Cổ Đại Hiện Đại Huyền Huyễn Khoa Huyễn Nữ Cường Xuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

Hán Việt: Khoái xuyên chi pháo hôi bất thương bi

Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Kinh dị , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sảng văn , Pháo hôi , Nữ cường ,Ngược tra , Nghịch tập

Có một ngày, Tư Như gặp một hệ thống, sau đó, nàng đi ba ngàn thế giới, lại sau đó, nàng gặp rất nhiều làm nhiệm vụ người.

Nguồn: Wikidich


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Du 7
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 chưa lên sân khấu nữ hài 12018-10-22 04:03
 • #2: Chương 2 chưa lên sân khấu nữ hài 22018-10-22 04:03
 • #3: Chương 3 chưa lên sân khấu nữ hài 32018-10-22 04:04
 • #4: Chương 4 chưa lên sân khấu nữ hài 42018-10-22 04:04
 • #5: Chương 5 chưa lên sân khấu nữ hài 52018-10-22 04:04
 • #6: Chương 6 chưa lên sân khấu nữ hài 62018-10-22 04:05
 • #7: Chương 7 chưa lên sân khấu nữ hài 72018-10-22 04:05
 • #8: Chương 8 chưa lên sân khấu nữ hài 82018-10-22 04:05
 • #9: Chương 9 chưa lên sân khấu nữ hài 92018-10-22 04:06
 • #10: Chương 10 chưa lên sân khấu nữ hài 102018-10-22 04:06
 • #11: Chương 11 chưa lên sân khấu nữ hài 112018-10-22 04:06
 • #12: Chương 12 chưa lên sân khấu nữ hài 122018-10-22 04:06
 • #13: Chương 13 chưa lên sân khấu nữ hài 132018-10-22 04:07
 • #14: Chương 14 chưa lên sân khấu nữ hài 142018-10-22 04:07
 • #15: Chương 15 chưa lên sân khấu nữ hài 152018-10-22 04:07
 • #16: Chương 17 lốp xe dự phòng thiếu nữ 12018-10-22 04:08
 • #17: Chương 18 lốp xe dự phòng thiếu nữ 22018-10-22 04:08
 • #18: Chương 19 lốp xe dự phòng thiếu nữ 32018-10-22 04:08
 • #19: Chương 20 lốp xe dự phòng thiếu nữ 42018-10-22 04:08
 • #20: Chương 21 lốp xe dự phòng thiếu nữ 52018-10-22 04:09
 • #21: Chương 22 lốp xe dự phòng thiếu nữ 62018-10-22 04:09
 • #22: Chương 23 lốp xe dự phòng thiếu nữ 72018-10-22 04:10
 • #23: Chương 24 lốp xe dự phòng thiếu nữ 82018-10-22 04:10
 • #24: Chương 25 lốp xe dự phòng thiếu nữ 92018-10-22 04:10
 • #25: Chương 26 lốp xe dự phòng thiếu nữ 102018-10-22 04:10
 • #26: Chương 27 lốp xe dự phòng thiếu nữ 112018-10-22 04:11
 • #27: Chương 28 lốp xe dự phòng thiếu nữ 122018-10-22 04:11
 • #28: Chương 29 lốp xe dự phòng thiếu nữ 132018-10-22 04:11
 • #29: Chương 30 lốp xe dự phòng thiếu nữ 142018-10-22 04:12
 • #30: Chương 31 lốp xe dự phòng thiếu nữ 152018-10-22 04:12
 • #31: Chương 32 lốp xe dự phòng thiếu nữ 162018-10-22 04:12
 • #32: Chương 33 lốp xe dự phòng thiếu nữ 172018-10-22 04:13
 • #33: Chương 34 lốp xe dự phòng thiếu nữ 182018-10-22 04:13
 • #34: Chương 35 lốp xe dự phòng thiếu nữ 192018-10-22 04:13
 • #35: Chương 36 lốp xe dự phòng thiếu nữ 202018-10-22 04:13
 • #36: Chương 37 lốp xe dự phòng thiếu nữ 212018-10-22 04:14
 • #37: Chương 38 lốp xe dự phòng thiếu nữ 222018-10-22 04:14
 • #38: Chương 39 lốp xe dự phòng thiếu nữ 232018-10-22 04:15
 • #39: Chương 40 lốp xe dự phòng thiếu nữ 242018-10-22 04:15
 • #40: Chương 41 lốp xe dự phòng thiếu nữ 252018-10-22 04:15
 • #41: Chương 42 lốp xe dự phòng thiếu nữ 262018-10-22 04:16
 • #42: Chương 43 lốp xe dự phòng thiếu nữ 272018-10-22 04:16
 • #43: Chương 44 lốp xe dự phòng thiếu nữ 282018-10-22 04:16
 • #44: Chương 45 lốp xe dự phòng thiếu nữ 292018-10-22 04:17
 • #45: Chương 46 lốp xe dự phòng thiếu nữ 302018-10-22 04:17
 • #46: Chương 47 lốp xe dự phòng thiếu nữ 312018-10-22 04:17
 • #47: Chương 48 lốp xe dự phòng thiếu nữ 322018-10-22 04:18
 • #48: Chương 49 lốp xe dự phòng thiếu nữ 332018-10-22 04:18
 • #49: Chương 50 lốp xe dự phòng thiếu nữ 342018-10-22 04:18
 • #50: Chương 51 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 12018-10-22 04:19
 • #51: Chương 52 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 22018-10-22 04:19
 • #52: Chương 53 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 32018-10-22 04:19
 • #53: Chương 54 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 42018-10-22 04:20
 • #54: Chương 55 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 52018-10-22 04:20
 • #55: Chương 56 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 62018-10-22 04:21
 • #56: Chương 57 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 72018-10-22 04:21
 • #57: Chương 58 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 82018-10-22 04:22
 • #58: Chương 59 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 92018-10-22 04:22
 • #59: Chương 60 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 102018-10-22 04:23
 • #60: Chương 61 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 112018-10-22 04:23
 • #61: Chương 62 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 122018-10-22 04:23
 • #62: Chương 63 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 132018-10-22 04:24
 • #63: Chương 64 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 142018-10-22 04:24
 • #64: Chương 65 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 152018-10-22 04:25
 • #65: Chương 66 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 162018-10-22 04:25
 • #66: Chương 67 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 172018-10-22 04:26
 • #67: Chương 68 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 182018-10-22 04:26
 • #68: Chương 69 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 192018-10-22 04:27
 • #69: Chương 70 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 202018-10-22 04:27
 • #70: Chương 71 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 212018-10-22 04:28
 • #71: Chương 72 thanh mai trúc mã tới xứng đôi 222018-10-22 04:28
 • #72: Chương 73 thân mai trúc mã tới xứng đôi 232018-10-22 04:29
 • #73: Chương 74 khác loại tây du 12018-10-22 04:30
 • #74: Chương 75 khác loại tây du 22018-10-22 04:30
 • #75: Chương 76 khác loại tây du 32018-10-22 04:31
 • #76: Chương 77 khác loại tây du 42018-10-22 04:31
 • #77: Chương 78 khác loại tây du 52018-10-22 04:32
 • #78: Chương 79 khác loại tây du 62018-10-22 04:32
 • #79: Chương 80 khác loại tây2018-10-22 04:33
 • #80: Chương 81 khác loại tây du 82018-10-22 04:33
 • #81: Chương 82 khác loại tây du 92018-10-22 04:34
 • #82: Chương 83 khác loại tây du 102018-10-22 04:35
 • #83: Chương 84 khác loại tây du 112018-10-22 04:35
 • #84: Chương 85 khác loại tây du 122018-10-22 04:36
 • #85: Chương 86 khác loại tây du 132018-10-22 04:36
 • #86: Chương 87 khác loại tây du 142018-10-22 04:37
 • #87: Chương 88 khác loại tây du 152018-10-22 04:37
 • #88: Chương 89 suy sụp rớt thiên hậu 12018-10-22 04:37
 • #89: Chương 90 suy sụp rớt thiên hậu 22018-10-22 04:38
 • #90: Chương 91 suy sụp rớt thiên hậu 32018-10-22 04:38
 • #91: Chương 92 suy sụp rớt thiên hậu 42018-10-22 04:39
 • #92: Chương 93 suy sụp rớt thiên hậu 52018-10-22 04:39
 • #93: Chương 94 suy sụp rớt thiên hậu 62018-10-22 04:40
 • #94: Chương 95 suy sụp rớt thiên hậu 72018-10-22 04:41
 • #95: Chương 96 suy sụp rớt thiên hậu 82018-10-22 04:41
 • #96: Chương 97 suy sụp rớt thiên hậu 92018-10-22 04:42
 • #97: Chương 98 suy sụp rớt thiên hậu 102018-10-22 04:43
 • #98: Chương 99 suy sụp rớt thiên hậu 112018-10-22 04:44
 • #99: Chương 100 suy sụp rớt thiên hậu 122018-10-22 04:44
 • #100: Chương 101 suy sụp rớt thiên hậu 132018-10-22 04:45
 • #101: Chương 102 suy sụp rớt thiên hậu 142018-10-22 04:46
 • #102: Chương 103 suy sụp rớt thiên hậu 152018-10-22 04:46
 • #103: Chương 102 suy sụp rớt thiên hậu 142018-10-22 04:47
 • #104: Chương 104 suy sụp rớt thiên hậu 162018-10-22 04:47
 • #105: Chương 105 suy sụp rớt thiên hậu 172018-10-22 04:48
 • #106: Chương 106 suy sụp rớt thiên hậu 182018-10-22 04:49
 • #107: Chương 107 suy sụp rớt thiên hậu 192018-10-22 04:49
 • #108: Chương 108 suy sụp rớt thiên hậu 202018-10-22 04:50
 • #109: Chương 109 suy sụp rớt thiên hậu 212018-10-22 04:50
 • #110: Chương 110 cái này khuê mật có độc 12018-10-22 04:50
 • #111: Chương 111 cái này khuê mật có độc 22018-10-22 04:51
 • #112: Chương 112 cái này khuê mật có độc 32018-10-22 04:51
 • #113: Chương 113 cái này khuê mật có độc 42018-10-22 04:52
 • #114: Chương 114 cái này khuê mật có độc 52018-10-22 04:52
 • #115: Chương 115 cái này khuê mật có độc 62018-10-22 04:53
 • #116: Chương 116 cái này khuê mật có độc 72018-10-22 04:53
 • #117: Chương 117 cái này khuê mật có độc 82018-10-22 04:54
 • #118: Chương 118 cái này khuê mật có độc 92018-10-22 04:54
 • #119: Chương 119 cái này khuê mật có độc 102018-10-22 04:55
 • #120: Chương 120 cái này khuê mật có độc 112018-10-22 04:55
 • #121: Chương 121 cái này khuê mật có độc 122018-10-22 04:56
 • #122: Chương 122 cái này khuê mật có độc 132018-10-22 04:56
 • #123: Chương 122 cái này khuê mật có độc 132018-10-22 04:57
 • #124: Chương 123 cái này khuê mật có độc 142018-10-22 04:58
 • #125: Chương 124 cái này khuê mật có độc 152018-10-22 04:58
 • #126: Chương 125 cái này khuê mật có độc 162018-10-22 04:59
 • #127: Chương 126 cái này khuê mật có độc 172018-10-22 05:00
 • #128: Chương 127 cái này khuê mật có độc 182018-10-22 05:00
 • #129: Chương 128 cái này khuê mật có độc 192018-10-22 05:01
 • #130: Chương 129 cái này khuê mật có độc 202018-10-22 05:01
 • #131: Chương 130 cái này khuê mật có độc 212018-10-22 05:02
 • #132: Chương 131 cái này khuê mật có độc 222018-10-22 05:02
 • #133: Chương 132 trong cung có chỉ hồ ly tinh 12018-10-22 05:03
 • #134: Chương 133 trong cung có chỉ hồ ly tinh 22018-10-22 05:03
 • #135: Chương 134 trong cung có chỉ hồ ly tinh 32018-10-22 05:04
 • #136: Chương 135 trong cung có chỉ hồ ly tinh 42018-10-22 05:04
 • #137: Chương 136 trong cung có chỉ hồ ly tinh 52018-10-22 05:05
 • #138: Chương 137 trong cung có chỉ hồ ly tinh 62018-10-22 05:05
 • #139: Chương 138 trong cung có chỉ hồ ly tinh 72018-10-22 05:06
 • #140: Chương 139 trong cung có chỉ hồ ly tinh 82018-10-22 05:06
 • #141: Chương 140 trong cung có chỉ hồ ly tinh 92018-10-22 05:07
 • #142: Chương 141 trong cung có chỉ hồ ly tinh 102018-10-22 05:07
 • #143: Chương 142 trong cung có chỉ hồ ly tinh 112018-10-22 05:07
 • #144: Chương 143 trong cung có chỉ hồ ly tinh 122018-10-22 05:07
 • #145: Chương 144 trong cung có chỉ hồ ly tinh 132018-10-22 05:08
 • #146: Chương 145 trong cung có chỉ hồ ly tinh 142018-10-22 05:08
 • #147: Chương 146 trong cung có chỉ hồ ly tinh 152018-10-22 05:08
 • #148: Chương 147 trong cung có chỉ hồ ly tinh 162018-10-22 05:09
 • #149: Chương 148 trong cung có chỉ hồ ly tinh 172018-10-22 05:10
 • #150: Chương 149 trong cung có chỉ hồ ly tinh 182018-10-22 05:10
 • #151: Chương 150 trong cung có chỉ hồ ly tinh 192018-10-22 05:11
 • #152: Chương 151 trong cung có chỉ hồ ly tinh 202018-10-22 05:11
 • #153: Chương 152 trong cung có chỉ hồ ly tinh 212018-10-22 05:12
 • #154: Chương 153 trong cung có chỉ hồ ly tinh 222018-10-22 05:13
 • #155: Chương 154 bi thôi Tiểu sư muội 12018-10-22 05:13
 • #156: Chương 155 bi thôi Tiểu sư muội 22018-10-22 05:14
 • #157: Chương 156 bi thôi Tiểu sư muội 32018-10-22 05:14
 • #158: Chương 157 bi thôi Tiểu sư muội 42018-10-22 05:14
 • #159: Chương 158 bi thôi Tiểu sư muội 52018-10-22 05:15
 • #160: Chương 159 bi thôi Tiểu sư muội 62018-10-22 05:15
 • #161: Chương 160 bi thôi Tiểu sư muội 72018-10-22 05:15
 • #162: Chương 161 bi thôi Tiểu sư muội 82018-10-22 05:16
 • #163: Chương 162 bi thôi Tiểu sư muội 92018-10-22 05:16
 • #164: Chương 163 bi thôi Tiểu sư muội 102018-10-22 05:16
 • #165: Chương 164 bi thôi Tiểu sư muội 112018-10-22 05:17
 • #166: Chương 165 bi thôi Tiểu sư muội 122018-10-22 05:17
 • #167: Chương 166 bi thôi Tiểu sư muội 132018-10-22 05:17
 • #168: Chương 167 bi thôi Tiểu sư muội 142018-10-22 05:18
 • #169: Chương 168 bi thôi Tiểu sư muội 152018-10-22 05:18
 • #170: Chương 169 bi thôi Tiểu sư muội 162018-10-22 05:18
 • #171: Chương 170 bi thôi Tiểu sư muội 172018-10-22 05:19
 • #172: Chương 171 sinh nữ chi tội 12018-10-22 05:19
 • #173: Chương 172 sinh nữ chi tội 22018-10-22 05:19
 • #174: Đệ nhất bút 73 chương sinh nữ chi tội 32018-10-22 05:20
 • #175: Chương 174 sinh nữ chi tội 42018-10-22 05:20
 • #176: Chương 175 sinh nữ chi tội 52018-10-22 05:20
 • #177: Chương 176 sinh nữ chi tội 62018-10-22 05:20
 • #178: Chương 177 sinh nữ chi tội 72018-10-22 05:23
 • #179: Chương 178 sinh nữ chi tội 82018-10-22 05:23
 • #180: Chương 179 sinh nữ chi tội 92018-10-22 05:23
 • #181: Chương 180 sinh nữ chi tội 102018-10-22 05:24
 • #182: Chương 181 sinh nữ chi tội 112018-10-22 05:24
 • #183: Chương 182 sinh nữ chi tội 122018-10-22 05:25
 • #184: Chương 183 sinh nữ chi tội 132018-10-22 05:25
 • #185: Chương 184 sinh nữ chi tội 142018-10-22 05:25
 • #186: Chương 185 sinh nữ chi tội 152018-10-22 05:26
 • #187: Chương 186 sinh nữ chi tội 162018-10-22 05:26
 • #188: Chương 187 sinh nữ chi tội 172018-10-22 05:27
 • #189: Chương 188 sinh nữ chi tội 182018-10-22 05:27
 • #190: Chương 189 sinh nữ chi tội 192018-10-22 05:27
 • #191: Chương 190 sinh nữ chi tội 202018-10-22 05:28
 • #192: Chương 191 sinh nữ chi tội 212018-10-22 05:29
 • #193: Chương 192 sinh nữ chi tội 222018-10-22 05:29
 • #194: Chương 193 sinh nữ chi tội 232018-10-22 05:30
 • #195: Chương 194 hắc ám liệu lý - sự cố 12018-10-22 05:31
 • #196: Chương 195 hắc ám liệu lý - sự cố 22018-10-22 05:32
 • #197: Chương 196 hắc ám liệu lý - sự cố 32018-10-22 05:32
 • #198: Chương 197 cầm sư 12018-10-22 05:33
 • #199: Chương 198 cầm sư 22018-10-22 05:34
 • #200: Chương 199 cầm sư 32018-10-22 05:34
 • #201: Đệ hai trăm chương cầm sư 42018-10-22 05:35
 • #202: Chương 201 cầm sư 52018-10-22 05:36
 • #203: Chương 202 cầm sư 62018-10-22 05:36
 • #204: Chương 203 cầm sư 72018-10-22 05:37
 • #205: Chương 204 cầm sư 82018-10-22 05:37
 • #206: Chương 205 hắc ám liệu lý - lương tâm nợ 12018-10-22 05:37
 • #207: Chương 206 hắc ám liệu lý - lương tâm nợ 22018-10-22 05:38
 • #208: Chương 207 hắc ám liệu lý - lương tâm nợ 32018-10-22 05:38
 • #209: Chương 208 hắc ám liệu lý - lương tâm nợ 42018-10-22 05:39
 • #210: Chương 209 hắc ám liệu lý - lương tâm nợ 52018-10-22 05:39
 • #211: Chương 210 hắc ám liệu lý - lương tâm nợ 62018-10-22 05:40
 • #212: Chương 211 hắc ám liệu lý - lương tâm nợ 72018-10-22 05:40
 • #213: Chương 212 hủy đi uyên ương mẫu thân 12018-10-22 05:41
 • #214: Chương 213 hủy đi uyên ương mẫu thân 22018-10-22 05:41
 • #215: Chương 214 hủy đi uyên ương mẫu thân 32018-10-22 05:41
 • #216: Chương 215 hủy đi uyên ương mẫu thân 42018-10-22 05:42
 • #217: Chương 216 hủy đi uyên ương mẫu thân 52018-10-22 05:42
 • #218: Chương 217 hủy đi uyên ương mẫu thân 62018-10-22 05:43
 • #219: Chương 218 hủy đi uyên ương mẫu thân 72018-10-22 05:44
 • #220: Chương 219 hủy đi uyên ương mẫu thân 82018-10-22 05:44
 • #221: Chương 220 hủy đi uyên ương mẫu thân 92018-10-22 05:45
 • #222: Chương 221 hủy đi uyên ương mẫu thân 102018-10-22 05:46
