Lịch Sử

Mãnh Tốt

Nhân vật chính lạc lối ở Đại Đường thời loạn thế, Trung Nguyên phiên trấn cát cứ, biên cương nguy cơ tứ phía, loạn trong giặc ngoài, ở Trường An lại sênh ca, nhảy múa ngày đêm.

Hắn là một tên mãnh tốt cô độc, con ưng trên cao ngàn dặm, dũng sĩ du mục dù cường hãn nghe thấy đã táng đảm, nhưng Đại Đường lại không có vinh quang có được hắn.

Hắn rút kiếm trong mờ mịt, anh hùng không nơi hội tụ…

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cao Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tuyển đạo đại hội
 • #2: Đạo đồng Quách Tống
 • #3: Tu tiên chi thuật
 • #4: Trong núi có bí mật
 • #5: Huyền Hổ bán củi
 • #6: Không thể nhịn được nữa
 • #7: Học võ chọn lựa
 • #8: Mập mạp Cam Lôi
 • #9: Thân phận bí ẩn
 • #10: Tiêu hồn đứt ruột
 • #11: Hèn mọn như thế
 • #12: Quân tử báo thù
 • #13: Diều hâu Mãnh Tử
 • #14: Ngộ nhập mật động
 • #15: Nhà có cháu trai
 • #16: Luận võ tin tức
 • #17: Chợt nghe tin dữ
 • #18: Cam Vũ hạ sơn
 • #19: Trọng sắc khinh hữu
 • #20: Cam Lôi hoài xuân
 • #21: Võ Đạo đại hội (1)
 • #22: Võ Đạo đại hội (2)
 • #23: Võ Đạo đại hội (3)
 • #24: Võ Đạo đại hội (4)
 • #25: Võ Đạo đại hội (5)
 • #26: Võ Đạo đại hội (6)
 • #27: Võ Đạo đại hội (7)
 • #28: Võ Đạo đại hội (8)
 • #29: Võ Đạo đại hội (9)
 • #30: Võ Đạo đại hội (10)
 • #31: Võ Đạo đại hội (11)
 • #32: Võ Đạo đại hội (12)
 • #33: Võ Đạo đại hội (13)
 • #34: Võ Đạo đại hội (14)
 • #35: Cam Lôi bỏ trốn
 • #36: Trương Dịch gặp phỉ
 • #37: Hắc Sơn Khương bộ
 • #38: Vi mô ngộ đạo
 • #39: Báo động lặng lẽ đến
 • #40: Khách không mời mà đến
 • #41: Quân cơ tiết lộ
 • #42: Chém tận giết tuyệt
 • #43: Hắc nguyệt hỗn chiến
 • #44: Trở về Không Động
 • #45: Chân nhân di ngôn
 • #46: Nảy sinh biến cố
 • #47: Có oán tất báo
 • #48: Máu nhuộm Tử Tiêu
 • #49: Đạo sĩ hạ sơn
 • #50: Trượng nghĩa xuất thủ
 • #51: Đạt thành giao dịch
 • #52: Linh Châu ngoài thành
 • #53: Bảo hổ lột da
 • #54: Nhà có láng giềng thân thiện
 • #55: Cầu tài như khát nước
 • #56: Người cần ăn mặc
 • #57: Áo xanh lục nha hoàn
 • #58: Lương gia kho vũ khí
 • #59: Chợ đen tìm đao (thượng)
 • #60: Chợ đen tìm đao (trung)
 • #61: Chợ đen tìm đao (hạ)
 • #62: Túc Đặc nô lệ
 • #63: Kiêu hùng bản sắc
 • #64: Cao thị chi cung
 • #65: Mới gặp Đoàn quân
 • #66: Bên đường phát uy
 • #67: Đoàn quân giáo huấn nữ
 • #68: Người có duyên mà được
 • #69: Đau mất lương tài
 • #70: Linh Châu võ hội
 • #71: 5 cái 5 quy tắc
 • #72: Ân huệ khó kéo
 • #73: Cung cục trận đầu
 • #74: Hoàng Hà quán rượu
 • #75: Quán rượu xung đột
 • #76: Tuyệt mật chiến thuật
 • #77: Quét ngang bị loại
 • #78: Giao đấu Quách gia
 • #79: 2 cường gặp nhau
 • #80: Quách gia kỳ binh
 • #81: Đi săn nơi ngoại ô
 • #82: Sự kiện khẩn cấp
 • #83: 2 khó lựa chọn
 • #84: 1 cái giao dịch
 • #85: Kỵ xạ giải thi đấu (thượng)
 • #86: Kỵ xạ giải thi đấu (hạ)
 • #87: 30 dũng sĩ
 • #88: 1 đường bắc thượng
 • #89: Đêm tối thăm dò trại địch
 • #90: Phá hủy hậu cần
 • #91: Phát sinh biến cố
 • #92: Âm Sơn gặp sói
 • #93: Lý thị hoàng thương
 • #94: Tây Thụ Hàng thành
 • #95: Tư Kết nội loạn
 • #96: Từ chối nhã nhặn lôi kéo
 • #97: Tiệc rượu tranh tài
 • #98: Diệt tộc chi chiến (thượng)
 • #99: Diệt tộc chi chiến (hạ)
 • #100: Thảo nguyên đêm săn
 • #101: Đồng Quan khách đêm
 • #102: Mới vào Trường An
 • #103: Thanh Hư mới quan
 • #104: Nhà có hãn thê
 • #105: Người nghèo chí ngắn
 • #106: Nhạn quá lưu danh
 • #107: Cam Vũ xảy ra chuyện
 • #108: Bắt đầu từ đâu
 • #109: Tuyên Dương nhà mới
 • #110: 3 giám 3 vương
 • #111: Đục nước béo cò
 • #112: Vườn thượng uyển trộm săn
 • #113: Tới cửa bán da
 • #114: Hiểm đúc sai lầm lớn
 • #115: Cam Vũ hiện thân
 • #116: Công Tôn đại nương
 • #117: Chợ phía Tây tửu phường
 • #118: Cửa hàng rượu nội tình
 • #119: Săn cùng bị săn
 • #120: Sinh hoạt bức bách
 • #121: 2 điều kiện
 • #122: Rượu mới Mi Thọ
 • #123: Nửa đêm khách tới thăm
 • #124: Thân phận bại lộ
 • #125: Lấy độc chế độc
 • #126: Thiên Lại nhạc phường
 • #127: Lần đầu nhiệm vụ
 • #128: 1 pháo mà đỏ
 • #129: Ám sát quyền hoạn
 • #130: Tấn thăng Tử tước
 • #131: Trước phủ ám sát
 • #132: Tướng quốc Nguyên Tái
 • #133: Đi tới Giang Hoài
 • #134: Cao Bưu đêm kinh hãi
 • #135: Tình báo lái buôn
 • #136: Tình thế nghiêm trọng
 • #137: Diêm bang giới đấu
 • #138: Bắt lấy yếu hại
 • #139: Áp vận trách nhiệm nặng nề
 • #140: Thủy tặc Trương Yến
 • #141: Xâm nhập hang hổ
 • #142: Bàn tay ở giữa
 • #143: Ngoài ý muốn tiễn thư
 • #144: Cường thế đàm phán
 • #145: Tử thần theo đuôi
 • #146: Chuyện cũ không thể tả
 • #147: Gặp lại thiên tử
 • #148: Bằng hữu cũ gặp lại
 • #149: Lương Vũ thụ thương
 • #150: Đền bù điều kiện
 • #151: Cao thủ tiềm chất
 • #152: Chấn nhiếp Đậu thị
 • #153: Có người mời
 • #154: Bá vương chi kích
