Đồng Nhân Lịch Sử

Điêu Thuyền: Phu Quân Nhà Ta Quá Thận Trọng

Lục Bằng xuyên việt đến Tam Quốc thời kì, không chỉ có mang theo 311 nội chính hệ thống, còn có cải đi ra lên đến 255 nội chính trị số.

Liền, siêu cấp vô địch làm ruộng cuồng nhân bắt đầu rồi hắn biểu diễn.

Lưu Biểu: “Lục ba ba! Van cầu ngài lại mượn một ít lương thực cho ta được không? Liền ngài nuôi trong nhà heo loại kia đều được!”

Viên Thuật: “Cái gì? Ta quản trị bách tính lại đi bên kia chạy?”

Nhìn chồng chất như núi lương thực, binh khí, chiến mã, Triệu Vân, Trương Liêu, Hoàng Trung, Cam Ninh, Chu Thái, Thái Sử Từ mọi người làm nóng người: “Chúa công, tấn công đi!”

Tuân Úc, Quách Gia, Chu Du: “Đại thế đã định, chúa công tiến quân đi!”

Lục Bằng: “Tạm thời để cho ta lại phát triển một hồi.” Làm ruộng bị nghiện a!

Điêu Thuyền: “Nhà ta phu quân thực sự quá thận trọng.”

Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Bị: “Van cầu ngươi nhanh lên một chút đánh tới đi, đừng giày vò chúng ta!”

Converter: Không Có Tâm

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tam Quốc Ngự Phong
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 255 nội chính năng lực!2020-07-27 07:18
 • #2: đây chính là chân thực tam quốc à2020-07-27 07:19
 • #3: hoặc là không làm2020-07-27 07:19
 • #4: bắt đầu làm ruộng2020-07-27 07:19
 • #5: yêu dân như con Lục huyền lệnh2020-07-27 07:19
 • #6: từ đây nhất định vô cùng thận trọng!2020-07-27 07:19
 • #7: điên cuồng lầu quan sát trận2020-07-27 07:20
 • #8: diệt trừ Hạ Thắng2020-07-27 07:20
 • #9: đem người doạ ngốc lương thực sản lượng2020-07-27 07:20
 • #10: trọng trách thì nặng mà đường thì xa2020-07-27 07:20
 • #11: quái lạ tế tự nghi thức2020-07-27 07:20
 • #12: tiểu huyện lệnh đào góc tường đại tướng quân2020-07-27 07:20
 • #13: Dương Tuyền người cuộc sống hạnh phúc2020-07-27 07:20
 • #14: dân giàu nước mạnh căn bản2020-07-27 07:21
 • #15: Điêu Thuyền buồn phiền2020-07-27 07:21
 • #16: các thương nhân chờ đợi2020-07-27 07:21
 • #17: Trần A Cẩu yêu nghiệt nhân sinh2020-07-27 07:21
 • #18: càng già càng dẻo dai Lục Khang2020-07-27 07:21
 • #19: từ đây thiên hạ đại loạn ()2020-07-27 07:22
 • #20: tài nữ Thái Chiêu Cơ2020-07-27 07:22
 • #21: cách cách nguyên trên thảo (canh một)2020-07-27 07:22
 • #22: xoắn xuýt Thái Chiêu Cơ (canh hai)2020-07-27 07:22
 • #23: nơi đây nhạc, không tư lư2020-07-27 07:22
 • #24: Dương Tuyền giáo dục bắt buộc ký2020-07-27 07:22
 • #25: nguyên vì là lang quân hiệu quả chết (năm canh)2020-07-27 07:22
 • #26: khủng bố xạ thủ2020-07-27 07:23
 • #27: rốt cục đến nhân tài!2020-07-27 07:23
 • #28: đặt chân Dương Tuyền, triển vọng thiên hạ2020-07-27 07:23
 • #29: phạt Đổng vở kịch lớn mở màn2020-07-27 07:23
 • #30: thiên hạ kinh tế mạch máu2020-07-27 07:23
 • #31: anh em nhà họ Tôn hiểu biết ký2020-07-27 07:23
 • #32: nước hoa có độc2020-07-27 07:23
 • #33: lão Thái phức tạp tâm tình2020-07-27 07:24
 • #34: ngày đêm chép sách, uổng phí thời gian2020-07-27 07:24
 • #35: thiên thu vạn thế công lao2020-07-27 07:24
 • #36: đến rồi mấy cái cá lớn2020-07-27 07:24
 • #37: giai nhân đánh đàn tai vách mạch rừng2020-07-27 07:24
 • #38: Lục Khang trọng thương2020-07-27 07:25
 • #39: thần tiên thủ đoạn2020-07-27 07:25
 • #40: thần y Hoa Đà2020-07-27 07:25
 • #41: Lư Giang mưa gió lên mênh mông2020-07-27 07:25
 • #42: đàm tiếu giết người là Chu lang2020-07-27 07:25
 • #43: nhân tài cùng bình đài2020-07-27 07:25
 • #44: mộng ảo đội hình đánh cường đạo2020-07-27 07:26
 • #45: bắc địa binh qua liền thiên lên2020-07-27 07:26
 • #46: Tuân gia chi nghị2020-07-27 07:26
 • #47: mới tới Dương Tuyền2020-07-27 07:26
 • #48: Tuân Úc mờ mịt2020-07-27 07:26
 • #49: mang theo em gái đi xem trò vui2020-07-27 07:26
 • #50: cho Mã Phụng vẽ chiếc bánh lớn2020-07-27 07:26
 • #51: trời sinh kỳ tài Quách Phụng Hiếu2020-07-27 07:27
 • #52: chiến lược phương châm2020-07-27 07:27
 • #53: mà tung danh mã cộng mỹ nhân2020-07-27 07:27
 • #54: thu thu cùng bãi luyện binh2020-07-27 07:27
 • #55: mắt sáng biết chọn người Tưởng Công Dịch2020-07-27 07:27
 • #56: ngàn dặm cầu y2020-07-27 07:27
 • #57: trủng bên trong xương khô2020-07-27 07:27
 • #58: trên trời rớt xuống cái Hợp Phì2020-07-27 07:28
 • #59: Vương tư đồ lại có gì làm?2020-07-27 07:28
 • #60: mắng bất tử ngươi coi như ta thua2020-07-27 07:28
 • #61: ai biết một chỉ kinh thiên hạ2020-07-27 07:28
 • #62: Trường An chi biến2020-07-27 07:28
 • #63: đệ nhất kiếm khách2020-07-27 07:29
 • #64: cùng lão Thái ngả bài2020-07-27 07:29
 • #65: triệt để trừ tận gốc2020-07-27 07:29
 • #66: mỗi người nói một kiểu tư Lục lang2020-07-27 07:29
 • #67: ba người thành hổ ăn quỵt2020-07-27 07:29
 • #68: kiêu căng khó thuần Ngụy Văn Trường2020-07-27 07:29
 • #69: Trường An tình hình rối loạn2020-07-27 07:29
 • #70: song hỷ lâm môn2020-07-27 07:30
 • #71: Long Đảm thần thương chờ anh hùng2020-07-27 07:30
 • #72: Vô Cực Chân gia2020-07-27 07:30
 • #73: Dương Châu thứ sử2020-07-27 07:30
 • #74: lập công sốt ruột Tưởng Công Dịch2020-07-27 07:30
 • #75: thiên hạ chúc mục đích hôn lễ2020-07-27 07:30
 • #76: chưa bao giờ chết đói một người2020-07-27 07:31
 • #77: áo cưới giai nhân hai tôn nhau lên2020-07-27 07:31
 • #78: chúa công thật biết chơi2020-07-27 07:31
 • #79: cường hãn Phược Thần Vệ2020-07-27 07:31
 • #80: xây dựng tân Dương Tuyền thành2020-07-27 07:31
 • #81: nơi này là Thiên đường à2020-07-27 07:31
 • #82: gắp lửa bỏ tay người2020-07-27 07:31
 • #83: thận trọng Lục lang quân2020-07-27 07:32
 • #84: khóc không ra nước mắt Lưu Diêu2020-07-27 07:32
 • #85: Chân Mật lập chí truyền2020-07-27 07:32
 • #86: trong bóng tối lưỡi dao sắc2020-07-27 07:32
 • #87: thích khách tự mình tu dưỡng2020-07-27 07:32
 • #88: Triệu Tử Long chung đến Dương Tuyền, những người bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người2020-07-27 07:33
 • #89: Nam Man tổ đại náo Dương Tuyền, mà Lưu Biểu lại cùng heo tranh thực!2020-07-27 07:33
 • #90: Lưu Diêu lên làm gánh oan hiệp, mà Thái Chiêu Cơ bắn lên tối huyễn dân tộc phong!2020-07-27 07:33
 • #91: Lục Bằng phong cách tác chiến, để Tuân Du quyết định chuyển hình bà quản gia!2020-07-27 07:33
 • #92: ta quân còn không dùng lực, đại ma vương liền đầu hàng rồi?2020-07-27 07:33
 • #93: Vân ca bắt đầu tinh tướng, Lượng tử bị xem là vật thêm vào!2020-07-27 07:33
 • #94: Gia Cát Lượng tuy yêu nghiệt, nhưng đệ đệ hắn gặp người liền gọi cha!2020-07-27 07:33
 • #95: nghĩa khí sâu nặng Nam Man tổ, Chu Du cùng Lượng tử tâm hữu linh tê2020-07-27 07:34
 • #96: dỡ bỏ cuồng Gia Cát Lượng, mà chiến thần trở về lại có thần tượng bao quần áo!2020-07-27 07:34
 • #97: Nghiêm Bạch Hổ úy lục như hổ, Lục Khang càng muốn ngoa cháu ngoại một cái!2020-07-27 07:34
 • #98: Nghiêm Bạch Hổ tận thế, Triệu Tử Long muốn thiên hạ vô địch?2020-07-27 07:34
 • #99: Giang Đông tuy đã định, nhưng thán chỗ cao lạnh lẽo vô cùng2020-07-27 07:34
 • #100: thiên hạ đều khiếp sợ, đứa bé nhưng khiên anh hùng đảm2020-07-27 07:34
 • #101: anh hùng khí hoàn toàn không có, đời này hợp là con gái nô2020-07-27 07:34
 • #102: phồn hoa chính thịnh lúc, tài văn chương khuấy động là anh kiệt2020-07-27 07:35
 • #103: thời đại mới cùng vấn đề mới2020-07-27 07:36
 • #104: thần binh bảo mã, thế chi du lượng2020-07-27 07:36
 • #105: nhàn xem đình tiền hoa nở, tọa quan thiên hạ phong vân2020-07-27 07:36
 • #106: ta lấy bút làm thương, yêu chiến thiên hạ2020-07-27 07:36
 • #107: Dương Tuyền tâm tư kinh thế người2020-07-27 07:36
 • #108: chuẩn bị ra biển2020-07-27 07:36
 • #109: Cẩm Phàm chuông vang Hưng Bá đến2020-07-27 07:37
 • #110: vĩ đại hành trình bắt đầu2020-07-27 07:37
 • #111: đặc chủng tác chiến sơ thí phong mang2020-07-27 07:37
 • #112: u ám trong cuộc đời quang minh2020-07-27 07:37
 • #113: gặp có tốt đẹp ngày mai2020-07-27 07:37
 • #114: thiên hạ trung tâm hoạt động Dương Tuyền thành2020-07-27 07:38
 • #115: kỵ binh rau hẹ vào cuộc đến2020-07-27 07:38
 • #116: ta đem khai sáng thịnh thế, sang vạn thế huy hoàng!2020-07-27 07:38
 • #117: bưu cục cùng tác gia2020-07-27 07:38
 • #118: hai huynh đệ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh2020-07-27 07:38
 • #119: trên biển ngộ cá sấu khổng lồ2020-07-27 07:38
 • #120: ân uy cùng ban trấn di địch2020-07-27 07:38
 • #121: tiến công Bị ca2020-07-27 07:39
 • #122: tổ chức liên hoan hội2020-07-27 07:39
 • #123: năm mới đại cải cách2020-07-27 07:39
 • #124: muộn thiên muốn tuyết2020-07-27 07:39
 • #125: ta coi ngươi là nhạc phụ ngươi nhưng muốn làm huynh đệ ta?2020-07-27 07:39
 • #126: ẩn núp trong bóng tối độc sĩ2020-07-27 07:39
 • #127: trùng phát, vừa nãy đính quá huynh đệ không muốn đặt trước!2020-07-27 07:39
 • #128: Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông2020-07-27 07:40
 • #129: nào ngờ quốc sắc cùng thiên hương2020-07-27 07:40
 • #130: hồ ảnh thiên quang ánh song kiều2020-07-27 07:40
 • #131: Hà Bắc Minh Nguyệt Từ Châu quang2020-07-27 07:40
 • #132: Đơn Phúc thăm bạn2020-07-27 07:40
 • #133: khiếp sợ Từ Nguyên Trực2020-07-27 07:40
 • #134: Mi Trúc cảm thán2020-07-27 07:40
 • #135: Cam Ninh chinh phục lữ trình2020-07-27 07:40
 • #136: chưa bao giờ có chiến lược độ cao2020-07-27 07:41
 • #137: hồng hoang lưu cùng đồng thoại tập2020-07-27 07:41
 • #138: ác độc vương hậu Lục mỗ nào đó2020-07-27 07:41
 • #139: Tả Từ khiêu chiến Phược Thần Vệ2020-07-27 07:41
 • #140: Phược Thần Vệ lên tới đỉnh cấp!2020-07-27 07:41
 • #141: như thế trị quốc tầm quan trọng2020-07-27 07:41
 • #142: hắn thay đổi bao nhiêu người vận mệnh2020-07-27 07:42
 • #143: Chiêu Cơ hạnh phúc2020-07-27 07:42
 • #144: giải trí hoạt động cùng hệ thống cung cấp nước uống2020-07-27 07:42
 • #145: Nỉ Hành biểu thị phục rồi2020-07-27 07:42
 • #146: , Tôn Sách dựa thế lấy Nam Dương2020-07-27 07:42
 • #147: , nguyện dùng Dĩnh Xuyên đổi Chu Công Cẩn2020-07-27 07:42
 • #148: , Trư Bát Giới cõng vợ2020-07-27 07:43
 • #149: , hỗ tiêu hành động tỷ muội2020-07-27 07:43
 • #150: , song hùng tranh đấu2020-07-27 07:43
 • #151: , Tinh Tuyệt doanh vừa lộ ra cao chót vót2020-07-27 07:43
 • #152: , Tào lão bản tức giận đến giơ chân2020-07-27 07:43
 • #153: , Giang Đông quân thần khí phách2020-07-27 07:43
 • #154: , Thiên chi thần tướng Cam Hưng Bá2020-07-27 07:44
 • #155: , kiên cường Viên Bản Sơ2020-07-27 07:44
 • #156: , Nghiệp thành hỗn loạn2020-07-27 07:44
 • #157: , thế gia môn cúi đầu cúi đầu2020-07-27 07:44
 • #158: , bỗng nhiên thục nữ Chân Mật2020-07-27 07:44
 • #159: , ngày tốt cảnh đẹp vượt qua tường lúc2020-07-27 07:44
 • #160: , giỏi nhất leo tường là Lục lang2020-07-27 07:44
 • #161: , mở khóa Lv5 kiến trúc2020-07-27 07:45
 • #162: , nằm mơ cũng muốn đi Dương Tuyền2020-07-27 07:45
 • #163: , thiếu niên chớ đến Dương Tuyền thành2020-07-27 07:45
 • #164: , nhiệt liệt Giang Đông đại hội thể dục thể thao2020-07-27 07:45
 • #165: , Chiêu Cơ rốt cục có2020-07-27 07:45
 • #166: , Cam Ninh trở về2020-07-27 07:45
 • #167: , Cam Hưng Bá nộ đánh con nhà giàu2020-07-27 07:45
 • #168: , thiên hạ anh tài vào ta tầm bắn tên2020-07-27 07:45
 • #169: , Lỗ Tử Kính áo gấm về nhà2020-07-27 07:45
 • #170: , Phạm Mạn không muốn làm quốc vương2020-07-27 07:46
 • #171: , Thọ Xuân sáng sớm2020-07-27 07:46
 • #172: , thiếu nữ tình cảm đều là thơ2020-07-27 07:46
 • #173: , Tôn Sách cùng Chu Du2020-07-27 07:46
 • #174: , dương phiêu bộ tộc buồn phiền2020-07-27 07:46
 • #175: , Lưu Biểu đưa nhi tử đến đến trường?2020-07-27 07:46
 • #176: , Hoàng Nguyệt Anh không muốn trở về đi tới2020-07-27 07:47
 • #177: , mưa gió nổi lên Dĩnh Xuyên đêm2020-07-27 07:47
 • #178: , chư vị cũng biết thiên hạ to lớn2020-07-27 07:47
 • #179: , Dĩnh Xuyên mọi người Dương Tuyền hành2020-07-27 07:47
 • #180: , Từ mẫu thẫn thờ2020-07-27 07:47
 • #181: , giải trí nghiệp trăm hoa đua nở2020-07-27 07:47
 • #182: , trên đầu lưỡi Dương Tuyền2020-07-27 07:48
 • #183: , Tiểu Kiều hóa ra là Trù thần2020-07-27 07:48
 • #184: , Dương Tuyền một đường nhân chứng2020-07-27 07:48
 • #185: , văn hoá phục hưng cùng Tôn Sách báo thù2020-07-27 07:48
 • #186: , Tôn Bá Phù tuyệt địa cầu sinh2020-07-27 07:48
 • #187: , Phạm quốc vương hoàn toàn mới cuộc sống2020-07-27 07:48
 • #188: , lão Thái rốt cục cúi đầu2020-07-27 07:49
 • #189: , Ngô quận con cháu thán phục2020-07-27 07:49
