Cổ ĐạiHiện ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnNữ CườngXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

Hán Việt: Khoái xuyên chi pháo hôi bất thương bi

Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Kinh dị , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sảng văn , Pháo hôi , Nữ cường ,Ngược tra , Nghịch tập

Có một ngày, Tư Như gặp một hệ thống, sau đó, nàng đi ba ngàn thế giới, lại sau đó, nàng gặp rất nhiều làm nhiệm vụ người.

Nguồn: Wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Du 7
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 3.8]

Related posts

Dị Thế Giới Mỹ Thực Gia

TiKay

Y Nữ Cuồng Tạc Thiên: Vạn Độc Tiểu Ma Phi

TiKay

Xuyên Nhanh Lão Đại Nghịch Tập

TiKay

Vô Địch Thiên Hạ

TiKay

Không Cần Trợn Mắt [Vô Hạn]

TiKay

Ma Đế Bĩ Thê: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

TiKay

Leave a Reply