Cổ ĐạiNgôn Tình

Nói Tốt Long Phượng Thai Đâu

Nhắc tới Bình Nam Hầu phủ Tam công tử Tô Thừa, tất cả mọi người đều là nói như vậy: Nhan như Phan An, tài thắng Tử Kiến, ngọc diện lang quân, oai hùng phi phàm!

Tô Du vỗ bộ ngực khoe khoang: “Lợi hại đi? Đó là ta ca, long phượng thai!”

Chợt có một ngày, thánh thượng bệnh tình nguy kịch, nàng ca ca đột nhiên sửa họ Ngụy bị tiếp vào hoàng cung.

Lại sau lại, Tô Du mắt trông mong nhìn ngồi ở trên long ỷ Tô ách, Ngụy Thừa: Nói tốt long phượng thai đâu, cư nhiên là cái hàng giả. . .

Ngụy Thừa: “Tô gia có nữ Tô Du, trẫm tâm chỗ ái, ngay trong ngày khởi sắc phong Hoàng Hậu, không được có lầm!”

Tô Du: “. . .” ╮(╯_╰)╭

Xem văn tất đọc:

★★ ngốc nghếch ngốc bạch ngọt, thích thả bay tự mình, nghiêm cẩn khảo cứu người đọc thận điểm, thận nhập

★★ có vai phụ trọng sinh ngạnh.

★★ nam chủ thân phận thật sự là hoàng tử, cùng nữ chủ không phải huynh muội, không có huyết thống quan hệ!

★★ truyện này giả tưởng, hết thảy giả thiết đi theo tác giả ý nguyện, khảo chứng đảng miễn nhập; xin miễn hết thảy hình thức bái bảng!

Tag: Yêu sâu sắc làm ruộng văn trọng sinh ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Du, Ngụy Thừa ┃ vai phụ: ┃ cái khác

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Dạ Tử Sân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0001.mp32019-05-18 16:47
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0002.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0003.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0004.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0005.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0006.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0007.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0008.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0009.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0010.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0011.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0012.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0013.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0014.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0015.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0016.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0017.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0018.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0019.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0020.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0021.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0022.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0023.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0024.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0025.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0026.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0027.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0028.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0029.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0030.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0031.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0032.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0033.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0034.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0035.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0036.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0037.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0038.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0039.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0040.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0041.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0042.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0043.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0044.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0045.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0046.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0047.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0048.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0049.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0050.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0051.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0052.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0053.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0054.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0055.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0056.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0057.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0058.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0059.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0060.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0061.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0062.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0063.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0064.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0065.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0066.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0067.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0068.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0069.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0070.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0071.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0072.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0073.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0074.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0075.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0076.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0077.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0078.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0079.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0080.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0081.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0082.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0083.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0084.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0085.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0086.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0087.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0088.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0089.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0090.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0091.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0092.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0093.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0094.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0095.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0096.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0097.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0098.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0099.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0100.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0101.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0102.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0103.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0104.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0105.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0106.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0107.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0108.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0109.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0110.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0111.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0112.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0113.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0114.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0115.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0116.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0117.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0118.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0119.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0120.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0121.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0122.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0123.mp32019-05-19 03:35
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]

Related posts

Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

TiKay

Vô Hạn Cầu Sinh

THUYS♥️

Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần

TiKay

Phượng Khởi Thương Lan: Nghịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

THUYS♥️

Ta Thật Sự Không Phải Đại Lão [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Vô Hạn Du Lịch Đoàn

TiKay

Leave a Reply