 • #155: Nhiệm vụ tuyệt mật
 • #156: Lấy mệnh đổi tước
 • #157: Vấn đề thân phận
 • #158: Nửa ngày lơ lửng rảnh rỗi
 • #159: Khả Hãn vào kinh
 • #160: Trước hạ 1 thành
 • #161: Nguy cơ đến
 • #162: Đêm trăng đánh lén
 • #163: Giận rời bỏ cung phụng
 • #164: Không cần xin lỗi
 • #165: Gặp mạnh lại mạnh
 • #166: Khóa kín thắng cục
 • #167: Tối hậu thư
 • #168: Đêm trấn quân doanh
 • #169: Thần Sách binh biến
 • #170: Đi con đường nào
 • #171: Mời chào thủ hạ
 • #172: Đều có tương lai riêng
 • #173: Viễn chinh chi quân
 • #174: Trước thời hạn xuất phát
 • #175: Lại đến Không Động
 • #176: Ngọc Môn bị tập kích
 • #177: Qua Châu trận đầu
 • #178: Gian khổ bôn ba
 • #179: Cứu viện Bồ Đào
 • #180: Dạ tập trại địch
 • #181: Đến Quy Tư
 • #182: Chủ động xin đi
 • #183: Xuân nghe báo động
 • #184: Rút củi dưới đáy nồi
 • #185: Thăm dò công thành
 • #186: Cơ hội không mất
 • #187: Chính diện kịch chiến
 • #188: Dạ tập lương quân
 • #189: Bị ép rút quân
 • #190: 2 thổ phân liệt
 • #191: Sơ Lặc Vu Điền
 • #192: Thiên Sơn cổ đạo
 • #193: Gặp bất trắc
 • #194: Điều hoà kế sách
 • #195: Hành tung bại lộ
 • #196: Đột phá phong tỏa
 • #197: Luân Đài tiểu điếm
 • #198: Rơi vào bao vây
 • #199: Hồi Hột trở mặt
 • #200: Sinh tử chi chiến
 • #201: Dùng trí lấy Ngân Sơn
 • #202: Trở lại An Tây
 • #203: Đêm tuyết đông tiến
 • #204: Người sói chi chiến
 • #205: Cửa thành phong ba
 • #206: Thiên tử bệnh nặng
 • #207: Lại tiến sàm ngôn
 • #208: Gừng già càng cay
 • #209: Cao Lăng báo tang
 • #210: Triệu vương dạ yến
 • #211: Triệu phủ thọ yến (1)
 • #212: Triệu phủ thọ yến (2)
 • #213: Triệu phủ thọ yến (3)
 • #214: Triệu phủ thọ yến (4)
 • #215: Triệu phủ thọ yến (5)
 • #216: Khách không mời mà đến
 • #217: Treo ấn bỏ tước
 • #218: Lại gặp vàng hộp
 • #219: Đối mặt lựa chọn
 • #220: Trong đêm rời đi
 • #221: Thể hồ quán đỉnh
 • #222: Bảo Phong quán rượu
 • #223: Trinh sát tuần hành lữ soái
 • #224: Đêm chặn thuyền khách
 • #225: Phong thư tuyệt mật
 • #226: Nha hoàn Xuân Đào
 • #227: Hết cách lựa chọn
 • #228: Lý giải sai lầm
 • #229: Không hay chi tin tức
 • #230: Lại gặp Tiết Đào
 • #231: Duyên đến như gió
 • #232: Hữu duyên gặp lại
 • #233: Ngũ long ngọc bội
 • #234: Có khoan dung chính là vĩ đại
 • #235: Giết người diệt khẩu
 • #236: Mới bổ nhiệm
 • #237: Linh Châu nhậm chức
 • #238: Quách gia chi hối hận
 • #239: Cửu Nguyên huyện thành
 • #240: Phòng ngừa chu đáo
 • #241: Bất kể hiềm khích lúc trước
 • #242: Toàn diện động viên
 • #243: Thủ thành trận chiến mở màn
 • #244: Huyết chiến Cửu Nguyên
 • #245: Dốc một trận 1 ném
 • #246: Nửa độ mà kích
 • #247: Đế vương chi thuật
 • #248: Báo cáo công tác
 • #249: Thị sát phế thành
 • #250: Tuần sát tây thành
 • #251: Linh Châu khách tới
 • #252: Lạc Dương thợ tạo thuyền
 • #253: Trang điểm phong ba
 • #254: Tạo thuyền tính toán
 • #255: Thư hương môn đệ
 • #256: Bảo thạch phỏng đoán
 • #257: Cò kè mặc cả
 • #258: Lương thị tửu nghiệp
 • #259: Tiếp thu ý kiến quần chúng
 • #260: Du Lâm tây rút lui
 • #261: Nạn châu chấu báo động
 • #262: Đuổi châu chấu đại chiến
 • #263: Nhan tướng tuần sát
 • #264: Ngày mùa thu hoạch thời vụ
 • #265: Không chịu hồi hương
 • #266: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #267: Cảnh cáo huyện úy
 • #268: Nhan tướng đề án
 • #269: Tuần thăm thôn xóm
 • #270: Anh dũng cướp đất
 • #271: Cưỡng bức đổi thổ địa
 • #272: Lãnh thị cầu tình
 • #273: Thái độ cường ngạnh
 • #274: Đoàn quân rời chức
 • #275: Ngàn dặm tặng lễ
 • #276: Năm mới lặng lẽ đến
 • #277: Binh hoạn lại lên
 • #278: Trạng thái khẩn cấp
 • #279: Bất ngờ tình báo
 • #280: Trận đầu báo cáo thắng lợi
 • #281: Chỗ nước cạn phục kích
 • #282: Binh lâm thành hạ
 • #283: Huyết chiến Phong thành
 • #284: 7 phần mặt thắng
 • #285: Hoài Quang hái đào
 • #286: Nhà gặp khốn quẫn
 • #287: Sư huynh nghĩa giúp
 • #288: Cho thuê bảo đổi phòng
 • #289: Vĩnh Phong mới huyện
 • #290: Tin chẳng lành truyền đến
 • #291: Đêm đi Hàn tướng
 • #292: Tháng 5 vào kinh
 • #293: Quan tâm sẽ bị loạn
 • #294: Thiện ý nhắc nhở
 • #295: Đòi hỏi thuyết pháp
 • #296: Danh sĩ đàm luận tiên
 • #297: Tiết gia có khách
 • #298: Khúc Giang du lịch ngắn (thượng)
 • #299: Khúc Giang du lịch ngắn (trung)
 • #300: Khúc Giang du lịch ngắn (hạ)
 • #301: Tranh thuyền phong ba
 • #302: Nguyên gia sinh khe hở
 • #303: Lần đầu tới cửa
 • #304: Trung Nguyên tin tức
 • #305: Ám độ Trần Thương
 • #306: Bí mật quân đội
 • #307: Cấp thấp trả thù
 • #308: Giai tế thế công
 • #309: Ngoài dự liệu
 • #310: Tiết phụ nam điều
 • #311: Mượn đường Phục Ngưu
 • #312: Uyển Bắc bình phỉ
 • #313: Tử Ngọ kinh hồn
 • #314: Chiếm núi làm vua
 • #315: Khách Khai Phong đến
 • #316: Từng người mang ý xấu riêng
 • #317: Hủy đường lui
 • #318: Lẻn vào kích sát