 • #190: , nghe nói có người muốn trời cao2020-07-27 07:49
 • #191: , khinh khí cầu thành công2020-07-27 07:49
 • #192: , Hoa Đà phải làm phẫu thuật2020-07-27 07:49
 • #193: , cùng Tiểu Kiều trong lúc đó bí mật2020-07-27 07:49
 • #194: , Cơ Lược Phủ tây tiến vào con đường2020-07-27 07:49
 • #195: , quán rượu nhỏ sự kiện lớn2020-07-27 07:49
 • #196: cách xa vạn dặm đến tương viện2020-07-27 07:50
 • #197: Tào lão bản muốn vượt biển chém kình2020-07-27 07:50
 • #198: Dương Tuyền duyệt binh nghi thức2020-07-27 07:50
 • #199: Trường Sinh thể chất có hiệu lực2020-07-27 07:50
 • #200: treo lên đánh khắp thiên hạ y học2020-07-27 07:50
 • #201: Đại Tiểu Kiều rốt cục ngả bài2020-07-27 07:50
 • #202: không biết tự lượng sức mình Kiều công2020-07-27 07:50
 • #203: Lục Bằng mở ra một gian quán rượu2020-07-27 07:51
 • #204: mới mẻ thú vị quán rượu2020-07-27 07:51
 • #205: Trần Định không bị người lý giải kỳ diệu ảo tưởng2020-07-27 07:51
 • #206: chiến thuyền cự hạm đón vợ về2020-07-27 07:51
 • #207: ôm đồm nhị Kiều với hoài hề2020-07-27 07:51
 • #208: toàn gia đồng thời xem pháo hoa2020-07-27 07:51
 • #209: Lục Bằng phát hiện bản vẽ2020-07-27 07:51
 • #210: trong tửu quán tiểu vật2020-07-27 07:51
 • #211: Giao Châu đến hàng2020-07-27 07:52
 • #212: Quan Trung cuộc chiến2020-07-27 07:52
 • #213: thiên tài nhà thiết kế Đại Kiều2020-07-27 07:52
 • #214: Lỗ Chính thăm người thân2020-07-27 07:52
 • #215: Lỗ Chính vào giam2020-07-27 07:52
 • #216: , Kinh Tương ba tên sĩ2020-07-27 07:52
 • #217: , Cam Ninh sốt ruột sự2020-07-27 07:53
 • #218: , hai con gái sinh ra rồi2020-07-27 07:53
 • #219: , sông Hán hoàng hôn tận mênh mông2020-07-27 07:53
 • #220: , thu nhận giúp đỡ Tôn Sách người nhà2020-07-27 07:53
 • #221: , nam nhi chí tử tâm như sắt2020-07-27 07:53
 • #222: , Tôn Sách quy hàng2020-07-27 07:53
 • #223: , Kiều gia quán rượu sau giờ Ngọ hằng ngày2020-07-27 07:53
 • #224: , Bàng Sĩ Nguyên muốn nhảy lầu2020-07-27 07:54
 • #225: , Lv3 Long kỵ cường hãn2020-07-27 07:54
 • #226: , Tôn Sách xuất viện2020-07-27 07:54
 • #227: , nghệ thuật cùng thương mại tranh chấp2020-07-27 07:54
 • #228: , chuyển tiếp đột ngột Thanh Châu thế cuộc2020-07-27 07:54
 • #229: , sắt thép pháo đài đẩy ngang vô địch2020-07-27 07:54
 • #230: , Trình Phổ cảm thán2020-07-27 07:54
 • #231: , thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra2020-07-27 07:55
 • #232: , Hán thất phục hưng ánh rạng đông2020-07-27 07:55
 • #233: , thiếu nữ tâm sự cùng người làm vườn chờ đợi2020-07-27 07:55
 • #234: , đáng tiếc Lĩnh Nam vùng hoang man2020-07-27 07:55
 • #235: , ngươi giở trò đến ta trang thần2020-07-27 07:55
 • #236: , Dĩnh Xuyên rầm rộ2020-07-27 07:55
 • #237: , đệ nhất gia đình trà hội2020-07-27 07:55
 • #238: , Trương Kinh học y cùng viện dưỡng lão2020-07-27 07:56
 • #239: , Cam Ninh lần thứ hai trở về2020-07-27 07:56
 • #240: , bị hiểu lầm đọc tinh trung báo quốc2020-07-27 07:56
 • #241: , thiếu niên cường thì lại quốc cường2020-07-27 07:56
 • #242: , Lưu Biểu quyết ý2020-07-27 07:56
 • #243: , Ung Khâu cuộc chiến cựu địch gặp lại2020-07-27 07:56
 • #244: , tương kế tựu kế xảo lấy Trần Lưu2020-07-27 07:56
 • #245: , một người giữ quan vạn người phá2020-07-27 07:56
 • #246: , Lưu Biểu xuất binh2020-07-27 07:57
 • #247: , thời chiến bộ chỉ huy2020-07-27 07:57
 • #248: , trời sinh thần nhân chửng muôn dân2020-07-27 07:57
 • #249: , sinh tử không sợ Cam Hưng Bá2020-07-27 07:57
 • #250: , thiêu thân lao đầu vào lửa không quyết tuyệt2020-07-27 07:57
 • #251: , đàm tiếu dụng binh chiến cường địch2020-07-27 07:57
 • #252: , vô song nỏ mạnh săn hổ báo2020-07-27 07:58
 • #253: , mỗi khi gặp tuyệt cảnh anh hùng khí2020-07-27 07:58
 • #254: , anh hùng đường cùng trường ca đi2020-07-27 07:58
 • #255: , vô song chiến thần Liêu Đông đến2020-07-27 07:58
 • #256: , Long kỵ uy danh truyền thiên hạ2020-07-27 07:58
 • #257: , Trung Nguyên phong vân chung kết thúc2020-07-27 07:58
 • #258: , Tào lão bản Dương Tuyền hành trình2020-07-27 07:58
 • #259: , anh tài dồn dập như mưa đến2020-07-27 07:59
 • #260: , thêm con số Sở công cùng ba tỉnh lục bộ2020-07-27 07:59
 • #261: , xuất binh Hà Bắc2020-07-27 07:59
 • #262: , Nghiệp thành tình hình rối loạn2020-07-27 07:59
 • #263: , Nghiệp thành không chiến mà hàng2020-07-27 07:59
 • #264: , Dương Tuyền tiền phát hành2020-07-27 07:59
 • #265: , Dương Tuyền công tử bột lập chí truyền2020-07-27 07:59
 • #266: , thứ hai Lv5 kiến trúc2020-07-27 07:59
 • #267: , Dương Tuyền học viện ngưỡng cửa2020-07-27 07:59
 • #268: , Kinh Tương thế cuộc cùng Hoàng Tự mẹ con2020-07-27 08:00
 • #269: , phụ thân Giả Hủ bí mật2020-07-27 08:00
 • #270: , Việt nhân muốn tới làm lễ Dương Tuyền Thần đế2020-07-27 08:00
 • #271: , khai phá Giao Châu ý nghĩa2020-07-27 08:00
 • #272: , Hà Bắc bình định cùng Nam Dương quy hàng2020-07-27 08:00
 • #273: , Pháp Hiếu Trực độc sách2020-07-27 08:00
 • #274: , ta muốn làm người tốt2020-07-27 08:00
 • #275: , thiếu niên anh tài2020-07-27 08:01
 • #276: , Tuân thị về quê2020-07-27 08:01
 • #277: , Cơ Lược Phủ bí mật quan sát2020-07-27 08:01
 • #278: , bật hack người không đả thương nổi2020-07-27 08:01
 • #279: , Tư Mã lão. . . Nhị công tử2020-07-27 08:01
 • #280: , thật giả Tư Mã Ý2020-07-27 08:01
 • #281: , đều đang trò cười bên trong2020-07-27 08:01
 • #282: , Tinh Tuyệt doanh lên tới đỉnh cấp2020-07-27 08:02
 • #283: , bỗng nhiên thần binh tự trời giáng2020-07-27 08:02
 • #284: , thiên hạ đệ nhất tướng đối với đệ nhất thiên hạ quân!2020-07-27 08:02
 • #285: , thu phục Lữ Bố2020-07-27 08:02
 • #286: , Lữ Bố bái phục chịu thua2020-07-27 08:02
