Tiên Hiệp

Thái Thượng Chấp Phù

Hỏi mặt đất bao la, nơi nào chứa ta Nhân tộc!

Hắn chưa bao giờ nghĩ quá tự mình tiến tới đến Hồng Hoang thế giới thần thoại, càng sẽ không nghĩ tới Nhân tộc đối mặt thái cổ bách tộc như vậy cẩu thả! Mãi đến tận hắn nhìn thấy trên bầu trời mười cái mặt trời, đồng thời quay về mặt trời bắn một mũi tên!

Năm đó, hắn lấy là nắm chặt chỉ là một hạt giống, ai biết nhưng là toàn bộ thế giới.

Converter: Hoàng Châu

Nguồn: truyencv


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Đệ Cửu Thiên Mệnh
 •  Chương: /836
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thái âm luyện hình2020-07-03 06:50
 • #2: Không mở miệng được Đạo Đức Kinh2020-07-03 06:51
 • #3: Không thể khinh nhờn2020-07-03 06:51
 • #4: Đánh lửa2020-07-03 06:51
 • #5: Trời trong một tiếng sét đùng đoàng vang, đại thiên thế giới từ đó mới2020-07-03 06:51
 • #6: Chế tác thịt khô, tên ta Bàn Cổ2020-07-03 06:51
 • #7: Thiết Tuyến Thảo2020-07-03 06:51
 • #8: Hỏa cầu trên trời rơi xuống2020-07-03 06:52
 • #9: Ngư yêu2020-07-03 06:52
 • #10: Chế tác dây thừng, Thái Âm Thái Dương2020-07-03 06:52
 • #11: Cạm bẫy2020-07-03 06:52
 • #12: Lâm Uyên kết lưới, Thiên Đạo thuế biến2020-07-03 06:52
 • #13: Lưới trời lồng lộng2020-07-03 06:53
 • #14: Săn Hùng Bi2020-07-03 06:53
 • #15: Mười tám thái tử2020-07-03 06:53
 • #16: Bắt được ngư yêu2020-07-03 06:53
 • #17: Chết biệt khuất2020-07-03 06:53
 • #18: Được long châu, Thiên Võng biến2020-07-03 06:53
 • #19: Tế thần2020-07-03 06:53
 • #20: Thần vứt bỏ2020-07-03 06:54
 • #21: Chế tác phiêu du, đại hỏa đốt rừng2020-07-03 06:54
 • #22: Bắt cá2020-07-03 06:54
 • #23: Lá cây thất bại2020-07-03 06:54
 • #24: Lại gặp đại đạo lực lượng!2020-07-03 06:54
 • #25: Một mét thiên hoa loạn trụy?2020-07-03 06:54
 • #26: Thứ nhất ngọn đèn lửa2020-07-03 06:54
 • #27: Da bày tỏ2020-07-03 06:54
 • #28: Tuyết rơi2020-07-03 06:55
 • #29: Giữa sinh tử có đại khủng bố2020-07-03 06:55
 • #30: Thiên Đạo biến thiên, không có khe hở áo trời2020-07-03 06:55
 • #31: Nghìn lần đại đạo lực lượng2020-07-03 06:55
 • #32: Tiểu băng hà kỷ nguyên2020-07-03 06:55
 • #33: Bạch Trạch2020-07-03 06:55
 • #34: Chúc mừng ngài bắt được một con dị thú Bạch Trạch2020-07-03 06:55
 • #35: Trở về2020-07-03 06:55
 • #36: Bị hầu tử cho khinh bỉ2020-07-03 06:55
 • #37: Giết chóc trọng khí, huyết hồng thiên hoa2020-07-03 06:55
 • #38: Luôn có điêu dân muốn kế thừa trẫm di sản!2020-07-03 06:55
 • #39: Đạo đức chân chương, đại đạo gia trì2020-07-03 06:56
 • #40: Câu cá2020-07-03 06:56
 • #41: Bạch Trạch nói chuyện2020-07-03 06:56
 • #42: Thảo Hoàn Đan2020-07-03 06:56
 • #43: Nhập đại hoang2020-07-03 06:56
 • #44: Trộm lấy2020-07-03 06:56
 • #45: Thọ hai ngàn2020-07-03 06:56
 • #46: Sấm mùa xuân nổ vang2020-07-03 06:56
 • #47: Cái gùi2020-07-03 06:57
 • #48: Nung gốm sứ2020-07-03 06:57
 • #49: Thắt dây tính ngày, bộ lạc tương lai2020-07-03 06:57
 • #50: Thời gian bản nguyên2020-07-03 06:57
 • #51: Ngồi một mình Động Đình câu Yêu Vương2020-07-03 06:57
 • #52: Bắt được đàn dê2020-07-03 06:58
 • #53: Trí thông minh không đủ2020-07-03 06:58
 • #54: Ăn man não chư thần!2020-07-03 06:58
 • #55: Một cái lông chim2020-07-03 06:58
 • #56: Phóng hỏa đốt rừng2020-07-03 06:58
 • #57: Luyện hóa chư bảo2020-07-03 06:58
 • #58: Ba trăm năm Xuân Thu2020-07-03 06:58
 • #59: Da học xong nói chuyện2020-07-03 06:58
 • #60: Bộ lạc loạn, lôi đình thủ đoạn2020-07-03 06:58
 • #61: Ngao Hưng2020-07-03 06:59
 • #62: Mưa to ngập trời, trả thù người đến2020-07-03 06:59
 • #63: Thần thông khó địch nổi số trời2020-07-03 06:59
 • #64: Đến tự rùa đen gợi ý2020-07-03 06:59
 • #65: Thực Khí bất tử2020-07-03 06:59
 • #66: Tử Khí Đông Lai ba vạn dặm, Tiên Thiên Bát Quái Thiên Đạo biến2020-07-03 06:59
 • #67: Vận mệnh bản nguyên2020-07-03 06:59
 • #68: Quẻ càn: Mở cửa đại cát, trường sinh cơ hội!2020-07-03 06:59
 • #69: Kim Ô nhập mộng, Thái Nhất tôn thần2020-07-03 06:59
 • #70: Cửu ngũ: Phi long tại thiên2020-07-03 07:00
 • #71: Mênh mông đại hoang sơ gặp nhau, vừa gặp Đạo Duyên nhầm cả đời2020-07-03 07:00
 • #72: Thái Nhất xuất thế, tổ sư thủ đoạn2020-07-03 07:00
 • #73: Linh đài Thánh cảnh2020-07-03 07:00
 • #74: Pháp đàn trước đó2020-07-03 07:01
 • #75: Tu hành khó!2020-07-03 07:01
 • #76: Trời ạ. . . Bạch Trạch. . .2020-07-03 07:01
 • #77: Mượn Bạch Trạch dùng một lát2020-07-03 07:01
 • #78: Ta chỉ nhớ rõ chính mình tại chờ một người!2020-07-03 07:01
 • #79: Bàn có lỗi với Da2020-07-03 07:01
 • #80: Anh hùng tuổi xế chiều, Bạch Trạch trở về2020-07-03 07:02
 • #81: Bạch Trạch lựa chọn, thiên ý như đao2020-07-03 07:02
 • #82: Tổ sư giảng đạo tin tức2020-07-03 07:02
 • #83: Phương pháp tu hành2020-07-03 07:02
 • #84: Sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết!2020-07-03 07:03
 • #85: Hỗn độn sinh2020-07-03 07:03
 • #86: Một cái hô hấp quan tượng2020-07-03 07:03
 • #87: Kiều diễm xuân sắc2020-07-03 07:03
 • #88: Ngươi cầm cây gậy đỉnh ta làm gì!2020-07-03 07:04
 • #89: Đe doạ chư vị sư huynh! ! !2020-07-03 07:04
 • #90: Trên đời này vẫn là nhiều người tốt a2020-07-03 07:04
 • #91: Thần Đế pháp chỉ, Thủy Thần giáng lâm2020-07-03 07:04
 • #92: Trời ạ! Mau nhìn hầu tử nói chuyện!2020-07-03 07:04
 • #93: Đang nghe đại đạo, đăng đường có khác2020-07-03 07:04
 • #94: Đại hoành nguyện2020-07-03 07:04
 • #95: Đại đạo thiên âm, chuông vang mười sáu2020-07-03 07:05
 • #96: Bốn mươi chín vang, chư thần hoảng sợ2020-07-03 07:05
 • #97: Trời ban ấn ký2020-07-03 07:05
 • #98: Tổ sư dạy bảo2020-07-03 07:05
 • #99: Khai thiên Chấp Phù2020-07-03 07:05
 • #100: Người trong nhà ngồi, nhân quả trên trời đến2020-07-03 07:05
 • #101: Thần ma đại kiếp2020-07-03 07:06
 • #102: Kim Ô Hóa Hồng, bản nguyên nhập thể2020-07-03 07:06
 • #103: Bằng cái gì ta cõng nồi!2020-07-03 07:06
 • #104: Linh Đài đẫm máu, Hỗn Độn giáng lâm2020-07-03 07:06
 • #105: Tử Khí Đông Lai ba vạn dặm, sâu kiến, thần chi đều bái phục2020-07-03 07:06
 • #106: Đại kiếp trừ khử, tại thấy Bạch Trạch2020-07-03 07:06
 • #107: Thai nghén pháp tướng, vô thượng căn cơ2020-07-03 07:06
 • #108: Lão Đam pháp tướng, pháp tắc thôi diễn2020-07-03 07:06
 • #109: Đi lục căn2020-07-03 07:07
 • #110: Hữu giáo vô loại, nhập môn hạ của ta2020-07-03 07:07
 • #111: Mệnh đồ nhiều thăng trầm2020-07-03 07:07
 • #112: Xuất thủ ám toán, Vận Mệnh Cách2020-07-03 07:07
 • #113: Tranh chấp2020-07-03 07:07
 • #114: Xuống núi2020-07-03 07:07
 • #115: Long Tu Hổ2020-07-03 07:07
 • #116: Hầu tử cưỡi hổ, đêm chạy vạn dặm2020-07-03 07:08
 • #117: Ngao Khôn cản đường, Long tộc báo thù2020-07-03 07:08
 • #118: Ám toán Ngao Khôn2020-07-03 07:08
 • #119: Lục Sí Kim Tàm, Ngao Khôn cái chết2020-07-03 07:08
 • #120: Ngộ nhập tiên thiên đại trận2020-07-03 07:08
 • #121: Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận2020-07-03 07:08
 • #122: Tiên thiên Hỗn Độn nguyên thai2020-07-03 07:08
 • #123: Đại trận xuất thế, Ma Tổ xuất thủ2020-07-03 07:08
 • #124: Luyện hóa nguyên thai, xảo thu kim tằm2020-07-03 07:09
 • #125: Ám toán đại thái tử2020-07-03 07:09
 • #126: Ma Tổ giáng lâm2020-07-03 07:09
 • #127: Diệt Thế Đại Ma, đại thái tử cõng nồi!2020-07-03 07:09
 • #128: Tổ Long giá lâm, đại thái tử cái chết2020-07-03 07:09
 • #129: Ma Tổ lấn Long Vương, đồng minh sinh hai lòng2020-07-03 07:09
 • #130: Quay về sơn môn2020-07-03 07:09
 • #131: Nguyên nhân2020-07-03 07:10
 • #132: Pháp tướng sinh biến2020-07-03 07:10
 • #133: Thái Cực Đồ2020-07-03 07:10
 • #134: Tính toán2020-07-03 07:10
 • #135: Cầu lấy Tức Nhưỡng2020-07-03 07:10
 • #136: Nhân vật tự mang kỹ năng lò bát quái2020-07-03 07:10
 • #137: Này duyên không phải kia duyên, nghiệt duyên cùng thiện duyên2020-07-03 07:10
 • #138: Mùi rượu xông vào mũi, ngàn năm màu mỡ2020-07-03 07:10
 • #139: Chúng tu sĩ say rượu, tổ sư hàng trách phạt2020-07-03 07:11
 • #140: Tổ sư trộm rượu2020-07-03 07:11
 • #141: Say rượu điên cuồng, đầu củ cải2020-07-03 07:11
 • #142: Oa cùng Phục Hi2020-07-03 07:11
 • #143: Lò bát quái ra2020-07-03 07:11
 • #144: Cái kia đáng đâm ngàn đao giết trộm rượu của ta!2020-07-03 07:11
 • #145: Chân truyền2020-07-03 07:12
 • #146: Tâm tại Linh Đài Phương Thốn ở giữa2020-07-03 07:12
 • #147: Lại là năm trăm năm, thần thông sơ thành2020-07-03 07:12
 • #148: Thiên Nam có gốc cây ngô đồng2020-07-03 07:12
 • #149: Lần này đi Thiên Nam2020-07-03 07:12
 • #150: Kim Sí Đại Bằng2020-07-03 07:13
 • #151: Hại2020-07-03 07:13
 • #152: Tiên thiên Thú Thổ Hạnh Hoàng Kỳ2020-07-03 07:13
 • #153: Lại gặp tiên thiên Hỗn Độn nguyên thai2020-07-03 07:13
 • #154: Gặp lại Ma Tổ, hưng phấn Ma Tổ2020-07-03 07:13
 • #155: Đụng thiên khuất Kỳ Lân Vương2020-07-03 07:13
 • #156: Thần chi vẫn lạc2020-07-03 07:14
 • #157: Ma Tổ tâm tư2020-07-03 07:14
 • #158: Truy bản tố nguyên, Đạo Đức lực lượng2020-07-03 07:14
 • #159: Năm ngàn năm gian nan vất vả, cuối cùng đến Bất Chu Sơn2020-07-03 07:14
 • #160: Thần hợp không chu đáo, Thần Đế khí cơ2020-07-03 07:14
 • #161: Tiên thiên trận đồ2020-07-03 07:14
 • #162: Ngươi là kim thủ chỉ của ta sao?2020-07-03 07:14
 • #163: Mượn cần câu dùng một lát2020-07-03 07:15
 • #164: Nguyệt Thần Vọng Thư, vẫn lạc thần linh2020-07-03 07:15
 • #165: Tiên tử, đừng cởi quần áo a!2020-07-03 07:15
 • #166: Bắn Ma Tổ một mặt!2020-07-03 07:15
 • #167: Thiên Nam có gốc cây ngô đồng2020-07-03 07:15
 • #168: Uống nước tắm Thanh Điểu2020-07-03 07:16
 • #169: Hoảng Kim Thằng ra, ngạo kiều Thanh Điểu2020-07-03 07:16
 • #170: Cấm pháp2020-07-03 07:16
 • #171: Lưu manh, đừng xé ta quần áo!2020-07-03 07:16
 • #172: Nam Minh Ly Hỏa2020-07-03 07:16
 • #173: Lông vũ tích lửa, Thái Nhất tương trợ2020-07-03 07:17
 • #174: Buông ra khí cơ, diệt thế trên trời rơi xuống2020-07-03 07:17
 • #175: Trợn tròn mắt, không chém nổi cây ngô đồng!2020-07-03 07:17
 • #176: Sáng mù Nguyệt Thần con mắt2020-07-03 07:17
 • #177: Dụ dỗ Thanh Điểu, Tổ Long oan ức2020-07-03 07:17
 • #178: Ma Tổ huyết thệ, kỳ vương thoát khốn2020-07-03 07:17
 • #179: Thúc đẩy sinh trưởng nhánh ngô đồng nha, ngụy Tiên Thiên Linh Căn2020-07-03 07:18
 • #180: Đường về2020-07-03 07:18
 • #181: Lại về Linh Đài Thánh cảnh2020-07-03 07:18
 • #182: Một giọt nước mắt2020-07-03 07:18
 • #183: Bí mật của chúng ta2020-07-03 07:18
 • #184: Tổ sư vấn đáp2020-07-03 07:18
 • #185: A Di Đà Phật pháp tướng phỏng đoán2020-07-03 07:19
 • #186: Khí số câu chuyện2020-07-03 07:19
 • #187: Đạo Đức nghiền ép2020-07-03 07:19
 • #188: Huyết y thiếu niên2020-07-03 07:19
 • #189: Ta gọi Minh Hà2020-07-03 07:19
 • #190: Yến ẩm2020-07-03 07:19
 • #191: Thiên Nam người tới2020-07-03 07:19