 • #319: Đi sông Hoài
 • #320: Lại hủy đường lui
 • #321: Hối hận đã muộn
 • #322: Chém tận giết tuyệt
 • #323: Hồi Hột chi loạn
 • #324: Giết người lập uy
 • #325: Từ Châu chi chiến
 • #326: Cho người ta áo cưới
 • #327: Thành nhỏ không yên
 • #328: Bến tàu cảnh cáo
 • #329: Tây thị sự kiện
 • #330: Cánh chim mệt mỏi về kinh
 • #331: Trương Lôi phiền não
 • #332: Nguyên Tiêu tư tâm
 • #333: Tiếp nhận điều tra
 • #334: Thấy lợi tối mắt
 • #335: Lấy độc trị độc
 • #336: Nguyên gia gặp chuyện
 • #337: Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương
 • #338: Đi săn gặp nạn
 • #339: Trương gia có thiếp
 • #340: Đến Thành Đô
 • #341: Gặp lại giai nhân
 • #342: Thục loạn lại lên
 • #343: Hồi tâm chuyển ý
 • #344: Nắm lấy cơ hội
 • #345: Nhất chiến thành danh
 • #346: Dạ tập Lư Xuyên
 • #347: Lại trở về Thành Đô
 • #348: Sáo lộ quá sâu
 • #349: Đêm đi dạo Thành Đô
 • #350: Thôi phủ thọ yến (thượng)
 • #351: Thôi phủ thọ yến (trung)
 • #352: Thôi phủ thọ yến (hạ)
 • #353: Rẽ đường hướng nam
 • #354: Đi thuyền ra Xuyên
 • #355: Giang Hạ mua người hầu
 • #356: Trường An tin buồn
 • #357: Tân đế đăng cơ
 • #358: Trở về Trường An
 • #359: Bái kiến Nguyệt lão
 • #360: Gặp mặt tân quân
 • #361: Hôn lễ chuẩn bị
 • #362: Đồ cưới nỗi lo
 • #363: Lại lĩnh lính mới
 • #364: Bá Thượng lính mới
 • #365: Nạp chinh thỉnh kỳ
 • #366: Thánh đến quân doanh
 • #367: Biến khéo thành vụng
 • #368: Năm mới đại yến
 • #369: Quán rượu ngẫu nhiên gặp
 • #370: Cải trang vi hành (thượng)
 • #371: Cải trang vi hành (hạ)
 • #372: Tham quan viên trạch
 • #373: Thượng nguyên đêm trước (thượng)
 • #374: Thượng nguyên đêm trước (hạ)
 • #375: Ngư Long hội đèn lồng (thượng)
 • #376: Ngư Long hội đèn lồng (trung)
 • #377: Ngư Long hội đèn lồng (hạ)
 • #378: Nhắc nhở vợ khờ
 • #379: Thanh Hư cầu nguyện
 • #380: Thiên triệu cầu vồng
 • #381: Đón dâu đêm trước
 • #382: Ngày cưới
 • #383: Bái đường thành thân
 • #384: Động phòng hoa chúc
 • #385: Tân hôn yến nhĩ
 • #386: Rể mới hồi môn
 • #387: Tiết Huân nỗi lo
 • #388: Thị sát trang viên (thượng)
 • #389: Thị sát trang viên (hạ)
 • #390: Ra sức ngăn đàm phán
 • #391: Tướng quốc tiến cử người tài
 • #392: Thi rớt tú tài
 • #393: Trước giờ xuất phát
 • #394: 2 cỗ thế lực
 • #395: Đường đi nghe báo động
 • #396: Dò hỏi tình báo
 • #397: Tìm kiếm tung tích địch
 • #398: Đêm diệt hãn phỉ
 • #399: Cấp cứu bệnh nữ
 • #400: Lương Châu danh y
 • #401: Thần y chuộc tội
 • #402: Đến Cam Châu
 • #403: Nhậm chức diễn thuyết
 • #404: Tướng quân lựa chọn
 • #405: Mãnh Tử thu hoạch
 • #406: Vừa đấm vừa xoa
 • #407: Lính mới tình cảnh
 • #408: Trương Dịch nội ứng
 • #409: Nội vụ lính mới
 • #410: Tổ chức lại lính mới
 • #411: Lung lạc nha quan
 • #412: Chiến tranh tiến đến
 • #413: Sau cùng chuẩn bị chiến đấu
 • #414: Sơ bộ tiến công
 • #415: Huyết chiến Trương Dịch (thượng)
 • #416: Huyết chiến Trương Dịch (trung)
 • #417: Huyết chiến Trương Dịch (hạ)
 • #418: Phản thủ làm công
 • #419: Kỳ Liên thú bảo
 • #420: Túc Đặc cự thương
 • #421: Xuất binh Tửu Tuyền
 • #422: Tú tài chi quân
 • #423: Hoắc hoạn bí mật gián
 • #424: Đêm đoạt Tửu Tuyền
 • #425: Mộng tỉnh thời gian
 • #426: Dìu dắt chi ân
 • #427: Đánh lén quân bảo
 • #428: Sa Đà sứ giả
 • #429: 1 sóng 3 rẽ
 • #430: Có mất có được
 • #431: Dự bị kế sách
 • #432: Cát hồ nghi ngờ
 • #433: Đạt thành hiệp nghị
 • #434: Trường An sĩ tử
 • #435: Trao đổi tù binh
 • #436: Quân bổng vấn đề
 • #437: Cơ duyên trùng hợp
 • #438: Cấu kết Sa Đà
 • #439: Tìm gạo làm bếp
 • #440: Không bột đố gột nên hồ
 • #441: Đại hỉ lâm môn
 • #442: Đôn Hoàng tin tức
 • #443: Cánh đồng tuyết hành quân
 • #444: Sa Châu Thổ Phiên
 • #445: Xuất binh chi tranh
 • #446: Kiếm chỉ Sa Châu
 • #447: Liệu địch ở phía trước
 • #448: Chính diện chặn đánh
 • #449: Toàn diệt quân địch
 • #450: Hàn Hoảng bãi tướng
 • #451: Lại trở về An Tây
 • #452: Trở lại chốn cũ
 • #453: Truy kích đồ quân nhu
 • #454: Hiệp thương phân chia giới
 • #455: Triều đình tin tức
 • #456: Lư Kỷ thăm bệnh
 • #457: Sinh lòng thoái ý
 • #458: Mộng tỉnh thời gian
 • #459: Thê thảm đánh đổi
 • #460: Sau cùng lựa chọn
 • #461: Đường Phiên đàm phán
 • #462: Tuyên triệu vào kinh
 • #463: Đuổi tận giết tuyệt
 • #464: Lui các người chết
 • #465: Phía sau màn lão hồ
 • #466: Ra ngoài ý định
 • #467: Quân thần chết bệnh
 • #468: Lấy ám đối với ám
 • #469: Thảm liệt phục thù
 • #470: Lư Kỷ bái tướng
 • #471: Kinh thành đồng dao
 • #472: Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê
 • #473: Nội vụ phản kích
 • #474: Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng
 • #475: Phòng ngừa chu đáo
 • #476: Hà Tây giám quân
 • #477: Đối chọi gay gắt
 • #478: Tài phú rút lui
 • #479: Lại lần nữa làm khó dễ
 • #480: Liên hoành hợp tung
