Lịch Sử

Đại Đường Cuồng Sĩ

Đại Đường Cuồng Sĩ

Thiện thủ giả, nấp trong Cửu Địa bên dưới, giỏi về tấn công giả, công với trên chín tầng trời.

Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt.

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cao Nguyệt
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Gia có hãn tỷ2021-12-11 03:19
 • #2: Ruồi muỗi nhị hiệp2021-12-11 03:19
 • #3: Khách không mời mà tới2021-12-11 03:20
 • #4: Lấy thế đè người2021-12-11 03:20
 • #5: Lấy thân chứng minh2021-12-11 03:20
 • #6: Trao đổi lợi ích2021-12-11 03:20
 • #7: Vũ cử thi hương2021-12-11 03:20
 • #8: Chế độ cạm bẫy2021-12-11 03:20
 • #9: Tuyệt không cam lòng2021-12-11 03:20
 • #10: Tài nghệ trấn áp toàn trường2021-12-11 03:20
 • #11: Đi tới Ngọc Môn2021-12-11 03:20
 • #12: Phỉ tung mê ảnh2021-12-11 03:20
 • #13: Dũng cứu sứ giả2021-12-11 03:21
 • #14: Đại ân không tạ2021-12-11 03:21
 • #15: Viện quân đến2021-12-11 03:21
 • #16: Khang muội Nhị nhi2021-12-11 03:21
 • #17: Gây dựng sự nghiệp không dễ2021-12-11 03:21
 • #18: Thiếu nữ giấc mơ2021-12-11 03:21
 • #19: Mới nếm thử ly biệt2021-12-11 03:21
 • #20: Mạc cao vách đá2021-12-11 03:21
 • #21: Vách đá gió nổi lên2021-12-11 03:21
 • #22: Dụ dỗ ngay náo loạn2021-12-11 03:21
 • #23: Từ đường cưỡng bức2021-12-11 03:21
 • #24: Đối chất quan đường2021-12-11 03:22
 • #25: Bất ngờ thuộc về2021-12-11 03:22
 • #26: Thần bí khách mời2021-12-11 03:22
 • #27: Kỳ lạ so kiếm2021-12-11 03:22
 • #28: Chiến tranh đột đến2021-12-11 03:22
 • #29: Lòng người2021-12-11 03:22
 • #30: Cắm trại Bồ Xương2021-12-11 03:22
 • #31: Đao kiểm nam tử2021-12-11 03:22
 • #32: Dị vực tăng nhân2021-12-11 03:22
 • #33: Mang ngọc mắc tội2021-12-11 03:22
 • #34: Đệ tam thế lực2021-12-11 03:22
 • #35: Bảo vật vô giá2021-12-11 03:22
 • #36: Khoai lang bỏng tay2021-12-11 03:22
 • #37: Chu Nguyệt Mẫn Chi2021-12-11 03:23
 • #38: Báo mỹ kiều nương2021-12-11 03:23
 • #39: Màu đỏ quyên hoa2021-12-11 03:23
 • #40: Phúc Lộc dạ kiếp2021-12-11 03:23
 • #41: Truy tra manh mối2021-12-11 03:23
 • #42: Dũng cứu nạn nữ2021-12-11 03:23
 • #43: Thiên hạ kiếm khách2021-12-11 03:23
 • #44: Mười ngày thụ kiếm2021-12-11 03:23
 • #45: Sắp chia tay lời khen tặng2021-12-11 03:23
 • #46: Mới tới Trường An2021-12-11 03:23
 • #47: Tư Tư tăm tích2021-12-11 03:23
 • #48: Sơ chiến bất lợi2021-12-11 03:23
 • #49: Bất ngờ khách tới2021-12-11 03:23
 • #50: Tình người ấm lạnh2021-12-11 03:23
 • #51: Xá Lợi thay đổi người2021-12-11 03:23
 • #52: Chim sẻ ở đằng sau2021-12-11 03:23
 • #53: Khó bề phân biệt2021-12-11 03:23
 • #54: Bàn khác điều kiện2021-12-11 03:23
 • #55: Lòng người khó dò2021-12-11 03:24
 • #56: Hi vọng2021-12-11 03:24
 • #57: Dư âm khó dừng2021-12-11 03:24
 • #58: Suốt đêm lưu vong2021-12-11 03:24
 • #59: Chung Nam ẩn sĩ2021-12-11 03:24
 • #60: Hiểm cảnh sắp tới2021-12-11 03:24
 • #61: Đồng Quan kinh hồn2021-12-11 03:24
 • #62: Đêm du văn hương2021-12-11 03:24
 • #63: Vũ hoa hai quả2021-12-11 03:24
 • #64: Lần đầu gặp gỡ Địch Tương2021-12-11 03:24
 • #65: Ám bộ tiễu bố2021-12-11 03:24
 • #66: Huyện chủ cơn giận2021-12-11 03:25
 • #67: Nam thị quán rượu2021-12-11 03:25
 • #68: Quen biết cũ2021-12-11 03:25
 • #69: Lấy kiếm giao hữu2021-12-11 03:25
 • #70: Nguyên Bảo tới chơi2021-12-11 03:25
 • #71: Địch Tương tai nạn2021-12-11 03:25
 • #72: Địch Yến cầu cứu2021-12-11 03:25
 • #73: Phát hiện nghi điểm2021-12-11 03:25
 • #74: Truy xét đầu mối2021-12-11 03:25
 • #75: Thật giả xá lợi2021-12-11 03:25
 • #76: Cá chết lưới rách2021-12-11 03:25
 • #77: Thiên lao huyết chiến2021-12-11 03:25
 • #78: Sư môn mối thù2021-12-11 03:25
 • #79: Hà Nội lão ni2021-12-11 03:25
 • #80: Có đầu mối mới2021-12-11 03:25
 • #81: Hy vọng mới2021-12-11 03:25
 • #82: Phù Dung chi độc2021-12-11 03:25
 • #83: Bờ sông tranh chấp2021-12-11 03:25
 • #84: Mỹ nhân vì nhị2021-12-11 03:25
 • #85: Nửa tấc chi gian2021-12-11 03:26
 • #86: Đao chủy nhuyễn tâm2021-12-11 03:26
 • #87: Phong hồi lộ chuyển2021-12-11 03:26
 • #88: Người sắp phải chết2021-12-11 03:26
 • #89: Tự viện vi liệp2021-12-11 03:26
 • #90: Kinh phật án lạc2021-12-11 03:26
 • #91: Đông cung biến cố2021-12-11 03:26
 • #92: Tào Văn mưu chức2021-12-11 03:26
 • #93: Nhân tình khó từ2021-12-11 03:26
 • #94: Âm hồn bất tán2021-12-11 03:26
 • #95: Tín trung chi mê2021-12-11 03:26
 • #96: Nguyệt hạ sơn trang2021-12-11 03:26
 • #97: Thỉnh quân nhất trợ2021-12-11 03:26
 • #98: Tử Vân địa cung2021-12-11 03:26
 • #99: Sinh tử nháy mắt2021-12-11 03:26
 • #100: Nguyệt hạ mỹ nhân2021-12-11 03:26
 • #101: Công kỳ nhược điểm2021-12-11 03:26
 • #102: Gia hữu tân trạch2021-12-11 03:26
 • #103: Nhân tình như núi2021-12-11 03:27
 • #104: Đạo cô dạ phóng2021-12-11 03:27
 • #105: Mới làm thị vệ2021-12-11 03:27
 • #106: Thanh bất tại cao2021-12-11 03:27
 • #107: Thúy vũ kim trâm2021-12-11 03:27
 • #108: Ném châu dẫn ngọc2021-12-11 03:27
 • #109: Ngư trạch bí mật2021-12-11 03:27
 • #110: Tẩu vi thượng sách2021-12-11 03:27
 • #111: Chuyển cơ lại hiện2021-12-11 03:27
 • #112: Lãnh các uy hiếp2021-12-11 03:27
 • #113: Thằng Trì xuất liệp2021-12-11 03:27
 • #114: Hành liệp tranh khôi2021-12-11 03:27
 • #115: Thiên quân nhất phát2021-12-11 03:27
