Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Điên Phong Chi Thượng

Tần Dương với tối tuyệt vọng hết sức giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, từ đó đi lên không giống với quá khứ đỉnh phong chi lộ.

Hắn là Cái Bang ngôi sao của ngày mai, là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Nam Đại Hiệp;

Cũng là giang hồ nổi danh đạo tặc, giang hồ đệ nhất cợt nhả vương;

Hắn vẫn ẩn thân ở trong bóng tối Mặc gia Cửu toán, ở trong bóng tối Phiên Vân Phúc Vũ.

Võ đạo cuối ai là đỉnh, nhất ngộ Tần Dương đạo thành không. (cười )

Ở đỉnh phong phía trên, còn có một người áp đảo vô cùng đỉnh trên, đó chính là ta Tần Dương.

“Ta nói xong, có ai không phục, mời tiếp ta một đánh chư thiên sinh tử luân lại nói.”

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hàm Vũ
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tần Dương2021-05-16 03:39
 • #2: Sát ý2021-05-16 03:39
 • #3: Âm hàn chi công2021-05-16 03:39
 • #4: Bi ai huyết sắc2021-05-16 03:39
 • #5: Giết người phóng hỏa2021-05-16 03:39
 • #6: Hỗn loạn khí tức2021-05-16 03:39
 • #7: Phong bạo sắp tới2021-05-16 03:39
 • #8: Tửu quán thảm án2021-05-16 03:40
 • #9: Hiến Lệnh2021-05-16 03:40
 • #10: Hiện thân2021-05-16 03:40
 • #11: Cái Bang khí phách2021-05-16 03:40
 • #12: Chuyển phách diệt hồn2021-05-16 03:40
 • #13: Mới phân đà2021-05-16 03:41
 • #14: Dẫn người và chịu phục2021-05-16 03:41
 • #15: Quỷ thủ" thích khách2021-05-16 03:41
 • #16: Hoành hành đạo2021-05-16 03:41
 • #17: 10 năm trước2021-05-16 03:41
 • #18: Đêm trước2021-05-16 03:41
 • #19: Bình minh sát cơ2021-05-16 03:42
 • #20: Đã lâu cảm giác2021-05-16 03:42
 • #21: Hạ mặc 7 kiếm2021-05-16 03:42
 • #22: Huyền Tiễn2021-05-16 03:42
 • #23: Nguy cơ, tuyệt cảnh2021-05-16 03:42
 • #24: Trên đường ( thượng)2021-05-16 03:42
 • #25: Trên đường (hạ)2021-05-16 03:43
 • #26: Diệt gian trừ ác muốn chào hỏi trước2021-05-16 03:43
 • #27: Xoát danh vọng2021-05-16 03:43
 • #28: Sớm chào hỏi2021-05-16 03:43
 • #29: Đại biểu chính nghĩa2021-05-16 03:43
 • #30: Luyện xương như thép2021-05-16 03:43
 • #31: Cáp Mô Công2021-05-16 03:43
 • #32: Tùng Hạc lâu chi hội2021-05-16 03:43
 • #33: Lão luyện thợ săn2021-05-16 03:43
 • #34: Tiên Vũ ngân châm tư vị2021-05-16 03:44
 • #35: Giải quyết tốt hậu quả2021-05-16 03:44
 • #36: Trước mắt thuận lợi2021-05-16 03:44
 • #37: Lâm Tuyết đồ2021-05-16 03:44
 • #38: Mới gặp2021-05-16 03:44
 • #39: Bảo hộ, hoặc là giám thị2021-05-16 03:44
 • #40: Chặn giết2021-05-16 03:44
 • #41: Phá Chướng đan2021-05-16 03:44
 • #42: Chân khí tiểu thuyết2021-05-16 03:44
 • #43: Tới cửa2021-05-16 03:44
 • #44: Ra tay ác độc2021-05-16 03:44
 • #45: Nói chuyện2021-05-16 03:45
 • #46: Dưới bóng đêm2021-05-16 03:45
 • #47: Khảo vấn2021-05-16 03:45
 • #48: Đinh gia lựa chọn2021-05-16 03:45
 • #49: Chui vào cùng kịch đấu Vũ2021-05-16 03:45
 • #50: Vong tình thiên thư2021-05-16 03:45
 • #51: Tìm tới2021-05-16 03:45
 • #52: Tự hành não bổ2021-05-16 03:45
 • #53: Đúng lúc gặp2021-05-16 03:45
 • #54: Mời ngươi quy thiên2021-05-16 03:45
 • #55: Chó chết tay người nào2021-05-16 03:45
 • #56: Kết giao bằng hữu2021-05-16 03:45
 • #57: Báo cáo2021-05-16 03:45
 • #58: Song phương cử động2021-05-16 03:46
 • #59: Chạy trốn?2021-05-16 03:46
 • #60: Át chủ bài2021-05-16 03:46
 • #61: Thuần dương chưởng2021-05-16 03:46
 • #62: Tiểu nhân2021-05-16 03:46
 • #63: Xuôi dòng mà đến2021-05-16 03:46
 • #64: Suy nghĩ thông suốt2021-05-16 03:46
 • #65: Chém giết2021-05-16 03:46
 • #66: Đại đức2021-05-16 03:46
 • #67: Nuôi khấu tự trọng2021-05-16 03:46
 • #68: Mời rượu2021-05-16 03:46
 • #69: Tiêu cục2021-05-16 03:46
 • #70: Bóc trần2021-05-16 03:46
 • #71: Quỷ dị Huyền Tiễn2021-05-16 03:46
 • #72: Đại La Thiên tâm2021-05-16 03:47
 • #73: Mặc gia kiếm pháp2021-05-16 03:47
 • #74: Nội tình2021-05-16 03:47
 • #75: Sơn trang2021-05-16 03:47
 • #76: Đoạn Vân Thạch2021-05-16 03:47
 • #77: Mặc gia bí ẩn2021-05-16 03:47
 • #78: Diệp Trường Canh2021-05-16 03:47
 • #79: Phong Lôi Ích2021-05-16 03:47
 • #80: Thua chạy2021-05-16 03:47
 • #81: Thái Bạch Hành2021-05-16 03:47
 • #82: Ăn vạ2021-05-16 03:47
 • #83: Ép tới2021-05-16 03:48
 • #84: Anh hùng chi hậu2021-05-16 03:48
 • #85: Vũ Tranh2021-05-16 03:48
 • #86: Phiên bản đổi mới2021-05-16 03:48
 • #87: Trong địa lao2021-05-16 03:48
 • #88: Hấp Công2021-05-16 03:48
 • #89: Đại uy thiên long2021-05-16 03:48
 • #90: Thực lực đại tiến2021-05-16 03:48
 • #91: Long Đích Hoàn Mỹ2021-05-16 03:48
 • #92: Yêu tăng2021-05-16 03:48
 • #93: Không chết2021-05-16 03:48
 • #94: Đời này cự tử2021-05-16 03:48
 • #95: Trên sông chèo thuyền du ngoạn2021-05-16 03:48
 • #96: Thủy trại2021-05-16 03:48
 • #97: Xuất thủ2021-05-16 03:49
 • #98: Lôi hỏa đạn2021-05-16 03:49
 • #99: Quen tay hay việc2021-05-16 03:49
 • #100: Một quyền2021-05-16 03:49
 • #101: Thần vật nhậm hóa2021-05-16 03:49
 • #102: Thời đại biến2021-05-16 03:49
 • #103: Trời trợ giúp Quảng Trí2021-05-16 03:49
 • #104: Trên đường gặp2021-05-16 03:49
 • #105: Chữ Thụ Nhân2021-05-16 03:49
 • #106: Đinh gia động tĩnh2021-05-16 03:49
 • #107: Nhân mã hợp nhất2021-05-16 03:49
 • #108: Hoàng tước tại hậu2021-05-16 03:49
 • #109: Dị biến2021-05-16 03:49
 • #110: Hắn luyện vậy mà là Phật môn võ công2021-05-16 03:50
 • #111: Núi nghiêng2021-05-16 03:50
 • #112: Dưới mặt đất hố trời2021-05-16 03:50
 • #113: Ảnh lưu niệm tại bích2021-05-16 03:50
 • #114: Huyễn cảnh2021-05-16 03:50
 • #115: Sẽ hội2021-05-16 03:50
 • #116: Thu hoạch2021-05-16 03:50
 • #117: Xem thường hắn tiểu2021-05-16 03:50
 • #118: Chưởng bát long đầu2021-05-16 03:50
 • #119: Là hào kiệt vẫn là gian hùng?2021-05-16 03:50
 • #120: Sắp hết thảy đều kết thúc2021-05-16 03:50
 • #121: Khách không mời mà đến2021-05-16 03:51
 • #122: Thăm dò2021-05-16 03:51
 • #123: Hoài nghi làm sâu sắc2021-05-16 03:51
 • #124: Chu Tước2021-05-16 03:51
 • #125: Đường Thanh Phượng2021-05-16 03:51
 • #126: Ngươi tính toán ta!2021-05-16 03:51
 • #127: Màu đen kiếm khách2021-05-16 03:51
 • #128: Tảng sáng2021-05-16 03:51
 • #129: Chỉ Qua Lệnh lại xuất hiện2021-05-16 03:51
 • #130: Đầu não phong bạo2021-05-16 03:51
 • #131: Nhân tài2021-05-16 03:51
 • #132: Bích Hải Triều Sinh khúc2021-05-16 03:51
 • #133: Trong rừng săn giết2021-05-16 03:51
 • #134: Sắp sửa mạt lộ2021-05-16 03:51
 • #135: Cầu kiếm không hối hận2021-05-16 03:51
 • #136: Một kiếm này, ta tiếp thu!2021-05-16 03:51
 • #137: Đấu Khôi2021-05-16 03:51
 • #138: Con sâu làm rầu nồi canh2021-05-16 03:51
 • #139: Thiên kiếp chiến giáp2021-05-16 03:52
 • #140: Tà dương lịch huyết2021-05-16 03:52
 • #141: Đánh chết giết2021-05-16 03:52
 • #142: Thân Tư2021-05-16 03:52
 • #143: Bắt giết áo đen phái2021-05-16 03:52
 • #144: Xung kích Tĩnh Võ Ti2021-05-16 03:52
 • #145: Huyết mạch thuế biến2021-05-16 03:52
 • #146: Vô gian đạo2021-05-16 03:52
 • #147: Nguyên thần hình chiếu, ngàn dặm chiếu hình2021-05-16 03:52
 • #148: Ta tin tưởng Tần huynh đệ2021-05-16 03:52
 • #149: Khoái hoạt lâu2021-05-16 03:52
 • #150: Khoái hoạt lâu bên trong không vui2021-05-16 03:52
 • #151: Mượn giả tu chân2021-05-16 03:52
 • #152: Thời gian thích khách Diệp Chiêu Nam2021-05-16 03:52
 • #153: Hư không tiêu thất2021-05-16 03:52
 • #154: Vu oan giá họa (sáu một vui vẻ! )2021-05-16 03:52
 • #155: Hàn Sơn tự2021-05-16 03:53
 • #156: Diệu đức cư sĩ2021-05-16 03:53
 • #157: Bồ Đề ba ngộ2021-05-16 03:53
 • #158: Chu Thụ Nhân cùng a Tân2021-05-16 03:53
 • #159: Thọ thần sinh nhật2021-05-16 03:53
 • #160: Một món ăn2021-05-16 03:53
 • #161: Lấy một đối ba2021-05-16 03:53
 • #162: Chọc giận2021-05-16 03:53
 • #163: Trảm luyện thần (mười chương hoàn thành)2021-05-16 03:53
 • #164: Uy hiếp2021-05-16 03:53
 • #165: Thiên La tử2021-05-16 03:53
 • #166: Đại nghĩa phân đà2021-05-16 03:53
 • #167: Long Tượng Pháp Ấn (tăng thêm! )2021-05-16 03:53
 • #168: Trong lòng có lửa2021-05-16 03:53
 • #169: Kinh thiên bạo2021-05-16 03:53
 • #170: Ám toán2021-05-16 03:53
 • #171: Nhất không người có thể tín nhiệm được (tăng thêm! )2021-05-16 03:53
 • #172: Kịch đấu2021-05-16 03:54
 • #173: Lôi Vương2021-05-16 03:54
 • #174: Thiên hạ có tuyết2021-05-16 03:54
 • #175: Truy kích2021-05-16 03:54
 • #176: Cơ quan thú2021-05-16 03:54
 • #177: Thuế biến2021-05-16 03:54
 • #178: Thay máu2021-05-16 03:54
 • #179: Mộc Diên (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-05-16 03:54
 • #180: Đường Tam cái chết lưu lại nỗi băn khoăn2021-05-16 03:54
 • #181: Chạy thoát?2021-05-16 03:54
 • #182: Lại tiến lên trước một bước, liền đem long trời lở đất! (tăng thêm)2021-05-16 03:54
 • #183: Tu Di Sơn Vương Chủy (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-05-16 03:54
 • #184: Ta Tần Dương, chính là người cô đơn!2021-05-16 03:54
 • #185: Đại trí tuệ2021-05-16 03:54
 • #186: Tấn vị Cửu Toán (tăng thêm)2021-05-16 03:54
 • #187: Câu cá kế hoạch2021-05-16 03:54
 • #188: Thần Ưng đứng đầu2021-05-16 03:54
 • #189: Trong mưa giao thủ2021-05-16 03:55
 • #190: U Minh người2021-05-16 03:55
 • #191: Sơn động mật ngữ (cầu phiếu phiếu)2021-05-16 03:55
 • #192: Thiên Đô cẩu huyết cố sự2021-05-16 03:55
 • #193: Dừng hồ bên bờ2021-05-16 03:55
 • #194: Tráng sĩ chặt tay (tăng thêm)2021-05-16 03:55
 • #195: Dự vương2021-05-16 03:55
 • #196: Đi bộ nhàn nhã2021-05-16 03:55
 • #197: Đao Long Chi Nhãn2021-05-16 03:55
 • #198: Sơn Hầu2021-05-16 03:55
 • #199: Tửu lâu gặp tri kỷ2021-05-16 03:55
 • #200: Lưu dương bờ sông2021-05-16 03:55
 • #201: U Minh giáo (tăng thêm)2021-05-16 03:55
 • #202: U hạp nhất tuyến thiên (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-05-16 03:55
 • #203: Không trung bay qua2021-05-16 03:55
 • #204: Mắc câu2021-05-16 03:55
 • #205: Liên Sơn Dịch (cầu nguyệt phiếu đặt mua)2021-05-16 03:55
 • #206: Thủy Hồn chi trận2021-05-16 03:55
 • #207: Cổ thi lục âm2021-05-16 03:56
 • #208: Đoạn Vân Khải2021-05-16 03:56
 • #209: Cổ quái nước suối2021-05-16 03:56
 • #210: Mở màn2021-05-16 03:56
 • #211: Đánh mặt2021-05-16 03:56
 • #212: Lôi Vương cuối cùng xuất thủ2021-05-16 03:56
 • #213: trạch hai mươi bốn2021-05-16 03:56
 • #214: Sát cục (tăng thêm)2021-05-16 03:56
 • #215: Vong mệnh thủy2021-05-16 03:56
 • #216: Trảm võ đạo, khai trận!2021-05-16 03:56
 • #217: Thu lưới2021-05-16 03:56
 • #218: Mặc gia cự tử2021-05-16 03:56
 • #219: Kết thúc2021-05-16 03:56
 • #220: Chấp chưởng Hạ mặc2021-05-16 03:56
 • #221: Thần nông thước năng lực2021-05-16 03:56
 • #222: Mượn ngươi đầu người dùng một lát2021-05-16 03:56
 • #223: Chém đầu2021-05-16 03:56
 • #224: U minh kiếm2021-05-16 03:56