 • #481: Kịp thời nhắc nhở
 • #482: Cả đêm ra kinh
 • #483: Không thu hoạch được gì
 • #484: Phiên trấn làm loạn
 • #485: Nội cung tranh luận kịch liệt
 • #486: Hiểu lấy lợi hại
 • #487: Chở đến Trương Dịch
 • #488: Chiến hỏa lan tràn
 • #489: Hoạn quan đọc tâm
 • #490: Phương xa tin dữ
 • #491: Trang viên thả câu
 • #492: Không bột đố gột nên hồ
 • #493: Chiến cuộc nghịch chuyển
 • #494: Binh biến đêm trước
 • #495: Kính Nguyên binh biến (thượng)
 • #496: Kính Nguyên binh biến (trung)
 • #497: Kính Nguyên binh biến (hạ)
 • #498: Xuất binh cần vương
 • #499: Triệt để phơi bày
 • #500: Khẳng khái phó nghĩa
 • #501: Thật cũng giả lúc
 • #502: Đối mặt lựa chọn
 • #503: Thiên hạ chia ba
 • #504: Ung huyện ngẫu nhiên gặp
 • #505: Vô hạn thỏa hiệp
 • #506: Chủ chiến xuất binh
 • #507: Bên ngoài quấy rối
 • #508: Kiêu binh tất bại
 • #509: Đàm phán điều kiện
 • #510: Sinh tồn chi đạo
 • #511: Ngân tiễn cảnh cáo
 • #512: Anh hoa héo tàn
 • #513: Độc Cô U Lan
 • #514: Lũng Hữu tin tức
 • #515: Thuốc nổ lần đầu lên tiếng
 • #516: Nửa độ mà kích
 • #517: Xuân Lôi chân nhân
 • #518: Binh cắm phía sau lưng
 • #519: Nội ứng ngoại hợp
 • #520: Giải cứu Đường dân
 • #521: Áp lực như núi
 • #522: Lúa mạch chín
 • #523: Đoạt mạch chi chiến (thượng)
 • #524: Đoạt mạch chi chiến (hạ)
 • #525: Rút quân điều kiện
 • #526: Quý giá tài nguyên
 • #527: Mùa đông chuẩn bị chiến đấu
 • #528: Bỏ nhưng không lui
 • #529: Xuất chinh An Tây
 • #530: An Tây quân tình
 • #531: Dạ tập Thả Mạt
 • #532: Binh lâm Vu Điền
 • #533: Sa Châu chi chiến (thượng)
 • #534: Sa Châu chi chiến (trung)
 • #535: Sa Châu chi chiến (hạ)
 • #536: Thu phục Hà Tây
 • #537: An Tây liên quân
 • #538: Kịch chiến Sơ Lặc
 • #539: Lại lần nữa bắc phạt
 • #540: Lại đi cổ đạo
 • #541: Huyết chiến Đình Châu (thượng)
 • #542: Huyết chiến Đình Châu (trung)
 • #543: Huyết chiến Đình Châu (hạ)
 • #544: Khôi phục Bắc Đình
 • #545: Dựa thế thúc đẩy loạn
 • #546: Đuổi sói nuốt hổ
 • #547: Y Ngô đàm phán
 • #548: Nghịch ta thì chết
 • #549: Bất ngờ phát hiện
 • #550: Khảo sát Cao Xương
 • #551: Binh vây Lạc Dương
 • #552: Trung Nguyên dị biến
 • #553: Bắc Đường phế đế
 • #554: Tiết Huân đêm đi
 • #555: Chợt nghe tin vui
 • #556: Nghiên cứu chế tạo không dễ
 • #557: Cam Châu quặng sắt
 • #558: Nhan công đến
 • #559: Tiền đồng nguy cơ
 • #560: Lửa sém lông mày
 • #561: Đoàn đội chi mộng
 • #562: Người mới người cũ
 • #563: Thiên Sách ngoại vệ
 • #564: Dần dần dạy bảo
 • #565: Mấu chốt thí nghiệm
 • #566: Cát hồ tin tức
 • #567: Bất ngờ nạn dân
 • #568: Khẩn cấp cứu trợ
 • #569: Lưu dân kéo tới
 • #570: Liên hoàn độc kế
 • #571: Hoạn quan tham gia vào chính sự
 • #572: Tìm tra gian tế
 • #573: Tháng 2 tây chinh
 • #574: Gặp phải gián điệp
 • #575: Sa Châu đêm đi
 • #576: Hồi Hột sứ giả
 • #577: Lần đầu biết địch tình
 • #578: Dạ tập Cát hồ
 • #579: Khẩn cấp biến cố
 • #580: Mạo hiểm một kích
 • #581: Vây Nguỵ cứu Triệu
 • #582: Toái Diệp đại chiến (thượng)
 • #583: Toái Diệp đại chiến (trung)
 • #584: Toái Diệp đại chiến (hạ)
 • #585: Nối lại duyên cũ
 • #586: Phá vây chi chiến
 • #587: Lại khởi Lý Thịnh
 • #588: Tiên lễ hậu binh
 • #589: Ân uy cùng dùng
 • #590: Quyền dụ lợi dụ
 • #591: Rút thăm chia phòng
 • #592: Linh Châu khách tới
 • #593: Kế ly gián
 • #594: Cây bông vải ngày hội
 • #595: Trường An điềm lành
 • #596: Đột phá người
 • #597: Nam Đường sinh biến
 • #598: Đảng Hạng dã tâm
 • #599: Linh Châu tranh đoạt
 • #600: Ăn miếng trả miếng
 • #601: Hỏa thiêu An Tĩnh
 • #602: Nội bộ thanh tẩy
 • #603: Nghe tin hiểu địch
 • #604: Khó mà ứng đối
 • #605: Đêm đoạt Tiêu Quan
 • #606: Đàm phán sứ giả
 • #607: Mỗi người nhường 1 bước
 • #608: Đạt thành khế ước
 • #609: Nhà có con cái
 • #610: Mạch đao tăng cường quân bị
 • #611: Hà Đông tình báo
 • #612: Công Tôn gia tộc
 • #613: Diên Châu dầu hỏa
 • #614: Không mưu mà hợp
 • #615: Ngoại cảnh thuộc địa
 • #616: Đánh lén Định Hồ
 • #617: Vân Châu tập Hồ
 • #618: Xâm nhập địch bên trong
 • #619: Cùng đi săn Thái Nguyên
 • #620: Đoạt thành nội chiến
 • #621: Quân tâm hỗn loạn
 • #622: Sụp đổ
 • #623: Thái Nguyên Vương thị
 • #624: Tranh thủ thế gia
 • #625: Hoàng quyền ám đấu
 • #626: Cha vợ quý nhờ con rể
 • #627: Hoài Tây khách tới
 • #628: Hoài Tây biến thiên
 • #629: Rút củi dưới đáy nồi
 • #630: Mã tràng du lịch
 • #631: Lý Bí nhập thế
 • #632: Gấp rút tiếp viện Vân Châu
 • #633: Không cách nào né tránh
 • #634: Thú bị nhốt chi diệt
 • #635: Đàm binh trên giấy
 • #636: Tưởng Cán trộm thư
 • #637: Dạ tập Hoắc Ấp
 • #638: Cắt đứt đường lui
 • #639: Bắt rùa trong hũ
 • #640: Cùng nhau đối địch
 • #641: Giáng Châu lựa chọn
 • #642: Bùi thị gia chủ
 • #643: Đón đầu thống kích
 • #644: Binh lâm Thượng Đảng
 • #645: Quét ngang Hà Đông
