Cổ ĐạiKiếm HiệpNgôn Tình

Đế Vương Sủng Ái

Lâu Thất sau nhiều năm phải trãi qua những mưa bom bão đạn đã cảm thấy chán nản mệt mỏi nên cô đã quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương, sau đó rơi vào lòng 1 người đàn ông.

Điên chán rồi, bây giờ cô cố gắng vào vai 1 bông hoa trắng tinh khôi yếu đuối, hắn thì từng bước bóc trần vỏ bọc ngụy trang của cô. Ép cô để lộ bản tính nữ Hán mạnh mẽ của mình.

Nguồn: iNovel


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khuyết Danh
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1
 • #2: Chương 2
 • #3: Chương 3
 • #4: Chương 4
 • #5: Chương 5
 • #6: Chương 6
 • #7: Chương 7
 • #8: Chương 8
 • #9: Chương 9
 • #10: Chương 10
 • #11: Chương 11
 • #12: Chương 12
 • #13: Chương 13
 • #14: Chương 14
 • #15: Chương 15
 • #16: Chương 16
 • #17: Chương 17
 • #18: Chương 18
 • #19: Chương 19
 • #20: Chương 20
 • #21: Chương 21
 • #22: Chương 22
 • #23: Chương 23
 • #24: Chương 24
 • #25: Chương 25
 • #26: Chương 26
 • #27: Chương 27
 • #28: Chương 28
 • #29: Chương 29
 • #30: Chương 30
 • #31: Chương 31
 • #32: Chương 32
 • #33: Chương 33
 • #34: Chương 34
 • #35: Chương 35
 • #36: Chương 36
 • #37: Chương 37
 • #38: Chương 38
 • #39: Chương 39
 • #40: Chương 40
 • #41: Chương 41
 • #42: Chương 42
 • #43: Chương 43
 • #44: Chương 44
 • #45: Chương 45
 • #46: Chương 46
 • #47: Chương 47
 • #48: Chương 48
 • #49: Chương 49
 • #50: Chương 50
 • #51: Chương 51
 • #52: Chương 52
 • #53: Chương 53
 • #54: Chương 54
 • #55: Chương 55
 • #56: Chương 56
 • #57: Chương 57
 • #58: Chương 58
 • #59: Chương 59
 • #60: Chương 60
 • #61: Chương 61
 • #62: Chương 62
 • #63: Chương 63
 • #64: Chương 64
 • #65: Chương 65
 • #66: Chương 66
 • #67: Chương 67
 • #68: Chương 68
 • #69: Chương 69
 • #70: Chương 70
 • #71: Chương 71
 • #72: Chương 72
 • #73: Chương 73
 • #74: Chương 74
 • #75: Chương 75
 • #76: Chương 76
 • #77: Chương 77
 • #78: Chương 78
 • #79: Chương 79
 • #80: Chương 80
 • #81: Chương 81
 • #82: Chương 82
 • #83: Chương 83
 • #84: Chương 84
 • #85: Chương 85
 • #86: Chương 86
 • #87: Chương 87
 • #88: Chương 88
 • #89: Chương 89
 • #90: Chương 90
 • #91: Chương 91
 • #92: Chương 92
 • #93: Chương 93
 • #94: Chương 94
 • #95: Chương 95
 • #96: Chương 96
 • #97: Chương 97
 • #98: Chương 98
 • #99: Chương 99
 • #100: Chương 100
 • #101: Chương 101
 • #102: Chương 102
 • #103: Chương 103
 • #104: Chương 104
 • #105: Chương 105
 • #106: Chương 106
 • #107: Chương 107
 • #108: Chương 108
 • #109: Chương 109
 • #110: Chương 110
 • #111: Chương 111
 • #112: Chương 112
 • #113: Chương 113
 • #114: Chương 114
 • #115: Chương 115
 • #116: Chương 116
 • #117: Chương 117
 • #118: Chương 118
 • #119: Chương 119
 • #120: Chương 120
 • #121: Chương 121
 • #122: Chương 122
 • #123: Chương 123
 • #124: Chương 124
 • #125: Chương 125
 • #126: Chương 126
 • #127: Chương 127
 • #128: Chương 128
 • #129: Chương 129
 • #130: Chương 130
 • #131: Chương 131
 • #132: Chương 132
 • #133: Chương 133
 • #134: Chương 134
 • #135: Chương 135
 • #136: Chương 136
 • #137: Chương 137
 • #138: Chương 138
 • #139: Chương 139
 • #140: Chương 140
 • #141: Chương 141
 • #142: Chương 142
 • #143: Chương 143
 • #144: Chương 144
 • #145: Chương 145
 • #146: Chương 146
 • #147: Chương 147
 • #148: Chương 148
 • #149: Chương 149
 • #150: Chương 150
 • #151: Chương 151
 • #152: Chương 152
 • #153: Chương 153
 • #154: Chương 154
 • #155: Chương 155
 • #156: Chương 156
 • #157: Chương 157
 • #158: Chương 158
 • #159: Chương 159
 • #160: Chương 160
 • #161: Chương 161
 • #162: Chương 162
 • #163: Chương 163
 • #164: Chương 164
 • #165: Chương 165
 • #166: Chương 166
 • #167: Chương 167
 • #168: Chương 168
 • #169: Chương 169
 • #170: Chương 170
 • #171: Chương 171
 • #172: Chương 172
 • #173: Chương 173
 • #174: Chương 174
 • #175: Chương 175
 • #176: Chương 176
 • #177: Chương 177
 • #178: Chương 178
 • #179: Chương 179
 • #180: Chương 180
 • #181: Chương 181
 • #182: Chương 182
 • #183: Chương 183
 • #184: Chương 184
 • #185: Chương 185
 • #186: Chương 186
 • #187: Chương 187
 • #188: Chương 188
 • #189: Chương 189
 • #190: Chương 190
 • #191: Chương 191
 • #192: Chương 192
 • #193: Chương 193
 • #194: Chương 194
 • #195: Chương 195
 • #196: Chương 196
 • #197: Chương 197
 • #198: Chương 198
 • #199: Chương 199
 • #200: Chương 200
 • #201: Chương 201
 • #202: Chương 202
 • #203: Chương 203
 • #204: Chương 204
 • #205: Chương 205
 • #206: Chương 206
 • #207: Chương 207
 • #208: Chương 208
 • #209: Chương 209
 • #210: Chương 210
 • #211: Chương 211
 • #212: Chương 212
 • #213: Chương 213
 • #214: Chương 214
 • #215: Chương 215
 • #216: Chương 216
 • #217: Chương 217
 • #218: Chương 218
 • #219: Chương 219
 • #220: Chương 220
 • #221: Chương 221
 • #222: Chương 222
 • #223: Chương 223
 • #224: Chương 224
 • #225: Chương 225
 • #226: Chương 226
 • #227: Chương 227
 • #228: Chương 228
 • #229: Chương 229
 • #230: Chương 230
 • #231: Chương 231
 • #232: Chương 232
 • #233: Chương 233
 • #234: Chương 234
 • #235: Chương 235
 • #236: Chương 236
 • #237: Chương 237
 • #238: Chương 238
 • #239: Chương 239
 • #240: Chương 240
 • #241: Chương 241
 • #242: Chương 242
 • #243: Chương 243
 • #244: Chương 244
 • #245: Chương 245
 • #246: Chương 246
 • #247: Chương 247
 • #248: Chương 248
 • #249: Chương 249
 • #250: Chương 250
 • #251: Chương 251
 • #252: Chương 252
 • #253: Chương 253
 • #254: Chương 254
 • #255: Chương 255
 • #256: Chương 256
 • #257: Chương 257
 • #258: Chương 258
 • #259: Chương 259
 • #260: Chương 260
 • #261: Chương 261
 • #262: Chương 262
 • #263: Chương 263