 • #116: Ý ngoại phong thưởng2021-12-11 03:27
 • #117: Bạch ngọc trấn thước2021-12-11 03:28
 • #118: Tin tức đáo lai2021-12-11 03:28
 • #119: Lý Đán phụ tử2021-12-11 03:28
 • #120: Cám dỗ khó cưỡng2021-12-11 03:28
 • #121: Tội sâu khó thoát2021-12-11 03:28
 • #122: Địch thị tổ mẫu2021-12-11 03:28
 • #123: Xây dựng đội cầu2021-12-11 03:28
 • #124: Đệ ngũ nhân tuyển2021-12-11 03:28
 • #125: Ngưu đao tiểu thí2021-12-11 03:28
 • #126: Nhận nhiệm vụ mới2021-12-11 03:28
 • #127: Khiên hồn chi thuật2021-12-11 03:28
 • #128: Đăng phong dạ tập2021-12-11 03:28
 • #129: Hộ đội hộ vệ2021-12-11 03:28
 • #130: Tung Nam tiểu trấn2021-12-11 03:28
 • #131: Dạ thám đạo cung2021-12-11 03:28
 • #132: Đắc tài vọng sắc2021-12-11 03:28
 • #133: Đạo quan sinh biến2021-12-11 03:28
 • #134: Lời nói thừa thãi2021-12-11 03:29
 • #135: Liên hoàn bẫy rập2021-12-11 03:29
 • #136: Phật quang liệt hỏa2021-12-11 03:29
 • #137: Khiên hồn tiên thuật2021-12-11 03:29
 • #138: Chủ mưu Tuấn Thần2021-12-11 03:29
 • #139: Nhà có chuyện xấu2021-12-11 03:29
 • #140: Tài phú tranh đoạt2021-12-11 03:29
 • #141: Dũng cứu Thu nương2021-12-11 03:29
 • #142: Lâm nguy vâng mệnh2021-12-11 03:29
 • #143: Thái Bình tâm tư2021-12-11 03:29
 • #144: Đường gặp phục kích2021-12-11 03:29
 • #145: Giết Hồ lập uy2021-12-11 03:29
 • #146: Nhà thêm tiểu nương2021-12-11 03:29
 • #147: Nhất thạch cự lãng2021-12-11 03:29
 • #148: Tân quan nhậm chức2021-12-11 03:29
 • #149: Nhũ danh Tú Nhi2021-12-11 03:29
 • #150: Cựu hữu gặp lại2021-12-11 03:29
 • #151: Trừ tịch hoàn nguyện2021-12-11 03:29
 • #152: Tự viện ngẫu ngộ2021-12-11 03:29
 • #153: Là ai tiết lộ2021-12-11 03:29
 • #154: Thu nương mời khách2021-12-11 03:30
 • #155: Trừ tịch dạ yến2021-12-11 03:30
 • #156: Nhập mạc chi tân2021-12-11 03:30
 • #157: Lân Chỉ phong ba2021-12-11 03:30
 • #158: Ngoài ý thu hạch2021-12-11 03:30
 • #159: Lân Chỉ bản đồ2021-12-11 03:30
 • #160: Phù Dung hiến bảo2021-12-11 03:30
 • #161: Sơ thám Lân Chỉ2021-12-11 03:30
 • #162: Điệu hổ ly sơn2021-12-11 03:30
 • #163: Tim đau như cắt2021-12-11 03:30
 • #164: Lâm nguy cứu sư2021-12-11 03:30
 • #165: Không yên chi dạ2021-12-11 03:30
 • #166: Các nghi quỷ thai2021-12-11 03:30
 • #167: Cả đêm chặn lại2021-12-11 03:30
 • #168: Công Tôn tới chơi2021-12-11 03:30
 • #169: Thượng Quan khổ tâm2021-12-11 03:30
 • #170: Hư hoảng nhất thương2021-12-11 03:30
 • #171: Kịch biến đêm trước2021-12-11 03:31
 • #172: Liệt hỏa đốt cung2021-12-11 03:31
 • #173: Cửa cung tranh công2021-12-11 03:31
 • #174: Hoài Nghĩa mất mạng2021-12-11 03:31
 • #175: Vũ thị huynh đệ2021-12-11 03:31