 • #646: Tiên lễ hậu binh
 • #647: Đàm phán vỡ tan
 • #648: Thâm cung kinh biến (thượng)
 • #649: Thâm cung kinh biến (hạ)
 • #650: Chu Thử quyết định
 • #651: Đông dời Thái Nguyên (thượng)
 • #652: Đông dời Thái Nguyên (hạ)
 • #653: Tuần sát tình hình bệnh dịch
 • #654: Đoàn tụ Tấn cung
 • #655: Thám tử sa lưới
 • #656: Mưa gió sắp đến
 • #657: Chu Thử đăng cơ
 • #658: Quan nội thế công (thượng)
 • #659: Quan nội thế công (hạ)
 • #660: 2 tuyến tiến công
 • #661: Tương kế tựu kế
 • #662: Dũng đoạt Lạc quan
 • #663: Quan nội kết luận
 • #664: Vận chuyển chưa tới
 • #665: Khác thường điều kiện
 • #666: Phó sứ để lộ bí mật
 • #667: Ngầm hiểu lẫn nhau
 • #668: Tuần sát trường thi
 • #669: Bên tai không tĩnh
 • #670: Khâm vương sự kiện
 • #671: Thủ đoạn độc ác
 • #672: Đầu danh trạng
 • #673: Bóp chặt yết hầu
 • #674: Chợ phía Tây tuần thăm
 • #675: Tạo áp lực gấp đôi
 • #676: Dùng trí Vũ Quan (thượng)
 • #677: Dùng trí Vũ Quan (hạ)
 • #678: Cự tuyệt trả giá
 • #679: Trinh Nguyên năm mới
 • #680: Vương gia say rượu
 • #681: Khẩn cấp nghị sự
 • #682: Đặc thù lợi ích
 • #683: Nam Đường đặc sứ
 • #684: Thất thủ bị bắt
 • #685: Anh tài đúng cách
 • #686: Trường An trống rỗng
 • #687: Uy hiếp xuất binh
 • #688: Hoạn quan họa nước
 • #689: Thái Nguyên khai bảng
 • #690: Tư Kết tin tức
 • #691: Thị sát Vân Châu
 • #692: Bạch Đăng thuật sử
 • #693: Bắc chinh quyết định
 • #694: Thảo nguyên trinh sát
 • #695: Hồi Hột công chúa
 • #696: Tướng quân bản sắc
 • #697: Phơi bày thân phận
 • #698: Hồi Hột xuất binh
 • #699: Hồn Hà chi chiến
 • #700: Khả hãn cái chết
 • #701: Giúp người hoàn thành ước vọng
 • #702: Ngoan cố chống cự
 • #703: Công chiếm vương thành
 • #704: Nội bộ trộn lẫn cát
 • #705: Dũng đuổi giặc cùng đường
 • #706: Nô lệ chuộc lại
 • #707: Tuần sát thuyền tràng
 • #708: Lại thêm 1 con
 • #709: Đại xá phương án
 • #710: Vô sỉ mở miệng
 • #711: Tiết Huân trở về
 • #712: Đông thú khúc nhạc dạo
 • #713: Bí mật trao đổi
 • #714: Đông thú trước thời hạn
 • #715: Gác giáo đợi tấn công
 • #716: Chim chọn lương mộc
 • #717: Săn thành hành động
 • #718: Kịch chiến Huyền Vũ
 • #719: Trở lại Trường An (thượng)
 • #720: Trở lại Trường An (hạ)
 • #721: Cướp đoạt Thương Châu
 • #722: Một viên đá ngàn cơn sóng
 • #723: Kinh Triệu Đỗ thị
 • #724: Địch nhân chung
 • #725: Độc Cô lựa chọn
 • #726: Dân gian đề nghị
 • #727: Quan viên đại hội
 • #728: Phích lịch thủ đoạn
 • #729: Thẳng thắn
 • #730: Lung lạc lòng người
 • #731: Triệt để thanh toán
 • #732: Thành Đô người tới
 • #733: Chỗ ẩn thân
 • #734: Làm việc cho ta
 • #735: Cần cầm thành ý
 • #736: Chó cùng rứt giậu (thượng)
 • #737: Chó cùng rứt giậu (trung)
 • #738: Chó cùng rứt giậu (hạ)
 • #739: Ngày giỗ cung biến (thượng)
 • #740: Ngày giỗ cung biến (trung)
 • #741: Ngày giỗ cung biến (hạ)
 • #742: Nam Đường cải nguyên
 • #743: Lũ xuân báo nguy trước
 • #744: Trong dự liệu
 • #745: Hoài Bắc không có cá
 • #746: Tập kích bất ngờ Giang Đô
 • #747: Thị sát Vận Hà
 • #748: Điền trạch khai phát
 • #749: Trường An cũ thành
 • #750: Cảm Nghiệp nữ ni
 • #751: Ban đêm u mộng
 • #752: Đậu hũ Quách Bình
 • #753: Thân tình khó vượt qua
 • #754: Phát tài con đường mới
 • #755: Chu gia Quân Ngọc
 • #756: Xử lý thích đáng
 • #757: Thị trường điều tra
 • #758: Tụ nhà buôn cùng bàn bạc
 • #759: Người trả giá cao được
 • #760: Hàn Hoảng nỗi lo
 • #761: Giang Nam cầu viện
 • #762: Người ở có phòng
 • #763: Người nhà đoàn tụ
 • #764: Giang Đô phong vân
 • #765: Dạ tập thuyền tràng
 • #766: Cải trang vi hành
 • #767: Lũng Hữu tin gấp
 • #768: Đánh giáp lá cà
 • #769: Bọ ngựa bắt ve
 • #770: Cao nguyên tranh phong (thượng)
 • #771: Cao nguyên tranh phong (hạ)
 • #772: Thị sát Diêm Châu
 • #773: Hâm rượu nói lời tạm biệt
 • #774: Thế gia nguy cơ
 • #775: Rời khỏi Ba Thục (thượng)
 • #776: Rời khỏi Ba Thục (hạ)
 • #777: Hà Bắc khách tới
 • #778: Vòng vèo
 • #779: Thôi thị thái độ
 • #780: Đục nước béo cò
 • #781: Đánh lén Hà Nội
 • #782: 2 đường xuất chinh
 • #783: Cưỡng đoạt Phũ Khẩu
 • #784: Vây thành đánh viện binh
 • #785: Khinh kỵ dạ tập
 • #786: Thế gia nỗi lo
 • #787: Ngọc Chân cung chủ
 • #788: Giáo viên khó tìm
 • #789: Đem lời làm rõ
 • #790: Ngụy quốc sứ đến
 • #791: Giải thích hợp lý
 • #792: Cử hiền thu tài
 • #793: Bị ép thỏa hiệp
 • #794: Thong dong mưu đồ
 • #795: Giang Nam tin khẩn
 • #796: Vượt ải qua trạm
 • #797: Viện quân đến
 • #798: Giữa sông kinh lôi
 • #799: Vây Nguỵ cứu Triệu
 • #800: Lôi kéo thủ đoạn
 • #801: Sơ bộ đàm phán
 • #802: Đạt thành nhận thức chung
 • #803: Cả nhà du lịch
 • #804: Thu sớm dạo phố
 • #805: Đang "hot" minh tinh
 • #806: Khí tiết tuổi già khó giữ được (thượng)
 • #807: Khí tiết tuổi già khó giữ được (trung)
 • #808: Khí tiết tuổi già khó giữ được (hạ)