 • #192: Phản phệ2020-07-03 07:20
 • #193: Duyên tới duyên đi2020-07-03 07:20
 • #194: Siêu cấp nhân vật phản diện2020-07-03 07:20
 • #195: Bố cục2020-07-03 07:20
 • #196: Ám toán2020-07-03 07:20
 • #197: Xấu hổ Thái Nhất!2020-07-03 07:20
 • #198: Pháp tắc bản nguyên2020-07-03 07:20
 • #199: Pháp tướng ký ức2020-07-03 07:21
 • #200: Phong Chi Khâu2020-07-03 07:21
 • #201: Câu dẫn Ma Tổ2020-07-03 07:21
 • #202: Phong Thần2020-07-03 07:21
 • #203: Ma Tổ tính toán, hãm sâu đại kiếp2020-07-03 07:21
 • #204: Thí Thần Thương2020-07-03 07:22
 • #205: Thần Đế cơn giận, đại chiến bộc phát2020-07-03 07:22
 • #206: Kiếp2020-07-03 07:22
 • #207: Luyện thần2020-07-03 07:22
 • #208: Phong Thần bản nguyên mệnh hồn2020-07-03 07:22
 • #209: A Di Đà pháp tướng2020-07-03 07:22
 • #210: A Di Đà pháp tướng2020-07-03 07:22
 • #211: Thánh Nhân oai2020-07-03 07:22
 • #212: Tương lai có hi vọng!2020-07-03 07:22
 • #213: Thánh Nhân phía dưới, đều là giun dế2020-07-03 07:23
 • #214: Tại gặp Bạch Trạch2020-07-03 07:23
 • #215: Bạch Trạch nói Thần Đế2020-07-03 07:23
 • #216: Cung cấp nuôi dưỡng2020-07-03 07:23
 • #217: Đan thành, dựng châu2020-07-03 07:23
 • #218: Về núi2020-07-03 07:23
 • #219: Đáng giá không?2020-07-03 07:24
 • #220: Mối họa lớn Đạo Duyên2020-07-03 07:24
 • #221: Kinh thiên phích lịch2020-07-03 07:24
 • #222: Thánh Nhân oai, xóa đi Thạch Nhân tộc2020-07-03 07:24
 • #223: Di chuyển2020-07-03 07:24
 • #224: Thiên Nam tin tức, Đạo Nghĩa thống khổ2020-07-03 07:25
 • #225: Khó bề phân biệt2020-07-03 07:25
 • #226: Tặng châu2020-07-03 07:25
 • #227: Tính toán2020-07-03 07:25
 • #228: Liên hoàn kế2020-07-03 07:25
 • #229: Niệm động ở giữa2020-07-03 07:25
 • #230: Chỉ xích thiên nhai, xé rách da mặt2020-07-03 07:26
 • #231: Thả câu Nguyệt Cung2020-07-03 07:26
 • #232: Thụy Mộng Đại Pháp, khủng bố Thánh đạo2020-07-03 07:26
 • #233: Mười tám nghìn năm2020-07-03 07:26
 • #234: Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ2020-07-03 07:26
 • #235: Phong ba khởi2020-07-03 07:26
 • #236: Đừng trách là không nói trước vậy!2020-07-03 07:26
 • #237: Không phải là tặc2020-07-03 07:26
 • #238: Đạo Duyên độ kiếp2020-07-03 07:27
 • #239: Phong tai2020-07-03 07:27
 • #240: Lừa gạt tổ sư, Thánh Nhân hạt châu2020-07-03 07:27
 • #241: Đánh mặt2020-07-03 07:27
 • #242: Phong vân sắp nổi2020-07-03 07:27
 • #243: Trộm châu2020-07-03 07:27
 • #244: Hạt châu không thấy!2020-07-03 07:27
 • #245: Chỉ trích2020-07-03 07:27
 • #246: Các ngươi cũng xứng?2020-07-03 07:27
 • #247: Kim Sí Đại Bằng2020-07-03 07:27
 • #248: Phượng Hoàng tộc? Chưa từng nghe qua!2020-07-03 07:28
 • #249: Cẩu nương dưỡng!2020-07-03 07:28
 • #250: Bốn mươi tám ngàn thần chi, ta chỉ lấy ba ngàn uống2020-07-03 07:28
 • #251: Ngũ Cầm Thất Hỏa Phiến2020-07-03 07:28
 • #252: Bái thần2020-07-03 07:28
 • #253: Đại thần tha mạng!2020-07-03 07:28
 • #254: Cùng Phật hữu duyên, Độ Hóa Ly Chu2020-07-03 07:28
 • #255: 99992020-07-03 07:29
 • #256: Nhân quả đã định, số trời khó lường2020-07-03 07:29
 • #257: Đạo Nghĩa phong tai2020-07-03 07:29
 • #258: Kỳ Lân Vương hiện thân2020-07-03 07:29
 • #259: Kỳ Lân Vương phiền phức2020-07-03 07:29
 • #260: Tính toán2020-07-03 07:30
 • #261: Nhổ lông chim!2020-07-03 07:30
 • #262: Kỳ Lân Vương biện pháp2020-07-03 07:30
 • #263: Đạo Nghĩa phản kích2020-07-03 07:30
 • #264: Nhân quả2020-07-03 07:31
 • #265: Thụy Mộng Đại Pháp2020-07-03 07:31
 • #266: Mười đời luân hồi2020-07-03 07:31
 • #267: Mười thế vô duyên2020-07-03 07:31
 • #268: Không nên nhập mộng người!2020-07-03 07:31
 • #269: A Di Đà đẩy tay2020-07-03 07:31
 • #270: Lục đục với nhau2020-07-03 07:31
 • #271: Ba tai2020-07-03 07:31
 • #272: Phật Đà xuất thủ, vượt qua hết chúng sinh2020-07-03 07:32
 • #273: Lục Tự Chân Ngôn trấn khí số2020-07-03 07:32
 • #274: Tam Thanh chi khí, Thái Thượng Thiên Chương2020-07-03 07:32
 • #275: Vào cuộc2020-07-03 07:32
 • #276: Thái Ất khí tượng2020-07-03 07:32
 • #277: Thái Ất2020-07-03 07:32
 • #278: Đạo truyền2020-07-03 07:32
 • #279: Đi xa2020-07-03 07:33
 • #280: Đào Bất Chu Sơn2020-07-03 07:33
 • #281: Hậu Thổ cảnh cáo2020-07-03 07:33
 • #282: Linh bảo pháp tướng2020-07-03 07:33
 • #283: Sự việc đã bại lộ2020-07-03 07:33
 • #284: Đại kiếp điềm báo2020-07-03 07:33
 • #285: Không dám nghĩ!2020-07-03 07:33
 • #286: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng2020-07-03 07:34
 • #287: Xâm nhập Bất Chu Sơn, bảo kiếm sơ thành2020-07-03 07:34
 • #288: Thái Cực Đồ dị động2020-07-03 07:34
 • #289: Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ2020-07-03 07:34
 • #290: Tiên thiên thần cấm, ta thật bật hack!2020-07-03 07:34
 • #291: Thần ma đại kiếp2020-07-03 07:34
 • #292: Cùng đi nhìn nghiệp lực mưa!2020-07-03 07:35
 • #293: Sát kiếp Định Phong Đan2020-07-03 07:35
 • #294: Ma Tổ hang ổ2020-07-03 07:35
 • #295: Thôn phệ Bồ Đề, đúc lại căn cơ2020-07-03 07:35
 • #296: Thái Cực Đồ ra trấn Hỗn Độn2020-07-03 07:35
 • #297: Ma Tổ mối hận, khí số dao động2020-07-03 07:35
 • #298: Nhập kiếp2020-07-03 07:36
 • #299: Tru Tiên Tứ Kiếm2020-07-03 07:36
 • #300: Sát kiếp mê cách2020-07-03 07:36
 • #301: Vặn vẹo thời gian, trọng thương Đại La2020-07-03 07:36
 • #302: Rút dây động rừng2020-07-03 07:36
 • #303: Cực điểm thăng hoa2020-07-03 07:36
