Lịch SửQuân Sự

Đại Đường Hoàng Thất Cô Nhi

Đến từ hậu thế thiếu niên, xuyên việt đến Trịnh Quán năm đầu thời kỳ, trở thành Lý Thế Dân lưu lạc ở dân gian con trai trưởng. Mang theo siêu cấp văn minh gen hệ thống, mà xem hoàng thất con mồ côi làm sao dựa vào gen hệ thống, bay lô Đại Đường!

“Chúc mừng chủ nhân lấy ra con kiến gen, thu được Vô Thượng Thần Lực!”

“Chúc mừng chủ nhân lấy ra thằn lằn gen, thu được siêu cấp khôi phục!”

“Chúc mừng chủ nhân lấy ra … . . .” (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ♰ܨ๖ۣۜLạc ๖ۣۜTử ᴸᵉᵍᵉᶯᵈ ♰

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thanh Phạt Hoàng Tổ Phụ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Binh lâm Trường An, Vị Thủy bờ sông! (Converter : Lạc Tử! )
 • #2: Thần bí tồn tại, hung hãn ra tay! (Converter : Lạc Tử! )
 • #3: Tung hoành Lạc Tử! )
 • #4: Bắt đầu phản kích, trong nháy mắt bạo phát! (Converter : Lạc Tử! )
 • #5: Tốc độ âm thanh diệt sát, quái vật thiếu niên! (Converter : Lạc Tử! )
 • #6: Thiếu niên Trưởng Tôn, tiền đồ vô lượng! (Converter : Lạc Tử! )
 • #7: Một hồi oan nghiệt, kinh thiên thân thế! (Converter : Lạc Tử! )
 • #8: Phân phát dã trư, chiến thần hạ phàm! (Converter : Lạc Tử! )
 • #9: Dung hợp cỏ dại, siêu cấp hạt thóc! (Converter : Lạc Tử! )
 • #10: Khủng bố sản lượng, gen chống trộm! (Converter : Lạc Tử! )
 • #11: Hạt giống xuống đất, đi tới Trường An! (Converter : Lạc Tử! )
 • #12: Phồn hoa Trường An, trên đường đi qua Trưởng Tôn! (Converter : Lạc Tử! )
 • #13: Buôn bán xong xuôi, thu hoạch khá dồi dào! (Converter : Lạc Tử! )
 • #14: Kinh hãi Hà Gian Vương, văn võ hạ phàm! (Converter : Lạc Tử! )
 • #15: Trẻ non một cái, thiếu niên Tôn Trùng! (Converter : Lạc Tử! )
 • #16: Trò chuyện với nhau thật vui, biến cố đột phát! (Converter : Lạc Tử! )
 • #17: Xuất thủ cứu người, không màng danh lợi! (Converter : Lạc Tử! )
 • #18: Trở lại trong thôn, áo bông thiết tưởng! (Converter : Lạc Tử! )
 • #19: Tôn Trùng đến, quen thuộc tên! (Converter : Lạc Tử! )
 • #20: Khiếp sợ Tôn Trùng, mặt ta mù a! (Converter : Lạc Tử! )
 • #21: Cao gia Linh nhi, trọng yếu hạt thóc! (Converter : Lạc Tử! )
 • #22: Cao gia Linh nhi, cây bông vải nhà xưởng! (Converter : Lạc Tử! )
 • #23: Áo bông xuất thế, cực kỳ ấm áp! (Converter : Lạc Tử! )
 • #24: Hai người về nhà, kích động không thôi! (Converter : Lạc Tử! )
 • #25: Hai người yết kiến, khiếp sợ Hoàng Đế! (Converter : Lạc Tử! )
 • #26: Không khỏi hảo cảm, đồng ý Hầu gia! (Converter : Lạc Tử! )
 • #27: Duyên phận gây ra, mấy người bóng dáng! (Converter : Lạc Tử! )
 • #28: Đại nghĩa lăng nhiên, kính nể không thôi! (Converter : Lạc Tử! )
 • #29: Thán phục Quốc Công, trong lòng mong muốn! (Converter : Lạc Tử! )
 • #30: Hai người hồi kinh, sắp nổi danh! (Converter : Lạc Tử! )
 • #31: Đại Đường lâm triều, kích động Lý Nhị! (Converter : Lạc Tử! )
 • #32: Thành bản bán ra, toàn trường yên lặng! (Converter : Lạc Tử! )
 • #33: Hoàng Đế đến cửa, nhân duyên vô cùng tốt! (Converter : Lạc Tử! )
 • #34: Đột nhiên gặp mặt, khách tới ngoài ý muốn! (Converter : Lạc Tử! )
 • #35: Trong lòng quặn đau, không khỏi liên hệ! (Converter : Lạc Tử! )
 • #36: Ta chán ghét ngươi, ai đúng ai sai . (Converter : Lạc Tử! )
 • #37: Nguy hiểm suy nghĩ, giống như cha con! (Converter : Lạc Tử, canh thứ hai! )
 • #38: Vô pháp ngoại lệ, hài tử tính khí! (Converter : Lạc Tử, canh thứ ba! )
 • #39: Trong lòng không đồng nhất, Hoàng Đế suy nghĩ! (Converter : Lạc Tử, chương thứ tư! )
 • #40: Không dám nhận lễ, ngạo kiều thiếu niên! (Converter : Lạc Tử, canh thứ năm! )
 • #41: Cuối cùng đến Trường An, mông lung cảm tình! (Converter : Lạc Tử,.! )
 • #42: Che chở quan tâm, phức tạp tâm tình! (Converter : Lạc Tử, canh thứ hai! )
 • #43: Đến Trưởng Tôn phủ, hay là trùng hợp! (Converter : Lạc Tử, canh thứ ba! )
 • #44: Trưởng Tôn phu nhân, vẽ bên trong mẫu thân! (Converter : Lạc Tử, chương thứ tư! )
 • #45: Tên bí ẩn, thân phận hiển lộ! (Converter : Lạc Tử, canh thứ năm! )
 • #46: Người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, kích động phu nhân! (Converter : Lạc Tử,.! )
 • #47: Mới tới thanh lâu, thấp kém thiếp thất! (Converter : Lạc Tử, canh thứ hai! )
 • #48: Một phen giải thích, hồng trần trong sạch! (Converter : Lạc Tử, canh thứ ba! )
 • #49: Trong thiên hạ, không kém ai! (Converter : Lạc Tử, chương thứ tư! )
 • #50: Ưng thuận hứa hẹn, Cao lão phu nhân! (Converter : Lạc Tử, canh thứ năm! )
 • #51: Người đời nghị luận, phóng khoáng ngông ngênh! (Converter : Lạc Tử,.! )
 • #52: Mang đi Khinh Ngữ, rốt cục đến! (Converter : Lạc Tử, canh thứ hai! )
