Lịch Sử

Trinh Quán Hiền Vương

Trinh Quán Hiền VươngTrinh Quán mười bốn năm, Đại Đường thịnh thế đã mở ra.

Đường Cao Tông vẫn là đàng hoàng Tiểu vương gia.

Nữ hoàng đã vào cung trở thành Võ Tài Nhân.

Dực Quốc Công Phủ, Tần Quỳnh vừa lễ đội mũ trưởng tử…
txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Đại Nhãn Tiểu Kim Ngư
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Đại Quốc Tặc

TiKay

Cơ Giáp Buôn Bán Thương

TiKay

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Thứ Tộc Vô Danh

TiKay

Đại Đường: Bắt Đầu tự Lập Làm Đế

TiKay

Triệu Thị Hổ Tử

TiKay

Leave a Reply