Cổ ĐạiHiện ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnNữ CườngXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

Hán Việt: Khoái xuyên chi pháo hôi bất thương bi

Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Kinh dị , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sảng văn , Pháo hôi , Nữ cường ,Ngược tra , Nghịch tập

Có một ngày, Tư Như gặp một hệ thống, sau đó, nàng đi ba ngàn thế giới, lại sau đó, nàng gặp rất nhiều làm nhiệm vụ người.

Nguồn: Wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Du 7
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 3.5]

Related posts

Tùy Thân Mang Cái Rút Thưởng Bảng

TiKay

Bút Nói Ngươi Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

Sử Thượng Ngưu Nhất Đạo Trưởng

THUYS♥️

Bị Pháo Hôi Thiên Mệnh Chi Nữ [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Tu La Đế Tôn

TiKay

Xà Vương Tuyển Hậu

TiKay

Leave a Reply