 • #53: Cao gia bà ngoại, kích động không thôi! (Converter : Lạc Tử, canh thứ ba! )
 • #54: Chân tướng rõ ràng, Tú nhi con trai! (Converter : Lạc Tử, chương thứ tư! )
 • #55: Trưởng bối yêu, bá khí lời nói! (Converter : Lạc Tử, canh thứ năm! )
 • #56: Kích động Trưởng Tôn, thật Ngọc thiếu gia! (Converter : Lạc Tử,.! )
 • #57: Nhận Tổ quy Tông, ngọc nhị thiếu gia! (Converter : Lạc Tử, canh thứ hai! )
 • #58: Biến thành dượng, khiếp sợ hoàng hậu! (Converter : Lạc Tử, canh thứ ba! )
 • #59: Hoàng Đế hoàng hậu, một tiếng mẫu thân! (Converter : Lạc Tử, chương thứ tư! )
 • #60: Giống như mẫu thân, bát tự không hợp! (Converter : Lạc Tử, canh thứ năm! )
 • #61: Một ngày mới, ngọc nhị công tử! (Converter : Lạc Tử,.! )
 • #62: Công tử như ngọc, hoàng hậu mời! (Converter : Lạc Tử, canh thứ hai! )
 • #63: Nhập vân mãng bào, tám tuổi đệ đệ! (Converter : Lạc Tử, canh thứ ba! )
 • #64: Giáo dục đệ đệ, minh quân chi đạo! (Converter : Lạc Tử, chương thứ tư! )
 • #65: Lẫn nhau đỗi hai người, lần đầu thoái nhượng! (Converter : Lạc Tử, canh thứ năm! )
 • #66: Che chở đầy đủ, Khinh Ngữ nhắc nhở! (yêu cầu tập đầu tiên,.! )
 • #67: Mới bước lên triều đình, văn võ khiếp sợ! (yêu cầu tập đầu tiên, canh thứ hai! )
 • #68: Nhất triều thành danh, thiên hạ đều biết! (yêu cầu tập đầu tiên, canh thứ ba! )
 • #69: Đại Đường Long hầu, nhân kiệt thiếu niên! (yêu cầu tập đầu tiên, chương thứ tư! )
 • #70: Rốt cục hạ triều, Đại Đường thế gia! (yêu cầu tập đầu tiên, canh thứ năm! )
 • #71: Thiên hạ là địch, thì thế nào . (yêu cầu tập đầu tiên, canh thứ sáu! )
 • #72: Long hầu phủ đệ, Thân Vương quy cách! (yêu cầu tập đầu tiên, canh thứ bảy! )
 • #73: Hầu Phủ nữ chính, mới biết yêu! (yêu cầu tập đầu tiên, thứ tám càng! )
 • #74: Nắm giữ cây bông vải, Long hầu lệnh bài! (yêu cầu tập đầu tiên, thứ chín càng! )
 • #75: Vàng rực hạt thóc, cự đại trùng kích! (yêu cầu tập đầu tiên, Đệ Thập càng! )
 • #76: Tế bái mẫu thân, nhà ta Khinh Ngữ! (yêu cầu tập đầu tiên, thứ mười một càng! )
 • #77: Cha con tranh chấp, động một cái liền bùng nổ! (yêu cầu tập đầu tiên, thứ mười hai càng! )
 • #78: Người đời ngăn trở ta, làm nghịch thiên hạ! (yêu cầu tập đầu tiên, thứ mười ba càng! )
 • #79: Cuối cùng đến hạp cốc, hai cái binh khí! (yêu cầu tập đầu tiên, thứ mười bốn càng! )
 • #80: Một cái hương bao, rốt cục thành thục! (yêu cầu tập đầu tiên, thứ mười lăm càng! )
 • #81: Thần Cốc xuất thế, Đậu nành lớn nhỏ! (yêu cầu từ đặt trước,.! )
 • #82: Kinh ngạc đến ngây người toàn trường, bốn lần giá trị sản lượng! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ hai! )
 • #83: Trong đầu cố vấn, treo đầu dê bán thịt chó! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ ba! )
 • #84: Trẫm nhi tử . Lập tức phủ nhận! (yêu cầu từ đặt trước, chương thứ tư! )
 • #85: Đi tới hoàng cung, truyền tin! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ năm! )
 • #86: Cáo Mệnh Phu Nhân, Khinh Ngữ trông mong! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #87: Đường Thái Thượng Hoàng, gia gia Lý Uyên! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #88: Một đêm khép lại, chữa thương thần dược! (yêu cầu từ đặt trước, thứ tám càng! )
 • #89: Bản năng phản ứng, phòng tuyến cuối cùng vô tận! (yêu cầu từ đặt trước, thứ chín càng! )
 • #90: Lý gia Song Tử, có ý dẫn! (yêu cầu từ đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #91: Nhất thời ngứa tay, triển lộ thực lực! (yêu cầu từ đặt trước,.! )
 • #92: Tỷ thí bắt đầu, nháy mắt kết thúc! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ hai! )
 • #93: Yêu nhân tài Lý Tĩnh, chữa thương thần dược! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ ba! )
 • #94: Kích động Lý Tĩnh, huyết nhục tái sinh! (yêu cầu từ đặt trước, chương thứ tư! )
 • #95: Khiếp sợ Hoàng Đế, lấy thân thể thuốc thí nghiệm! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ năm! )
 • #96: Kim sang dược thảo, Lý Tĩnh lấy thưởng! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #97: Già trẻ hài tử, ngạo kiều Hoàng Đế! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #98: Nhị phẩm Cáo Mệnh, áo bông được bày bán! (yêu cầu từ đặt trước, thứ tám càng! )
 • #99: Dáng dấp xấu xí, thử một lần liền biết rõ! (yêu cầu từ đặt trước, thứ chín càng! )
 • #100: Thiên hạ kính ngưỡng, Trường An Long hầu! (yêu cầu từ đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #101: Quốc Công đầy cửa, tính cách nhảy ra! (yêu cầu từ đặt trước,.! )
 • #102: Bên cạnh ao múa kiếm, Tương Thành công chúa! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ hai! )
 • #103: Hương bao xé xấu, trong bọc giấy trắng! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ ba! )
 • #104: Ngọc Mẫu viết, bí mật động trời! (yêu cầu từ đặt trước, chương thứ tư! )
 • #105: Công chúa sinh nhật, trong đào hoa nguyên! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ năm! )
 • #106: Tiềm Long Hầu đến, đáng sợ suy nghĩ! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #107: Váy dài lưu tiên, điên cuồng Tương Thành! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #108: Tâm trung sở ái, liều lĩnh! (yêu cầu từ đặt trước, thứ tám càng! )
 • #109: Chủ động Tương Thành, cự chi ngàn dặm! (yêu cầu từ đặt trước, thứ chín càng! )
 • #110: Lâu ngày sinh tình, lấy chiến trốn tránh! (yêu cầu từ đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #111: Tìm tới cửa, vì là nữ hả giận! (yêu cầu từ đặt trước,.! )
 • #112: Bại lộ thực lực, lực nâng Thần Kích! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ hai! )
 • #113: Hoàng Đế suy đoán, điểm đến là dừng! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ ba! )
 • #114: Tình căn thâm chủng, đạt thành nhận thức chung! (yêu cầu từ đặt trước, chương thứ tư! )
 • #115: Thiên ý trêu người, tuyết tan đầu xuân! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ năm! )
 • #116: 20 vạn quân, cường đại căn bản! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #117: Long hầu xuất chinh, người đời xem thường! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #118: U Châu bên dưới thành, đại quân ép tiến vào! (yêu cầu từ đặt trước, thứ tám càng! )
 • #119: Nhất chiến U Châu, luyện binh mà thôi! (yêu cầu từ đặt trước, thứ chín càng! )
 • #120: Thoáng qua bốn năm, tuyệt vọng La Nghệ! (yêu cầu từ đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #121: Công tử ! )
 • #122: Kinh thiên phích lịch, kinh thiên quyết định! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ hai! )
 • #123: Long hầu trở về, Trường An chấn động! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ ba! )
 • #124: Thì ra là như vậy, mọi người mưu đồ! (yêu cầu từ đặt trước, chương thứ tư! )
 • #125: Chột dạ Tiêu Duệ, triều đình đối diện! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ năm! )
 • #126: Chủ động đề thân, kinh thiên sính lễ! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #127: Trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại vào hoàng cung! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #128: Đến Tuyết Linh các, kinh hoảng Tương Thành! (yêu cầu từ đặt trước, thứ tám càng! )
 • #129: Manh mối, duy hai lựa chọn! (yêu cầu từ đặt trước, thứ chín càng! )
 • #130: Tích huyết nhận thân, quân vào cuộc! (yêu cầu từ đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #131: Kinh hãi đến biến sắc, lẫn nhau uống máu rượu! (yêu cầu từ đặt trước,.! )
 • #132: Thiên ý trêu người, tuyệt vọng Tương Thành! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ hai! )
 • #133: Huyết dịch hòa vào nhau, đầy triều ồ lên! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ ba! )
 • #134: Bệ hạ thân tử, có chút quái lạ! (yêu cầu từ đặt trước, chương thứ tư! )
 • #135: Tại chỗ trắc thí, trong lúc lơ đãng! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ năm! )
 • #136: Sợ bóng sợ gió một hồi, khủng bố suy đoán! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #137: Thái tử con mồ côi, trong bóng tối mưu đồ! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #138: Đại hôn ngày đó, không phải là thân sinh! (yêu cầu từ đặt trước, thứ tám càng! )
 • #139: Bản Hầu không có say, diễn kỹ vụng về! (yêu cầu từ đặt trước, thứ chín càng! )
 • #140: Rốt cục thành hôn, thông dụng hạt thóc! (yêu cầu từ đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #141: Chấn kinh thiên hạ, thế gia chi tàn nhẫn! (yêu cầu từ đặt trước,.! )
 • #142: Lương thực được mùa, khủng bố giá trị sản lượng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #143: Rút củi dưới đáy nồi, Thôi Nguyên mưu đồ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #144: Thôi gia hành động, ta là Thái tử . (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #145: Ám sát Hoàng Đế, liên tục âm mưu! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #146: Hoàng Đế ngờ vực, mưa gió nổi lên! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #147: Trở mặt, lẫn nhau không thoái nhượng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #148: Ngàn vạn không nên, thống khổ Tương Thành! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #149: Lẫn nhau tố bí mật, chuẩn bị công bố! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #150: Triều đình cầu xin, tăng lên sát tâm! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #151: Qua Cầu rút Ván, một trận tâm mát! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #152: Lý Uyên đến, không chút nào tín nhiệm! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #153: Lý Uyên cầu xin, rốt cục động thủ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #154: Lúc khẩn cấp quan trọng, Khinh Ngữ chạy tới! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #155: Lần lượt khiếp sợ, Đại Đường Hoàng Tử! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #156: Chân tướng rõ ràng, Đại Đường Hoàng Tử! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #157: Lại về Vị Thủy, chân trời người dưng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #158: Mới bắt đầu nơi, bù đắp chi tâm! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #159: Thôi gia chắc chắn diệt, Ngoan Nhân cha con! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #160: Lạnh lùng đối xử, cự tuyệt ở ngoài cửa! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #161: Truy thụy hoàng hậu, biến tướng nhận tổ! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #162: Đột Quyết xâm chiếm, ngự giá thân chinh! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #163: Xuất chinh biên cương, trong lòng xoắn xuýt! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #164: Tin dữ truyền đến, Hoàng Đế sắp chết! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #165: Lặn Thái Y Viện, lập xuống di chiếu! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #166: Sắp chết thời khắc, xoay chuyển tình thế! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #167: Lý Thế Dân tỉnh, di chiếu bảo lưu! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #168: Thần y bái phỏng, liếc mắt nhìn ra! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #169: Bổ sung chân tâm, ngầm hiểu ý! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #170: An Thai Thần Thảo, kích động thần y! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #171: An Thai Dược Hoàn, hai nhà nhập bọn! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #172: Tết đến bữa tiệc gia đình, hưng phấn Hoàng Đế! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #173: Khải hoàn hồi triều, tướng tá tập hợp! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #174: Đào Lý thiên hạ, trong quân thịnh uy! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #175: Hoàng tộc kết tội, Lý Thế Dân nộ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #176: Nội định Thái tử, tiến cung chúc tết! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #177: Gia gia Lý Uyên, trưởng giả từ ái! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #178: Ông cháu hai người, không công bận việc! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #179: Cha con gặp mặt, ngưng trọng bầu không khí! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #180: Vô ý cử chỉ, huynh đệ hoà thuận! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #181: Chu Tước đường bên trên, trăm người vây giết! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #182: Bất ngờ nảy sinh, lẫn nhau ngăn đỡ mũi tên! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #183: Trong nháy mắt khôi phục, khúm núm! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #184: Hoàng tộc hắc thủ, bởi vì kị sinh sát! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #185: Sát phạt quyết đoán, ôn dịch bạo phát! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #186: Thân thể nhiễm ôn dịch, giao tiếp quyền lợi! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #187: Duy nhất cách nào, uống xong ôn huyết! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #188: Lấy thân thể thử độc, 1 ngày có thể sống! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #189: Giải dược ra lò, ngàn cân treo sợi tóc! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #190: Nói hết chân tâm, cha con hoà thuận! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #191: Người đời cầu phúc, Trưởng Tôn Ngọc tỉnh! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #192: Kinh hỉ cùng cực, đồng ý nhận tổ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #193: Trong bóng tối mưu đồ, Vân Sơn tế tổ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #194: Thân trúng kịch độc, Thần Kinh Độc Tố! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #195: Bất ngờ nảy sinh, rơi xuống Sơn Nhai! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #196: Bờ sông thiếu niên, mất đi ký ức! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #197: Tích thủy chi ân, gặp thoáng qua! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #198: Không giống nhân lực, vị kia Long hầu! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #199: Một cây trường kích, cảm giác quen thuộc cảm thấy! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #200: Nhất phi trùng thiên, Quả Nghị đô úy! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #201: Huấn luyện chi phương pháp, thân thế manh mối! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #202: Dương Châu nhà, thứ nữ khác biệt! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #203: Trần gia nghênh tiếp, ta tìm Duẫn Nhi! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #204: Thăng chức rất nhanh, hỗ sinh tình cảm! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #205: Ngàn dặm Trường An, mọi người lo lắng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #206: Sắp xuất chinh, gặp thoáng qua! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #207: Tần Quỳnh Uất Trì, tương tự bóng lưng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #208: Nổi danh hai đạo, diệt phỉ kết thúc! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #209: Đột phát bất ngờ, thăng đại đô đốc . (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #210: Chiêu binh chuẩn bị chiến đấu, vinh quy quê cũ! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #211: Trở lại Dương Châu, Từ nhị công tử! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #212: Giết hết địch khấu, cưới ngươi làm vợ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #213: Biên cương báo nguy, chuẩn bị tiếp phòng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #214: Đại Đường biên cảnh, đến Hoài Viễn thành! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #215: Hơi chút nghỉ ngơi, mở ra thành môn! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #216: Động một cái liền bùng nổ, thực hiện vây quanh! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #217: Sợ hãi cùng cực, cư nhiên là hắn! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #218: Ta Trưởng Tôn Ngọc . Diệt sạch Đột Quyết! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #219: Chém địch 20 vạn, đầy triều khiếp sợ! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #220: Sấu Kim Thể hiện, kích động bên trong hoàng! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #221: Đi tới Trường An, nhận biết mình . (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #222: Hầu Phủ trước cửa, Hầu gia trở về! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #223: Hai nữ vào lòng, muốn mà đau nhức! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #224: Giang Nam Lý Ngọc, chính là Long hầu! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #225: Một tiếng Phụ hoàng , chờ bao lâu . (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #226: Quên trước kia, một nhà đoàn viên! (yêu cầu từ đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #227: Ấm áp cơm tối, như vậy thuận tiện! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #228: Vĩnh viễn không bao giờ khôi phục, nhân họa đắc phúc! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #229: Phương xa tư niệm, mọi người quan tâm! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #230: Một lời vận mệnh, cha con hoà thuận! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #231: Chiến tranh kết thúc, sắc phong Thái tử! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #232: Khôi phục ký ức, lựa chọn ẩn giấu! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #233: Nửa năm trống rỗng, Long Phượng sinh ra! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #234: Vương Hải hồi hương, vào kinh giải oan! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #235: Phụ lòng người, trước điện ngự trạng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #236: Sấm sét giữa trời quang, toàn bộ muốn lên (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #237: Kích động chi tâm, cuối cùng đến Dương Châu! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #238: Không hận Bất Hối, tâm như quặn đau! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #239: Rốt cục gặp lại, hắn trở về! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #240: Không tiếp thu phụ thân, nhân quả tuần hoàn! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #241: Lại về Trần gia, hồng trang ! )
 • #242: Hối hận không ngớt, nhục nhã Trần gia! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #243: Ngô gia đề thân, trở lại Trường An! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #244: Thoái vị suy nghĩ, trong lòng cảm động! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #245: Quân đội kiến thiết, truyền thế Quốc Học! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #246: Văn thư lưu trữ vạn quyển, sáng tạo Quốc Học! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #247: Nam Hạ Thục địa, đến Thành Đô phủ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #248: Thành Đô Lâm gia, thọ yến bắt đầu! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #249: Lâm gia năm đẹp, manh mối! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #250: Thục thêu Nam Sơn, Lâm Ngũ cô nương! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #251: Toàn trường khiếp sợ, cầu vồng sợi tơ! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #252: Thái tử tâm phúc, thục thêu số một! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #253: Kỹ nghệ phi phàm, tính cách hướng nội! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #254: Khắp nơi nhằm vào, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #255: Lòng ganh tỵ, tên Lâm Tiểu Ngũ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #256:
 • #257: Nhiều năm chuyện cũ, kỳ lạ thân thế! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #258: Tỷ muội lần đầu gặp gỡ, không khỏi hảo cảm! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #259: Si tâm vọng tưởng, không thể điểm bức mấy! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #260: Phủ mục mời, thứ đồ gì . (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #261: Tưởng bở, cuối cùng cũng có manh mối! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #262: Từng âm mưu, không ngừng hâm mộ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #263: Công nhiên nhục nhã, toàn trường chúc mục đích! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #264: Trong rượu xuân dược, trả đũa! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #265: Thủ đoạn độc ác, thấp hèn thủ đoạn! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #266: Bức bách xuất giá, ngả bài đêm trước! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #267: Quản thì lại làm sao . Khinh Ngữ đề thân! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #268: Vạch trần tên lừa đảo, tham kiến điện hạ! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #269: Thân phận công bố, lúc trước chân tướng! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #270: Chân tướng rõ ràng, tỷ muội quen biết nhau! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #271: Ngươi cũng không xứng, hết thảy đều kết thúc! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #272: Đi tới Gia Châu, cải trang trang phục! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #273: Thêu bóng chọn rể, xấu xí không thể tả! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #274: Bớt phía dưới, đẹp như tiên nữ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #275: Không cưới ta cưới, đỡ lấy thêu bóng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #276: Đệ nhất gái xấu, đặc thù thẩm mỹ . (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #277: Cao hứng cùng cực, Đông Phương Tiên Nhi! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #278: Ôn nhu động tác, cảm động không thôi! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #279: Đại danh vang xa, gái xấu xuất giá! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #280: Định ra hôn kỳ, trong lòng tuyệt vọng! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #281: Ở trong lòng ta, ngươi là nhất đẹp! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #282: Loại trừ thần dược, bắt đầu có hiệu lực! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #283: Thành hôn ngày đó, gia Vũ Hầu tử! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #284: Đậu tiểu Hầu Gia, khoa trương người! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #285: Khăn che mặt bóc ra, kinh thiên động địa dung nhan! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #286: Kinh diễm toàn trường, Đậu Võ mơ ước! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #287: Liền đoạn hai ngón tay, đại khai sát giới! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #288: Liều mình không sợ chết, gia Vũ Hầu đến! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #289: Điện hạ ý gì . Đại quân đến! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #290: Thái tử điện hạ, phất tay cầm xuống! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #291: Trở lại Trường An, ta Tử Ngọc! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #292: Hoàng Đế biến hóa, miệt mài quá độ . (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #293: Sầu lo hoàng hậu, đông phi mị thái! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #294: Cha con ăn sạch, đông phi dã vọng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #295: Lưu luyến quên về, hoàng hậu yêu cầu! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #296: Trắng ra cảnh cáo, hấp dẫn rơi khoảng không! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #297: Càng lúc càng kịch liệt, hạ quyết định sát cơ! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #298: Âm mưu quỷ kế, hãm hại Thái tử! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #299: Một tiếng nghịch tử, giống như về lúc trước! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #300: Hung hãn ra tay, bấm gãy cái cổ! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #301: Nản lòng thoái chí, lặng yên rời đi! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #302: Ba năm, Giáng Châu Long Môn! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #303: Lại thấy thêu bóng, nhớ lại lúc trước! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #304: Liễu gia Ngân Hoàn, ra tay cướp giật! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #305: Thành tựu nhân duyên, Nhân Quý quỳ đừng! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #306: Cao lão phu nhân, bệnh nặng hấp hối! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #307: Dịch dung thay đổi quần áo, lại về Trường An! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #308: Một tiếng Ngọc Nhi, nhận ra thân phận . (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #309: Cảm giác quen thuộc cảm thấy, thần y tới chơi! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #310: Hoàng hậu gào nhanh, trong lòng sốt ruột! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #311: Lo lắng khó gãy, mọi người vấn vương! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #312: Trở lại hoàng cung, rất là tương tự! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #313: Lúc trước hiểu lầm, phối dược hoàn thành! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #314: Trong toàn quân độc, Tử Ngọc đến! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #315: Cáo biệt mọi người, về đến nhà! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #316: Phu thê trò chuyện, đưa đến Song Tử! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #317: Điên cuồng suy nghĩ, toàn gia dịch dung! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #318: Trở lại Trường An, đã từng lão bộc! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #319: Hài tử vào cung, kích động hai người! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #320: Ăn mừng dạ tiệc, một dạng tên! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #321: Toàn trường kinh ngạc đến ngây người, Tử Ngọc Lý Ngọc! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #322: Đổi mặt mà thôi, thân phận bại lộ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #323: Nhớ lại lúc trước, một người 10 vạn! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #324: Đã rời đi, lại về Liễu gia! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #325: Áo gấm về nhà, Kiếm Nam đại tướng! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #326: Tung tích bại lộ, người ở Trường An! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #327: Chân tướng rõ ràng, Tử Ngọc Thái tử! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #328: Hoàng hậu đến, quên Mẫu Hậu . (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #329: Thay hình đổi dạng, lấy cho tuyệt hướng về! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #330: Từ nay về sau, triệt để đoạn! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #331: Lại không liên quan, thống khổ không ngớt! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #332: Linh nhi đến, tình đầu ý hợp! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #333: Lý Tĩnh tới chơi, lúc trước chuyện cũ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #334: Trị liệu say tàu, mạnh miệng nhẹ dạ! (cầu toàn đặt trước, canh thứ bảy! )
 • #335: Đột Quyết cầu hoà, tùy Tiêu Hoàng Hậu! (cầu toàn đặt trước, thứ tám càng! )
 • #336: Lúc trước Phong Hoa, Tề Vương địa chỉ cũ! (cầu toàn đặt trước, thứ chín càng! )
 • #337: Tiền triều Dục Nghiệt, thấy vật nhớ người! (cầu toàn đặt trước, Đệ Thập càng! )
 • #338: Đại Đường khí độ, Dương Phi yêu cầu! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #339: Thân phận làm lỡ, Hiền Vương Lý Khác! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #340: Thân nhân gặp mặt, hắn là Thái tử . (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #341: Huynh đệ chi tình, cảm động Lý Khác! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #342: Yêu cầu che chở, đồng ý! (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #343: Ngữ xuất kinh nhân, 1 đời Hiền Vương! (cầu toàn đặt trước, canh thứ sáu! )
 • #344: Nói định quốc quân, kinh hãi Lý Khác!
 • #345: Trong lòng hối hận, ho ra máu tươi!
 • #346: Thi chú bệnh nan y, không thể nói cho!
 • #347: Lấy cái chết chí hướng, cắt hết thảy!
 • #348: Một năm thọ mệnh, đối xử bình đẳng!
 • #349: Huynh đệ trò chuyện, cha con ân oán!
 • #350: Đến cửa cầu viện, lúc trước hứa hẹn!
 • #351: Nói là làm, Vương Hải đến!
 • #352: Lưỡng toàn kỳ mỹ, giải quyết phương pháp!
 • #353: Đến Trưởng Tôn gia, Vương Hải chi muội!
 • #354: Khiếp sợ Trưởng Tôn, định ra hôn sự!
 • #355: Nhìn nhau nở nụ cười, đến lúc đó vĩnh biệt!
 • #356: Linh nhi tâm ý, hoàn thành tâm nguyện!
 • #357: Đại hôn, rốt cục rời đi!
 • #358: Thảo nguyên định cư, hoàng hậu nghi hoặc!
 • #359: Bệnh tình lộ ra ánh sáng, quả đoán hoàng hậu!
 • #360: Bệnh tình nguy kịch sắp chết, Trường An giới nghiêm!
 • #361: Lý Nhị băng hà, chuông vang ba vạn!
 • #362: Tâm như quặn đau, chạy tới Trường An!
 • #363: Một quyển Di Thư, hận ý tiêu tan!
 • #364: Lấy mạng đổi mạng, người chết phục sinh!
 • #365: Thọ năm mươi năm, còn mười lăm năm!
 • #366: Thoáng qua tóc trắng, phục sinh thành công!
 • #367: Lý Nhị thức tỉnh, tâm tình kích động!
 • #368: Lượng sinh hai đời, không dễ thân tình!
 • #369: Tỉnh lại, cuối cùng cha con!
 • #370: Hưng phấn Lý Nhị, gia đình hoà thuận!
 • #371: Thoáng dị thường, một nhà đoàn viên!
 • #372: Đột nhiên yêu cầu, quân chính đại quyền!
 • #373: Hơi chút manh mối, trong mộng rơi lệ!
 • #374: Văn võ hành lễ, Thiên Sách thượng tướng!
 • #375: Giang Hà chỗ đến, nhật nguyệt chiếu!
 • #376: Khủng bố dân tâm, cường đại tắm thuốc!
 • #377: Các loại thần kỳ, át chủ bài ra hết!
 • #378: Điên cuồng cùng cực, Đại Đường phạt thế!
 • #379: Tiềm lực chiến tranh, vô cùng kinh khủng!
 • #380: Không khỏi lời nói, Thừa Càn sở cầu!
 • #381: Rất nhiều không muốn, trong lòng hổ thẹn!
 • #382: Tiên nhi nghi hoặc, trong lòng không đành lòng!
 • #383: Từ từ già nua, thân thể suy nhược!
 • #384: Kéo dài tính mạng đoạt mệnh, tuyệt đại phong hoa!
 • #385: Mang theo đệ đến cửa, đề thân Dương gia!
 • #386: Vinh hạnh cực điểm, Nguyệt Vân Nguyệt Tinh!
 • #387: Định ra hôn ước, ta hoàng huynh!
 • #388: Thiên cổ Phong Lưu, ganh đua đặc sắc!
 • #389: Tiên nhi hoài nghi, trực tiếp Đại Đường!
 • #390: Mấy năm mưu đồ, Thiên Thu Vạn Thế!
 • #391: Quét ngang tất cả, Châu Á thuộc Đường!
 • #392: Nhớ lại chuyện cũ, dường như xa nhau!
 • #393: Không ngừng không nghỉ, trong lòng an ủi!
 • #394: Nguyệt Vân công chúa, chúng nữ tâm tư!
 • #395: Cẩm Tú Hà Sơn, không bằng thân tình!
 • #396: Nguyệt Vân chân tâm, băng lãnh xa lánh!
 • #397: Đi vào quỹ đạo, tâm tình không tệ!
 • #398: Như vậy đủ để, một phong Di Thư!
 • #399: Thừa Càn đại hôn, tham kiến hoàng huynh!
 • #400: Trước mắt hoảng hốt, cải trắng rau xanh!
 • #401: Bắt đầu lão hóa, một mình chịu đựng!
 • #402: Còn sót lại một năm, từ từ mù!
 • #403: Nguyệt Vân đâm đầu xuống hồ, đầy ao tóc trắng!
 • #404: Chúng nữ lo lắng, giả vờ vô sự!
 • #405: Rốt cục nghĩ thông suốt, truyền khắp Trường An!
 • #406: Tình thế khó xử, thị lực giảm xuống!
 • #407: Phong ba dần đi, bắt đầu ẩn cư!
 • #408: Thiên hạ về Đường, bắt đầu hoài nghi!
 • #409: Khải hoàn hồi triều, Trưởng Tôn Ngọc hiện! (cầu toàn đặt trước,.! )
 • #410: Áp chế không nổi, khoảnh khắc già nua! (cầu toàn đặt trước, canh thứ hai! )
 • #411: Chân tướng rõ ràng, Chí Thành cực kỳ hiếu thảo! (cầu toàn đặt trước, canh thứ ba! )
 • #412: Lão giả dáng dấp, rơi lệ không ngừng! (cầu toàn đặt trước, chương thứ tư! )
 • #413: Duy nhất sinh cơ, thọ mệnh rút về . (cầu toàn đặt trước, canh thứ năm! )
 • #414: Vĩnh viễn, dài làm bạn với vua chếch! (hoàn thành đếm ngược! )
 • #415: Chúng nữ đi theo, mênh mông Minh Hôn! (hoàn thành đếm ngược! )
 • #416: Kiếp sau gặp lại, duyên tới duyên đi! (thứ hai đếm ngược chương! )
 • #417: Hảo phụ thân, cái kia một tiếng đến muộn Phụ hoàng!
 • #418: Trốn đi Trưởng Tôn gia, ngày xưa theo còn trẻ! .
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Thần Thánh La Mã Đế Quốc

TiKay

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

TiKay

Ta Mở Tửu Quán Ở Đại Đường

TiKay

Bất Nhượng Giang Sơn

TiKay

Sách Hành Tam Quốc

TiKay

Leave a Reply