 • #809: Tướng vị cơ hội
 • #810: Thế lực đại biểu
 • #811: Nhà có khách quý
 • #812: Mới mời ghế khách
 • #813: Vãn lai xuân cấp
 • #814: Sóng ngầm phun trào
 • #815: Cải biến dự tính ban đầu
 • #816: Lại lần nữa thăm dò
 • #817: Đạo tặc sự kiện
 • #818: Không như mong muốn
 • #819: Ngoài dự liệu
 • #820: Đạo cung dâng hương (thượng)
 • #821: Đạo cung dâng hương (hạ)
 • #822: Hán Trung sự kiện (thượng)
 • #823: Hán Trung sự kiện (trung)
 • #824: Hán Trung sự kiện (hạ)
 • #825: 2 nha cùng nghị
 • #826: Trước thời hạn an bài
 • #827: Băng hồ sự kiện
 • #828: Lo được lo mất
 • #829: 3 cái phương án
 • #830: Huynh đệ khuyên bảo
 • #831: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
 • #832: Khoa cử danh ngạch
 • #833: Triệt để nhận sợ
 • #834: Giang Nam tử đệ
 • #835: Nguy cơ bộc phát
 • #836: Vòng quanh điều tra
 • #837: Sự kiện khẩn cấp
 • #838: Ngàn dặm truy tung (thượng)
 • #839: Ngàn dặm truy tung (trung)
 • #840: Ngàn dặm truy tung (hạ)
 • #841: Lưỡng bại câu thương
 • #842: Vạch mặt
 • #843: Sĩ tử Hàn Dũ
 • #844: Khơi mào tranh chấp
 • #845: Triệu Ngụy chi chiến
 • #846: Hiểu lấy lợi hại
 • #847: Tiến sĩ cập đệ
 • #848: Trước thời hạn tiếp
 • #849: Chu Thao xuôi nam
 • #850: Đưa tới cửa
 • #851: Long Cương hành cung
 • #852: Triệu Châu chi chiến
 • #853: Sách lược sai lầm
 • #854: Đích thân tới Triệu Châu
 • #855: Tỉnh Hình dị động
 • #856: Dạ tập Tỉnh Hình
 • #857: Dịch Châu tin khẩn
 • #858: Hoảng hốt bắc rút lui
 • #859: Dạ tập Tín Đô
 • #860: Tiến vào U Châu
 • #861: Lư gia đầu danh
 • #862: Nửa đường mà kích
 • #863: Kế hoạch hủy bỏ
 • #864: Hoàn thiện trang bị
 • #865: 800 dũng sĩ
 • #866: Công chiếm U Châu
 • #867: An ổn dân tâm
 • #868: U Yến thu quan
 • #869: Hà Bắc đàm phán (thượng)
 • #870: Hà Bắc đàm phán (hạ)
 • #871: Tiến sĩ chọn quan
 • #872: Quách Trương thông gia
 • #873: Lòng yêu chàng rồi
 • #874: Nghiêm khắc cảnh cáo
 • #875: Toái Diệp hủ bại
 • #876: Tới cửa cáo trạng
 • #877: Giải khai chân tướng
 • #878: Thế cục gian nan
 • #879: Bí mật điều tra
 • #880: Bạc thuyền quá cảnh
 • #881: Ngoài ý muốn
 • #882: Lừa dối qua ải
 • #883: Tiền mới phương án
 • #884: Giám định bí quyết
 • #885: Trưng cầu ý kiến
 • #886: Nhà có quy củ
 • #887: Phi thường đề nghị
 • #888: Chữ in rời cho thuê
 • #889: Mỗi người thành trận
 • #890: Khẩn trương chuẩn bị thành lập
 • #891: Tửu quán giao dịch
 • #892: Khơi mào sự cố
 • #893: Miệng lưỡi lanh lợi giải thích
 • #894: Giãy giụa cầu sinh
 • #895: Báo chí ra đời
 • #896: Tụ nghĩa trừ yêm
 • #897: Giả hí thành chân
 • #898: Chính biến thanh toán
 • #899: Tài phú đổi chủ
 • #900: Đạt thành giao dịch
 • #901: Gặp được quý nhân
 • #902: Chợ phía đông chuyển hình
 • #903: Dị chủng quả bông già
 • #904: Hoang dã báo trở về đội ngũ cũ
 • #905: Giao thừa cúng tổ tiên
 • #906: Toái Diệp gửi thư
 • #907: Khẩn cấp ứng đối
 • #908: Bội tín vứt bỏ ước
 • #909: Thật giả Lý Bảo
 • #910: Đêm đoạt An Dương
 • #911: 3 nhà săn Ngụy
 • #912: Dùng người thì không nghi ngờ người
 • #913: Trăm vạn nạn dân
 • #914: Kiên thành khó phá
 • #915: Kế ly gián
 • #916: Tuyệt vọng thảm bại
 • #917: Công cao trấn chủ
 • #918: Nửa đường chặn đường
 • #919: Nguyên Thành áo cưới (thượng)
 • #920: Nguyên Thành áo cưới (hạ)
 • #921: Tìm kiếm thủ lĩnh quân địch
 • #922: Không cam lòng thất bại
 • #923: Cả đêm xuất binh
 • #924: Bôn tập Lê Dương (thượng)
 • #925: Bôn tập Lê Dương (hạ)
 • #926: Hiến kế nam rút lui
 • #927: Đêm tối rút lui
 • #928: Bạn cũ trùng phùng
 • #929: Bồ Tân gặp nhau
 • #930: Bất lương cạnh tranh
 • #931: Rượu giả báo án
 • #932: Vốn là cố nhân
 • #933: Tuổi trẻ Huyện lệnh
 • #934: Xuân đến Tân Phong
 • #935: Chương Hà hải cảng
 • #936: Phân hoá chèn ép
 • #937: Vừa đấm vừa xoa
 • #938: Bí mật tranh thủ
 • #939: Ngàn vàng mua ngựa
 • #940: Toái Diệp thất thủ
 • #941: Họa từ lời trẻ con
 • #942: Nhân vật mấu chốt
 • #943: Thừa cơ mà vào
 • #944: Bọ ngựa ở phía sau
 • #945: Kiêu binh kế sách
 • #946: Thái hậu mật chiếu
 • #947: Tập kích bất ngờ Kiếm Các (thượng)
 • #948: Tập kích bất ngờ Kiếm Các (hạ)
 • #949: Thục trung đại loạn
 • #950: Đại quân vào Thục
 • #951: Oán hận chất chứa đã lâu
 • #952: Trừ tệ cải cách
 • #953: Tao ngộ chi chiến
 • #954: Chạy trốn cơ hội
 • #955: Chiến thuật ban đầu định
 • #956: Dời đô chi nghị
 • #957: Ngoài ý muốn thất thủ
 • #958: Dự phòng biện pháp
 • #959: Trước thời hạn xuất phát
 • #960: Nửa đường cướp người
 • #961: Toàn diện bị động
 • #962: Phù Lăng giết tù binh
 • #963: Lớn nhất sơ hở
 • #964: Yêm đảng hủy diệt
 • #965: Cuối cùng gặp Thái hậu
 • #966: Bắc nha hủy diệt
 • #967: Gặp lại Thái hậu
 • #968: Phát hiện bí mật
 • #969: Vây thành đánh viện binh (thượng)
 • #970: Vây thành đánh viện binh (trung)
 • #971: Vây thành đánh viện binh (hạ)
 • #972: Cướp đoạt Nhã Châu
 • #973: 2 cái chỗ trống
 • #974: Thái hậu hiểu ra
 • #975: Lý Bí can gián
 • #976: Đưa con rèn luyện
 • #977: Tự giới hạn quyền lực
 • #978: Lấp không bằng khai thông
 • #979: Cẩm Thành viếng nhà
 • #980: Đạo cung xây dựng thêm
 • #981: Phòng nghỉ luận chính sự
 • #982: Phúc này họa này
 • #983: Phụ tử tâm sự
 • #984: Chuyển nghề bước mới
 • #985: Đãi khách thâm ý
 • #986: Lần nữa tuyển tướng
 • #987: Mấu chốt 1 phiếu
 • #988: Triều đình kịch đấu
 • #989: Cả đêm đào vong
 • #990: Chú ý Kinh Châu
 • #991: Tương Dương loạn tới
 • #992: Đục nước béo cò
 • #993: Tập kích bất ngờ Tương Dương
 • #994: Tiểu Đổng làm mồi nhử
 • #995: Ngư ông đắc lợi
 • #996: Thiên tử học vẽ
 • #997: Theo nhau mà đến
 • #998: Dò xét bệnh tình
 • #999: Giá lâm Lưu phủ
 • #1000: Ban thưởng thâm ý
 • #1001: Hàn Hoảng vào kinh (thượng)
 • #1002: Hàn Hoảng vào kinh (hạ)
 • #1003: Cân nhắc xuất binh
 • #1004: Rút củi dưới đáy nồi
 • #1005: Quân tướng tranh luận kịch liệt
 • #1006: Binh Lâm Giang nam (thượng)
 • #1007: Binh Lâm Giang nam (hạ)
 • #1008: Không cam tâm
 • #1009: Tấn Lăng chặn đánh
 • #1010: Vương Hựu hiến mưu
 • #1011: Chú mục đông nam
 • #1012: Dấu vết để lại
 • #1013: Tiệm thuốc sự kiện
 • #1014: Lĩnh Nam phong vân (thượng)
 • #1015: Lĩnh Nam phong vân (trung)
 • #1016: Lĩnh Nam phong vân (hạ)
 • #1017: Kế trong kế
 • #1018: Lòng có bất bình
 • #1019: Lĩnh Nam cơ hội buôn bán
 • #1020: Xuân sông nước ấm
 • #1021: Tìm kiếm tình báo
 • #1022: Ngăn cản nguy hiểm
 • #1023: Xem xét thời thế
 • #1024: Lấy công chuộc tội
 • #1025: Bôn tập Tuyên Châu
 • #1026: Chiến cuộc phán đoán sai
 • #1027: Kính huyện bố trí mồi
 • #1028: Cát Châu chặt đầu
 • #1029: Tuyền Châu đại án (thượng)
 • #1030: Tuyền Châu đại án (hạ)
 • #1031: Tiền tệ chi tranh (thượng)
 • #1032: Tiền tệ chi tranh (hạ)
 • #1033: Tiền thị vào kinh
 • #1034: Ngân phiếu chấn động
 • #1035: Giao tử ra đời
 • #1036: Ngân phiếu nghi ngờ
 • #1037: Cẩn thận thăm dò
 • #1038: Đánh cỏ động rắn
 • #1039: Răn đe
 • #1040: Hối đoái sự kiện
 • #1041: Trước giờ đại chiến
 • #1042: Mật biết động tĩnh
 • #1043: Dạ tập Giang Lăng
 • #1044: Giang Thành hỗn chiến
 • #1045: Vượt sông xuất binh
 • #1046: Đêm trăng chặn đánh
 • #1047: Hãm sâu vũng bùn
 • #1048: Lão tướng hạ màn
 • #1049: Tuần sát Giang Tả
 • #1050: Khi quân võng thượng
 • #1051: Tuần sát Tô Châu
 • #1052: Giang Đô chi biến
 • #1053: Tính toán trước thời hạn
 • #1054: Khó lòng phòng bị
 • #1055: Lửa lớn đoạt thành
 • #1056: Sông Hoài phong tỏa
 • #1057: Bạch Thủy vây quét
 • #1058: Lại đến Giang Hạ
 • #1059: Tửu lâu tiểu tụ
 • #1060: Trở về Trường An
 • #1061: Tiêu Quan diệt châu chấu
 • #1062: Tiết kiệm tiền lấy lợi tức
 • #1063: Lạc Dương bố cục (thượng)
 • #1064: Lạc Dương bố cục (trung)
 • #1065: Lạc Dương bố cục (hạ)
 • #1066: Bày ván hạ cờ (1)
 • #1067: Bày ván hạ cờ (2)
 • #1068: Bày ván hạ cờ (3)
 • #1069: Bày ván hạ cờ (4)
 • #1070: Bày ván hạ cờ (5)
 • #1071: Bày ván hạ cờ (6)
 • #1072: Tuyền Châu tin tức
 • #1073: Tin yêu dần dần nhạt
 • #1074: Mấu chốt 1 bước
 • #1075: Tuyền Châu nghị sự
 • #1076: Động tĩnh ở giữa
 • #1077: Trung Nguyên tái chiến
 • #1078: Cái hố Hải Châu
 • #1079: Binh lâm Tuyền Châu (thượng)
 • #1080: Binh lâm Tuyền Châu (hạ)
 • #1081: Nhân chi thường tình
 • #1082: Kiểu mới cửa sổ
 • #1083: Thị sát Lam Điền
 • #1084: Tập kết Đăng Châu
 • #1085: Chiến cuộc bất lợi
 • #1086: Hào Hàm chi biến (thượng)
 • #1087: Hào Hàm chi biến (hạ)
 • #1088: Áp bách rút quân
 • #1089: Đêm tối đi gấp
 • #1090: Đêm mưa dạ tập
 • #1091: Công hãm Lịch Thành
 • #1092: Tiến thối lưỡng nan
 • #1093: Bạch Cư bất dịch
 • #1094: Long Thúy chi phòng
 • #1095: Ẩn thứ ám phục
 • #1096: Đường Châu thương hội
 • #1097: Dự thi tiến hành
 • #1098: Tiêu trừ lợi thế
 • #1099: Trung dũng chi tướng
 • #1100: Can gián không bằng thay đổi
 • #1101: Cướp trại bị cướp
 • #1102: Tề quốc diệt vong
 • #1103: Khoa cử yết bảng
 • #1104: Phụ tử thổ lộ tâm tình
 • #1105: Say rượu lỡ lời
 • #1106: Chu Thử có con
 • #1107: Hợp tung liên hoành (thượng)
 • #1108: Hợp tung liên hoành (hạ)
 • #1109: Mật Châu dò xét
 • #1110: Hai bút cùng vẽ
 • #1111: Dạ tập đầu tường
 • #1112: Trăm quân cùng tiến
 • #1113: Tiến thối lưỡng nan
 • #1114: Đón đầu thống kích
 • #1115: Thành Hoàng đêm binh
 • #1116: 3 châu về Tấn
 • #1117: Kích sát đại án
 • #1118: Mới thấy điểm đáng ngờ
 • #1119: Chậm hơn 1 bước
 • #1120: Mới tướng nhân tuyển
 • #1121: Thần bí đối thủ
 • #1122: Nho nhỏ lỗ hổng
 • #1123: Nhân vật mấu chốt
 • #1124: Giám thị sơ hở
 • #1125: Hán Trung sơn trang
 • #1126: Võ quán đột phá
 • #1127: Thu chi đông du
 • #1128: Phát động quần chúng
 • #1129: Giai đoạn thắng lợi
 • #1130: Lạc Dương dị động
