Lịch Sử

Triệu Thị Hổ Tử

Triệu Thị Hổ Tử

Ngày đó, hổ con mất ổ, bất đắc dĩ ma luyện nanh vuốt, tìm kiếm chỗ ẩn thân.

Ngày đó, hổ con hơi lớn, cắn chết Lang Vương, chiếm lang huyệt, trở thành đàn sói đứng đầu.

Ngày đó…

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đi tới
 • #2: Mẫu thân Chu thị
 • #3: Lỗ Dương Hương Hầu
 • #4: Tĩnh Nữ
 • #5: Vấn an
 • #6: Bà cốt
 • #7: Thấp thỏm
 • #8: Lạ lẫm niên đại
 • #9: Công Dương tiên sinh
 • #10: Lạ lẫm niên đại (hai)
 • #11: Nạn dân?
 • #12: Nạn dân!
 • #13: Phụ tử giao lưu
 • #14: Phụ tử giao lưu (hai)
 • #15: Phụ tử giao lưu (ba)
 • #16: Lỗ Dương huyện lệnh Lưu Trực
 • #17: Lỗ Dương huyện lệnh Lưu Trực (hai)
 • #18: Trò chơi ở trên đường
 • #19: Trò chơi ở trên đường (2)
 • #20: Tình hình tai nạn phía sau
 • #21: Trở về nhà
 • #22: Ngây thơ đại nhân
 • #23: Bộc vệ ngày xưa
 • #24: Bộc vệ ngày xưa(2)
 • #25: Công điểm kiến thức
 • #26: Bạo động
 • #27: Bạo động (2)
 • #28: Gặp lại
 • #29: Gặp lại (hai)
 • #30: Công điểm phát thóc
 • #31: Phẫn nộ
 • #32: Ẩu đấu
 • #33: Trịnh hương trưởng kinh ngạc
 • #34: Hiến kế
 • #35: Ủy nhiệm
 • #36: Tỏ thái độ
 • #37: Đài đất nhiếp chúng
 • #38: Chỉnh đốn nạn dân
 • #39: Chỉnh đốn nạn dân(2)
 • #40: Chỉnh đốn nạn dân (3)
 • #41: Nam quận phản loạn tin tức
 • #42: Dần dần tụ lại lòng người
 • #43: Quy phủ
 • #44: Căn bản nhất đề nghị
 • #45: Bất thiện chi khách
 • #46: Bất thiện chi khách (2)
 • #47: Uy hiếp
 • #48: Trao đổi đối sách
 • #49: Lơ đãng chấn kinh
 • #50: Diệp Huyện chi hành
 • #51: Bất ngờ tới nguy cơ
 • #52: Bất ngờ tới nguy cơ (2)
 • #53: Bất ngờ tới nguy cơ (3)
 • #54: Vương Thượng Đức
 • #55: Vương Thượng Đức (2)
 • #56: Tụ tài kế sách
 • #57: Tụ lương kế sách
 • #58: Trả thù
 • #59: Nói một chút
 • #60: Hết thảy đều kết thúc
 • #61: Bắt đầu mùa đông
 • #62: Nhữ Dương Hầu thế tử
 • #63: Nhữ Dương Hầu thế tử(2)
 • #64: Thiếp mời
 • #65: Ác yến
 • #66: Ác yến (2)
 • #67: Nghĩ đối sách khác
 • #68: Lại phó Uyển thành
 • #69: Lực lượng tới tay
 • #70: Diệp Huyện Huyện lệnh
 • #71: Du thuyết
 • #72: Du thuyết (2)
 • #73: Lỗ Diệp Cộng Tế
 • #74: Quân thị thử nghiệm
 • #75: Quân thị thử nghiệm (2)
 • #76: Quân thị thử nghiệm (3)
 • #77: Vương Thượng Đức trợ công
 • #78: Yển thành Chu thị
 • #79: Yển thành Chu thị (hai)
 • #80: Tháng mười một
 • #81: Nhị lão đến
 • #82: Toàn gia đoàn tụ
 • #83: Toàn gia đoàn tụ (3)
 • #84: Trịnh Hương tiểu tự
 • #85: Mở tiệc chiêu đãi mọi người
 • #86: Hai người – nhị giả
 • #87: Hai người – nhị giả(2)
 • #88: Chúc tuổi lễ vật
 • #89: Giao thừa
 • #90: Tháng giêng
 • #91: Bắt đầu tháng hai
 • #92: Chống lại
 • #93: Chống lại (2)
 • #94: Yên lặng theo dõi kỳ biến
 • #95: Quyết định
 • #96: Đứng đội