 • #176: Lý Tuyền mua đất2021-12-11 03:31
 • #177: Nguy hiểm như ảnh2021-12-11 03:31
 • #178: Thích khách lai lịch2021-12-11 03:31
 • #179: Tin tức truyền ra2021-12-11 03:31
 • #180: Lý Tuyền cầu hương2021-12-11 03:31
 • #181: Số mười thích khách2021-12-11 03:31
 • #182: Ngoài ý nhân chứng2021-12-11 03:31
 • #183: Tam Tư nhi hành2021-12-11 03:31
 • #184: Án binh bất động2021-12-11 03:31
 • #185: Thích khách vì nhị2021-12-11 03:31
 • #186: Thật nặng xử phạt2021-12-11 03:31
 • #187: Chỉ điểm bến mê2021-12-11 03:31
 • #188: Đế vương chi thuật2021-12-11 03:31
 • #189: Lý Tuyền nhượng tửu2021-12-11 03:31
 • #190: Nam yến bắc hồi2021-12-11 03:32
 • #191: Vũ cử lấy sĩ2021-12-11 03:32
 • #192: Ai là trạng nguyên2021-12-11 03:32
 • #193: Kỵ xạ tranh hùng (thượng)2021-12-11 03:32
 • #194: Kỵ xạ tranh hùng (hạ)2021-12-11 03:32
 • #195: Tả ngạn dạ yến2021-12-11 03:32
 • #196: Thái Bình quà tặng2021-12-11 03:32
 • #197: Nội vệ đổi tướng2021-12-11 03:32
 • #198: Cựu hoàng thái tôn2021-12-11 03:32
 • #199: Tân quan nhậm chức2021-12-11 03:32
 • #200: Tư thâm cầu mê2021-12-11 03:32
 • #201: Hoàng tử tùng phược2021-12-11 03:32
 • #202: Không vui mà tán2021-12-11 03:32
 • #203: Sơ chiến đêm trước2021-12-11 03:32
 • #204: Sơ chiến cáo tiệp2021-12-11 03:32
 • #205: Trọng quy vu hảo2021-12-11 03:32
 • #206: Nhị chiến U châu2021-12-11 03:32
 • #207: Luân phiên rút thăm2021-12-11 03:32
 • #208: Trọng Nhuận ẩn ưu2021-12-11 03:32
 • #209: Không có chủ tướng2021-12-11 03:32
 • #210: Vi Liên tra địch2021-12-11 03:34
 • #211: Đối thủ nhược điểm2021-12-11 03:34
 • #212: Ăn uống phong ba2021-12-11 03:34
 • #213: Huyết chiến tái trường2021-12-11 03:35
 • #214: Chủ tướng đơn đấu2021-12-11 03:35
 • #215: Nhiệm vụ khẩn cấp2021-12-11 03:35
 • #216: Thế lực thứ ba2021-12-11 03:35
 • #217: Tội thêm một bậc2021-12-11 03:35
 • #218: Mới nghe Hưng Đường2021-12-11 03:35
 • #219: Âm thầm bảo vệ2021-12-11 03:35
 • #220: Tra xét nghi án2021-12-11 03:35
 • #221: Trăm ngàn chỗ hở2021-12-11 03:35
 • #222: Thầm gặp Lý Hển2021-12-11 03:35
 • #223: Trăm mật một sơ2021-12-11 03:35
 • #224: Phương hướng lừa gạt2021-12-11 03:35
 • #225: Đêm gặp vương phi2021-12-11 03:35
 • #226: Cổ lâu kịch chiến2021-12-11 03:35
 • #227: Đêm thám sơn trang2021-12-11 03:35
 • #228: Nhanh chóng rút lui2021-12-11 03:35
 • #229: Thống hạ sát thủ2021-12-11 03:35
 • #230: Thần bí thế lực2021-12-11 03:36
 • #231: Thi triển thủ đoạn2021-12-11 03:36
 • #232: Gặp lại ẩn tăng2021-12-11 03:36
 • #233: Hộ vương hồi kinh2021-12-11 03:36
 • #234: Kỳ hoặc tiệm thuốc2021-12-11 03:36
