Lịch Sử

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

Hiện đại tiểu nhân vật xuyên qua thành Nhan Lương , cái kia tam quốc đệ nhất con ma đen đủi .

Lúc này giữa lúc trận chiến Quan Độ , Bạch Mã ngoài thành , Quan Vũ kéo Thanh Long đao , cưỡi Xích Thố Mã , chính hướng về hắn gào thét mà tới.

Bi kịch Nhan Lương , không chỉ muốn né qua Quan nhị gia cái kia tiêu hồn một đao , còn muốn tại đây quần hùng tranh bá thời đại , thành tựu một phen Bạo Quân chi nghiệp .

. . .. . .. . .

Tào Tháo: Người trong thiên hạ đều mắng ta tàn bạo , mãi đến tận Nhan Lương xuất hiện , bọn họ mới biết ta có cỡ nào ôn nhu .

Lưu Bị: Ta lấy nhân nghĩa đối xử các ngươi , các ngươi nhưng vì sao dồn dập nhờ vả tàn bạo Nhan Lương? Ta không hiểu , ta thật sự không hiểu !

Tôn Quyền: Đoạt ta tẩu , lướt ta muội , tên côn đồ Nhan Lương , ta với ngươi không đội trời chung !

Đại Kiều: Lớn mật Nhan Lương , yên dám đối với tỉ muội ta như vậy thô bạo ~~

Nhan Lương cười gằn: Bạo Quân minh quân , hậu thế tự có định luận , miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lũ ngụy quân tử , tất cả im miệng cho ta đi.