 • #225: Quốc sư Tiêu Miện2021-05-16 03:57
 • #226: Mặc giả2021-05-16 03:57
 • #227: Khẩu chiến quần mặc2021-05-16 03:57
 • #228: Phun2021-05-16 03:57
 • #229: Tiềm ẩn phản đồ2021-05-16 03:57
 • #230: Người chết2021-05-16 03:57
 • #231: Thương dương quân2021-05-16 03:57
 • #232: Đường đại tiên sinh2021-05-16 03:57
 • #233: Điều tra2021-05-16 03:57
 • #234: Dược vương Tôn Tuyết Tư2021-05-16 03:57
 • #235: Ba đồ cổ2021-05-16 03:57
 • #236: Khí cơ bắt giữ2021-05-16 03:57
 • #237: Bách Dược Phòng (tăng thêm)2021-05-16 03:57
 • #238: Nhân khôi lỗi2021-05-16 03:57
 • #239: Thiên ma vô tướng2021-05-16 03:57
 • #240: Nửa người nửa ảnh2021-05-16 03:57
 • #241: Hoài nghi2021-05-16 03:57
 • #242: Phượng hoàng thần binh2021-05-16 03:58
 • #243: Thế sự vô thường2021-05-16 03:58
 • #244: Diêm Vương Linh tới tay (tiết Đoan Ngọ vui vẻ! )2021-05-16 03:58
 • #245: Thần phủ quyết2021-05-16 03:58
 • #246: Lắng lại, rượu2021-05-16 03:58
 • #247: Bích huyết chiếu đan tâm2021-05-16 03:58
 • #248: Kịch đấu2021-05-16 03:58
 • #249: Kết quả2021-05-16 03:58
 • #250: Chỉ cần ta chết được đủ nhanh2021-05-16 03:58
 • #251: Ta cắm chính ta2021-05-16 03:58
 • #252: Minh Đế tồn tại2021-05-16 03:58
 • #253: Đồng hóa thu hoạch (tăng thêm)2021-05-16 03:58
 • #254: Bổ Thiên lĩnh2021-05-16 03:58
 • #255: Gặp mặt Lam Nguyệt Phượng Hoàng2021-05-16 03:58
 • #256: Phiên vân phúc vũ đại nhân vật2021-05-16 03:58
 • #257: An toàn mà không vi quy đi xe2021-05-16 03:58
 • #258: Lần thứ hai thuế biến ý nghĩ2021-05-16 03:58
 • #259: Đại trí tuệ nhập Đại Hạ2021-05-16 03:59
 • #260: An bài2021-05-16 03:59
 • #261: Kết minh, mô bản hoàn thành2021-05-16 03:59
 • #262: Hư hư thực thực nho gia2021-05-16 03:59
 • #263: Kỷ tài nữ (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 03:59
 • #264: Đan thành2021-05-16 03:59
 • #265: Thuế biến tiến hành2021-05-16 03:59
 • #266: Rời đi2021-05-16 03:59
 • #267: Mười bốn cùng cự tử2021-05-16 03:59
 • #268: Mệnh của ta, rất đáng tiền2021-05-16 03:59
 • #269: Khóa chặt phạm vi2021-05-16 03:59
 • #270: Mười bốn đến nhà2021-05-16 03:59
 • #271: Thái hư2021-05-16 03:59
 • #272: Khống từ chi năng2021-05-16 03:59
 • #273: Ám sát phía sau mưu tính2021-05-16 03:59
 • #274: Sửa đổi luật pháp2021-05-16 03:59
 • #275: Thật vừa2021-05-16 03:59
 • #276: Tương Sơn tổng đà2021-05-16 04:00
 • #277: Ám sát2021-05-16 04:00
 • #278: Thiên Tàn Địa Khuyết cửa2021-05-16 04:00
 • #279: Lăng Sương các người2021-05-16 04:00
 • #280: Trên hồ có cảm giác2021-05-16 04:00
 • #281: Cùng Phật hữu duyên2021-05-16 04:00
 • #282: Vân Tung vợ chồng2021-05-16 04:00
 • #283: La bàn2021-05-16 04:00
 • #284: Thiên Nhất Sơn2021-05-16 04:00
 • #285: Lý Khuynh Thiên một thân2021-05-16 04:01
 • #286: Dược đường gặp mặt2021-05-16 04:01
 • #287: Mới gặp Quách Thuần Dương2021-05-16 04:01
 • #288: Phản chân Long khí hoàn2021-05-16 04:01
 • #289: An Hướng Nam2021-05-16 04:01
 • #290: Trận thế mở ra2021-05-16 04:01
 • #291: Thăm dò2021-05-16 04:01
 • #292: Lấy đạo của người trả lại cho người2021-05-16 04:01
 • #293: Đông Phương Vân Chinh2021-05-16 04:01
 • #294: Thứ hai chiến2021-05-16 04:01
 • #295: Hội tụ các phái2021-05-16 04:01
 • #296: Khiêu khích2021-05-16 04:01
 • #297: Phong Đao Sương Kiếm cùng Thiên Sương Quyền2021-05-16 04:02
 • #298: Vong tình đạo quân2021-05-16 04:02
 • #299: Cường thế áp chế địch2021-05-16 04:02
 • #300: Tiềm Long Bảng2021-05-16 04:02
 • #301: Tiễn2021-05-16 04:02
 • #302: Trong chúng ta ra một tên phản đồ (tăng thêm)2021-05-16 04:02
 • #303: Đánh cỏ động rắn2021-05-16 04:02
 • #304: Giằng co2021-05-16 04:02
 • #305: Chảy máu đêm2021-05-16 04:02
 • #306: Kẻ phản bội tử vong2021-05-16 04:02
 • #307: Tha Sinh Độ2021-05-16 04:02
 • #308: Kha Hàng Long2021-05-16 04:02
 • #309: Chấp pháp trưởng lão chi vị2021-05-16 04:02
 • #310: Vỏ chăn áo lót2021-05-16 04:02
 • #311: Sáng sớm2021-05-16 04:02
 • #312: Rầm rộ2021-05-16 04:02
 • #313: Lễ vật2021-05-16 04:02
 • #314: Một trăm năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều2021-05-16 04:02
 • #315: Trừu tượng người gọi là đạo2021-05-16 04:03
 • #316: Hiểm Ác Tình Thế2021-05-16 04:03
 • #317: Ma Ha Vô Lượng2021-05-16 04:03
 • #318: Xem kiếm (tăng thêm)2021-05-16 04:03
 • #319: Thiên Nhất2021-05-16 04:03
 • #320: Tuyệt mệnh một kích2021-05-16 04:03
 • #321: Bất Tử đạo nhân2021-05-16 04:03
 • #322: Lực Thừa Lục Long, hạo kiếp chi quyền2021-05-16 04:03
 • #323: Tiêu Biệt Ly2021-05-16 04:03
 • #324: Luyện Hư thần dị2021-05-16 04:03
 • #325: Lựa chọn2021-05-16 04:03
 • #326: Thuận thế liên hợp2021-05-16 04:03
 • #327: Cái bóng của ta2021-05-16 04:03
 • #328: Phân phó2021-05-16 04:03
 • #329: Chấp niệm chướng2021-05-16 04:03
 • #330: Tần Dương bế quan, Tắc Hạ Phạm Hề2021-05-16 04:04
 • #331: Thiên Chí Lệnh2021-05-16 04:04
 • #332: Võ Thánh đỉnh phong2021-05-16 04:04
 • #333: Thượng Hiền Cung trước2021-05-16 04:04
 • #334: Một tiễn2021-05-16 04:04
 • #335: Chân khí hóa ngựa2021-05-16 04:04
 • #336: Phản đồ?2021-05-16 04:04
 • #337: Diệp Trường Canh mục đích2021-05-16 04:04
 • #338: Giao dịch2021-05-16 04:04
 • #339: Phản Thiên tộc2021-05-16 04:04
 • #340: Hộ thế2021-05-16 04:04
 • #341: Bắc địa2021-05-16 04:04
 • #342: Thánh Chủ2021-05-16 04:04
 • #343: Giúp ngươi tu hành2021-05-16 04:04
 • #344: Ý chí đối kháng2021-05-16 04:04
 • #345: Đại trí tuệ nhục thân2021-05-16 04:04
 • #346: Gian nan vất vả chi trận2021-05-16 04:05
 • #347: Vào trận2021-05-16 04:05
 • #348: Một quyền đánh nổ2021-05-16 04:05
 • #349: Thánh tâm quyết2021-05-16 04:05
 • #350: Thắng bại2021-05-16 04:05
 • #351: Kế bại2021-05-16 04:05
 • #352: Khung thiên chi huyết, cửu thiên phạm tiễn2021-05-16 04:05
 • #353: Ba tôn băng tượng2021-05-16 04:05
 • #354: Tạ Tình2021-05-16 04:05
 • #355: Tâm Kiếm thần quyết2021-05-16 04:05
 • #356: Cơ duyên2021-05-16 04:05
 • #357: Thiên môn bên ngoài, phiêu miểu kiếm pháp2021-05-16 04:05
 • #358: Gặp nhau Huyền Chủ2021-05-16 04:06
 • #359: Cự Tử mục đích (suy đoán)2021-05-16 04:06
 • #360: Dị biến2021-05-16 04:06
 • #361: Cửu cửu chi mệnh, đại nghịch bất đạo2021-05-16 04:06
 • #362: Quỷ dị2021-05-16 04:06
 • #363: Không muốn mặt, rìa đường trà bày2021-05-16 04:06
 • #364: Chung Sơn tiên sinh2021-05-16 04:06
 • #365: Cửu tử tà công2021-05-16 04:06
 • #366: Sứ đoàn tương lai2021-05-16 04:06
 • #367: Địa khí khác thường2021-05-16 04:06
 • #368: Cửu Long trấn đỉnh, diệt vong điềm báo trước2021-05-16 04:06
 • #369: Huyền Dực Vương, Vũ Văn Thương2021-05-16 04:06
 • #370: Hư không diệt2021-05-16 04:06
 • #371: Địa cực hai khiếu2021-05-16 04:06
 • #372: Hướng chảy2021-05-16 04:07
 • #373: Kỳ Huyết Huyền Hoàng (tăng thêm)2021-05-16 04:07
 • #374: Ban đêm Vân Mông dịch quán2021-05-16 04:07
 • #375: Bạch Thiền2021-05-16 04:07
 • #376: Gậy quấy phân heo2021-05-16 04:07
 • #377: Phong núi2021-05-16 04:07
 • #378: Vô tâm nhập ma, át chủ bài2021-05-16 04:07
 • #379: Huyền Chủ cố sự2021-05-16 04:07
 • #380: Yết kiến Hạ Hoàng2021-05-16 04:07
 • #381: Lục diệt vô ngã kiếm hai mươi ba2021-05-16 04:07
 • #382: Triều Tranh2021-05-16 04:07
 • #383: Thiên hạ há có sáu mươi năm chi thái tử hồ2021-05-16 04:07
 • #384: Địa âm sư2021-05-16 04:07
 • #385: Thiên địa tương liên2021-05-16 04:07
 • #386: Chung Sơn chi thần, Cửu Toán lão đại2021-05-16 04:07
 • #387: Kịch đấu2021-05-16 04:07
 • #388: Thập Phương Giai Sát, chỉ qua lưu chân trận2021-05-16 04:08
 • #389: Chúc Âm Quy Thủy, Thiên Niên Nhất Ma2021-05-16 04:08
 • #390: Hư hư thực thực Cự Tử thân ảnh2021-05-16 04:08
 • #391: Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm2021-05-16 04:08
 • #392: Thiên Chí2021-05-16 04:08
 • #393: Lui2021-05-16 04:08
 • #394: Mạt Nhật Thần Thoại2021-05-16 04:08
 • #395: Hoàng thành phi Đi2021-05-16 04:08
 • #396: Phong Hậu mất mạng, Tiêu Miện nội tình2021-05-16 04:08
 • #397: Phong ba dần lên2021-05-16 04:08
 • #398: Vạn tượng chân tàng2021-05-16 04:08
 • #399: Gặp lại Tạ Tình2021-05-16 04:08
 • #400: Tam Tuyệt2021-05-16 04:08
 • #401: Tới mục đích2021-05-16 04:08
 • #402: Biến hóa2021-05-16 04:08
 • #403: Thanh Nguyệt2021-05-16 04:08
 • #404: Song phương giao dịch, Thanh Nguyệt tự tin2021-05-16 04:09
 • #405: Vô hình Thiên Bi2021-05-16 04:09
 • #406: Trộm đoạt2021-05-16 04:09
 • #407: Một cái tay2021-05-16 04:09
 • #408: Khó mà nói nên lời một đêm2021-05-16 04:09
 • #409: Hẳn là hài hòa sáng sớm2021-05-16 04:09
 • #410: Chân núi tiểu trấn2021-05-16 04:09
 • #411: Mặc gia, Ma Môn2021-05-16 04:09
 • #412: Điều tra2021-05-16 04:09
 • #413: Cùng Ti Dạ mới gặp2021-05-16 04:09
 • #414: Thiên Chân2021-05-16 04:09
 • #415: Tạo hóa kim quan2021-05-16 04:09
 • #416: Mười Dặm kiếm bãi2021-05-16 04:09
 • #417: Mười dặm kiếm bãi (hai)2021-05-16 04:10
 • #418: Hắn xứng sao?2021-05-16 04:10
 • #419: Nhị đương gia, Vân Sơ Cuồng2021-05-16 04:10
 • #420: Cơ duyên chỗ2021-05-16 04:10
 • #421: Đoạn Vân Thạch phù hợp2021-05-16 04:10
 • #422: Thần ma đồng thể quyết2021-05-16 04:10
 • #423: Quân Thiên Luân2021-05-16 04:10
 • #424: Sau đó2021-05-16 04:10
 • #425: Ban đêm kinh biến2021-05-16 04:10
 • #426: Phía sau màn hắc thủ2021-05-16 04:10
 • #427: Luận kiếm bắt đầu2021-05-16 04:10
 • #428: Kiếm bộc, kiếm đài2021-05-16 04:10
 • #429: Lên đài người (đêm thất tịch vui vẻ! )2021-05-16 04:10
 • #430: Trận đầu2021-05-16 04:11
 • #431: Tần Vũ xuất thủ2021-05-16 04:11
 • #432: Khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc (bổ canh)2021-05-16 04:11
 • #433: Hóa huyết kỳ công, hút tủy đại pháp2021-05-16 04:11
 • #434: Dương diễm kim hoa, chứng kiếm giả2021-05-16 04:11
 • #435: Kiếm đạo tên điên2021-05-16 04:11
 • #436: Diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba2021-05-16 04:11
 • #437: Bá khí nữ nhân2021-05-16 04:11
 • #438: Thiên Vấn Cửu Đao2021-05-16 04:11
 • #439: Tam Phân Quy Nguyên Khí + Bất Diệt Kim Thân2021-05-16 04:11
 • #440: Sát Ma Tử Chi Biến2021-05-16 04:11
 • #441: Kỳ Lân chân thân2021-05-16 04:12
 • #442: Cuối cùng hiện thân2021-05-16 04:12
 • #443: Kháng Long Hữu Hối2021-05-16 04:12
 • #444: Cự Tử" chân thân2021-05-16 04:12
 • #445: Đối cứng2021-05-16 04:12
 • #446: Đại chu thiên tinh thần khải, mô phỏng như Nhân tiên2021-05-16 04:12
 • #447: Lần này, là ta thắng2021-05-16 04:12
 • #448: Phục sát2021-05-16 04:12
 • #449: Giết người cướp của2021-05-16 04:12
 • #450: Không tưởng được chặn giết2021-05-16 04:12
 • #451: Lý trí Quách Thuần Dương2021-05-16 04:12
 • #452: Thấy lão Thất (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 04:12
 • #453: Đến tiếp sau2021-05-16 04:12
 • #454: Thanh Hư Sơn2021-05-16 04:13
 • #455: Đạo Vô Nhai ý nghĩ2021-05-16 04:13
 • #456: Gặp lại Lan Lăng Sinh2021-05-16 04:13
 • #457: Thế cục sôi trào2021-05-16 04:13
 • #458: Lôi trì khó vượt2021-05-16 04:13
 • #459: Trí giả quang hoàn2021-05-16 04:13
 • #460: Thiên Quân2021-05-16 04:13
 • #461: Hắn ở trên trời2021-05-16 04:13
 • #462: Tiếp Lâu Quan Đạo2021-05-16 04:13
 • #463: Giao dịch2021-05-16 04:13
 • #464: Thỏa đàm cùng xem sao2021-05-16 04:13
 • #465: Hoàn cảnh biến hóa2021-05-16 04:14
 • #466: Tiến lên xe ngựa2021-05-16 04:14
 • #467: Phục Số Thần Thông2021-05-16 04:14
 • #468: Khôi lỗi thân nhược điểm2021-05-16 04:14
 • #469: Bóc quan tài mà lên2021-05-16 04:14
 • #470: Thiên Quân Thực Lực2021-05-16 04:14
 • #471: Thiên kinh địa động2021-05-16 04:14
 • #472: Cự luân hoành không (hôm nay hạn miễn, tốt nhất hai giờ đồng hồ nhìn)2021-05-16 04:14
 • #473: Nho môn hiện huống2021-05-16 04:14
 • #474: Tiêu Miện thần niệm, Lạc Thư đại trận2021-05-16 04:14
 • #475: Dễ như trở bàn tay2021-05-16 04:14
 • #476: Huyền Hoàng niềm vui2021-05-16 04:14
 • #477: Bất mãn2021-05-16 04:15
 • #478: Thiên Sư đến2021-05-16 04:15
 • #479: Phá trận2021-05-16 04:15
 • #480: Ngũ Nhạc chân hình đồ2021-05-16 04:15
 • #481: Rút niệm tìm u2021-05-16 04:15
 • #482: Bí mật (canh năm hoàn thành)2021-05-16 04:15
 • #483: Đầu nguồn2021-05-16 04:15
 • #484: Phong lôi hạp phá2021-05-16 04:15
 • #485: Hỗn độn trận, Thiên Tử Kiếm2021-05-16 04:15
 • #486: Tiêu Miện giáng lâm2021-05-16 04:15
 • #487: Phân Ma (canh năm hoàn thành)2021-05-16 04:15
 • #488: Câu Thần Ngưng Thể, không gì làm không được2021-05-16 04:15
 • #489: Thiên địa nhất thể2021-05-16 04:16
 • #490: Tiêu Miện mục đích2021-05-16 04:16
 • #491: Kiếm Khai Thiên Môn2021-05-16 04:16
 • #492: Vụng trộm giao dịch (canh năm hoàn thành)2021-05-16 04:16
 • #493: Biến mất Diệp Trường Canh2021-05-16 04:16
 • #494: Triều đình phân loạn2021-05-16 04:16
 • #495: Kế tiếp Tiêu Miện2021-05-16 04:16
 • #496: Tin tức trì trệ, "Vũ trụ" nhị kinh2021-05-16 04:16
 • #497: Bệ hạ cớ gì tạo phản2021-05-16 04:16
 • #498: Hữu tướng vương nguyên2021-05-16 04:16
 • #499: Máu nhuộm không dứt2021-05-16 04:16
 • #500: Hỗn thiên nghi mô hình2021-05-16 04:16
 • #501: Thí nghiệm2021-05-16 04:16
 • #502: Diễn Thánh sườn núi trước2021-05-16 04:17
 • #503: Một chưởng che càn khôn2021-05-16 04:17
 • #504: Hạo Minh ngũ tử2021-05-16 04:17
 • #505: Vạn Thế Sư lý lẽ niệm2021-05-16 04:17
 • #506: Phương Thốn2021-05-16 04:17
 • #507: Gặp mặt, lời nói sắc bén2021-05-16 04:17
 • #508: Minh tranh ám đấu2021-05-16 04:17
 • #509: Thái Vũ Chi Tháp2021-05-16 04:17
 • #510: Hai phong thư, khác biệt quyết định2021-05-16 04:17
 • #511: Tung hoành hai mạch2021-05-16 04:17
 • #512: Võ học trí tuệ?2021-05-16 04:17
 • #513: Nguyên khí khôi phục2021-05-16 04:17
 • #514: Thần Nông giáo nghị sự2021-05-16 04:18
 • #515: Hoài nghi, Tinh Thành sơ thành2021-05-16 04:18
 • #516: Chúng tinh quy vị2021-05-16 04:18
 • #517: Nhân tiên! Nhân tiên!2021-05-16 04:18
 • #518: Tin tức xấu2021-05-16 04:18
 • #519: Truy sát2021-05-16 04:18
 • #520: Âm thầm người, Mặc gia phản đồ2021-05-16 04:18
 • #521: Lại tạ thế phản, Thiên Đô Thánh Quân2021-05-16 04:18
 • #522: Hồn thiên bảo giám2021-05-16 04:18
 • #523: Thập dương chi khí, tam thập tam thiên2021-05-16 04:18
 • #524: Tất cả đều là giả2021-05-16 04:18
 • #525: Ẩn tình (điện thoại gõ chữ)2021-05-16 04:18
 • #526: Phản thiên thần lực2021-05-16 04:19
 • #527: Bồ Đề chứng pháp, ma kiếm tinh tú2021-05-16 04:19
 • #528: Thiên ý như đao, tiêu dao hợp dòng2021-05-16 04:19
 • #529: Dẫn sói vào nhà2021-05-16 04:19
 • #530: Linh phật tâm2021-05-16 04:19
 • #531: Liên Hoa Thánh Lộ Khai Thiên Quang2021-05-16 04:19
 • #532: Bày mưu nghĩ kế Đại Trí Tuệ2021-05-16 04:19
 • #533: Hung đao hổ phách2021-05-16 04:19
 • #534: Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn phá hải2021-05-16 04:19
 • #535: Mạnh bại bầy địch, thẩm phán đình đến2021-05-16 04:19
 • #536: Cố nhân gặp nhau, núi lở quân hiện2021-05-16 04:19
 • #537: Khí huyết đại quân, diệt thế chi kiếm2021-05-16 04:20
 • #538: Đoạt đao, kết thúc2021-05-16 04:20
 • #539: Đường Tam cuối cùng xuất hiện2021-05-16 04:20
 • #540: Minh Đế2021-05-16 04:20
 • #541: Lấy Phật chế Phật, Hiện Tại Như Lai2021-05-16 04:20
 • #542: Vô cấu ở giữa2021-05-16 04:21
 • #543: Biện pháp là giả, độ hóa thành thực2021-05-16 04:21
 • #544: Viêm Đế Thần khí, Thần Nông lưu ly2021-05-16 04:21
 • #545: Thần Nông biến thiên, Tần Dương trở về2021-05-16 04:21
 • #546: Thôn nạp chư tinh, Thái Nhất chi vị2021-05-16 04:21
 • #547: Tuyệt đại mãnh nhân Huyền Cửu Thiên2021-05-16 04:21
 • #548: Tay không bắt sói2021-05-16 04:21
 • #549: Vân Mông Ma Đế, đế quốc tây chinh2021-05-16 04:21
 • #550: Tinh động địa động2021-05-16 04:21
 • #551: Tìm kiếm, hiện thân (chúc mọi người song tiết vui vẻ! )2021-05-16 04:21
 • #552: Thần hậu2021-05-16 04:21
 • #553: Từ trên trời giáng xuống chưởng pháp2021-05-16 04:21
 • #554: Hoá khí chi thể, ngọc thạch câu phần2021-05-16 04:22
 • #555: Khác biệt tin tức2021-05-16 04:22
 • #556: Thập Phương Câu Diệt2021-05-16 04:22
 • #557: Cái kia đều có Tiêu Miện2021-05-16 04:22
 • #558: Thật thê thảm tiền bối2021-05-16 04:22
 • #559: Dẫn rắn vào cuộc kế hoạch2021-05-16 04:22
