Cổ ĐạiKiếm HiệpLịch SửQuân Sự

Danh Môn

Đó là một đế quốc Đại Đường đã chia rẽ, quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó. Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên bảy thế gia lớn: họ Bùi ở Hà Bắc, họ Trương ở Hà Đông, họ Thôi ở Sơn Đông, họ Vi ở Quan Lũng, họ Sở ở Hoài Nam, họ Vương ở Sơn Nam, họ Dương ở Kiếm Nam.

Mười lăm năm trước, loạn An Sử (1) rốt cuộc đã bị dẹp. Triều đình nhà Đường gửi lễ vật tiễn quân Hồi Hột đã tham gia dẹp yên phản loạn rời biên giới. Nhưng Khả hãn Đăng Lợi của Hồi Hột lại dòm ngó giang sơn Đại Đường, lật lọng ruổi ngựa xâm lấn Trung Nguyên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, đế quốc Đại Đường nguy ngập trong nay mai.

Bảy đại thế gia hợp sức trục xuất giặc Thát, khôi phục xã tắc, nhưng cũng dần nắm binh bành trướng quyền lực, từ đó ước hẹn nhau, bảy đại thế gia thay nhau làm Tể tướng, mỗi nhà kiểm soát triều chính năm năm, nhưng họ Thôi ở Sơn Đông độc chiếm vị trí Tể tướng cho đến nay đã hơn mười năm.

Họ Trương ở Hà Đông vốn xếp thứ hai trong bảy đại thế gia, mười năm trước bị họ Thôi ở Sơn Đông xúi giục, gia tộc chia rẽ, quân quyền bị đoạt. Họ Trương bởi vậy đã không gượng dậy nổi nữa.

Chủ nhân Trương Hoán kiếp trước là một độc hành đại đạo, mà kiếp này là con vợ lẽ chẳng hề có chút địa vị gì trong Hà Đông thế gia. Nhưng một ngày tình cờ, y phát hiện trong thân thế bản thân có ẩn chứa một bí mật cực lớn.

Từ đấy đế quốc không còn yên tĩnh nữa…

Chú thích:
(1) : Trỏ An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đã từng phát động binh biến.