 • #235: Phục quốc thế lực2021-12-11 03:36
 • #236: Dịch quán kinh hoàng2021-12-11 03:36
 • #237: Kiên quyết phủ nhận2021-12-11 03:36
 • #238: Biến đổi bất ngờ2021-12-11 03:36
 • #239: Tìm đường tham đồ2021-12-11 03:36
 • #240: Khốc lại tâm tư2021-12-11 03:36
 • #241: Thế lực thứ ba2021-12-11 03:36
 • #242: Không hẹn mà gặp2021-12-11 03:36
 • #243: Tửu tứ mật hội2021-12-11 03:36
 • #244: Lý Đán tâm sự2021-12-11 03:36
 • #245: Trở về Thần đô2021-12-11 03:36
 • #246: Tìm kiếm đột phá2021-12-11 03:36
 • #247: Tửu Chí tương thân2021-12-11 03:36
 • #248: Mua nhà nơi nào2021-12-11 03:36
 • #249: Trương án mở rộng2021-12-11 03:36
 • #250: Nhân khi thì biến2021-12-11 03:37
 • #251: Kì quái nhiệm vụ2021-12-11 03:37
 • #252: Cao quân điểm tỉnh2021-12-11 03:37
 • #253: Trên đường vấn kế2021-12-11 03:37
 • #254: Lấy tĩnh chế động2021-12-11 03:37
 • #255: Mơ hồ không rõ2021-12-11 03:37
 • #256: Đêm gặp trưởng sử2021-12-11 03:37
 • #257: Địch Yến đêm dò2021-12-11 03:37
 • #258: Lý Nguyên Gia vương2021-12-11 03:37
 • #259: Mâu thuẫn gay gắt2021-12-11 03:37
 • #260: Chuyển biến đột ngột2021-12-11 03:37
 • #261: Khẩn cấp động viên2021-12-11 03:37
 • #262: Nguy cơ đã tói2021-12-11 03:37
 • #263: Binh vi Dương Châu2021-12-11 03:37
 • #264: Đại bại phản quân2021-12-11 03:37
 • #265: Cướp giật chứng cứ2021-12-11 03:37
 • #266: Chiều gió tiễu biến2021-12-11 03:37
 • #267: Đêm cầu Cao Tiễn2021-12-11 03:37
 • #268: Chuyển tới nhà mới2021-12-11 03:37
 • #269: Gia nhập Hưng Đường2021-12-11 03:38
 • #270: Thăng quan tiến tước2021-12-11 03:38
 • #271: Cao Tiễn tới chơi2021-12-11 03:38
 • #272: Ám tiến tập lai2021-12-11 03:38
 • #273: Kim bài tăm tích2021-12-11 03:38
 • #274: Cấu kết với nhau2021-12-11 03:38
 • #275: Công chúa ân tình2021-12-11 03:38
 • #276: Binh bất yếm trá2021-12-11 03:38
 • #277: Cố kỹ trọng thi2021-12-11 03:38
 • #278: Hoàng tước tại hậu2021-12-11 03:38
 • #279: Thứ hai hội ngộ2021-12-11 03:38
 • #280: Tương vương bị đâm2021-12-11 03:38
 • #281: Cùng một lập trường2021-12-11 03:38
 • #282: Tìm kiếm manh mối2021-12-11 03:38
 • #283: Thất diệp trân châu2021-12-11 03:38
 • #284: Có ẩn tình khác2021-12-11 03:38
 • #285: Mạnh mẽ sưu tự2021-12-11 03:38
 • #286: Lương vương cho mời2021-12-11 03:38
 • #287: Thị vệ sa lưới2021-12-11 03:38
 • #288: Chùy là manh mối2021-12-11 03:38
 • #289: Dùng chùy chi nhân2021-12-11 03:38
 • #290: Phích lịch xuất kích2021-12-11 03:39
 • #291: Suốt đêm lùng bắt2021-12-11 03:39
 • #292: Tâm phiền ý loạn2021-12-11 03:39
 • #293: Điều kiện trao đổi2021-12-11 03:39
 • #294: Khiến người sinh nghi2021-12-11 03:39
