Cổ Đại Ngôn Tình

Nói Tốt Long Phượng Thai Đâu

Nhắc tới Bình Nam Hầu phủ Tam công tử Tô Thừa, tất cả mọi người đều là nói như vậy: Nhan như Phan An, tài thắng Tử Kiến, ngọc diện lang quân, oai hùng phi phàm!

Tô Du vỗ bộ ngực khoe khoang: “Lợi hại đi? Đó là ta ca, long phượng thai!”

Chợt có một ngày, thánh thượng bệnh tình nguy kịch, nàng ca ca đột nhiên sửa họ Ngụy bị tiếp vào hoàng cung.

Lại sau lại, Tô Du mắt trông mong nhìn ngồi ở trên long ỷ Tô ách, Ngụy Thừa: Nói tốt long phượng thai đâu, cư nhiên là cái hàng giả. . .

Ngụy Thừa: “Tô gia có nữ Tô Du, trẫm tâm chỗ ái, ngay trong ngày khởi sắc phong Hoàng Hậu, không được có lầm!”

Tô Du: “. . .” ╮(╯_╰)╭

Xem văn tất đọc:

★★ ngốc nghếch ngốc bạch ngọt, thích thả bay tự mình, nghiêm cẩn khảo cứu người đọc thận điểm, thận nhập

★★ có vai phụ trọng sinh ngạnh.

★★ nam chủ thân phận thật sự là hoàng tử, cùng nữ chủ không phải huynh muội, không có huyết thống quan hệ!

★★ truyện này giả tưởng, hết thảy giả thiết đi theo tác giả ý nguyện, khảo chứng đảng miễn nhập; xin miễn hết thảy hình thức bái bảng!

Tag: Yêu sâu sắc làm ruộng văn trọng sinh ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Du, Ngụy Thừa ┃ vai phụ: ┃ cái khác

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Dạ Tử Sân
 •  Chương: /123
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0001.mp32019-05-18 16:47
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0002.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0003.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0004.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0005.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0006.mp32019-05-18 16:48
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0007.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0008.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0009.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0010.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0011.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0012.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0013.mp32019-05-18 16:49
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0014.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0015.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0016.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0017.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0018.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0019.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0020.mp32019-05-18 16:50
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0021.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0022.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0023.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0024.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0025.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0026.mp32019-05-18 16:51
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0027.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0028.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0029.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0030.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0031.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0032.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0033.mp32019-05-18 16:52
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0034.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0035.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0036.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0037.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0038.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0039.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0040.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0041.mp32019-05-18 16:53
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0042.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0043.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0044.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0045.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0046.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0047.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0048.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0049.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0050.mp32019-05-18 16:54
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0051.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0052.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0053.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0054.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0055.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0056.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0057.mp32019-05-18 16:55
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0058.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0059.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0060.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0061.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0062.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0063.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0064.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0065.mp32019-05-18 16:56
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0066.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0067.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0068.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0069.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0070.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0071.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0072.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0073.mp32019-05-18 16:57
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0074.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0075.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0076.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0077.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0078.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0079.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0080.mp32019-05-18 16:58
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0081.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0082.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0083.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0084.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0085.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0086.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0087.mp32019-05-18 16:59
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0088.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0089.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0090.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0091.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0092.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0093.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0094.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0095.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0096.mp32019-05-18 17:00
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0097.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0098.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0099.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0100.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0101.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0102.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0103.mp32019-05-18 17:01
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0104.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0105.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0106.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0107.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0108.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0109.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0110.mp32019-05-18 17:02
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0111.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0112.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0113.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0114.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0115.mp32019-05-19 03:33
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0116.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0117.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0118.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0119.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0120.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0121.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0122.mp32019-05-19 03:34
 • noi-tot-long-phuong-thai-dau-chuong-0123.mp32019-05-19 03:35
[Total: 6   Average: 4.8/5]

Related posts

Điền Viên Khuê Sự

THUYS♥️

Trùng Sinh Đích Nữ Nghịch Tập Tu Tiên

THUYS♥️

Weibo Của Ta Có Thể Đoán Mệnh

THUYS♥️

Leave a Reply