ]2020-09-19 12:26
 • #1522: Cốt nhục chia lìa [9 ]2020-09-19 12:26
 • #1523: Cốt nhục chia lìa [10 ]2020-09-19 12:26
 • #1524: Cốt nhục chia lìa [11 ]2020-09-19 12:26
 • #1525: Cốt nhục chia lìa [12 ]2020-09-19 12:26
 • #1526: Bảo mệnh lời thề [1 ]2020-09-19 12:27
 • #1527: Bảo mệnh lời thề [2 ]2020-09-19 12:27
 • #1528: Bảo mệnh lời thề [3 ]2020-09-19 12:27
 • #1529: Bảo mệnh lời thề [4 ]2020-09-19 12:27
 • #1530: Bảo mệnh lời thề [5 ]2020-09-19 12:28
 • #1531: Bảo mệnh lời thề [6 ]2020-09-19 12:28
 • #1532: Bảo mệnh lời thề [7 ]2020-09-19 12:28
 • #1533: Bảo mệnh lời thề [8 ]2020-09-19 12:28
 • #1534: Bảo mệnh lời thề [9 ]2020-09-19 12:28
 • #1535: Bảo mệnh lời thề [10 ]2020-09-19 12:28
 • #1536: Ngàn dặm tìm phu [1 ]2020-09-19 12:29
 • #1537: Ngàn dặm tìm phu [2 ]2020-09-19 12:29
 • #1538: Ngàn dặm tìm phu [3 ]2020-09-19 12:29
 • #1539: Ngàn dặm tìm phu [4 ]2020-09-19 12:29
 • #1540: Ngàn dặm tìm phu [5 ]2020-09-19 12:29
 • #1541: Ngàn dặm tìm phu [6 ]2020-09-19 12:30
 • #1542: Ngàn dặm tìm phu [7 ]2020-09-19 12:30
 • #1543: Ngàn dặm tìm phu [8 ]2020-09-19 12:30
 • #1544: Ngàn dặm tìm phu [9 ]2020-09-19 12:30
 • #1545: Ngàn dặm tìm phu [10 ]2020-09-19 12:30
 • #1546: Nước Yên thái tử [1 ]2020-09-19 12:31
 • #1547: Nước Yên thái tử [2 ]2020-09-19 12:31
 • #1548: Nước Yên thái tử [3 ]2020-09-19 12:31
 • #1549: Nước Yên thái tử [4 ]2020-09-19 12:31
 • #1550: Nước Yên thái tử [5 ]2020-09-19 12:31
 • #1551: Nước Yên thái tử [6 ]2020-09-19 12:32
 • #1552: Nước Yên thái tử [7 ]2020-09-19 12:32
 • #1553: Nước Yên thái tử [8 ]2020-09-19 12:32
 • #1554: Nước Yên thái tử [9 ]2020-09-19 12:32
 • #1555: Nước Yên thái tử [10 ]2020-09-19 12:32
 • #1556: Đàn Cửu hố tiền [1 ]2020-09-19 12:33
 • #1557: Đàn Cửu hố tiền [2 ]2020-09-19 12:33
 • #1558: Đàn Cửu hố tiền [3 ]2020-09-19 12:33
 • #1559: Đàn Cửu hố tiền [4 ]2020-09-19 12:33
 • #1560: Đàn Cửu hố tiền [5 ]2020-09-19 12:33
 • #1561: Đàn Cửu hố tiền [6 ]2020-09-19 12:34
 • #1562: Đàn Cửu hố tiền [7 ]2020-09-19 12:34
 • #1563: Đàn Cửu hố tiền [8 ]2020-09-19 12:34
 • #1564: Đàn Cửu hố tiền [9 ]2020-09-19 12:34
 • #1565: Đàn Cửu hố tiền [10 ]2020-09-19 12:35
 • #1566: Tuyết trung lỡ mất [1 ]2020-09-19 12:35
 • #1567: Tuyết trung lỡ mất [2 ]2020-09-19 12:35
 • #1568: Tuyết trung lỡ mất [3 ]2020-09-19 12:36
 • #1569: Tuyết trung lỡ mất [4 ]2020-09-19 12:36
 • #1570: Tuyết trung lỡ mất [5 ]2020-09-19 12:36
 • #1571: Tuyết trung lỡ mất [6 ]2020-09-19 12:36
 • #1572: Tuyết trung lỡ mất [7 ]2020-09-19 12:36
 • #1573: Tuyết trung lỡ mất [8 ]2020-09-19 12:37
 • #1574: Tuyết trung lỡ mất [9 ]2020-09-19 12:37