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Hãm Trận Đô Úy
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cái kia tiêu hồn một đao2021-11-10 23:35
 • #2: Võ Thánh Quan Vũ2021-11-10 23:36
 • #3: Mạnh Đức chấn kinh2021-11-10 23:36
 • #4: Uy danh chấn động mạnh2021-11-10 23:36
 • #5: Huyền Đức thúc ngựa2021-11-10 23:36
 • #6: Phá vỡ lời gièm pha2021-11-10 23:36
 • #7: Bứt ra kế sách2021-11-10 23:36
 • #8: Hoành đồ đại kế2021-11-10 23:36
 • #9: Hắn là ngươi hai đại gia ư2021-11-10 23:36
 • #10: Mù quáng sùng bái không được2021-11-10 23:36
 • #11: Tướng giặc khăn vàng2021-11-10 23:36
 • #12: Tào gia đệ nhất tướng2021-11-10 23:37
 • #13: Quân cờ lớp 10 chiêu2021-11-10 23:37
 • #14: Đối đầu tam tướng2021-11-10 23:37
 • #15: Sơn Dương Mãn Sủng2021-11-10 23:37
 • #16: Hứa Du ràng buộc2021-11-10 23:37
 • #17: Châm lại nhiệt huyết2021-11-10 23:37
 • #18: Nơi an thân2021-11-10 23:37
 • #19: Đàm phán là đánh ra2021-11-10 23:37
 • #20: Thiên thời địa lợi2021-11-10 23:37
 • #21: Kinh Châu người chấn động2021-11-10 23:38
 • #22: Tấm khiên thịt người2021-11-10 23:38
 • #23: Liên thủ lắc lư2021-11-10 23:38
 • #24: Buộc ngươi đi vào khuôn phép2021-11-10 23:38
 • #25: Tính toán thu phục Văn Sính2021-11-10 23:38
 • #26: Tài hùng biện Y Tịch2021-11-10 23:38
 • #27: Đan kỵ hiển uy2021-11-10 23:38
 • #28: Thiếu nữ2021-11-10 23:38
 • #29: Anh hùng mỹ nhân2021-11-10 23:39
 • #30: Cường bức2021-11-10 23:39
 • #31: Sáu gia tộc lớn nhất2021-11-10 23:39
 • #32: Có dám đánh cuộc hay không2021-11-10 23:39
 • #33: Tử cục sao?2021-11-10 23:39
 • #34: Diễn hí2021-11-10 23:39
 • #35: Phú hào Tào Hồng2021-11-10 23:39
 • #36: Tức giận phản kích2021-11-10 23:39
 • #37: Đánh tới ngươi hãy thành thật2021-11-10 23:40
 • #38: Thật lớn một cây đuốc2021-11-10 23:40
 • #39: Kinh hãi2021-11-10 23:40
 • #40: Lưu Biểu lễ2021-11-10 23:40
 • #41: Cuối cùng thu Mãn Sủng2021-11-10 23:40
 • #42: Thời loạn lạc dùng trọng điển cầu phiếu2021-11-10 23:40
 • #43: Lặc tác2021-11-10 23:40
 • #44: Thêm nữa lương tài phiếu vé2021-11-10 23:40
 • #45: Tương lai nhạc phụ2021-11-10 23:40
 • #46: Giết tới cửa đi2021-11-10 23:41
 • #47: Hoàng Nguyệt Anh2021-11-10 23:41
 • #48: Tuyển chọn2021-11-10 23:41
 • #49: Liều mạng tiểu tướng2021-11-10 23:41
 • #50: Ngụy Duyên thuyết phục2021-11-10 23:41
 • #51: Giai nhân chân thành cầu phiếu2021-11-10 23:41
 • #52: Trọng kỵ cùng kị binh nhẹ cầu phiếu2021-11-10 23:41
 • #53: Đêm động phòng hoa chúc2021-11-10 23:41
 • #54: Phu thê những sự tình kia2021-11-10 23:42
 • #55: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ ư2021-11-10 23:42
 • #56: Hai Lưu cầu phiếu2021-11-10 23:42
 • #57: Ngạo đối với Thiên Quân2021-11-10 23:42
 • #58: Lại chiến2021-11-10 23:42
 • #59: Tấm khiên thịt người2021-11-10 23:42
 • #60: Yến Nhân Trương Phi2021-11-10 23:42
 • #61: Chị dâu ràng buộc2021-11-10 23:42
 • #62: Mi thị cùng Cam thị2021-11-10 23:42
 • #63: Tiểu biệt thắng tân hôn2021-11-10 23:42
 • #64: Đại thế tương biến2021-11-10 23:43
 • #65: Nhất lưu dũng tướng2021-11-10 23:43
 • #66: Tương kế tựu kế2021-11-10 23:43
 • #67: Cho ngươi thuyết phục canh ba cầu phiếu2021-11-10 23:43
 • #68: Có tin mừng tướng tài2021-11-10 23:43
 • #69: Tào Tháo lựa chọn2021-11-10 23:43
 • #70: Quái thai2021-11-10 23:43
 • #71: Vương Tá chi sĩ2021-11-10 23:43
 • #72: Sát tiến Hứa đô2021-11-10 23:43
 • #73: Mạt đại hoàng hậu2021-11-10 23:44
 • #74: Thần dũng Hưng Bá2021-11-10 23:44
 • #75: Thượng tướng Văn Sú2021-11-10 23:44
 • #76: Thừa tướng thiên kim thì lại làm sao2021-11-10 23:44
 • #77: Kéo ngươi trên Thuyền giặc canh tư cầu phiếu2021-11-10 23:44
 • #78: Phá thành diệu kế năm canh cầu phiếu2021-11-10 23:44
 • #79: Sáu ngàn đối với 20 ngàn2021-11-10 23:44
 • #80: Công cùng thủ2021-11-10 23:44
 • #81: Phấn khởi thần uy2021-11-10 23:44
 • #82: Dưới nền đất kì binh2021-11-10 23:44
 • #83: Thiết kỵ hung hăng cầu phiếu2021-11-10 23:45
 • #84: Lưu ngươi mạng chó2021-11-10 23:45
 • #85: Cao quý đầu2021-11-10 23:45
 • #86: Văn Sú cảnh khốn khó2021-11-10 23:45
 • #87: Văn Sú cơn giận2021-11-10 23:45
 • #88: Thù mới hận cũ cùng tính một lượt2021-11-10 23:45
 • #89: Làm sao chịu nổi cô quạnh2021-11-10 23:45
 • #90: Đối xử không nghe lời nữ nhân cầu phiếu2021-11-10 23:45
 • #91: Mỹ nhân tắm2021-11-10 23:45
 • #92: Hàng phục Quái thai cầu phiếu2021-11-10 23:45
 • #93: Ta cũng có Hổ Si cùng Ác Lai2021-11-10 23:46
 • #94: Cổ Hủ lấy làm kỳ2021-11-10 23:46
 • #95: Lão tử không phải là doạ lớn canh ba cầu phiếu2021-11-10 23:46
 • #96: Đều là vua màn ảnh canh tư cầu phiếu2021-11-10 23:46
 • #97: Giở công phu sư tử ngoạm2021-11-10 23:46
 • #98: Viên gia loạn sắp nổi lên2021-11-10 23:46
 • #99: Lẫn nhau tính toán cầu phiếu2021-11-10 23:46
 • #100: Hai phụ cầu phiếu2021-11-10 23:46
 • #101: Nữ nhân như quần áo2021-11-10 23:47
 • #102: Tây Lương cầm thú2021-11-10 23:47
 • #103: Trước khi chiến đấu động viên2021-11-10 23:47
 • #104: Bốn bề thọ địch sao?2021-11-10 23:47
 • #105: Đồng nhất người trên thuyền2021-11-10 23:47
 • #106: Có thể làm ra thê tử cầu phiếu2021-11-10 23:47
 • #107: Cái gọi là nhân chủ2021-11-10 23:47
 • #108: Tây Lương Thiết kỵ2021-11-10 23:47
 • #109: Phản kích ! Phản kích !2021-11-10 23:47
 • #110: Ta Nhan Lương không phải dễ trêu2021-11-10 23:47
 • #111: Không an phận Lưu Biểu2021-11-10 23:48
 • #112: Đảm lược2021-11-10 23:48
 • #113: Sấm sét lịch2021-11-10 23:48
 • #114: Tham lam Tây Lương Nhân cầu phiếu2021-11-10 23:48
 • #115: Tây Lương nữ tướng cầu phiếu2021-11-10 23:48
 • #116: Cái vỗ kia phong tình canh ba cầu phiếu2021-11-10 23:48
 • #117: Mã Vân Lộc cầu phiếu2021-11-10 23:48
 • #118: Cũng là muốn mặt mũi người2021-11-10 23:48
 • #119: Lại gặp đại địch canh ba cầu phiếu2021-11-10 23:48
 • #120: Vấp mã đinh2021-11-10 23:49
 • #121: Giết thống khoái cầu phiếu2021-11-10 23:49
 • #122: Đồ tể Mã Siêu canh ba cầu phiếu2021-11-10 23:49
 • #123: Ối chao bức bách2021-11-10 23:49
 • #124: Quyết một trận tử chiến !2021-11-10 23:49
 • #125: Phục thù2021-11-10 23:49
 • #126: Lấy máu trả máu2021-11-10 23:49
 • #127: Bọn chuột nhắt đừng chạy canh ba2021-11-10 23:49
 • #128: Thê tử mê hoặc canh tư cầu phiếu2021-11-10 23:49
 • #129: Mục tiêu Phàn thành !2021-11-10 23:49
 • #130: Như lang khu dê2021-11-10 23:50
 • #131: Đưa phần đại lễ cho Lưu Biểu2021-11-10 23:50
 • #132: Tứ phương khiếp sợ2021-11-10 23:50
 • #133: Thuỷ quân tư tưởng2021-11-10 23:50
 • #134: Bị hoảng sợ cha vợ2021-11-10 23:50
 • #135: Bức quan2021-11-10 23:50
 • #136: Tào Tháo hào phóng sao?2021-11-10 23:50
 • #137: Vừa thẹn vừa hận2021-11-10 23:50
 • #138: Thuận theo nữ người mới có thịt ăn2021-11-10 23:50
 • #139: Quật cường ông lão2021-11-10 23:50
 • #140: Nạp thiếp2021-11-10 23:50
 • #141: Kiếm khi (làm) tái xuất sao2021-11-10 23:51
 • #142: Bên gối gió2021-11-10 23:51
 • #143: Không trầm mặc hơn nữa Giang Đông2021-11-10 23:51
 • #144: Tương Dương ! Tương Dương !2021-11-10 23:51
 • #145: Trên nước Bá Vương2021-11-10 23:51
 • #146: Nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim2021-11-10 23:51
 • #147: Thả câu người2021-11-10 23:51
 • #148: Văn võ song toàn kỳ sĩ2021-11-10 23:51
 • #149: Tiền nhân không dám ta dám2021-11-10 23:51
 • #150: Lưu Biểu ca đến rồi2021-11-10 23:51
 • #151: Ếch ngồi đáy giếng2021-11-10 23:51
 • #152: Không tín nhiệm2021-11-10 23:52
 • #153: Thống khoái một cây đuốc2021-11-10 23:52
 • #154: Trời cũng giúp ta2021-11-10 23:52
 • #155: Trượt thật tốt nhanh ah2021-11-10 23:52
 • #156: Bạo phát đi lửa giận !2021-11-10 23:52
 • #157: Lưu gia truyền thống2021-11-10 23:52
 • #158: Thái phu nhân2021-11-10 23:52
 • #159: Lương Thần Mỹ Cảnh có thể làm cái gì2021-11-10 23:52
 • #160: Tứ đợi2021-11-10 23:52
 • #161: Dũng cảm hy sinh kế mẫu2021-11-10 23:52
 • #162: Mũ xanh Lưu Biểu2021-11-10 23:53
 • #163: Mỹ Chu Lang là không sảng khoái2021-11-10 23:53
 • #164: Dụ dỗ Gia Cát Lượng2021-11-10 23:53
 • #165: Tiểu tử ngươi còn non lắm2021-11-10 23:53
 • #166: Hoàng gia đại tướng2021-11-10 23:53