 • #560: Bất diệt nguyên thần, thiên ma lão nhân2021-05-16 04:22
 • #561: Ma uy kinh thế, Thiên Ma Tứ Thực2021-05-16 04:22
 • #562: Sắp thoát khốn2021-05-16 04:22
 • #563: Diệt ma giống, thiên ma cực lạc2021-05-16 04:22
 • #564: Cửu thiên thoát khốn, Tiên Giả Phiêu bạt2021-05-16 04:22
 • #565: Huyền Cửu Thiên nhược điểm (có lẽ)2021-05-16 04:22
 • #566: Âm Dương Lệnh (canh thứ tư:)2021-05-16 04:23
 • #567: Đồ hèn nhát2021-05-16 04:23
 • #568: Nghịch tập cơ hội2021-05-16 04:23
 • #569: Toàn dân giai binh, tâm linh trò chuyện2021-05-16 04:23
 • #570: Mây đen ép thành2021-05-16 04:23
 • #571: Huyền Thương Vương2021-05-16 04:23
 • #572: Công thủ, oán khí thành vực2021-05-16 04:23
 • #573: Thiết huyết, Hám Sơn2021-05-16 04:23
 • #574: Vặn vẹo ánh trăng, giáng lâm thân ảnh2021-05-16 04:23
 • #575: Công thủ, vô tình2021-05-16 04:23
 • #576: Một đổi một2021-05-16 04:23
 • #577: Tàn nhẫn tâm tư2021-05-16 04:24
 • #578: Kéo dài chiến tuyến2021-05-16 04:24
 • #579: Vô tình mẹ con2021-05-16 04:24
 • #580: Lực bạt sơn hề khí cái thế2021-05-16 04:24
 • #581: Cường đại cùng nhỏ yếu2021-05-16 04:24
 • #582: Phân tích cùng dự định2021-05-16 04:24
 • #583: Đại chiến lại lên2021-05-16 04:24
 • #584: Đại Luân Minh Vương, hắc ám băng hỏa2021-05-16 04:24
 • #585: Diệt thế, diệt địa2021-05-16 04:24
 • #586: Thắng bại không biết, Thiên Chân đến giúp2021-05-16 04:24
 • #587: Huyết ám chi lực2021-05-16 04:24
 • #588: Phật tâm chi bí2021-05-16 04:25
 • #589: Niết Bàn chỉ toàn thể như ý pháp2021-05-16 04:25
 • #590: Phạn Thiên vòng thôi diễn bên trong2021-05-16 04:25
 • #591: Huyết tế địch ta, vĩnh sinh chi thụ2021-05-16 04:25
 • #592: Giang Nam đại kiếp2021-05-16 04:25
 • #593: Tôm tép nhãi nhép2021-05-16 04:25
 • #594: Nguyện lực2021-05-16 04:25
 • #595: Đại quân sắp đến bên ngoài ba trăm dặm2021-05-16 04:25
 • #596: Trước công tinh động thành2021-05-16 04:25
 • #597: Cái này máu, cùng tính mạng của các ngươi cùng ở tại2021-05-16 04:25
 • #598: Bản năng thôi hóa, thất bại thảm hại2021-05-16 04:25
 • #599: Nghịch chuyển2021-05-16 04:26
 • #600: Ma chi giáp, phá!2021-05-16 04:26
 • #601: Tát Đóa Thập Nhị Ác Giai Không2021-05-16 04:26
 • #602: Đúc tâm2021-05-16 04:26
 • #603: Thần Hậu chi mưu2021-05-16 04:26
 • #604: Điểm danh chém giết2021-05-16 04:26
 • #605: Thanh tẩy triều đình bước thứ hai2021-05-16 04:26
 • #606: Bất thế chi uy2021-05-16 04:26
 • #607: Dương Hoàng2021-05-16 04:26
 • #608: Sang năm chi biến, Thiên Tinh tận dao2021-05-16 04:26
 • #609: Giang Nam hiện trạng, thuần dương lựa chọn (tăng thêm)2021-05-16 04:26
 • #610: Già Thiên Bào2021-05-16 04:26
 • #611: Biên cảnh ba động, Địa Ngục quỷ đói2021-05-16 04:27
 • #612: Cửu thiên đến2021-05-16 04:27
 • #613: Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng2021-05-16 04:27
 • #614: Lau đi hết thảy vết tích2021-05-16 04:27
 • #615: Thập dương thánh hỏa, Nam Cung Vấn Dương2021-05-16 04:27
 • #616: Không công mà lui, vô thượng Minh Tôn2021-05-16 04:27
 • #617: Minh Tôn hiển thánh2021-05-16 04:27
 • #618: Lòng dạ hẹp hòi Thiên Thần Phong2021-05-16 04:27
 • #619: Hóa Hư thành thực, Trảm Phong nguyệt2021-05-16 04:27
 • #620: Dương Hoàng u buồn2021-05-16 04:27
 • #621: Minh Đế dương mưu2021-05-16 04:27
 • #622: Khởi tử hồi sinh, chiếu vương đăng tràng2021-05-16 04:28
 • #623: Lửa sém lông mày2021-05-16 04:28
 • #624: Hành động bất đắc dĩ, dị biến bắt đầu2021-05-16 04:28
 • #625: Ma Thai2021-05-16 04:28
 • #626: Hà Đồ chi diệu2021-05-16 04:28
 • #627: Bắt đầu phản công2021-05-16 04:28
 • #628: Đường mỗ huynh đệ, đã chết2021-05-16 04:28
 • #629: Thiên yêu đồ thần pháp2021-05-16 04:28
 • #630: Đột nhập vĩnh sinh chi thụ2021-05-16 04:28
 • #631: Cướp đoạt tinh nguyên2021-05-16 04:28
 • #632: Thiên nhân tung2021-05-16 04:28
 • #633: Thập toàn ma binh2021-05-16 04:28
 • #634: Không hoàn toàn chỉ qua lưu (tăng thêm)2021-05-16 04:29
 • #635: Ta bằng vào ta máu tiến Hiên Viên2021-05-16 04:29
 • #636: Tần Dương? Đại Trí Tuệ?2021-05-16 04:29
 • #637: Quyển đuôi2021-05-16 04:29
 • #638: Đi theo Đại Trí Tuệ, cứu thế rộng từ bi2021-05-16 04:29
 • #639: « Quá Khứ Di Đà Kinh »2021-05-16 04:29
 • #640: Phật môn sứ mệnh2021-05-16 04:29
 • #641: Mệnh lệnh (tăng thêm)2021-05-16 04:29
 • #642: Gió nổi mây phun, La Sát cung trước2021-05-16 04:29
 • #643: Thái thượng ba đao, Như Lai ba kiếm2021-05-16 04:29
 • #644: Huyệt khiếu cùng vang lên, chư vòng hợp nhất2021-05-16 04:29
 • #645: Thiên địa đều chấn, trăm khiếu đều thông (tăng thêm)2021-05-16 04:29
 • #646: Đại Trí Tuệ Tần Dương2021-05-16 04:30
 • #647: Tây Vực chi biến2021-05-16 04:30
 • #648: Như Lai đại bi, tám mươi tám thần Đại Bi Chú2021-05-16 04:30
 • #649: Ma Ê Thủ La (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 04:30
 • #650: Kình thiên trụ lớn, điên đảo mộng tưởng2021-05-16 04:30
 • #651: Ma Ha Ấn, mười hai thần trời thủ2021-05-16 04:30
 • #652: Tiến một bước giải phóng cơ hội (tăng thêm)2021-05-16 04:30
 • #653: Minh Tôn hiển thánh2021-05-16 04:30
 • #654: Tương tự lời nói, khác biệt lựa chọn (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 04:30
 • #655: Trảm Minh Tôn hóa thân, thiên cực thánh quang2021-05-16 04:31
 • #656: Thế cục trước mắt, nam bắc song phương2021-05-16 04:31
 • #657: Lại xuất hiện Ma Ê Thủ La2021-05-16 04:31
 • #658: Tần Dương chi nghi2021-05-16 04:31
 • #659: Hợp Đạo chi thân (tăng thêm)2021-05-16 04:31
 • #660: Trụ trời lại xuất hiện2021-05-16 04:31
 • #661: Tận thế ẩn không2021-05-16 04:31
 • #662: Gọi viện binh2021-05-16 04:31
 • #663: Tam phương kế hoạch, tam phương hợp tác2021-05-16 04:31
 • #664: Linh Phật Tâm cướp đoạt thành công2021-05-16 04:31
 • #665: Xâm nhập không gian ý thức2021-05-16 04:31
 • #666: Quen thuộc Bễ Thiên Phong (tăng thêm)2021-05-16 04:31
 • #667: Hùng bá thiên hạ2021-05-16 04:31
 • #668: Cường hãn2021-05-16 04:31
 • #669: Thiên Diệt2021-05-16 04:31
 • #670: Khả năng2021-05-16 04:31
 • #671: Cuối cùng nhập vô cấu ở giữa2021-05-16 04:32
 • #672: Dẫn dắt tùy thế, mã đáo thành công2021-05-16 04:32
 • #673: Trảm võ đạo chân trận2021-05-16 04:32
 • #674: Ngọc thạch câu phần, Như Lai cấm kiếm2021-05-16 04:32
 • #675: Đủ loại chấp nhất, cuối cùng thành ảo ảnh trong mơ2021-05-16 04:32
 • #676: Không cần mặt mũi Thiên Thần Phong (tăng thêm)2021-05-16 04:32
 • #677: Hù lừa gạt công cụ nhân2021-05-16 04:32
 • #678: Cách không nghiền ép, ngoài dự liệu2021-05-16 04:32
 • #679: Một giáp sắp tới2021-05-16 04:32
 • #680: Hai bên đột phá2021-05-16 04:32
 • #681: Đại biến Tố Thiên Chân2021-05-16 04:32
 • #682: Thiên Nhất Sơn bên trên, các cường giả xuất hiện2021-05-16 04:32
 • #683: Kinh diễm đăng tràng, bất hủ pháp thân2021-05-16 04:32
 • #684: Không hài lòng2021-05-16 04:32
 • #685: Cái thứ nhất xuất chiến2021-05-16 04:32
 • #686: Tức nhưỡng tác dụng (tăng thêm)2021-05-16 04:32
 • #687: Chủ động nhận thua2021-05-16 04:32
 • #688: Mượn đao2021-05-16 04:32
 • #689: Song cực tâm nguyên, vô thượng kiếm đạo2021-05-16 04:33
 • #690: Lâm trận đột phá2021-05-16 04:33
 • #691: Bí ẩn, thăm dò2021-05-16 04:33
 • #692: Thiên ý, kiếm hai mươi ba2021-05-16 04:33
 • #693: Cùng Độc Cô Thiên Ý lần đầu giao thủ2021-05-16 04:33
 • #694: Ngàn năm một kích2021-05-16 04:33
 • #695: Luôn có điêu dân muốn hại trẫm2021-05-16 04:33
 • #696: Kiếm chỉ Tần Dương (tăng thêm)2021-05-16 04:33
 • #697: Không thể khuyên can, vận sức chờ phát động2021-05-16 04:33
 • #698: Chỉ qua lưu vs trảm võ đạo2021-05-16 04:33
 • #699: Thời cơ đến, tìm tới ngươi2021-05-16 04:33
 • #700: Như Lai ba kiếm bất hủ2021-05-16 04:33
 • #701: Như Lai trùng sinh2021-05-16 04:33
 • #702: Thuần dương kết thúc2021-05-16 04:33
 • #703: Tiêu Miện động tác2021-05-16 04:33
 • #704: Hi vọng2021-05-16 04:33
 • #705: Rung chuyển trụ trời2021-05-16 04:34
 • #706: Đánh cược2021-05-16 04:34
 • #707: Chiến Thần Đồ Lục2021-05-16 04:34
 • #708: Gian lận, chân diện mục2021-05-16 04:34
 • #709: Bại lộ (tăng thêm)2021-05-16 04:34
 • #710: Phụ từ tử hiếu2021-05-16 04:34
 • #711: Đao đạo tranh phong, vì ai xưng hùng?2021-05-16 04:34
 • #712: Thiên Thần Phong võ đạo2021-05-16 04:34
 • #713: Tam trọng vận hành, thiên biến vạn hóa2021-05-16 04:34
 • #714: Nhân loại là có cực hạn2021-05-16 04:34
 • #715: Thắng bại công bố, phụ từ tử hiếu thứ hai đạn2021-05-16 04:34
 • #716: Lệnh Tiêu Long xuất thủ2021-05-16 04:34
 • #717: Trảm thiên trụ2021-05-16 04:34
 • #718: Ngọc Hoàng đạo nhân, thiên ý bất diệt2021-05-16 04:34
 • #719: Lạc Thư Hà Đồ cuối cùng tề tựu2021-05-16 04:34
 • #720: Người trẻ tuổi không giảng võ đức2021-05-16 04:35
 • #721: Luyện thực thành hư, Tố Thiên Chân đề nghị2021-05-16 04:35
 • #722: Ba kiếm quy nhất, phiêu miểu đối phiêu miểu2021-05-16 04:35
 • #723: Tát Đóa Thập Nhị Ác Giai Không, ba kiếm quy nhất2021-05-16 04:35
 • #724: Như Lai cấm kiếm2021-05-16 04:35
 • #725: Thắng bại đã định2021-05-16 04:35
 • #726: Cho nên ta đến2021-05-16 04:35
 • #727: Cách không đấu trí đấu dũng2021-05-16 04:35
 • #728: Xa Cổ đại nhân vật (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 04:35
 • #729: Huyền Cửu Thiên xuất chiến2021-05-16 04:35
 • #730: Hỗn độn chi cung, Chúc Long chi tiễn2021-05-16 04:35
 • #731: Át chủ bài (cuối tháng cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 04:35
 • #732: Một mạch hóa chín trăm (cầu cuối tháng nguyệt phiếu)2021-05-16 04:35
 • #733: Tà Hoàng động ý, chiến đến đỉnh phong2021-05-16 04:35
 • #734: Quyền ý thực chất hóa2021-05-16 04:35
 • #735: Phân thân? Hóa thân? (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 04:35
 • #736: Vân tiêu đối thoại, thời gian bất hủ2021-05-16 04:36
 • #737: Đánh vỡ thiên2021-05-16 04:36
 • #738: Cực hạn, chân tướng2021-05-16 04:36
 • #739: Bất bại chi chiêu, cực quang chi thức2021-05-16 04:36
 • #740: Tiêu Miện thành không2021-05-16 04:36
 • #741: Thiên Chân không Thiên Chân, tặc ngốc không đơn thuần2021-05-16 04:36
 • #742: Thiên hạ đệ nhất thuật2021-05-16 04:36
 • #743: Thời đại kết thúc2021-05-16 04:36
 • #744: Ba năm2021-05-16 04:36
 • #745: Thánh Chủ cùng quỷ thao2021-05-16 04:36
 • #746: Khởi tử hoàn sinh, đỉnh băng chi đỉnh2021-05-16 04:36
 • #747: Tần Dương kỳ vọng, băng phong chi đỉnh đám người2021-05-16 04:36
 • #748: Tà Nhiễm2021-05-16 04:36
 • #749: Xích Tiêu cung trong bích hoạ (cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2021-05-16 04:36
 • #750: Nghe Tần Dương nói qua đi cố sự2021-05-16 04:36
 • #751: Áo lót cuồng nhân2021-05-16 04:37
 • #752: Tà Long chăn nuôi viên (cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2021-05-16 04:37