 • #287: , vạn dặm Dương Tuyền dao vì là nhà2020-07-27 08:03
 • #288: , bên trong tuyết Ô Hoàn đến2020-07-27 08:03
 • #289: , Ô Hoàn vương Đạp Đốn dã tâm2020-07-27 08:03
 • #290: , Đạp Đốn khiếp đảm2020-07-27 08:03
 • #291: , Ô Hoàn tộc vận cuộc chiến!2020-07-27 08:03
 • #292: , một trận chiến bắc địa đều kinh hãi2020-07-27 08:04
 • #293: , một vòng mới khiến triều2020-07-27 08:04
 • #294: , Yamatai cùng Australia2020-07-27 08:04
 • #295: , Thục Trung sóng gió nổi lên2020-07-27 08:04
 • #296: , khó bề phân biệt thế cuộc2020-07-27 08:04
 • #297: , thần kỳ trùng hợp2020-07-27 08:04
 • #298: , ám dạ mật mưu2020-07-27 08:05
 • #299: , mật sử thân phận2020-07-27 08:05
 • #300: , mưa gió nổi lên lúc2020-07-27 08:05
 • #301: , Ngô gia huynh muội2020-07-27 08:05
 • #302: , thiếu niên vì là Sở công mà chiến2020-07-27 08:05
 • #303: , cuối cùng đại cục2020-07-27 08:06
 • #304: , tân xuân tứ yến quần anh tập trung2020-07-27 08:06
 • #305: , ngóng nhìn thịnh thế lại lên lầu2020-07-27 08:06
 • #306: , Lưu Bị niềm tin2020-07-27 08:06
 • #307: , thế như chẻ tre buồn phiền2020-07-27 08:06
 • #308: , anh hùng thúc thủ tiễn khó phát2020-07-27 08:06
 • #309: , lông vũ thiếu niên Gia Cát Lượng2020-07-27 08:07
 • #310: , quân địch quá yếu a!2020-07-27 08:07
 • #311: , cựu thế giới than thở2020-07-27 08:07
 • #312: , quan tinh đài trên nói vũ trụ2020-07-27 08:07
 • #313: , vườn thú hằng ngày2020-07-27 08:07
 • #314: , Trần Quần thư nhà2020-07-27 08:07
 • #315: , khắp chốn mừng vui hạ Sở vương2020-07-27 08:08
 • #316: , thịnh thế không cần Kiết tường tên2020-07-27 08:08
 • #317: , Tuân Úc tân Nho học2020-07-27 08:08
 • #318: , Cửu Tiêu Thần Lôi chấn động chúng sinh2020-07-27 08:08
 • #319: , Trung Nam tổng trấn phủ2020-07-27 08:08
 • #320: , Kinh Tương thời đại mới2020-07-27 08:08
 • #321: , càng vĩ đại thời đại2020-07-27 08:08
 • #322: , yến nhưng mà chưa lặc nước nhà hận2020-07-27 08:09
 • #323: , gió thu quét lá Tịnh Châu địa2020-07-27 08:09
 • #324: , không thể làm gì gió thổi đi2020-07-27 08:09
 • #325: , Cửu Thiên Thần Lôi hô vạn tuế2020-07-27 08:09
 • #326: , Trường An thu trì đưa người củ2020-07-27 08:09
 • #327: , kiếp trước Minh Nguyệt chiếu cung đình2020-07-27 08:09
 • #328: , giang sơn như họa mỹ nhân như ngọc2020-07-27 08:10
 • #329: , nhà ai Lạc Thần vừa trưởng thành2020-08-08 18:18
 • #330: , Thiên Bảo hoa điện yến quần thần2020-08-08 18:18
 • #331: , Long đằng tứ hải phổ thiên khánh2020-08-08 18:19
 • #332: , chí hướng to lớn đúng lúc2020-08-08 18:19
 • #333: , không giống nhau hoàng cung2020-08-08 18:19
 • #334: , cầu cùng máy chụp hình2020-08-08 18:19
[Total: 5   Average: 4/5]

Related posts

Tối Cường Vạn Giới Đại Xuyên Việt

TiKay

Đấu La Chi Chung Kết Đấu La

TiKay

Hokage: Ta Là Orochimaru

TiKay

Leave a Reply