Huyền HuyễnLinh DịNgôn TìnhNữ Cường

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

Bổn văn từng dùng danh 《 ảnh đế nữ nhi là thần côn? 》

Tạ đạc nam di động vang lên, gọi điện thoại người tự xưng là hắn lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Diễn nhiều năm như vậy diễn, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là ‘ thấy quỷ ’

Ngày gần đây, giới giải trí đầu đề bị đức nghệ song hinh ảnh đế tạ đạc nam tai tiếng chiếm lĩnh.

# hình tượng sụp đổ! Giới giải trí không tai tiếng cán bộ kỳ cựu tạ đạc nam lãnh một thần bí nữ tử ở trong nhà qua đêm! #

# kinh thiên nghịch chuyển! Ảnh đế tạ đạc nam chính miệng thừa nhận thần bí nữ tử là chính mình nữ nhi! #

# tạ đạc nam tư sinh nữ vào ở bầm thây hung trạch, tạ đạc nam tán nữ nhi không sợ mê tín, tin tưởng vững chắc khoa học! #

Nữ chủ dung lê mặt nho thầm nghĩ gan còn đại, bát quái, bói toán, phong thuỷ toàn bộ sẽ không, chuyên tâm đuổi ma đuổi quỷ.

Tag: Ảo tưởng không gianNữ cường

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dung lê ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Lạc Tân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0001.mp32019-03-13 05:42
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0002.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0003.mp32019-03-13 05:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0004.mp32019-03-13 05:44
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0005.mp32019-03-13 05:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0006.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0007.mp32019-03-13 05:46
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0008.mp32019-03-13 05:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0009.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0010.mp32019-03-13 05:48
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0011.mp32019-03-13 05:49
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0012.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0013.mp32019-03-13 05:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0014.mp32019-03-13 05:51
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0015.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0016.mp32019-03-13 05:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0017.mp32019-03-13 05:53
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0018.mp32019-03-13 05:56
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0019.mp32019-03-13 05:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0020.mp32019-03-13 05:58
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0021.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0022.mp32019-03-13 05:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0023.mp32019-03-13 06:00
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0024.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0025.mp32019-03-13 06:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0026.mp32019-03-13 06:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0027.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0028.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0029.mp32019-03-13 06:04
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0030.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0031.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0032.mp32019-03-13 06:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0033.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0034.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0035.mp32019-03-13 06:06
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0036.mp32019-03-13 06:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0037.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0038.mp32019-03-13 06:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0039.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0040.mp32019-03-13 06:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0041.mp32019-03-13 06:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0042.mp32019-03-13 06:13
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0043.mp32019-03-13 06:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0044.mp32019-03-13 06:15
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0045.mp32019-03-13 06:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0046.mp32019-03-13 06:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0047.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0048.mp32019-03-13 06:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0049.mp32019-03-13 06:19
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0050.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0051.mp32019-03-13 06:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0052.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0053.mp32019-03-13 06:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0054.mp32019-03-13 06:24
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0055.mp32019-03-13 06:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0056.mp32019-03-13 06:27
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0057.mp32019-03-13 06:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0058.mp32019-03-13 06:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0059.mp32019-03-13 06:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0060.mp32019-03-13 06:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0061.mp32019-03-13 06:36
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0062.mp32019-03-13 06:38
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0063.mp32019-03-13 06:39
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0064.mp32019-03-13 06:41
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0065.mp32019-03-13 06:43
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0066.mp32019-03-13 06:45
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0067.mp32019-03-13 06:47
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0068.mp32019-03-13 06:50
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0069.mp32019-03-13 06:52
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0070.mp32019-03-13 06:54
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0071.mp32019-03-13 06:55
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0072.mp32019-03-13 06:57
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0073.mp32019-03-13 06:59
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0074.mp32019-03-13 07:01
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0075.mp32019-03-13 07:03
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0076.mp32019-03-13 07:05
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0077.mp32019-03-13 07:07
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0078.mp32019-03-13 07:09
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0079.mp32019-03-13 07:11
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0080.mp32019-03-13 07:12
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0081.mp32019-03-13 07:14
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0082.mp32019-03-13 07:16
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0083.mp32019-03-13 07:17
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0084.mp32019-03-13 07:18
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0085.mp32019-03-13 07:20
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0086.mp32019-03-13 07:22
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0087.mp32019-03-13 07:23
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0088.mp32019-03-13 07:25
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0089.mp32019-03-13 07:26
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0090.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0091.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0092.mp32019-03-13 07:28
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0093.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0094.mp32019-03-13 07:29
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0095.mp32019-03-13 07:30
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0096.mp32019-03-13 07:32
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0097.mp32019-03-13 07:34
 • than-con-dao-he-hang-ngay-chuong-0098.mp32019-03-13 07:36
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]

Related posts

Cứu Mạng, đoạt Tới Cơ Duyên Có độc!

TiKay

Thập Niên 70 Đại Lão Vợ Chồng

TiKay

Vạn Tộc Cơ Nhân Thời Đại

TiKay

Dị Thế Lưu Đày

TiKay

Thực Linh Sư

THUYS♥️

Percy Jackson Tập 2 : Biển Quái Vật

THUYS♥️

Leave a Reply