 • #97: Đánh đến tận cửa
 • #98: Trực diện
 • #99: Lương đến, chiến khởi
 • #100: Triệu Trịnh chi chiến
 • #101: Triệu Trịnh chi chiến (2)
 • #102: Nộ phụ - Cha giận.
 • #103: Trong toa xe nói chuyện
 • #104: An bài
 • #105: Hiệp 2!
 • #106: Trịnh gia thái độ
 • #107: Giao phong
 • #108: Tháng tư
 • #109: Chung cuộc
 • #110: Trịnh Châu, Trịnh Tử Tượng
 • #111: Giảng hòa thương lượng
 • #112: Dư ba
 • #113: Nhập thu
 • #114: Không hiểu khách tới
 • #115: Đêm hôm ấy, hổ con không có ổ
 • #116: Dày vò ba ngày
 • #117: Xuống núi
 • #118: Xuống núi (2)
 • #119: Diệp Huyện biến cố
 • #120: Ấm lạnh
 • #121: Côn Dương gặp khấu
 • #122: Ứng sơn tặc
 • #123: Thân cư ổ trộm cướp
 • #124: Thân cư ổ trộm cướp (2)
 • #125: Thân cư ổ trộm cướp (3)
 • #126: Thân cư ổ trộm cướp (4)
 • #127: Nhị trại chủ Trần Mạch
 • #128: Lại gặp ngày 30 tết
 • #129: Năm sau
 • #130: Quan binh đến phạt
 • #131: Quan binh thất bại
 • #132: Lo xa
 • #133: Xuống núi ăn cướp
 • #134: Giải vây giả mạo người quen
 • #135: Hiến kế
 • #136: Sói cùng dê thương lượng
 • #137: Kẽ nứt
 • #138: Cuối cùng được một mình
 • #139: Thật cùng ác
 • #140: Bánh nướng
 • #141: Dã tâm
 • #142: Nghe tin bất ngờ
 • #143: Phân liệt! Lỗ Diệp Cộng Tế Hội!
 • #144: Trung tuần tháng tư
 • #145: Hội minh bầy khấu
 • #146: Bầy khấu hội minh
 • #147: Chín trại tương viện
 • #148: Tấn công núi
 • #149: Tấn công núi (2)
 • #150: Côn Dương Huyện úy Mã Cái
 • #151: Thương nghị truy kích
 • #152: Tập doanh
 • #153: Bức hiếp
 • #154: Dương Thông tàn nhẫn
 • #155: Riêng phần mình về doanh
 • #156: Vui mừng phía sau ám lưu
 • #157: Thảo sát phản đồ
 • #158: Sinh khe hở
 • #159: Bị quản chế
 • #160: Ly gián
 • #161: Ly gián (2)
 • #162: Ly gián (3)
 • #163: Ly gián (4)
 • #164: Quách Đạt tin tức tốt
 • #165: Tháng sáu
 • #166: Chất vấn
 • #167: Ba phạt Hắc Hổ Trại
 • #168: Giãy dụa
 • #169: Sai lầm
 • #170: Sai lầm (hai)
 • #171: Sát nhập, thôn tính tám trại
 • #172: Sát nhập, thôn tính tám trại (2)
 • #173: Sát nhập, thôn tính tám trại (3)
 • #174: Sát nhập, thôn tính tám trại (bốn)
 • #175: Khe hở hạt giống
 • #176: Cuối tháng 7
 • #177: Không có kết quả truy kích
 • #178: Giằng co không xong
 • #179: Mưu Trần Tổ
 • #180: Mưu Trần Tổ (2)
 • #181: Bất tỉnh chiêu
 • #182: Bất tỉnh chiêu (hai)
 • #183: Ngăn cách
 • #184: Sang năm
 • #185: Trần Tổ bị lật đổ
 • #186: Đêm loạn
 • #187: Đêm loạn (2)
 • #188: Đêm loạn (3)
 • #189: Đêm loạn đến tiếp sau
 • #190: Quyết tâm
 • #191: Dẫn chiến
 • #192: Chương Tĩnh
 • #193: Chương Tĩnh (2)
 • #194: Ngoài ý liệu
 • #195: Ngoài ý liệu (2)
 • #196: Tương hỗ suy tính
 • #197: Công thủ
 • #198: Uy không thể đỡ
 • #199: Hoài nghi
 • #200: Hoài nghi (2)
