Cổ ĐạiHiện ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnMạt ThếNgôn TìnhNữ CườngVõng DuXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Khai Quải Sao

Hán Việt: Khoái xuyên: Nam chủ, khai quải mạ

Thật lâu về sau, A Chiêu cùng bọn hậu bối liêu khởi chính mình chuyện xưa.

“Ngay từ đầu, ta bị hệ thống lựa chọn, trở thành nam chủ ngoại quải, trợ giúp hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh.”

“—— kia sau lại đâu?”

A Chiêu điểm một cây yên, thần sắc tang thương:

“—— sau lại a, ta thành nam chủ lão bà.”

【 một chọi một, cự ngọt! 】

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tố Thủ Chiết Chi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 1
 • #2: Chương 2 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 2
 • #3: Chương 3 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 3
 • #4: Chương 4 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 4
 • #5: Chương 5 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 5
 • #6: Chương 6 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 6
 • #7: Chương 7 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 7
 • #8: Chương 8 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 8
 • #9: Chương 9 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 9
 • #10: Chương 10 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 10
 • #11: Chương 11 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 11
 • #12: Chương 12 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 12
 • #13: Chương 13 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 13
 • #14: Chương 14 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 14
 • #15: Chương 15 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 15
 • #16: Chương 16 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 16
 • #17: Chương 17 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 17
 • #18: Chương 18 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 18
 • #19: Chương 19 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 19
 • #20: Chương 20 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 20
 • #21: Chương 21 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 21
 • #22: Chương 22 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 22
 • #23: Chương 23 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 23
 • #24: Chương 24 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 24
 • #25: Chương 25 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 25
 • #26: Chương 26 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 26
 • #27: Chương 27 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 27
 • #28: Chương 28 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 28
 • #29: Chương 29 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 29
 • #30: Chương 30 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 30
 • #31: Chương 31 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 31
 • #32: Chương 32 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 32
 • #33: Chương 33 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 33
 • #34: Chương 34 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 34
 • #35: Chương 35 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 35
 • #36: Chương 36 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 36
 • #37: Chương 37 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 37
 • #38: Chương 38 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 38
 • #39: Chương 39 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 39
 • #40: Chương 40 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 40
 • #41: Chương 41 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 41【 vì minh chủ thiển nguyệt hồi ức thêm càng 】
 • #42: Chương 42 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 42
 • #43: Chương 43 hào môn đại thiếu có điểm lãnh 43
 • #44: Chương 44 hào môn đại thiếu có điểm lãnh xong
 • #45: Chương 45 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 1
 • #46: Chương 46 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 2
 • #47: Chương 47 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 3
 • #48: Chương 48 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 4
 • #49: Chương 49 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 5
 • #50: Chương 50 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 6
 • #51: Chương 51 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 7
 • #52: Chương 52 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 8
 • #53: Chương 53 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 9
 • #54: Chương 54 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 10
 • #55: Chương 55 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 11
 • #56: Chương 56 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 12
 • #57: Chương 57 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 13
 • #58: Chương 58 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 14
 • #59: Chương 59 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 15
 • #60: Chương 60 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 16
 • #61: Chương 61 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 17
 • #62: Chương 62 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 18
 • #63: Chương 63 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 19
 • #64: Chương 64 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 20
 • #65: Chương 65 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 21
 • #66: Chương 66 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 22
 • #67: Chương 67 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 23
 • #68: Chương 68 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 24
 • #69: Chương 69 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 25
 • #70: Chương 70 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 26
 • #71: Chương 71 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 27
 • #72: Chương 72 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 28
 • #73: Chương 73 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 29
 • #74: Chương 74 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 30
 • #75: Chương 75 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 31
 • #76: Chương 76 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 32
 • #77: Chương 77 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 33
 • #78: Chương 78 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 34
 • #79: Chương 79 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 35
 • #80: Chương 80 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 36
 • #81: Chương 81 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 37
 • #82: Chương 82 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 38
 • #83: Chương 83 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 39
 • #84: Chương 84 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 40
 • #85: Chương 85 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 41
 • #86: Chương 86 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 42
 • #87: Chương 87 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 43
 • #88: Chương 88 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 44
 • #89: Chương 89 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 45
 • #90: Chương 90 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 46
 • #91: Chương 91 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 47
 • #92: Chương 92 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều 48
 • #93: Chương 93 nghèo túng Vương gia thực ngạo kiều xong
 • #94: Chương 94 học tra giáo thảo quá bá đạo 1
 • #95: Chương 95 học tra giáo thảo quá bá đạo 2
 • #96: Chương 96 học tra giáo thảo quá bá đạo 3
 • #97: Chương 97 học tra giáo thảo quá bá đạo 4
 • #98: Chương 98 học tra giáo thảo quá bá đạo 5
 • #99: Chương 99 học tra giáo thảo quá bá đạo 6
 • #100: Chương 100 học tra giáo thảo quá bá đạo 7
 • #101: Chương 101 học tra giáo thảo quá bá đạo 8
 • #102: Chương 102 học tra giáo thảo quá bá đạo 9
 • #103: Chương 103 học tra giáo thảo quá bá đạo 10
 • #104: Chương 104 học tra giáo thảo quá bá đạo 11
 • #105: Chương 105 học tra giáo thảo quá bá đạo 12
 • #106: Chương 106 học tra giáo thảo quá bá đạo 13
 • #107: Chương 107 học tra giáo thảo quá bá đạo 14
 • #108: Chương 108 học tra giáo thảo quá bá đạo 15
 • #109: Chương 109 học tra giáo thảo quá bá đạo 16
 • #110: Chương 110 học tra giáo thảo quá bá đạo 17
 • #111: Chương 111 học tra giáo thảo quá bá đạo 18
 • #112: Chương 112 học tra giáo thảo quá bá đạo 19
 • #113: Chương 113 học tra giáo thảo quá bá đạo 20
 • #114: Chương 114 học tra giáo thảo quá bá đạo 21 【 đề cử phiếu thêm càng 】
 • #115: Chương 115 học tra giáo thảo quá bá đạo 22
 • #116: Chương 116 học tra giáo thảo quá bá đạo 23
 • #117: Chương 117 học tra giáo thảo quá bá đạo 24
 • #118: Chương 118 học tra giáo thảo quá bá đạo 25
 • #119: Chương 119 học tra giáo thảo quá bá đạo 26
 • #120: Chương 120 học tra giáo thảo quá bá đạo 27
 • #121: Chương 121 học tra giáo thảo quá bá đạo 28
 • #122: Chương 122 học tra giáo thảo quá bá đạo 29
 • #123: Chương 123 học tra giáo thảo quá bá đạo 30
 • #124: Chương 124 học tra giáo thảo quá bá đạo 31
 • #125: Chương 125 học tra giáo thảo quá bá đạo 32
 • #126: Chương 126 học tra giáo thảo quá bá đạo 33
 • #127: Chương 127 học tra giáo thảo quá bá đạo 34
 • #128: Chương 128 học tra giáo thảo quá bá đạo 35
 • #129: Chương 129 học tra giáo thảo quá bá đạo 36
 • #130: Chương 130 học tra giáo thảo quá bá đạo 37
 • #131: Chương 131 học tra giáo thảo quá bá đạo 38
 • #132: Chương 132 học tra giáo thảo quá bá đạo 39
 • #133: Chương 133 học tra giáo thảo quá bá đạo 40
 • #134: Chương 134 học tra giáo thảo quá bá đạo 41
 • #135: Chương 135 học tra giáo thảo quá bá đạo xong
 • #136: Chương 136 học tra giáo thảo quá bá đạo phiên ngoại
 • #137: Chương 137 phế tài nam chủ thực dính người 1
 • #138: Chương 138 phế tài nam chủ thực dính người 2
 • #139: Chương 139 phế tài nam chủ thực dính người 3
 • #140: Chương 140 phế tài nam chủ thực dính người 4
 • #141: Chương 141 phế tài nam chủ thực dính người 5
 • #142: Chương 142 phế tài nam chủ thực dính người 6
 • #143: Chương 143 phế tài nam chủ thực dính người 7 【 đề cử phiếu thêm càng 】
 • #144: Chương 144 phế tài nam chủ thực dính người 8