 • #295: Trò cũ thất thủ2021-12-11 03:39
 • #296: Chứng cứ đột phá2021-12-11 03:39
 • #297: Tranh đấu đối lập2021-12-11 03:39
 • #298: Một chiêu thất thủ2021-12-11 03:39
 • #299: Bỏ đá xuống giếng2021-12-11 03:39
 • #300: Quần tình kích phẫn2021-12-11 03:39
 • #301: Dư luận áp lực2021-12-11 03:39
 • #302: Cuối cùng nhất kích2021-12-11 03:39
 • #303: Bắt sống ác quan2021-12-11 03:39
 • #304: Chém đầu Lai tặc2021-12-11 03:39
 • #305: Bí mật giao dịch2021-12-11 03:39
 • #306: Thế bất lưỡng lập2021-12-11 03:39
 • #307: Lại vào Địch phủ2021-12-11 03:39
 • #308: Tiểu nhân hèn hạ2021-12-11 03:39
 • #309: Hôn nhân đến cùng2021-12-11 03:39
 • #310: Thân thế bí ẩn2021-12-11 03:40
 • #311: Trở về Dương Châu2021-12-11 03:40
 • #312: Phân binh xuôi nam2021-12-11 03:40
 • #313: Gặp lại sư phụ2021-12-11 03:40
 • #314: Vạch trần đáp án2021-12-11 03:40
 • #315: Hộ vệ Địch Tướng2021-12-11 03:40
 • #316: Lại mượn một đao2021-12-11 03:40
 • #317: Khúc Phụ kinh hồn2021-12-11 03:40
 • dai-duong-cuong-si-chuong-0318.mp32021-12-11 03:40
 • #319: Áp chế bức bách2021-12-11 03:40
 • #320: Lô Long tàn Binh2021-12-11 03:40
 • #321: Du quan sơ chiến2021-12-11 03:40
 • #322: Khiết Đan cầu hoà2021-12-11 03:40
 • #323: U mê không tỉnh2021-12-11 03:40
 • #324: Xuất binh theo sau2021-12-11 03:40
 • #325: Chim sẻ ở sau2021-12-11 03:40
 • #326: Đoạn kỳ hậu lộ2021-12-11 03:40
 • #327: Vũ thị tranh công2021-12-11 03:40
 • #328: Các bên nhượng bộ2021-12-11 03:40
 • #329: Hoàng đế tư thưởng2021-12-11 03:40
 • #330: Bách Tước sơn trang2021-12-11 03:40
 • #331: Điều ngoài ý muốn2021-12-11 03:41
 • #332: Có thâm ý khác2021-12-11 03:41
 • #333: Đêm khuya triệu kiến2021-12-11 03:41
 • #334: Phiền phức giáng lâm2021-12-11 03:41
 • #335: Công chúa hậu lễ2021-12-11 03:41
 • #336: Túc cừu hợp tác2021-12-11 03:41
 • #337: Nữ hoàng tân sủng2021-12-11 03:41
 • #338: Sau lưng một đao2021-12-11 03:41
 • #339: Tịnh châu chi tranh2021-12-11 03:41
 • #340: Lại hạ chiến thư2021-12-11 03:41
 • #341: Khách không mời đến2021-12-11 03:41
 • #342: Khinh Ngữ bí ẩn2021-12-11 03:41
 • #343: Lý Tuyền cầu thân2021-12-11 03:41
 • #344: Hồ tù thốt vong2021-12-11 03:41
 • #345: Công tâm chi đàm2021-12-11 03:41
 • #346: Gặp lại cố nhân2021-12-11 03:41
 • #347: Khiết Đan lại phản2021-12-11 03:41
 • #348: Thế cuộc gấp biến2021-12-11 03:41
 • #349: Lâm nguy xuất chinh2021-12-11 03:41
 • #350: U yến ác chiến2021-12-11 03:41
 • #351: Ngàn dặm tiếp viện2021-12-11 03:42
 • #352: Hai quân đối lập2021-12-11 03:42
 • #353: Thảo nguyên chi Lang2021-12-11 03:42
 • #354: Phát hiện cơ hội2021-12-11 03:42
 • #355: Hề vương con tin2021-12-11 03:42
 • #356: Không có lựa chọn2021-12-11 03:42
 • #357: Muốn chiến không đường2021-12-11 03:42
 • #358: Loan Thủy binh bại2021-12-11 03:42
 • #359: Khải toàn trở về2021-12-11 03:42
 • #360: Ngữ trọng tâm trường2021-12-11 03:42
 • #361: Đại hôn đêm trước2021-12-11 03:43
 • #362: Đại lễ chi nhật2021-12-11 03:43
 • #363: Quan nhâm tân chức2021-12-11 03:43
 • #364: Hoàng cung cáo biệt2021-12-11 03:43
 • #365: Lâm hành tiền tịch2021-12-11 03:43
 • #366: Trường An thế lực2021-12-11 03:43
 • #367: Biệt thự phong ba2021-12-11 03:43
 • #368: Hạ mã chi uy2021-12-11 03:43
 • #369: Hung hăng đoạt quyền2021-12-11 03:43
 • #370: Toàn gia đoàn viên2021-12-11 03:43
 • #371: Địch Yến tâm tư2021-12-11 03:43
 • #372: Huynh muội phản bội2021-12-11 03:43
 • #373: Sự việc làm lớn2021-12-11 03:43
 • #374: Khinh Ngữ vào cửa2021-12-11 03:44
 • #375: Khẩn cấp về kinh2021-12-11 03:44
 • #376: Giải quyết khó khăn2021-12-11 03:44
 • #377: Vũ thị kì binh2021-12-11 03:44
 • #378: Tửu lâu hội ngộ2021-12-11 03:44
 • #379: Sơn trang hung án2021-12-11 03:44
 • #380: Liên hoàn áp lực2021-12-11 03:44
 • #381: Chính diện giao phong (thượng)2021-12-11 03:44
 • #382: Chính diện giao phong (trung)2021-12-11 03:44
 • #383: Chính diện giao phong (hạ)2021-12-11 03:45
 • #384: Thất tử nỗi đau2021-12-11 03:45
 • #385: Tây Vực khách tới2021-12-11 03:45
 • #386: Cửa thành xung đột2021-12-11 03:45
 • #387: Sát cơ tiềm sinh2021-12-11 03:46
 • #388: Danh tướng chết bệnh2021-12-11 03:46
 • #389: Mâu thuẫn gay gắt2021-12-11 03:47
 • #390: Thế cuộc nghịch chuyển2021-12-11 03:47
 • #391: Khiếp sợ tin tức2021-12-11 03:47
 • #392: Tam lang nhập cục2021-12-11 03:47
 • #393: Thế cuộc dần loạn2021-12-11 03:48
 • #394: Thằng Trì đâm án2021-12-11 03:48
 • #395: Thứ bảy tướng quốc2021-12-11 03:48
 • #396: Hưng binh vấn tội2021-12-11 03:48
 • #397: Song miễn kim bài2021-12-11 03:48
 • #398: Hai lần ám sát2021-12-11 03:48
 • #399: Cân bằng đánh vỡ2021-12-11 03:48
 • #400: Công chúa dã tâm2021-12-11 03:48
 • #401: Hồ tăng bí mật2021-12-11 03:49
 • #402: Án binh bất động2021-12-11 03:49
 • #403: Trung hiếu khó toàn2021-12-11 03:49
 • #404: Vũ thị nội chiến2021-12-11 03:49
 • #405: Tối nay có vũ2021-12-11 03:49
 • #406: Tam Tư chi tử2021-12-11 03:49
 • #407: Thần Long chính biến2021-12-11 03:49
 • #408: Lữ trình mới2021-12-11 03:49

Related posts

Thiên Hạ Kiêu Hùng

TiKay

Ta Là Một Cái Người Nguyên Thủy

TiKay

Thần Thánh La Mã Đế Quốc

TiKay

Tiền Nhiều Để Làm Gì

TiKay

Triệu Thị Hổ Tử

TiKay

Trí Tuệ Đại Tống

TiKay

Leave a Reply