 • #223: Chương 222 hủy đi uyên ương mẫu thân 112018-10-22 05:46
 • #224: Chương 223 hủy đi uyên ương mẫu thân 122018-10-22 05:47
 • #225: Chương 224 hủy đi uyên ương mẫu thân 132018-10-22 05:48
 • #226: Chương 225 hủy đi uyên ương mẫu thân 142018-10-22 05:48
 • #227: Chương 226 không cam lòng tay mơ nữ tiên 12018-10-22 05:48
 • #228: Chương 227 không cam lòng tay mơ nữ tiên 22018-10-22 05:49
 • #229: Chương 228 không cam lòng tay mơ nữ tiên 32018-10-22 05:49
 • #230: Chương 229 không cam lòng tay mơ nữ tiên 42018-10-22 05:49
 • #231: Chương 230 không cam lòng tay mơ nữ tiên 52018-10-22 05:50
 • #232: Chương 231 không cam lòng tay mơ nữ tiên 62018-10-22 05:50
 • #233: Vô tiêu đề chương2018-10-22 05:51
 • #234: Chương 241 hắc ám liệu lý - vô tội 12018-10-22 05:51
 • #235: Chương 242 hắc ám liệu lý - vô tội 22018-10-22 05:52
 • #236: Chương 243 hắc ám liệu lý - vô tội 32018-10-22 05:52
 • #237: Chương 244 hắc ám liệu lý - vô tội 42018-10-22 05:53
 • #238: Chương 246 hắc ám liệu lý - vô tội 52018-10-22 05:53
 • #239: Chương 247 hắc ám liệu lý - vô tội 62018-10-22 05:54
 • #240: Chương 248 hắc ám liệu lý - vô tội 72018-10-22 05:54
 • #241: Chương 249 hắc ám liệu lý - vô tội 82018-10-22 05:55
 • #242: Chương 250 hắc ám liệu lý - vô tội 92018-10-22 05:56
 • #243: Chương 251 hắc ám liệu lý - vô tội 102018-10-22 05:57
 • #244: Chương 252 hắc ám liệu lý - vô tội 112018-10-22 05:57
 • #245: Chương 253 hắc ám liệu lý - vô tội 122018-10-22 05:58
 • #246: Chương 254 hắc ám liệu lý - vô tội 132018-10-22 05:58
 • #247: Chương 255 hắc ám liệu lý - vô tội 142018-10-23 05:15
 • #248: Chương 256 hắc ám liệu lý - vô tội 152018-10-23 05:15
 • #249: Chương 257 hắc ám liệu lý - vô tội 162018-10-23 05:15
 • #250: Chương 258 hắc ám liệu lý - vô tội 172018-10-23 05:16
 • #251: Chương 259 hắc ám liệu lý - vô tội 182018-10-23 05:16
 • #252: Chương 260 hắc ám liệu lý - vô tội 192018-10-23 05:16
 • #253: Chương 261 hắc ám liệu lý - vô tội 202018-10-23 05:16
 • #254: Chương 262 hắc ám liệu lý - vô tội 212018-10-23 05:16
 • #255: Chương 263 hắc ám liệu lý - vô tội 222018-10-23 05:16
 • #256: Chương 264 hắc ám liệu lý -232018-10-23 05:17
 • #257: Chương 265 hắc ám liệu lý - vô tội 242018-10-23 05:17
 • #258: Chương 266 cái này quân tẩu ta không cần 12018-10-23 05:17
 • #259: Chương 267 cái này quân tẩu ta không cần 22018-10-23 05:18
 • #260: Chương 268 cái này quân tẩu ta không cần 32018-10-23 05:18
 • #261: Chương 269 cái này quân tẩu ta không cần 42018-10-23 05:18
 • #262: Chương 270 cái này quân tẩu ta không cần 52018-10-23 05:18
 • #263: Chương 271 cái này quân tẩu ta không cần 62018-10-23 05:18
 • #264: Chương 272 cái này quân tẩu ta không cần 72018-10-23 05:20
 • #265: Chương 273 cái này quân tẩu ta không cần 82018-10-23 05:20
 • #266: Chương 274 cái này quân tẩu ta không cần 92018-10-23 05:20
 • #267: Chương 275 cái này quân tẩu ta không cần 102018-10-23 05:21
 • #268: Chương 276 cái này quân tẩu ta không cần 112018-10-23 05:21
 • #269: Chương 277 cái này quân tẩu ta không cần 122018-10-23 05:21
 • #270: Chương 278 cái này quân tẩu ta không cần 132018-10-23 05:22
 • #271: Chương 279 cái này quân tẩu ta không cần 142018-10-23 05:22
 • #272: Chương 280 cái này quân tẩu ta không cần 152018-10-23 05:22
 • #273: Chương 281 cái này quân tẩu ta không cần 162018-10-23 05:22
 • #274: Chương 282 cái này quân tẩu ta không cần 172018-10-23 05:22
 • #275: Chương 283 cái này quân tẩu ta không cần 182018-10-23 05:23
 • #276: Chương 284 cái này quân tẩu ta không cần 192018-10-23 05:23
 • #277: Chương 285 cái này quân tẩu ta không cần 202018-10-23 05:23
 • #278: Chương 286 cái này quân tẩu ta không cần 212018-10-23 05:23
 • #279: Chương 287 cái này quân tẩu ta không cần 222018-10-23 05:23
 • #280: Chương 288 cái này quân tẩu ta không cần 232018-10-23 05:23
 • #281: Chương 289 cái này quân tẩu ta không cần 242018-10-23 05:23
 • #282: Chương 290 cái này quân tẩu ta không cần 252018-10-23 05:24
 • #283: Chương 291 cái này quân tẩu ta không cần 262018-10-23 05:24
 • #284: Chương 292 cái này quân tẩu ta không cần 272018-10-23 05:24
 • #285: Chương 293 cái này quân tẩu ta không cần 282018-10-23 05:24
 • #286: Chương 294 cái này quân tẩu ta không cần 292018-10-23 05:24
 • #287: Chương 295 cái này quân tẩu ta không cần 302018-10-23 05:24
 • #288: Chương 296 cái này quân tẩu ta không cần 312018-10-23 05:25
 • #289: Chương 297 cái này quân tẩu ta không cần 322018-10-23 05:25
 • #290: Chương 298 thiếu tướng không thuần 12018-10-23 05:25
 • #291: Chương 299 thiếu tướng không thuần 22018-10-23 05:25
 • #292: Chương 300 thiếu tướng không thuần 32018-10-23 05:25
 • #293: Chương 301 thiếu tướng không thuần 42018-10-23 05:26
 • #294: Chương 302 thiếu tướng không thuần 52018-10-23 05:26
 • #295: Chương 303 thiếu tướng không thuần 62018-10-23 05:26
 • #296: Chương 304 thiếu tướng không thuần 72018-10-23 05:26
 • #297: Chương 305 thiếu tướng không thuần 82018-10-23 05:26
 • #298: Chương 306 thiếu tướng không thuần 92018-10-23 05:26
 • #299: Chương 307 thiếu tướng không thuần 102018-10-23 05:27
 • #300: Chương 308 thiếu tướng không thuần 112018-10-23 05:27
 • #301: Chương 309 thiếu tướng không thuần 122018-10-23 05:27
 • #302: Chương 310 thiếu tướng không thuần 132018-10-23 05:27
 • #303: Chương 311 thiếu tướng không thuần 142018-10-23 05:27
 • #304: Chương 312 thiếu tướng không thuần 152018-10-23 05:27
 • #305: Chương 313 thiếu tướng không thuần 162018-10-23 05:28
 • #306: Chương 314 thiếu tướng không thuần 172018-10-23 05:28
 • #307: Chương 315 thiếu tướng không thuần 182018-10-23 05:28
 • #308: Chương 316 thiếu tướng không thuần 192018-10-23 05:28
 • #309: Chương 317 thiếu tướng không thuần 202018-10-23 05:28
 • #310: Chương 318 thiếu tướng không thuần 212018-10-23 05:28
 • #311: Chương 319 thiếu tướng không thuần 222018-10-23 05:29
 • #312: Chương 320 thiếu tướng không thuần 232018-10-23 05:29
 • #313: Chương 321 thiếu tướng không thuần 242018-10-23 05:29
 • #314: Chương 322 thiếu tướng không thuần 252018-10-23 05:29
 • #315: Chương 323 thiếu tướng không thuần 262018-10-23 05:29
 • #316: Chương 324 thiếu tướng không thuần 272018-10-23 05:29
 • #317: Chương 325 thiếu tướng không thuần 282018-10-23 05:30
 • #318: Chương 326 thiếu tướng không thuần 292018-10-23 05:30
 • #319: Chương 327 thiếu tướng không thuần 302018-10-23 05:30
 • #320: Chương 328 thiếu tướng không thuần 312018-10-23 05:30
 • #321: Chương 329 thiếu tướng không thuần 322018-10-23 05:30
 • #322: Chương 330 thiếu tướng không thuần 332018-10-23 05:30
 • #323: Chương 331 thiếu tướng không thuần 342018-10-23 05:31
 • #324: Chương 332 thiếu tướng không thuần 352018-10-23 05:31
 • #325: Chương 333 thiếu tướng không thuần 362018-10-23 05:31
 • #326: Chương 334 thiếu tướng không thuần 372018-10-23 05:31
 • #327: Chương 335 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 12018-10-23 05:31
 • #328: Chương 336 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 22018-10-23 05:31
 • #329: Chương 337 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 32018-10-23 05:32
 • #330: Chương 338 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 42018-10-23 05:32
 • #331: Chương 339 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 52018-10-23 05:32
 • #332: Chương 340 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 62018-10-23 05:32
 • #333: Chương 341 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 72018-10-23 05:32
 • #334: Chương 342 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 82018-10-23 05:32
 • #335: Chương 343 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 92018-10-23 05:33
 • #336: Chương 344 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 102018-10-23 05:33
 • #337: Chương 345 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 112018-10-23 05:33
 • #338: Chương 346 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 122018-10-23 05:33
 • #339: Chương 347 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 132018-10-23 05:33
 • #340: Chương 348 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 142018-10-23 05:33
 • #341: Chương 349 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 152018-10-23 05:34
 • #342: Chương 350 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 162018-10-23 05:34
 • #343: Chương 351 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 172018-10-23 05:34
 • #344: Chương 352 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 182018-10-23 05:34
 • #345: Chương 353 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 192018-10-23 05:34
 • #346: Chương 354 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 202018-10-23 05:34
 • #347: Chương 355 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 212018-10-23 05:35
 • #348: Chương 356 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 222018-10-23 05:35
 • #349: Chương 357 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 232018-10-23 05:35
 • #350: Chương 358 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 242018-10-23 05:35
 • #351: Chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:35
 • #352: Chương 360 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 262018-10-23 05:35
 • #353: Chương 361 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 272018-10-23 05:36
 • #354: Chương 362 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 282018-10-23 05:36
 • #355: Chính văn chương 338 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 42018-10-23 05:36
 • #356: Chính văn chương 344 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 102018-10-23 05:36
 • #357: Chính văn chương 353 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 192018-10-23 05:36
 • #358: Chính văn chương 353 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 192018-10-23 05:36
 • #359: Chính văn chương 355 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 212018-10-23 05:36
 • #360: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:37
 • #361: Chính văn chương 361 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 272018-10-23 05:37
 • #362: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:37
 • #363: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:37
 • #364: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:37
 • #365: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:37
 • #366: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #367: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #368: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #369: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #370: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #371: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #372: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #373: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:38
 • #374: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:39
 • #375: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:39
 • #376: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:39
 • #377: Chính văn chương 359 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 252018-10-23 05:39
 • #378: Chương 363 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 292018-10-23 05:39
 • #379: Chương 364 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 302018-10-23 05:40
 • #380: Chương 365 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 312018-10-23 05:40
 • #381: Chương 366 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 322018-10-23 05:40
 • #382: Chương 367 hắc ám liệu lý - kịch độc bạn cùng phòng 332018-10-23 05:40
 • #383: Chương 368 mạt thế loạn hầm 12018-10-23 05:40
 • #384: Chương 369 mạt thế loạn hầm 22018-10-23 05:40
 • #385: Chương 370 mạt thế loạn hầm 32018-10-23 05:40
 • #386: Chương 371 mạt thế loạn hầm 42018-10-23 05:41
 • #387: Chương 372 mạt thế loạn hầm 52018-10-23 05:41
 • #388: Chương 373 mạt thế loạn hầm 62018-10-23 05:41
 • #389: Chương 374 mạt thế loạn hầm 72018-10-23 05:41
 • #390: Chương 375 mạt thế loạn hầm 82018-10-23 05:41
 • #391: Chương 376 mạt thế loạn hầm 92018-10-23 05:42
 • #392: Chương 377 mạt thế loạn hầm 102018-10-23 05:42
 • #393: Chương 378 mạt thế loạn hầm 112018-10-23 05:42
 • #394: Chương 379 mạt thế loạn hầm 122018-10-23 05:42
 • #395: Chương 380 mạt thế loạn hầm 132018-10-23 05:42
 • #396: Chương 381 mạt thế loạn hầm 142018-10-23 05:43
 • #397: Chương 382 mạt thế loạn hầm 152018-10-23 05:43
 • #398: Chương 383 mạt thế loạn hầm 162018-10-23 05:43
 • #399: Chương 384 mạt thế loạn hầm 172018-10-23 05:43
 • #400: Chương 385 mạt thế loạn hầm 182018-10-23 05:43
 • #401: Chương 386 mạt thế loạn hầm 192018-10-23 05:43
 • #402: Chương 387 mạt thế loạn hầm 202018-10-23 05:44
 • #403: Chương 388 mạt thế loạn hầm 212018-10-23 05:44
 • #404: Chương 389 mạt thế loạn hầm 222018-10-23 05:44
 • #405: Chương 390 mạt thế loạn hầm 232018-10-23 05:44
 • #406: Chương 391 mạt thế loạn hầm 242018-10-23 05:44
 • #407: Chương 392 mạt thế loạn hầm 252018-10-23 05:45
 • #408: Chương 393 mạt thế loạn hầm 262018-10-23 05:45
 • #409: Chương 394 mạt thế loạn hầm 272018-10-23 05:45
 • #410: Chương 395 mạt thế loạn hầm 282018-10-23 05:45
 • #411: Chương 396 mạt thế loạn hầm 292018-10-23 05:45
 • #412: Chương 397 mạt thế loạn hầm 302018-10-23 05:46
 • #413: Chương 398 mạt thế loạn hầm 312018-10-23 05:46
 • #414: Chương 399 mạt thế loạn hầm 322018-10-23 05:46
 • #415: Chương 400 mạt thế loạn hầm 332018-10-23 05:46
 • #416: Chương 401 mạt thế loạn hầm 342018-10-23 05:47
 • #417: Chương 402 mạt thế loạn hầm 352018-10-23 05:47
 • #418: Chương 403 mạt thế loạn hầm 362018-10-23 05:47
 • #419: Chương 404 mạt thế loạn hầm 372018-10-23 05:47
 • #420: Chương 405 mạt thế loạn hầm 382018-10-23 05:47
 • #421: Chương 406 mạt thế loạn hầm 392018-10-23 05:47
 • #422: Chương 407 mạt thế loạn hầm 402018-10-23 05:48
 • #423: Chương 408 mạt thế loạn hầm 412018-10-23 05:48
 • #424: Chương 409 mạt thế loạn hầm 422018-10-23 05:48
 • #425: Chương 410 mạt thế loạn hầm 432018-10-23 05:48
 • #426: Chương 411 mạt thế loạn hầm 442018-10-23 05:48
 • #427: Chương 412 mạt thế loạn hầm 452018-10-23 05:48
 • #428: Chương 413 mạt thế loạn hầm 462018-10-23 05:49
 • #429: Chương 414 mạt thế loạn hầm 472018-10-23 05:49
 • #430: Chương 415 mạt thế loạn hầm 482018-10-23 05:49
 • #431: Chương 416 mạt thế loạn hầm 492018-10-23 05:49
 • #432: Chương 417 mạt thế loạn hầm 502018-10-23 05:49
 • #433: Chương 418 mạt thế loạn hầm 512018-10-23 05:49
 • #434: Chương 419 mạt thế loạn hầm 522018-10-23 05:50
 • #435: Chương 420 mạt thế loạn hầm 532018-10-23 05:50
 • #436: Chương 421 mạt thế loạn hầm 542018-10-23 05:50
 • #437: Chương 422 mạt thế loạn hầm 552018-10-23 05:50