 • #304: Kỷ nguyên mạt, Chư Thần Hoàng Hôn2020-07-03 07:37
 • #305: Tử Khí Đông Lai, Đại La vẫn lạc2020-07-03 07:37
 • #306: Thiên hạ nhất thống, Ma Tổ chứng đạo2020-07-03 07:37
 • #307: Ba tổ phản bội, đánh rơi thánh vị2020-07-03 07:37
 • #308: Thắng trời nửa nước cờ, Bán Thánh Ma Tổ2020-07-03 07:37
 • #309: Cực điểm thăng hoa, thời gian nhị tổ2020-07-03 07:38
 • #310: Cực điểm thăng hoa, thời gian nhị tổ2020-07-03 07:38
 • #311: Ma diệt Bất Chu2020-07-03 07:38
 • #312: Ta ghi nhớ ngươi2020-07-03 07:38
 • #313: Tam tộc phân đất2020-07-03 07:38
 • #314: Ma Tổ cơ duyên, Diệt Thế Đại Ma tan bốn kiếm!2020-07-03 07:38
 • #315: Tranh đoạt quyền khống chế, Ma Tổ lửa giận!2020-07-03 07:39
 • #316: Phong ấn Ma Tổ, Thái Nhất ghen ghét2020-07-03 07:39
 • #317: Về núi tin đồn thú vị2020-07-03 07:39
 • #318: Quá khứ2020-07-03 07:39
 • #319: Đạo Nghĩa đính hôn2020-07-03 07:39
 • #320: Đạo Duyên xuống núi, Minh Hà trộm rượu2020-07-03 07:40
 • #321: Minh Hà quá khứ2020-07-03 07:40
 • #322: Minh Hà sát tính2020-07-03 07:40
 • #323: Bố cục2020-07-03 07:40
 • #324: Hải Thần cái chết, cưỡng ép vượt qua phong tai2020-07-03 07:40
 • #325: Đến nhà Kỳ Lân tộc2020-07-03 07:41
 • #326: Môn hộ có khác2020-07-03 07:41
 • #327: Truy sát2020-07-03 07:41
 • #328: Cung như phích lịch dây cung kinh2020-07-03 07:41
 • #329: Cúi đầu đoạn sư ân2020-07-03 07:41
 • #330: Thái Nhất thả câu2020-07-03 07:41
 • #331: Rời đi2020-07-03 07:42
 • #332: Câu lấy Hỗn Độn Chung2020-07-03 07:42
 • #333: Oa độ kiếp2020-07-03 07:42
 • #334: Tế luyện Nhật Kinh Luân2020-07-03 07:42
 • #335: Một nửa chân tướng2020-07-03 07:42
 • #336: Thái Cực Đồ ra2020-07-03 07:42
 • #337: Chần chờ2020-07-03 07:43
 • #338: Thiên hoa loạn trụy, Tử Khí Đông Lai2020-07-03 07:43
 • #339: Ngọc Thanh Thánh Nhân pháp tướng2020-07-03 07:43
 • #340: Như ý bản nguyên2020-07-03 07:43
 • #341: Tam thái tử2020-07-03 07:43
 • #342: Chúc mừng ngươi đào được tẩm cung công chúa!2020-07-03 07:43
 • #343: Cầm thú!2020-07-03 07:44
 • #344: Cái này nồi quá tối!2020-07-03 07:44
 • #345: Bất Chu tâm2020-07-03 07:44
 • #346: Đoạt xá2020-07-03 07:44
 • #347: Đều có tính toán2020-07-03 07:44
 • #348: Lại về Linh Đài, ngô đồng vẫn như cũ2020-07-03 07:44
 • #349: Ngô đồng hoa nở, gặp nhau ngày!2020-07-03 07:44
 • #350: Cây ngô đồng chết!2020-07-03 07:44
 • #351: Côn Luân sơn dưới, cái cuối cùng tộc nhân!2020-07-03 07:45
 • #352: Nhuốm máu Định Phong Đan, Thiên Đạo rút lui một trăm nghìn năm2020-07-03 07:45
 • #353: Thiên Đạo tiến hóa, vô lượng công đức2020-07-03 07:45
 • #354: Độ ba tai, lột da hình thể2020-07-03 07:45
 • #355: Thần cấm Thiên Đạo2020-07-03 07:45
 • #356: Tế luyện Bất Chu tâm2020-07-03 07:45
 • #357: Luyện hóa tam bảo như ngọc2020-07-03 07:46
 • #358: Tại thấy tổ sư2020-07-03 07:46
 • #359: Thiên Tiên đại đạo2020-07-03 07:46
 • #360: Đến nhà Kỳ Lân tộc2020-07-03 07:46
 • #361: Cầm nã Đạo Nghĩa2020-07-03 07:46
 • #362: Khổng Tước2020-07-03 07:46
 • #363: Ám toán Khổng Tước2020-07-03 07:47
 • #364: Năm đó chân tướng2020-07-03 07:48
 • #365: Đạo Nghĩa cái chết2020-07-03 07:49
 • #366: Chúng thánh hợp lực2020-07-03 07:49
 • #367: Hỗn Độn về sau2020-07-03 07:49
 • #368: Kiếp trước thế giới2020-07-03 07:49
 • #369: Chết đi thế giới2020-07-03 07:50
 • #370: Kỳ Lân Vương luyện Bất Chu2020-07-03 07:50
 • #371: Thông gia2020-07-03 07:52
 • #372: Sát cơ2020-07-03 07:52
 • #373: Kim cô chú, kim cô chú, cấm quấn chú2020-07-03 07:52
 • #374: Chư thần kiếp2020-07-03 07:52
 • #375: Giáng lâm Đông Hải2020-07-03 07:52
 • #376: Các hạ thế nhưng là tám thái tử?2020-07-03 07:52
 • #377: Khổng Tước nồi2020-07-03 07:53
 • #378: Thỏa hiệp2020-07-03 07:53
 • #379: Lân Vương bái thánh2020-07-03 07:53
 • #380: Phá cục2020-07-03 07:53
 • #381: Kim cô mọc rễ2020-07-03 07:54
 • #382: Ngoài miệng nói không cần bát thái tử2020-07-03 07:54
 • #383: Giao dịch2020-07-03 07:54
 • #384: Khổng Tước cơ duyên2020-07-03 07:54
 • #385: Vượt giới một chỉ2020-07-03 07:54
 • #386: Thành thánh cơ duyên2020-07-03 07:54
 • #387: Cung thỉnh Thánh Nhân2020-07-03 07:55
 • #388: Khổng Tước nuốt âm dương2020-07-03 07:55
 • #389: Thái Nhất tâm tư2020-07-03 07:55
 • #390: Trời sinh đế vương2020-07-03 07:55
 • #391: Gặp lại Ngọc Kỳ Lân2020-07-03 07:55
 • #392: Chiến thần2020-07-03 07:55
 • #393: Vinh quang2020-07-03 07:55
 • #394: Thời không mưu tính2020-07-03 07:56
 • #395: Sống mái với nhau tam tộc2020-07-03 07:56
 • #396: Kiếp khởi2020-07-03 07:56
 • #397: Thu hoạch tín ngưỡng2020-07-03 07:56
 • #398: Ma Tổ nhúng tay2020-07-03 07:56
 • #399: Bạch Trạch quái dị2020-07-03 07:56
 • #400: Giữa thiên địa thứ nhất khẩu oan ức2020-07-03 07:56
 • #401: Chư thần bại trận, oan ức gây tai hoạ2020-07-03 07:57
 • #402: Chúng thánh xuất thủ, sau cùng siêu độ2020-07-03 07:57
 • #403: Đi tiểu2020-07-03 07:57
 • #404: Thiên Đạo chi lực2020-07-03 07:57
 • #405: Để lộ nội tình Tổ Long2020-07-03 07:57
 • #406: Thiên Đình2020-07-03 07:57
 • #407: Phục sinh Chiến Thần2020-07-03 07:57
 • #408: Chiến Thần quy tâm2020-07-03 07:58
 • #409: Quy thừa tướng tâm2020-07-03 07:58
 • #410: Kéo tới trứng2020-07-03 07:58
 • #411: Thiên Đình lập2020-07-03 07:58
 • #412: Côn Bằng xui xẻo2020-07-03 07:58
 • #413: Ba bước Đại La2020-07-03 07:58
 • #414: Thu hoạch tiên thiên đại trận2020-07-03 07:58