Nguồn: Tàng Thư Viện


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cao Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lời Mở Đầu
 • #2: Chảo
 • #3: Gảy tỳ bà (Thượng)
 • #4: Gảy tỳ bà (Trung)
 • #5: Gảy tỳ bà (Hạ)
 • #6: Trương gia chủ
 • #7: Lâm Chi đường (Thượng)
 • #8: Lâm Chi đường (Hạ)
 • #9: Nghe tin về mẹ
 • #10: Quyền kiểm soát tiền tài
 • #11: Kiểm tra sổ sách cũ (Thượng)
 • #12: Kiểm tra sổ sách cũ (Hạ)
 • #13: Nắm thóp (Thượng)
 • #14: Nắm thóp (Hạ)
 • #15: Cuộc tụ họp nhỏ
 • #16: Vị khách không mời
 • #17: Tình hình thuận lợi
 • #18: Gặp mặt thân cận
 • #19: Lưỡi dao mềm
 • #20: Múa quyền tài chính (Thượng)
 • #21: Múa quyền tài chính (Hạ)
 • #22: Chiếc hòm liễu
 • #23: Ngày ly biệt
 • #24: Gặp Vị Hà
 • #25: Ngồi cùng thuyền
 • #26: Giành thể diện
 • #27: Giương đao hành hiệp
 • #28: Cứu Vi thiếu chủ
 • #29: Lập kỳ công (Thượng)
 • #30: Lập kỳ công (Hạ)
 • #31: Doanh trại quân Đường
 • #32: Kinh đô Trường An
 • #33: Từ Ân tự
 • #34: Sóng gió nổi dậy
 • #35: Thôi gia chủ
 • #36: Lợi và tình
 • #37: Sóng gió không ngừng
 • #38: Bắt giai nhân (Thượng)
 • #39: Bắt giai nhân (Trung)
 • #40: Bắt giai nhân (Hạ)
 • #41: Khốn thuồng luồng
 • #42: Tin của cố nhân
 • #43: Nói chuyện bên lò sưởi
 • #44: Tả Tướng Quốc
 • #45: Sang năm mới
 • #46: Bữa cơm tất niên
 • #47: Hoàng đế Đại Đường
 • #48: Thôi hoàng hậu
 • #49: Trương Phá Thiên
 • #50: nội loạn
 • #51: Đi Phượng Tường
 • #52: Nhà thông gia khó chơi
 • #53: Cuộc chiến giữa triều đình (1)
 • #54: Cuộc chiến giữa triều đình(2)
 • #55: Cuộc chiến giữa triều đình(3)
 • #56: Cuộc chiến giữa triều đình(4)
 • #57: Người bạn mới
 • #58: Vua không biết
 • #59: Quán rượu nhỏ
 • #60: Tiền mã hậu pháo
 • #61: Bãi quan
 • #62: Sở thượng thư
 • #63: Từ biệt giai nhân
 • #64: Từ biệt giai nhân (hạ)
 • #65: Đi sứ Hồi Hột
 • #66: mạn thu quan
 • #67: Chương 67
 • #68: biến động to lớn
 • #69: xạ hồ nguyệt 1
 • #70: xạ hồ nguyệt 2
 • #71: xạ hồ nguyệt 3
 • #72: xạ hồ nguyệt 4
 • #73: Tranh binh quyền (1)
 • #74: Tranh binh quyền (2)
 • #75: Tranh binh quyền (3)
 • #76: Tranh binh quyền (4)
 • #77: quay lại Trường An
 • #78: No name
 • #79: Ước muốn của Khánh Công
 • #80: kế trung kế
 • #81: Ổn định quân tâm
 • #82: Vu oan giá họa
 • #83: Nhớ lại chuyện xưa
 • #84: Thăm dò gia chủ
 • #85: Sở Vãn Lan
 • #86: Gặp cố nhân
 • #87: Nhà mới
 • #88: Trưởng Tôn gia (1)
 • #89: Trưởng Tôn gia (2)
 • #90: quỷ đẩy cối xay
 • #91: Trương Nhược Cẩm
 • #92: ngòi nổ
 • #93: Đội mã cầu
 • #94: đối mặt với lựa chọn
 • #95: Điện Lăng Khởi
 • #96: Thôi Tiểu Phù
 • #97: Thôi Tiểu Phù (2)
 • #98: Thuý Vân cư
 • #99: Thôi kế Bùi mưu
 • #100: Tranh đoạt chức gia chủ (1)
 • #101: Tranh đoạt chức gia chủ (2)
 • #102: Tranh đoạt chức gia chủ (3)
 • #103: Tranh đoạt chức gia chủ (4)
 • #104: Tranh đoạt chức gia chủ (5)
 • #105: Tranh đoạt chức gia chủ (6)