 • #264: Chương 264
 • #265: Chương 265
 • #266: Chương 266
 • #267: Chương 267
 • #268: Chương 268
 • #269: Chương 269
 • #270: Chương 270
 • #271: Chương 271
 • #272: Chương 272
 • #273: Chương 273
 • #274: Chương 274
 • #275: Chương 275
 • #276: Chương 276
 • #277: Chương 277
 • #278: Chương 278
 • #279: Chương 279
 • #280: Chương 280
 • #281: Chương 281
 • #282: Chương 282
 • #283: Chương 283
 • #284: Chương 284
 • #285: Chương 285
 • #286: Chương 286
 • #287: Chương 287
 • #288: Chương 288
 • #289: Chương 289
 • #290: Chương 290
 • #291: Chương 291
 • #292: Chương 292
 • #293: Chương 293
 • #294: Chương 294
 • #295: Chương 295
 • #296: Chương 296
 • #297: Chương 297
 • #298: Chương 298
 • #299: Chương 299
 • #300: Chương 300
 • #301: Chương 301
 • #302: Chương 302
 • #303: Chương 303
 • #304: Chương 304
 • #305: Chương 305
 • #306: Chương 306
 • #307: Chương 307
 • #308: Chương 308
 • #309: Chương 309
 • #310: Chương 310
 • #311: Chương 311
 • #312: Chương 312
 • #313: Chương 313
 • #314: Chương 314
 • #315: Chương 315
 • #316: Chương 316
 • #317: Chương 317
 • #318: Chương 318
 • #319: Chương 319
 • #320: Chương 320
 • #321: Chương 321
 • #322: Chương 322
 • #323: Chương 323
 • #324: Chương 324
 • #325: Chương 325
 • #326: Chương 326
 • #327: Chương 327
 • #328: Chương 328
 • #329: Chương 329
 • #330: Chương 330
 • #331: Chương 331
 • #332: Chương 332
 • #333: Chương 333
 • #334: Chương 334
 • #335: Chương 335
 • #336: Chương 336
 • #337: Chương 337
 • #338: Chương 338
 • #339: Chương 339
 • #340: Chương 340
 • #341: Chương 341
 • #342: Chương 342
 • #343: Chương 343
 • #344: Chương 344
 • #345: Chương 345
 • #346: Chương 346
 • #347: Chương 347
 • #348: Chương 348
 • #349: Chương 349
 • #350: Chương 350
 • #351: Chương 351
 • #352: Chương 352
 • #353: Chương 353
 • #354: Chương 354
 • #355: Chương 355
 • #356: Chương 356
 • #357: Chương 357
 • #358: Chương 358
 • #359: Chương 359
 • #360: Chương 360
 • #361: Chương 361
 • #362: Chương 362
 • #363: Chương 363
 • #364: Chương 364
 • #365: Chương 365
 • #366: Chương 366
 • #367: Chương 367
 • #368: Chương 368
 • #369: Chương 369
 • #370: Chương 370
 • #371: Chương 371
 • #372: Chương 372
 • #373: Chương 373
 • #374: Chương 374
 • #375: Chương 375
 • #376: Chương 376
 • #377: Chương 377
 • #378: Chương 378
 • #379: Chương 379
 • #380: Chương 380
 • #381: Chương 381
 • #382: Chương 382
 • #383: Chương 383
 • #384: Chương 384
 • #385: Chương 385
 • #386: Chương 386
 • #387: Chương 387
 • #388: Chương 388
 • #389: Chương 389
 • #390: Chương 390
 • #391: Chương 391
 • #392: Chương 392
 • #393: Chương 393
 • #394: Chương 394
 • #395: Chương 395
 • #396: Chương 396
 • #397: Chương 397
 • #398: Chương 398
 • #399: Chương 399
 • #400: Chương 400
 • #401: Chương 401
 • #402: Chương 402
 • #403: Chương 403
 • #404: Chương 404
 • #405: Chương 405
 • #406: Chương 406
 • #407: Chương 407
 • #408: Chương 408
 • #409: Chương 409
 • #410: Chương 410
 • #411: Chương 411
 • #412: Chương 412
 • #413: Chương 413
 • #414: Chương 414
 • #415: Chương 415
 • #416: Chương 416
 • #417: Chương 417
 • #418: Chương 418
 • #419: Chương 419
 • #420: Chương 420
 • #421: Chương 421
 • #422: Chương 422
 • #423: Chương 423
 • #424: Chương 424
 • #425: Chương 425
 • #426: Chương 426
 • #427: Chương 427
 • #428: Chương 428
 • #429: Chương 429
 • #430: Chương 430
 • #431: Chương 431
 • #432: Chương 432
 • #433: Chương 433
 • #434: Chương 434
 • #435: Chương 435
 • #436: Chương 436
 • #437: Chương 437
 • #438: Chương 438
 • #439: Chương 439
 • #440: Chương 440
 • #441: Chương 441
 • #442: Chương 442
 • #443: Chương 443
 • #444: Chương 444
 • #445: Chương 445
 • #446: Chương 446
 • #447: Chương 447
 • #448: Chương 448
 • #449: Chương 449
 • #450: Chương 450
 • #451: Chương 451
 • #452: Chương 452
 • #453: Chương 453
 • #454: Chương 454
 • #455: Chương 455
 • #456: Chương 456
 • #457: Chương 457
 • #458: Chương 458
 • #459: Chương 459
 • #460: Chương 460
 • #461: Chương 461
 • #462: Chương 462
 • #463: Chương 463
 • #464: Chương 464
 • #465: Chương 465
 • #466: Chương 466
 • #467: Chương 467
 • #468: Chương 468
 • #469: Chương 469
 • #470: Chương 470
 • #471: Chương 471
 • #472: Chương 472
 • #473: Chương 473
 • #474: Chương 474
 • #475: Chương 475
 • #476: Chương 476
 • #477: Chương 477
 • #478: Chương 478
 • #479: Chương 479
 • #480: Chương 480
 • #481: Chương 481
 • #482: Chương 482
 • #483: Chương 483
 • #484: Chương 484
 • #485: Chương 485
 • #486: Chương 486
 • #487: Chương 487
 • #488: Chương 488
 • #489: Chương 489
 • #490: Chương 490
 • #491: Chương 491
 • #492: Chương 492
 • #493: Chương 493
 • #494: Chương 494
 • #495: Chương 495
 • #496: Chương 496
 • #497: Chương 497
 • #498: Chương 498
 • #499: Chương 499
 • #500: Chương 500
 • #501: Chương 501
 • #502: Chương 502
 • #503: Chương 503
 • #504: Chương 504
 • #505: Chương 505
 • #506: Chương 506
 • #507: Chương 507
 • #508: Chương 508
 • #509: Chương 509
 • #510: Chương 510
 • #511: Chương 511
 • #512: Chương 512
 • #513: Chương 513
 • #514: Chương 514
 • #515: Chương 515
 • #516: Chương 516
 • #517: Chương 517
 • #518: Chương 518
 • #519: Chương 519
 • #520: Chương 520
 • #521: Chương 521
 • #522: Chương 522
 • #523: Chương 523
 • #524: Chương 524
 • #525: Chương 525
 • #526: Chương 526
 • #527: Chương 527
 • #528: Chương 528
 • #529: Chương 529
 • #530: Chương 530
 • #531: Chương 531
 • #532: Chương 532
 • #533: Chương 533
 • #534: Chương 534
 • #535: Chương 535
 • #536: Chương 536
 • #537: Chương 537
 • #538: Chương 538
 • #539: Chương 539
 • #540: Chương 540
 • #541: Chương 541
 • #542: Chương 542