 • #167: Thời gian là đem dao mổ lợn2021-11-10 23:53
 • #168: Điền Phong hiến kế2021-11-10 23:53
 • #169: Cho bọn ngươi diễn tràng trò hay2021-11-10 23:54
 • #170: Ngươi dám tới sao2021-11-10 23:54
 • #171: Hung hăng là có giá cao2021-11-10 23:54
 • #172: Làm sao để Lưu Biểu tử nhanh lên một chút2021-11-10 23:54
 • #173: Thân thể chi nghệ thuật2021-11-10 23:54
 • #174: Để Tôn Quyền lăn một bên2021-11-10 23:54
 • #175: Mi gia cầu xin2021-11-10 23:54
 • #176: Đối với Lưu Bị tuyệt vọng2021-11-10 23:55
 • #177: Để Thọ Tinh thổ huyết2021-11-10 23:55
 • #178: Khai chiến đếm ngược2021-11-10 23:55
 • #179: Nuôi một tốp Trung thần2021-11-10 23:55
 • #180: Hoàng Tổ thay đổi thông minh2021-11-10 23:55
 • #181: Sơn trại đối với sơn trại2021-11-10 23:55
 • #182: Phong Hỏa liền giang2021-11-10 23:55
 • #183: Vì là Nhan tướng quân mà chiến2021-11-10 23:55
 • #184: Bọn chuột nhắt trốn chỗ nào2021-11-10 23:55
 • #185: Chớ ở trước mặt ta ngạo kiều2021-11-10 23:55
 • #186: Thái thù2021-11-10 23:55
 • #187: Gia Cát cũng chấn kinh2021-11-10 23:56
 • #188: Khi nào nhìn lầm hơn người2021-11-10 23:56
 • #189: Chán nản tiểu phu thê2021-11-10 23:56
 • #190: Khổng Minh âm mưu2021-11-10 23:56
 • #191: Ngươi còn có phải đàn ông hay không2021-11-10 23:56
 • #192: Hi sinh thê tử2021-11-10 23:56
 • #193: Bốn bề thọ địch thì lại làm sao2021-11-10 23:56
 • #194: Càng mạnh đại sát khí2021-11-10 23:56
 • #195: Bạo của ngươi cúc2021-11-10 23:56
 • #196: Cường hãn nữ phỉ2021-11-10 23:57
 • #197: Chúng ta có cùng chung kẻ địch2021-11-10 23:57
 • #198: Nghĩa muội2021-11-10 23:57
 • #199: Tự cho là Tân Bình2021-11-10 23:57
 • #200: Doạ phá ngươi gan chó2021-11-10 23:57
 • #201: Ai chơi ai còn chưa chắc chắn2021-11-10 23:58
 • #202: Cho Viên Đàm chuẩn bị phần đại lễ2021-11-10 23:58
 • #203: Đặt bẫy2021-11-10 23:58
 • #204: Nhất lưu cùng tuyệt đỉnh chênh lệch2021-11-10 23:58
 • #205: Thủ chết ngươi2021-11-10 23:58
 • #206: Nhan Lương ra bất tỉnh chiêu sao?2021-11-10 23:58
 • #207: Chó má tinh anh2021-11-10 23:58
 • #208: Muốn chiến liền chiến !2021-11-10 23:58
 • #209: Đại sát khí2021-11-10 23:58
 • #210: Đánh nát Viên Đàm mộng2021-11-10 23:59
 • #211: Tướng tài chạy đi đâu2021-11-10 23:59
 • #212: Đứa con thứ năm tướng tài đến một trong số đó2021-11-10 23:59
 • #213: Bảy đường phản kích2021-11-10 23:59
 • #214: Tái chiến Ngũ Hổ Tướng2021-11-10 23:59
 • #215: Chiến cung thần2021-11-10 23:59
 • #216: Để cho các ngươi hết thảy nhìn nhầm2021-11-10 23:59
 • #217: Ngô người hưu sính cuồng2021-11-10 23:59
 • #218: Hung hăng đến hốt hoảng đi2021-11-10 23:59
 • #219: Ngô người lửa giận2021-11-10 23:59
 • #220: Ở ngươi hậu viện điểm (đốt) cây đuốc2021-11-11 00:00
 • #221: Khoá sắt liền thuyền2021-11-11 00:00
 • #222: Đánh bàn tính là bạch ai2021-11-11 00:00
 • #223: Lữ Mông khiếp sợ2021-11-11 00:00
 • #224: Bắn chết Ngô cẩu duyệt2021-11-11 00:00
 • #225: Cô cháu hai phụ2021-11-11 00:00
 • #226: Hai cánh bay lượn lên Cửu Thiên2021-11-11 00:01
 • #227: Tạ tội đến rồi2021-11-11 00:01
 • #228: Dị vực phong tình lăn lộn Huyết Mỹ Nhân2021-11-11 00:01
 • #229: Chuẩn bị nắm Lưu Kỳ khai đao2021-11-11 00:01
 • #230: Tình thơ2021-11-11 00:01
 • #231: Vô sự đưa con gái2021-11-11 00:01
 • #232: Tính tình thật Tiểu Liệt mã2021-11-11 00:01
 • #233: Thời đại mới đến2021-11-11 00:02
 • #234: Công tâm2021-11-11 00:02
 • #235: Rốt cục Ỷ mạnh hiếp yếu một hồi2021-11-11 00:02
 • #236: Ngọa Long cũng hoảng rồi2021-11-11 00:02
 • #237: Nghĩa muội quan tâm2021-11-11 00:02
 • #238: Ngươi có Gia Cát ta có Từ Thứ2021-11-11 00:02
 • #239: Huynh đệ tốt giết đến hoan2021-11-11 00:02
 • #240: Cho ngươi trước tiên vui mừng sau bi2021-11-11 00:02
 • #241: Lão tướng kinh hồn2021-11-11 00:03
 • #242: Không đủ sức xoay chuyển đất trời quả đoán tránh2021-11-11 00:03
 • #243: Dằn vặt ngươi đến chết đi sống lại2021-11-11 00:03
 • #244: Thiên Băng Địa Liệt phá Giang Lăng2021-11-11 00:03
 • #245: Kịch biến lên cơ hội tốt sinh2021-11-11 00:03
 • #246: Muốn chị dâu hay là muốn giang sơn2021-11-11 00:03
 • #247: Tôn bài gậy quấy phân heo2021-11-11 00:03
 • #248: Nhan Lương kinh người kế hoạch2021-11-11 00:03
 • #249: Để Tôn Quyền trả giá thật lớn2021-11-11 00:04
 • #250: Đại chiến trước ôn tồn2021-11-11 00:04
 • #251: Không sợ cường địch2021-11-11 00:04
 • #252: Giết ngươi cái âm u tiêu hồn2021-11-11 00:04
 • #253: Ngô người táng đảm2021-11-11 00:04
 • #254: Ngươi không xứng !2021-11-11 00:04
 • #255: Đừng cậy già lên mặt2021-11-11 00:04
 • #256: Bắn ? Có phải không bắn?2021-11-11 00:04
 • #257: Để Tôn Quyền lấy máu2021-11-11 00:05
 • #258: Lại sử dụng ám chiêu2021-11-11 00:05
 • #259: Dũng tướng ra hết quyết một trận tử chiến2021-11-11 00:05
 • #260: Ai mới là mạnh nhất chi tướng2021-11-11 00:05
 • #261: Tử Nghĩa chiến Tử Nghĩa2021-11-11 00:05
 • #262: Uy như thần tướng2021-11-11 00:05
 • #263: Đem Tôn Quyền bức điên2021-11-11 00:05
 • #264: Đào hầm cho ngươi nhảy2021-11-11 00:05
 • #265: Cách mạng hữu nghị2021-11-11 00:06
 • #266: Song túc Tề Phi2021-11-11 00:06
 • #267: Cho Lưu Kỳ đặt bẫy2021-11-11 00:06
 • #268: Viên Tam công tử mềm nhũn2021-11-11 00:06
 • #269: Mã tử rốt cục khó chịu2021-11-11 00:06
 • #270: Ngươi còn non lắm2021-11-11 00:06
 • #271: Một tổ đầu2021-11-11 00:06
 • #272: Dư nghiệt nơi nào có thể trốn !2021-11-11 00:06
 • #273: Lưu thị diệt Kinh Tương vô địch2021-11-11 00:06
 • #274: Đại gian tựa trung2021-11-11 00:07
 • #275: Cầu xin tha thứ sao đã muộn!2021-11-11 00:07
 • #276: Muốn chết vẫn là muốn sống2021-11-11 00:07
 • #277: Kinh Nam có anh tài2021-11-11 00:07
 • #278: Giác ngộ đi Trường Sa chi hổ2021-11-11 00:07
 • #279: Quế Dương Phàn Thị2021-11-11 00:07
 • #280: Hiến tẩu2021-11-11 00:07
 • #281: Muốn tiếp tục khi (làm) thằng chột làm vua xứ mù không cửa !2021-11-11 00:07
 • #282: Để Hoàng Trung thán phục2021-11-11 00:07
 • #283: Trong lều ngoài trướng hai trận đại chiến2021-11-11 00:07
 • #284: Thiên hạ khiếp sợ2021-11-11 00:08
 • #285: Mục Kinh Tương hi vọng Trung Nguyên2021-11-11 00:08
 • #286: Lạc Thần2021-11-11 00:08
 • #287: Chuyện tốt một thung tiếp một thung2021-11-11 00:08
 • #288: Nhan gia đại công tử2021-11-11 00:08
 • #289: Nhục nhã của ngươi trí mưu2021-11-11 00:08
 • #290: Dương danh Trung Nguyên2021-11-11 00:08
 • #291: Gà đất chó sành há có thể một đòn2021-11-11 00:08
 • #292: Trên đến sa trường vào được phòng ngủ2021-11-11 00:08
 • #293: Mưu lợi bất chính mới là thượng sách2021-11-11 00:08
 • #294: Mối hận cướp vợ2021-11-11 00:09
 • #295: Cùng tính toán không giống mệnh2021-11-11 00:09
 • #296: Dự định trở mặt ư2021-11-11 00:09
 • #297: Tào Tháo mạnh nhất đối thủ T2021-11-11 00:09
 • #298: Nhìn thấu Mạnh Đức quỷ kế2021-11-11 00:09
 • #299: Ngàn cân treo sợi tóc T2021-11-11 00:09
 • #300: Uy chấn Tào Doanh ai có thể địch2021-11-11 00:09
 • #301: Chiến Hổ si2021-11-11 00:09
 • #302: Diệu kế hí Mạnh Đức2021-11-11 00:10
 • #303: Để Tào gia chư tướng nổi giận2021-11-11 00:10
 • #304: Ngươi có Quách Gia ta có độc sĩ2021-11-11 00:10
 • #305: Báo thù ! Báo thù ! T2021-11-11 00:10
 • #306: Nhan Lương rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng2021-11-11 00:10
 • #307: Cho Tào Tháo khối vô bổ2021-11-11 00:10
 • #308: Độc sĩ đẩy lùi quân địch kế sách2021-11-11 00:10
 • #309: Có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ2021-11-11 00:11
 • #310: Tưởng chơi thủ đoạn sao phụng bồi !2021-11-11 00:11
 • #311: Dùng trí Trương Văn Viễn2021-11-11 00:11
 • #312: Ba đường phá tập khiếp sợ Tào Nhân2021-11-11 00:11
 • #313: Phấn thần uy lực áp bốn tướng T2021-11-11 00:11
 • #314: Quần địch sợ hãi2021-11-11 00:11
 • #315: Huyết cảnh cáo T2021-11-11 00:11
 • #316: Đứa con thứ năm đứng đầu T2021-11-11 00:11
 • #317: Tướng tài về hiềm khích lúc trước thích T2021-11-11 00:11
 • #318: Lầm dòm ngó xuân sắc T2021-11-11 00:12
 • #319: Binh vây Hứa đô2021-11-11 00:12
 • #320: Tái chiến ngạo kiều Viên2021-11-11 00:12
 • #321: Cho ngươi trước tiên cuồng sau khóc2021-11-11 00:12
