Huyền HuyễnLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

Bổn văn từng dùng danh 《 ảnh đế nữ nhi là thần côn? 》

Tạ đạc nam di động vang lên, gọi điện thoại người tự xưng là hắn lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Diễn nhiều năm như vậy diễn, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là ‘ thấy quỷ ’

Ngày gần đây, giới giải trí đầu đề bị đức nghệ song hinh ảnh đế tạ đạc nam tai tiếng chiếm lĩnh.

# hình tượng sụp đổ! Giới giải trí không tai tiếng cán bộ kỳ cựu tạ đạc nam lãnh một thần bí nữ tử ở trong nhà qua đêm! #

# kinh thiên nghịch chuyển! Ảnh đế tạ đạc nam chính miệng thừa nhận thần bí nữ tử là chính mình nữ nhi! #

# tạ đạc nam tư sinh nữ vào ở bầm thây hung trạch, tạ đạc nam tán nữ nhi không sợ mê tín, tin tưởng vững chắc khoa học! #

Nữ chủ dung lê mặt nho thầm nghĩ gan còn đại, bát quái, bói toán, phong thuỷ toàn bộ sẽ không, chuyên tâm đuổi ma đuổi quỷ.

Tag: Ảo tưởng không gianNữ cường

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dung lê ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lạc Tân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0001.mp32019-03-13 05:42
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0002.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0003.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0004.mp32019-03-13 05:44
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0005.mp32019-03-13 05:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0006.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0007.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0008.mp32019-03-13 05:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0009.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0010.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0011.mp32019-03-13 05:49
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0012.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0013.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0014.mp32019-03-13 05:51
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0015.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0016.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0017.mp32019-03-13 05:53
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0018.mp32019-03-13 05:56
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0019.mp32019-03-13 05:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0020.mp32019-03-13 05:58
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0021.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0022.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0023.mp32019-03-13 06:00
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0024.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0025.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0026.mp32019-03-13 06:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0027.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0028.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0029.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0030.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0031.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0032.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0033.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0034.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0035.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0036.mp32019-03-13 06:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0037.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0038.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0039.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0040.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0041.mp32019-03-13 06:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0042.mp32019-03-13 06:13
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0043.mp32019-03-13 06:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0044.mp32019-03-13 06:15
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0045.mp32019-03-13 06:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0046.mp32019-03-13 06:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0047.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0048.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0049.mp32019-03-13 06:19
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0050.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0051.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0052.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0053.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0054.mp32019-03-13 06:24
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0055.mp32019-03-13 06:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0056.mp32019-03-13 06:27
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0057.mp32019-03-13 06:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0058.mp32019-03-13 06:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0059.mp32019-03-13 06:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0060.mp32019-03-13 06:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0061.mp32019-03-13 06:36
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0062.mp32019-03-13 06:38
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0063.mp32019-03-13 06:39
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0064.mp32019-03-13 06:41
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0065.mp32019-03-13 06:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0066.mp32019-03-13 06:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0067.mp32019-03-13 06:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0068.mp32019-03-13 06:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0069.mp32019-03-13 06:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0070.mp32019-03-13 06:54
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0071.mp32019-03-13 06:55
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0072.mp32019-03-13 06:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0073.mp32019-03-13 06:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0074.mp32019-03-13 07:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0075.mp32019-03-13 07:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0076.mp32019-03-13 07:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0077.mp32019-03-13 07:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0078.mp32019-03-13 07:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0079.mp32019-03-13 07:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0080.mp32019-03-13 07:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0081.mp32019-03-13 07:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0082.mp32019-03-13 07:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0083.mp32019-03-13 07:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0084.mp32019-03-13 07:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0085.mp32019-03-13 07:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0086.mp32019-03-13 07:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0087.mp32019-03-13 07:23
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0088.mp32019-03-13 07:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0089.mp32019-03-13 07:26
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0090.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0091.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0092.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0093.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0094.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0095.mp32019-03-13 07:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0096.mp32019-03-13 07:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0097.mp32019-03-13 07:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0098.mp32019-03-13 07:36
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]

Related posts

Kinh Khiếu Tuần Hoàn ( Vô Hạn Lưu )

THUYS♥️

Linh Võ Tư Binh Khí Bộ

TiKay

Long Cốt Chiến Đế

TiKay

Tự Động Thành Thần Hệ Thống

TiKay

Thần Cấp Vườn Cây

TiKay

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

Leave a Reply