 • #753: Tinh quang đưa tin, huyết nhục phân thân2021-05-16 04:37
 • #754: Chăn nuôi viên cần thỏa mãn hết thảy nhu cầu2021-05-16 04:37
 • #755: Quỷ dị Quỷ Thao2021-05-16 04:37
 • #756: Thiên la địa võng2021-05-16 04:37
 • #757: Tà Long gào thét2021-05-16 04:37
 • #758: Long hồn chi lực, năm đó còn sót lại2021-05-16 04:37
 • #759: Hạo tà, nguyệt ma2021-05-16 04:37
 • #760: Chăn nuôi viên vào cương vị2021-05-16 04:37
 • #761: Tám hồn tề tựu2021-05-16 04:37
 • #762: Tu Di sơn chi hội2021-05-16 04:37
 • #763: Một hồn song thể chi pháp2021-05-16 04:37
 • #764: Thăm dò cùng phát hiện2021-05-16 04:37
 • #765: Cá lớn mắc câu2021-05-16 04:37
 • #766: Lấy đạo vừa người?2021-05-16 04:37
 • #767: Tam kinh hợp nhất2021-05-16 04:37
 • #768: Thiên kiếm duy nhất2021-05-16 04:38
 • #769: Vô Diện Nhân2021-05-16 04:38
 • #770: Động tâm2021-05-16 04:38
 • #771: Chia ra ba đường2021-05-16 04:38
 • #772: Vô tình cùng vong tình2021-05-16 04:38
 • #773: Tà vô đạo, lấy mắt giết người2021-05-16 04:38
 • #774: Tần Dương mục đích, Tà Long ba thủ2021-05-16 04:38
 • #775: Thế Cực Hướng Đi2021-05-16 04:38
 • #776: Sơn hà vì trận2021-05-16 04:38
 • #777: Long hồn chi lực lay càn khôn2021-05-16 04:38
 • #778: Tất sát một tiễn, bốn thủ Tà Long2021-05-16 04:38
 • #779: Bản thể giáng lâm (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2021-05-16 04:38
 • #780: Tam trọng thiên vĩ lực2021-05-16 04:38
 • #781: Bảy thủ2021-05-16 04:38
 • #782: Công thể hợp nhất2021-05-16 04:38
 • #783: Nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công2021-05-16 04:39
 • #784: Huyết Nguyên tạo sinh2021-05-16 04:39
 • #785: Đại cục đã định, quyết tâm Trảm Long2021-05-16 04:39
 • #786: Mấu chốt sát chiêu2021-05-16 04:39
 • #787: Giáng lâm Bắc Cực2021-05-16 04:39
 • #788: Điểm khả nghi ngầm sinh2021-05-16 04:39
 • #789: Ba năm kỳ hạn đã đến2021-05-16 04:39
 • #790: Thuần túy người, ứng đối thủ đoạn2021-05-16 04:39
 • #791: Thu nạp chiến lực, đạo tả tướng gặp2021-05-16 04:39
 • #792: Tương lai chi chủ, hoàn mỹ một đao2021-05-16 04:39
 • #793: Mất khống chế cùng thuyết phục2021-05-16 04:39
 • #794: Diễn võ không gian2021-05-16 04:39
 • #795: Băng hải bên bờ2021-05-16 04:39
 • #796: Thiên Chuyển Càn Khôn, vượt qua ba quan2021-05-16 04:39
 • #797: Song sen cùng nổi lên, thiên vấn ba thề2021-05-16 04:39
 • #798: Đại thủ bút, song trọng áp chế2021-05-16 04:40
 • #799: Diễn võ không gian2021-05-16 04:40
 • #800: Đạo Tổ Quân Tự Tại, Phật Tổ Xiển Tâm2021-05-16 04:40
 • #801: Hoàn chỉnh thực lực, chín phạm thần ấn2021-05-16 04:40
 • #802: Cực chiêu liên phát2021-05-16 04:40
 • #803: Biến hóa2021-05-16 04:40
 • #804: Kịch liệt2021-05-16 04:40
 • #805: Vĩnh Hằng quốc độ, gặp lại Tiêu Miện2021-05-16 04:40
 • #806: Không tưởng được kết quả2021-05-16 04:40
 • #807: Tiêu Miện trù tính2021-05-16 04:40
 • #808: Trảm Long quyển xong2021-05-16 04:40
 • #809: Huyết nhục biến hóa2021-05-16 04:40
 • #810: Thái Âm Thái Dương2021-05-16 04:40
 • #811: Thái Âm tinh bên trên2021-05-16 04:41
 • #812: Cố sự cùng rượu2021-05-16 04:41
 • #813: Hệ thống cứu tinh2021-05-16 04:41
 • #814: Lôi Đồng2021-05-16 04:41
 • #815: Ta không làm hệ thống2021-05-16 04:41
 • #816: Nhưng là ta cự tuyệt2021-05-16 04:41
 • #817: Đại La vô kiếp, Vô Thượng tông sư2021-05-16 04:41
 • #818: Đại phá chúng địch2021-05-16 04:41
 • #819: Quỳ Ngưu2021-05-16 04:41
 • #820: Gãy đuôi cầu sinh2021-05-16 04:41
 • #821: Chuẩn bị2021-05-16 04:41
 • #822: Kỳ thủ ra trận2021-05-16 04:41
 • #823: Hết sức căng thẳng2021-05-16 04:41
 • #824: Mồi ăn cùng thẻ đánh bạc2021-05-16 04:41
 • #825: Trảm thiên trụ2021-05-16 04:41
 • #826: Đấu sức2021-05-16 04:41
 • #827: Ta Tần Dương y nguyên vô địch thế gian2021-05-16 04:42
 • #828: Quyết đoán2021-05-16 04:42
 • #829: Thiên Đế quang huy, Huyết Nhục Tụ Biến2021-05-16 04:42
 • #830: Hết thảy đều kết thúc2021-05-16 04:42
 • #831: Trung tâm phó thác2021-05-16 04:42
 • #832: Sinh tử coi nhẹ2021-05-16 04:42
 • #833: Cẩn thận tâm tư, tên thế ba kiếm2021-05-16 04:42
 • #834: Chân tướng phơi bày (tết nguyên đán vui vẻ! )2021-05-16 04:42
 • #835: Trường sinh chi ngộ2021-05-16 04:43
 • #836: Như Thị Ngã Trảm2021-05-16 04:43
 • #837: Tần mỗ cả đời duy cẩn thận2021-05-16 04:43
 • #838: Ngươi cẩn thận còn chưa đủ2021-05-16 04:43
 • #839: Phương bắc trụ trời, hủy!2021-05-16 04:43
 • #840: Đỉnh phong gặp gỡ2021-05-16 04:43
 • #841: Tố Thiên Chân bố trí2021-05-16 04:43
 • #842: Ta chính là nói, thiên biến vạn hóa2021-05-16 04:43
 • #843: Đỉnh phong đọ sức, đến cực điểm tuyệt chiêu2021-05-16 04:43
 • #844: Tinh không cự thần2021-05-16 04:43
 • #845: Bất hủ chi thân, hố hàng hệ thống2021-05-16 04:43
 • #846: Kết thúc2021-05-16 04:44
 • #847: Chuẩn bị2021-05-16 04:44
 • #848: Không tự do, không bằng chết2021-05-16 04:44
 • #849: Phấn toái chân không2021-05-16 04:44
 • #850: Trên thái dương2021-05-16 04:44
 • #851: Ngươi không chết thì là ta vong2021-05-16 04:44
 • #852: Hồng Mông Ký Sinh Quyết2021-05-16 04:44
 • #853: Dẫn bạo mặt trời2021-05-16 04:44
 • #854: Dương thần2021-05-16 04:44

Related posts

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Ma Đạo Tổ Sư

THUYS♥️

Giang Hồ Đại Tài Chủ

TiKay

Danh Môn

TiKay

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

TiKay

Siêu Não Thái Giám

TiKay

Leave a Reply