 • #106: Tranh đoạt chức gia chủ (7)
 • #107: Tranh đoạt chức gia chủ (8)
 • #108: Chính thức giao phong (1)
 • #109: Chính thức giao phong (2)
 • #110: Chính thức giao phong (3)
 • #111: Có qua có lại
 • #112: Mưu sĩ mã cầu
 • #113: ??????
 • #114: Phong ba bắt đầu
 • #115: Gặp lại Bùi Oánh
 • #116: Nhan chén Bùi rượu
 • #117: Sách lược của Bùi Tuấn
 • #118: Quyết định của hoàng hậu
 • #119: Thôi Trương liên minh
 • #120: Thôi viên bị ám sát
 • #121: Lừa gạt lẫn nhau (1)
 • #122: Lừa gạt lẫn nhau (2)
 • #123: Lừa gạt lẫn nhau (3)
 • #124: Sự biến Huyền Vũ Môn
 • #125: Sự biến Huyền Vũ Môn (2)
 • #126: Sự biến Huyền Vũ Môn (3)
 • #127: Ma cao một trượng
 • #128: Ma cao một trượng (2)
 • #129: Hành trình lạ thường
 • #130: Bản sắc kiêu hùng
 • #131: Bản sắc kiêu hùng (2)
 • #132: Bản sắc kiêu hùng (3)
 • #133: Bản sắc kiêu hùng (4)
 • #134: Ba lần vượt Hoàng Hà (1)
 • #135: Ba lần vượt Hoàng Hà (2)
 • #136: Ba lần vượt Hoàng Hà (3)
 • #137: Ba lần vượt Hoàng Hà (4)
 • #138: Mưu lấy Hà Tây(1)
 • #139: Mưu lấy Hà tây (2)
 • #140: Mưu lấy Hà Tây (3)
 • #141: Mưu lấy Hà Tây (4)
 • #142: Cao hơn một bậc
 • #143: Đánh Lương Châu trong gió tuyết
 • #144: Đánh Lương Châu trong gió tuyết (2)
 • #145: Sứ giả
 • #146: Kế sách của Đỗ Mai
 • #147: Bùi Oánh ra tay
 • #148: Bùi Oánh ra tay (2)
 • #149: Văn huyện
 • #150: Tâm sự của Thôi Ninh
 • #151: Đàm phán (1)
 • #152: Đàm phán (2)
 • #153: Chương 153
 • #154: Trở lại Trường An
 • #155: Tửu lâu của Kinh Nương
 • #156: Gặp mặt Thôi Viên
 • #157: Thôi Tiểu Phù triệu kiến
 • #158: Thôi Tiểu Phù triệu kiến (2)
 • #159: Phá vỡ thế bế tắc
 • #160: Nhật Nguyệt tranh huy
 • #161: Nhật Nguyệt tranh huy (2)
 • #162: Nhật Nguyệt tranh huy (3)
 • #163: Nhật Nguyệt tranh huy (4)
 • #164: Nhật Nguyệt tranh huy (5)
 • #165: Hàm nguyên phách thiên lãng (1)
 • #166: Hàm nguyên phách thiên lãng (2)
 • #167: Cơ hội
 • #168: Lựa chọn (1)
 • #169: Lựa chọn (2)
 • #170: Thị sát Hội Tây Bảo
 • #171: Thanh lý quan trường
 • #172: Giết gà dọa khỉ
 • #173: Tư thục
 • #174: Tư thục (b)
 • #175: Phát hiện mỏ vàng
 • #176: Quân hộ Hà Tây
 • #177: Thương đội người Đảng Hạng
 • #178: Tin tức ngoài ý muốn
 • #179: Hồi Hột và Đảng Hạng
 • #180: Gió lửa trên Ô Sao Lĩnh
 • #181: Gió lửa trên Ô Sao Lĩnh (b)
 • #182: Mài đao thương
 • #183: Mài đao thương
 • #184: Ác chiến Hội Tây Bảo
 • #185: Ác chiến Hội Tây Bảo (tiếp)
 • #186: Tiểu sứ thượng quốc
 • #187: Ý tưởng cải cách
 • #188: Vũ khí kiểu mới
 • #189: Đột biến ở Thục quận
 • #190: Cựu thần Quan Lũng
 • #191: Chu Thử tạo phản
 • #192: Chu Thử tạo phản (b)
 • #193: Khuyên quân thu đao
 • #194: Sẵn sàng ra trận
 • #195: Thôi Viên thỏa hiệp
 • #196: Mỗi bên nhường một bước
 • #197: Lũng Hữu gởi thư
 • #198: Phi nô khách
 • #199: Sự tình quan trọng ( 1 )
 • #200: Sự tình quan trọng ( 1 )b
 • #201: Sự tình quan trọng ( 2 )
 • #202: Sự tình quan trọng ( 3 )