 • #438: Chương 423 mạt thế loạn hầm 562018-10-23 05:50
 • #439: Chương 424 cổ đại tìm thân kỷ sự 12018-10-23 05:51
 • #440: Chương 425 cổ đại tìm thân kỷ sự 22018-10-23 05:51
 • #441: Chương 426 cổ đại tìm thân kỷ sự 32018-10-23 05:51
 • #442: Chương 427 cổ đại tìm thân kỷ sự 42018-10-23 05:51
 • #443: Chương 428 cổ đại tìm thân kỷ sự 52018-10-23 05:51
 • #444: Chương 429 cổ đại tìm thân kỷ sự 62018-10-23 05:52
 • #445: Chương 430 cổ đại tìm thân kỷ sự 72018-10-23 05:52
 • #446: Chương 431 cổ đại tìm thân kỷ sự 82018-10-23 05:52
 • #447: Chương 432 cổ đại tìm thân kỷ sự 92018-10-23 05:52
 • #448: Chương 433 cổ đại tìm thân kỷ sự 102018-10-23 05:53
 • #449: Chương 434 cổ đại tìm thân kỷ sự 112018-10-23 05:53
 • #450: Chương 435 cổ đại tìm thân kỷ sự 122018-10-23 05:53
 • #451: Chương 436 cổ đại tìm thân kỷ sự 132018-10-23 05:53
 • #452: Chương 437 cổ đại tìm thân kỷ sự 142018-10-23 05:53
 • #453: Chương 438 cổ đại tìm thân kỷ sự 152018-10-23 05:54
 • #454: Chương 439 cổ đại tìm thân kỷ sự 162018-10-23 05:54
 • #455: Chương 440 cổ đại tìm thân kỷ sự 172018-10-23 05:54
 • #456: Chương 441 cổ đại tìm thân kỷ sự 182018-10-23 05:54
 • #457: Chương 442 cổ đại tìm thân kỷ sự 192018-10-23 05:54
 • #458: Chương 443 cổ đại tìm thân kỷ sự 202018-10-23 05:54
 • #459: Chương 444 cổ đại tìm thân kỷ sự 212018-10-23 05:55
 • #460: Chương 445 cổ đại tìm thân kỷ sự 222018-10-23 05:55
 • #461: Chương 446 cổ đại tìm thân kỷ sự 232018-10-23 05:55
 • #462: Chương 447 cổ đại tìm thân kỷ sự 242018-10-23 05:55
 • #463: Chương 448 cổ đại tìm thân kỷ sự 252018-10-23 05:55
 • #464: Chương 449 cổ đại tìm thân kỷ sự 262018-10-23 05:56
 • #465: Chương 450 cổ đại tìm thân kỷ sự 272018-10-23 05:56
 • #466: Chương 451 cổ đại tìm thân kỷ sự 282018-10-23 05:56
 • #467: Chương 452 cổ đại tìm thân kỷ sự 292018-10-23 05:56
 • #468: Chương 453 cổ đại tìm thân kỷ sự 302018-10-23 05:56
 • #469: Chương 454 cổ đại tìm thân kỷ sự 312018-10-23 05:57
 • #470: Chương 455 cổ đại tìm thân kỷ sự 322018-10-23 05:57
 • #471: Chương 456 cổ đại tìm thân kỷ sự 332018-10-23 05:57
 • #472: Chương 457 cổ đại tìm thân kỷ sự 342018-10-23 05:57
 • #473: Chương 458 cổ đại tìm thân kỷ sự 352018-10-23 05:57
 • #474: Chương 459 cổ đại tìm thân kỷ sự 362018-10-23 05:57
 • #475: Chương 460 cổ đại tìm thân kỷ sự 372018-10-23 05:58
 • #476: Chương 461 cổ đại tìm thân kỷ sự 382018-10-23 05:58
 • #477: Chương 462 cổ đại tìm thân kỷ sự 392018-10-23 05:58
 • #478: Chương 463 cổ đại tìm thân kỷ sự 402018-10-23 05:58
 • #479: Chương 464 cổ đại tìm thân kỷ sự 412018-10-23 05:58
 • #480: Chương 465 cổ đại tìm thân kỷ sự 422018-10-23 05:58
 • #481: Chương 466 cổ đại tìm thân kỷ sự 432018-10-23 05:59
 • #482: Chương 467 cổ đại tìm thân kỷ sự 442018-10-23 05:59
 • #483: Chương 468 cổ đại tìm thân kỷ sự 452018-10-23 05:59
 • #484: Chương 469 cổ đại tìm thân kỷ sự 462018-10-23 05:59
 • #485: Chương 470 cổ đại tìm thân kỷ sự 472018-10-23 05:59
 • #486: Chương 471 cổ đại tìm thân kỷ sự 482018-10-23 05:59
 • #487: Chương 472 cổ đại tìm thân kỷ sự 492018-10-23 05:59
 • #488: Chương 473 cổ đại tìm thân kỷ sự 502018-10-23 06:00
 • #489: Chương 474 cổ đại tìm thân kỷ sự 512018-10-23 06:00
 • #490: Chương 475 cổ đại tìm thân kỷ sự 522018-10-23 06:00
 • #491: Chương 476 cổ đại tìm thân kỷ sự 532018-10-23 06:00
 • #492: Chương 477 nhị thập tứ hiếu lão công 12018-10-23 06:00
 • #493: Chương 478 nhị thập tứ hiếu lão công 22018-10-23 06:01
 • #494: Chương 479 nhị thập tứ hiếu lão công 32018-10-23 06:01
 • #495: Chương 480 nhị thập tứ hiếu lão công 42018-10-23 06:01
 • #496: Chương 481 nhị thập tứ hiếu lão công 52018-10-23 06:01
 • #497: Chương 482 nhị thập tứ hiếu lão công 62018-10-23 06:01
 • #498: Chương 483 nhị thập tứ hiếu lão công 72018-10-23 06:01
 • #499: Chương 484 nhị thập tứ hiếu lão công 82018-10-23 06:02
 • #500: Chương 485 nhị thập tứ hiếu lão công 92018-10-23 06:02
 • #501: Chương 486 nhị thập tứ hiếu lão công 102018-10-23 06:02
 • #502: Chương 487 nhị thập tứ hiếu lão công 112018-10-23 06:02
 • #503: Chương 488 nhị thập tứ hiếu lão công 122018-10-23 06:02
 • #504: Chương 489 nhị thập tứ hiếu lão công 132018-10-23 06:03
 • #505: Chương 490 nhị thập tứ hiếu lão công 142018-10-23 06:03
 • #506: Chương 491 nhị thập tứ hiếu lão công 152018-10-23 06:03
 • #507: Chương 492 nhị thập tứ hiếu lão công 162018-10-23 06:03
 • #508: Chương 493 nhị thập tứ hiếu lão công 172018-10-23 06:03
 • #509: Chương 494 nhị thập tứ hiếu lão công 182018-10-23 06:04
 • #510: Chương 495 nhị thập tứ hiếu lão công 192018-10-23 06:04
 • #511: Chương 496 nhị thập tứ hiếu lão công 202018-10-23 06:04
 • #512: Chương 497 nhị thập tứ hiếu lão công 212018-10-23 06:04
 • #513: Chương 498 nhị thập tứ hiếu lão công 222018-10-23 06:04
 • #514: Chương 499 nhị thập tứ hiếu lão công 232018-10-23 06:05
 • #515: Chương 500 nhị thập tứ hiếu lão công 242018-10-23 06:05
 • #516: Chương 501 nhị thập tứ hiếu lão công 252018-10-23 06:05
 • #517: Chương 502 nhị thập tứ hiếu lão công 262018-10-23 06:05
 • #518: Chương 503 nhị thập tứ hiếu lão công 272018-10-23 06:06
 • #519: Chương 504 nhị thập tứ hiếu lão công 282018-10-23 06:06
 • #520: Chương 505 nhị thập tứ hiếu lão công 292018-10-23 06:06
 • #521: Chương 506 nhị thập tứ hiếu lão công 302018-10-23 06:06
 • #522: Chương 507 nhị thập tứ hiếu lão công 312018-10-23 06:06
 • #523: Chương 508 nhị thập tứ hiếu lão công 322018-10-23 06:07
 • #524: Chương 509 nhị thập tứ hiếu lão công 332018-10-23 06:07
 • #525: Chương 510 nhị thập tứ hiếu lão công 342018-10-23 06:07
 • #526: Chương 511 nhị thập tứ hiếu lão công 352018-10-23 06:07
 • #527: Chương 512 nhị thập tứ hiếu lão công 362018-10-23 06:07
 • #528: Chương 513 nhị thập tứ hiếu lão công 372018-10-23 06:08
 • #529: Chương 514 nhị thập tứ hiếu lão công 382018-10-23 06:08
 • #530: Chương 515 nhị thập tứ hiếu lão công 392018-10-23 06:08
 • #531: Chương 516 nhị thập tứ hiếu lão công 402018-10-23 06:08
 • #532: Chương 517 nhị thập tứ hiếu lão công 412018-10-23 06:08
 • #533: Chương 518 nhị thập tứ hiếu lão công 422018-10-23 06:09
 • #534: Chương 519 nhị thập tứ hiếu lão công 432018-10-23 06:09
 • #535: Chương 520 Thánh Nữ 12018-10-23 06:09
 • #536: Chương 521 Thánh Nữ 22018-10-23 06:09
 • #537: Chương 522 Thánh Nữ 32018-10-23 06:09
 • #538: Chương 523 Thánh Nữ 42018-10-23 06:10
 • #539: Chương 524 Thánh Nữ 52018-10-23 06:10
 • #540: Chương 525 Thánh Nữ 62018-10-23 06:10
 • #541: Chương 526 Thánh Nữ 72018-10-23 06:10
 • #542: Chương 527 Thánh Nữ 82018-10-23 06:10
 • #543: Chương 528 Thánh Nữ 92018-10-23 06:11
 • #544: Chương 529 Thánh Nữ 102018-10-23 06:11
 • #545: Chương 530 Thánh Nữ 112018-10-23 06:11
 • #546: Chương 531 Thánh Nữ 122018-10-23 06:11
 • #547: Chương 532 Thánh Nữ 132018-10-23 06:11
 • #548: Chương 533 Thánh Nữ 142018-10-23 06:11
 • #549: Chương 534 Thánh Nữ 152018-10-23 06:12
 • #550: Chương 535 Thánh Nữ 162018-10-23 06:12
 • #551: Chương 536 Thánh Nữ 172018-10-23 06:12
 • #552: Chương 537 Thánh Nữ 182018-10-23 06:12
 • #553: Chương 538 Thánh Nữ 192018-10-23 06:12
 • #554: Chương 539 Thánh Nữ 202018-10-23 06:12
 • #555: Chương 540 Thánh Nữ 212018-10-23 06:13
 • #556: Chương 541 Thánh Nữ 222018-10-23 06:13
 • #557: Chương 542 Thánh Nữ 232018-10-23 06:13
 • #558: Chương 543 Thánh Nữ 242018-10-23 06:13
 • #559: Chương 544 Thánh Nữ 252018-10-23 06:14
 • #560: Chương 545 Thánh Nữ 262018-10-23 06:14
 • #561: Chương 546 Thánh Nữ 272018-10-23 06:14
 • #562: Chương 547 Thánh Nữ 282018-10-23 06:14
 • #563: Chương 548 Thánh Nữ 292018-10-23 06:14
 • #564: Chương 549 Thánh Nữ 302018-10-23 06:15
 • #565: Chương 550 Thánh Nữ 312018-10-23 06:15
 • #566: Chương 551 Thánh Nữ 322018-10-23 06:15
 • #567: Chương 552 Thánh Nữ 332018-10-23 06:15
 • #568: Chương 553 Thánh Nữ 342018-10-23 06:16
 • #569: Chương 554 Thánh Nữ 352018-10-23 06:16
 • #570: Chương 555 Thánh Nữ 362018-10-23 06:16
 • #571: Chương 556 Thánh Nữ 372018-10-23 06:17
 • #572: Chương 557 Thánh Nữ 382018-10-23 06:17
 • #573: Chương 558 Thánh Nữ 392018-10-23 06:17
 • #574: Chương 559 Thánh Nữ 402018-10-23 06:17
 • #575: Chương 560 Thánh Nữ 412018-10-23 06:18
 • #576: Chương 561 Thánh Nữ 422018-10-23 06:18
 • #577: Chương 562 Thánh Nữ 432018-10-23 06:18
 • #578: Chương 563 Thánh Nữ 442018-10-23 06:18
 • #579: Chương 564 Thánh Nữ 452018-10-23 06:18
 • #580: Chương 565 Thánh Nữ 462018-10-23 06:18
 • #581: Chương 566 hắc ám liệu lý - bệnh 12018-10-23 06:18
 • #582: Chương 567 hắc ám liệu lý - bệnh 22018-10-23 06:19
 • #583: Chương 568 hắc ám liệu lý - bệnh 32018-10-23 06:19
 • #584: Chương 569 hắc ám liệu lý - bệnh 42018-10-23 06:19
 • #585: Chương 570 hắc ám liệu lý - bệnh 52018-10-23 06:19
 • #586: Chương 571 hắc ám liệu lý - bệnh 62018-10-23 06:19
 • #587: Chương 572 hắc ám liệu lý - bệnh 72018-10-23 06:19
 • #588: Chương 573 hắc ám liệu lý - bệnh 82018-10-23 06:20
 • #589: Chương 574 hắc ám liệu lý - bệnh 92018-10-23 06:20
 • #590: Chương 575 hắc ám liệu lý - bệnh 102018-10-23 06:20
 • #591: Chương 576 hắc ám liệu lý - bệnh 112018-10-23 06:20
 • #592: Chương 577 hắc ám liệu lý - bệnh 122018-10-23 06:20
 • #593: Chương 578 hắc ám liệu lý - bệnh 132018-10-23 06:20
 • #594: Chương 579 hắc ám liệu lý - bệnh 142018-10-23 06:21
 • #595: Chương 580 hắc ám liệu lý - bệnh 152018-10-23 06:21
 • #596: Chương 580 hắc ám liệu lý - bệnh2018-10-23 06:21
 • #597: Chương 582 hắc ám liệu lý - bệnh 172018-10-23 06:21
 • #598: Chương 583 hắc ám liệu lý - bệnh 182018-10-23 06:21
 • #599: Chương 584 hắc ám liệu lý - bệnh 192018-10-23 06:21
 • #600: Chương 585 hắc ám liệu lý - bệnh 202018-10-23 06:22
 • #601: Chương 586 hắc ám liệu lý - bệnh 212018-10-23 06:22
 • #602: Chương 587 hắc ám liệu lý - bệnh 222018-10-23 06:22
 • #603: Chương 588 hắc ám liệu lý - bệnh 232018-10-23 06:22
 • #604: Chương 589 hắc ám liệu lý - bệnh 242018-10-23 06:22
 • #605: Chương 590 hắc ám liệu lý - bệnh 252018-10-23 06:22
 • #606: Chương 591 hắc ám liệu lý - bệnh 262018-10-23 06:23
 • #607: Chương 592 hắc ám liệu lý - bệnh 272018-10-23 06:23
 • #608: Chương 593 hắc ám liệu lý - bệnh 282018-10-23 06:23
 • #609: Chương 594 hắc ám liệu lý - bệnh 292018-10-23 06:23
 • #610: Chương 595 hắc ám liệu lý - bệnh 302018-10-23 06:24
 • #611: Chương 596 hắc ám liệu lý - bệnh 312018-10-23 06:24
 • #612: Chương 597 đau đớn thanh xuân 12018-10-23 06:24
 • #613: Chương 598 đau đớn thanh xuân 22018-10-23 06:24
 • #614: Chương 599 đau đớn thanh xuân 32018-10-23 06:24
 • #615: Chương 600 đau đớn thanh xuân 42018-10-23 06:24
 • #616: Chương 601 đau đớn thanh xuân 52018-10-23 06:25
 • #617: Chương 602 đau đớn thanh xuân 62018-10-23 06:25
 • #618: Chương 603 đau đớn thanh xuân 72018-10-23 06:25
 • #619: Chương 604 đau đớn thanh xuân 82018-10-23 06:25
 • #620: Chương 605 đau đớn thanh xuân 92018-10-23 06:25
 • #621: Chương 606 đau đớn thanh xuân 102018-10-23 06:25
 • #622: Chương 607 đau đớn thanh xuân 112018-10-23 06:26
 • #623: Chương 608 đau đớn thanh xuân 122018-10-23 06:26
 • #624: Chương 609 đau đớn thanh xuân 132018-10-23 06:26
 • #625: Chương 610 đau đớn thanh xuân 142018-10-23 06:26
 • #626: Chương 611 đau đớn thanh xuân 152018-10-23 06:26
 • #627: Chương 612 đau đớn thanh xuân 162018-10-23 06:26
 • #628: Chương 613 đau đớn thanh xuân 172018-10-23 06:27
 • #629: Chương 614 đau đớn thanh xuân 182018-10-23 06:27
 • #630: Chương 615 đau đớn thanh xuân 192018-10-23 06:27
 • #631: Chương 616 đau đớn thanh xuân 202018-10-23 06:27
 • #632: Chương 617 đau đớn thanh xuân 212018-10-23 06:27
 • #633: Chương 618 đau đớn thanh xuân 222018-10-23 06:27
 • #634: Chương 619 đau đớn thanh xuân 232018-10-23 06:28
 • #635: Chương 620 đau đớn thanh xuân 242018-10-23 06:28
 • #636: Chương 621 đau đớn thanh xuân 252018-10-23 06:28
 • #637: Chương 622 đau đớn thanh xuân 262018-10-23 06:28
 • #638: Chương 623 đau đớn thanh xuân 272018-10-23 06:28
 • #639: Chương 624 đau đớn thanh xuân 282018-10-23 06:28
 • #640: Chương 625 đau đớn thanh xuân 292018-10-23 06:29
 • #641: Chương 626 đau đớn thanh xuân 302018-10-23 06:29
 • #642: Chương 627 đau đớn thanh xuân 312018-10-23 06:29
 • #643: Chương 628 đau đớn thanh xuân 322018-10-23 06:29
 • #644: Chương 629 đau đớn thanh xuân 332018-10-23 06:29
 • #645: Chương 630 đau đớn thanh xuân 342018-10-23 06:29
 • #646: Chương 631 đau đớn thanh xuân 352018-10-23 06:30
 • #647: Chương 632 đau đớn thanh xuân 362018-10-23 06:30
 • #648: Chương 633 đau đớn thanh xuân 372018-10-23 06:30
 • #649: Chương 634 đau đớn thanh xuân 382018-10-23 06:30
 • #650: Chương 635 đau đớn thanh xuân 392018-10-23 06:30
 • #651: Chương 636 nhiệm vụ?2018-10-23 06:30
 • #652: Chương 637 nguyên thủy hành vi man rợ 12018-10-23 06:30
 • #653: Chương 638 nguyên thủy hành vi man rợ 22018-10-23 06:31
 • #654: Chương 639 nguyên thủy hành vi man rợ 32018-10-23 06:31
 • #655: Chương 640 nguyên thủy hành vi man rợ 42018-10-23 06:31
 • #656: Chương 641 nguyên thủy hành vi man rợ 52018-10-23 06:31
 • #657: Chương 642 nguyên thủy hành vi man rợ 62018-10-23 06:31
 • #658: Chương 643 nguyên thủy hành vi man rợ 72018-10-23 06:32
 • #659: Chương 644 nguyên thủy hành vi man rợ 82018-10-23 06:32
 • #660: Chương 645 nguyên thủy hành vi man rợ 92018-10-23 06:32
 • #661: Chương 646 nguyên thủy hành vi man rợ 102018-10-23 06:32
 • #662: Chương 647 nguyên thủy hành vi man rợ 112018-10-23 06:32
 • #663: Chương 648 nguyên thủy hành vi man rợ 122018-10-23 06:32
 • #664: Chương 649 nguyên thủy hành vi man rợ 132018-10-23 06:33
 • #665: Chương 650 nguyên thủy hành vi man rợ 142018-10-23 06:33
 • #666: Chương 651 nguyên thủy hành vi man rợ 152018-10-23 06:33
 • #667: Chương 652 nguyên thủy hành vi man rợ 162018-10-23 06:33
 • #668: Chương 653 nguyên thủy hành vi man rợ 172018-10-23 06:33
 • #669: Chương 654 nguyên thủy hành vi man rợ 182018-10-23 06:34
 • #670: Chương 655 nguyên thủy hành vi man rợ 192018-10-23 06:34
 • #671: Chương 656 nguyên thủy hành vi man rợ 202018-10-23 06:34
 • #672: Chương 657 nguyên thủy hành vi man rợ 212018-10-23 06:34
 • #673: Chương 658 nguyên thủy hành vi man rợ 222018-10-23 06:35
 • #674: Chương 659 nguyên thủy hành vi man rợ 232018-10-23 06:35
 • #675: Chương 660 nguyên thủy hành vi man rợ 242018-10-23 06:35
 • #676: Chương 661 nguyên thủy hành vi man rợ 252018-10-23 06:35
 • #677: Chương 662 nguyên thủy hành vi man rợ 262018-10-23 06:35
 • #678: Chương 663 nguyên thủy hành vi man rợ 272018-10-23 06:36
 • #679: Chương 664 nguyên thủy hành vi man rợ 282018-10-23 06:36
 • #680: Chương 665 nguyên thủy hành vi man rợ 292018-10-23 06:36
 • #681: Chương 666 nguyên thủy hành vi man rợ 302018-10-23 06:36
 • #682: Chương 667 nguyên thủy hành vi man rợ 312018-10-23 06:37
 • #683: Chương 668 nguyên thủy hành vi man rợ 322018-10-23 06:37