 • #322: Mùa đông dặm kỳ tích2021-11-11 00:12
 • #323: Tuy rằng thưởng thức giết không tha2021-11-11 00:13
 • #324: Vạn pháo cùng phát2021-11-11 00:13
 • #325: Cự khí2021-11-11 00:13
 • #326: Phá đế đô chúng tướng Phấn Uy2021-11-11 00:13
 • #327: So với nữ nhân quan trọng hơn việc2021-11-11 00:13
 • #328: Đại nghĩa cùng tiểu Nghĩa2021-11-11 00:13
 • #329: Càng ngày càng loạn bàn cờ lớn2021-11-11 00:14
 • #330: Quả phụ2021-11-11 00:14
 • #331: Phác ngọc2021-11-11 00:14
 • #332: Nhận thức thu mẫu2021-11-11 00:14
 • #333: Cày ruộng cùng làm ruộng2021-11-11 00:14
 • #334: Sói đuôi to2021-11-11 00:14
 • #335: Vạch trần diện mục thật của ngươi2021-11-11 00:14
 • #336: Địch nhân của địch nhân2021-11-11 00:15
 • #337: Viên đại đi tới Viên Tam đến2021-11-11 00:15
 • #338: Viên Thượng vào bẫy2021-11-11 00:15
 • #339: Tái đấu Chu Du2021-11-11 00:15
 • #340: Phá tính toán2021-11-11 00:15
 • #341: Cho Lăng Thống một món lễ lớn2021-11-11 00:15
 • #342: Cùng đường mạt lộ2021-11-11 00:15
 • #343: Đáng giá không2021-11-11 00:16
 • #344: Ba đao2021-11-11 00:16
 • #345: Nhả huyết2021-11-11 00:16
 • #346: Mỹ Chu Lang cúp máy?2021-11-11 00:16
 • #347: Tập (kích) cùng phản tập (kích)2021-11-11 00:16
 • #348: Chu Lang tạm biệt2021-11-11 00:16
 • #349: Đánh thân2021-11-11 00:16
 • #350: Đoán kị2021-11-11 00:17
 • #351: Lưu Bị ngươi cao hứng quá sớm2021-11-11 00:17
 • #352: Lấy trứng chọi đá2021-11-11 00:17
 • #353: Một đòn trí mạng2021-11-11 00:17
 • #354: Phục kích nộ phát thần uy2021-11-11 00:17
 • #355: Kinh phá Trương Phi2021-11-11 00:17
 • #356: Hoàn mỹ chi tướng2021-11-11 00:17
 • #357: Loại hạt giống tương lai thu hoạch2021-11-11 00:18
 • #358: Thường phu nhân lại mất đất2021-11-11 00:18
 • #359: Thư bỏ vợ như dao2021-11-11 00:18
 • #360: Danh lợi không thể đều chiếm được2021-11-11 00:18
 • #361: Nắm đấm liền là công bình2021-11-11 00:18
 • #362: Cảm tạ gặp đại mưu sĩ2021-11-11 00:19
 • #363: Không phải ai cũng có thể cuồng2021-11-11 00:19
 • #364: Chuẩn bị diệt Ngô2021-11-11 00:19
 • #365: Thất vọng hai phụ2021-11-11 00:19
 • #366: Trả thù Lưu Bị2021-11-11 00:19
 • #367: Hoàng thúc trên đầu có đầu lục2021-11-11 00:19
 • #368: Công Ngô cản trở2021-11-11 00:20
 • #369: Tạo thuyền2021-11-11 00:20
 • #370: Lão tướng khiếp sợ2021-11-11 00:20
 • #371: Giết ngươi trở tay không kịp2021-11-11 00:20
 • #372: Cuồng công2021-11-11 00:21
 • #373: Mai khai nhị độ2021-11-11 00:21
 • #374: Giẫm đúng là ngươi2021-11-11 00:21
 • #375: Kinh Hạ Hầu2021-11-11 00:22
 • #376: Gào thét đi Tào Hồng2021-11-11 00:22
 • #377: Tào Tháo nộ Quách Gia kinh2021-11-11 00:22
 • #378: Bức đến bản thân mình nuốt nước đắng2021-11-11 00:22
 • #379: Tiễn đã ở dây cung2021-11-11 00:23
 • #380: Đấu Lỗ Túc2021-11-11 00:23
 • #381: Giở trò cũ sao?2021-11-11 00:23
 • #382: Lấy đá nện chân mình2021-11-11 00:23
 • #383: Diệt Ngô ! Diệt Ngô !2021-11-11 00:24
 • #384: Tay cổ tay2021-11-11 00:24
 • #385: Đem Tôn Quyền bức đến phát điên2021-11-11 00:24
 • #386: Lăng Thống lửa giận2021-11-11 00:24
 • #387: Ngăn địch với đất nước môn ở ngoài2021-11-11 00:24
 • #388: Dương danh cơ hội2021-11-11 00:25
 • #389: Công thủ2021-11-11 00:25
 • #390: Chơi với lửa có ngày chết cháy2021-11-11 00:25
 • #391: Lời thề bị đánh mặt2021-11-11 00:25
 • #392: Đá Tôn Quyền cái mông2021-11-11 00:25
 • #393: Hổ phụ khuyển tử2021-11-11 00:25
 • #394: Lại hí mắt xanh nhi2021-11-11 00:25
 • #395: Nhanh tay nhanh mắt2021-11-11 00:25
 • #396: Tử thủ2021-11-11 00:26
 • #397: Lại một hạt Vàng2021-11-11 00:26
 • #398: Khổ não Giang Đông chi chủ2021-11-11 00:26
 • #399: Tái ngộ kỳ tài2021-11-11 00:26
 • #400: Cùng lưu2021-11-11 00:26
 • #401: Chiến Man Vương2021-11-11 00:26
 • #402: Phục vẫn là không phục2021-11-11 00:26
 • #403: Một cầm nhảy lên2021-11-11 00:27
 • #404: Ăn miếng trả miếng2021-11-11 00:27
 • #405: Tự cho là2021-11-11 00:27
 • #406: Thô thiển kế sách không đáng nhắc tới2021-11-11 00:27
 • #407: Ướt sũng2021-11-11 00:27
 • #408: Cuối cùng chống lại2021-11-11 00:28
 • #409: Chư cát2021-11-11 00:28
 • #410: Tuyệt đỉnh đối với nhị lưu2021-11-11 00:28
 • #411: Hàng phục sẽ khoan hồng không phục tùng nghiêm2021-11-11 00:28
 • #412: Hù dọa mắt xanh nhi2021-11-11 00:28
 • #413: Quyết một thư hùng2021-11-11 00:29
 • #414: Chiến !2021-11-11 00:29
 • #415: Phá địch kỳ thuyền2021-11-11 00:29
 • #416: Quét ngang Ngô Quân sợ hãi Tôn Quyền2021-11-11 00:29
 • #417: Bị nhốt gập cong cơ canh tư cầu phiếu2021-11-11 00:29
 • #418: Trốn chỗ nào !2021-11-11 00:29
 • #419: Tôn gia tiểu Dã mã cầu phiếu2021-11-11 00:29
 • #420: Đối phó không phục nữ nhân2021-11-11 00:30
 • #421: Nhuyễn2021-11-11 00:30
 • #422: Đưa muội cầu phiếu2021-11-11 00:30
 • #423: Hổ thẹn Tôn Thượng Hương2021-11-11 00:30
 • #424: Tự tôn cùng cái bụng2021-11-11 00:30
 • #425: Nhất thời ham vui2021-11-11 00:30
 • #426: Năm đồng tiền đưa tới huyết án2021-11-11 00:30
 • #427: Lấy lòng2021-11-11 00:30
 • #428: Không hàng liền chặt ngươi2021-11-11 00:31
 • #429: Lục gia gia chủ2021-11-11 00:31
 • #430: Vương giả chi phong2021-11-11 00:31
 • #431: Đao Vô Tình2021-11-11 00:31
 • #432: Ân uy cùng làm2021-11-11 00:31
 • #433: Nhánh cỏ cứu mạng2021-11-11 00:31
 • #434: Người số một2021-11-11 00:31
 • #435: Hai vị phu nhân2021-11-11 00:32
 • #436: Hầu hạ phu quân mới là chính đạo2021-11-11 00:32
 • #437: Đưa tài sứ người2021-11-11 00:32
 • #438: Sớm muộn là của ta2021-11-11 00:32
 • #439: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi2021-11-11 00:32
 • #440: Rác rưởi lợi dụng2021-11-11 00:32
 • #441: Người mật báo2021-11-11 00:32
 • #442: Cô nhi quả mẫu2021-11-11 00:33
 • #443: Chị dâu cùng thúc thúc2021-11-11 00:33
 • #444: Khổ bức Chu Du !2021-11-11 00:33
 • #445: Liên hoàn kế ly gián2021-11-11 00:33
 • #446: Ta cuồng ta ngày xưa chiến2021-11-11 00:33
 • #447: Đòn sát thủ xuất kích !2021-11-11 00:33
 • #448: Vì là Nhan Lương tử chiến2021-11-11 00:34
 • #449: Vứt bỏ phụ2021-11-11 00:34
 • #450: Tiểu Kiều ở An Huy2021-11-11 00:34
 • #451: Cầm đẹp2021-11-11 00:34
 • #452: Cái vỗ kia ôn nhu2021-11-11 00:34
 • #453: Đối phó ngạo kiều thủ đoạn2021-11-11 00:34
 • #454: Tiện phụ !2021-11-11 00:35
 • #455: Có dám đánh cuộc hay không?2021-11-11 00:35
 • #456: Tiểu Kiều trả thù2021-11-11 00:35
 • #457: Tạ Chu Đô đốc tiễn2021-11-11 00:35
 • #458: Đoạn ngươi đường lui2021-11-11 00:35
 • #459: Mục tiêu Mạt Lăng !2021-11-11 00:35
 • #460: Cuối cùng một đạo cản trở2021-11-11 00:35
 • #461: Muốn chết không thể kìm được ngươi2021-11-11 00:36
 • #462: Say quỷ2021-11-11 00:36
 • #463: Sợ tử2021-11-11 00:36
 • #464: Vương khí chi thành chủ nhân đến rồi2021-11-11 00:36
 • #465: Báo thù đi của ta đại tướng2021-11-11 00:36
 • #466: Phá thành ! Trảm tướng !2021-11-11 00:36
 • #467: Muốn chị dâu hay là muốn tính mạng2021-11-11 00:36
 • #468: Liền mẹ đều có thể bán người2021-11-11 00:36
 • #469: Vận tải đại đội trưởng Lỗ Túc2021-11-11 00:37
 • #470: Cuồng sát tướng Ngô2021-11-11 00:37
 • #471: Ái tài2021-11-11 00:37
 • #472: Hù đến ngươi tè ra quần2021-11-11 00:37
 • #473: Thú tính2021-11-11 00:37
 • #474: Đưa tẩu2021-11-11 00:37
 • #475: Khóa nhị kiều2021-11-11 00:38
 • #476: Tỷ muội2021-11-11 00:38
 • #477: Chìm ngươi lão ổ2021-11-11 00:38
 • #478: Cao quý cũng phải bưng trà rót nước2021-11-11 00:38
 • #479: Bên trong ngoài trướng trướng hai loại tâm tình2021-11-11 00:38
 • #480: Mẹ con thoát thân2021-11-11 00:38
 • #481: Không phù hợp quy tắc người chém!2021-11-11 00:39
 • #482: Vô tình trả thù2021-11-11 00:39
 • #483: Ứng với thiên2021-11-11 00:39
 • #484: Thăng quan tiến tước2021-11-11 00:39
 • #485: Cuối cùng chà đạp2021-11-11 00:39
 • #486: Nhút nhát loại2021-11-11 00:39
 • #487: Mắt xanh ngươi có lá gan ư !2021-11-11 00:39
 • #488: Cùng ta Nhan Lương đối nghịch kết cục2021-11-11 00:39
 • #489: Báo thù cũng phải xếp hàng2021-11-11 00:39
 • #490: Cao quý cha mẹ vợ2021-11-11 00:40
 • #491: Thà làm Bạo Quân không làm Thánh Nhân2021-11-11 00:40