 • #201: Minh - Ám
 • #202: Minh - Ám (2)
 • #203: Minh - Ám (3)
 • #204: Minh - Ám (4)
 • #205: Săn cùng bị săn
 • #206: Săn cùng bị săn (2)
 • #207: Tính toán
 • #208: Tính toán (2)
 • #209: Mưu tru
 • #210: Rút dây động rừng
 • #211: Rút dây động rừng (2)
 • #212: Lang huyệt hổ chiếm
 • #213: Nói Quách Đạt
 • #214: Lung lạc
 • #215: Phá vây
 • #216: Minh hỏa kế sách
 • #217: Trở lại Lỗ Dương
 • #218: Lại hướng Trịnh Hương
 • #219: Lại hướng Trịnh Hương (2)
 • #220: Huyện úy Đinh Vũ
 • #221: Hù dọa cùng manh mối
 • #222: Hai bên thả tuyến
 • #223: Gặp lại Lưu Trực
 • #224: Gặp lại Lưu Trực (2)
 • #225: Chỉnh đốn trại chúng
 • #226: Chỉnh đốn trại chúng (2)
 • #227: Từ Phấn đưa tin tức
 • #228: Gặp lại Mã Cái
 • #229: Bách Lưu Bì
 • #230: Ngóc đầu trở lại
 • #231: Ngóc đầu trở lại (2)
 • #232: Hắc Hổ Nghĩa Xá
 • #233: Khuất phục bắt đầu
 • #234: Hai bút cùng vẽ
 • #235: Tháng tư
 • #236: Thạch Nguyên trở về
 • #237: Kỳ quặc
 • #238: Sờ tuyến
 • #239: Thăm dò cùng thẩm thấu
 • #240: Từng bước thẩm thấu
 • #241: Từng bước thẩm thấu (2)
 • #242: Lòng bàn tay mu bàn tay
 • #243: Hoàng thị huynh đệ
 • #244: Luân hãm
 • #245: Tháng sáu
 • #246: Hai tên Đốc Bưu
 • #247: Hai tên Đốc Bưu (2)
 • #248: Hai tên Đốc Bưu (3)
 • #249: Hai tên Đốc Bưu (bốn)
 • #250: Hai tên Đốc Bưu (5)
 • #251: Thuận thế mà làm
 • #252: Côn Diệp Hỗ Lợi Hội (Hội Côn Diệp cùng có lợi)
 • #253: Côn Diệp Hỗ Lợi Hội (2)
 • #254: Uyển Thành tin tức
 • #255: Phòng ngừa chu đáo
 • #256: Băng cục
 • #257: Áp chế
 • #258: Hoàng Thiệu sơ giao liên quan
 • #259: Trí mạng sai tính
 • #260: Thiên tướng Kỷ Vinh
 • #261: Thiên tướng Kỷ Vinh (2)
 • #262: Châm ngòi dân ý
 • #263: Quận bên trong can thiệp
 • #264: Bắt đầu trước thắng
 • #265: Cùng Nam Dương Quân sơ đọ sức
 • #266: Mạng nhện đường hẹp
 • #267: Hai lần tập doanh
 • #268: Hai lần dạ tập (2)
 • #269: Khốn cục cùng chuyển cơ
 • #270: Cừ sứ Trương Địch
 • #271: Thấy Trương Địch
 • #272: Thương lượng
 • #273: Tháng mười
 • #274: Tháng mười (2)
 • #275: Tháng mười (ba)
 • #276: Suy đoán cùng lẫn vào
 • #277: Ngẫu nhiên gặp
 • #278: Dương Định
 • #279: Dương Định (2)
 • #280: Bắt đầu mùa đông
 • #281: Nhàn rỗi
 • #282: Nhàn rỗi (2)
 • #283: Tháng giêng
 • #284: Tình thế gấp gáp
 • #285: Thăm dò
 • #286: Về trại chủ trì
 • #287: Công tâm
 • #288: Trận chiến mở màn
 • #289: Trận chiến mở màn (2)
 • #290: Toánh Xuyên Quận quân
 • #291: Ổn định lòng người
 • #292: Gió nổi
 • #293: Gió nổi (2)
 • #294: Phản bội
 • #295: Cải biến
 • #296: Cải biến (2)
 • #297: Trung tuần tháng ba
 • #298: Sách nói
 • #299: Thương lượng
 • #300: Kéo dài cùng biến cố
 • #301: Mật báo
 • #302: Mật báo (2)
 • #303: Chú định thất bại dạ tập
 • #304: Tháng sáu
 • #305: Tiếp cận uy hiếp
 • #306: Nhập chủ Côn Dương
 • #307: Chiêu mộ nạn dân
 • #308: Thượng tuần tháng bảy
 • #309: Côn Dương đặc sản
 • #310: Côn Dương đặc sản (2)
 • #311: Côn Dương đặc sản (3)
 • #312: Tiểu thắng cùng uy hiếp
 • #313: Trường Sa Cừ soái
 • #314: Côn Dương chi chiến
 • #315: Suy nhược tiên phong
 • #316: Tiến công uy hiếp
 • #317: Ác chiến
 • #318: Ác chiến (2)
 • #319: Ác chiến (3)
 • #320: Ác chiến (4)
 • #321: Diệp Huyện viện quân
 • #322: Chu Hổ cùng Dương Định
 • #323: Chu Hổ cùng Dương Định (2)
 • #324: Tập hợp lại
 • #325: Làm tròn lời hứa
 • #326: Ban thưởng
 • #327: Ban thưởng (2)
 • #328: Trong trại biến đổi
 • #329: Thời gian gián đoạn
 • #330: Thời gian gián đoạn (2)
 • #331: Đàn sói ẩn hiện
 • #332: Đàn sói ẩn hiện (2)
 • #333: Đàn sói ẩn hiện (3)
 • #334: Lục lâm, khăn đen
 • #335: Trung tuần tháng tám
 • #336: Phản quân bắc tiến
 • #337: Phản quân bắc tiến (2)
 • #338: Chu Hổ cùng Quan Sóc
 • #339: Chu Hổ cùng Quan Sóc (2)
 • #340: Hướng dẫn
 • #341: Dạ phục
 • #342: Hỗn loạn
 • #343: Tháng chín
 • #344: Lần thứ hai Côn Dương chi chiến
 • #345: Lần thứ hai Côn Dương chi chiến (2)
 • #346: Ác chiến
 • #347: Ác chiến (2)
 • #348: Ngăn cửa
 • #349: Quỷ kế
 • #350: Nghỉ ngơi trong lúc thủ thành
 • #351: Ngày đầu tiểu thắng
 • #352: Thăm hỏi tổn thương quân tốt
 • #353: Dạ tập kế sách
 • #354: Dương tập
 • #355: Dương tập (2)
 • #356: Thực tập
 • #357: Thực tập (2)
 • #358: Kẻ quấy rối
 • #359: Nội ứng ngoại hợp
 • #360: Về thành
 • #361: Reo hò
 • #362: Lung lạc
 • #363: Lung lạc (2)
 • #364: Công thành đêm trước
 • #365: Công thành đêm trước (2)
 • #366: Giằng co
 • #367: Giằng co (2)
 • #368: Giằng co (3)
 • #369: Giang Hạ Cừ soái
 • #370: Giang Hạ Cừ soái (2)
 • #371: Xúi giục
 • #372: Dạ tập Côn Dương
 • #373: Dạ tập Côn Dương (2)
 • #374: Dạ tập Côn Dương (3)
 • #375: Thẩm vấn
 • #376: Công tâm
 • #377: Một cục đá hạ ba con chim
 • #378: Hàng tướng
 • #379: Hàng tướng (2)
 • #380: Lập kế hoạch
 • #381: Lập lại chiêu cũ
 • #382: Cổ động xúi giục
 • #383: Cổ động xúi giục (2)
 • #384: Ác chiến
 • #385: Ác chiến (2)
 • #386: Ác chiến (3)
 • #387: Ác chiến (4)
 • #388: Khí thủ tường thành
 • #389: Dương Định kinh lo
 • #390: Chiến đấu trên đường phố
 • #391: Chiến đấu trên đường phố (2)
 • #392: Chiến đấu trên đường phố (3)
 • #393: Chiến đấu trên đường phố (4)
 • #394: Chiến đấu trên đường phố (5)
 • #395: Chiến đấu trên đường phố (6)
 • #396: Phòng ngừa chu đáo
 • #397: Phòng ngừa chu đáo (2)
 • #398: Ngày thủ đêm công
 • #399: Ngày thủ đêm công (2)
 • #400: Ngày thủ đêm công (3)
 • #401: Tương kế tựu kế?
 • #402: Tương kế tựu kế!
 • #403: Tương kế tựu kế! (2)
 • #404: Chiến lược chi thắng
 • #405: Đánh giằng co
 • #406: Đánh giằng co (2)
 • #407: Các phương thái độ
 • #408: Các phương thái độ (2)
 • #409: Đạt được ước muốn
 • #410: Đạt được ước muốn (2)
 • #411: Tuyết đầu mùa
 • #412: Tuyết đầu mùa (2)
 • #413: Đánh cờ
 • #414: Đánh cờ (2)
 • #415: Đánh cờ (3)
 • #416: Đánh cờ (4)
 • #417: Một góc chiến trường
 • #418: Lúc tiến hành rút lui
 • #419: Con cờ thí
 • #420: Truy kích thế triều
 • #421: Đầu hàng
 • #422: Xúi giục
 • #423: Đạt thành nhất trí
 • #424: Truy kích bắt đầu!
 • #425: Chuyển binh một chỗ
 • #426: Hợp tác liên hợp
 • #427: Binh bại như núi đổ
 • #428: Thu binh
 • #429: Chiến hậu chỉnh đốn
 • #430: Chiến hậu chỉnh đốn (2)
 • #431: Cuối tháng mười
 • #432: Chuyển biến
 • #433: Cự tuyệt
 • #434: Thay đổi thế cục
 • #435: Thay đổi thế cục (2)
 • #436: Thay đổi thế cục (3)
 • #437: Quy hoạch năm sau
 • #438: Hàng tướng cùng lệ khẩn quân
 • #439: Hàng tướng cùng Lệ Khẩn quân (2)
 • #440: Hàng tướng cùng Lệ Khẩn quân (3)
 • #441: Tháng hai
 • #442: Xuân đến
 • #443: Quận đông tình hình chiến đấu
 • #444: Quận đông tình hình chiến đấu (2)
 • #445: Tâm nghi
 • #446: Ứng đối
 • #447: Quỷ dị đích bình tĩnh
 • #448: Bình tĩnh hạ đích quỷ dị
 • #449: Tần Thực do dự
 • #450: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hung ác kế
 • #451: Sứ giả
 • #452: Sứ giả (2)
 • #453: Sứ giả (3)
 • #454: Trùng phùng
 • #455: Đàm phán
 • #456: Quay về quê cũ Trương Quý
 • #457: Trốn lệ giao nhận
 • #458: Trốn lệ giao nhận (2)
 • #459: Chủ tớ nhận nhau
 • #460: Chủ tớ nhận nhau (2)
 • #461: Chủ tớ nhận nhau (3)
 • #462: Tháng năm
 • #463: Tháng năm (2)
 • #464: Trưởng sử Trần Lãng
 • #465: Xuất binh!
 • #466: Xuất binh! (hai)
 • #467: Cá cùng tay gấu
 • #468: Đầu tháng sáu
 • #469: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con
 • #470: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con (2)
 • #471: Hai bộ kế sách
 • #472: Đô úy Tào Tác
 • #473: Tranh phong tương đối
 • #474: Tranh phong tương đối (2)
 • #475: Đe dọa
 • #476: Phản chiến?
 • #477: Bàn lại
 • #478: Sợ hãi
 • #479: Đô úy Chu Hổ
 • #480: Đô úy Chu Hổ (2)
 • #481: Đô úy Chu Hổ (3)
 • #482: Buổi chiều trước trận chiến Hứa Xương
 • #483: Buổi chiều trước trận chiến Hứa Xương (2)
 • #484: Chu Hổ cùng Hạng Tuyên
 • #485: Đấu pháp
 • #486: Đấu tướng
 • #487: Thời gian gián đoạn
 • #488: Thời gian gián đoạn (2)
 • #489: Hứa Xương chi chiến
 • #490: Hứa Xương chi chiến (2)
 • #491: Hứa Xương chi chiến (3)
 • #492: Hứa Xương chi chiến (4)
 • #493: Im bặt mà dừng thế công
 • #494: Lấy lui làm tiến
 • #495: Định ngày hẹn Trần Tổ
 • #496: Dĩnh Âm báo tin
 • #497: Chất vấn
 • #498: Chất vấn (2)
 • #499: Chất vấn (3)
 • #500: Xếp vào tâm phúc
