Huyền HuyễnKiếm HiệpTiên Hiệp

Đao Kiếm Thần Hoàng

Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

Nguồn: Truyện Full


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Loạn Thế Cuồng Đao​​
  •  
  •  
  • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Thanh Việt Quan ( Sư Đồ )

TiKay

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

THUYS♥️

Cha Ta Nói Hắn Là Thần

THUYS♥️

Đại Sư Chế Tạo Kỹ Năng

TiKay

Vũ Hiệp Thế Giới Đại Chửng Cứu

TiKay

Ta Tùy Thân Thăng Cấp Đánh Quái Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply