Dị Giới Huyền Huyễn

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Vân Ẩn đại lục, tông môn san sát.

Một tông môn không không có cấp bậc nhưng lại chỉ thu đệ tử thiên tài.

Một tông môn không có cấp bậc nhưng thiên tài, siêu cấp cường giả muốn gia nhập lại phải phải nộp tiền!

Ngoài ra, còn thêm một tông chủ khá trâu bò, không lớn, mới 18 tuổi, thế nhưng rất tinh tướng.

≡ CẢNH GIỚI TU LUYỆN
1. Luyện thể cảnh (Nhất trọng → Thập tam trọng)
2. Thông Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)
3. Thần Huyền (Hạ cảnh → Trung cảnh → Thượng cảnh)

Converter: ngaythodng


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phi Tước Đoạt Bôi
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0001.mp32018-07-31 21:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0002.mp32018-07-31 21:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0003.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0004.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0005.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0006.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0007.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0008.mp32018-07-31 21:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0009.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0010.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0011.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0012.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0013.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0014.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0015.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0016.mp32018-07-31 21:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0017.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0018.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0019.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0020.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0021.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0022.mp32018-07-31 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0023.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0024.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0025.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0026.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0027.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0028.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0029.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0030.mp32018-07-31 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0031.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0032.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0033.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0034.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0035.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0036.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0037.mp32018-07-31 21:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0038.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0039.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0040.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0041.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0042.mp32018-07-31 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0043.mp32018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0044.mp32018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0045.mp32018-07-31 21:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0046.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0047.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0048.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0049.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0050.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0051.mp32018-07-31 21:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0052.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0053.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0054.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0055.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0056.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0057.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0058.mp32018-07-31 21:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0059.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0060.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0061.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0062.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0063.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0064.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0065.mp32018-07-31 21:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0066.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0067.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0068.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0069.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0070.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0071.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0072.mp32018-07-31 21:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0073.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0074.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0075.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0076.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0077.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0078.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0079.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0080.mp32018-07-31 21:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0081.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0082.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0083.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0084.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0085.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0086.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0087.mp32018-07-31 21:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0088.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0089.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0090.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0091.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0092.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0093.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0094.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0095.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0096.mp32018-07-31 21:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0097.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0098.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0099.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0100.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0101.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0102.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0103.mp32018-07-31 21:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0104.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0105.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0106.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0107.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0108.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0109.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0110.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0111.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0112.mp32018-07-31 21:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0113.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0114.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0115.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0116.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0117.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0118.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0119.mp32018-07-31 21:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0120.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0121.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0122.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0123.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0124.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0125.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0126.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0127.mp32018-07-31 21:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0128.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0129.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0130.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0131.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0132.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0133.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0134.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0135.mp32018-07-31 21:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0136.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0137.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0138.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0139.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0140.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0141.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0142.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0143.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0144.mp32018-07-31 21:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0145.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0146.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0147.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0148.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0149.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0150.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0151.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0152.mp32018-07-31 21:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0153.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0154.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0155.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0156.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0157.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0158.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0159.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0160.mp32018-07-31 21:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0161.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0162.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0163.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0164.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0165.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0166.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0167.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0168.mp32018-07-31 21:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0169.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0170.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0171.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0172.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0173.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0174.mp32018-07-31 21:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0175.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0176.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0177.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0178.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0179.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0180.mp32018-07-31 21:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0181.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0182.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0183.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0184.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0185.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0186.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0187.mp32018-07-31 21:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0188.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0189.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0190.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0191.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0192.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0193.mp32018-07-31 21:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0194.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0195.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0196.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0197.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0198.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0199.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0200.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0201.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0202.mp32018-07-31 21:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0203.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0204.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0205.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0206.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0207.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0208.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0209.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0210.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0211.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0212.mp32018-07-31 21:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0213.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0214.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0215.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0216.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0217.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0218.mp32018-07-31 22:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0219.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0220.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0221.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0222.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0223.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0224.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0225.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0226.mp32018-07-31 22:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0227.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0228.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0229.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0230.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0231.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0232.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0233.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0234.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0235.mp32018-07-31 22:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0236.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0237.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0238.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0239.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0240.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0241.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0242.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0243.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0244.mp32018-07-31 22:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0245.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0246.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0247.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0248.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0249.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0250.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0251.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0252.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0253.mp32018-07-31 22:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0254.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0255.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0256.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0257.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0258.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0259.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0260.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0261.mp32018-07-31 22:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0262.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0263.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0264.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0265.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0266.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0267.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0268.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0269.mp32018-07-31 22:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0270.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0271.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0272.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0273.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0274.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0275.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0276.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0277.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0278.mp32018-07-31 22:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0279.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0280.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0281.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0282.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0283.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0284.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0285.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0286.mp32018-07-31 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0287.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0288.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0289.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0290.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0291.mp32018-07-31 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0292.mp32018-08-01 00:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0293.mp32018-08-01 00:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0294.mp32018-08-01 00:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0295.mp32018-08-01 00:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0296.mp32018-08-01 00:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0297.mp32018-08-01 00:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0298.mp32018-08-01 22:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0299.mp32018-08-01 22:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0300.mp32018-08-02 18:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0301.mp32018-08-02 18:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0302.mp32018-08-02 18:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0303.mp32018-08-02 18:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0304.mp32018-08-03 19:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0305.mp32018-08-03 19:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0306.mp32018-08-03 19:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0307.mp32018-08-04 15:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0308.mp32018-08-04 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0309.mp32018-08-06 17:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0310.mp32018-08-06 17:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0311.mp32018-08-06 17:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0312.mp32018-08-06 17:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0313.mp32018-08-06 17:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0314.mp32018-08-06 17:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0315.mp32018-08-06 17:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0316.mp32018-08-06 17:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0317.mp32018-08-06 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0318.mp32018-08-07 15:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0319.mp32018-08-07 15:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0320.mp32018-08-07 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0321.mp32018-08-07 15:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0322.mp32018-08-07 18:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0323.mp32018-08-08 16:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0324.mp32018-08-08 16:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0325.mp32018-08-08 16:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0326.mp32018-08-08 16:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0327.mp32018-08-10 17:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0328.mp32018-08-10 17:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0329.mp32018-08-10 17:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0330.mp32018-08-10 17:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0331.mp32018-08-10 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0332.mp32018-08-10 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0333.mp32018-08-10 17:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0334.mp32018-08-11 16:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0335.mp32018-08-11 16:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0336.mp32018-08-11 16:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0337.mp32018-08-11 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0338.mp32018-08-12 17:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0339.mp32018-08-12 17:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0340.mp32018-08-12 17:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0341.mp32018-08-12 17:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0342.mp32018-08-13 18:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0343.mp32018-08-13 18:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0344.mp32018-08-14 16:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0345.mp32018-08-15 17:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0346.mp32018-08-15 17:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0347.mp32018-08-15 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0348.mp32018-08-16 15:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0349.mp32018-08-16 15:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0350.mp32018-08-16 20:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0351.mp32018-08-16 20:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0352.mp32018-08-17 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0353.mp32018-08-17 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0354.mp32018-08-18 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0355.mp32018-08-18 17:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0356.mp32018-08-18 17:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0357.mp32018-08-18 17:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0358.mp32018-08-18 17:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0359.mp32018-08-18 17:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0360.mp32018-08-19 15:57
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0361.mp32018-08-19 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0362.mp32018-08-19 15:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0363.mp32018-08-19 18:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0364.mp32018-08-20 15:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0365.mp32018-08-20 22:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0366.mp32018-08-20 22:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0367.mp32018-08-21 17:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0368.mp32018-08-21 17:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0369.mp32018-08-22 17:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0370.mp32018-08-22 17:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0371.mp32018-08-23 17:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0372.mp32018-08-23 17:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0373.mp32018-08-24 17:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0374.mp32018-08-25 17:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0375.mp32018-08-25 17:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0376.mp32018-08-26 17:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0377.mp32018-08-26 17:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0378.mp32018-08-26 17:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0379.mp32018-08-27 13:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0380.mp32018-08-28 04:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0381.mp32018-08-28 05:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0382.mp32018-08-29 05:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0383.mp32018-08-29 05:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0384.mp32018-08-30 04:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0385.mp32018-08-30 04:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0386.mp32018-08-30 04:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0387.mp32018-08-30 13:26
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0388.mp32018-08-31 04:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0389.mp32018-09-01 06:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0390.mp32018-09-01 06:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0391.mp32018-09-01 06:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0392.mp32018-09-01 06:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0393.mp32018-09-02 21:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0394.mp32018-09-02 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0395.mp32018-09-02 21:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0396.mp32018-09-02 21:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0397.mp32018-09-04 14:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0398.mp32018-09-04 14:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0399.mp32018-09-04 14:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0400.mp32018-09-04 14:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0401.mp32018-09-05 06:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0402.mp32018-09-05 06:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0403.mp32018-09-07 06:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0404.mp32018-09-07 06:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0405.mp32018-09-07 06:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0406.mp32018-09-07 06:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0407.mp32018-09-07 06:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0408.mp32018-09-07 06:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0409.mp32018-09-09 02:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0410.mp32018-09-10 03:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0411.mp32018-09-10 03:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0412.mp32018-09-10 03:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0413.mp32018-09-10 03:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0414.mp32018-09-10 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0415.mp32018-09-10 14:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0416.mp32018-09-11 04:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0417.mp32018-09-12 14:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0418.mp32018-09-12 14:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0419.mp32018-09-14 02:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0420.mp32018-09-14 02:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0421.mp32018-09-14 02:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0422.mp32018-09-15 17:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0423.mp32018-09-16 19:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0424.mp32018-09-16 19:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0425.mp32018-09-24 04:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0426.mp32018-09-19 06:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0427.mp32018-09-19 06:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0428.mp32018-09-19 16:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0429.mp32018-09-20 02:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0430.mp32018-09-21 17:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0431.mp32018-09-21 17:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0432.mp32018-09-21 17:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0433.mp32018-09-22 16:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0434.mp32018-09-22 22:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0435.mp32018-09-23 18:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0436.mp32018-09-23 20:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0437.mp32018-09-26 13:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0438.mp32018-09-28 04:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0439.mp32018-10-01 07:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0440.mp32018-10-01 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0441.mp32018-10-01 07:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0442.mp32018-10-01 07:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0443.mp32018-10-01 07:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0444.mp32018-10-01 07:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0445.mp32018-10-01 07:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0446.mp32018-10-01 07:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0447.mp32018-10-02 04:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0448.mp32018-10-02 04:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0449.mp32018-10-04 14:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0450.mp32018-10-04 14:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0451.mp32018-10-04 14:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0452.mp32018-10-05 14:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0453.mp32018-10-06 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0454.mp32018-10-07 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0455.mp32018-10-08 14:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0456.mp32018-10-12 14:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0457.mp32018-10-12 14:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0458.mp32018-10-12 14:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0459.mp32018-10-13 16:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0460.mp32018-10-18 14:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0461.mp32018-10-19 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0462.mp32018-10-20 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0463.mp32018-10-21 16:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0464.mp32018-10-21 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0465.mp32018-10-23 14:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0466.mp32018-10-25 02:25
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0467.mp32018-10-28 17:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0468.mp32018-10-28 17:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0469.mp32018-10-28 17:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0470.mp32018-10-28 17:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0471.mp32018-10-30 14:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0472.mp32018-10-30 14:35
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0473.mp32018-11-01 14:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0474.mp32018-11-02 14:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0475.mp32018-11-03 02:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0476.mp32018-11-04 16:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0477.mp32018-11-04 21:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0478.mp32018-11-09 03:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0479.mp32018-11-09 03:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0480.mp32018-11-10 15:28
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0481.mp32018-11-10 15:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0482.mp32018-11-11 17:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0483.mp32018-11-11 17:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0484.mp32018-11-13 15:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0485.mp32018-11-15 15:39
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0486.mp32018-11-23 16:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0487.mp32018-12-19 16:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0488.mp32018-12-20 16:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0489.mp32018-12-21 15:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0490.mp32018-12-22 23:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0491.mp32019-02-14 01:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0492.mp32019-02-14 01:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0493.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0494.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0495.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0496.mp32019-02-14 20:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0497.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0498.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0499.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0500.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0501.mp32019-02-14 20:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0502.mp32019-02-14 20:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0503.mp32019-02-15 15:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0504.mp32019-02-16 15:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0505.mp32019-02-16 15:50
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0506.mp32019-02-17 18:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0507.mp32019-02-17 18:01
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0508.mp32019-02-18 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0509.mp32019-02-20 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0510.mp32019-02-20 16:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0511.mp32019-02-21 16:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0512.mp32019-02-22 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0513.mp32019-02-22 17:33
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0514.mp32019-02-25 02:44
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0515.mp32019-02-27 00:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0516.mp32019-02-27 00:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0517.mp32019-03-02 18:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0518.mp32019-03-02 18:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0519.mp32019-03-03 16:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0520.mp32019-03-03 17:00
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0521.mp32019-03-04 18:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0522.mp32019-03-04 18:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0523.mp32019-03-05 17:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0524.mp32019-03-05 17:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0525.mp32019-03-06 16:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0526.mp32019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0527.mp32019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0528.mp32019-03-07 16:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0529.mp32019-03-09 03:13
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0530.mp32019-03-09 03:14
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0531.mp32019-03-10 14:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0532.mp32019-03-13 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0533.mp32019-03-13 07:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0534.mp32019-03-14 02:52
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0535.mp32019-03-15 16:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0536.mp32019-03-16 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0537.mp32019-03-17 15:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0538.mp32019-03-17 15:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0539.mp32019-03-18 16:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0540.mp32019-03-20 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0541.mp32019-03-26 04:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0542.mp32019-03-26 04:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0543.mp32019-03-27 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0544.mp32019-03-27 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0545.mp32019-03-28 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0546.mp32019-03-28 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0547.mp32019-03-30 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0548.mp32019-04-01 15:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0549.mp32019-04-01 15:19
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0550.mp32019-04-02 15:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0551.mp32019-04-02 15:41
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0552.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0553.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0554.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0555.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0556.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0557.mp32019-04-04 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0558.mp32019-04-04 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0559.mp32019-04-04 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0560.mp32019-04-08 16:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0561.mp32019-04-08 16:16
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0562.mp32019-04-09 15:51
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0563.mp32019-04-10 16:49
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0564.mp32019-04-12 04:23
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0565.mp32019-04-13 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0566.mp32019-04-13 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0567.mp32019-04-13 23:21
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0568.mp32019-04-16 15:32
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0569.mp32019-04-20 15:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0570.mp32019-04-24 17:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0571.mp32019-04-28 15:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0572.mp32019-05-02 15:24
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0573.mp32019-05-05 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0574.mp32019-05-05 15:05
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0575.mp32019-05-11 23:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0576.mp32019-05-16 15:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0577.mp32019-05-22 01:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0578.mp32019-05-31 15:31
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0579.mp32019-06-03 18:06
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0580.mp32019-06-06 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0581.mp32019-06-06 15:58
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0582.mp32019-06-08 15:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0583.mp32019-06-09 21:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0584.mp32019-06-11 15:20
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0585.mp32019-06-13 04:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0586.mp32019-06-14 14:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0587.mp32019-06-15 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0588.mp32019-06-15 14:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0589.mp32019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0590.mp32019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0591.mp32019-06-17 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0592.mp32019-06-18 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0593.mp32019-06-18 15:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0594.mp32019-06-19 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0595.mp32019-06-19 03:48
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0596.mp32019-06-19 15:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0597.mp32019-06-21 14:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0598.mp32019-06-22 15:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0599.mp32019-06-22 15:15
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0600.mp32019-06-23 22:47
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0601.mp32019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0602.mp32019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0603.mp32019-06-26 02:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0604.mp32019-06-27 17:08
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0605.mp32019-06-27 17:09
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0606.mp32019-06-30 05:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0607.mp32019-06-30 05:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0608.mp32019-07-01 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0609.mp32019-07-01 15:30
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0610.mp32019-07-02 14:59
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0611.mp32019-07-03 16:07
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0612.mp32019-07-04 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0613.mp32019-07-05 15:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0614.mp32019-07-06 15:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0615.mp32019-07-08 05:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0616.mp32019-07-08 05:37
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0617.mp32019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0618.mp32019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0619.mp32019-07-09 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0620.mp32019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0621.mp32019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0622.mp32019-07-10 15:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0623.mp32019-07-12 14:55
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0624.mp32019-07-13 15:34
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0625.mp32019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0626.mp32019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0627.mp32019-07-15 15:43
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0628.mp32019-07-17 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0629.mp32019-07-17 15:46
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0630.mp32019-07-18 15:03
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0631.mp32019-07-18 15:04
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0632.mp32019-07-19 16:02
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0633.mp32019-07-21 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0634.mp32019-07-23 05:11
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0635.mp32019-07-23 05:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0636.mp32019-07-24 15:17
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0637.mp32019-07-26 05:27
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0638.mp32019-07-26 14:53
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0639.mp32019-07-27 15:36
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0640.mp32019-07-28 17:56
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0641.mp32019-07-30 16:28
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0642.mp32019-07-30 16:29
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0643.mp32019-07-31 15:54
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0644.mp32019-08-01 16:10
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0645.mp32019-08-03 03:45
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0646.mp32019-08-03 15:40
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0647.mp32019-08-04 15:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0648.mp32019-08-04 15:42
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0649.mp32019-08-05 19:18
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0650.mp32019-08-07 02:22
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0651.mp32019-08-07 15:12
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0652.mp32019-08-08 15:38
 • he-thong-sieu-cap-tong-mon-chuong-0653.mp32019-08-09 15:33
 • #654: Chương 653, Tiềm Long tông quẫn cảnh2019-08-11 16:21
 • #655: Chương 654, Tân Tú chiến mở ra!2019-08-12 15:26
 • #656: Chương 656, đối thủ —— hai vị Tiên Thiên dị mạch thiên tài!2019-08-13 15:19
 • #657: Chương 657, trong dự liệu thắng lợi2019-08-14 15:44
 • #658: Chương 658, thắng thua, không trọng yếu2019-08-17 15:15
 • #659: Chương 659, Hạ gia bẫy rập2019-08-19 15:40
 • #660: Chương 660, Bất Hủ tông đoàn đội cái thứ hai đối thủ2019-08-20 16:51
 • #661: Chương 661, pháp thuật vs Mạch thuật, Bất Hủ tông vs Quý Dương môn2019-08-21 22:39
 • #662: Chương 662, Thiêu Hỏa côn, Phong Chi Cấm Cố lại hiện ra!2019-08-22 16:21
 • #663: Chương 663, Bổn tông chủ chỉ bảo đệ tử, ngươi xen vào làm gì!2019-08-22 16:21
 • #664: Chương 664, một vị thất vọng phụ thân2019-08-24 15:47
 • #665: Chương 665, Tiềm Long tông đệ tử, vĩnh viễn không sợ!2019-08-25 15:59
 • #666: Chương 666, cháy bỏng cuộc chiến, thắng lợi cân tiểu ly như thế nào nghiêng?2019-08-27 01:03
 • #667: Chương 667, mưu lợi?2019-08-28 16:05
 • #668: Chương 668, Bất Hủ tông lại thêm một người!2019-08-30 16:45
 • #669: Chương 669, tiếp nhận khiêu chiến!2019-09-02 17:12
 • #670: Chương 670, Ngự Kiếm thuật, cho tới bây giờ ngự cũng không phải là một thanh kiếm!2019-09-03 16:59
 • #671: Chương 671, cây chổi tinh?2019-09-05 15:27
 • #672: Chương 672, bái gì nhân vi sư?2019-09-07 15:51
 • #673: Chương 673, đoàn đội thi đấu kết thúc!2019-09-09 04:37
 • #674: Chương 674, gặp lại phụ thân (canh thứ hai)2019-09-09 15:36
 • #675: Chương 675, thân phận bại lộ, Long gia người tới!2019-09-11 02:11
 • #676: Chương 676, vong linh sinh vật đại chiến Long Dã2019-09-11 15:31
 • #677: Chương 677, Tứ Toàn Tuyền Qua Đồ, Địa cấp lưu phái Mạch thuật!2019-09-15 16:13
 • #678: Chương 678, vạn chúng chú mục2019-09-19 17:47
 • #679: Chương 679, Long Dã xuống tràng2019-09-20 15:37
 • #680: Chương 680, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!2019-09-24 15:31
 • #681: Chương 681, cho phụ thân bảo tiêu2019-09-25 19:00
 • #682: Chương 682, ba tấm Tuyền Qua Đồ2019-09-29 16:34
 • #683: Chương 683, Hà phủ, Long Dương vương (canh thứ nhất)2019-09-30 15:22
 • #684: Chương 684, yêu tộc ấp tràng (canh thứ hai)2019-09-30 15:23
 • #685: Chương 685, thân phận bại lộ2019-10-02 16:48
 • #686: Chương 686, Tán Nhân dịch làm phụ thuộc, như thế nào?2019-10-04 15:43
 • #687: Chương 687, vào Yêu giới2019-10-07 15:28
 • #688: Chương 688, Hạ Nghiệp trả thù2019-10-09 15:51
 • #689: Chương 689, bốn bề thọ địch Tần Mịch2019-10-17 16:28
 • #690: Chương 690, khát vọng mạnh lên2019-10-19 15:34
 • #691: Chương 691, lợi dụng Bách Tông liên minh (canh thứ hai)2019-10-24 19:33
 • #692: Chương 692, Long gia, Hà phủ xung đột chợt nổi lên!2019-11-01 15:44
 • #693: Chương 693, cấp tốc lạc bại Long Nguyệt2019-11-02 15:27
 • #694: Chương 694, Ôn Ngôn cứu cô em vợ2019-11-10 10:33
 • #695: Chương 695, Địa cấp Mạch thuật diễn sinh bí thuật!2019-11-19 16:50
 • #696: Chương 696, Hà Niên, ngươi tự cầu phúc đi2019-11-20 16:24
 • #697: Chương 697, thế cục nghịch chuyển?2019-11-26 18:27
 • #698: Chương 698, ai dám tranh phong!2019-12-04 04:09
 • #699: Chương 699, Thôn Phệ thú có thể nuốt hết thảy2019-12-05 06:17
 • #700: Chương 700, Long Dã tới hồ Thiên Địa chân chính kế hoạch2019-12-08 16:19
 • #701: Chương 701, yêu tộc đại loạn sau lưng đẩy tay2019-12-13 16:41
 • #702: Chương 702, Hà phủ mệnh lệnh bắt buộc!2019-12-15 16:38
 • #703: Chương 703, vây quét chi thế!2019-12-17 03:39
 • #704: Chương 704, cho Bùi Vu lời khuyên2019-12-17 16:04
 • #705: Chương 705, đào Bách Tông liên minh người (thượng)2019-12-18 16:43
 • #706: Chương 706, đào Bách Tông liên minh người (hạ)2019-12-19 16:25
 • #707: Chương 707, ma pháp mở đường!2019-12-23 16:47
 • #708: Chương 708, khắp nơi trên đất là yêu trứng2019-12-27 16:10
 • #709: Chương 709, nữ nhân, có thể đừng quấn lấy ta sao?2020-01-01 16:02
 • #710: Chương 710, gặp lại Hạ Nghiệp, oan gia ngõ hẹp2020-01-04 16:33
 • #711: Chương 711, Tần Mịch độc chiến hai giường ghép lớn huyền2020-01-07 16:10
 • #712: Chương 712, đi gặp Ôn Bình2020-01-12 16:08
 • #713: Chương 713, danh vọng thăng cấp! Đi tới yêu tộc sào huyệt —— hồ Yêu Hoàng2020-01-17 05:16
 • #714: Chương 714, Yêu giới cửa vào thủ vệ —— Ngân cấp chủ sự2020-01-26 15:57
 • #715: Chương 715, Hoài Diệp, Lâm Khả Vô gia nhập chiến trường2020-01-27 16:04
 • #716: Chương 716, biến thái tổ ba người!2020-01-28 16:15
 • #717: Chương 717, Vô Cấm vong linh sinh vật lên sàn (thượng)2020-02-03 02:35
 • #718: Chương 718, Vô Cấm vong linh sinh vật lên sàn (hạ)2020-02-03 02:35
 • #719: Chương 719, mạch trận ngưng tụ, đến gần vô hạn Vô Cấm lực lượng2020-02-03 16:06
 • #720: Chương 720, đột phá Vô Cấm thời cơ2020-02-12 16:09
 • #721: Chương 721, ta chính là tới tìm chết2020-02-13 16:02
 • #722: Chương 722, ác nhất đúng là người mặt tươi cười (canh thứ nhất)2020-02-14 15:52
 • #723: Chương 723, này Mạch thuật Bất Hủ tông đệ tử đa số đều biết2020-02-15 16:00
 • #724: Chương 724, đọa lạc thiên sứ, xuất kích! (canh thứ nhất)2020-02-17 16:17
 • #725: Chương 725, tử kiếm hạ giả, vĩnh câu linh hồn (canh thứ hai)2020-02-17 16:18
 • #726: Chương 726, ta Bách Tông liên minh cái thứ nhất không phục!2020-02-20 15:59
 • #727: Chương 727, thu Hà Niên, lưu Long Nguyệt2020-02-22 16:08
 • #728: Chương 728, cùng yêu tộc đàm phán, bắt đầu!2020-02-23 15:53
 • #729: Chương 729, xu thế tất yếu, yêu tộc thần phục2020-02-24 17:09
 • #730: Chương 730, yêu tộc bên trong nghi vấn2020-02-25 16:10
 • #731: Chương 731, yêu tộc muốn loạn?2020-02-27 16:04
 • #732: Chương 732, Ôn Bình trở về, Trần Hiết an tâm2020-03-02 16:03
 • #733: Chương 733, tiễn biệt phụ thân, chuẩn bị đường về2020-03-05 16:34
 • #734: Chương 734, Hoài Không truyền thừa2020-03-05 16:34
 • #735: Chương 735, đã bị điên Hạ gia nhà —— Hạ Hầu2020-03-06 16:31
 • #736: Chương 736, lệnh bài nơi tay, quyền lực ta có!2020-03-09 15:23
 • #737: Chương 737, Hà Niên ra tay2020-03-10 15:10
 • #738: Chương 738, người Hạ gia, thuộc hạ một cái không lưu!2020-03-11 15:07
 • #739: Chương 739, Ôn Bình muốn đi gấp, có người lại hiếu thắng lưu2020-03-12 15:10
 • #740: Chương 740, một kiếm!2020-03-13 15:25
 • #741: Chương 741, khảo thí thực lực, không chịu nổi một kích Ngân cấp chủ sự nhóm2020-03-14 15:06
 • #742: Chương 742, bình yên rời đi2020-03-18 14:59
 • #743: Chương 743, yêu tộc phản loạn, bắt đầu!2020-03-19 14:58
 • #744: Chương 744, toàn quân bị diệt (thượng)2020-03-21 15:25
 • #745: Chương 745, toàn quân bị diệt (hạ)2020-03-21 15:25
 • #746: Chương 746, cái thứ nhất lôi kiếp sinh ra!2020-03-30 16:10
 • #747: Chương 748, bản thổ Yêu Thần đại chiến yêu tiên nhất mạch Hoài Không (cầu đặt mua)2020-03-30 16:10
 • #748: Chương 749, truyền tống hồ Yêu Hoàng2020-03-30 16:10
 • #749: Chương 750, quần long hiện, Nữ Oa truyền đạo (cầu đặt mua)2020-03-30 16:10
 • #750: Chương 751, yêu đan lực lượng chém yêu thần (cầu đặt mua)2020-03-30 16:11
 • #751: Chương 752, lại tiễn yêu tộc một trận tạo hóa2020-03-30 16:11
 • #752: Chương 753, Kim Long hàng thế2020-03-30 16:11
 • #753: Chương 754, Hà Niên hoảng hốt2020-03-30 16:11
 • #754: Chương 755, có vinh cùng vinh (1/ 4)2020-04-05 18:07
 • #755: Chương 756, Ôn tông chủ không cho ngươi đi, ngươi còn muốn đi? (2/ 4)2020-04-05 18:07
 • #756: Chương 757, yêu tộc cung phụng vật (3/ 4)2020-04-05 18:08
 • #757: Chương 758, Già Thiên lâu cường giả hiện thân! (4/ 4)2020-04-05 18:08
 • #758: Chương 759, điều tra hồ Yêu Hoàng2020-04-05 18:08
 • #759: Chương 760, thiên địa đại biến2020-04-05 18:08
 • #760: Chương 761, một tháng sau nhiệm vụ mới (canh thứ hai)2020-04-05 18:09
 • #761: Chương 762, Kim Long sơ hiển thần uy2020-04-05 18:09
 • #762: Chương 763, kim cấp chủ sự khiếp sợ2020-04-05 18:09
 • #763: Chương 764, tiến vào Pháp Sư tháp2020-04-05 18:10
 • #764: Chương 765, không cam lòng Long Nguyệt (canh thứ hai)2020-04-05 18:10
 • #765: Chương 766, tứ giai Băng hệ ma pháp, băng phong thiên địa (canh thứ ba)2020-04-05 18:10
 • #766: Chương 767, tin tưởng Ôn Bình là được rồi2020-04-06 15:00
 • #767: Chương 768, Bách Tông liên minh chuyển cơ2020-04-06 15:00
 • #768: Chương 769, nhằm vào Bất Hủ tông độc kế!2020-04-07 14:50
 • #769: Chương 770, dùng Già Thiên lâu đối Già Thiên lâu2020-04-22 06:05
 • #770: Chương 771, càng không có điểm mấu chốt Vi Sinh Tinh Vũ2020-04-22 06:05
 • #771: Chương 772, Già Thiên lâu lâu chủ tới? (4000 chữ)2020-04-22 06:05
 • #772: đại chiến mở ra, Thái Thản Cự Viên hiện thân!2020-04-22 06:05
 • #773: Để cho người ta rung động yêu tộc2020-04-22 06:05
 • #774: Vạn tên cùng bắn2020-04-22 06:05
 • #775: Mới yêu tộc, đại hoạch toàn thắng2020-04-22 06:06
 • #776: Khúc cảnh chi thủy, trên trời tới!2020-04-22 06:06
 • #777: Đọa thiên sứ đối mạch xung trận2020-04-22 14:39
 • #778: Băng phong Khúc cảnh2020-04-23 14:48
 • #779: Anh hùng, vẫn là hủy diệt giả?2020-04-24 14:41
 • #780: Triều Thiên hạp —— Nguyên Dương vực!2020-04-26 14:40
 • #781: Không gì không biết —— biết rõ lâu2020-04-27 14:43
 • #782: Tân kiến trúc Hải Niệm các, tinh thần lực bước vào giai đoạn thứ hai cơ hội2020-04-28 14:48
 • #783: Bất Hủ Thanh Vân Bảng ra, Lục tinh thế lực không vừa lòng!2020-04-29 15:12
 • #784: Tứ giai ma pháp —— Mạt Nhật Phong Bạo2020-04-30 14:46
 • #785: Lệnh bài sự kiện2020-05-01 14:44
 • #786: Sáu nhà liền động muốn hủy diệt Bất Hủ tông kế hoạch2020-05-02 14:52
 • #787: song sinh dị mạch2020-05-03 14:46
 • #788: Thạch Xuyên người nhà họ Lư2020-05-04 14:51
 • #789: Ta không lấy được, Bất Hủ tông cũng mơ tưởng được2020-05-05 14:37
 • #790: Siêu cấp cường giả muốn tiệt hồ2020-05-06 14:52
 • #791: Lạc Thâm tay cụt2020-05-10 15:17
 • #792: Giáo dục tự đại Đoàn Hồn Sơn2020-05-11 14:42
 • #793: Lạc Thâm phản kích2020-05-12 14:46
 • #794: Thính Vũ các thăng cấp, Ác Linh kỵ sĩ lại lột xác!2020-05-14 15:11
 • #795: mưa gió sắp đến!2020-06-04 18:08
 • #796: Nam Hoa môn đột kích2020-06-14 21:31
 • #797: Chương 798 chim đầu đàn, đầu muốn mất rồi!2020-06-14 21:32
 • #798: Hoài Không đánh lên Nam Hoa môn2020-06-14 21:32
 • #799: Chương 800 thượng cảnh cường giả kéo tới2020-06-14 21:33
 • #800: Đao Ma lòng hiếu kỳ đại bạo phát2020-06-14 21:33
 • #801: Chương 802 mới thêm vào cảnh2020-06-16 15:01
 • #802: Đi tới Hồng Diệp môn2020-06-17 15:14
 • #803: Chương 804 Cửu Vĩ2020-06-18 15:06
 • #804: Chương 805 hào khí Hồng Diệp môn2020-06-25 14:53
 • #805: 101 giai, đã định trước Vô Cấm!2020-07-02 15:00
 • #806: Chương 807 Lan Thúc kết quả khảo nghiệm2020-07-03 14:55
 • #807: Kinh thế chi tài xuất thế! Hồng Diệp môn tương lai đều có thể?2020-07-04 14:57
 • #808: Cực độ coi trọng Chiêm Đài Diệp Hồng Diệp môn2020-07-05 15:05
 • #809: Đột nhiên tan biến2020-07-16 15:05
 • #810: Tại Hồng Diệp môn không có bằng hữu thiên tài Tiểu Diệp2020-07-17 14:54
 • #811: Tiến vào Hồng Diệp môn bảo khố2020-07-18 14:52
 • #812: Chương 813 giới bên trong thấy Chân Long!2020-07-19 14:56
 • #813: Ý muốn thu phục Chân Long2020-08-01 18:07
 • #814: 23 dạng lưu phái Mạch thuật!2020-08-01 18:07
 • #815: Chúng ta bị lừa rồi?2020-08-01 18:07
 • #816: Ngươi cần một khởi đầu mới2020-08-02 14:42
 • #817: Tới còn muốn đi?2020-08-03 15:05
 • #818: Ra chỉ không giới, cường giả ngăn cửa!2020-08-04 15:00
 • #819: Mộc Long ra tay2020-08-05 14:52
 • #820: Ngươi là Bất Hủ tông Tông chủ! (canh thứ hai)2020-08-08 18:30
 • #821: Lại một đầu Long?2020-08-08 18:30
 • #822: Đám ô hợp2020-08-08 18:30
 • #823: Không người còn sống2020-08-09 14:45
 • #824: Hồng Diệp môn môn chủ2020-08-12 15:23
 • #825: Hồi trở lại tông2020-08-12 15:23
 • #826: Nhận lấy ban thưởng: Tông môn phát triển nổ lớn2020-08-12 15:23
 • #827: Ôn Bình —— tốt2020-08-14 15:13
 • #828: Tương lai lớn hệ Phụ Trợ ma pháp sư —— Đao Ma?2020-08-14 15:13
 • #829: Tông chủ khó được hào phóng một lần2020-08-15 14:51
 • #830: Hồng Diệp môn bên trong tin tức truyền đến2020-08-16 14:52
 • #831: Đao Ma ra tay, liên trảm Vô Cấm2020-08-17 14:57
 • #832: Ôn Bình thu người kế hoạch lớn2020-08-18 14:59
 • #833: Sắp cải biến thế giới2020-08-19 14:55
 • #834: Kế Linh mễ về sau mới nguyên liệu nấu ăn2020-08-20 14:50
 • #835: Bất Hủ báo ra hằng ngày, phát san!2020-08-21 14:48
 • #836: Chương 837, Trần Hiết bại lộ?2020-08-24 15:19
 • #837: Long Môn phụ thuộc là biết rõ lâu lâu chủ? (canh thứ nhất)2020-08-24 15:19
 • #838: Tứ yêu tăng nhanh như gió (canh thứ hai)2020-08-24 15:19
 • #839: Lại một cái bị xách động Vô Cấm cường giả (canh thứ ba)2020-08-24 15:19
 • #840: Bất Hủ báo ra hằng ngày đệ nhị kỳ (Canh [4])2020-08-24 15:19
 • #841: Mộc Long vào Tiễn Thủy thành (Canh [5], cầu đặt mua! )2020-08-25 14:50
 • #842: Diệp Vô Hoan, ngươi tên phản đồ này2020-08-26 14:49
 • #843: Ngươi tuyệt không phải trung cảnh!2020-08-27 14:55
 • #844: Yêu tiên một đạo yêu pháp2020-08-28 14:48
 • #845: Không thành Thiên không, cuối cùng sâu kiến (Canh [4])2020-08-29 14:58
 • #846: Đúng dịp, nơi này làm tại nước một phương (Canh [5])2020-08-31 14:56
 • #847: Kính tượng kiến trúc! (canh thứ nhất)2020-08-31 14:56
 • #848: Ôn Bình lời hứa2020-09-01 15:19
 • #849: Tân kiến trúc —— Đệ Ngũ Thế Giới (canh thứ ba)2020-09-02 15:18
 • #850: Vào Tông Bảo thất vực Đăng Thiên bảng một trăm vị trí đầu2020-09-03 14:45
 • #851: Thượng cảnh thủ vệ (Canh [5]! ! ! )2020-09-04 14:46
 • #852: Diệp Vu Bình trở về Hồng Diệp môn2020-09-05 14:51
 • #853: Vì Hồng Diệp môn tương lai2020-09-06 14:44
 • #854: Biết rõ trước lầu đường gian nan!2020-09-07 14:43
 • #855: Biết rõ trước lầu đường gian nan!2020-09-08 14:56
 • #856: Cực thiên phong tâm2020-09-09 14:44
 • #857: Cho hấp thụ ánh sáng 23 loại lưu phái Mạch thuật2020-09-10 14:47
 • #858: Hồng Diệp môn chấn nộ!2020-09-11 14:55
 • #859: Hồng Vực đệ nhất liền ngươi!2020-09-12 14:44
 • #860: Vân Liêu lựa chọn: Toàn hệ! (canh thứ hai)2020-09-12 14:44
 • #861: Bất Hủ tông thành công địch! (canh thứ ba)2020-09-13 14:47
 • #862: Biết rõ lâu kế hoạch mới (Canh [4])2020-09-13 14:48
 • #863: Tới cửa khiêu chiến2020-09-14 14:44
 • #864: Hưng phấn Vân Liêu2020-09-15 14:48
 • #865: Một cái đáng giá tôn kính đối thủ (canh thứ ba)2020-09-16 14:50
 • #866: Truy đuổi (canh thứ nhất)2020-09-16 14:50
 • #867: Hôn mê trong rừng2020-09-17 14:55
 • #868: Diệp Vu Bình vậy mà tại Tiễn Thủy thành!2020-09-18 14:53
 • #869: Kẻ đến không thiện2020-09-19 14:53
 • #870: Cung nghênh Tông chủ2020-09-20 14:55
 • #871: Không gian phong tỏa!2020-10-22 02:03
 • #872: Diệp Vu Bình ra tay2020-10-22 02:03
 • #873: Thánh quang chiếu rọi2020-10-22 02:03
 • #874: Thế lực ngang nhau2020-10-22 02:04
 • #875: Ngươi có thể từng gặp quang minh2020-10-22 02:04
 • #876: Ngươi có thể chạy qua ánh sáng sao?2020-10-22 02:04
 • #877: Tranh đoạt Tuyền Qua Đồ2020-10-22 02:05
 • #878: Người nhiều như vậy, có thể Tuyền Qua Đồ chỉ có chín cái (canh thứ hai)2020-10-22 02:05
 • #879: Hàng loạt thiên kiêu vào sư đạo mê cục2020-10-22 02:05
 • #880: Diệp Vu Bình thức tỉnh (canh thứ hai)2020-10-22 02:05
 • #881: Tông chủ, là ngài sao? (canh thứ ba, cầu nguyệt phiếu! ! )2020-10-22 02:05
 • #882: Ngày xưa cầm kiếm giết người, nay nắm cái cuốc trồng cây! (canh thứ nhất)2020-10-22 02:06
 • #883: Mãnh nam rơi lệ (canh thứ hai)2020-10-22 02:06
 • #884: Hắn tại, liền an tâm (canh thứ nhất)2020-10-22 02:06
 • #885: Thất vực Đăng Thiên bảng trước giờ (canh thứ hai)2020-10-22 02:06
 • #886: Đi tới Đăng Thiên nguyên (canh thứ nhất)2020-10-22 02:06
 • #887: Tiêu điểm của mọi người (canh thứ hai)2020-10-22 02:06
 • #888: Ta là Hồng Vực đệ nhất (canh thứ ba)2020-10-22 02:07
 • #889: Ngàn người vòng vây Vân Liêu (canh thứ nhất)2020-10-22 02:07
 • #890: Điên cuồng tàn sát (canh thứ hai)2020-10-22 02:07
 • #891: Sắp bắt đầu đại chiến (bù hôm qua đáp ứng canh thứ ba)2020-10-22 02:08
 • #892: Cái này kết thúc? (canh thứ nhất)2020-10-22 02:08
 • #893: Trả thù tới (canh thứ hai)2020-10-22 02:08
 • #894: Bỏ qua U quốc pháp luật (bù tối hôm qua)2020-10-22 02:08
 • #895: Lại giết (cầu nguyệt phiếu)2020-10-22 02:08
 • #896: Quy tắc là hạn chế kẻ yếu (canh thứ nhất)2020-10-22 02:08
 • #897: Lucife tái hiện (canh thứ hai)2020-10-22 02:09
 • #898: Thiên sứ Thánh Quang bên trong tội ác (canh thứ ba)2020-10-22 02:09
 • #899: Ôn Bình tầm quan trọng (canh thứ nhất)2020-10-22 02:09
 • #900: Ôn Bình hồi trở lại tông (canh thứ hai)2020-10-22 02:09
 • #901: Tranh tài trước, Cực Thiên Phong Tâm chuẩn bị (canh thứ nhất)2020-10-22 02:10
 • #902: Nào có nửa bước Trấn Nhạc cảnh (canh thứ hai)2020-10-22 02:10
 • #903: Gió lốc buông xuống (canh thứ nhất)2020-10-22 02:10
 • #904: Hư hư thực thực tồn tại Thiên Vô Cấm (canh thứ hai)2020-10-22 02:10
 • #905: Kế hoạch mới (canh thứ nhất)2020-10-22 02:11
 • #906: Vượt cảnh cuộc chiến (1) (canh thứ hai)2020-10-22 02:11
 • #907: Vượt cảnh cuộc chiến bên trong (canh thứ ba)2020-10-22 02:11
 • #908: Vượt cảnh cuộc chiến hạ2020-10-22 02:11
 • #909: Kinh diễm kết thúc (canh thứ hai)2020-10-22 02:12
 • #910: Chân chính Thanh Liên thể nhập môn2020-10-22 02:12
 • #911: Lại vào vong linh địa ngục (canh thứ nhất)2020-10-22 02:12
 • #912: Nghĩ muốn hủy diệt Già Thiên lâu Vi Sinh Tinh Vũ (canh thứ hai)2020-10-22 02:12
 • #913: Cho Vi Sinh Tinh Vũ chỉ dẫn2020-10-22 02:13
 • #914: Vân Liêu lên sàn (canh thứ nhất)2020-10-22 02:13
 • #915: Ma pháp sư, đũa phép (canh thứ hai)2020-10-22 02:13
 • #916: Vân Liêu kiệt lực một trận chiến2020-10-22 14:46
 • #917: Cuối cùng cấm khu: Kẻ thù hiện thân!2020-10-23 15:01
 • #918: Giết Cùng Kỳ lần nữa cơ duyên (4000)2020-10-26 03:17
 • #919: Lý Bạch Kiếm đạo truyền thừa (canh thứ nhất)2020-10-26 03:17
 • #920: Tán Nhân dịch, nguy! (canh thứ hai)2020-10-26 03:17
 • #921: Yêu tộc bồi dưỡng kế hoạch2020-10-26 03:17
 • #922: Đao Ma, giao người!2020-10-26 14:46
 • #923: Đao Ma đại chiến Thiên Hành2020-10-26 14:46
 • #924: Ôn Bình lại đến hồ Yêu Hoàng2020-11-05 07:46
 • #925: Dương Nhạc Nhạc không thấy2020-11-05 07:46
 • #926: Đao Ma tử chiến Thiên Hành2020-11-05 07:48
 • #927: Ôn Bình ra tay (5000 chữ)2020-11-05 07:48
 • #928: Lạc hậu so diệt vong muốn tới đột nhiên2020-11-05 07:48
 • #929: Vân Liêu đệ nhị chiến (canh thứ nhất)2020-11-05 07:48
 • #930: Lại đến Hồng Vực (canh thứ hai)2020-11-05 07:48
 • #931: Hiên Đình các cùng Âm Dương gia lấy lòng (8000 chữ)2020-11-05 07:49
 • #932: Giằng co xuống tới chiến đấu2020-11-05 07:49
 • #933: Nhất kiếm giết Nộ Hoàn Phong (canh thứ nhất)2020-11-05 07:49
 • #934: Nhường Cực Thiên Phong Tâm sụp đổ chân tướng (canh thứ hai)2020-11-05 07:49
 • #935: Cực Thiên Phong Tâm điên rồi2020-11-05 07:50
 • #936: Yêu tinh đại quân xuất hiện2020-11-05 07:50
 • #937: Địch Trần ra tay (canh thứ nhất)2020-11-05 07:50
 • #938: Từ hôm nay, ngươi ta chính là kẻ địch (canh thứ hai)2020-11-05 07:50
 • #939: Giết Địch Trần trước chuẩn bị bên trên (canh thứ nhất)2020-11-05 07:50
 • #940: Giết Địch Trần trước chuẩn bị hạ (canh thứ hai)2020-11-05 07:50
 • #941: Giết Địch Trần (canh thứ ba)2020-11-05 17:41
 • #942: Kim Bất Tam sợ hãi (Canh [4])2020-11-05 17:41
 • #943: Tăng cường biết rõ lâu thực lực2020-11-06 15:49
 • #944: Vực Chủ chấn nộ, muốn diệt Bất Hủ tông (canh thứ hai)2020-11-07 15:33
 • #945: Vực Chủ phủ người muốn mua báo ra hằng ngày đầu đề2020-11-08 18:00
 • #946: 1000? 2000!2020-11-09 16:04
 • #947: Đầu đề cuối cùng giá sau cùng: 20 triệu2020-11-10 15:54
 • #948: Lại dùng Long Kha2020-11-11 15:52
 • #949: Địch gia giãy dụa2020-11-12 15:44
 • #950: Địa ngục thấy Hắc Long2020-11-13 15:53
 • #951: Song Long hội2020-11-14 15:42
 • #952: Già Thiên lâu đến hồ Thiên Địa Khúc cảnh lối đi (canh thứ nhất)2020-11-15 16:27
 • #953: Lần nữa buông xuống Thiên Cơ hồ (canh thứ hai)2020-11-16 16:00
 • #954: Minh Nhật buổi trưa, lối đi mở ra!2020-11-17 16:03
 • #955: Cho Đao Ma dùng áp lực2020-11-19 16:08
 • #956: Cơ sẽ sẽ không còn có lần thứ hai2020-11-19 16:11
 • #957: Ngoại địch trước mắt, trước giải quyết hồ Thiên Địa nội ưu (4100)2020-11-21 15:50
 • #958: Nội ưu tiêu trừ, Thiên Địa Minh sinh ra! (4200)2020-11-22 15:53
 • #959: Ba mươi chiến bộ quân tiên phong!2020-12-20 23:53
 • #960: Pháo oanh chiến thuyền2020-12-20 23:54
 • #961: Làm phản!2020-12-20 23:54
 • #962: Bình tĩnh bình tĩnh Khôi Thanh2020-12-20 23:54
 • #963: Thu hoạch tương đối khá, muốn vào Triều Thiên hạp2020-12-20 23:54
 • #964: Chương 965, tiến vào Già Thiên lâu địa bàn2020-12-20 23:54
 • #965: Độc thân chiến quần hùng2020-12-20 23:54
 • #966: Thiên sứ? Đao Ma!2020-12-20 23:54
 • #967: Bất Hủ tông chưa đảo, Di Thiên thành trước sập!2020-12-20 23:54
 • #968: Như tỷ tỷ nhìn một chút, nàng sẽ thêm tự hào?2020-12-20 23:55
 • #969: Còn chưa đủ điên cuồng2021-01-01 15:42
 • #970: Chiến bộ quyền uy sụp đổ2021-01-05 15:41
 • #971: Đoạn Dực thiên sứ2021-01-08 16:18
 • #972: Tam Long hội2021-01-21 16:06
 • #973: Bất Hủ tông vs Già Thiên lâu chiến bộ (một)2021-01-27 23:57
 • #974: Bất Hủ tông vs Già Thiên lâu (hai)2021-02-06 16:08
 • #975: Bất Hủ tông vs Già Thiên lâu (ba)2021-02-26 16:16
 • #976: Già Thiên lâu chiến bộ liền này?2021-03-14 15:03
 • #977: Muốn chạy trốn, vậy liền để cho các ngươi trốn!2021-03-20 14:48
 • #978: Thiên Vô Cấm buông xuống!2021-03-26 14:57
 • #979: Già Thiên lâu chi quang2021-03-27 14:45
 • #980: Truyền tống trận liên tục khởi động (thượng)2021-03-28 15:30
 • #981: Già Thiên lâu phản kích bắt đầu?2021-04-11 07:42
 • #982: Chiến thần lại vẫn2021-04-11 07:43
 • #983: Lúc đến có nhiều hung, hiện tại có nhiều mộng (4300 chữ)2021-04-11 07:43
 • #984: Pháp Sư tháp thăng cấp2021-04-11 07:43
 • #985: Pháp Sư tháp 101 phía trên, tông môn mật địa2021-04-11 07:43
 • #986: Hoài Không một bài giảng2021-04-11 07:43
 • #987: Bùi Vu, Bách Niệm Hàn Sơn lo lắng2021-04-12 04:48
[Total: 12   Average: 4.4/5]

Related posts

Đẩy Xuống Cái Này Tòa Tháp

TiKay

Công Tử Điên Khùng

TiKay

Làm Sao Bây Giờ Vô Địch Rồi

TiKay

Leave a Reply