 • #501: Ám lưu
 • #502: Ám lưu (2)
 • #503: Ngăn không được người muốn chịu chết
 • #504: Xuất binh Dĩnh Âm
 • #505: Dương bại dụ địch
 • #506: Dương bại dụ địch (2)
 • #507: Vây quanh
 • #508: Thôi Tống Soạn
 • #509: Cách đối phó
 • #510: Tuyệt vọng phá vây
 • #511: Xúi giục
 • #512: Phản loạn
 • #513: Phản loạn (2)
 • #514: Lừa dối vào thành
 • #515: Lừa dối vào thành (2)
 • #516: Dừng loạn
 • #517: Dừng loạn (2)
 • #518: Dừng loạn (3)
 • #519: Tháng bảy bố trí
 • #520: Thương lượng trao đổi tù binh
 • #521: Dĩnh Xuyên chiến dịch cuối cùng
 • #522: Dĩnh Xuyên chiến dịch cuối cùng(2)
 • #523: Hứa Xương không còn phản quân
 • #524: Hứa Xương không còn phản quân (2)
 • #525: Hứa Xương không còn phản quân (3)
 • #526: Hứa Xương không còn phản quân (4)
 • #527: Hứa Xương không còn phản quân (5)
 • #528: Đô úy Chu phủ phu nhân
 • #529: Đô úy Chu phủ phu nhân (2)
 • #530: Đô úy Chu phủ phu nhân (3)
 • #531: Đô úy Chu phủ phu nhân (4)
 • #532: Đô úy Chu phủ phu nhân (5)
 • #533: Cuối tháng 7
 • #534: Tháng 8, tháng 9
 • #535: Trương Quý trở về
 • #536: Tháng 10
 • #537: Xuất binh Lương quận
 • #538: Lương quận đô úy
 • #539: Triệu Bá Hổ
 • #540: Triệu Bá Hổ (2)
 • #541: Tiết Ngao
 • #542: Tiết Ngao (2)
 • #543: Tiết Ngao (3)
 • #544: Tiết Ngao (4)
 • #545: Thị sát quân đội
 • #546: Quân nghị
 • #547: Khó bề phân biệt
 • #548: Lo nghĩ
 • #549: Giằng co
 • #550: Giằng co (2)
 • #551: Mắc câu
 • #552: Hành thích
 • #553: Tháng mười hai
 • #554: Xuất kích!
 • #555: Khốn cục
 • #556: Khốn cục (2)
 • #557: Kỳ huynh, kỳ đệ - Huynh nào, đệ nấy
 • #558: Kỳ huynh, kỳ đệ - Huynh nào, đệ nấy (2)
 • #559: Chuẩn bị
 • #560: Chuẩn bị (2)
 • #561: Tập doanh
 • #562: Tập doanh (2)
 • #563: Tập doanh (3)
 • #564: Tập doanh (4)
 • #565: Bại trận triệt thoái phía sau
 • #566: Trước khi chiến đấu bình tĩnh
 • #567: Lương thành chiến dịch
 • #568: Lương thành chiến dịch (2)
 • #569: Lương thành chiến dịch (3)
 • #570: Nghĩ lui
 • #571: Rút lui cùng truy kích
 • #572: Trợ công
 • #573: Hỏa trung thủ lật - Lấy hạt dẻ trong lò lửa
 • #574: Lấy hạt dẻ trong lò lửa (2)
 • #575: Lấy hạt dẻ trong lò lửa (3)
 • #576: Phá vây cùng truy kích và tiêu diệt
 • #577: Đương thời có một không hai
 • #578: Đánh tan
 • #579: Đánh tan (2)
 • #580: Tạm dừng truy kích
 • #581: Thái sư Trần Trọng
 • #582: Đường về cùng khảo vấn
 • #583: Đồng Ngạn cái chết
 • #584: Nhị Hổ gặp gỡ
 • #585: Giữa huynh đệ thỏa hiệp
 • #586: Thăm dò
 • #587: Hăng quá hoá dở
 • #588: Hăng quá hoá dở (2)
 • #589: Tên chữ
 • #590: Diệp Huyện chi hành
 • #591: Cuối tháng 03
 • #592: Tháng bốn, tháng năm
 • #593: Tháng sáu, tháng bảy
 • #594: Tán tụ
 • #595: Tán tụ (2)
 • #596: Ngự Sử Điền Quán
 • #597: Thu đông
 • #598: Năm mới tháng giêng
 • #599: Quan điền nuôi quân
 • #600: Quan điền nuôi quân (2)
 • #601: Kiến thiết bắt đầu
 • #602: Lỗ Dương chi hành
 • #603: Ngoài ý muốn nắm đằng chuôi
 • #604: Ăn cướp trắng trợn
 • #605: Cậy vào
 • #606: Gặp lại Ngụy Phổ
 • #607: Giao phong
 • #608: Giao phong (2)
 • #609: Tháng 3 trung tuần
 • #610: Cuồn cuộn sóng ngầm
 • #611: Cuồn cuộn sóng ngầm (2)
 • #612: Tháng 7
 • #613: Tường Thụy công chúa
 • #614: Thăm dò
 • #615: Thăm dò (2)
 • #616: Tường Thụy công chúa (2)
 • #617: Tường Thụy công chúa (3)
 • #618: Quỷ dị
 • #619: Quỷ dị (2)
 • #620: Dẫn lửa thiêu thân
 • #621: Va chạm
 • #622: Âm mưu tháng 8
 • #623: Âm mưu tháng 8 (2)
 • #624: Âm mưu tháng 8 (3)
 • #625: Sóng ngầm mãnh liệt
 • #626: Trong đêm rối loạn
 • #627: Mỗi người đều có mưu đồ riêng
 • #628: Nhân vật mấu chốt
 • #629: Thêm chút trừng trị
 • #630: Đồ ăn thơm quá
 • #631: Trải nghiệm trong sơn trại của công chúa
 • #632: Mưu định
 • #633: Tính toán chi biến
 • #634: Tính toán chi biến (2)
 • #635: Tính toán chi biến (3)
 • #636: Xoắn xuýt
 • #637: Đổ thêm dầu vào lửa
 • #638: Cân nhắc
 • #639: Chủ cùng bộc
 • #640: Chủ cùng bộc (2)
 • #641: Đầu tháng chín
 • #642: Nghiệp Thành hầu thế tử
 • #643: Nghiệp Thành hầu thế tử (2)
 • #644: Ngờ vực vô căn cứ
 • #645: Ngờ vực vô căn cứ (2)
 • #646: Hổ Bí trung lang
 • #647: Yếu đuối
 • #648: Ngự Sử Trương Duy
 • #649: Gặp lại Trương Địch
 • #650: Cờ nhàn
 • #651: Tháng 9 trung tuần
 • #652: Náo động tái khởi
 • #653: Tế Âm chi loạn
 • #654: Tế Âm chi loạn (2)
 • #655: Sơn Đông chiến dịch
 • #656: Sơn Đông chiến dịch (2)
 • #657: Sơn Đông chiến dịch (3)
 • #658: Sơn Đông chiến dịch (4)
 • #659: Sơn Đông chiến dịch (5)
 • #660: Nghĩa quân diệt vong
 • #661: Sang năm
 • #662: Năm sau nhàn rỗi
 • #663: Lên đường
 • #664: Xuất chinh
 • #665: Minh cùng ám
 • #666: Minh cùng ám (2)
 • #667: Minh cùng ám (3)
 • #668: Minh cùng ám (4)
 • #669: Tháng 3
 • #670: Tháng tư
 • #671: Đoàn tụ
 • #672: Tháng 5
 • #673: Một chuyến đi Nghiệp thành
 • #674: Yến
 • #675: Yến (2)
 • #676: Trở về
 • #677: Trở về (2)
 • #678: Thịnh tình
 • #679: Qua phủ
 • #680: Lý Yên
 • #681: Lý Yên (2)
 • #682: Thăm dò
 • #683: Gặp lại Lý Cần
 • #684: Tháng sáu
 • #685: Hôn ước
 • #686: Thái Sơn ngũ tặc
 • #687: Thái Sơn ngũ tặc (2)
 • #688: Tặc tung
 • #689: Tặc họa Lâm Truy
 • #690: Trông bầu vẽ gáo
 • #691: Chuộc tù binh
 • #692: Giống như đã từng quen biết
 • #693: Tặc thế phát triển an toàn
 • #694: Tháng chín tin dữ
 • #695: Tháng chín tin dữ (2)
 • #696: Tháng mười hạ tuần
 • #697: Thành hôn
 • #698: Tiệc cưới
 • #699: Châm ngòi
 • #700: Châm ngòi (2)
 • #701: Tháng 11
 • #702: Phụ tử tướng nghị
