Nữ CườngXuyên Nhanh

Công Lược Cái Kia Tra

Giới tính nữ, thuộc tính tra Dung Tự, thường tại bờ sông đi, rốt cục ướt giày.

Vì mạng sống, khóa lại tra tra hệ thống,

Bước lên cùng tra nam so tài một chút ai hơn tra công lược đại đạo.

Nam chính, nam phụ, nhân vật phản diện, pháo hôi, Người qua đường Giáp hết thảy tra thuộc tính sinh vật đều là nàng công lược đối tượng.

Quyển sách lại tên ngược ta ngươi tổng sẽ yêu ta, để cho ta không vui ngươi tổng sẽ yêu ta, mặc kệ như thế nào ngươi cũng sẽ yêu ta.

Nữ chính yêu diễm tiện hóa, giả bộ Bạch liên hoa, chơi đến chuyển trà xanh biểu, tâm địa cứng rắn như sắt, trêu chọc xong liền chạy thật kích thích.

Toàn văn cẩu huyết tô tô tô ~~

Nhập v thông cáo: Bài này sẽ ở ngày mai cũng chính là ngày mùng 1 tháng 2 cái này Cát Tường Như Ý thời gian nhập v, đến lúc đó ba càng đại lễ hơn túi rơi xuống, lại về sau ta liền sẽ một mực một mực song càng a, a a a, nhớ kỹ đặt mua ủng hộ a, nhất là trước ba ngày, thương các ngươi (du ̄3 ̄) du╭? ~

Nội dung nhãn hiệu: Khoái xuyên

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Dung Tự ┃ vai phụ: Các loại tra nam ┃ cái khác: Khoái xuyên, công lược, tô tô tô

Nguồn  : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Đường Mật
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0001.mp32019-03-17 14:05
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0002.mp32019-03-17 14:05
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0003.mp32019-03-17 14:05
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0004.mp32019-03-17 14:06
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0005.mp32019-03-17 14:06
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0006.mp32019-03-17 14:06
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0007.mp32019-03-17 14:06
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0008.mp32019-03-17 14:06
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0009.mp32019-03-17 14:06
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0010.mp32019-03-17 14:06
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0011.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0012.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0013.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0014.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0015.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0016.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0017.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0018.mp32019-03-17 14:07
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0019.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0020.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0021.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0022.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0023.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0024.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0025.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0026.mp32019-03-17 14:08
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0027.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0028.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0029.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0030.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0031.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0032.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0033.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0034.mp32019-03-17 14:09
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0035.mp32019-03-17 14:10
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0036.mp32019-03-17 14:10
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0037.mp32019-03-17 14:10
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0038.mp32019-03-17 14:10
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0039.mp32019-03-17 14:10
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0040.mp32019-03-17 14:10
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0041.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0042.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0043.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0044.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0045.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0046.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0047.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0048.mp32019-03-17 14:11
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0049.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0050.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0051.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0052.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0053.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0054.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0055.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0056.mp32019-03-17 14:12
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0057.mp32019-03-17 14:13
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0058.mp32019-03-17 14:13
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0059.mp32019-03-17 14:14
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0060.mp32019-03-17 14:15
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0061.mp32019-03-17 14:15
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0062.mp32019-03-17 14:15
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0063.mp32019-03-17 14:15
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0064.mp32019-03-17 14:15
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0065.mp32019-03-17 14:16
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0066.mp32019-03-17 14:16
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0067.mp32019-03-17 14:16
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0068.mp32019-03-17 14:17
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0069.mp32019-03-17 14:17
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0070.mp32019-03-17 14:17
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0071.mp32019-03-17 14:17
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0072.mp32019-03-17 14:17
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0073.mp32019-03-17 14:18
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0074.mp32019-03-17 14:18
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0075.mp32019-03-17 14:18
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0076.mp32019-03-17 14:18
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0077.mp32019-03-17 14:18
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0078.mp32019-03-17 14:18
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0079.mp32019-03-17 14:19
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0080.mp32019-03-17 14:19
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0081.mp32019-03-17 14:19
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0082.mp32019-03-17 14:19
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0083.mp32019-03-17 14:19
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0084.mp32019-03-17 14:19
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0085.mp32019-03-17 14:19
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0086.mp32019-03-17 14:20
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0087.mp32019-03-17 14:20
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0088.mp32019-03-17 14:20
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0089.mp32019-03-17 14:20
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0090.mp32019-03-17 14:20
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0091.mp32019-03-17 14:21
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0092.mp32019-03-17 14:21
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0093.mp32019-03-17 14:21
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0094.mp32019-03-17 14:21
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0095.mp32019-03-17 14:21
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0096.mp32019-03-17 14:22
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0097.mp32019-03-17 14:22
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0098.mp32019-03-17 14:22
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0099.mp32019-03-17 14:22
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0100.mp32019-03-17 14:22
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0101.mp32019-03-17 14:22
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0102.mp32019-03-17 14:23
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0103.mp32019-03-17 14:23
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0104.mp32019-03-17 14:23
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0105.mp32019-03-17 14:23
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0106.mp32019-03-17 14:23
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0107.mp32019-03-17 14:24
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0108.mp32019-03-17 14:24
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0109.mp32019-03-17 14:24
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0110.mp32019-03-17 14:24
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0111.mp32019-03-17 14:24
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0112.mp32019-03-17 14:24
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0113.mp32019-03-17 14:24
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0114.mp32019-03-17 14:25
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0115.mp32019-03-17 14:25
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0116.mp32019-03-17 14:25
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0117.mp32019-03-17 14:25
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0118.mp32019-03-17 14:25
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0119.mp32019-03-17 14:26
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0120.mp32019-03-17 14:26
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0121.mp32019-03-17 14:26
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0122.mp32019-03-17 14:26
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0123.mp32019-03-17 14:26
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0124.mp32019-03-17 14:26
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0125.mp32019-03-17 14:27
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0126.mp32019-03-17 14:27
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0127.mp32019-03-17 14:27
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0128.mp32019-03-17 14:27
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0129.mp32019-03-17 14:27
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0130.mp32019-03-17 14:28
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0131.mp32019-03-17 14:28
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0132.mp32019-03-17 14:28
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0133.mp32019-03-17 14:28
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0134.mp32019-03-17 14:28
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0135.mp32019-03-17 14:28
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0136.mp32019-03-17 14:28
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0137.mp32019-03-17 14:29
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0138.mp32019-03-17 14:29
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0139.mp32019-03-17 14:29
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0140.mp32019-03-17 14:29
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0141.mp32019-03-17 14:29
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0142.mp32019-03-17 14:29
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0143.mp32019-03-17 14:29
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0144.mp32019-03-17 14:30
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0145.mp32019-03-17 14:30
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0146.mp32019-03-17 14:30
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0147.mp32019-03-17 14:30
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0148.mp32019-03-17 14:30
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0149.mp32019-03-17 14:30
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0150.mp32019-03-17 14:31
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0151.mp32019-03-17 14:31
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0152.mp32019-03-17 14:31
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0153.mp32019-03-17 14:31
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0154.mp32019-03-17 14:31
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0155.mp32019-03-17 14:32
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0156.mp32019-03-17 14:32
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0157.mp32019-03-17 14:32
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0158.mp32019-03-17 14:32
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0159.mp32019-03-17 14:32
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0160.mp32019-03-17 14:32
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0161.mp32019-03-17 14:33
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0162.mp32019-03-17 14:33
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0163.mp32019-03-17 14:33
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0164.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0165.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0166.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0167.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0168.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0169.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0170.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0171.mp32019-03-17 14:34
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0172.mp32019-03-17 14:35
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0173.mp32019-03-17 14:35
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0174.mp32019-03-17 14:35
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0175.mp32019-03-17 14:35
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0176.mp32019-03-17 14:35
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0177.mp32019-03-17 14:36
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0178.mp32019-03-17 14:36
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0179.mp32019-03-17 14:36
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0180.mp32019-03-17 14:36
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0181.mp32019-03-17 14:36
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0182.mp32019-03-17 14:37
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0183.mp32019-03-17 14:37
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0184.mp32019-03-17 14:37
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0185.mp32019-03-17 14:37
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0186.mp32019-03-17 14:37
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0187.mp32019-03-17 14:38
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0188.mp32019-03-17 14:38
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0189.mp32019-03-17 14:38
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0190.mp32019-03-17 14:38
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0191.mp32019-03-17 14:38
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0192.mp32019-03-17 14:38
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0193.mp32019-03-17 14:38
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0194.mp32019-03-17 14:39
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0195.mp32019-03-17 14:39
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0196.mp32019-03-17 14:39
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0197.mp32019-03-17 14:39
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0198.mp32019-03-17 14:39
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0199.mp32019-03-17 14:39
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0200.mp32019-03-17 14:40
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0201.mp32019-03-17 14:40
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0202.mp32019-03-17 14:40
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0203.mp32019-03-17 14:40
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0204.mp32019-03-17 14:40
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0205.mp32019-03-17 14:41
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0206.mp32019-03-17 14:41
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0207.mp32019-03-17 14:41
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0208.mp32019-03-17 14:41
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0209.mp32019-03-17 14:42
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0210.mp32019-03-17 14:42
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0211.mp32019-03-17 14:42
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0212.mp32019-03-17 14:42
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0213.mp32019-03-17 14:42
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0214.mp32019-03-17 14:42
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0215.mp32019-03-17 14:43
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0216.mp32019-03-17 14:43
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0217.mp32019-03-17 14:43
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0218.mp32019-03-17 14:44
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0219.mp32019-03-17 14:44
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0220.mp32019-03-17 14:44
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0221.mp32019-03-17 14:44
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0222.mp32019-03-17 14:44
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0223.mp32019-03-17 14:45
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0224.mp32019-03-17 14:45
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0225.mp32019-03-17 14:46
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0226.mp32019-03-17 14:46
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0227.mp32019-03-17 14:46
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0228.mp32019-03-17 14:46
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0229.mp32019-03-17 14:47
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0230.mp32019-03-17 14:47
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0231.mp32019-03-17 14:47
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0232.mp32019-03-17 14:47
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0233.mp32019-03-17 14:48
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0234.mp32019-03-17 14:48
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0235.mp32019-03-17 14:49
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0236.mp32019-03-17 14:49
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0237.mp32019-03-17 14:50
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0238.mp32019-03-17 14:50
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0239.mp32019-03-17 14:51
 • cong-luoc-cai-kia-tra-chuong-0240.mp32019-03-17 14:51
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.8]

Related posts

Weibo Của Ta Có Thể Đoán Mệnh

THUYS♥️

Trọng Sinh Quân Hôn: Thủ Trưởng, Buổi Sáng Tốt Lành!

TiKay

Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

THUYS♥️

Nữ Phụ Công Tâm Kế

TiKay

Trọng Sinh Tận Thế Trò Chơi

THUYS♥️

Vạn Thú Triều Hoàng

TiKay

Leave a Reply