Huyền Huyễn

Hỗn Thiên Đại Thánh

Hỗn Thiên Đại Thánh

Yêu tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại được xưng là Đại Thánh!

Tông môn thế gia, yêu ma dị tộc, vạn năm trước thượng cổ đại kiếp tuyệt địa thiên thông, tu hành giới trật tự sụp đổ.

Có nhân tộc tiểu quốc cung phụng yêu ma, sung làm ngụy thần.

Có tu hành tông môn khu sử yêu ma làm loạn, chỉ vì hương hỏa cung phụng.

Hắc Sơn Lão Yêu đạp âm phong, Cửu Vĩ Yêu Hồ dám ép Long.

Bắc Minh Yêu Vương tụng Phạm Âm, Yêu Thánh Phúc Hải đổi Âm Dương.

Lý Huyền Tông cầm trong tay có thể thăng cấp công pháp Huyền Pháp giới hai độ xuyên qua, theo tung hoành giang hồ một đời Tà Vương trở thành phụ thuộc yêu ma đau khổ cầu sinh tầng dưới chót tu sĩ.

Trong loạn thế, Lý Huyền Tông vì cầu siêu thoát bước vào đỉnh phong, dùng nhân thân trở thành cái kia quấy thiên hạ phong vân Hỗn Thiên Đại Thánh!

