Lịch Sử

Tam Quốc Cơ Mật (Thượng): Long Nạn Nhật

Tam Quốc Cơ Mật (Thượng): Long Nạn Nhật

Ai thao túng Tam quốc?

Hán Hiến Đế nói, là ta!

Ai giết Hán Hiến Đế?

Lưu Bình nói, là ta!

Đông Hán Kiến An bốn năm, Hán thất diệt vong khai mạc.

Tào Tháo hiệp thiên tử để lệnh chư hầu bố cục sơ thành, Viên Thiệu tại Quan Độ mắt nhìn chằm chằm, chư hầu cát cứ, Hán thất nguy như chồng trứng. . .

Trung Quốc lịch sử, lớn nhất âm mưu, vào lúc này lặng yên không hề có một tiếng động thành hình, lấy kẻ chủ mưu tử vong là khởi điểm, liền như vậy khởi động.

Tranh cướp thiên hạ Tào Tháo, Viên Thiệu, Lã Bố; lấy trí giết người Quách Gia, Tuân Úc, Trần Cung, đều bất quá là cái này âm mưu to lớn, thân bất do kỷ quân cờ

——

Đổng Trác đã chết, quần hùng cùng tồn tại.

Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, không người có thể chủ thiên hạ.

——

Chỉ cần Hán thất cuối cùng quyền mưu gia, y nguyên thủ vững hắn suy yếu vương tọa

——

txt: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Mã Bá Dung
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Tam Quốc Đại Tần Phục Khởi

TiKay

Đại Lương Y

TiKay

Nhất Cẩu Chiến Thần Ares

TiKay

Điêu Thuyền: Phu Quân Nhà Ta Quá Thận Trọng

TiKay

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

TiKay

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Leave a Reply