 • #145: Chương 145 phế tài nam chủ thực dính người 9
 • #146: Chương 146 phế tài nam chủ thực dính người 10
 • #147: Chương 147 phế tài nam chủ thực dính người 11
 • #148: Chương 148 phế tài nam chủ thực dính người 12
 • #149: Chương 149 phế tài nam chủ thực dính người 13
 • #150: Chương 150 phế tài nam chủ thực dính người 14
 • #151: Chương 151 phế tài nam chủ thực dính người 15
 • #152: Chương 152 phế tài nam chủ thực dính người 16
 • #153: Chương 153 phế tài nam chủ thực dính người 17
 • #154: Chương 154 phế tài nam chủ thực dính người 18
 • #155: Chương 155 phế tài nam chủ thực dính người 19
 • #156: Chương 156 phế tài nam chủ thực dính người 20
 • #157: Chương 157 phế tài nam chủ thực dính người 21
 • #158: Chương 158 phế tài nam chủ thực dính người 22
 • #159: Chương 159 phế tài nam chủ thực dính người 23
 • #160: Chương 160 phế tài nam chủ thực dính người 24 【 đề cử phiếu thêm càng 】
 • #161: Chương 161 phế tài nam chủ thực dính người 25
 • #162: Chương 162 phế tài nam chủ thực dính người 26
 • #163: Chương 163 phế tài nam chủ thực dính người 27
 • #164: Chương 164 phế tài nam chủ thực dính người 28
 • #165: Chương 165 phế tài nam chủ thực dính người 29
 • #166: Chương 166 phế tài nam chủ thực dính người 30
 • #167: Chương 167 phế tài nam chủ thực dính người 31
 • #168: Chương 168 phế tài nam chủ thực dính người 32
 • #169: Chương 169 phế tài nam chủ thực dính người 33
 • #170: Chương 170 phế tài nam chủ thực dính người xong
 • #171: Bằng hữu, mua cái quải sao? 1
 • #172: Bằng hữu, mua cái quải sao? 2
 • #173: Bằng hữu, mua cái quải sao? 3
 • #174: Bằng hữu, mua cái quải sao? 4
 • #175: Bằng hữu, mua cái quải sao? 5 【 đề cử phiếu thêm càng 】
 • #176: Bằng hữu, mua cái quải sao? 6
 • #177: Bằng hữu, mua cái quải sao? 7
 • #178: Bằng hữu, mua cái quải sao? 8
 • #179: Bằng hữu, mua cái quải sao? 9
 • #180: Bằng hữu, mua cái quải sao? 10
 • #181: Bằng hữu, mua cái quải sao? 11
 • #182: Bằng hữu, mua cái quải sao? 12
 • #183: Bằng hữu, mua cái quải sao? 13
 • #184: Bằng hữu, mua cái quải sao? 14 【 đề cử phiếu thêm càng 】
 • #185: Bằng hữu, mua cái quải sao? 15
 • #186: Bằng hữu, mua cái quải sao? 16
 • #187: Bằng hữu, mua cái quải sao? 17
 • #188: Bằng hữu, mua cái quải sao? 18
 • #189: Bằng hữu, mua cái quải sao? 19
 • #190: Bằng hữu, mua cái quải sao? 20
 • #191: Bằng hữu, mua cái quải sao? 21
 • #192: Bằng hữu, mua cái quải sao? 22
 • #193: Bằng hữu, mua cái quải sao? 23
 • #194: Bằng hữu, mua cái quải sao? 24
 • #195: Bằng hữu, mua cái quải sao? 25
 • #196: Bằng hữu, mua cái quải sao? 26
 • #197: Bằng hữu, mua cái quải sao? 27
 • #198: Bằng hữu, mua cái quải sao? 28
 • #199: Bằng hữu, mua cái quải sao? 29
 • #200: Bằng hữu, mua cái quải sao? 30
 • #201: Bằng hữu, mua cái quải sao? 31
 • #202: Bằng hữu, mua cái quải sao? 32
 • #203: Bằng hữu, mua cái quải sao? 33
 • #204: Bằng hữu, mua cái quải sao? Xong
 • #205: Chương 205 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 1
 • #206: Chương 206 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 2
 • #207: Chương 207 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 3
 • #208: Chương 208 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 4
 • #209: Chương 209 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 5
 • #210: Chương 210 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 6
 • #211: Chương 211 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 7
 • #212: Chương 212 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 8
 • #213: Chương 213 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 9
 • #214: Chương 214 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 10
 • #215: Chương 215 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 11
 • #216: Chương 216 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 12 【 đề cử phiếu +】
 • #217: Chương 217 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 13 【 đề cử phiếu +】
 • #218: Chương 218 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 14
 • #219: Chương 219 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 15
 • #220: Chương 220 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 16
 • #221: Chương 221 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 17
 • #222: Chương 222 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 18 【 đề cử phiếu +】
 • #223: Chương 223 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 19 【 đề cử phiếu +】
 • #224: Chương 224 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 20
 • #225: Chương 225 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 21
 • #226: Chương 226 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 22
 • #227: Chương 227 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 23
 • #228: Chương 228 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 24
 • #229: Chương 229 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 25
 • #230: Chương 230 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 26
 • #231: Chương 231 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 27
 • #232: Chương 232 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 28
 • #233: Chương 233 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 29
 • #234: Chương 234 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 30
 • #235: Chương 235 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 31
 • #236: Chương 236 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 32
 • #237: Chương 237 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 33
 • #238: Chương 238 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 34
 • #239: Chương 239 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 35
 • #240: Chương 240 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 36
 • #241: Chương 241 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 37
 • #242: Chương 242 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 38 【 đề cử phiếu +】
 • #243: Chương 243 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 39
 • #244: Chương 244 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 40
 • #245: Chương 245 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 41
 • #246: Chương 246 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi 42
 • #247: Chương 247 đại soái hắn có bệnh, đánh một đốn thì tốt rồi xong
 • #248: Chương 248 Hoắc Tiên Tiên phiên ngoại
 • #249: Chương 249 ta thành nam chủ kim chủ 1
 • #250: Chương 250 ta thành nam chủ kim chủ 2
 • #251: Chương 251 ta thành nam chủ kim chủ 3 【 vì minh chủ thanh y thêm càng 】
 • #252: Chương 252 ta thành nam chủ kim chủ 4
 • #253: Chương 253 ta thành nam chủ kim chủ 5
 • #254: Chương 254 ta thành nam chủ kim chủ 6
 • #255: Chương 255 ta thành nam chủ kim chủ 7
 • #256: Chương 256 ta thành nam chủ kim chủ 8
 • #257: Chương 257 ta thành nam chủ kim chủ 9
 • #258: Chương 258 ta thành nam chủ kim chủ 10
 • #259: Chương 259 ta thành nam chủ kim chủ 11
 • #260: Chương 260 ta thành nam chủ kim chủ 12
 • #261: Chương 261 ta thành nam chủ kim chủ 13
 • #262: Chương 262 ta thành nam chủ kim chủ 14
 • #263: Chương 263 ta thành nam chủ kim chủ 15
 • #264: Chương 264 ta thành nam chủ kim chủ 16
 • #265: Chương 265 ta thành nam chủ kim chủ 17
 • #266: Chương 266 ta thành nam chủ kim chủ 18
 • #267: Chương 267 ta thành nam chủ kim chủ 19
 • #268: Chương 268 ta thành nam chủ kim chủ 20
 • #269: Chương 269 ta thành nam chủ kim chủ 21
 • #270: Chương 270 ta thành nam chủ kim chủ 22
 • #271: Chương 271 ta thành nam chủ kim chủ 23
 • #272: Chương 272 ta thành nam chủ kim chủ 24
 • #273: Chương 273 ta thành nam chủ kim chủ 25
 • #274: Chương 274 ta thành nam chủ kim chủ 26
 • #275: Chương 275 ta thành nam chủ kim chủ 27
 • #276: Chương 276 ta thành nam chủ kim chủ 28
 • #277: Chương 277 ta thành nam chủ kim chủ 29
 • #278: Chương 278 ta thành nam chủ kim chủ 30
 • #279: Chương 279 ta thành nam chủ kim chủ 31
 • #280: Chương 280 ta thành nam chủ kim chủ 32
 • #281: Chương 281 ta thành nam chủ kim chủ 33
 • #282: Chương 282 ta thành nam chủ kim chủ 34
 • #283: Chương 283 ta thành nam chủ kim chủ 35
 • #284: Chương 284 ta thành nam chủ kim chủ 36
 • #285: Chương 285 ta thành nam chủ kim chủ 37
 • #286: Chương 286 ta thành nam chủ kim chủ 38
 • #287: Chương 287 ta thành nam chủ kim chủ 39
 • #288: Chương 288 ta thành nam chủ kim chủ 40
 • #289: Chương 289 ta thành nam chủ kim chủ 41
 • #290: Chương 290 ta thành nam chủ kim chủ 42
 • #291: Chương 291 ta thành nam chủ kim chủ 43
 • #292: Chương 292 ta thành nam chủ kim chủ 44
 • #293: Chương 293 ta thành nam chủ kim chủ 45
 • #294: Chương 294 ta thành nam chủ kim chủ 46
 • #295: Chương 295 ta thành nam chủ kim chủ 47
 • #296: Chương 296 ta thành nam chủ kim chủ xong
 • #297: Chương 297 ta thành nam chủ kim chủ phiên ngoại
 • #298: Chương 298 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 1
 • #299: Chương 299 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 2
 • #300: Chương 300 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 3
 • #301: Chương 301 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 4
 • #302: Chương 302 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 5
 • #303: Chương 303 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 6
 • #304: Chương 304 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 7
 • #305: Chương 305 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 8
 • #306: Chương 306 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 9
 • #307: Chương 307 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 10
 • #308: Chương 308 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 11
 • #309: Chương 309 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 12
 • #310: Chương 310 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 13
 • #311: Chương 311 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 14
 • #312: Chương 312 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 15
 • #313: Chương 313 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 16
 • #314: Chương 314 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 17
 • #315: Chương 315 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 18
 • #316: Chương 316 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 19
 • #317: Chương 317 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 20
 • #318: Chương 318 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 21