 • #543: Chương 543
 • #544: Chương 544
 • #545: Chương 545
 • #546: Chương 546
 • #547: Chương 547
 • #548: Chương 548
 • #549: Chương 549
 • #550: Chương 550
 • #551: Chương 551
 • #552: Chương 552
 • #553: Chương 553
 • #554: Chương 554
 • #555: Chương 555
 • #556: Chương 556
 • #557: Chương 557
 • #558: Chương 558
 • #559: Chương 559
 • #560: Chương 560
 • #561: Chương 561
 • #562: Chương 562
 • #563: Chương 563
 • #564: Chương 564
 • #565: Chương 565
 • #566: Chương 566
 • #567: Chương 567
 • #568: Chương 568
 • #569: Chương 569
 • #570: Chương 570
 • #571: Chương 571
 • #572: Chương 572
 • #573: Chương 573
 • #574: Chương 574
 • #575: Chương 575
 • #576: Chương 576
 • #577: Chương 577
 • #578: Chương 578
 • #579: Chương 579
 • #580: Chương 580
 • #581: Chương 581
 • #582: Chương 582
 • #583: Chương 583
 • #584: Chương 584
 • #585: Chương 585
 • #586: Chương 586
 • #587: Chương 587
 • #588: Chương 588
 • #589: Chương 589
 • #590: Chương 590
 • #591: Chương 591
 • #592: Chương 592
 • #593: Chương 593
 • #594: Chương 594
 • #595: Chương 595
 • #596: Chương 596
 • #597: Chương 597
 • #598: Chương 598
 • #599: Chương 599
 • #600: Chương 600
 • #601: Chương 601
 • #602: Chương 602
 • #603: Chương 603
 • #604: Chương 604
 • #605: Chương 605
 • #606: Chương 606
 • #607: Chương 607
 • #608: Chương 608
 • #609: Chương 609
 • #610: Chương 610
 • #611: Chương 611
 • #612: Chương 612
 • #613: Chương 613
 • #614: Chương 614
 • #615: Chương 615
 • #616: Chương 616
 • #617: Chương 617
 • #618: Chương 618
 • #619: Chương 619
 • #620: Chương 620
 • #621: Chương 621
 • #622: Chương 622
 • #623: Chương 623
 • #624: Chương 624
 • #625: Chương 625
 • #626: Chương 626
 • #627: Chương 627
 • #628: Chương 628
 • #629: Chương 629
 • #630: Chương 630
 • #631: Chương 631
 • #632: Chương 632
 • #633: Chương 633
 • #634: Chương 634
 • #635: Chương 635
 • #636: Chương 636
 • #637: Chương 637
 • #638: Chương 638
 • #639: Chương 639
 • #640: Chương 640
 • #641: Chương 641
 • #642: Chương 642
 • #643: Chương 643
 • #644: Chương 644
 • #645: Chương 645
 • #646: Chương 646
 • #647: Chương 647
 • #648: Chương 648
 • #649: Chương 649
 • #650: Chương 650
 • #651: Chương 651
 • #652: Chương 652
 • #653: Chương 653
 • #654: Chương 654
 • #655: Chương 655
 • #656: Chương 656
 • #657: Chương 657
 • #658: Chương 658
 • #659: Chương 659
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 3.9]

Related posts

Ta Ở Chạy Trốn Trò Chơi Làm Tiểu Bạch Hoa

THUYS♥️

Nhất Đẳng Cuồng Hậu: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

THUYS♥️

Bấm Tay Tính Toán Ngươi Ắt Gặp Đại Nạn

THUYS♥️

Phượng Ẩn Thiên Hạ

THUYS♥️

Ta Có Nữ Chính Quang Hoàn [Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Ta Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Võng Hồng

THUYS♥️

Leave a Reply