Cảnh giới: Luyện Khí, Quy Nguyên, Kim Đan, Linh Đài, Thần Tàng, Thiên Nhân, Phản Hư Hợp Đạo, Độ Kiếp.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Phong Thất Nguyệt
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: nhị độ xuyên qua2021-11-11 23:41
 • #2: Trư yêu2021-11-11 23:42
 • #3: Phúc Hải2021-11-11 23:42
 • #4: Hắc Sơn Lão Yêu2021-11-11 23:42
 • #5: Nghịch chuyển2021-11-11 23:42
 • #6: Công pháp2021-11-11 23:42
 • #7: Con đường tu hành2021-11-11 23:42
 • #8: Phiền toái2021-11-11 23:42
 • #9: Tính toán cùng tàn nhẫn2021-11-11 23:42
 • #10: Mượn đao giết người2021-11-11 23:42
 • #11: Cửu Long sơn cuộc chiến2021-11-11 23:43
 • #12: Tiến thối lưỡng nan2021-11-11 23:43
 • #13: Lang tộc2021-11-11 23:43
 • #14: Cưu Mị nương2021-11-11 23:44
 • #15: Đảo ngựa độc cái cọc2021-11-11 23:44
 • #16: Đánh giết2021-11-11 23:44
 • #17: Bái tiên sinh2021-11-11 23:44
 • #18: Công lao2021-11-11 23:44
 • #19: Khuê Sơn Quân2021-11-11 23:44
 • #20: Thế giới không phải là dạng này2021-11-11 23:44
 • #21: Đan Hải Quy Nguyên2021-11-11 23:44
 • #22: Bạch Hạc chân nhân2021-11-11 23:44
 • #23: Dùng đấu tranh cầu hoà bình thì hòa bình tồn2021-11-11 23:44
 • #24: Đưa huynh đệ các ngươi lên đường!2021-11-11 23:44
 • #25: Thuyết phục2021-11-11 23:44
 • #26: Nâng giết2021-11-11 23:45
 • #27: Chụp mũ2021-11-11 23:45
 • #28: Bỏ đá xuống giếng2021-11-11 23:45
 • #29: Quy Nguyên2021-11-11 23:45
 • #30: Mưu tính2021-11-11 23:45
 • #31: Tử thù2021-11-11 23:45
 • #32: Lời nói lưỡi dao, âm thầm đả thương người2021-11-11 23:45
 • #33: Châm ngòi2021-11-11 23:45
 • #34: Biến ảo2021-11-11 23:45
 • #35: Phản gián2021-11-11 23:45
 • #36: Lừa dối2021-11-11 23:45
 • #37: Đan độc cùng trận pháp2021-11-11 23:45
 • #38: Phản bội chạy trốn2021-11-11 23:45
 • #39: Ta còn có điểm mấu chốt?2021-11-11 23:46
 • #40: Liều mạng chém giết, vòng vòng đan xen2021-11-11 23:46
 • #41: Thu hoạch2021-11-11 23:46
 • #42: Hoài nghi2021-11-11 23:46
 • #43: Hết thảy đều kết thúc2021-11-11 23:46
 • #44: Tự tin nhân sinh hai trăm năm, sẽ làm thủy kích tam thiên lý2021-11-11 23:46
 • #45: Bát Cực Tru Tiên kiếm trận2021-11-11 23:46
 • #46: an bài rõ ràng2021-11-11 23:46
 • #47: Lưu Vân chân nhân phiền não2021-11-11 23:46
 • #48: Bên ngoài thế giới2021-11-11 23:46
 • #49: Hương hỏa cung phụng2021-11-11 23:46
 • #50: Đạo lý không như đao kiếm2021-11-11 23:46
 • #51: Tiếp lấy lừa dối2021-11-11 23:47
 • #52: hảo cảm2021-11-11 23:47
 • #53: Hỏa cực Tru Tiên kiếm2021-11-11 23:47
 • #54: Sinh ý2021-11-11 23:47
 • #55: Nằm vùng bản thân tu dưỡng2021-11-11 23:47
 • #56: Hiện đại hoá kinh doanh2021-11-11 23:47
 • #57: Cải biến2021-11-11 23:47
 • #58: Giết người, lập uy2021-11-11 23:47
 • #59: Nếu muốn người kính, trước muốn người sợ2021-11-11 23:47
 • #60: Đỏ mắt2021-11-11 23:47
 • #61: Tên điên2021-11-11 23:47
 • #62: Phá giáp2021-11-11 23:48
 • hon-thien-dai-thanh-chuong-0063.mp32021-11-11 23:48
 • #64: Vết rách2021-11-11 23:48
 • #65: Trừng trị2021-11-11 23:48
 • #66: Lấy hạ khắc thượng2021-11-11 23:48
 • #67: Bố cục2021-11-11 23:48
 • #68: Di Hoa Tiếp Mộc2021-11-11 23:48
 • #69: Lục Khiếu Linh Lung Tâm2021-11-11 23:48
 • #70: Giết tăng2021-11-11 23:48
 • #71: Không bình thường Lý Huyền Tông2021-11-11 23:48
 • #72: Phật không độ ta, ta tự thành ma2021-11-11 23:48
 • #73: Hố yêu2021-11-11 23:48
 • #74: mưa gió sắp đến2021-11-11 23:48
 • #75: Kiếm thành2021-11-11 23:49
 • #76: mượn đao2021-11-11 23:49
 • #77: hôm nay hết thảy tiêu phí Tô công tử tính tiền2021-11-11 23:49
 • #78: đột ngột2021-11-11 23:49
 • #79: nổi giận Áp Long đại tiên2021-11-11 23:49
 • #80: vận sức chờ phát động2021-11-11 23:49
 • #81: Biệt khuất Hắc Sơn Lão Yêu2021-11-11 23:49
 • #82: qua cầu rút ván2021-11-11 23:49
 • #83: Đứng đội2021-11-11 23:49
 • #84: Phá trận2021-11-11 23:49
 • #85: Đoạt Nguyên Âm Phong2021-11-11 23:49
 • #86: Nỏ mạnh hết đà2021-11-11 23:50
 • #87: Thật xin lỗi, ta là nằm vùng2021-11-11 23:50
 • #88: Thảm liệt chém giết2021-11-11 23:50
 • #89: Kiếm tới2021-11-11 23:50
 • #90: Hắc Sơn đổi chủ2021-11-11 23:50
 • #91: Âm Cực thần thạch2021-11-11 23:50
 • #92: Giải quyết tốt hậu quả2021-11-11 23:50
 • #93: Thu hoạch2021-11-11 23:50
 • #94: Dung hợp2021-11-11 23:50
 • #95: Đại địch trước mặt2021-11-11 23:50
 • #96: Công pháp gói quà lớn (canh thứ nhất)2021-11-11 23:50
 • #97: Hết sức căng thẳng (canh thứ hai)2021-11-11 23:50
 • #98: Bắt đầu liền ném át chủ bài (canh thứ ba)2021-11-11 23:51
 • #99: Thanh Khâu huyễn cảnh (Canh [4])2021-11-11 23:51
 • #100: Dừng chân (Canh [5])2021-11-11 23:51
 • #101: Phát triển (canh thứ sáu)2021-11-11 23:51
 • #102: Mượn đao giết người (canh thứ bảy)2021-11-11 23:51
 • #103: Lộc Trượng Công (thứ tám càng)2021-11-11 23:51
 • #104: Không để lối thoát2021-11-11 23:52
 • #105: Không theo sáo lộ ra bài2021-11-11 23:52
 • #106: Cho ngươi mượn đầu dùng một lát!2021-11-11 23:52
 • #107: Thượng cổ di tích2021-11-11 23:52
 • #108: Ân oán2021-11-11 23:52
 • #109: Xa lánh2021-11-11 23:52
 • #110: Hiếp yếu sợ mạnh2021-11-11 23:52
 • #111: Gặp lại Vô Giới2021-11-11 23:52
 • #112: Quái dị2021-11-11 23:52
 • #113: Mê cung2021-11-11 23:52
 • #114: Bất diệt Chiến Hồn2021-11-11 23:52
 • #115: Ta muốn!2021-11-11 23:52
 • #116: Hung binh2021-11-11 23:52
 • #117: Liên tục bị thương2021-11-11 23:52
 • #118: Bách Độc lão tổ2021-11-11 23:53
 • #119: Thượng cổ đại kiếp suy đoán2021-11-11 23:53
 • #120: Hại người không lợi mình2021-11-11 23:53
 • #121: Lấy một địch hai, lực chiến Kim Đan2021-11-11 23:53
 • #122: Trùng giáp2021-11-11 23:53
 • #123: Mảnh vỡ kí ức2021-11-11 23:53
 • #124: Phi Liêm truyền thừa2021-11-11 23:53
 • #125: Chạy trốn2021-11-11 23:53
 • #126: Đấu Chiến Kim Đan2021-11-11 23:53
 • #127: Báo thù2021-11-11 23:53
 • #128: Cút!2021-11-11 23:53
 • #129: Kiếm rít thương khung thương như sấm, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm cát bụi2021-11-11 23:53
 • #130: Thiên Cương thần hỏa2021-11-11 23:54
 • #131: Tiến đánh Cửu Long sơn2021-11-11 23:54
 • #132: Long Hư Tử2021-11-11 23:54
 • #133: Cáo mượn oai hùm2021-11-11 23:54
 • #134: Dao động người2021-11-11 23:54
 • #135: Vô Giới đột phá2021-11-11 23:54
 • #136: Hoa Quả sơn Thủy Liêm động2021-11-11 23:54
 • #137: Đại náo hội minh2021-11-11 23:54
 • #138: Giết một phê, kéo một nhóm2021-11-11 23:54
 • #139: Chiến Thạch Nguyên thượng nhân2021-11-11 23:54
 • #140: Giết tới sợ hãi2021-11-11 23:54
 • #141: Người thông minh2021-11-11 23:54
 • #142: Uy hiếp2021-11-11 23:54
 • #143: Tuyệt cảnh2021-11-11 23:55
 • #144: Kim Đan nhị biến, cự lực vô song2021-11-11 23:55
 • #145: Tru Cửu Vĩ2021-11-11 23:55
 • #146: Âm Minh Ảnh Thứ2021-11-11 23:55
 • #147: Phá cục chi pháp2021-11-11 23:55
 • #148: Gặp lại Ngao Nhã2021-11-11 23:55
 • #149: Quân lệnh trạng2021-11-11 23:55
 • #150: Buôn lậu súng ống đạn dược2021-11-11 23:55
 • #151: Không dừng được2021-11-11 23:55
 • #152: Đi xem xét ba2021-11-11 23:55
 • #153: Thời cơ2021-11-11 23:55
 • #154: Kết cục đã định2021-11-11 23:55
 • #155: Muốn cái gì2021-11-11 23:55
 • #156: Trảm yêu trừ ma2021-11-11 23:55
 • #157: Ngao Nhã ra tay2021-11-11 23:56
 • #158: Linh Đài cảnh thực lực2021-11-11 23:56
 • #159: Liễu Trường Thanh nhằm vào2021-11-11 23:56
 • #160: Nhai sừng Thủy Tinh cung2021-11-11 23:56
 • #161: Hiến kế2021-11-11 23:56
 • #162: Kim Đan tam biến2021-11-11 23:56
 • #163: Không tưởng tượng được nguyên nhân2021-11-11 23:56
 • #164: Đông Hải thế cục2021-11-11 23:56
 • #165: Thôn Thiên thú2021-11-11 23:56
 • #166: Linh Báo chân nhân2021-11-11 23:56
 • #167: Thế cục2021-11-11 23:56
 • #168: Long nữ sau lưng nam nhân2021-11-11 23:57
 • #169: Đã được tuyển tay, lại làm trọng tài2021-11-11 23:57
 • #170: Cửu Kiếp Kiếm tông2021-11-11 23:57
 • #171: Mưa gió sắp đến2021-11-11 23:57
 • #172: Mục cùng săn2021-11-11 23:57
 • #173: Làm loạn2021-11-11 23:57
 • #174: Nắm ta cho chỉnh sẽ không2021-11-11 23:57
 • #175: Nước cực Tru Tiên kiếm2021-11-11 23:57
 • #176: Khó mà miêu tả tồn tại2021-11-11 23:57
 • #177: Chơi với lửa có ngày chết cháy2021-11-11 23:57
 • #178: Hổ Thiên vương2021-11-11 23:58
 • #179: Đánh lén, hợp kích2021-11-11 23:58
 • #180: *****2021-11-11 23:58
 • #181: Chúc Long đại tiên2021-11-11 23:58
 • #182: Tiến công Phù Vân sơn2021-11-11 23:58
 • #183: Ngươi đến là hỏi a2021-11-11 23:58
 • #184: Khánh công2021-11-11 23:58
 • #185: Giấu kín2021-11-11 23:58
 • #186: Ý khó bình2021-11-11 23:58
 • #187: Hợp lại tính toán2021-11-11 23:58
 • #188: Thăm dò2021-11-11 23:58
 • #189: Thảo2021-11-11 23:58
 • #190: Đoạt Nguyên Âm Phong2021-11-11 23:58
 • #191: Át chủ bài ra hết, lệch một ly2021-11-11 23:58
 • #192: Lại thảo2021-11-11 23:58
 • #193: Biệt khuất Liễu Trường Thanh2021-11-11 23:58
 • #194: Giết ngược lại2021-11-11 23:59
 • #195: Dư ba2021-11-11 23:59
 • #196: Lục địa giao nhân2021-11-11 23:59
 • #197: Bố cục2021-11-11 23:59
 • #198: Kiến thức2021-11-11 23:59
 • #199: Diêu Tứ Gia2021-11-11 23:59
 • #200: Sợ2021-11-11 23:59
 • #201: Cự tuyệt2021-11-11 23:59
 • #202: Làm ăn lớn2021-11-11 23:59
 • #203: Khinh người quá đáng2021-11-11 23:59
 • #204: Con thỏ gấp còn cắn người2021-11-12 00:00
 • #205: Xuất động2021-11-12 00:00
 • #206: Bùng nổ2021-11-12 00:00
 • #207: Đại phái phản ứng2021-11-12 00:00
 • #208: Thể tu đụng nhau2021-11-12 00:00
 • #209: Rút đi2021-11-12 00:00
 • #210: Trạch thuộc tính Tru Tiên kiếm2021-11-12 00:00
 • #211: Cầu viện Long Hư Tử2021-11-12 00:01
 • #212: Xích Hà thiên viện2021-11-12 00:01
 • #213: Bí văn2021-11-12 00:01
 • #214: Tru Tiên kiếm thành, tấn Thăng Linh đài2021-11-12 00:01
 • #215: Vạn năm trước thù hận2021-11-12 00:01
 • #216: Phản loạn2021-11-12 00:01
 • #217: Bởi vì chúng ta đã tới2021-11-12 00:01
 • #218: Tiến công Bách Lý Minh Sách2021-11-12 00:01
 • #219: Giết cha2021-11-12 00:01
 • #220: Thỉnh phụ hoàng chịu chết2021-11-12 00:01
 • #221: Bình định lập lại trật tự2021-11-12 00:01
 • #222: Bình định2021-11-12 00:01
 • #223: Núi thuộc tính tài liệu2021-11-12 00:01
 • #224: Đồ Sơn Hồ tộc2021-11-12 00:01
 • #225: Bẫy rập2021-11-12 00:01
 • #226: Quá tam ba bận2021-11-12 00:01
 • #227: Người tốt liền nên bị cầm tiễn chỉ?2021-11-12 00:02
 • #228: Bẻ gãy nghiền nát2021-11-12 00:02
 • #229: Thợ săn thường thường dùng con mồi phương thức xuất hiện2021-11-12 00:02
 • #230: Linh Đài đỉnh phong thực lực2021-11-12 00:02
 • #231: Chiến cuộc lặp đi lặp lại2021-11-12 00:02
 • #232: Chân chính át chủ bài2021-11-12 00:02
 • #233: Phần Thiên lưu viêm2021-11-12 00:02
 • #234: Tự cho là thông minh2021-11-12 00:02
 • #235: Lạt thủ tồi hoa2021-11-12 00:02
 • #236: Xích Hà tiên tung ứng đối2021-11-12 00:02
 • #237: Thua không nổi2021-11-12 00:02
 • #238: Công lao khen thưởng2021-11-12 00:02
 • #239: Tiềm Long tại uyên2021-11-12 00:02
 • #240: Nghiệt Long2021-11-12 00:02
 • #241: Hắc triều2021-11-12 00:03
 • #242: Phật môn đông tiến vào2021-11-12 00:03
 • #243: Mượn đao giết người2021-11-12 00:03
 • #244: Phật môn thủ đoạn2021-11-12 00:03
 • #245: Trăm năm mưu đồ2021-11-12 00:03
 • #246: Liên minh2021-11-12 00:03
 • #247: Cường thế2021-11-12 00:03
 • #248: Gian tế2021-11-12 00:03
 • #249: Quyết định nhanh chóng2021-11-12 00:03
 • #250: Giết người phóng hỏa kim đai lưng2021-11-12 00:03
 • #251: Trận chiến mở màn Vô Lượng thiền viện2021-11-12 00:03
 • #252: Khánh công2021-11-12 00:03
 • #253: Hại người không lợi mình2021-11-12 00:03
 • #254: Lần nữa mưu tính2021-11-12 00:03
 • #255: Khinh người quá đáng2021-11-12 00:03
 • #256: Hai phía đặt cược2021-11-12 00:03
 • #257: Kéo dài2021-11-12 00:04
 • #258: Âm Phong Lưu Viêm trảm Phật Đà2021-11-12 00:04
 • #259: Phá phòng2021-11-12 00:04
 • #260: Nguy cấp2021-11-12 00:04
 • #261: Tổn thất nặng nề2021-11-12 00:04
 • #262: Báo thù bất quá đêm2021-11-12 00:04
 • #263: Ngao thị long chủng2021-11-12 00:04
 • #264: Ngao thị nội bộ tranh chấp2021-11-12 00:04
 • #265: Giáo huấn2021-11-12 00:04
 • #266: Ngao Hồng2021-11-12 00:04
 • #267: Nợ máu trả bằng máu2021-11-12 00:04
 • #268: Đầu trọc một tên cũng không để lại!2021-11-12 00:04
 • #269: Pháp Minh xa nhau2021-11-12 00:04
 • #270: Nhân quả báo ứng2021-11-12 00:04
 • #271: Thu hoạch ngoài ý muốn2021-11-12 00:04
 • #272: Đi làm nằm vùng đi2021-11-12 00:04
 • #273: Thiên Kiếm tiên tông2021-11-12 00:05
 • #274: Tam Túc Kim Thiềm Vương2021-11-12 00:05
 • #275: Cóc vốn là si tình loại2021-11-12 00:05
 • #276: Cóc cùng thiên nga2021-11-12 00:05
 • #277: Si tình tổng bị vô tình thương2021-11-12 00:05
 • #278: Làm cái gậy quấy phân heo2021-11-12 00:05
 • #279: Loạn Võ kế sách2021-11-12 00:05
 • #280: Dẫn dụ2021-11-12 00:05
 • #281: Nguyên Thần hóa kiếm2021-11-12 00:05
 • #282: Vu oan hãm hại2021-11-12 00:05
 • #283: Đánh thành hỗn loạn2021-11-12 00:05
 • #284: Mưu đồ2021-11-12 00:05
 • #285: Hộ pháp thiềm vương2021-11-12 00:05
 • #286: Chân tướng phơi bày2021-11-12 00:05
 • #287: Phật môn phản đồ2021-11-12 00:05
 • #288: Chiến trường2021-11-12 00:05
 • #289: Rung động2021-11-12 00:05
 • #290: Nghiền ép2021-11-12 00:05
 • #291: Thối luyện Nguyên Thần2021-11-12 00:06
 • #292: Lựa chọn2021-11-12 00:06
 • #293: Thần Tàng cảnh2021-11-12 00:06
 • #294: Thiên Hỏa đại hội2021-11-12 00:06
 • #295: Tiểu Tây Thiên2021-11-12 00:06
 • #296: Nam Vực Hỏa châu, Đại Hoang Man tộc2021-11-12 00:06
 • #297: Cao thủ tụ tập2021-11-12 00:06
 • #298: Phản Hư bí văn2021-11-12 00:06
 • #299: Không nên tới đều tới2021-11-12 00:06
 • #300: Đại hội chi biến2021-11-12 00:06
 • #301: Diễn võ đoạt trù2021-11-12 00:06
 • #302: Nhằm vào2021-11-12 00:06
 • #303: Trảm xà2021-11-12 00:06
 • #304: Câu Ly Viêm Dương Hỏa2021-11-12 00:06
 • #305: Uy thế2021-11-12 00:06
 • #306: Đại Hoang bí cảnh2021-11-12 00:06
 • #307: Có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết2021-11-12 00:07
 • #308: Khổ cực Linh đạo tông2021-11-12 00:07
 • #309: Quái dị2021-11-12 00:07
 • #310: Tìm kiếm2021-11-12 00:07
 • hon-thien-dai-thanh-chuong-0311.mp32021-11-12 00:07
 • #312: Mật Tông Thiên Nhân cảnh2021-11-12 00:07
 • #313: Hợp kích Thiên Nhân2021-11-12 00:07
 • #314: Tề tụ2021-11-12 00:07
 • #315: Cửu Linh mưu đồ2021-11-12 00:07
 • #316: Hỗn Thiên cung2021-11-12 00:07
 • #317: Tiên khí2021-11-12 00:07
 • #318: Gặp lại hắc triều2021-11-12 00:07
 • #319: Hợp lại2021-11-12 00:07
 • #320: Trung tâm2021-11-12 00:07
 • #321: Mưu đồ2021-11-12 00:07
 • #322: Ngoài ý muốn hỗ trợ2021-11-12 00:07
 • #323: Nhu thuận2021-11-12 00:08
 • #324: Man tộc lão tổ2021-11-12 00:08
 • #325: Núi lửa hắc triều2021-11-12 00:08
 • #326: Bói toán2021-11-12 00:08
 • #327: Bàn Sơn yêu thánh2021-11-12 00:08
 • #328: Giao dịch2021-11-12 00:08
 • #329: Lựa chọn2021-11-12 00:08
 • #330: Thế cục hỏng bét2021-11-12 00:08
 • #331: Thiên Nhân cảnh2021-11-12 00:08
 • #332: Kế sách2021-11-12 00:08
 • #333: Nhai Tí Yêu Vương2021-11-12 00:08
 • hon-thien-dai-thanh-chuong-0334.mp32021-11-12 00:08
 • #335: Mưu tính2021-11-12 00:08
 • #336: Đến thêm tiền2021-11-12 00:08
 • #337: Tham lam2021-11-12 00:08
 • #338: Người nguyện mắc câu2021-11-12 00:08
 • #339: Nghi vấn2021-11-12 00:09
 • #340: Ủy khuất2021-11-12 00:09
 • #341: Chinh tây đại tướng quân2021-11-12 00:09
 • #342: Tiêu diệt2021-11-12 00:09
 • #343: Ngươi không phải Nhai Tí Yêu Vương!2021-11-12 00:09
 • #344: Thiên thuộc tính Tru Tiên kiếm oai2021-11-12 00:09
 • #345: Hối lộ2021-11-12 00:09
 • #346: Trảm Kim Sư vương2021-11-12 00:09
 • #347: Đa Mục Yêu Vương2021-11-12 00:09
 • #348: Ủy khuất2021-11-12 00:09
 • #349: Bát Cửu Huyền Công2021-11-12 00:09
 • #350: Bỏ chạy2021-11-12 00:09
 • #351: Bắc cực Hàn Châu2021-11-12 00:10
 • #352: Bắc Vực hắc triều2021-11-12 00:10
 • #353: Sự do người làm2021-11-12 00:10
 • #354: Quyết chiến2021-11-12 00:10
 • #355: Bắc Minh Yêu Vương tụng Phạm Âm2021-11-12 00:10
 • #356: Xin lỗi, kỳ thật ta là nằm vùng2021-11-12 00:10
 • #357: Mưu định2021-11-12 00:10
 • #358: Pháp Thiên Tượng Địa2021-11-12 00:10
 • #359: Trực diện Yêu Thánh2021-11-12 00:10
 • #360: Mật Tông nhúng tay2021-11-12 00:10
 • #361: Bàn Sơn oai2021-11-12 00:10
 • #362: Sau chiến tranh2021-11-12 00:10
 • #363: Thái Tử2021-11-12 00:11
 • #364: Chí Tôn tiên triều2021-11-12 00:11
 • #365: Điều kiện2021-11-12 00:11
 • #366: Mời chào2021-11-12 00:11
 • #367: Huyền Đô chân nhân cùng hắc triều2021-11-12 00:11
 • #368: Trung Nguyên thần châu2021-11-12 00:11
 • #369: Đại Đạo tinh linh2021-11-12 00:11
 • #370: Đại Đạo lực lượng2021-11-12 00:11
 • #371: Độc thuộc về mình đường2021-11-12 00:11
 • #372: Lục đạo Phù Đồ nghiệp hỏa Hồng Liên2021-11-12 00:11
 • #373: Bốn châu liên quân2021-11-12 00:11
 • #374: Tranh ăn với hổ2021-11-12 00:11
 • #375: Mời chào2021-11-12 00:11
 • #376: Chiến lực cực hạn2021-11-12 00:12
 • #377: Liên Hoa Bảo Thắng tôn giả2021-11-12 00:12
 • #378: Nhẫn Tu Di2021-11-12 00:12
 • #379: Nghiệp hỏa đốt người2021-11-12 00:12
 • #380: Tập kích bất ngờ2021-11-12 00:12
 • #381: Chém đầu hành động2021-11-12 00:12
 • #382: Cả hai cùng có lợi2021-11-12 00:12
 • #383: Huyền Cơ chân nhân2021-11-12 00:12
 • #384: Đạo Môn chi bí2021-11-12 00:12
 • #385: Bản Nguyên chi lực2021-11-12 00:12
 • #386: Quy hàng2021-11-12 00:12
 • #387: Bình Tây vương bí mật2021-11-12 00:13
 • #388: Giải quyết hắc triều biện pháp2021-11-12 00:13
 • #389: Nghiệm chứng2021-11-12 00:13
 • #390: Quái dị phật môn2021-11-12 00:13
 • #391: Phật môn kinh biến2021-11-12 00:13
 • #392: Cường giả tụ tập2021-11-12 00:13
 • #393: Di Lặc2021-11-12 00:13
 • #394: Đã thấy tương lai, vì sao không bái?2021-11-12 00:13
 • #395: Thực lực khủng bố2021-11-12 00:13
 • #396: Liều mạng chém giết2021-11-12 00:13
 • #397: Đại Kết Cục2021-11-12 00:13

Related posts

Titan Cùng Long Chi Vương

TiKay

Vô Địch Kiếm Vực

TiKay

Quỷ Vương Bị Động Phong Ấn Lúc Sau

THUYS♥️

Bất Diệt Tinh Chủ

TiKay

Thanh Nhan Lãnh Phi : Mạnh Nhất Huyền Thú Sư

THUYS♥️

Ma Tu Cầu Sinh Chỉ Nam

THUYS♥️

Leave a Reply