 • #492: Cúi đầu đi nhạc mẫu2021-11-11 00:40
 • #493: Xử quyết ngày2021-11-11 00:40
 • #494: Cho ngươi làm trong lịch sử tối đồ vô sỉ2021-11-11 00:40
 • #495: Bán mẫu cầu sống kết cục2021-11-11 00:40
 • #496: Bình Giang nam hi vọng Trung Nguyên2021-11-11 00:40
 • #497: Mài đao soàn soạt hướng về heo dê2021-11-11 00:40
 • #498: Buộc ta ra tay2021-11-11 00:40
 • #499: Đích truyền tin vui2021-11-11 00:41
 • #500: Phu thê đồng tâm2021-11-11 00:41
 • #501: Ngạo phải có ngạo tư chất bản2021-11-11 00:41
 • #502: Mẹ con cảm ơn2021-11-11 00:41
 • #503: Xuất chinh trước thả lỏng2021-11-11 00:41
 • #504: Bại tướng dưới tay Nhưng dám nữa chiến !2021-11-11 00:41
 • #505: Quan Nhị ca khắc tinh2021-11-11 00:41
 • #506: Giả huynh đệ thật hùng chủ2021-11-11 00:41
 • #507: Vạch trần Quan Vũ xấu2021-11-11 00:41
 • #508: Nước phù sa bên bờ chiến thống khoái !2021-11-11 00:41
 • #509: Để Quan Vũ há hốc mồm2021-11-11 00:42
 • #510: Thằng nhóc con không biết tự lượng sức mình !2021-11-11 00:42
 • #511: Phấn thần uy tái chiến Quan Công2021-11-11 00:42
 • #512: Đoạt ngươi đao phá ngươi doanh !2021-11-11 00:42
 • #513: Thu tướng tài Binh hướng về Thọ Xuân2021-11-11 00:42
 • #514: Thời cơ đã đến2021-11-11 00:42
 • #515: Nhan Lương kỳ tích2021-11-11 00:42
 • #516: Bạo Quan Vũ cúc2021-11-11 00:42
 • #517: Bên ngoài ngàn dặm lấy ngươi thủ cấp2021-11-11 00:42
 • #518: Kinh đến Quan Công thẹn quá thành giận2021-11-11 00:42
 • #519: Cấp lão tử dẹp yên Thọ Xuân2021-11-11 00:43
 • #520: Đem Chu Du đẩy vào tuyệt cảnh2021-11-11 00:43
 • #521: Đốt (nấu) thống khoái2021-11-11 00:43
 • #522: Đối với man di khai đao2021-11-11 00:43
 • #523: Hiện tại chịu thua đã muộn!2021-11-11 00:43
 • #524: Nữ nhân cùng kẻ địch2021-11-11 00:43
 • #525: Đối với một cái khác hai đời động thủ2021-11-11 00:43
 • #526: Bắt đầu lắc lư2021-11-11 00:43
 • #527: Chương 530 Để Lưu Chương muốn quay về làm mộng ban ngày2021-11-11 00:43
 • #528: Lần nữa Vương Tá chi sĩ2021-11-11 00:44
 • #529: Phạt Thục cửa thứ nhất Bạch Đế Thành !2021-11-11 00:44
 • #530: Pháp Chính ngươi không nhìn lầm người2021-11-11 00:44
 • #531: Mạnh được yếu thua2021-11-11 00:44
 • #532: Chương 535 Trêu chọc Lưu Chương2021-11-11 00:44
 • #533: Kim thiền thoát xác2021-11-11 00:44
 • #534: Huyết tế chiến kỳ uy chấn tướng Thục2021-11-11 00:44
 • #535: Thục trung đệ nhị tướng thì lại làm sao !2021-11-11 00:44
 • #536: Để Thục nhân khủng hoảng2021-11-11 00:44
 • #537: Ích Châu danh tướng số một2021-11-11 00:44
 • #538: Ngạo mạn đánh đổi2021-11-11 00:45
 • #539: Nhan Lương uy danh sợ hãi Thục nhân2021-11-11 00:45
 • #540: Dế nhũi nhánh cỏ cứu mạng2021-11-11 00:45
 • #541: Muốn chiến liền chiến !2021-11-11 00:45
 • #542: Tướng tài ra hết quyết đánh một trận tử chiến2021-11-11 00:45
 • #543: Tái chiến Cẩm Mã Siêu !2021-11-11 00:45
 • #544: Mã Siêu mày lỳ ư !2021-11-11 00:45
 • #545: Thế nào cũng phải cấp lão tử lưu lại một người2021-11-11 00:46
 • #546: Cho người trong nhà làm công thật tốt2021-11-11 00:46
 • #547: Nhan Lương diệu kế2021-11-11 00:46
 • #548: Tam quân uy dũng vây công tàn quân2021-11-11 00:46
 • #549: Lưu Chương hơi tàn2021-11-11 00:46
 • #550: Cùng Tào Tháo cướp thời gian2021-11-11 00:46
 • #551: Nam Man mẹ con2021-11-11 00:46
 • #552: Dám bán đi người Hán lợi ích !2021-11-11 00:46
 • #553: Thiết Quân đột kích ngược2021-11-11 00:46
 • #554: Đem ngựa siêu bức đến phát rồ2021-11-11 00:47
 • #555: Phá Lạc Thành doạ đồ tể2021-11-11 00:47
 • #556: Dũng tướng nỗi nhớ nhà cừu địch táng đảm !2021-11-11 00:47
 • #557: Nam Man các tiểu nương nhi2021-11-11 00:47
 • #558: Man di không phù hợp quy tắc người Sát!2021-11-11 00:47
 • #559: Chà đạp đúng là ngươi2021-11-11 00:47
 • #560: Nhục nhã cùng thất vọng2021-11-11 00:47
 • #561: Chân chính Thục trung đệ nhất đại tướng2021-11-11 00:47
 • #562: Chúc Dung2021-11-11 00:47
 • #563: Hương diễm một đao2021-11-11 00:47
 • #564: Diệt cùng lúc2021-11-11 00:47
 • #565: Treo đến ngươi khuất phục2021-11-11 00:48
 • #566: Trong truyền thuyết giống như Binh2021-11-11 00:48
 • #567: Phá chiến giống như !2021-11-11 00:48
 • #568: Mạnh Hoạch chính là cái hố2021-11-11 00:48
 • #569: Tan rã Thục quân2021-11-11 00:48
 • #570: Cho ngươi lấy đá nện chân mình2021-11-11 00:48
 • #571: Nhan Lương thật minh chủ vậy!2021-11-11 00:48
 • #572: Đồ tể đường cùng2021-11-11 00:49
 • #573: Dám cùng cô xưng huynh gọi đệ muốn chết !2021-11-11 00:49
 • #574: Mạnh Hoạch rửa sạch sẽ cái cổ ba2021-11-11 00:49
 • #575: Chúc Dung có đảm lượng đến đây đi2021-11-11 00:49
 • #576: Bộ đã được tựu đợi đến ngươi xuyên2021-11-11 00:49
 • #577: Nợ chồng vợ trả2021-11-11 00:49
 • #578: Ở cô trước mặt cuồng kết cục2021-11-11 00:49
 • #579: Mạnh Hoạch cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng2021-11-11 00:49
 • #580: Khuyên mẫu khuất phục2021-11-11 00:49
 • #581: Nhưng dám một đánh cược !2021-11-11 00:49
 • #582: Trừng phạt cùng hỏa2021-11-11 00:50
 • #583: Vô độc bất trượng phu2021-11-11 00:50
 • #584: Hiện tại chịu thua đã muộn!2021-11-11 00:50
 • #585: Chúng bạn xa lánh2021-11-11 00:50
 • #586: Muốn sống bò đến đây đi !2021-11-11 00:50
 • #587: Giết hết Nam Di ! Không giữ lại ai !2021-11-11 00:50
 • #588: Thu thập Tào Tháo2021-11-11 00:50
 • #589: Vô sỉ Mạnh Hoạch2021-11-11 00:51
 • #590: Ôm ấp đề huề quan Lăng Trì2021-11-11 00:51
 • #591: Không thể đợi thêm nên ra tay rồi2021-11-11 00:51
 • #592: Nhan Lương đặc hỗn xa hoa quân đoàn2021-11-11 00:51
 • #593: Cho Tào Tặc một niềm vui bất ngờ2021-11-11 00:51
 • #594: Thần Binh thiên hàng Mạnh Đức há hốc mồm2021-11-11 00:51
 • #595: Thán phục với Nhan Lương khí phách2021-11-11 00:51
 • #596: Thận trọng từng bước2021-11-11 00:51
 • #597: Dốc toàn bộ lực lượng giết thống khoái2021-11-11 00:52
 • #598: Phá địch doanh ! Nắm bắt Tào Tháo !2021-11-11 00:52
 • #599: Giết tới ngươi vứt bỏ bào cắt cần2021-11-11 00:52
 • #600: Hổ Si táng đảm2021-11-11 00:52
 • #601: Bắn ngươi một cái hồn bay phách lạc2021-11-11 00:52
 • #602: Ôn nhu hương bên trong khánh đại công2021-11-11 00:52
 • #603: Giết tới Hán Trung đi !2021-11-11 00:53
 • #604: Công Dương Bình chiến Hạ Hầu2021-11-11 00:53
 • #605: Sẵn có diệu kế làm sao có thể không cần2021-11-11 00:53
 • #606: Uy chấn Định Quân Sơn2021-11-11 00:53
 • #607: Đệ nhất thiên hạ hùng quan thì lại làm sao !2021-11-11 00:53
 • #608: Tam ca lão bà2021-11-11 00:54
 • #609: Kinh đến Tào Tháo cười sặc sụa2021-11-11 00:54
 • #610: Một người nhục dễ chịu vạn người nhục2021-11-11 00:54
 • #611: Sống chết mặc bây luộc (chịu đựng) tử Tào Tháo2021-11-11 00:54
 • #612: Ai dụ ai còn chưa chắc chắn2021-11-11 00:54
 • #613: Nhan Lương tên uy chấn Hoa Hạ2021-11-11 00:54
 • #614: Xây dựng rầm rộ chuẩn bị Mưu nghịch2021-11-11 00:55
 • #615: Đồng tước ngày xuân còn dài khóa chúng đẹp2021-11-11 00:55
 • #616: Tỷ muội trở mặt2021-11-11 00:55
 • #617: Ôn nhu hương không khóa lại được Bắc Phạt tâm2021-11-11 00:55
 • #618: Muốn báo thù đến đây đi !2021-11-11 00:55
 • #619: Đệ tội tỷ thường2021-11-11 00:56
 • #620: Tức đến nổ phổi Khổng Minh2021-11-11 00:56
 • #621: Lưu Bị ngươi cao hứng sớm2021-11-11 00:56
 • #622: Lại va hoàn mỹ chi tướng2021-11-11 00:56
 • #623: Triệu Tử Long giác ngộ đi!2021-11-11 00:56
 • #624: Ngươi có Long lão tử có Phượng2021-11-11 00:57
 • #625: Huynh muội sóng vai một trận chiến2021-11-11 00:57
 • #626: Vương kỳ Sở Hướng không thể ngăn cản2021-11-11 00:57
 • #627: Gia Cát Lượng còn tại tự tin2021-11-11 00:57
 • #628: Thay Nhan Lương khoan rõ ràng mặt của2021-11-11 00:57
 • #629: Để Lưu Bị nện chân của mình2021-11-11 00:57
 • #630: Rỗi rãnh phẩm ít rượu cười nhìn hổ lang nội đấu2021-11-11 00:58
 • #631: Nghĩa muội tình2021-11-11 00:58
 • #632: Để cho các ngươi chó cắn chó2021-11-11 00:58
 • #633: Thay đổi chiến lược giết ngươi trở tay không kịp2021-11-11 00:58
 • #634: Quan Vũ ngày lành của ngươi đến rồi đầu2021-11-11 00:58
 • #635: Chém liền là con của ngươi2021-11-11 00:58
 • #636: Gọi ngươi cuồng gọi ngươi ngạo !2021-11-11 00:59
