Huyền HuyễnTiên Hiệp

Huyền Giới Chi Môn

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!

Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!

Một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.

Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.

Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.

Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

Nhóm dịch:Phàm Nhân Tông (đến 632)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách, Truyện Vip


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Vong Ngữ
  •  
  •  
  • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4]

Related posts

Thanh Liên Chi Đỉnh

TiKay

Trù Đạo Tiên Đồ

TiKay

Ta Muốn Làm Cá Ướp Muối

TiKay

Ngũ Hành Thiên

TiKay

Du Nhàn Long Sinh

TiKay

Chư Thiên Từ Bắc Đế Bắt Đầu

TiKay

Leave a Reply