Huyền HuyễnTiên Hiệp

Huyền Giới Chi Môn

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!

Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!

Một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.

Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.

Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.

Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

Nhóm dịch:Phàm Nhân Tông (đến 632)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách, Truyện Vip


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Vong Ngữ
  •  
  •  
  • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 3.9]

Related posts

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

TiKay

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

TiKay

Thẩm Thị Gia Tộc Quật Khởi

TiKay

Thiên Địa Bá Khí Quyết

TiKay

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

TiKay

Chí Tôn Thần Hoàng

TiKay

Leave a Reply