Lịch Sử

Mãnh Tốt

Nhân vật chính lạc lối ở Đại Đường thời loạn thế, Trung Nguyên phiên trấn cát cứ, biên cương nguy cơ tứ phía, loạn trong giặc ngoài, ở Trường An lại sênh ca, nhảy múa ngày đêm.

Hắn là một tên mãnh tốt cô độc, con ưng trên cao ngàn dặm, dũng sĩ du mục dù cường hãn nghe thấy đã táng đảm, nhưng Đại Đường lại không có vinh quang có được hắn.

Hắn rút kiếm trong mờ mịt, anh hùng không nơi hội tụ…

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cao Nguyệt
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tuyển đạo đại hội2021-05-17 13:47
 • #2: Đạo đồng Quách Tống2021-05-17 13:47
 • #3: Tu tiên chi thuật2021-05-17 13:47
 • #4: Trong núi có bí mật2021-05-17 13:47
 • #5: Huyền Hổ bán củi2021-05-17 13:48
 • #6: Không thể nhịn được nữa2021-05-17 13:48
 • #7: Học võ chọn lựa2021-05-17 13:48
 • #8: Mập mạp Cam Lôi2021-05-17 13:48
 • #9: Thân phận bí ẩn2021-05-17 13:48
 • #10: Tiêu hồn đứt ruột2021-05-17 13:48
 • #11: Hèn mọn như thế2021-05-17 13:48
 • #12: Quân tử báo thù2021-05-17 13:48
 • #13: Diều hâu Mãnh Tử2021-05-17 13:48
 • #14: Ngộ nhập mật động2021-05-17 13:48
 • #15: Nhà có cháu trai2021-05-17 13:48
 • #16: Luận võ tin tức2021-05-17 13:48
 • #17: Chợt nghe tin dữ2021-05-17 13:48
 • #18: Cam Vũ hạ sơn2021-05-17 13:48
 • #19: Trọng sắc khinh hữu2021-05-17 13:48
 • #20: Cam Lôi hoài xuân2021-05-17 13:48
 • #21: Võ Đạo đại hội (1)2021-05-17 13:48
 • #22: Võ Đạo đại hội (2)2021-05-17 13:48
 • #23: Võ Đạo đại hội (3)2021-05-17 13:48
 • #24: Võ Đạo đại hội (4)2021-05-17 13:49
 • #25: Võ Đạo đại hội (5)2021-05-17 13:49
 • #26: Võ Đạo đại hội (6)2021-05-17 13:49
 • #27: Võ Đạo đại hội (7)2021-05-17 13:49
 • #28: Võ Đạo đại hội (8)2021-05-17 13:49
 • #29: Võ Đạo đại hội (9)2021-05-17 13:49
 • #30: Võ Đạo đại hội (10)2021-05-17 13:49
 • #31: Võ Đạo đại hội (11)2021-05-17 13:49
 • #32: Võ Đạo đại hội (12)2021-05-17 13:49
 • #33: Võ Đạo đại hội (13)2021-05-17 13:49
 • #34: Võ Đạo đại hội (14)2021-05-17 13:49
 • #35: Cam Lôi bỏ trốn2021-05-17 13:49
 • #36: Trương Dịch gặp phỉ2021-05-17 13:49
 • #37: Hắc Sơn Khương bộ2021-05-17 13:49
 • #38: Vi mô ngộ đạo2021-05-17 13:49
 • #39: Báo động lặng lẽ đến2021-05-17 13:50
 • #40: Khách không mời mà đến2021-05-17 13:50
 • #41: Quân cơ tiết lộ2021-05-17 13:50
 • #42: Chém tận giết tuyệt2021-05-17 13:50
 • #43: Hắc nguyệt hỗn chiến2021-05-17 13:50
 • #44: Trở về Không Động2021-05-17 13:50
 • #45: Chân nhân di ngôn2021-05-17 13:50
 • #46: Nảy sinh biến cố2021-05-17 13:50
 • #47: Có oán tất báo2021-05-17 13:50
 • #48: Máu nhuộm Tử Tiêu2021-05-17 13:50
 • #49: Đạo sĩ hạ sơn2021-05-17 13:50
 • #50: Trượng nghĩa xuất thủ2021-05-17 13:50
 • #51: Đạt thành giao dịch2021-05-17 13:50
 • #52: Linh Châu ngoài thành2021-05-17 13:50
 • #53: Bảo hổ lột da2021-05-17 13:50
 • #54: Nhà có láng giềng thân thiện2021-05-17 13:50
 • #55: Cầu tài như khát nước2021-05-17 13:50
 • #56: Người cần ăn mặc2021-05-17 13:50
 • #57: Áo xanh lục nha hoàn2021-05-17 13:50
 • #58: Lương gia kho vũ khí2021-05-17 13:51
 • #59: Chợ đen tìm đao (thượng)2021-05-17 13:51
 • #60: Chợ đen tìm đao (trung)2021-05-17 13:51
 • #61: Chợ đen tìm đao (hạ)2021-05-17 13:51
 • #62: Túc Đặc nô lệ2021-05-17 13:51
 • #63: Kiêu hùng bản sắc2021-05-17 13:51
 • #64: Cao thị chi cung2021-05-17 13:51
 • #65: Mới gặp Đoàn quân2021-05-17 13:51
 • #66: Bên đường phát uy2021-05-17 13:51
 • #67: Đoàn quân giáo huấn nữ2021-05-17 13:51
 • #68: Người có duyên mà được2021-05-17 13:51
 • #69: Đau mất lương tài2021-05-17 13:51
 • #70: Linh Châu võ hội2021-05-17 13:51
 • #71: 5 cái 5 quy tắc2021-05-17 13:51
 • #72: Ân huệ khó kéo2021-05-17 13:51
 • #73: Cung cục trận đầu2021-05-17 13:51
 • #74: Hoàng Hà quán rượu2021-05-17 13:52
 • #75: Quán rượu xung đột2021-05-17 13:52
 • #76: Tuyệt mật chiến thuật2021-05-17 13:52
 • #77: Quét ngang bị loại2021-05-17 13:52
 • #78: Giao đấu Quách gia2021-05-17 13:52
 • #79: 2 cường gặp nhau2021-05-17 13:52
 • #80: Quách gia kỳ binh2021-05-17 13:52
 • #81: Đi săn nơi ngoại ô2021-05-17 13:52
 • #82: Sự kiện khẩn cấp2021-05-17 13:52
 • #83: 2 khó lựa chọn2021-05-17 13:52
 • #84: 1 cái giao dịch2021-05-17 13:52
 • #85: Kỵ xạ giải thi đấu (thượng)2021-05-17 13:52
 • #86: Kỵ xạ giải thi đấu (hạ)2021-05-17 13:52
 • #87: 30 dũng sĩ2021-05-17 13:52
 • #88: 1 đường bắc thượng2021-05-17 13:52
 • #89: Đêm tối thăm dò trại địch2021-05-17 13:52
 • #90: Phá hủy hậu cần2021-05-17 13:52
 • #91: Phát sinh biến cố2021-05-17 13:52
 • #92: Âm Sơn gặp sói2021-05-17 13:52
 • #93: Lý thị hoàng thương2021-05-17 13:53
 • #94: Tây Thụ Hàng thành2021-05-17 13:53
 • #95: Tư Kết nội loạn2021-05-17 13:53
 • #96: Từ chối nhã nhặn lôi kéo2021-05-17 13:53
 • #97: Tiệc rượu tranh tài2021-05-17 13:53
 • #98: Diệt tộc chi chiến (thượng)2021-05-17 13:53
 • #99: Diệt tộc chi chiến (hạ)2021-05-17 13:53
 • #100: Thảo nguyên đêm săn2021-05-17 13:53
 • #101: Đồng Quan khách đêm2021-05-17 13:53
 • #102: Mới vào Trường An2021-05-17 13:53
 • #103: Thanh Hư mới quan2021-05-17 13:53
 • #104: Nhà có hãn thê2021-05-17 13:53
 • #105: Người nghèo chí ngắn2021-05-17 13:53
 • #106: Nhạn quá lưu danh2021-05-17 13:53
 • #107: Cam Vũ xảy ra chuyện2021-05-17 13:53
 • #108: Bắt đầu từ đâu2021-05-17 13:53
 • #109: Tuyên Dương nhà mới2021-05-17 13:54
 • #110: 3 giám 3 vương2021-05-17 13:54
 • #111: Đục nước béo cò2021-05-17 13:54
 • #112: Vườn thượng uyển trộm săn2021-05-17 13:54
 • #113: Tới cửa bán da2021-05-17 13:54
 • #114: Hiểm đúc sai lầm lớn2021-05-17 13:54
 • #115: Cam Vũ hiện thân2021-05-17 13:54
 • #116: Công Tôn đại nương2021-05-17 13:54
 • #117: Chợ phía Tây tửu phường2021-05-17 13:54
 • #118: Cửa hàng rượu nội tình2021-05-17 13:54
 • #119: Săn cùng bị săn2021-05-17 13:54
 • #120: Sinh hoạt bức bách2021-05-17 13:54
 • #121: 2 điều kiện2021-05-17 13:54
 • #122: Rượu mới Mi Thọ2021-05-17 13:54
 • #123: Nửa đêm khách tới thăm2021-05-17 13:54
 • #124: Thân phận bại lộ2021-05-17 13:54
 • #125: Lấy độc chế độc2021-05-17 13:54
 • #126: Thiên Lại nhạc phường2021-05-17 13:54
 • #127: Lần đầu nhiệm vụ2021-05-17 13:54
 • #128: 1 pháo mà đỏ2021-05-17 13:55
 • #129: Ám sát quyền hoạn2021-05-17 13:55
 • #130: Tấn thăng Tử tước2021-05-17 13:55
 • #131: Trước phủ ám sát2021-05-17 13:55
 • #132: Tướng quốc Nguyên Tái2021-05-17 13:55
 • #133: Đi tới Giang Hoài2021-05-17 13:55
 • #134: Cao Bưu đêm kinh hãi2021-05-17 13:55
 • #135: Tình báo lái buôn2021-05-17 13:55
 • #136: Tình thế nghiêm trọng2021-05-17 13:55
 • #137: Diêm bang giới đấu2021-05-17 13:55
 • #138: Bắt lấy yếu hại2021-05-17 13:55
 • #139: Áp vận trách nhiệm nặng nề2021-05-17 13:55
 • #140: Thủy tặc Trương Yến2021-05-17 13:55
 • #141: Xâm nhập hang hổ2021-05-17 13:55
 • #142: Bàn tay ở giữa2021-05-17 13:55
 • #143: Ngoài ý muốn tiễn thư2021-05-17 13:56
 • #144: Cường thế đàm phán2021-05-17 13:56
 • #145: Tử thần theo đuôi2021-05-17 13:56
 • #146: Chuyện cũ không thể tả2021-05-17 13:56
 • #147: Gặp lại thiên tử2021-05-17 13:56
 • #148: Bằng hữu cũ gặp lại2021-05-17 13:56
 • #149: Lương Vũ thụ thương2021-05-17 13:56
 • #150: Đền bù điều kiện2021-05-17 13:56
 • #151: Cao thủ tiềm chất2021-05-17 13:56
 • #152: Chấn nhiếp Đậu thị2021-05-17 13:56
 • #153: Có người mời2021-05-17 13:56
 • #154: Bá vương chi kích2021-05-17 13:56
 • #155: Nhiệm vụ tuyệt mật2021-05-17 13:56
 • #156: Lấy mệnh đổi tước2021-05-17 13:56
 • #157: Vấn đề thân phận2021-05-17 13:56
 • #158: Nửa ngày lơ lửng rảnh rỗi2021-05-17 13:56
 • #159: Khả Hãn vào kinh2021-05-17 13:56
 • #160: Trước hạ 1 thành2021-05-17 13:56
 • #161: Nguy cơ đến2021-05-17 13:56
 • #162: Đêm trăng đánh lén2021-05-17 13:57
 • #163: Giận rời bỏ cung phụng2021-05-17 13:57
 • #164: Không cần xin lỗi2021-05-17 13:57
 • #165: Gặp mạnh lại mạnh2021-05-17 13:57
 • #166: Khóa kín thắng cục2021-05-17 13:57
 • #167: Tối hậu thư2021-05-17 13:57
 • #168: Đêm trấn quân doanh2021-05-17 13:57
 • #169: Thần Sách binh biến2021-05-17 13:57
 • #170: Đi con đường nào2021-05-17 13:57
 • #171: Mời chào thủ hạ2021-05-17 13:57
 • #172: Đều có tương lai riêng2021-05-17 13:57
 • #173: Viễn chinh chi quân2021-05-17 13:57
 • #174: Trước thời hạn xuất phát2021-05-17 13:57
 • #175: Lại đến Không Động2021-05-17 13:57
 • #176: Ngọc Môn bị tập kích2021-05-17 13:57
 • #177: Qua Châu trận đầu2021-05-17 13:57
 • #178: Gian khổ bôn ba2021-05-17 13:57
 • #179: Cứu viện Bồ Đào2021-05-17 13:57
 • #180: Dạ tập trại địch2021-05-17 13:57
 • #181: Đến Quy Tư2021-05-17 13:58
 • #182: Chủ động xin đi2021-05-17 13:58
 • #183: Xuân nghe báo động2021-05-17 13:58
 • #184: Rút củi dưới đáy nồi2021-05-17 13:58
 • #185: Thăm dò công thành2021-05-17 13:58
 • #186: Cơ hội không mất2021-05-17 13:58
 • #187: Chính diện kịch chiến2021-05-17 13:58
 • #188: Dạ tập lương quân2021-05-17 13:58
 • #189: Bị ép rút quân2021-05-17 13:58
 • #190: 2 thổ phân liệt2021-05-17 13:58
 • #191: Sơ Lặc Vu Điền2021-05-17 13:58
 • #192: Thiên Sơn cổ đạo2021-05-17 13:58
 • #193: Gặp bất trắc2021-05-17 13:58
 • #194: Điều hoà kế sách2021-05-17 13:58
 • #195: Hành tung bại lộ2021-05-17 13:58
 • #196: Đột phá phong tỏa2021-05-17 13:58
 • #197: Luân Đài tiểu điếm2021-05-17 13:58
 • #198: Rơi vào bao vây2021-05-17 13:59
 • #199: Hồi Hột trở mặt2021-05-17 13:59
 • #200: Sinh tử chi chiến2021-05-17 13:59
 • #201: Dùng trí lấy Ngân Sơn2021-05-17 13:59
 • #202: Trở lại An Tây2021-05-17 13:59
 • #203: Đêm tuyết đông tiến2021-05-17 13:59
 • #204: Người sói chi chiến2021-05-17 13:59
 • #205: Cửa thành phong ba2021-05-17 13:59
 • #206: Thiên tử bệnh nặng2021-05-17 13:59
 • #207: Lại tiến sàm ngôn2021-05-17 13:59
 • #208: Gừng già càng cay2021-05-17 13:59
 • #209: Cao Lăng báo tang2021-05-17 13:59
 • #210: Triệu vương dạ yến2021-05-17 13:59
 • #211: Triệu phủ thọ yến (1)2021-05-17 13:59
 • #212: Triệu phủ thọ yến (2)2021-05-17 13:59
 • #213: Triệu phủ thọ yến (3)2021-05-17 13:59
 • #214: Triệu phủ thọ yến (4)2021-05-17 13:59
 • #215: Triệu phủ thọ yến (5)2021-05-17 13:59
 • #216: Khách không mời mà đến2021-05-17 14:00
 • #217: Treo ấn bỏ tước2021-05-17 14:00
 • #218: Lại gặp vàng hộp2021-05-17 14:00
 • #219: Đối mặt lựa chọn2021-05-17 14:00
 • #220: Trong đêm rời đi2021-05-17 14:00
 • #221: Thể hồ quán đỉnh2021-05-17 14:00
 • #222: Bảo Phong quán rượu2021-05-17 14:00
 • #223: Trinh sát tuần hành lữ soái2021-05-17 14:00
 • #224: Đêm chặn thuyền khách2021-05-17 14:00
 • #225: Phong thư tuyệt mật2021-05-17 14:00
 • #226: Nha hoàn Xuân Đào2021-05-17 14:00
 • #227: Hết cách lựa chọn2021-05-17 14:00
 • #228: Lý giải sai lầm2021-05-17 14:00
 • #229: Không hay chi tin tức2021-05-17 14:00
 • #230: Lại gặp Tiết Đào2021-05-17 14:00
 • #231: Duyên đến như gió2021-05-17 14:00
 • #232: Hữu duyên gặp lại2021-05-17 14:01
 • #233: Ngũ long ngọc bội2021-05-17 14:01
 • #234: Có khoan dung chính là vĩ đại2021-05-17 14:01
 • #235: Giết người diệt khẩu2021-05-17 14:01
 • #236: Mới bổ nhiệm2021-05-17 14:01
 • #237: Linh Châu nhậm chức2021-05-17 14:01
 • #238: Quách gia chi hối hận2021-05-17 14:01
 • #239: Cửu Nguyên huyện thành2021-05-17 14:01
 • #240: Phòng ngừa chu đáo2021-05-17 14:01
 • #241: Bất kể hiềm khích lúc trước2021-05-17 14:01
 • #242: Toàn diện động viên2021-05-17 14:01
 • #243: Thủ thành trận chiến mở màn2021-05-17 14:01
 • #244: Huyết chiến Cửu Nguyên2021-05-17 14:01
 • #245: Dốc một trận 1 ném2021-05-17 14:01
 • #246: Nửa độ mà kích2021-05-17 14:01
 • #247: Đế vương chi thuật2021-05-17 14:01
 • #248: Báo cáo công tác2021-05-17 14:01
 • #249: Thị sát phế thành2021-05-17 14:02
 • #250: Tuần sát tây thành2021-05-17 14:02
 • #251: Linh Châu khách tới2021-05-17 14:02
 • #252: Lạc Dương thợ tạo thuyền2021-05-17 14:02
 • #253: Trang điểm phong ba2021-05-17 14:02
 • #254: Tạo thuyền tính toán2021-05-17 14:02
 • #255: Thư hương môn đệ2021-05-17 14:02
 • #256: Bảo thạch phỏng đoán2021-05-17 14:02
 • #257: Cò kè mặc cả2021-05-17 14:02
 • #258: Lương thị tửu nghiệp2021-05-17 14:02
 • #259: Tiếp thu ý kiến quần chúng2021-05-17 14:02
 • #260: Du Lâm tây rút lui2021-05-17 14:02
 • #261: Nạn châu chấu báo động2021-05-17 14:02
 • #262: Đuổi châu chấu đại chiến2021-05-17 14:02
 • #263: Nhan tướng tuần sát2021-05-17 14:02
 • #264: Ngày mùa thu hoạch thời vụ2021-05-17 14:03
 • #265: Không chịu hồi hương2021-05-17 14:03
 • #266: Thu hoạch ngoài ý muốn2021-05-17 14:03
 • #267: Cảnh cáo huyện úy2021-05-17 14:03
 • #268: Nhan tướng đề án2021-05-17 14:03
 • #269: Tuần thăm thôn xóm2021-05-17 14:03
 • #270: Anh dũng cướp đất2021-05-17 14:03
 • #271: Cưỡng bức đổi thổ địa2021-05-17 14:03
 • #272: Lãnh thị cầu tình2021-05-17 14:03
 • #273: Thái độ cường ngạnh2021-05-17 14:03
 • #274: Đoàn quân rời chức2021-05-17 14:03
 • #275: Ngàn dặm tặng lễ2021-05-17 14:03
 • #276: Năm mới lặng lẽ đến2021-05-17 14:03
 • #277: Binh hoạn lại lên2021-05-17 14:03
 • #278: Trạng thái khẩn cấp2021-05-17 14:03
 • #279: Bất ngờ tình báo2021-05-17 14:03
 • #280: Trận đầu báo cáo thắng lợi2021-05-17 14:03
 • #281: Chỗ nước cạn phục kích2021-05-17 14:03
 • #282: Binh lâm thành hạ2021-05-17 14:04
 • #283: Huyết chiến Phong thành2021-05-17 14:04
 • #284: 7 phần mặt thắng2021-05-17 14:04
 • #285: Hoài Quang hái đào2021-05-17 14:04
 • #286: Nhà gặp khốn quẫn2021-05-17 14:04
 • #287: Sư huynh nghĩa giúp2021-05-17 14:04
 • #288: Cho thuê bảo đổi phòng2021-05-17 14:04
 • #289: Vĩnh Phong mới huyện2021-05-17 14:04
 • #290: Tin chẳng lành truyền đến2021-05-17 14:04
 • #291: Đêm đi Hàn tướng2021-05-17 14:04
 • #292: Tháng 5 vào kinh2021-05-17 14:04
 • #293: Quan tâm sẽ bị loạn2021-05-17 14:04
 • #294: Thiện ý nhắc nhở2021-05-17 14:04
 • #295: Đòi hỏi thuyết pháp2021-05-17 14:04
 • #296: Danh sĩ đàm luận tiên2021-05-17 14:04
 • #297: Tiết gia có khách2021-05-17 14:04
 • #298: Khúc Giang du lịch ngắn (thượng)2021-05-17 14:04
 • #299: Khúc Giang du lịch ngắn (trung)2021-05-17 14:05
 • #300: Khúc Giang du lịch ngắn (hạ)2021-05-17 14:05
 • #301: Tranh thuyền phong ba2021-05-17 14:05
 • #302: Nguyên gia sinh khe hở2021-05-17 14:05
 • #303: Lần đầu tới cửa2021-05-17 14:05
 • #304: Trung Nguyên tin tức2021-05-17 14:05
 • #305: Ám độ Trần Thương2021-05-17 14:05
 • #306: Bí mật quân đội2021-05-17 14:05
 • #307: Cấp thấp trả thù2021-05-17 14:05
 • #308: Giai tế thế công2021-05-17 14:05
 • #309: Ngoài dự liệu2021-05-17 14:05
 • #310: Tiết phụ nam điều2021-05-17 14:05
 • #311: Mượn đường Phục Ngưu2021-05-17 14:06
 • #312: Uyển Bắc bình phỉ2021-05-17 14:06
 • #313: Tử Ngọ kinh hồn2021-05-17 14:06
 • #314: Chiếm núi làm vua2021-05-17 14:06
 • #315: Khách Khai Phong đến2021-05-17 14:06
 • #316: Từng người mang ý xấu riêng2021-05-17 14:06
 • #317: Hủy đường lui2021-05-17 14:06
 • #318: Lẻn vào kích sát2021-05-17 14:06
 • #319: Đi sông Hoài2021-05-17 14:06
 • #320: Lại hủy đường lui2021-05-17 14:06
 • #321: Hối hận đã muộn2021-05-17 14:06
 • #322: Chém tận giết tuyệt2021-05-17 14:06
 • #323: Hồi Hột chi loạn2021-05-17 14:06
 • #324: Giết người lập uy2021-05-17 14:06
 • #325: Từ Châu chi chiến2021-05-17 14:06
 • #326: Cho người ta áo cưới2021-05-17 14:06
 • #327: Thành nhỏ không yên2021-05-17 14:07
 • #328: Bến tàu cảnh cáo2021-05-17 14:07
 • #329: Tây thị sự kiện2021-05-17 14:07
 • #330: Cánh chim mệt mỏi về kinh2021-05-17 14:07
 • #331: Trương Lôi phiền não2021-05-17 14:07
 • #332: Nguyên Tiêu tư tâm2021-05-17 14:07
 • #333: Tiếp nhận điều tra2021-05-17 14:07
 • #334: Thấy lợi tối mắt2021-05-17 14:07
 • #335: Lấy độc trị độc2021-05-17 14:07
 • #336: Nguyên gia gặp chuyện2021-05-17 14:07
 • #337: Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương2021-05-17 14:07
 • #338: Đi săn gặp nạn2021-05-17 14:07
 • #339: Trương gia có thiếp2021-05-17 14:07
 • #340: Đến Thành Đô2021-05-17 14:07
 • #341: Gặp lại giai nhân2021-05-17 14:07
 • #342: Thục loạn lại lên2021-05-17 14:07
 • #343: Hồi tâm chuyển ý2021-05-17 14:08
 • #344: Nắm lấy cơ hội2021-05-17 14:08
 • #345: Nhất chiến thành danh2021-05-17 14:08
 • #346: Dạ tập Lư Xuyên2021-05-17 14:08
 • #347: Lại trở về Thành Đô2021-05-17 14:08
 • #348: Sáo lộ quá sâu2021-05-17 14:08
 • #349: Đêm đi dạo Thành Đô2021-05-17 14:08
 • #350: Thôi phủ thọ yến (thượng)2021-05-17 14:08
 • #351: Thôi phủ thọ yến (trung)2021-05-17 14:08
 • #352: Thôi phủ thọ yến (hạ)2021-05-17 14:08
 • #353: Rẽ đường hướng nam2021-05-17 14:08
 • #354: Đi thuyền ra Xuyên2021-05-17 14:08
 • #355: Giang Hạ mua người hầu2021-05-17 14:08
 • #356: Trường An tin buồn2021-05-17 14:08
 • #357: Tân đế đăng cơ2021-05-17 14:08
 • #358: Trở về Trường An2021-05-17 14:08
 • #359: Bái kiến Nguyệt lão2021-05-17 14:08
 • #360: Gặp mặt tân quân2021-05-17 14:08
 • #361: Hôn lễ chuẩn bị2021-05-17 14:09
 • #362: Đồ cưới nỗi lo2021-05-17 14:09
 • #363: Lại lĩnh lính mới2021-05-17 14:09
 • #364: Bá Thượng lính mới2021-05-17 14:09
 • #365: Nạp chinh thỉnh kỳ2021-05-17 14:09
 • #366: Thánh đến quân doanh2021-05-17 14:09
 • #367: Biến khéo thành vụng2021-05-17 14:09
 • #368: Năm mới đại yến2021-05-17 14:09
 • #369: Quán rượu ngẫu nhiên gặp2021-05-17 14:09
 • #370: Cải trang vi hành (thượng)2021-05-17 14:09
 • #371: Cải trang vi hành (hạ)2021-05-17 14:09
 • #372: Tham quan viên trạch2021-05-17 14:09
 • #373: Thượng nguyên đêm trước (thượng)2021-05-17 14:09
 • #374: Thượng nguyên đêm trước (hạ)2021-05-17 14:09
 • #375: Ngư Long hội đèn lồng (thượng)2021-05-17 14:09
 • #376: Ngư Long hội đèn lồng (trung)2021-05-17 14:10
 • #377: Ngư Long hội đèn lồng (hạ)2021-05-17 14:10
 • #378: Nhắc nhở vợ khờ2021-05-17 14:10
 • #379: Thanh Hư cầu nguyện2021-05-17 14:10
 • #380: Thiên triệu cầu vồng2021-05-17 14:10
 • #381: Đón dâu đêm trước2021-05-17 14:10
 • #382: Ngày cưới2021-05-17 14:10
 • #383: Bái đường thành thân2021-05-17 14:10
 • #384: Động phòng hoa chúc2021-05-17 14:10
 • #385: Tân hôn yến nhĩ2021-05-17 14:10
 • #386: Rể mới hồi môn2021-05-17 14:10
 • #387: Tiết Huân nỗi lo2021-05-17 14:10
 • #388: Thị sát trang viên (thượng)2021-05-17 14:10
 • #389: Thị sát trang viên (hạ)2021-05-17 14:10
 • #390: Ra sức ngăn đàm phán2021-05-17 14:10
 • #391: Tướng quốc tiến cử người tài2021-05-17 14:10
 • #392: Thi rớt tú tài2021-05-17 14:11
 • #393: Trước giờ xuất phát2021-05-17 14:11
 • #394: 2 cỗ thế lực2021-05-17 14:11
 • #395: Đường đi nghe báo động2021-05-17 14:11
 • #396: Dò hỏi tình báo2021-05-17 14:11
 • #397: Tìm kiếm tung tích địch2021-05-17 14:11
 • #398: Đêm diệt hãn phỉ2021-05-17 14:11
 • #399: Cấp cứu bệnh nữ2021-05-17 14:11
 • #400: Lương Châu danh y2021-05-17 14:11
 • #401: Thần y chuộc tội2021-05-17 14:11
 • #402: Đến Cam Châu2021-05-17 14:11
 • #403: Nhậm chức diễn thuyết2021-05-17 14:11
 • #404: Tướng quân lựa chọn2021-05-17 14:11
 • #405: Mãnh Tử thu hoạch2021-05-17 14:11
 • #406: Vừa đấm vừa xoa2021-05-17 14:11
 • #407: Lính mới tình cảnh2021-05-17 14:11
 • #408: Trương Dịch nội ứng2021-05-17 14:11
 • #409: Nội vụ lính mới2021-05-17 14:11
 • #410: Tổ chức lại lính mới2021-05-17 14:12
 • #411: Lung lạc nha quan2021-05-17 14:12
 • #412: Chiến tranh tiến đến2021-05-17 14:12
 • #413: Sau cùng chuẩn bị chiến đấu2021-05-17 14:12
 • #414: Sơ bộ tiến công2021-05-17 14:12
 • #415: Huyết chiến Trương Dịch (thượng)2021-05-17 14:12
 • #416: Huyết chiến Trương Dịch (trung)2021-05-17 14:12
 • #417: Huyết chiến Trương Dịch (hạ)2021-05-17 14:12
 • #418: Phản thủ làm công2021-05-17 14:12
 • #419: Kỳ Liên thú bảo2021-05-17 14:12
 • #420: Túc Đặc cự thương2021-05-17 14:12
 • #421: Xuất binh Tửu Tuyền2021-05-17 14:12
 • #422: Tú tài chi quân2021-05-17 14:12
 • #423: Hoắc hoạn bí mật gián2021-05-17 14:12
 • #424: Đêm đoạt Tửu Tuyền2021-05-17 14:12
 • #425: Mộng tỉnh thời gian2021-05-17 14:12
 • #426: Dìu dắt chi ân2021-05-17 14:12
 • #427: Đánh lén quân bảo2021-05-17 14:12
 • #428: Sa Đà sứ giả2021-05-17 14:12
 • #429: 1 sóng 3 rẽ2021-05-17 14:13
 • #430: Có mất có được2021-05-17 14:13
 • #431: Dự bị kế sách2021-05-17 14:13
 • #432: Cát hồ nghi ngờ2021-05-17 14:13
 • #433: Đạt thành hiệp nghị2021-05-17 14:13
 • #434: Trường An sĩ tử2021-05-17 14:13
 • #435: Trao đổi tù binh2021-05-17 14:13
 • #436: Quân bổng vấn đề2021-05-17 14:13
 • #437: Cơ duyên trùng hợp2021-05-17 14:13
 • #438: Cấu kết Sa Đà2021-05-17 14:13
 • #439: Tìm gạo làm bếp2021-05-17 14:13
 • #440: Không bột đố gột nên hồ2021-05-17 14:13
 • #441: Đại hỉ lâm môn2021-05-17 14:13
 • #442: Đôn Hoàng tin tức2021-05-17 14:13
 • #443: Cánh đồng tuyết hành quân2021-05-17 14:13
 • #444: Sa Châu Thổ Phiên2021-05-17 14:13
 • #445: Xuất binh chi tranh2021-05-17 14:13
 • #446: Kiếm chỉ Sa Châu2021-05-17 14:13
 • #447: Liệu địch ở phía trước2021-05-17 14:14
 • #448: Chính diện chặn đánh2021-05-17 14:14
 • #449: Toàn diệt quân địch2021-05-17 14:14
 • #450: Hàn Hoảng bãi tướng2021-05-17 14:14
 • #451: Lại trở về An Tây2021-05-17 14:14
 • #452: Trở lại chốn cũ2021-05-17 14:14
 • #453: Truy kích đồ quân nhu2021-05-17 14:14
 • #454: Hiệp thương phân chia giới2021-05-17 14:14
 • #455: Triều đình tin tức2021-05-17 14:14
 • #456: Lư Kỷ thăm bệnh2021-05-17 14:14
 • #457: Sinh lòng thoái ý2021-05-17 14:14
 • #458: Mộng tỉnh thời gian2021-05-17 14:14
 • #459: Thê thảm đánh đổi2021-05-17 14:14
 • #460: Sau cùng lựa chọn2021-05-17 14:14
 • #461: Đường Phiên đàm phán2021-05-17 14:14
 • #462: Tuyên triệu vào kinh2021-05-17 14:14
 • #463: Đuổi tận giết tuyệt2021-05-17 14:15
 • #464: Lui các người chết2021-05-17 14:15
 • #465: Phía sau màn lão hồ2021-05-17 14:15
 • #466: Ra ngoài ý định2021-05-17 14:15
 • #467: Quân thần chết bệnh2021-05-17 14:15
 • #468: Lấy ám đối với ám2021-05-17 14:15
 • #469: Thảm liệt phục thù2021-05-17 14:15
 • #470: Lư Kỷ bái tướng2021-05-17 14:15
 • #471: Kinh thành đồng dao2021-05-17 14:15
 • #472: Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê2021-05-17 14:15
 • #473: Nội vụ phản kích2021-05-17 14:15
 • #474: Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng2021-05-17 14:15
 • #475: Phòng ngừa chu đáo2021-05-17 14:15
 • #476: Hà Tây giám quân2021-05-17 14:15
 • #477: Đối chọi gay gắt2021-05-17 14:15
 • #478: Tài phú rút lui2021-05-17 14:16
 • #479: Lại lần nữa làm khó dễ2021-05-17 14:16
 • #480: Liên hoành hợp tung2021-05-17 14:16
 • #481: Kịp thời nhắc nhở2021-05-17 14:16
 • #482: Cả đêm ra kinh2021-05-17 14:16
 • #483: Không thu hoạch được gì2021-05-17 14:16
 • #484: Phiên trấn làm loạn2021-05-17 14:16
 • #485: Nội cung tranh luận kịch liệt2021-05-17 14:16
 • #486: Hiểu lấy lợi hại2021-05-17 14:16
 • #487: Chở đến Trương Dịch2021-05-17 14:16
 • #488: Chiến hỏa lan tràn2021-05-17 14:16
 • #489: Hoạn quan đọc tâm2021-05-17 14:16
 • #490: Phương xa tin dữ2021-05-17 14:16
 • #491: Trang viên thả câu2021-05-17 14:16
 • #492: Không bột đố gột nên hồ2021-05-17 14:16
 • #493: Chiến cuộc nghịch chuyển2021-05-17 14:16
 • #494: Binh biến đêm trước2021-05-17 14:17
 • #495: Kính Nguyên binh biến (thượng)2021-05-17 14:17
 • #496: Kính Nguyên binh biến (trung)2021-05-17 14:17
 • #497: Kính Nguyên binh biến (hạ)2021-05-17 14:17
 • #498: Xuất binh cần vương2021-05-17 14:17
 • #499: Triệt để phơi bày2021-05-17 14:17
 • #500: Khẳng khái phó nghĩa2021-05-17 14:17
 • #501: Thật cũng giả lúc2021-05-17 14:17
 • #502: Đối mặt lựa chọn2021-05-17 14:17
 • #503: Thiên hạ chia ba2021-05-17 14:17
 • #504: Ung huyện ngẫu nhiên gặp2021-05-17 14:17
 • #505: Vô hạn thỏa hiệp2021-05-17 14:17
 • #506: Chủ chiến xuất binh2021-05-17 14:17
 • #507: Bên ngoài quấy rối2021-05-17 14:18
 • #508: Kiêu binh tất bại2021-05-17 14:18
 • #509: Đàm phán điều kiện2021-05-17 14:18
 • #510: Sinh tồn chi đạo2021-05-17 14:18
 • #511: Ngân tiễn cảnh cáo2021-05-17 14:18
 • #512: Anh hoa héo tàn2021-05-17 14:18
 • #513: Độc Cô U Lan2021-05-17 14:18
 • #514: Lũng Hữu tin tức2021-05-17 14:18
 • #515: Thuốc nổ lần đầu lên tiếng2021-05-17 14:18
 • #516: Nửa độ mà kích2021-05-17 14:18
 • #517: Xuân Lôi chân nhân2021-05-17 14:18
 • #518: Binh cắm phía sau lưng2021-05-17 14:18
 • #519: Nội ứng ngoại hợp2021-05-17 14:18
 • #520: Giải cứu Đường dân2021-05-17 14:18
 • #521: Áp lực như núi2021-05-17 14:18
 • #522: Lúa mạch chín2021-05-17 14:18
 • #523: Đoạt mạch chi chiến (thượng)2021-05-17 14:18
 • #524: Đoạt mạch chi chiến (hạ)2021-05-17 14:19
 • #525: Rút quân điều kiện2021-05-17 14:19
 • #526: Quý giá tài nguyên2021-05-17 14:19
 • #527: Mùa đông chuẩn bị chiến đấu2021-05-17 14:19
 • #528: Bỏ nhưng không lui2021-05-17 14:19
 • #529: Xuất chinh An Tây2021-05-17 14:19
 • #530: An Tây quân tình2021-05-17 14:19
 • #531: Dạ tập Thả Mạt2021-05-17 14:19
 • #532: Binh lâm Vu Điền2021-05-17 14:19
 • #533: Sa Châu chi chiến (thượng)2021-05-17 14:19
 • #534: Sa Châu chi chiến (trung)2021-05-17 14:19
 • #535: Sa Châu chi chiến (hạ)2021-05-17 14:19
 • #536: Thu phục Hà Tây2021-05-17 14:19
 • #537: An Tây liên quân2021-05-17 14:19
 • #538: Kịch chiến Sơ Lặc2021-05-17 14:19
 • #539: Lại lần nữa bắc phạt2021-05-17 14:19
 • #540: Lại đi cổ đạo2021-05-17 14:19
 • #541: Huyết chiến Đình Châu (thượng)2021-05-17 14:20
 • #542: Huyết chiến Đình Châu (trung)2021-05-17 14:20
 • #543: Huyết chiến Đình Châu (hạ)2021-05-17 14:20
 • #544: Khôi phục Bắc Đình2021-05-17 14:20
 • #545: Dựa thế thúc đẩy loạn2021-05-17 14:20
 • #546: Đuổi sói nuốt hổ2021-05-17 14:20
 • #547: Y Ngô đàm phán2021-05-17 14:20
 • #548: Nghịch ta thì chết2021-05-17 14:20
 • #549: Bất ngờ phát hiện2021-05-17 14:20
 • #550: Khảo sát Cao Xương2021-05-17 14:20
 • #551: Binh vây Lạc Dương2021-05-17 14:20
 • #552: Trung Nguyên dị biến2021-05-17 14:20
 • #553: Bắc Đường phế đế2021-05-17 14:20
 • #554: Tiết Huân đêm đi2021-05-17 14:20
 • #555: Chợt nghe tin vui2021-05-17 14:20
 • #556: Nghiên cứu chế tạo không dễ2021-05-17 14:20
 • #557: Cam Châu quặng sắt2021-05-17 14:20
 • #558: Nhan công đến2021-05-17 14:21
 • #559: Tiền đồng nguy cơ2021-05-17 14:21
 • #560: Lửa sém lông mày2021-05-17 14:21
 • #561: Đoàn đội chi mộng2021-05-17 14:21
 • #562: Người mới người cũ2021-05-17 14:21
 • #563: Thiên Sách ngoại vệ2021-05-17 14:21
 • #564: Dần dần dạy bảo2021-05-17 14:21
 • #565: Mấu chốt thí nghiệm2021-05-17 14:21
 • #566: Cát hồ tin tức2021-05-17 14:21
 • #567: Bất ngờ nạn dân2021-05-17 14:21
 • #568: Khẩn cấp cứu trợ2021-05-17 14:21
 • #569: Lưu dân kéo tới2021-05-17 14:21
 • #570: Liên hoàn độc kế2021-05-17 14:21
 • #571: Hoạn quan tham gia vào chính sự2021-05-17 14:21
 • #572: Tìm tra gian tế2021-05-17 14:22
 • #573: Tháng 2 tây chinh2021-05-17 14:22
 • #574: Gặp phải gián điệp2021-05-17 14:22
 • #575: Sa Châu đêm đi2021-05-17 14:22
 • #576: Hồi Hột sứ giả2021-05-17 14:22
 • #577: Lần đầu biết địch tình2021-05-17 14:22
 • #578: Dạ tập Cát hồ2021-05-17 14:22
 • #579: Khẩn cấp biến cố2021-05-17 14:22
 • #580: Mạo hiểm một kích2021-05-17 14:22
 • #581: Vây Nguỵ cứu Triệu2021-05-17 14:22
 • #582: Toái Diệp đại chiến (thượng)2021-05-17 14:22
 • #583: Toái Diệp đại chiến (trung)2021-05-17 14:22
 • #584: Toái Diệp đại chiến (hạ)2021-05-17 14:22
 • #585: Nối lại duyên cũ2021-05-17 14:22
 • #586: Phá vây chi chiến2021-05-17 14:22
 • #587: Lại khởi Lý Thịnh2021-05-17 14:22
 • #588: Tiên lễ hậu binh2021-05-17 14:22
 • #589: Ân uy cùng dùng2021-05-17 14:22
 • #590: Quyền dụ lợi dụ2021-05-17 14:23
 • #591: Rút thăm chia phòng2021-05-17 14:23
 • #592: Linh Châu khách tới2021-05-17 14:23
 • #593: Kế ly gián2021-05-17 14:23
 • #594: Cây bông vải ngày hội2021-05-17 14:23
 • #595: Trường An điềm lành2021-05-17 14:23
 • #596: Đột phá người2021-05-17 14:23
 • #597: Nam Đường sinh biến2021-05-17 14:23
 • #598: Đảng Hạng dã tâm2021-05-17 14:23
 • #599: Linh Châu tranh đoạt2021-05-17 14:23
 • #600: Ăn miếng trả miếng2021-05-17 14:23
 • #601: Hỏa thiêu An Tĩnh2021-05-17 14:23
 • #602: Nội bộ thanh tẩy2021-05-17 14:23
 • #603: Nghe tin hiểu địch2021-05-17 14:23
 • #604: Khó mà ứng đối2021-05-17 14:23
 • #605: Đêm đoạt Tiêu Quan2021-05-17 14:23
 • #606: Đàm phán sứ giả2021-05-17 14:23
 • #607: Mỗi người nhường 1 bước2021-05-17 14:24
 • #608: Đạt thành khế ước2021-05-17 14:24
 • #609: Nhà có con cái2021-05-17 14:24
 • #610: Mạch đao tăng cường quân bị2021-05-17 14:24
 • #611: Hà Đông tình báo2021-05-17 14:24
 • #612: Công Tôn gia tộc2021-05-17 14:24
 • #613: Diên Châu dầu hỏa2021-05-17 14:24
 • #614: Không mưu mà hợp2021-05-17 14:24
 • #615: Ngoại cảnh thuộc địa2021-05-17 14:24
 • #616: Đánh lén Định Hồ2021-05-17 14:24
 • #617: Vân Châu tập Hồ2021-05-17 14:24
 • #618: Xâm nhập địch bên trong2021-05-17 14:24
 • #619: Cùng đi săn Thái Nguyên2021-05-17 14:24
 • #620: Đoạt thành nội chiến2021-05-17 14:24
 • #621: Quân tâm hỗn loạn2021-05-17 14:24
 • #622: Sụp đổ2021-05-17 14:24
 • #623: Thái Nguyên Vương thị2021-05-17 14:24
 • #624: Tranh thủ thế gia2021-05-17 14:25
 • #625: Hoàng quyền ám đấu2021-05-17 14:25
 • #626: Cha vợ quý nhờ con rể2021-05-17 14:25
 • #627: Hoài Tây khách tới2021-05-17 14:25
 • #628: Hoài Tây biến thiên2021-05-17 14:25
 • #629: Rút củi dưới đáy nồi2021-05-17 14:25
 • #630: Mã tràng du lịch2021-05-17 14:25
 • #631: Lý Bí nhập thế2021-05-17 14:25
 • #632: Gấp rút tiếp viện Vân Châu2021-05-17 14:25
 • #633: Không cách nào né tránh2021-05-17 14:25
 • #634: Thú bị nhốt chi diệt2021-05-17 14:25
 • #635: Đàm binh trên giấy2021-05-17 14:25
 • #636: Tưởng Cán trộm thư2021-05-17 14:25
 • #637: Dạ tập Hoắc Ấp2021-05-17 14:25
 • #638: Cắt đứt đường lui2021-05-17 14:25
 • #639: Bắt rùa trong hũ2021-05-17 14:26
 • #640: Cùng nhau đối địch2021-05-17 14:26
 • #641: Giáng Châu lựa chọn2021-05-17 14:26
 • #642: Bùi thị gia chủ2021-05-17 14:26
 • #643: Đón đầu thống kích2021-05-17 14:26
 • #644: Binh lâm Thượng Đảng2021-05-17 14:26
 • #645: Quét ngang Hà Đông2021-05-17 14:26
 • #646: Tiên lễ hậu binh2021-05-17 14:26
 • #647: Đàm phán vỡ tan2021-05-17 14:26
 • #648: Thâm cung kinh biến (thượng)2021-05-17 14:26
 • #649: Thâm cung kinh biến (hạ)2021-05-17 14:26
 • #650: Chu Thử quyết định2021-05-17 14:26
 • #651: Đông dời Thái Nguyên (thượng)2021-05-17 14:26
 • #652: Đông dời Thái Nguyên (hạ)2021-05-17 14:26
 • #653: Tuần sát tình hình bệnh dịch2021-05-17 14:27
 • #654: Đoàn tụ Tấn cung2021-05-17 14:27
 • #655: Thám tử sa lưới2021-05-17 14:27
 • #656: Mưa gió sắp đến2021-05-17 14:27
 • #657: Chu Thử đăng cơ2021-05-17 14:27
 • #658: Quan nội thế công (thượng)2021-05-17 14:27
 • #659: Quan nội thế công (hạ)2021-05-17 14:27
 • #660: 2 tuyến tiến công2021-05-17 14:27
 • #661: Tương kế tựu kế2021-05-17 14:27
 • #662: Dũng đoạt Lạc quan2021-05-17 14:27
 • #663: Quan nội kết luận2021-05-17 14:27
 • #664: Vận chuyển chưa tới2021-05-17 14:27
 • #665: Khác thường điều kiện2021-05-17 14:27
 • #666: Phó sứ để lộ bí mật2021-05-17 14:27
 • #667: Ngầm hiểu lẫn nhau2021-05-17 14:28
 • #668: Tuần sát trường thi2021-05-17 14:28
 • #669: Bên tai không tĩnh2021-05-17 14:28
 • #670: Khâm vương sự kiện2021-05-17 14:28
 • #671: Thủ đoạn độc ác2021-05-17 14:28
 • #672: Đầu danh trạng2021-05-17 14:28
 • #673: Bóp chặt yết hầu2021-05-17 14:28
 • #674: Chợ phía Tây tuần thăm2021-05-17 14:28
 • #675: Tạo áp lực gấp đôi2021-05-17 14:28
 • #676: Dùng trí Vũ Quan (thượng)2021-05-17 14:28
 • #677: Dùng trí Vũ Quan (hạ)2021-05-17 14:28
 • #678: Cự tuyệt trả giá2021-05-17 14:28
 • #679: Trinh Nguyên năm mới2021-05-17 14:28
 • #680: Vương gia say rượu2021-05-17 14:29
 • #681: Khẩn cấp nghị sự2021-05-17 14:29
 • #682: Đặc thù lợi ích2021-05-17 14:29
 • #683: Nam Đường đặc sứ2021-05-17 14:29
 • #684: Thất thủ bị bắt2021-05-17 14:29
 • #685: Anh tài đúng cách2021-05-17 14:29
 • #686: Trường An trống rỗng2021-05-17 14:29
 • #687: Uy hiếp xuất binh2021-05-17 14:29
 • #688: Hoạn quan họa nước2021-05-17 14:29
 • #689: Thái Nguyên khai bảng2021-05-17 14:29
 • #690: Tư Kết tin tức2021-05-17 14:29
 • #691: Thị sát Vân Châu2021-05-17 14:29
 • #692: Bạch Đăng thuật sử2021-05-17 14:29
 • #693: Bắc chinh quyết định2021-05-17 14:29
 • #694: Thảo nguyên trinh sát2021-05-17 14:29
 • #695: Hồi Hột công chúa2021-05-17 14:29
 • #696: Tướng quân bản sắc2021-05-17 14:30
 • #697: Phơi bày thân phận2021-05-17 14:30
 • #698: Hồi Hột xuất binh2021-05-17 14:30
 • #699: Hồn Hà chi chiến2021-05-17 14:30
 • #700: Khả hãn cái chết2021-05-17 14:30
 • #701: Giúp người hoàn thành ước vọng2021-05-17 14:30
 • #702: Ngoan cố chống cự2021-05-17 14:30
 • #703: Công chiếm vương thành2021-05-17 14:30
 • #704: Nội bộ trộn lẫn cát2021-05-17 14:30
 • #705: Dũng đuổi giặc cùng đường2021-05-17 14:30
 • #706: Nô lệ chuộc lại2021-05-17 14:30
 • #707: Tuần sát thuyền tràng2021-05-17 14:30
 • #708: Lại thêm 1 con2021-05-17 14:30
 • #709: Đại xá phương án2021-05-17 14:30
 • #710: Vô sỉ mở miệng2021-05-17 14:30
 • #711: Tiết Huân trở về2021-05-17 14:30
 • #712: Đông thú khúc nhạc dạo2021-05-17 14:30
 • #713: Bí mật trao đổi2021-05-17 14:31
 • #714: Đông thú trước thời hạn2021-05-17 14:31
 • #715: Gác giáo đợi tấn công2021-05-17 14:31
 • #716: Chim chọn lương mộc2021-05-17 14:31
 • #717: Săn thành hành động2021-05-17 14:31
 • #718: Kịch chiến Huyền Vũ2021-05-17 14:31
 • #719: Trở lại Trường An (thượng)2021-05-17 14:31
 • #720: Trở lại Trường An (hạ)2021-05-17 14:31
 • #721: Cướp đoạt Thương Châu2021-05-17 14:31
 • #722: Một viên đá ngàn cơn sóng2021-05-17 14:31
 • #723: Kinh Triệu Đỗ thị2021-05-17 14:31
 • #724: Địch nhân chung2021-05-17 14:31
 • #725: Độc Cô lựa chọn2021-05-17 14:31
 • #726: Dân gian đề nghị2021-05-17 14:31
 • #727: Quan viên đại hội2021-05-17 14:32
 • #728: Phích lịch thủ đoạn2021-05-17 14:32
 • #729: Thẳng thắn2021-05-17 14:32
 • #730: Lung lạc lòng người2021-05-17 14:32
 • #731: Triệt để thanh toán2021-05-17 14:32
 • #732: Thành Đô người tới2021-05-17 14:32
 • #733: Chỗ ẩn thân2021-05-17 14:32
 • #734: Làm việc cho ta2021-05-17 14:32
 • #735: Cần cầm thành ý2021-05-17 14:32
 • #736: Chó cùng rứt giậu (thượng)2021-05-17 14:32
 • #737: Chó cùng rứt giậu (trung)2021-05-17 14:32
 • #738: Chó cùng rứt giậu (hạ)2021-05-17 14:32
 • #739: Ngày giỗ cung biến (thượng)2021-05-17 14:32
 • #740: Ngày giỗ cung biến (trung)2021-05-17 14:32
 • #741: Ngày giỗ cung biến (hạ)2021-05-17 14:32
 • #742: Nam Đường cải nguyên2021-05-17 14:32
 • #743: Lũ xuân báo nguy trước2021-05-17 14:32
 • #744: Trong dự liệu2021-05-17 14:33
 • #745: Hoài Bắc không có cá2021-05-17 14:33
 • #746: Tập kích bất ngờ Giang Đô2021-05-17 14:33
 • #747: Thị sát Vận Hà2021-05-17 14:33
 • #748: Điền trạch khai phát2021-05-17 14:33
 • #749: Trường An cũ thành2021-05-17 14:33
 • #750: Cảm Nghiệp nữ ni2021-05-17 14:33
 • #751: Ban đêm u mộng2021-05-17 14:33
 • #752: Đậu hũ Quách Bình2021-05-17 14:33
 • #753: Thân tình khó vượt qua2021-05-17 14:33
 • #754: Phát tài con đường mới2021-05-17 14:33
 • #755: Chu gia Quân Ngọc2021-05-17 14:33
 • #756: Xử lý thích đáng2021-05-17 14:33
 • #757: Thị trường điều tra2021-05-17 14:33
 • #758: Tụ nhà buôn cùng bàn bạc2021-05-17 14:33
 • #759: Người trả giá cao được2021-05-17 14:34
 • #760: Hàn Hoảng nỗi lo2021-05-17 14:34
 • #761: Giang Nam cầu viện2021-05-17 14:34
 • #762: Người ở có phòng2021-05-17 14:34
 • #763: Người nhà đoàn tụ2021-05-17 14:34
 • #764: Giang Đô phong vân2021-05-17 14:34
 • #765: Dạ tập thuyền tràng2021-05-17 14:34
 • #766: Cải trang vi hành2021-05-17 14:34
 • #767: Lũng Hữu tin gấp2021-05-17 14:34
 • #768: Đánh giáp lá cà2021-05-17 14:34
 • #769: Bọ ngựa bắt ve2021-05-17 14:34
 • #770: Cao nguyên tranh phong (thượng)2021-05-17 14:34
 • #771: Cao nguyên tranh phong (hạ)2021-05-17 14:34
 • #772: Thị sát Diêm Châu2021-05-17 14:34
 • #773: Hâm rượu nói lời tạm biệt2021-05-17 14:34
 • #774: Thế gia nguy cơ2021-05-17 14:35
 • #775: Rời khỏi Ba Thục (thượng)2021-05-17 14:35
 • #776: Rời khỏi Ba Thục (hạ)2021-05-17 14:35
 • #777: Hà Bắc khách tới2021-05-17 14:35
 • #778: Vòng vèo2021-05-17 14:35
 • #779: Thôi thị thái độ2021-05-17 14:35
 • #780: Đục nước béo cò2021-05-17 14:35
 • #781: Đánh lén Hà Nội2021-05-17 14:35
 • #782: 2 đường xuất chinh2021-05-17 14:35
 • #783: Cưỡng đoạt Phũ Khẩu2021-05-17 14:35
 • #784: Vây thành đánh viện binh2021-05-17 14:35
 • #785: Khinh kỵ dạ tập2021-05-17 14:35
 • #786: Thế gia nỗi lo2021-05-17 14:35
 • #787: Ngọc Chân cung chủ2021-05-17 14:35
 • #788: Giáo viên khó tìm2021-05-17 14:35
 • #789: Đem lời làm rõ2021-05-17 14:35
 • #790: Ngụy quốc sứ đến2021-05-17 14:35
 • #791: Giải thích hợp lý2021-05-17 14:36
 • #792: Cử hiền thu tài2021-05-17 14:36
 • #793: Bị ép thỏa hiệp2021-05-17 14:36
 • #794: Thong dong mưu đồ2021-05-17 14:36
 • #795: Giang Nam tin khẩn2021-05-17 14:36
 • #796: Vượt ải qua trạm2021-05-17 14:36
 • #797: Viện quân đến2021-05-17 14:36
 • #798: Giữa sông kinh lôi2021-05-17 14:36
 • #799: Vây Nguỵ cứu Triệu2021-05-17 14:36
 • #800: Lôi kéo thủ đoạn2021-05-17 14:36
 • #801: Sơ bộ đàm phán2021-05-17 14:36
 • #802: Đạt thành nhận thức chung2021-05-17 14:36
 • #803: Cả nhà du lịch2021-05-17 14:36
 • #804: Thu sớm dạo phố2021-05-17 14:36
 • #805: Đang "hot" minh tinh2021-05-17 14:37
 • #806: Khí tiết tuổi già khó giữ được (thượng)2021-05-17 14:37
 • #807: Khí tiết tuổi già khó giữ được (trung)2021-05-17 14:37
 • #808: Khí tiết tuổi già khó giữ được (hạ)2021-05-17 14:37
 • #809: Tướng vị cơ hội2021-05-17 14:37
 • #810: Thế lực đại biểu2021-05-17 14:37
 • #811: Nhà có khách quý2021-05-17 14:37
 • #812: Mới mời ghế khách2021-05-17 14:37
 • #813: Vãn lai xuân cấp2021-05-17 14:37
 • #814: Sóng ngầm phun trào2021-05-17 14:37
 • #815: Cải biến dự tính ban đầu2021-05-17 14:37
 • #816: Lại lần nữa thăm dò2021-05-17 14:37
 • #817: Đạo tặc sự kiện2021-05-17 14:37
 • #818: Không như mong muốn2021-05-17 14:37
 • #819: Ngoài dự liệu2021-05-17 14:37
 • #820: Đạo cung dâng hương (thượng)2021-05-17 14:37
 • #821: Đạo cung dâng hương (hạ)2021-05-17 14:38
 • #822: Hán Trung sự kiện (thượng)2021-05-17 14:38
 • #823: Hán Trung sự kiện (trung)2021-05-17 14:38
 • #824: Hán Trung sự kiện (hạ)2021-05-17 14:38
 • #825: 2 nha cùng nghị2021-05-17 14:38
 • #826: Trước thời hạn an bài2021-05-17 14:38
 • #827: Băng hồ sự kiện2021-05-17 14:38
 • #828: Lo được lo mất2021-05-17 14:38
 • #829: 3 cái phương án2021-05-17 14:38
 • #830: Huynh đệ khuyên bảo2021-05-17 14:38
 • #831: Tiêu tan hiềm khích lúc trước2021-05-17 14:38
 • #832: Khoa cử danh ngạch2021-05-17 14:38
 • #833: Triệt để nhận sợ2021-05-17 14:38
 • #834: Giang Nam tử đệ2021-05-17 14:38
 • #835: Nguy cơ bộc phát2021-05-17 14:39
 • #836: Vòng quanh điều tra2021-05-17 14:39
 • #837: Sự kiện khẩn cấp2021-05-17 14:39
 • #838: Ngàn dặm truy tung (thượng)2021-05-17 14:39
 • #839: Ngàn dặm truy tung (trung)2021-05-17 14:39
 • #840: Ngàn dặm truy tung (hạ)2021-05-17 14:39
 • #841: Lưỡng bại câu thương2021-05-17 14:39
 • #842: Vạch mặt2021-05-17 14:39
 • #843: Sĩ tử Hàn Dũ2021-05-17 14:39
 • #844: Khơi mào tranh chấp2021-05-17 14:39
 • #845: Triệu Ngụy chi chiến2021-05-17 14:39
 • #846: Hiểu lấy lợi hại2021-05-17 14:39
 • #847: Tiến sĩ cập đệ2021-05-17 14:39
 • #848: Trước thời hạn tiếp2021-05-17 14:39
 • #849: Chu Thao xuôi nam2021-05-17 14:39
 • #850: Đưa tới cửa2021-05-17 14:40
 • #851: Long Cương hành cung2021-05-17 14:40
 • #852: Triệu Châu chi chiến2021-05-17 14:40
 • #853: Sách lược sai lầm2021-05-17 14:40
 • #854: Đích thân tới Triệu Châu2021-05-17 14:40
 • #855: Tỉnh Hình dị động2021-05-17 14:40
 • #856: Dạ tập Tỉnh Hình2021-05-17 14:40
 • #857: Dịch Châu tin khẩn2021-05-17 14:40
 • #858: Hoảng hốt bắc rút lui2021-05-17 14:40
 • #859: Dạ tập Tín Đô2021-05-17 14:40
 • #860: Tiến vào U Châu2021-05-17 14:40
 • #861: Lư gia đầu danh2021-05-17 14:40
 • #862: Nửa đường mà kích2021-05-17 14:40
 • #863: Kế hoạch hủy bỏ2021-05-17 14:40
 • #864: Hoàn thiện trang bị2021-05-17 14:41
 • #865: 800 dũng sĩ2021-05-17 14:41
 • #866: Công chiếm U Châu2021-05-17 14:41
 • #867: An ổn dân tâm2021-05-17 14:41
 • #868: U Yến thu quan2021-05-17 14:41
 • #869: Hà Bắc đàm phán (thượng)2021-05-17 14:41
 • #870: Hà Bắc đàm phán (hạ)2021-05-17 14:41
 • #871: Tiến sĩ chọn quan2021-05-17 14:41
 • #872: Quách Trương thông gia2021-05-17 14:41
 • #873: Lòng yêu chàng rồi2021-05-17 14:41
 • #874: Nghiêm khắc cảnh cáo2021-05-17 14:41
 • #875: Toái Diệp hủ bại2021-05-17 14:41
 • #876: Tới cửa cáo trạng2021-05-17 14:41
 • #877: Giải khai chân tướng2021-05-17 14:41
 • #878: Thế cục gian nan2021-05-17 14:41
 • #879: Bí mật điều tra2021-05-17 14:41
 • #880: Bạc thuyền quá cảnh2021-05-17 14:42
 • #881: Ngoài ý muốn2021-05-17 14:42
 • #882: Lừa dối qua ải2021-05-17 14:42
 • #883: Tiền mới phương án2021-05-17 14:42
 • #884: Giám định bí quyết2021-05-17 14:42
 • #885: Trưng cầu ý kiến2021-05-17 14:42
 • #886: Nhà có quy củ2021-05-17 14:42
 • #887: Phi thường đề nghị2021-05-17 14:42
 • #888: Chữ in rời cho thuê2021-05-17 14:42
 • #889: Mỗi người thành trận2021-05-17 14:42
 • #890: Khẩn trương chuẩn bị thành lập2021-05-17 14:43
 • #891: Tửu quán giao dịch2021-05-17 14:43
 • #892: Khơi mào sự cố2021-05-17 14:43
 • #893: Miệng lưỡi lanh lợi giải thích2021-05-17 14:43
 • #894: Giãy giụa cầu sinh2021-05-17 14:43
 • #895: Báo chí ra đời2021-05-17 14:43
 • #896: Tụ nghĩa trừ yêm2021-05-17 14:43
 • #897: Giả hí thành chân2021-05-17 14:43
 • #898: Chính biến thanh toán2021-05-17 14:43
 • #899: Tài phú đổi chủ2021-05-17 14:43
 • #900: Đạt thành giao dịch2021-05-17 14:43
 • #901: Gặp được quý nhân2021-05-17 14:43
 • #902: Chợ phía đông chuyển hình2021-05-17 14:43
 • #903: Dị chủng quả bông già2021-05-17 14:44
 • #904: Hoang dã báo trở về đội ngũ cũ2021-05-17 14:44
 • #905: Giao thừa cúng tổ tiên2021-05-17 14:44
 • #906: Toái Diệp gửi thư2021-05-17 14:44
 • #907: Khẩn cấp ứng đối2021-05-17 14:44
 • #908: Bội tín vứt bỏ ước2021-05-17 14:44
 • #909: Thật giả Lý Bảo2021-05-17 14:44
 • #910: Đêm đoạt An Dương2021-05-17 14:44
 • #911: 3 nhà săn Ngụy2021-05-17 14:44
 • #912: Dùng người thì không nghi ngờ người2021-05-17 14:44
 • #913: Trăm vạn nạn dân2021-05-17 14:44
 • #914: Kiên thành khó phá2021-05-17 14:44
 • #915: Kế ly gián2021-05-17 14:45
 • #916: Tuyệt vọng thảm bại2021-05-17 14:45
 • #917: Công cao trấn chủ2021-05-17 14:45
 • #918: Nửa đường chặn đường2021-05-17 14:45
 • #919: Nguyên Thành áo cưới (thượng)2021-05-17 14:45
 • #920: Nguyên Thành áo cưới (hạ)2021-05-17 14:45
 • #921: Tìm kiếm thủ lĩnh quân địch2021-05-17 14:45
 • #922: Không cam lòng thất bại2021-05-17 14:45
 • #923: Cả đêm xuất binh2021-05-17 14:45
 • #924: Bôn tập Lê Dương (thượng)2021-05-17 14:45
 • #925: Bôn tập Lê Dương (hạ)2021-05-17 14:45
 • #926: Hiến kế nam rút lui2021-05-17 14:46
 • #927: Đêm tối rút lui2021-05-17 14:46
 • #928: Bạn cũ trùng phùng2021-05-17 14:46
 • #929: Bồ Tân gặp nhau2021-05-17 14:46
 • #930: Bất lương cạnh tranh2021-05-17 14:46
 • #931: Rượu giả báo án2021-05-17 14:46
 • #932: Vốn là cố nhân2021-05-17 14:46
 • #933: Tuổi trẻ Huyện lệnh2021-05-17 14:46
 • #934: Xuân đến Tân Phong2021-05-17 14:46
 • #935: Chương Hà hải cảng2021-05-17 14:46
 • #936: Phân hoá chèn ép2021-05-17 14:46
 • #937: Vừa đấm vừa xoa2021-05-17 14:46
 • #938: Bí mật tranh thủ2021-05-17 14:47
 • #939: Ngàn vàng mua ngựa2021-05-17 14:47
 • #940: Toái Diệp thất thủ2021-05-17 14:47
 • #941: Họa từ lời trẻ con2021-05-17 14:47
 • #942: Nhân vật mấu chốt2021-05-17 14:47
 • #943: Thừa cơ mà vào2021-05-17 14:47
 • #944: Bọ ngựa ở phía sau2021-05-17 14:47
 • #945: Kiêu binh kế sách2021-05-17 14:47
 • #946: Thái hậu mật chiếu2021-05-17 14:47
 • #947: Tập kích bất ngờ Kiếm Các (thượng)2021-05-17 14:47
 • #948: Tập kích bất ngờ Kiếm Các (hạ)2021-05-17 14:47
 • #949: Thục trung đại loạn2021-05-17 14:47
 • #950: Đại quân vào Thục2021-05-17 14:47
 • #951: Oán hận chất chứa đã lâu2021-05-17 14:48
 • #952: Trừ tệ cải cách2021-05-17 14:48
 • #953: Tao ngộ chi chiến2021-05-17 14:48
 • #954: Chạy trốn cơ hội2021-05-17 14:48
 • #955: Chiến thuật ban đầu định2021-05-17 14:48
 • #956: Dời đô chi nghị2021-05-17 14:48
 • #957: Ngoài ý muốn thất thủ2021-05-17 14:48
 • #958: Dự phòng biện pháp2021-05-17 14:48
 • #959: Trước thời hạn xuất phát2021-05-17 14:48
 • #960: Nửa đường cướp người2021-05-17 14:48
 • #961: Toàn diện bị động2021-05-17 14:49
 • #962: Phù Lăng giết tù binh2021-05-17 14:49
 • #963: Lớn nhất sơ hở2021-05-17 14:49
 • #964: Yêm đảng hủy diệt2021-05-17 14:49
 • #965: Cuối cùng gặp Thái hậu2021-05-17 14:49
 • #966: Bắc nha hủy diệt2021-05-17 14:49
 • #967: Gặp lại Thái hậu2021-05-17 14:49
 • #968: Phát hiện bí mật2021-05-17 14:49
 • #969: Vây thành đánh viện binh (thượng)2021-05-17 14:49
 • #970: Vây thành đánh viện binh (trung)2021-05-17 14:49
 • #971: Vây thành đánh viện binh (hạ)2021-05-17 14:49
 • #972: Cướp đoạt Nhã Châu2021-05-17 14:49
 • #973: 2 cái chỗ trống2021-05-17 14:50
 • #974: Thái hậu hiểu ra2021-05-17 14:50
 • #975: Lý Bí can gián2021-05-17 14:50
 • #976: Đưa con rèn luyện2021-05-17 14:50
 • #977: Tự giới hạn quyền lực2021-05-17 14:50
 • #978: Lấp không bằng khai thông2021-05-17 14:50
 • #979: Cẩm Thành viếng nhà2021-05-17 14:50
 • #980: Đạo cung xây dựng thêm2021-05-17 14:50
 • #981: Phòng nghỉ luận chính sự2021-05-17 14:50
 • #982: Phúc này họa này2021-05-17 14:50
 • #983: Phụ tử tâm sự2021-05-17 14:50
 • #984: Chuyển nghề bước mới2021-05-17 14:50
 • #985: Đãi khách thâm ý2021-05-17 14:51
 • #986: Lần nữa tuyển tướng2021-05-17 14:51
 • #987: Mấu chốt 1 phiếu2021-05-17 14:51
 • #988: Triều đình kịch đấu2021-05-17 14:51
 • #989: Cả đêm đào vong2021-05-17 14:51
 • #990: Chú ý Kinh Châu2021-05-17 14:51
 • #991: Tương Dương loạn tới2021-05-17 14:51
 • #992: Đục nước béo cò2021-05-17 14:51
 • #993: Tập kích bất ngờ Tương Dương2021-05-17 14:51
 • #994: Tiểu Đổng làm mồi nhử2021-05-17 14:51
 • #995: Ngư ông đắc lợi2021-05-17 14:51
 • #996: Thiên tử học vẽ2021-05-17 14:51
 • #997: Theo nhau mà đến2021-05-17 14:52
 • #998: Dò xét bệnh tình2021-05-17 14:52
 • #999: Giá lâm Lưu phủ2021-05-17 14:52
 • #1000: Ban thưởng thâm ý2021-05-17 14:52
 • #1001: Hàn Hoảng vào kinh (thượng)2021-05-17 14:52
 • #1002: Hàn Hoảng vào kinh (hạ)2021-05-17 14:53
 • #1003: Cân nhắc xuất binh2021-05-17 14:53
 • #1004: Rút củi dưới đáy nồi2021-05-17 14:53
 • #1005: Quân tướng tranh luận kịch liệt2021-05-17 14:53
 • #1006: Binh Lâm Giang nam (thượng)2021-05-17 14:53
 • #1007: Binh Lâm Giang nam (hạ)2021-05-17 14:53
 • #1008: Không cam tâm2021-05-17 14:53
 • #1009: Tấn Lăng chặn đánh2021-05-17 14:53
 • #1010: Vương Hựu hiến mưu2021-05-17 14:53
 • #1011: Chú mục đông nam2021-05-17 14:53
 • #1012: Dấu vết để lại2021-05-17 14:53
 • #1013: Tiệm thuốc sự kiện2021-05-17 14:53
 • #1014: Lĩnh Nam phong vân (thượng)2021-05-17 14:53
 • #1015: Lĩnh Nam phong vân (trung)2021-05-17 14:53
 • #1016: Lĩnh Nam phong vân (hạ)2021-05-17 14:53
 • #1017: Kế trong kế2021-05-17 14:53
 • #1018: Lòng có bất bình2021-05-17 14:54
 • #1019: Lĩnh Nam cơ hội buôn bán2021-05-17 14:54
 • #1020: Xuân sông nước ấm2021-05-17 14:54
 • #1021: Tìm kiếm tình báo2021-05-17 14:54
 • #1022: Ngăn cản nguy hiểm2021-05-17 14:54
 • #1023: Xem xét thời thế2021-05-17 14:54
 • #1024: Lấy công chuộc tội2021-05-17 14:54
 • #1025: Bôn tập Tuyên Châu2021-05-17 14:54
 • #1026: Chiến cuộc phán đoán sai2021-05-17 14:54
 • #1027: Kính huyện bố trí mồi2021-05-17 14:54
 • #1028: Cát Châu chặt đầu2021-05-17 14:54
 • #1029: Tuyền Châu đại án (thượng)2021-05-17 14:54
 • #1030: Tuyền Châu đại án (hạ)2021-05-17 14:54
 • #1031: Tiền tệ chi tranh (thượng)2021-05-17 14:54
 • #1032: Tiền tệ chi tranh (hạ)2021-05-17 14:55
 • #1033: Tiền thị vào kinh2021-05-17 14:55
 • #1034: Ngân phiếu chấn động2021-05-17 14:55
 • #1035: Giao tử ra đời2021-05-17 14:55
 • #1036: Ngân phiếu nghi ngờ2021-05-17 14:55
 • #1037: Cẩn thận thăm dò2021-05-17 14:55
 • #1038: Đánh cỏ động rắn2021-05-17 14:55
 • #1039: Răn đe2021-05-17 14:55
 • #1040: Hối đoái sự kiện2021-05-17 14:55
 • #1041: Trước giờ đại chiến2021-05-17 14:55
 • #1042: Mật biết động tĩnh2021-05-17 14:55
 • #1043: Dạ tập Giang Lăng2021-05-17 14:55
 • #1044: Giang Thành hỗn chiến2021-05-17 14:55
 • #1045: Vượt sông xuất binh2021-05-17 14:55
 • #1046: Đêm trăng chặn đánh2021-05-17 14:55
 • #1047: Hãm sâu vũng bùn2021-05-17 14:56
 • #1048: Lão tướng hạ màn2021-05-17 14:56
 • #1049: Tuần sát Giang Tả2021-05-17 14:56
 • #1050: Khi quân võng thượng2021-05-17 14:56
 • #1051: Tuần sát Tô Châu2021-05-17 14:56
 • #1052: Giang Đô chi biến2021-05-17 14:56
 • #1053: Tính toán trước thời hạn2021-05-17 14:56
 • #1054: Khó lòng phòng bị2021-05-17 14:56
 • #1055: Lửa lớn đoạt thành2021-05-17 14:56
 • #1056: Sông Hoài phong tỏa2021-05-17 14:56
 • #1057: Bạch Thủy vây quét2021-05-17 14:56
 • #1058: Lại đến Giang Hạ2021-05-17 14:56
 • #1059: Tửu lâu tiểu tụ2021-05-17 14:56
 • #1060: Trở về Trường An2021-05-17 14:56
 • #1061: Tiêu Quan diệt châu chấu2021-05-17 14:56
 • #1062: Tiết kiệm tiền lấy lợi tức2021-05-17 14:56
 • #1063: Lạc Dương bố cục (thượng)2021-05-17 14:57
 • #1064: Lạc Dương bố cục (trung)2021-05-17 14:57
 • #1065: Lạc Dương bố cục (hạ)2021-05-17 14:57
 • #1066: Bày ván hạ cờ (1)2021-05-17 14:57
 • #1067: Bày ván hạ cờ (2)2021-05-17 14:57
 • #1068: Bày ván hạ cờ (3)2021-05-17 14:57
 • #1069: Bày ván hạ cờ (4)2021-05-17 14:57
 • #1070: Bày ván hạ cờ (5)2021-05-17 14:57
 • #1071: Bày ván hạ cờ (6)2021-05-17 14:57
 • #1072: Tuyền Châu tin tức2021-05-17 14:57
 • #1073: Tin yêu dần dần nhạt2021-05-17 14:57
 • #1074: Mấu chốt 1 bước2021-05-17 14:57
 • #1075: Tuyền Châu nghị sự2021-05-17 14:57
 • #1076: Động tĩnh ở giữa2021-05-17 14:57
 • #1077: Trung Nguyên tái chiến2021-05-17 14:57
 • #1078: Cái hố Hải Châu2021-05-17 14:58
 • #1079: Binh lâm Tuyền Châu (thượng)2021-05-17 14:58
 • #1080: Binh lâm Tuyền Châu (hạ)2021-05-17 14:58
 • #1081: Nhân chi thường tình2021-05-17 14:58
 • #1082: Kiểu mới cửa sổ2021-05-17 14:58
 • #1083: Thị sát Lam Điền2021-05-17 14:58
 • #1084: Tập kết Đăng Châu2021-05-17 14:58
 • #1085: Chiến cuộc bất lợi2021-05-17 14:58
 • #1086: Hào Hàm chi biến (thượng)2021-05-17 14:58
 • #1087: Hào Hàm chi biến (hạ)2021-05-17 14:58
 • #1088: Áp bách rút quân2021-05-17 14:58
 • #1089: Đêm tối đi gấp2021-05-17 14:58
 • #1090: Đêm mưa dạ tập2021-05-17 14:58
 • #1091: Công hãm Lịch Thành2021-05-17 14:58
 • #1092: Tiến thối lưỡng nan2021-05-17 14:58
 • #1093: Bạch Cư bất dịch2021-05-17 14:59
 • #1094: Long Thúy chi phòng2021-05-17 14:59
 • #1095: Ẩn thứ ám phục2021-05-17 14:59
 • #1096: Đường Châu thương hội2021-05-17 14:59
 • #1097: Dự thi tiến hành2021-05-17 14:59
 • #1098: Tiêu trừ lợi thế2021-05-17 14:59
 • #1099: Trung dũng chi tướng2021-05-17 14:59
 • #1100: Can gián không bằng thay đổi2021-05-17 14:59
 • #1101: Cướp trại bị cướp2021-05-17 14:59
 • #1102: Tề quốc diệt vong2021-05-17 14:59
 • #1103: Khoa cử yết bảng2021-05-17 14:59
 • #1104: Phụ tử thổ lộ tâm tình2021-05-17 14:59
 • #1105: Say rượu lỡ lời2021-05-17 14:59
 • #1106: Chu Thử có con2021-05-17 14:59
 • #1107: Hợp tung liên hoành (thượng)2021-05-17 15:00
 • #1108: Hợp tung liên hoành (hạ)2021-05-17 15:00
 • #1109: Mật Châu dò xét2021-05-17 15:00
 • #1110: Hai bút cùng vẽ2021-05-17 15:00
 • #1111: Dạ tập đầu tường2021-05-17 15:00
 • #1112: Trăm quân cùng tiến2021-05-17 15:00
 • #1113: Tiến thối lưỡng nan2021-05-17 15:00
 • #1114: Đón đầu thống kích2021-05-17 15:00
 • #1115: Thành Hoàng đêm binh2021-05-17 15:01
 • #1116: 3 châu về Tấn2021-05-17 15:01
 • #1117: Kích sát đại án2021-05-17 15:01
 • #1118: Mới thấy điểm đáng ngờ2021-05-17 15:01
 • #1119: Chậm hơn 1 bước2021-05-17 15:01
 • #1120: Mới tướng nhân tuyển2021-05-17 15:01
 • #1121: Thần bí đối thủ2021-05-17 15:01
 • #1122: Nho nhỏ lỗ hổng2021-05-17 15:01
 • #1123: Nhân vật mấu chốt2021-05-17 15:01
 • #1124: Giám thị sơ hở2021-05-17 15:01
 • #1125: Hán Trung sơn trang2021-05-17 15:02
 • #1126: Võ quán đột phá2021-05-17 15:02