 • #637: Quan Vũ nhận được lên này đại lễ ư2021-11-11 00:59
 • #638: Quan Vũ thổ huyết Lưu Bị sợ hãi2021-11-11 00:59
 • #639: Hổ dữ không ăn thịt con2021-11-11 00:59
 • #640: Đối xử Độc lão hổ muốn càng độc hơn2021-11-11 01:00
 • #641: Ấm thân2021-11-11 01:00
 • #642: Giết Quan Vũ người phong vạn hộ hầu !2021-11-11 01:00
 • #643: Chật vật Quan Công canh ba cầu phiếu2021-11-11 01:00
 • #644: Người trong Nhan Lương mã bên trong Xích Thố2021-11-11 01:00
 • #645: Muốn kỵ không chỉ là Quan Vũ mã2021-11-11 01:01
 • #646: Lại một thớt Tiểu Liệt mã2021-11-11 01:01
 • #647: Đánh vào ngươi phục mới thôi2021-11-11 01:01
 • #648: Đồng Tước đài trên thêm nữa kiều2021-11-11 01:01
 • #649: Lưu Bị tức nổ tung2021-11-11 01:01
 • #650: Nhan Lương Điên cuồng chiến lược2021-11-11 01:01
 • #651: Tận hưởng lạc thú trước mắt2021-11-11 01:01
 • #652: Khi (làm) Bạo Quân mới sảng khoái2021-11-11 01:02
 • #653: Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con2021-11-11 01:02
 • #654: Tôm tép nhãi nhép để cho các ngươi trước tiên cười sau khóc2021-11-11 01:02
 • #655: Quân viễn chinh hướng đi bắc thiên đông2021-11-11 01:02
 • #656: Nhan Lương đảm lược chấn động sợ quần tiểu2021-11-11 01:02
 • #657: Lưu Bị giận điên lên2021-11-11 01:02
 • #658: Phụ nữ là địch2021-11-11 01:02
 • #659: Kích đúng là ngươi2021-11-11 01:02
 • #660: Đốt rụi Quan Vũ bộ mặt2021-11-11 01:02
 • #661: Tin chiến thắng liên tục2021-11-11 01:03
 • #662: Lỗ Túc ngươi làm cảm tưởng gì !2021-11-11 01:03
 • #663: Cố gắng lợi dụng ngươi một thoáng2021-11-11 01:03
 • #664: Thả Chuột về núi2021-11-11 01:03
 • #665: Cho ngươi trộm gà không xong2021-11-11 01:03
 • #666: Lưu Bị ngậm bồ hòn mà im có nỗi khổ khó nói2021-11-11 01:03
 • #667: Giết tới Lưu Bị kẹp đuôi2021-11-11 01:03
 • #668: Quan Phượng thăm dò2021-11-11 01:03
 • #669: Cao quý công tử nằm rạp với trước2021-11-11 01:03
 • #670: Bãi giá Đồng Tước đài !2021-11-11 01:04
 • #671: Viên Hi ngươi muốn mệnh hay là muốn vợ2021-11-11 01:04
 • #672: Hủy diệt Viên gia cao quý thanh danh2021-11-11 01:04
 • #673: Bắc Phạt cùng Nam chinh2021-11-11 01:04
 • #674: Vì là thiên thu vạn đại tính toán2021-11-11 01:04
 • #675: Nhan Lương kỳ tư diệu tưởng2021-11-11 01:04
 • #676: Phi phàm diệu kế2021-11-11 01:04
 • #677: Kinh phá con ông cháu cha2021-11-11 01:04
 • #678: Đại quân triển ép kinh sợ Hạ Hầu2021-11-11 01:05
 • #679: Đùa bỡn các ngươi với ở trong lòng bàn tay2021-11-11 01:05
 • #680: Trước tiên đánh đi theo đuôi2021-11-11 01:05
 • #681: Bắn ngươi một cái người ngã ngựa đổ2021-11-11 01:05
 • #682: Nhan Lương kỳ trận khiếp sợ tai to2021-11-11 01:05
 • #683: Tuyệt sát kế sách2021-11-11 01:05
 • #684: Kinh thiên động địa phá đế đô2021-11-11 01:06
 • #685: Tào Tháo đệ nhất đại tướng thì lại làm sao2021-11-11 01:06
 • #686: Hút xong xâu2021-11-11 01:06
 • #687: Gian hùng2021-11-11 01:06
 • #688: Cho ngươi trước tiên cười sau khóc2021-11-11 01:06
 • #689: Hán cung mỹ nhân2021-11-11 01:06
 • #690: Tây tiến vào ! Tây tiến vào !2021-11-11 01:06
 • #691: Đóng cửa tự thủ thì có ích lợi gì2021-11-11 01:06
 • #692: Mừng như điên cùng sợ hãi2021-11-11 01:07
 • #693: Nhạc Tiến kinh Tào Tháo điên2021-11-11 01:07
 • #694: Đánh kẻ sa cơ2021-11-11 01:07
 • #695: Toàn tuyến vây giết Tào Tháo2021-11-11 01:07
 • #696: Bức đến Tào Tháo ra hạ sách2021-11-11 01:07
 • #697: Hoa Hạ chi tặc2021-11-11 01:08
 • #698: Giận dữ một trận chiến2021-11-11 01:08
 • #699: Vênh váo trùng thiên2021-11-11 01:08
 • #700: Đoạn ngươi 7 tấc2021-11-11 01:08
 • #701: Bức đến Tào Tháo tự mình hại mình2021-11-11 01:08
 • #702: Cùng đường mạt lộ2021-11-11 01:08
 • #703: Nhìn thấu kẻ địch2021-11-11 01:08
 • #704: Hồ đình hán nữ2021-11-11 01:08
 • #705: Lanh chanh Hồ Lỗ2021-11-11 01:08
 • #706: Ta là Bạo Quân ta sợ ai2021-11-11 01:09
 • #707: Lấy giết ứng với vạn biến2021-11-11 01:09
 • #708: Cả đoàn bị diệt nhịp điệu2021-11-11 01:09
 • #709: Khổng Minh không nghĩ ra2021-11-11 01:09
 • #710: Tức chết Hồ Lỗ2021-11-11 01:09
 • #711: Giết heo2021-11-11 01:09
 • #712: Lưu Bị ngươi nhưng là nhân nghĩa chi quân ah2021-11-11 01:09
 • #713: Giết hết bắt làm nô lệ cẩu2021-11-11 01:09
 • #714: Mỹ phụ tài nữ2021-11-11 01:10
 • #715: Tàn sát các ngươi nô tính2021-11-11 01:10
 • #716: Chôn giết ! Cây bia !2021-11-11 01:10
 • #717: Cho bản vương bới2021-11-11 01:10
 • #718: Hoạn quan chi vợ2021-11-11 01:10
 • #719: Phạm ta đại Sở người dù xa cũng giết2021-11-11 01:10
 • #720: Không biết thời vụ hình thành vật ấy !2021-11-11 01:10
 • #721: Tinh thần bom2021-11-11 01:11
 • #722: Tào gia Tiểu Khuyển yên dám cậy mạnh2021-11-11 01:11
 • #723: Phá quan chấn động địch2021-11-11 01:11
 • #724: Kim tước đài2021-11-11 01:11
 • #725: Kim Ti Tước nhóm cho bản vương nhảy dựng lên2021-11-11 01:11
 • #726: Hưởng xong vui cười nên động2021-11-11 01:11
 • #727: Bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi2021-11-11 01:11
 • #728: Bạo Quân là một loại vinh quang2021-11-11 01:11
 • #729: Nhường cho con Long bội phục2021-11-11 01:11
 • #730: Bốn bề thọ địch2021-11-11 01:11
 • #731: Đại Sở lá cờ xuyên khắp cả Trung Nguyên2021-11-11 01:12
 • #732: Thiên Hạ Vô Song2021-11-11 01:12
 • #733: Tức đến Lưu Bị giơ chân2021-11-11 01:12
 • #734: Ý ở ngoài2021-11-11 01:12
 • #735: Sở Vương kỳ khí2021-11-11 01:12
 • #736: Đông chết bọn ngươi2021-11-11 01:12
 • #737: Di lão di thiếu muốn lợi dụng2021-11-11 01:12
 • #738: Nghịch ta thì chết !2021-11-11 01:13
 • #739: 100 ngàn đại quân dốc toàn bộ lực lượng2021-11-11 01:13
 • #740: Cho bản vương san bằng địch thành2021-11-11 01:13
 • #741: Muốn chết có thể không thể kìm được ngươi2021-11-11 01:13
 • #742: Rốt cục thẳng tắp sống lưng2021-11-11 01:13
 • #743: Không mở cửa liền phá cửa mà vào !2021-11-11 01:13
 • #744: Nhan Lương yên dám làm càn !2021-11-11 01:13
 • #745: Địa bàn của ta ta làm chủ2021-11-11 01:13
 • #746: Hoàng đế thay phiên ngồi2021-11-11 01:13
 • #747: Cao quý lãnh diễm hoàng hậu2021-11-11 01:14
 • #748: Quyền đầu cứng vì lẽ đó bá đạo2021-11-11 01:14
 • #749: Để vẫn là không để !2021-11-11 01:14
 • #750: Còn không có hưởng qua hoàng hậu tư vị2021-11-11 01:14
 • #751: Hoàng hậu ta có lỗi với ngươi2021-11-11 01:14
 • #752: Cùng bản vương uống hai chén2021-11-11 01:14
 • #753: Cung vàng điện ngọc bên trong chinh phạt2021-11-11 01:14
 • #754: Quân lâm thiên hạ2021-11-11 01:14
 • #755: Buồn nôn Lưu Bị2021-11-11 01:15
 • #756: Cho ngươi không quan tâm ngoại nhân2021-11-11 01:15
 • #757: Chuẩn bị thúc thúc trẫm đến rồi2021-11-11 01:15
 • #758: Ngươi không chết ta không ngủ được2021-11-11 01:15
 • #759: Mặt người lòng thú ngụy quân tử2021-11-11 01:15
 • #760: Nhan Lương ta hận ngươi !2021-11-11 01:15
 • #761: Mắt đỏ2021-11-11 01:15
 • #762: Cùng trẫm là địch thì phải chết !2021-11-11 01:15
 • #763: Ta muốn trào phúng lịch sử2021-11-11 01:16
 • #764: Nhai Đình2021-11-11 01:16
 • #765: Dụ địch tấn công núi !2021-11-11 01:16
 • #766: Nhan Lương thưởng thức người2021-11-11 01:16
 • #767: Thiêu chết này ban gắng chống đối đồ2021-11-11 01:16
 • #768: Phủ đầu cho ngươi một gậy2021-11-11 01:16
 • #769: Thông minh Vương Phi2021-11-11 01:16
 • #770: Bình định Tần quốc2021-11-11 01:17
 • #771: Cứu hay không cứu2021-11-11 01:17
 • #772: Không cho ngươi đường sống2021-11-11 01:17
 • #773: Tử chống đỡ2021-11-11 01:17
 • #774: Nhan Lương liệu sự như thần2021-11-11 01:17
 • #775: Cho ngươi khắp thành khủng hoảng2021-11-11 01:17
 • #776: Tào Tháo tuyệt vọng gặp2021-11-11 01:17
 • #777: Lại nếm thử ta đao tư vị2021-11-11 01:17
 • #778: Cho trẫm chặn giết Tào Tháo2021-11-11 01:18
 • #779: Khí số đã hết2021-11-11 01:18
 • #780: Anh hùng2021-11-11 01:18
 • #781: Nhan Lương vô thượng oai2021-11-11 01:18
 • #782: Huynh đệ2021-11-11 01:18
 • #783: Hai cái tiện nhân2021-11-11 01:18
 • #784: Nghèo túng hoàng đế2021-11-11 01:18
 • #785: Ngươi có đảm lượng truy ư2021-11-11 01:18
 • #786: Nhan Lương song hùng2021-11-11 01:18
 • #787: Để Tào Phi tuyệt vọng2021-11-11 01:19
 • #788: Lại đi tìm cái chết2021-11-11 01:19
