Tiên Hiệp

Tiên Đạo Kiếm Các

Tiên Đạo Kiếm Các

Nhân gian hồng trần nhiều yêu ma,
Tiên tông Ma Môn phật đạo tranh;

Muôn vàn pháp thuật, vạn loại kỳ diệu;
Tuy có một kiếm, cũng cũng cầu trường sinh…

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiên Tiên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mãng sơn, một kẻ kiếm tu
 • #2: Đãng Ma Ti
 • #3: Quyết đấu ma tu
 • #4: Trảm sát
 • #5: Thần Tông ma môn
 • #6: Lâm Mặc phu phụ
 • #7: Ta chớ vướng thân vào tình cảm
 • #8: Dịch trạm
 • #9: Nướng cá, đàm sát phỉ
 • #10: Lý Tam cầu đạo
 • #11: Vãng Sinh giáo đồ
 • #12: Nhất tăng, nhất đạo, nhất ma
 • #13: Hạng người thuận gà cướp ngựa
 • #14: Dịch Kiếm biệt viện
 • #15: Pháp lực chi biến, kiếm kỳ tới tay
 • #16: Hà cốc Tà Thần
 • #17: Hai Hà Thần
 • #18: Có ẩn tình khác
 • #19: Thanh Bì Cáp Mô, tiên thiên võ giả
 • #20: Âm thầm, Lý Trường Xuân
 • #21: Từ đường chi loạn
 • #22: Từ đường kịch chiến
 • #23: Thôn trưởng là yêu?
 • #24: Yêu quái? có sao?
 • #25: Tế tự trước..
 • #26: Nhiều một cái đuôi
 • #27: Đánh đêm, tế tự
 • #28: Hà Thần hiện thân
 • #29: Ta, kiếm tiên, Chu Ngư
 • #30: Thượng cổ yêu tu
 • #31: Một hơi nuốt
 • #32: Đăng sơn
 • #33: Ngự kiếm độc lập
 • #34: Đệ nhất dưới tông sư
 • #35: Đáy sông hiện quang môn
 • #36: Hà bá thủy phủ
 • #37: Tiền triều thần đạo
 • #38: Trường thương chiến giáp
 • #39: Đốn ngộ
 • #40: Thần linh chiến trường
 • #41: Trảm Mãng
 • #42: Phát sinh sự cố
 • #43: Ngũ hành đạo cơ
 • #44: Tế luyện ngũ hành
 • #45: Tinh tu đạo thuật
 • #46: Cận hương tình kiếp
 • #47: Đại ca, ta còn có thể cứu
 • #48: Một nhà chấp niệmk
 • #49: Không phải vô tình
 • #50: Bậc cha chú mưu đồ
 • #51: Chuyện phiếm biệt ly
 • #52: Lại nhìn Hành Phong
 • #53: Thanh Phong quán
 • #54: Kiếm hạ dưới trăng, Phong Bất Bình
 • #55: Uống rượu, ăn thịt, đã lâu không gặp
 • #56: Tử Dương nhắc nhở
 • #57: Nhân gian dị bảo
 • #58: Vô đề
 • #59: Luyện chế kiếm phôi
 • #60: Phong Bất Bình đề điểm
 • #61: Đã tới, Cầm Đài các
 • #62: Sư thúc hố ta
 • #63: Mật điện thạch tượng
 • #64: Đạo quyển một bức
 • #65: Vô đề
 • #66: Đại Triệu Vương Triều mật văn
 • #67: Tế luyện chi đạo
 • #68: Luận kiếm ý
 • #69: Thủy hỏa - Lưỡng Nghi kiếm trận
 • #70: Thượng giang phong tuyết
 • #71: Lại gặp dị thú tranh phong
 • #72: Tự có bên thắng
 • #73: Trảm mãng
 • #74: Tuyệt sát cùng tuyệt sát
 • #75: Kết thúc
 • #76: Đoạt một tia tạo hóa
 • #77: Ma viên chi hạ
 • #78: Chạy trốn ta là chuyên nghiệp
 • #79: Trùng luyện Thanh Minh
 • #80: Chủng đạo cơ mật
 • #81: Trảm thi
 • #82: Mai phục
 • #83: Có mưu đồ khác
 • #84: Đào vong tham niệm
 • #85: Thật là khéo
 • #86: Chém giết
 • #87: Hóa rồng
 • #88: Không muốn mặt liên fvô địch
 • #89: Đãng Ma Ti cầu viện
 • #90: Lạc Hà sơn mạch
 • #91: Hái thuốc thiếu niên
 • #92: Lạc Hà tiên phường
 • #93: Phi hành tọa kỵ
 • #94: Linh thú tới tay
 • #95: Cưỡi hạc giá vân
 • #96: Táng Hồn cốc
 • #97: Tương kế tựu kế
 • #98: Có thể hay không yên tâm
 • #99: Trước thềm mưa gió
 • #100: Mục tiêu
 • #101: Đợi chiến - Táng Hồn cốc
 • #102: Táng Hồn chi chiến
 • #103: Hoàng Sa liệt thiên trận
 • #104: Mời theo ta vào trận giết địch
 • #105: Ba mươi mét Hoàng Sa đại đao
 • #106: Bích Lân quỷ hỏa (cái này là ma chơi nè =)))
 • #107: Lấy hỏa khắc hỏa
 • #108: Kiếm ý phù trận
 • #109: Trận phá, chém giết
 • #110: Lấn ta không kiếm
 • #111: Một đao
 • #112: Trốn đi thật xa
 • #113: Hiềm nghi
 • #114: Hoàng Phong mật tân
 • #115: Vẫn Lạc Chung
 • #116: Khai sơn
 • #117: Phong Tiểu Bình quyết tâm
 • #118: Xin hỏi, sư huynh trong nhà có mấy người
 • #119: Tử Dương Quan xa xỉ
 • #120: Tặng ngọc
 • #121: Vân Mộng Cổ Thần
 • #122: Ngự kiếm đài
 • #123: Kiếm khí sinh hồng liên
 • #124: Ly hỏa kiếm độn
 • #125: Truyền thuật không truyền pháp
 • #126: Tiểu lão đệ, ngâm tắm thuốc
 • #127: An bài
 • #128: Chu Bá An
 • #129: Gặp lại Hàn Lâm
 • #130: Phức tạp khai sơn dại điển
 • #131: Tưởng gia xảy ra chuyện
 • #132: Tưởng gia xảy ra chuyện - 2
 • #133: Hỏa văn phiến
 • #134: Mục tiêu hỏa diễm quật
 • #135: Phệ hỏa
 • #136: Trước hỏa diễm quật
 • #137: Xuyên Sơn Hỏa Thử
 • #138: Hỏa Nguyên chưa hoàn vị
 • #139: Đàn thú vây quanh
 • #140: Lựa chọn, náo động
 • #141: Tại liệt diễm đi lên
 • #142: Bại lộ, đàn Hỏa Nha
 • #143: Diệt sát
 • #144: Mục tiêu chỉ có một
 • #145: Đừng nói, đào hang đi
 • #146: Hô bằng gọi hữu, hạ tử thủ
 • #147: Hỏa Nha phân thân
 • #148: Ma chủng lấy thần tế vật
 • #149: Lại giết Hỏa Nha Vệ
 • #150: Phân hóa, đoạt quả
 • #151: Một kiếm ngăn cản
 • #152: Hỏa hành sử
 • #153: Truy kích
 • #154: Chỉ vì một kiếm
 • #155: Cái gọi là Dịch Kiếm
 • #156: Tổng kết, tu tâm
 • #157: Tàm niệm
 • #158: Hỏa hành sử, chết rồi
 • #159: Tưởng gia dự định
 • #160: Bồi luyện, Diễm Tước Điểu biến hóa
 • #161: Nhân hỏa mà sinh
 • #162: Tiến giai
 • #163: Tượng thần, ăn mày
 • #164: Hương hỏa, cầu tam kiếm
 • #165: Muốn tranh một lần
 • #166: Vất vả nương tử
 • #167: Pháp Hoa, Diệu Sơn
 • #168: Đạo phật, mánh khóe
 • #169: Như thế nào mệnh
 • #170: Nho giả
 • #171: Vật lý độ hóa
 • #172: Tự đạo cơ
 • #173: Phật Đà pháp tướng
 • #174: Đạo nhân
 • #175: Chém giết
 • #176: Mưu đồ
 • #177: Thổ hành sử, Thi Âm Tông