 • #1127: Thu chi đông du2021-05-17 15:02
 • #1128: Phát động quần chúng2021-05-17 15:02
 • #1129: Giai đoạn thắng lợi2021-05-17 15:02
 • #1130: Lạc Dương dị động2021-05-17 15:02
 • #1131: Thái tử ra khỏi thành2021-05-17 15:02
 • #1132: Thâm cung mật nghị2021-05-17 15:02
 • #1133: Giả thoáng 1 thương2021-05-17 15:02
 • #1134: Tống Châu chi biến2021-05-17 15:03
 • #1135: Tấn quân sứ giả2021-05-17 15:03
 • #1136: Trung Nguyên tái chiến2021-05-17 15:03
 • #1137: Đường thô phổ biến2021-05-17 15:03
 • #1138: Nạn dân làn sóng tới2021-05-17 15:03
 • #1139: Nạn dân đại doanh2021-05-17 15:03
 • #1140: Dụ binh kế sách2021-05-17 15:03
 • #1141: Đồng bằng khốn ngựa2021-05-17 15:03
 • #1142: Lại lần nữa cầu hòa2021-05-17 15:03
 • #1143: Tiếp nhận điều kiện2021-05-17 15:03
 • #1144: Đêm đoạt Từ Châu2021-05-17 15:03
 • #1145: Đầu dê kế sách2021-05-17 15:04
 • #1146: Không bột đố gột nên hồ2021-05-17 15:04
 • #1147: Mở một mặt lưới2021-05-17 15:04
 • #1148: Trở lại chốn cũ2021-05-17 15:04
 • #1149: Hải ngoại trở về2021-05-17 15:04
 • #1150: Tuyền Châu nghỉ ngơi2021-05-17 15:04
 • #1151: Hoạ từ trong nhà2021-05-17 15:04
 • #1152: Ôn dịch tai ương2021-05-17 15:04
 • #1153: Mới ngựa gỗ thành Troa2021-05-17 15:04
 • #1154: Khẩn cấp sắp xếp2021-05-17 15:04
 • #1155: Tống Thành ôn họa2021-05-17 15:05
 • #1156: Toàn quân bị diệt2021-05-17 15:05
 • #1157: Báo danh chọn tú2021-05-17 15:05
 • #1158: Nguy hiểm quá lớn2021-05-17 15:05
 • #1159: Thi khúc tiểu hội2021-05-17 15:05
 • #1160: Hoành Tắc biên thành2021-05-17 15:05
 • #1161: Đầu mối mới2021-05-17 15:05
 • #1162: Cuối cùng bắt giữ đột phá2021-05-17 15:05
 • #1163: Phía sau màn thủ phạm2021-05-17 15:05
 • #1164: Đến nhà toạ đàm2021-05-17 15:05
 • #1165: Khai thác mạch suy nghĩ2021-05-17 15:05
 • #1166: Lại tra manh mối2021-05-17 15:05
 • #1167: Hành động suốt đêm2021-05-17 15:06
 • #1168: Trọng yếu đột phá2021-05-17 15:06
 • #1169: Nhà có nghiêm mẫu2021-05-17 15:06
 • #1170: Đậu Lư Quảng Nguyên2021-05-17 15:06
 • #1171: Chợ phía Tây thăm dân2021-05-17 15:06
 • #1172: Độc Cô tai hoạ ngầm2021-05-17 15:06
 • #1173: Rút củi dưới đáy nồi2021-05-17 15:06
 • #1174: Sau lưng đâm đao2021-05-17 15:06
 • #1175: Liễu ám hoa minh2021-05-17 15:06
 • #1176: Tộc tế đại sự2021-05-17 15:06
 • #1177: Thoát khỏi tội lỗi2021-05-17 15:06
 • #1178: Trí mạng mồi nhử2021-05-17 15:06
 • #1179: Quách thị gia tộc2021-05-17 15:07
 • #1180: Kỳ Lân trang viên2021-05-17 15:07
 • #1181: Cá lớn mắc câu2021-05-17 15:07
 • #1182: Cả đêm tiêu diệt toàn bộ2021-05-17 15:07
 • #1183: Hành động suốt đêm2021-05-17 15:07
 • #1184: Khẩn cấp tụ hội2021-05-17 15:07
 • #1185: Đề bạt uy vọng2021-05-17 15:07
 • #1186: Tử Hà bí cốc2021-05-17 15:07
 • #1187: Nhổ cỏ nhổ tận gốc2021-05-17 15:07
 • #1188: Lạc Dương dị động2021-05-17 15:07
 • #1189: Kinh hãi xuất hiện dịch bệnh2021-05-17 15:07
 • #1190: Cách giải quyết2021-05-17 15:08
 • #1191: Dư luận chi kiếm (thượng)2021-05-17 15:08
 • #1192: Dư luận chi kiếm (hạ)2021-05-17 15:08
 • #1193: An trí chi tranh2021-05-17 15:08
 • #1194: Lao công thị trường2021-05-17 15:08
 • #1195: Ngày xuân sức sống2021-05-17 15:08
 • #1196: Bão táp truy xét buôn lậu (thượng)2021-05-17 15:08
 • #1197: Bão táp truy xét buôn lậu (hạ)2021-05-17 15:08
 • #1198: Tân La học sinh2021-05-17 15:09
 • #1199: Toàn tuyến phong tỏa2021-05-17 15:09
 • #1200: Liên tục tạo áp lực2021-05-17 15:09
 • #1201: Tân La sứ giả2021-05-17 15:09
 • #1202: Chợ phía đông danh điếm2021-05-17 15:09
 • #1203: Mới mạch suy nghĩ2021-05-17 15:09
 • #1204: Chu Thử tin tức2021-05-17 15:09
 • #1205: 4 đường đại quân2021-05-17 15:09
 • #1206: Ngoại vi chi chiến (thượng)2021-05-17 15:09
 • #1207: Ngoại vi chi chiến (trung)2021-05-17 15:09
 • #1208: Ngoại vi chi chiến (hạ)2021-05-17 15:09
 • #1209: Binh vây Lạc Dương (thượng)2021-05-17 15:10
 • #1210: Binh vây Lạc Dương (trung)2021-05-17 15:10
 • #1211: Binh vây Lạc Dương (hạ)2021-05-17 15:10
 • #1212: Bên đường giết người2021-05-17 15:10
 • #1213: Động lòng nghi ngờ2021-05-17 15:10
 • #1214: Chu Thử quy thiên2021-05-17 15:10
 • #1215: Tru tâm chi chiến2021-05-17 15:10
 • #1216: Kịch chiến nội khố (thượng)2021-05-17 15:10
 • #1217: Kịch chiến nội khố (trung)2021-05-17 15:10
 • #1218: Kịch chiến nội khố (hạ)2021-05-17 15:10
 • #1219: Binh vào Lạc Dương2021-05-17 15:10
 • #1220: Sang năm đòi nợ (thượng)2021-05-17 15:11
 • #1221: Sang năm đòi nợ (trung)2021-05-17 15:11
 • #1222: Sang năm đòi nợ (hạ)2021-05-17 15:11
 • #1223: 2 cái lựa chọn2021-05-17 15:11
 • #1224: Ngọc tỉ sơ hiện2021-05-17 15:11
 • #1225: Khải hoàn hồi kinh2021-05-17 15:11
 • #1226: Doanh Châu tin tức2021-05-17 15:11
 • #1227: Lý Đường tuyệt tự2021-05-17 15:11
 • #1228: Hơi kém hỏa hầu2021-05-17 15:11
 • #1229: Bảo thủ thế lực2021-05-17 15:11
 • #1230: Tấn cung kinh hồn2021-05-17 15:11
 • #1231: Khai thác manh mối2021-05-17 15:11
 • #1232: Chắp cánh khó thoát2021-05-17 15:11
 • #1233: Chứng cứ vô cùng xác thực2021-05-17 15:11
 • #1234: Đạt thành nhận thức chung (thượng)2021-05-17 15:12
 • #1235: Đạt thành nhận thức chung (hạ)2021-05-17 15:12
 • #1236: Bách quan bỏ phiếu2021-05-17 15:12
 • #1237: Cửa thành sự kiện2021-05-17 15:12
 • #1238: Không thể nhịn được nữa2021-05-17 15:12
 • #1239: Sang năm đòi nợ2021-05-17 15:12
 • #1240: Xuất chinh đêm trước2021-05-17 15:12
 • #1241: Đại quân xuất chinh2021-05-17 15:12
 • #1242: Đam La đại đảo2021-05-17 15:12
 • #1243: Dị quốc trinh sát2021-05-17 15:12
 • #1244: Kim Thành chi biến2021-05-17 15:12
 • #1245: Quốc đô thất thủ2021-05-17 15:13
 • #1246: Tân La công chúa2021-05-17 15:13
 • #1247: Vương cung cứu người2021-05-17 15:13
 • #1248: Tế lễ chi chiến2021-05-17 15:13
 • #1249: Trăm kín một hở2021-05-17 15:13
 • #1250: Cưỡi hổ khó xuống2021-05-17 15:13
 • #1251: Kim Thành binh bại2021-05-17 15:13
 • #1252: Thủ lĩnh quân địch chặt đầu2021-05-17 15:13
 • #1253: Tân La tân chính2021-05-17 15:13
 • #1254: Giúp người hoàn thành ước vọng2021-05-17 15:13
 • #1255: Khách tới ngoài ý muốn2021-05-17 15:13
 • #1256: Thái hậu chiếu thư2021-05-17 15:14
 • #1257: Chính xác luân phiên2021-05-17 15:14
 • #1258: Chợt hãm tuyệt cảnh2021-05-17 15:14
 • #1259: Cơ hội thở dốc2021-05-17 15:14
 • #1260: Chu Thao cái chết2021-05-17 15:14
 • #1261: Cao gia chọn lựa2021-05-17 15:14
 • #1262: Ba quân quy hàng2021-05-17 15:14
 • #1263: Xa thân gần đánh2021-05-17 15:14
 • #1264: Ngõ hẹp gặp nhau2021-05-17 15:14
 • #1265: Lưỡng chiến lưỡng bại2021-05-17 15:14
 • #1266: 1 lời nói toạc ra2021-05-17 15:14
 • #1267: Trai cò đánh nhau2021-05-17 15:14
 • #1268: Quyết chiến đêm trước2021-05-17 15:15
 • #1269: Vùng hoang dã quyết chiến2021-05-17 15:15
 • #1270: Trường An sứ đến2021-05-17 15:15
 • #1271: Tuyền Châu hành trình (thượng)2021-05-17 15:15
 • #1272: Tuyền Châu hành trình (hạ)2021-05-17 15:15
 • #1273: Tuần sát Lưu Cầu (thượng)2021-05-17 15:15
 • #1274: Tuần sát Lưu Cầu (hạ)2021-05-17 15:15
 • #1275: Việt Châu hỏi cây lúa2021-05-17 15:15
 • #1276: Thường Châu khuyên vị (thượng)2021-05-17 15:15
 • #1277: Thường Châu khuyên vị (hạ)2021-05-17 15:15
 • #1278: Trường An Vị Ương (hết trọn bộ)2021-05-17 15:15

Related posts

Thịnh Đường Hoàn Khố

TiKay

Độc Cô Chiến Thần

TiKay

Tam Quốc Chi Thục Hán Ta Làm Chủ

TiKay

Trở Lại Cổ Đại Làm Tượng Thần

TiKay

Triệu Thị Hổ Tử

TiKay

Thiên Hạ Kiêu Hùng

TiKay

Leave a Reply