 • #789: Càn rỡ kết cục2021-11-11 01:19
 • #790: Khiến khương cẩu biết ta đại Sở Thiên Uy2021-11-11 01:19
 • #791: Phạm trẫm người Sát!2021-11-11 01:19
 • #792: Diệt Tần sắp tới2021-11-11 01:19
 • #793: Run rẩy đi Tào Phi2021-11-11 01:19
 • #794: Phu thê đồng sinh cộng tử2021-11-11 01:19
 • #795: Muốn sống điều kiện chỉ có một2021-11-11 01:19
 • #796: Tào Phi xong đời Lưu Bị còn xa ư2021-11-11 01:20
 • #797: Lôi Đình kế sách2021-11-11 01:20
 • #798: Trẫm muốn tự tay kết thúc này thời loạn lạc2021-11-11 01:20
 • #799: Oan gia ngõ hẹp2021-11-11 01:20
 • #800: Nhảy nhót tiểu tể2021-11-11 01:20
 • #801: Chim sẻ ở đằng sau2021-11-11 01:20
 • #802: Quan Vũ vừa được ý Nhan Lương liền cười2021-11-11 01:20
 • #803: Trang chánh nghĩa kết cục2021-11-11 01:20
 • #804: Ném ta Quan Vũ mặt của2021-11-11 01:21
 • #805: Vạch trần vết sẹo của ngươi2021-11-11 01:21
 • #806: Long nước tiểu2021-11-11 01:21
 • #807: Quan Vũ tư vị làm sao?2021-11-11 01:21
 • #808: Quan phu nhân2021-11-11 01:21
 • #809: Ta không có như ngươi vậy con gái !2021-11-11 01:21
 • #810: Lưu Bị phát điên2021-11-11 01:21
 • #811: Sở kỵ uy vũ2021-11-11 01:21
 • #812: Dần bị điên Quan Vũ2021-11-11 01:21
 • #813: Trẫm nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết2021-11-11 01:22
 • #814: Tuyệt diệt nhân tính2021-11-11 01:22
 • #815: Vì quốc gia ăn !2021-11-11 01:22
 • #816: Ngươi trung tâm người ta không cảm kích2021-11-11 01:22
 • #817: Huynh đệ tốt giảng nghĩa khí2021-11-11 01:22
 • #818: Huynh cùng muội2021-11-11 01:22
 • #819: Tội không thể xá !2021-11-11 01:22
 • #820: Không phải là người2021-11-11 01:22
 • #821: Trẫm không cần ngươi này cỏ đầu tường !2021-11-11 01:23
 • #822: Quan Vũ ngươi đã không còn đường có thể trốn !2021-11-11 01:23
 • #823: Ân đền oán trả2021-11-11 01:23
 • #824: Nhan Lương ta liều mạng với ngươi !2021-11-11 01:23
 • #825: Túc địch cuộc chiến2021-11-11 01:23
 • #826: Hà Nội vợ đẹp2021-11-11 01:23
 • #827: Cho trẫm hung hăng nhả !2021-11-11 01:23
 • #828: Phải nhốt vũ hay là muốn thổ địa2021-11-11 01:23
 • #829: Vạn dặm giang sơn cùng tình nghĩa huynh đệ2021-11-11 01:23
 • #830: Hủy đi bài của ngươi phường2021-11-11 01:24
 • #831: Quan Vũ làm sao ngươi còn không chết !2021-11-11 01:24
 • #832: Hướng về ta nã pháo !2021-11-11 01:24
 • #833: Ngươi dám trốn tránh thử xem2021-11-11 01:24
 • #834: Nắm bắt gian2021-11-11 01:24
 • #835: Bức bách quá mức2021-11-11 01:24
 • #836: Thiên binh chấn động địch đảm2021-11-11 01:24
 • #837: Nhịn ngươi đã lâu rồi2021-11-11 01:24
 • #838: Tiêu diệt đám bọn ngươi Gia Cát gia2021-11-11 01:24
 • #839: Binh lâm Nghiệp thành2021-11-11 01:25
 • #840: Liệu địch tiên cơ2021-11-11 01:25
 • #841: Muốn mạng sống điều kiện2021-11-11 01:25
 • #842: Cái kia máu dầm dề một đao2021-11-11 01:25
 • #843: Đệ đệ cắt đệ đệ2021-11-11 01:25
 • #844: Làm trò hề2021-11-11 01:25
 • #845: Gia Cát Lượng ta hận ngươi !2021-11-11 01:25
 • #846: Tỷ tỷ thất vọng2021-11-11 01:25
 • #847: Chui thuật2021-11-11 01:25
 • #848: Khổng Minh lại đắc ý2021-11-11 01:26
 • #849: Đào hầm cho ngươi nhảy2021-11-11 01:26
 • #850: Vòng trụ cừu con2021-11-11 01:26
 • #851: Muốn kết thúc giết chóc trước phải đi giết chóc2021-11-11 01:26
 • #852: Gia Cát Lượng điên rồi2021-11-11 01:26
 • #853: Nhan Lương cơn giận2021-11-11 01:26
 • #854: Cho ta hủy đi !2021-11-11 01:26
 • #855: Đối phương chi bao quần áo ta chi trân bảo2021-11-11 01:26
 • #856: Muốn sảm hạt cát không dễ như vậy2021-11-11 01:27
 • #857: Ngọa Long diệu kế an thiên hạ2021-11-11 01:27
 • #858: Hung hăng đánh mặt của ngươi2021-11-11 01:27
 • #859: Một quốc gia hình ảnh quả là như vậy !2021-11-11 01:27
 • #860: Không có lựa chọn nào khác2021-11-11 01:27
 • #861: Oan đại đầu người Tào Nhân cũng2021-11-11 01:27
 • #862: Không lo được mẹ2021-11-11 01:27
 • #863: Gia Cát người mẹ2021-11-11 01:27
 • #864: Chó má báo ứng trẫm há sợ quá thay !2021-11-11 01:27
 • #865: Hàn tâm2021-11-11 01:27
 • #866: Cùng trẫm nói chuyện điều kiện không một cái kết quả tốt2021-11-11 01:28
 • #867: Tử hình thư thông báo2021-11-11 01:28
 • #868: Cho trẫm bới !2021-11-11 01:28
 • #869: Nô tì đồng ý2021-11-11 01:28
 • #870: Hiếu Nghĩa Gia Cát2021-11-11 01:28
 • #871: Bi thương Tống thị2021-11-11 01:28
 • #872: Mẹ con gặp lại2021-11-11 01:28
 • #873: Trẫm chính là muốn khi (làm) ngươi lão tử !2021-11-11 01:28
 • #874: Gia Cát chi cha2021-11-11 01:29
 • #875: Ngọc tước tàng kiều2021-11-11 01:29
 • #876: Đi xa tha hương2021-11-11 01:29
 • #877: Trương Phi hi vọng đảo quốc2021-11-11 01:29
 • #878: Xuyên thẳng Lưu Bị hậu đình2021-11-11 01:29
 • #879: Thịt lá chắn2021-11-11 01:29
 • #880: Đứa con thứ năm đệ nhị2021-11-11 01:29
 • #881: Tự đào hố chôn2021-11-11 01:29
 • #882: Nhục nước mất chủ quyền2021-11-11 01:29
 • #883: Dịch Thủy công phòng chiến2021-11-11 01:30
 • #884: Lưu Bị lại đắc chí2021-11-11 01:30
 • #885: Đại Sở hải quân uy lực2021-11-11 01:30
 • #886: Trọng giáp chấn động địch đảm2021-11-11 01:30
 • #887: Ngày may mắn2021-11-11 01:30
 • #888: Mười đường đánh hội đồng chấn động ngốc Lưu Bị2021-11-11 01:30
 • #889: Cái kia vô tình một cước2021-11-11 01:30
 • #890: Đem Dịch Kinh cho trẫm san thành bình địa !2021-11-11 01:30
 • #891: Lão tử phản !2021-11-11 01:30
 • #892: Gia Cát Lượng ngươi rốt cục quỳ gối trẫm trước mặt2021-11-11 01:31
 • #893: Trang người thích ăn đòn2021-11-11 01:31
 • #894: Trùng gặp2021-11-11 01:31
 • #895: Đại ca xin lỗi !2021-11-11 01:31
 • #896: Đại quân không ai địch nổi2021-11-11 01:31
 • #897: Vợ con2021-11-11 01:31
 • #898: Lưu Bị hai vợ2021-11-11 01:31
 • #899: Xấu hổ Hách Chiêu2021-11-11 01:32
 • #900: Ghen phụ trẫm làm sao có thể lưu ngươi !2021-11-11 01:32
 • #901: Rốt cuộc tìm được !2021-11-11 01:32
 • #902: Bị mũ ép vỡ Lưu Bị2021-11-11 01:32
 • #903: Thú tính Gia Cát Lượng2021-11-11 01:32
 • #904: Truy ngươi đến chân trời góc biển2021-11-11 01:32
 • #905: Biên cương xa xôi ! Diệt Hồ !2021-11-11 01:32
 • #906: Để Hồ Lỗ nợ máu trả bằng máu2021-11-11 01:32
 • #907: Tàn sát Hồ doanh2021-11-11 01:32
 • #908: Phạm đại Sở người dù xa cũng giết !2021-11-11 01:32
 • #909: Lòng muông dạ thú2021-11-11 01:33
 • #910: Đông Lâm bia đá2021-11-11 01:33
 • #911: Hắn cũng xứng sao !2021-11-11 01:33
 • #912: Muốn toàn thân mà còn không cửa !2021-11-11 01:33
 • #913: Trêu chọc Tư Mã2021-11-11 01:33
 • #914: Nghèo truy Ác Lang2021-11-11 01:33
 • #915: Nhan Lương liệu địch tiên cơ2021-11-11 01:33
 • #916: Gia có nữ nhi vừa trưởng thành2021-11-11 01:33
 • #917: Có mẹ hắn tất có con gái hắn2021-11-11 01:33
 • #918: Ngược lại cũng không phải ruột2021-11-11 01:33
 • #919: Oa quốc nữ vương2021-11-11 01:33
 • #920: Tu Tá Chi Nam2021-11-11 01:34
 • #921: Ngươi rốt cục quỳ2021-11-11 01:34
 • #922: Gọi cha cũng không dùng !2021-11-11 01:34
 • #923: Một chiêu kiếm báo một mạng2021-11-11 01:34
 • #924: Diệt tấn ! Diệt tấn !2021-11-11 01:34
 • #925: Xuyên thẳng Tư Mã Ý cúc đình2021-11-11 01:34
 • #926: Tình thế khó xử2021-11-11 01:34
 • #927: Cuối cùng một công2021-11-11 01:34
 • #928: Khiếp sợ thiên hạ một màn2021-11-11 01:34
 • #929: Cao quý lãnh diễm là loại bệnh đến trị !2021-11-11 01:34
 • #930: Có được cao quý bị chết lúng túng2021-11-11 01:35
 • #931: Hai con không thể chú ý2021-11-11 01:35
 • #932: Nổ ngươi một cái đất trời tối tăm2021-11-11 01:35
 • #933: Người Tiên Ti táng đảm2021-11-11 01:35
 • #934: Trương Xuân Hoa2021-11-11 01:35
 • #935: Người Tiên Ti tiểu toán bàn2021-11-11 01:35
 • #936: Gọi người Hồ chó cắn chó2021-11-11 01:35
 • #937: Trêu chọc Hồ tù2021-11-11 01:35
 • #938: Phá quan hội công Tấn Dương !2021-11-11 01:35
 • #939: Tức đến ngất đi Tư Mã Ý2021-11-11 01:35
 • #940: Hoa Hạ mầm hoạ tất [nhiên] trừ chi !2021-11-11 01:36
 • #941: Không nữa trượt liền không còn kịp rồi2021-11-11 01:36
 • #942: 100 ngàn đại quân dốc toàn bộ lực lượng !2021-11-11 01:36
 • #943: Nhan Lương thật là chân mệnh chi chủ sao?2021-11-11 01:36
 • #944: Chặn giết Tư Mã Ý2021-11-11 01:36
 • #945: Nhãi con tìm phiến !2021-11-11 01:36
 • #946: Chỉ có thể sống một cái2021-11-11 01:36
 • #947: Huynh đệ tương tàn2021-11-11 01:36
 • #948: Tiên đan2021-11-11 01:36
 • #949: Oan đại đầu2021-11-11 01:36
 • #950: Tả Từ dã vọng2021-11-11 01:37
 • #951: Giám sát thiên hạ2021-11-11 01:37
 • #952: Mưu loạn giả Sát!2021-11-11 01:37
 • #953: Thiên hàng hoành tài2021-11-11 01:37
 • #954: Lột chính mình2021-11-11 01:37
 • #955: Mỹ nhân đẹp như tranh2021-11-11 01:37
 • #956: Không biết xấu hổ không tao nghẹn khúc hoàng đế2021-11-11 01:37
 • #957: Đại Sở xích cờ trải rộng Hoa Hạ2021-11-11 01:37
 • #958: Nhánh cỏ cứu mạng2021-11-11 01:37
 • #959: Đại Sở chi thổ không hơn một tấc dư !2021-11-11 01:37
 • #960: Thông minh ái thê2021-11-11 01:38
 • #961: Kiếm chỉ tái ngoại2021-11-11 01:38
 • #962: Giết chó tế cờ2021-11-11 01:38
 • #963: Ăn uống no đủ đáng bị làm thịt2021-11-11 01:38
 • #964: Kinh xấu Hồ cẩu2021-11-11 01:38
 • #965: Thiên tử liệu sự như thần2021-11-11 01:38
 • #966: Tù đầu mộng đẹp phá diệt2021-11-11 01:38
 • #967: Của ngươi mỗi một bước đều tại nằm trong kế hoạch2021-11-11 01:38
 • #968: Luân(phiên) đến chúng ta cướp đốt giết hiếp2021-11-11 01:38
 • #969: Mười vạn con dê2021-11-11 01:39
 • #970: Phục sinh huy hoàng quân đoàn2021-11-11 01:39
 • #971: Một giới Hồ cẩu cũng dám giở trò lừa bịp !2021-11-11 01:39
 • #972: Trăm năm mối thù hôm nay báo chi !2021-11-11 01:39
 • #973: Vạn người không thể khai thông2021-11-11 01:39
 • #974: Âm sơn một tiếng lôi2021-11-11 01:39
 • #975: Giết sạch Tiên Ti cẩu2021-11-11 01:39
 • #976: Nhan Lương vĩ đại quyết định2021-11-11 01:39
 • #977: To bằng nắm tay đạo lý liền đại2021-11-11 01:39
 • #978: Lão cẩu mộng đẹp2021-11-11 01:40
 • #979: Nhân định thắng thiên2021-11-11 01:40
 • #980: Gió tuyết giết Hồ Thiên2021-11-11 01:40
 • #981: Nhục ta sở nữ kết cục2021-11-11 01:40
 • #982: Đại thắng đại nghiệp2021-11-11 01:40
 • #983: Đứng lên đi không muốn làm nô lệ đám người !2021-11-11 01:40
 • #984: Vạn dân ủng hộ2021-11-11 01:40
 • #985: Ngọc tước trên đài Xuân Thủy ôn2021-11-11 01:40
 • #986: Uyên ương nghịch nước2021-11-11 01:40
 • #987: Đại quốc bá quyền2021-11-11 01:40
 • #988: Sói đội lốt cừu2021-11-11 01:41
 • #989: Cam nguyện làm cẩu2021-11-11 01:41
 • #990: Lưu Bị phát điên2021-11-11 01:41
 • #991: Thí dò xét2021-11-11 01:41
 • #992: Đắc ý còn sớm2021-11-11 01:41
 • #993: Hậu đình phóng hỏa2021-11-11 01:41
 • #994: Vùng vẫy giãy chết2021-11-11 01:41
 • #995: Lại lộ thần uy2021-11-11 01:41
 • #996: Bản tính dã thú2021-11-11 01:41
 • #997: Tây Lương hổ tướng2021-11-11 01:42
 • #998: Phản công mộng tưởng hão huyền2021-11-11 01:42
 • #999: Hỏa lôi2021-11-11 01:42
 • #1000: Nhan Lương chỉ điểm2021-11-11 01:42
 • #1001: Trêu đùa Lưu Bị2021-11-11 01:42
 • #1002: Điên cuồng như thú2021-11-11 01:42
 • #1003: Giác tỉnh2021-11-11 01:42
 • #1004: Cùng một chỗ xuống Địa ngục2021-11-11 01:42
 • #1005: Lời thề2021-11-11 01:42
 • #1006: Con chó nhỏ trốn chỗ nào2021-11-11 01:43
 • #1007: Lại thác bản2021-11-11 01:43
 • #1008: Hai hàng2021-11-11 01:43
 • #1009: Y tà na kỳ2021-11-11 01:43
 • #1010: Chinh phục giả hàng lâm2021-11-11 01:43
 • #1011: Nagasaki đầu hàng Sở Kỳ Dương2021-11-11 01:43
 • #1012: Ngươi xấu chuyện tốt2021-11-11 01:43
 • #1013: Đánh một hồi chiến tranh nhân dân2021-11-11 01:44
 • #1014: Hưởng thụ uy nữ2021-11-11 01:44
 • #1015: Thiên phụ phù hộ2021-11-11 01:44
 • #1016: Ai mới là tà ma2021-11-11 01:44
 • #1017: Cừu nhân cuối cùng2021-11-11 01:44
 • #1018: Lưu Bị vận may của ngươi chấm dứt2021-11-11 01:44
 • #1019: Bức ngươi quyết chiến2021-11-11 01:44
 • #1020: Trương Phi cuối cùng một trận chiến2021-11-11 01:44
 • #1021: Rốt cục tỉnh thì đã trễ2021-11-11 01:44
 • #1022: Vô địch thiên hạ2021-11-11 01:45
 • #1023: Ngươi là một cái ngoại lệ2021-11-11 01:45
 • #1024: Kịp thời đuổi tới2021-11-11 01:45
 • #1025: Tuẫn táng2021-11-11 01:45
 • #1026: Đem ngụy quân tử dẫm nát dưới chân2021-11-11 01:45
 • #1027: Đạo Đức Đế vẫn lạc2021-11-11 01:46
 • #1028: Nghĩa muội cảm ơn2021-11-11 01:46
 • #1029: Không nghe lời roi hầu hạ!2021-11-11 01:46
 • #1030: Đây là ngươi tự tìm2021-11-11 01:46
 • #1031: Thoát được rất triệt để2021-11-11 01:46
 • #1032: Thần bí sứ giả2021-11-11 01:46
 • #1033: Lâu Lan2021-11-11 01:46
 • #1034: Trẫm muốn bình định Tây Vực!2021-11-11 01:46
 • #1035: Người Ba Tư dã vọng2021-11-11 01:46
 • #1036: Gió xuân không độ Ngọc Môn quan2021-11-11 01:47
 • #1037: Kinh phá Tây Vực Hồ nữ2021-11-11 01:47
 • #1038: Con gái xấu hổ2021-11-11 01:47
 • #1039: Tám vạn thiết kỵ!2021-11-11 01:47
 • #1040: Một tên cũng không để lại2021-11-11 01:47
 • #1041: Mười vạn chi chúng tê liệt!2021-11-11 01:47
 • #1042: Vương hậu2021-11-11 01:47
 • #1043: Kinh hãi Đại Khỉ Ti2021-11-11 01:48
 • #1044: Ốc đảo bích thủy linh nhục triền miên2021-11-11 01:48
 • #1045: Cho ngươi khát khô2021-11-11 01:48
 • #1046: Muốn làm gì thì làm Bạo Quân2021-11-11 01:48
 • #1047: Giết sạch a!2021-11-11 01:48
 • #1048: Cỗ máy chiến tranh2021-11-11 01:48
 • #1049: Tây Vực nữ nhân kích thích2021-11-11 01:48
 • #1050: Ma quỷ trong thành mập mờ2021-11-11 01:49
 • #1051: Quỷ Phủ Thần Công2021-11-11 01:49
 • #1052: Vũ khí bí mật2021-11-11 01:49
 • #1053: Độc xà dốc toàn bộ lực lượng!2021-11-11 01:49
 • #1054: Chọ các ngươi nhân xà táng đảm2021-11-11 01:49
 • #1055: Trảm ngươi cái xuân quang tận hiện2021-11-11 01:49
 • #1056: Hades2021-11-11 01:50
 • #1057: Không phục không được2021-11-11 01:50
 • #1058: Tinh tuyệt2021-11-11 01:50
 • #1059: Nữ Nhi quốc2021-11-11 01:50
 • #1060: Càn rỡ nữ vương2021-11-11 01:50
 • #1061: Dịch thể2021-11-11 01:50
 • #1062: Tự cho là đúng mẹ con2021-11-11 01:50
 • #1063: Siêu xa vũ khí bí mật2021-11-11 01:51
 • #1064: Chết cháy tinh tuyệt đàn bà nhi2021-11-11 01:51
 • #1065: Trước cứu vớt chính ngươi2021-11-11 01:51
 • #1066: Tam công chúa trả giá2021-11-11 01:51
 • #1067: Đồ nướng Nữ Nhi quốc2021-11-11 01:51
 • #1068: Mẹ con phản bội2021-11-11 01:51
 • #1069: Tam đại tuyệt đỉnh chi tướng2021-11-11 01:51
 • #1070: Văn minh va chạm2021-11-11 01:51
 • #1071: Dốc sức chiến đấu Minos2021-11-11 01:51
 • #1072: Mẹ con bốn người đổ ước2021-11-11 01:51
 • #1073: Lại để cho người Ba Tư tự cho là đúng một lát2021-11-11 01:52
 • #1074: Ba Tư cẩu tặc trốn chỗ nào!2021-11-11 01:52
 • #1075: Lâm Hạnh2021-11-11 01:52
 • #1076: Không ai bì nổi2021-11-11 01:52
 • #1077: Hết thảy cuốn đi2021-11-11 01:52
 • #1078: Hung hăng càn quấy là muốn trả giá thật nhiều2021-11-11 01:52
 • #1079: Sở Hoàng chi uy2021-11-11 01:53
 • #1080: Tuyệt thế võ nghệ lực áp hai địch2021-11-11 01:53
 • #1081: Hades kinh ngạc2021-11-11 01:53
 • #1082: Đào cái hố cho ngươi nhảy2021-11-11 01:53
 • #1083: La Mã2021-11-11 01:53
 • #1084: Hoàng thái hậu2021-11-11 01:53
 • #1085: Ngươi đi không được rồi!2021-11-11 01:53
 • #1086: Trong tuyết hãn tướng đi2021-11-11 01:53
 • #1087: Trẫm mới là thế giới đệ nhất nhân2021-11-11 01:53
 • #1088: Nhan Lương đại chiến Hades2021-11-11 01:54
 • #1089: Nhiếp chính nữ nhân2021-11-11 01:54
 • #1090: Phản công thẳng hướng Ba Tư!2021-11-11 01:54
 • #1091: Cắt đất cùng quyết chiến2021-11-11 01:54
 • #1092: Thiết Phù Đồ lại lộ ra thần uy2021-11-11 01:54
 • #1093: Bờ sông Tigris đại chiến2021-11-11 01:54
 • #1094: Một lần hành động nuốt mất2021-11-11 01:54
 • #1095: Ba Tư Đế Quốc bị diệt2021-11-11 01:55
 • #1096: Hướng La Mã tuyên chiến2021-11-11 01:55
 • #1097: Vườn không nhà trống2021-11-11 01:55
 • #1098: Mo Miya khốn cảnh2021-11-11 01:55
 • #1099: Vùng vẫy giãy chết2021-11-11 01:55
 • #1100: Tàn sát tận2021-11-11 01:55
 • #1101: Không có lựa chọn2021-11-11 01:55
 • #1102: Đại quyết chiến2021-11-11 01:55
 • #1103: Đem thế giới dẫm nát dưới chân2021-11-11 01:55
 • #1104: Kỷ Nguyên mới ( đại kết cục )2021-11-11 01:56

Related posts

Thịnh Thế Đích Phi

TiKay

Đế Tế

TiKay

Nhặt Được Một Quyển Tam Quốc Chí

TiKay

Đại Đường Chi Thần Cấp Phò Mã Gia

TiKay

Trí Tuệ Đại Tống

TiKay

Lười Nhác Sơ Đường

TiKay

Leave a Reply