 • #703: Một kế khắc một kế
 • #704: Cuối năm
 • #705: Cuối năm (2)
 • #706: Hướng dẫn
 • #707: Làm rõ
 • #708: Mưu đồ bí mật
 • #709: Ngàn dặm thụ kế
 • #710: Phục kích cùng phản phục kích
 • #711: Trước giờ đại chiến
 • #712: Đánh đêm
 • #713: Khốn chiến
 • #714: Giữa năm
 • #715: Hàm Đan biến cố bắt đầu
 • #716: Thái tử Lý Kỳ
 • #717: Tam hoàng tử Lý Kiền
 • #718: Giang Đông biến động
 • #719: Tích cực diệt tặc
 • #720: Giằng co Nhữ Nam
 • #721: Giằng co Nhữ Nam (2)
 • #722: Đầu mùa đông
 • #723: Công chúa Hàm Đan chi hành
 • #724: Công chúa chi lợi
 • #725: Quan bái Tả Tướng quân
 • #726: Năm mới
 • #727: Tháng hai
 • #728: Nghĩa quân chuyển sư?
 • #729: Dương tập Trần quận
 • #730: Trói hổ kế sách
 • #731: Chưởng khống toàn cục
 • #732: Hạng Tuyên rung động
 • #733: Quỷ dị hòa bình
 • #734: Vây quanh
 • #735: Hai hổ đánh nhau
 • #736: Dạ tập
 • #737: Dạ tập (2)
 • #738: Phá vây
 • #739: Lấy chiến luyện binh
 • #740: Tháng năm
 • #741: Hạ Bi chung chiến
 • #742: Hạ Bi chung chiến (2)
 • #743: Hổ tướng vẫn lạc
 • #744: Thẳng tiến Đông Hải
 • #745: Giằng co Đông Hải quận
 • #746: Khiêu chiến
 • #747: Nam rút
 • #748: Tháng sáu
 • #749: Thôi thủ
 • #750: Vận lương giải vây
 • #751: Đại sự
 • #752: Hàm Đan ứng đối
 • #753: Tiếp chiếu
 • #754: Vào kinh thành
 • #755: Tiến cung diện thánh
 • #756: Trò chuyện với nhau
 • #757: Tiếp chưởng dũng tướng
 • #758: Lương Châu Dương thị
 • #759: Thế tử Lương hầu
 • #760: Trần môn Ngũ Hổ cùng Dương thị Ngũ Hổ
 • #761: Năm mới
 • #762: Đều có trù tính
 • #763: Công thành
 • #764: Một đá bốn con chim
 • #765: Âm thầm liên thủ
 • #766: Quỷ quyệt tháng năm
 • #767: Tập kích
 • #768: Tập kích (2)
 • #769: Binh biến
 • #770: Công thành
 • #771: Công thành (2)
 • #772: Đêm
 • #773: Cần vương .chi danh
 • #774: Biến thiên
 • #775: Hối quân Quán Đào
 • #776: Tháng 7
 • #777: Binh lâm Hàm Đan
 • #778: Tháng 9
 • #779: Chu Hổ vs Dương Chương
 • #780: Ác chiến
 • #781: Phá thành
 • #782: Thản lộ
 • #783: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi
 • #784: Mưu hổ
 • #785: Mưu hổ (2)
 • #786: Mưu hổ (3)
 • #787: Mưu hổ (4)
 • #788: Mưu hổ (5)
 • #789: Giang Đông quân chi biến
 • #790: Sinh nghi
 • #791: Chất vấn
 • #792: Thản lộ
 • #793: Thản lộ (2) + Nói lời trong lòng
 • #794: Rời đô
 • #795: Cuối năm cách cục
 • #796: Nghĩa quân đại soái mới Triệu Trọng Hổ
 • #797: Tân vương hai năm
 • #798: Chi phối thiên hạ
 • #799: Triệu đại Lý thị
 • #800: Hậu cảm:
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Thứ Tộc Vô Danh

TiKay

Đại Đường Song Long Truyện

TiKay

Hoàng Tộc

TiKay

Ta Là Một Cái Người Nguyên Thủy

TiKay

Tam Quốc Đại Tần Phục Khởi

TiKay

Chuế Tế

TiKay

Leave a Reply