 • #1131: Thái tử ra khỏi thành
 • #1132: Thâm cung mật nghị
 • #1133: Giả thoáng 1 thương
 • #1134: Tống Châu chi biến
 • #1135: Tấn quân sứ giả
 • #1136: Trung Nguyên tái chiến
 • #1137: Đường thô phổ biến
 • #1138: Nạn dân làn sóng tới
 • #1139: Nạn dân đại doanh
 • #1140: Dụ binh kế sách
 • #1141: Đồng bằng khốn ngựa
 • #1142: Lại lần nữa cầu hòa
 • #1143: Tiếp nhận điều kiện
 • #1144: Đêm đoạt Từ Châu
 • #1145: Đầu dê kế sách
 • #1146: Không bột đố gột nên hồ
 • #1147: Mở một mặt lưới
 • #1148: Trở lại chốn cũ
 • #1149: Hải ngoại trở về
 • #1150: Tuyền Châu nghỉ ngơi
 • #1151: Hoạ từ trong nhà
 • #1152: Ôn dịch tai ương
 • #1153: Mới ngựa gỗ thành Troa
 • #1154: Khẩn cấp sắp xếp
 • #1155: Tống Thành ôn họa
 • #1156: Toàn quân bị diệt
 • #1157: Báo danh chọn tú
 • #1158: Nguy hiểm quá lớn
 • #1159: Thi khúc tiểu hội
 • #1160: Hoành Tắc biên thành
 • #1161: Đầu mối mới
 • #1162: Cuối cùng bắt giữ đột phá
 • #1163: Phía sau màn thủ phạm
 • #1164: Đến nhà toạ đàm
 • #1165: Khai thác mạch suy nghĩ
 • #1166: Lại tra manh mối
 • #1167: Hành động suốt đêm
 • #1168: Trọng yếu đột phá
 • #1169: Nhà có nghiêm mẫu
 • #1170: Đậu Lư Quảng Nguyên
 • #1171: Chợ phía Tây thăm dân
 • #1172: Độc Cô tai hoạ ngầm
 • #1173: Rút củi dưới đáy nồi
 • #1174: Sau lưng đâm đao
 • #1175: Liễu ám hoa minh
 • #1176: Tộc tế đại sự
 • #1177: Thoát khỏi tội lỗi
 • #1178: Trí mạng mồi nhử
 • #1179: Quách thị gia tộc
 • #1180: Kỳ Lân trang viên
 • #1181: Cá lớn mắc câu
 • #1182: Cả đêm tiêu diệt toàn bộ
 • #1183: Hành động suốt đêm
 • #1184: Khẩn cấp tụ hội
 • #1185: Đề bạt uy vọng
 • #1186: Tử Hà bí cốc
 • #1187: Nhổ cỏ nhổ tận gốc
 • #1188: Lạc Dương dị động
 • #1189: Kinh hãi xuất hiện dịch bệnh
 • #1190: Cách giải quyết
 • #1191: Dư luận chi kiếm (thượng)
 • #1192: Dư luận chi kiếm (hạ)
 • #1193: An trí chi tranh
 • #1194: Lao công thị trường
 • #1195: Ngày xuân sức sống
 • #1196: Bão táp truy xét buôn lậu (thượng)
 • #1197: Bão táp truy xét buôn lậu (hạ)
 • #1198: Tân La học sinh
 • #1199: Toàn tuyến phong tỏa
 • #1200: Liên tục tạo áp lực
 • #1201: Tân La sứ giả
 • #1202: Chợ phía đông danh điếm
 • #1203: Mới mạch suy nghĩ
 • #1204: Chu Thử tin tức
 • #1205: 4 đường đại quân
 • #1206: Ngoại vi chi chiến (thượng)
 • #1207: Ngoại vi chi chiến (trung)
 • #1208: Ngoại vi chi chiến (hạ)
 • #1209: Binh vây Lạc Dương (thượng)
 • #1210: Binh vây Lạc Dương (trung)
 • #1211: Binh vây Lạc Dương (hạ)
 • #1212: Bên đường giết người
 • #1213: Động lòng nghi ngờ
 • #1214: Chu Thử quy thiên
 • #1215: Tru tâm chi chiến
 • #1216: Kịch chiến nội khố (thượng)
 • #1217: Kịch chiến nội khố (trung)
 • #1218: Kịch chiến nội khố (hạ)
 • #1219: Binh vào Lạc Dương
 • #1220: Sang năm đòi nợ (thượng)
 • #1221: Sang năm đòi nợ (trung)
 • #1222: Sang năm đòi nợ (hạ)
 • #1223: 2 cái lựa chọn
 • #1224: Ngọc tỉ sơ hiện
 • #1225: Khải hoàn hồi kinh
 • #1226: Doanh Châu tin tức
 • #1227: Lý Đường tuyệt tự
 • #1228: Hơi kém hỏa hầu
 • #1229: Bảo thủ thế lực
 • #1230: Tấn cung kinh hồn
 • #1231: Khai thác manh mối
 • #1232: Chắp cánh khó thoát
 • #1233: Chứng cứ vô cùng xác thực
 • #1234: Đạt thành nhận thức chung (thượng)
 • #1235: Đạt thành nhận thức chung (hạ)
 • #1236: Bách quan bỏ phiếu
 • #1237: Cửa thành sự kiện
 • #1238: Không thể nhịn được nữa
 • #1239: Sang năm đòi nợ
 • #1240: Xuất chinh đêm trước
 • #1241: Đại quân xuất chinh
 • #1242: Đam La đại đảo
 • #1243: Dị quốc trinh sát
 • #1244: Kim Thành chi biến
 • #1245: Quốc đô thất thủ
 • #1246: Tân La công chúa
 • #1247: Vương cung cứu người
 • #1248: Tế lễ chi chiến
 • #1249: Trăm kín một hở
 • #1250: Cưỡi hổ khó xuống
 • #1251: Kim Thành binh bại
 • #1252: Thủ lĩnh quân địch chặt đầu
 • #1253: Tân La tân chính
 • #1254: Giúp người hoàn thành ước vọng
 • #1255: Khách tới ngoài ý muốn
 • #1256: Thái hậu chiếu thư
 • #1257: Chính xác luân phiên
 • #1258: Chợt hãm tuyệt cảnh
 • #1259: Cơ hội thở dốc
 • #1260: Chu Thao cái chết
 • #1261: Cao gia chọn lựa
 • #1262: Ba quân quy hàng
 • #1263: Xa thân gần đánh
 • #1264: Ngõ hẹp gặp nhau
 • #1265: Lưỡng chiến lưỡng bại
 • #1266: 1 lời nói toạc ra
 • #1267: Trai cò đánh nhau
 • #1268: Quyết chiến đêm trước
 • #1269: Vùng hoang dã quyết chiến
 • #1270: Trường An sứ đến
 • #1271: Tuyền Châu hành trình (thượng)
 • #1272: Tuyền Châu hành trình (hạ)
 • #1273: Tuần sát Lưu Cầu (thượng)
 • #1274: Tuần sát Lưu Cầu (hạ)
 • #1275: Việt Châu hỏi cây lúa
 • #1276: Thường Châu khuyên vị (thượng)
 • #1277: Thường Châu khuyên vị (hạ)
 • #1278: Trường An Vị Ương (hết trọn bộ)
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Bắc Tống Phong Lưu

TiKay

Chuế Tế

TiKay

Đế Quốc Thiên Phong

TiKay

Đại Ngụy Năng Thần

TiKay

Tống Y

TiKay

Lười Nhác Sơ Đường

TiKay

Leave a Reply