Kiếm Hiệp

Nhất Quyền Vạn Giới

Ngươi xuyên việt đến một Võ Hiệp Thế Giới, người như cỏ dại, vận mệnh phiêu linh.

Ngươi lựa chọn luyện công, vì lẽ đó trọc, cũng mạnh.

Ngươi thành là thiên hạ đệ nhất, một người địch một quốc, bởi vì quá mạnh vì lẽ đó rất nhàm chán, lựa chọn giáng lâm thế giới song song, hoàn thành 1 cái khác nguyện vọng của mình.

“Người tốt” Vương Vũ cho chư thiên vạn giới đưa tới sưởi ấm cùng xuân phong . . .

Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao hắn tin rồi.

Nguồn: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhàn Nhân Bất Nhị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mới tới
 • #2: Tương lai sư nương
 • #3: Thiếu niên muốn cầm kiếm
 • #4: Đinh đinh đang đang
 • #5: Ngày nào
 • #6: Rèn sắt cùng luyện kiếm(1)
 • #7: Rèn sắt cùng luyện kiếm (2)
 • #8: Rèn sắt cùng luyện kiếm (3)
 • #9: Rèn sắt cùng luyện kiếm (4)
 • #10: Rèn sắt cùng luyện kiếm (5)
 • #11: Kiếm nhất , Tam Cân(1)
 • #12: Kiếm nhất , Tam Cân(2)
 • #13: Kiếm nhất , Tam Cân(3)
 • #14: Kiếm nhất , Tam Cân(4)
 • #15: Kiếm nhất, Tam Cân (5)
 • #16: Ly biệt (1)
 • #17: ly biệt(2)
 • #18: ly biệt (3)
 • #19: sinh tử (1)
 • #20: Sinh tử (2)
 • #21: Sinh tử(3)
 • #22: Sinh tử(4)
 • #23: Sinh tử (5)
 • #24: Sinh tử(6)
 • #25: Lựa chọn (1)
 • #26: Lựa chọn(2)
 • #27: lựa chọn (3)
 • #28: Lựa chọn(4)
 • #29: Tái biệt ly (1)
 • #30: Tái biệt ly (2)
 • #31: Mới lên đường (1)
 • #32: Mới lên đường (2)
 • #33: Mới lên đường (3)
 • #34: ở trên đường (1)
 • #35: Ở trên đường(2)
 • #36: Ở trên đường (3)
 • #37: Ta thực sự chính là cao thủ (1)
 • #38: Ta thực sự chính là cao thủ (2)
 • #39: Ta thực sự chính là cao thủ (3)
 • #40: Tô Châu Chu Thái (1)
 • #41: Tô Châu Chu Thái (2)
 • #42: Tô Châu Chu Thá(3)
 • #43: Tô Châu Chu Thái (4)
 • #44: Tô Châu Chu Thái (5)
 • #45: Giang hồ việc nhỏ (1)
 • #46: Giang hồ việc nhỏ (2)
 • #47: Giang hồ việc nhỏ(3)
 • #48: Giang hồ việc nhỏ (4)
 • #49: Giang hồ việc nhỏ (5)
 • #50: Khác 1 cái sư nương?
 • #51: Hàng Châu (1)
 • #52: Hàng Châu (2)
 • #53: Hàng Châu (3)
 • #54: Hàng Châu (4)
 • #55: Hàng Châu (5)
 • #56: Hàng Châu(6)
 • #57: Hàng Châu( 7)
 • #58: Hàng Châu ( 8)
 • #59: Muốn nhìn pháo hoa sao?
 • #60: Hảo hài tử ( 1)
 • #61: Hảo hài tử( 2)
 • #62: Tru tâm( 1)
 • #63: Tru tâm ( 2)
 • #64: Tru tâm( 3)
 • #65: Thương Nam sơn, sư thúc ( 1)
 • #66: Thương Nam sơn, sư thúc( 2)
 • #67: Thương Nam sơn, sư thúc( 3)
 • #68: Tần Vương thế tử một
 • #69: Tần Vương thế tử nhị
 • #70: Tần Vương thế tử ba
 • #71: Tần Vương thế tử tứ
 • #72: Tần Vương thế tử ngũ
 • #73: Ta rất mạnh một
 • #74: Ta rất mạnh nhị
 • #75: khúc cuối cùng
 • #76: Người tán
 • #77: Truyền vang(1)
 • #78: Truyền vang (2)
 • #79: Người tham của (1)
 • #80: Người tham của(2)
 • #81: Người tham của (3)
 • #82: Người tham của (4)
 • #83: Người tham của (5)
 • #84: Hướng chết mà sống (1)
 • #85: Hướng chết mà sống (2)
 • #86: Hướng chết mà sống (3)
 • #87: Hướng chết mà sống (4)
 • #88: Hướng chết mà sống (5)
 • #89: Ta đem trách tội các ngươi (1)
 • #90: Ta đem trách tội các ngươi (2)
 • #91: Ta đem trách tội các ngươi (3)
 • #92: Người si tình (1)
 • #93: Người si tình (2)
 • #94: Người si tình(3)
 • #95: Người si tình (4)
 • #96: Người si tình (5)
 • #97: Người si tình(6)
 • #98: Tính sổ sách (1)
 • #99: Tính sổ sách (2)
 • #100: tính sổ sách (3)
 • #101: Lên đường
 • #102: Cương liệt người (1)
 • #103: Cương liệt người (2)
 • #104: Cương liệt người (3)
 • #105: Cương liệt người (4)
 • #106: Cương liệt người (5)
 • #107: Giá lâm (1)
 • #108: Giá lâm (2)
 • #109: Giá lâm (3)
 • #110: Giá lâm (4)
 • #111: Giá lâm (5)
 • #112: Liệt hỏa (1)
 • #113: Liệt hỏa (2)
 • #114: Liệt hỏa(3)
 • #115: Dương Châu (1)
 • #116: Dương Châu (2)
 • #117: Dương Châu (3)
 • #118: Dương Châu (4)
 • #119: Dương Châu (5)
 • #120: sát giới để phá, gột rửa thân tâm (1)t
 • #121: Sát giới để phá, gột rửa thân tâm (2)
 • #122: Sát giới để phá, gột rửa thân tâm (3)
 • #123: Sát giới để phá, gột rửa thân tâm (4)
 • #124: tái truyền
 • #125: Dây dưa (1)
 • #126: Dây dưa (2)
 • #127: Dây dưa (3)
 • #128: Dây dưa (4)
 • #129: Dây dưa (5)
 • #130: Ta tâm như sắt (1)
 • #131: Ta tâm như sắt(2)
 • #132: Ta tâm như sắt (3)
 • #133: Ta tâm như sắt tứ
 • #134: Ta tâm như sắt (5)
 • #135: nghiền ép
 • #136: Nợ cũ (1)
 • #137: Nợ cũ(2)
 • #138: Nợ cũ(3)
 • #139: Nợ cũ (4)
 • #140: Vô địch thật và vô địch giả
 • #141: Quyền bá thiên hạ (1)
 • #142: Quyền bá thiên hạ (2)
 • #143: Quyền bá thiên hạ (3)
 • #144: Quyền bá thiên hạ (4)
 • #145: Quyền bá thiên hạ (5)
 • #146: bắt đầu cùng kết thúc một
 • #147: bắt đầu cùng kết thúc hai
 • #148: Giáng lâm(1)
 • #149: Giáng lâm (2)
 • #150: Võ quán (1)
 • #151: Võ quán (2)
 • #152: ta là Vương Vũ a
 • #153: Bắt lại
 • #154: Hội bạn học (1)
 • #155: Hội bạn học(2)
 • #156: Quái vật xuất hiện
 • #157: Cứu viện đến
 • #158: nguy cơ cùng nhập môn(1)
 • #159: Nguy cơ cùng nhập môn (2)
 • #160: Nguy cơ cùng nhập môn (3)
 • #161: Cự Tượng môn
 • #162: Để ta làm hội chủ
 • #163: Coi ta mặc vào âu phục
 • #164: Ta chính là nhất đẹp tử
 • #165: Ngươi đối với ta có ý đồ gì
 • #166: Không nghe lời, chết.
 • #167: Ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết chư vị
 • #168: Nguy cơ lại đến
 • #169: Quái vật Triệu Quân
 • #170: Ngươi đang cù lét cho ta?
 • #171: Bị ép hẹn hò
 • #172: Miệng lớn quái
 • #173: phía sau màn
 • #174: sẽ ra mắt
 • #175: Gặp mặt
 • #176: lão thiên gia đều cũng nhìn ngươi không vừa mắt
 • #177: Chương 174 cuồn cuộn sóng ngầm
 • #178: ngoài dự liệu gặp mặt
 • #179: Xử lý đầu đuôi
 • #180: các phương hội tụ
 • #181: Chém giết
 • #182: Làm lớn chuyện 1 chút
 • #183: Phách lối
 • #184: Trên đường gặp
 • #185: thứ này rất cứng?
 • #186: đem nói dối bị vạch trần
 • #187: Điên cuồng phục thù
 • #188: Nàng là tỷ tỷ ta
 • #189: Những cái kia mất đi đồ vật
 • #190: Bàn tử
 • #191: Sắp kéo ra mở màn
 • #192: Hành động bắt đầu
 • #193: cái gì gọi là cường đại?
 • #194: giết Chu Thanh
 • #195: Thực lực chân chính
 • #196: Ma Tượng môn thủ đoạn
 • #197: Sắp đến kết thúc
 • #198: kết thúc một
 • #199: kết thúc (2)
 • #200: trở về
 • #201: mới tới
 • #202: Chương 199 Vương Chính Khí
 • #203: đi xem tương lai vợ?
 • #204: Đừng giết ta, ta sợ hãi . . .
 • #205: Trương Di
 • #206: Cái gọi là Tiểu Thiến
 • #207: Sơ hiện
 • #208: Đến, mau tới bóp chết ta
 • #209: Được dây dưa tại 1 tới vận mệnh
 • #210: Sa Mạn Thiên không cam lòng
 • #211: quả nhiên vẫn là lão 1 bộ
 • #212: Chu Văn Tài xảy ra chuyện rồi!
 • #213: Lâm Ẩn tự
 • #214: Chu huynh, ngươi tốt nha!
 • #215: còn nữa không?
 • #216: nếu như còn có kiếp sau
 • #217: ta, Yến Xích Hà
 • #218: một lần nữa xuất phát
 • #219: Nhìn quen mắt phong cách vẽ
 • #220: Chương 217 Hồng Tụ cố sự
 • #221: Ngươi thật có ý tứ
 • #222: kẻ dở hơi sư đồ
 • #223: Đến từ Uổng Tử thành lửa giận
 • #224: Giun dế
 • #225: ta muốn đi theo ngươi
 • #226: Chương 223 Lan Nhược tự
 • #227: Không thú vị chiến đấu
 • #228: Uổng Tử thành phía dưới
 • #229: Ngươi ngăn không được
 • #230: xong chuyện phủi áo đi
 • #231: Trở về
 • #232: Hoa chúc đêm?
 • #233: Chương 230 nhàm chán thế giới
 • #234: quả nhiên vẫn là không thích hợp làm tiểu bạch kiểm sao?
 • #235: Làm trực nam gặp được tiểu bạch kiểm
 • #236: Đi Thần Kinh
 • #237: Ta sẽ bảo vệ ngươi
 • #238: Ám sát??
 • #239: Đừng ép ta động thủ a
 • #240: Người tốt thật nhiều
 • #241: kỳ quái tiểu cô nương
 • #242: Gặp mặt
 • #243: Kỳ quái nữ nhân
 • #244: Đến từ Nam Cung nhìn trộm
 • #245: không giải thích được công lao
 • #246: Được xem nhẹ người
 • #247: Chân thật Vương Vũ
 • #248: Nam Cung ứng đối
 • #249: Vũ Mị Nương
 • #250: Ta chỉ là tới hỏi một chút
 • #251: Lấy kiếm dựng thần
 • #252: Coi ta không nguyện ý lúc chơi đùa
 • #253: Nguy cơ xuất hiện
 • #254: Vương Vũ phương pháp
 • #255: Ta không giảng đạo lý
 • #256: Các ngươi muốn giảng đạo lý a
 • #257: Vậy liền cũng không cần giảng đạo lý
 • #258: Bị truy nã
 • #259: Đại công chúa
 • #260: Tại sao phải muốn chết?
 • #261: Nữ Đế thủ đoạn
 • #262: Ông trời ở trên (đợi chút nữa còn có)
 • #263: Trở về
 • #264: Gặp lại
 • #265: Hạ Hà thôn Vương Nhị Lăng Tử
 • #266: Có muốn hay không học võ?
 • #267: Sắp bắt đầu . . . Tiểu học? )
 • #268: Biệt viện
 • #269: Quách Hồng Vũ cố sự
 • #270: Đến từ đầu trọc bạo kích
 • #271: Mới tới đầu trọc học sinh
 • #272: Ta Thiên Sinh Thần Lực?
 • #273: Hồng Vũ Tử Dương
 • #274: Tỷ, ta thiên phú dị bẩm a (đợi chút nữa còn có)
 • #275: Hóa huyết thần kinh
 • #276: Đừng giết ta à (đợi chút nữa còn có, ngày hôm nay sự tình quá nhiều)
 • #277: Đại hòa thượng giới không
 • #278: Mã gia môn ngoại
 • #279: Trảm nghiệp không phải trảm người (phát sốt . . . )
 • #280: Tiến về Kim Cương tự (chờ đợi y viện, buổi chiều lại đuổi 1 chương)
 • #281: Chân sư đệ
 • #282: Chùa chiền cuộc sống
 • #283: Sắp đến đại hội võ lâm
 • #284: Trong chùa trận thi đấu nhỏ
 • #285: Nhiệm vụ
 • #286: Ta gọi Chân Tính không phải là bần tăng
 • #287: Công tử bột
 • #288: Diêm bang
 • #289: Đáng chết người
 • #290: Thảm kịch
 • #291: Hoang đường tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị
 • #292: Diêm bang bang chủ
 • #293: Nguyên lai là các ngươi
 • #294: Hàn Phương Hàn Húc
 • #295: Ta muốn hắn chết
 • #296: Tứ Phương huyện địa chấn
 • #297: Tô Đàm
 • #298: Kim Cương tự chấn động
 • #299: Đến từ triều đình ác ý
 • #300: Làm hiệp nghĩa lùi bước lúc
 • #301: Ta chính là hiệp nghĩa
 • #302: Đạo bất đồng
 • #303: Hợp tác
 • #304: Định một tiểu mục tiêu
 • #305: Cứu người
 • #306: Dương danh
 • #307: Ta cứu vớt các ngươi tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị
 • #308: Phủ Tướng Quân trước tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị
 • #309: Các ngươi cũng là tội nhân
 • #310: Rời đi lợi ích, lựa chọn lý tưởng
 • #311: Ngươi sẽ cân nhắc sao?
 • #312: Trả thế gian một cái công đạo
 • #313: Thiên hạ chấn động
 • #314: Công địch
 • #315: Kinh Đô bên ngoài. dặm
 • #316: Các ngươi bị ta bao vây
 • #317: Thiên hạ đệ nhất
 • #318: Thiên hạ đệ nhất (phía dưới)
 • #319: Trở về
 • #320: Xui xẻo nguyên chủ
 • #321: Ép tới gần nguy hiểm
 • #322: Dị bẩm thiên phú Vương Vũ
 • #323: Riêng phần mình dự định
 • #324: Không biết linh căn, bách mạch câu thông
 • #325: Đan Kiếm tông
 • #326: Khảo nghiệm
 • #327: Khảo nghiệm (phía dưới)
 • #328: Sư phụ cùng đệ tử
 • #329: Tu hành mới bắt đầu
 • #330: Luyện Khí
 • #331: Mặt khác đường
 • #332: Bắt đầu tu luyện
 • #333: Trên núi
 • #334: Tiểu hồ ly
 • #335: Hoàng Tuyền lý
 • #336: Sớm đến nhiệm vụ
 • #337: Không giải thích được thiện ý
 • #338: Học thuật
 • #339: Mời chào
 • #340: Mời chào (phía dưới)
 • #341: Thanh tịnh
 • #342: Đã từng, ta cũng là mơ thấy qua trăm vạn hùng binh
 • #343: Phi tốc tăng lên
 • #344: Tìm phiền toái
 • #345: Lại cũng bất viết
 • #346: Lão gù bá khí
 • #347: Đại biến
 • #348: Nhất Côn Triều Thiên Chu Nguyên Khánh,
 • #349: Chung yên
 • #350: Đi đường
 • #351: Độc lang
 • #352: Trúc Cơ
 • #353: Trúc Cơ (phía dưới)
 • #354: Thú Liệp Đội
 • #355: Khảo hạch!
 • #356: Khảo hạch (phía dưới)
 • #357: Một nhóm người lực
 • #358: Liên qua tam quan
 • #359: Tu luyện
 • #360: Đến từ Vô Song các chú ý
 • #361: Mời
 • #362: Quỷ công tử
 • #363: Mưu kế sẽ hữu dụng sao?
 • #364: Quỷ Thôn
 • #365: Vương Vũ kiếm
 • #366: Quỷ công tử
 • #367: Chém quỷ
 • #368: Đồng môn tin tức
 • #369: Dư ba
 • #370: Khảo nghiệm
 • #371: Xuất thủ
 • #372: Bí cảnh trước đó
 • #373: Mục tiêu
 • #374: Nguy cơ
 • #375: Tửu Hỏa chết
 • #376: Mời chào
 • #377: Bí cảnh
 • #378: Giết
 • #379: Đấu
 • #380: Công địch
 • #381: Đột phá
 • #382: Kim Đan kiếm phách
 • #383: Bắt đầu báo thù
 • #384: Tuyệt mệnh
 • #385: Lâm Ngọc
 • #386: Đồ đệ
 • #387: Sư phụ
 • #388: Liều mạng trở về
 • #389: Kiếm tự thiên ngoại đến
 • #390: Ăn mày
 • #391: Cửa hàng khai trương
 • #392: Đệ nhất người khách
 • #393: Cao nhân
 • #394: Tiệm mì lão bản
 • #395: Nữ bộc
 • #396: Mua quần áo
 • #397: Mặt nạ
 • #398: Người béo
 • #399: Người gầy
 • #400: Đồ đần
 • #401: Thế tử không cam lòng
 • #402: Cương liệt
 • #403: Giun dế
 • #404: Giang hồ cùng Vương Phủ
 • #405: Nghiền ép
 • #406: Nghiền ép(2)
 • #407: Lão Lý gặp bi thảm tao ngộ
 • #408: Thủ Dạ Nhân
 • #409: Lão Lý con rể
 • #410: Một quyền
 • #411: Lưu Tam Hải tiểu tâm tư
 • #412: Thủ Dạ Nhân Vương Vũ
 • #413: Đưa người chết
 • #414: Có mùi vị mì
 • #415: Quật cường
 • #416: Vương Vũ một giận
 • #417: Long trời lở đất
 • #418: Dạ Thiên tử
 • #419: Chân Không Gia Hương
 • #420: Quỷ quốc
 • #421: Bàn giao
 • #422: Đáng thương bàn tử
 • #423: Trở về
 • #424: Nguyệt quang ánh sáng, tâm hoảng hoảng
 • #425: Pháp sư
 • #426: Vân Mộng trạch thủy quái
 • #427: Chu Nhất Vãng
 • #428: Đại thủy quái
 • #429: Trừ ma người
 • #430: Còn nhớ rõ ngươi giấc mơ ban đầu sao
 • #431: Hắn thích nàng
 • #432: Nàng cũng ưa thích hắn
 • #433: Kế hoạch
 • #434: Biến hóa
 • #435: Chu Nhất Vãng nhiệm vụ
 • #436: Ta cảm thấy hắn có thể lưu lại
 • #437: Hành giả
 • #438: Đánh phía đông tới một suất ca
 • #439: Lên đường
 • #440: Đệ nhất kiếp
 • #441: Vô tưởng
 • #442: Vô niệm
 • #443: Đại khủng bố
 • #444: Không có nhược điểm Vương Vũ
 • #445: Người rảnh rỗi Bất Nhị
 • #446: Diệt thế
 • #447: Trở về cùng lần nữa giáng lâm
 • #448: Nữ nhân
 • #449: Về sau sẽ khác nhau
 • #450: Xóa đi dấu vết
 • #451: Mục tiêu
 • #452: Người thú vị
 • #453: Không thú vị sự tình
 • #454: Ta cảm thấy ta thiên sinh liền có thể làm đại sự
 • #455: Từ hôm nay trở đi làm tốt thủ lĩnh
 • #456: Thủ hạ
 • #457: Tập kích
 • #458: Nghiền ép
 • #459: Tiếp tục nghiền ép
 • #460: Thần phục tại dưới chân của ta a
 • #461: Đám ô hợp
 • #462: Trước định nhất cái tiểu mục tiêu
 • #463: Lựa chọn
 • #464: Ngoài ý muốn biến cố
 • #465: Thù
 • #466: Hận tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị
 • #467: Tiểu vương tử
 • #468: Trong cung
 • #469: Mã Tam
 • #470: Gặp mặt
 • #471: Ngươi nghe ta, ta cứu ngươi nhi tử
 • #472: Ngươi nghe ta, ta cứu ngươi nhi tử
 • #473: Bất đồng
 • #474: Vương Vũ tại hành động
 • #475: Vương vị tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị
 • #476: Đánh nhau
 • #477: Kinh khủng Vương Vũ
 • #478: Từ hôm nay, ta là Trịnh vương
 • #479: Đại cải cách
 • #480: Mỹ nhân
 • #481: Đại nhất thống cùng trở về
 • #482: Không biết sinh vật
 • #483: Các ngươi là yêu quái sao?
 • #484: Cái thế giới này
 • #485: Xuất thủ
 • #486: Giết yêu
 • #487: Du lịch
 • #488: Vào thành
 • #489: Ma Cô thành chủ
 • #490: Ép hỏi
 • #491: Ma Cô thành sau lưng bóng tối
 • #492: Ta là tới giúp cho ngươi
 • #493: Tiền bối chậm đã
 • #494: Ẩn giấu hi vọng
 • #495: Sơn chủ
 • #496: Lôi đình
 • #497: Giải quyết
 • #498: Quét ngang (tan hát)
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Related posts

Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Giả

TiKay

Giang Hồ Chi Đỉnh Phong Thần Thoại

TiKay

Thốn Mang

TiKay

Kiếm Vũ Lâu

TiKay

Cửu U Long Giới

TiKay

Đấu Y

TiKay

Leave a Reply