 • #415: Tính toán Quy thừa tướng2020-07-03 07:58
 • #416: Thái Nhất nấu chảy Hỗn Độn2020-07-03 07:59
 • #417: Quy thừa tướng kiếp số2020-07-03 07:59
 • #418: Như ý vào bụng, Tiên Thiên Thú Thổ2020-07-03 07:59
 • #419: Kiêu hùng Thái Nhất, kế thu Côn Bằng2020-07-03 07:59
 • #420: Thi ân2020-07-03 07:59
 • #421: Kế thu chư thần2020-07-03 07:59
 • #422: Gieo xuống2020-07-03 08:00
 • #423: Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp2020-07-03 08:00
 • #424: Yêu tử2020-07-03 08:00
 • #425: Côn Bằng đột phá2020-07-03 08:00
 • #426: Bứt ra2020-07-03 08:01
 • #427: Đế vương tâm2020-07-03 08:01
 • #428: Vây giết chư thần2020-07-03 08:01
 • #429: Khai thiên một búa2020-07-03 08:01
 • #430: Thái Nhất tế thiên2020-07-03 08:01
 • #431: Thiên Cung hiện thế2020-07-03 08:01
 • #432: Hãm Không Sơn, hang không đáy, Thuật Chết Thay2020-07-03 08:02
 • #433: Lột sạch Khổng Tước2020-07-03 08:02
 • #434: Khổng Tước Đại La2020-07-03 08:02
 • #435: Mười hội nguyên2020-07-03 08:02
 • #436: Huynh đệ bất hòa2020-07-03 08:02
 • #437: Khổng Tước vào cuộc2020-07-03 08:02
 • #438: Kiếp bên trong kiếp2020-07-03 08:02
 • #439: Khổng Tước ứng kiếp, Niệm bỏ mình2020-07-03 08:03
 • #440: Lục đục với nhau2020-07-03 08:03
 • #441: Ta cũng tò mò ta chứng thành pháp tắc!2020-07-03 08:03
 • #442: Lập chứng Kim Tiên2020-07-03 08:03
 • #443: Yêu hận lưỡng nan2020-07-03 08:03
 • #444: Phật Đà niết bàn, vô lượng thế giới2020-07-03 08:03
 • #445: Tương lai2020-07-03 08:04
 • #446: Gặp mặt Ma Tổ2020-07-03 08:04
 • #447: Đánh cược Ma Tổ2020-07-03 08:04
 • #448: Phượng Tổ bức thoái vị2020-07-03 08:04
 • #449: Xé rách da mặt, tam tộc đại kiếp lên2020-07-03 08:04
 • #450: Nguyên nhân sớm loại2020-07-03 08:04
 • #451: Lại gặp bước thứ ba Đại La2020-07-03 08:05
 • #452: Trói buộc Tam thái tử2020-07-03 08:05
 • #453: Tam tộc kinh biến, Lân Vương đánh lén2020-07-03 08:05
 • #454: Sát cơ2020-07-03 08:05
 • #455: Nghịch thiên Côn Luân Kính2020-07-03 08:05
 • #456: Tổ Long nghịch tập2020-07-03 08:05
 • #457: Tru Tiên kiếm trận phá2020-07-03 08:05
 • #458: Ma Tổ xuất thế2020-07-03 08:06
 • #459: Ma Tổ: Bàn, cám ơn ngươi trợ ta thoát khốn!2020-07-03 08:06
 • #460: Huyền Hoàng Linh Lung Tháp2020-07-03 08:06
 • #461: Đều có tính toán2020-07-03 08:06
 • #462: Phục sinh Khổng Tước, Ma Tổ sát cơ2020-07-03 08:06
 • #463: Biển máu không khô, Minh Hà bất tử2020-07-03 08:06
 • #464: Ma Giáo lập, Thánh Nhân ra2020-07-03 08:06
 • #465: Ma Tổ không mở mắt2020-07-03 08:06
 • #466: Phật Đà nồi2020-07-03 08:07
 • #467: Ma Tổ thế2020-07-03 08:07
 • #468: Lấy ma chi danh2020-07-03 08:07
 • #469: Tâm Kinh2020-07-03 08:07
 • #470: Tru Tiên kiếm trận2020-07-03 08:07
 • #471: Sát trận lên2020-07-03 08:07
 • #472: Ngoài ý muốn bị phá Tru Tiên kiếm trận2020-07-03 08:08
 • #473: Ký linh Côn Luân Kính2020-07-03 08:08
 • #474: Nguyên thủy một chỉ2020-07-03 08:08
 • #475: Nội bộ lục đục2020-07-03 08:08
 • #476: Tru Kim Bằng, diệt bộ tộc2020-07-03 08:09
 • #477: Đen đến không thể lại đen nồi2020-07-03 08:09
 • #478: Cùng đường mạt lộ2020-07-03 08:09
 • #479: Kim Sí Đại Bằng cái chết2020-07-03 08:09
 • #480: Uống máu ăn thề2020-07-03 08:09
 • #481: Thái Nhất cùng ba tổ2020-07-03 08:09
 • #482: Thiên Cung biến2020-07-03 08:10
 • #483: Đế vương tâm2020-07-03 08:10
 • #484: Tam tộc chiến, quân tử ước hẹn2020-07-03 08:10
 • #485: Người tính không bằng trời tính2020-07-03 08:10
 • #486: Hai kiện tiên thiên linh bảo2020-07-03 08:11
 • #487: Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên2020-07-03 08:11
 • #488: Bảo vật tranh đoạt2020-07-03 08:11
 • #489: Câu Thanh Liên2020-07-03 08:11
 • #490: Huynh đệ chạy mau2020-07-03 08:11
 • #491: Tam Thanh chi chủ, Thần tộc dễ triệt2020-07-03 08:11
 • #492: Thánh Nhân đại chiến, xảo câu bạch liên2020-07-03 08:11
 • #493: Đại Hoang truy sát2020-07-03 08:12
 • #494: Nghịch chuyển thời gian, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên2020-07-03 08:12
 • #495: Đồng tử nói xấu2020-07-03 08:12
 • #496: Tại thấy tổ sư2020-07-03 08:12
 • #497: Chia cắt Man tộc2020-07-03 08:12
 • #498: Khuất nhục sử2020-07-03 08:12
 • #499: Không vào2020-07-03 08:12
 • #500: Man tộc cơ duyên2020-07-03 08:12
 • #501: Luận Man tộc chín mươi chín loại phương pháp ăn2020-07-03 08:13
 • #502: Lừa gạt Thái Nhất2020-07-03 08:13
 • #503: Biết hay không? Biết hay không?2020-07-03 08:13
 • #504: Nghiệt duyên2020-07-03 08:13
 • #505: Ngũ Cầm Thất Hỏa Phiến thành2020-07-03 08:13
 • #506: Sự tình bại lộ, thừa tướng cơn giận2020-07-03 08:13
 • #507: Hà Lạc Đại Trận, Lạc Thư Hà Đồ2020-07-03 08:14
 • #508: Dương liễu mọc rễ2020-07-03 08:14
 • #509: Ma Tổ đẩy tay, hắn hóa tâm ma2020-07-03 08:14
 • #510: Nhất Khí Hóa Tam Thanh2020-07-03 08:14
 • #511: Đánh ra chó đầu óc2020-07-03 08:14
 • #512: Đánh cược Ma Tổ2020-07-03 08:15
 • #513: Vào cuộc vậy2020-07-03 08:15
 • #514: Giết người diệt khẩu2020-07-03 08:15
 • #515: Phật Đà niết bàn, Ma Tổ làm cục2020-07-03 08:15
 • #516: Vây khốn Câu Dư, đùa nghịch Ma Tổ2020-07-03 08:15
 • #517: Kinh biến2020-07-03 08:15
 • #518: Tam tộc sống mái với nhau, kế trong kế mưu bên trong mưu2020-07-03 08:16
 • #519: Bạch Câu nhận chủ, trộm lấy Hoàng Trung Lý2020-07-03 08:16
 • #520: Trộm lấy Linh Chu2020-07-03 08:16
 • #521: Ma Tổ xuất thủ, trấn áp Bất Chu2020-07-03 08:16
 • #522: Kỳ Lân tộc diệt2020-07-03 08:16
 • #523: Kiếp khởi2020-07-03 08:16
 • #524: Ma Tổ tâm2020-07-03 08:16
 • #525: Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, tuyệt vọng tương lai2020-07-03 08:17
 • #526: Tru Tiên kiếm trận tái khởi2020-07-03 08:17
 • #527: Trận chiến cuối cùng2020-07-03 08:17
 • #528: Thời Gian Thần cùng Câu Dư2020-07-03 08:17
 • #529: Liên tiếp vẫn lạc2020-07-03 08:17
 • #530: Phượng Tổ cái chết2020-07-03 08:18
 • #531: Tam tộc đánh bại hết, Chư Thánh giáng lâm2020-07-03 08:18
 • #532: Bốn thánh phá trận2020-07-03 08:18
 • #533: Kỳ Lân Vương bạo chủng2020-07-03 08:18
 • #534: Như ngọc một kích, vĩnh trấn Ma Tổ2020-07-03 08:18
 • #535: Mất tích Côn Luân Kính2020-07-03 08:18
 • #536: Lân Vương mắc câu2020-07-03 08:19
 • #537: Thiên Mệnh chi nữ2020-07-03 08:19
 • #538: Vĩnh trấn Thiên Nam2020-07-03 08:19
 • #539: Đuổi ra khỏi sơn môn2020-07-03 08:19
 • #540: Kiếm chuyện Kỳ Lân Vương2020-07-03 08:19
 • #541: Tự gọt mệnh cách2020-07-03 08:19
 • #542: Đại kiếp thanh toán, tam phẩm hồng liên2020-07-03 08:20
 • #543: Thái Nhất hỏi quẻ, liệt hỏa đỉnh nấu2020-07-03 08:20
 • #544: Xuyên tạc định số, Thái Nhất nghịch thiên2020-07-03 08:20
 • #545: Thái Nhất tâm, kinh thiên đại bí2020-07-03 08:20
 • #546: Yêu tộc Yêu Đế2020-07-03 08:20
 • #547: Thái Thanh nuốt rồng2020-07-03 08:20
 • #548: Côn Bằng cản đường! ! !2020-07-03 08:21
 • #549: Đại xá Man tộc2020-07-03 08:21
 • #550: Linh căn sự tình sự việc đã bại lộ, Hỗn Độn Châu hiện Tổ Long mưu đồ2020-07-03 08:21
 • #551: Bát thái tử nhập thiên2020-07-03 08:21
 • #552: Xảo diệu thi lừa dối, Ma Tổ hiện hình2020-07-03 08:21
 • #553: « Trảm Tam Thi » đại pháp ra!2020-07-03 08:21
 • #554: Ma Tổ số phận, Nghiệp Hỏa bộc phát2020-07-03 08:22
 • #555: Chí âm âm, thần hồn giao hòa2020-07-03 08:22
 • #556: Ác thi chém ra, phức tạp nhân duyên2020-07-03 08:22
 • #557: Bất diệt linh quang2020-07-03 08:22
 • #558: Tổ sư đang giảng, Đạo Truyền trở về2020-07-03 08:22
 • #559: Khai sơn môn2020-07-03 08:22
 • #560: Man tộc một chút hi vọng sống2020-07-03 08:23
 • #561: Thiên Đình bức thoái vị2020-07-03 08:23
 • #562: Đánh mặt chiêu bài --- Câu Dư2020-07-03 08:23
 • #563: Chúng thần màn2020-07-03 08:23
 • #564: Thiên Khốc Kinh2020-07-03 08:23
 • #565: Tru tiên một kiếm lui trời khóc2020-07-03 08:23
 • #566: Thiết lập ván cục2020-07-03 08:24
 • #567: Mỗi người có tâm tư riêng, đều có tính toán2020-07-03 08:24
 • #568: Thần Nghịch vào cuộc2020-07-03 08:24
 • #569: Thần Nghịch cùng Côn Bằng, tính toán cùng phản tính toán2020-07-03 08:24
 • #570: Ma Tổ biến thông minh? ? ?2020-07-03 08:24
 • #571: Cam Lộ thần diệu, vô thượng Đại La2020-07-03 08:24
 • #572: Nhân tộc thủ hộ giả2020-07-03 08:25
 • #573: Hoán cốt2020-07-03 08:25
 • #574: Tế hiến Thần Nghịch2020-07-03 08:25
 • #575: Thần Nghịch cái chết, thiên hạ chấn động2020-07-03 08:25
 • #576: Chư thần nổi lên2020-07-03 08:25
 • #577: Trăm năm ước hẹn2020-07-03 08:25
 • #578: Đến nhà cầu cứu2020-07-03 08:26
 • #579: Ma Tổ ra chiêu2020-07-03 08:26
 • #580: Bằng chứng như núi2020-07-03 08:26
 • #581: Chư thần kinh hỉ2020-07-03 08:27
 • #582: Trấn áp càn khôn2020-07-03 08:29
 • #583: Tĩnh mịch thế giới, trước trời không diệt2020-07-03 08:30
 • #584: Chiêu Yêu Phiên2020-07-03 08:31
 • #585: Minh Hà trở về2020-07-03 08:33
 • #586: Minh Hà cùng biển máu2020-07-03 08:34
 • #587: Thể hồ quán đỉnh2020-07-03 08:35
 • #588: Lập chứng Kim Tiên, cùng trời tranh mệnh2020-07-03 08:36
 • #589: Không thể tưởng tượng nổi!2020-07-03 08:36
 • #590: Thiên Đình thế cục2020-07-03 08:36
 • #591: Thiên Tằm cửu biến cùng luân hồi pháp tắc2020-07-03 08:37
 • #592: Rung cây dọa khỉ2020-07-03 08:37
 • #593: Tạo hóa trêu ngươi, hậu thiên sinh linh kiếp số2020-07-03 08:37
 • #594: Chiêu Yêu Phiên thành, hai bước Đại La2020-07-03 08:37
 • #595: Chư thần sát tâm, kiếp số lấn tới2020-07-03 08:38
 • #596: Thiên Đạo phản phệ đợt thứ hai2020-07-03 08:38
 • #597: Chiêu Yêu Phiên ra, Lân Vương luyện Bất Chu2020-07-03 08:38
 • #598: Kỳ Lân Vương lại nghiệp chướng!2020-07-03 08:39
 • #599: Hết thảy đều kết thúc2020-07-03 08:39
 • #600: Long tộc chi nạn, Ma Tổ nguyền rủa2020-07-03 08:39
 • #601: Bát thái tử cùng mẫu man tử không thể không nói cố sự2020-07-03 08:40
 • #602: Mạnh nhất huyết mạch2020-07-03 08:40
 • #603: Lập kế hoạch bạch hạc2020-07-03 08:41
 • #604: Nhân tính vặn vẹo? Vẫn là Đạo Đức không có?2020-07-03 08:41
 • #605: Hoàng Tổ đến, hoa mai phiêu2020-07-03 08:41
 • #606: Hiếu kì Thái Nhất2020-07-03 08:42
 • #607: Kỳ Lân Vương cạc cạc giòn2020-07-03 08:42
 • #608: Thiên Cung pháp chiếu2020-07-03 08:42
 • #609: Thiện thi cùng bản thân chấp2020-07-03 08:43
 • #610: Cạc cạc giòn cùng triều hội2020-07-03 08:43
 • #611: Khó phong2020-07-03 08:43
 • #612: Vạch Thiên Cung, lập lớn Yêu Vương2020-07-03 08:43
 • #613: Tử vong thần2020-07-03 08:43
 • #614: Náo đâu?2020-07-03 08:43
 • #615: Trật tự2020-07-03 08:44
 • #616: Tạo hóa2020-07-03 08:44
 • #617: Quy thừa tướng cùng Kỳ Lân Vương2020-07-03 08:45
 • #618: Không cần a! ! !2020-07-03 08:45
 • #619: Trời muốn sập, Quy thừa tướng tuyệt vọng2020-07-03 08:45
 • #620: Tiên Thiên Linh Căn chân chính diệu dụng2020-07-03 08:47
 • #621: Chiêu Yêu Phiên ra2020-07-03 08:48
 • #622: Hậu thiên linh khí, kỷ nguyên thay đổi2020-07-03 08:48
 • #623: Hỏa thiêu Thái Ất2020-07-03 08:50
 • #624: Sát cơ lên! Nhân sâm kiếp!2020-07-03 08:50
 • #625: Đánh cho tê người2020-07-03 08:50
 • #626: Khẩu khí thật là lớn!2020-07-03 08:50
 • #627: Một kiếm chém Tiếp Sài2020-07-03 08:52
 • #628: Ôm bắp đùi chín đại Yêu Thánh2020-07-03 08:53
 • #629: Phá cục khắc cơ2020-07-03 08:54
 • #630: Như ý thuế biến2020-07-03 08:54
 • #631: Ta có một sách!2020-07-03 08:55
 • #632: Giảng đạo2020-07-03 08:55
 • #633: Trận đạo lập, Đại Hoang biến2020-07-03 08:58
 • #634: Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thành2020-07-03 08:58
 • #635: Thật là thơm!2020-07-03 09:02
 • #636: Bá Vương ngạnh thượng cung2020-07-03 09:03
 • #637: Vô tận thứ nguyên, Thái Âm chân tướng2020-07-03 09:04
 • #638: Ngủ mơ ba ngàn, thôi diễn tọa độ2020-07-03 09:05
 • #639: Thuế biến viên mãn, mười bốn tuổi Phật Đà2020-07-03 09:05
 • #640: Yêu Vương đột phá, mười tôn Đại La2020-07-03 09:05
 • #641: Cửu Thiên Thập Địa Ích Ma Toa2020-07-03 09:06
 • #642: Đông Hoàng Chung ra, tinh thần thế giới2020-07-03 09:07
 • #643: Bất tử Thất Sát tinh quân2020-07-03 09:08
 • #644: Bên trong ngày chi chủ, Tử Vi xuất thủ2020-07-03 09:08
 • #645: Số mệnh địch2020-07-03 09:09
 • #646: Tinh đấu cộng hưởng, Thái Âm phục sinh2020-07-03 09:09
 • #647: Thái Âm qua lại, Thất Tinh Quân chắn đường2020-07-03 09:09
 • #648: Cẩu huyết chuyện cũ2020-07-03 09:10
 • #649: Vấn đề mặt mũi2020-07-03 09:10
 • #650: Lựa chọn2020-07-03 09:11
 • #651: Cấu kết2020-07-03 09:11
 • #652: Ba đòn lui Tử Vi2020-07-03 09:11
 • #653: Đang thời niên thiếu thanh sam mỏng2020-07-03 09:11
 • #654: Chờ ngươi trở về2020-07-03 09:11
 • #655: Trông mong!2020-07-03 09:11
 • #656: Vương đồ bá nghiệp trong lúc nói cười!2020-07-03 09:12
 • #657: Hi vọng!2020-07-03 09:12
 • #658: Yêu Đế kết hôn2020-07-03 09:12
 • #659: Quần tinh nổi lên, Thánh Nhân hàng lâm2020-07-03 09:12
 • #660: Thất Bảo Diệu Thụ2020-07-03 09:12
 • #661: Kết thúc2020-07-03 09:13
 • #662: Mật phi lựa chọn2020-07-03 09:13
 • #663: Hi vọng phục sinh2020-07-03 09:13
 • #664: Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận2020-07-03 09:13
 • #665: Nhập Thiên Cung, hiến trận đồ2020-07-03 09:13
 • #666: Đại pháp sư2020-07-03 09:13
 • #667: Tiên Thiên Bát Quái lô, tế luyện thanh đồng2020-07-03 09:14
 • #668: Vĩnh kết đồng tâm2020-07-03 09:14
 • #669: Phản phệ2020-07-03 09:14
 • #670: Mật phi động tác2020-07-03 09:15
 • #671: Trộm lấy bản nguyên2020-07-03 09:15
 • #672: Mật phi cái chết2020-07-03 09:15
 • #673: Ta cũng chẳng biết lúc nào yêu ngươi!2020-07-03 09:15
 • #674: Cùng trời tranh mệnh, Kim Đan đại đạo2020-07-03 09:16
 • #675: Đàn sói phệ hổ2020-07-03 09:16
 • #676: Hoàng Tổ đánh lén2020-07-03 09:16
 • #677: Tru Tiên Kiếm ra, Thánh đạo oai2020-07-03 09:16
 • #678: Thiên Đạo phản phệ2020-07-03 09:17
 • #679: Tam tộc tạo phản, Man tộc đại quân2020-07-03 09:17
 • #680: Sát trận2020-07-03 09:17
 • #681: Biến cố nhiều lần ra, Nam Thiên môn phá2020-07-03 09:18
 • #682: Biển máu hiện thế, Minh Hà phục sinh2020-07-03 09:18
 • #683: Nghịch thiên mà đi2020-07-03 09:18
 • #684: Mượn vận Ma Tổ, vô thượng Đại La2020-07-03 09:18
 • #685: Cuối cùng giết chết hắn2020-07-03 09:19
 • #686: Một người sửa đổi chiến cuộc2020-07-03 09:19
 • #687: Thiên Khốc2020-07-03 09:19
 • #688: Hố trời! Chửi mẹ Kỳ Lân Vương!2020-07-03 09:19
 • #689: Chu thiên cộng hưởng, Tử Vi lui binh2020-07-03 09:20
 • #690: Thái Nhất tính toán2020-07-03 09:20
 • #691: Chơi lừa gạt Chiêu Yêu Phiên2020-07-03 09:20
 • #692: Trảm Tiên Phi Đao2020-07-03 09:20
 • #693: Mười hai hội nguyên2020-07-03 09:20
 • #694: Minh Hà biến, Tam Thi đại đạo truyền2020-07-03 09:21
 • #695: Minh Hà chém thi2020-07-03 09:21
 • #696: Trấn áp Hoàng Tổ, trận chiến cuối cùng2020-07-03 09:21
 • #697: Tinh thần vẫn lạc2020-07-03 09:22
 • #698: Quân vương kiểu chết2020-07-03 09:22
 • #699: Cướp đoạt bản nguyên, hậu thiên phong thần2020-07-03 09:22
 • #700: Ba quyển pháp chỉ2020-07-03 09:22
 • #701: Bát Bảo hoa sen2020-07-03 09:23
 • #702: Côn Bằng khí phách2020-07-03 09:23
 • #703: Triệu năm bố cục2020-07-03 09:23
 • #704: Đại cục kéo ra, Man tộc rải lưới2020-07-03 09:23
 • #705: Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng2020-07-03 09:24
 • #706: Man tộc loạn2020-07-03 09:24
 • #707: Triệu năm ván cờ2020-07-03 09:24
 • #708: Ván cờ của ta đã hạ xong, ván cờ của ngươi vừa mới bắt đầu2020-07-03 09:24
 • #709: Đăng Văn Cổ vang, Chiêu Yêu Phiên ra2020-07-03 09:25
 • #710: Cáo ngự trạng2020-07-03 09:25
 • #711: Côn Bằng hiến bảo2020-07-03 09:25
 • #712: Nổ lô2020-07-03 09:25
 • #713: Thí nghiệm thuốc2020-07-03 09:26
 • #714: Đồ hại chúng sinh, cùng ta có duyên2020-07-03 09:26
 • #715: Kim Đan đại đạo ra2020-07-03 09:27
 • #716: Tiên thiên chuối tây, phá diệt lão tổ2020-07-03 09:27
 • #717: Kinh biến2020-07-03 09:27
 • #718: Đế phi thai động, Thái Nhất lệ2020-07-03 09:28
 • #719: Một trăm hội nguyên2020-07-03 09:28
 • #720: Phục Hi cùng Oa chứng đạo2020-07-03 09:28
 • #721: Thuế biến2020-07-03 09:28
 • #722: Tiên Thiên Đạo Thể2020-07-03 09:28
 • #723: Đánh cờ2020-07-03 09:28
 • #724: Truyền đạo thiên hạ2020-07-03 09:29
 • #725: Mời chư vị nhập Chiêu Yêu Phiên2020-07-03 09:29
 • #726: Chư thần sát cơ2020-07-03 09:29
 • #727: Chư Thần Hoàng Hôn2020-07-03 09:30
 • #728: Tổ sư thuế biến, thái tử xuất thế2020-07-03 09:30
 • #729: Kiếm chuyện2020-07-03 09:30
 • #730: Long Môn ra2020-07-03 09:31
 • #731: Thái Nhất loại Phù Tang, thập thái tử luyện biển2020-07-03 09:31
 • #732: Khoa khảo chi diệu2020-07-03 09:31
 • #733: Dương Mi thành thánh2020-07-03 09:31
 • #734: Dương Mi giảng đạo2020-07-03 09:31
 • #735: Man tộc kiếp2020-07-03 09:32
 • #736: Minh Hà kiếm2020-07-03 09:32
 • #737: Giết chóc2020-07-03 09:32
 • #738: Ngươi tại đây? Oa sắp không kiên trì được nữa!2020-07-03 09:32
 • #739: Tế luyện Bàn Cổ Phiên2020-07-03 09:33
 • #740: Chư thần trở về2020-07-03 09:33
 • #741: Trở về2020-07-03 09:33
 • #742: Đừng làm rộn! Cái này trò đùa một chút cũng không buồn cười!2020-07-03 09:33
 • #743: Chém giết Ma Tổ, đi ngược dòng nước2020-07-03 09:34
 • #744: Nghịch hành thời gian, linh quang viên mãn2020-07-03 09:34
 • #745: Lân Vương cản đường2020-07-03 09:34
 • #746: Để ta nhìn ngươi thật khuôn mặt! ! !2020-07-03 09:35
 • #747: Thời gian phản phệ, Thiên Nhân ngũ suy2020-07-03 09:35
 • #748: Ta chấp phát tác, đoạn sạch sẽ2020-07-03 09:35
 • #749: Bát thái tử ỷ vào2020-07-03 09:35
 • #750: Bàn Cổ Phiên ra, một kích nát biển2020-07-03 09:35
 • #751: Biển rộng bốn phần, độ hóa Bát thái tử2020-07-03 09:35
 • #752: Độ hóa2020-07-03 09:36
 • #753: Thân hậu sự2020-07-03 09:36
 • #754: Nôn ra máu2020-07-03 09:36
 • #755: Thành toàn2020-07-03 09:36
 • #756: Là lại không phải2020-07-03 09:36
 • #757: Vận triều mở, xá tứ vương2020-07-03 09:36
 • #758: Nói2020-07-03 09:36
 • #759: Sát cơ2020-07-03 09:37
 • #760: Diệt tộc2020-07-03 09:37
 • #761: Thủ đoạn2020-07-03 09:37
 • #762: Cuối cùng bố cục2020-07-03 09:37
 • #763: Mượn vạn tộc khí số dùng một lát2020-07-03 09:38
 • #764: Sơn Hà Xã Tắc đồ2020-07-03 09:38
 • #765: Oa thánh uy2020-07-03 09:38
 • #766: Cáo biệt2020-07-03 09:39
 • #767: Chờ2020-07-03 09:39
 • #768: Bỏ mình!2020-07-03 09:39
 • #769: Luyện hóa Sinh Tử Bạc2020-07-03 09:39
 • #770: Gọt sinh tử2020-07-03 09:39
 • #771: Thử một mặt2020-07-03 09:39
 • #772: Trở về này2020-07-03 09:39
 • #773: Mượn đao2020-07-03 09:40
 • #774: Long Môn mật2020-07-03 09:40
 • #775: Huyền Tẫn cuộc chiến2020-07-03 09:40
 • #776: Thần phục!2020-07-03 09:40
 • #777: Bàn Cổ thế giới dung pháp tướng2020-07-03 09:40
 • #778: Triều hội2020-07-03 09:41
 • #779: Bách tộc tặc vậy!2020-07-03 09:41
 • #780: Khoa khảo bắt đầu, một bước lên trời2020-07-03 09:41
 • #781: Kết thành đạo lữ2020-07-03 09:41
 • #782: Bị làm nhục2020-07-03 09:41
 • #783: 129600 đạo pháp tướng2020-07-03 09:41
 • #784: Nghiệp chướng a!2020-07-03 09:42
 • #785: Tàn khốc chi đạo2020-07-03 09:42
 • #786: Hương hỏa thành thần2020-07-03 09:42
 • #787: Yêu Hoàng2020-07-03 09:42
 • #788: Kim đan cửu chuyển2020-07-03 09:42
 • #789: Thân hậu sự2020-07-03 09:42
 • #790: Chứng đạo trước chiều tối2020-07-03 09:42
 • #791: Phản đảng2020-07-03 09:43
 • #792: Huyết tẩy Lăng Tiêu2020-07-03 09:43
 • #793: Tam bảo hợp nhất, Bàn Cổ Phủ hiện2020-07-03 09:43
 • #794: Thập Tuyệt Trận2020-07-03 09:43
 • #795: Thái Nhất cục, hôi phi yên diệt2020-07-03 09:43
 • #796: Trấn áp Kỳ Lân Vương2020-07-03 09:43
 • #797: Chém thiện thi, pháp nhãn hiện2020-07-03 09:44
 • #798: Loạn thần tặc tử: Không cho phép2020-07-03 09:44
 • #799: Mấy trăm hội nguyên trước kinh thiên đại cục2020-07-03 09:44
 • #800: Oanh! ! !2020-07-03 09:44
 • #801: Bức thoái vị2020-07-03 09:45
 • #802: Tính toán2020-07-03 09:45
 • #803: Chiêu Yêu Phiên di chứng2020-07-03 09:45
 • #804: Trí mạng liên hoàn kế2020-07-03 09:45
 • #805: Tử Vi Tinh quân nồi2020-07-03 09:46
 • #806: Không có việc gì liền chơi rung một cái2020-07-03 09:46
 • #807: Phá cục kế sách2020-07-03 09:46
 • #808: Thâu thiên hoán nhật, chỉ hươu bảo ngựa2020-07-03 09:46
 • #809: Á Thánh2020-07-03 09:47
 • #810: Tứ vương nhập thánh,2020-07-03 09:47
 • #811: Đế Tuấn2020-07-03 09:47
 • #812: Bị ô nhiễm Thiên Đạo ý chí2020-07-03 09:47
 • #813: Đông Vương vẫn lạc2020-07-03 09:47
 • #814: Ma Tổ phá cục kế sách2020-07-03 09:48
 • #815: Quyết liệt2020-07-03 09:48
 • #816: Tạo phản2020-07-03 09:48
 • #817: Á Thánh vẫn lạc, Dương Mi xuất thủ2020-07-03 09:48
 • #818: Đạo Nghĩa cái chết2020-07-03 09:49
 • #819: Phục Hi cái chết, Thái Âm bỏ mình2020-07-03 09:49
 • #820: Nước sâu2020-07-03 09:49
 • #821: Khai thiên một kích2020-07-03 09:49
 • #822: Chân tướng2020-07-03 09:49
 • #823: Đế vẫn2020-07-03 09:50
 • #824: Càn quét thiên hạ2020-07-03 09:50
 • #825: Bất Chu Sơn đổ2020-07-03 09:50
 • #826: Hồng Mông Tử Khí2020-07-03 09:50
 • #827: Oa thành thánh2020-07-03 09:50
 • #828: Thiên địa ngũ phương, tru sát Lân Vương2020-07-03 09:51
 • #829: Dồn dập thành thánh, chư thánh thời đại2020-07-03 09:51
 • #830: Không thể ngăn cản2020-07-03 09:51
 • #831: Tam hoàng thời đại2020-07-03 09:52
 • #832: Diệt thế đại kiếp, thế giới dung hợp2020-07-03 09:52
 • #833: Một cái thế giới tạo hóa2020-07-03 09:52
 • #834: Khai thiên2020-07-03 09:52
 • #835: Chấp đạo2020-07-03 09:53
 • #836: Ngô đồng hoa nở, ngươi không có trở về2020-07-03 09:53

Related posts

Thái Cổ Chí Tôn Thần

TiKay

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

TiKay

Thiên Hạ Nam Tu Toàn Lô Đỉnh

TiKay

Leave a Reply