 • #203: Chuẩn bị chiến tranh Lũng Hữu
 • #204: Quét sạch Lũng Hữu
 • #205: Lũng hữu phong quan
 • #206: LŨNG HỮU PHONG QUAN (b)
 • #207: Đắc Lũng vọng Thục
 • #208: Thôi Ninh thăm cha
 • #209: Cục diện thay đổi
 • #210: Cục diện thay đổi
 • #211: Cục diện thay đổi (6)b
 • #212: Cục diện thay đổi (6)c
 • #213: Chung Nam dị sĩ
 • #214: Chung Nam dị sĩ (b)
 • #215: Nô lệ phong ba
 • #216: Nô lệ phong ba (b)
 • #217: Sứ thần tộc Thổ Phiên
 • #218: Liên tục phiền toái
 • #219: Vô tình gặp ở tửu lâu
 • #220: Tứ Đại gia tộc
 • #221: Muốn thêm tội
 • #222: Hà Hoàng Minh Nguyệt
 • #223: Minh tu sạn đạo
 • #224: Thiên lý bôn tập
 • #225: Danh tướng tộc Thổ Phiên
 • #226: Thay đổi bất ngờ
 • #227: Đại quân tiếp cận
 • #228: Đối chọi gay gắt
 • #229: Tuyệt địa phản kích
 • #230: Sẵn sàng ra trận
 • #231: Sẵn sàng ra trận
 • #232: Sẵn sàng ra trận
 • #233: Sẵn sàng ra trận
 • #234: Sứ Hồi Hột đến
 • #235: Minh tranh ám đoạt (1)
 • #236: Minh tranh ám đoạt (2)
 • #237: Một thương đâm nhử
 • #238: Tam phương đấu sức
 • #239: Bất ngờ tập kích Thành Đô (1)
 • #240: Bất ngờ tập kích Thành Đô (2)
 • #241: Vạn lý cô quân
 • #242: Cố nhân tới đón
 • #243: Trưởng tôn mở yến
 • #244: Xuất kỳ bất ý
 • #245: Thiết quỹ phong ba
 • #246: Một bước kỳ quái
 • #247: Chiêng trống rùm beng
 • #248: Ý đồ thật sự
 • #249: Điều kiện của ta
 • #250: Gặp lại ngoài ý muốn
 • #251: Hai con hồ ly
 • #252: Khổ nhục kế
 • #253: Hiệu ứng liên hoàn
 • #254: Có tài khống chế
 • #255: Sự biến Phượng Tường (1)
 • #256: Sự biến Phượng Tường
 • #257: Không chỉ yêu
 • #258: Gây dựng lại Trương gia
 • #259: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #260: Đám hỏi - kiếm hai lưỡi
 • #261: Trương đảng bắt đầu hình thành
 • #262: Thôi Vương trở mặt
 • #263: Người thứ ba là ai?
 • #264: Bùi Oánh khó xử
 • #265: Gió mưa ập đến
 • #266: Gió mưa bỗng nổi (tiếp)
 • #267: Phát sinh ngoài ý muốn
 • #268: Triều đình nội ngoại
 • #269: Tam tuyến tác chiến
 • #270: Hai đạo kỳ binh (1 2)
 • #271: Chu Thử chết (1 2)
 • #272: Phiên Vân mất tích
 • #273: Phiên Vân mất tích (b)
 • #274: Chạy thoát trong đêm
 • #275: Ăn miếng trả miếng
 • #276: Chỉ điểm bến mê
 • #277: Mỗi người một mưu mô
 • #278: Mỗi người một mưu mô (2)
 • #279: Ai cũng đạt được tâm tư
 • #280: Đêm trước buổi thiết triều
 • #281: Đêm trước buổi thiết triều
 • #282: Bão tố cuộc chiến trong triều
 • #283: Bão tố cuộc chiến trong triều (b)
 • #284: Thuỷ vận chi tranh
 • #285: Việc nhỏ ở trạm dịch
 • #286: Bị ám sát ở Ba Lăng
 • #287: Tinh Tinh Hạp nổi gió
 • #288: Chương 288
 • #289: Chương 289
 • #290: Ngoái nhìn sang tây
 • #291: Binh chia làm hai đường
 • #292: Mẫu tử sinh hiềm khích
 • #293: Người Cát La Lộc
 • #294: Người Cát La Lộc (2)
 • #295: Người Cát La Lộc (3)
 • #296: Người Cát La Lộc (4)
 • #297: Mâu thuẫn bộc phát
 • #298: Mâu thuẫn bộc phát (2)
 • #299: Quyết định của Tán Phổ tộc Thổ Phiên
