Cổ ĐạiNgôn Tình

Nói Tốt Long Phượng Thai Đâu

Nhắc tới Bình Nam Hầu phủ Tam công tử Tô Thừa, tất cả mọi người đều là nói như vậy: Nhan như Phan An, tài thắng Tử Kiến, ngọc diện lang quân, oai hùng phi phàm!

Tô Du vỗ bộ ngực khoe khoang: “Lợi hại đi? Đó là ta ca, long phượng thai!”

Chợt có một ngày, thánh thượng bệnh tình nguy kịch, nàng ca ca đột nhiên sửa họ Ngụy bị tiếp vào hoàng cung.

Lại sau lại, Tô Du mắt trông mong nhìn ngồi ở trên long ỷ Tô ách, Ngụy Thừa: Nói tốt long phượng thai đâu, cư nhiên là cái hàng giả. . .

Ngụy Thừa: “Tô gia có nữ Tô Du, trẫm tâm chỗ ái, ngay trong ngày khởi sắc phong Hoàng Hậu, không được có lầm!”

Tô Du: “. . .” ╮(╯_╰)╭

Xem văn tất đọc:

★★ ngốc nghếch ngốc bạch ngọt, thích thả bay tự mình, nghiêm cẩn khảo cứu người đọc thận điểm, thận nhập

★★ có vai phụ trọng sinh ngạnh.

★★ nam chủ thân phận thật sự là hoàng tử, cùng nữ chủ không phải huynh muội, không có huyết thống quan hệ!

★★ truyện này giả tưởng, hết thảy giả thiết đi theo tác giả ý nguyện, khảo chứng đảng miễn nhập; xin miễn hết thảy hình thức bái bảng!

Tag: Yêu sâu sắc làm ruộng văn trọng sinh ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Du, Ngụy Thừa ┃ vai phụ: ┃ cái khác

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Dạ Tử Sân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0001.mp32019-05-18 16:47
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0002.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0003.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0004.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0005.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0006.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0007.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0008.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0009.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0010.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0011.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0012.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0013.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0014.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0015.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0016.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0017.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0018.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0019.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0020.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0021.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0022.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0023.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0024.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0025.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0026.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0027.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0028.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0029.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0030.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0031.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0032.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0033.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0034.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0035.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0036.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0037.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0038.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0039.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0040.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0041.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0042.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0043.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0044.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0045.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0046.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0047.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0048.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0049.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0050.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0051.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0052.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0053.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0054.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0055.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0056.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0057.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0058.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0059.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0060.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0061.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0062.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0063.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0064.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0065.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0066.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0067.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0068.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0069.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0070.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0071.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0072.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0073.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0074.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0075.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0076.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0077.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0078.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0079.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0080.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0081.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0082.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0083.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0084.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0085.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0086.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0087.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0088.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0089.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0090.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0091.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0092.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0093.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0094.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0095.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0096.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0097.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0098.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0099.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0100.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0101.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0102.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0103.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0104.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0105.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0106.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0107.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0108.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0109.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0110.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0111.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0112.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0113.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0114.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0115.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0116.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0117.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0118.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0119.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0120.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0121.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0122.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0123.mp32019-05-19 03:35
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]

Related posts

Nàng Dâu Trọng Sinh

TiKay

Tin Hay Không Ta Thu Ngươi

THUYS♥️

Hợp Đồng Quân Hôn

TiKay

Xuyên Qua Dị Thế Chi Xuất Sắc Sinh Hoạt

TiKay

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

TiKay

Sủng Vật Cửa Hàng Tiểu Lão Bản

THUYS♥️

Leave a Reply