Huyền HuyễnLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

Bổn văn từng dùng danh 《 ảnh đế nữ nhi là thần côn? 》

Tạ đạc nam di động vang lên, gọi điện thoại người tự xưng là hắn lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Diễn nhiều năm như vậy diễn, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là ‘ thấy quỷ ’

Ngày gần đây, giới giải trí đầu đề bị đức nghệ song hinh ảnh đế tạ đạc nam tai tiếng chiếm lĩnh.

# hình tượng sụp đổ! Giới giải trí không tai tiếng cán bộ kỳ cựu tạ đạc nam lãnh một thần bí nữ tử ở trong nhà qua đêm! #

# kinh thiên nghịch chuyển! Ảnh đế tạ đạc nam chính miệng thừa nhận thần bí nữ tử là chính mình nữ nhi! #

# tạ đạc nam tư sinh nữ vào ở bầm thây hung trạch, tạ đạc nam tán nữ nhi không sợ mê tín, tin tưởng vững chắc khoa học! #

Nữ chủ dung lê mặt nho thầm nghĩ gan còn đại, bát quái, bói toán, phong thuỷ toàn bộ sẽ không, chuyên tâm đuổi ma đuổi quỷ.

Tag: Ảo tưởng không gianNữ cường

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dung lê ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lạc Tân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0001.mp32019-03-13 05:42
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0002.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0003.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0004.mp32019-03-13 05:44
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0005.mp32019-03-13 05:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0006.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0007.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0008.mp32019-03-13 05:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0009.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0010.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0011.mp32019-03-13 05:49
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0012.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0013.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0014.mp32019-03-13 05:51
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0015.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0016.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0017.mp32019-03-13 05:53
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0018.mp32019-03-13 05:56
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0019.mp32019-03-13 05:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0020.mp32019-03-13 05:58
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0021.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0022.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0023.mp32019-03-13 06:00
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0024.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0025.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0026.mp32019-03-13 06:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0027.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0028.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0029.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0030.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0031.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0032.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0033.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0034.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0035.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0036.mp32019-03-13 06:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0037.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0038.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0039.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0040.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0041.mp32019-03-13 06:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0042.mp32019-03-13 06:13
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0043.mp32019-03-13 06:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0044.mp32019-03-13 06:15
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0045.mp32019-03-13 06:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0046.mp32019-03-13 06:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0047.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0048.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0049.mp32019-03-13 06:19
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0050.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0051.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0052.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0053.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0054.mp32019-03-13 06:24
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0055.mp32019-03-13 06:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0056.mp32019-03-13 06:27
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0057.mp32019-03-13 06:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0058.mp32019-03-13 06:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0059.mp32019-03-13 06:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0060.mp32019-03-13 06:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0061.mp32019-03-13 06:36
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0062.mp32019-03-13 06:38
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0063.mp32019-03-13 06:39
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0064.mp32019-03-13 06:41
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0065.mp32019-03-13 06:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0066.mp32019-03-13 06:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0067.mp32019-03-13 06:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0068.mp32019-03-13 06:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0069.mp32019-03-13 06:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0070.mp32019-03-13 06:54
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0071.mp32019-03-13 06:55
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0072.mp32019-03-13 06:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0073.mp32019-03-13 06:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0074.mp32019-03-13 07:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0075.mp32019-03-13 07:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0076.mp32019-03-13 07:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0077.mp32019-03-13 07:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0078.mp32019-03-13 07:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0079.mp32019-03-13 07:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0080.mp32019-03-13 07:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0081.mp32019-03-13 07:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0082.mp32019-03-13 07:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0083.mp32019-03-13 07:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0084.mp32019-03-13 07:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0085.mp32019-03-13 07:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0086.mp32019-03-13 07:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0087.mp32019-03-13 07:23
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0088.mp32019-03-13 07:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0089.mp32019-03-13 07:26
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0090.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0091.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0092.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0093.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0094.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0095.mp32019-03-13 07:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0096.mp32019-03-13 07:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0097.mp32019-03-13 07:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0098.mp32019-03-13 07:36
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]

Related posts

Khắc Kim Sửa Mệnh [ Giới Giải Trí ]

THUYS♥️

Báo Thù Độc Liên Hoa

THUYS♥️

Mười Ba Lời Nguyền

THUYS♥️

Diệu Thủ Tâm Y

TiKay

Siêu Thần Cơ Giới Quân Đoàn

TiKay

Thái Cổ Võ Thần

TiKay

Leave a Reply