 • #300: Trấn giữ Trương Tam Thành
 • #301: Trời giáng kì binh
 • #302: Hồi Hột kịch biến
 • #303: Chiến lược An Tây
 • #304: Chương 304
 • #305: Chương 305
 • #306: Chiến lược An Tây (9)
 • #307: Chiến lược An Tây (9)b
 • #308: Chiến lược An Tây (10)
 • #309: Chiến lược An Tây (10)b
 • #310: Chiến lược An Tây (11)
 • #311: Chiến lược An Tây (12)
 • #312: Chiến lược An Tây (12)b
 • #313: Chiến lược An Tây (13)
 • #314: Chiến lược An Tây (13)b
 • #315: Chiến lược An Tây (14)
 • #316: Chiến lược An Tây (14)b
 • #317: Chiến lược An Tây (15)
 • #318: Chiến lược An Tây (16)
 • #319: Chiến lược An Tây (16)b
 • #320: Chiến lược An Tây (17)
 • #321: Chiến lược An Tây (18)
 • #322: Chiến lược An Tây (18)b
 • #323: Chiến lược An Tây (19)
 • #324: Chiến lược An Tây (19)b
 • #325: Chiến lược An Tây (20)
 • #326: Chiến lược An Tây (20)b
 • #327: Người mang tin tức Trường An
 • #328: Người mang tin tức Trường An(b)
 • #329: Chuyện nhà mập mờ
 • #330: Chuyện nhà mập mờ(b)
 • #331: Quốc sự ưu phiền (1)
 • #332: Quốc sự ưu phiền (2)
 • #333: Lại về Trường An
 • #334: Thay đổi rất nhỏ
 • #335: Huynh đệ bất hòa
 • #336: Nhúng tay mọi nơi
 • #337: Không người kế tục
 • #338: Dạo đêm Trường An
 • #339: Triều chánh lười biếng
 • #340: Chỉnh đốn Binh bộ
 • #341: Trung Nguyên sắp loạn
 • #342: Hoài Tây có việc
 • #343: Thi triển thủ đoạn
 • #344: Bột Hải cầu trợ ( 1 )
 • #345: Bột Hải cầu trợ ( 2 )
 • #346: Thế cục mơ hồ ( 1 )
 • #347: Thế cục mơ hồ ( 2 )
 • #348: Tình thế nghịch chuyển
 • #349: Thời cơ chín muồi
 • #350: Binh chia làm hai đường
 • #351: Trương phủ giúp nạn thiên tai
 • #352: Hữu Tướng quốc ngã xuống
 • #353: Dư chấn không tan
 • #354: Bố cục hai nơi
 • #355: Khánh Công chết
 • #356: Lợi ích của gia tộc
 • #357: Lại gặp cố nhân
 • #358: Từ bỏ vũ khí
 • #359: Từ bỏ vũ khí(b)
 • #360: Triều đình gia đình
 • #361: Triều đình gia đình(b)
 • #362: Tuyệt đại giai nhân
 • #363: Tuyệt đại giai nhân(b)
 • #364: Trương Hoán quay về kinh
 • #365: Trương Hoán quay về kinh(b)
 • #366: Đại Đường thay đổi (1)
 • #367: Đại Đường thay đổi (1)b
 • #368: Đại Đường biến đổi (2)
 • #369: Đại Đường biến đổi (3)
 • #370: Đại Đường biến đổi (3)b
 • #371: Phong thanh tái khởi
 • #372: Trọng trấn hưng thương
 • #373: Trọng trấn hưng thương(b)
 • #374: Cựu ái tân hoan
 • #375: Cựu ái tân hoan(b)
 • #376: Cựu ái tân hoan(c)
 • #377: Từng bước liên hoàn
 • #378: Từng bước liên hoàn(b)
 • #379: Từng bước liên hoàn(2)
 • #380: Từng bước liên hoàn(2)b
 • #381: Từng bước liên hoàn(3)
 • #382: Từng bước liên hoàn(3)b
 • #383: Từng bước liên hoàn(3)c
 • #384: Bất ngờ Giang Hoài
 • #385: Bất ngờ Giang Hoài (2)
 • #386: Bất ngờ Giang Hoài (2)b
 • #387: Bất ngờ Giang Hoài (3)
 • #388: Mây gió Giang Hoài (4)
 • #389: Giang Hoài phong vân (5)
 • #390: Giang Hoài phong vân (5)b
 • #391: Giang Hoài phong vân (6)
 • #392: Giang Hoài phong vân (6)b