 • #319: Chương 319 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 22
 • #320: Chương 320 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 23
 • #321: Chương 321 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 24
 • #322: Chương 322 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 25
 • #323: Chương 323 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 26
 • #324: Chương 324 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 27
 • #325: Chương 325 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 28
 • #326: Chương 326 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 29
 • #327: Chương 327 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 30
 • #328: Chương 328 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 31
 • #329: Chương 329 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 32
 • #330: Chương 330 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 33
 • #331: Chương 331 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 34
 • #332: Chương 332 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 35
 • #333: Chương 333 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 36
 • #334: Chương 334 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 37
 • #335: Chương 335 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 38
 • #336: Chương 336 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 39
 • #337: Chương 337 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 40
 • #338: Chương 338 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 41
 • #339: Chương 339 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 42
 • #340: Chương 340 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 43
 • #341: Chương 341 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 44
 • #342: Chương 342 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 45
 • #343: Chương 343 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 46
 • #344: Chương 344 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 47
 • #345: Chương 345 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 48
 • #346: Chương 346 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 49
 • #347: Chương 347 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 50
 • #348: Chương 348 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 51
 • #349: Chương 349 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 52
 • #350: Chương 350 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 53
 • #351: Chương 351 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào 54
 • #352: Chương 352 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào xong
 • #353: Chương 353 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào phiên ngoại · ăn thịt 1
 • #354: Chương 354 trẫm cùng tướng quân giải chiến bào phiên ngoại 2
 • #355: Chương 355 phiên ngoại Bác Xương Hầu phủ 1
 • #356: Chương 356 phiên ngoại Bác Xương Hầu phủ 2
 • #357: Chương 357 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 1
 • #358: Chương 358 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 2
 • #359: Chương 359 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 3
 • #360: Chương 360 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 4
 • #361: Chương 361 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 5
 • #362: Chương 362 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 6
 • #363: Chương 363 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 7
 • #364: Chương 364 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 8
 • #365: Chương 365 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 9
 • #366: Chương 366 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 10
 • #367: Chương 367 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 11
 • #368: Chương 368 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 12
 • #369: Chương 369 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 13
 • #370: Chương 370 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 14
 • #371: Chương 371 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 15
 • #372: Chương 372 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 16
 • #373: Chương 373 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 17
 • #374: Chương 374 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 18
 • #375: Chương 375 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 19
 • #376: Chương 376 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 20
 • #377: Chương 377 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 21
 • #378: Chương 378 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 22
 • #379: Chương 379 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 23
 • #380: Chương 380 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 24
 • #381: Chương 381 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 25
 • #382: Chương 382 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 26
 • #383: Chương 383 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 27
 • #384: Chương 384 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 28
 • #385: Chương 385 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 29
 • #386: Chương 386 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 30
 • #387: Chương 387 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 31
 • #388: Chương 388 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên 32
 • #389: Chương 389 tổng tài hắn trên đầu lục đến sáng lên xong
 • #390: Chương 390 phiên ngoại Sở Tư Ninh
 • #391: Chương 391 phiên ngoại Vương Hoa Hâm
 • #392: Chương 392 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 1
 • #393: Chương 393 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 2
 • #394: Chương 394 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 3
 • #395: Chương 395 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 4
 • #396: Chương 396 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 5
 • #397: Chương 397 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 6
 • #398: Chương 398 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 7
 • #399: Chương 399 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 8
 • #400: Chương 400 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 9
 • #401: Chương 401 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 10
 • #402: Chương 402 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 11
 • #403: Chương 403 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 12
 • #404: Chương 404 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 13
 • #405: Chương 405 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 14
 • #406: Chương 406 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 15
 • #407: Chương 407 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 16
 • #408: Chương 408 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 17
 • #409: Chương 409 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 18
 • #410: Chương 410 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 19
 • #411: Chương 411 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 20
 • #412: Chương 412 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 21
 • #413: Chương 413 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 22
 • #414: Chương 414 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 23
 • #415: Chương 415 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 24
 • #416: Chương 416 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 25
 • #417: Chương 417 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 26
 • #418: Chương 418 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 27
 • #419: Chương 419 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 28
 • #420: Chương 420 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 29
 • #421: Chương 421 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương 30
 • #422: Chương 422 miệng chê mà thân thể thành thật đại ma vương xong
 • #423: Chương 423 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 1
 • #424: Chương 424 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 2
 • #425: Chương 425 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 3
 • #426: Chương 426 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 4
 • #427: Chương 427 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 5
 • #428: Chương 428 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 6
 • #429: Chương 429 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 7
 • #430: Chương 430 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 8
 • #431: Chương 431 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 9
 • #432: Chương 432 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 10
 • #433: Chương 433 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 11
 • #434: Chương 434 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 12
 • #435: Chương 435 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 13
 • #436: Chương 436 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 14
 • #437: Chương 437 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 15
 • #438: Chương 438 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 16
 • #439: Chương 439 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 17
 • #440: Chương 440 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 18
 • #441: Chương 441 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 19
 • #442: Chương 442 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 20
 • #443: Chương 443 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 21
 • #444: Chương 444 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 22
 • #445: Chương 445 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 23
 • #446: Chương 446 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 24
 • #447: Chương 447 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 25
 • #448: Chương 448 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 26
 • #449: Chương 449 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 27
 • #450: Chương 450 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 28
 • #451: Chương 451 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 29
 • #452: Chương 452 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 30
 • #453: Chương 453 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 31
 • #454: Chương 454 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 32
 • #455: Chương 455 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 33
 • #456: Chương 456 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 34
 • #457: Chương 457 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 35
 • #458: Chương 458 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 36
 • #459: Chương 459 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 37
 • #460: Chương 460 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 38
 • #461: Chương 461 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 39
 • #462: Chương 462 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong 40
 • #463: Chương 463 sư đệ mỗi ngày đều hoài nghi chính mình cong xong
 • #464: Chương 464 cái này tổng tài có điểm suy 1
 • #465: Chương 465 cái này tổng tài có điểm suy 2
 • #466: Chương 466 cái này tổng tài có điểm suy 3
 • #467: Chương 467 cái này tổng tài có điểm suy 4
 • #468: Chương 468 cái này tổng tài có điểm suy 5
 • #469: Chương 469 cái này tổng tài có điểm suy 6
 • #470: Chương 470 cái này tổng tài có điểm suy 7
 • #471: Chương 471 cái này tổng tài có điểm suy 8
 • #472: Chương 472 cái này tổng tài có điểm suy 9
 • #473: Chương 473 cái này tổng tài có điểm suy 10
 • #474: Chương 474 cái này tổng tài có điểm suy 11
 • #475: Chương 475 cái này tổng tài có điểm suy 12
 • #476: Chương 476 cái này tổng tài có điểm suy 13
 • #477: Chương 477 cái này tổng tài có điểm suy 14
 • #478: Chương 478 cái này tổng tài có điểm suy 15
 • #479: Chương 479 cái này tổng tài có điểm suy 16
 • #480: Chương 480 cái này tổng tài có điểm suy 17
 • #481: Chương 481 cái này tổng tài có điểm suy 18
 • #482: Chương 482 cái này tổng tài có điểm suy 19
 • #483: Chương 483 cái này tổng tài có điểm suy 20
 • #484: Chương 484 cái này tổng tài có điểm suy 21
 • #485: Chương 485 cái này tổng tài có điểm suy 22
 • #486: Chương 486 cái này tổng tài có điểm suy 23
 • #487: Chương 487 cái này tổng tài có điểm suy 24
 • #488: Chương 488 cái này tổng tài có điểm suy 25
 • #489: Chương 489 cái này tổng tài có điểm suy 26
 • #490: Chương 490 cái này tổng tài có điểm suy 27
 • #491: Chương 491 cái này tổng tài có điểm suy 28
 • #492: Chương 492 cái này tổng tài có điểm suy 29
 • #493: Chương 493 cái này tổng tài có điểm suy xong
 • #494: Chương 494 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 1
 • #495: Chương 495 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 2
 • #496: Chương 496 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 3
 • #497: Chương 497 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 4
 • #498: Chương 498 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 5
 • #499: Chương 499 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 6
 • #500: Chương 500 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 7
 • #501: Chương 501 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 8
 • #502: Chương 502 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 9
 • #503: Chương 503 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 10
 • #504: Chương 504 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 11
 • #505: Chương 505 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 12
 • #506: Chương 506 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 13
 • #507: Chương 507 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 14
 • #508: Chương 508 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 15
 • #509: Chương 509 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 16
 • #510: Chương 510 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 17
 • #511: Chương 511 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 18
 • #512: Chương 512 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 19
 • #513: Chương 513 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 20
 • #514: Chương 514 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 21
 • #515: Chương 515 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 22
 • #516: Chương 516 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 23
 • #517: Chương 517 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 24
 • #518: Chương 518 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 25
 • #519: Chương 519 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 26
 • #520: Chương 520 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 27
 • #521: Chương 521 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 28
 • #522: Chương 522 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 29
 • #523: Chương 523 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 30
 • #524: Chương 524 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi 31
 • #525: Chương 525 thứ ta nói thẳng, ở đây các vị, đều là rác rưởi xong
 • #526: Chương 526 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 1
 • #527: Chương 527 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 2
 • #528: Chương 528 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 3
 • #529: Chương 529 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 4
 • #530: Chương 530 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 5
 • #531: Chương 531 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 6
 • #532: Chương 532 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 7
 • #533: Chương 533 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 8
 • #534: Chương 534 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 9
 • #535: Chương 535 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 10
 • #536: Chương 536 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 11
 • #537: Chương 537 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 12
 • #538: Chương 538 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 13
 • #539: Chương 539 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 14
 • #540: Chương 540 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 15
 • #541: Chương 541 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 16
 • #542: Chương 542 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 17
 • #543: Chương 543 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 18
 • #544: Chương 544 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 19
 • #545: Chương 545 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 20 【 cầu vé tháng 】
 • #546: Chương 546 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 21
 • #547: Chương 547 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 22
 • #548: Chương 548 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 23
 • #549: Chương 549 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 24
 • #550: Chương 550 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 25
 • #551: Chương 551 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 26
 • #552: Chương 552 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 27
 • #553: Chương 553 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 28
 • #554: Chương 554 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 29
 • #555: Chương 555 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 30
 • #556: Chương 556 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 31 【 xin nghỉ 】
 • #557: Chương 557 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 32
 • #558: Chương 558 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 33
 • #559: Chương 559 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 34
 • #560: Chương 560 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 35
 • #561: Chương 561 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 36
 • #562: Chương 562 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 37
 • #563: Chương 563 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 38
 • #564: Chương 564 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 39
 • #565: Chương 565 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng 40
 • #566: Chương 566 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng xong
 • #567: Chương 567 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng phiên ngoại 1
 • #568: Chương 568 thanh tâm quả dục tiếu hòa thượng phiên ngoại 2
 • #569: Chương 569 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 1
 • #570: Chương 570 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 2
 • #571: Chương 571 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 3
 • #572: Chương 572 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 4
 • #573: Chương 573 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 5
 • #574: Chương 574 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 6
 • #575: Chương 575 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 7
 • #576: Chương 576 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 8
 • #577: Chương 577 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 9
 • #578: Chương 578 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 10
 • #579: Chương 579 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 11
 • #580: Chương 580 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 12
 • #581: Chương 581 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 13
 • #582: Chương 582 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 14
 • #583: Chương 583 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 15
 • #584: Chương 584 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 16
 • #585: Chương 585 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 17
 • #586: Chương 586 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 18 【 cầu vé tháng 】
 • #587: Chương 587 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 19
 • #588: Chương 588 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 20
 • #589: Chương 589 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 21
 • #590: Chương 590 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 22 【 cầu vé tháng! 】
 • #591: Chương 591 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 23
 • #592: Chương 592 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 24
 • #593: Chương 593 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 25 【 vé tháng thêm càng 】
 • #594: Chương 594 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 26 【 vé tháng thêm càng 】
 • #595: Chương 595 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 27
 • #596: Chương 596 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 28
 • #597: Chương 597 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 29
 • #598: Chương 598 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 30
 • #599: Chương 599 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 31
 • #600: Chương 600 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 32
 • #601: Chương 601 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 33
 • #602: Chương 602 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 34
 • #603: Chương 603 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 35
 • #604: Chương 604 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 36
 • #605: Chương 605 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 37
 • #606: Chương 606 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 38
 • #607: Chương 607 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 39
 • #608: Chương 608 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 40
 • #609: Chương 609 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 41
 • #610: Chương 610 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm 42
 • #611: Chương 611 lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm xong
 • #612: Chương 612 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 1
 • #613: Chương 613 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 2
 • #614: Chương 614 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 3
 • #615: Chương 615 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 4
 • #616: Chương 616 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 5
 • #617: Chương 617 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 6
 • #618: Chương 618 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 7
 • #619: Chương 619 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 8
 • #620: Chương 620 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 9
 • #621: Chương 621 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 10
 • #622: Chương 622 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 11
 • #623: Chương 623 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 12
 • #624: Chương 624 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 13
 • #625: Chương 625 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 14
 • #626: Chương 626 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 15
 • #627: Chương 627 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 16
 • #628: Chương 628 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 17
 • #629: Chương 629 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 18
 • #630: Chương 630 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 19
 • #631: Chương 631 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 20
 • #632: Chương 632 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 21
 • #633: Chương 633 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 22
 • #634: Chương 634 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 23
 • #635: Chương 635 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 24
 • #636: Chương 636 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 25
 • #637: Chương 637 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 26
 • #638: Chương 638 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 27
 • #639: Chương 639 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 28
 • #640: Chương 640 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 29
 • #641: Chương 641 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 30
 • #642: Chương 642 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 31
 • #643: Chương 643 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 32
 • #644: Chương 644 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 33
 • #645: Chương 645 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 34
 • #646: Chương 646 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 35
 • #647: Chương 647 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 36
 • #648: Chương 648 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu 37
 • #649: Chương 649 hắc hóa hoàng tử tiếu mẫu hậu xong
 • #650: Chương 650 phiên ngoại ngàn năm
 • #651: Chương 651 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 1
 • #652: Chương 652 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 2
 • #653: Chương 653 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 3
 • #654: Chương 654 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 4
 • #655: Chương 655 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 5
 • #656: Chương 656 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 6
 • #657: Chương 657 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 7
 • #658: Chương 658 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 8
 • #659: Chương 659 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 9
 • #660: Chương 660 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 10
 • #661: Chương 661 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 11
 • #662: Chương 662 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 12
 • #663: Chương 663 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 13
 • #664: Chương 664 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 14
 • #665: Chương 665 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 15
 • #666: Chương 666 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 16
 • #667: Chương 667 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 17
 • #668: Chương 668 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 18
 • #669: Chương 669 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 19
 • #670: Chương 670 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 20
 • #671: Chương 671 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 21
 • #672: Chương 672 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 22
 • #673: Chương 673 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 23
 • #674: Chương 674 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 24
 • #675: Chương 675 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 25
 • #676: Chương 676 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 26
 • #677: Chương 677 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 27
 • #678: Chương 678 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 28
 • #679: Chương 679 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 29
 • #680: Chương 680 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 30
 • #681: Chương 681 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 31
 • #682: Chương 682 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 32
 • #683: Chương 683 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 33
 • #684: Chương 684 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 34
 • #685: Chương 685 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 35
 • #686: Chương 686 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 36
 • #687: Chương 687 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 37 【 cầu vé tháng 】
 • #688: Chương 688 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 38
 • #689: Chương 689 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 39
 • #690: Chương 690 ở kia NP hợp pháp thú nhân thế giới 40
 • #691: Chương 691 khiếp sợ! Kẹo bông gòn thế nhưng là……
 • #692: Chương 692 mộng hồi · mới gặp
 • #693: Chương 693 trước kia ( một )
 • #694: Chương 694 bị bằng hữu hố thảm võng văn đại thần 1
 • #695: Chương 695 bị bằng hữu hố thảm võng văn đại thần 2
 • #696: Chương 696 bị bằng hữu hố thảm võng văn đại thần 3
 • #697: Chương 697 bị bằng hữu hố thảm võng văn đại thần 4
 • #698: Chương 698 bị bằng hữu hố thảm võng văn đại thần 5
 • #699: Chương 699 bị bằng hữu hố thảm võng văn đại thần 6
 • #700: Chương 700 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 7
 • #701: Chương 701 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 8
 • #702: Chương 702 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 9
 • #703: Chương 703 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 10
 • #704: Chương 704 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 11
 • #705: Chương 705 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 12
 • #706: Chương 706 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 13
 • #707: Chương 707 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 14
 • #708: Chương 708 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 15
 • #709: Chương 709 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 16
 • #710: Chương 710 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 17
 • #711: Chương 711 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 18
 • #712: Chương 712 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 19
 • #713: Chương 713 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 20
 • #714: Chương 714 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 21
 • #715: Chương 715 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 22
 • #716: Chương 716 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 23
 • #717: Chương 717 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 24
 • #718: Chương 718 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 25
 • #719: Chương 719 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 26
 • #720: Chương 720 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 27
 • #721: Chương 721 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 28
 • #722: Chương 722 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 29
 • #723: Chương 723 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 30
 • #724: Chương 724 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 31
 • #725: Chương 725 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 32
 • #726: Chương 726 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 33
 • #727: Chương 727 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 34
 • #728: Chương 728 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 35
 • #729: Chương 729 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 36
 • #730: Chương 730 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 37
 • #731: Chương 731 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 38
 • #732: Chương 732 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 39
 • #733: Chương 733 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 40
 • #734: Chương 734 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 41
 • #735: Chương 735 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 42
 • #736: Chương 736 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 43
 • #737: Chương 737 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 44
 • #738: Chương 738 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 45
 • #739: Chương 739 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 46
 • #740: Chương 740 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 47
 • #741: Chương 741 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 48
 • #742: Chương 742 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 49
 • #743: Chương 743 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 50
 • #744: Chương 744 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 51
 • #745: Chương 745 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 52
 • #746: Chương 746 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 53
 • #747: Chương 747 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 54
 • #748: Chương 748 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 55
 • #749: Chương 749 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 56
 • #750: Chương 750 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 57
 • #751: Chương 751 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 58
 • #752: Chương 752 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 59
 • #753: Chương 753 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 60
 • #754: Chương 754 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 61
 • #755: Chương 755 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 62
 • #756: Chương 756 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 63
 • #757: Chương 757 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 64
 • #758: Chương 758 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 65
 • #759: Chương 759 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 66
 • #760: Chương 760 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 67
 • #761: Chương 761 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 68
 • #762: Chương 762 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 69
 • #763: Chương 763 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút 70
 • #764: Chương 764 bị bằng hữu hố thảm đại thần tay bút xong
 • #765: Chương 765 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 1
 • #766: Chương 766 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 2
 • #767: Chương 767 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 3
 • #768: Chương 768 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 4
 • #769: Chương 769 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 5
 • #770: Chương 770 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 6
 • #771: Chương 771 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 7
 • #772: Chương 772 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 8
 • #773: Chương 773 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 9
 • #774: Chương 774 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 10
 • #775: Chương 775 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 11
 • #776: Chương 776 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 12
 • #777: Chương 777 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 13
 • #778: Chương 778 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 14
 • #779: Chương 779 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 15
 • #780: Chương 780 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 16
 • #781: Chương 781 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 17
 • #782: Chương 782 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 18
 • #783: Chương 783 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 19
 • #784: Chương 784 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 20
 • #785: Chương 785 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 21
 • #786: Chương 786 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 22
 • #787: Chương 787 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 23
 • #788: Chương 788 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 24
 • #789: Chương 789 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 25
 • #790: Chương 790 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 26
 • #791: Chương 791 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 27
 • #792: Chương 792 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 28
 • #793: Chương 793 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 29
 • #794: Chương 794 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 30
 • #795: Chương 795 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 31
 • #796: Chương 796 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 32
 • #797: Chương 797 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 33
 • #798: Chương 798 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 34
 • #799: Chương 799 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 35
 • #800: Chương 800 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 36
 • #801: Chương 801 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 37
 • #802: Chương 802 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 38
 • #803: Chương 803 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 39
 • #804: Chương 804 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 40
 • #805: Chương 805 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 41
 • #806: Chương 806 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 42
 • #807: Chương 807 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 43
 • #808: Chương 808 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 44
 • #809: Chương 809 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 45
 • #810: Chương 810 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 46
 • #811: Chương 811 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 47
 • #812: Chương 812 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 48
 • #813: Chương 813 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 49
 • #814: Chương 814 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 50
 • #815: Chương 815 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 51
 • #816: Chương 816 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 52
 • #817: Chương 817 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 53
 • #818: Chương 818 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 54
 • #819: Chương 819 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 55
 • #820: Chương 820 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 56
 • #821: Chương 821 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 57
 • #822: Chương 822 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 58
 • #823: Chương 823 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 59
 • #824: Chương 824 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 60
 • #825: Chương 825 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 61
 • #826: Chương 826 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 62
 • #827: Chương 827 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 63
 • #828: Chương 828 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 64
 • #829: Chương 829 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 65
 • #830: Chương 830 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 66
 • #831: Chương 831 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 67
 • #832: Chương 832 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 68
 • #833: Chương 833 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 69
 • #834: Chương 834 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 70
 • #835: Chương 835 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 71
 • #836: Chương 836 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 72
 • #837: Chương 837 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 73
 • #838: Chương 838 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 74
 • #839: Chương 839 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 75
 • #840: Chương 840 ta làm tang thi một giây biến sa điêu 76
 • #841: Chương 841 ta làm tang thi một giây biến sa điêu xong
 • #842: Chương 842 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 1
 • #843: Chương 843 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 2
 • #844: Chương 844 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 3
 • #845: Chương 845 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 4
 • #846: Chương 846 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 5
 • #847: Chương 847 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 6
 • #848: Chương 848 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 7
 • #849: Chương 849 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 8
 • #850: Chương 850 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 9
 • #851: Chương 851 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 10
 • #852: Chương 852 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 11
 • #853: Chương 853 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 12
 • #854: Chương 854 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 13
 • #855: Chương 855 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 14
 • #856: Chương 856 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 15
 • #857: Chương 857 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 16 【 cầu vé tháng 】
 • #858: Chương 858 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 17
 • #859: Chương 859 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 18
 • #860: Chương 860 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 19
 • #861: Chương 861 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 20
 • #862: Chương 862 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 21
 • #863: Chương 863 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 22
 • #864: Chương 864 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 23
 • #865: Chương 865 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 24
 • #866: Chương 866 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 25
 • #867: Chương 867 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 26
 • #868: Chương 868 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 27
 • #869: Chương 869 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 28
 • #870: Chương 870 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 29
 • #871: Chương 871 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 30
 • #872: Chương 872 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 31
 • #873: Chương 873 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 32
 • #874: Chương 874 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 33
 • #875: Chương 875 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 34
 • #876: Chương 876 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 35
 • #877: Chương 877 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 36
 • #878: Chương 878 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 37
 • #879: Chương 879 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 38
 • #880: Chương 880 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 39
 • #881: Chương 881 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 40
 • #882: Chương 882 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 41
 • #883: Chương 883 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 42
 • #884: Chương 884 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 43
 • #885: Chương 885 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 44
 • #886: Chương 886 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 45
 • #887: Chương 887 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 46
 • #888: Chương 888 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 47
 • #889: Chương 889 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 48
 • #890: Chương 890 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 49
 • #891: Chương 891 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 50
 • #892: Chương 892 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 51
 • #893: Chương 893 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 52
 • #894: Chương 894 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 53
 • #895: Chương 895 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 54
 • #896: Chương 896 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 55
 • #897: Chương 897 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 56
 • #898: Chương 898 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 57
 • #899: Chương 899 đương chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 58
 • #900: Chương 900 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 59
 • #901: Chương 901 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 60
 • #902: Chương 902 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 61
 • #903: Chương 903 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 62
 • #904: Chương 904 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 63
 • #905: Chương 905 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 64
 • #906: Chương 906 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 65
 • #907: Chương 907 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 66
 • #908: Chương 908 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 67
 • #909: Chương 909 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới 68
 • #910: Chương 910 chính kịch nam chủ xuất hiện ở Mary Sue thế giới xong
 • #911: Chương 911 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 1
 • #912: Chương 912 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 2
 • #913: Chương 913 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 3
 • #914: Chương 914 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 4
 • #915: Chương 915 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 5
 • #916: Chương 916 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 6
 • #917: Chương 917 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 7
 • #918: Chương 918 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 8
 • #919: Chương 919 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 9
 • #920: Chương 920 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 10
 • #921: Chương 921 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 11
 • #922: Chương 922 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 12
 • #923: Chương 923 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 13
 • #924: Chương 924 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 14
 • #925: Chương 925 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 15
 • #926: Chương 926 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 16
 • #927: Chương 927 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 17 【 cầu vé tháng 】
 • #928: Chương 928 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 18
 • #929: Chương 929 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 19
 • #930: Chương 930 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 20
 • #931: Chương 931 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 21
 • #932: Chương 932 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 22
 • #933: Chương 933 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 23
 • #934: Chương 934 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 24
 • #935: Chương 935 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 25
 • #936: Chương 936 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 26
 • #937: Chương 937 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 27
 • #938: Chương 938 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 28
 • #939: Chương 939 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 29
 • #940: Chương 940 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 30
 • #941: Chương 941 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 31
 • #942: Chương 942 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 32
 • #943: Chương 943 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 33
 • #944: Chương 944 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 34
 • #945: Chương 945 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 35
 • #946: Chương 946 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 36
 • #947: Chương 947 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 37
 • #948: Chương 948 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 38
 • #949: Chương 949 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 39
 • #950: Chương 950 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 40
 • #951: Chương 951 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 41
 • #952: Chương 952 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 42
 • #953: Chương 953 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 43
 • #954: Chương 954 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 44
 • #955: Chương 955 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa 45
 • #956: Chương 956 hòa thân hạt nhân, đừng hắc hóa xong
 • #957: Chương 957 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 1
 • #958: Chương 958 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 2
 • #959: Chương 959 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 3
 • #960: Chương 960 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 4
 • #961: Chương 961 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 5
 • #962: Chương 962 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 6
 • #963: Chương 963 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 7
 • #964: Chương 964 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 8
 • #965: Chương 965 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 9
 • #966: Chương 966 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 10
 • #967: Chương 967 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 11
 • #968: Chương 968 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 12
 • #969: Chương 969 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 13
 • #970: Chương 970 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 14
 • #971: Chương 971 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 15
 • #972: Chương 972 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 16
 • #973: Chương 973 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 17
 • #974: Chương 974 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 18
 • #975: Chương 975 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 19
 • #976: Chương 976 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 20
 • #977: Chương 977 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 21
 • #978: Chương 978 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 22
 • #979: Chương 979 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 23
 • #980: Chương 980 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 24
 • #981: Chương 981 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 25
 • #982: Chương 982 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 26
 • #983: Chương 983 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 27
 • #984: Chương 984 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 28
 • #985: Chương 985 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 29
 • #986: Chương 986 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 30
 • #987: Chương 987 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 31
 • #988: Chương 988 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 32
 • #989: Chương 989 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 33
 • #990: Chương 990 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 34
 • #991: Chương 991 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 35
 • #992: Chương 992 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 36
 • #993: Chương 993 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 37
 • #994: Chương 994 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 38
 • #995: Chương 995 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 39
 • #996: Chương 996 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 40
 • #997: Chương 997 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 41
 • #998: Chương 998 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 42
 • #999: Chương 999 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 43
 • #1000: Chương 1000 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 44
 • #1001: Chương 1001 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 45
 • #1002: Chương 1002 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 46
 • #1003: Chương 1003 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 47
 • #1004: Chương 1004 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 48
 • #1005: Chương 1005 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 49
 • #1006: Chương 1006 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 50
 • #1007: Chương 1007 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 51
 • #1008: Chương 1008 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 52
 • #1009: Chương 1009 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ 53
 • #1010: Chương 1010 ta tin tưởng khoa học, nhưng ta thật sự thấy quỷ xong
 • #1011: Chương 1011 trước kia bật mí 1
 • #1012: Chương 1012 trước kia bật mí 2
 • #1013: Chương 1013 trước kia bật mí 3
 • #1014: Chương 1014 cùng Thiên Đạo đoạt thời gian
 • #1015: Chương 1015 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 1
 • #1016: Chương 1016 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 2
 • #1017: Chương 1017 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 3
 • #1018: Chương 1018 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 4
 • #1019: Chương 1019 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 5
 • #1020: Chương 1020 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 6
 • #1021: Chương 1021 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 7
 • #1022: Chương 1022 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 8
 • #1023: Chương 1023 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 9
 • #1024: Chương 1024 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 10
 • #1025: Chương 1025 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 11 【 cầu vé tháng 】
 • #1026: Chương 1026 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 12
 • #1027: Chương 1027 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 13
 • #1028: Chương 1028 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 14
 • #1029: Chương 1029 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 15
 • #1030: Chương 1030 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 16
 • #1031: Chương 1031 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 17
 • #1032: Chương 1032 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 18 【 cầu vé tháng 】
 • #1033: Chương 1033 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 19
 • #1034: Chương 1034 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 20
 • #1035: Chương 1035 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 21
 • #1036: Chương 1036 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 22
 • #1037: Chương 1037 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 23
 • #1038: Chương 1038 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 24
 • #1039: Chương 1039 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 25
 • #1040: Chương 1040 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 26
 • #1041: Chương 1041 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 27
 • #1042: Chương 1042 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 28
 • #1043: Chương 1043 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 29
 • #1044: Chương 1044 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 30
 • #1045: Chương 1045 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 31
 • #1046: Chương 1046 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 32
 • #1047: Chương 1047 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 33
 • #1048: Chương 1048 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 34
 • #1049: Chương 1049 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 35
 • #1050: Chương 1050 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 36
 • #1051: Chương 1051 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 37
 • #1052: Chương 1052 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 38
 • #1053: Chương 1053 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 39
 • #1054: Chương 1054 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 40
 • #1055: Chương 1055 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 41
 • #1056: Chương 1056 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 42
 • #1057: Chương 1057 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 43
 • #1058: Chương 1058 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 44
 • #1059: Chương 1059 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 45
 • #1060: Chương 1060 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng 46
 • #1061: Chương 1061 Lục gia nhị gia đầu quả tim, ẩn giấu viên cục cưng xong
 • #1062: Chương 1062 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 1
 • #1063: Chương 1063 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 2
 • #1064: Chương 1064 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 3
 • #1065: Chương 1065 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 4
 • #1066: Chương 1066 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 5
 • #1067: Chương 1067 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 6
 • #1068: Chương 1068 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 7
 • #1069: Chương 1069 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 8
 • #1070: Chương 1070 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 9
 • #1071: Chương 1071 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 10
 • #1072: Chương 1072 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 11
 • #1073: Chương 1073 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 12
 • #1074: Chương 1074 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 13
 • #1075: Chương 1075 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 14
 • #1076: Chương 1076 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 15
 • #1077: Chương 1077 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 16
 • #1078: Chương 1078 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 17
 • #1079: Chương 1079 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 18
 • #1080: Chương 1080 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 19
 • #1081: Chương 1081 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 20
 • #1082: Chương 1082 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 21
 • #1083: Chương 1083 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 22
 • #1084: Chương 1084 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 23
 • #1085: Chương 1085 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 24
 • #1086: Chương 1086 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 25
 • #1087: Chương 1087 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 26
 • #1088: Chương 1088 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 27
 • #1089: Chương 1089 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 28
 • #1090: Chương 1090 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 29
 • #1091: Chương 1091 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 30
 • #1092: Chương 1092 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 31
 • #1093: Chương 1093 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 32
 • #1094: Chương 1094 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 33
 • #1095: Chương 1095 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 34
 • #1096: Chương 1096 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 35
 • #1097: Chương 1097 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 36
 • #1098: Chương 1098 nàng thoạt nhìn thực mỹ vị 37
 • #1099: Chương 1099 trước kia tục 1
 • #1100: Chương 1100 trước kia tục 2
 • #1101: Chương 1101 một nhà đoàn viên
 • #1102: Chương 1102 Thiên Đạo hảo luân hồi
 • #1103: Chương 1103 Sương Hàn
 • #1104: Chương 1104 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 1
 • #1105: Chương 1105 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 2
 • #1106: Chương 1106 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 3
 • #1107: Chương 1107 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 4
 • #1108: Chương 1108 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 5
 • #1109: Chương 1109 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 6
 • #1110: Chương 1110 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 7
 • #1111: Chương 1111 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 8
 • #1112: Chương 1112 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 9
 • #1113: Chương 1113 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 10
 • #1114: Chương 1114 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 11
 • #1115: Chương 1115 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 12
 • #1116: Chương 1116 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 13
 • #1117: Chương 1117 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 14
 • #1118: Chương 1118 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 15
 • #1119: Chương 1119 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 16
 • #1120: Chương 1120 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 17
 • #1121: Chương 1121 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 18
 • #1122: Chương 1122 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 19
 • #1123: Chương 1123 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 20
 • #1124: Chương 1124 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 21
 • #1125: Chương 1125 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 22
 • #1126: Chương 1126 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ 23
 • #1127: Chương 1127 kẹo bông gòn kỳ ngộ nhớ xong
 • #1128: Chương 1128 hạt viết ngọt ngào phiên 1
 • #1129: Chương 1129 hạt viết ngọt ngào phiên 2
 • #1130: Chương 1130 hạt viết ngọt ngào phiên 3
 • #1131: Chương 1131 hạt viết ngọt ngào phiên 4
 • #1132: Chương 1132 hạt viết ngọt ngào phiên 5
 • #1133: Chương 1133 hạt viết ngọt ngào phiên 【 toàn văn xong 】
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.3]

Related posts

Xuyên Thành Đại Lão Liên Hôn Đối Tượng

THUYS♥️

Sủng Thê Làm Vinh

THUYS♥️

Buông Ra Cái Kia Vai Ác Để Cho Ta Tới

THUYS♥️

Yêu Tộc Nguyệt Lão

TiKay

Thứ Sáu Có Quỷ

THUYS♥️

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

THUYS♥️

Leave a Reply