 • #178: Nho tu, Hạo Lâm học viện
 • #179: Ngũ hành kiếm trận
 • #180: Ly biệt
 • #181: Phúc Duyên khách điếm
 • #182: Xuất hành cướp đường
 • #183: Kinh Linh tiên tông
 • #184: Người này quả thực vô sỉ
 • #185: Săn thú
 • #186: Thanh Mộc chi khí
 • #187: Bách niên mộc
 • #188: Vân Lộc tiên tông
 • #189: Kiếm trận chi uy
 • #190: Bình sinh yêu thích nhất , trảm yêu trừ ma
 • #191: Băng mộ chi táng
 • #192: Huyền Mộc môn mục đích
 • #193: Bình Thủy viện
 • #194: Vân Lộc chi nộ
 • #195: Chỉ kém một bước
 • #196: Hỏa Phong, Tiêu Dao Tam Kiếm
 • #197: Thông thiên Kiến Mộc
 • #198: Thanh Huyền kiếm ý
 • #199: Ninh An pháp lực
 • #200: Vi sao cầu
 • #201: Lý quả phụ
 • #202: Lại nghe Lý Ngư
 • #203: Hắc Tử Toái
 • #204: Ninh An ván cờ
 • #205: Trảm giao phá cục
 • #206: Sa hóa dị thú
 • #207: Thổ Hành kiếm thể
 • #208: Thổ Hành chi tinh
 • #209: Đi săn, Lôi Minh
 • #210: Hoàng Sa thạch điện
 • #211: Đuổi đến
 • #212: Hóa Long trảm mãng
 • #213: Thần Linh chi địa
 • #214: Thần vẫn mà núi lở
 • #215: Thần trạch điện, Thanh Ngọc bi
 • #216: Vân Mộng ngoài thôn
 • #217: Tầm tiên
 • #218: Thiên Hồ Điếu Ngư đài
 • #219: Người nguyện mắc câu
 • #220: Tàng thổ, nạp kim là trảm tiên
 • #221: Một bước xa
 • #222: Ngũ hành diễn võ
 • #223: Thẳng phía trước , đừng quay đầu, kiến hạc ngẩng đầu
 • #224: Nhất niệm nhập đạo
 • #225: Thần mộc chi địa
 • #226: Thụ Yêu, Cự Mãng, Khốn Linh
 • #227: Ất mộc Âm Lôi trận
 • #228: Chém giết đoạt bảo
 • #229: gặp lại Thiết Thi
 • #230: Thi Âm tông
 • #231: Chém giết
 • #232: Thần Mộc phù lục
 • #233: Thần Phù chiếu lệnh
 • #234: Thanh Giáp thần tướng
 • #235: Trầm Thiết Mộc
 • #236: Không nên trở về
 • #237: Tiên đạo cầu dĩ
 • #238: Ngũ hành hợp đạo cơ hiện
 • #239: Hình thành đạo chủng
 • #240: Chơi chết hắn
 • #241: Thu sát kiếm ý
 • #242: Băng tuyết Lăng Tiêu Bộ
 • #243: Song song tấn cấp đạo cơ
 • #244: Ai hung ác liền có thể sống
 • #245: Chém giết, hồi quan
 • #246: Một tôn thần khôi phục
 • #247: Hậu duệ tiền triều
 • #248: Ngũ hành kiếm hạp
 • #249: Rời đi
 • #250: Huyết Vân đạo phỉ
 • #251: Lâm thời hộ vệ
 • #252: Đồng đội, xuất phát
 • #253: Cát Ninh, kết minh
 • #254: Trần thị thúc cháu
 • #255: Độc chướng sơn mạch
 • #256: Huyết Vân tái hiện
 • #257: Thuyền Phá
 • #258: Thanh hồng, huyết nhận
 • #259: Một kiếm
 • #260: kẻ giấu mặt
 • #261: Tiên, ma thủ chính
 • #262: Khởi kiếm, bất lưu hoạt nhân
 • #263: Người này
 • #264: Chém giết
 • #265: Huyết Ẩn độn
 • #266: Ngũ hành kiếm ý, Thần vẫn
 • #267: Chỉ có Thanh Vi chân nhân mới thấy được
 • #268: Ô Giang trầm bảo
 • #269: Tán Tiên động phủ
 • #270: Dịch Kiếm tiên môn
 • #271: Hắn trở về
 • #272: Đấu văn thứ nhất, Đại Sư Huynh?
 • #273: Chân truyền đệ tử
 • #274: Tuyệt không thể tả
 • #275: Trên núi truyền giáo
 • #276: Tử Vân kiếm lệnh
 • #277: Vân Miểu phong nộim truyền đạo lâu
 • #278: Ngũ hành khởi, Đạo diệu thật
 • #279: Ngũ hành trấn ma tháp
 • #280: Hoàng Sa lưu ly châu
 • #281: Toàn thân là bảo
 • #282: Hoàng Sa cự ma
 • #283: Trảm Ma
 • #284: Chém hết Hoàng Sa
 • #285: Không cam lòng ma niệm
 • #286: Nhân gian có đại ma
 • #287: Đánh vỡ Đạo Cung, Đạo Cơ trung kỳ
 • #288: Thủy hành cung, phệ nguyên chi pháp
 • #289: Tên là Thanh Huyền , kiếm vì phệ nguyên
 • #290: Lấy ma tế kiếm
 • #291: Thông thiên kiến mộc
 • #292: Hỏa hành đạo cung
 • #293: Đạo cung hợp, Ngũ Hành phá
 • #294: Thông thiên kiến mộc, Cửu Châu giới
 • #295: Tầm Địa Sát, Kiếm Quy Sơn
 • #296: Vạn kiếm đưa tang
 • #297: Phi Vũ Hỏa Tinh Nghĩ
 • #298: Thất Tuyệt kiếm mạch thuật
 • #299: Tu bí thuật, phó Nam Cương
 • #300: Kha gia trại
 • #301: Trên đường, lên đường
 • #302: Xin lỗi Chu mỗ đến chậm
 • #303: Nhất chỉ oanh sát
 • #304: Huyết Văn đạo nhân
 • #305: Kết Kim Đan ?
 • #306: Nghèo ngay cả túi trữ vật đều không có
 • #307: Sinh tồn, lựa chọn, trí tuệ
 • #308: Nhất giới tán tu
 • #309: Cửu Lê, Cửu Man
 • #310: Nam Kiếm Cung
 • #311: Luyện Sat, Kim Đan, năm năm chi ước
 • #312: Cô âm phong sát
 • #313: Sát khí ngưng thạch
 • #314: Huyết sát trùng thiên
 • #315: Tướng quân đình chiến
 • #316: Kỷ Ổn cái chết
 • #317: Huyết trì, phong huyệt
 • #318: Ngũ hành luyện sát
 • #319: Bạch Cốt môn
 • #320: Bích hỏa bạch ngọc khô
 • #321: Trảm sát Bạch Lỗi
 • #322: Bạch cốt tế đàn
 • #323: Âm quật chi ưu
 • #324: Bích Lạc âm quật
 • #325: Tuyệt thế đại trân? không tồn tại
 • #326: Bị đinh sát chân long
 • #327: Yêu hóa thân thể
 • #328: Nhất kiếm phân sinh tử
 • #329: Cấm chế
 • #330: Thập phương minh diễm cấm
 • #331: Tứ Sí Hàn Ngô trận
 • #332: Tả Kỳ thức tỉnh
 • #333: Kịch chiến lục sí hàn triều
 • #334: Dị biến
 • #335: Tam nhãn, đoạt xá?
 • #336: Bạch cốt giao long
 • #337: Phá cấm chi pháp
 • #338: Tương tiến tửu
 • #339: Kiếm khí động lôi âm
 • #340: Cửu Thiên Thập Địa Độn Long toa
 • #341: U Minh Sát Khôi
 • #342: Phi độn
 • #343: Rời đi
 • #344: Chết thảm
 • #345: Âm quật bộc phát
 • #346: Đến Ô Giang
 • #347: Thập Lý Nan
 • #348: Kim Lý hiện(cá chép vàng)
 • #349: Nam Cung kiếm tử
 • #350: Nghe tiếng mà tới
 • #351: Tiến giai, Đạo Cơ hậu kỳ
 • #352: Hắc Bạch sinh tử`
 • #353: Tái chiến Hắc Bào
 • #354: Tiểu Vân Miểu huyễn cấm
 • #355: Phong Vân sát nhập
 • #356: Đệ tam cấm
 • #357: Chấp kỳ nhân
 • #358: Phá cục
 • #359: Tranh phong
 • #360: Rời đi
 • #361: Cấm linh
 • #362: Dĩ Hạc luận đạo
 • #363: Kiếm cấm chi thuật
 • #364: Luận tạo hóa, kết kim đan
 • #365: Kim đan
 • #366: Linh hạc nhắn lại
 • #367: Kỳ đảo chi tranh
 • #368: Đạo hữu, xin dừng bước
 • #369: Trảm sát
 • #370: Kim đan kiếm nô
 • #371: Đại La tinh môn
 • #372: Vực ngoại du hồn
 • #373: Tinh Diệu tế đàn
 • #374: Trong hư vô phế tích
 • #375: Vực ngoại thạch ma
 • #376: Thần tướng trong phế tích
 • #377: Kình Thiên các
 • #378: Tiên cung? Thần phủ?
 • #379: Càn Nguyên điểm binh
 • #380: Ẩn phù nạp khí
 • #381: Thần thông ngọc giản
 • #382: Tiên Đình vỡ nát
 • #383: Trảm sát, kinh xà
 • #384: Cửu Diễm kim giáp
 • #385: Khôi lỗi
 • #386: Huyền Âm tông phục kích
 • #387: Trừu hồn
 • #388: Luyện đảo vi kiếm
 • #389: Chiến Thiên Trúc Phong
 • #390: Nguyên anh giáng lâm
 • #391: Kim Trúc chân nhân
 • #392: Đấu nguyên anh
 • #393: Chân chính lộ?
 • #394: Tràm ma, trốn xa
 • #395: Tinh Nguyên bí cảnh
 • #396: Thương Lan chi kiếp
 • #397: Liên thủ
 • #398: Tiền đề
 • #399: Trảm sát
 • #400: Rời đi
 • #401: Chu Thiên Tinh Đấu đại trận
 • #402: Ma chủng
 • #403: Đoạt xá
 • #404: Trảm sát
 • #405: Đắc bảo
 • #406: Ma Tô
 • #407: Ăn mòn
 • #408: Truy sát
 • #409: Tính toán
 • #410: Âm Quyết vẫn lạc
 • #411: Độ ma
 • #412: Lại một cái thông minh gian trá nhân vật phản diện
 • #413: Cầm nã
 • #414: Lựa chọn
 • #415: Còn xin tiền bối nghỉ ngơi
 • #416: Tá kiếm trùng sinh
 • #417: Một kiếm
 • #418: Thứ 5 tọa
 • #419: Hiện thân
 • #420: Liên thủ
 • #421: Thiên Ma thần thể
 • #422: Tự bạo
 • #423: Tính toán
 • #424: Luyện Kim Thân, Tu Kiếm Mạch
 • #425: Thái Âm kiếm mạch
 • #426: Gió nổi
 • #427: Loạn chiến
 • #428: Ma diễm, ma thân
 • #429: Đoạt thiên ma chi lực
 • #430: Đạt được
 • #431: Phá ma
 • #432: Uống rượu, trảm ma
 • #433: Kiếm trảm nguyên anh pháp thân
 • #434: Tiên nhân hậu thủ
 • #435: Tiên Nhân hậu thủ -2
 • #436: Phó thác
 • #437: Tặng
 • #438: Lôi kiếp
 • #439: Thần hồn chi biến
 • #440: Chân ý nhập thần hồn
 • #441: Ngũ hành thể
 • #442: Đại sự bất xuất khẩu
 • #443: Mồi nhử
 • #444: Thiên Cương tầng 9
 • #445: Đột kích
 • #446: Mắng chết nguyên anh tu sĩ
 • #447: Thượng cổ luyện khí pháp
 • #448: Vạn pháp lục vương ấn
 • #449: Lịnh chu chi uy
 • #450: Rút kiếm
 • #451: Trước trảm một người
 • #452: Liên trảm
 • #453: Hồi tông
 • #454: Thông thiên kiếm các
 • #455: Ban thưởng
 • #456: Đối chiến Nguyên Thanh
 • #457: Tử điện thần tiêu ngự lôi quyết
 • #458: Sư huynh đang bị vây
 • #459: Một điểm hoảng hốt không có
 • #460: Điều giáo, sư huynh
 • #461: Luyện bản nguyên chân hỏa
 • #462: Yêu họa, hai giới tiết điểm
 • #463: Kim đan hậu kỳ
 • #464: Thiên Cương chi khí
 • #465: Thanh Dực cương hổ
 • #466: Rời đi
 • #467: Mạnh Tuyết
 • #468: Ly biệt
 • #469: Thành lập linh địa
 • #470: Nhất kiếm bình sơn
 • #471: Chính là 1 bàn tay
 • #472: Tử Dương tam kiệt
 • #473: Truyền công
 • #474: Nhắc nhở
 • #475: Ngự kiếm
 • #476: Đông Hải Tiên Thành
 • #477: Yêu Giới
 • #478: Vây Giết Giác Lân
 • #479: Hai Giới Giao Dung
 • #480: Yêu thú thuế biến
 • #481: Đêm trước
 • #482: Đạo hữu hạ thủ lưu tình
 • #483: Sư bá, sư điệt rất sợ
 • #484: Hai giới mở ra
 • #485: Kim sí đại bằng Kim Bá Thiên
 • #486: Môn hộ
 • #487: Sống chết có số
 • #488: Bước vào
 • #489: Thụ Hải
 • #490: Mãng vĩ yêu miêu
 • #491: Bán yêu thiếu niên
 • #492: Chứng minh
 • #493: Cổ thôn
 • #494: Nhân tộc vạn năm trước
 • #495: Quyết tâm
 • #496: Yêu tộc giáng lâm
 • #497: Cửu Nguyên Thiên Tàm
 • #498: Giao dịch
 • #499: Nhục thân tiến giai
 • #500: Tu hành thế nào?
 • #501: Đạo hữu, mời xem pháp
 • #502: Tiến yêu lĩnh
 • #503: Phong khởi, nghiêng kiếm
 • #504: Cửu Nguyên Tam cảnh
 • #505: Yêu khôi
 • #506: Xin tiền bối lên đường
 • #507: Vài tòa kinh thế đại trận
 • #508: Tam đại nguyên anh
 • #509: Rượt nguyên anh như chó
 • #510: Trấn sát
 • #511: Thiên Ma tế thần pháp
 • #512: Trong lòng chi kiếm
 • #513: Tên trộm ngựa năm xưa
 • #514: Dao Phong đến
 • #515: Hai đầu nguyên thứu
 • #516: Vượt cấp như uống nước
 • #517: Âm nguyên định yêu thân
 • #518: Trảm sát
 • #519: Sợ quá chạy mất
 • #520: Kính hoa thủy nguyệt
 • #521: Yêu nguyên
 • #522: Thần thông lạc ấn
 • #523: Lực lượng trôi qua
 • #524: Chân long bảo kiếm thuật
 • #525: Cửu Nguyên thiên tàm
 • #526: Gặp lại Phong Bất Bình
 • #527: Thiên Nguyên Đan
 • #528: Sư điệt, vì sao không muốn mặt
 • #529: Âm sinh Dương giới
 • #530: Bất diệt, cột mốc biên giới
 • #531: Đùi không có nha
 • #532: Lựa chọn
 • #533: Làm yêu thú nhất sinh
 • #534: Lại một làn luan hồi
 • #535: Luân hồi, đình chiến
 • #536: Hai giới, thần hồn, đạo hóa điệp
 • #537: Thần hồn bạn sinh
 • #538: Thương Nguyên giới, bán bộ nguyên anh
 • #539: Lại như thế không chịu nổi một kích
 • #540: Kim quang hống, đế kiếm xuất
 • #541: Yêu giới thánh tử
 • #542: Sơn mạch dị biến
 • #543: Gặp lại, Tô Phi Huyên
 • #544: Trảm lục bào
 • #545: Dao phong mạt lộ
 • #546: Bốn ngọn hồn đăng
 • #547: Tụ, tàn niệm lực
 • #548: Ta vô danh
 • #549: Đoạt, cửu nguyên chi lực
 • #550: Dao Hỏa đến
 • #551: Thất mệnh tố hồn quyết
 • #552: Đoạt xá, cửu nguyên thiên tàm
 • #553: Thái Thượng giả
 • #554: Nguyên thần kim phù
 • #555: Rút kiếm
 • #556: Một kiếm
 • #557: hậu hối hữu kỳ
 • #558: Linh uẩn thứ 8
 • #559: Kiến mộc chi lệnh
 • #560: Nguyên Anh
 • #561: Đại hoang diễn võ tháp
 • #562: Tắm lôi kiếp
 • #563: Thọ nguyên 1800
 • #564: Một lần bán thân
 • #565: Tề tụ mãng hoang
 • #566: Đi săn
 • #567: Thần võ tông
 • #568: Chỉ là một kiếm
 • #569: Thanh đồng cổ kiếm
 • #570: Dịch kiếm tối tịnh chi nhân
 • #571: Đại hoang diễn võ
 • #572: Kiếm này muốn dương danh
 • #573: Thần tông, đại yêu tọa hạ
 • #574: Lang bái nguyên thanh
 • #575: U Minh Địa Sát hạt
 • #576: Ngũ hành tứ cực tử lôi kiếm trận
 • #577: Phong Tiểu Bình tình cảnh
 • #578: Xã hội tính tử vong
 • #579: Tế luyện
 • #580: Nhân gian chính đạo tang thương
 • #581: Huyết Hà
 • #582: Xuyên Vân Kiếm lệnh
 • #583: Dịch Kiếm chi tranh
 • #584: Chém giết
 • #585: Bước vào đệ nhị quan
 • #586: Tinh không chi hạ chân linh
 • #587: Thủ hạ lưu tình
 • #588: Tinh không cự văn
 • #589: Tinh thần chi tâm
 • #590: Chiến Viên Thủ
 • #591: Chân linh Xích Hạt
 • #592: Tinh văn tứ ngược
 • #593: Tiến về hắc sắc tử vực
 • #594: Hóa nguyên tiên đan
 • #595: Truy sát
 • #596: Sư huynh ta
 • #597: Táng linh chi địa
 • #598: Xông trận
 • #599: Băng Phong, Lý Vân Mộng
 • #600: Băng Hoàng Cung
 • #601: Vọng tiên chi bối
 • #602: Chém giết
 • #603: Kiếm ý hóa hình
 • #604: Băng phong tinh không cự văn
 • #605: Ngự thần trảm, tinh văn biến
 • #606: Khiếu ngã chu bảo bảo
 • #607: Thần ma chi lộ
 • #608: thật giả
 • #609: Thuế biến
 • #610: Thần ma di chỉ
 • #611: Hoán yêu trì
 • #612: Không hoảng hốt
 • #613: Ngọc Cơ Tử thân phận
 • #614: Tẩy Thiên đan
 • #615: Tranh đoạt
 • #616: Khai lô
 • #617: Xích Diễm yêu trùng
 • #618: Thật giả linh đan
 • #619: Chém giết
 • #620: Lại chém
 • #621: Táng võ
 • #622: Sắn giết
 • #623: Ngueyen Thập Nhất Tiễn
 • #624: Tìm được
 • #625: Ai sẽ xui xẻo như vậy
 • #626: Chiến khởi
 • #627: Bảo thuật
 • #628: Quyết đấu bảo thuật
 • #629: Thất bại trong gang tấc
 • #630: Yêu thú Thiên Lan
 • #631: Thánh thú đáng yêu như vậy
 • #632: Người đủ
 • #633: Thiên Lan phân thân
 • #634: Bán long thân thể
 • #635: Đạo tâm phát thệ
 • #636: Quần chiến Thiên Lan
 • #637: Khốn cục
 • #638: Kiếm trảm thiên lan
 • #639: Bảo lưu tinh thụ
 • #640: Tính toán
 • #641: Trấn áp
 • #642: Cứu viện
 • #643: Kinh biến
 • #644: Trạm Lam Lôi Ngục
 • #645: Chu huynh, nhận ta một lễ
 • #646: Thu phục Thiên Lan chi pháp
 • #647: Bắt được Thiên Lan
 • #648: Thiên phủ quần phong
 • #649: Bốn khúc, xiềng xích "
 • #650: Giao long biến
 • #651: Ám độ trần thương
 • #652: Suy đoán
 • #653: Truyền thừa, phệ chủ tinh không bảo khố.
 • #654: Tinh không vương tọa
 • #655: Tinh Thần nhất tộc ầm ầm!
 • #656: Lựa chọn
 • #657: Leo lên
 • #658: Ất mộc thần lôi
 • #659: Mệnh lệnh cùng thân ma chi huyết
 • #660: Nói mớ, Thương Khung chi giới
 • #661: Hóa thần
 • #662: Tinh Linh điện
 • #663: Truy Tung
 • #664: Giết tới
 • #665: Con thú này không có võ đức
 • #666: Tuyệt vọng "Giết!"
 • #667: Bước vào tinh linh điện
 • #668: Giả đều là giả
 • #669: hắc hỏa phần không
 • #670: Tinh không bảo khố
 • #671: Gặp lại Vân Mộng cổ thần
 • #672: Thượng cổ chi bí
 • #673: Đại hoang diễn võ kết thúc
 • #674: Thụ giới cung
 • #675: Thanh vụ
 • #676: Đi kiếm vực
 • #677: Luyện kiếm thành ti
 • #678: Nhao nhao phá trận
 • #679: Liên thủ
 • #680: Toái vương tọa
 • #681: Hóa thần đỉnh phong
 • #682: Một quyền
 • #683: Phong Điểu hữu tín
 • #684: Cổ kinh
 • #685: Xúc long tu giả vong
 • #686: Thiên địa Hồng Lô
 • #687: Cướp đoạt
 • #688: Diễn võ cuối cùng
 • #689: Dự định
 • #690: Ngưng luyện chân thân
 • #691: Tinh cầu của ta
 • #692: Vực ngoại tinh thần
 • #693: Thiên Huy tinh thần
 • #694: Gặp mặt Tử Lâm chân nhân
 • #695: Thu đồ
 • #696: Tiến về địa tâm
 • #697: Ai có thể vô tình
 • #698: Rời đi
 • #699: Ta từ trên núi xuống
 • #700: Tửu lâu cuồng sinh
 • #701: Cuồng thư sinh
 • #702: Tửu lâu phấn khích
 • #703: Phẩm bách tửu
 • #704: Cất tửu
 • #705: Hoa Tiểu Vũ
 • #706: Dĩ tửu hóa nhân
 • #707: Nhập niệm
 • #708: Thanh Dương Ngụy gia
 • #709: Thanh Dương lão tổ
 • #710: Hưng suy chi ý
 • #711: Hưng suy chi ý
 • #712: Giang hồ
 • #713: Bách huyễn thành thật
 • #714: Mười năm ước hẹn
 • #715: Lại nghe Vãng sinh
 • #716: Đối tửu
 • #717: Táng ma
 • #718: Huyết Long địa cung
 • #719: Nhân quả
 • #720: Bước vào
 • #721: Quỷ dị chi địa
 • #722: Các phương thủ đoạn
 • #723: Bạch ngọc Thiên Cung.
 • #724: Tuẫn đạo, đuổi tới.
 • #725: Diệt sát Lôi Bằng.
 • #726: Chu Thiên Tinh Đấu.
 • #727: Nhập đại điện.
 • #728: Nhân quả thành niệm.
 • #729: Ta cũng là thần.
 • #730: Trấn áp.
 • #731: Ngươi đã cho.
 • #732: Cố nhân đến, ngự kiếm đi (thứ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Related posts

Phong Thần Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

TiKay

Tối Cường Đại Thần Chủ Hệ Thống

TiKay

Tòng Khôi Lỗi Hoàng Tử Đáo Hắc Dạ Quân Vương

TiKay

Tham Thiên

TiKay

Đô Thị Chi Vô Hạn Lựa Chọn Hệ Thống

TiKay

Đại Phản Phái: Ở Đại Kết Cục Đoạt Nữ Chủ Lạc Hồng

TiKay

Leave a Reply