Lịch Sử

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

Hiện đại tiểu nhân vật xuyên qua thành Nhan Lương , cái kia tam quốc đệ nhất con ma đen đủi .

Lúc này giữa lúc trận chiến Quan Độ , Bạch Mã ngoài thành , Quan Vũ kéo Thanh Long đao , cưỡi Xích Thố Mã , chính hướng về hắn gào thét mà tới.

Bi kịch Nhan Lương , không chỉ muốn né qua Quan nhị gia cái kia tiêu hồn một đao , còn muốn tại đây quần hùng tranh bá thời đại , thành tựu một phen Bạo Quân chi nghiệp .

. . .. . .. . .

Tào Tháo: Người trong thiên hạ đều mắng ta tàn bạo , mãi đến tận Nhan Lương xuất hiện , bọn họ mới biết ta có cỡ nào ôn nhu .

Lưu Bị: Ta lấy nhân nghĩa đối xử các ngươi , các ngươi nhưng vì sao dồn dập nhờ vả tàn bạo Nhan Lương? Ta không hiểu , ta thật sự không hiểu !

Tôn Quyền: Đoạt ta tẩu , lướt ta muội , tên côn đồ Nhan Lương , ta với ngươi không đội trời chung !

Đại Kiều: Lớn mật Nhan Lương , yên dám đối với tỉ muội ta như vậy thô bạo ~~

Nhan Lương cười gằn: Bạo Quân minh quân , hậu thế tự có định luận , miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lũ ngụy quân tử , tất cả im miệng cho ta đi.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hãm Trận Đô Úy
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cái kia tiêu hồn một đao
 • #2: Võ Thánh Quan Vũ
 • #3: Mạnh Đức chấn kinh
 • #4: Uy danh chấn động mạnh
 • #5: Huyền Đức thúc ngựa
 • #6: Phá vỡ lời gièm pha
 • #7: Bứt ra kế sách
 • #8: Hoành đồ đại kế
 • #9: Hắn là ngươi hai đại gia ư
 • #10: Mù quáng sùng bái không được
 • #11: Tướng giặc khăn vàng
 • #12: Tào gia đệ nhất tướng
 • #13: Quân cờ lớp 10 chiêu
 • #14: Đối đầu tam tướng
 • #15: Sơn Dương Mãn Sủng
 • #16: Hứa Du ràng buộc
 • #17: Châm lại nhiệt huyết
 • #18: Nơi an thân
 • #19: Đàm phán là đánh ra
 • #20: Thiên thời địa lợi
 • #21: Kinh Châu người chấn động
 • #22: Tấm khiên thịt người
 • #23: Liên thủ lắc lư
 • #24: Buộc ngươi đi vào khuôn phép
 • #25: Tính toán thu phục Văn Sính
 • #26: Tài hùng biện Y Tịch
 • #27: Đan kỵ hiển uy
 • #28: Thiếu nữ
 • #29: Anh hùng mỹ nhân
 • #30: Cường bức
 • #31: Sáu gia tộc lớn nhất
 • #32: Có dám đánh cuộc hay không
 • #33: Tử cục sao?
 • #34: Diễn hí
 • #35: Phú hào Tào Hồng
 • #36: Tức giận phản kích
 • #37: Đánh tới ngươi hãy thành thật
 • #38: Thật lớn một cây đuốc
 • #39: Kinh hãi
 • #40: Lưu Biểu lễ
 • #41: Cuối cùng thu Mãn Sủng
 • #42: Thời loạn lạc dùng trọng điển cầu phiếu
 • #43: Lặc tác
 • #44: Thêm nữa lương tài phiếu vé
 • #45: Tương lai nhạc phụ
 • #46: Giết tới cửa đi
 • #47: Hoàng Nguyệt Anh
 • #48: Tuyển chọn
 • #49: Liều mạng tiểu tướng
 • #50: Ngụy Duyên thuyết phục
 • #51: Giai nhân chân thành cầu phiếu
 • #52: Trọng kỵ cùng kị binh nhẹ cầu phiếu
 • #53: Đêm động phòng hoa chúc
 • #54: Phu thê những sự tình kia
 • #55: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ ư
 • #56: Hai Lưu cầu phiếu
 • #57: Ngạo đối với Thiên Quân
 • #58: Lại chiến
 • #59: Tấm khiên thịt người
 • #60: Yến Nhân Trương Phi
 • #61: Chị dâu ràng buộc
 • #62: Mi thị cùng Cam thị
 • #63: Tiểu biệt thắng tân hôn
 • #64: Đại thế tương biến
 • #65: Nhất lưu dũng tướng
 • #66: Tương kế tựu kế
 • #67: Cho ngươi thuyết phục canh ba cầu phiếu
 • #68: Có tin mừng tướng tài
 • #69: Tào Tháo lựa chọn
 • #70: Quái thai
 • #71: Vương Tá chi sĩ
 • #72: Sát tiến Hứa đô
 • #73: Mạt đại hoàng hậu
 • #74: Thần dũng Hưng Bá
 • #75: Thượng tướng Văn Sú
 • #76: Thừa tướng thiên kim thì lại làm sao
 • #77: Kéo ngươi trên Thuyền giặc canh tư cầu phiếu
 • #78: Phá thành diệu kế năm canh cầu phiếu
 • #79: Sáu ngàn đối với 20 ngàn
 • #80: Công cùng thủ
 • #81: Phấn khởi thần uy
 • #82: Dưới nền đất kì binh
 • #83: Thiết kỵ hung hăng cầu phiếu
 • #84: Lưu ngươi mạng chó
 • #85: Cao quý đầu
 • #86: Văn Sú cảnh khốn khó
 • #87: Văn Sú cơn giận
 • #88: Thù mới hận cũ cùng tính một lượt
 • #89: Làm sao chịu nổi cô quạnh
 • #90: Đối xử không nghe lời nữ nhân cầu phiếu
 • #91: Mỹ nhân tắm
 • #92: Hàng phục Quái thai cầu phiếu
 • #93: Ta cũng có Hổ Si cùng Ác Lai
 • #94: Cổ Hủ lấy làm kỳ
 • #95: Lão tử không phải là doạ lớn canh ba cầu phiếu
 • #96: Đều là vua màn ảnh canh tư cầu phiếu
 • #97: Giở công phu sư tử ngoạm
 • #98: Viên gia loạn sắp nổi lên
 • #99: Lẫn nhau tính toán cầu phiếu
 • #100: Hai phụ cầu phiếu
 • #101: Nữ nhân như quần áo
 • #102: Tây Lương cầm thú
 • #103: Trước khi chiến đấu động viên
 • #104: Bốn bề thọ địch sao?
 • #105: Đồng nhất người trên thuyền
 • #106: Có thể làm ra thê tử cầu phiếu
 • #107: Cái gọi là nhân chủ
 • #108: Tây Lương Thiết kỵ
 • #109: Phản kích ! Phản kích !
 • #110: Ta Nhan Lương không phải dễ trêu
 • #111: Không an phận Lưu Biểu
 • #112: Đảm lược
 • #113: Sấm sét lịch
 • #114: Tham lam Tây Lương Nhân cầu phiếu
 • #115: Tây Lương nữ tướng cầu phiếu
 • #116: Cái vỗ kia phong tình canh ba cầu phiếu
 • #117: Mã Vân Lộc cầu phiếu
 • #118: Cũng là muốn mặt mũi người
 • #119: Lại gặp đại địch canh ba cầu phiếu
 • #120: Vấp mã đinh
 • #121: Giết thống khoái cầu phiếu
 • #122: Đồ tể Mã Siêu canh ba cầu phiếu
 • #123: Ối chao bức bách
 • #124: Quyết một trận tử chiến !
 • #125: Phục thù
 • #126: Lấy máu trả máu
 • #127: Bọn chuột nhắt đừng chạy canh ba
 • #128: Thê tử mê hoặc canh tư cầu phiếu
 • #129: Mục tiêu Phàn thành !
 • #130: Như lang khu dê
 • #131: Đưa phần đại lễ cho Lưu Biểu
 • #132: Tứ phương khiếp sợ
 • #133: Thuỷ quân tư tưởng
 • #134: Bị hoảng sợ cha vợ
 • #135: Bức quan
 • #136: Tào Tháo hào phóng sao?
 • #137: Vừa thẹn vừa hận
 • #138: Thuận theo nữ người mới có thịt ăn
 • #139: Quật cường ông lão
 • #140: Nạp thiếp
 • #141: Kiếm khi (làm) tái xuất sao
 • #142: Bên gối gió
 • #143: Không trầm mặc hơn nữa Giang Đông
 • #144: Tương Dương ! Tương Dương !
 • #145: Trên nước Bá Vương
 • #146: Nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim
 • #147: Thả câu người
 • #148: Văn võ song toàn kỳ sĩ
 • #149: Tiền nhân không dám ta dám
 • #150: Lưu Biểu ca đến rồi
 • #151: Ếch ngồi đáy giếng
 • #152: Không tín nhiệm
 • #153: Thống khoái một cây đuốc
 • #154: Trời cũng giúp ta
 • #155: Trượt thật tốt nhanh ah
 • #156: Bạo phát đi lửa giận !
 • #157: Lưu gia truyền thống
 • #158: Thái phu nhân
 • #159: Lương Thần Mỹ Cảnh có thể làm cái gì
 • #160: Tứ đợi
 • #161: Dũng cảm hy sinh kế mẫu
 • #162: Mũ xanh Lưu Biểu
 • #163: Mỹ Chu Lang là không sảng khoái
 • #164: Dụ dỗ Gia Cát Lượng
 • #165: Tiểu tử ngươi còn non lắm
 • #166: Hoàng gia đại tướng
 • #167: Thời gian là đem dao mổ lợn
 • #168: Điền Phong hiến kế
 • #169: Cho bọn ngươi diễn tràng trò hay
 • #170: Ngươi dám tới sao
 • #171: Hung hăng là có giá cao
 • #172: Làm sao để Lưu Biểu tử nhanh lên một chút
 • #173: Thân thể chi nghệ thuật
 • #174: Để Tôn Quyền lăn một bên
 • #175: Mi gia cầu xin
 • #176: Đối với Lưu Bị tuyệt vọng
 • #177: Để Thọ Tinh thổ huyết
 • #178: Khai chiến đếm ngược
 • #179: Nuôi một tốp Trung thần
 • #180: Hoàng Tổ thay đổi thông minh
 • #181: Sơn trại đối với sơn trại
 • #182: Phong Hỏa liền giang
 • #183: Vì là Nhan tướng quân mà chiến
 • #184: Bọn chuột nhắt trốn chỗ nào
 • #185: Chớ ở trước mặt ta ngạo kiều
 • #186: Thái thù
 • #187: Gia Cát cũng chấn kinh
 • #188: Khi nào nhìn lầm hơn người
 • #189: Chán nản tiểu phu thê
 • #190: Khổng Minh âm mưu
 • #191: Ngươi còn có phải đàn ông hay không
 • #192: Hi sinh thê tử
 • #193: Bốn bề thọ địch thì lại làm sao
 • #194: Càng mạnh đại sát khí
 • #195: Bạo của ngươi cúc
 • #196: Cường hãn nữ phỉ
 • #197: Chúng ta có cùng chung kẻ địch
 • #198: Nghĩa muội
 • #199: Tự cho là Tân Bình
 • #200: Doạ phá ngươi gan chó
 • #201: Ai chơi ai còn chưa chắc chắn
 • #202: Cho Viên Đàm chuẩn bị phần đại lễ
 • #203: Đặt bẫy
 • #204: Nhất lưu cùng tuyệt đỉnh chênh lệch
 • #205: Thủ chết ngươi
 • #206: Nhan Lương ra bất tỉnh chiêu sao?
 • #207: Chó má tinh anh
 • #208: Muốn chiến liền chiến !
 • #209: Đại sát khí
 • #210: Đánh nát Viên Đàm mộng
 • #211: Tướng tài chạy đi đâu
 • #212: Đứa con thứ năm tướng tài đến một trong số đó
 • #213: Bảy đường phản kích
 • #214: Tái chiến Ngũ Hổ Tướng
 • #215: Chiến cung thần
 • #216: Để cho các ngươi hết thảy nhìn nhầm
 • #217: Ngô người hưu sính cuồng
 • #218: Hung hăng đến hốt hoảng đi
 • #219: Ngô người lửa giận
 • #220: Ở ngươi hậu viện điểm (đốt) cây đuốc
 • #221: Khoá sắt liền thuyền
 • #222: Đánh bàn tính là bạch ai
 • #223: Lữ Mông khiếp sợ
 • #224: Bắn chết Ngô cẩu duyệt
 • #225: Cô cháu hai phụ
 • #226: Hai cánh bay lượn lên Cửu Thiên
 • #227: Tạ tội đến rồi
 • #228: Dị vực phong tình lăn lộn Huyết Mỹ Nhân
 • #229: Chuẩn bị nắm Lưu Kỳ khai đao
 • #230: Tình thơ
 • #231: Vô sự đưa con gái
 • #232: Tính tình thật Tiểu Liệt mã
 • #233: Thời đại mới đến
 • #234: Công tâm
 • #235: Rốt cục Ỷ mạnh hiếp yếu một hồi
 • #236: Ngọa Long cũng hoảng rồi
 • #237: Nghĩa muội quan tâm
 • #238: Ngươi có Gia Cát ta có Từ Thứ
 • #239: Huynh đệ tốt giết đến hoan
 • #240: Cho ngươi trước tiên vui mừng sau bi
 • #241: Lão tướng kinh hồn
 • #242: Không đủ sức xoay chuyển đất trời quả đoán tránh
 • #243: Dằn vặt ngươi đến chết đi sống lại
 • #244: Thiên Băng Địa Liệt phá Giang Lăng
 • #245: Kịch biến lên cơ hội tốt sinh
 • #246: Muốn chị dâu hay là muốn giang sơn
 • #247: Tôn bài gậy quấy phân heo
 • #248: Nhan Lương kinh người kế hoạch
 • #249: Để Tôn Quyền trả giá thật lớn
 • #250: Đại chiến trước ôn tồn
 • #251: Không sợ cường địch
 • #252: Giết ngươi cái âm u tiêu hồn
 • #253: Ngô người táng đảm
 • #254: Ngươi không xứng !
 • #255: Đừng cậy già lên mặt
 • #256: Bắn ? Có phải không bắn?
 • #257: Để Tôn Quyền lấy máu
 • #258: Lại sử dụng ám chiêu
 • #259: Dũng tướng ra hết quyết một trận tử chiến
 • #260: Ai mới là mạnh nhất chi tướng
 • #261: Tử Nghĩa chiến Tử Nghĩa
 • #262: Uy như thần tướng
 • #263: Đem Tôn Quyền bức điên
 • #264: Đào hầm cho ngươi nhảy
 • #265: Cách mạng hữu nghị
 • #266: Song túc Tề Phi
 • #267: Cho Lưu Kỳ đặt bẫy
 • #268: Viên Tam công tử mềm nhũn
 • #269: Mã tử rốt cục khó chịu
 • #270: Ngươi còn non lắm
 • #271: Một tổ đầu
 • #272: Dư nghiệt nơi nào có thể trốn !
 • #273: Lưu thị diệt Kinh Tương vô địch
 • #274: Đại gian tựa trung
 • #275: Cầu xin tha thứ sao đã muộn!
 • #276: Muốn chết vẫn là muốn sống
 • #277: Kinh Nam có anh tài
 • #278: Giác ngộ đi Trường Sa chi hổ
 • #279: Quế Dương Phàn Thị
 • #280: Hiến tẩu
 • #281: Muốn tiếp tục khi (làm) thằng chột làm vua xứ mù không cửa !
 • #282: Để Hoàng Trung thán phục
 • #283: Trong lều ngoài trướng hai trận đại chiến
 • #284: Thiên hạ khiếp sợ
 • #285: Mục Kinh Tương hi vọng Trung Nguyên
 • #286: Lạc Thần
 • #287: Chuyện tốt một thung tiếp một thung
 • #288: Nhan gia đại công tử
 • #289: Nhục nhã của ngươi trí mưu
 • #290: Dương danh Trung Nguyên
 • #291: Gà đất chó sành há có thể một đòn
 • #292: Trên đến sa trường vào được phòng ngủ
 • #293: Mưu lợi bất chính mới là thượng sách
 • #294: Mối hận cướp vợ
 • #295: Cùng tính toán không giống mệnh
 • #296: Dự định trở mặt ư
 • #297: Tào Tháo mạnh nhất đối thủ T
 • #298: Nhìn thấu Mạnh Đức quỷ kế
 • #299: Ngàn cân treo sợi tóc T
 • #300: Uy chấn Tào Doanh ai có thể địch
 • #301: Chiến Hổ si
 • #302: Diệu kế hí Mạnh Đức
 • #303: Để Tào gia chư tướng nổi giận
 • #304: Ngươi có Quách Gia ta có độc sĩ
 • #305: Báo thù ! Báo thù ! T
 • #306: Nhan Lương rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng
 • #307: Cho Tào Tháo khối vô bổ
 • #308: Độc sĩ đẩy lùi quân địch kế sách
 • #309: Có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ
 • #310: Tưởng chơi thủ đoạn sao phụng bồi !
 • #311: Dùng trí Trương Văn Viễn
 • #312: Ba đường phá tập khiếp sợ Tào Nhân
 • #313: Phấn thần uy lực áp bốn tướng T
 • #314: Quần địch sợ hãi
 • #315: Huyết cảnh cáo T
 • #316: Đứa con thứ năm đứng đầu T
 • #317: Tướng tài về hiềm khích lúc trước thích T
 • #318: Lầm dòm ngó xuân sắc T
 • #319: Binh vây Hứa đô
 • #320: Tái chiến ngạo kiều Viên
 • #321: Cho ngươi trước tiên cuồng sau khóc
 • #322: Mùa đông dặm kỳ tích
 • #323: Tuy rằng thưởng thức giết không tha
 • #324: Vạn pháo cùng phát
 • #325: Cự khí
 • #326: Phá đế đô chúng tướng Phấn Uy
 • #327: So với nữ nhân quan trọng hơn việc
 • #328: Đại nghĩa cùng tiểu Nghĩa
 • #329: Càng ngày càng loạn bàn cờ lớn
 • #330: Quả phụ
 • #331: Phác ngọc
 • #332: Nhận thức thu mẫu
 • #333: Cày ruộng cùng làm ruộng
 • #334: Sói đuôi to
 • #335: Vạch trần diện mục thật của ngươi
 • #336: Địch nhân của địch nhân
 • #337: Viên đại đi tới Viên Tam đến
 • #338: Viên Thượng vào bẫy
 • #339: Tái đấu Chu Du
 • #340: Phá tính toán
 • #341: Cho Lăng Thống một món lễ lớn
 • #342: Cùng đường mạt lộ
 • #343: Đáng giá không
 • #344: Ba đao
 • #345: Nhả huyết
 • #346: Mỹ Chu Lang cúp máy?
 • #347: Tập (kích) cùng phản tập (kích)
 • #348: Chu Lang tạm biệt
 • #349: Đánh thân
 • #350: Đoán kị
 • #351: Lưu Bị ngươi cao hứng quá sớm
 • #352: Lấy trứng chọi đá
 • #353: Một đòn trí mạng
 • #354: Phục kích nộ phát thần uy
 • #355: Kinh phá Trương Phi
 • #356: Hoàn mỹ chi tướng
 • #357: Loại hạt giống tương lai thu hoạch
 • #358: Thường phu nhân lại mất đất
 • #359: Thư bỏ vợ như dao
 • #360: Danh lợi không thể đều chiếm được
 • #361: Nắm đấm liền là công bình
 • #362: Cảm tạ gặp đại mưu sĩ
 • #363: Không phải ai cũng có thể cuồng
 • #364: Chuẩn bị diệt Ngô
 • #365: Thất vọng hai phụ
 • #366: Trả thù Lưu Bị
 • #367: Hoàng thúc trên đầu có đầu lục
 • #368: Công Ngô cản trở
 • #369: Tạo thuyền
 • #370: Lão tướng khiếp sợ
 • #371: Giết ngươi trở tay không kịp
 • #372: Cuồng công
 • #373: Mai khai nhị độ
 • #374: Giẫm đúng là ngươi
 • #375: Kinh Hạ Hầu
 • #376: Gào thét đi Tào Hồng
 • #377: Tào Tháo nộ Quách Gia kinh
 • #378: Bức đến bản thân mình nuốt nước đắng
 • #379: Tiễn đã ở dây cung
 • #380: Đấu Lỗ Túc
 • #381: Giở trò cũ sao?
 • #382: Lấy đá nện chân mình
 • #383: Diệt Ngô ! Diệt Ngô !
 • #384: Tay cổ tay
 • #385: Đem Tôn Quyền bức đến phát điên
 • #386: Lăng Thống lửa giận
 • #387: Ngăn địch với đất nước môn ở ngoài
 • #388: Dương danh cơ hội
 • #389: Công thủ
 • #390: Chơi với lửa có ngày chết cháy
 • #391: Lời thề bị đánh mặt
 • #392: Đá Tôn Quyền cái mông
 • #393: Hổ phụ khuyển tử
 • #394: Lại hí mắt xanh nhi
 • #395: Nhanh tay nhanh mắt
 • #396: Tử thủ
 • #397: Lại một hạt Vàng
 • #398: Khổ não Giang Đông chi chủ
 • #399: Tái ngộ kỳ tài
 • #400: Cùng lưu
 • #401: Chiến Man Vương
 • #402: Phục vẫn là không phục
 • #403: Một cầm nhảy lên
 • #404: Ăn miếng trả miếng
 • #405: Tự cho là
 • #406: Thô thiển kế sách không đáng nhắc tới
 • #407: Ướt sũng
 • #408: Cuối cùng chống lại
 • #409: Chư cát
 • #410: Tuyệt đỉnh đối với nhị lưu
 • #411: Hàng phục sẽ khoan hồng không phục tùng nghiêm
 • #412: Hù dọa mắt xanh nhi
 • #413: Quyết một thư hùng
 • #414: Chiến !
 • #415: Phá địch kỳ thuyền
 • #416: Quét ngang Ngô Quân sợ hãi Tôn Quyền
 • #417: Bị nhốt gập cong cơ canh tư cầu phiếu
 • #418: Trốn chỗ nào !
 • #419: Tôn gia tiểu Dã mã cầu phiếu
 • #420: Đối phó không phục nữ nhân
 • #421: Nhuyễn
 • #422: Đưa muội cầu phiếu
 • #423: Hổ thẹn Tôn Thượng Hương
 • #424: Tự tôn cùng cái bụng
 • #425: Nhất thời ham vui
 • #426: Năm đồng tiền đưa tới huyết án
 • #427: Lấy lòng
 • #428: Không hàng liền chặt ngươi
 • #429: Lục gia gia chủ
 • #430: Vương giả chi phong
 • #431: Đao Vô Tình
 • #432: Ân uy cùng làm
 • #433: Nhánh cỏ cứu mạng
 • #434: Người số một
 • #435: Hai vị phu nhân
 • #436: Hầu hạ phu quân mới là chính đạo
 • #437: Đưa tài sứ người
 • #438: Sớm muộn là của ta
 • #439: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
 • #440: Rác rưởi lợi dụng
 • #441: Người mật báo
 • #442: Cô nhi quả mẫu
 • #443: Chị dâu cùng thúc thúc
 • #444: Khổ bức Chu Du !
 • #445: Liên hoàn kế ly gián
 • #446: Ta cuồng ta ngày xưa chiến
 • #447: Đòn sát thủ xuất kích !
 • #448: Vì là Nhan Lương tử chiến
 • #449: Vứt bỏ phụ
 • #450: Tiểu Kiều ở An Huy
 • #451: Cầm đẹp
 • #452: Cái vỗ kia ôn nhu
 • #453: Đối phó ngạo kiều thủ đoạn
 • #454: Tiện phụ !
 • #455: Có dám đánh cuộc hay không?
 • #456: Tiểu Kiều trả thù
 • #457: Tạ Chu Đô đốc tiễn
 • #458: Đoạn ngươi đường lui
 • #459: Mục tiêu Mạt Lăng !
 • #460: Cuối cùng một đạo cản trở
 • #461: Muốn chết không thể kìm được ngươi
 • #462: Say quỷ
 • #463: Sợ tử
 • #464: Vương khí chi thành chủ nhân đến rồi
 • #465: Báo thù đi của ta đại tướng
 • #466: Phá thành ! Trảm tướng !
 • #467: Muốn chị dâu hay là muốn tính mạng
 • #468: Liền mẹ đều có thể bán người
 • #469: Vận tải đại đội trưởng Lỗ Túc
 • #470: Cuồng sát tướng Ngô
 • #471: Ái tài
 • #472: Hù đến ngươi tè ra quần
 • #473: Thú tính
 • #474: Đưa tẩu
 • #475: Khóa nhị kiều
 • #476: Tỷ muội
 • #477: Chìm ngươi lão ổ
 • #478: Cao quý cũng phải bưng trà rót nước
 • #479: Bên trong ngoài trướng trướng hai loại tâm tình
 • #480: Mẹ con thoát thân
 • #481: Không phù hợp quy tắc người chém!
 • #482: Vô tình trả thù
 • #483: Ứng với thiên
 • #484: Thăng quan tiến tước
 • #485: Cuối cùng chà đạp
 • #486: Nhút nhát loại
 • #487: Mắt xanh ngươi có lá gan ư !
 • #488: Cùng ta Nhan Lương đối nghịch kết cục
 • #489: Báo thù cũng phải xếp hàng
 • #490: Cao quý cha mẹ vợ
 • #491: Thà làm Bạo Quân không làm Thánh Nhân
 • #492: Cúi đầu đi nhạc mẫu
 • #493: Xử quyết ngày
 • #494: Cho ngươi làm trong lịch sử tối đồ vô sỉ
 • #495: Bán mẫu cầu sống kết cục
 • #496: Bình Giang nam hi vọng Trung Nguyên
 • #497: Mài đao soàn soạt hướng về heo dê
 • #498: Buộc ta ra tay
 • #499: Đích truyền tin vui
 • #500: Phu thê đồng tâm
 • #501: Ngạo phải có ngạo tư chất bản
 • #502: Mẹ con cảm ơn
 • #503: Xuất chinh trước thả lỏng
 • #504: Bại tướng dưới tay Nhưng dám nữa chiến !
 • #505: Quan Nhị ca khắc tinh
 • #506: Giả huynh đệ thật hùng chủ
 • #507: Vạch trần Quan Vũ xấu
 • #508: Nước phù sa bên bờ chiến thống khoái !
 • #509: Để Quan Vũ há hốc mồm
 • #510: Thằng nhóc con không biết tự lượng sức mình !
 • #511: Phấn thần uy tái chiến Quan Công
 • #512: Đoạt ngươi đao phá ngươi doanh !
 • #513: Thu tướng tài Binh hướng về Thọ Xuân
 • #514: Thời cơ đã đến
 • #515: Nhan Lương kỳ tích
 • #516: Bạo Quan Vũ cúc
 • #517: Bên ngoài ngàn dặm lấy ngươi thủ cấp
 • #518: Kinh đến Quan Công thẹn quá thành giận
 • #519: Cấp lão tử dẹp yên Thọ Xuân
 • #520: Đem Chu Du đẩy vào tuyệt cảnh
 • #521: Đốt (nấu) thống khoái
 • #522: Đối với man di khai đao
 • #523: Hiện tại chịu thua đã muộn!
 • #524: Nữ nhân cùng kẻ địch
 • #525: Đối với một cái khác hai đời động thủ
 • #526: Bắt đầu lắc lư
 • #527: Chương 530 Để Lưu Chương muốn quay về làm mộng ban ngày
 • #528: Lần nữa Vương Tá chi sĩ
 • #529: Phạt Thục cửa thứ nhất Bạch Đế Thành !
 • #530: Pháp Chính ngươi không nhìn lầm người
 • #531: Mạnh được yếu thua
 • #532: Chương 535 Trêu chọc Lưu Chương
 • #533: Kim thiền thoát xác
 • #534: Huyết tế chiến kỳ uy chấn tướng Thục
 • #535: Thục trung đệ nhị tướng thì lại làm sao !
 • #536: Để Thục nhân khủng hoảng
 • #537: Ích Châu danh tướng số một
 • #538: Ngạo mạn đánh đổi
 • #539: Nhan Lương uy danh sợ hãi Thục nhân
 • #540: Dế nhũi nhánh cỏ cứu mạng
 • #541: Muốn chiến liền chiến !
 • #542: Tướng tài ra hết quyết đánh một trận tử chiến
 • #543: Tái chiến Cẩm Mã Siêu !
 • #544: Mã Siêu mày lỳ ư !
 • #545: Thế nào cũng phải cấp lão tử lưu lại một người
 • #546: Cho người trong nhà làm công thật tốt
 • #547: Nhan Lương diệu kế
 • #548: Tam quân uy dũng vây công tàn quân
 • #549: Lưu Chương hơi tàn
 • #550: Cùng Tào Tháo cướp thời gian
 • #551: Nam Man mẹ con
 • #552: Dám bán đi người Hán lợi ích !
 • #553: Thiết Quân đột kích ngược
 • #554: Đem ngựa siêu bức đến phát rồ
 • #555: Phá Lạc Thành doạ đồ tể
 • #556: Dũng tướng nỗi nhớ nhà cừu địch táng đảm !
 • #557: Nam Man các tiểu nương nhi
 • #558: Man di không phù hợp quy tắc người Sát!
 • #559: Chà đạp đúng là ngươi
 • #560: Nhục nhã cùng thất vọng
 • #561: Chân chính Thục trung đệ nhất đại tướng
 • #562: Chúc Dung
 • #563: Hương diễm một đao
 • #564: Diệt cùng lúc
 • #565: Treo đến ngươi khuất phục
 • #566: Trong truyền thuyết giống như Binh
 • #567: Phá chiến giống như !
 • #568: Mạnh Hoạch chính là cái hố
 • #569: Tan rã Thục quân
 • #570: Cho ngươi lấy đá nện chân mình
 • #571: Nhan Lương thật minh chủ vậy!
 • #572: Đồ tể đường cùng
 • #573: Dám cùng cô xưng huynh gọi đệ muốn chết !
 • #574: Mạnh Hoạch rửa sạch sẽ cái cổ ba
 • #575: Chúc Dung có đảm lượng đến đây đi
 • #576: Bộ đã được tựu đợi đến ngươi xuyên
 • #577: Nợ chồng vợ trả
 • #578: Ở cô trước mặt cuồng kết cục
 • #579: Mạnh Hoạch cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng
 • #580: Khuyên mẫu khuất phục
 • #581: Nhưng dám một đánh cược !
 • #582: Trừng phạt cùng hỏa
 • #583: Vô độc bất trượng phu
 • #584: Hiện tại chịu thua đã muộn!
 • #585: Chúng bạn xa lánh
 • #586: Muốn sống bò đến đây đi !
 • #587: Giết hết Nam Di ! Không giữ lại ai !
 • #588: Thu thập Tào Tháo
 • #589: Vô sỉ Mạnh Hoạch
 • #590: Ôm ấp đề huề quan Lăng Trì
 • #591: Không thể đợi thêm nên ra tay rồi
 • #592: Nhan Lương đặc hỗn xa hoa quân đoàn
 • #593: Cho Tào Tặc một niềm vui bất ngờ
 • #594: Thần Binh thiên hàng Mạnh Đức há hốc mồm
 • #595: Thán phục với Nhan Lương khí phách
 • #596: Thận trọng từng bước
 • #597: Dốc toàn bộ lực lượng giết thống khoái
 • #598: Phá địch doanh ! Nắm bắt Tào Tháo !
 • #599: Giết tới ngươi vứt bỏ bào cắt cần
 • #600: Hổ Si táng đảm
 • #601: Bắn ngươi một cái hồn bay phách lạc
 • #602: Ôn nhu hương bên trong khánh đại công
 • #603: Giết tới Hán Trung đi !
 • #604: Công Dương Bình chiến Hạ Hầu
 • #605: Sẵn có diệu kế làm sao có thể không cần
 • #606: Uy chấn Định Quân Sơn
 • #607: Đệ nhất thiên hạ hùng quan thì lại làm sao !
 • #608: Tam ca lão bà
 • #609: Kinh đến Tào Tháo cười sặc sụa
 • #610: Một người nhục dễ chịu vạn người nhục
 • #611: Sống chết mặc bây luộc (chịu đựng) tử Tào Tháo
 • #612: Ai dụ ai còn chưa chắc chắn
 • #613: Nhan Lương tên uy chấn Hoa Hạ
 • #614: Xây dựng rầm rộ chuẩn bị Mưu nghịch
 • #615: Đồng tước ngày xuân còn dài khóa chúng đẹp
 • #616: Tỷ muội trở mặt
 • #617: Ôn nhu hương không khóa lại được Bắc Phạt tâm
 • #618: Muốn báo thù đến đây đi !
 • #619: Đệ tội tỷ thường
 • #620: Tức đến nổ phổi Khổng Minh
 • #621: Lưu Bị ngươi cao hứng sớm
 • #622: Lại va hoàn mỹ chi tướng
 • #623: Triệu Tử Long giác ngộ đi!
 • #624: Ngươi có Long lão tử có Phượng
 • #625: Huynh muội sóng vai một trận chiến
 • #626: Vương kỳ Sở Hướng không thể ngăn cản
 • #627: Gia Cát Lượng còn tại tự tin
 • #628: Thay Nhan Lương khoan rõ ràng mặt của
 • #629: Để Lưu Bị nện chân của mình
 • #630: Rỗi rãnh phẩm ít rượu cười nhìn hổ lang nội đấu
 • #631: Nghĩa muội tình
 • #632: Để cho các ngươi chó cắn chó
 • #633: Thay đổi chiến lược giết ngươi trở tay không kịp
 • #634: Quan Vũ ngày lành của ngươi đến rồi đầu
 • #635: Chém liền là con của ngươi
 • #636: Gọi ngươi cuồng gọi ngươi ngạo !
 • #637: Quan Vũ nhận được lên này đại lễ ư
 • #638: Quan Vũ thổ huyết Lưu Bị sợ hãi
 • #639: Hổ dữ không ăn thịt con
 • #640: Đối xử Độc lão hổ muốn càng độc hơn
 • #641: Ấm thân
 • #642: Giết Quan Vũ người phong vạn hộ hầu !
 • #643: Chật vật Quan Công canh ba cầu phiếu
 • #644: Người trong Nhan Lương mã bên trong Xích Thố
 • #645: Muốn kỵ không chỉ là Quan Vũ mã
 • #646: Lại một thớt Tiểu Liệt mã
 • #647: Đánh vào ngươi phục mới thôi
 • #648: Đồng Tước đài trên thêm nữa kiều
 • #649: Lưu Bị tức nổ tung
 • #650: Nhan Lương Điên cuồng chiến lược
 • #651: Tận hưởng lạc thú trước mắt
 • #652: Khi (làm) Bạo Quân mới sảng khoái
 • #653: Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con
 • #654: Tôm tép nhãi nhép để cho các ngươi trước tiên cười sau khóc
 • #655: Quân viễn chinh hướng đi bắc thiên đông
 • #656: Nhan Lương đảm lược chấn động sợ quần tiểu
 • #657: Lưu Bị giận điên lên
 • #658: Phụ nữ là địch
 • #659: Kích đúng là ngươi
 • #660: Đốt rụi Quan Vũ bộ mặt
 • #661: Tin chiến thắng liên tục
 • #662: Lỗ Túc ngươi làm cảm tưởng gì !
 • #663: Cố gắng lợi dụng ngươi một thoáng
 • #664: Thả Chuột về núi
 • #665: Cho ngươi trộm gà không xong
 • #666: Lưu Bị ngậm bồ hòn mà im có nỗi khổ khó nói
 • #667: Giết tới Lưu Bị kẹp đuôi
 • #668: Quan Phượng thăm dò
 • #669: Cao quý công tử nằm rạp với trước
 • #670: Bãi giá Đồng Tước đài !
 • #671: Viên Hi ngươi muốn mệnh hay là muốn vợ
 • #672: Hủy diệt Viên gia cao quý thanh danh
 • #673: Bắc Phạt cùng Nam chinh
 • #674: Vì là thiên thu vạn đại tính toán
 • #675: Nhan Lương kỳ tư diệu tưởng
 • #676: Phi phàm diệu kế
 • #677: Kinh phá con ông cháu cha
 • #678: Đại quân triển ép kinh sợ Hạ Hầu
 • #679: Đùa bỡn các ngươi với ở trong lòng bàn tay
 • #680: Trước tiên đánh đi theo đuôi
 • #681: Bắn ngươi một cái người ngã ngựa đổ
 • #682: Nhan Lương kỳ trận khiếp sợ tai to
 • #683: Tuyệt sát kế sách
 • #684: Kinh thiên động địa phá đế đô
 • #685: Tào Tháo đệ nhất đại tướng thì lại làm sao
 • #686: Hút xong xâu
 • #687: Gian hùng
 • #688: Cho ngươi trước tiên cười sau khóc
 • #689: Hán cung mỹ nhân
 • #690: Tây tiến vào ! Tây tiến vào !
 • #691: Đóng cửa tự thủ thì có ích lợi gì
 • #692: Mừng như điên cùng sợ hãi
 • #693: Nhạc Tiến kinh Tào Tháo điên
 • #694: Đánh kẻ sa cơ
 • #695: Toàn tuyến vây giết Tào Tháo
 • #696: Bức đến Tào Tháo ra hạ sách
 • #697: Hoa Hạ chi tặc
 • #698: Giận dữ một trận chiến
 • #699: Vênh váo trùng thiên
 • #700: Đoạn ngươi 7 tấc
 • #701: Bức đến Tào Tháo tự mình hại mình
 • #702: Cùng đường mạt lộ
 • #703: Nhìn thấu kẻ địch
 • #704: Hồ đình hán nữ
 • #705: Lanh chanh Hồ Lỗ
 • #706: Ta là Bạo Quân ta sợ ai
 • #707: Lấy giết ứng với vạn biến
 • #708: Cả đoàn bị diệt nhịp điệu
 • #709: Khổng Minh không nghĩ ra
 • #710: Tức chết Hồ Lỗ
 • #711: Giết heo
 • #712: Lưu Bị ngươi nhưng là nhân nghĩa chi quân ah
 • #713: Giết hết bắt làm nô lệ cẩu
 • #714: Mỹ phụ tài nữ
 • #715: Tàn sát các ngươi nô tính
 • #716: Chôn giết ! Cây bia !
 • #717: Cho bản vương bới
 • #718: Hoạn quan chi vợ
 • #719: Phạm ta đại Sở người dù xa cũng giết
 • #720: Không biết thời vụ hình thành vật ấy !
 • #721: Tinh thần bom
 • #722: Tào gia Tiểu Khuyển yên dám cậy mạnh
 • #723: Phá quan chấn động địch
 • #724: Kim tước đài
 • #725: Kim Ti Tước nhóm cho bản vương nhảy dựng lên
 • #726: Hưởng xong vui cười nên động
 • #727: Bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi
 • #728: Bạo Quân là một loại vinh quang
 • #729: Nhường cho con Long bội phục
 • #730: Bốn bề thọ địch
 • #731: Đại Sở lá cờ xuyên khắp cả Trung Nguyên
 • #732: Thiên Hạ Vô Song
 • #733: Tức đến Lưu Bị giơ chân
 • #734: Ý ở ngoài
 • #735: Sở Vương kỳ khí
 • #736: Đông chết bọn ngươi
 • #737: Di lão di thiếu muốn lợi dụng
 • #738: Nghịch ta thì chết !
 • #739: 100 ngàn đại quân dốc toàn bộ lực lượng
 • #740: Cho bản vương san bằng địch thành
 • #741: Muốn chết có thể không thể kìm được ngươi
 • #742: Rốt cục thẳng tắp sống lưng
 • #743: Không mở cửa liền phá cửa mà vào !
 • #744: Nhan Lương yên dám làm càn !
 • #745: Địa bàn của ta ta làm chủ
 • #746: Hoàng đế thay phiên ngồi
 • #747: Cao quý lãnh diễm hoàng hậu
 • #748: Quyền đầu cứng vì lẽ đó bá đạo
 • #749: Để vẫn là không để !
 • #750: Còn không có hưởng qua hoàng hậu tư vị
 • #751: Hoàng hậu ta có lỗi với ngươi
 • #752: Cùng bản vương uống hai chén
 • #753: Cung vàng điện ngọc bên trong chinh phạt
 • #754: Quân lâm thiên hạ
 • #755: Buồn nôn Lưu Bị
 • #756: Cho ngươi không quan tâm ngoại nhân
 • #757: Chuẩn bị thúc thúc trẫm đến rồi
 • #758: Ngươi không chết ta không ngủ được
 • #759: Mặt người lòng thú ngụy quân tử
 • #760: Nhan Lương ta hận ngươi !
 • #761: Mắt đỏ
 • #762: Cùng trẫm là địch thì phải chết !
 • #763: Ta muốn trào phúng lịch sử
 • #764: Nhai Đình
 • #765: Dụ địch tấn công núi !
 • #766: Nhan Lương thưởng thức người
 • #767: Thiêu chết này ban gắng chống đối đồ
 • #768: Phủ đầu cho ngươi một gậy
 • #769: Thông minh Vương Phi
 • #770: Bình định Tần quốc
 • #771: Cứu hay không cứu
 • #772: Không cho ngươi đường sống
 • #773: Tử chống đỡ
 • #774: Nhan Lương liệu sự như thần
 • #775: Cho ngươi khắp thành khủng hoảng
 • #776: Tào Tháo tuyệt vọng gặp
 • #777: Lại nếm thử ta đao tư vị
 • #778: Cho trẫm chặn giết Tào Tháo
 • #779: Khí số đã hết
 • #780: Anh hùng
 • #781: Nhan Lương vô thượng oai
 • #782: Huynh đệ
 • #783: Hai cái tiện nhân
 • #784: Nghèo túng hoàng đế
 • #785: Ngươi có đảm lượng truy ư
 • #786: Nhan Lương song hùng
 • #787: Để Tào Phi tuyệt vọng
 • #788: Lại đi tìm cái chết
 • #789: Càn rỡ kết cục
 • #790: Khiến khương cẩu biết ta đại Sở Thiên Uy
 • #791: Phạm trẫm người Sát!
 • #792: Diệt Tần sắp tới
 • #793: Run rẩy đi Tào Phi
 • #794: Phu thê đồng sinh cộng tử
 • #795: Muốn sống điều kiện chỉ có một
 • #796: Tào Phi xong đời Lưu Bị còn xa ư
 • #797: Lôi Đình kế sách
 • #798: Trẫm muốn tự tay kết thúc này thời loạn lạc
 • #799: Oan gia ngõ hẹp
 • #800: Nhảy nhót tiểu tể
 • #801: Chim sẻ ở đằng sau
 • #802: Quan Vũ vừa được ý Nhan Lương liền cười
 • #803: Trang chánh nghĩa kết cục
 • #804: Ném ta Quan Vũ mặt của
 • #805: Vạch trần vết sẹo của ngươi
 • #806: Long nước tiểu
 • #807: Quan Vũ tư vị làm sao?
 • #808: Quan phu nhân
 • #809: Ta không có như ngươi vậy con gái !
 • #810: Lưu Bị phát điên
 • #811: Sở kỵ uy vũ
 • #812: Dần bị điên Quan Vũ
 • #813: Trẫm nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết
 • #814: Tuyệt diệt nhân tính
 • #815: Vì quốc gia ăn !
 • #816: Ngươi trung tâm người ta không cảm kích
 • #817: Huynh đệ tốt giảng nghĩa khí
 • #818: Huynh cùng muội
 • #819: Tội không thể xá !
 • #820: Không phải là người
 • #821: Trẫm không cần ngươi này cỏ đầu tường !
 • #822: Quan Vũ ngươi đã không còn đường có thể trốn !
 • #823: Ân đền oán trả
 • #824: Nhan Lương ta liều mạng với ngươi !
 • #825: Túc địch cuộc chiến
 • #826: Hà Nội vợ đẹp
 • #827: Cho trẫm hung hăng nhả !
 • #828: Phải nhốt vũ hay là muốn thổ địa
 • #829: Vạn dặm giang sơn cùng tình nghĩa huynh đệ
 • #830: Hủy đi bài của ngươi phường
 • #831: Quan Vũ làm sao ngươi còn không chết !
 • #832: Hướng về ta nã pháo !
 • #833: Ngươi dám trốn tránh thử xem
 • #834: Nắm bắt gian
 • #835: Bức bách quá mức
 • #836: Thiên binh chấn động địch đảm
 • #837: Nhịn ngươi đã lâu rồi
 • #838: Tiêu diệt đám bọn ngươi Gia Cát gia
 • #839: Binh lâm Nghiệp thành
 • #840: Liệu địch tiên cơ
 • #841: Muốn mạng sống điều kiện
 • #842: Cái kia máu dầm dề một đao
 • #843: Đệ đệ cắt đệ đệ
 • #844: Làm trò hề
 • #845: Gia Cát Lượng ta hận ngươi !
 • #846: Tỷ tỷ thất vọng
 • #847: Chui thuật
 • #848: Khổng Minh lại đắc ý
 • #849: Đào hầm cho ngươi nhảy
 • #850: Vòng trụ cừu con
 • #851: Muốn kết thúc giết chóc trước phải đi giết chóc
 • #852: Gia Cát Lượng điên rồi
 • #853: Nhan Lương cơn giận
 • #854: Cho ta hủy đi !
 • #855: Đối phương chi bao quần áo ta chi trân bảo
 • #856: Muốn sảm hạt cát không dễ như vậy
 • #857: Ngọa Long diệu kế an thiên hạ
 • #858: Hung hăng đánh mặt của ngươi
 • #859: Một quốc gia hình ảnh quả là như vậy !
 • #860: Không có lựa chọn nào khác
 • #861: Oan đại đầu người Tào Nhân cũng
 • #862: Không lo được mẹ
 • #863: Gia Cát người mẹ
 • #864: Chó má báo ứng trẫm há sợ quá thay !
 • #865: Hàn tâm
 • #866: Cùng trẫm nói chuyện điều kiện không một cái kết quả tốt
 • #867: Tử hình thư thông báo
 • #868: Cho trẫm bới !
 • #869: Nô tì đồng ý
 • #870: Hiếu Nghĩa Gia Cát
 • #871: Bi thương Tống thị
 • #872: Mẹ con gặp lại
 • #873: Trẫm chính là muốn khi (làm) ngươi lão tử !
 • #874: Gia Cát chi cha
 • #875: Ngọc tước tàng kiều
 • #876: Đi xa tha hương
 • #877: Trương Phi hi vọng đảo quốc
 • #878: Xuyên thẳng Lưu Bị hậu đình
 • #879: Thịt lá chắn
 • #880: Đứa con thứ năm đệ nhị
 • #881: Tự đào hố chôn
 • #882: Nhục nước mất chủ quyền
 • #883: Dịch Thủy công phòng chiến
 • #884: Lưu Bị lại đắc chí
 • #885: Đại Sở hải quân uy lực
 • #886: Trọng giáp chấn động địch đảm
 • #887: Ngày may mắn
 • #888: Mười đường đánh hội đồng chấn động ngốc Lưu Bị
 • #889: Cái kia vô tình một cước
 • #890: Đem Dịch Kinh cho trẫm san thành bình địa !
 • #891: Lão tử phản !
 • #892: Gia Cát Lượng ngươi rốt cục quỳ gối trẫm trước mặt
 • #893: Trang người thích ăn đòn
 • #894: Trùng gặp
 • #895: Đại ca xin lỗi !
 • #896: Đại quân không ai địch nổi
 • #897: Vợ con
 • #898: Lưu Bị hai vợ
 • #899: Xấu hổ Hách Chiêu
 • #900: Ghen phụ trẫm làm sao có thể lưu ngươi !
 • #901: Rốt cuộc tìm được !
 • #902: Bị mũ ép vỡ Lưu Bị
 • #903: Thú tính Gia Cát Lượng
 • #904: Truy ngươi đến chân trời góc biển
 • #905: Biên cương xa xôi ! Diệt Hồ !
 • #906: Để Hồ Lỗ nợ máu trả bằng máu
 • #907: Tàn sát Hồ doanh
 • #908: Phạm đại Sở người dù xa cũng giết !
 • #909: Lòng muông dạ thú
 • #910: Đông Lâm bia đá
 • #911: Hắn cũng xứng sao !
 • #912: Muốn toàn thân mà còn không cửa !
 • #913: Trêu chọc Tư Mã
 • #914: Nghèo truy Ác Lang
 • #915: Nhan Lương liệu địch tiên cơ
 • #916: Gia có nữ nhi vừa trưởng thành
 • #917: Có mẹ hắn tất có con gái hắn
 • #918: Ngược lại cũng không phải ruột
 • #919: Oa quốc nữ vương
 • #920: Tu Tá Chi Nam
 • #921: Ngươi rốt cục quỳ
 • #922: Gọi cha cũng không dùng !
 • #923: Một chiêu kiếm báo một mạng
 • #924: Diệt tấn ! Diệt tấn !
 • #925: Xuyên thẳng Tư Mã Ý cúc đình
 • #926: Tình thế khó xử
 • #927: Cuối cùng một công
 • #928: Khiếp sợ thiên hạ một màn
 • #929: Cao quý lãnh diễm là loại bệnh đến trị !
 • #930: Có được cao quý bị chết lúng túng
 • #931: Hai con không thể chú ý
 • #932: Nổ ngươi một cái đất trời tối tăm
 • #933: Người Tiên Ti táng đảm
 • #934: Trương Xuân Hoa
 • #935: Người Tiên Ti tiểu toán bàn
 • #936: Gọi người Hồ chó cắn chó
 • #937: Trêu chọc Hồ tù
 • #938: Phá quan hội công Tấn Dương !
 • #939: Tức đến ngất đi Tư Mã Ý
 • #940: Hoa Hạ mầm hoạ tất [nhiên] trừ chi !
 • #941: Không nữa trượt liền không còn kịp rồi
 • #942: 100 ngàn đại quân dốc toàn bộ lực lượng !
 • #943: Nhan Lương thật là chân mệnh chi chủ sao?
 • #944: Chặn giết Tư Mã Ý
 • #945: Nhãi con tìm phiến !
 • #946: Chỉ có thể sống một cái
 • #947: Huynh đệ tương tàn
 • #948: Tiên đan
 • #949: Oan đại đầu
 • #950: Tả Từ dã vọng
 • #951: Giám sát thiên hạ
 • #952: Mưu loạn giả Sát!
 • #953: Thiên hàng hoành tài
 • #954: Lột chính mình
 • #955: Mỹ nhân đẹp như tranh
 • #956: Không biết xấu hổ không tao nghẹn khúc hoàng đế
 • #957: Đại Sở xích cờ trải rộng Hoa Hạ
 • #958: Nhánh cỏ cứu mạng
 • #959: Đại Sở chi thổ không hơn một tấc dư !
 • #960: Thông minh ái thê
 • #961: Kiếm chỉ tái ngoại
 • #962: Giết chó tế cờ
 • #963: Ăn uống no đủ đáng bị làm thịt
 • #964: Kinh xấu Hồ cẩu
 • #965: Thiên tử liệu sự như thần
 • #966: Tù đầu mộng đẹp phá diệt
 • #967: Của ngươi mỗi một bước đều tại nằm trong kế hoạch
 • #968: Luân(phiên) đến chúng ta cướp đốt giết hiếp
 • #969: Mười vạn con dê
 • #970: Phục sinh huy hoàng quân đoàn
 • #971: Một giới Hồ cẩu cũng dám giở trò lừa bịp !
 • #972: Trăm năm mối thù hôm nay báo chi !
 • #973: Vạn người không thể khai thông
 • #974: Âm sơn một tiếng lôi
 • #975: Giết sạch Tiên Ti cẩu
 • #976: Nhan Lương vĩ đại quyết định
 • #977: To bằng nắm tay đạo lý liền đại
 • #978: Lão cẩu mộng đẹp
 • #979: Nhân định thắng thiên
 • #980: Gió tuyết giết Hồ Thiên
 • #981: Nhục ta sở nữ kết cục
 • #982: Đại thắng đại nghiệp
 • #983: Đứng lên đi không muốn làm nô lệ đám người !
 • #984: Vạn dân ủng hộ
 • #985: Ngọc tước trên đài Xuân Thủy ôn
 • #986: Uyên ương nghịch nước
 • #987: Đại quốc bá quyền
 • #988: Sói đội lốt cừu
 • #989: Cam nguyện làm cẩu
 • #990: Lưu Bị phát điên
 • #991: Thí dò xét
 • #992: Đắc ý còn sớm
 • #993: Hậu đình phóng hỏa
 • #994: Vùng vẫy giãy chết
 • #995: Lại lộ thần uy
 • #996: Bản tính dã thú
 • #997: Tây Lương hổ tướng
 • #998: Phản công mộng tưởng hão huyền
 • #999: Hỏa lôi
 • #1000: Nhan Lương chỉ điểm
 • #1001: Trêu đùa Lưu Bị
 • #1002: Điên cuồng như thú
 • #1003: Giác tỉnh
 • #1004: Cùng một chỗ xuống Địa ngục
 • #1005: Lời thề
 • #1006: Con chó nhỏ trốn chỗ nào
 • #1007: Lại thác bản
 • #1008: Hai hàng
 • #1009: Y tà na kỳ
 • #1010: Chinh phục giả hàng lâm
 • #1011: Nagasaki đầu hàng Sở Kỳ Dương
 • #1012: Ngươi xấu chuyện tốt
 • #1013: Đánh một hồi chiến tranh nhân dân
 • #1014: Hưởng thụ uy nữ
 • #1015: Thiên phụ phù hộ
 • #1016: Ai mới là tà ma
 • #1017: Cừu nhân cuối cùng
 • #1018: Lưu Bị vận may của ngươi chấm dứt
 • #1019: Bức ngươi quyết chiến
 • #1020: Trương Phi cuối cùng một trận chiến
 • #1021: Rốt cục tỉnh thì đã trễ
 • #1022: Vô địch thiên hạ
 • #1023: Ngươi là một cái ngoại lệ
 • #1024: Kịp thời đuổi tới
 • #1025: Tuẫn táng
 • #1026: Đem ngụy quân tử dẫm nát dưới chân
 • #1027: Đạo Đức Đế vẫn lạc
 • #1028: Nghĩa muội cảm ơn
 • #1029: Không nghe lời roi hầu hạ!
 • #1030: Đây là ngươi tự tìm
 • #1031: Thoát được rất triệt để
 • #1032: Thần bí sứ giả
 • #1033: Lâu Lan
 • #1034: Trẫm muốn bình định Tây Vực!
 • #1035: Người Ba Tư dã vọng
 • #1036: Gió xuân không độ Ngọc Môn quan
 • #1037: Kinh phá Tây Vực Hồ nữ
 • #1038: Con gái xấu hổ
 • #1039: Tám vạn thiết kỵ!
 • #1040: Một tên cũng không để lại
 • #1041: Mười vạn chi chúng tê liệt!
 • #1042: Vương hậu
 • #1043: Kinh hãi Đại Khỉ Ti
 • #1044: Ốc đảo bích thủy linh nhục triền miên
 • #1045: Cho ngươi khát khô
 • #1046: Muốn làm gì thì làm Bạo Quân
 • #1047: Giết sạch a!
 • #1048: Cỗ máy chiến tranh
 • #1049: Tây Vực nữ nhân kích thích
 • #1050: Ma quỷ trong thành mập mờ
 • #1051: Quỷ Phủ Thần Công
 • #1052: Vũ khí bí mật
 • #1053: Độc xà dốc toàn bộ lực lượng!
 • #1054: Chọ các ngươi nhân xà táng đảm
 • #1055: Trảm ngươi cái xuân quang tận hiện
 • #1056: Hades
 • #1057: Không phục không được
 • #1058: Tinh tuyệt
 • #1059: Nữ Nhi quốc
 • #1060: Càn rỡ nữ vương
 • #1061: Dịch thể
 • #1062: Tự cho là đúng mẹ con
 • #1063: Siêu xa vũ khí bí mật
 • #1064: Chết cháy tinh tuyệt đàn bà nhi
 • #1065: Trước cứu vớt chính ngươi
 • #1066: Tam công chúa trả giá
 • #1067: Đồ nướng Nữ Nhi quốc
 • #1068: Mẹ con phản bội
 • #1069: Tam đại tuyệt đỉnh chi tướng
 • #1070: Văn minh va chạm
 • #1071: Dốc sức chiến đấu Minos
 • #1072: Mẹ con bốn người đổ ước
 • #1073: Lại để cho người Ba Tư tự cho là đúng một lát
 • #1074: Ba Tư cẩu tặc trốn chỗ nào!
 • #1075: Lâm Hạnh
 • #1076: Không ai bì nổi
 • #1077: Hết thảy cuốn đi
 • #1078: Hung hăng càn quấy là muốn trả giá thật nhiều
 • #1079: Sở Hoàng chi uy
 • #1080: Tuyệt thế võ nghệ lực áp hai địch
 • #1081: Hades kinh ngạc
 • #1082: Đào cái hố cho ngươi nhảy
 • #1083: La Mã
 • #1084: Hoàng thái hậu
 • #1085: Ngươi đi không được rồi!
 • #1086: Trong tuyết hãn tướng đi
 • #1087: Trẫm mới là thế giới đệ nhất nhân
 • #1088: Nhan Lương đại chiến Hades
 • #1089: Nhiếp chính nữ nhân
 • #1090: Phản công thẳng hướng Ba Tư!
 • #1091: Cắt đất cùng quyết chiến
 • #1092: Thiết Phù Đồ lại lộ ra thần uy
 • #1093: Bờ sông Tigris đại chiến
 • #1094: Một lần hành động nuốt mất
 • #1095: Ba Tư Đế Quốc bị diệt
 • #1096: Hướng La Mã tuyên chiến
 • #1097: Vườn không nhà trống
 • #1098: Mo Miya khốn cảnh
 • #1099: Vùng vẫy giãy chết
 • #1100: Tàn sát tận
 • #1101: Không có lựa chọn
 • #1102: Đại quyết chiến
 • #1103: Đem thế giới dẫm nát dưới chân
 • #1104: Kỷ Nguyên mới ( đại kết cục )
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Đế Tế

TiKay

Đại Đường Phong Lưu Tiểu Địa Chủ

TiKay

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Điêu Thuyền: Phu Quân Nhà Ta Quá Thận Trọng

TiKay

Tam Quốc Chi Thục Hán Ta Làm Chủ

TiKay

Đại Đường Hoàng Thất Cô Nhi

TiKay

Leave a Reply