Cổ ĐạiHiện ĐạiHuyền HuyễnKhoa HuyễnNgôn TìnhXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh: Ma Vương Đại Nhân, Cực Hạn Sủng

Xuyên Nhanh: Ma Vương Đại Nhân, Cực Hạn SủngHán Việt: Khoái xuyên: Ma vương đại nhân, cực trí sủng

【1v1, ngọt ngào tuyệt sủng 】

Hệ thống thực lực hố chủ, một đợt thần thao tác, đem nàng mang vào ô ô ô công lược kiếp sống.

Tà mị ảnh đế, hắc hóa học bá, bệnh kiều ca ca…… Đủ loại kiểu dáng nam thần, mỗi cái đều đối nàng ‘ đau sủng ’ có thêm, Hạ Linh liêu xong liền chạy, lại phát hiện căn bản trốn không thoát!

Mặc kệ nơi nào, đều có một cái đại phúc hắc, môi mỏng nhẹ cong nhìn chăm chú vào nàng.

“Hạ Linh, chúng ta nói chuyện?”

Hạ Linh: “Không nói chuyện, lại tưởng gạt ta sinh hầu tử!”

( đã kết thúc lão thư 《 xuyên nhanh chi nữ xứng bẻ ra cũng là hắc 》, ngày càng bảo đảm, yên tâm nhập hố. )

Nguồn: wikidth.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thập Tam Thanh
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 1 )
 • #2: Chương 2 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 2 )
 • #3: Chương 3 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 3 )
 • #4: Chương 4 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 4 )
 • #5: Chương 5 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 5 )
 • #6: Chương 6 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 6 )
 • #7: Chương 7 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 7 )
 • #8: Chương 8 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 8 )
 • #9: Chương 9 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 9 )
 • #10: Chương 10 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 10 )
 • #11: Chương 11 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 11 )
 • #12: Chương 12 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 12 )
 • #13: Chương 13 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 13 )
 • #14: Chương 14 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 14 )
 • #15: Chương 15 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 15 )
 • #16: Chương 16 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 16 )
 • #17: Chương 17 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 17 )
 • #18: Chương 18 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 18 )
 • #19: Chương 19 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 19 )
 • #20: Chương 20 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 20 )
 • #21: Chương 21 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 21 )
 • #22: Chương 22 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 22 )
 • #23: Chương 23 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 22 )
 • #24: Chương 24 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 23 )
 • #25: Chương 25 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 24 )
 • #26: Chương 26 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 25 )
 • #27: Chương 27 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 26 )
 • #28: Chương 28 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 27 )
 • #29: 1 thêm càng
 • #30: Chương 30 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 29 )
 • #31: Chương 31 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 30 )
 • #32: Chương 32 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 31 )
 • #33: Chương 33 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 32 )
 • #34: Chương 34 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( 33 )
 • #35: Chương 35 minh tinh tổng tài tiểu cục cưng ( chung )
 • #36: Hôn lễ hằng ngày
 • #37: Hôn lễ hằng ngày
 • #38: Chương 38 hắc hóa trúc mã là học bá ( 1 )
 • #39: Chương 39 hắc hóa trúc mã là học bá ( 2 )
 • #40: Chương 40 hắc hóa trúc mã là học bá ( 3 )
 • #41: Chương 41 hắc hóa trúc mã là học bá ( 4 )
 • #42: Chương 42 hắc hóa trúc mã là học bá ( 5 )
 • #43: Chương 43 hắc hóa trúc mã là học bá ( 6 )
 • #44: Chương 44 hắc hóa trúc mã là học bá ( 7 )
 • #45: Chương 45 hắc hóa trúc mã là học bá ( 8 )
 • #46: Chương 46 hắc hóa trúc mã là học bá ( 9 )
 • #47: Chương 47 hắc hóa trúc mã là học bá ( 10 )
 • #48: Chương 48 hắc hóa trúc mã là học bá ( 11 )
 • #49: Chương 49 hắc hóa trúc mã là học bá ( 12 )
 • #50: Chương 50 hắc hóa trúc mã là học bá ( 13 )
 • #51: Chương 51 hắc hóa trúc mã là học bá ( 14 )
 • #52: Chương 52 hắc hóa trúc mã là học bá ( 15 )
 • #53: Chương 53 hắc hóa trúc mã là học bá ( 16 )
 • #54: Chương 54 hắc hóa trúc mã là học bá ( 17 )
 • #55: Chương 55 hắc hóa trúc mã là học bá ( 18 )
 • #56: Chương 56 hắc hóa trúc mã là học bá ( 19 )
 • #57: Chương 57 hắc hóa trúc mã là học bá ( 20 )
 • #58: Chương 58 hắc hóa trúc mã là học bá ( 21 )
 • #59: Chương 59 hắc hóa trúc mã là học bá ( 22 )
 • #60: Chương 60 hắc hóa trúc mã là học bá ( 23 )
 • #61: Chương 61 hắc hóa trúc mã là học bá ( 24 )
 • #62: Chương 62 hắc hóa trúc mã là học bá ( 25 )
 • #63: Chương 63 hắc hóa trúc mã là học bá ( 26 )
 • #64: Chương 64 hắc hóa trúc mã là học bá ( 27 )
 • #65: Chương 65 hắc hóa trúc mã là học bá ( 28 )
 • #66: Chương 66 hắc hóa trúc mã là học bá ( 29 )
 • #67: Chương 67 hắc hóa trúc mã là học bá ( 30 )
 • #68: Chương 68 hắc hóa trúc mã là học bá ( 31 )
 • #69: Chương 69 hắc hóa trúc mã là học bá ( 32 )
 • #70: Chương 70 hắc hóa trúc mã là học bá ( 33 )
 • #71: Chương 71 hắc hóa trúc mã là học bá ( 34 )
 • #72: Chương 72 hắc hóa trúc mã là học bá ( 34 )
 • #73: Chương 73 hắc hóa trúc mã là học bá ( xong )
 • #74: Chương 74 phế hậu chi hận ( 1 )
 • #75: Chương 75 phế hậu chi hận ( 2 )
 • #76: Chương 76 phế hậu chi hận ( 3 )
 • #77: Chương 77 phế hậu chi hận ( 4 )
 • #78: Chương 78 phế hậu chi hận ( 5 )
 • #79: Chương 79 phế hậu chi hận ( 6 )
 • #80: Chương 80 phế hậu chi hận ( 7 )
 • #81: Chương 81 phế hậu chi hận ( 8 )
 • #82: Chương 82 phế hậu chi hận ( 9 )
 • #83: Chương 83 phế hậu chi hận ( 10 )
 • #84: Chương 84 phế hậu chi hận ( 11 )
 • #85: Chương 85 phế hậu chi hận ( 12 )
 • #86: Chương 86 phế hậu chi hận ( 13 )
 • #87: Chương 87 phế hậu chi hận ( 14 )
 • #88: Chương 88 phế hậu chi hận ( 15 )
 • #89: Chương 89 phế hậu chi hận ( 16 )
 • #90: Chương 90 phế hậu chi hận ( 17 )
 • #91: Chương 91 phế hậu chi hận ( 18 )
 • #92: Chương 92 phế hậu chi hận ( 19 )
 • #93: Chương 93 phế hậu chi hận ( 20 )
 • #94: Chương 94 phế hậu chi hận ( 21 )
 • #95: Chương 95 phế hậu chi hận ( xong )
 • #96: Chương 96 phiên ngoại
 • #97: Chương 97 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 1 )
 • #98: Chương 98 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 2 )
 • #99: Chương 99 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 3 )
 • #100: Chương 100 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 4 )
 • #101: Chương 101 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 5 )
 • #102: Chương 102 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 6 )
 • #103: Chương 103 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 7 )
 • #104: Chương 104 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 8 )
 • #105: Chương 105 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 9 )
 • #106: Chương 106 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 10 )
 • #107: Chương 107 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 11 )
 • #108: Chương 108 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 12 )
 • #109: Chương 109 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 13 )
 • #110: Chương 110 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 14 )
 • #111: Chương 111 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 15 )
 • #112: Chương 112 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 16 )
 • #113: Chương 113 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 17 )
 • #114: Chương 114 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 18 )
 • #115: Chương 115 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 19 )
 • #116: Chương 116 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 20 )
 • #117: Chương 117 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 22 )
 • #118: Chương 118 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 23 )
 • #119: Chương 119 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 24 )
 • #120: Chương 120 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 25 )
 • #121: Chương 121 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 26 )
 • #122: Chương 122 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 27 )
 • #123: Chương 123 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 28 )
 • #124: Chương 124 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 29 )
 • #125: Chương 125 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 30 )
 • #126: Chương 126 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 31 )
 • #127: Chương 127 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 32 )
 • #128: Chương 128 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 33 )
 • #129: Chương 129 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 34 )
 • #130: Chương 130 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( 35 )
 • #131: Chương 131 pháo hôi sư tôn muốn nghịch tập ( xong )
 • #132: Bạch Kỳ
 • #133: Hóa thân vì quang
 • #134: Chương 134 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 1 )
 • #135: Chương 135 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 2 )
 • #136: Chương 136 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 3 )
 • #137: Chương 137 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 4 )
 • #138: Chương 138 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 5 ) 〖 vì đà chủ mệnh rằng thêm càng 〗
 • #139: Chương 139 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 6 )
 • #140: Chương 140 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 7 )
 • #141: Chương 141 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 8 )
 • #142: Chương 142 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 9 )
 • #143: Chương 143 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 10 )
 • #144: Chương 144 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 12 ) 〖 vì đà chủ mệnh rằng thêm càng 〗
 • #145: Chương 145 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 13 ) 〖 vì đà chủ mệnh rằng thêm càng 〗
 • #146: Chương 146 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 14 )
 • #147: Chương 147 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 15 )
 • #148: Chương 148 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 16 )
 • #149: Chương 149 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 17 )
 • #150: Chương 150 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 18 )
 • #151: Chương 151 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 19 )
 • #152: Chương 152 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 20 )
 • #153: Chương 153 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 21 )
 • #154: Chương 154 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 22 )
 • #155: Chương 155 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 23 )
 • #156: Chương 156 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 24 )
 • #157: Chương 157 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 25 )
 • #158: Chương 158 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 26 )
 • #159: Chương 159 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 27 )
 • #160: Chương 160 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 28 )
 • #161: Chương 161 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 29 )
 • #162: Chương 162 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 30 )
 • #163: Chương 163 nữ bá tổng tiểu chó săn ( 31 )
 • #164: Chương 164 nữ bá tổng tiểu chó săn ( xong )
 • #165: Nữ bá tổng cường dỗi nhân sinh 〖 vì đường chủ ngơ ngác thêm càng 〗
 • #166: Chương 166 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 1 )
 • #167: Chương 167 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 2 )
 • #168: Chương 168 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 3 )
 • #169: Chương 169 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 4 )
 • #170: Chương 170 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 5 )
 • #171: Chương 171 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 6 )
 • #172: Chương 172 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 7 ) 〖 vì đường chủ ngơ ngác thêm càng 〗
 • #173: Chương 173 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 8 )
 • #174: Chương 174 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 9 )
 • #175: Chương 175 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 10 )
 • #176: Chương 176 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 11 )
 • #177: Chương 177 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 12 )
 • #178: Chương 178 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 13 )
 • #179: Chương 179 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 14 )
 • #180: Chương 180 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 15 )
 • #181: Chương 181 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 16 )
 • #182: Chương 182 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 17 )
 • #183: Chương 183 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 18 )
 • #184: Chương 184 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 19 )
 • #185: Chương 185 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 20 ) { vì tông sư ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #186: Chương 186 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 21 )
 • #187: Chương 187 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 22 )
 • #188: Chương 188 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 23 ) 〖 vì tông sư ngơ ngác đại lão thêm càng 〗
 • #189: Chương 189 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 24 )
 • #190: Chương 190 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 25 )
 • #191: Chương 191 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 26 ) { vì tông sư ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #192: Chương 192 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 27 )
 • #193: Chương 193 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 28 )
 • #194: Chương 194 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 29 )
 • #195: Chương 195 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 30 ) { vì tông sư ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #196: Chương 196 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 31 )
 • #197: Chương 197 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 32 )
 • #198: Chương 198 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 33 )
 • #199: Chương 199 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 34 ) { vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #200: Chương 200 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 35 ) { vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #201: Chương 201 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 36 )
 • #202: Chương 202 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 37 )
 • #203: Chương 203 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 38 )
 • #204: Chương 204 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 39 )
 • #205: Chương 205 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 40 )
 • #206: Chương 206 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 41 )
 • #207: Chương 207 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 42 )
 • #208: Chương 208 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 43 ) { vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #209: Chương 209 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 44 )
 • #210: Chương 210 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 45 )
 • #211: Chương 211 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( 46 )
 • #212: Chương 212 võng du đại thúc Punk thiếu nữ ( xong )
 • #213: Chương 213 ta ca ca là bệnh kiều ( 1 )
 • #214: Chương 214 ta ca ca là bệnh kiều ( 2 )
 • #215: Chương 215 ta ca ca là bệnh kiều ( 3 )
 • #216: Chương 216 ta ca ca là bệnh kiều ( 4 )
 • #217: Chương 217 ta ca ca là bệnh kiều ( 5 )
 • #218: Chương 218 ta ca ca là bệnh kiều ( 6 )
 • #219: Chương 219 ta ca ca là bệnh kiều ( 7 )
 • #220: Chương 220 ta ca ca là bệnh kiều ( 8 )
 • #221: Chương 221 ta ca ca là bệnh kiều ( 9 )
 • #222: Chương 222 ta ca ca là bệnh kiều ( 10 )
 • #223: Chương 223 ta ca ca là bệnh kiều ( 11 )
 • #224: Chương 224 ta ca ca là bệnh kiều ( 12 )
 • #225: Chương 225 ta ca ca là bệnh kiều ( 13 )
 • #226: Chương 226 ta ca ca là bệnh kiều ( 14 )
 • #227: Chương 227 ta ca ca là bệnh kiều ( 15 )
 • #228: Chương 228 ta ca ca là bệnh kiều ( 16 )
 • #229: Chương 229 ta ca ca là bệnh kiều ( 17 )
 • #230: Chương 230 ta ca ca là bệnh kiều ( 18 )
 • #231: Chương 231 ta ca ca là bệnh kiều ( 19 )
 • #232: Chương 232 ta ca ca là bệnh kiều ( 20 )
 • #233: Chương 233 ta ca ca là bệnh kiều ( 21 )
 • #234: Chương 234 ta ca ca là bệnh kiều ( 22 )
 • #235: Chương 235 ta ca ca là bệnh kiều ( 23 )
 • #236: Chương 236 ta ca ca là bệnh kiều ( 24 )
 • #237: Chương 237 ta ca ca là bệnh kiều ( 25 ) 〖 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 〗
 • #238: Chương 238 ta ca ca là bệnh kiều ( 26 ) { vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #239: Chương 239 ta ca ca là bệnh kiều ( 27 )
 • #240: Chương 240 ta ca ca là bệnh kiều ( 28 )
 • #241: Chương 241 ta ca ca là bệnh kiều ( 29 )
 • #242: Chương 242 ta ca ca là bệnh kiều ( xong )
 • #243: Giáo thụ nhân sinh ( thượng ) 〖 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 〗
 • #244: Giáo thụ nhân sinh ( hạ ) 〖 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 〗
 • #245: Chương 245 nam vu, theo ta đi ( 1 )
 • #246: Chương 246 nam vu, theo ta đi ( 2 )
 • #247: Chương 247 nam vu, theo ta đi ( 3 )
 • #248: Chương 248 nam vu, theo ta đi ( 4 )
 • #249: Chương 249 nam vu, theo ta đi ( 5 ) 〖 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 〗
 • #250: Chương 250 nam vu, theo ta đi ( 6 ) { vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #251: Chương 251 nam vu, theo ta đi ( 7 )
 • #252: Chương 252 nam vu, theo ta đi ( 8 )
 • #253: Chương 253 nam vu, theo ta đi ( 9 )
 • #254: Chương 254 nam vu, theo ta đi ( 10 )
 • #255: Chương 255 nam vu, theo ta đi ( 11 ) 〖 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 〗
 • #256: Chương 256 nam vu, theo ta đi ( 12 ) { vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng }
 • #257: Chương 257 nam vu, theo ta đi ( 13 )
 • #258: Chương 258 nam vu, theo ta đi ( 14 )
 • #259: Chương 259 nam vu, theo ta đi ( 15 )
 • #260: Chương 260 nam vu, theo ta đi ( 16 )
 • #261: Chương 261 nam vu, theo ta đi ( 17 ) { vì đà chủ nhị nhiên tử thêm càng }
 • #262: Chương 262 nam vu, theo ta đi ( 18 ) { vì đà chủ nhị nhiên tử thêm càng }
 • #263: Chương 263 nam vu, theo ta đi ( 19 )
 • #264: Chương 264 nam vu, theo ta đi ( 20 )
 • #265: Chương 265 nam vu, theo ta đi ( 21 )
 • #266: Chương 266 nam vu, theo ta đi ( 22 )
 • #267: Chương 267 nam vu, theo ta đi ( 23 ) { vì đà chủ vọng nguyệt tiểu nữu nữu thêm càng }
 • #268: Chương 268 nam vu, theo ta đi ( xong )
 • #269: Chương 269 vườn trường nữ học bĩ ( 1 )
 • #270: Chương 270 vườn trường nữ học bĩ ( 2 )
 • #271: Chương 271 vườn trường nữ học bĩ ( 3 )
 • #272: Chương 272 vườn trường nữ học bĩ ( 4 ) { vì đà chủ vọng nguyệt tiểu nữu nữu thêm càng }
 • #273: Chương 273 vườn trường nữ học bĩ ( 5 ) { đề cử phiếu thêm càng }
 • #274: Chương 274 vườn trường nữ học bĩ ( 6 )
 • #275: Chương 275 vườn trường nữ học bĩ ( 7 )
 • #276: Chương 276 vườn trường nữ học bĩ ( 8 )
 • #277: Chương 277 vườn trường nữ học bĩ ( 9 )
 • #278: Chương 278 vườn trường nữ học bĩ ( 10 )
 • #279: Chương 279 vườn trường nữ học bĩ ( 11 )
 • #280: Chương 280 vườn trường nữ học bĩ ( 12 )
 • #281: Chương 281 vườn trường nữ học bĩ ( 13 )
 • #282: Chương 282 vườn trường nữ học bĩ ( 14 )
 • #283: Chương 283 vườn trường nữ học bĩ ( 15 )
 • #284: Chương 284 vườn trường nữ học bĩ ( 16 )
 • #285: Chương 285 vườn trường nữ học bĩ ( 17 )
 • #286: Chương 286 vườn trường nữ học bĩ ( 18 )
 • #287: Chương 287 vườn trường nữ học bĩ ( 19 )
 • #288: Chương 288 vườn trường nữ học bĩ ( 20 )
 • #289: Chương 289 vườn trường nữ học bĩ ( 21 )
 • #290: Chương 290 vườn trường nữ học bĩ ( 22 )
 • #291: Chương 291 vườn trường nữ học bĩ ( 23 )
 • #292: Chương 292 vườn trường nữ học bĩ ( 24 )
 • #293: Chương 293 vườn trường nữ học bĩ ( 25 )
 • #294: Chương 294 vườn trường nữ học bĩ ( 26 )
 • #295: Chương 295 vườn trường nữ học bĩ ( 27 )
 • #296: Chương 296 vườn trường nữ học bĩ ( 28 )
 • #297: Chương 297 vườn trường nữ học bĩ ( 29 )
 • #298: Chương 298 vườn trường nữ học bĩ ( 30 )
 • #299: Chương 299 vườn trường nữ học bĩ ( 31 )
 • #300: Chương 300 vườn trường nữ học bĩ ( 32 )
 • #301: Chương 301 vườn trường nữ học bĩ ( 33 )
 • #302: Chương 302 vườn trường nữ học bĩ ( 34 )
 • #303: Chương 303 vườn trường nữ học bĩ ( 35 )
 • #304: Chương 304 vườn trường nữ học bĩ ( 36 )
 • #305: Chương 305 vườn trường nữ học bĩ ( 37 )
 • #306: Chương 306 vườn trường nữ học bĩ ( 38 )
 • #307: Chương 307 vườn trường nữ học bĩ ( 39 )
 • #308: Chương 308 vườn trường nữ học bĩ ( 40 )
 • #309: Chương 309 vườn trường nữ học bĩ ( 38 )
 • #310: Chương 310 vườn trường nữ học bĩ ( 42 )
 • #311: Chương 311 vườn trường nữ học bĩ ( 43 )
 • #312: Chương 312 vườn trường nữ học bĩ ( 44 )
 • #313: Chương 313 vườn trường nữ học bĩ ( xong )
 • #314: Chương 314 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 1 )
 • #315: Chương 315 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 2 )
 • #316: Chương 316 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 3 )
 • #317: Chương 317 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 4 )
 • #318: Chương 318 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 5 )
 • #319: Chương 319 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 6 )
 • #320: Chương 320 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 7 )
 • #321: Chương 321 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 8 )
 • #322: Chương 322 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 9 )
 • #323: Chương 323 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 10 )
 • #324: Chương 324 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 11 )
 • #325: Chương 325 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 12 )
 • #326: Chương 326 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 13 )
 • #327: Chương 327 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 14 )
 • #328: Chương 328 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 15 )
 • #329: Chương 329 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 16 )
 • #330: Chương 330 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 17 )
 • #331: Chương 331 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 18 )
 • #332: Chương 332 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 19 )
 • #333: Chương 333 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 20 )
 • #334: Chương 334 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 21 )
 • #335: Chương 335 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 22 )
 • #336: Chương 336 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 23 )
 • #337: Chương 337 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 24 )
 • #338: Chương 338 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 25 )
 • #339: Chương 339 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 26 )
 • #340: Chương 340 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 27 )
 • #341: Chương 341 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 28 )
 • #342: Chương 342 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 29 )
 • #343: Chương 343 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 30 )
 • #344: Chương 344 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 31 )
 • #345: Chương 345 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 32 )
 • #346: Chương 346 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 33 )
 • #347: Chương 347 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 34 )
 • #348: Chương 348 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 35 )
 • #349: Chương 349 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 36 )
 • #350: Chương 350 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 37 )
 • #351: Chương 351 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 38 )
 • #352: Chương 352 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 39 )
 • #353: Chương 353 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 40 )
 • #354: Chương 354 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 41 )
 • #355: Chương 355 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 42 )
 • #356: Chương 356 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 43 )
 • #357: Chương 357 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( 44 )
 • #358: Chương 358 nữ trang đại lão là bệnh kiều ( xong )
 • #359: Kỳ Vân Thần cứu vớt hệ Ngân Hà
 • #360: Chương 360 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 1 )
 • #361: Chương 361 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 2 )
 • #362: Chương 362 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 3 )
 • #363: Chương 363 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 4 )
 • #364: Chương 364 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 5 )
 • #365: Chương 365 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 6 )
 • #366: Cảm tạ từ tam tam thượng giá tới nay đánh thưởng!
 • #367: Chương 366 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 7 )
 • #368: Chương 367 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 8 )
 • #369: Chương 368 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 9 )
 • #370: Chương 369 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 10 )
 • #371: Chương 370 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 11 )
 • #372: Chương 371 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 12 )
 • #373: Chương 372 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 13 )
 • #374: Chương 373 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 14 )
 • #375: Chương 374 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 15 )
 • #376: Chương 375 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 16 )
 • #377: Chương 376 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 17 )
 • #378: Chương 377 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 18 )
 • #379: Chương 378 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 19 )
 • #380: Chương 379 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 20 )
 • #381: Chương 380 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 21 )
 • #382: Chương 381 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 22 )
 • #383: Chương 382 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 23 )
 • #384: Chương 383 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 24 )
 • #385: Chương 384 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 25 )
 • #386: Chương 385 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 26 )
 • #387: Chương 386 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 27 )
 • #388: Chương 387 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 28 )
 • #389: Chương 388 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 29 )
 • #390: Chương 389 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 30 )
 • #391: Chương 390 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 31 )
 • #392: Chương 391 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 32 )
 • #393: Chương 392 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 33 )
 • #394: Chương 393 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 34 )
 • #395: Chương 394 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 35 )
 • #396: Chương 395 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 36 )
 • #397: Chương 396 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( 37 )
 • #398: Chương 397 xuyên tiến R văn làm hoa khôi ( xong )
 • #399: Về kịch bản ( thượng )
 • #400: Kịch bản hằng ngày ( hạ )
 • #401: Chương 400 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 1 )
 • #402: Chương 401 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 2 )
 • #403: Chương 402 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 4 )
 • #404: Chương 403 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 5 )
 • #405: Chương 404 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 6 )
 • #406: Chương 405 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 7 )
 • #407: Chương 406 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 8 )
 • #408: Chương 407 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 9 )
 • #409: Chương 408 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 10 )
 • #410: Chương 409 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 11 )
 • #411: Chương 410 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 12 )
 • #412: Chương 411 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 13 )
 • #413: Chương 412 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 14 )
 • #414: Chương 413 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 15 )
 • #415: Chương 414 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 16 )
 • #416: Chương 415 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 17 )
 • #417: Chương 416 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 18 )
 • #418: Chương 417 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 19 )
 • #419: Chương 418 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 20 )
 • #420: Chương 419 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 21 )
 • #421: Chương 420 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 22 )
 • #422: Chương 421 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 24 )
 • #423: Chương 422 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 25 )
 • #424: Chương 423 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 26 )
 • #425: Chương 424 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 27 )
 • #426: Chương 425 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 28 )
 • #427: Chương 426 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 29 )
 • #428: Chương 427 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 30 )
 • #429: Chương 428 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 31 )
 • #430: Chương 429 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 32 )
 • #431: Chương 430 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 33 )
 • #432: Chương 431 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 34 )
 • #433: Chương 432 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 35 )
 • #434: Chương 433 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 36 )
 • #435: Chương 434 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 37 )
 • #436: Chương 435 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 38 )
 • #437: Chương 436 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( 39 )
 • #438: Chương 437 dưỡng thú thú, ăn thịt thịt ( xong )
 • #439: Lance hôn sự ( thượng )
 • #440: Lance hôn sự ( hạ )
 • #441: Chương 440 bị Hải Hải muội đi tích phân
 • #442: Chương 441 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 1 )
 • #443: Chương 442 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 2 )
 • #444: Chương 443 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 3 )
 • #445: Chương 444 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 4 )
 • #446: Chương 445 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 5 )
 • #447: Chương 446 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 6 )
 • #448: Chương 447 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 7 )
 • #449: Chương 448 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 8 )
 • #450: Chương 449 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 9 )
 • #451: Chương 450 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 10 )
 • #452: Cảm tạ đánh thưởng, cùng với thường lớn hơn nữa lão nhóm ghi sổ tiểu sách vở
 • #453: Chương 451 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 11 )
 • #454: Chương 452 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 12 )
 • #455: Chương 453 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 13 )
 • #456: Chương 454 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 14 )
 • #457: Chương 455 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 15 )
 • #458: Chương 456 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 16 )
 • #459: Chương 457 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 17 )
 • #460: Chương 458 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 18 )
 • #461: Chương 459 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 19 )
 • #462: Chương 460 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 20 )
 • #463: Chương 461 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 21 )
 • #464: Chương 462 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 22 )
 • #465: Chương 463 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 23 )
 • #466: Chương 464 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 24 )
 • #467: Chương 465 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 25 )
 • #468: Chương 466 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 26 )
 • #469: Chương 467 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 27 )
 • #470: Chương 468 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 28 )
 • #471: Chương 469 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 29 )
 • #472: Chương 470 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 30 )
 • #473: Chương 471 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 31 )
 • #474: Chương 472 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 32 )
 • #475: Chương 473 kỷ tiên sinh, thích ngươi nha ( 33 )
 • #476: Chương 474 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 34 )
 • #477: Chương 475 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 35 )
 • #478: Chương 476 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 36 )
 • #479: Chương 477 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 37 )
 • #480: Chương 478 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 38 )
 • #481: Chương 479 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 39 )
 • #482: Chương 480 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 40 )
 • #483: Chương 481 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 41 )
 • #484: Chương 482 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 42 )
 • #485: Chương 483 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 43 )
 • #486: Chương 484 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 44 )
 • #487: Chương 485 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( 45 )
 • #488: Chương 486 Kỷ thúc thúc, thích ngươi nha ( xong )
 • #489: Mặc gì cũng đẹp ( thượng )
 • #490: Mặc gì cũng đẹp ( hạ )
 • #491: Chương 489 Ma Vương đại nhân
 • #492: Chương 490 chư thần vô vọng
 • #493: Chương 491 báo thù ảnh hậu ( 1 )
 • #494: Chương 492 báo thù ảnh hậu ( 2 )
 • #495: Chương 493 báo thù ảnh hậu ( 3 )
 • #496: Chương 494 báo thù ảnh hậu ( 4 )
 • #497: Chương 495 báo thù ảnh hậu ( 5 )
 • #498: Chương 496 báo thù ảnh hậu ( 6 )
 • #499: Chương 497 báo thù ảnh hậu ( 7 )
 • #500: Chương 498 báo thù ảnh hậu ( 8 )
 • #501: Chương 499 báo thù ảnh hậu ( 9 )
 • #502: Chương 500 báo thù ảnh hậu ( 10 )
 • #503: Chương 501 báo thù ảnh hậu ( 11 )
 • #504: Chương 502 báo thù ảnh hậu ( 12 )
 • #505: Chương 503 báo thù ảnh hậu ( 13 )
 • #506: Chương 504 báo thù ảnh hậu ( 14 )
 • #507: Chương 505 báo thù ảnh hậu ( 15 )
 • #508: Chương 506 báo thù ảnh hậu ( 16 )
 • #509: Chương 507 báo thù ảnh hậu ( 17 )
 • #510: Chương 508 báo thù ảnh hậu ( 18 )
 • #511: Chương 509 báo thù ảnh hậu ( 19 )
 • #512: Chương 510 báo thù ảnh hậu ( 20 )
 • #513: Chương 511 báo thù ảnh hậu ( 21 )
 • #514: Chương 512 báo thù ảnh hậu ( 22 )
 • #515: Chương 513 báo thù ảnh hậu ( 23 )
 • #516: Chương 514 báo thù ảnh hậu ( 24 )
 • #517: Chương 515 báo thù ảnh hậu ( 25 )
 • #518: Chương 516 báo thù ảnh hậu ( 26 )
 • #519: Chương 517 báo thù ảnh hậu ( 27 )
 • #520: Chương 518 báo thù ảnh hậu ( 28 )
 • #521: Chương 519 báo thù ảnh hậu ( 29 )
 • #522: Chương 520 báo thù ảnh hậu ( 30 )
 • #523: Chương 521 báo thù ảnh hậu ( 31 )
 • #524: Chương 522 báo thù ảnh hậu ( 32 )
 • #525: Chương 523 báo thù ảnh hậu ( 33 )
 • #526: Chương 524 báo thù ảnh hậu ( 34 )
 • #527: Chương 525 báo thù ảnh hậu ( 35 )
 • #528: Chương 526 báo thù ảnh hậu ( 36 )
 • #529: Chương 527 báo thù ảnh hậu ( 37 )
 • #530: Chương 528 báo thù ảnh hậu ( 38 )
 • #531: Chương 529 báo thù ảnh hậu ( 39 )
 • #532: Chương 530 báo thù ảnh hậu ( 40 )
 • #533: Chương 531 báo thù ảnh hậu ( 41 )
 • #534: Chương 532 báo thù ảnh hậu ( 42 )
 • #535: Chương 533 báo thù ảnh hậu ( 43 )
 • #536: Chương 534 báo thù ảnh hậu ( 44 )
 • #537: Chương 535 báo thù ảnh hậu ( 45 )
 • #538: Chương 536 báo thù ảnh hậu ( 46 )
 • #539: Chương 537 báo thù ảnh hậu ( 47 )
 • #540: Chương 538 báo thù ảnh hậu ( xong )
 • #541: Thẩm gia
 • #542: Mang nhi tử rời nhà trốn đi
 • #543: Bạch nguyệt quang
 • #544: Chương 542 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 1 )
 • #545: Chương 543 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 2 )
 • #546: Chương 544 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 3 )
 • #547: Chương 545 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 4 )
 • #548: Chương 546 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 5 )
 • #549: Chương 547 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 6 )
 • #550: Chương 548 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 7 )
 • #551: Chương 549 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 9 )
 • #552: Chương 550 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 10 )
 • #553: Chương 551 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 11 )
 • #554: Chương 552 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 12 )
 • #555: Chương 553 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 13 )
 • #556: Chương 554 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 14 )
 • #557: Chương 555 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 15 )
 • #558: Chương 556 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 16 )
 • #559: Chương 557 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 17 )
 • #560: Chương 558 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 18 )
 • #561: Chương 559 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 19 )
 • #562: Chương 560 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 20 )
 • #563: Chương 561 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 21 )
 • #564: Chương 562 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 22 )
 • #565: Chương 563 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 23 )
 • #566: Chương 564 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 24 )
 • #567: Chương 565 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 25 )
 • #568: Chương 566 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 26 )
 • #569: Chương 567 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 27 )
 • #570: Chương 568 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 28 )
 • #571: Chương 569 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 29 )
 • #572: Chương 570 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 30 )
 • #573: Chương 571 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 31 )
 • #574: Chương 572 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 32 )
 • #575: Chương 573 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 33 )
 • #576: Chương 574 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 34 )
 • #577: Chương 575 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 35 )
 • #578: Chương 576 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 36 )
 • #579: Chương 577 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 37 )
 • #580: Chương 578 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 38 )
 • #581: Chương 579 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 39 )
 • #582: Chương 580 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 40 )
 • #583: Chương 581 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( 41 )
 • #584: Chương 582 thiếu soái, ta là ngươi thê tử ( xong )
 • #585: Dân quốc người thắng ( thượng )
 • #586: Dân quốc người thắng ( hạ )
 • #587: Chương 585 thực thoải mái
 • #588: Chương 586 những năm 80 làm quân tẩu ( 1 )
 • #589: Chương 587 những năm 80 làm quân tẩu ( 2 )
 • #590: Chương 588 những năm 80 làm quân tẩu ( 3 )
 • #591: Chương 589 những năm 80 làm quân tẩu ( 4 )
 • #592: Chương 590 những năm 80 làm quân tẩu ( 5 )
 • #593: Chương 591 những năm 80 làm quân tẩu ( 6 )
 • #594: Chương 592 những năm 80 làm quân tẩu ( 7 )
 • #595: Chương 593 những năm 80 làm quân tẩu ( 8 )
 • #596: Chương 594 những năm 80 làm quân tẩu ( 9 )
 • #597: Chương 595 những năm 80 làm quân tẩu ( 10 )
 • #598: Chương 596 những năm 80 làm quân tẩu ( 11 )
 • #599: Chương 597 những năm 80 làm quân tẩu ( 12 )
 • #600: Chương 598 những năm 80 làm quân tẩu ( 13 )
 • #601: Chương 599 những năm 80 làm quân tẩu ( 14 )
 • #602: Chương 600 những năm 80 làm quân tẩu ( 15 )
 • #603: Chương 601 những năm 80 làm quân tẩu ( 16 )
 • #604: Chương 602 những năm 80 làm quân tẩu ( 17 )
 • #605: Chương 603 những năm 80 làm quân tẩu ( 18 )
 • #606: Chương 604 những năm 80 làm quân tẩu ( 19 )
 • #607: Chương 605 những năm 80 làm quân tẩu ( 20 )
 • #608: Chương 606 những năm 80 làm quân tẩu ( 21 )
 • #609: Chương 607 những năm 80 làm quân tẩu ( 22 )
 • #610: Chương 608 những năm 80 làm quân tẩu ( 23 )
 • #611: Chương 609 những năm 80 làm quân tẩu ( 24 )
 • #612: Chương 610 những năm 80 làm quân tẩu ( 25 )
 • #613: Chương 611 những năm 80 làm quân tẩu ( 26 )
 • #614: Chương 612 những năm 80 làm quân tẩu ( 27 )
 • #615: Chương 613 những năm 80 làm quân tẩu ( 28 )
 • #616: Chương 614 những năm 80 làm quân tẩu ( 29 )
 • #617: Chương 615 những năm 80 làm quân tẩu ( 30 )
 • #618: Chương 616 những năm 80 làm quân tẩu ( 31 )
 • #619: Chương 617 những năm 80 làm quân tẩu ( 32 )
 • #620: Chương 618 những năm 80 làm quân tẩu ( 33 )
 • #621: Chương 619 những năm 80 làm quân tẩu ( 34 )
 • #622: Chương 620 những năm 80 làm quân tẩu ( xong )
 • #623: Chương 621 ngươi là của ta nghiện ( 1 )
 • #624: Chương 622 ngươi là của ta nghiện ( 2 )
 • #625: Chương 623 ngươi là của ta nghiện ( 3 )
 • #626: Chương 624 ngươi là của ta nghiện ( 4 )
 • #627: Chương 625 ngươi là của ta nghiện ( 5 )
 • #628: Chương 626 ngươi là của ta nghiện ( 6 )
 • #629: Chương 627 ngươi là của ta nghiện ( 7 )
 • #630: Chương 628 ngươi là của ta nghiện ( 8 )
 • #631: Chương 629 ngươi là của ta nghiện ( 9 )
 • #632: Chương 630 ngươi là của ta nghiện ( 10 )
 • #633: Chương 631 ngươi là của ta nghiện ( 11 )
 • #634: Chương 632 ngươi là của ta nghiện ( 12 )
 • #635: Chương 633 ngươi là của ta nghiện ( 13 )
 • #636: Chương 634 ngươi là của ta nghiện ( 14 )
 • #637: Chương 635 ngươi là của ta nghiện ( 15 )
 • #638: Chương 636 ngươi là của ta nghiện ( 16 )
 • #639: Chương 637 ngươi là của ta nghiện ( 17 )
 • #640: Chương 638 ngươi là của ta nghiện ( 18 )
 • #641: Chương 639 ngươi là của ta nghiện ( 19 )
 • #642: Chương 640 ngươi là của ta nghiện ( 20 )
 • #643: Chương 641 ngươi là của ta nghiện ( 21 )
 • #644: Chương 642 ngươi là của ta nghiện ( 22 )
 • #645: Chương 643 ngươi là của ta nghiện ( 23 )
 • #646: Chương 644 ngươi là của ta nghiện ( 24 )
 • #647: Chương 645 ngươi là của ta nghiện ( 25 )
 • #648: Chương 646 ngươi là của ta nghiện ( 26 )
 • #649: Chương 647 ngươi là của ta nghiện ( 27 )
 • #650: Chương 648 ngươi là của ta nghiện ( 28 )
 • #651: Chương 649 ngươi là của ta nghiện ( 29 )
 • #652: Chương 650 ngươi là của ta nghiện ( 30 )
 • #653: Chương 651 ngươi là của ta nghiện ( xong )
 • #654: Chương 652 vì tê mỏi nàng
 • #655: Chương 653 tổng tài, ngươi nón xanh ( 1 )
 • #656: Chương 654 tổng tài, ngươi nón xanh ( 2 )
 • #657: Chương 655 tổng tài, ngươi nón xanh ( 3 )
 • #658: Chương 656 tổng tài, ngươi nón xanh ( 4 )
 • #659: Chương 657 tổng tài, ngươi nón xanh ( 5 )
 • #660: Chương 658 tổng tài, ngươi nón xanh ( 6 )
 • #661: Chương 659 tổng tài, ngươi nón xanh ( 7 )
 • #662: Chương 660 tổng tài, ngươi nón xanh ( 8 )
 • #663: Chương 661 tổng tài, ngươi nón xanh ( 9 )
 • #664: Chương 662 tổng tài, ngươi nón xanh ( 10 )
 • #665: Chương 663 tổng tài, ngươi nón xanh ( 11 )
 • #666: Chương 664 tổng tài, ngươi nón xanh ( 12 )
 • #667: Chương 665 tổng tài, ngươi nón xanh ( 13 )
 • #668: Chương 666 tổng tài, ngươi nón xanh ( 14 )
 • #669: Chương 667 tổng tài, ngươi nón xanh ( 15 )
 • #670: Chương 668 tổng tài, ngươi nón xanh ( 16 )
 • #671: Chương 669 tổng tài, ngươi nón xanh ( 17 )
 • #672: Chương 670 tổng tài, ngươi nón xanh ( 18 )
 • #673: Chương 671 tổng tài, ngươi nón xanh ( 19 )
 • #674: Chương 672 tổng tài, ngươi nón xanh ( 20 )
 • #675: Chương 673 tổng tài, ngươi nón xanh ( 21 )
 • #676: Chương 674 tổng tài, ngươi nón xanh ( 22 )
 • #677: Chương 675 tổng tài, ngươi nón xanh ( 23 )
 • #678: Chương 676 tổng tài, ngươi nón xanh ( 24 )
 • #679: Chương 677 tổng tài, ngươi nón xanh ( 25 )
 • #680: Chương 678 tổng tài, ngươi nón xanh ( 26 )
 • #681: Chương 679 tổng tài, ngươi nón xanh ( 27 )
 • #682: Chương 680 tổng tài, ngươi nón xanh ( 28 )
 • #683: Chương 681 tổng tài, ngươi nón xanh ( 29 )
 • #684: Chương 682 tổng tài, ngươi nón xanh ( 30 )
 • #685: Chương 683 tổng tài, ngươi nón xanh ( 31 )
 • #686: Chương 684 tổng tài, ngươi nón xanh ( 32 )
 • #687: Chương 685 tổng tài, ngươi nón xanh ( 33 )
 • #688: Chương 686 tổng tài, ngươi nón xanh ( 34 )
 • #689: Chương 687 tổng tài, ngươi nón xanh ( 35 )
 • #690: Chương 688 tổng tài, ngươi nón xanh ( 36 )
 • #691: Chương 689 tổng tài, ngươi nón xanh ( 37 )
 • #692: Chương 690 tổng tài, ngươi nón xanh ( 38 )
 • #693: Chương 691 tổng tài, ngươi nón xanh ( 39 )
 • #694: Chương 692 tổng tài, ngươi nón xanh ( xong )
 • #695: Chương 693 động tâm liền thua
 • #696: Chương 694 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 1 )
 • #697: Chương 695 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 2 )
 • #698: Chương 696 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 3 )
 • #699: Chương 697 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 4 )
 • #700: Chương 698 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 5 )
 • #701: Chương 699 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 7 )
 • #702: Chương 700 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 8 )
 • #703: Chương 701 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 9 )
 • #704: Chương 702 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 10 )
 • #705: Chương 703 nữ tôn bệ hạ nghịch phản thừa tướng ( 11 )
 • #706: Chương 704 nữ tôn bệ hạ nghịch phản thừa tướng ( 12 )
 • #707: Chương 705 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 13 )
 • #708: Chương 706 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 14 )
 • #709: Chương 707 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 15 )
 • #710: Chương 708 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 16 )
 • #711: Chương 709 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 17 )
 • #712: Chương 710 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 18 )
 • #713: Chương 711 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 19 )
 • #714: Chương 712 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 20 )
 • #715: Chương 713 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 21 )
 • #716: Chương 714 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 22 )
 • #717: Chương 715 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 23 )
 • #718: Chương 716 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 24 )
 • #719: Chương 717 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 25 )
 • #720: Chương 718 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 26 )
 • #721: Chương 719 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 27 )
 • #722: Chương 720 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 28 )
 • #723: Chương 721 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 29 )
 • #724: Chương 722 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 30 )
 • #725: Chương 723 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 31 )
 • #726: Chương 724 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 32 )
 • #727: Chương 725 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 33 )
 • #728: Chương 726 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 34 )
 • #729: Chương 727 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 35 )
 • #730: Chương 728 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 36 )
 • #731: Chương 729 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 37 )
 • #732: Chương 730 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 38 )
 • #733: Chương 731 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 39 )
 • #734: Chương 732 nữ tôn bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 40 )
 • #735: Chương 733 nữ đế bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 41 )
 • #736: Chương 734 nữ đế bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 42 )
 • #737: Chương 735 nữ đế bệ hạ mưu phản thừa tướng ( 43 )
 • #738: Chương 736 nữ đế bệ hạ mưu phản thừa tướng ( xong )
 • #739: Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt
 • #740: Chương 738 ta nhi tử là vai ác ( 1 )
 • #741: Chương 739 ta nhi tử là vai ác ( 2 )
 • #742: Chương 740 ta nhi tử là vai ác ( 3 )
 • #743: Chương 741 ta nhi tử là vai ác ( 4 )
 • #744: Chương 742 ta nhi tử là vai ác ( 5 )
 • #745: Chương 743 ta nhi tử là vai ác ( 6 )
 • #746: Chương 744 ta nhi tử là vai ác ( 7 )
 • #747: Chương 745 ta nhi tử là vai ác ( 8 )
 • #748: Chương 746 ta nhi tử là vai ác ( 9 )
 • #749: Chương 747 ta nhi tử là vai ác ( 10 )
 • #750: Chương 748 ta nhi tử là vai ác ( 11 )
 • #751: Chương 749 ta nhi tử là vai ác ( 12 )
 • #752: Chương 750 ta nhi tử là vai ác ( 13 )
 • #753: Chương 751 ta nhi tử là vai ác ( 14 )
 • #754: Chương 752 ta nhi tử là vai ác ( 15 )
 • #755: Chương 753 ta nhi tử là vai ác ( 16 )
 • #756: Chương 754 ta nhi tử là vai ác ( 17 )
 • #757: Chương 755 ta nhi tử là vai ác ( 18 )
 • #758: Chương 756 ta nhi tử là vai ác ( 19 )
 • #759: Chương 757 ta nhi tử là vai ác ( 20 )
 • #760: Chương 758 ta nhi tử là vai ác ( 21 )
 • #761: Chương 759 ta nhi tử là vai ác ( 22 )
 • #762: Chương 760 ta nhi tử là vai ác ( 23 )
 • #763: Chương 761 ta nhi tử là vai ác ( 24 )
 • #764: Chương 762 ta nhi tử là vai ác ( 25 )
 • #765: Chương 763 ta nhi tử là vai ác ( 26 )
 • #766: Chương 764 ta nhi tử là vai ác ( 27 )
 • #767: Chương 765 ta nhi tử là vai ác ( 28 )
 • #768: Chương 766 ta nhi tử là vai ác ( 29 )
 • #769: Chương 767 ta nhi tử là vai ác ( 30 )
 • #770: Chương 768 ta nhi tử là vai ác ( 31 )
 • #771: Chương 769 ta nhi tử là vai ác ( 32 )
 • #772: Chương 770 ta nhi tử là vai ác ( 33 )
 • #773: Chương 771 ta nhi tử là vai ác ( 34 )
 • #774: Chương 772 ta nhi tử là vai ác ( 35 )
 • #775: Chương 773 ta nhi tử là vai ác ( xong )
 • #776: Đương vai ác Đường Đình gặp gỡ nam nữ chủ ( thượng )
 • #777: Đương vai ác Đường Đình gặp gỡ nam nữ chủ ( hạ )
 • #778: Chương 776 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 1 )
 • #779: Chương 777 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 2 )
 • #780: Chương 778 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 3 )
 • #781: Chương 779 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 4 )
 • #782: Chương 780 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 5 )
 • #783: Chương 781 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 6 )
 • #784: Chương 782 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 7 )
 • #785: Chương 783 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 8 )
 • #786: Chương 784 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 9 )
 • #787: Chương 785 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 10 )
 • #788: Chương 786 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 11 )
 • #789: Chương 787 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 12 )
 • #790: Chương 788 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 13 )
 • #791: Chương 789 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 14 )
 • #792: Chương 790 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 15 )
 • #793: Chương 791 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 16 )
 • #794: Chương 792 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 17 )
 • #795: Chương 793 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 18 )
 • #796: Chương 794 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 19 )
 • #797: Chương 795 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 20 )
 • #798: Chương 796 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 21 )
 • #799: Chương 797 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 22 )
 • #800: Chương 798 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 23 )
 • #801: Chương 799 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 24 )
 • #802: Chương 800 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 25 )
 • #803: Chương 801 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 26 )
 • #804: Chương 802 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( 27 )
 • #805: Chương 803 quỷ súc đệ đệ, xin tha sao? ( xong )
 • #806: Nhân gian không đáng
 • #807: Chương 805 giáo bá sủng vật heo ( 1 )
 • #808: Chương 806 giáo bá sủng vật heo ( 2 )
 • #809: Chương 807 giáo bá sủng vật heo ( 3 )
 • #810: Chương 808 giáo bá sủng vật heo ( 4 )
 • #811: Chương 809 giáo bá sủng vật heo ( 5 )
 • #812: Chương 810 giáo bá sủng vật heo ( 6 )
 • #813: Chương 811 giáo bá sủng vật heo ( 7 )
 • #814: Chương 812 giáo bá sủng vật heo ( 8 )
 • #815: Chương 813 giáo bá sủng vật heo ( 9 )
 • #816: Chương 814 giáo bá sủng vật heo ( 10 )
 • #817: Chương 815 giáo bá sủng vật heo ( 11 )
 • #818: Chương 816 giáo bá sủng vật heo ( 12 )
 • #819: Chương 817 giáo bá sủng vật heo ( 13 )
 • #820: Chương 818 giáo bá sủng vật heo ( 14 )
 • #821: Chương 819 giáo bá sủng vật heo ( 15 )
 • #822: Chương 820 giáo bá sủng vật heo ( 16 )
 • #823: Chương 821 giáo bá sủng vật heo ( 17 )
 • #824: Chương 822 giáo bá sủng vật heo ( 18 )
 • #825: Chương 823 giáo bá sủng vật heo ( 19 )
 • #826: Chương 824 giáo bá sủng vật heo ( 20 )
 • #827: Chương 825 giáo bá sủng vật heo ( 21 )
 • #828: Chương 826 giáo bá sủng vật heo ( 22 )
 • #829: Chương 827 giáo bá sủng vật heo ( 23 )
 • #830: Chương 828 giáo bá sủng vật heo ( 24 )
 • #831: Chương 829 giáo bá sủng vật heo ( 25 )
 • #832: Chương 830 giáo bá sủng vật heo ( 26 )
 • #833: Chương 831 giáo bá sủng vật heo ( 27 )
 • #834: Chương 832 giáo bá sủng vật heo ( 28 )
 • #835: Chương 833 giáo bá sủng vật heo ( 29 )
 • #836: Chương 834 giáo bá sủng vật heo ( 30 )
 • #837: Chương 835 giáo bá sủng vật heo ( 32 )
 • #838: Chương 836 giáo bá sủng vật heo ( 33 )
 • #839: Chương 837 giáo bá sủng vật heo ( 31 )
 • #840: Chương 838 giáo bá sủng vật heo ( 32 )
 • #841: Chương 839 giáo bá sủng vật heo ( xong )
 • #842: Kỳ Yến tiểu mê đệ ( thượng )
 • #843: Kỳ Yến tiểu mê đệ ( hạ )
 • #844: Chương 842 ta là bạch nguyệt quang nha ( 1 )
 • #845: Chương 843 ta là bạch nguyệt quang nha ( 2 )
 • #846: Chương 844 ta là bạch nguyệt quang nha ( 3 )
 • #847: Chương 845 ta là bạch nguyệt quang nha ( 4 )
 • #848: Chương 846 ta là bạch nguyệt quang nha ( 5 )
 • #849: Chương 847 ta là bạch nguyệt quang nha ( 6 )
 • #850: Chương 848 ta là bạch nguyệt quang nha ( 7 )
 • #851: Chương 849 ta là bạch nguyệt quang nha ( 8 )
 • #852: Chương 850 ta là bạch nguyệt quang nha ( 9 )
 • #853: Chương 851 ta là bạch nguyệt quang nha ( 10 )
 • #854: Chương 852 ta là bạch nguyệt quang nha ( 11 )
 • #855: Chương 853 ta là bạch nguyệt quang nha ( 12 )
 • #856: Chương 854 ta là bạch nguyệt quang nha ( 13 )
 • #857: Chương 855 ta là bạch nguyệt quang nha ( 14 )
 • #858: Chương 856 ta là bạch nguyệt quang nha ( 15 )
 • #859: Chương 857 ta là bạch nguyệt quang nha ( 16 )
 • #860: Chương 858 ta là bạch nguyệt quang nha ( 17 )
 • #861: Chương 859 ta là bạch nguyệt quang nha ( 18 )
 • #862: Chương 860 ta là bạch nguyệt quang nha ( 19 )
 • #863: Chương 861 ta là bạch nguyệt quang nha ( 20 )
 • #864: Chương 862 ta là bạch nguyệt quang nha ( 21 )
 • #865: Chương 863 ta là bạch nguyệt quang nha ( 22 )
 • #866: Chương 864 ta là bạch nguyệt quang nha ( 23 )
 • #867: Chương 865 ta là bạch nguyệt quang nha ( 24 )
 • #868: Chương 866 ta là bạch nguyệt quang nha ( 25 )
 • #869: Chương 867 ta là bạch nguyệt quang nha ( 26 )
 • #870: Chương 868 ta là bạch nguyệt quang nha ( 27 )
 • #871: Chương 869 ta là bạch nguyệt quang nha ( 28 )
 • #872: Chương 870 ta là bạch nguyệt quang nha ( 29 )
 • #873: Chương 871 ta là bạch nguyệt quang nha ( 30 )
 • #874: Chương 872 ta là bạch nguyệt quang nha ( 31 )
 • #875: Chương 873 ta là bạch nguyệt quang nha ( 32 )
 • #876: Chương 874 ta là bạch nguyệt quang nha ( 33 )
 • #877: Chương 875 ta là bạch nguyệt quang nha ( 34 )
 • #878: Chương 876 ta là bạch nguyệt quang nha ( 35 )
 • #879: Chương 877 ta là bạch nguyệt quang nha ( 36 )
 • #880: Chương 878 ta là bạch nguyệt quang nha ( 37 )
 • #881: Chương 879 ta là bạch nguyệt quang nha ( 38 )
 • #882: Chương 880 ta là bạch nguyệt quang nha ( 39 )
 • #883: Chương 881 ta là bạch nguyệt quang nha ( 40 )
 • #884: Chương 882 ta là bạch nguyệt quang nha ( 41 )
 • #885: Chương 883 ta là bạch nguyệt quang nha ( 42 )
 • #886: Chương 884 ta là bạch nguyệt quang nha ( 43 )
 • #887: Chương 885 ta là bạch nguyệt quang nha ( 44 )
 • #888: Chương 886 ta là bạch nguyệt quang nha ( 45 )
 • #889: Chương 887 ta là bạch nguyệt quang nha ( 46 )
 • #890: Chương 888 ta là bạch nguyệt quang nha ( 47 )
 • #891: Chương 889 ta là bạch nguyệt quang nha ( 48 )
 • #892: Chương 890 ta là bạch nguyệt quang nha ( 49 )
 • #893: Chương 891 ta là bạch nguyệt quang nha ( xong )
 • #894: Chương 892 Tịch Uyên, Ma Vương sống lại
 • #895: Chương 893 nàng cảm thấy cốt truyện rất kỳ quái
 • #896: Chương 894 mẹ kế không dễ làm ( 1 )
 • #897: Chương 895 mẹ kế không dễ làm ( 2 )
 • #898: Chương 896 mẹ kế không dễ làm ( 3 )
 • #899: Chương 897 mẹ kế không dễ làm ( 4 )
 • #900: Chương 898 mẹ kế không dễ làm ( 5 )
 • #901: Chương 899 mẹ kế không dễ làm ( 6 )
 • #902: Chương 900 mẹ kế không dễ làm ( 7 )
 • #903: Chương 901 mẹ kế không dễ làm ( 8 )
 • #904: Chương 902 mẹ kế không dễ làm ( 9 )
 • #905: Chương 903 mẹ kế không dễ làm ( 10 )
 • #906: Chương 904 mẹ kế không dễ làm ( 11 )
 • #907: Chương 905 mẹ kế không dễ làm ( 12 )
 • #908: Chương 906 mẹ kế không dễ làm ( 13 )
 • #909: Chương 907 mẹ kế không dễ làm ( 14 )
 • #910: Chương 908 mẹ kế không dễ làm ( 15 )
 • #911: Chương 909 mẹ kế không dễ làm ( 16 )
 • #912: Chương 910 mẹ kế không dễ làm ( 17 )
 • #913: Chương 911 mẹ kế không dễ làm ( 18 )
 • #914: Chương 912 mẹ kế không dễ làm ( 19 )
 • #915: Chương 913 mẹ kế không dễ làm ( 20 )
 • #916: Chương 914 mẹ kế không dễ làm ( 21 )
 • #917: Chương 915 mẹ kế không dễ làm ( 22 )
 • #918: Chương 916 mẹ kế không dễ làm ( 23 )
 • #919: Chương 917 mẹ kế không dễ làm ( 24 )
 • #920: Chương 918 mẹ kế không dễ làm ( 25 )
 • #921: Chương 919 mẹ kế không dễ làm ( 26 )
 • #922: Chương 920 mẹ kế không dễ làm ( 27 )
 • #923: Chương 921 mẹ kế không dễ làm ( 28 )
 • #924: Chương 922 mẹ kế không dễ làm ( 29 )
 • #925: Chương 923 mẹ kế không dễ làm ( 30 )
 • #926: Chương 924 mẹ kế không dễ làm ( 31 )
 • #927: Chương 925 mẹ kế không dễ làm ( 32 )
 • #928: Chương 926 mẹ kế không dễ làm ( 33 )
 • #929: Chương 927 mẹ kế không dễ làm ( 34 )
 • #930: Chương 928 mẹ kế không dễ làm ( 35 )
 • #931: Chương 929 mẹ kế không dễ làm ( 36 )
 • #932: Chương 930 mẹ kế không dễ làm ( xong )
 • #933: Chương 931 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 1 )
 • #934: Chương 932 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 2 )
 • #935: Chương 933 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 3 )
 • #936: Chương 934 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 4 )
 • #937: Chương 935 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 5 )
 • #938: Chương 936 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 6 )
 • #939: Chương 937 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 7 )
 • #940: Chương 938 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 8 )
 • #941: Chương 939 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 9 )
 • #942: Chương 940 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 10 )
 • #943: Chương 941 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 11 )
 • #944: Chương 942 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 12 )
 • #945: Chương 943 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 13 )
 • #946: Chương 944 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 14 )
 • #947: Chương 945 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 15 )
 • #948: Chương 946 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 16 )
 • #949: Chương 947 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 17 )
 • #950: Chương 948 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 18 )
 • #951: Chương 949 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 19 )
 • #952: Chương 950 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 20 )
 • #953: Chương 951 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 21 )
 • #954: Chương 952 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 22 )
 • #955: Chương 953 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 23 )
 • #956: Chương 954 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 24 )
 • #957: Chương 955 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 25 )
 • #958: Chương 956 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 26 )
 • #959: Chương 957 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 27 )
 • #960: Chương 958 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 28 )
 • #961: Chương 959 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 27 )
 • #962: Chương 960 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 28 )
 • #963: Chương 961 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 29 )
 • #964: Chương 962 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 30 )
 • #965: Chương 963 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 31 )
 • #966: Chương 964 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 32 )
 • #967: Chương 965 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 33 )
 • #968: Chương 966 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 34 )
 • #969: Chương 967 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 35 )
 • #970: Chương 968 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 36 )
 • #971: Chương 969 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 37 )
 • #972: Chương 970 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 38 )
 • #973: Chương 971 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 39 )
 • #974: Chương 972 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 40 )
 • #975: Chương 973 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 41 )
 • #976: Chương 974 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 42 )
 • #977: Chương 975 thủ trưởng tiểu dã miêu ( 43 )
 • #978: Chương 976 thủ trưởng tiểu dã miêu ( xong )
 • #979: Chương 977 trên vách núi の cá vàng cơ ( 1 )
 • #980: Chương 978 trên vách núi の cá vàng cơ ( 2 )
 • #981: Chương 979 trên vách núi の cá vàng cơ ( 3 )
 • #982: Chương 980 trên vách núi の cá vàng cơ ( 4 )
 • #983: Chương 981 trên vách núi の cá vàng cơ ( 5 )
 • #984: Chương 982 trên vách núi の cá vàng cơ ( 6 )
 • #985: Chương 983 trên vách núi の cá vàng cơ ( 7 )
 • #986: Chương 984 trên vách núi の cá vàng cơ ( 9 )
 • #987: Chương 985 trên vách núi cá vàng cơ ( 10 )
 • #988: Chương 986 trên vách núi の cá vàng cơ ( 11 )
 • #989: Chương 987 trên vách núi の cá vàng cơ ( 12 )
 • #990: Chương 988 trên vách núi の cá vàng cơ ( 14 )
 • #991: Chương 989 trên vách núi の cá vàng cơ ( 15 )
 • #992: Chương 990 trên vách núi の cá vàng cơ ( 16 )
 • #993: Chương 991 trên vách núi の cá vàng cơ ( 17 )
 • #994: Chương 992 trên vách núi cá vàng cơ ( 18 )
 • #995: Chương 993 trên vách núi の cá vàng cơ ( 19 )
 • #996: Chương 994 trên vách núi の cá vàng cơ ( 20 )
 • #997: Chương 995 trên vách núi の cá vàng cơ ( 21 )
 • #998: Chương 996 trên vách núi の cá vàng cơ ( 22 )
 • #999: Chương 997 trên vách núi の cá vàng cơ ( 23 )
 • #1000: Chương 998 trên vách núi の cá vàng cơ ( 24 )
 • #1001: Chương 999 trên vách núi の cá vàng cơ ( 25 )
 • #1002: Chương 1000 trên vách núi の cá vàng cơ ( 26 )
 • #1003: Chương 1001 trên vách núi の cá vàng cơ ( 27 )
 • #1004: Chương 1002 trên vách núi の cá vàng cơ ( 28 )
 • #1005: Chương 1003 trên vách núi の cá vàng cơ ( 29 )
 • #1006: Chương 1004 trên vách núi の cá vàng cơ ( 30 )
 • #1007: Chương 1005 trên vách núi の cá vàng cơ ( 31 )
 • #1008: Chương 1006 trên vách núi の cá vàng cơ ( 32 )
 • #1009: Chương 1007 trên vách núi の cá vàng cơ ( 33 )
 • #1010: Chương 1008 trên vách núi の cá vàng cơ ( 34 )
 • #1011: Chương 1009 trên vách núi cá vàng cơ ( 35 )
 • #1012: Chương 1010 trên vách núi の cá vàng cơ ( 36 )
 • #1013: Chương 1011 trên vách núi の cá vàng cơ ( 37 )
 • #1014: Chương 1012 trên vách núi の cá vàng cơ ( xong )
 • #1015: Chương 1013 hào môn kế huynh ( 1 )
 • #1016: Chương 1014 hào môn kế huynh ( 2 )
 • #1017: Chương 1015 hào môn kế huynh ( 3 )
 • #1018: Chương 1016 hào môn kế huynh ( 4 )
 • #1019: Chương 1017 hào môn kế huynh ( 5 )
 • #1020: Chương 1018 hào môn kế huynh ( 6 )
 • #1021: Chương 1019 hào môn kế huynh ( 7 )
 • #1022: Chương 1020 hào môn kế huynh ( 8 )
 • #1023: Chương 1021 hào môn kế huynh ( 9 )
 • #1024: Chương 1022 hào môn kế huynh ( 10 )
 • #1025: Chương 1023 hào môn kế huynh ( 11 )
 • #1026: Chương 1024 hào môn kế huynh ( 12 )
 • #1027: Chương 1025 hào môn kế huynh ( 13 )
 • #1028: Chương 1026 hào môn kế huynh ( 14 )
 • #1029: Chương 1027 hào môn kế huynh ( 15 )
 • #1030: Chương 1028 hào môn kế huynh ( 16 )
 • #1031: Chương 1029 hào môn kế huynh ( 17 )
 • #1032: Chương 1030 hào môn kế huynh ( 18 )
 • #1033: Chương 1031 hào môn kế huynh ( 19 )
 • #1034: Chương 1032 hào môn kế huynh ( 20 )
 • #1035: 【 đơn chương cảm tạ minh chủ tịch nhu cự lão! 】
 • #1036: Chương 1033 hào môn kế huynh ( 21 )
 • #1037: Chương 1034 hào môn kế huynh ( 22 )
 • #1038: Chương 1035 hào môn kế huynh ( 23 )
 • #1039: Chương 1036 hào môn kế huynh ( 24 )
 • #1040: Chương 1037 hào môn kế huynh ( 25 )
 • #1041: Chương 1038 hào môn kế huynh ( 26 )
 • #1042: Chương 1039 hào môn kế huynh ( 27 )
 • #1043: Chương 1040 hào môn kế huynh ( 28 )
 • #1044: Chương 1041 hào môn kế huynh ( 29 )
 • #1045: Chương 1042 hào môn kế huynh ( 30 )
 • #1046: Chương 1043 hào môn kế huynh ( 31 )
 • #1047: Chương 1044 hào môn kế huynh ( 32 )
 • #1048: Chương 1045 hào môn kế huynh ( 33 )
 • #1049: Chương 1046 hào môn kế huynh ( 34 )
 • #1050: Chương 1047 hào môn kế huynh ( 35 )
 • #1051: Chương 1048 hào môn kế huynh ( 36 )
 • #1052: Chương 1049 hào môn kế huynh ( 37 )
 • #1053: Chương 1050 hào môn kế huynh ( 38 )
 • #1054: Chương 1051 hào môn kế huynh ( 39 )
 • #1055: Chương 1052 hào môn kế huynh ( 40 ) 【 vì ngơ ngác đại lão thêm càng 1】
 • #1056: Chương 1053 hào môn kế huynh ( 41 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 2】
 • #1057: Chương 1054 hào môn kế huynh ( 42 )
 • #1058: Chương 1055 hào môn kế huynh ( 43 )
 • #1059: Chương 1056 hào môn kế huynh ( 44 )
 • #1060: Chương 1057 hào môn kế huynh ( xong )
 • #1061: Tô đại bảo bị đánh ( thượng )
 • #1062: Miss L kết hôn ( hạ )
 • #1063: Chương 1060 hắn Hạ Hạ 【 vì minh chủ ngơ ngác cự lão thêm càng 3】
 • #1064: Chương 1061 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 1 )
 • #1065: Chương 1062 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 2 )
 • #1066: Chương 1063 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 3 )
 • #1067: Chương 1064 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 4 )
 • #1068: Chương 1065 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 5 )
 • #1069: Chương 1066 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 6 )
 • #1070: Chương 1067 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 7 )
 • #1071: Chương 1068 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 8 )
 • #1072: Chương 1069 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 9 )
 • #1073: Chương 1070 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 10 )
 • #1074: Chương 1071 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 11 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác cự lão thêm càng 4】
 • #1075: Chương 1072 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 12 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác cự lão thêm càng 5】
 • #1076: Chương 1073 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 13 )
 • #1077: Chương 1074 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 14 )
 • #1078: Chương 1075 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 15 )
 • #1079: Chương 1076 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 16 )
 • #1080: Chương 1077 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 17 )
 • #1081: Chương 1078 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 18 )
 • #1082: Chương 1079 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 19 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác cự lão thêm càng 6】
 • #1083: Chương 1080 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 20 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác cự lão thêm càng 7】
 • #1084: Chương 1081 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 21 )
 • #1085: Chương 1082 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 22 )
 • #1086: Chương 1083 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 23 )
 • #1087: Chương 1084 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 24 )
 • #1088: Chương 1085 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 25 )
 • #1089: Chương 1086 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 26 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác cự lão thêm càng 8】
 • #1090: Chương 1087 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 27 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác cự lão thêm càng 9】
 • #1091: Chương 1088 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 28 )
 • #1092: Chương 1089 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 29 )
 • #1093: Chương 1090 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 30 )
 • #1094: Chương 1091 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 31 )
 • #1095: Chương 1092 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 32 )
 • #1096: Chương 1093 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 33 )
 • #1097: Chương 1094 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 34 )
 • #1098: Chương 1095 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 35 )
 • #1099: Chương 1096 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 36 )
 • #1100: Chương 1097 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 37 )
 • #1101: Chương 1098 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 38 )
 • #1102: Chương 1099 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 39 )
 • #1103: Chương 1100 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 40 )
 • #1104: Chương 1101 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 41 )
 • #1105: Chương 1102 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 42 )
 • #1106: Chương 1103 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 43 )
 • #1107: Chương 1104 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 44 )
 • #1108: Chương 1105 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 45 )
 • #1109: Chương 1106 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 46 )
 • #1110: Chương 1107 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 47 )
 • #1111: Chương 1108 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( 48 )
 • #1112: Chương 1109 trừ bỏ ta, tất cả mọi người trọng sinh ( xong )
 • #1113: Lăng Lê Chi cùng Phó Thanh Sam
 • #1114: Lăng Lê Chi cùng Phó Thanh Sam ( hạ )
 • #1115: Chương 1112 ta phải làm nhiệm vụ
 • #1116: Chương 1113 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 1 )
 • #1117: Chương 1114 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 2 )
 • #1118: Chương 1115 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 3 )
 • #1119: Chương 1116 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 4 )
 • #1120: Chương 1117 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 5 )
 • #1121: Chương 1118 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 6 )
 • #1122: Chương 1119 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 7 )
 • #1123: Chương 1120 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 8 )
 • #1124: Chương 1121 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 9 )
 • #1125: Chương 1122 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 10 )
 • #1126: Chương 1123 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 11 )
 • #1127: Chương 1124 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 12 )
 • #1128: Chương 1125 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 13 )
 • #1129: Chương 1126 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 14 )
 • #1130: Chương 1127 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 15 )
 • #1131: Chương 1128 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 16 )
 • #1132: Chương 1129 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 17 )
 • #1133: Chương 1130 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 18 )
 • #1134: Chương 1131 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 19 )
 • #1135: Chương 1132 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 20 )
 • #1136: Chương 1133 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 21 )
 • #1137: Chương 1134 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 22 )
 • #1138: Chương 1135 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 23 )
 • #1139: Chương 1136 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 24 )
 • #1140: Chương 1137 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 25 )
 • #1141: Chương 1138 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 26 )
 • #1142: Chương 1139 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 27 )
 • #1143: Chương 1140 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 28 )
 • #1144: Chương 1141 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 29 )
 • #1145: Chương 1142 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 30 )
 • #1146: Chương 1143 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 31 )
 • #1147: Chương 1144 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 32 )
 • #1148: Chương 1145 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 33 )
 • #1149: Chương 1146 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 34 )
 • #1150: Chương 1147 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 35 )
 • #1151: Chương 1148 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 36 )
 • #1152: Chương 1149 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 37 )
 • #1153: Chương 1150 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 38 )
 • #1154: Chương 1151 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 39 )
 • #1155: Chương 1152 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 40 )
 • #1156: Chương 1153 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 41 )
 • #1157: Chương 1154 cv là cái nước mắt bao quỷ ( 42 )
 • #1158: Chương 1155 cv là cái nước mắt bao quỷ ( xong )
 • #1159: Trình Hạo
 • #1160: Chương 1157 Hạ Linh trở về, đếm ngược
 • #1161: Chương 1158 Tịch Uyên ứng kiếp
 • #1162: Chương 1159 đã kêu ta cẩm lý đi ( 1 )
 • #1163: Chương 1160 đã kêu ta cẩm lý đi ( 2 )
 • #1164: Chương 1161 đã kêu ta cẩm lý đi ( 3 )
 • #1165: Chương 1162 đã kêu ta cẩm lý đi ( 4 )
 • #1166: Chương 1163 đã kêu ta cẩm lý đi ( 5 )
 • #1167: Chương 1164 đã kêu ta cẩm lý đi ( 6 )
 • #1168: Chương 1165 đã kêu ta cẩm lý đi ( 7 )
 • #1169: Chương 1166 đã kêu ta cẩm lý đi ( 8 )
 • #1170: Chương 1167 đã kêu ta cẩm lý đi ( 9 )
 • #1171: Chương 1168 đã kêu ta cẩm lý đi ( 10 )
 • #1172: Chương 1169 đã kêu ta cẩm lý đi ( 12 )
 • #1173: Chương 1170 đã kêu ta cẩm lý đi ( 13 )
 • #1174: Chương 1171 đã kêu ta cẩm lý đi ( 14 )
 • #1175: Chương 1172 đã kêu ta cẩm lý đi ( 15 )
 • #1176: Chương 1173 đã kêu ta cẩm lý đi ( 16 )
 • #1177: Chương 1174 đã kêu ta cẩm lý đi ( 17 )
 • #1178: Chương 1175 đã kêu ta cẩm lý đi ( 18 )
 • #1179: Chương 1176 đã kêu ta cẩm lý đi ( 19 )
 • #1180: Chương 1177 đã kêu ta cẩm lý đi ( 20 )
 • #1181: Chương 1178 đã kêu ta cẩm lý đi ( 21 )
 • #1182: Chương 1179 đã kêu ta cẩm lý đi ( 22 )
 • #1183: Chương 1180 đã kêu ta cẩm lý đi ( 23 )
 • #1184: Chương 1181 đã kêu ta cẩm lý đi ( 24 )
 • #1185: Chương 1182 đã kêu ta cẩm lý đi ( 25 )
 • #1186: Chương 1183 đã kêu ta cẩm lý đi ( 26 )
 • #1187: Chương 1184 đã kêu ta cẩm lý đi ( xong )
 • #1188: Chương 1185 cứu vớt nam xứng ( 1 )
 • #1189: Chương 1186 cứu vớt nam xứng ( 2 )
 • #1190: Chương 1187 cứu vớt nam xứng ( 3 )
 • #1191: Chương 1188 cứu vớt nam xứng ( 4 )
 • #1192: Chương 1189 cứu vớt nam xứng ( 5 )
 • #1193: Chương 1190 cứu vớt nam xứng ( 6 )
 • #1194: Chương 1191 cứu vớt nam xứng ( 7 )
 • #1195: Chương 1192 cứu vớt nam xứng ( 8 )
 • #1196: Chương 1193 cứu vớt nam xứng ( 9 )
 • #1197: Chương 1194 cứu vớt nam xứng ( 10 )
 • #1198: Chương 1195 cứu vớt nam xứng ( 11 )
 • #1199: Chương 1196 cứu vớt nam xứng ( 12 )
 • #1200: Chương 1197 cứu vớt nam xứng ( 13 )
 • #1201: Chương 1198 cứu vớt nam xứng ( 14 )
 • #1202: Chương 1199 cứu vớt nam xứng ( 15 )
 • #1203: Chương 1200 cứu vớt nam xứng ( 16 )
 • #1204: Chương 1201 cứu vớt nam xứng ( 17 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 10】
 • #1205: Chương 1202 cứu vớt nam xứng ( 18 ) 【 vì minh chủ ngơ ngác đại lão thêm càng 11】
 • #1206: Chương 1203 cứu vớt nam xứng ( 19 )
 • #1207: Chương 1204 cứu vớt nam xứng ( 20 )
 • #1208: Chương 1205 cứu vớt nam xứng ( 21 )
 • #1209: Chương 1206 cứu vớt nam xứng ( 22 )
 • #1210: Chương 1207 cứu vớt nam xứng ( 23 )
 • #1211: Chương 1208 cứu vớt nam xứng ( 24 )
 • #1212: Chương 1209 cứu vớt nam xứng ( 25 )
 • #1213: Chương 1210 cứu vớt nam xứng ( 26 )
 • #1214: Chương 1211 cứu vớt nam xứng ( 27 )
 • #1215: Chương 1212 cứu vớt nam xứng ( 28 )
 • #1216: Chương 1213 cứu vớt nam xứng ( 29 )
 • #1217: Chương 1214 cứu vớt nam xứng ( 30 )
 • #1218: Chương 1215 cứu vớt nam xứng ( 31 )
 • #1219: Chương 1216 cứu vớt nam xứng ( 32 )
 • #1220: Chương 1217 cứu vớt nam xứng ( 33 )
 • #1221: Chương 1218 cứu vớt nam xứng ( 34 )
 • #1222: Chương 1219 cứu vớt nam xứng ( 35 )
 • #1223: Chương 1220 cứu vớt nam xứng ( 36 )
 • #1224: Chương 1221 cứu vớt nam xứng ( xong )
 • #1225: Chương 1222 tình kiếp
 • #1226: Chương 1223 trở lại hiện thực
 • #1227: Chương 1224 nhiệm vụ
 • #1228: Chương 1225 Hải Hải vì ngài phục vụ
 • #1229: Chương 1226 ta là nhân tra ( 1 )
 • #1230: Chương 1227 ta là nhân tra ( 2 )
 • #1231: Chương 1228 ta là nhân tra ( 3 )
 • #1232: Chương 1229 ta là nhân tra ( 4 )
 • #1233: Chương 1230 ta là nhân tra ( 5 )
 • #1234: Chương 1231 ta là nhân tra ( 6 )
 • #1235: Chương 1232 ta là nhân tra ( 7 )
 • #1236: Chương 1233 ta là nhân tra ( 8 )
 • #1237: Chương 1234 ta là nhân tra ( 9 )
 • #1238: Chương 1235 ta là nhân tra ( 10 )
 • #1239: Chương 1236 ta là nhân tra ( 11 )
 • #1240: Chương 1237 ta là nhân tra ( 12 )
 • #1241: Chương 1238 ta là nhân tra ( 13 )
 • #1242: Chương 1239 ta là nhân tra ( 14 )
 • #1243: Chương 1240 ta là nhân tra ( 15 )
 • #1244: Chương 1241 ta là nhân tra ( 16 )
 • #1245: Chương 1242 ta là nhân tra ( 17 )
 • #1246: Chương 1243 ta là nhân tra ( 18 )
 • #1247: Chương 1244 ta là nhân tra ( 19 )
 • #1248: Chương 1245 ta là nhân tra ( 20 )
 • #1249: Chương 1246 ta là nhân tra ( 21 )
 • #1250: Chương 1247 ta là nhân tra ( 21 )
 • #1251: Chương 1248 ta là nhân tra ( 22 )
 • #1252: Chương 1249 ta là nhân tra ( 23 )
 • #1253: Chương 1250 ta là nhân tra ( 24 )
 • #1254: Chương 1251 ta là nhân tra ( 25 )
 • #1255: Chương 1252 ta là nhân tra ( 26 )
 • #1256: Chương 1253 ta là nhân tra ( 27 )
 • #1257: Chương 1254 ta là nhân tra ( 28 )
 • #1258: Chương 1255 ta là nhân tra ( 29 )
 • #1259: Chương 1256 ta là nhân tra ( 30 )
 • #1260: Chương 1257 ta là nhân tra ( 31 )
 • #1261: Chương 1258 ta là nhân tra ( 32 )
 • #1262: Đệ 1259 chương ta là nhân tra ( 33 )
 • #1263: Chương 1260 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 1 )
 • #1264: Chương 1261 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 2 )
 • #1265: Chương 1262 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 3 )
 • #1266: Chương 1263 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 4 )
 • #1267: Chương 1264 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 5 )
 • #1268: Chương 1265 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 6 )
 • #1269: Chương 1266 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 7 )
 • #1270: Chương 1267 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 8 )
 • #1271: Chương 1268 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 9 )
 • #1272: Chương 1269 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 10 )
 • #1273: Chương 1270 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 11 )
 • #1274: Chương 1271 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 12 )
 • #1275: Chương 1272 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 13 )
 • #1276: Chương 1273 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 14 )
 • #1277: Chương 1274 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 15 )
 • #1278: Chương 1275 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 16 )
 • #1279: Chương 1276 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 17 )
 • #1280: Chương 1277 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 18 )
 • #1281: Chương 1278 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 19 )
 • #1282: Chương 1279 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 20 )
 • #1283: Chương 1280 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 21 )
 • #1284: Chương 1281 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 22 )
 • #1285: Chương 1282 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 23 )
 • #1286: Chương 1283 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 24 )
 • #1287: Chương 1284 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 25 )
 • #1288: Chương 1285 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 26 )
 • #1289: Chương 1286 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 27 )
 • #1290: Chương 1287 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 28 )
 • #1291: Chương 1288 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 29 )
 • #1292: Chương 1289 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 30 )
 • #1293: Chương 1290 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 31 )
 • #1294: Chương 1291 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 32 )
 • #1295: Chương 1292 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 33 )
 • #1296: Chương 1293 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( 34 )
 • #1297: Chương 1294 phò mã, xem, công chúa là ngốc tử ( xong )
 • #1298: Chương 1295 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 1 )
 • #1299: Chương 1296 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 2 )
 • #1300: Chương 1297 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 3 )
 • #1301: Chương 1298 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 4 )
 • #1302: Chương 1299 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 5 )
 • #1303: Chương 1300 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 6 )
 • #1304: Chương 1301 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 7 )
 • #1305: Chương 1302 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 8 )
 • #1306: Chương 1303 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 9 )
 • #1307: Chương 1304 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 10 )
 • #1308: Chương 1305 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 11 )
 • #1309: Chương 1306 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 12 )
 • #1310: Chương 1307 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 13 )
 • #1311: Chương 1308 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 14 )
 • #1312: Chương 1309 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 15 )
 • #1313: Chương 1310 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 16 )
 • #1314: Chương 1311 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 17 )
 • #1315: Chương 1312 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 18 )
 • #1316: Chương 1313 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 19 )
 • #1317: Chương 1314 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 20 )
 • #1318: Chương 1315 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 21 )
 • #1319: Chương 1316 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 22 )
 • #1320: Chương 1317 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 23 )
 • #1321: Chương 1318 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 24 )
 • #1322: Chương 1319 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 25 )
 • #1323: Chương 1320 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 26 )
 • #1324: Chương 1321 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 27 )
 • #1325: Chương 1322 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 28 )
 • #1326: Chương 1323 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 29 )
 • #1327: Chương 1324 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 30 )
 • #1328: Chương 1325 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 31 )
 • #1329: Chương 1326 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 32 )
 • #1330: Chương 1327 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 33 )
 • #1331: Chương 1328 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 34 )
 • #1332: Chương 1329 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 35 )
 • #1333: Chương 1330 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 36 )
 • #1334: Chương 1331 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 37 )
 • #1335: Chương 1332 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 38 )
 • #1336: Chương 1333 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 39 )
 • #1337: Chương 1334 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 40 )
 • #1338: Chương 1335 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( 41 )
 • #1339: Chương 1336 tỷ tỷ của ta không rất hợp ( xong )
 • #1340: Chương 1337 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 1 )
 • #1341: Chương 1338 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 2 )
 • #1342: Chương 1339 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 3 )
 • #1343: Chương 1340 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 4 )
 • #1344: Chương 1341 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 5 )
 • #1345: Chương 1342 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 6 )
 • #1346: Chương 1343 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 7 )
 • #1347: Chương 1344 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 8 )
 • #1348: Chương 1345 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 9 )
 • #1349: Chương 1346 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 10 )
 • #1350: Chương 1347 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 11 )
 • #1351: Chương 1348 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 12 )
 • #1352: Chương 1349 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 13 )
 • #1353: Chương 1350 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 14 )
 • #1354: Chương 1351 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 15 )
 • #1355: Chương 1352 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 16 )
 • #1356: Chương 1353 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 17 )
 • #1357: Chương 1354 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 18 )
 • #1358: Chương 1355 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 19 )
 • #1359: Chương 1356 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 20 )
 • #1360: Chương 1357 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 21 )
 • #1361: Chương 1358 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 22 )
 • #1362: Chương 1359 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 23 )
 • #1363: Chương 1360 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 24 )
 • #1364: Chương 1361 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 25 )
 • #1365: Chương 1362 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 26 )
 • #1366: Chương 1363 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 27 )
 • #1367: Chương 1364 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 28 )
 • #1368: Chương 1365 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 29 )
 • #1369: Chương 1366 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 30 )
 • #1370: Chương 1367 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 31 )
 • #1371: Chương 1368 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 32 )
 • #1372: Chương 1369 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 33 )
 • #1373: Chương 1370 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 34 )
 • #1374: Chương 1371 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 35 )
 • #1375: Chương 1372 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 36 )
 • #1376: Chương 1373 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( 37 )
 • #1377: Chương 1374 ta hung lên quỷ đều sợ hãi ( xong )
 • #1378: Nghiên nhiên vợ chồng ngọt rụng răng
 • #1379: Chương 1376 nghiên nhiên vợ chồng thô bạo thu quỷ ( thượng )
 • #1380: Chương 1377 nghiên nhiên vợ chồng thô bạo thu quỷ ( hạ )
 • #1381: Chương 1378 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 1 )
 • #1382: Chương 1379 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 2 )
 • #1383: Chương 1380 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 3 )
 • #1384: Chương 1381 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 4 )
 • #1385: Chương 1382 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 5 )
 • #1386: Chương 1383 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 6 )
 • #1387: Chương 1384 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 7 )
 • #1388: Chương 1385 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 8 )
 • #1389: Chương 1386 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 9 )
 • #1390: Chương 1387 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 10 )
 • #1391: Chương 1388 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 11 )
 • #1392: Chương 1389 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 12 )
 • #1393: Chương 1390 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 13 )
 • #1394: Chương 1391 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 14 )
 • #1395: Chương 1392 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 15 )
 • #1396: Chương 1393 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 16 )
 • #1397: Chương 1394 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 17 )
 • #1398: Chương 1395 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 17 )
 • #1399: Chương 1396 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 18 )
 • #1400: Chương 1397 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 19 )
 • #1401: Chương 1398 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 20 )
 • #1402: Chương 1399 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 21 )
 • #1403: Chương 1400 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 22 )
 • #1404: Chương 1401 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 23 )
 • #1405: Chương 1402 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 24 )
 • #1406: Chương 1403 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 25 )
 • #1407: Chương 1404 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 26 )
 • #1408: Chương 1405 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 27 )
 • #1409: Chương 1406 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( 28 )
 • #1410: Chương 1407 Nhị Lang chân quân, sư phụ tại đây ( xong )
 • #1411: Chương 1408 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 1 )
 • #1412: Chương 1409 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 2 )
 • #1413: Chương 1410 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 3 )
 • #1414: Chương 1411 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 4 )
 • #1415: Chương 1412 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 5 )
 • #1416: Chương 1413 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 6 )
 • #1417: Chương 1414 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 7 )
 • #1418: Chương 1415 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 8 )
 • #1419: Chương 1416 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 9 )
 • #1420: Chương 1417 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 10 )
 • #1421: Chương 1418 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 11 )
 • #1422: Chương 1419 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 12 )
 • #1423: Chương 1420 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 13 )
 • #1424: Chương 1421 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 14 )
 • #1425: Chương 1422 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 15 )
 • #1426: Chương 1423 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 16 )
 • #1427: Chương 1424 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 17 )
 • #1428: Chương 1425 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 18 )
 • #1429: Chương 1426 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 19 )
 • #1430: Chương 1427 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 20 )
 • #1431: Chương 1428 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 21 )
 • #1432: Chương 1429 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 22 )
 • #1433: Chương 1430 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 23 )
 • #1434: Chương 1431 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 24 )
 • #1435: Chương 1432 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 25 )
 • #1436: Chương 1433 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 26 )
 • #1437: Chương 1434 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 27 )
 • #1438: Chương 1435 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 28 )
 • #1439: Chương 1436 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 29 )
 • #1440: Chương 1437 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 30 )
 • #1441: Chương 1438 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 31 )
 • #1442: Chương 1439 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 32 )
 • #1443: Chương 1440 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 33 )
 • #1444: Chương 1441 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 34 )
 • #1445: Chương 1442 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 35 )
 • #1446: Chương 1443 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 36 )
 • #1447: Đệ 1444 chương bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 37 )
 • #1448: Chương 1445 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 38 )
 • #1449: Chương 1446 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 39 )
 • #1450: Chương 1447 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 40 )
 • #1451: Chương 1448 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 41 )
 • #1452: Chương 1449 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 42 )
 • #1453: Chương 1450 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 43 )
 • #1454: Chương 1451 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 44 )
 • #1455: Chương 1452 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 45 )
 • #1456: Chương 1453 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 46 )
 • #1457: Chương 1454 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 47 )
 • #1458: Chương 1455 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 48 )
 • #1459: Chương 1456 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 49 )
 • #1460: Chương 1457 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( 50 )
 • #1461: Chương 1458 bất hòa cao tam sinh yêu đương ( xong )
 • #1462: Chương 1459 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 1 )
 • #1463: Chương 1460 tra diễn kịch Tiểu Nộn mô ( 2 )
 • #1464: Chương 1461 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 3 )
 • #1465: Chương 1462 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 4 )
 • #1466: Chương 1463 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 5 )
 • #1467: Chương 1464 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 6 )
 • #1468: Chương 1465 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 7 )
 • #1469: Chương 1466 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 8 )
 • #1470: Chương 1467 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 9 )
 • #1471: Chương 1468 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 10 )
 • #1472: Chương 1469 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 11 )
 • #1473: Chương 1470 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 12 )
 • #1474: Chương 1471 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 13 )
 • #1475: Chương 1472 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 14 )
 • #1476: Chương 1473 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 15 )
 • #1477: Chương 1474 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 16 )
 • #1478: Chương 1475 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 17 )
 • #1479: Chương 1476 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 18 )
 • #1480: Chương 1477 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 19 )
 • #1481: Chương 1478 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 20 )
 • #1482: Chương 1479 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 21 )
 • #1483: Chương 1480 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 22 )
 • #1484: Chương 1481 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 23 )
 • #1485: Chương 1482 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 24 )
 • #1486: Chương 1483 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 25 )
 • #1487: Chương 1484 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 26 )
 • #1488: Chương 1485 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 27 )
 • #1489: Chương 1486 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 28 )
 • #1490: Chương 1487 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 29 )
 • #1491: Chương 1488 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 30 )
 • #1492: Chương 1489 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 31 )
 • #1493: Chương 1490 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 32 )
 • #1494: Chương 1491 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 33 )
 • #1495: Chương 1492 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 34 )
 • #1496: Chương 1493 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 35 )
 • #1497: Chương 1494 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 36 )
 • #1498: Chương 1495 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 37 )
 • #1499: Chương 1496 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 38 )
 • #1500: Chương 1497 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 39 )
 • #1501: Chương 1498 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 40 )
 • #1502: Chương 1499 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 41 )
 • #1503: Chương 1500 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 42 )
 • #1504: Chương 1501 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 43 )
 • #1505: Chương 1502 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 44 )
 • #1506: Chương 1503 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 45 )
 • #1507: Chương 1504 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 46 )
 • #1508: Chương 1505 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 47 )
 • #1509: Chương 1506 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 48 )
 • #1510: Chương 1507 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 49 )
 • #1511: Chương 1508 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 50 )
 • #1512: Chương 1509 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 51 )
 • #1513: Chương 1510 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 52 )
 • #1514: Chương 1511 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( 53 )
 • #1515: Chương 1512 tra kỹ thuật diễn Tiểu Nộn mô ( xong )
 • #1516: Chương 1513 vườn trường mối tình đầu ( 1 )
 • #1517: Chương 1514 vườn trường mối tình đầu ( 2 )
 • #1518: Chương 1515 vườn trường mối tình đầu ( 3 )
 • #1519: Chương 1516 vườn trường mối tình đầu ( 4 )
 • #1520: Chương 1517 vườn trường mối tình đầu ( 5 )
 • #1521: Chương 1518 vườn trường mối tình đầu ( 6 )
 • #1522: Chương 1519 vườn trường mối tình đầu ( 7 )
 • #1523: Chương 1520 vườn trường mối tình đầu ( 8 )
 • #1524: Chương 1521 vườn trường mối tình đầu ( 9 )
 • #1525: Chương 1522 vườn trường mối tình đầu ( 10 )
 • #1526: Chương 1523 vườn trường mối tình đầu ( 11 )
 • #1527: Chương 1524 vườn trường mối tình đầu ( 12 )
 • #1528: Chương 1525 vườn trường mối tình đầu ( 13 )
 • #1529: Chương 1526 vườn trường mối tình đầu ( 14 )
 • #1530: Chương 1527 vườn trường mối tình đầu ( 15 )
 • #1531: Chương 1528 vườn trường mối tình đầu ( 16 )
 • #1532: Chương 1529 vườn trường mối tình đầu ( 17 )
 • #1533: Chương 1530 vườn trường mối tình đầu ( 18 )
 • #1534: Chương 1531 vườn trường mối tình đầu ( 19 )
 • #1535: Chương 1532 vườn trường mối tình đầu ( 20 )
 • #1536: Chương 1533 vườn trường mối tình đầu ( 21 )
 • #1537: Chương 1534 vườn trường mối tình đầu ( 22 )
 • #1538: Chương 1535 vườn trường mối tình đầu ( 23 )
 • #1539: Chương 1536 vườn trường mối tình đầu ( 24 )
 • #1540: Chương 1537 vườn trường mối tình đầu ( 25 )
 • #1541: Chương 1538 vườn trường mối tình đầu ( 26 )
 • #1542: Chương 1539 vườn trường mối tình đầu ( 27 )
 • #1543: Chương 1540 vườn trường mối tình đầu ( 28 )
 • #1544: Chương 1541 vườn trường mối tình đầu ( 29 )
 • #1545: Chương 1542 vườn trường mối tình đầu ( 30 )
 • #1546: Chương 1543 vườn trường mối tình đầu ( 31 )
 • #1547: Chương 1544 vườn trường mối tình đầu ( 32 )
 • #1548: Chương 1545 vườn trường mối tình đầu ( 33 )
 • #1549: Chương 1546 vườn trường mối tình đầu ( 34 )
 • #1550: Chương 1547 vườn trường mối tình đầu ( 35 )
 • #1551: Chương 1548 vườn trường mối tình đầu ( 36 )
 • #1552: Chương 1549 vườn trường mối tình đầu ( 37 )
 • #1553: Chương 1550 vườn trường mối tình đầu ( 38 )
 • #1554: Chương 1551 vườn trường mối tình đầu ( 39 )
 • #1555: Chương 1552 vườn trường mối tình đầu ( 40 )
 • #1556: Chương 1553 vườn trường mối tình đầu ( 41 )
 • #1557: Chương 1554 vườn trường mối tình đầu ( 42 )
 • #1558: Chương 1555 vườn trường mối tình đầu ( 43 )
 • #1559: Chương 1556 vườn trường mối tình đầu ( 44 )
 • #1560: Chương 1557 vườn trường mối tình đầu ( 45 )
 • #1561: Chương 1558 vườn trường mối tình đầu ( 46 )
 • #1562: Chương 1559 vườn trường mối tình đầu ( 47 )
 • #1563: Chương 1560 vườn trường mối tình đầu ( 48 )
 • #1564: Chương 1561 vườn trường mối tình đầu ( 49 )
 • #1565: Chương 1562 vườn trường mối tình đầu ( 50 )
 • #1566: Chương 1563 vườn trường mối tình đầu ( 52 )
 • #1567: Chương 1564 vườn trường mối tình đầu ( xong )
 • #1568: Chương 1565 nam nhân đẻ trứng ( 1 )
 • #1569: Chương 1566 nam nhân đẻ trứng ( 2 )
 • #1570: Chương 1567 nam nhân đẻ trứng ( 2 )
 • #1571: Chương 1568 nam nhân đẻ trứng ( 3 )
 • #1572: Chương 1569 nam nhân đẻ trứng ( 4 )
 • #1573: Chương 1570 nam nhân đẻ trứng ( 5 )
 • #1574: Chương 1571 nam nhân đẻ trứng ( 6 )
 • #1575: Chương 1572 nam nhân đẻ trứng ( 7 )
 • #1576: Chương 1573 nam nhân đẻ trứng ( 8 )
 • #1577: Chương 1574 nam nhân đẻ trứng ( 9 )
 • #1578: Chương 1575 nam nhân đẻ trứng ( 10 )
 • #1579: Chương 1576 nam nhân đẻ trứng ( 11 )
 • #1580: Chương 1577 nam nhân đẻ trứng ( 12 )
 • #1581: Chương 1578 nam nhân đẻ trứng ( 13 )
 • #1582: Chương 1579 nam nhân đẻ trứng ( 14 )
 • #1583: Chương 1580 nam nhân đẻ trứng ( 15 )
 • #1584: Chương 1581 nam nhân đẻ trứng ( 16 )
 • #1585: Chương 1582 nam nhân đẻ trứng ( 17 )
 • #1586: Chương 1583 nam nhân đẻ trứng ( 18 )
 • #1587: Chương 1584 nam nhân đẻ trứng ( 19 )
 • #1588: Chương 1585 nam nhân đẻ trứng ( 20 )
 • #1589: Chương 1586 nam nhân đẻ trứng ( 21 )
 • #1590: Chương 1587 nam nhân đẻ trứng ( 22 )
 • #1591: Chương 1588 nam nhân đẻ trứng ( 23 )
 • #1592: Chương 1589 nam nhân đẻ trứng ( 24 )
 • #1593: Chương 1590 nam nhân đẻ trứng ( 25 )
 • #1594: Chương 1591 nam nhân đẻ trứng ( 27 )
 • #1595: Chương 1592 nam nhân đẻ trứng ( 28 )
 • #1596: Chương 1593 nam nhân đẻ trứng ( 29 )
 • #1597: Chương 1594 nam nhân đẻ trứng ( 30 )
 • #1598: Chương 1595 nam nhân đẻ trứng ( 31 )
 • #1599: Chương 1596 nam nhân đẻ trứng ( 32 )
 • #1600: Chương 1597 nam nhân đẻ trứng ( 33 )
 • #1601: Chương 1598 nam nhân đẻ trứng ( 34 )
 • #1602: Chương 1599 nam nhân đẻ trứng ( 35 )
 • #1603: Chương 1600 nam nhân đẻ trứng ( 36 )
 • #1604: Chương 1601 nam nhân đẻ trứng ( 37 )
 • #1605: Chương 1602 nam nhân đẻ trứng ( 38 )
 • #1606: Chương 1603 nam nhân đẻ trứng ( 39 )
 • #1607: Chương 1604 nam nhân đẻ trứng ( 40 )
 • #1608: Chương 1605 nam nhân đẻ trứng ( 41 )
 • #1609: Chương 1606 nam nhân đẻ trứng ( 42 )
 • #1610: Chương 1607 nam nhân đẻ trứng ( 43 )
 • #1611: Chương 1608 nam nhân đẻ trứng ( 44 )
 • #1612: Chương 1609 nam nhân đẻ trứng ( 45 )
 • #1613: Chương 1610 nam nhân đẻ trứng ( 46 )
 • #1614: Chương 1611 nam nhân đẻ trứng ( 47 )
 • #1615: Chương 1612 nam nhân đẻ trứng ( 48 )
 • #1616: Chương 1613 nam nhân đẻ trứng ( 49 )
 • #1617: Chương 1614 nam nhân đẻ trứng ( 50 )
 • #1618: Chương 1615 nam nhân đẻ trứng ( 51 )
 • #1619: Chương 1616 nam nhân đẻ trứng ( 52 )
 • #1620: Chương 1617 nam nhân đẻ trứng ( 53 )
 • #1621: Chương 1618 nam nhân đẻ trứng ( xong )
 • #1622: Bùi Ngạn nhị thai ( thượng )
 • #1623: Bùi Ngạn nhị thai ( hạ )
 • #1624: Chương 1621 rình coi ( 1 )
 • #1625: Chương 1622 rình coi ( 2 )
 • #1626: Chương 1623 rình coi ( 3 )
 • #1627: Chương 1624 rình coi ( 4 )
 • #1628: Chương 1625 rình coi ( 5 )
 • #1629: Chương 1626 rình coi ( 6 )
 • #1630: Chương 1627 rình coi ( 7 )
 • #1631: Chương 1628 rình coi ( 8 )
 • #1632: Chương 1629 rình coi ( 9 )
 • #1633: Chương 1630 rình coi ( 10 )
 • #1634: Chương 1631 rình coi ( 11 )
 • #1635: Chương 1632 rình coi ( 12 )
 • #1636: Chương 1633 rình coi ( 13 )
 • #1637: Chương 1634 rình coi ( 14 )
 • #1638: Chương 1635 rình coi ( 15 )
 • #1639: Chương 1636 rình coi ( 16 )
 • #1640: Chương 1637 rình coi ( 17 )
 • #1641: Chương 1638 rình coi ( 18 )
 • #1642: Chương 1639 rình coi ( 19 )
 • #1643: Chương 1640 rình coi ( 20 )
 • #1644: Chương 1641 rình coi ( 21 )
 • #1645: Chương 1642 rình coi ( 22 )
 • #1646: Chương 1643 rình coi ( 23 )
 • #1647: Chương 1644 rình coi ( 24 )
 • #1648: Chương 1645 rình coi ( 25 )
 • #1649: Chương 1646 rình coi ( 26 )
 • #1650: Chương 1647 rình coi ( 27 )
 • #1651: Chương 1648 rình coi ( xong )
 • #1652: Công đằng xuyên
 • #1653: Chương 1650 ta muốn bộ dáng, ca ca đều có ( 1 )
 • #1654: Chương 1651 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 2 )
 • #1655: Chương 1652 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 3 )
 • #1656: Chương 1653 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 4 )
 • #1657: Chương 1654 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 5 )
 • #1658: Chương 1655 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 6 )
 • #1659: Chương 1656 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 7 )
 • #1660: Chương 1657 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 8 )
 • #1661: Chương 1658 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 9 )
 • #1662: Chương 1659 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 10 )
 • #1663: Chương 1660 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 11 )
 • #1664: Chương 1661 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 12 )
 • #1665: Chương 1662 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 13 )
 • #1666: Chương 1663 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 14 )
 • #1667: Chương 1664 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 15 )
 • #1668: Chương 1665 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 16 )
 • #1669: Chương 1666 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 17 )
 • #1670: Chương 1667 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 18 )
 • #1671: Chương 1668 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 19 )
 • #1672: Chương 1669 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 20 )
 • #1673: Chương 1670 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 21 )
 • #1674: Chương 1671 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 22 )
 • #1675: Chương 1672 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 22 )
 • #1676: Chương 1673 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 23 )
 • #1677: Chương 1674 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 24 )
 • #1678: Chương 1675 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 25 )
 • #1679: Chương 1676 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 26 )
 • #1680: Chương 1677 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 26 )
 • #1681: Chương 1678 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 27 )
 • #1682: Chương 1679 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 28 )
 • #1683: Chương 1680 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 29 )
 • #1684: Chương 1681 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 30 )
 • #1685: Chương 1682 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 31 )
 • #1686: Chương 1683 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 32 )
 • #1687: Chương 1684 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 33 )
 • #1688: Chương 1685 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 34 )
 • #1689: Chương 1686 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 35 )
 • #1690: Chương 1687 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 36 )
 • #1691: Chương 1688 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 37 )
 • #1692: Chương 1689 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 38 )
 • #1693: Chương 1690 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 39 )
 • #1694: Chương 1691 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 40 )
 • #1695: Chương 1692 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 41 )
 • #1696: Chương 1693 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 42 )
 • #1697: Chương 1694 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 43 )
 • #1698: Chương 1695 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 44 )
 • #1699: Chương 1696 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 45 )
 • #1700: Chương 1697 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( 46 )
 • #1701: Chương 1698 ta thích bộ dáng, đại ca đều có ( 47 )
 • #1702: Chương 1699 ta thích bộ dáng, ca ca đều có ( xong )
 • #1703: Chương 1700 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 1 )
 • #1704: Chương 1701 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 2 )
 • #1705: Chương 1702 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 3 )
 • #1706: Chương 1703 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 4 )
 • #1707: Chương 1704 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 5 )
 • #1708: Chương 1705 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 6 )
 • #1709: Chương 1706 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 7 )
 • #1710: Chương 1707 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 8 )
 • #1711: Chương 1708 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 9 )
 • #1712: Chương 1709 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 10 )
 • #1713: Chương 1710 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhược ( 11 )
 • #1714: Chương 1711 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhược ( 12 )
 • #1715: Chương 1712 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 13 )
 • #1716: Chương 1713 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 14 )
 • #1717: Chương 1714 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 15 )
 • #1718: Chương 1715 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 16 )
 • #1719: Chương 1716 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 17 )
 • #1720: Chương 1717 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 18 )
 • #1721: Chương 1718 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 19 )
 • #1722: Chương 1719 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 20 )
 • #1723: Chương 1720 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 21 )
 • #1724: Chương 1721 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 22 )
 • #1725: Chương 1722 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 23 )
 • #1726: Chương 1723 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 24 )
 • #1727: Chương 1724 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 25 )
 • #1728: Chương 1725 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 26 )
 • #1729: Chương 1726 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 27 )
 • #1730: Chương 1727 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 28 )
 • #1731: Chương 1728 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 29 )
 • #1732: Chương 1729 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 30 )
 • #1733: Chương 1730 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 31 )
 • #1734: Chương 1731 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 32 )
 • #1735: Chương 1732 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 33 )
 • #1736: Chương 1733 Ma Vương đại nhân thân kiều thể nhuyễn ( 34 )
 • #1737: Chương 1734 Ma Vương đại nhân thân kiều thể nhuyễn ( 35 )
 • #1738: Chương 1735 Ma Vương đại nhân thân kiều thể nhuyễn ( 36 )
 • #1739: Chương 1736 Ma Vương đại nhân thân kiều thể nhuyễn ( 37 )
 • #1740: Chương 1737 Ma Vương đại nhân thân kiều thể nhuyễn ( 38 )
 • #1741: Chương 1738 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 39 )
 • #1742: Chương 1739 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 40 )
 • #1743: Chương 1740 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 41 )
 • #1744: Chương 1741 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 42 )
 • #1745: Chương 1742 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 43 )
 • #1746: Chương 1743 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 44 )
 • #1747: Chương 1744 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 45 )
 • #1748: Chương 1745 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 46 )
 • #1749: Chương 1746 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 47 )
 • #1750: Chương 1747 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 48 )
 • #1751: Chương 1748 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 49 )
 • #1752: Chương 1749 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 50 )
 • #1753: Chương 1750 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( 51 )
 • #1754: Chương 1751 Ma Vương muội muội thân kiều thể nhuyễn ( xong )
 • #1755: Về ba phút ( thượng )
 • #1756: Về ba phút ( trung )
 • #1757: Về ba phút ( hạ )
 • #1758: Chương 1755 90 niên đại tiểu ca ca ( 1 )
 • #1759: Chương 1756 90 niên đại tiểu ca ca ( 2 )
 • #1760: Chương 1757 90 niên đại tiểu ca ca ( 3 )
 • #1761: Chương 1758 90 niên đại tiểu ca ca ( 4 )
 • #1762: Chương 1759 90 niên đại tiểu ca ca ( 5 )
 • #1763: Chương 1760 90 niên đại tiểu ca ca ( 6 )
 • #1764: Chương 1761 90 niên đại tiểu ca ca ( 7 )
 • #1765: Chương 1762 90 niên đại tiểu ca ca ( 8 )
 • #1766: Chương 1763 90 niên đại tiểu ca ca ( 9 )
 • #1767: Chương 1764 90 niên đại tiểu ca ca ( 10 )
 • #1768: Chương 1765 90 niên đại tiểu ca ca ( 11 )
 • #1769: Chương 1766 90 niên đại tiểu ca ca ( 12 )
 • #1770: Chương 1767 90 niên đại tiểu ca ca ( 13 )
 • #1771: Chương 1768 90 niên đại tiểu ca ca ( 14 )
 • #1772: Chương 1769 90 niên đại tiểu ca ca ( 15 )
 • #1773: Chương 1770 90 niên đại tiểu ca ca ( 16 )
 • #1774: Chương 1771 90 niên đại tiểu ca ca ( 17 )
 • #1775: Chương 1772 90 niên đại tiểu ca ca ( 18 )
 • #1776: Chương 1773 90 niên đại tiểu ca ca ( 19 )
 • #1777: Chương 1774 90 niên đại tiểu ca ca ( 20 )
 • #1778: Chương 1775 90 niên đại tiểu ca ca ( 21 )
 • #1779: Chương 1776 90 niên đại tiểu ca ca ( 22 )
 • #1780: Chương 1777 90 niên đại tiểu ca ca ( 23 )
 • #1781: Chương 1778 90 niên đại tiểu ca ca ( 24 )
 • #1782: Chương 1779 90 niên đại tiểu ca ca ( 25 )
 • #1783: Chương 1780 90 niên đại tiểu ca ca ( 26 )
 • #1784: Chương 1781 90 niên đại tiểu ca ca ( 27 )
 • #1785: Chương 1782 90 niên đại tiểu ca ca ( 28 )
 • #1786: Chương 1783 90 niên đại tiểu ca ca ( 29 )
 • #1787: Chương 1784 90 niên đại tiểu ca ca ( 30 )
 • #1788: Chương 1785 90 niên đại tiểu ca ca ( 31 )
 • #1789: Chương 1786 90 niên đại tiểu ca ca ( 32 )
 • #1790: Chương 1787 90 niên đại tiểu ca ca ( 33 )
 • #1791: Chương 1788 90 niên đại tiểu ca ca ( 34 )
 • #1792: Chương 1789 90 niên đại tiểu ca ca ( 35 )
 • #1793: Chương 1790 90 niên đại tiểu ca ca ( 36 )
 • #1794: Chương 1791 90 niên đại tiểu ca ca ( 37 )
 • #1795: Chương 1792 90 niên đại tiểu ca ca ( 38 )
 • #1796: Chương 1793 90 niên đại tiểu ca ca ( 39 )
 • #1797: Chương 1794 90 niên đại tiểu ca ca ( 40 )
 • #1798: Chương 1795 90 niên đại tiểu ca ca ( 41 )
 • #1799: Chương 1796 90 niên đại tiểu ca ca ( 42 )
 • #1800: Chương 1797 90 niên đại tiểu ca ca ( 43 )
 • #1801: Chương 1798 90 niên đại tiểu ca ca ( 44 )
 • #1802: Chương 1799 90 niên đại tiểu ca ca ( 45 )
 • #1803: Chương 1800 90 niên đại tiểu ca ca ( 46 )
 • #1804: Chương 1801 90 niên đại tiểu ca ca ( 47 )
 • #1805: Chương 1802 90 niên đại tiểu ca ca ( 48 )
 • #1806: Chương 1803 90 niên đại tiểu ca ca ( 49 )
 • #1807: Chương 1804 90 niên đại tiểu ca ca ( 50 )
 • #1808: Chương 1805 90 niên đại tiểu ca ca ( 51 )
 • #1809: Chương 1806 90 niên đại tiểu ca ca ( 52 )
 • #1810: Chương 1807 90 niên đại tiểu ca ca ( xong )
 • #1811: Chương 1808 bôn hiện
 • #1812: Chương 1809 cái này tiểu ca ca sẽ cắt miếng
 • #1813: Chương 1810 không thể đoạt nàng kỳ ngộ
 • #1814: Chương 1811 ái ngươi
 • #1815: Chương 1812 bá đạo tổng tài vs bệnh kiều thủ lĩnh ( 1 )
 • #1816: Chương 1813 bá đạo tổng tài vs bệnh kiều thủ lĩnh ( 2 )
 • #1817: Chương 1814 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 3 )
 • #1818: Chương 1815 bá đạo tổng tài vs bệnh kiều thủ lĩnh ( 4 )
 • #1819: Chương 1816 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 5 )
 • #1820: Chương 1817 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 6 )
 • #1821: Chương 1818 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 7 )
 • #1822: Chương 1819 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 8 )
 • #1823: Chương 1820 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 9 )
 • #1824: Chương 1821 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 10 )
 • #1825: Chương 1822 bá đạo tổng tài VS cố chấp tổng tài ( 11 )
 • #1826: Chương 1823 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 12 )
 • #1827: Chương 1824 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 13 )
 • #1828: Chương 1825 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 14 )
 • #1829: Chương 1826 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 15 )
 • #1830: Chương 1827 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 16 )
 • #1831: Chương 1828 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 17 )
 • #1832: Chương 1829 bá đạo tổng tài VS bệnh kiều thủ lĩnh ( 18 )
 • #1833: Chương 1830 bá đạo tổng tài vs bệnh kiều thủ lĩnh ( 19 )
 • #1834: Chương 1831 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 20 )
 • #1835: Chương 1832 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 21 )
 • #1836: Chương 1833 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 22 )
 • #1837: Chương 1834 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 23 )
 • #1838: Chương 1835 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 24 )
 • #1839: Chương 1836 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 25 )
 • #1840: Chương 1837 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 26 )
 • #1841: Chương 1838 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 27 )
 • #1842: Chương 1839 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 28 )
 • #1843: Chương 1840 bá đạo tổng tài vs cố chấp thủ lĩnh ( 29 )
 • #1844: Chương 1841 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 30 )
 • #1845: Chương 1842 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 31 )
 • #1846: Chương 1843 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 32 )
 • #1847: Chương 1844 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 33 )
 • #1848: Chương 1845 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 34 )
 • #1849: Chương 1846 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 35 )
 • #1850: Chương 1847 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 36 )
 • #1851: Chương 1848 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 37 )
 • #1852: Chương 1849 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 38 )
 • #1853: Chương 1850 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 39 )
 • #1854: Chương 1851 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 40 )
 • #1855: Chương 1852 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 41 )
 • #1856: Chương 1853 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 42 )
 • #1857: Chương 1854 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 43 )
 • #1858: Chương 1855 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 44 )
 • #1859: Chương 1856 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 45 )
 • #1860: Chương 1857 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 46 )
 • #1861: Chương 1858 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 47 )
 • #1862: Chương 1859 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( 48 )
 • #1863: Chương 1860 bá đạo tổng tài VS cố chấp thủ lĩnh ( xong )
 • #1864: Chương 1861 bản thể cùng mảnh nhỏ
 • #1865: Chương 1862 chọn lựa đạo cụ, tiến vào tân thế giới
 • #1866: Chương 1863 phiên vương đoạt đích ( 1 )
 • #1867: Chương 1864 phiên vương đoạt đích ( 2 )
 • #1868: Chương 1865 phiên vương đoạt đích ( 3 )
 • #1869: Chương 1866 phiên vương đoạt đích ( 4 )
 • #1870: Chương 1867 phiên vương đoạt đích ( 5 )
 • #1871: Chương 1868 phiên vương đoạt đích ( 6 )
 • #1872: Chương 1869 phiên vương đoạt đích ( 7 )
 • #1873: Chương 1870 phiên vương đoạt đích ( 8 )
 • #1874: Chương 1871 phiên vương đoạt đích ( 9 )
 • #1875: Chương 1872 phiên vương đoạt đích ( 10 )
 • #1876: Chương 1873 phiên vương đoạt đích ( 11 )
 • #1877: Chương 1874 phiên vương đoạt đích ( 12 )
 • #1878: Chương 1875 phiên vương đoạt đích ( 13 )
 • #1879: Chương 1876 phiên vương đoạt đích ( 13 )
 • #1880: Chương 1877 phiên vương đoạt đích ( 14 )
 • #1881: Chương 1878 phiên vương đoạt đích ( 15 )
 • #1882: Chương 1879 phiên vương đoạt đích ( 16 )
 • #1883: Chương 1880 phiên vương đoạt đích ( 17 )
 • #1884: Chương 1881 phiên vương đoạt đích ( 18 )
 • #1885: Chương 1882 phiên vương đoạt đích ( 19 )
 • #1886: Chương 1883 phiên vương đoạt đích ( 20 )
 • #1887: Chương 1884 phiên vương đoạt đích ( 21 )
 • #1888: Chương 1885 phiên vương đoạt đích ( 22 )
 • #1889: Chương 1886 phiên vương đoạt đích ( 23 )
 • #1890: Chương 1887 phiên vương đoạt đích ( 24 )
 • #1891: Chương 1888 phiên vương đoạt đích ( xong )
 • #1892: Tấn lạc
 • #1893: Chương 1890 Tịch Uyên ái
 • #1894: Chương 1891 giới giải trí người đại diện ( 1 )
 • #1895: Chương 1892 giới giải trí người đại diện ( 2 )
 • #1896: Chương 1893 giới giải trí người đại diện ( 3 )
 • #1897: Chương 1894 giới giải trí người đại diện ( 4 )
 • #1898: Chương 1895 giới giải trí người đại diện ( 5 )
 • #1899: Chương 1896 giới giải trí người đại diện ( 6 )
 • #1900: Chương 1897 giới giải trí người đại diện ( 7 )
 • #1901: Chương 1898 giới giải trí người đại diện ( 8 )
 • #1902: Chương 1899 giới giải trí người đại diện ( 9 )
 • #1903: Chương 1900 giới giải trí người đại diện ( 10 )
 • #1904: Chương 1901 giới giải trí người đại diện ( 11 )
 • #1905: Chương 1902 giới giải trí người đại diện ( 12 )
 • #1906: Chương 1903 giới giải trí người đại diện ( 13 )
 • #1907: Chương 1904 giới giải trí người đại diện ( 14 )
 • #1908: Chương 1905 giới giải trí người đại diện ( 15 )
 • #1909: Chương 1906 giới giải trí người đại diện ( 16 )
 • #1910: Chương 1907 giới giải trí người đại diện ( 17 )
 • #1911: Chương 1908 giới giải trí người đại diện ( 18 )
 • #1912: Chương 1909 giới giải trí người đại diện ( 19 )
 • #1913: Chương 1910 giới giải trí người đại diện ( 20 )
 • #1914: Chương 1911 giới giải trí người đại diện ( 21 )
 • #1915: Chương 1912 giới giải trí người đại diện ( 22 )
 • #1916: Chương 1913 giới giải trí người đại diện ( 23 )
 • #1917: Chương 1914 giới giải trí người đại diện ( 24 )
 • #1918: Chương 1915 giới giải trí người đại diện ( 25 )
 • #1919: Chương 1916 giới giải trí người đại diện ( 25 )
 • #1920: Chương 1917 giới giải trí người đại diện ( 26 )
 • #1921: Chương 1918 giới giải trí người đại diện ( 27 )
 • #1922: Chương 1919 giới giải trí người đại diện ( 28 )
 • #1923: Chương 1920 giới giải trí người đại diện ( 29 )
 • #1924: Chương 1921 giới giải trí người đại diện ( 30 )
 • #1925: Chương 1922 giới giải trí người đại diện ( 31 )
 • #1926: Chương 1923 giới giải trí người đại diện ( 32 )
 • #1927: Chương 1924 giới giải trí người đại diện ( 33 )
 • #1928: Chương 1925 giới giải trí người đại diện ( 35 )
 • #1929: Chương 1926 giới giải trí người đại diện ( 36 )
 • #1930: Chương 1927 giới giải trí người đại diện ( 37 )
 • #1931: Chương 1928 giới giải trí người đại diện ( 38 )
 • #1932: Chương 1929 giới giải trí người đại diện ( 39 )
 • #1933: Chương 1930 giới giải trí người đại diện ( 40 )
 • #1934: Chương 1931 giới giải trí người đại diện ( 41 )
 • #1935: Chương 1932 giới giải trí người đại diện ( 42 )
 • #1936: Chương 1933 giới giải trí người đại diện ( 43 )
 • #1937: Chương 1934 giới giải trí người đại diện ( 44 )
 • #1938: Chương 1935 giới giải trí người đại diện ( 45 )
 • #1939: Chương 1936 giới giải trí người đại diện ( 46 )
 • #1940: Chương 1937 giới giải trí người đại diện ( 47 )
 • #1941: Chương 1938 giới giải trí người đại diện ( 48 )
 • #1942: Chương 1939 giới giải trí người đại diện ( 49 )
 • #1943: Chương 1940 giới giải trí người đại diện ( 50 )
 • #1944: Chương 1941 giới giải trí người đại diện ( 51 )
 • #1945: Chương 1942 giới giải trí người đại diện ( 52 )
 • #1946: Chương 1943 giới giải trí người đại diện ( 53 )
 • #1947: Chương 1944 giới giải trí người đại diện ( 54 )
 • #1948: Chương 1945 giới giải trí người đại diện ( xong )
 • #1949: Chương 1946 độc miệng đệ đệ ( 1 )
 • #1950: Chương 1947 độc miệng đệ đệ ( 2 )
 • #1951: Chương 1948 độc miệng đệ đệ ( 3 )
 • #1952: Chương 1949 độc miệng đệ đệ ( 4 )
 • #1953: Chương 1950 độc miệng đệ đệ ( 5 )
 • #1954: Chương 1951 độc miệng đệ đệ ( 6 )
 • #1955: Chương 1952 độc miệng đệ đệ ( 8 )
 • #1956: Chương 1953 độc miệng đệ đệ ( 9 )
 • #1957: Chương 1954 độc miệng đệ đệ ( 10 )
 • #1958: Chương 1955 độc miệng đệ đệ ( 11 )
 • #1959: Chương 1956 độc miệng đệ đệ ( 12 )
 • #1960: Chương 1957 độc miệng đệ đệ ( 13 )
 • #1961: Chương 1958 độc miệng đệ đệ ( 14 )
 • #1962: Chương 1959 độc miệng đệ đệ ( 15 )
 • #1963: Chương 1960 độc miệng đệ đệ ( 16 )
 • #1964: Chương 1961 độc miệng đệ đệ ( 17 )
 • #1965: Chương 1962 độc miệng đệ đệ ( 18 )
 • #1966: Chương 1963 độc miệng đệ đệ ( 19 )
 • #1967: Chương 1964 độc miệng đệ đệ ( 20 )
 • #1968: Chương 1965 độc miệng đệ đệ ( 21 )
 • #1969: Chương 1966 độc miệng đệ đệ ( 22 )
 • #1970: Chương 1967 độc miệng đệ đệ ( 23 )
 • #1971: Chương 1968 độc miệng đệ đệ ( 24 )
 • #1972: Chương 1969 độc miệng đệ đệ ( 25 )
 • #1973: Chương 1970 độc miệng đệ đệ ( 26 )
 • #1974: Chương 1971 độc miệng đệ đệ ( 27 )
 • #1975: Chương 1972 độc miệng đệ đệ ( 28 )
 • #1976: Chương 1973 độc miệng đệ đệ ( 29 )
 • #1977: Chương 1974 độc miệng đệ đệ ( 30 )
 • #1978: Chương 1975 độc miệng đệ đệ ( 31 )
 • #1979: Chương 1976 độc miệng đệ đệ ( 32 )
 • #1980: Chương 1977 độc miệng đệ đệ ( 33 )
 • #1981: Chương 1978 độc miệng đệ đệ ( 34 )
 • #1982: Chương 1979 độc miệng đệ đệ ( 35 )
 • #1983: Chương 1980 độc miệng đệ đệ ( 36 )
 • #1984: Chương 1981 độc miệng đệ đệ ( 37 )
 • #1985: Chương 1982 độc miệng đệ đệ ( 38 )
 • #1986: Chương 1983 độc miệng đệ đệ ( 39 )
 • #1987: Chương 1984 độc miệng đệ đệ ( 40 )
 • #1988: Chương 1985 độc miệng đệ đệ ( 41 )
 • #1989: Chương 1986 độc miệng đệ đệ ( 42 )
 • #1990: Chương 1987 độc miệng đệ đệ ( xong )
 • #1991: Chương 1988 quý thiếp ( 1 )
 • #1992: Chương 1989 quý thiếp ( 2 )
 • #1993: Chương 1990 quý thiếp ( 3 )
 • #1994: Chương 1991 quý thiếp ( 4 )
 • #1995: Chương 1992 quý thiếp ( 5 )
 • #1996: Chương 1993 quý thiếp ( 6 )
 • #1997: Chương 1994 quý thiếp ( 7 )
 • #1998: Chương 1995 quý thiếp ( 8 )
 • #1999: Chương 1996 quý thiếp ( 9 )
 • #2000: Chương 1997 quý thiếp ( 10 )
 • #2001: Chương 1998 quý thiếp ( 11 )
 • #2002: Chương 1999 quý thiếp ( 12 )
 • #2003: Chương 2000 quý thiếp ( 13 )
 • #2004: Chương 2001 quý thiếp ( 14 )
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.4]

Related posts

Ta Đã Thành Phú Bà Hàng Tỉ

TiKay

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

THUYS♥️

Hưu Thư Khó Cầu

TiKay

Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

TiKay

Nguyên Tôn

TiKay

Ta Là Thánh Tử, Bị Bắt Về Sau Làm Yêu Chủ

TiKay

Leave a Reply