Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền HuyễnLinh Dị

Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Cái Gì

Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn. Âm dương chi lý, bát quái dễ sinh.

Trên đời này rốt cuộc có hay không quỷ?

Người qua đường Giáp: Đương nhiên không có lạp ~

Hề gia:…… Ha hả.

Trước kia lão quỷ nhóm hù dọa tân quỷ: Nhìn đến này bức họa không? Báo đầu hoàn mắt, thiết diện cù tấn, Chung Quỳ!

Hiện tại lão quỷ nhóm chỉ vào màn hình: Hề gia! Thấy hắn chạy nhanh chạy! Đánh không lại không thể trêu vào!

Diệp kính chi × hề gia

Chính là cái cùng nhau bắt bắt quỷ, nói chuyện luyến ái tiểu ngọt văn ~

Nếu thích chăm chỉ ngày càng phúc oa, có thể bao dưỡng phúc oa nha ~~→ bao dưỡng manh lộc cộc phúc oa ~!

===============================

Tag: Hoan hỉ oan gia cường cường linh dị thần quái vả mặt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhận xét tác phẩm: Hề gia từ tiểu âm khí rất nặng, mỗi ngày ngộ quỷ đâm quỷ, ngày nọ vô ý quăng ngã hư bùa hộ mệnh, thiên sư diệp kính chi vừa vặn đi ngang qua, ra tay tương trợ. Bắt quỷ thiên sư đều là chính thức đại sư? WeChat công chúng hào, vi cửa hàng đào bảo cửa hàng, bát quái tiểu báo mỗi ngày xem, từ đây về sau, hề gia lần lượt mà đổi mới hạn cuối, nhận thức một đám cùng đáng tin cậy hoàn toàn không đáp biên thiên sư môn. Dắt linh, nhị trọng thân, Tần Thủy Hoàng lăng, bà dương quỷ thị… Tân thế giới đại môn, chậm rãi rộng mở. Bổn văn làm một thiên đô thị thần quái văn, giảng thuật chính là có được cực âm thân thể hề gia cùng được xưng là diệp Diêm Vương thiên sư diệp kính chi câu chuyện tình yêu. Nhìn như nhu nhược hề gia, kỳ thật có thể tay xé quỷ tử; nhìn như lãnh khốc diệp kính chi, kỳ thật thẹn thùng ôn nhu. Một hôn ước đem hai người vận mệnh gắt gao buộc chặt ở bên nhau, thả xem hai người như thế nào đem này bát quái làm quái huyền học giới nháo phiên thiên.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mạc Thần Hoan
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0001.mp32020-04-13 04:41
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0002.mp32020-04-13 04:41
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0003.mp32020-04-13 04:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0004.mp32020-04-13 04:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0005.mp32020-04-13 04:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0006.mp32020-04-13 04:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0007.mp32020-04-13 04:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0008.mp32020-04-13 04:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0009.mp32020-04-13 04:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0010.mp32020-04-13 04:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0011.mp32020-04-13 04:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0012.mp32020-04-13 04:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0013.mp32020-04-13 04:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0014.mp32020-04-13 04:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0015.mp32020-04-13 04:45
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0016.mp32020-04-13 04:45
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0017.mp32020-04-13 04:45
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0018.mp32020-04-13 04:45
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0019.mp32020-04-13 04:46
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0020.mp32020-04-13 04:46
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0021.mp32020-04-13 04:47
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0022.mp32020-04-13 04:47
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0023.mp32020-04-13 04:47
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0024.mp32020-04-13 04:48
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0025.mp32020-04-13 04:48
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0026.mp32020-04-13 04:48
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0027.mp32020-04-13 04:49
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0028.mp32020-04-13 11:30
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0029.mp32020-04-13 11:30
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0030.mp32020-04-13 11:30
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0031.mp32020-04-13 11:31
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0032.mp32020-04-13 11:31
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0033.mp32020-04-13 11:32
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0034.mp32020-04-13 11:32
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0035.mp32020-04-13 11:33
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0036.mp32020-04-13 11:33
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0037.mp32020-04-13 11:33
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0038.mp32020-04-13 11:33
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0039.mp32020-04-13 11:34
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0040.mp32020-04-13 11:34
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0041.mp32020-04-13 11:35
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0042.mp32020-04-13 11:35
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0043.mp32020-04-13 11:35
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0044.mp32020-04-13 11:36
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0045.mp32020-04-13 11:36
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0046.mp32020-04-13 11:36
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0047.mp32020-04-13 11:36
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0048.mp32020-04-13 11:37
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0049.mp32020-04-13 11:37
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0050.mp32020-04-13 11:38
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0051.mp32020-04-13 11:38
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0052.mp32020-04-13 11:38
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0053.mp32020-04-13 11:39
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0054.mp32020-04-13 11:39
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0055.mp32020-04-13 11:39
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0056.mp32020-04-13 11:40
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0057.mp32020-04-13 11:40
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0058.mp32020-04-13 11:40
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0059.mp32020-04-13 11:40
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0060.mp32020-04-13 11:41
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0061.mp32020-04-13 11:41
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0062.mp32020-04-13 11:41
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0063.mp32020-04-13 11:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0064.mp32020-04-13 11:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0065.mp32020-04-13 11:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0066.mp32020-04-13 11:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0067.mp32020-04-13 11:42
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0068.mp32020-04-13 11:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0069.mp32020-04-13 11:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0070.mp32020-04-13 11:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0071.mp32020-04-13 11:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0072.mp32020-04-13 11:43
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0073.mp32020-04-13 11:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0074.mp32020-04-13 11:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0075.mp32020-04-13 11:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0076.mp32020-04-13 11:44
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0077.mp32020-04-13 11:45
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0078.mp32020-04-13 11:45
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0079.mp32020-04-13 11:45
 • quy-biet-ta-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0080.mp32020-04-13 11:46
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Hồng Thiên Thần Tôn

TiKay

Mục Thần Ký

TiKay

Khuynh Tẫn Triền Miên

TiKay

Trở Thành “Nam” Thần Nữ Nhân

THUYS♥️

Chăm Chỉ Nỗ Lực Ta Không Tính Bật Hack

TiKay

Tử Vong Kính Vạn Hoa

THUYS♥️

Leave a Reply