 • #1575: Tuyết trung lỡ mất [10 ]2020-09-19 12:37
 • #1576: Niên thiếu ngây thơ [1 ]2020-09-19 12:37
 • #1577: Niên thiếu ngây thơ [2 ]2020-09-19 12:37
 • #1578: Niên thiếu ngây thơ [3 ]2020-09-19 12:38
 • #1579: Niên thiếu ngây thơ [4 ]2020-09-19 12:38
 • #1580: Niên thiếu ngây thơ [5 ]2020-09-19 12:38
 • #1581: Niên thiếu ngây thơ [6 ]2020-09-19 12:38
 • #1582: Niên thiếu ngây thơ [7 ]2020-09-19 12:39
 • #1583: Niên thiếu ngây thơ [8 ]2020-09-19 12:39
 • #1584: Niên thiếu ngây thơ [9 ]2020-09-19 12:39
 • #1585: Niên thiếu ngây thơ [10 ]2020-09-19 12:39
 • #1586: Kinh thiên cạm bẫy [1 ]2020-09-19 12:39
 • #1587: Kinh thiên cạm bẫy [2 ]2020-09-19 12:40
 • #1588: Kinh thiên cạm bẫy [3 ]2020-09-19 12:40
 • #1589: Kinh thiên cạm bẫy [4 ]2020-09-19 12:40
 • #1590: Kinh thiên cạm bẫy [5 ]2020-09-19 12:40
 • #1591: Kinh thiên cạm bẫy [6 ]2020-09-19 12:40
 • #1592: Kinh thiên cạm bẫy [7 ]2020-09-19 12:41
 • #1593: Kinh thiên cạm bẫy [8 ]2020-09-19 12:41
 • #1594: Kinh thiên cạm bẫy [9 ]2020-09-19 12:41
 • #1595: Ám sát Tần Vương [1 ]2020-09-19 12:41
 • #1596: Ám sát Tần Vương [2 ]2020-09-19 12:42
 • #1597: Ám sát Tần Vương [3 ]2020-09-19 12:42
 • #1598: Ám sát Tần Vương [4 ]2020-09-19 12:42
 • #1599: Ám sát Tần Vương [5 ]2020-09-19 12:42
 • #1600: Ám sát Tần Vương [6 ]2020-09-19 12:42
 • #1601: Ám sát Tần Vương [7 ]2020-09-19 12:43
 • #1602: Ám sát Tần Vương [8 ]2020-09-19 12:43
 • #1603: Ám sát Tần Vương [10 ]2020-09-19 12:43
 • #1604: Ám sát Tần Vương [0 ]2020-09-19 12:43
 • #1605: Sương mù ảo cảnh [1 ]2020-09-19 12:43
 • #1606: Sương mù ảo cảnh [2 ]2020-09-19 12:44
 • #1607: Sương mù ảo cảnh [3 ]2020-09-19 12:44
 • #1608: Sương mù ảo cảnh [4 ]2020-09-19 12:44
 • #1609: Sương mù ảo cảnh [5 ]2020-09-19 12:44
 • #1610: Sương mù ảo cảnh [6 ]2020-09-19 12:44
 • #1611: Sương mù ảo cảnh [7 ]2020-09-19 12:45
 • #1612: Sương mù ảo cảnh [8 ]2020-09-19 12:45
 • #1613: Sương mù ảo cảnh [9 ]2020-09-19 12:45
 • #1614: Sương mù ảo cảnh [10 ]2020-09-19 12:45
 • #1615: Âm u chi ngục [1 ]2020-09-19 12:45
 • #1616: Âm u chi ngục [2 ]2020-09-19 12:46
 • #1617: Âm u chi ngục [3 ]2020-09-19 12:46
 • #1618: Âm u chi ngục [4 ]2020-09-19 12:46
 • #1619: Âm u chi ngục [5 ]2020-09-19 12:47
 • #1620: Âm u chi ngục [6 ]2020-09-19 12:47
 • #1621: Âm u chi ngục [7 ]2020-09-19 12:47
 • #1622: Âm u chi ngục [8 ]2020-09-19 12:47
 • #1623: Âm u chi ngục [9 ]2020-09-19 12:47
 • #1624: Âm u chi ngục [10 ]2020-09-19 12:48
 • #1625: Hai nơi mờ mịt [1 ]2020-09-19 12:48
 • #1626: Hai nơi mờ mịt [2 ]2020-09-19 12:48
 • #1627: Hai nơi mờ mịt [3 ]2020-09-19 12:48
 • #1628: Hai nơi mờ mịt [4 ]2020-09-19 12:48
 • #1629: Hai nơi mờ mịt [5 ]2020-09-19 12:49
 • #1630: Hai nơi mờ mịt [6 ]2020-09-19 12:49
 • #1631: Hai nơi mờ mịt [7 ]2020-09-19 12:49
 • #1632: Hai nơi mờ mịt [8 ]2020-09-19 12:49
 • #1633: Hai nơi mờ mịt [9 ]2020-09-19 12:49
 • #1634: Hai nơi mờ mịt [10 ]2020-09-19 12:50
 • #1635: Khi như thệ thủy [1 ]2020-09-19 12:50
 • #1636: Khi như thệ thủy [2 ]2020-09-19 12:50
 • #1637: Khi như thệ thủy [3 ]2020-09-19 13:18
 • #1638: Khi như thệ thủy [4 ]2020-09-19 13:19
 • #1639: Một lưới bắt hết [5 ]2020-09-19 13:19
 • #1640: Khi như thệ thủy [6 ]2020-09-19 13:19
 • #1641: Khi như thệ thủy [7 ]2020-09-19 13:19
 • #1642: Khi như thệ thủy [8 ]2020-09-19 13:19
 • #1643: Khi như thệ thủy [9 ]2020-09-19 13:20
 • #1644: Khi như thệ thủy [10 ]2020-09-19 13:20
 • #1645: Tứ hải cầu hoàng [1 ]2020-09-19 13:20
 • #1646: Tứ hải cầu hoàng [2 ]2020-09-19 13:20
 • #1647: Tứ hải cầu hoàng [3 ]2020-09-19 13:20
 • #1648: Tứ hải cầu hoàng [4 ]2020-09-19 13:20
 • #1649: Tứ hải cầu hoàng [5 ]2020-09-19 13:21
 • #1650: Tứ hải cầu hoàng [6 ]2020-09-19 13:21
 • #1651: Tứ hải cầu hoàng [7 ]2020-09-19 13:21
 • #1652: Tứ hải cầu hoàng [8 ]2020-09-19 13:21
 • #1653: Tứ hải cầu hoàng [9 ]2020-09-19 13:21
 • #1654: Tứ hải cầu hoàng [10 ]2020-09-19 13:21
 • #1655: Phùng ma chi đêm [1 ]2020-09-19 13:21
 • #1656: Phùng ma chi đêm [2 ]2020-09-19 13:22
 • #1657: Phùng ma chi đêm [3 ]2020-09-19 13:22
 • #1658: Phùng ma chi đêm [4 ]2020-09-19 13:22
 • #1659: Phùng ma chi đêm [5 ]2020-09-19 13:22
 • #1660: Phùng ma chi đêm [6 ]2020-09-19 13:22
 • #1661: Phùng ma chi đêm [7 ]2020-09-19 13:22
 • #1662: Phùng ma chi đêm [8 ]2020-09-19 13:23
 • #1663: Phùng ma chi đêm [9 ]2020-09-19 13:23
 • #1664: Phùng ma chi đêm [10 ]2020-09-19 13:23
 • #1665: Vạn linh mạt lộ [1 ]2020-09-19 13:23
 • #1666: Vạn linh mạt lộ [2 ]2020-09-19 13:23
 • #1667: Vạn linh mạt lộ [3 ]2020-09-19 13:24
 • #1668: Vạn linh mạt lộ [4 ]2020-09-19 13:24
 • #1669: Vạn linh mạt lộ [5 ]2020-09-19 13:24
 • #1670: Vạn linh mạt lộ [6 ]2020-09-19 13:24
 • #1671: Vạn linh mạt lộ [7 ]2020-09-19 13:24
 • #1672: Vạn linh mạt lộ [8 ]2020-09-19 13:24
 • #1673: Vạn linh mạt lộ [9 ]2020-09-19 13:25
 • #1674: Vạn linh mạt lộ [10 ]2020-09-19 13:25
 • #1675: Mộng ảo chi cảnh [1 ]2020-09-19 13:25
 • #1676: Mộng ảo chi cảnh [2 ]2020-09-19 13:25
 • #1677: Mộng ảo chi cảnh [3 ]2020-09-19 13:25
 • #1678: Mộng ảo chi cảnh [4 ]2020-09-19 13:26
 • #1679: Mạch phụ tư lâu [1 ]2020-09-19 13:26
 • #1680: Mạch phụ tư lâu [2 ]2020-09-19 13:26
 • #1681: Mạch phụ tư lâu [3 ]2020-09-19 13:26
 • #1682: Mạch phụ tư lâu [4 ]2020-09-19 13:26
 • #1683: Mạch phụ tư lâu [5 ]2020-09-19 13:27
 • #1684: Mạch phụ tư lâu [6 ]2020-09-19 13:27
 • #1685: Mạch phụ tư lâu [7 ]2020-09-19 13:27
 • #1686: Mạch phụ tư lâu [8 ]2020-09-19 13:27
 • #1687: Mạch phụ tư lâu [9 ]2020-09-19 13:27
 • #1688: Mạch phụ tư lâu [10 ]2020-09-19 13:27
 • #1689: Mạch phụ tư lâu [11 ]2020-09-19 13:28
 • #1690: Mạch phụ tư lâu [12 ]2020-09-19 13:28
 • #1691: Con rối chi diễn [1 ]2020-09-19 13:28
 • #1692: Con rối chi diễn [2 ]2020-09-19 13:28
 • #1693: Con rối chi diễn [3 ]2020-09-19 13:28
 • #1694: Con rối chi diễn [4 ]2020-09-19 13:29
 • #1695: Con rối chi diễn [5 ]2020-09-19 13:29
 • #1696: Con rối chi diễn [6 ]2020-09-19 13:29
 • #1697: Phế khí thái tử [1 ]2020-09-19 13:29
 • #1698: Trương phế khí thái tử [2 ]2020-09-19 13:29
 • #1699: Phế khí thái tử [3 ]2020-09-19 13:30
 • #1700: Đàn Cửu diệt sư [1 ]2020-09-19 13:30
 • #1701: Đàn Cửu diệt sư [2 ]2020-09-19 13:30
 • #1702: Đàn Cửu diệt sư [3 ]2020-09-19 13:30
 • #1703: Đàn Cửu diệt sư [4 ]2020-09-19 13:30
 • #1704: Đàn Cửu diệt sư [5 ]2020-09-19 13:30
 • #1705: Đàn Cửu diệt sư [6 ]2020-09-19 13:31
 • #1706: Lục thân không nhận [1 ]2020-09-19 13:31
 • #1707: Lục thân không nhận [2 ]2020-09-19 13:31
 • #1708: Lục thân không nhận [3 ]2020-09-19 13:31
 • #1709: Lục thân không nhận [4 ]2020-09-19 13:31
 • #1710: Lục thân không nhận [5 ]2020-09-19 13:31
 • #1711: Con rối tuyệt vọng [1 ]2020-09-19 13:32
 • #1712: Con rối tuyệt vọng [2 ]2020-09-19 13:32
 • #1713: Con rối tuyệt vọng [3 ]2020-09-19 13:32
 • #1714: Con rối tuyệt vọng [4 ]2020-09-19 13:32
 • #1715: Kế ly gián [1 ]2020-09-19 13:32
 • #1716: Kế ly gián [2 ]2020-09-19 13:33
 • #1717: Kế ly gián [3 ]2020-09-19 13:34
 • #1718: Kế ly gián [4 ]2020-09-19 13:34
 • #1719: Đồng quy vu tận [1 ]2020-09-19 13:34
 • #1720: Đồng quy vu tận [2 ]2020-09-19 13:35
 • #1721: Đồng quy vu tận [3 ]2020-09-19 13:35
 • #1722: Đồng quy vu tận [4 ]2020-09-19 13:35
 • #1723: Đồng quy vu tận [5 ]2020-09-19 13:35
 • #1724: Đồng quy vu tận [6 ]2020-09-19 13:35
 • #1725: Lấy mạng chi phù [1 ]2020-09-19 13:36
 • #1726: Lấy mạng chi phù [2 ]2020-09-19 13:36
 • #1727: Hoàng đồ bá nghiệp [1 ]2020-09-19 13:36
 • #1728: Hoàng đồ bá nghiệp [2 ]2020-09-19 13:36
 • #1729: Hoàng đồ bá nghiệp [3 ]2020-09-19 13:37
 • #1730: Hoàng đồ bá nghiệp [4 ]2020-09-19 13:37
 • #1731: Hoàng đồ bá nghiệp [5 ]2020-09-19 13:37
 • #1732: Vạn lý giang sơn [1 ]2020-09-19 13:37
 • #1733: Vạn lý giang sơn [2 ]2020-09-19 13:37
 • #1734: Vạn lý giang sơn [3 ]2020-09-19 13:38
 • #1735: Vạn lý giang sơn [4 ]2020-09-19 13:38
 • #1736: Vạn lý giang sơn [5 ]2020-09-19 13:38
 • #1737: Mười dặm hồng liên [1 ]2020-09-19 13:38
 • #1738: Mười dặm hồng liên [2 ]2020-09-19 13:38
 • #1739: Mười dặm hồng liên [3 ]2020-09-19 13:39
 • #1740: Mười dặm hồng liên [4 ]2020-09-19 13:39
 • #1741: Mười dặm hồng liên [5 ]2020-09-19 13:39
 • #1742: Mười dặm hồng liên [6 ]2020-09-19 13:39
 • #1743: Mười dặm hồng liên [7 ]2020-09-19 13:39
 • #1744: Mười dặm hồng liên [8 ]2020-09-19 13:40
 • #1745: Mười dặm hồng liên [9 ]2020-09-19 13:40
 • #1746: Mười dặm hồng liên [10 ]2020-09-19 13:40
 • #1747: Lộng lẫy tinh quang [1 ]2020-09-19 13:40
 • #1748: Lộng lẫy tinh quang [2 ]2020-09-19 13:40
 • #1749: Sở nhân nhất cự [1 ]2020-09-19 13:41
 • #1750: Sở nhân nhất cự [2 ]2020-09-19 13:41
 • #1751: Sở nhân nhất cự [3 ]2020-09-19 13:41
 • #1752: Sở nhân nhất cự [4 ]2020-09-19 13:41
 • #1753: Sở nhân nhất cự [5 ]2020-09-19 13:41
 • #1754: Sở nhân nhất cự [6 ]2020-09-19 13:42
 • #1755: Yên hoa ba tháng [1 ]2020-09-19 13:42
 • #1756: Yên hoa ba tháng [2 ]2020-09-19 13:42
 • #1757: Yên hoa ba tháng [3 ]2020-09-19 13:42
 • #1758: Yên hoa ba tháng [4 ]2020-09-19 13:42
 • #1759: Yên hoa ba tháng [5 ]2020-09-19 13:43
 • #1760: Yên hoa ba tháng [6 ]2020-09-19 13:43
 • #1761: Yên hoa ba tháng [7 ]2020-09-19 13:43
 • #1762: Yên hoa ba tháng [8 ]2020-09-19 13:43
 • #1763: Yên hoa ba tháng [9 ]2020-09-19 13:43
 • #1764: Yên hoa ba tháng [10 ]2020-09-19 13:44
 • #1765: Thần y Trọng Quỳ [1 ]2020-09-19 13:44
 • #1766: Thần y Trọng Quỳ [2 ]2020-09-19 13:44
 • #1767: Thần y Trọng Quỳ [3 ]2020-09-19 13:44
 • #1768: Thần y Trọng Quỳ [4 ]2020-09-19 13:44
 • #1769: Thần y Trọng Quỳ [5 ]2020-09-19 13:45
 • #1770: Thần y Trọng Quỳ [6 ]2020-09-19 13:45
 • #1771: Thần y Trọng Quỳ [7 ]2020-09-19 13:45
 • #1772: Thần y Trọng Quỳ [8 ]2020-09-19 13:45
 • #1773: Thần y Trọng Quỳ [9 ]2020-09-19 13:45
 • #1774: Thần y Trọng Quỳ [10 ]2020-09-19 13:46
 • #1775: Bệnh bất trị [1 ]2020-09-19 13:46
 • #1776: Bệnh bất trị [2 ]2020-09-19 13:46
 • #1777: Bệnh bất trị [3 ]2020-09-19 13:46
 • #1778: Bệnh bất trị [4 ]2020-09-19 13:46
 • #1779: Bệnh bất trị [5 ]2020-09-19 13:47
 • #1780: Bệnh bất trị [6 ]2020-09-19 13:47
 • #1781: Bệnh bất trị [7 ]2020-09-19 13:47
 • #1782: Bệnh bất trị [8 ]2020-09-19 13:47
 • #1783: Bệnh bất trị [9 ]2020-09-19 13:47
 • #1784: Bệnh bất trị [10 ]2020-09-19 13:48
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 3.5]

Related posts

Lui Lui Lui Lui Ra!

THUYS♥️

Mãn Cấp Tà Thần Hàng Không Thần Quái Phát Sóng Trực Tiếp [ Vô Hạn ]

TiKay

Cuồng Võ Chiến Đế

TiKay

Mạt Thế Năm Thứ Mười

THUYS♥️

Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

TiKay

Giới Giải Trí Đầu Đề

THUYS♥️

Leave a Reply