 • #684: Chương 669 nguyên thủy hành vi man rợ 332018-10-23 06:37
 • #685: Chương 670 nguyên thủy hành vi man rợ 342018-10-23 06:38
 • #686: Chương 671 nguyên thủy hành vi man rợ 352018-10-23 06:38
 • #687: Chương 672 nguyên thủy hành vi man rợ 362018-10-23 06:38
 • #688: Chương 673 nguyên thủy hành vi man rợ 372018-10-23 06:38
 • #689: Chương 674 nguyên thủy hành vi man rợ 382018-10-23 06:38
 • #690: Chương 675 nguyên thủy hành vi man rợ 392018-10-23 06:38
 • #691: Chương 676 nguyên thủy hành vi man rợ 402018-10-23 06:39
 • #692: Chương 677 nguyên thủy hành vi man rợ 412018-10-23 06:39
 • #693: Chương 678 nguyên thủy hành vi man rợ 422018-10-23 06:39
 • #694: Chương 679 nguyên thủy hành vi man rợ 432018-10-23 06:39
 • #695: Chương 680 nguyên thủy hành vi man rợ 442018-10-23 06:39
 • #696: Chương 681 nguyên thủy hành vi man rợ 452018-10-23 06:40
 • #697: Chương 682 nguyên thủy hành vi man rợ 462018-10-23 06:40
 • #698: Chương 683 nguyên thủy hành vi man rợ 472018-10-23 06:40
 • #699: Chương 684 nguyên thủy hành vi man rợ 482018-10-23 06:40
 • #700: Chương 685 nguyên thủy hành vi man rợ 492018-10-23 06:40
 • #701: Chương 686 nguyên thủy hành vi man rợ 502018-10-23 06:41
 • #702: Chương 687 nguyên thủy hành vi man rợ 512018-10-23 06:41
 • #703: Chương 688 nguyên thủy hành vi man rợ 522018-10-23 06:41
 • #704: Chương 689 nguyên thủy hành vi man rợ 532018-10-23 06:41
 • #705: Chương 690 nguyên thủy hành vi man rợ 542018-10-23 06:41
 • #706: Chương 691 nguyên thủy hành vi man rợ 552018-10-23 06:42
 • #707: Chương 692 hệ thống2018-10-23 06:42
 • #708: Chương 693 liệu lý hắc ám 12018-10-23 06:42
 • #709: Chương 694 liệu lý hắc ám 22018-10-23 06:42
 • #710: Chương 695 liệu lý hắc ám 32018-10-23 06:42
 • #711: Chương 696 liệu lý hắc ám 42018-10-23 06:43
 • #712: Chương 697 liệu lý hắc ám 52018-10-23 06:43
 • #713: Chương 698 liệu lý hắc ám 62018-10-23 06:43
 • #714: Chương 699 liệu lý hắc ám 72018-10-23 06:43
 • #715: Chương 700 liệu lý hắc ám 82018-10-23 06:43
 • #716: Chương 701 liệu lý hắc ám 92018-10-23 06:44
 • #717: Chương 702 liệu lý hắc ám 102018-10-23 06:44
 • #718: Chương 703 liệu lý hắc ám 112018-10-23 06:44
 • #719: Chương 704 liệu lý hắc ám 122018-10-23 06:44
 • #720: Chương 705 liệu lý hắc ám 132018-10-23 06:45
 • #721: Chương 706 liệu lý hắc ám 142018-10-23 06:45
 • #722: Chương 707 liệu lý hắc ám 152018-10-23 06:45
 • #723: Chương 708 liệu lý hắc ám 162018-10-23 06:45
 • #724: Chương 709 liệu lý hắc ám 172018-10-23 06:46
 • #725: Chương 710 liệu lý hắc ám 182018-10-23 06:46
 • #726: Chương 711 liệu lý hắc ám 192018-10-23 06:46
 • #727: Chương 712 liệu lý hắc ám 202018-10-23 06:46
 • #728: Chương 713 liệu lý hắc ám 212018-10-23 06:46
 • #729: Chương 714 liệu lý hắc ám 222018-10-23 06:47
 • #730: Chương 715 liệu lý hắc ám 232018-10-23 06:47
 • #731: Chương 716 liệu lý hắc ám 242018-10-23 06:47
 • #732: Chương 717 liệu lý hắc ám 252018-10-23 06:47
 • #733: Chương 718 liệu lý hắc ám 262018-10-23 06:47
 • #734: Chương 719 liệu lý hắc ám 272018-10-23 06:48
 • #735: Chương 720 liệu lý hắc ám 282018-10-23 06:48
 • #736: Chương 721 liệu lý hắc ám 292018-10-23 06:48
 • #737: Chương 722 liệu lý hắc ám 302018-10-23 06:48
 • #738: Chương 723 liệu lý hắc ám 312018-10-23 06:48
 • #739: Chương 724 liệu lý hắc ám 322018-10-23 06:48
 • #740: Chương 725 liệu lý hắc ám 332018-10-23 06:49
 • #741: Chương 726 liệu lý hắc ám 342018-10-23 06:49
 • #742: Chương 727 liệu lý hắc ám 352018-10-23 06:49
 • #743: Chương 728 liệu lý hắc ám 362018-10-23 06:49
 • #744: Chương 729 liệu lý hắc ám 372018-10-23 06:49
 • #745: Chương 730 liệu lý hắc ám 382018-10-23 06:50
 • #746: Chương 731 liệu lý hắc ám 392018-10-23 06:50
 • #747: Chương 732 liệu lý hắc ám 402018-10-23 06:50
 • #748: Chương 733 liệu lý hắc ám 412018-10-23 06:50
 • #749: Chương 734 liệu lý hắc ám 422018-10-23 06:50
 • #750: Chương 735 liệu lý hắc ám 432018-10-23 06:51
 • #751: Chương 736 liệu lý hắc ám 442018-10-23 06:51
 • #752: Chương 737 liệu lý hắc ám 452018-10-23 06:51
 • #753: Chương 738 liệu lý hắc ám 462018-10-23 06:51
 • #754: Chương 739 liệu lý hắc ám 472018-10-23 06:51
 • #755: Chương 740 liệu lý hắc ám 482018-10-23 06:51
 • #756: Chương 741 liệu lý hắc ám 492018-10-23 06:52
 • #757: Chương 742 liệu lý hắc ám 502018-10-23 06:52
 • #758: Chương 743 liệu lý hắc ám 512018-10-23 06:52
 • #759: Chương 744 liệu lý hắc ám 522018-10-23 06:52
 • #760: Chương 745 liệu lý hắc ám 532018-10-23 06:52
 • #761: Chương 746 liệu lý hắc ám 542018-10-23 06:53
 • #762: Chương 747 liệu lý hắc ám 552018-10-23 06:53
 • #763: Chương 748 liệu lý hắc ám 562018-10-23 06:53
 • #764: Chương 749 liệu lý hắc ám 572018-10-23 06:54
 • #765: Chương 750 liệu lý hắc ám 582018-10-23 06:54
 • #766: Chương 751 liệu lý hắc ám 592018-10-23 06:54
 • #767: Chương 752 liệu lý hắc ám 602018-10-23 06:54
 • #768: Chương 753 liệu lý hắc ám 612018-10-23 06:54
 • #769: Chương 754 liệu lý hắc ám 622018-10-23 06:55
 • #770: Chương 755 liệu lý hắc ám 632018-10-23 06:55
 • #771: Chương 756 liệu lý hắc ám 642018-10-23 06:55
 • #772: Chương 757 liệu lý hắc ám 652018-10-23 06:55
 • #773: Chương 758 liệu lý hắc ám 662018-10-23 06:56
 • #774: Chương 759 liệu lý hắc ám 672018-10-23 06:56
 • #775: Chương 760 liệu lý hắc ám 682018-10-23 06:56
 • #776: Chương 761 liệu lý hắc ám 692018-10-23 06:56
 • #777: Chương 762 liệu lý hắc ám 702018-10-23 06:56
 • #778: Chương 763 liệu lý hắc ám 712018-10-23 06:56
 • #779: Chương 764 liệu lý hắc ám 722018-10-23 06:57
 • #780: Chương 765 liệu lý hắc ám 732018-10-23 06:57
 • #781: Chương 766 liệu lý hắc ám 742018-10-23 06:57
 • #782: Chương 767 liệu lý hắc ám 752018-10-23 06:57
 • #783: Chương 768 Nhị Cẩu Tử2018-10-23 06:58
 • #784: Chương 769 đích nữ phản công chiến 12018-10-23 06:58
 • #785: Chương 770 đích nữ phản công chiến 22018-10-23 06:58
 • #786: Chương 771 đích nữ phản công chiến 32018-10-23 06:58
 • #787: Chương 772 đích nữ phản công chiến 42018-10-23 06:59
 • #788: Chương 773 đích nữ phản công chiến 52018-10-23 06:59
 • #789: Chương 774 đích nữ phản công chiến 62018-10-23 06:59
 • #790: Chương 775 đích nữ phản công chiến 72018-10-23 06:59
 • #791: Chương 776 đích nữ phản công chiến 82018-10-23 06:59
 • #792: Chương 777 đích nữ phản công chiến 92018-10-23 07:00
 • #793: Chương 778 đích nữ phản công chiến 102018-10-23 07:00
 • #794: Chương 779 đích nữ phản công chiến 112018-10-23 07:00
 • #795: Chương 780 đích nữ phản công chiến 122018-10-23 07:01
 • #796: Chương 781 đích nữ phản công chiến 132018-10-23 07:01
 • #797: Chương 782 đích nữ phản công chiến 142018-10-23 07:01
 • #798: Chương 783 đích nữ phản công chiến 152018-10-23 07:01
 • #799: Chương 784 đích nữ phản công chiến 162018-10-23 07:01
 • #800: Chương 785 đích nữ phản công chiến 172018-10-23 07:02
 • #801: Chương 786 đích nữ phản công chiến 182018-10-23 07:02
 • #802: Chương 787 đích nữ phản công chiến 192018-10-23 07:02
 • #803: Chương 788 đích nữ phản công chiến 202018-10-23 07:02
 • #804: Chương 789 đích nữ phản công chiến 212018-10-23 07:03
 • #805: Chương 790 đích nữ phản công chiến 222018-10-23 07:03
 • #806: Chương 791 đích nữ phản công chiến 232018-10-23 07:03
 • #807: Chương 792 đích nữ phản công chiến 242018-10-23 07:03
 • #808: Chương 793 đích nữ phản công chiến 252018-10-23 07:03
 • #809: Chương 794 đích nữ phản công chiến 262018-10-23 07:04
 • #810: Chương 795 đích nữ phản công chiến 272018-10-23 07:04
 • #811: Chương 796 đích nữ phản công chiến 282018-10-23 07:04
 • #812: Chương 797 đích nữ phản công chiến 292018-10-23 07:04
 • #813: Chương 798 đích nữ phản công chiến 302018-10-23 07:04
 • #814: Chương 799 đích nữ phản công chiến 312018-10-23 07:05
 • #815: Chương 800 đích nữ phản công chiến 322018-10-23 07:05
 • #816: Chương 801 đích nữ phản công chiến 332018-10-23 07:05
 • #817: Chương 802 đích nữ phản công chiến 342018-10-23 07:05
 • #818: Chương 803 đích nữ phản công chiến 352018-10-23 07:05
 • #819: Chương 804 đích nữ phản công chiến 362018-10-23 07:05
 • #820: Chương 805 đích nữ phản công chiến 372018-10-23 07:06
 • #821: Chương 806 đích nữ phản công chiến 382018-10-23 07:06
 • #822: Chương 807 đích nữ phản công chiến 392018-10-23 07:06
 • #823: Chương 808 đích nữ phản công chiến 402018-10-23 07:06
 • #824: Chương 809 đích nữ phản công chiến 412018-10-23 07:06
 • #825: Chương 810 đích nữ phản công chiến 422018-10-23 07:06
 • #826: Chương 811 đích nữ phản công chiến 432018-10-23 07:07
 • #827: Chương 812 đích nữ phản công chiến 442018-10-23 07:07
 • #828: Chương 813 đích nữ phản công chiến 452018-10-23 07:07
 • #829: Chương 814 đích nữ phản công chiến 462018-10-23 07:07
 • #830: Chương 815 đích nữ phản công chiến 472018-10-23 07:07
 • #831: Chương 816 đích nữ phản công chiến 482018-10-23 07:07
 • #832: Chương 817 đích nữ phản công chiến 492018-10-23 07:08
 • #833: Chương 818 đích nữ phản công chiến 502018-10-23 07:08
 • #834: Chương 819 đích nữ phản công chiến 512018-10-23 07:08
 • #835: Chương 820 đích nữ phản công chiến 522018-10-23 07:08
 • #836: Chương 821 đích nữ phản công chiến 532018-10-23 07:08
 • #837: Chương 822 đích nữ phản công chiến 542018-10-23 07:08
 • #838: Chương 823 đích nữ phản công chiến 552018-10-23 07:09
 • #839: Chương 824 đích nữ phản công chiến 562018-10-23 07:09
 • #840: Chương 825 đích nữ phản công chiến 572018-10-23 07:09
 • #841: Chương 826 đích nữ phản công chiến 582018-10-23 07:09
 • #842: Chương 827 đích nữ phản công chiến 592018-10-23 07:09
 • #843: Chương 828 đích nữ phản công chiến 602018-10-23 07:09
 • #844: Chương 829 đích nữ phản công chiến 612018-10-23 07:10
 • #845: Chương 830 đích nữ phản công chiến 622018-10-23 07:10
 • #846: Chương 831 đích nữ phản công chiến 632018-10-23 07:10
 • #847: Chương 832 đích nữ phản công chiến 642018-10-23 07:10
 • #848: Chương 833 đích nữ phản công chiến 652018-10-23 07:10
 • #849: Chương 834 đích nữ phản công chiến 662018-10-23 07:10
 • #850: Chương 835 đích nữ phản công chiến 672018-10-23 07:11
 • #851: Chương 836 đích nữ phản công chiến 682018-10-23 07:11
 • #852: Chương 837 đích nữ phản công chiến 692018-10-23 07:11
 • #853: Chương 838 đích nữ phản công chiến 702018-10-23 07:11
 • #854: Chương 839 đích nữ phản công chiến 712018-10-23 07:11
 • #855: Chương 840 đích nữ phản công chiến 722018-10-23 07:12
 • #856: Chương 841 đích nữ phản công chiến 732018-10-23 07:12
 • #857: Chương 842 trung niên nguy cơ 12018-10-23 07:12
 • #858: Chương 843 trung niên nguy cơ 22018-10-23 07:12
 • #859: Chương 844 trung niên nguy cơ 32018-10-23 07:12
 • #860: Chương 845 trung niên nguy cơ 42018-10-23 07:13
 • #861: Chương 846 trung niên nguy cơ 52018-10-23 07:13
 • #862: Chương 847 trung niên nguy cơ 62018-10-23 07:13
 • #863: Chương 848 trung niên nguy cơ 72018-10-23 07:13
 • #864: Chương 849 trung niên nguy cơ 82018-10-23 07:13
 • #865: Chương 850 trung niên nguy cơ 92018-10-23 07:13
 • #866: Chương 851 trung niên nguy cơ 102018-10-23 07:14
 • #867: Chương 852 trung niên nguy cơ 112018-10-23 07:14
 • #868: Chương 853 trung niên nguy cơ 122018-10-23 07:14
 • #869: Chương 854 trung niên nguy cơ 132018-10-23 07:14
 • #870: Chương 855 trung niên nguy cơ 142018-10-23 07:14
 • #871: Chương 856 trung niên nguy cơ 152018-10-23 07:15
 • #872: Chương 857 trung niên nguy cơ 162018-10-23 07:15
 • #873: Chương 858 trung niên nguy cơ 172018-10-23 07:15
 • #874: Chương 859 trung niên nguy cơ 182018-10-23 07:15
 • #875: Chương 860 trung niên nguy cơ 192018-10-23 07:15
 • #876: Chương 861 trung niên nguy cơ 202018-10-23 07:15
 • #877: Chương 862 trung niên nguy cơ 212018-10-23 07:16
 • #878: Chương 863 trung niên nguy cơ 222018-10-23 07:16
 • #879: Chương 864 trung niên nguy cơ 232018-10-23 07:16
 • #880: Chương 865 trung niên nguy cơ 242018-10-23 07:16
 • #881: Chương 866 trung niên nguy cơ 252018-10-23 07:16
 • #882: Chương 867 trung niên nguy cơ 262018-10-23 07:16
 • #883: Chương 868 trung niên nguy cơ 272018-10-23 07:17
 • #884: Chương 869 trung niên nguy cơ 282018-10-23 07:17
 • #885: Chương 870 trung niên nguy cơ 292018-10-23 07:17
 • #886: Chương 871 trung niên nguy cơ 302018-10-23 07:17
 • #887: Chương 872 trung niên nguy cơ 312018-10-23 07:17
 • #888: Chương 873 trung niên nguy cơ 322018-10-23 07:17
 • #889: Chương 874 trung niên nguy cơ 332018-10-23 07:18
 • #890: Chương 875 trung niên nguy cơ 342018-10-23 07:18
 • #891: Chương 876 trung niên nguy cơ 352018-10-23 07:18
 • #892: Chương 877 trung niên nguy cơ 362018-10-23 07:18
 • #893: Chương 878 trung niên nguy cơ 372018-10-23 07:18
 • #894: Chương 879 trung niên nguy cơ 382018-10-23 07:19
 • #895: Chương 880 trung niên nguy cơ 392018-10-23 07:19
 • #896: Chương 881 trung niên nguy cơ 402018-10-23 07:19
 • #897: Chương 882 trung niên nguy cơ 412018-10-23 07:19
 • #898: Chương 883 trung niên nguy cơ 422018-10-23 07:19
 • #899: Chương 884 trung niên nguy cơ 432018-10-23 07:19
 • #900: Chương 885 trung niên nguy cơ 442018-10-23 07:20
 • #901: Chương 886 trung niên nguy cơ 452018-10-23 07:20
 • #902: Chương 887 trung niên nguy cơ 462018-10-23 07:20
 • #903: Chương 888 trung niên nguy cơ 472018-10-23 07:20
 • #904: Chương 889 trung niên nguy cơ 482018-10-23 07:20
 • #905: Chương 890 trung niên nguy cơ 492018-10-23 07:20
 • #906: Chương 891 trung niên nguy cơ 502018-10-23 07:20
 • #907: Chương 892 trung niên nguy cơ 512018-10-23 07:21
 • #908: Chương 893 trung niên nguy cơ 522018-10-23 07:21
 • #909: Chương 894 nói chuyện phiếm2018-10-23 07:21
 • #910: Chương 895 lại liêu2018-10-23 07:21
 • #911: Chương 896 vô pháp công lược 12018-10-23 07:21
 • #912: Chương 897 vô pháp công lược 22018-10-23 07:22
 • #913: Chương 898 vô pháp công lược 32018-10-23 07:22
 • #914: Chương 899 vô pháp công lược 42018-10-23 07:22
 • #915: Chương 900 vô pháp công lược 52018-10-23 07:22
 • #916: Chương 901 vô pháp công lược 62018-10-23 07:22
 • #917: Chương 902 vô pháp công lược 72018-10-23 07:23
 • #918: Chương 902 vô pháp công lược 72018-10-23 07:23
 • #919: Chương 903 vô pháp công lược 82018-10-23 07:23
 • #920: Chương 904 vô pháp công lược 92018-10-23 07:23
 • #921: Chương 905 vô pháp công lược 102018-10-23 07:23
 • #922: Chương 906 vô pháp công lược 112018-10-23 07:24
 • #923: Chương 907 vô pháp công lược 122018-10-23 07:24
 • #924: Chương 908 vô pháp công lược 132018-10-23 07:24
 • #925: Chương 909 vô pháp công lược 142018-10-23 07:24
 • #926: Chương 910 vô pháp công lược 152018-10-23 07:25
 • #927: Chương 911 vô pháp công lược 162018-10-23 07:25
 • #928: Chương 912 vô pháp công lược 172018-10-23 07:25
 • #929: Chương 913 vô pháp công lược 182018-10-23 07:26
 • #930: Chương 914 vô pháp công lược 192018-10-23 07:26
 • #931: Chương 915 vô pháp công lược 202018-10-23 07:26
 • #932: Chương 916 vô pháp công lược 212018-10-23 07:26
 • #933: Chương 917 vô pháp công lược 222018-10-23 07:26
 • #934: Chương 918 vô pháp công lược 232018-10-23 07:26
 • #935: Chương 919 vô pháp công lược 242018-10-23 07:27
 • #936: Chương 920 vô pháp công lược 252018-10-23 07:27
 • #937: Chương 921 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 12018-10-23 07:27
 • #938: Chương 922 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 22018-10-23 07:27
 • #939: Chương 923 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 32018-10-23 07:27
 • #940: Chương 924 ai đều đừng nghĩ công lược ta 42018-10-23 07:28
 • #941: Chương 925 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 52018-10-23 07:28
 • #942: Chương 926 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 62018-10-23 07:28
 • #943: Chương 927 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 72018-10-23 07:28
 • #944: Chương 928 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 82018-10-23 07:29
 • #945: Chương 929 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 92018-10-23 07:29
 • #946: Chương 930 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 102018-10-23 07:29
 • #947: Chương 931 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 112018-10-23 07:29
 • #948: Chương 932 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 122018-10-23 07:29
 • #949: Chương 933 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 132018-10-23 07:29
 • #950: Chương 934 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 142018-10-23 07:30
 • #951: Chương 935 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 152018-10-23 07:30
 • #952: Chương 936 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 162018-10-23 07:30
 • #953: Chương 937 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 172018-10-23 07:30
 • #954: Chương 938 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 182018-10-23 07:30
 • #955: Chương 939 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 192018-10-23 07:31
 • #956: Chương 940 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 202018-10-23 07:31
 • #957: Chương 941 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 212018-10-23 07:31
 • #958: Chương 942 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 222018-10-23 07:31
 • #959: Chương 943 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 232018-10-23 07:32
 • #960: Chương 944 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 242018-10-23 07:32
 • #961: Chương 945 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 252018-10-23 07:32
 • #962: Chương 946 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 262018-10-23 07:32
 • #963: Chương 947 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 272018-10-23 07:32
 • #964: Chương 948 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 282018-10-23 07:33
 • #965: Chương 949 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 292018-10-23 07:33
 • #966: Chương 950 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 302018-10-23 07:33
 • #967: Chương 951 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 312018-10-23 07:33
 • #968: Chương 952 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 322018-10-23 07:33
 • #969: Chương 953 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 332018-10-23 07:34
 • #970: Chương 954 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 342018-10-23 07:34
 • #971: Chương 955 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 352018-10-23 07:34
 • #972: Chương 956 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 362018-10-23 07:34
 • #973: Chương 957 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 372018-10-23 07:34
 • #974: Chương 958 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 382018-10-23 07:35
 • #975: Chương 959 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 392018-10-23 07:35
 • #976: Chương 960 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 402018-10-23 07:35
 • #977: Chương 961 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 412018-10-23 07:35
 • #978: Chương 962 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 422018-10-23 07:36
 • #979: Chương 963 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 432018-10-23 07:36
 • #980: Chương 964 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 442018-10-23 07:36
 • #981: Chương 965 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 452018-10-23 07:36
 • #982: Chương 966 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 462018-10-23 07:36
 • #983: Chương 967 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 472018-10-23 07:36
 • #984: Chương 968 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 482018-10-23 07:37
 • #985: Chương 969 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 492018-10-23 07:37
 • #986: Chương 970 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 502018-10-23 07:37
 • #987: Chương 971 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 512018-10-23 07:37
 • #988: Chương 972 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 522018-10-23 07:37
 • #989: Chương 973 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 532018-10-23 07:38
 • #990: Chương 974 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 542018-10-23 07:38
 • #991: Chương 975 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 552018-10-23 07:38
 • #992: Chương 976 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 562018-10-23 07:38
 • #993: Chương 977 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 572018-10-23 07:38
 • #994: Chương 978 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 582018-10-23 07:39
 • #995: Chương 979 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 592018-10-23 07:39
 • #996: Chương 980 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 602018-10-23 07:39
 • #997: Chương 981 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 612018-10-23 07:39
 • #998: Chương 982 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 622018-10-23 07:40
 • #999: Chương 983 ai cũng đừng nghĩ công lược nha 632018-10-23 07:40
 • #1000: Chương 984 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 642018-10-23 07:40
 • #1001: Chương 985 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 652018-10-23 07:40
 • #1002: Chương 986 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 662018-10-23 07:40
 • #1003: Chương 987 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 672018-10-23 07:41
 • #1004: Chương 988 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 682018-10-23 07:41
 • #1005: Chương 989 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 692018-10-27 20:54
 • #1006: Chương 990 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 702018-10-27 20:55
 • #1007: Chương 991 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 712018-10-27 20:55
 • #1008: Chương 992 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 722018-10-27 20:55
 • #1009: Chương 993 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 732018-10-27 20:55
 • #1010: Chương 994 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 742018-10-27 20:55
 • #1011: Chương 995 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 752018-10-27 20:56
 • #1012: Chương 996 ai cũng đừng nghĩ công lược ta 762018-10-27 20:56
 • #1013: Chương 997 xử lý thức mẫu thân 12018-10-27 20:56
 • #1014: Chương 998 xử lý thức mẫu thân 22018-10-27 20:56
 • #1015: Chương 999 xử lý thức mẫu thân 32018-10-27 20:56
 • #1016: Chương 1000 xử lý thức mẫu thân 42018-10-27 20:57
 • #1017: Chương 1001 xử lý thức mẫu thân 52018-10-27 20:57
 • #1018: Chương 1002 xử lý thức mẫu thân 62018-10-27 20:57
 • #1019: Chương 1003 xử lý thức mẫu thân 72018-11-02 03:33
 • #1020: Chương 1004 xử lý thức mẫu thân 82018-11-02 03:34
 • #1021: Chương 1005 xử lý thức mẫu thân 92018-11-02 03:34
 • #1022: Chương 1006 xử lý thức mẫu thân 102018-11-02 03:34
 • #1023: Chương 1007 xử lý thức mẫu thân 112018-11-02 03:35
 • #1024: Chương 1008 xử lý thức mẫu thân 122018-11-02 03:35
 • #1025: Chương 1009 xử lý thức mẫu thân 132018-11-02 03:35
 • #1026: Đệ nhất ngàn linh mười chương xử lý thức mẫu thân 142018-11-02 03:35
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1027.mp32018-11-03 12:01
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1028.mp32018-11-03 12:02
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1029.mp32018-11-03 12:02
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1030.mp32018-11-03 12:02
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1031.mp32018-11-03 12:02
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1032.mp32018-11-03 12:02
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1033.mp32018-11-03 12:02
 • #1034: Đệ nhất ngàn linh mười tám chương xử lý thức mẫu thân 222018-11-05 01:51
 • #1035: Đệ nhất ngàn linh mười chín chương xử lý thức mẫu thân 232018-11-06 03:21
 • #1036: Đệ nhất ngàn linh hai mươi chương xử lý thức mẫu thân 242018-11-06 03:22
 • #1037: Đệ nhất ngàn linh 21 chương xử lý thức mẫu thân 252018-11-06 03:22
 • #1038: Đệ nhất ngàn linh hai mươi hai chương xử lý thức mẫu thân 262018-11-07 21:11
 • #1039: Đệ nhất ngàn linh hai mươi ba chương xử lý thức mẫu thân 272018-11-07 21:11
 • #1040: Đệ nhất ngàn linh hai mươi bốn chương xử lý thức mẫu thân 282018-11-07 21:11
 • #1041: Đệ nhất ngàn linh hai mươi lăm chương xử lý thức mẫu thân 292018-11-08 06:17
 • #1042: Đệ nhất ngàn linh hai mươi sáu chương xử lý thức mẫu thân 302018-11-08 06:18
 • #1043: Đệ nhất ngàn linh hai mươi bảy chương xử lý thức mẫu thân 312018-11-08 06:18
 • #1044: Đệ nhất ngàn linh hai mươi tám chương xử lý thức mẫu thân 322018-11-10 23:51
 • #1045: Đệ nhất ngàn linh hai mươi chín chương xử lý thức mẫu thân 332018-11-10 23:51
 • #1046: Đệ nhất ngàn linh ba mươi chương xử lý thức mẫu thân 342018-11-10 23:52
 • #1047: Đệ nhất ngàn linh ba mươi mốt chương xử lý thức mẫu thân 352018-11-10 23:52
 • #1048: Đệ nhất ngàn linh ba mươi hai chương xử lý thức mẫu thân 362018-11-11 21:23
 • #1049: Đệ nhất ngàn linh ba mươi ba chương xử lý thức mẫu thân 372018-11-12 22:19
 • #1050: Đệ nhất ngàn linh 34 chương xử lý thức mẫu thân 382018-11-12 22:19
 • #1051: Đệ nhất ngàn linh ba mươi lăm chương xử lý thức mẫu thân 392018-11-13 21:36
 • #1052: Đệ nhất ngàn linh ba mươi sáu chương xử lý thức mẫu thân 402018-11-13 21:36
 • #1053: Đệ nhất ngàn linh ba mươi bảy chương xử lý thức mẫu thân 412018-11-14 21:26
 • #1054: Đệ nhất ngàn linh ba mươi tám chương xử lý thức mẫu thân 422018-11-14 21:26
 • #1055: Đệ nhất ngàn linh ba mươi chín chương xử lý thức mẫu thân 432018-11-14 21:26
 • #1056: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi chương xử lý thức mẫu thân 442018-11-15 21:20
 • #1057: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi mốt chương xử lý thức mẫu thân 452018-11-16 21:33
 • #1058: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi hai chương xử lý thức mẫu thân 462018-11-16 21:33
 • #1059: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi ba chương xử lý thức mẫu thân 472018-11-16 21:33
 • #1060: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi bốn chương đế hoa chi tú 12018-11-17 22:06
 • #1061: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi lăm chương đế hoa chi tú 22018-11-19 05:13
 • #1062: Đệ nhất ngàn linh 46 chương đế hoa chi tú 32018-11-19 05:13
 • #1063: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi bảy chương đế hoa chi tú 42018-11-19 21:49
 • #1064: Đệ nhất ngàn linh 48 chương đế hoa chi tú 52018-11-19 21:50
 • #1065: Đệ nhất ngàn linh bốn mươi chín chương đế hoa chi tú 62018-11-19 21:50
 • #1066: Đệ nhất ngàn linh năm mươi chương đế hoa chi tú 72018-11-20 21:04
 • #1067: Đệ nhất ngàn linh năm mươi mốt chương đế hoa chi tú 82018-11-21 21:08
 • #1068: Đệ nhất ngàn linh 52 chương đế hoa chi tú 92018-11-21 21:08
 • #1069: Đệ nhất ngàn linh năm mươi ba chương đế hoa chi tú 102018-11-23 00:10
 • #1070: Đệ nhất ngàn linh 54 chương đế hoa chi tú 112018-11-23 00:10
 • #1071: Đệ nhất ngàn linh 55 chương đế hoa chi tú 122018-11-23 00:10
 • #1072: Đệ nhất ngàn linh 56 chương đế hoa chi tú 132018-11-23 21:29
 • #1073: Đệ nhất ngàn linh 57 chương đế hoa chi tú 142018-11-24 21:29
 • #1074: Đệ nhất ngàn linh 58 chương đế hoa chi tú 152018-11-24 21:29
 • #1075: Đệ nhất ngàn linh 59 chương đế hoa chi tú 162018-11-26 21:59
 • #1076: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười chương đế hoa chi tú 172018-11-26 21:59
 • #1077: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười một chương đế hoa chi tú 182018-11-26 21:59
 • #1078: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười hai chương đế hoa chi tú 192018-11-26 22:00
 • #1079: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười ba chương đế hoa chi tú 202018-11-26 22:00
 • #1080: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười bốn chương đế hoa chi tú 212018-11-28 01:06
 • #1081: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười lăm chương đế hoa chi tú 222018-11-28 01:06
 • #1082: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười sáu chương đế hoa chi tú 232018-11-30 13:22
 • #1083: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười bảy chương đế hoa chi tú 242018-11-30 13:22
 • #1084: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười tám chương đế hoa chi tú 252018-11-30 13:22
 • #1085: Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười chín chương đế hoa chi tú 262018-11-30 13:22
 • #1086: Đệ nhất ngàn linh bảy mươi chương đế hoa chi tú 272018-11-30 13:22
 • #1087: Đệ nhất ngàn linh bảy mươi một chương đế hoa chi tú 282018-12-03 08:51
 • #1088: Đệ nhất ngàn linh 72 chương đế hoa chi tú 292018-12-03 08:51
 • #1089: Đệ nhất ngàn linh 73 chương đế hoa chi tú 302018-12-03 08:51
 • #1090: Đệ nhất ngàn linh 74 chương đế hoa chi tú 312018-12-03 08:52
 • #1091: Đệ nhất ngàn linh 75 chương đế hoa chi tú 322018-12-03 08:52
 • #1092: Đệ nhất ngàn linh 76 chương đế hoa chi tú 332018-12-08 17:12
 • #1093: Đệ nhất ngàn linh 77 chương đế hoa chi tú 342018-12-08 17:12
 • #1094: Đệ nhất ngàn linh bảy mươi tám chương đế hoa chi tú 352018-12-08 17:13
 • #1095: Đệ nhất ngàn linh 79 chương đế hoa chi tú 362018-12-08 17:13
 • #1096: Đệ nhất ngàn linh tám mươi chương đế hoa chi tú 372018-12-08 17:13
 • #1097: Đệ nhất ngàn linh tám mươi mốt chương đế hoa chi tú 382018-12-08 17:13
 • #1098: Đệ nhất ngàn linh 82 chương đế hoa chi tú 392018-12-08 17:13
 • #1099: Đệ nhất ngàn linh 83 chương đế hoa chi tú 402018-12-08 17:13
 • #1100: Đệ nhất ngàn linh tám mươi bốn chương đế hoa chi tú 412018-12-08 17:14
 • #1101: Đệ nhất ngàn linh 85 chương đế hoa chi tú 422018-12-08 17:14
 • #1102: Đệ nhất ngàn linh tám mươi sáu chương đế hoa chi tú 432018-12-08 17:14
 • #1103: Đệ nhất ngàn linh tám mươi bảy chương đế hoa chi tú 442018-12-08 17:14
 • #1104: Đệ nhất ngàn linh 88 chương đế hoa chi tú 452018-12-08 23:55
 • #1105: Đệ nhất ngàn linh 89 chương đế hoa chi tú 462018-12-09 22:15
 • #1106: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười chương đế hoa chi tú 472018-12-11 21:27
 • #1107: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười một chương đế hoa chi tú 482018-12-11 21:27
 • #1108: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười hai chương đế hoa chi tú 492018-12-11 21:28
 • #1109: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười ba chương đế hoa chi tú 502018-12-11 21:28
 • #1110: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười bốn chương đế hoa chi tú 512018-12-11 21:28
 • #1111: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười lăm chương đế hoa chi tú 522018-12-14 21:43
 • #1112: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười sáu chương đế hoa chi tú 532018-12-14 21:43
 • #1113: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười bảy chương đế hoa chi tú 542018-12-14 21:44
 • #1114: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười tám chương đế hoa chi tú 552018-12-14 21:44
 • #1115: Đệ nhất ngàn lẻ chín mười chín chương đế hoa chi tú 562018-12-14 21:44
 • #1116: Chương 1100 đế hoa chi tú 572018-12-14 21:44
 • #1117: Chương 1101 đế hoa chi tú 582018-12-18 23:20
 • #1118: Chương 1102 đế hoa chi tú 592018-12-18 23:21
 • #1119: Chương 1103 đế hoa chi tú 602018-12-18 23:21
 • #1120: Chương 1104 ai ăn luôn ta đầu óc 12018-12-18 23:21
 • #1121: Chương 1105 ai ăn luôn ta đầu óc 22018-12-18 23:21
 • #1122: Chương 1104 ai ăn luôn ta đầu óc 12018-12-18 23:21
 • #1123: Chương 1106 ai ăn luôn ta đầu óc 32018-12-18 23:21
 • #1124: Chương 1107 ai ăn luôn ta đầu óc 42018-12-18 23:22
 • #1125: Chương 1108 ai ăn luôn ta đầu óc 52018-12-23 23:08
 • #1126: Chương 1109 ai ăn luôn ta đầu óc 62018-12-23 23:08
 • #1127: Chương 1110 ai ăn luôn ta đầu óc 72018-12-23 23:09
 • #1128: Chương 1111 ai ăn luôn ta đầu óc 82018-12-23 23:09
 • #1129: Chương 1112 ai ăn luôn ta đầu óc 92018-12-23 23:09
 • #1130: Chương 1113 ai ăn luôn ta đầu óc 102018-12-23 23:09
 • #1131: Chương 1114 ai ăn luôn ta đầu óc 112018-12-23 23:09
 • #1132: Chương 1115 ai ăn luôn ta đầu óc 122018-12-23 23:10
 • #1133: Chương 1116 ai ăn luôn ta đầu óc 132018-12-23 23:10
 • #1134: Chương 1117 ai ăn luôn ta đầu óc 142018-12-23 23:10
 • #1135: Chương 1118 ai ăn luôn ta đầu óc 152018-12-23 23:10
 • #1136: Chương 1119 ai ăn luôn ta đầu óc 162019-01-07 15:05
 • #1137: Chương 1120 ai ăn luôn ta đầu óc 172019-01-07 15:05
 • #1138: Chương 1121 ai ăn luôn ta đầu óc 182019-01-07 15:06
 • #1139: Chương 1122 ai ăn luôn ta đầu óc 192019-01-07 15:06
 • #1140: Chương 1123 ai ăn luôn ta đầu óc 202019-01-07 15:06
 • #1141: Chương 1124 ai ăn luôn ta đầu óc 212019-01-07 15:06
 • #1142: Chương 1125 ai ăn luôn ta đầu óc 222019-01-07 15:06
 • #1143: Chương 1126 ai ăn luôn ta đầu óc 232019-01-07 15:06
 • #1144: Chương 1127 ai ăn luôn ta đầu óc 242019-01-07 15:06
 • #1145: Chương 1128 ai ăn luôn ta đầu óc 252019-01-07 15:07
 • #1146: Chương 1129 ai ăn luôn ta đầu óc 262019-01-07 15:07
 • #1147: Chương 1130 ai ăn luôn ta đầu óc 272019-01-07 15:07
 • #1148: Chương 1131 ai ăn luôn ta đầu óc 282019-01-07 15:07
 • #1149: Chương 1132 ai ăn luôn ta đầu óc 292019-01-07 15:07
 • #1150: Chương 1133 ai ăn luôn ta đầu óc 302019-01-07 15:07
 • #1151: Chương 1134 ai ăn luôn ta đầu óc 312019-01-07 15:07
 • #1152: Chương 1135 ai ăn luôn ta đầu óc 322019-01-07 15:08
 • #1153: Chương 1136 ai ăn luôn ta đầu óc 332019-01-07 15:08
 • #1154: Chương 1137 ai ăn luôn ta đầu óc 342019-01-07 15:08
 • #1155: Chương 1138 ai ăn luôn ta đầu óc 352019-01-07 15:08
 • #1156: Chương 1139 hố cha 12019-01-07 15:08
 • #1157: Chương 1140 hố cha 22019-01-07 15:08
 • #1158: Chương 1141 hố cha 32019-01-07 15:09
 • #1159: Chương 1142 hố cha 42019-01-07 15:09
 • #1160: Chương 1143 hố cha 52019-01-07 15:09
 • #1161: Chương 1144 hố cha 62019-01-07 15:09
 • #1162: Chương 1144 hố cha 62019-01-07 15:09
 • #1163: Chương 1146 hố cha 82019-01-07 21:21
 • #1164: Chương 1147 hố cha 92019-01-07 21:21
 • #1165: Chương 1148 hố cha 102019-01-08 21:51
 • #1166: Chương 1149 hố cha 112019-01-08 21:51
 • #1167: Chương 1150 hố cha 122019-01-10 22:21
 • #1168: Chương 1151 hố cha 132019-01-10 22:21
 • #1169: Chương 1152 hố cha 142019-01-10 22:21
 • #1170: Chương 1153 hố cha 152019-01-10 22:21
 • #1171: Chương 1154 hố cha 162019-01-10 22:22
 • #1172: Chương 1155 hố cha 172019-01-18 23:52
 • #1173: Chương 1156 hố cha 182019-01-18 23:53
 • #1174: Chương 1157 hố cha 192019-01-18 23:53
 • #1175: Chương 1158 hố cha 202019-01-18 23:53
 • #1176: Chương 1159 hố cha 212019-01-18 23:53
 • #1177: Chương 1160 hố cha 222019-01-18 23:53
 • #1178: Chương 1161 hố cha 232019-01-18 23:53
 • #1179: Chương 1162 hố cha 242019-01-18 23:53
 • #1180: Chương 1163 hố cha 252019-01-18 23:54
 • #1181: Chương 1164 hố cha 262019-01-18 23:54
 • #1182: Chương 1165 hố cha 272019-01-18 23:54
 • #1183: Chương 1166 hố cha 282019-01-18 23:54
 • #1184: Chương 1167 hố cha 292019-01-18 23:54
 • #1185: Chương 1168 hố cha 302019-01-18 23:54
 • #1186: Chương 1169 hố cha 312019-01-18 23:54
 • #1187: Chương 1170 hố cha 322019-01-18 23:55
 • #1188: Chương 1172 hố cha 342019-01-23 01:21
 • #1189: Chương 1173 hố cha 352019-01-23 01:21
 • #1190: Chương 1174 hố cha 362019-01-23 01:21
 • #1191: Chương 1175 hố cha 372019-01-23 01:21
 • #1192: Chương 1176 hố cha 382019-01-23 01:21
 • #1193: Chương 1177 hố cha 392019-01-23 01:21
 • #1194: Chương 1178 hố cha 402019-01-23 01:22
 • #1195: Chương 1179 nhiều tử nhiều phụ 12019-01-24 22:03
 • #1196: Chương 1180 nhiều tử nhiều phụ 22019-01-24 22:03
 • #1197: Chương 1181 nhiều tử nhiều phụ 32019-01-24 22:03
 • #1198: Chương 1182 nhiều tử nhiều phụ 42019-01-24 22:03
 • #1199: Chương 1183 nhiều tử nhiều phụ 52019-01-25 22:44
 • #1200: Chương 1184 nhiều tử nhiều phụ 62019-01-25 22:44
 • #1201: Chương 1185 nhiều tử nhiều phụ 72019-01-30 09:28
 • #1202: Chương 1186 nhiều tử nhiều phụ 82019-01-30 09:29
 • #1203: Chương 1187 nhiều tử nhiều phụ 92019-01-30 09:29
 • #1204: Chương 1188 nhiều tử nhiều phụ 102019-01-30 09:29
 • #1205: Chương 1189 nhiều tử nhiều phụ 112019-01-30 09:29
 • #1206: Chương 1190 nhiều tử nhiều phụ 122019-01-30 09:29
 • #1207: Chương 1191 nhiều tử nhiều phụ 132019-01-30 23:03
 • #1208: Chương 1192 nhiều tử nhiều phụ 142019-01-30 23:04
 • #1209: Chương 1193 nhiều tử nhiều phụ 152019-02-02 23:10
 • #1210: Chương 1194 nhiều tử nhiều phụ 162019-02-02 23:11
 • #1211: Chương 1195 nhiều tử nhiều phụ 172019-02-02 23:11
 • #1212: Chương 1196 nhiều tử nhiều phụ 182019-02-02 23:11
 • #1213: Chương 1197 nhiều tử nhiều phụ 192019-02-02 23:11
 • #1214: Chương 1198 nhiều tử nhiều phụ 202019-02-02 23:11
 • #1215: Chương 1199 nhiều tử nhiều phụ 212019-02-04 22:49
 • #1216: Đệ nhất ngàn lượng trăm chương nhiều tử nhiều phụ 222019-02-04 22:49
 • #1217: Đệ nhất ngàn lượng trăm linh nhị chương nhiều tử nhiều phụ 242019-02-04 22:49
 • #1218: Đệ nhất ngàn lượng trăm linh tam chương nhiều tử nhiều phụ 252019-02-07 22:14
 • #1219: Chương 1104 nhiều tử nhiều phụ 262019-02-07 22:14
 • #1220: Đệ nhất ngàn lượng trăm linh năm chương nhiều tử nhiều phụ 272019-02-07 22:14
 • #1221: Đệ nhất ngàn lượng trăm lẻ sáu chương nhiều tử nhiều phụ 282019-02-07 22:14
 • #1222: Đệ nhất ngàn lượng trăm linh bảy chương nhiều tử nhiều phụ 292019-02-07 22:15
 • #1223: Đệ nhất ngàn lượng trăm linh tám chương nhiều tử nhiều phụ 302019-02-07 22:15
 • #1224: Đệ nhất ngàn lượng trăm lẻ chín chương nhiều tử nhiều phụ 312019-02-10 20:45
 • #1225: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười chương nhiều tử nhiều phụ 322019-02-10 20:45
 • #1226: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười hai chương tìm căn 12019-02-10 20:45
 • #1227: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười ba chương tìm căn 22019-02-10 20:45
 • #1228: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười bốn chương tìm căn 32019-02-10 20:45
 • #1229: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười lăm chương tìm căn 42019-02-10 20:46
 • #1230: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười sáu chương tìm căn 52019-02-14 17:45
 • #1231: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười bảy chương tìm căn 62019-02-14 17:46
 • #1232: Đệ nhất ngàn lượng trăm 18 chương tìm căn 72019-02-14 17:46
 • #1233: Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười chín chương tìm căn 82019-02-14 17:46
 • #1234: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi chương tìm căn 92019-02-14 17:46
 • #1235: Đệ nhất ngàn lượng trăm 21 chương tìm căn 102019-02-16 18:50
 • #1236: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi hai chương tìm căn 112019-02-16 18:50
 • #1237: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi ba chương tìm căn 122019-02-16 18:50
 • #1238: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi bốn chương tìm căn 132019-02-16 18:50
 • #1239: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi lăm chương tìm căn 142019-02-16 18:50
 • #1240: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi sáu chương tìm căn 152019-02-16 18:50
 • #1241: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi bảy chương tìm căn 162019-02-19 20:21
 • #1242: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi tám chương tìm căn 172019-02-19 20:21
 • #1243: Đệ nhất ngàn lượng trăm hai mươi chín chương tìm căn 182019-02-19 20:21
 • #1244: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi chương tìm căn 192019-02-19 20:21
 • #1245: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi mốt chương tìm căn 202019-02-19 20:21
 • #1246: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi hai chương tìm căn 212019-02-19 20:22
 • #1247: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi ba chương vô pháp chạy thoát 12019-02-19 20:22
 • #1248: Đệ nhất ngàn lượng trăm 34 chương vô pháp chạy thoát 22019-02-23 20:11
 • #1249: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi lăm chương vô pháp chạy thoát 32019-02-23 20:11
 • #1250: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi sáu chương vô pháp chạy thoát 42019-02-23 20:11
 • #1251: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi bảy chương vô pháp chạy thoát 52019-02-23 20:12
 • #1252: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi tám chương vô pháp chạy thoát 62019-02-23 20:12
 • #1253: Đệ nhất ngàn lượng trăm ba mươi chín chương vô pháp chạy thoát 72019-02-23 20:12
 • #1254: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi chương vô pháp chạy thoát 82019-02-27 06:27
 • #1255: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi mốt chương vô pháp chạy thoát 92019-02-27 06:27
 • #1256: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi hai chương vô pháp chạy thoát 102019-02-27 06:27
 • #1257: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi ba chương vô pháp chạy thoát 112019-02-27 06:27
 • #1258: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi bốn chương vô pháp chạy thoát 122019-02-27 06:27
 • #1259: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi lăm chương vô pháp chạy thoát 132019-02-27 06:27
 • #1260: Đệ nhất ngàn lượng trăm 46 chương vô pháp chạy thoát 142019-02-28 09:50
 • #1261: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi bảy chương vô pháp chạy thoát 152019-02-28 09:50
 • #1262: Đệ nhất ngàn lượng trăm 48 chương vô pháp chạy thoát 162019-02-28 09:50
 • #1263: Đệ nhất ngàn lượng trăm bốn mươi chín chương vô pháp chạy thoát 172019-02-28 09:50
 • #1264: Đệ nhất ngàn lượng trăm năm mươi chương vô pháp chạy thoát 182019-02-28 09:50
 • #1265: Đệ nhất ngàn lượng trăm năm mươi mốt chương vô pháp chạy thoát 192019-03-04 20:15
 • #1266: Đệ nhất ngàn lượng trăm 52 chương vô pháp chạy thoát 202019-03-04 20:15
 • #1267: Đệ nhất ngàn lượng trăm năm mươi ba chương vô pháp chạy thoát 212019-03-04 20:15
 • #1268: Đệ nhất ngàn lượng trăm 54 chương vô pháp chạy thoát 222019-03-04 20:15
 • #1269: Đệ nhất ngàn lượng trăm 55 chương vô pháp chạy thoát 232019-03-04 20:15
 • #1270: Đệ nhất ngàn lượng trăm 56 chương vô pháp chạy thoát 242019-03-04 20:15
 • #1271: Đệ nhất ngàn lượng trăm 57 chương vô pháp chạy thoát 252019-03-04 20:15
 • #1272: Đệ nhất ngàn lượng trăm 58 chương vô pháp chạy thoát 262019-03-07 20:12
 • #1273: Đệ nhất ngàn lượng trăm 59 chương vô pháp chạy thoát 272019-03-07 20:12
 • #1274: Đệ nhất ngàn lượng trăm 60 chương vô pháp chạy thoát 282019-03-07 20:13
 • #1275: Đệ nhất ngàn lượng trăm 61 chương vô pháp chạy thoát 292019-03-07 20:13
 • #1276: Đệ nhất ngàn lượng trăm 62 chương vô pháp chạy thoát 302019-03-11 07:21
 • #1277: Đệ nhất ngàn lượng trăm 63 chương vô pháp chạy thoát 312019-03-11 07:21
 • #1278: Đệ nhất ngàn lượng trăm 64 chương vô pháp chạy thoát 322019-03-11 07:21
 • #1279: Đệ nhất ngàn lượng trăm 65 chương vô pháp chạy thoát 332019-03-11 07:21
 • #1280: Đệ nhất ngàn lượng trăm sáu mươi sáu chương vô pháp chạy thoát 342019-03-11 07:22
 • #1281: Đệ nhất ngàn lượng trăm sáu mươi bảy chương vô pháp chạy thoát 352019-03-11 07:22
 • #1282: Đệ nhất ngàn lượng trăm 68 chương vô pháp chạy thoát 362019-03-11 07:22
 • #1283: Đệ nhất ngàn lượng trăm 69 chương vô pháp chạy thoát 372019-03-11 07:22
 • #1284: Chương 1170 vô pháp chạy thoát 382019-03-11 07:22
 • #1285: Đệ nhất ngàn lượng trăm bảy mươi một chương vô pháp chạy thoát 392019-03-13 13:38
 • #1286: Đệ nhất ngàn lượng trăm 72 chương vô pháp chạy thoát 402019-03-13 13:38
 • #1287: Đệ nhất ngàn lượng trăm 73 chương vô pháp chạy thoát 412019-03-13 13:38
 • #1288: Đệ nhất ngàn lượng trăm 74 chương bị giẫm đạp thiện ý 12019-03-13 13:39
 • #1289: Đệ nhất ngàn lượng trăm 75 chương bị giẫm đạp thiện ý 22019-03-13 13:39
 • #1290: Đệ nhất ngàn lượng trăm 73 chương bị giẫm đạp thiện ý 32019-03-13 13:39
 • #1291: Đệ nhất ngàn lượng trăm 77 chương bị giẫm đạp thiện ý 42019-03-16 19:11
 • #1292: Đệ nhất ngàn lượng trăm bảy mươi tám chương bị giẫm đạp thiện ý 52019-03-16 19:12
 • #1293: Đệ nhất ngàn lượng trăm 79 chương bị giẫm đạp thiện ý 62019-03-16 19:12
 • #1294: Đệ nhất ngàn lượng trăm tám mươi chương bị giẫm đạp thiện ý 72019-03-16 19:12
 • #1295: Đệ nhất ngàn lượng trăm tám mươi mốt chương bị giẫm đạp thiện ý 82019-03-16 19:12
 • #1296: Đệ nhất ngàn lượng trăm 82 chương bị giẫm đạp thiện ý 92019-03-16 19:12
 • #1297: Đệ nhất ngàn lượng trăm 83 chương bị giẫm đạp thiện ý 102019-03-19 20:12
 • #1298: Đệ nhất ngàn lượng trăm tám mươi bốn chương bị giẫm đạp thiện ý 112019-03-19 20:12
 • #1299: Đệ nhất ngàn lượng trăm 85 chương bị giẫm đạp thiện ý 122019-03-19 20:12
 • #1300: Đệ nhất ngàn lượng trăm tám mươi sáu chương bị giẫm đạp thiện ý 132019-03-19 20:12
 • #1301: Đệ nhất ngàn lượng trăm tám mươi bảy chương bị giẫm đạp thiện ý 142019-03-19 20:12
 • #1302: Đệ nhất ngàn lượng trăm 88 chương bị giẫm đạp thiện ý 152019-03-19 20:12
 • #1303: Đệ nhất ngàn lượng trăm 89 chương bị giẫm đạp thiện ý 162019-03-19 20:13
 • #1304: Đệ nhất ngàn lượng trăm chín mươi chương bị giẫm đạp thiện ý 172019-03-19 20:13
 • #1305: Đệ nhất ngàn lượng trăm 91 chương bị giẫm đạp thiện ý 182019-03-22 18:29
 • #1306: Đệ nhất ngàn lượng trăm 92 chương bị giẫm đạp thiện ý 192019-03-22 18:29
 • #1307: Đệ nhất ngàn lượng trăm 93 chương bị giẫm đạp thiện ý 202019-03-22 18:29
 • #1308: Đệ nhất ngàn lượng trăm chín mươi bốn chương bị giẫm đạp thiện ý 212019-03-22 18:30
 • #1309: Đệ nhất ngàn lượng trăm 95 chương bị giẫm đạp thiện ý 222019-03-22 18:30
 • #1310: Đệ nhất ngàn lượng trăm chín mươi sáu chương bị giẫm đạp thiện ý 232019-03-26 16:23
 • #1311: Đệ nhất ngàn lượng trăm 97 chương bị giẫm đạp thiện ý 242019-03-26 16:23
 • #1312: Đệ nhất ngàn lượng trăm chín mươi tám chương bị giẫm đạp thiện ý 252019-03-26 16:24
 • #1313: Đệ nhất ngàn lượng trăm 99 chương bị giẫm đạp thiện ý 262019-03-26 16:24
 • #1314: Chương 1300 bị giẫm đạp thiện ý 272019-03-26 16:24
 • #1315: Chương 1301 bị giẫm đạp thiện ý 282019-03-29 02:36
 • #1316: Chương 1302 bị giẫm đạp thiện ý 292019-03-29 02:37
 • #1317: Chương 1303 bị giẫm đạp thiện ý 302019-03-29 02:37
 • #1318: Chương 1304 bị giẫm đạp thiện ý 312019-03-29 02:37
 • #1319: Chương 1305 bị giẫm đạp thiện ý 322019-03-29 02:37
 • #1320: Chương 1306 bị giẫm đạp thiện ý 332019-03-29 02:37
 • #1321: Chương 1307 bị giẫm đạp thiện ý 342019-03-29 02:37
 • #1322: Chương 1308 bị giẫm đạp thiện ý 352019-04-01 20:07
 • #1323: Chương 1309 bị giẫm đạp thiện ý 362019-04-01 20:08
 • #1324: Chương 1310 bị giẫm đạp thiện ý 372019-04-01 20:08
 • #1325: Chương 1311 bị giẫm đạp thiện ý 382019-04-01 20:08
 • #1326: Chương 1312 bị giẫm đạp thiện ý 392019-04-01 20:08
 • #1327: Chương 1313 bị giẫm đạp thiện ý 402019-04-01 20:08
 • #1328: Chương 1314 bị giẫm đạp thiện ý 412019-04-04 20:05
 • #1329: Chương 1315 bị giẫm đạp thiện ý 422019-04-04 20:05
 • #1330: Chương 1316 bị giẫm đạp thiện ý 432019-04-04 20:05
 • #1331: Chương 1317 bị giẫm đạp thiện ý 442019-04-04 20:06
 • #1332: Chương 1318 bị giẫm đạp thiện ý 452019-04-06 19:25
 • #1333: Đệ nhất ngàn ba trăm một chín chương bị giẫm đạp thiện ý 462019-04-06 19:25
 • #1334: Chương 1320 bị giẫm đạp thiện ý 472019-04-06 19:25
 • #1335: Chương 1321 bị giẫm đạp thiện ý 482019-04-06 19:25
 • #1336: Chương 1322 bị giẫm đạp thiện ý 492019-04-06 19:25
 • #1337: Chương 1323 thê tử phản kích 12019-04-06 19:26
 • #1338: Chương 1324 thê tử phản kích 22019-04-06 19:26
 • #1339: Chương 1325 thê tử phản kích 32019-04-09 11:07
 • #1340: Chương 1326 thê tử phản kích 42019-04-09 11:08
 • #1341: Chương 1327 thê tử phản kích 52019-04-09 11:08
 • #1342: Chương 1328 thê tử phản kích 62019-04-09 11:08
 • #1343: Chương 1329 thê tử phản kích 72019-04-09 11:08
 • #1344: Chương 1330 thê tử phản kích 82019-04-09 11:08
 • #1345: Chương 1331 thê tử phản kích 92019-04-12 11:43
 • #1346: Chương 1332 thê tử phản kích 102019-04-12 11:43
 • #1347: Chương 1333 thê tử phản kích 112019-04-12 11:43
 • #1348: Chương 1334 thê tử phản kích 122019-04-12 11:43
 • #1349: Chương 1335 thê tử phản kích 132019-04-12 11:44
 • #1350: Chương 1336 thê tử phản kích 142019-04-12 11:44
 • #1351: Chương 1337 thê tử phản kích 152019-04-12 11:44
 • #1352: Chương 1338 thê tử phản kích 162019-04-13 19:16
 • #1353: Chương 1339 thê tử phản kích 172019-04-14 19:54
 • #1354: Chương 1340 thê tử phản kích 182019-04-14 19:55
 • #1355: Chương 1341 thê tử phản kích 192019-04-16 19:51
 • #1356: Chương 1342 thê tử phản kích 202019-04-16 19:51
 • #1357: Chương 1343 thê tử phản kích 212019-04-16 19:51
 • #1358: Chương 1344 thê tử phản kích 222019-04-16 19:52
 • #1359: Chương 1345 thê tử phản kích 232019-04-16 19:52
 • #1360: Chương 1346 thê tử phản kích 242019-04-17 18:43
 • #1361: Chương 1347 thê tử phản kích 252019-04-17 18:43
 • #1362: Chương 1348 thê tử phản kích 262019-04-19 20:18
 • #1363: Chương 1349 thê tử phản kích 272019-04-19 20:18
 • #1364: Chương 1350 thê tử phản kích 282019-04-19 20:19
 • #1365: Chương 1351 thê tử phản kích 292019-04-20 20:16
 • #1366: Chương 1352 thê tử phản kích 302019-04-20 20:16
 • #1367: Chương 1353 thê tử phản kích 312019-04-20 20:17
 • #1368: Chương 1354 thê tử phản kích 322019-04-22 13:53
 • #1369: Chương 1355 thê tử phản kích 332019-04-22 13:54
 • #1370: Chương 1356 thê tử phản kích 342019-04-22 13:54
 • #1371: Chương 1357 thê tử phản kích 352019-04-23 20:21
 • #1372: Chương 1358 thê tử phản kích 362019-04-23 20:21
 • #1373: Chương 1359 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 12019-04-24 20:09
 • #1374: Chương 1360 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 22019-04-24 20:09
 • #1375: Chương 1361 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 32019-04-25 20:07
 • #1376: Chương 1362 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 42019-04-25 20:07
 • #1377: Chương 1363 hắc ám liệu lý - ta tích, ngươi tấu khai! 52019-04-26 20:09
 • #1378: Chương 1364 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 62019-04-26 20:09
 • #1379: Chương 1365 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 72019-04-27 23:14
 • #1380: Chương 1366 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 82019-04-27 23:15
 • #1381: Chương 1367 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 92019-04-28 20:09
 • #1382: Chương 1368 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 102019-04-28 20:09
 • #1383: Chương 1369 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 112019-04-29 20:04
 • #1384: Chương 1370 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 122019-04-29 20:04
 • #1385: Chương 1371 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 132019-04-30 20:04
 • #1386: Chương 1374 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 142019-04-30 20:05
 • #1387: Chương 1373 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 152019-05-01 20:05
 • #1388: Chương 1374 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 162019-05-02 20:19
 • #1389: Chương 1375 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 172019-05-02 20:19
 • #1390: Chương 1376 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 182019-05-02 20:19
 • #1391: Chương 1377 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 192019-05-04 08:40
 • #1392: Chương 1378 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 202019-05-04 08:40
 • #1393: Chương 1379 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 212019-05-04 08:40
 • #1394: Chương 1380 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 222019-05-04 08:41
 • #1395: Chương 1381 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 232019-05-05 20:03
 • #1396: Chương 1382 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 242019-05-10 12:01
 • #1397: Chương 1383 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 252019-05-10 12:01
 • #1398: Chương 1384 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 262019-05-10 12:01
 • #1399: Chương 1385 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 272019-05-10 12:02
 • #1400: Chương 1386 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tấu khai! 282019-05-10 12:02
 • #1401: Chương 1387 hắc ám liệu lý - ta tích, ni tránh ra! 292019-05-10 12:02
 • #1402: Chương 13882019-05-10 12:02
 • #1403: Chương 1389 ta biết một bí mật 12019-05-10 12:03
 • #1404: Chương 1390 nàng biết một bí mật 22019-05-10 12:03
 • #1405: Chương 1391 nàng biết một bí mật 32019-05-10 12:03
 • #1406: Chương 1392 nàng biết một bí mật 42019-05-10 12:03
 • #1407: Chương 1393 nàng biết một bí mật 52019-05-12 06:38
 • #1408: Chương 1394 nàng biết một bí mật 62019-05-14 23:02
 • #1409: Chương 1395 nàng biết một bí mật 72019-05-14 23:02
 • #1410: Chương 1396 nàng biết một bí mật 82019-05-14 23:02
 • #1411: Chương 1397 nàng biết một bí mật 92019-05-14 23:02
 • #1412: Chương 1398 nàng biết một bí mật 102019-05-14 23:03
 • #1413: Chương 1399 nàng biết một bí mật 112019-05-14 23:03
 • #1414: Chương 1400 nàng biết một bí mật 122019-05-14 23:03
 • #1415: Chương 1401 nàng biết một bí mật 132019-05-15 18:47
 • #1416: Chương 1402 nàng biết một bí mật 142019-05-15 18:47
 • #1417: Chương 1403 nàng biết một bí mật 152019-05-16 18:15
 • #1418: Chương 1404 nàng biết một bí mật 162019-05-16 18:15
 • #1419: Chương 1405 nàng biết một bí mật 172019-05-18 19:25
 • #1420: Chương 1406 nàng biết một bí mật 182019-05-18 19:25
 • #1421: Chương 1407 nàng biết một bí mật 192019-05-18 19:25
 • #1422: Chương 1408 nàng biết một bí mật 202019-05-19 20:25
 • #1423: Chương 1409 nàng biết một bí mật 212019-05-19 20:25
 • #1424: Chương 1410 nàng biết một bí mật 222019-05-20 18:32
 • #1425: Chương 1411 nàng biết một bí mật 232019-05-20 18:33
 • #1426: Chương 1412 nàng biết một bí mật 242019-05-20 18:33
 • #1427: Chương 1413 nàng biết một bí mật 252019-05-22 07:54
 • #1428: Chương 1414 nàng biết một bí mật 262019-05-22 07:54
 • #1429: Chương 1415 nàng biết một bí mật 272019-05-22 07:54
 • #1430: Chương 1416 nàng biết một bí mật 282019-05-22 07:54
 • #1431: Chương 1417 nàng biết một bí mật 292019-05-23 17:35
 • #1432: Chương 1418 nàng biết một bí mật 302019-05-23 17:35
 • #1433: Chương 1419 nàng biết một bí mật 312019-05-24 19:17
 • #1434: Chương 1420 nàng biết một bí mật 322019-05-24 19:17
 • #1435: Chương 1421 nàng biết một bí mật 332019-05-25 17:53
 • #1436: Chương 1422 nàng biết một bí mật 342019-05-25 17:53
 • #1437: Chương 1423 nàng biết một bí mật 352019-05-26 18:29
 • #1438: Chương 1424 nàng biết một bí mật 362019-05-26 18:30
 • #1439: Chương 1425 nàng biết một bí mật 372019-05-27 17:49
 • #1440: Chương 1426 nàng biết một bí mật 382019-05-27 17:49
 • #1441: Chương 1427 nàng biết một bí mật 392019-05-29 05:52
 • #1442: Chương 1428 nàng biết một bí mật 402019-05-29 05:52
 • #1443: Chương 1429 nàng biết một bí mật 412019-05-29 18:37
 • #1444: Chương 1430 nàng biết một bí mật 422019-05-29 18:37
 • #1445: Chương 1431 nàng biết một bí mật 432019-05-31 03:28
 • #1446: Chương 1432 nàng biết một bí mật 442019-05-31 03:29
 • #1447: Chương 1433 nàng biết một bí mật 452019-05-31 03:29
 • #1448: Chương 1434 tinh xảo nhân sinh 12019-05-31 03:29
 • #1449: Chương 1435 tinh xảo nhân sinh 22019-06-01 17:33
 • #1450: Chương 1436 tinh xảo nhân sinh 32019-06-01 17:33
 • #1451: Chương 1437 tinh xảo nhân sinh 42019-06-04 08:42
 • #1452: Chương 1438 tinh xảo nhân sinh 52019-06-04 08:42
 • #1453: Chương 1439 tinh xảo nhân sinh 62019-06-04 08:42
 • #1454: Chương 1440 tinh xảo nhân sinh 72019-06-04 08:43
 • #1455: Chương 1441 tinh xảo nhân sinh 82019-06-04 08:43
 • #1456: Chương 1441 tinh xảo nhân sinh 82019-06-04 08:43
 • #1457: Chương 1442 tinh xảo nhân sinh 92019-06-04 08:43
 • #1458: Chương 1443 tinh xảo nhân sinh 102019-06-06 20:17
 • #1459: Chương 1444 tinh xảo nhân sinh 112019-06-06 20:17
 • #1460: Chương 1445 tinh xảo nhân sinh 122019-06-06 20:17
 • #1461: Chương 1446 tinh xảo nhân sinh 132019-06-06 20:17
 • #1462: Chương 1447 tinh xảo nhân sinh 142019-06-06 20:18
 • #1463: Chương 1448 tinh xảo nhân sinh 152019-06-07 20:02
 • #1464: Chương 1449 tinh xảo nhân sinh 162019-06-07 20:02
 • #1465: Chương 1450 tinh xảo nhân sinh 172019-06-08 17:36
 • #1466: Chương 1450 tinh xảo nhân sinh 172019-06-08 17:36
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1467.mp32019-06-10 01:54
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1468.mp32019-06-10 01:54
 • #1469: Chương 1453 tinh xảo nhân sinh 202019-06-10 18:13
 • #1470: Chương 1454 tinh xảo nhân sinh 212019-06-10 18:13
 • #1471: Chương 1455 tinh xảo nhân sinh 222019-06-11 18:43
 • #1472: Chương 1456 tinh xảo nhân sinh 232019-06-11 18:44
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1473.mp32019-06-13 08:28
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1474.mp32019-06-13 08:28
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1475.mp32019-06-13 08:28
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1476.mp32019-06-13 08:28
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1477.mp32019-06-14 08:10
 • xuyen-nhanh-chi-phao-hoi-khong-bi-thuong-chuong-1478.mp32019-06-14 08:10
 • #1479: Chương 1463 ta chỉ là cái hài tử 42019-06-15 02:26
 • #1480: Chương 1464 ta chỉ là cái hài tử 52019-06-15 02:26
 • #1481: Chương 1465 ta chỉ là cái hài tử 62019-06-16 20:09
 • #1482: Chương 1466 ta chỉ là cái hài tử 72019-06-16 20:09
 • #1483: Chương 1467 ta chỉ là cái hài tử 82019-06-19 09:31
 • #1484: Chương 1468 ta chỉ là cái hài tử 92019-06-19 09:31
 • #1485: Chương 1469 ta chỉ là cái hài tử 102019-06-19 09:31
 • #1486: Chương 1470 ta chỉ là cái hài tử 112019-06-19 09:31
 • #1487: Chương 1471 ta chỉ là cái hài tử 122019-06-19 09:31
 • #1488: Chương 1472 ta chỉ là cái hài tử 132019-06-19 09:31
 • #1489: Chương 1473 ta chỉ là cái hài tử 142019-06-20 19:10
 • #1490: Chương 1474 ta chỉ là cái hài tử 152019-06-20 19:10
 • #1491: Chương 1475 ta chỉ là cái hài tử 162019-06-21 17:22
 • #1492: Chương 1476 ta chỉ là cái hài tử 172019-06-21 17:22
 • #1493: Chương 1477 ta chỉ là cái hài tử 182019-06-22 17:44
 • #1494: Chương 1478 ta chỉ là cái hài tử 192019-06-22 17:44
 • #1495: Chương 1479 ta chỉ là cái hài tử 202019-06-23 14:54
 • #1496: Chương 1479 ta chỉ là cái hài tử 202019-06-23 14:54
 • #1497: Chương 1480 ta chỉ là cái hài tử 212019-06-23 14:54
 • #1498: Chương 1481 ta chỉ là cái hài tử 222019-06-26 18:33
 • #1499: Chương 1482 ta chỉ là cái hài tử 232019-06-26 18:34
 • #1500: Chương 1483 ta chỉ là cái hài tử 242019-06-26 18:34
 • #1501: Chương 1484 ta chỉ là cái hài tử 252019-06-26 18:34
 • #1502: Chương 1485 ta chỉ là cái hài tử 262019-06-26 18:34
 • #1503: Chương 1486 lãnh tình sư muội ái không xong 12019-06-26 18:34
 • #1504: Chương 1487 lãnh tình sư muội ái không xong 22019-06-27 20:11
 • #1505: Chương 1488 lãnh tình sư muội ái không xong 32019-06-27 20:11
 • #1506: Chương 1489 lãnh tình sư muội ái không xong 42019-06-28 18:18
 • #1507: Chương 1490 lãnh tình sư muội ái không xong 52019-06-28 18:18
 • #1508: Chương 1491 lãnh tình sư muội ái không xong 62019-06-30 09:35
 • #1509: Chương 1492 lãnh tình sư muội ái không xong 72019-06-30 09:35
 • #1510: Chương 1493 lãnh tình sư muội ái không xong 82019-06-30 09:36
 • #1511: Chương 1494 lãnh tình sư muội ái không xong 92019-06-30 09:36
 • #1512: Chương 1495 lãnh tình sư muội ái không xong 102019-07-01 18:02
 • #1513: Chương 1495 lãnh tình sư muội ái không xong 102019-07-01 18:02
 • #1514: Chương 1496 lãnh tình sư muội ái không xong 112019-07-01 18:02
 • #1515: Chương 1497 lãnh tình sư muội ái không xong 122019-07-03 20:13
 • #1516: Chương 1498 lãnh tình sư muội ái không xong 132019-07-03 20:13
 • #1517: Chương 1499 lãnh tình sư muội ái không xong 142019-07-03 20:13
 • #1518: Chương 1500 lãnh tình sư muội ái không xong 152019-07-03 20:13
 • #1519: Chương 1501 lãnh tình sư muội ái không xong 162019-07-04 18:54
 • #1520: Chương 1502 lãnh tình sư muội ái không xong 172019-07-05 18:19
 • #1521: Chương 1503 lãnh tình sư muội ái không xong 182019-07-05 18:19
 • #1522: Chương 1504 lãnh tình sư muội ái không xong 192019-07-05 18:19
 • #1523: Chương 1505 lãnh tình sư muội ái không xong 202019-07-06 18:01
 • #1524: Chương 1505 lãnh tình sư muội ái không xong 202019-07-06 18:01
 • #1525: Chương 1506 lãnh tình sư muội ái không xong 212019-07-06 18:01
 • #1526: Chương 1507 lãnh tình sư muội ái không xong 222019-07-08 09:57
 • #1527: Chương 1508 lãnh tình sư muội ái không xong 232019-07-08 09:57
 • #1528: Chương 1509 lãnh tình sư muội ái không xong 242019-07-08 09:57
 • #1529: Chương 1510 lãnh tình sư muội ái không xong 252019-07-08 09:57
 • #1530: Chương 1511 lãnh tình sư muội ái không xong 262019-07-09 18:06
 • #1531: Chương 1512 lãnh tình sư muội ái không xong 272019-07-10 18:50
 • #1532: Chương 1513 lãnh tình sư muội ái không xong 282019-07-10 18:51
 • #1533: Chương 1514 lãnh tình sư muội ái không xong 292019-07-11 18:11
 • #1534: Chương 1515 lãnh tình sư muội ái không xong 302019-07-11 18:11
 • #1535: Chương 1516 lãnh tình sư muội ái không xong 312019-07-11 18:11
 • #1536: Chương 1517 lãnh tình sư muội ái không xong 322019-07-12 17:10
 • #1537: Chương 1518 lãnh tình sư muội ái không xong 332019-07-12 17:10
 • #1538: Chương 1519 lãnh tình sư muội ái không xong 342019-07-13 19:30
 • #1539: Chương 1520 lãnh tình sư muội ái không xong 352019-07-15 20:09
 • #1540: Chương 1521 lãnh tình sư muội ái không xong 362019-07-15 20:09
 • #1541: Chương 1522 lãnh tình sư muội ái không xong 372019-07-15 20:09
 • #1542: Chương 1523 lãnh tình sư muội ái không xong 382019-07-15 20:09
 • #1543: Chương 1524 lãnh tình sư muội ái không xong 392019-07-15 20:09
 • #1544: Chương 1525 lãnh tình sư muội ái không xong 402019-07-17 23:01
 • #1545: Chương 1526 lãnh tình sư muội ái không xong 412019-07-17 23:01
 • #1546: Chương 1527 lãnh tình sư muội ái không xong 422019-07-17 23:01
 • #1547: Chương 1528 lãnh tình sư muội ái không xong 432019-07-17 23:02
 • #1548: Chương 1529 lãnh tình sư muội ái không xong 442019-07-18 17:33
 • #1549: Chương 1530 lãnh tình sư muội ái không xong 452019-07-19 18:03
 • #1550: Chương 1531 lãnh tình sư muội ái không xong 462019-07-19 18:04
 • #1551: Chương 1532 lãnh tình sư muội ái không xong 472019-07-30 22:24
 • #1552: Chương 1535 lãnh tình sư muội ái không xong 502019-07-30 22:24
 • #1553: Chương 1536 lãnh tình sư muội ái không xong 512019-07-30 22:24
 • #1554: Chương 1537 chờ ta chơi đủ rồi đát 12019-07-30 22:24
 • #1555: Chương 1538 chờ ta chơi đủ rồi đát 22019-07-30 22:24
 • #1556: Chương 1539 chờ ta chơi đủ rồi đát 32019-07-30 22:24
 • #1557: Chương 1540 chờ ta chơi đủ rồi đát 42019-07-30 22:25
 • #1558: Chương 1541 chờ ta chơi đủ rồi đát 52019-07-30 22:25
 • #1559: Chương 1542 chờ ta chơi đủ rồi đát 62019-07-30 22:25
 • #1560: Chương 1543 chờ ta chơi đủ rồi đát 72019-07-30 22:25
 • #1561: Chương 1544 chờ ta chơi đủ rồi đát 82019-07-30 22:25
 • #1562: Chương 1545 chờ ta chơi đủ rồi đát 92019-07-30 22:25
 • #1563: Chương 1546 chờ ta chơi đủ rồi đát 102019-07-30 22:25
 • #1564: Chương 1547 chờ ta chơi đủ rồi đát 112019-07-30 22:26
 • #1565: Chương 1548 chờ ta chơi đủ rồi đát 122019-07-30 22:26
 • #1566: Chương 1549 chờ ta chơi đủ rồi đát 132019-07-30 22:26
 • #1567: Chương 1550 chờ ta chơi đủ rồi đát 142019-07-30 22:26
 • #1568: Chương 1551 chờ ta chơi đủ rồi đát 152019-07-30 22:26
 • #1569: Chương 1552 chờ ta chơi đủ rồi đát 162019-07-30 22:26
 • #1570: Chương 1553 chờ ta chơi đủ rồi đát 172019-07-30 22:26
 • #1571: Chương 1554 chờ ta chơi đủ rồi đát 182019-08-02 00:35
 • #1572: Chương 1555 chờ ta chơi đủ rồi đát 192019-08-02 00:35
 • #1573: Chương 1556 chờ ta chơi đủ rồi đát 202019-08-02 00:35
 • #1574: Chương 1557 chờ ta chơi đủ rồi đát 212019-08-02 00:36
 • #1575: Chương 1558 chờ ta chơi đủ rồi đát 222019-08-02 00:36
 • #1576: Chương 1559 chờ ta chơi đủ rồi đát 232019-08-03 12:14
 • #1577: Chương 1560 chờ ta chơi đủ rồi đát 242019-08-03 12:14
 • #1578: Chương 1561 chờ ta chơi đủ rồi đát 252019-08-03 12:15
 • #1579: Chương 1562 chờ ta chơi đủ rồi đát 262019-08-03 12:15
 • #1580: Chương 1563 chờ ta chơi đủ rồi đát 272019-08-06 06:22
 • #1581: Chương 1564 chờ ta chơi đủ rồi đát 282019-08-06 06:22
 • #1582: Chương 1565 chờ ta chơi đủ rồi đát 292019-08-06 06:22
 • #1583: Chương 1566 chờ ta chơi đủ rồi đát 302019-08-06 06:22
 • #1584: Chương 1567 chờ ta chơi đủ rồi đát 312019-08-06 06:22
 • #1585: Chương 1568 chờ ta chơi đủ rồi đát 322019-08-13 20:26
 • #1586: Chương 1569 chờ ta chơi đủ rồi đát 332019-08-13 20:26
 • #1587: Chương 1570 chờ ta chơi đủ rồi đát 342019-08-13 20:26
 • #1588: Chương 1571 chờ ta chơi đủ rồi đát 352019-08-13 20:26
 • #1589: Chương 1572 chờ ta chơi đủ rồi đát 362019-08-13 20:26
 • #1590: Chương 1573 chờ ta chơi đủ rồi đát 372019-08-13 20:26
 • #1591: Chương 1574 chờ ta chơi đủ rồi đát 382019-08-13 20:27
 • #1592: Chương 1575 chờ ta chơi đủ rồi đát 392019-08-13 20:27
 • #1593: Chương 1576 chờ ta chơi đủ rồi đát 402019-08-13 20:27
 • #1594: Chương 1576 chờ ta chơi đủ rồi đát 402019-08-13 20:27
 • #1595: Chương 1577 Chu Tam Nha lựa chọn 12019-08-13 20:27
 • #1596: Chương 1578 Chu Tam Nha lựa chọn 22019-08-13 20:27
 • #1597: Chương 1579 Chu Tam Nha lựa chọn 32019-08-13 20:27
 • #1598: Chương 1580 Chu Tam Nha lựa chọn 42019-08-13 20:28
 • #1599: Chương 1581 Chu Tam Nha lựa chọn 52019-08-22 06:39
 • #1600: Chương 1582 Chu Tam Nha lựa chọn 62019-08-22 06:39
 • #1601: Chương 1583 Chu Tam Nha lựa chọn 72019-08-22 06:39
 • #1602: Chương 1584 Chu Tam Nha lựa chọn 82019-08-22 06:39
 • #1603: Chương 1585 Chu Tam Nha lựa chọn 92019-08-22 06:39
 • #1604: Chương 1586 Chu Tam Nha lựa chọn 102019-08-22 06:40
 • #1605: Chương 1587 Chu Tam Nha lựa chọn 112019-08-22 06:40
 • #1606: Chương 1588 Chu Tam Nha lựa chọn 122019-08-22 06:40
 • #1607: Chương 1589 Chu Tam Nha lựa chọn 132019-08-22 06:40
 • #1608: Chương 1590 Chu Tam Nha lựa chọn 142019-08-22 06:40
 • #1609: Chương 1591 Chu Tam Nha lựa chọn 152019-08-22 06:40
 • #1610: Chương 1592 Chu Tam Nha lựa chọn 162019-08-22 06:41
 • #1611: Chương 1593 hô hấp đau 12019-08-22 06:41
 • #1612: Chương 1594 hô hấp đau 22019-08-22 06:41
 • #1613: Chương 1595 hô hấp đau 32019-08-22 06:41
 • #1614: Chương 1596 hô hấp đau 42019-08-24 20:36
 • #1615: Chương 1597 hô hấp rất đau 52019-08-24 20:37
 • #1616: Chương 1598 hô hấp đau 62019-08-24 20:37
 • #1617: Chương 1599 hô hấp đau 72019-08-24 20:37
 • #1618: Chương 1600 hô hấp đau 82019-08-24 20:37
 • #1619: Chương 1601 hô hấp đau 92019-08-24 20:37
 • #1620: Chương 1602 hô hấp đau 102019-08-24 20:37
 • #1621: Chương 1603 hô hấp đau 112019-08-26 16:29
 • #1622: Chương 1604 hô hấp đau 122019-08-26 16:29
 • #1623: Chương 1605 hô hấp đau 132019-08-26 16:29
 • #1624: Chương 1606 hô hấp đau 142019-08-26 16:29
 • #1625: Chương 1607 hô hấp đau 152019-09-10 16:48
 • #1626: Chương 1608 hô hấp đau 162019-09-10 16:48
 • #1627: Chương 1609 hô hấp đau 172019-09-10 16:48
 • #1628: Chương 1610 hô hấp đau 182019-09-10 16:48
 • #1629: Chương 1611 hô hấp đau 192019-09-10 16:48
 • #1630: Chương 1612 hô hấp đau 202019-09-10 16:48
 • #1631: Chương 1613 hô hấp đau 212019-09-10 16:49
 • #1632: Chương 1614 hô hấp đau 222019-09-10 16:49
 • #1633: Chương 1615 hô hấp đau 232019-09-10 16:49
 • #1634: Chương 1616 hô hấp đau 242019-09-10 16:49
 • #1635: Chương 1617 hô hấp đau 252019-09-10 16:49
 • #1636: Chương 1618 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 12019-09-10 16:49
 • #1637: Chương 1619 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 22019-09-10 16:49
 • #1638: Chương 1620 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 32019-09-10 16:49
 • #1639: Chương 1621 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 42019-09-10 16:50
 • #1640: Chương 1622 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 52019-09-10 16:50
 • #1641: Chương 1623 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 62019-09-10 16:50
 • #1642: Chương 1624 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 72019-09-10 16:50
 • #1643: Chương 1625 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 82019-09-10 16:50
 • #1644: Chương 1626 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 92019-09-10 16:50
 • #1645: Chương 1627 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 102019-09-10 16:50
 • #1646: Chương 1628 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 112019-09-10 16:51
 • #1647: Chương 1629 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 122019-09-10 16:51
 • #1648: Chương 1630 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 132019-09-10 16:51
 • #1649: Chương 1631 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 142019-09-10 16:51
 • #1650: Chương 1632 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 152019-09-10 16:51
 • #1651: Chương 1661 ta lão cha thuộc cây mía tám2019-09-26 23:42
 • #1652: Chương 1662 ta lão cha thuộc cây mía chín2019-09-26 23:42
 • #1653: Chương 1663 ta lão cha thuộc cây mía một mười2019-09-26 23:42
 • #1654: Chương 1664 ta lão cha thuộc cây mía một mười một2019-09-27 22:29
 • #1655: Chương 1665 ta lão cha thuộc cây mía một mười hai2019-09-29 04:15
 • #1656: Chương 1666 ta lão cha thuộc cây mía một mười ba2019-09-29 04:15
 • #1657: Chương 1667 ta lão cha thuộc cây mía một mười bốn2019-09-29 04:16
 • #1658: Chương 1668 ta lão cha thuộc cây mía một mười lăm2019-09-29 04:16
 • #1659: Chương 1669 ta lão cha thuộc cây mía một mười sáu2019-10-01 22:05
 • #1660: Chương 1670 ta lão cha thuộc cây mía một mười bảy2019-10-01 22:06
 • #1661: Chương 1671 ta lão cha thuộc cây mía 182019-10-01 22:06
 • #1662: Chương 1672 ta lão cha thuộc cây mía một mười chín2019-10-01 22:06
 • #1663: Chương 1673 ta lão cha thuộc cây mía hai mươi2019-10-01 22:06
 • #1664: Chương 1674 ta lão cha thuộc cây mía 212019-10-03 20:24
 • #1665: Chương 1675 ta lão cha thuộc cây mía 222019-10-03 20:24
 • #1666: Chương 1676 ta lão cha thuộc cây mía 232019-10-04 20:27
 • #1667: Chương 1677 ta lão cha thuộc cây mía 242019-10-04 20:27
 • #1668: Chương 1678 ta lão cha thuộc cây mía 252019-10-05 21:22
 • #1669: Chương 1679 ta lão cha thuộc cây mía 262019-10-05 21:22
 • #1670: Chương 1680 ta lão cha thuộc cây mía 272019-10-06 20:22
 • #1671: Chương 1681 ta lão cha thuộc cây mía 282019-10-06 20:22
 • #1672: Chương 1682 ta lão cha thuộc cây mía 292019-10-07 20:27
 • #1673: Chương 1683 ta lão cha thuộc cây mía 302019-10-07 20:28
 • #1674: Chương 1684 ta lão cha thuộc cây mía 312019-10-09 12:03
 • #1675: Chương 1685 ta lão cha thuộc cây mía 322019-10-09 12:03
 • #1676: Chương 1686 ta lão cha thuộc cây mía 332019-10-09 12:03
 • #1677: Chương 1687 ta lão cha thuộc cây mía 342019-10-09 12:03
 • #1678: Chương 1688 ta lão cha thuộc cây mía 352019-10-11 02:53
 • #1679: Chương 1689 ta lão cha thuộc cây mía 362019-10-11 02:53
 • #1680: Chương 1690 ta lão cha thuộc cây mía 372019-10-12 21:57
 • #1681: Chương 1691 ta lão cha thuộc cây mía 382019-10-12 21:57
 • #1682: Chương 1692 ta lão cha thuộc cây mía 392019-10-15 17:59
 • #1683: Chương 1693 ta lão cha thuộc cây mía 402019-10-15 17:59
 • #1684: Chương 1694 bị quên đi thần đồng đội một2019-10-15 17:59
 • #1685: Chương 1695 bị quên đi thần đồng đội nhị2019-10-15 17:59
 • #1686: Chương 1696 bị quên đi thần đồng đội tam2019-10-15 18:00
 • #1687: Chương 1697 bị quên đi thần đồng đội bốn2019-10-15 18:00
 • #1688: Chương 1698 bị quên đi thần đồng đội năm2019-10-17 07:59
 • #1689: Chương 1699 bị quên đi thần đồng đội sáu2019-10-17 07:59
 • #1690: Chương 1700 bị quên đi thần đồng đội bảy2019-10-17 07:59
 • #1691: Chương 1701 bị quên đi thần đồng đội tám2019-10-17 07:59
 • #1692: Chương 1702 bị quên đi thần đồng đội chín2019-10-18 23:31
 • #1693: Chương 1703 bị quên đi thần đồng đội một mười2019-10-18 23:31
 • #1694: Chương 1704 bị quên đi thần đồng đội một mười một2019-10-19 22:49
 • #1695: Chương 1705 bị quên đi thần đồng đội một mười hai2019-10-26 20:59
 • #1696: Chương 1706 bị quên đi thần đồng đội một mười ba2019-10-26 20:59
 • #1697: Chương 1707 bị quên đi thần đồng đội một mười bốn2019-10-26 20:59
 • #1698: Chương 1708 bị quên đi thần đồng đội một mười lăm2019-10-26 20:59
 • #1699: Chương 1709 bị quên đi thần đồng đội một mười sáu2019-10-26 21:00
 • #1700: Chương 1710 bị quên đi thần đồng đội một mười bảy2019-10-26 21:00
 • #1701: Chương 1711 bị quên đi thần đồng đội 182019-10-26 21:01
 • #1702: Chương 1712 bị quên đi thần đồng đội một mười chín2019-10-26 21:01
 • #1703: Chương 1713 bị quên đi thần đồng đội hai mươi2019-10-26 21:01
 • #1704: Chương 1714 bị quên đi thần đồng đội 212019-10-26 21:01
 • #1705: Chương 1715 bị quên đi thần đồng đội 222019-10-29 23:58
 • #1706: Chương 1716 bị quên đi thần đồng đội 232019-10-29 23:58
 • #1707: Chương 1717 này cẩu huyết 1 sinh một2019-10-29 23:58
 • #1708: Chương 1718 này cẩu huyết 1 sinh nhị2019-10-29 23:58
 • #1709: Chương 1719 này cẩu huyết 1 sinh tam2019-10-29 23:58
 • #1710: Chương 1720 này cẩu huyết 1 sinh bốn2019-10-29 23:59
 • #1711: Chương 1721 này cẩu huyết 1 sinh năm2019-10-30 21:24
 • #1712: Chương 1722 này cẩu huyết 1 sinh sáu2019-10-30 21:24
 • #1713: Chương 1723 này cẩu huyết 1 sinh bảy2019-10-31 20:47
 • #1714: Chương 1724 này cẩu huyết 1 sinh tám2019-10-31 20:47
 • #1715: Chương 1725 này cẩu huyết 1 sinh chín2019-11-04 10:17
 • #1716: Chương 1726 này cẩu huyết 1 sinh một mười2019-11-04 10:18
 • #1717: Chương 1727 này cẩu huyết 1 sinh một mười một2019-11-04 10:18
 • #1718: Chương 1728 này cẩu huyết 1 sinh một mười hai2019-11-04 10:18
 • #1719: Chương 1729 này cẩu huyết 1 sinh một mười ba2019-11-05 06:43
 • #1720: Chương 1730 này cẩu huyết 1 sinh một mười bốn2019-11-05 06:43
 • #1721: Chương 1729 này cẩu huyết 1 sinh một mười ba2019-12-08 20:03
 • #1722: Chương 1730 này cẩu huyết 1 sinh một mười bốn2019-12-08 20:03
 • #1723: Chương 1731 này cẩu huyết 1 sinh một mười lăm2020-04-23 20:13

Related posts

Xinh Đẹp Ma Phi: Khuynh Thành Luyện Dược Sư

THUYS♥️

Siêu Thần Cơ Giới Quân Đoàn

TiKay

Nhà Ta Nhân Ngư Luôn Muốn Bò Giường

TiKay

Ta Chỉ Nghĩ Ăn Lợi Tức

TiKay

Ta Làm Sao Có Thể Là Nhân Tộc Lão Tổ

TiKay

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

TiKay

Leave a Reply