Huyền Huyễn Linh Dị Ngôn Tình Nữ Cường

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

Bổn văn từng dùng danh 《 ảnh đế nữ nhi là thần côn? 》

Tạ đạc nam di động vang lên, gọi điện thoại người tự xưng là hắn lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Diễn nhiều năm như vậy diễn, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là ‘ thấy quỷ ’

Ngày gần đây, giới giải trí đầu đề bị đức nghệ song hinh ảnh đế tạ đạc nam tai tiếng chiếm lĩnh.

# hình tượng sụp đổ! Giới giải trí không tai tiếng cán bộ kỳ cựu tạ đạc nam lãnh một thần bí nữ tử ở trong nhà qua đêm! #

# kinh thiên nghịch chuyển! Ảnh đế tạ đạc nam chính miệng thừa nhận thần bí nữ tử là chính mình nữ nhi! #

# tạ đạc nam tư sinh nữ vào ở bầm thây hung trạch, tạ đạc nam tán nữ nhi không sợ mê tín, tin tưởng vững chắc khoa học! #

Nữ chủ dung lê mặt nho thầm nghĩ gan còn đại, bát quái, bói toán, phong thuỷ toàn bộ sẽ không, chuyên tâm đuổi ma đuổi quỷ.

Tag: Ảo tưởng không gianNữ cường

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dung lê ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lạc Tân
 •  Chương: /98
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0001.mp32019-03-13 05:42
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0002.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0003.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0004.mp32019-03-13 05:44
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0005.mp32019-03-13 05:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0006.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0007.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0008.mp32019-03-13 05:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0009.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0010.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0011.mp32019-03-13 05:49
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0012.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0013.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0014.mp32019-03-13 05:51
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0015.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0016.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0017.mp32019-03-13 05:53
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0018.mp32019-03-13 05:56
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0019.mp32019-03-13 05:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0020.mp32019-03-13 05:58
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0021.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0022.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0023.mp32019-03-13 06:00
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0024.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0025.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0026.mp32019-03-13 06:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0027.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0028.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0029.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0030.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0031.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0032.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0033.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0034.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0035.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0036.mp32019-03-13 06:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0037.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0038.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0039.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0040.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0041.mp32019-03-13 06:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0042.mp32019-03-13 06:13
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0043.mp32019-03-13 06:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0044.mp32019-03-13 06:15
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0045.mp32019-03-13 06:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0046.mp32019-03-13 06:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0047.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0048.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0049.mp32019-03-13 06:19
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0050.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0051.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0052.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0053.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0054.mp32019-03-13 06:24
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0055.mp32019-03-13 06:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0056.mp32019-03-13 06:27
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0057.mp32019-03-13 06:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0058.mp32019-03-13 06:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0059.mp32019-03-13 06:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0060.mp32019-03-13 06:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0061.mp32019-03-13 06:36
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0062.mp32019-03-13 06:38
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0063.mp32019-03-13 06:39
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0064.mp32019-03-13 06:41
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0065.mp32019-03-13 06:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0066.mp32019-03-13 06:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0067.mp32019-03-13 06:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0068.mp32019-03-13 06:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0069.mp32019-03-13 06:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0070.mp32019-03-13 06:54
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0071.mp32019-03-13 06:55
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0072.mp32019-03-13 06:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0073.mp32019-03-13 06:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0074.mp32019-03-13 07:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0075.mp32019-03-13 07:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0076.mp32019-03-13 07:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0077.mp32019-03-13 07:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0078.mp32019-03-13 07:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0079.mp32019-03-13 07:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0080.mp32019-03-13 07:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0081.mp32019-03-13 07:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0082.mp32019-03-13 07:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0083.mp32019-03-13 07:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0084.mp32019-03-13 07:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0085.mp32019-03-13 07:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0086.mp32019-03-13 07:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0087.mp32019-03-13 07:23
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0088.mp32019-03-13 07:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0089.mp32019-03-13 07:26
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0090.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0091.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0092.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0093.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0094.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0095.mp32019-03-13 07:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0096.mp32019-03-13 07:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0097.mp32019-03-13 07:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0098.mp32019-03-13 07:36
[Total: 2   Average: 4.5/5]

Related posts

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

TiKay

Hiền Phu Đề Ruộng Tốt

THUYS♥️

Ta Có Thể Trở Về Không Chết

TiKay

Leave a Reply