 • #393: Giang Hoài phong vân (7)
 • #394: Giang Hoài phong vân (7)b
 • #395: Giang Hoài phong vân (8)
 • #396: Giang Hoài phong vân (8)b
 • #397: Ngoan cố chống cự (1)
 • #398: Ngoan cố chống cự (2)
 • #399: Ngoan cố chống cự (3)
 • #400: Ngoan cố chống cự (3)b
 • #401: Trận đấu cuối cùng (1)
 • #402: Trận đấu cuối cùng (2)
 • #403: Trận đấu cuối cùng (2)b
 • #404: Trận đấu cuối cùng (3)
 • #405: Cùng nhau khóc không bằng một nhà khóc
 • #406: Cùng nhau khóc không bằng một nhà khóc(b)
 • #407: Bắt đầu thời Đại trị
 • #408: Bắt đầu thời Đại trị(b)
 • #409: Nỗi ngờ án ám sát
 • #410: Nỗi ngờ án ám sát(b)
 • #411: Ngày đầu lâm triều
 • #412: Vợ chồng bất hòa
 • #413: Vợ chồng bất hòa(b)
 • #414: Chân tướng như thế nào
 • #415: Chân tướng như thế nào (b)
 • #416: Chuyện lộ bí mật ( 1 )
 • #417: Chuyện lộ bí mật ( 1 )b
 • #418: Chuyện lộ bí mật (1) c
 • #419: Chuyện lộ bí mật ( 2 )
 • #420: Chuyện lộ bí mật ( 2 )b
 • #421: Hạng Trang múa kiếm
 • #422: Minh Viễn trở về
 • #423: Minh Viễn trở về (b)
 • #424: Khó bề phân biệt
 • #425: Khó bề phân biệt(b)
 • #426: Tra ra manh mối
 • #427: Trong ngoài triều đình (1)
 • #428: Trong ngoài triều đình (2)
 • #429: Trong ngoài triều đình (2)b
 • #430: Minh Viễn tiến hiền
 • #431: Minh Viễn tiến hiền(b)
 • #432: Bùi Oánh thăm nhà
 • #433: Bùi Oánh thăm nhà (b)
 • #434: Phát hiện manh mối
 • #435: Mộng Nguyệt Lão nhân
 • #436: Mộng Nguyệt Lão nhân (b)
 • #437: Tranh cãi tiền giấy
 • #438: Tranh cãi tiền giấy (b)
 • #439: Toái Diệp ngân quặng
 • #440: Toái Diệp ngân quặng (b)
 • #441: Vô tình gặp ở quán rượu
 • #442: Vô tình gặp ở quán rượu (b)
 • #443: Nhân tài xuất hiện lớp lớp
 • #444: Đỗ Hoàn nhắc nhở
 • #445: Âm mưu thâm sâu của Trương Hoán
 • #446: Âm mưu thâm sâu của Trương Hoán (b)
 • #447: Cuộc thi sáng tác
 • #448: Cuộc thi sáng tác (b)
 • #449: Cuộc thi sáng tác ( c)
 • #450: “ Bút đồng án” (1)
 • #451: “ Bút đồng án” (1)b
 • #452: “ Bút đồng án” (2)
 • #453: “ Bút đồng án” (2)b
 • #454: “ Bút đồng án” (2)
 • #455: “ Bút đồng án” (2)b
 • #456: “ Bút đồng án” (2)c
 • #457: “ Bút đồng án” (2)d
 • #458: “ Bút đồng án” (3)
 • #459: “ Bút đồng án” (3)b
 • #460: “ Bút đồng án” (3)c
 • #461: “ Bút đồng án” (4)
 • #462: “ Bút đồng án” (4)b
 • #463: “ Bút đồng án” (4)c
 • #464: “ Bút đồng án” (4)d
 • #465: Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn
 • #466: Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn(b)
 • #467: Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn (2)
 • #468: Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn (2) b
 • #469: Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn (2) c
 • #470: Khai thác bạc ở Toái Diệp bị gián đoạn (2)d
 • #471: Chậm trễ triều kiến
 • #472: Chậm trễ triều kiến (b)
 • #473: Chậm trễ triều kiến (c)
 • #474: Thế lực thứ ba
 • #475: Thế lực thứ ba (b)
 • #476: Thế lực thứ ba ( c)
 • #477: Quyết sách của triều đình Đại Đường
 • #478: Quyết sách của triều đình Đại Đường ( b)
 • #479: Quyết sách của triều đình Đại Đường (c)
 • #480: Toái Diệp xây thành
 • #481: Toái Diệp xây thành ( b )
 • #482: Toái Diệp xây thành (c)
 • #483: Chiến công mới của Thi Dương
 • #484: Chiến công mới của Thi Dương ( b )
 • #485: Chiến công mới của Thi Dương ( c )
 • #486: Chiến công mới của Thi Dương ( d )
 • #487: Nghi tung kinh hiện
 • #488: Nghi tung kinh hiện ( b )
 • #489: Nghi tung kinh hiện ( c )
 • #490: Ngàn dặm săn đuổi
 • #491: Ngàn dặm săn đuổi ( b )
 • #492: Ngàn dặm săn đuổi ( c )
 • #493: Đại niên sơ nhất
 • #494: Đại niên sơ nhất ( b )
 • #495: Đại niên sơ nhất ( c )
 • #496: Vạn dặm lai sứ
 • #497: Vạn dặm lai sứ (b)
 • #498: Vạn dặm lai sứ (c)
 • #499: Giết người và phong ba
 • #500: Giết người và phong ba (b)
 • #501: Giết người và phong ba (c)
 • #502: Trở lại Tây Vực
 • #503: Trở lại Tây Vực (b)
 • #504: Trở lại Tây Vực (c)
 • #505: Chiếm lĩnh A Đồ Mộc trấn
 • #506: Chiếm lĩnh A Đồ Mộc trấn (b)
 • #507: Chiếm lĩnh A Đồ Mộc trấn (c)
 • #508: Ngòi nổ của cuộc chiến
 • #509: Yêu Long Thành gặp hiểm cảnh
 • #510: Yêu Long Thành gặp hiểm cảnh (b)
 • #511: Yêu Long Thành gặp hiểm cảnh (c)
 • #512: Định rõ chiến lược
 • #513: Định rõ chiến lược (b)
 • #514: Định rõ chiến lược (c)
 • #515: Đỉnh điểm điên cuồng của người Cát La Lộc
 • #516: Đỉnh điểm điên cuồng của người Cát La Lộc (b)
 • #517: Đã điên cuồng lại càng điên cuồng hơn
 • #518: Đã điên cuồng lại càng điên cuồng hơn (b)
 • #519: Đã điên cuồng lại càng điên cuồng hơn (c)
 • #520: Toái diệp phong vân (1)
 • #521: Toái diệp phong vân (1)b
 • #522: Toái diệp phong vân (2)
 • #523: Toái diệp phong vân (2)b
 • #524: Toái diệp phong vân (3)
 • #525: Toái diệp phong vân (3)b
 • #526: Toái diệp phong vân (4)
 • #527: Toái diệp phong vân (5)
 • #528: Toái diệp phong vân (5)b
 • #529: Toái diệp phong vân (6)
 • #530: Toái diệp phong vân (6)b
 • #531: Toái diệp phong vân (7)
 • #532: Toái diệp phong vân (7)b
 • #533: Toái diệp phong vân (8)
 • #534: Toái diệp phong vân (8)b
 • #535: Toái Diệp phong vân (9)
 • #536: Toái Diệp phong vân (9)b
 • #537: Toái Diệp phong vân (9)c
 • #538: Toái Diệp phong vân (10)
 • #539: Toái Diệp phong vân (10)b
 • #540: Toái Diệp phong vân (11)
 • #541: Toái Diệp phong vân (11)b
 • #542: Toái Diệp phong vân (11)c
 • #543: Toái Diệp phong vân (12)
 • #544: Toái Diệp phong vân (12)b
 • #545: Toái Diệp phong vân (12)c
 • #546: Toái Diệp phong vân (12)d
 • #547: Toái Diệp phong vân (12)e
 • #548: Toái Diệp phong vân (13)
 • #549: Toái Diệp phong vân (13)b
 • #550: Toái Diệp phong vân (13)c
 • #551: Toái Diệp phong vân (13)d
 • #552: Toái Diệp phong vân (13)e
 • #553: Toái Diệp phong vân (14)
 • #554: Toái Diệp phong vân (14)b
 • #555: Toái Diệp phong vân (14)c
 • #556: Toái Diệp phong vân (14)d
 • #557: Toái Diệp phong vân (15)
 • #558: Toái Diệp phong vân (15)b
 • #559: Toái Diệp phong vân (15)c
 • #560: Toái Diệp phong vân (16)
 • #561: Toái Diệp phong vân (16)b
 • #562: Toái Diệp phong vân (16)c
 • #563: Toái Diệp phong vân (16)d
 • #564: Toái Diệp phong vân (17)
 • #565: Toái Diệp phong vân (17)b
 • #566: Toái Diệp phong vân (17)c
 • #567: Toái Diệp phong vân (18)
 • #568: Toái Diệp phong vân (18)b
 • #569: Toái Diệp phong vân (18)c
 • #570: Toái Diệp phong vân (18)d
 • #571: “ Hồi Hột kinh biến” (1)
 • #572: “ Hồi Hột kinh biến” (1)b
 • #573: “ Hồi Hột kinh biến” (1)c
 • #574: “ Hồi Hột kinh biến” (2)
 • #575: “ Hồi Hột kinh biến” (2)b
 • #576: “ Hồi Hột kinh biến” (2)c
 • #577: Thị sát xưởng
 • #578: Thị sát xưởng (b)
 • #579: Thị sát xưởng (c)
 • #580: Công chúa trở về
 • #581: Công chúa trở về (b)
 • #582: Phiền não của Lạp Hi Đức
 • #583: Phiền não của Lạp Hi Đức (b)
 • #584: Phát hiện ngoài ý muốn
 • #585: Phát hiện ngoài ý muốn (b)
 • #586: Diệt cỏ tận gốc
 • #587: Diệt cỏ tận gốc (b)
 • #588: “ Toái Diệp tiêu tức”
 • #589: “ Toái Diệp tiêu tức”b
 • #590: “ Đại Hồ trúc thành
 • #591: “ Đại Hồ trúc thành” b
 • #592: “ Đại Hồ trúc thành” c
 • #593: “ Phong tỏa dữ phản phong tỏa”
 • #594: “ Phong tỏa dữ phản phong tỏa”b
 • #595: “ Phong tỏa dữ phản phong tỏa”c
 • #596: “ Trọng đại quyết sách”
 • #597: “ Trọng đại quyết sách” b
 • #598: “ Trọng đại quyết sách” c
 • #599: “ Trọng đại quyết sách” d
 • #600: “ Khấu lưu Diệp Cáp Nhã”
 • #601: “ Khấu lưu Diệp Cáp Nhã”b
 • #602: “ Khấu lưu Diệp Cáp Nhã” c
 • #603: “ Trọng phản Ba Cách Đạt
 • #604: “ Trọng phản Ba Cách Đạt”b
 • #605: “ Ba Cách Đạt chi biến
 • #606: “ Ba Cách Đạt chi biến”b
 • #607: “ Hồi Hột nội chiến”
 • #608: “ Hồi Hột nội chiến” b
 • #609: “ Hồi Hột nội chiến” c
 • #610: “ Hồi Hột nội chiến” d
 • #611: “ Hồi Hột nội chiến” 2
 • #612: “ Hồi Hột nội chiến” 2 b
 • #613: “ Hồi Hột nội chiến” 2 c
 • #614: “ Hồi Hột nội chiến” 3
 • #615: “ Hồi Hột nội chiến” 3 b
 • #616: “ Hồi Hột nội chiến” 3 d
 • #617: Tai họa ngập đầu
 • #618: Tai họa ngập đầu (b)
 • #619: Bên bờ nguy hiểm
 • #620: Bên bờ nguy hiểm (b)
 • #621: Sự lựa chọn của Hoàng Hậu
 • #622: Sự lựa chọn của Hoàng Hậu (b)
 • #623: Bỏ xuống đồ đao
 • #624: Bỏ xuống đồ đao (b)
 • #625: Bỏ xuống đồ đao (c)
 • #626: Hai đế gặp gỡ
 • #627: Hai đế gặp gỡ (b)
 • #628: Trăng tàn như máu
 • #629: Trăng tàn như máu (b)
 • #630: Trăng tàn như máu (c)
 • #631: Mũi tên hướng lên phía bắc (Hồi kết)
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Related posts

Xích Tâm Tuần Thiên

TiKay

Nông Nữ Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ

TiKay

Xuyên Thư: Xuyên Thành Miêu Sau Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

TiKay

Thái Tử Trong Ngọc Bội

THUYS♥️

Duy Ngô Tiêu Dao

TiKay

Tam Quốc Chi Siêu Cấp Triệu Hoán Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply