Cổ Đại Kiếm Hiệp Lịch Sử Quân Sự

Đế Quốc Thiên Phong

Chuyện kể về hành trình thăng tiến của một tên binh sĩ thành tướng quân.
Nhân vật chính của câu chuyện không có hậu trường vững trãi cùng thủ hạ, nhưng huynh đệ rất đông, mỹ nữ cũng nhiều vô số mà hắn lại chỉ yêu thương một người duy nhất.
Đi từ hai bàn tay trắng nhưng trí tại thiên hạ.

Tác Phong, là kẻ tham quan lớn nhất nhưng cũng là tướng quân thanh liêm nhất thiên hạ, hắn nguyện cả đời làm tiểu nhân không làm ngụy quân tử. Bậc quân vương cũng chỉ là kẻ ngụy quân tử mà thôi. Chúng ta không để ý đến quá trình chỉ cần để ý đến kết quả, mọi chuyện rồi cũng sẽ trở nên hợp lý nhất.

Bộ truyện Đế Quốc Thiên Phong đã được tác giả hoàn thành, với ngòi bút sắc sảo, xây dựng nội tâm nhân vật một cách thấu triệt nhất, tình tiết gay cấn hồi hộp đan xen là những tiết tấu chậm rãi. Hy vọng mang đến cho bạn đọc những phút giây thư giãn.

Nguồn: truyenfull


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Duyên Phận
 •  Chương: /303
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0001.mp32019-01-27 17:52
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0002.mp32019-01-27 17:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0003.mp32019-01-27 17:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0004.mp32019-01-27 17:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0005.mp32019-01-27 17:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0006.mp32019-01-27 17:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0007.mp32019-01-27 17:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0008.mp32019-01-27 17:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0009.mp32019-01-27 17:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0010.mp32019-01-27 17:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0011.mp32019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0012.mp32019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0013.mp32019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0014.mp32019-01-27 17:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0015.mp32019-01-27 17:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0016.mp32019-01-27 17:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0017.mp32019-01-27 18:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0018.mp32019-01-27 18:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0019.mp32019-01-27 18:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0020.mp32019-01-27 18:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0021.mp32019-01-27 18:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0022.mp32019-01-27 18:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0023.mp32019-01-27 18:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0024.mp32019-01-27 18:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0025.mp32019-01-27 18:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0026.mp32019-01-27 18:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0027.mp32019-01-27 18:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0028.mp32019-01-27 18:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0029.mp32019-01-27 18:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0030.mp32019-01-27 18:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0031.mp32019-01-27 18:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0032.mp32019-01-27 18:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0033.mp32019-01-27 18:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0034.mp32019-01-27 18:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0035.mp32019-01-27 18:07
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0036.mp32019-01-27 18:08
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0037.mp32019-01-27 18:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0038.mp32019-01-27 18:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0039.mp32019-01-27 18:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0040.mp32019-01-27 18:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0041.mp32019-01-27 18:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0042.mp32019-01-27 18:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0043.mp32019-01-27 18:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0044.mp32019-01-27 18:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0045.mp32019-01-27 18:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0046.mp32019-01-27 18:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0047.mp32019-01-27 18:14
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0048.mp32019-01-27 18:15
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0049.mp32019-01-27 18:15
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0050.mp32019-01-27 18:16
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0051.mp32019-01-27 18:16
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0052.mp32019-01-27 18:16
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0053.mp32019-01-27 18:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0054.mp32019-01-27 18:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0055.mp32019-01-27 18:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0056.mp32019-01-27 18:19
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0057.mp32019-01-27 18:19
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0058.mp32019-01-27 18:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0059.mp32019-01-27 18:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0060.mp32019-01-27 18:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0061.mp32019-01-27 18:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0062.mp32019-01-27 18:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0063.mp32019-01-27 18:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0064.mp32019-01-27 18:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0065.mp32019-01-27 18:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0066.mp32019-01-27 18:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0067.mp32019-01-27 18:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0068.mp32019-01-27 18:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0069.mp32019-01-27 18:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0070.mp32019-01-27 18:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0071.mp32019-01-27 18:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0072.mp32019-01-27 18:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0073.mp32019-01-27 18:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0074.mp32019-01-27 18:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0075.mp32019-01-27 18:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0076.mp32019-01-27 18:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0077.mp32019-01-27 18:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0078.mp32019-01-27 18:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0079.mp32019-01-27 18:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0080.mp32019-01-27 18:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0081.mp32019-01-27 18:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0082.mp32019-01-27 18:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0083.mp32019-01-27 18:34
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0084.mp32019-01-27 18:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0085.mp32019-01-27 18:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0086.mp32019-01-27 18:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0087.mp32019-01-27 18:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0088.mp32019-01-27 18:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0089.mp32019-01-27 18:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0090.mp32019-01-27 18:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0091.mp32019-01-27 18:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0092.mp32019-01-27 18:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0093.mp32019-01-27 18:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0094.mp32019-01-27 18:40
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0095.mp32019-01-27 18:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0096.mp32019-01-27 18:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0097.mp32019-01-27 18:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0098.mp32019-01-27 18:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0099.mp32019-01-27 18:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0100.mp32019-01-27 18:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0101.mp32019-01-27 18:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0102.mp32019-01-27 18:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0103.mp32019-01-27 18:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0104.mp32019-01-27 18:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0105.mp32019-01-27 18:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0106.mp32019-01-27 18:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0107.mp32019-01-27 18:48
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0108.mp32019-01-27 18:48
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0109.mp32019-01-27 18:49
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0110.mp32019-01-27 18:49
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0111.mp32019-01-27 18:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0112.mp32019-01-27 18:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0113.mp32019-01-27 18:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0114.mp32019-01-27 18:52
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0115.mp32019-01-27 18:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0116.mp32019-01-27 18:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0117.mp32019-01-27 18:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0118.mp32019-01-27 18:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0119.mp32019-01-27 18:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0120.mp32019-01-27 19:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0121.mp32019-01-27 19:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0122.mp32019-01-27 19:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0123.mp32019-01-27 19:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0124.mp32019-01-27 19:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0125.mp32019-01-27 19:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0126.mp32019-01-27 19:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0127.mp32019-01-27 19:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0128.mp32019-01-27 19:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0129.mp32019-01-27 19:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0130.mp32019-01-27 19:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0131.mp32019-01-27 19:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0132.mp32019-01-27 19:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0133.mp32019-01-27 19:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0134.mp32019-01-27 19:24
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0135.mp32019-01-27 19:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0136.mp32019-01-27 19:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0137.mp32019-01-27 19:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0138.mp32019-01-27 19:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0139.mp32019-01-27 19:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0140.mp32019-01-27 19:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0141.mp32019-01-27 19:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0142.mp32019-01-27 19:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0143.mp32019-01-27 19:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0144.mp32019-01-27 19:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0145.mp32019-01-27 19:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0146.mp32019-01-27 19:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0147.mp32019-01-27 19:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0148.mp32019-01-27 19:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0149.mp32019-01-27 19:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0150.mp32019-01-27 19:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0151.mp32019-01-27 19:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0152.mp32019-01-27 19:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0153.mp32019-01-27 19:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0154.mp32019-01-27 19:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0155.mp32019-01-27 19:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0156.mp32019-01-27 19:46
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0157.mp32019-01-27 19:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0158.mp32019-01-27 19:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0159.mp32019-01-27 19:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0160.mp32019-01-27 19:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0161.mp32019-01-27 19:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0162.mp32019-01-27 19:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0163.mp32019-01-27 19:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0164.mp32019-01-27 19:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0165.mp32019-01-27 19:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0166.mp32019-01-27 19:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0167.mp32019-01-27 20:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0168.mp32019-01-27 20:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0169.mp32019-01-27 20:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0170.mp32019-01-27 20:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0171.mp32019-01-27 20:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0172.mp32019-01-27 20:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0173.mp32019-01-27 20:11
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0174.mp32019-01-27 20:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0175.mp32019-01-27 20:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0176.mp32019-01-27 20:19
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0177.mp32019-01-27 20:21
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0178.mp32019-01-27 20:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0179.mp32019-01-27 20:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0180.mp32019-01-27 20:24
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0181.mp32019-01-27 20:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0182.mp32019-01-27 20:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0183.mp32019-01-27 20:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0184.mp32019-01-27 20:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0185.mp32019-01-27 20:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0186.mp32019-01-27 20:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0187.mp32019-01-27 20:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0188.mp32019-01-27 20:33
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0189.mp32019-01-27 20:34
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0190.mp32019-01-27 20:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0191.mp32019-01-27 20:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0192.mp32019-01-27 20:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0193.mp32019-01-27 20:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0194.mp32019-01-27 20:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0195.mp32019-01-27 20:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0196.mp32019-01-27 20:42
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0197.mp32019-01-27 20:43
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0198.mp32019-01-27 20:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0199.mp32019-01-27 20:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0200.mp32019-01-27 20:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0201.mp32019-01-27 20:52
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0202.mp32019-01-27 20:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0203.mp32019-01-27 20:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0204.mp32019-01-27 20:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0205.mp32019-01-27 20:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0206.mp32019-01-27 20:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0207.mp32019-01-27 20:58
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0208.mp32019-01-27 21:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0209.mp32019-01-27 21:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0210.mp32019-01-27 21:01
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0211.mp32019-01-27 21:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0212.mp32019-01-27 21:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0213.mp32019-01-27 21:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0214.mp32019-01-27 21:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0215.mp32019-01-27 21:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0216.mp32019-01-27 21:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0217.mp32019-01-27 21:07
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0218.mp32019-01-27 21:08
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0219.mp32019-01-27 21:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0220.mp32019-01-27 21:09
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0221.mp32019-01-27 21:10
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0222.mp32019-01-27 21:11
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0223.mp32019-01-27 21:12
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0224.mp32019-01-27 21:13
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0225.mp32019-01-27 21:14
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0226.mp32019-01-27 21:15
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0227.mp32019-01-27 21:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0228.mp32019-01-27 21:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0229.mp32019-01-27 21:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0230.mp32019-01-27 21:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0231.mp32019-01-27 21:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0232.mp32019-01-27 21:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0233.mp32019-01-27 21:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0234.mp32019-01-27 21:24
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0235.mp32019-01-27 21:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0236.mp32019-01-27 21:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0237.mp32019-01-27 21:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0238.mp32019-01-27 21:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0239.mp32019-01-27 21:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0240.mp32019-01-27 21:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0241.mp32019-01-27 21:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0242.mp32019-01-27 21:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0243.mp32019-01-27 21:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0244.mp32019-01-27 21:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0245.mp32019-01-27 21:38
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0246.mp32019-01-27 21:39
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0247.mp32019-01-27 21:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0248.mp32019-01-27 21:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0249.mp32019-01-27 21:46
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0250.mp32019-01-27 21:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0251.mp32019-01-27 21:48
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0252.mp32019-01-27 21:49
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0253.mp32019-01-27 21:50
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0254.mp32019-01-27 21:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0255.mp32019-01-27 21:56
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0256.mp32019-01-27 21:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0257.mp32019-01-27 21:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0258.mp32019-01-27 21:59
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0259.mp32019-01-27 22:00
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0260.mp32019-01-27 22:02
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0261.mp32019-01-27 22:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0262.mp32019-01-27 22:03
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0263.mp32019-01-27 22:04
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0264.mp32019-01-27 22:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0265.mp32019-01-27 22:05
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0266.mp32019-01-27 22:06
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0267.mp32019-01-27 22:11
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0268.mp32019-01-27 22:14
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0269.mp32019-01-27 22:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0270.mp32019-01-27 22:17
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0271.mp32019-01-27 22:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0272.mp32019-01-27 22:18
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0273.mp32019-01-27 22:20
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0274.mp32019-01-27 22:22
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0275.mp32019-01-27 22:23
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0276.mp32019-01-27 22:25
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0277.mp32019-01-27 22:26
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0278.mp32019-01-27 22:27
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0279.mp32019-01-27 22:28
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0280.mp32019-01-27 22:29
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0281.mp32019-01-27 22:30
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0282.mp32019-01-27 22:31
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0283.mp32019-01-27 22:32
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0284.mp32019-01-27 22:33
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0285.mp32019-01-27 22:34
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0286.mp32019-01-27 22:35
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0287.mp32019-01-27 22:36
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0288.mp32019-01-27 22:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0289.mp32019-01-27 22:37
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0290.mp32019-01-27 22:40
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0291.mp32019-01-27 22:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0292.mp32019-01-27 22:41
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0293.mp32019-01-27 22:44
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0294.mp32019-01-27 22:45
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0295.mp32019-01-27 22:46
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0296.mp32019-01-27 22:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0297.mp32019-01-27 22:47
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0298.mp32019-01-27 22:51
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0299.mp32019-01-27 22:53
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0300.mp32019-01-27 22:54
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0301.mp32019-01-27 22:55
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0302.mp32019-01-27 22:57
 • de-quoc-thien-phong-chuong-0303.mp32019-01-27 22:57
[Total: 3   Average: 3.3/5]

Related posts

Mỹ Thực Điền Viên : Trong Núi Hán Sủng Thê Như Mạng

THUYS♥️

Thiên Y Phượng Cửu

TiKay

Võ Lâm Thần Thoại Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply