Kiếm Hiệp

Nhất Quyền Vạn Giới

Ngươi xuyên việt đến một Võ Hiệp Thế Giới, người như cỏ dại, vận mệnh phiêu linh.

Ngươi lựa chọn luyện công, vì lẽ đó trọc, cũng mạnh.

Ngươi thành là thiên hạ đệ nhất, một người địch một quốc, bởi vì quá mạnh vì lẽ đó rất nhàm chán, lựa chọn giáng lâm thế giới song song, hoàn thành 1 cái khác nguyện vọng của mình.

“Người tốt” Vương Vũ cho chư thiên vạn giới đưa tới sưởi ấm cùng xuân phong . . .

Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao hắn tin rồi.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhàn Nhân Bất Nhị
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mới tới2021-05-20 00:13
 • #2: Tương lai sư nương2021-05-20 00:14
 • #3: Thiếu niên muốn cầm kiếm2021-05-20 00:14
 • #4: Đinh đinh đang đang2021-05-20 00:15
 • #5: Ngày nào2021-05-20 00:15
 • #6: Rèn sắt cùng luyện kiếm(1)2021-05-20 00:15
 • #7: Rèn sắt cùng luyện kiếm (2)2021-05-20 00:15
 • #8: Rèn sắt cùng luyện kiếm (3)2021-05-20 00:15
 • #9: Rèn sắt cùng luyện kiếm (4)2021-05-20 00:15
 • #10: Rèn sắt cùng luyện kiếm (5)2021-05-20 00:15
 • #11: Kiếm nhất , Tam Cân(1)2021-05-20 00:15
 • #12: Kiếm nhất , Tam Cân(2)2021-05-20 00:15
 • #13: Kiếm nhất , Tam Cân(3)2021-05-20 00:15
 • #14: Kiếm nhất , Tam Cân(4)2021-05-20 00:16
 • #15: Kiếm nhất, Tam Cân (5)2021-05-20 00:16
 • #16: Ly biệt (1)2021-05-20 00:16
 • #17: ly biệt(2)2021-05-20 00:16
 • #18: ly biệt (3)2021-05-20 00:16
 • #19: sinh tử (1)2021-05-20 00:16
 • #20: Sinh tử (2)2021-05-20 00:16
 • #21: Sinh tử(3)2021-05-20 00:16
 • #22: Sinh tử(4)2021-05-20 00:16
 • #23: Sinh tử (5)2021-05-20 00:16
 • #24: Sinh tử(6)2021-05-20 00:16
 • #25: Lựa chọn (1)2021-05-20 00:17
 • #26: Lựa chọn(2)2021-05-20 00:17
 • #27: lựa chọn (3)2021-05-20 00:17
 • #28: Lựa chọn(4)2021-05-20 00:17
 • #29: Tái biệt ly (1)2021-05-20 00:17
 • #30: Tái biệt ly (2)2021-05-20 00:17
 • #31: Mới lên đường (1)2021-05-20 00:17
 • #32: Mới lên đường (2)2021-05-20 00:17
 • #33: Mới lên đường (3)2021-05-20 00:17
 • #34: ở trên đường (1)2021-05-20 00:18
 • #35: Ở trên đường(2)2021-05-20 00:18
 • #36: Ở trên đường (3)2021-05-20 00:18
 • #37: Ta thực sự chính là cao thủ (1)2021-05-20 00:18
 • #38: Ta thực sự chính là cao thủ (2)2021-05-20 00:18
 • #39: Ta thực sự chính là cao thủ (3)2021-05-20 00:18
 • #40: Tô Châu Chu Thái (1)2021-05-20 00:18
 • #41: Tô Châu Chu Thái (2)2021-05-20 00:18
 • #42: Tô Châu Chu Thá(3)2021-05-20 00:18
 • #43: Tô Châu Chu Thái (4)2021-05-20 00:18
 • #44: Tô Châu Chu Thái (5)2021-05-20 00:18
 • #45: Giang hồ việc nhỏ (1)2021-05-20 00:18
 • #46: Giang hồ việc nhỏ (2)2021-05-20 00:19
 • #47: Giang hồ việc nhỏ(3)2021-05-20 00:19
 • #48: Giang hồ việc nhỏ (4)2021-05-20 00:19
 • #49: Giang hồ việc nhỏ (5)2021-05-20 00:19
 • #50: Khác 1 cái sư nương?2021-05-20 00:19
 • #51: Hàng Châu (1)2021-05-20 00:19
 • #52: Hàng Châu (2)2021-05-20 00:19
 • #53: Hàng Châu (3)2021-05-20 00:19
 • #54: Hàng Châu (4)2021-05-20 00:19
 • #55: Hàng Châu (5)2021-05-20 00:20
 • #56: Hàng Châu(6)2021-05-20 00:20
 • #57: Hàng Châu( 7)2021-05-20 00:20
 • #58: Hàng Châu ( 8)2021-05-20 00:20
 • #59: Muốn nhìn pháo hoa sao?2021-05-20 00:20
 • #60: Hảo hài tử ( 1)2021-05-20 00:20
 • #61: Hảo hài tử( 2)2021-05-20 00:20
 • #62: Tru tâm( 1)2021-05-20 00:20
 • #63: Tru tâm ( 2)2021-05-20 00:20
 • #64: Tru tâm( 3)2021-05-20 00:20
 • #65: Thương Nam sơn, sư thúc ( 1)2021-05-20 00:21
 • #66: Thương Nam sơn, sư thúc( 2)2021-05-20 00:21
 • #67: Thương Nam sơn, sư thúc( 3)2021-05-20 00:21
 • #68: Tần Vương thế tử một2021-05-20 00:21
 • #69: Tần Vương thế tử nhị2021-05-20 00:21
 • #70: Tần Vương thế tử ba2021-05-20 00:21
 • #71: Tần Vương thế tử tứ2021-05-20 00:22
 • #72: Tần Vương thế tử ngũ2021-05-20 00:22
 • #73: Ta rất mạnh một2021-05-20 00:22
 • #74: Ta rất mạnh nhị2021-05-20 00:22
 • #75: khúc cuối cùng2021-05-20 00:22
 • #76: Người tán2021-05-20 00:22
 • #77: Truyền vang(1)2021-05-20 00:22
 • #78: Truyền vang (2)2021-05-20 00:22
 • #79: Người tham của (1)2021-05-20 00:22
 • #80: Người tham của(2)2021-05-20 00:23
 • #81: Người tham của (3)2021-05-20 00:23
 • #82: Người tham của (4)2021-05-20 00:23
 • #83: Người tham của (5)2021-05-20 00:23
 • #84: Hướng chết mà sống (1)2021-05-20 00:23
 • #85: Hướng chết mà sống (2)2021-05-20 00:23
 • #86: Hướng chết mà sống (3)2021-05-20 00:23
 • #87: Hướng chết mà sống (4)2021-05-20 00:23
 • #88: Hướng chết mà sống (5)2021-05-20 00:23
 • #89: Ta đem trách tội các ngươi (1)2021-05-20 00:24
 • #90: Ta đem trách tội các ngươi (2)2021-05-20 00:24
 • #91: Ta đem trách tội các ngươi (3)2021-05-20 00:24
 • #92: Người si tình (1)2021-05-20 00:24
 • #93: Người si tình (2)2021-05-20 00:24
 • #94: Người si tình(3)2021-05-20 00:24
 • #95: Người si tình (4)2021-05-20 00:24
 • #96: Người si tình (5)2021-05-20 00:25
 • #97: Người si tình(6)2021-05-20 00:25
 • #98: Tính sổ sách (1)2021-05-20 00:25
 • #99: Tính sổ sách (2)2021-05-20 00:25
 • #100: tính sổ sách (3)2021-05-20 00:25
 • #101: Lên đường2021-05-20 00:25
 • #102: Cương liệt người (1)2021-05-20 00:25
 • #103: Cương liệt người (2)2021-05-20 00:25
 • #104: Cương liệt người (3)2021-05-20 00:26
 • #105: Cương liệt người (4)2021-05-20 00:26
 • #106: Cương liệt người (5)2021-05-20 00:26
 • #107: Giá lâm (1)2021-05-20 00:26
 • #108: Giá lâm (2)2021-05-20 00:26
 • #109: Giá lâm (3)2021-05-20 00:26
 • #110: Giá lâm (4)2021-05-20 00:26
 • #111: Giá lâm (5)2021-05-20 00:27
 • #112: Liệt hỏa (1)2021-05-20 00:27
 • #113: Liệt hỏa (2)2021-05-20 00:27
 • #114: Liệt hỏa(3)2021-05-20 00:27
 • #115: Dương Châu (1)2021-05-20 00:27
 • #116: Dương Châu (2)2021-05-20 00:27
 • #117: Dương Châu (3)2021-05-20 00:27
 • #118: Dương Châu (4)2021-05-20 00:27
 • #119: Dương Châu (5)2021-05-20 00:27
 • #120: sát giới để phá, gột rửa thân tâm (1)t2021-05-20 00:27
 • #121: Sát giới để phá, gột rửa thân tâm (2)2021-05-20 00:27
 • #122: Sát giới để phá, gột rửa thân tâm (3)2021-05-20 00:27
 • #123: Sát giới để phá, gột rửa thân tâm (4)2021-05-20 00:28
 • #124: tái truyền2021-05-20 00:28
 • #125: Dây dưa (1)2021-05-20 00:28
 • #126: Dây dưa (2)2021-05-20 00:28
 • #127: Dây dưa (3)2021-05-20 00:28
 • #128: Dây dưa (4)2021-05-20 00:28
 • #129: Dây dưa (5)2021-05-20 00:28
 • #130: Ta tâm như sắt (1)2021-05-20 00:28
 • #131: Ta tâm như sắt(2)2021-05-20 00:28
 • #132: Ta tâm như sắt (3)2021-05-20 00:28
 • #133: Ta tâm như sắt tứ2021-05-20 00:28
 • #134: Ta tâm như sắt (5)2021-05-20 00:28
 • #135: nghiền ép2021-05-20 00:28
 • #136: Nợ cũ (1)2021-05-20 00:29
 • #137: Nợ cũ(2)2021-05-20 00:29
 • #138: Nợ cũ(3)2021-05-20 00:29
 • #139: Nợ cũ (4)2021-05-20 00:29
 • #140: Vô địch thật và vô địch giả2021-05-20 00:29
 • #141: Quyền bá thiên hạ (1)2021-05-20 00:29
 • #142: Quyền bá thiên hạ (2)2021-05-20 00:29
 • #143: Quyền bá thiên hạ (3)2021-05-20 00:29
 • #144: Quyền bá thiên hạ (4)2021-05-20 00:29
 • #145: Quyền bá thiên hạ (5)2021-05-20 00:29
 • #146: bắt đầu cùng kết thúc một2021-05-20 00:30
 • #147: bắt đầu cùng kết thúc hai2021-05-20 00:30
 • #148: Giáng lâm(1)2021-05-20 00:30
 • #149: Giáng lâm (2)2021-05-20 00:30
 • #150: Võ quán (1)2021-05-20 00:30
 • #151: Võ quán (2)2021-05-20 00:30
 • #152: ta là Vương Vũ a2021-05-20 00:30
 • #153: Bắt lại2021-05-20 00:30
 • #154: Hội bạn học (1)2021-05-20 00:31
 • #155: Hội bạn học(2)2021-05-20 00:31
 • #156: Quái vật xuất hiện2021-05-20 00:31
 • #157: Cứu viện đến2021-05-20 00:31
 • #158: nguy cơ cùng nhập môn(1)2021-05-20 00:31
 • #159: Nguy cơ cùng nhập môn (2)2021-05-20 00:31
 • #160: Nguy cơ cùng nhập môn (3)2021-05-20 00:31
 • #161: Cự Tượng môn2021-05-20 00:32
 • #162: Để ta làm hội chủ2021-05-20 00:32
 • #163: Coi ta mặc vào âu phục2021-05-20 00:32
 • #164: Ta chính là nhất đẹp tử2021-05-20 00:32
 • #165: Ngươi đối với ta có ý đồ gì2021-05-20 00:32
 • #166: Không nghe lời, chết.2021-05-20 00:32
 • #167: Ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết chư vị2021-05-20 00:32
 • #168: Nguy cơ lại đến2021-05-20 00:32
 • #169: Quái vật Triệu Quân2021-05-20 00:32
 • #170: Ngươi đang cù lét cho ta?2021-05-20 00:33
 • #171: Bị ép hẹn hò2021-05-20 00:33
 • #172: Miệng lớn quái2021-05-20 00:33
 • #173: phía sau màn2021-05-20 00:33
 • #174: sẽ ra mắt2021-05-20 00:33
 • #175: Gặp mặt2021-05-20 00:33
 • #176: lão thiên gia đều cũng nhìn ngươi không vừa mắt2021-05-20 00:33
 • #177: Chương 174 cuồn cuộn sóng ngầm2021-05-20 00:33
 • #178: ngoài dự liệu gặp mặt2021-05-20 00:33
 • #179: Xử lý đầu đuôi2021-05-20 00:33
 • #180: các phương hội tụ2021-05-20 00:33
 • #181: Chém giết2021-05-20 00:34
 • #182: Làm lớn chuyện 1 chút2021-05-20 00:34
 • #183: Phách lối2021-05-20 00:34
 • #184: Trên đường gặp2021-05-20 00:34
 • #185: thứ này rất cứng?2021-05-20 00:34
 • #186: đem nói dối bị vạch trần2021-05-20 00:34
 • #187: Điên cuồng phục thù2021-05-20 00:34
 • #188: Nàng là tỷ tỷ ta2021-05-20 00:34
 • #189: Những cái kia mất đi đồ vật2021-05-20 00:34
 • #190: Bàn tử2021-05-20 00:34
 • #191: Sắp kéo ra mở màn2021-05-20 00:35
 • #192: Hành động bắt đầu2021-05-20 00:35
 • #193: cái gì gọi là cường đại?2021-05-20 00:35
 • #194: giết Chu Thanh2021-05-20 00:35
 • #195: Thực lực chân chính2021-05-20 00:35
 • #196: Ma Tượng môn thủ đoạn2021-05-20 00:35
 • #197: Sắp đến kết thúc2021-05-20 00:35
 • #198: kết thúc một2021-05-20 00:35
 • #199: kết thúc (2)2021-05-20 00:35
 • #200: trở về2021-05-20 00:35
 • #201: mới tới2021-05-20 00:35
 • #202: Chương 199 Vương Chính Khí2021-05-20 00:36
 • #203: đi xem tương lai vợ?2021-05-20 00:36
 • #204: Đừng giết ta, ta sợ hãi . . .2021-05-20 00:36
 • #205: Trương Di2021-05-20 00:36
 • #206: Cái gọi là Tiểu Thiến2021-05-20 00:36
 • #207: Sơ hiện2021-05-20 00:36
 • #208: Đến, mau tới bóp chết ta2021-05-20 00:36
 • #209: Được dây dưa tại 1 tới vận mệnh2021-05-20 00:36
 • #210: Sa Mạn Thiên không cam lòng2021-05-20 00:36
 • #211: quả nhiên vẫn là lão 1 bộ2021-05-20 00:36
 • #212: Chu Văn Tài xảy ra chuyện rồi!2021-05-20 00:36
 • #213: Lâm Ẩn tự2021-05-20 00:36
 • #214: Chu huynh, ngươi tốt nha!2021-05-20 00:37
 • #215: còn nữa không?2021-05-20 00:37
 • #216: nếu như còn có kiếp sau2021-05-20 00:37
 • #217: ta, Yến Xích Hà2021-05-20 00:37
 • #218: một lần nữa xuất phát2021-05-20 00:37
 • #219: Nhìn quen mắt phong cách vẽ2021-05-20 00:37
 • #220: Chương 217 Hồng Tụ cố sự2021-05-20 00:37
 • #221: Ngươi thật có ý tứ2021-05-20 00:37
 • #222: kẻ dở hơi sư đồ2021-05-20 00:37
 • #223: Đến từ Uổng Tử thành lửa giận2021-05-20 00:37
 • #224: Giun dế2021-05-20 00:37
 • #225: ta muốn đi theo ngươi2021-05-20 00:37
 • #226: Chương 223 Lan Nhược tự2021-05-20 00:38
 • #227: Không thú vị chiến đấu2021-05-20 00:38
 • #228: Uổng Tử thành phía dưới2021-05-20 00:38
 • #229: Ngươi ngăn không được2021-05-20 00:38
 • #230: xong chuyện phủi áo đi2021-05-20 00:38
 • #231: Trở về2021-05-20 00:38
 • #232: Hoa chúc đêm?2021-05-20 00:38
 • #233: Chương 230 nhàm chán thế giới2021-05-20 00:38
 • #234: quả nhiên vẫn là không thích hợp làm tiểu bạch kiểm sao?2021-05-20 00:38
 • #235: Làm trực nam gặp được tiểu bạch kiểm2021-05-20 00:38
 • #236: Đi Thần Kinh2021-05-20 00:38
 • #237: Ta sẽ bảo vệ ngươi2021-05-20 00:38
 • #238: Ám sát??2021-05-20 00:39
 • #239: Đừng ép ta động thủ a2021-05-20 00:39
 • #240: Người tốt thật nhiều2021-05-20 00:39
 • #241: kỳ quái tiểu cô nương2021-05-20 00:39
 • #242: Gặp mặt2021-05-20 00:39
 • #243: Kỳ quái nữ nhân2021-05-20 00:39
 • #244: Đến từ Nam Cung nhìn trộm2021-05-20 00:39
 • #245: không giải thích được công lao2021-05-20 00:39
 • #246: Được xem nhẹ người2021-05-20 00:39
 • #247: Chân thật Vương Vũ2021-05-20 00:39
 • #248: Nam Cung ứng đối2021-05-20 00:39
 • #249: Vũ Mị Nương2021-05-20 00:40
 • #250: Ta chỉ là tới hỏi một chút2021-05-20 00:40
 • #251: Lấy kiếm dựng thần2021-05-20 00:40
 • #252: Coi ta không nguyện ý lúc chơi đùa2021-05-20 00:40
 • #253: Nguy cơ xuất hiện2021-05-20 00:40
 • #254: Vương Vũ phương pháp2021-05-20 00:40
 • #255: Ta không giảng đạo lý2021-05-20 00:40
 • #256: Các ngươi muốn giảng đạo lý a2021-05-20 00:40
 • #257: Vậy liền cũng không cần giảng đạo lý2021-05-20 00:40
 • #258: Bị truy nã2021-05-20 00:41
 • #259: Đại công chúa2021-05-20 00:41
 • #260: Tại sao phải muốn chết?2021-05-20 00:41
 • #261: Nữ Đế thủ đoạn2021-05-20 00:41
 • #262: Ông trời ở trên (đợi chút nữa còn có)2021-05-20 00:41
 • #263: Trở về2021-05-20 00:41
 • #264: Gặp lại2021-05-20 00:41
 • #265: Hạ Hà thôn Vương Nhị Lăng Tử2021-05-20 00:41
 • #266: Có muốn hay không học võ?2021-05-20 00:41
 • #267: Sắp bắt đầu . . . Tiểu học? )2021-05-20 00:41
 • #268: Biệt viện2021-05-20 00:41
 • #269: Quách Hồng Vũ cố sự2021-05-20 00:42
 • #270: Đến từ đầu trọc bạo kích2021-05-20 00:42
 • #271: Mới tới đầu trọc học sinh2021-05-20 00:42
 • #272: Ta Thiên Sinh Thần Lực?2021-05-20 00:42
 • #273: Hồng Vũ Tử Dương2021-05-20 00:42
 • #274: Tỷ, ta thiên phú dị bẩm a (đợi chút nữa còn có)2021-05-20 00:42
 • #275: Hóa huyết thần kinh2021-05-20 00:42
 • #276: Đừng giết ta à (đợi chút nữa còn có, ngày hôm nay sự tình quá nhiều)2021-05-20 00:42
 • #277: Đại hòa thượng giới không2021-05-20 00:42
 • #278: Mã gia môn ngoại2021-05-20 00:42
 • #279: Trảm nghiệp không phải trảm người (phát sốt . . . )2021-05-20 00:42
 • #280: Tiến về Kim Cương tự (chờ đợi y viện, buổi chiều lại đuổi 1 chương)2021-05-20 00:43
 • #281: Chân sư đệ2021-05-20 00:43
 • #282: Chùa chiền cuộc sống2021-05-20 00:43
 • #283: Sắp đến đại hội võ lâm2021-05-20 00:43
 • #284: Trong chùa trận thi đấu nhỏ2021-05-20 00:43
 • #285: Nhiệm vụ2021-05-20 00:43
 • #286: Ta gọi Chân Tính không phải là bần tăng2021-05-20 00:43
 • #287: Công tử bột2021-05-20 00:43
 • #288: Diêm bang2021-05-20 00:43
 • #289: Đáng chết người2021-05-20 00:43
 • #290: Thảm kịch2021-05-20 00:43
 • #291: Hoang đường tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị2021-05-20 00:43
 • #292: Diêm bang bang chủ2021-05-20 00:44
 • #293: Nguyên lai là các ngươi2021-05-20 00:44
 • #294: Hàn Phương Hàn Húc2021-05-20 00:44
 • #295: Ta muốn hắn chết2021-05-20 00:44
 • #296: Tứ Phương huyện địa chấn2021-05-20 00:44
 • #297: Tô Đàm2021-05-20 00:44
 • #298: Kim Cương tự chấn động2021-05-20 00:44
 • #299: Đến từ triều đình ác ý2021-05-20 00:44
 • #300: Làm hiệp nghĩa lùi bước lúc2021-05-20 00:44
 • #301: Ta chính là hiệp nghĩa2021-05-20 00:44
 • #302: Đạo bất đồng2021-05-20 00:44
 • #303: Hợp tác2021-05-20 00:44
 • #304: Định một tiểu mục tiêu2021-05-20 00:45
 • #305: Cứu người2021-05-20 00:45
 • #306: Dương danh2021-05-20 00:45
 • #307: Ta cứu vớt các ngươi tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị2021-05-20 00:45
 • #308: Phủ Tướng Quân trước tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị2021-05-20 00:45
 • #309: Các ngươi cũng là tội nhân2021-05-20 00:45
 • #310: Rời đi lợi ích, lựa chọn lý tưởng2021-05-20 00:45
 • #311: Ngươi sẽ cân nhắc sao?2021-05-20 00:45
 • #312: Trả thế gian một cái công đạo2021-05-20 00:45
 • #313: Thiên hạ chấn động2021-05-20 00:46
 • #314: Công địch2021-05-20 00:46
 • #315: Kinh Đô bên ngoài. dặm2021-05-20 00:46
 • #316: Các ngươi bị ta bao vây2021-05-20 00:46
 • #317: Thiên hạ đệ nhất2021-05-20 00:46
 • #318: Thiên hạ đệ nhất (phía dưới)2021-05-20 00:46
 • #319: Trở về2021-05-20 00:46
 • #320: Xui xẻo nguyên chủ2021-05-20 00:46
 • #321: Ép tới gần nguy hiểm2021-05-20 00:46
 • #322: Dị bẩm thiên phú Vương Vũ2021-05-20 00:46
 • #323: Riêng phần mình dự định2021-05-20 00:46
 • #324: Không biết linh căn, bách mạch câu thông2021-05-20 00:47
 • #325: Đan Kiếm tông2021-05-20 00:47
 • #326: Khảo nghiệm2021-05-20 00:47
 • #327: Khảo nghiệm (phía dưới)2021-05-20 00:47
 • #328: Sư phụ cùng đệ tử2021-05-20 00:47
 • #329: Tu hành mới bắt đầu2021-05-20 00:47
 • #330: Luyện Khí2021-05-20 00:47
 • #331: Mặt khác đường2021-05-20 00:47
 • #332: Bắt đầu tu luyện2021-05-20 00:47
 • #333: Trên núi2021-05-20 00:47
 • #334: Tiểu hồ ly2021-05-20 00:47
 • #335: Hoàng Tuyền lý2021-05-20 00:47
 • #336: Sớm đến nhiệm vụ2021-05-20 00:48
 • #337: Không giải thích được thiện ý2021-05-20 00:48
 • #338: Học thuật2021-05-20 00:48
 • #339: Mời chào2021-05-20 00:48
 • #340: Mời chào (phía dưới)2021-05-20 00:48
 • #341: Thanh tịnh2021-05-20 00:48
 • #342: Đã từng, ta cũng là mơ thấy qua trăm vạn hùng binh2021-05-20 00:48
 • #343: Phi tốc tăng lên2021-05-20 00:48
 • #344: Tìm phiền toái2021-05-20 00:48
 • #345: Lại cũng bất viết2021-05-20 00:48
 • #346: Lão gù bá khí2021-05-20 00:48
 • #347: Đại biến2021-05-20 00:48
 • #348: Nhất Côn Triều Thiên Chu Nguyên Khánh,2021-05-20 00:48
 • #349: Chung yên2021-05-20 00:49
 • #350: Đi đường2021-05-20 00:49
 • #351: Độc lang2021-05-20 00:49
 • #352: Trúc Cơ2021-05-20 00:49
 • #353: Trúc Cơ (phía dưới)2021-05-20 00:49
 • #354: Thú Liệp Đội2021-05-20 00:49
 • #355: Khảo hạch!2021-05-20 00:49
 • #356: Khảo hạch (phía dưới)2021-05-20 00:49
 • #357: Một nhóm người lực2021-05-20 00:49
 • #358: Liên qua tam quan2021-05-20 00:49
 • #359: Tu luyện2021-05-20 00:49
 • #360: Đến từ Vô Song các chú ý2021-05-20 00:50
 • #361: Mời2021-05-20 00:50
 • #362: Quỷ công tử2021-05-20 00:50
 • #363: Mưu kế sẽ hữu dụng sao?2021-05-20 00:50
 • #364: Quỷ Thôn2021-05-20 00:50
 • #365: Vương Vũ kiếm2021-05-20 00:50
 • #366: Quỷ công tử2021-05-20 00:50
 • #367: Chém quỷ2021-05-20 00:50
 • #368: Đồng môn tin tức2021-05-20 00:50
 • #369: Dư ba2021-05-20 00:51
 • #370: Khảo nghiệm2021-05-20 00:51
 • #371: Xuất thủ2021-05-20 00:51
 • #372: Bí cảnh trước đó2021-05-20 00:51
 • #373: Mục tiêu2021-05-20 00:51
 • #374: Nguy cơ2021-05-20 00:51
 • #375: Tửu Hỏa chết2021-05-20 00:51
 • #376: Mời chào2021-05-20 00:51
 • #377: Bí cảnh2021-05-20 00:51
 • #378: Giết2021-05-20 00:51
 • #379: Đấu2021-05-20 00:51
 • #380: Công địch2021-05-20 00:51
 • #381: Đột phá2021-05-20 00:51
 • #382: Kim Đan kiếm phách2021-05-20 00:51
 • #383: Bắt đầu báo thù2021-05-20 00:52
 • #384: Tuyệt mệnh2021-05-20 00:52
 • #385: Lâm Ngọc2021-05-20 00:52
 • #386: Đồ đệ2021-05-20 00:52
 • #387: Sư phụ2021-05-20 00:52
 • #388: Liều mạng trở về2021-05-20 00:52
 • #389: Kiếm tự thiên ngoại đến2021-05-20 00:52
 • #390: Ăn mày2021-05-20 00:52
 • #391: Cửa hàng khai trương2021-05-20 00:52
 • #392: Đệ nhất người khách2021-05-20 00:53
 • #393: Cao nhân2021-05-20 00:53
 • #394: Tiệm mì lão bản2021-05-20 00:53
 • #395: Nữ bộc2021-05-20 00:53
 • #396: Mua quần áo2021-05-20 00:53
 • #397: Mặt nạ2021-05-20 00:53
 • #398: Người béo2021-05-20 00:53
 • #399: Người gầy2021-05-20 00:53
 • #400: Đồ đần2021-05-20 00:53
 • #401: Thế tử không cam lòng2021-05-20 00:53
 • #402: Cương liệt2021-05-20 00:53
 • #403: Giun dế2021-05-20 00:53
 • #404: Giang hồ cùng Vương Phủ2021-05-20 00:53
 • #405: Nghiền ép2021-05-20 00:54
 • #406: Nghiền ép(2)2021-05-20 00:54
 • #407: Lão Lý gặp bi thảm tao ngộ2021-05-20 00:54
 • #408: Thủ Dạ Nhân2021-05-20 00:54
 • #409: Lão Lý con rể2021-05-20 00:54
 • #410: Một quyền2021-05-20 00:54
 • #411: Lưu Tam Hải tiểu tâm tư2021-05-20 00:54
 • #412: Thủ Dạ Nhân Vương Vũ2021-05-20 00:54
 • #413: Đưa người chết2021-05-20 00:54
 • #414: Có mùi vị mì2021-05-20 00:54
 • #415: Quật cường2021-05-20 00:54
 • #416: Vương Vũ một giận2021-05-20 00:54
 • #417: Long trời lở đất2021-05-20 00:54
 • #418: Dạ Thiên tử2021-05-20 00:54
 • #419: Chân Không Gia Hương2021-05-20 00:54
 • #420: Quỷ quốc2021-05-20 00:54
 • #421: Bàn giao2021-05-20 00:54
 • #422: Đáng thương bàn tử2021-05-20 00:55
 • #423: Trở về2021-05-20 00:55
 • #424: Nguyệt quang ánh sáng, tâm hoảng hoảng2021-05-20 00:55
 • #425: Pháp sư2021-05-20 00:55
 • #426: Vân Mộng trạch thủy quái2021-05-20 00:55
 • #427: Chu Nhất Vãng2021-05-20 00:55
 • #428: Đại thủy quái2021-05-20 00:55
 • #429: Trừ ma người2021-05-20 00:55
 • #430: Còn nhớ rõ ngươi giấc mơ ban đầu sao2021-05-20 00:55
 • #431: Hắn thích nàng2021-05-20 00:55
 • #432: Nàng cũng ưa thích hắn2021-05-20 00:55
 • #433: Kế hoạch2021-05-20 00:55
 • #434: Biến hóa2021-05-20 00:55
 • #435: Chu Nhất Vãng nhiệm vụ2021-05-20 00:55
 • #436: Ta cảm thấy hắn có thể lưu lại2021-05-20 00:55
 • #437: Hành giả2021-05-20 00:55
 • #438: Đánh phía đông tới một suất ca2021-05-20 00:56
 • #439: Lên đường2021-05-20 00:56
 • #440: Đệ nhất kiếp2021-05-20 00:56
 • #441: Vô tưởng2021-05-20 00:56
 • #442: Vô niệm2021-05-20 00:56
 • #443: Đại khủng bố2021-05-20 00:56
 • #444: Không có nhược điểm Vương Vũ2021-05-20 00:56
 • #445: Người rảnh rỗi Bất Nhị2021-05-20 00:56
 • #446: Diệt thế2021-05-20 00:56
 • #447: Trở về cùng lần nữa giáng lâm2021-05-20 00:56
 • #448: Nữ nhân2021-05-20 00:56
 • #449: Về sau sẽ khác nhau2021-05-20 00:56
 • #450: Xóa đi dấu vết2021-05-20 00:56
 • #451: Mục tiêu2021-05-20 00:56
 • #452: Người thú vị2021-05-20 00:56
 • #453: Không thú vị sự tình2021-05-20 00:56
 • #454: Ta cảm thấy ta thiên sinh liền có thể làm đại sự2021-05-20 00:56
 • #455: Từ hôm nay trở đi làm tốt thủ lĩnh2021-05-20 00:56
 • #456: Thủ hạ2021-05-20 00:56
 • #457: Tập kích2021-05-20 00:57
 • #458: Nghiền ép2021-05-20 00:57
 • #459: Tiếp tục nghiền ép2021-05-20 00:57
 • #460: Thần phục tại dưới chân của ta a2021-05-20 00:57
 • #461: Đám ô hợp2021-05-20 00:57
 • #462: Trước định nhất cái tiểu mục tiêu2021-05-20 00:57
 • #463: Lựa chọn2021-05-20 00:57
 • #464: Ngoài ý muốn biến cố2021-05-20 00:57
 • #465: Thù2021-05-20 00:57
 • #466: Hận tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị2021-05-20 00:57
 • #467: Tiểu vương tử2021-05-20 00:57
 • #468: Trong cung2021-05-20 00:57
 • #469: Mã Tam2021-05-20 00:57
 • #470: Gặp mặt2021-05-20 00:57
 • #471: Ngươi nghe ta, ta cứu ngươi nhi tử2021-05-20 00:57
 • #472: Ngươi nghe ta, ta cứu ngươi nhi tử2021-05-20 00:57
 • #473: Bất đồng2021-05-20 00:58
 • #474: Vương Vũ tại hành động2021-05-20 00:58
 • #475: Vương vị tiểu thuyết: Người rảnh rỗi Bất Nhị2021-05-20 00:58
 • #476: Đánh nhau2021-05-20 00:58
 • #477: Kinh khủng Vương Vũ2021-05-20 00:58
 • #478: Từ hôm nay, ta là Trịnh vương2021-05-20 00:58
 • #479: Đại cải cách2021-05-20 00:58
 • #480: Mỹ nhân2021-05-20 00:58
 • #481: Đại nhất thống cùng trở về2021-05-20 00:58
 • #482: Không biết sinh vật2021-05-20 00:58
 • #483: Các ngươi là yêu quái sao?2021-05-20 00:58
 • #484: Cái thế giới này2021-05-20 00:58
 • #485: Xuất thủ2021-05-20 00:58
 • #486: Giết yêu2021-05-20 00:58
 • #487: Du lịch2021-05-20 00:58
 • #488: Vào thành2021-05-20 00:59
 • #489: Ma Cô thành chủ2021-05-20 00:59
 • #490: Ép hỏi2021-05-20 00:59
 • #491: Ma Cô thành sau lưng bóng tối2021-05-20 00:59
 • #492: Ta là tới giúp cho ngươi2021-05-20 00:59
 • #493: Tiền bối chậm đã2021-05-20 00:59
 • #494: Ẩn giấu hi vọng2021-05-20 00:59
 • #495: Sơn chủ2021-05-20 00:59
 • #496: Lôi đình2021-05-20 00:59
 • #497: Giải quyết2021-05-20 00:59
 • #498: Quét ngang (tan hát)2021-05-20 00:59

Related posts

Giang Hồ Đại Tài Chủ

TiKay

Võ Lâm Thần Thoại Hệ Thống

TiKay

Thiên Đạo Phạt Ác Lệnh

TiKay

Dị Thế Tà Quân

TiKay

Đại Đường Song Long Truyện

TiKay

Hoành Tảo Hoang Vũ

TiKay

Leave a Reply